Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT"

Transcriere

1 ul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct / Buget local ct / Buget asigurări sociale de stat ct / Buget asigurări pentru şomaj ct / Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct / Buget Fond pentru mediu ct / Buget trezoreria statului ct / Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct / Buget instituţii publice finantate din venituri proprii şi subvenţii ct / Buget activităţii finanţate din venituri proprii şi buget activităţii de priva tizare ct / Buget imprumu turi interne şi externe ct / Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct / A B 1= I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA Încasari 0 11,911,80 1,476, ,36, ,60. Plati 03 6,474,664 1,476,506 3,137 4,877, ,44 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 0- rd.03) 04 5,437, ,137 5,448, ,804 II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII Încasari Plati 07 5,671, ,671, Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) 08-5,671, ,671, III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE Încasari 10,65, ,65, Plati Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) 1,65, ,65, IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.1) V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI -lei- Alte disponibilităţi (ct. 5xx) 13,030,55 0-3,137,04, , ,404, ,64, ,903 - sume recuperate din excedentul anului precedent* sume utilizate din excedentul anului precedent* 14.,65, ,65, sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent*** VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.- rd.14.3) ,170, ,137 10,04, ,099 Pagina 1 / 1

2 ul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct / Buget local ct / Buget asigurări sociale de stat ct / Buget asigurări pentru şomaj ct / Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct / Buget Fond pentru mediu ct / Buget trezoreria statului ct / Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct / Buget instituţii publice finantate din venituri proprii şi subvenţii ct / Buget activităţii finanţate din venituri proprii şi buget activităţii de priva tizare ct / Buget imprumu turi interne şi externe ct / Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct / A B 1= I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA Încasari 0 11,911,80 1,476, ,36, ,60. Plati 03 6,474,664 1,476,506 3,137 4,877, ,44 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 0- rd.03) 04 5,437, ,137 5,448, ,804 II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII Încasari Plati 07 5,671, ,671, Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) 08-5,671, ,671, III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE Încasari 10,65, ,65, Plati Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) 1,65, ,65, IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.1) V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI -lei- Alte disponibilităţi (ct. 5xx) 13,030,55 0-3,137,04, , ,404, ,64, ,903 - sume recuperate din excedentul anului precedent* sume utilizate din excedentul anului precedent* 14.,65, ,65, sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent*** VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.- rd.14.3) ,170, ,137 10,04, ,099 Pagina 1 / 1

3 ul fiscal: Anexa 4 (la situațille financiare) SITUAȚIA FLUXURILOR LA BĂNCI 04 -lei- DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct Conturi la banci in lei Conturi la banci in valuta Sume in curs de decontare Imprumututi interne si externe Fonduri externe nerambursabil e Depozite bancare Donatii si sponsorizari Garantii gestionari A B 1= I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA Încasari 0 35,508 4, , ,13. Plati 03 3,445 4, , Numerar net din activitatea operationala (rd. 0- rd.03) 04 3, ,07 II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII Încasari Plati Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE Încasari Plati Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.1) V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI 13 3, , ,61 0 7, ,699 1.Diferente de curs favorabile Diferente de curs nefavorabile VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd ) 17 1, , ,76 Pagina 1 / 1

4 UAT Fiscal COMUNA MIHAI VITEAZU Balanta de verificare pana la data 30/09/016 Simbol Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare 103 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor ,7, ,191, ,914,65.51 administrativ - teritoriale Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor ,7, ,191, ,914,65.51 administrativ - teritoriale Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor ,7, ,191, ,914,65.51 administrativ - teritoriale 104 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor ,05, , ,930,8.45 administrativ - teritoriale Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor ,05, , ,930,8.45 administrativ - teritoriale Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor ,05, , ,930,8.45 administrativ - teritoriale 105 Rezerve din reevaluare ,6, , , ,6, Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri ,95, ,95, Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri ,95, ,95, Rezerve din reevaluarea constructiilor ,095, ,095, Rezerve din reevaluarea constructiilor ,095, ,095, Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, , , animalelor si plantatiilor Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, , , animalelor si plantatiilor Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor , , , , de protectie a valorilor umane si materiale si a altor ac Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor , , , , de protectie a valorilor umane si materiale si a altor ac 117 Rezultatul reportat ,30, ,59, ,604, ,664, Rezultatul reportat , ,59, ,604, ,71, Rezultatul reportat , ,59, ,604, ,71, Rezultatul patrimonial ,636, , , ,318, ,596, ,915, Rezultatul patrimonial,56, , , ,318, ,596,797.89,84, Rezultatul patrimonial,56, , , ,318, ,596,797.89,84, Provizioane , , Provizioane peste 1 an , , Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste , , an 1x TOTAL CLASA ,0, , ,106.31,586, ,79, ,895, Cheltuieli de dezvoltare 783, , , Cheltuieli de dezvoltare 783, , , Cheltuieli de dezvoltare 783, , , Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare 7, , Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare 7, , Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare 7, , Alte active fixe necorporale 38, , Pagina 1 din 9

