Curriculum vitae Informaţii personale Nume şi prenume Adresă VĂIDEAN GLIGOR FĂGĂRAŞ, Jud. BRAŞOV Telefon ) Naţio

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Curriculum vitae Informaţii personale Nume şi prenume Adresă VĂIDEAN GLIGOR FĂGĂRAŞ, Jud. BRAŞOV Telefon ) Naţio"

Transcriere

1 Curriculum vitae Informaţii personale Nume şi prenume Adresă VĂIDEAN GLIGOR FĂGĂRAŞ, Jud. BRAŞOV Telefon ) Naţionalitate) ROMÂNĂ Data naşterii Experienţa profesională Perioada Denumirea instituției Funcția sau postul ocupat până în prezent Academia Forţelor Terestre Nicolae Bălcescu Învăţământ universitar Comandant batalion studenţi(şi instructor) Planifică, organizează şi conduce activitatea zilnică a studenţilor; conduce activităţi didactice şi de instrucţie conform programului de învăţământ; evaluează activitatea individuală a studenţilor şi colectivă a subunităţilor din Batalionul 3 studenţi; participă la întocmirea planurilor de învăţământ şi a programelor analitice pentru pregătirea militară generală a studenţilor; organizează şi conduce activităţi extracurriculare specifice vieţii militare; desfăşoară activitatea de consiliere a subordonaţilorcadre militare şi studenţi; ţine evidenţa şi întocmeşte rapoarte privind stadiul îndeplinirii obiectivelor instrucţiei. Denumirea instituției Funcția sau postul ocupat Denumirea instituției Funcția sau postul ocupat Perioada Statul Major General Direcţia instrucţie şi doctrină Ofițer de stat major Gestionează activitatea de operaţionalizare a forţelor terestre; întocmește documentele de planificare, desfăşurare, de conducere şi de evaluare în cadrul Biroului operaţionalizare forţe terestre. Perioada United Nations Interim Administration in Kosovo UNMIK UNMIK - Military Liaison Component Ofițer de legătură military liaison officer Asigură legătura între componenta militară a UNMIK, UNMIK, organizaţiile internaţionale de securitate-kfor, OSCE, EULEX, UNPOL, UN Human Rights, UNHCR, etc, şi structurile autorităţilor publice locale din Kosovo; întocmește documentele de planificare, desfăşurare şi de conducere echipei de legătură din regiunea de nord a Kosovo. Perioada Secţia cercetare, dezvoltare şi reglementări în armă Şef birou dezvoltare şi reglementări în armă Participă la elaborarea actelor normative specifice privind instrucţia până la nivel unitate - manuale pentru luptă, programe de instrucţie pentru misiune şi programe de instrucţie individuală pe linia armei infanterie; elaborează articole pentru reviste de specialitate; elaborează şi implementează proceduri tehnico-tactice specifice armei infanterie; face propuneri pentru modificarea unor acte normative privind instrucţia subunităţilor de infanterie; participă la elaborarea şi actualizarea documentelor cu cerinţelor operaţionale şi la activităţile de acceptanţă pentru programele de înzestrare ale Forţelor Terestre; desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică. Pagina 1 din 8

2 Perioada Relații publice Ofițer cu relațiile publice(prin cumul) Aplică și concepe strategiile de relaţii publice viabile pentru instituție; reprezintă instituția în relația cu mass-media și comunitatea locală; colaborează cu reprezentanți ai administrației publice locale, ONG-uri, instituții de învățământ și societăți comerciale; organizează evenimente de promovare a imaginii instituției; fundamentează relațiile dintre instituție și colaboratori pe respect reciproc, integritate, transparenţă, corectitudine; reprezintă cu responsabilitate instituția în situații de criză prin comunicarea directă cu mediul extern. Perioada Secţia cercetare, dezvoltare şi reglementări în armă Şef birou standardizare şi lecţii învăţate Participă la elaborarea actelor normative specifice privind instrucţia până la nivel unitate (manuale pentru luptă, PIM-uri, PII-uri pe linia armei infanterie, instrucţiuni de implementare a standardelor pe linia armei sau din alte domenii, repartizate de eşalonul superior); participă la activitatea de acceptare a standardelor militare NATO din responsabilitatea armei şi formulează propuneri privind acceptarea şi implementarea acestora; elaborează articole pentru reviste; elaborează şi implementează proceduri tehnico-tactice specifice armei infanterie; face propuneri pentru modificarea unor acte normative privind instrucţia subunităţilor de infanterie; participă la activitatea de colectare a datelor şi informaţiilor, precum şi activitatea de elaborare a propunerilor pentru lecţii învăţate în armă, analizează datele şi informaţiile colectate precum şi cele primite de la alte structuri, şi propune valorificarea lecţiilor învăţate; participă la elaborarea şi actualizarea documentelor cu cerinţelor operaţionale şi la activităţile de acceptanţă pentru programele de înzestrare ale Forţelor Terestre; desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică. Perioada Brigada 9 Mecanizată, CONSTANŢA Detaşamentul de instructori NTM-A din Teatrul de Operaţii Afganistan - NATO Training Mission in Afghanistan Detachment Comandant grup instrucţie Participă la instruirea, consilierea şi mentorizarea militarilor Armatei Republicii Afganistan; desfăşoară activităţi didactice în limba engleză şi transmite conţinutul problemelor de învăţat cu ajutorul interpretului; desfăşoară activităţi didactice conform normelor în vigoare; participă la elaborarea culegerilor de lecţii şi a cursurilor specifice cursurilor desfăşurate de militarii afgani; participă la elaborarea exerciţiilor tactice-stx, FTX, LFX, DMX şi MAPEX, îndrumă, conduce şi coordonează activităţile didactice ale instructorilor din grupul de instrucţie pe care îl conduce; coordonează şi participă la asigurarea protecţiei forţei pe timpul desfăşurării instrucţiei şi pe timpul deplasărilor tactice; face parte din comisiile de examen de absolvire a modulelor de pregătire de către militarii ANA- Afghanistan National Army; elaborează şi implementează proceduri tehnico-tactice specifice armei infanterie; organizează şedinţe de tragere cu armamentul de infanterie şi cu armamentul greu de infanterie; conduce activităţile compartimentului S-3 Operaţii al detaşamentului; organizează modul de acţiune al Detaşamentul pentru intervenţie în cazul atacurilor asupra bazei de dislocare - Forward Operational Base; participă la mentorizarea ofiţerilor afgani în cadrul şedinţelor de instruire de comandament - Military Decision Making Process. Perioada Secţia cercetare, dezvoltare şi reglementări în armă Şef birou standardizare şi lecţii învăţate Participă la elaborarea actelor normative specifice privind instrucţia până la nivel unitate (manuale pentru luptă, PIM-uri, PII-uri pe linia armei infanterie, instrucţiuni de implementare a standardelor pe linia armei sau din alte domenii, repartizate de eşalonul superior); participă la activitatea de acceptare a standardelor militare NATO din responsabilitatea armei şi formulează propuneri privind acceptarea şi implementarea acestora; participă la activitatea de colectare a datelor şi informaţiilor, precum şi activitatea de elaborare a propunerilor pentru lecţii învăţate în armă, analizează datele şi informaţiile colectate precum şi cele primite de la alte structuri şi propune valorificarea lecţiilor învăţate; elaborează articole pentru reviste; elaborează şi implementează proceduri tehnico-tactice Pagina 2 din 8

