Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA AGHIRESU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULU

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA AGHIRESU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULU"

Transcriere

1 ul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct / Buget local ct / Buget asigurări sociale de stat ct / Buget asigurări pentru şomaj ct / Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct / Buget Fond pentru mediu ct / Buget trezoreria statului ct / Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct / Buget instituţii publice finantate din venituri proprii şi subvenţii ct / Buget activităţii finanţate din venituri proprii şi buget activităţii de priva tizare ct / Buget imprumu turi interne şi externe ct / Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct / A B 1= I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA Încasari 0 8,31,40 9,65 0 7,389, Plati 03 7,670,896 9,65 3,76 6,748, Numerar net din activitatea operationala (rd. 0- rd.03) ,54 0-3,76 641, II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII Încasari Plati 07 1,009, ,009, Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) 08-1,009, ,009, III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE Încasari , , Plati 11 78, , Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) 1 487, , IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.1) V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI -lei- Alte disponibilităţi (ct. 5xx) , ,76 119, , , , sume recuperate din excedentul anului precedent* sume utilizate din excedentul anului precedent* , , sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent*** VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.- rd.14.3) , ,76 319, , Pagina 1 / 1

2 ul fiscal: Anexa 4 (la situațille financiare) SITUAȚIA FLUXURILOR LA BĂNCI 04 -lei- DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct Conturi la banci in lei Conturi la banci in valuta Sume in curs de decontare Imprumututi interne si externe Fonduri externe nerambursabil e Depozite bancare Donatii si sponsorizari Garantii gestionari A B 1= I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA Încasari 0 78, , Plati 03 78, , Numerar net din activitatea operationala (rd. 0- rd.03) II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII Încasari Plati Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE Încasari Plati Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.1) V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI , , ,806 1.Diferente de curs favorabile Diferente de curs nefavorabile VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd ) 17 10, , ,81 Pagina 1 / 1

3 UAT Fiscal COMUNA AGHIRESU Balanta de verificare pana la data 30/09/016 Simbol Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare 103 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor ,13, ,13,689.0 administrativ - teritoriale Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor ,13, ,13,689.0 administrativ - teritoriale Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor ,13, ,13,689.0 administrativ - teritoriale 104 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor 0.00,049, ,049, administrativ - teritoriale Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor 0.00,049, ,049, administrativ - teritoriale Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor 0.00,049, ,049, administrativ - teritoriale 105 Rezerve din reevaluare , , Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, , , animalelor si plantatiilor Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, , , animalelor si plantatiilor Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor , ,315.4 de protectie a valorilor umane si materiale si a altor ac Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor , ,315.4 de protectie a valorilor umane si materiale si a altor ac Rezerve din reevaluarea altor active ale statului , , Rezerve din reevaluarea altor active ale statului , , Rezultatul reportat ,557, ,787,90.1,981, ,751, Rezultatul reportat ,557, ,787,90.1,981, ,751, Rezultatul reportat ,557, ,787,90.1,981, ,751, Rezultatul patrimonial 10,805, ,054.80,346, ,456, ,53, , Rezultatul patrimonial 10,805, ,054.80,346, ,456, ,53, , Rezultatul patrimonial 10,805, ,054.80,346, ,456, ,53, , Provizioane , , Provizioane sub 1 an , , Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta sub , , an 16 Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei ,613, ,613,03.75 publice locale 16.0 Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei ,613, ,613,03.75 publice locale cu termen de rambursare in exercitiile vii Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei ,613, ,613,03.75 publice locale cu termen de rambursare in exercitiile vii 1x TOTAL CLASA 1 10,805, ,66, ,054.80,346, ,44, ,504, ,116, Cheltuieli de dezvoltare 6, , Cheltuieli de dezvoltare 6, , Cheltuieli de dezvoltare 6, , Pagina 1 din 8

4 Simbol Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare 08 Alte active fixe necorporale 88, , Programe informatice Programe informatice Alte active fixe necorporale 88, , Alte active fixe necorporale 88, , Terenuri si amenajari la terenuri 48,797, ,797, Terenuri 48,797, ,797, Terenuri 48,797, ,797, Constructii 65,463, ,463, Constructii 65,463, ,463, Constructii 65,463, ,463, Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii 1,18, ,18, Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) 609, , Mijloace de transport 608, , Mijloace de transport 608, , Mobilier, aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane 13, , si materiale si alte active fixe corporale Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane 13, , si materiale si alte active fixe corporale Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane 13, , si materiale si alte active fixe corporale 31 Active fixe corporale in curs de executie 1,817, , , ,763, Titluri de participare 11, , Titluri de participare necotate 11, , Titluri de participare necotate 11, , Amortizari privind activele fixe necorporale , , , , Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare , , , Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare , , , Amortizarea altor active fixe necorporale , , , , Amortizarea altor active fixe necorporale , , , , Amortizari privind activele fixe corporale 0.00,746, , , ,858, Amortizarea constructiilor ,91, , , ,965, Amortizarea constructiilor ,91, , , ,965, Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si , , , ,7.19 plantatiilor Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si , , , ,7.19 plantatiilor Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie , , ,48.9 a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie , , ,48.9 a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co x TOTAL CLASA 117,656,613.06,755, , , , , ,60,3.46,89, Materiale consumabile 111, , , , , , Combustibili 3, , , , Combustibili 3, , , , Alte materiale consumabile 79, , , , , , Pagina din 8