5 Simbol Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Programe informatice, , Programe informatice, , Alte active fixe necorporale 35, , Alte active fixe necorporale 35, , Terenuri si amenajari la terenuri 3,868, , ,391, Terenuri 10,76, , ,871, Terenuri 10,76, , ,871, Amenajari la terenuri,141, , ,519, Amenajari la terenuri,141, , ,519, Constructii,618, , ,73,656.0,484,63.69,857, Constructii,618, , ,73,656.0,484,63.69,857, Constructii,618, , ,73,656.0,484,63.69,857, Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii 1,99, , , ,034, Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) 709, , , , Aparate si instalatii de masurare, control si reglare 14, , , Aparate si instalatii de masurare, control si reglare 14, , , Mijloace de transport 1,67, ,67, Mijloace de transport 1,67, ,67, Mobilier, aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane 59, , , , , si materiale si alte active fixe corporale Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane 59, , , , , si materiale si alte active fixe corporale Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane 59, , , , , si materiale si alte active fixe corporale 31 Active fixe corporale in curs de executie,855, , ,10, , ,389, Active fixe necorporale in curs de executie 14, , , Active fixe necorporale in curs de executie 14, , , Active fixe necorporale in curs de executie 14, , , Titluri de participare 90, , Titluri de participare necotate 90, , Titluri de participare necotate 90, , Amortizari privind activele fixe necorporale , , Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare , , Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare , , Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, , ,36.50 drepturilor si activelor similare Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, , ,36.50 drepturilor si activelor similare Amortizarea altor active fixe necorporale , , Amortizarea altor active fixe necorporale , , Amortizari privind activele fixe corporale ,657, , ,673, Amortizarea constructiilor , , Amortizarea constructiilor , , Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor ,350, , ,35, Pagina din 9

6 Simbol Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si ,350, , ,35, plantatiilor Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie , , , a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie , , , a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co x TOTAL CLASA 61,880,5.08,55, , ,686, ,100, ,48,14.51,71, Materiale consumabile 15, , , , , , Materiale auxiliare Materiale auxiliare Combustibili , , , ,445.57, Combustibili , , , ,445.57, Alte materiale consumabile 15, , , , , , Alte materiale consumabile 15, , , , , , Materiale de natura obiectebr de inventar,18, , , ,198, Materiale de natura obiectebr de inventarin magazie 38, , , Materiale de natura obiectebr de inventarin magazie 38, , , Materiale de natura obiectebr de inventarinfobsinta,090, , , ,153, Materiale de natura obiectelor de inventarinfolosinta,090, , , ,153, x TOTAL CLASA 3,144, , , , ,185.93,19, Fumizori , ,41.36,15,031.0,15, Fumizori sub 1 an , ,41.36,15,031.0,15, Fumizori sub 1 an , ,41.36,15,031.0,15, Fumizori de active fixe , , , ,384, ,60, , Fumizori de active fixe sub 1 an , , , ,384, ,60, , Fumizori de active fixe sub 1 an , , , ,384, ,60, , Clienti Clienti cu termen sub 1 an Clienti cu termen sub 1 an Clienti - creditori Clienti - creditori Clienti - creditori Personal - salarii datorate , , , ,884, ,759, , Personal - salarii datorate , , , ,884, ,759, , Personal - salarii datorate , , , ,884, ,759, , Personal - ajutoare si indemnizatii datorate , , , , , Personal - ajutoare si indemnizatii datorate , , , , , Personal - ajutoare si indemnizatii datorate , , , , , Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor , , , ,305, ,31, , Retineri din salarii datorate tertilor , , , ,305, ,31, , Retineri din salarii datorate tertilor , , , ,305, ,31, , Alte datorii si creante in legatura cu personalul 5, , , Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an 6, , , , Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an ,1.00 1, Pagina 3 din 9

7 Simbol Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an 6, , , , Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an , , , Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an , , , Asigurari sociale , , , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale , , , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale , , , , , , Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale , , , , , , Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale , , , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate , , , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate , , , , , , Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate , , , , , , Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate , , , , , , Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale ,966.00, Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale ,966.00, Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii , , , , , Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii , , , , , Asigurari pentru somaj 0.00,011.00,161.00, , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj , , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj , , , , , Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj , , , , , Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj , , , , , Alte datorii sociale , , , , , , Alte datorii sociale , , , , , , Alte datorii sociale , , , , , , Taxa pe valoarea adaugata , , Taxa pe valoarea adaugata de recuperat 1, , Taxa pe valoarea adaugata de recuperat 1, , Taxa pe valoarea adaugata neexigibila Taxa pe valoarea adaugata neexigibila Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi , , , , , , Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi , , , , , , Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi , , , , , , Alte datorii si creante cu bugetul 3, , , Alte datorii fata de buget , , , Alte datorii fata de buget , , , Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Age Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POST Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POS ,457, ,108,409.3,349, ,915, ,566,143.3,349, ,915, ,566,143.3,349, Pagina 4 din 9

