ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru mod

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru mod"

Transcriere

1 ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie,,Tudor Vladimirescu - comuna Runcu Consiliul Judeţean Gorj, Având în vedere: - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; - Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre; - Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanţe; - Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică; - Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate şi asistență socială; - Solicitarea managerului Spitalului de Pneumoftiziologie,,Tudor Vladimirescu - comuna Runcu nr. 3306/2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 6578/019; - Prevederile art. 180 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; - Prevederile art. 18 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Prevederile art. 15 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal; - Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 15/2012 pentru aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie,,Tudor Vladimirescu - comuna Runcu, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr. 53/ Codul muncii, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare; - Adresa nr. XI/C/26260/ transmisă de Ministerul Sănătății - Direcția management și structuri unități sanitare, cu precizări privind încadrarea categoriilor profesionale de statisticienii și registratorii medicali din unitățile sanitare cu paturi, în sensul normării acestora la posturi fixe generale, astfel cum sunt definite prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1224/2010. În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se modifică Organigrama și Statul de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie,,Tudor Vladimirescu - comuna Runcu, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 15/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se înlocuiesc cu Anexele nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre. Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de managerul Spitalului de Pneumoftiziologie,,Tudor Vladimirescu - comuna Runcu. PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI, CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU Nr. Adoptată în şedinţa din 2019 Cu un număr de voturi Din numărul consilierilor prezenți

2 O R G A N I G R A M A SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE,,TUDOR VLADIMIRESCU" - COMUNA RUNCU Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. / CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE DIRECTOR MEDICAL MANAGER COMITET DIRECTOR DIRECTOR FINANCIAR - CONTABIL T 36 LABORATOR T 2 T 3 T 8 C 2 RADIOLOGIE ŞI C 0 C 0 SERVICIUL RUNOSS ȘI SECŢIA PNEUMOLOGIE I FINANCIAR C 2 IMAGISTICĂ MCSM CONTABILITATE E 34 MEDICALĂ E 2 E 3 E 6 SECŢIA PNEUMOLOGIE II SECŢIA PNEUMOLOGIE III CAMERA DE GARDĂ FARMACIE - CIRCUIT ÎNCHIS - AMBULATORIU INTEGRAT CU CABINET ÎN SPECIALITATEA PNEUMOLOGIE RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE (sală kinetoterapie, sală ergoterapie, salină) PREȘEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU T 38 T 1 BIROUL APROVIZIONARE, T 5 C 2 EXPLORARI C 0 ACHIZITII PUBLICE, C 1 E 36 FUNCŢIONALE E 1 CONTRACTARE SI TRANSPORT E 4 T 31 T 1 C 2 ENDOSCOPIE C 0 T 3 T 1 T 3 E 29 BRONŞICĂ E 1 C 1 C 0 C 0 APROVIZIONARE, ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTARE E 2 E 1 E 3 T 3 DE T 2 T 1 C 0 PREVENIRE ŞI CONTROL C 0 T 2 T 2 C 0 AL INFECŢIILOR CULTE E 3 NOSOCOMIALE E 2 C 0 C 0 E 1 E 2 E 2 T 5 T 1 C 1 C 0 DIETETICA E 4 BIROUL TEHNIC, T 20 E 1 INFORMATICĂ, ÎNTREŢINERE, C 2 PSI, PROTECŢIA MUNCII ŞI T 2 DE PROTECŢIA MEDIULUI T 2 E 18 T 5 EVALUARE ŞI C 0 C 0 PAZA C 0 STATISTICĂ E 2 MEDICALĂ E 2 E 5 E 4 INFORMATICA TRANSPORT TEHNIC, INTRETINERE, PSI, PROTECTIA MUNCII SI PROTECTIA MEDIULUI T 4 BIROUL CONTENCIOS T 4 T 10 C 1 SI ADMINISTRATIV E 3 C 0 LABORATOR ANALIZE C 2 T 1 T 19 MEDICALE C 0 C 1 E 8 E 1 E 18 T 1 T 2 C 0 C 0 CONTENCIOS ADMINISTRATIV E 1 E 2 CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEȚULUI TOTAL FUNCȚII, din CONDUCERE EXECUȚIE CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU care: BIROU RUNOS COMPARTIMEN T SECRETARIAT BIROU MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE 169 NOTĂ: T = total, C = conducere, E = execuție