5 Simbol Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Alte materiale consumabile 79, , , , , , Materiale de natura obiectebr de inventar 1,387, ,387, Materiale de natura obiectebr de inventarinfobsinta 1,387, ,387, Materiale de natura obiectelor de inventarinfolosinta 1,387, ,387, x TOTAL CLASA 3 1,499, , , , , ,486, Fumizori , , , ,6, ,93, , Fumizori sub 1 an , , , ,6, ,93, , Fumizori sub 1 an , , , ,6, ,93, , Fumizori de active fixe , , , , Fumizori de active fixe sub 1 an , , , , Fumizori de active fixe sub 1 an , , , , Furnizori - debitori 17, , Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si 17, , pentru prestari de servicii si executari de lucrari Fumizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor 13, , Clienti 17, , Clienti cu termen sub 1 an 17, , Clienti cu termen sub 1 an 17, , Clienti - creditori Clienti - creditori Clienti - creditori Personal - salarii datorate , , ,909.00,59,354.00,413, , Personal - salarii datorate , , ,909.00,59,354.00,413, , Personal - salarii datorate , , ,909.00,59,354.00,413, , Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor , , , ,746, ,653, , Retineri din salarii datorate tertilor , , , ,746, ,653, , Retineri din salarii datorate tertilor , , , ,746, ,653, , Retineri din alte drepturi datorate tertilor Retineri din alte drepturi datorate tertilor Alte datorii si creante in legatura cu personalul , , , , , , Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an , , , , , , Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an , , , , , , Asigurari sociale , , , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale , , , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale , , , , , , Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale , , , , , , Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale , , , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate , , , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate , , , , , , Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate , , , , , , Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate , , , , , , Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale , , Pagina 3 din 8

6 Simbol Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale , , Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii , , , , , , Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii , , , , , , Asigurari pentru somaj 0.00,46.00,388.00, ,953.00, , Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj , , , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj , , , , , , Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj , , , , , , Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj , , , , , , Alte datorii sociale , , , , Alte datorii sociale , , , , Alte datorii sociale , , , , Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi , , , , , , Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi , , , , , , Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi , , , , , , Debitori Debitori sub 1 an Debitori sub 1 an - creante comerciale Creante ale bugetului local 1,077, , , ,457, ,130, ,404, Creante ale bugetului local 1,077, , , ,457, ,130, ,404, Creante ale bugetului local 1,077, , , ,457, ,130, ,404, Creditori ai bugetelor , , Creditori ai bugetului local , , Creditori ai bugetului local , , Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii , , Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii , , Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea , , golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sect 481 Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate ,981,466.6,981, Alte decontari ,981,466.6,981, Alte decontari ,981,466.6,981, x TOTAL CLASA 4 1,11, , ,306, ,447, ,916, ,435,405.1,005, , Conturi la trezorerii si institutii de credit 6, , , , , , Conturi la trezorerii si institutii de credit in lei 6, , , , , , Conturi la trezorerii in lei Conturi la institutii de creditin lei 6, , , , , , Disponibil din imprumuturi inteme si exteme contractate de autoritatile administratiei publice locale Disponibil in lei din imprumuturi inteme si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale Disponibil in lei din imprumuturi inteme si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale la institutii de cred 519 Imprumuturi pe termen scurt , , Imprumuturi pe termen scurt , , Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor secti , ,850.0 Pagina 4 din 8

7 Simbol Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare 51 Disponibil al bugetului local 765, ,617, ,955, , ,154, Disponibil al bugetului local ,617, ,955, ,955, Disponibil al bugetului local ,617, ,955, ,955, Rezultatul executiei din anul curent Rezultatul executiei din anul curent Rezultatul executiei din anii precedenti 765, , , Rezultatul executiei din anii precedenti 765, , , Casa , , ,65.1 9, Casa in lei , , ,65.1 9, Casa in lei , , ,65.1 9, Alte valori 13, , , , Timbre fiscale si postale Timbre fiscale si postale Bonuri valorice pentru carburanti auto 13, , , , Bonuri valorice pentru carburanti auto 13, , , , Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 3, , Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 3, , Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie 3, , Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii 44, , Rezultatul executiei din anii precedenti 44, , Rezultatul executiei din anii precedenti 44, , Viramente interne , , ,046, ,046, Viramente inteme , , ,046, ,046, Viramente inteme - activitatea operationala , , ,046, ,046, x TOTAL CLASA 5 833, ,107, , ,013,.4 3,193, ,18, , Cheltuieli cu materialele consumabile , , , , Cheltuieli privind hrana Cheltuieli privind hrana Cheltuieli privind alte materiale consumabile , , , , Cheltuieli privind alte materiale consumabile , , , , Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar ,559.81, Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar ,559.81, Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar ,559.81, Cheltuieli privind energia si apa , , , , Cheltuieli privind energia si apa , , , , Cheltuieli privind energia si apa , , , , Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile , ,53.00,155,080.79,155, Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile , ,53.00,155,080.79,155, Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile , ,53.00,155,080.79,155, Pagina 5 din 8