8 Simbol Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de ,54, ,54, Management/Agentiile de Plati -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE P Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de ,54, ,54, Management/Agentiile de Plati -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE P 461 Debitori 345, , Debitori sub 1 an 345, , Debitori sub 1 an - creante comerciale 345, , Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat Creditori , , , , , Creditori sub 1 an , , , , , Creditori sub 1 an - datorii comerciale , , , , , Creditori peste 1 an , , , , Creditori peste 1 an - datorii comerciale , , , , Creante ale bugetului local,594, ,579, ,647, ,968,03.4 3,73, Creante ale bugetului local,594, ,579, ,647, ,968,03.4 3,73, Creante ale bugetului local,594, ,579, ,647, ,968,03.4 3,73, Creditori ai bugetelor , , Creditori ai bugetului local , , Creditori ai bugetului local , , Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate ,544,101.9,544, Alte decontari ,544,101.9,544, Alte decontari ,544,101.9,544, x TOTAL CLASA 4,969, , ,545.81,849, ,108, ,846, ,970, , Conturi la trezorerii si institutii de credit 7, , Conturi la trezorerii si institutii de credit in lei 7, , Conturi la institutii de creditin lei 7, , Disponibil din fonduri externe nerambursabile , , Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile , , Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile la institutii de , , credit 518 Dobanzi Dobanzi de incasat Dobanzi de incasat - conturi la institutii de credit Disponibil al bugetului local 10,64, ,56, ,591,694.44,65, ,591, Disponibil al bugetului local ,56, ,591, ,591, Disponibil al bugetului local ,56, ,591, ,591, Rezultatul executiei din anul curent Rezultatul executiei din anul curent Rezultatul executiei din anii precedenti 10,64, ,65, ,999, Rezultatul executiei din anii precedenti 10,64, ,65, ,999, Casa , , ,476, ,476, Casa in lei , , ,47, ,476, , Pagina 5 din 9

9 Simbol Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Casa in lei , , ,47, ,476, , Casa in valuta , , Casa in valuta , , Alte valori , , Timbre fiscale si postale , , Timbre fiscale si postale , , Avansuri de trezorerie , , ,146.3, Avansuri de trezorerie in lei , , ,146.3, Avansuri de trezorerie in lei , , ,146.3, Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 1, , , Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 1, , , Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie 1, , , Disponibil din alocatii cu destinatie speciala Disponibil din alocatii cu destinatie speciala Disponibil din alocatii cu destinatie speciala Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit 139, , , , , Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit 139, , , , , Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit 139, , , , , Viramente interne , , ,0, ,0, Viramente inteme , , ,0, ,0, Viramente inteme - activitatea operationala , , ,0, ,0, Viramente inteme - activitatea de investitii x TOTAL CLASA 5 10,414, ,56, , ,41, ,094, ,73, Cheltuieli cu materialele consumabile , , , , Cheltuieli privind piesele de schimb ,847.86, Cheltuieli privind piesele de schimb ,847.86, Cheltuieli privind alte materiale consumabile , , , , Cheltuieli privind alte materiale consumabile , , , , Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar , , Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar , , Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar , , Cheltuieli cu alte stocuri ,80.00, Cheltuieli cu alte stocuri ,80.00, Cheltuieli cu alte stocuri ,80.00, Cheltuieli privind energia si apa , , , , Cheltuieli privind energia si apa , , , , Cheltuieli privind energia si apa , , , , Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile , , Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile , , Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile , , Cheltuieli cu chiriile , , , , Cheltuieli cu chiriile , , , , Pagina 6 din 9

10 Simbol Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Cheltuieli cu chiriile , , , , Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari , , Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari , , Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari , , Cheltuieli privind comisioanele si onorariile Cheltuieli privind comisioanele si onorariile Cheltuieli privind comisioanele si onorariile Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate , , , , Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate , , , , Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate , , , , Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal , , , , Cheltuieli cu transportul de personal , , , , Cheltuieli cu transportul de personal , , , , Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii , , , , Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii , , , , Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii , , , , Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti , , , , Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti , , , , Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti , , , , Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii , , , , Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii - cheltuieli curente , , , , Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii - cheltuieli curente , , , , Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii - reparatii capitale , , Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii - reparatii capitale , , Cheltuieli cu salariile personalului , , ,760, ,760, Cheltuieli cu salariile personalului , , ,760, ,760, Cheltuieli cu salariile personalului , , ,760, ,760, Cheltuieli salariale in natura , , , , Cheltuieli salariale in natura , , , , Cheltuieli salariale in natura , , , , Cheltuieli privind asigurarile sociale , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate , , , , Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate , , , , Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale ,70.00, Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale ,70.00, Pagina 7 din 9