3 ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN Anexă la Hotărârea nr. / STAT DE FUNCŢII AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE,,TUDOR VALDIMIRESCU - COMUNA RUNCU Ă/ STUDII M POST COMITET DIRECTOR Total posturi = 3 1. Manager S 1,00 2. Director medical S 1,00 3. Director financiar-contabil S 1,00 SECŢIA PNEUMOLOGIE I = 80 PATURI Total posturi = 36 Medici 4. Medic şef secţie S 1,00 5. Medic primar pneumologie S 1,00 6. Medic primar pneumologie S 1,00 7. Medic primar pneumologie S 1,00 Personal sanitar mediu 8. Asistent medical şef PL/S 1,00 9. Asistent medical principal generalist PL 1, Asistent medical principal generalist PL 1, Asistent medical principal generalist PL 1, Asistent medical principal generalist PL 1, Asistent medical principal generalist PL 1, Asistent medical principal generalist PL 1, Asistent medical principal generalist PL 1, Asistent medical principal generalist S 1, Asistent medical principal generalist PL 1, Asistent medical principal generalist PL 1, Asistent medical principal generalist PL 1, Asistent medical principal generalist PL 1, Asistent medical principal generalist PL 1, Asistent medical principal generalist PL 1, Asistent medical principal generalist PL 1, Asistent medical generalist PL/S 1,00 1

4 Ă/ STUDII M POST Personal auxiliar sanitar 25. Infirmieră M;G 1, Infirmieră M;G 1, Infirmieră M;G 1, Infirmieră M;G 1, Infirmieră M;G 1, Infirmieră M;G 1, Infirmieră M;G 1, Infirmieră M;G 1, Îngrijitoare G 1, Îngrijitoare G 1, Îngrijitoare G 1, Îngrijitoare G 1, Îngrijitoare G 1, Îngrijitoare G 1,00 39 Îngrijitoare G 1,00 SECŢIA PNEUMOLOGIE II = 86 PATURI Total posturi = 38 Medici 40. Medic şef secţie S 1, Medic primar pneumologie S 1, Medic primar pneumologie S 1, Medic primar pneumologie S 1,00 Personal sanitar mediu 44. Asistent medical şef PL/S 1, Asistent medical principal generalist S 1, Asistent medical principal generalist S 1, Asistent medical principal generalist S 1, Asistent medical principal generalist S 1, Asistent medical principal generalist S 1, Asistent medical principal generalist S 1, Asistent medical principal generalist S 1, Asistent medical principal generalist S 1, Asistent medical principal generalist S 1, Asistent medical principal generalist PL 1, Asistent medical principal generalist PL 1, Asistent medical principal generalist PL 1,00 2

5 Ă/ STUDII M POST 57. Asistent medical prncipal generalist PL 1, Asistent medical generalist PL/S 1, Asistent medical generalist PL/S 1, Asistent medical generalist PL/S 1,00 Personal auxiliar sanitar 61. Infirmieră M;G 1, Infirmieră M;G 1, Infirmieră M;G 1, Infirmieră M;G 1, Infirmieră M;G 1, Infirmieră M;G 1, Infirmieră M;G 1, Infirmieră M;G 1,00 69 Infirmieră M;G 1, Îngrijitoare G 1, Îngrijitoare G 1, Îngrijitoare G 1, Îngrijitoare G 1, Îngrijitoare G 1, Îngrijitoare G 1, Îngrijitoare 77. Îngrijitoare G G 1,00 1,00 SECŢIA PNEUMOLOGIE III = 60 PATURI Total posturi = 31 Medici 78. Medic şef secţie S 1, Medic primar pneumologie S 1, Medic primar pneumologie S 1, Medic specialist pneumologie S 1,00 Personal sanitar mediu 82. Asistent medical şef PL/S 1, Asistent medical principal generalist S 1, Asistent medical principal generalist PL 1, Asistent medical principal generalist PL 1, Asistent medical principal generalist PL 1, Asistent medical principal generalist PL 1, Asistent medical principal generalist PL 1, Asistent medical principal generalist PL 1, Asistent medical principal generalist PL 1,00 3

6 Ă/ STUDII M POST 91. Asistent medical principal generalist PL 1, Asistent medical principal generalist PL 1, Asistent medical principal generalist PL 1, Asistent medical principal generalist PL 1, Asistent medical principal generalist PL 1,00 Personal auxiliar sanitar 96. Infirmieră M;G 1, Infirmieră M;G 1, Infirmieră M;G 1, Infirmieră M;G 1, Infirmieră M;G 1, Infirmieră M;G 1, Infirmieră M;G 1, Îngrijitoare G 1, Îngrijitoare G 1, Îngrijitoare G 1, Îngrijitoare G 1, Îngrijitoare G 1, Îngrijitoare G 1,00 CAMERA DE GARDĂ Total posturi = Asistent medical principal generalist PL 1, Asistent medical generalist PL 1, Garderobier M;G 1,00 FARMACIE - CIRCUIT ÎNCHIS - Total posturi = Farmacist șef S 1, Asistent medical principal farmacie PL 1, Asistent medical principal farmacie PL 1, Asistent medical principal farmacie PL 1, Îngrijitoare G 1,00 AMBULATORIU INTEGRAT CU CABINET ÎN SPECIALITATEA PNEUMOLOGIE Total posturi = Asistent medical principal generalist PL 1, Îngrijitoare G 1,00 4