3 specifice armei infanterie; face propuneri pentru modificarea unor acte normative privind instrucţia subunităţilor de infanterie; participă la elaborarea şi actualizarea documentelor cu cerinţelor operaţionale şi la activităţile de acceptanţă pentru programele de înzestrare ale Forţelor Terestre; desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică; Perioada Centrul Pregătire a Infanteriei Constantin Brâncoveanu, FĂGĂRAŞ Catedra cursuri formare şi de carieră în structura instrucţie şi educaţie și Catedra cursuri nivel Instructor şef Desfăşoară activităţi didactice conform normelor în vigoare; desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică; participă la elaborarea programelor analitice, a culegerilor de lecţii, a cursurilor şi manualelor specifice cursurilor de stat major şi avansat ofiţeri;organizarea, pregătirea şi conducerea exerciţiilor tactice-stx, FTX, LFX, DMX şi MAPEX; îndrumă, conduce şi coordonează activităţile didactice ale grupei de cursanţi; face parte din comisiile de examen de admitere şi absolvire; desfășoară activități de predare, instruire și evaluare a cursanților, responsabil de discipline didactice; elaborează lecţii şi exerciţii pentru instrucţia individuală şi colectivă; implementează proceduri tehnico-tactice specifice armei infanterie; conduce ședințe practice, cursuri și seminarii; îndrumă cursanți pentru a întocmi lucrările de curs. Perioada Şcoala de Aplicaţie pentru Infanterie şi Vânători de Munte Constantin Brâncoveanu, FĂGĂRAŞ Catedra ofiţeri infanterie şi vânători de munte Instructor Desfăşoară activităţi didactice conform normelor în vigoare; participă la elaborarea programelor analitice a cursurilor şi manualelor pentru cursurile de ofiţeri; planifică, organizează şi conduce modulele de instrucţie tactică, instrucţia tragerii cu armament greu de infanterie şi instrucţia tragerii cu armamentul de infanterie cursurilor de ofiţeri; participă la elaborarea exerciţiilor şi aplicaţilor tactice-etp, ET, ETD, ETFTL şi ETTL, îndrumă, conduce şi coordonează activităţile didactice ale grupei de cursanţi; desfășoară activități de predare, instruire și evaluare a cursanților, responsabil de discipline didactice și conduce ședințe practice, cursuri și seminarii; face parte din comisiile de examen de admitere şi absolvire; implementează proceduri tehnico-tactice specifice armei infanterie; îndrumă cursanții pentru elaborarea lucrărilor de curs. Perioada Şcoala de Aplicaţie pentru Infanterie şi Vânători de Munte Constantin Brâncoveanu, FĂGĂRAŞ Compania logistică Comandant pluton mentenanţă Organizează şi conduce activităţile plutonului; organizează şi conduce instrucţia plutonului; organizează şi conduce activităţile extracurriculare specifice vieţii militare; desfăşoară consilierea subordonaţilor; ţine evidenţa şi întocmeşte rapoarte privind starea îndeplinirii obiectivelor instrucţiei. Perioada Şcoala de Aplicaţie pentru Infanterie, FĂGĂRAŞ Compania militari cu termen redus Comandant companie militari cu termen redus Organizează şi conduce instrucţia companiei militari cu termen redus; organizează şi conduce activităţile companiei militari cu termen redus din cadrul şcolii; organizează şi conduce activităţile extracurriculare specifice vieţii militare; desfăşoară consilierea militarilor cu termen redus; prezintă teme prevăzute în planul de pregătire centralizată a personalului instituției; ţine evidenţa şi întocmeşte rapoarte privind starea îndeplinirii obiectivelor instrucţiei. Perioada Şcoala de Aplicaţie pentru Infanterie, FĂGĂRAŞ Compania elevi subofiţeri Locţiitor comandant companie elevi subofiţeri Desfăşoară activităţi didactice; participă la elaborarea lecţiilor, cursurilor şi a manualelor specifice armei infanterie; participă la elaborarea exerciţiilor şi aplicaţilor tactice-etp, ET, ETD, ETFTL şi ETTL; îndrumă, conduce şi coordonează activităţile didactice ale grupei de cursanţi; Pagina 3 din 8

4 Educaţie şi formare Perioada Şcoala de Aplicaţie pentru Infanterie, FĂGĂRAŞ Compania militari cu termen redus Comandant pluton militari cu termen redus Organizează şi conduce instrucţia plutonului militari cu termen redus; organizează şi conduce activităţile plutonului militari cu termen redus din cadrul şcolii; organizează şi conduce activităţile extracurriculare specifice vieţii militare; desfăşoară consilierea militarilor cu termen redus; prezintă teme prevăzute în planul de pregătire centralizată a personalului unității; ţine evidenţa şi întocmeşte rapoarte privind starea îndeplinirii obiectivelor instrucţiei. Perioada Unitatea militară 01323/ Corpul 9 Armată Mărăşeşti, CONSTANŢA Unitatea militară C Depozitul de muniţii şi explozivi al Marii Unităţi, Creta, BASARABI Comandant pluton pază Conduce activităţile de instruire şi activităţile de verificare periodică; planifică, pregăteşte şi verifică personalul din serviciul de permanenţă; conduce nemijlocit executarea serviciului de pază; răspunde de paza şi intervenţia în cazarmă; elaborează documentele specifice pazei obiectivului. Perioada Universitatea Naţională de Apărare Carol I BUCUREŞTI/ Ministerul Apărării Naţionale Metodologia cercetării ştiinţifice, Strategie artă operativă şi tactică, Managementul resurselor de apărare, Artă militară - Forţe aeriene. Ştiinţe militare Studii universitare de doctorat Perioada Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare BRAȘOV/ Universitatea Naţională de Apărare Carol I BUCUREŞTI/ Ministerul Apărării Naţionale Informații și securitate națională / Teorii și practici în management. Teoria organizaţiei. Management economico-financiar. Management financiar internațional. Gestionarea conflictelor în organizație. Limba engleză. Management logistic. Managementul resurselor informaţionale. Managementul resurselor umane. Managementul performanţei. Management strategic. Managementul proiectelor şi programelor. Master în Managementul resurselor organizației / Diplomă de master seria MA nr din Studii universitare de master 120 credite de studii transferabile(ects/sect) Perioada Școala NATO - NATO School Oberammergau NATO Peace Support Operations - Operații NATO de sprijin al păcii Personal specializat în Operații de sprijinul păcii / Certificat de absolvire verificabil la NATO Perioada Institutul de Instruire pentru Operații de Pace - Peace Operations Training Institute / Organizația Națiunilor Unite Principles and Guidelines for UN Peacekeeping Operations - Reguli și principii pentru desfășurarea operațiilor de pace de către Națiunile Unite Personal specializat în Operații de pace / Certificat de absolvire seria verificabil la Pagina 4 din 8