11 Simbol Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii , , , , Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii , , , , Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala Ajutoare sociale , , , , Ajutoare sociale , , , , Ajutoare sociale , , , , Alte cheltuieli , , , , Alte cheltuieli , , , , Alte cheltuieli , , , , Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile , , pentru depreciere Cheltuieli operationale privind amortizarea activelorfixe , , Cheltuieli operationale privind amortizarea activelorfixe , , Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile , , Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile , , Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele , , x TOTAL CLASA , , ,118, ,118, Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice , , ,51, ,51, Impozit pe venit , , , , Impozit pe venit , , , , Cote si sume defalcate din impozitul pe venit , , ,490, ,490, Cote si sume defalcate din impozitul pe venit , , ,490, ,490, Impozite si taxe pe proprietate , , ,651, ,651, Impozite si taxe pe proprietate , , ,651, ,651, Impozite si taxe pe proprietate , , ,651, ,651, Impozite si taxe pe bunuri si servicii , ,109.04,774,908.10,774, Sume defalcate din TVA , ,000.00,137,000.00,137, Sume defalcate din TVA , ,000.00,137,000.00,137, Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii Taxe pe servicii specifice , , ,1.10 3, Taxe pe servicii specifice , , ,1.10 3, Taxe pe utilizarea bunuribr, autorizarea utilizarii bunuribr sau pe , , desfasurarea de activitati Taxe pe utilizarea bunuribr, autorizarea utilizarii bunuribr sau pe , , desfasurarea de activitati 750 Venituri din proprietate , , , , Venituri din proprietate , , , , Venituri din proprietate , , , , Venituri din vanzari de bunuri si servicii , , , , Venituri din prestari de servicii si alte activitati , , , , Venituri din prestari de servicii si alte activitati , , , , Venituri din taxe administrative, eliberari permise , , , , Pagina 8 din 9

12 Simbol Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Venituri din taxe administrative, eliberari permise , , , , Amenzi, penalitati si confiscari , , , , Amenzi, penalitati si confiscari , , , , Diverse venituri , , Diverse venituri , , Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari) , , Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari) , , Finantarea de la buget , ,549, ,549, Finantarea de la buget , ,549, ,549, Finantarea de la buget , ,549, ,549, Venituri din subventii , , Subventii de la bugetul de stat , , Subventii de la bugetul de stat , , Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare , , Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare , , Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare , , Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit , , Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit , , Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit , , x TOTAL CLASA , ,4, ,033, ,583, ,549, x TOTAL 77,408, ,408, ,74, ,74, ,131, ,131, ,405, ,405, Conducatorul compartimentului financiar-contabil, Pagina 9 din 9

13 ul fiscal: BILANȚ Anexa 1 (Anexa 1 la normele metodologice) 01 Nr crt. A B COD RÂND C SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1 SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI A. ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 0 X X 1. Active fixe necorporale (ct ,991 69, *). Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica ,583 1,34,177 si alte active corporale (ct *) 3. Terenuri si cladiri (ct ,36,460 63,616, ) 4. Alte active nefinanciare (ct ) Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct ,36 90, ) din care: Titluri de participare (ct ) 08 90,36 90,36 6. Creante necurente sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct ) din care: Creante comerciale necurente sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct ) 7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd ) 15 59,537,360 65,10,630 ACTIVE CURENTE 18 X X 1. Stocuri (ct ,81,900,19, / / ). Creante curente sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an- 0 X X Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari 1 346,08 349,669 (ct ** ) din care: Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct ) Creante comerciale si avansuri (ct ,08 346, ): din care Avansuri acordate.1 X X Creante (ct ** ** ** ** ** +sd ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ) din care: 3,7,719 3,400,991 Pagina 1

14 ul fiscal: Anexa 1 (Anexa 1 la normele metodologice) Nr crt. A B COD RÂND C SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1 SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI Creantele bugetului general consolidat (ct. 4,594,559 3,73, ) Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 5 0,349, ** ) din care: Sume de primit de la Comisia Europeana (ct ) Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 7 0,65, ) Total creante curente (rd ) 30 3,068,97 8,365, Investitii pe termen scurt (ct ) Conturi la trezorerii si institutii de credit : 3 X X din care: Conturi la trezo., casa, alte valori,avansuri de trezo. (ct ,404,809 10,167, sd sd sd sd sd )din care: Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct ) depozite 34 X X Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct. 35 9,61 1, ) din care: Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct ) depozite 36 X X Total disponibilitati (rd ) 40 10,414,488 10,179,939 5 Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct ) Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct ) 6 Cheltuieli în avans (ct ) TOTAL ACTIVE CURENTE (rd ) 45 15,96,315 0,765,070 8 TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 46 74,833,675 85,975,700 B. DATORII 50 X X Pagina

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 Buget local ct. 5210100/ 7700000 la data

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA AGHIRESU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULU

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA AGHIRESU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULU ul fiscal: 47374 Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod TOTAL CASA ct. B

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod TOTAL CASA ct. B Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: 4378832 Anexa 3 Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod TOTAL CASA ct. Buget de stat Buget local Buget Buget Buget Fond Buget

Mai mult

Judet:CLUJ Unitatea administrativ-teritorială:comuna MIHAI VITEAZU Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând TOTAL CA

Judet:CLUJ Unitatea administrativ-teritorială:comuna MIHAI VITEAZU Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând TOTAL CA Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/ 7700000 Buget asigurări

Mai mult

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN COD INDICATORI BILANT DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL ANULUI SOLD LA SFARSITUL ANULUI 01003 1.Active fixe necorporale 0 6000 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 0 0 01004 2.Instalatii tehnice,

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BILANT 0.0.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0 TOTAL JUDET GALATI 0100 1.Active fixe necorporale

Mai mult

MUNICIPIUL DEVA BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI Active fixe