7 Ă/ STUDII M POST RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE (SALĂ KINETOTERAPIE, SALĂ ERGOTERAPIE, SALINĂ) Total posturi = Medic specialist reabilitare medicală S 1, Fiziokinetoterapeut fiziokinetoterapie S 1, Asistent medical balneofizioterapie PL 1, Asistent medical principal generalist S 1,00 LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ Total posturi = Asistent medical principal radiologie PL 1, Asistent medical principal radiologie PL 1,00 EXPLORĂRI FUNCŢIONALE Total posturi = Asistent medical principal generalist PL 1,00 ENDOSCOPIE BRONŞICĂ Total posturi = Asistent medical generalist PL 1,00 DE PREVENIRE ȘI CONTROL AL INFECȚIILOR NOSOCOMIALE ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE Total posturi = Medic epidemiologie S 1, Asistent medical principal igienă PL 1,00 DE EVALUARE ŞI STATISTICĂ MEDICALĂ Total posturi = Statistician medical principal M 1, Registrator medical * M 1,00 LABORATOR ANALIZE MEDICALE Total posturi = Şef laborator Medic medicină de laborator S 1, Medic primar medicină de laborator S 1, Biolog specialist hematologie S 1, Chimist specialist S 1, Asistent medical şef 136. Asistent medical principal laborator analize medicale PL PL 1,00 1, Asistent medical principal laborator analize medicale PL 1, Asistent medical principal laborator analize medicale PL 1, Asistent medical principal laborator analize medicale PL 1,00 5

8 Ă/ STUDII M POST 140. Îngrijitoare G 1,00 SERVICIUL RESURSE UMANE, NORMARE, ORGANIZARE, SALARIZARE, SECRETARIAT ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE Total posturi = 8 din care : 141. Şef Serviciu GR II S 1,00 BIROU RESURSE UMANE, NORMARE, ORGANIZARE, SALARIZARE Total posturi = Sef Birou GR II S 1, Economist specialist IA S 1, Economist specialist IA S 1,00 SECRETARIAT Total posturi = Secretar M 1,00 BIROU MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE Total posturi = Consilier juridic IA S 1, Economist specialist I S 1, Medic specialist S 1,00 BIROU CONTENCIOS ȘI ADMINISTRATIV Total posturi = Șef birou S 1,00 CONTENCIOS Total posturi = Consilier juridic IA S 1,00 ADMINISTRATIV Total posturi = Economist specialist IA S 1, Îngrijitoare G 1,00 PAZA Total posturi = Paznic 1, Paznic 1, Paznic 1, Paznic 1, Paznic 1,00 CULTE Total posturi = Preot II S 1,00 6

9 Ă/ STUDII M POST FINANCIAR-CONTABILITATE Total posturi = Economist specialist IA S 1, Economist specialist IA S 1, Economist II S 1,00 BIROU APROVIZIONARE, ACHIZIŢII PUBLICE, CONTRACTARE ŞI TRANSPORT Total posturi = Şef birou S 1,00 APROVIZIONARE, ACHIZIŢII PUBLICE, CONTRACTARE Total posturi = Economist specialist IA S 1, Economist specialist IA S 1,00 TRANSPORT Total posturi = Șofer II 1, Șofer II 1,00 DIETETICĂ Total posturi = Asistent medical principal dietetică PL 1,00 BIROU TEHNIC, INFORMATICĂ, ÎNTREŢINERE, PSI, PROTECŢIA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI Total posturi = Şef birou II S 1,00 INFORMATICĂ Total posturi = Programator (sistem informatic) IA S 1,00 TEHNIC, ÎNTREŢINERE, PSI, PROTECŢIA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIUL Total posturi = Şef echipă S 1, Muncitor calificat II G 1,00 (lăcătuş mecanic) 172. Muncitor calificat II G 1,00 (lăcătuş mecanic) 173. Muncitor calificat II G 1,00 (lăcătuş mecanic) 174. Muncitor calificat (electrician) I G 1, Muncitor calificat (zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor) IV G 1,00 7