5 ONU Perioada Departamentul Regional de Management al Crizelor și Operații Multinaționale (D.R.M.C.O.M.), BUCUREŞTI/ Universitatea Naţională de Apărare Carol I / Ministerul Apărării Naţionale Crisis Management and Euro-Atlantic Security Course - Securitate euro-atlantică şi managementul crizelor Personal specializat în securitate euro-atlantică şi managementul crizelor / Certificat de absolvire Perioada Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă Mihai Viteazul, PITEŞTI/ Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Autoritatea Națională pentru Calificări și Ministerul Educației și Cercetării Științifice Managementul educației / Elaborarea instrumentelor de evaluare. Consilierea candidatului pentru procesul de evaluare. Asigurarea calității activităților proprii. Organizarea procesului de evaluare. Efectuarea evaluării. Luarea deciziei privind competențele candidatului. Evaluator competenţe profesionale cod COR / Certificat de absolvire seria K nr din Perioada Academia Forţelor Terestre Nicolae Bălcescu, SIBIU/Ministerul Educației și Cercetării Științifice Științe militare, informații și ordine publică / Analiza organizației militare, identificarea problemelor și luarea deciziei pentru aplicarea măsurilor de eliminare a disfuncțiilor. Elaborarea și aplicarea procedurilor specifice pentru optimizarea conducerii organizației. Personal specializat în domeniul leadership în câmp tactic / Certificat de atestare a competențelor profesionale seria CA nr Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă - 18 credite de studii transferabile(ects/sect). Perioada Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă Mihai Viteazul, PITEŞTI/ Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Autoritatea Națională pentru Calificări și Ministerul Educației Naționale Managementul educației / Pregătirea formării. Realizarea activităților de formare. Evaluarea participanților la formare. Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare. Marketingul formării. Proiectarea programelor de formare. Organizarea programelor și a stagiilor de formare. Evaluare, revizuirea și asigurarea calității programelor și a stagiilor de formare. Formator cod COR / Certificat de absolvire seria I nr din Perioada Departamentul pentru Învăţământ Distribuit Avansat la Distanţă, BUCUREŞTI/ Universitatea Naţională de Apărare Carol I / Ministerul Apărării Naţionale Conflict Management and Negotiation - Negocierea şi managementul conflictelor Personal specializat în gestionarea şi negocierea în cadrul conflictelor / Certificat de absolvire Perioada Pagina 5 din 8

6 Departamentul pentru Învăţământ Distribuit Avansat la Distanţă, BUCUREŞTI/ Universitatea Naţională de Apărare Carol I / Ministerul Apărării Naţionale Law of Armed Conflict - Legea conflictelor armate Personal specializat în legea conflictelor armate / Certificat de absolvire seria S nr din Perioada Şcoala NATO/NATO School şi Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, BRAŞOV/ Universitatea Naţională de Apărare Carol I / Ministerul Apărării Naţionale Resource Management in NATO - Managementul Resurselor în NATO Personal specializat în resursele de apărare/ Certificat de absolvire seria R nr din Perioada Departamentul pentru învăţământ distribuit avansat la distanţă, BUCUREŞTI/ Universitatea Naţională de Apărare Carol I / Ministerul Apărării Naţionale European Security and Defense Policy - Politică de apărare şi securitate europeană Personal specializat în politici de apărare şi securitate europeană / Certificat de absolvire seria S nr din Perioada Batalionul 341 Rechinii albi /Brigada 9 Mecanizată, TOPRAISAR-CONSTANŢA/ Ministerul Apărării Naţionale Științe militare / Pregătire misiuni internaţionale pentru Teatrul de Operaţii din Afganistan. Pregătire specifică pentru dislocarea în Teatrul de Operaţii din Afganistan. Ofiţer specializat în conducerea structurilor militare în Teatrul de Operaţii din Afganistan / Certificat de participare Perioada Departamentul pentru Învăţământ Distribuit Avansat la Distanţă/ Universitatea Naţională de Apărare Carol I, BUCUREŞTI/Ministerul Apărării Naţionale Științe militare / Afganistan Pre-Deployment Course. Pregătire specifică pentru dislocarea în Teatrul de Operaţii din Afganistan. Ofiţer specializat pentru misiuni în Teatrul de Operaţii din Afganistan / Certificat de participare Perioada Centrul de Pregătire a Infanteriei Constantin Brâncoveanu, FĂGĂRAŞ/ Ministerul Apărării Naţionale Științe militare - specializarea stat major / Curs de stat major ofiţeri infanterie. Formarea și perfecționarea deprinderilor de manager al operațiilor desfășurate de structurile organizației militare. Formarea și perfecționarea deprinderilor de ofițer de stat major în cadrul structurilor organizației militare. Ofiţer de stat major pentru unităţi şi mari unităţi / Certificat de absolvire, seria GN , nr. 4613/ Curs de carieră Pagina 6 din 8

7 Perioada Allied Land Component Command HQ- MADRID Știinţe militare - specializarea doctrină, instrucţie şi evaluare forţe / Combat Readiness Evaluation(CREVAL) Course. Perfecționarea deprinderilor de evaluator al acțiunilor militare și al activităților de comandament desfășurate de structurile organizației militare. Evaluator CREVAL / Certificat de participare Perioada Şcoala de Aplicaţie pentru Infanterie, FĂGĂRAŞ/ Ministerul Apărării Naţionale Științe militare / Curs avansat ofiţeri infanterie. Formarea și perfecționare deprinderilor pentru conducerea operațiilor companiei de infanterie. Ofiţer specializat comandă structuri militare tip companie / Certificat de absolvire, seria A , nr. 795/ Curs de carieră Perioada Unitatea militară 01258, RÂMNICU SĂRAT/ Ministerul Apărării Naţionale Științe militare / Perfecţionarea deprinderilor pentru comandanţii de companie şi de plutoane pază obiective speciale. Organizare sistemului de pază obiective speciale. Ofiţer specializat pază obiective speciale / Certificat de participare Perioada Institutul Militar de Infanterie şi Chimie Nicolae Bălcescu, SIBIU /Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Învăţământului Științe militare - Management social / Formarea și perfecționarea deprinderilor pentru conducerea microstructurilor din organizațiile militare. Ofiţer licenţiat / Diploma de licență seria A , nr. 180/ Perioada Studii universitare de lungă durată credite de studii transferabile(ects/sect). Centrul de Cercetări Psihopedagogice şi de Perfecţionare a Personalului din Învăţământul Militar, SIBIU /Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Învăţământului Ştiinţe sociale / Specializarea psihopedagogie. Formarea deprinderilor pedagogice pentru personalul didactic și încadrat în învățământ. Personal certificat pedagogic / Certificat de pregătire pedagogică seria D , nr. 227 din Studii de perfecţionare Perioada Liceul militar Tudor Vladimirescu, CRAIOVA / Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei Matematică - fizică / pregătire militară Absolvent cu diplomă de bacalaureat / Diplomă de bacalaureat seria J 26771, nr. 123/ Învăţământ liceal, profilul matematică - fizică Pagina 7 din 8