MUNICIPIUL DEVA BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI Active fixe BILANT pag.: SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0003.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 2.575.938 2.96.300 0004 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport,

Mai mult

Anexa 1 BILANŢ la data de cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A B C 1 2 A. ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 02 X X 1. Acti

Anexa 1 BILANŢ la data de cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A B C 1 2 A. ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 02 X X 1. Acti Anexa 1 BILANŢ la data de 31.12.2013 cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A. ACTIVE 01 ACTIVE NECURENTE 02 1. Active fixe necorporale 03 0 0 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 2. Instalaţii

Mai mult

Anexa 01 Bilant dec 15_CMDTA.xls

Anexa 01 Bilant dec 15_CMDTA.xls C.M.D.T.A. BILANT Incheiat la data de 31.12.2015 Cod 01 Nr. Cod DENUMIREA INDICATORILOR Crt. rand Sold la sfarsitul perioadei Sold la sfarsitul perioadei A B C 01.01.2015 31.12.2015 A. ACTIVE 01 x x I.

Mai mult

Microsoft Word - Concordante unele conturi prevazute de Ordinul MFP 1752 si Ordinul BNR nr 5 .doc

Microsoft Word - Concordante unele conturi prevazute de Ordinul MFP 1752 si Ordinul BNR nr 5  .doc CONCORDANŢELE dintre unele conturi din planul de conturi prevăzut de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu

Mai mult

ISCIR Anexa 1 Nr. crt. cod 01 BILANT la data de DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A

ISCIR Anexa 1 Nr. crt. cod 01 BILANT la data de DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A ISCIR Anexa 1 Nr. crt. cod 01 BILANT la data de 31.12.2018 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X

Mai mult

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI Str.Paltinului nr,16 jud.prahova cod postal telefon 0244/ : fax 0244/3

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI Str.Paltinului nr,16 jud.prahova cod postal telefon 0244/ : fax 0244/3 CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI Str.Paltinului nr,16 jud.prahova cod postal 105500 telefon 0244/3210324:323886 fax 0244/320867 cod fiscal 688449 RO 25592900 cod CAEN 8559 BILANT

Mai mult

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 BILANT la data de 31.12.2018 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X X 3. Active

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 900400-900500-90000-90100*) 14.11 9.07

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.011 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 Bilant contabil la data de 31.03.2011 (Anexa 1 la normele metodologice) BILANŢ la data de 31.03.2011 cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului Sold la sfârşitul perioadei

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 1.0..015 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului Sold la

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 1.1.01 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

A.J.O.F.M. GALATI BILANT la data de 31,12,2017 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul

A.J.O.F.M. GALATI BILANT la data de 31,12,2017 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul A.J.O.F.M. GALATI BILANT la data de 31,12,2017 Anea 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 A ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE

Mai mult

01BILANT CENTRALIZAT SEPT.xls

01BILANT CENTRALIZAT SEPT.xls PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA Anexa 1 BILANŢ CENTRALIZAT 30 SEPTEMBRIE 2011 cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod Sold la începutul rân anului d A B C 1 2 A. ACTIVE 01 ACTIVE NECURENTE 02

Mai mult

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 1.1.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (00000+050000+00000+

Mai mult

MergedFile

MergedFile DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE JUDET BRASOV BILANT 0 0 017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.00000+050000+00000+

Mai mult

COMUNA CERTEJU DE SUS BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI

COMUNA CERTEJU DE SUS BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI COMUNA CERTEJU DE SUS BILANT 1.1.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 900400-900500-90000-90100*) 00.5 0.51 01004.Instalii tehnice, mijloace

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral Romania Judetul Vâlcea ORAS BABENI A. INTEGRAL DE LA BUGET PE 2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 18,080.85 18,080.85 4,711.35 5,846.20 4,304.59 3,218.71 499002 VENITURI PROPRII 7,653.99 7,653.99

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 549.99,4 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 06/09/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 555.76,3 104.766,80

Mai mult

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 30.06.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 01003 1.Active fixe necorporale (030000+050000+060000+

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 04/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 547.117,94 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 143.003,73 35.9,00 38.690,66 36.796,57 31.594,50 0000 I. VENITURI CURENTE 111.9,89 8.039,5 31.97,5 9.536,59.419,80 00030 A. VENITURI FISCALE 101.546,89 5.381,5

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 017-019 Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 557.357,4 141.168,0

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDEŢUL IASI Pag. 1 -lei- Prevederi Capi Sub Pa- Gru Ar- Ali Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol capi ra- pa/ ti- ne- Total, din anii din anul realizate alte cai constatate

Mai mult

COMUNA BRABOVA JUDETUL DOLJ NR 426 din C A T R E D.G.F.P DOLJ SERVICIUL BUGET Alaturat va inaintam bilantul contabil intocmit la data de 31