8 Simbol Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare 614 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari , ,765.00,87.0, Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari , ,765.00,87.0, Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari , ,765.00,87.0, Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii ,785.40, , , Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii ,785.40, , , Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii ,785.40, , , Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate , , , , Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate , , , , Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate , , , , Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti , , , , Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti , , , , Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti , , , , Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii , , Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii - cheltuieli curente , , Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii - cheltuieli curente , , Cheltuieli cu salariile personalului , ,981.00,397,989.00,397, Cheltuieli cu salariile personalului , ,981.00,397,989.00,397, Cheltuieli cu salariile personalului , ,981.00,397,989.00,397, Cheltuieli salariale in natura , , Cheltuieli salariale in natura , , Cheltuieli salariale in natura , , Cheltuieli privind asigurarile sociale , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate , , , , Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale , , Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale , , Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii , , , , Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii , , , , Cheltuieli privind dobanzile Cheltuieli privind dobanzile Cheltuieli privind dobanzile Transferuri in strainatate Transferuri in strainatate Transferuri in strainatate Contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene , , Pagina 6 din 8

9 Simbol Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene , , Contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene , , Ajutoare sociale , , , , Ajutoare sociale , , , , Ajutoare sociale , , , , Alte cheltuieli , , Alte cheltuieli , , Alte cheltuieli , , Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile , , , , pentru depreciere Cheltuieli operationale privind amortizarea activelorfixe , , , , Cheltuieli operationale privind amortizarea activelorfixe , , , , Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - active militare x TOTAL CLASA , , ,456, ,456, Venituri din productia de active fixe corporale Venituri din productia de active fixe corporale Venituri din productia de active fixe corporale Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice , ,796.94,640,769.3,640, Impozit pe venit , , , , Impozit pe venit , , , , Cote si sume defalcate din impozitul pe venit , ,977.44,60,884.8,60, Cote si sume defalcate din impozitul pe venit , ,977.44,60,884.8,60, Impozite si taxe pe proprietate , , , , Impozite si taxe pe proprietate , , , , Impozite si taxe pe proprietate , , , , Impozite si taxe pe bunuri si servicii , , ,8, ,8, Sume defalcate din TVA , ,000.00,985,000.00,985, Sume defalcate din TVA , ,000.00,985,000.00,985, Taxe pe servicii specifice , , Taxe pe servicii specifice , , Taxe pe utilizarea bunuribr, autorizarea utilizarii bunuribr sau pe , , , , desfasurarea de activitati Taxe pe utilizarea bunuribr, autorizarea utilizarii bunuribr sau pe , , , , desfasurarea de activitati 739 Alte impozite si taxe fiscale Alte impozite si taxe fiscale Alte impozite si taxe fiscale Venituri din proprietate ,785.00, , , Venituri din proprietate ,785.00, , , Venituri din proprietate ,785.00, , , Venituri din vanzari de bunuri si servicii , , , , Venituri din prestari de servicii si alte activitati , , , , Pagina 7 din 8

10 Simbol Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Venituri din prestari de servicii si alte activitati , , , , Venituri din taxe administrative, eliberari permise Venituri din taxe administrative, eliberari permise Amenzi, penalitati si confiscari , , , , Amenzi, penalitati si confiscari , , , , Diverse venituri , , , , Diverse venituri , , , , Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari) Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari) Venituri din dobanzi Venituri din dobanzi Venituri din dobanzi Finantarea de la buget ,86, ,835, ,835, Finantarea de la buget ,86, ,835, ,835, Finantarea de la buget ,86, ,835, ,835, Venituri din subventii , , ,.18 88, Subventii de la bugetul de stat , , Subventii de la bugetul de stat , , Subventii de la alte bugete , , , , Subventii de la alte bugete , , , , Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor , , , , finantate din fonduri externe nerambursabile Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor , , , , finantate din fonduri externe nerambursabile Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor , , , , finantate din fonduri externe nerambursabile 791 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului x TOTAL CLASA ,346, ,633, ,717, ,55, ,835, x TOTAL CLASA 8 x TOTAL 131,907, ,907, ,750, ,750, ,77, ,77, ,313, ,313, Conducatorul compartimentului financiar-contabil, Pagina 8 din 8