10 Ă/ STUDII M POST 176. Muncitor necalificat G 1, Muncitor calificat (instalator) I G 1, Muncitor calificat (instalator) I G 1, Muncitor calificat (fochist) II G 1, Muncitor calificat (fochist) II G 1, Muncitor calificat (fochist) II G 1, Muncitor calificat (fochist) II G 1, Muncitor calificat (fochist) II G 1, Muncitor calificat (lenjereasă) I G 1, Muncitor necalificat G 1, Muncitor necalificat G 1, Muncitor necalificat G 1,00 TOTAL NUMĂR PATURI APROBATE ÎN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ = 226 TOTAL NUMĂR PATURI CONTRACTATE = 178 NOTĂ * post preluat de la Camera de gardă. CATEGORII DE POSTURI TOTAL POSTURI CONTRACTUALE DE CONDUCERE 18 TOTAL POSTURI CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 169 NUMĂR TOTAL DE POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 63/2010 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA LEGII NR. 273/2006 PRIVIND FINANŢELE PUBLICE LOCALE, PRECUM ŞI PENTRU STABILIREA UNOR MĂSURI FINANCIARE, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE NR. TOTAL POSTURI ÎN INSTITUŢIE 187 Total 187 PREȘEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEȚULUI, CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 8

11 ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN EXPUNERE DE MOTIVE la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie,,Tudor Vladimirescu - comuna Runcu În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 91 alin. (2) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean aprobă... organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean. Spitalul de Pneumoftiziologie,,Tudor Vladimirescu - comuna Runcu este unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, care funcţionează în baza Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, și asigură asistență medicală completă de monospecialitate a bolnavilor internați, cuprinzând și ambulatoriul de pe teritoriul arondat. Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Spitalul de Pneumoftiziologie,,Tudor Vladimirescu - comuna Runcu funcționează într-o structură organizatorică care totalizează un număr de 187 posturi. În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 55/2010 a fost aprobată preluarea managementul asistenţei medicale al Spitalul de Pneumoftiziologie,,Tudor Vladimirescu - comuna Runcu, Consiliului Județean Gorj dobândind astfel calitatea de autoritate a administrației publice locale cu rețea sanitară proprie. Prin Proiectul de hotărâre prezentat se propune Consiliului Județean Gorj modificarea Organigramei și Statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie,,Tudor Vladimirescu - comuna Runcu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 15/ Anexele nr. 1 și nr. 2, cu modificările şi completările ulterioare. Aprobarea organigramei și statului de funcţii pentru unitățile sanitare publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, precum și a modificărilor intervenite în structura acestora sunt reglementate prin dispoziţiile art. 15 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008, potrivit cărora:,,autoritatea administraţiei publice locale, prin structura cu atribuţii specifice în domeniu, are următoarele competenţe: a) aprobă statele de funcţii ale unităţilor sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat; b) aprobă modificarea statelor de funcţii aprobate; c) aprobă organigrama şi modificarea acesteia. În temeiul dispozițiilor legale mai sus invocate, potrivit atribuţiilor ce-i revin în domeniul politicii de personal şi al structurii organizatorice, astfel cum sunt reglementate prin art. 180 lit. a) din Legea nr. 95/2006, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie,,Tudor Vladimirescu - comuna Runcu, prin adresa nr. 3306/2019, însoțită de nota de fundamentare, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 2281/2019, a solicitat modificarea Organigramei și Statului de funcţii ale unității sanitare publice. Analizând solicitarea unității sanitare publice, precum și documentele transmise în acest sens, în exercitarea competențelor prevăzute de art. 15 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 56/2009, cu modificările și completările ulterioare, structura cu atribuții în domeniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, respectiv Compartimentul de management al unităților sanitare preluate, monitorizare indicatori, salarizare a constatat că modificările propuse în structura organigramei și statului de funcţii respectă prevederile legale în vigoare. În aceste condiții, se propune autorității deliberative potrivit competenței stabilite de Legea nr. 215/2001, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, și Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autoritățile administrației publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, modificarea Organigramei și Statului de funcţii ale unității sanitare publice, în sensul preluării postului de registrator medical, studii medii din 1

12 cadrul Camerei de gardă, prevăzut în vechiul stat de funcții la poziția nr. 111, la Compartimentul de evaluare și statistică medicală. Astfel, Compartimentul de evaluare și statistică medicală va funcționa cu un număr total de 2 posturi de execuție, corespunzătoare următoarelor funcții: - 1 funcție de statistician medical principal, studii medii - poziția nr. 129 în noul stat de funcții; - 1 funcție de registrator medical, studii medii - poziția nr. 130 în noul stat de funcții. În noua formă de organizare, în structura Camerei de gardă se vor regăsi următoarele posturi de execuție: - 1 post asistent medical principal, specialitatea generalist, studii postliceale; - 1 post asistent medical, specialitatea generalist, studii postliceale; - 1 post garderobier, studii medii/generale. Structura Organigramei și Statului de funcţii ale unității sanitare publice propuse prin prezentul Proiect de hotărâre respectă normativele de personal aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1224/2010. Modificările prevăzute în structura Organigramei și Statului de funcții se realizează cu încadrarea în fondurile bugetare anuale alocate și numărul maxim de posturi aprobate. Faţă de cele expuse, supun aprobării Consiliului Județean Gorj Proiectul de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie,,Tudor Vladimirescu - comuna Runcu, în forma prezentată. INIŢIATOR, PREŞEDINTE, COSMIN-MIHAI POPESCU 2