8 Aptitudini şi competenţe personale Limba maternă ROMÂNĂ Limbi străine cunoscute Limba engleză Nivel european STANAG , 1+, 1, 1+ Competenţe şi abilităţi sociale Competenţe şi aptitudini organizatorice Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe şi aptitudini sportive Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Spirit de echipă demonstrat prin rezultate remarcabile obținute în cadrul activităţilor de certificare, confirmare şi reconfirmare a unităţilor operaţionalizate în evaluarea capacităţii de luptă; organizator al activităţilor sociale pentru cursanții grupei de studiu la care a fost îndrumător de grupă. Capabil de a conduce o structură militară de nivel tactic, conform pregătirii de nivel stat major şi a specializărilor în arma infanterie; capabil de a desfăşura activităţi de stat major pentru unităţi de nivel tactic, operativ şi strategic; capabil de a desfăşura activităţi de cooperare. Capabil de a utiliza tehnica de luptă corespunzătoare armei infanterie, cercetare și vânători de munte; brevetat pentru utilizarea tehnicii de luptă/specialist clasa I pentru TAB şi clasa a II-a pentru MLI. Trăgător de elită cu armamentul de infanterie; practicant profesionist atletism şi ciclism; practicant amator schi şi înot. Execută foarte bine lucrări de diagnoză, de montare şi de înlocuire a componentelor hardware; utilizare în condiţii excepţionale a computerului şi a programelor cu aplicabilitate în domeniul militar- BC2A Staff, BC2A Cinetic şi CDNS; utilizare în condiţii excepţionale a programelor Microsoft Project, MS Office, internet, , grafică; utilizare în condiţii bune a programelor Joomla și C. Granturi și premii Bursă pentru stagiul de practică, Programul universitar de masterat Managementul resurselor organizației, Universitatea Națională de Apărare Carol I, Ministerul Apărării Naționale, București; Premiul II, concursul profesional de Lecții învățate cu lucrarea Dinamica sistemelor de instruire şi evaluare a resurselor umane la Centrul de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte Constantin Brâncoveanu Făgăraș, proiectul Profesie: Școală, Consiliere, Orientare, Practică - ProSCOP al Universității Naționale de Apărare Carol I, Ministerul Apărării Naționale, Domenii științifice abordate Permis(e) de conducere Categoriile B, C şi E. București; Premiul II, seminarul cu tema Standarde de calitate și de performanță cu lucrarea Reproiectarea sistemului informațional al Centrului de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte Constantin Brâncoveanu, proiectul Profesie: Școală, Consiliere, Orientare, Practică - ProSCOP al Universității Naționale de Apărare Carol I, Ministerul Apărării Naționale, București; Premiul II, concursul Organizația dezirabilă cu lucrarea Centrul de instruire Făgăraș Reperul de bază al infanteriei, proiectul Profesie: Școală, Consiliere, Orientare, Practică - ProSCOP al Universității Naționale de Apărare Carol I, Universitatea Națională de Apărare Carol I,Ministerul Apărării Naționale, București. Științe militare: Managementul strategic al sistemelor de instruire și evaluare; Sisteme standardizate de instruire și evaluare a forțelor, pe niveluri competență; Lecții învățate și managementul cunoașterii; Management: Eficiența economică a investiților; Managementul organizaţiei; Managementul calităţii; Managementul proiectelor și programelor. Anexe Anexa nr. 1 Lista publicaţiilor / articole ştiinţifice. Data Semnătura Pagina 8 din 8

C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAŢII PERSONALE Nume ŞERBESZKI MARIUS Adresă Telefon Fax EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ Naţiona

C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAŢII PERSONALE Nume ŞERBESZKI MARIUS Adresă Telefon Fax EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ Naţiona C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAŢII PERSONALE Nume ŞERBESZKI MARIUS Adresă Telefon Fax EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ E-mail serbeszki@yahoo.com Naţionalitate Română Data naşterii 14 august 1968 Perioada

Mai mult

Curriculum Vitae Formato Europeo

Curriculum Vitae Formato Europeo C U R R I C U L U M V I T A E EUROPASS INFORMAŢII PERSONALE Nume/ prenume Adresa(e) Telefon(oane) E-mail (uri) Sex Perioda CRĂCIUN IOAN Masculin Noiembrie 2015 - prezent Profesor/Şeful Departamentului

Mai mult

Curriculum Vitae Formato Europeo

Curriculum Vitae Formato Europeo C U R R I C U L U M V I T A E EUROPASS INFORMAŢII PERSONALE Nume/ prenume Adresa(e) CRĂCIUN IOAN Str. Panduri, Nr.60, Bl. B, Sc.1, Et.2, Ap.211, Sect. 5, BUCUREŞTI Telefon(oane) +40(0) 745095187 E-mail

Mai mult

CURRICULUM VITAE Europass Informaţii personale Nume / Prenume SANDU ION Locul de muncă vizat/ Adjunct al comandantului Grupării de Jandarmi Mobilă Bac

CURRICULUM VITAE Europass Informaţii personale Nume / Prenume SANDU ION Locul de muncă vizat/ Adjunct al comandantului Grupării de Jandarmi Mobilă Bac CURRICULUM VITAE Europass Informaţii personale Nume / Prenume SANDU ION Locul de muncă vizat/ Adjunct al comandantului Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău Domeniul ocupaţional Ordine şi siguranţă publică

Mai mult

Microsoft Word - CV Europass George David

Microsoft Word - CV Europass George David Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Adresă web Naţionalitate(-tăţi) DAVID, George Bucureşti, România Mobil: george.david@comunicare.ro

Mai mult

Curriculum Vitae Informații personale Nume/Prenume Adresa Telefon Cetăţenie Data naşterii Sex Feminin Tascovici Daliana - Ecaterina Str. Pa

Curriculum Vitae Informații personale Nume/Prenume Adresa Telefon Cetăţenie Data naşterii Sex Feminin Tascovici Daliana - Ecaterina Str. Pa Curriculum Vitae Informații personale Nume/Prenume Adresa Telefon Cetăţenie Data naşterii 13.12.1973 Sex Feminin Tascovici Daliana - Ecaterina Str. Parcul Mirea, Nr. 5, Câmpulung Muscel, cod 115100, jud.

Mai mult

Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE STOICOVICI MARIA Data naşterii Locul naşterii Cetăţenie Adresă Oraş Câmpina, Judeţul Prahova română B

Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE STOICOVICI MARIA Data naşterii Locul naşterii Cetăţenie Adresă Oraş Câmpina, Judeţul Prahova română B Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE STOICOVICI MARIA Data naşterii Locul naşterii Cetăţenie Adresă 31.05.1955 Oraş Câmpina, Judeţul Prahova română Bucuresti, Romania Telefon Fax - E-mail Loc de muncă

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă Telefon E-mail Naţionalitate Blanaru, Constantin-Adrian română Data naşterii 13.09.1972 Sex Masculin Experienţa profesională Aprilie

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) BASCH NAIDIN DELIA ILEANA Municipiul Caracal, str. Noua, nr. 19, Jud. Olt Telefon(oane) - Mobil:0766625095 0722479150 Fax(uri) E-mail(uri)

Mai mult

Microsoft Word - CV_ Mitica Purcaru

Microsoft Word - CV_ Mitica Purcaru Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Purcaru Mitică Adresă Str. Abrud, nr.86, bl.156, Arad, Romania Telefon(oane) Mobil: 0740 534 081 E-mail mitica.purcaru@yahoo.com Naţionalitate

Mai mult

yty

yty CURRICULUM VITAE INFORMATII PERSONALE Nume: VÎNTURIŞ LAURENłIU - DUMITRU NaŃionalitate: Română Data si locul naşterii: 28.06.1974, Craiova, judeńul Dolj EXPERIENTA PROFESIONALA Perioada: 01.05.2016 până