COMUNA BRABOVA JUDETUL DOLJ NR 426 din C A T R E D.G.F.P DOLJ SERVICIUL BUGET Alaturat va inaintam bilantul contabil intocmit la data de 31 COMUNA BRABOVA JUDETUL DOLJ NR 46 din 10.0.013 C A T R E D.G.F.P DOLJ SERVICIUL BUGET Alur va inaintam bilantul contabil intocmit la da de 31.1.013. DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL IASI 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 6.175,46.078,16 1.7,90 1.743,15 631,5 0000 I. VENITURI CURENTE 6.174,03.076,73 1.7,90 1.743,15 631,5 00030 A. VENITURI FISCALE 7.073,1.9,45.139,05 1.98,40

Mai mult

02 - centr

02 - centr BIHOR Data : 7/03/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.656,30 1.003,67 1.379,68 1.073,46 1.199,49 0000 I. VENITURI CURENTE 4.600,83 997,0 1.336,58 1.070,46 1.196,59 00030 A. VENITURI FISCALE 4.56,33

Mai mult

BILANT 1998

BILANT 1998 JUDETUL ARAD FORMA DE PROPRIETATE 34 UNITATEA SIF Banat-Crisana ACTIVITATEA PREPONDERENTA ADRESA loc ARAD, sector (denumire grupa CAEN) str. Calea Victoriei, nr. 35A bl.,ap.,sc. COD GRUPĂ CAEN 6499 TELEFONUL

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA ORASULUI MONEASA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.688,00 713,15 460,15 31,45 0,5 0000 I. VENITURI CURENTE 1.680,00 709,15 456,15 31,45 0,5 00030 A. VENITURI FISCALE 1.598,00 690,15 47,15 94,45

Mai mult

BILANT 2005.xls

BILANT 2005.xls Nr. rând B I L A N T C O N T A B I L încheiat la 31 DECEMBRIE 2005 - lei - Sold la: Denumirea indicatorilor Cod începutul anului sfârsitul perioadei A C T I V A. ACTIVE FIXE, TERENURI SI OBIECTE DE INVENTAR

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau COMUNA CLEJA BUGET GENERAL PE ANUL 2015 Formular 10 -lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 4,956,000 1,441,250 1,222,750 1,101,250 1,190,750

Mai mult

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anual

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anual Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii

Mai mult

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA MURE~ cod 01 Nr. crt. A 1. ACTIVE 2. ACTIVE NECURENTE DENUMIREA INDICATORILOR B BIL

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA MURE~ cod 01 Nr. crt. A 1. ACTIVE 2. ACTIVE NECURENTE DENUMIREA INDICATORILOR B BIL INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA MURE~ cod 01 Nr. crt. A 1. ACTIVE 2. ACTIVE NECURENTE DENUMIREA INDICATORILOR B BILANT la data de 31.12.2018 Active fixe necorporaie 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL AN 2014 RECTIFICAREA X Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 1,678,368 303,250 1,981,618 380,674 485,923 386,476 728,545 4802 VENITURI PROPRII 560,100 10,000

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro MUNICIPII TOTAL MUNICIPII Data : 4/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 19.099,0 6.059,76 5.608,95 4.847,96.58,35 0000 I. VENITURI CURENTE 19.014,0 6.036,76 5.590,95 4.89,96.556,35 00030 A. VENITURI

Mai mult

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod TOTAL COMUNE Data : 05/11/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.798,08 1.303,94 983,16 819,07 691,91 0000 I. VENITURI CURENTE 3.74,08 1.33,69 981,91 817,8 690,66 00030 A. VENITURI FISCALE 3.75, 1.104,69

Mai mult

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 214 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 1 -lei- Buget 214 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care credite Trim

Mai mult

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.00000+050000+00000+

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.993,00 643,00 501,00 45,00 44,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.953,00 641,00 501,00 45,00 386,00 00030 A. VENITURI FISCALE.03,00 64,00 515,00 453,00 413,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.085,00 35,00 330,00 33,00 170,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.015,00 350,00 330,00 33,00 10,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.07,00 354,00 344,00 38,00 136,00

Mai mult

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 214 Formular 1 -lei- Buget 214 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care Trim I Trim II Trim III Trim IV 215 216 217 credite

Mai mult

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în dome

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în dome Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private Având în vedere prevederile

Mai mult

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 1.225.610 256.400 1.223.796-1.814-1.814 0 0 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

Mai mult

Politici contabile si note explicative V

Politici contabile si note explicative V COMUNA RECI Raport privind situaţiile financiare încheiate la 31.12.2016 Pentru instituţiile publice, documentul oficial de prezentare a situaţiei patrimoniului, îl reprezintă situaţiile financiare. Situaţiile

Mai mult

ORASUL IANCA BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI Active fixe nec

ORASUL IANCA BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI Active fixe nec ORASUL IANCA BILANT 1.1.01 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*) 1.00.507 1.00.505 01004.Instalii

Mai mult

Consiliul Local Giubega 01 - Bilant BILANT la data de Cod ind DENUMIRE Sold la ince Sold la sfar putul anului situl perioa 01004

Consiliul Local Giubega 01 - Bilant BILANT la data de Cod ind DENUMIRE Sold la ince Sold la sfar putul anului situl perioa 01004 01 - Bilant BILANT Cod ind DENUMIRE Sold la ince Sold la sfar putul anului situl perioa 01004 2.Instalatii tehnice, mijloace de tr 840898 843688 aparatura birotica si alte active co 2130300+2130400+2140000+2310000-2810