11 ul fiscal: BILANȚ Anexa 1 (Anexa 1 la normele metodologice) 01 Nr crt. A B COD RÂND C SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1 SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI A. ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 0 X X 1. Active fixe necorporale (ct ,465 81, *). Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica , ,84 si alte active corporale (ct *) 3. Terenuri si cladiri (ct ,165, ,043, ) 4. Alte active nefinanciare (ct ) Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct ,1 11, ) din care: Titluri de participare (ct ) 08 11,1 11,1 6. Creante necurente sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct ) din care: Creante comerciale necurente sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct ) 7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd ) ,900, ,693,891 ACTIVE CURENTE 18 X X 1. Stocuri (ct ,499,736 1,510, / / ). Creante curente sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an- 0 X X Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari 1 35,85 30,819 (ct ** ) din care: Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct ) Creante comerciale si avansuri (ct ,85 30, ): din care Avansuri acordate.1 X X Pagina 1

12 ul fiscal: Anexa 1 (Anexa 1 la normele metodologice) Nr crt. A B COD RÂND C SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1 SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI Creante (ct ** ** ** ** ** 3 1,059,930 1,404,774 +sd ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ) din care: Creantele bugetului general consolidat (ct. 4 1,059,930 1,404, ) Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct ** ) din care: Sume de primit de la Comisia Europeana (ct ) Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct , ) Total creante curente (rd ) 30 1,095,15,001, Investitii pe termen scurt (ct ) Conturi la trezorerii si institutii de credit : 3 X X din care: Conturi la trezo., casa, alte valori,avansuri de trezo. (ct , , sd sd sd sd sd )din care: Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct ,360 9, ) depozite 34 X X Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct ,335 10, ) din care: Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct ) depozite 36 X X Total disponibilitati (rd ) , ,007 5 Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct ) Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct ) Pagina

13 ul fiscal: Anexa 1 (Anexa 1 la normele metodologice) Nr crt. A B COD RÂND C SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1 SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI 6 Cheltuieli în avans (ct ) TOTAL ACTIVE CURENTE (rd ) 45 3,47,956 3,890,770 8 TOTAL ACTIVE (rd.15+45) ,38, ,584,661 B. DATORII 50 X X DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an 51 X X 1 Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct ) din care: Datorii comerciale (ct ) Împrumuturi pe termen lung (ct ,613,04 1,613, ) 3 Provizioane (ct ) TOTAL DATORII NECURENTE (rd ) 58 1,613,04 1,613,04 DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an 59 X X 1 Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct , , ) din care: Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct ) ,91 0 Datorii comerciale si avansuri (ct ,518 81, ), din care: Avansuri primite 61.1 X X Datorii catre bugete (ct ,080 19, sc ) din care: Datoriile institutiilor publice catre bugete din care 63 X X Contributii sociale (ct , , sc ) Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct ) Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct ) din care: sume datorate Comisiei Europene (ct ) Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct ) ,850 Pagina 3

14 ul fiscal: Anexa 1 (Anexa 1 la normele metodologice) Nr crt. A B COD RÂND C SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1 SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI 5 Împrumuturi pe termen lung sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct ) 6 Salariile angajatilor (ct ) 7 178,013 38,673 7 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct )din care: Pensii, indemnizatii de somaj, burse 73.1 X X 8 Venituri în avans (ct ) Provizioane (ct ) 75 5,361 5, TOTAL DATORII CURENTE (rd ) 78 74,97 1,70,37 11 TOTAL DATORII (rd.58+78) 79,338,176 3,333,576 1 ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79) r80=r ,990, ,51,085 C. CAPITALURI PROPRII 83 X X 1. Rezerve, fonduri (ct ). Rezultatul reportat 84 11,39,47 11,39,47 (ct.sc ) - sold creditor 85 14,557,030 3,751,06 3. Rezultatul reportat (ct.sd ) - sold debitor Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc110000) - sold creditor 87-10,805,84 60, Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sd110000) - sold debitor TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd ) ,990, ,51,085 Pagina 4

15 ul fiscal: Anexa CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 0 Nr crt. COD RÂND AN PRECEDENT AN CURENT A B C 1 I. VENITURI OPERATIONALE Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct ). Venituri din activitati economice 0 5,8,551 6,733,15 (ct / ) 03 30,706 14, Finantari, subventii, transferuri, alocatii cu destinatie speciala (ct ) 4. Alte venituri operationale 04 66, ,546 (ct , , ) TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd ) 06 6,405,409 7,717,191 II. CHELTUIELI OPERATIONALE Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct ). Subventii si transferuri (ct ) 3. Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct ) 4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct ) 5. Alte cheltuieli operationale 08,635,050,945, , , ,813,986 3,987, ,81 136,759 (ct ) TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd ) 13 4,90,411 7,456,794 III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA IV. - EXCEDENT (rd.06- rd.13) 15 1,484,998 60,397 - DEFICIT (rd.13- rd.06) VENITURI FINANCIARE (ct ) V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct ) VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA Pagina 1 /

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT ul fiscal: 437883 Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 Buget local ct. 5210100/ 7700000 la data

Mai mult

Judet:CLUJ Unitatea administrativ-teritorială:comuna MIHAI VITEAZU Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând TOTAL CA

Judet:CLUJ Unitatea administrativ-teritorială:comuna MIHAI VITEAZU Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând TOTAL CA Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/ 7700000 Buget asigurări