Mai mult

CIMPOERU DAN CV FAA romana

CIMPOERU DAN CV FAA romana Curriculum vitae % Nume/Prenume Adresa CIMPOERU DAN Universitatea din București, Facultatea de Administrație și Afaceri, Bd. Regina Elisabeta nr. 4-12, sector 1 Telefon 0722272911 Fax 021.3374816 Email

Mai mult

Microsoft Word - Rapan_F_CV.doc

Microsoft Word - Rapan_F_CV.doc CURRICULUM VITAE FORMAT EUROPEAN INFORMAŢII PERSONALE Numele şi prenumele Adresă Telefon Fax E-mail RĂPAN N. Florian rapan_florian@yahoo.com Nationalitate Română Data naşterii Locul de munca vizat/ domeniul

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume CRISTIAN, TRONCOTĂ Telefon(oane) Fax(uri) (uri) Naţionalit

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume CRISTIAN, TRONCOTĂ Telefon(oane) Fax(uri) (uri) Naţionalit Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume CRISTIAN, TRONCOTĂ Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Prof_troncota@yahoo.com Naţionalitate(-tăţi) Romana Data naşterii 2.0.954 Sex B Profesor

Mai mult

ROMÂNIA NECLASIFICAT MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Exemplar unic Universitatea Naţională de Apărare Carol I ŞCOALA DOCTORALĂ Maior ENACHE PETRE-RĂZVAN

ROMÂNIA NECLASIFICAT MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Exemplar unic Universitatea Naţională de Apărare Carol I ŞCOALA DOCTORALĂ Maior ENACHE PETRE-RĂZVAN ROMÂNIA NECLASIFICAT MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Exemplar unic Universitatea Naţională de Apărare Carol I ŞCOALA DOCTORALĂ Maior ENACHE PETRE-RĂZVAN REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT TEMA: PERFECŢIONAREA ORGANIZĂRII,

Mai mult

Investeşte în oameni

Investeşte în oameni CORBOȘ RĂZVAN-ANDREI INFORMAŢII PERSONALE Adresă Piața Romană, nr. 6, Sector 1, Bucureşti, România, cod 010374 Telefon +40 21.319.19.00 / int. 165 E-mail razvan.corbos@man.ase.ro EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Mai mult

10 ANI DE TRANSFORMĂRI ŞI REALIZĂRI ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MILITAR UNIVERSITAR SIBIAN

10 ANI DE TRANSFORMĂRI ŞI REALIZĂRI ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MILITAR UNIVERSITAR SIBIAN 10 ANI DE TRANSFORMĂRI ŞI REALIZĂRI ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MILITAR UNIVERSITAR SIBIAN Col.prof.univ.dr. Alexandru BABOŞ Academia Forţelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu este succesoarea şi continuatoarea

Mai mult

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE BUCUREŞTI

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE BUCUREŞTI Universitatea Națională de Arte, București Facultatea de Istoria și Teoria Artei Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Metodologia de finalizare a studiilor la Programul de formare psihopedagogică

Mai mult

* NOTE

* NOTE C URRICULUM V ITAE INFORMAŢII PERSONALE Nume B A L I C A V. V A S I L E Adresă Str. Bârsei, nr. 6A/11, Cod postal: 620028, Loc. FOCSANI, VRANCEA, ROMÂNIA Telefon 0765841990 Fax - E-mail balicavsl@yahoo.com;

Mai mult

Informaţii personale Nume / Prenume Cetăţenia CURICULUM VITAE Turcu Raducu-Gabriel Română Perioada Funcţia sau postul

Informaţii personale Nume / Prenume Cetăţenia CURICULUM VITAE Turcu Raducu-Gabriel Română Perioada Funcţia sau postul Informaţii personale Nume / Prenume E-mail Cetăţenia CURICULUM VITAE Turcu Raducu-Gabriel radu.turcu@primarias1.ro Română Perioada august 2018 -prezent Șef Serviciu Serviciul de Strategii de Dezvoltare

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI

FIŞA DISCIPLINEI UNIVERSITATEA EFTIMIE MURGU REŞIŢA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE P-ţa Traian Vuia, nr. 1-4, 320085-Reşiţa, Tel: +40 730 583027, Fax: +40 374 810712 E-mail: secretariat_fse@uem.ro, www.uem.ro PLAN DE

Mai mult

Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava Nr. inregistrare: 10504/ ANUNȚ SELECȚIE EXPERȚI Universitatea "Ștefan cel Mare din Suceava, cu s

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava Nr. inregistrare: 10504/ ANUNȚ SELECȚIE EXPERȚI Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, cu s Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava Nr. inregistrare: 10504/24.06.2019 ANUNȚ SELECȚIE EXPERȚI Universitatea "Ștefan cel Mare din Suceava, cu sediul în str. Universității, nr. 13, județul Suceava,

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Iacob Silvia Elena Bulevardul Timişoara, nr 89, Bloc C1.2, scara E, etaj 4, ap

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Iacob Silvia Elena Bulevardul Timişoara, nr 89, Bloc C1.2, scara E, etaj 4, ap Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Iacob Silvia Elena Bulevardul Timişoara, nr 89, Bloc C1.2, scara E, etaj 4, apartament 73, sector 6, localitate Bucureşti Telefon(oane)

Mai mult

ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" FACULTATEA DE INGINERIE MARINĂ Strada Fulgerului nr. 1, CP , Constanţa Tel/Fax: , , 6430

ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂTRÂN FACULTATEA DE INGINERIE MARINĂ Strada Fulgerului nr. 1, CP , Constanţa Tel/Fax: , , 6430 ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" FACULTATEA DE INGINERIE MARINĂ Strada Fulgerului nr. 1, CP 900218, Constanţa Tel/Fax: +40-241-653000, 626200, 643096 Nr. A-4134 din 28.11.2013 REGULAMENT DE ORGANIZARE

Mai mult

CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE Nume Adresă IACOB ANCA 63, str. Dionisie cel Mic, bl. 68B, sc. A, ap. 15, cod postal , mun. Constanta, Rom

CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE Nume Adresă IACOB ANCA 63, str. Dionisie cel Mic, bl. 68B, sc. A, ap. 15, cod postal , mun. Constanta, Rom CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE Nume Adresă IACOB ANCA 63, str. Dionisie cel Mic, bl. 68B, sc. A, ap. 15, cod postal 900403, mun. Constanta, Romania Telefon 0721/207575 Fax - E-mail Naţionalitate

Mai mult

Strategia CEAC

Strategia CEAC I. INTRODUCERE În conformitate cu prevederile legale privind asigurarea calităţii educaţiei, se constituie şi funcţionează Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei în Colegiul Tehnic

Mai mult

Microsoft Word - ANUNT dir. adj. Sc. Dr. Tr. Severin.doc

Microsoft Word - ANUNT dir. adj. Sc. Dr. Tr. Severin.doc R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului

Mai mult

Anexa 1 Nr. 1357/ ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN VLĂDUŢIU LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ PLAN OPERAŢIONAL Anul şcolar Domenii funcţionale Obiective

Anexa 1 Nr. 1357/ ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN VLĂDUŢIU LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ PLAN OPERAŢIONAL Anul şcolar Domenii funcţionale Obiective Anexa 1 Nr. 1357/12.10. ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN VLĂDUŢIU LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ PLAN OPERAŢIONAL Anul şcolar 2018 Domenii funcţionale Obiective specifice Acţiuni Compartiment responsabil Materiale Financiare

Mai mult

Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic î

Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic î Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic în vederea integrării profesionale a absolvenților.