13 ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN RAPORT DE SPECIALITATE la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie,,Tudor Vladimirescu - comuna Runcu Prin Proiectul de hotărâre prezentat se propune Consiliului Județean Gorj modificarea Organigramei și Statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie,,Tudor Vladimirescu - comuna Runcu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 15/ Anexele nr. 1 și nr. 2, cu modificările şi completările ulterioare. Spitalul de Pneumoftiziologie,,Tudor Vladimirescu - comuna Runcu este unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, care funcționează în baza Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, și asigură asistență medicală completă de monospecialitate a bolnavilor internați, cuprinzând și ambulatoriul de pe teritoriul arondat. Temeiul legal este asigurat de: - prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, prin care sunt stabilite competenţele consiliului judeţean ce vizează aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean; - prevederile art. 104 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora, președintele,,întocmeşte şi propune spre aprobare consiliului judeţean organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean... ; - prevederile art. 180 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, act normativ în temeiul căruia managementul asistenţei medicale pentru Spitalul Judeţean de Pneumoftiziologie,,Tudor Vladimirescu - comuna Runcu, a fost preluat de către Consiliul Judeţean Gorj, acesta dobândind calitatea de autoritate a administrației publice locale cu rețea sanitară proprie; - prevederile art. 15 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora,,autoritatea administraţiei publice locale, prin structura cu atribuţii specifice în domeniu, are următoarele competenţe: a) aprobă statele de funcţii ale unităţilor sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat; b) aprobă modificarea statelor de funcţii aprobate; c) aprobă organigrama şi modificarea acesteia. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal. În exercitare competențelor prevăzute de Legea nr. 95/2006 și Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare, prin Adresa nr. XI/C/26260/ , Ministerului Sănătății - Direcția management și structuri unități sanitare a transmis precizări privind încadrarea categoriilor profesionale de statisticienii și registratorii medicali din unitățile sanitare cu paturi, în sensul normării acestora la posturi fixe generale, astfel cum sunt definite prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1224/2010. În aceste condiții, în temeiul dispozițiilor legale mai sus invocate, potrivit atribuţiilor ce-i revin în domeniul politicii de personal şi al structurii organizatorice, astfel cum sunt reglementate prin art. 180 lit. a) din Legea nr. 95/2006, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie,,Tudor Vladimirescu - comuna Runcu, prin adresa nr. 3306/2019, însoțită de nota de 1

14 fundamentare, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 2281/2019, a solicitat modificarea Organigramei și Statului de funcţii ale unității sanitare publice. Analizând solicitarea unității sanitare publice, precum și documentele transmise în acest sens, în exercitarea competențelor prevăzute de art. 15 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 56/2009, cu modificările și completările ulterioare, structura cu atribuții în domeniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, respectiv Compartimentul de management al unităților sanitare preluate, monitorizare indicatori, salarizare a constatat că modificările propuse în structura organigramei și statului de funcţii respectă prevederile legale în vigoare. În aceste condiții, se propune autorității deliberative potrivit competenței stabilite de Legea nr. 215/2001, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, și Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autoritățile administrației publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, modificarea Organigramei și Statului de funcţii ale unității sanitare publice, în sensul preluării postului de registrator medical, studii medii din cadrul Camerei de gardă, prevăzut în vechiul stat de funcții la poziția nr. 111, la Compartimentul de evaluare și statistică medicală. Astfel, Compartimentul de evaluare și statistică medicală va funcționa cu un număr total de 2 posturi de execuție, corespunzătoare următoarelor funcții: - 1 funcție de statistician medical principal, studii medii - poziția nr. 129 în noul stat de funcții; - 1 funcție de registrator medical, studii medii - poziția nr. 130 în noul stat de funcții. În noua formă de organizare, în structura Camerei de gardă se vor regăsi următoarele posturi de execuție: - 1 post asistent medical principal, specialitatea generalist, studii postliceale; - 1 post asistent medical, specialitatea generalist, studii postliceale; - 1 post garderobier, studii medii/generale. Structura Organigramei și Statului de funcţii ale unității sanitare publice propuse prin prezentul Proiect de hotărâre respectă normativele de personal aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1224/2010. Modificările prevăzute în structura Organigramei și Statului de funcții se realizează cu încadrarea în fondurile bugetare anuale alocate și numărul maxim de posturi aprobate. Faţă de cele expuse, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale și propunem adoptarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie,,Tudor Vladimirescu - comuna Runcu, în forma prezentată. CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii administrative și achiziții publice Director executiv, Marcău Costel SPITALUL DE PEUMOFTIZIOLOGIE,,TUDOR VLADIMIRESCU - COMUNA RUNCU, Ciochină Ion Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și al unităților sanitare preluate Șef serviciu, Slivilescu Lidia Compartimentul de management al unităților sanitare preluate, monitorizare indicatori, salarizare Andrei Daniela 2