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod TOTAL CASA ct. B

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod TOTAL CASA ct. B Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: 4378832 Anexa 3 Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod TOTAL CASA ct. Buget de stat Buget local Buget Buget Buget Fond Buget

Mai mult

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN COD INDICATORI BILANT DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL ANULUI SOLD LA SFARSITUL ANULUI 01003 1.Active fixe necorporale 0 6000 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 0 0 01004 2.Instalatii tehnice,

Mai mult

Anexa 1 BILANŢ la data de cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A B C 1 2 A. ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 02 X X 1. Acti

Anexa 1 BILANŢ la data de cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A B C 1 2 A. ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 02 X X 1. Acti Anexa 1 BILANŢ la data de 31.12.2013 cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A. ACTIVE 01 ACTIVE NECURENTE 02 1. Active fixe necorporale 03 0 0 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 2. Instalaţii

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BILANT 0.0.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0 TOTAL JUDET GALATI 0100 1.Active fixe necorporale

Mai mult

Anexa 01 Bilant dec 15_CMDTA.xls

Anexa 01 Bilant dec 15_CMDTA.xls C.M.D.T.A. BILANT Incheiat la data de 31.12.2015 Cod 01 Nr. Cod DENUMIREA INDICATORILOR Crt. rand Sold la sfarsitul perioadei Sold la sfarsitul perioadei A B C 01.01.2015 31.12.2015 A. ACTIVE 01 x x I.

Mai mult

MUNICIPIUL DEVA BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI Active fixe

MUNICIPIUL DEVA BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI Active fixe BILANT pag.: SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0003.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 2.575.938 2.96.300 0004 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport,

Mai mult

ISCIR Anexa 1 Nr. crt. cod 01 BILANT la data de DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A

ISCIR Anexa 1 Nr. crt. cod 01 BILANT la data de DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A ISCIR Anexa 1 Nr. crt. cod 01 BILANT la data de 31.12.2018 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X

Mai mult

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI Str.Paltinului nr,16 jud.prahova cod postal telefon 0244/ : fax 0244/3

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI Str.Paltinului nr,16 jud.prahova cod postal telefon 0244/ : fax 0244/3 CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI Str.Paltinului nr,16 jud.prahova cod postal 105500 telefon 0244/3210324:323886 fax 0244/320867 cod fiscal 688449 RO 25592900 cod CAEN 8559 BILANT

Mai mult

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 Bilant contabil la data de 31.03.2011 (Anexa 1 la normele metodologice) BILANŢ la data de 31.03.2011 cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului Sold la sfârşitul perioadei

Mai mult

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 BILANT la data de 31.12.2018 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X X 3. Active

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 1.0..015 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului Sold la

Mai mult

A.J.O.F.M. GALATI BILANT la data de 31,12,2017 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul

A.J.O.F.M. GALATI BILANT la data de 31,12,2017 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul A.J.O.F.M. GALATI BILANT la data de 31,12,2017 Anea 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 A ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 900400-900500-90000-90100*) 14.11 9.07

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.011 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

01BILANT CENTRALIZAT SEPT.xls

01BILANT CENTRALIZAT SEPT.xls PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA Anexa 1 BILANŢ CENTRALIZAT 30 SEPTEMBRIE 2011 cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod Sold la începutul rân anului d A B C 1 2 A. ACTIVE 01 ACTIVE NECURENTE 02

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 1.1.01 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

MergedFile

MergedFile DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE JUDET BRASOV BILANT 0 0 017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.00000+050000+00000+

Mai mult

Microsoft Word - Concordante unele conturi prevazute de Ordinul MFP 1752 si Ordinul BNR nr 5 .doc

Microsoft Word - Concordante unele conturi prevazute de Ordinul MFP 1752 si Ordinul BNR nr 5  .doc CONCORDANŢELE dintre unele conturi din planul de conturi prevăzut de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu

Mai mult

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 1.1.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (00000+050000+00000+

Mai mult

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA MURE~ cod 01 Nr. crt. A 1. ACTIVE 2. ACTIVE NECURENTE DENUMIREA INDICATORILOR B BIL

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA MURE~ cod 01 Nr. crt. A 1. ACTIVE 2. ACTIVE NECURENTE DENUMIREA INDICATORILOR B BIL INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA MURE~ cod 01 Nr. crt. A 1. ACTIVE 2. ACTIVE NECURENTE DENUMIREA INDICATORILOR B BILANT la data de 31.12.2018 Active fixe necorporaie 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral Romania Judetul Vâlcea ORAS BABENI A. INTEGRAL DE LA BUGET PE 2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 18,080.85 18,080.85 4,711.35 5,846.20 4,304.59 3,218.71 499002 VENITURI PROPRII 7,653.99 7,653.99

Mai mult

COMUNA CERTEJU DE SUS BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI

COMUNA CERTEJU DE SUS BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI COMUNA CERTEJU DE SUS BILANT 1.1.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 900400-900500-90000-90100*) 00.5 0.51 01004.Instalii tehnice, mijloace

Mai mult

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 30.06.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 01003 1.Active fixe necorporale (030000+050000+060000+