Mai mult

CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE Nume Adresă IACOB ANCA 63, str. Dionisie cel Mic, bl. 68B, sc. A, ap. 15, cod postal , mun. Constanta, Rom

CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE Nume Adresă IACOB ANCA 63, str. Dionisie cel Mic, bl. 68B, sc. A, ap. 15, cod postal , mun. Constanta, Rom CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE Nume Adresă IACOB ANCA 63, str. Dionisie cel Mic, bl. 68B, sc. A, ap. 15, cod postal 900403, mun. Constanta, Romania Telefon 0721/207575 Fax - E-mail Naţionalitate

Mai mult

METODOLOGIA

METODOLOGIA METODOLOGIA DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ DIN CADRUL DEPARTAMENTULUI DE PREGĂTIRE A PERSONALULUI DIDACTIC ŞI FORMARE CONTINUĂ UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI 1 CUPRINS Pag. CAP.I. Cadrul

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresa(e) Telefon(-oane) E-mail(uri) MAN Otilia-Rica otilia.man@ugal.ro Nationalitate(-tati) româna Data naşterii Sex Domeniul ocupaţional

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume SPINEANU - GEORGESCU LUCIANA Adresă(e) Constanţa, Strada Unirii, nr. 32-34, România Telefon(oane) 0241/545015 E-mail(uri) luciana.spineanu@spiruharet.ro

Mai mult

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA C E A C Liceul cu Program Sportiv Suceava An școlar - Avizat, Director, Prof. RADU IOAN Aprobat în CA în data de PLAN OPERAŢIONAL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII Anul școlar - Nr. crt. Activități Tipul de

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT: " " 2017 Nr. de înregistrare a planului de învăţământ UNIVERSITÄT DE STA

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT:  2017 Nr. de înregistrare a planului de învăţământ UNIVERSITÄT DE STA MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT: " " 2017 Nr. de înregistrare a planului de învăţământ UNIVERSITÄT DE STAT DIN Aprobat: Senatul USM din "30" august Proces verbal

Mai mult

Liceul Ștefan Procopiu Vaslui Str. Castanilor, nr. 3 Tel: /Fax: Web: Nr. de înregistrar

Liceul Ștefan Procopiu Vaslui Str. Castanilor, nr. 3 Tel: /Fax: Web:  Nr. de înregistrar Nr. de înregistrare: 11974 / 27.10.2016 Aprobat în Consiliul de Administrațe din 01.11.2016 Președinte C.A.,, Prof. Dumitru Aurel PLANUL OPERAȚIONAL AL COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

Mai mult

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE CURRICULUM VITAE Informatii personale Nume / Prenume Nationalitate BATAGA OVIDIU romana Data nasterii 01.11.1977 Sex masculin Locul de munca / Domeniul ional Antibiotice SA Directia Marketing si Vanzari

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE DIRECŢIA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Nesecret Ex. unic Nr

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE DIRECŢIA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Nesecret Ex. unic Nr MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE DIRECŢIA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Ex. unic Nr. 243108 Din 10.12.2018 ANUNŢ În conformitate cu prevederile

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA R O M Â N I A MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE NICOLAE BĂLCESCU GHIDUL MASTERANDULUI SERIA 2018-2020 DOMENIUL DE STUDII ŞTIINŢE MILITARE PROGRAMUL DE STUDII/SPECIALIZAREA MANAGEMENTUL

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Popa Viorica Adresă(e) str. N. Iorga bl. 36, ap. 36, or. Bălţi, Republica, cod 3100 Telefon(oane) + 373 231 4 24 51 Mobil: +373 068948429 E-mail(uri)

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Locul de muncă actual de muncă Adresă loc de muncă Socoliuc Oana-Ramona Departamentul de Economie şi Relaţii Internaţionale, Facultatea de

Mai mult

* NOTE

* NOTE M ODEL DE CURRICULUM VITAE EUROPEAN INFORMAŢII PERSONALE Nume MATEI CLAUDIA Adresă Str. Mărăşeşti, nr. 44, Craiova, Dolj Telefon 0749166081 Fax E-mail claudia_matei74@yahoo.ro Naţionalitate Română Data

Mai mult

rezumat RO teza CEDobrota +CV.pdf

rezumat RO teza CEDobrota +CV.pdf Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume DOBROTĂ Carmen-Elena Adresă Bucureşti, sector 5 Telefon 0040 729 012 676 Fax 0040 318172057 E-mail dobrotacarmen@yahoo.com Naţionalitate Română

Mai mult

MINISTERUL INTERNELOR

MINISTERUL INTERNELOR ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ POROLISSUM AL JUDEŢULUI SĂLAJ Exemplar

Mai mult

Microsoft Word - anunt concurs adj insp. ITPF TM.doc

Microsoft Word - anunt concurs adj insp. ITPF TM.doc R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ COMISIA DE CONCURS În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Blendea Corneliu - Dan Adresă(e) Calea Dorobanți nr. 70 București (România) Mobil (+4)0722229999 Fax(uri) 021 325 08 33 E-mail(uri) danblendea@gmail.com

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) POTING SIMONA Jud. TIMIS, Romania Telefon(oane) 0256-294231 Fax(uri) 0256-294234 E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) simona.poting@tm.anofm.ro

Mai mult

Curriculum Vitae opass Informatii personale Nume/Prenume : Serban Gabriela Adresa: str.slt.gavrilov Corneliu, nr.308, localitatea Tulcea, Romania Tele

Curriculum Vitae opass Informatii personale Nume/Prenume : Serban Gabriela Adresa: str.slt.gavrilov Corneliu, nr.308, localitatea Tulcea, Romania Tele Curriculum Vitae opass Informatii personale Nume/Prenume : Serban Gabriela Adresa: str.slt.gavrilov Corneliu, nr.308, localitatea Tulcea, Romania Telefon: 0240 / 516858 int.103 Mobil: 0751 012 396 E-mail:

Mai mult

Curriculum vitae

Curriculum vitae Curriculum vitae Informatii personale Nume / Prenume Florea Nicoleta Mihaela Adresa(e) Bl. 20D, ap. 7, str. Maria Tănase, Craiova, Romania Telefon(oane) - Mobil: 0757027000 Fax(uri) - E-mail(uri) niko.2903@yahoo.com

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) PETROVICI, Gabriel Alexandru Romana Data naşterii Sex Masculin Locul de muncă

Mai mult

Curriculum Vitae Europass Informatii personale Nume / Prenume Bran Simion Nationalitate(-ati) Romana Experienta profesionala Perioada Functia sau post

Curriculum Vitae Europass Informatii personale Nume / Prenume Bran Simion Nationalitate(-ati) Romana Experienta profesionala Perioada Functia sau post Curriculum Vitae Europass Informatii personale Nume / Prenume ran Simion Nationalitate(-ati) Romana Experienta profesionala 03 prezent Conferentiar, Doctor in Stiinte Medicale Disciplina Chirurgie si Implantologie

Mai mult

CV-Europass Ancuţa-RO.pdf

CV-Europass Ancuţa-RO.pdf Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Ancuţa Adrian-Silviu EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 12/2017 Prezent Secretar General Adjunct - Inalt Functionar Public Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat,