Mai mult

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2010; Având în vedere raportul nr.130351/2010

Mai mult

buget okkk .pdf

buget okkk .pdf BRABOVA CONSILIUL LOCAL BRABOVA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.539,00 434,00 400,00 380,00 35,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.488,00 383,00 400,00 380,00 35,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.475,00 379,00

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau CENTRALIZATOR BL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 5,411.70 1,373.10 1,367.20 1,365.20 1,306.20

Mai mult

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA DJS DAM BOVIT A cod 01 N r. crt. A 1. ACTIVE 2. ACTIVE NECURENTE DENUMIREA INDICATORILOR B Bl LANT la data de

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA DJS DAM BOVIT A cod 01 N r. crt. A 1. ACTIVE 2. ACTIVE NECURENTE DENUMIREA INDICATORILOR B Bl LANT la data de INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA DJS DAM BOVIT A cod 01 N r. crt. A 1. ACTIVE 2. ACTIVE NECURENTE DENUMIREA INDICATORILOR B Bl LANT la data de 31.12.2017 Active fie necorporale 3. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)

Mai mult

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 1 - mii lei- 000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 12.632,00 12.735,00 19.066,00 17.743,00 16.390,00 17.234,00 000202 I. VENITURI CURENTE

Mai mult

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, vă comunicăm următoarele:

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL BOTOSANI 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.08,76 831,96.587,40 3.407,60.01,80 3.518,30 3.34,10.501,80 0000 I. VENITURI CURENTE.573,50 719,50 648,80 693,50

Mai mult

ANEXA nr. 1 2 : Dezvoltarea conturilor sintetice in conturi analitice in scop de raportare a Balantei de verificare la Ministerul Finantelor Publice (

ANEXA nr. 1 2 : Dezvoltarea conturilor sintetice in conturi analitice in scop de raportare a Balantei de verificare la Ministerul Finantelor Publice ( NEX nr. 1 2 : Dezvoltarea conturilor sintetice in conturi analitice in scop de raportare a Balantei de verificare la Ministerul Finantelor ublice (- nexa nr. 2) CLS GRU CONT SINTETIC gr. I, gr. II si gr.

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Tit: 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.770,88 651,89 685,38 600,37 833,4 3.061,35 3.15,45 3.194,55 0000 I. VENITURI CURENTE.69,0 634,7 678,1 593,0 786,07.98,35

Mai mult

MergedFile

MergedFile JUDET BRASOV 1 Estimari 018 Estimari 019 Estimari 00 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.917,16 1.9,34 1.616,69 1.091,45 916,68 5.44,50 5.49,30 5.779,0 0000 I. VENITURI CURENTE 4.915,16 1.90,34 1.616,69

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.531,40 1.00,61 1.10,00 811,50 399,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.58,40 1.197,61 1.10,00 811,50 399,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.394,00 1.151,11 1.073,50 786,10 383,9

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Arad CENTRALIZATOR BUGET LOCAL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 9,526.71 5,888.77 2,378.55 838.40

Mai mult

Tradeville - Date Financiare 2015

Tradeville - Date Financiare 2015 2018 1 TRADEVILLE SA Tip situatie financiara: VM Bucuresti, Sector 3 Forma de proprietate: 34 Calea Vitan, Nr. 6A, Bloc B, Tronson B, et. 3 Societati comerciale pe actiuni Numar din Registrul Comertului:

Mai mult

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOA

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOA DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.00000+050000+00000+

Mai mult

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod bugetare 2018 bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET Data : 04/0/ Tit: pag: 1 000110 TOTAL VENITURI-VENITURI 138.98,41 39.104,36 36.74,8 35.011,7 8.070,05 00010 I. VENITURI CURENTE 15.41,41 35.74,86 3.485,45 31.794,40 5.416,70 90010 C. Venituri

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL ALBA COMUNA SUGAG NR. /30.10.2018 Formular 11/01 BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ANUL 2018 RECTIFICARE 30.10.2018 Anexa nr.1 HCL nr. /30.10.2018 000202

Mai mult

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 29 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANITARE RON Nr. crt Cap. Subcap. Pgf. Denumirea indicatorilor

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.463,00 1.00,61 1.10,00 747,10 395,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.460,00 1.197,61 1.10,00 747,10 395,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.95,00 1.151,11 1.073,50 701,10 369,9

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETULBacau COMUNA TAMASI CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 30-06-2014 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 2766000 1357150 2951726 1342568 1609158 1433109 6443 1512174 VENITURI

Mai mult

MECANICA CEAHLAU S.A. SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2

MECANICA CEAHLAU S.A. SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2 SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2844 DIN 2016 PENTRU APROBAREA REGLEMENTARILOR CONTABILE CONFORME CU STANDARDELE

Mai mult

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2016 Credite de angajament an 2015 mii

Mai mult

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BA

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BA AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BALCESCU, nr. 24, jud. SIBIU Cod unic de înregistrare:

Mai mult

Microsoft Word - HCL nr. 53 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe trimestrul