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 549.99,4 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 06/09/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 555.76,3 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 143.003,73 35.9,00 38.690,66 36.796,57 31.594,50 0000 I. VENITURI CURENTE 111.9,89 8.039,5 31.97,5 9.536,59.419,80 00030 A. VENITURI FISCALE 101.546,89 5.381,5

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDEŢUL IASI Pag. 1 -lei- Prevederi Capi Sub Pa- Gru Ar- Ali Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol capi ra- pa/ ti- ne- Total, din anii din anul realizate alte cai constatate

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 04/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 547.117,94 104.766,80

Mai mult

COMUNA BRABOVA JUDETUL DOLJ NR 426 din C A T R E D.G.F.P DOLJ SERVICIUL BUGET Alaturat va inaintam bilantul contabil intocmit la data de 31

COMUNA BRABOVA JUDETUL DOLJ NR 426 din C A T R E D.G.F.P DOLJ SERVICIUL BUGET Alaturat va inaintam bilantul contabil intocmit la data de 31 COMUNA BRABOVA JUDETUL DOLJ NR 46 din 10.0.013 C A T R E D.G.F.P DOLJ SERVICIUL BUGET Alur va inaintam bilantul contabil intocmit la da de 31.1.013. DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT

Mai mult

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA DJS DAM BOVIT A cod 01 N r. crt. A 1. ACTIVE 2. ACTIVE NECURENTE DENUMIREA INDICATORILOR B Bl LANT la data de

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA DJS DAM BOVIT A cod 01 N r. crt. A 1. ACTIVE 2. ACTIVE NECURENTE DENUMIREA INDICATORILOR B Bl LANT la data de INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA DJS DAM BOVIT A cod 01 N r. crt. A 1. ACTIVE 2. ACTIVE NECURENTE DENUMIREA INDICATORILOR B Bl LANT la data de 31.12.2017 Active fie necorporale 3. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 017-019 Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 557.357,4 141.168,0

Mai mult

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod TOTAL COMUNE Data : 05/11/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.798,08 1.303,94 983,16 819,07 691,91 0000 I. VENITURI CURENTE 3.74,08 1.33,69 981,91 817,8 690,66 00030 A. VENITURI FISCALE 3.75, 1.104,69

Mai mult

Politici contabile si note explicative V

Politici contabile si note explicative V COMUNA RECI Raport privind situaţiile financiare încheiate la 31.12.2016 Pentru instituţiile publice, documentul oficial de prezentare a situaţiei patrimoniului, îl reprezintă situaţiile financiare. Situaţiile

Mai mult

02 - centr

02 - centr BIHOR Data : 7/03/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.656,30 1.003,67 1.379,68 1.073,46 1.199,49 0000 I. VENITURI CURENTE 4.600,83 997,0 1.336,58 1.070,46 1.196,59 00030 A. VENITURI FISCALE 4.56,33

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA ORASULUI MONEASA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.688,00 713,15 460,15 31,45 0,5 0000 I. VENITURI CURENTE 1.680,00 709,15 456,15 31,45 0,5 00030 A. VENITURI FISCALE 1.598,00 690,15 47,15 94,45

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL IASI 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 6.175,46.078,16 1.7,90 1.743,15 631,5 0000 I. VENITURI CURENTE 6.174,03.076,73 1.7,90 1.743,15 631,5 00030 A. VENITURI FISCALE 7.073,1.9,45.139,05 1.98,40

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau CENTRALIZATOR BL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 5,411.70 1,373.10 1,367.20 1,365.20 1,306.20

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau COMUNA CLEJA BUGET GENERAL PE ANUL 2015 Formular 10 -lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 4,956,000 1,441,250 1,222,750 1,101,250 1,190,750

Mai mult

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 214 Formular 1 -lei- Buget 214 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care Trim I Trim II Trim III Trim IV 215 216 217 credite

Mai mult

MECANICA CEAHLAU S.A. SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2

MECANICA CEAHLAU S.A. SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2 SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2844 DIN 2016 PENTRU APROBAREA REGLEMENTARILOR CONTABILE CONFORME CU STANDARDELE

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.993,00 643,00 501,00 45,00 44,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.953,00 641,00 501,00 45,00 386,00 00030 A. VENITURI FISCALE.03,00 64,00 515,00 453,00 413,00

Mai mult

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 214 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 1 -lei- Buget 214 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care credite Trim

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL AN 2014 RECTIFICAREA X Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 1,678,368 303,250 1,981,618 380,674 485,923 386,476 728,545 4802 VENITURI PROPRII 560,100 10,000

Mai mult

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, vă comunicăm următoarele:

Mai mult

BILANT 1998

BILANT 1998 JUDETUL ARAD FORMA DE PROPRIETATE 34 UNITATEA SIF Banat-Crisana ACTIVITATEA PREPONDERENTA ADRESA loc ARAD, sector (denumire grupa CAEN) str. Calea Victoriei, nr. 35A bl.,ap.,sc. COD GRUPĂ CAEN 6499 TELEFONUL