Mai mult

ORDIN Nr privind masuri tranzitorii

ORDIN Nr privind masuri tranzitorii ORDIN Nr. 3753 din 9 februarie 2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ Text în vigoare începând cu data de 10 octombrie 2011 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ

Mai mult

COLEGIUL TEHNIC VICTOR UNGUREANU CÂMPIA TURZII Str. Laminoriştilor nr. 115, Câmpia Turzii, jud. Cluj Telefon / fax:

COLEGIUL TEHNIC VICTOR UNGUREANU CÂMPIA TURZII Str. Laminoriştilor nr. 115, Câmpia Turzii, jud. Cluj Telefon / fax: COLEGIUL TEHNIC VICTOR UNGUREANU CÂMPIA TURZII Str. Laminoriştilor nr. 115, Câmpia Turzii, jud. Cluj Telefon / fax: 0264-368181 E-mail: ctvuct@gmail.com Avizat în şedinţa CP din 13.10.2015 : prof. Bozdog

Mai mult

Curriculum vitae

Curriculum vitae Curriculum vitae Informaţii personale Nume / Prenume BURDEA Raul Ioan Adresa(e) Str. Mileniului, nr.7 Satu Mare Telefon(-oane) Mobil: 0752275762 E-mail(uri) raul_burdea@yahoo.com Nationalitate(-tati) română

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Tatu, Cristian Ionuț Adresă(e) 74, sos. Colentina, 021188, Sector 2, București, România Telefon(oane) Mobil: 0721.227.397 Fax(uri) E-mail(uri)

Mai mult

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE CURRICULUM VITAE 1 CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE Nume Adresă Telefon Fax E-mail Naţionalitate Data naşterii IONIŢĂ PROFIR Bucureşti, România ionita@mt.ro română Localitatea Galați, județul Galați

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă Telefon Fax(uri) Naţionalitate RADU SORIN MIHAI română Data naşterii Sex m

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă Telefon Fax(uri) Naţionalitate RADU SORIN MIHAI română Data naşterii Sex m Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă Telefon Fax(uri) E-mail Naţionalitate RADU SORIN MIHAI română Data naşterii Sex masculin Experienţa profesională Perioada Funcţia sau

Mai mult

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL - H O T Ă R Â R E privind conferirea titlului de CETĂŢEAN DE ONOARE unor personalităţi cu mer

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL - H O T Ă R Â R E privind conferirea titlului de CETĂŢEAN DE ONOARE unor personalităţi cu mer ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL - H O T Ă R Â R E privind conferirea titlului de CETĂŢEAN DE ONOARE unor personalităţi cu merite deosebite Consiliul Local al Municipiului Buzău,

Mai mult

Microsoft Word - CV Angela Tudor _1_.doc

Microsoft Word - CV Angela Tudor _1_.doc INFORMAŢII PERSONALE TUDOR ANGELA Sos. Pantelimon, Nr. 144, sector 2, București, România 0788 905 031, 0721 182 019 angela.tudor@culturadata.ro angela_tudor2004@yahoo.com Sexul feminin Data naşterii 04

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA Elaborat: Director DCMI Semnătura: Verificat: Director DRU Semnătur

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA Elaborat: Director DCMI Semnătura: Verificat: Director DRU Semnătur MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA Elaborat: Director DCMI Semnătura: Verificat: Director DRU Semnătura: Aviz juridic: Consilier juridic Semnătura: Aprobat:

Mai mult

Curriculum vitae

Curriculum vitae Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume ZAIȚ LUMINIȚA IULIA Adresă(e) Str. Mioriței, nr. 7, Bl. 7, Sc. A, et. I, ap. 7,, jud. Telefon(oane) Mobil: 0747110154 Fax(uri) E-mail(uri)

Mai mult

1

1 Regulamentul Centrului de Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (CIDIFR) din Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice (FCRP) 1. Cadrul juridic şi caracteristici generale 1.1. Învăţământul

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Costea Radu Virgil Adresă(e) Telefon(oane) Mobil: Fax(uri) (

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Costea Radu Virgil Adresă(e) Telefon(oane) Mobil: Fax(uri) ( Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) 0213180760 Mobil: 0722348368 Fax(uri) E-mail(uri) rcostea2000@yahoo.com Naţionalitate(-tăţi) Română Data naşterii 14.08.1960

Mai mult

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E nr. din Chișinău Cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General de Carabinieri

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E nr. din Chișinău Cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General de Carabinieri GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E nr. din Chișinău Cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General de Carabinieri -------------------------------------------------------- În

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ Inspectoratul General al Jandarmeriei Române NESECRET Exemplar unic Nr. Din 21.09.2016 A N U N Ţ În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind

Mai mult

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI 1. Scop Scopul prezentei metodologii este de a descrie procesul de organizare a activităţilor de consiliere profesională şi informare privind locurile de muncă şi oportunităţile de carieră a studenţilor

Mai mult

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DEPARTAMENTULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ 2017

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DEPARTAMENTULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ 2017 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DEPARTAMENTULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ 2017 CUPRINS Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE...3 Capitolul II. CADRUL ORGANIZATORIC...4 Capitolul III. ACTIVITATEA

Mai mult

R E G U L A M E N T

R E G U L A M E N T M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii doctorale pentru anul universitar 2014-2015 I. PRINCIPII Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi este Instituţie

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) România Telefon(oane) Serviciu: - Mobil: - Fax(uri) E-mail(uri) simut.ramona@yahoo.com Naţionalitate(-tăţi) română Data naşterii

Mai mult

Microsoft Word - NF HG Titluri_calificari_ANC_martie_2013 (3).doc

Microsoft Word - NF HG Titluri_calificari_ANC_martie_2013 (3).doc NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Hotărârea Guvernului privind denumirile calificărilor şi titlurile conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi

Mai mult

Str

Str HCA 53/05.09.2017 Director, Prof. Velicu Laurentiu STRATEGIA EVALUĂRII ŞI ASIGURĂRII CALITĂŢII EDUCAŢIEI IN LICEUL TEORETIC CAROL I FETESTI pentru perioada 2017-2020 1 SUMAR I. INTRODUCERE Misiunea CEAC

Mai mult

Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu Facultatea Farmacie REGULAMENT CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ŞI DESFĂ

Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu Facultatea Farmacie REGULAMENT CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ŞI DESFĂ Pag. 1 / 6 Discutat şi aprobat la şedinţa Comisiei metodice a disciplinelor Farmaceutice, Proces verbal nr. 9 din 23 octombrie 2013 Eugen Diug, profesor universitar APROBAT la ședința Consiliului Facultății

Mai mult

ACADEMIA DE POLIŢIE

ACADEMIA DE POLIŢIE DECLARAŢIA DE POLITICĂ ÎN DOMENIUL CALITĂŢII A RECTORULUI ACADEMIEI DE POLITIE Alexandru Ioan Cuza - 2011- Academia de Poliţie, instituţie de învăţământ superior de tradiţie şi notorietate naţională, cu

Mai mult

Chirita Ioan Ciprian - Curriculum Vitae (2019)