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 112 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clin

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 112 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clin MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 112 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2016 Consiliul

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru mod

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru mod ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru mod

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru mod ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Județean de Urgență Ploieşti Având

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Județean de Urgență Ploieşti Având ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Județean de Urgență Ploieşti Având în vedere: - Expunerea de motive a domnului președinte

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al județului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE privind nu

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al județului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE privind nu ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al județului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE privind numirea domnului Popa Luis-Ionuț în funcția contractuală

Mai mult

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SF.CUV.PARASCHEVA GALATI CUI : Str. Traian nr.393 Telefon: ; Fax: spital

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SF.CUV.PARASCHEVA GALATI CUI : Str. Traian nr.393 Telefon: ; Fax: spital SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SF.CUV.PARASCHEVA GALATI CUI 3347072 : Str. Traian nr.393 Telefon:+40-236-334022; Fax:+40-236-467752 e-mail:spitalul3@gmail.com Operator de date cu caracter personal

Mai mult

SPITALUL ORĂŞENESC SFANTUL DIMITRIE TÎRGU NEAMT Str. Ştefan cel Mare, Nr. 35, Tîrgu Neamţ, Judeţ Neamţ, Cod CUI , Tel. (04)0233/ F

SPITALUL ORĂŞENESC SFANTUL DIMITRIE TÎRGU NEAMT Str. Ştefan cel Mare, Nr. 35, Tîrgu Neamţ, Judeţ Neamţ, Cod CUI , Tel. (04)0233/ F SPITALUL ORĂŞENESC SFANTUL DIMITRIE TÎRGU NEAMT Str. Ştefan cel Mare, Nr. 35, Tîrgu Neamţ, Judeţ Neamţ, Cod 615200 CUI 2614341, Tel. (04)0233/790824 Fax. (04)0233/790933; www.spital-tirguneamt.ro, e-mail:

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Ma

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Ma MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul

Mai mult

Nr. crt. Functie Gradatie Sectie SalBaz a(f) Ind.Tit lstiin Sal_ba Sp_CD za_sp P_% oruri Sp_CD P Sp Cond Deos_ % Sp Cond Deos Spor gestiu ne_% Spor Sp

Nr. crt. Functie Gradatie Sectie SalBaz a(f) Ind.Tit lstiin Sal_ba Sp_CD za_sp P_% oruri Sp_CD P Sp Cond Deos_ % Sp Cond Deos Spor gestiu ne_% Spor Sp Nr. crt. Functie Gradatie Sectie SalBaz a(f) Ind.Tit lstiin Sal_ba Sp_CD za_sp P_% oruri Sp_CD P Sp Cond Deos_ % Sp Cond Deos Spor gestiu ne_% Spor Spor gestiu CFP_% ne Spor CFP Sal pt Garzi OreGS %_Val

Mai mult

H94_2006.doc

H94_2006.doc ROMÂNIA JUDETUL TIMIS CONSILIUL JUDETEAN HOTARÂREA privind reorganizarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis Consiliul Judetean Timis, Având în vedere raportul nr. 38166/2006

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA JUDEŢULGORJ PROIECT, AVIZAT: SECRETAR AL JUDEŢULUI, CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU H O T Ă R Â R E privind aprobarea cuantumului şi plăţii contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Gorj la Ansamblul

Mai mult

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI VENITURI NETE LUNA AUGUST 2011 FUNCTIA SECTIA VENIT NET MEDIC SPECIALIST AMBULATOR INTEGRAT CAB.DERMATO-VENEROL

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI VENITURI NETE LUNA AUGUST 2011 FUNCTIA SECTIA VENIT NET MEDIC SPECIALIST AMBULATOR INTEGRAT CAB.DERMATO-VENEROL SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI VENITURI NETE LUNA AUGUST 2011 FUNCTIA SECTIA VENIT NET MEDIC SPECIALIST AMBULATOR INTEGRAT CAB.DERMATO-VENEROLOGE 1609 ASIST. PRINCIPAL(A) AMBULATOR INTEGRAT CABINET