Microsoft Word - HCL nr. 53 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe trimestrul ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL LOCAL U.A.T. COMUNA MUNTENII DE JOS HOTĂRÂREA nr. 53 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe trimestrul III 2017 Consiliul

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Data : 1/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.310,76 517,16 667,40 679,70 446,50 0000 I. VENITURI CURENTE.38,50 507,70 648,80 665,60 416,40 00030 A. VENITURI FISCALE.395,50 676,50 61,80

Mai mult

Bilant_2011.pdf

Bilant_2011.pdf S1002_A1.0.6 / 14.03.2012 Suma de control 4.969.178 Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala Tip situaţie financiară : BL Anul 2011 Entitatea SC APA

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP : 4426212 Denumire IP : COMUNA JUCU Sector bugetar

Mai mult

S.C. SINTOFARM S.A. CONTURI DE BILANT LA (Toate sumele sunt exprimate in RON) ANEXA 1 Cont Explicaţii Alte titluri de plasa

S.C. SINTOFARM S.A. CONTURI DE BILANT LA (Toate sumele sunt exprimate in RON) ANEXA 1 Cont Explicaţii Alte titluri de plasa 508 Alte titluri de plasam si creante asimilate Lichidităţi 51211 Conturi la banca in lei BCR 19 51212 Conturi la banca in lei MILLENNIUM 109.578 51213 Conturi la banca in lei Trezoreria 24 51 51214 Conturi

Mai mult

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETAL

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETAL JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din 20.12.2018 Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI

Mai mult

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din 24.04.2019 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE TITLURI,

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral COMUNA GAICEANA JUDETUL BACAU BUGET RECTIFICARE LA DATA DE 10.10.2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 6,559.50 161.79 6,721.29 1,274.05 1,071.60 815.55 3,560.09 499002 VENITURI PROPRII 1,178.00 26.19

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri Romania Judetul Cluj ORAS HUEDIN CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-12-2018 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 12968700 14645662 16681262 2055805 14625457 14547183 2134079 VENITURI

Mai mult

JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI EST

JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI EST JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2016-2018 Buget 2015 - mii lei -

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro Tit: * 7 1 Estimari 016 Estimari 017 Estimari 018 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.185,4 3.513,4.198,00 1.9,00 1.55,00 9.30,5 9.458,95 9.590,59 0000 I. VENITURI CURENTE 7.093,4.317,4 1.795,00 1.714,00

Mai mult

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/ PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTI

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/ PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTI JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/20.01.2014 PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017 TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

Mai mult

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 2 ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA NR. 65 DIN BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE C

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 2 ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA NR. 65 DIN BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE C CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA 2 ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA 65 DIN 30.05.2018 BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE, PE ANUL 2018 - mii lei - Buget 2018

Mai mult

Comuna Siminicea BILANT incheiat la lei - Nr. rand Denumirea indicatorilor Cod inceputul anului Sold la: sfarsitul perioadei A B

Comuna Siminicea BILANT incheiat la lei - Nr. rand Denumirea indicatorilor Cod inceputul anului Sold la: sfarsitul perioadei A B 47499 Comuna Siminicea BILANT inchei la 0.0.01 - lei - Nr. rand Denumirea indicorilor Cod inceputul anului Sold la: sfarsitul A B C 1 ACTIVE 01 ACTIVE NECURENTE 0 Active fixe necorporale (ct.00000+050000+00000+00100+0000+

Mai mult

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 3.967.000 367.000 3.967.000 131.330 131.330 0 131.330 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 5002 0 50.000 0 50.000

Mai mult

SC TRANSPORT LOCAL SA Târgu-Mureș, Bega, 2 J26/828/1995, RO DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUŢI ÎN BUGETUL DE VENITURI ŞI

SC TRANSPORT LOCAL SA Târgu-Mureș, Bega, 2 J26/828/1995, RO DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUŢI ÎN BUGETUL DE VENITURI ŞI SC TRANSPORT LOCAL SA Târgu-Mureș, Bega, 2 J26/828/1995, RO 1219301 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUŢI ÎN BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI - mii lei - Prevederi an precedent (N-1)

Mai mult

NR.../... Biroul contabilitate Bilant Trimestrul: 2, Anul: 2018 NR. CRT. Denumirea indicatorilor Cod rand Sold la începutul anului Sold la sfarsitul p

NR.../... Biroul contabilitate Bilant Trimestrul: 2, Anul: 2018 NR. CRT. Denumirea indicatorilor Cod rand Sold la începutul anului Sold la sfarsitul p NR.../... Biroul contabilitate Bilant Trimestrul: 2, Anul: 2018 NR. CRT. Denumirea indicatorilor Cod rand Sold la începutul anului Sold la sfarsitul perioadei 3 Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+

Mai mult

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 mii lei D E N U M I R E A I

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 mii lei D E N U M I R E A I JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 mii lei TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 202.307,20 38,50

Mai mult

Fast Report Document

Fast Report Document PROIECT BUGET 2019 SURSA A - BUGET LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 00.01 794.783.908 VENITURI PROPRII 2 49.90 671.214.448 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 701.530.498

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE Situia activelor si doriilor institutiilor publice din administria locala 1.1.01 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului Sold la sfarsitul

Mai mult