Chirita Ioan Ciprian - Curriculum Vitae (2019) Coordonarea unui numar de 164 de persoane din cadrul celor doua secții subordonate: Secția de Administrare Clădiri şi Secția de curățenie; Urmărirea desfăşurării contractelor asociațiilor administrate

Mai mult

Europass CV

Europass CV Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresa(e) CERNAT SEBASTIAN COSMIN STR. VASILE LASCĂR; NR.26-28; ETJ 6; AP.24;SECTOR 2; BUCUREŞTI; ROMÂNIA Telefon(oane) 0040 723 64 62 70 Fax

Mai mult

Secret de serviciu

Secret de serviciu Hotărâre 397 2016-06-02 Guvernul României privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit, aferente celor Monitorul două activităţi conform Documentului de

Mai mult

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR ADJUNCT AN ȘCOLAR Aprobat, Inspector școlar general, Prof. Elena LAIU Numele și prenumele: Unitatea de înv

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR ADJUNCT AN ȘCOLAR Aprobat, Inspector școlar general, Prof. Elena LAIU Numele și prenumele: Unitatea de înv FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR ADJUNCT AN ȘCOLAR 07-08 Aprobat, Inspector școlar general, Prof. Elena LAIU Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Perioada evaluată: UNITATEA DE COMPETENȚĂ I. Proiectarea

Mai mult

Microsoft Word - OLGA CV 2016 Ro

Microsoft Word - OLGA CV 2016 Ro Curriculum vitae MOLDOVAN OLGA DOMNICA Informaţii personale Nume / Prenume MOLDOVAN Olga Domnicqa Adresă Str. Iuliu Maniu, Bl.22, 3t.3, AP. 8 Arad, jud. Arad Telefon - Mobil: (40-742) 354 566 Fax E-mail

Mai mult

INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE NICOLAE TESTEMIȚANU DIN REPUBLICA MOLDOVA Facultatea de Farmacie pag. 1/9 APROBAT pro

INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE NICOLAE TESTEMIȚANU DIN REPUBLICA MOLDOVA Facultatea de Farmacie pag. 1/9 APROBAT pro pag. 1/9 APROBAT proces - verbal al ședinței Senatului USMF Nicolae Testemițanu nr. 7/16 din 18.10.2017 REGULAMENTUL cu privire la organizarea şi desfăşurarea stagiului practic de licență la studii superioare

Mai mult

Curriculum Vitae Date personale Nume Adresa de contact CALISTRU Petre Iacob Centrul de Diagnostic si Tratament "Dr. Victor Babes" - Sos. Mihai Bravu n

Curriculum Vitae Date personale Nume Adresa de contact CALISTRU Petre Iacob Centrul de Diagnostic si Tratament Dr. Victor Babes - Sos. Mihai Bravu n Curriculum Vitae Date personale Nume Adresa de contact CALISTRU Petre Iacob Centrul de Diagnostic si Tratament "Dr. Victor Babes" - Sos. Mihai Bravu nr. 281, Sector 3, Telefon 021/317.95.03 Fax 021/317.95.02

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Brătianu Constantin Adresă(e) Str.Matei Basarab, Nr.48, Sector 3, 030674 Bucureşti Telefon(oane) Fix: (0040-21)3217110 Mobil:(004)0744379042

Mai mult

Admiterea 2019 PROIECT REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a admiterii în Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din mun. Chișinău în cicl

Admiterea 2019 PROIECT REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a admiterii în Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din mun. Chișinău în cicl PROIECT REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a admiterii în Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din mun. Chișinău în ciclul II studii superioare de master pentru anul universitar 2019 2020

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA Facultatea Ştiinţe Economice PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării conform ISCED - 7 Domeniul general de s

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA Facultatea Ştiinţe Economice PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării conform ISCED - 7 Domeniul general de s MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA Facultatea Ştiinţe Economice PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării conform ISCED - 7 Domeniul general de studii - 36. Ştiinţe Economice Program de maşter de

Mai mult

ANEXĂ

ANEXĂ Evidenţa programelor de masterat pentru care au fost încheiate cu CECCAR protocoale de înscriere directă la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil Nr. crt. Facultatea Programul de masterat

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind aprobarea denumirilor calificărilor şi titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar

Hotărâre Guvernul României privind aprobarea denumirilor calificărilor şi titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar Hotărâre 577 2017-08-09 Guvernul României privind aprobarea denumirilor calificărilor şi titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii

Mai mult

file:///C:/Documents and Settings/Zaharia Senior/Desktop/Metodologie din 2011.html

file:///C:/Documents and Settings/Zaharia Senior/Desktop/Metodologie din 2011.html 1 of 89 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Metodologie din 07/10/2011 Versiune actualizata la data de 25/06/2012 cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul

Mai mult

Microsoft Word - GILIA CLAUDIA - CV doc

Microsoft Word - GILIA CLAUDIA - CV doc INFORMAŢII PERSONALE GILIA CLAUDIA Sexul F Data naşterii 06.11.1975 Naţionalitatea Română EXPERIENŢA PROFESIONALĂ Ianuarie septembrie 2017 Martie 2016 Ianuarie 2017 Decembrie 2015 prezent Vicepreşedinte

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMIN

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMIN Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNICĂRII Domeniul: Științe Administrative

Mai mult

VALORIFICAREA EXPERIENŢEI POZITIVE PRIVIND PROIECTAREA CURRICULARĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL PORNIND DE LA COMPETENŢE CA FINALITĂŢI ALE ÎNVĂŢĂRII Prof. P

VALORIFICAREA EXPERIENŢEI POZITIVE PRIVIND PROIECTAREA CURRICULARĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL PORNIND DE LA COMPETENŢE CA FINALITĂŢI ALE ÎNVĂŢĂRII Prof. P VALORIFICAREA EXPERIENŢEI POZITIVE PRIVIND PROIECTAREA CURRICULARĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL PORNIND DE LA COMPETENŢE CA FINALITĂŢI ALE ÎNVĂŢĂRII Prof. Popa Daniela Livia Liceul Tehnologic Sfântul Pantelimon,

Mai mult

GHIDUL

GHIDUL Master - Acreditare Agenţia Română de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior FIŞA VIZITEI în vederea acreditării programelor universitare de masterat (include FIŞA a) CERINŢE NORMATIVE OBLIGATORII,

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMIN

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMIN Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNICĂRII Domeniul: Științe Administrative

Mai mult

Nr

Nr Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Ababei Cătălina Adresă(e) Cornişa Bistritei 13/D/14, Bacău, jud. Bacău, România Telefon(oane) Mobil 0722 606513 Fax(uri) 0234517715 E-mail(uri)

Mai mult

Microsoft Word - CV conf.univ.dr. Roxana Maier, cu poza, pt UAV

Microsoft Word - CV conf.univ.dr. Roxana Maier, cu poza, pt UAV Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Maier, Roxana Viorica ARAD Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Naţionalitate Birou: Acasă: roxanamaierpsiho@gmail.com Română Data

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA REGULAMENT privind organizarea, desfăşurarea şi normarea activităţilor didactice la formele ID - IFR 2017 PREAMBUL Prezentul Regulament

Mai mult

Ghid studii

Ghid studii Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Drept și Administrație Publică, Centrul Constanța Ghid de studii INFORMAȚII GENERALE: 2 Facultatea de Drept și Administrație Publică Adresă sediul principal: Constanța,

Mai mult