Mai mult

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 1 - mii lei- 000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 12.632,00 12.735,00 19.066,00 17.743,00 16.390,00 17.234,00 000202 I. VENITURI CURENTE

Mai mult

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anual

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anual Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii

Mai mult

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.00000+050000+00000+

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro MUNICIPII TOTAL MUNICIPII Data : 4/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 19.099,0 6.059,76 5.608,95 4.847,96.58,35 0000 I. VENITURI CURENTE 19.014,0 6.036,76 5.590,95 4.89,96.556,35 00030 A. VENITURI

Mai mult

ORASUL IANCA BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI Active fixe nec

ORASUL IANCA BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI Active fixe nec ORASUL IANCA BILANT 1.1.01 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*) 1.00.507 1.00.505 01004.Instalii

Mai mult

Consiliul Local Giubega 01 - Bilant BILANT la data de Cod ind DENUMIRE Sold la ince Sold la sfar putul anului situl perioa 01004

Consiliul Local Giubega 01 - Bilant BILANT la data de Cod ind DENUMIRE Sold la ince Sold la sfar putul anului situl perioa 01004 01 - Bilant BILANT Cod ind DENUMIRE Sold la ince Sold la sfar putul anului situl perioa 01004 2.Instalatii tehnice, mijloace de tr 840898 843688 aparatura birotica si alte active co 2130300+2130400+2140000+2310000-2810

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Arad CENTRALIZATOR BUGET LOCAL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 9,526.71 5,888.77 2,378.55 838.40

Mai mult

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 1.225.610 256.400 1.223.796-1.814-1.814 0 0 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.085,00 35,00 330,00 33,00 170,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.015,00 350,00 330,00 33,00 10,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.07,00 354,00 344,00 38,00 136,00

Mai mult

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2010; Având în vedere raportul nr.130351/2010

Mai mult

BILANT 2005.xls

BILANT 2005.xls Nr. rând B I L A N T C O N T A B I L încheiat la 31 DECEMBRIE 2005 - lei - Sold la: Denumirea indicatorilor Cod începutul anului sfârsitul perioadei A C T I V A. ACTIVE FIXE, TERENURI SI OBIECTE DE INVENTAR

Mai mult

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod bugetare 2018 bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Mai mult

buget okkk .pdf

buget okkk .pdf BRABOVA CONSILIUL LOCAL BRABOVA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.539,00 434,00 400,00 380,00 35,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.488,00 383,00 400,00 380,00 35,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.475,00 379,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET Data : 04/0/ Tit: pag: 1 000110 TOTAL VENITURI-VENITURI 138.98,41 39.104,36 36.74,8 35.011,7 8.070,05 00010 I. VENITURI CURENTE 15.41,41 35.74,86 3.485,45 31.794,40 5.416,70 90010 C. Venituri

Mai mult

ANEXA nr. 1 2 : Dezvoltarea conturilor sintetice in conturi analitice in scop de raportare a Balantei de verificare la Ministerul Finantelor Publice (

ANEXA nr. 1 2 : Dezvoltarea conturilor sintetice in conturi analitice in scop de raportare a Balantei de verificare la Ministerul Finantelor Publice ( NEX nr. 1 2 : Dezvoltarea conturilor sintetice in conturi analitice in scop de raportare a Balantei de verificare la Ministerul Finantelor ublice (- nexa nr. 2) CLS GRU CONT SINTETIC gr. I, gr. II si gr.

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL ALBA COMUNA SUGAG NR. /30.10.2018 Formular 11/01 BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ANUL 2018 RECTIFICARE 30.10.2018 Anexa nr.1 HCL nr. /30.10.2018 000202

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL BOTOSANI 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.08,76 831,96.587,40 3.407,60.01,80 3.518,30 3.34,10.501,80 0000 I. VENITURI CURENTE.573,50 719,50 648,80 693,50

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.531,40 1.00,61 1.10,00 811,50 399,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.58,40 1.197,61 1.10,00 811,50 399,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.394,00 1.151,11 1.073,50 786,10 383,9

Mai mult

MergedFile

MergedFile JUDET BRASOV 1 Estimari 018 Estimari 019 Estimari 00 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.917,16 1.9,34 1.616,69 1.091,45 916,68 5.44,50 5.49,30 5.779,0 0000 I. VENITURI CURENTE 4.915,16 1.90,34 1.616,69

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Tit: 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.770,88 651,89 685,38 600,37 833,4 3.061,35 3.15,45 3.194,55 0000 I. VENITURI CURENTE.69,0 634,7 678,1 593,0 786,07.98,35

Mai mult

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în dome

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în dome Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private Având în vedere prevederile

Mai mult

MUNICIPIUL IAŞI B-dul Stefan cel Mare şi Sfint nr. 11, Iaşi, RO telefon: ; fax: , Web: cabi

MUNICIPIUL IAŞI B-dul Stefan cel Mare şi Sfint nr. 11, Iaşi, RO telefon: ; fax: , Web:     cabi MUNICIPIUL IAŞI B-dul Stefan cel Mare şi Sfint nr. 11, Iaşi, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580 Nr.

Mai mult

Bilant_2011.pdf

Bilant_2011.pdf S1002_A1.0.6 / 14.03.2012 Suma de control 4.969.178 Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala Tip situaţie financiară : BL Anul 2011 Entitatea SC APA

Mai mult

Consultant Fiscal, Auditor Financiar - Adrian Bența ; tel: Act normativ descărcat prin aboname

Consultant Fiscal, Auditor Financiar - Adrian Bența   ; tel: Act normativ descărcat prin aboname OMFP nr. 191/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2016, precum şi pentru modificarea şi completarea

Mai mult

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOA

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOA DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.00000+050000+00000+

Mai mult

NR.../... Biroul contabilitate Bilant Trimestrul: 2, Anul: 2018 NR. CRT. Denumirea indicatorilor Cod rand Sold la începutul anului Sold la sfarsitul p

NR.../... Biroul contabilitate Bilant Trimestrul: 2, Anul: 2018 NR. CRT. Denumirea indicatorilor Cod rand Sold la începutul anului Sold la sfarsitul p NR.../... Biroul contabilitate Bilant Trimestrul: 2, Anul: 2018 NR. CRT. Denumirea indicatorilor Cod rand Sold la începutul anului Sold la sfarsitul perioadei 3 Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+

Mai mult

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 29 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANITARE RON Nr. crt Cap. Subcap. Pgf. Denumirea indicatorilor

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETULBacau COMUNA TAMASI CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 30-06-2014 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 2766000 1357150 2951726 1342568 1609158 1433109 6443 1512174 VENITURI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.463,00 1.00,61 1.10,00 747,10 395,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.460,00 1.197,61 1.10,00 747,10 395,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.95,00 1.151,11 1.073,50 701,10 369,9

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE Situia activelor si doriilor institutiilor publice din administria locala 1.1.01 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului Sold la sfarsitul

Mai mult

Tradeville - Date Financiare 2015

Tradeville - Date Financiare 2015 2018 1 TRADEVILLE SA Tip situatie financiara: VM Bucuresti, Sector 3 Forma de proprietate: 34 Calea Vitan, Nr. 6A, Bloc B, Tronson B, et. 3 Societati comerciale pe actiuni Numar din Registrul Comertului:

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Data : 1/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.310,76 517,16 667,40 679,70 446,50 0000 I. VENITURI CURENTE.38,50 507,70 648,80 665,60 416,40 00030 A. VENITURI FISCALE.395,50 676,50 61,80

Mai mult

Microsoft Word - NM doc

Microsoft Word - NM doc ANEXA NORME METODOLOGICE privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012 CAPITOLUL I Prevederi generale 1.1. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte

Mai mult

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2016 Credite de angajament an 2015 mii

Mai mult

JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI EST

JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI EST JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2016-2018 Buget 2015 - mii lei -

Mai mult

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/ PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTI

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/ PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTI JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/20.01.2014 PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017 TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral COMUNA GAICEANA JUDETUL BACAU BUGET RECTIFICARE LA DATA DE 10.10.2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 6,559.50 161.79 6,721.29 1,274.05 1,071.60 815.55 3,560.09 499002 VENITURI PROPRII 1,178.00 26.19

Mai mult

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETAL

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETAL JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din 20.12.2018 Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI

Mai mult

Comuna Siminicea BILANT incheiat la lei - Nr. rand Denumirea indicatorilor Cod inceputul anului Sold la: sfarsitul perioadei A B

Comuna Siminicea BILANT incheiat la lei - Nr. rand Denumirea indicatorilor Cod inceputul anului Sold la: sfarsitul perioadei A B 47499 Comuna Siminicea BILANT inchei la 0.0.01 - lei - Nr. rand Denumirea indicorilor Cod inceputul anului Sold la: sfarsitul A B C 1 ACTIVE 01 ACTIVE NECURENTE 0 Active fixe necorporale (ct.00000+050000+00000+00100+0000+

Mai mult

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din 24.04.2019 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE TITLURI,

Mai mult

Microsoft Word - HCL nr. 53 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe trimestrul

Microsoft Word - HCL nr. 53 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe trimestrul ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL LOCAL U.A.T. COMUNA MUNTENII DE JOS HOTĂRÂREA nr. 53 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe trimestrul III 2017 Consiliul

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP : 4426212 Denumire IP : COMUNA JUCU Sector bugetar

Mai mult

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 215 ŞI ESTIMĂRI

Mai mult

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL

Mai mult

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 mii lei D E N U M I R E A I

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 mii lei D E N U M I R E A I JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 mii lei TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 202.307,20 38,50

Mai mult

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 2 ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA NR. 65 DIN BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE C

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 2 ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA NR. 65 DIN BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE C CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA 2 ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA 65 DIN 30.05.2018 BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE, PE ANUL 2018 - mii lei - Buget 2018

Mai mult

Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator PREVE- DERI ANUALE TOTAL - mii lei -

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri Romania Judetul Cluj ORAS HUEDIN CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-12-2018 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 12968700 14645662 16681262 2055805 14625457 14547183 2134079 VENITURI

Mai mult