Mai mult

Lista functii contractuale septembrie 2017

Lista functii contractuale septembrie 2017 INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IASI Cod Fiscal : 29067408 LISTA CU FUNCTIILE CONTRACTUALE DIN CADRUL INSTITUTULUI REGIONAL DE ONCOLOGIE - AUGUST 2017 ului urilor la conf. u lui urilor la 3 ore 1 MANAGER

Mai mult

R O M Â N I A JUDEŢUL BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI CONSILIUL LOCAL HOTARARE privind aprobarea modificarii statului de functii al Directiei Generale de Asis

R O M Â N I A JUDEŢUL BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI CONSILIUL LOCAL HOTARARE privind aprobarea modificarii statului de functii al Directiei Generale de Asis R O M Â N I A JUDEŢUL BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI CONSILIUL LOCAL HOTARARE privind aprobarea modificarii statului de functii al Directiei Generale de Asistenta Sociala a municipiului Onesti Consiliul local

Mai mult

TRANSPARENTA VENITURILOR LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Nr. crt. Denumirea funcției, pe grade/trepte profesionale Nivel studii Salariul de bază brut lunar SPOR

TRANSPARENTA VENITURILOR LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Nr. crt. Denumirea funcției, pe grade/trepte profesionale Nivel studii Salariul de bază brut lunar SPOR TRANSPARENTA VENITURILOR LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Nr. crt. Denumirea funcției, pe grade/trepte profesionale Nivel studii Salariul de bază brut lunar SPOR Conditii de Munca conform OMS 547/2010 spor Procent%

Mai mult

4b7f ec610bd8d857ff45a44b0514cdf255760f1c232ee88c54ae014.xls

4b7f ec610bd8d857ff45a44b0514cdf255760f1c232ee88c54ae014.xls SPITALUL ORASENESC NEHOIU Locul de Sectia/ compartimentul munc a Functia Salarii platite conform LEGII 153/2017 pentru luna FEBRUARIE/2019 Salariul pentru ore lucrate Cuantum spor 100% ore sarbatori Indemniza

Mai mult

SPITALUL COMUNAL VIDRA

SPITALUL COMUNAL VIDRA TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE CONFORM LEGII 153/2017, ART 33 la 30.09.2017 FUNCTIA Manager spital Grad 1 Director financiar contabil Grad 1 specialist gr. 5 primar SALARIUL DE BAZA CF. LEGII 153/2017

Mai mult

DREPTURILE SALARIALE PENTRU LUNA APRILIE 2018 NOTA: DIFERENTA DINTRE SALARIUL BRUT SI SALARIUL DE BAZA O CONSTITIE SPORURILE NOTA : SALARIUL NET REPRE

DREPTURILE SALARIALE PENTRU LUNA APRILIE 2018 NOTA: DIFERENTA DINTRE SALARIUL BRUT SI SALARIUL DE BAZA O CONSTITIE SPORURILE NOTA : SALARIUL NET REPRE DREPTURILE SALARIALE PENTRU LUNA APRILIE 2018 NOTA: DIFERENTA DINTRE SALARIUL BRUT SI SALARIUL DE BAZA O CONSTITIE SPORURILE NOTA : SALARIUL NET REPREZINTA APROX. 57% DIN SALARIUL BRUT SERV.ADMINISTRATIV-APROVIZIONARE-TRANSP

Mai mult

D. a) CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU SPITALE STANDARD CRITERII DESCRIERE EVALUARE OBSERVAȚII I STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE I.1* Spitalul are a

D. a) CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU SPITALE STANDARD CRITERII DESCRIERE EVALUARE OBSERVAȚII I STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE I.1* Spitalul are a D. a) CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU SPITALE I REFERITOR LA ORGANIZARE I.1* Spitalul are act de înființare sau de organizare conform legislației în vigoare. I.2* I.3* Spitalul are autorizație sanitară

Mai mult

R O M Â N I A J U D E Ţ U L N E A M Ţ M U N I C I P I U L R O M A N C O N S I L I U L L O C A L HOTÃRÂREA Nr. din privind aprobarea modific

R O M Â N I A J U D E Ţ U L N E A M Ţ M U N I C I P I U L R O M A N C O N S I L I U L L O C A L HOTÃRÂREA Nr. din privind aprobarea modific R O M Â N I A J U D E Ţ U L N E A M Ţ M U N I C I P I U L R O M A N C O N S I L I U L L O C A L HOTÃRÂREA Nr. din 24.07.2019 privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Municipal

Mai mult

SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE MAI 2018 NR. CRT. SECTIA FUNCTIA Salar de baza Salar pentru garzi Spor pentru co

SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE MAI 2018 NR. CRT. SECTIA FUNCTIA Salar de baza Salar pentru garzi Spor pentru co SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE MAI 2018 NR. CRT. SECTIA FUNCTIA Salar de baza Salar pentru garzi Spor pentru conditii deosebite, deosebit de periculoase si conditii

Mai mult

ROMNIA

ROMNIA HOTĂRÂREA Nr. / 2007 privind înfiinţarea Centrului de zi pentru copilul cu dizabilităţi Negreşti, fără personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Mai mult

HOTĂRÂREA NR

HOTĂRÂREA NR PROIECT HOTĂRÂREA NR. din 30 mai 2019 privind aprobarea reorganizării unor centre din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş şi actualizarea Organigramei, Statului

Mai mult

ORDIN

ORDIN ORDIN privind aprobarea metodologiei şi criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă Văzând Referatul de aprobare nr....al Direcţiei asistenţă medicală, având

Mai mult

R O M A N I A

R O M A N I A R O M Â N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E A Nr.78/007 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene Nicolae Milescu Spătarul Vaslui având în vedere

Mai mult

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății În considerarea faptului că, Ministerul

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății În considerarea faptului că, Ministerul ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății În considerarea faptului că, Ministerul Sănătății este autoritatea centrală în domeniul sănătății

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.316 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.316 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.36 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ

Mai mult

Consiliul Judeţean Sibiu Str. G-ral Magheru nr.14 Tel.: Sibiu, România Fax:

Consiliul Judeţean Sibiu Str. G-ral Magheru nr.14 Tel.: Sibiu, România Fax: Consiliul Judeţean Sibiu Str. G-ral Magheru nr.14 Tel.: +40 269 217 733 550185 Sibiu, România Fax: +40 269 218 159 www.cjsibiu.ro e-mail: judet@cjsibiu.ro ROMANIA NR. 15780/15.10.2018 AVIZAT Secretarul

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.311 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei Române Cr

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.311 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei Române Cr MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.3 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei Române Craiova, pentru anul 209 Consiliul Local al Municipiului

Mai mult

Ordin MS nr din 6 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor î

Ordin MS nr din 6 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor î Ordin MS nr. 1.375 din 6 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin

Mai mult

SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE Nr. crt. SECTIA FUNCTIA Salar de baza Salar pentru garzi Spor conditi

SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE Nr. crt. SECTIA FUNCTIA Salar de baza Salar pentru garzi Spor conditi SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE 31.03.2019 Nr. crt. SECTIA FUNCTIA Salar de baza Salar pentru garzi Spor conditii HG. Nr.153/2018 Spor conditii HG. Nr.153/2018 Spor

Mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT APROB

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT APROB ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN OLT Bd. A.I. Cuza - 4 -SLATINA-Judeţul Olt - Cod 230025 Tel : 0249 / 43.0.80-43..0-43.28.07 Fax : 43..22 H O T Ă R Â R E cu privire la: transformare posturi în statul de funcții

Mai mult

Total brut Vouchere vacanta Indemnizatie hrana lunara Spor Art.7.1b Sp3T Art.1 Spor Art.7.1h Spor Art.7.1c spor pentru activitate in conditii de radia

Total brut Vouchere vacanta Indemnizatie hrana lunara Spor Art.7.1b Sp3T Art.1 Spor Art.7.1h Spor Art.7.1c spor pentru activitate in conditii de radia Total brut Vouchere vacanta Indemnizatie hrana lunara Spor Art.7.1b Sp3T Art.1 Spor Art.7.1h Spor Art.7.1c spor pentru activitate in conditii de radiatii SpNv Art.19 Spor pentru sambata si duminica Spor

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.412 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonom

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.412 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonom MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.2 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ

Mai mult

Guvernul României Hotărâre nr. 68 din 01/02/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 97 din 07/02/2012 Intrare in vigoare: 07/02/2012 pentru m

Guvernul României Hotărâre nr. 68 din 01/02/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 97 din 07/02/2012 Intrare in vigoare: 07/02/2012 pentru m Guvernul României Hotărâre nr. 68 din 01/02/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 97 din 07/02/2012 Intrare in vigoare: 07/02/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.

Mai mult

LISTA FUNCTIILOR DIN CADRUL SPITALULUI DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA conform LEGII NR.153/2017 AFISATE LA DATA DE Nr.crt. Functia Gra

LISTA FUNCTIILOR DIN CADRUL SPITALULUI DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA conform LEGII NR.153/2017 AFISATE LA DATA DE Nr.crt. Functia Gra LISTA FUNCTIILOR DIN CADRUL SPITALULUI DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA conform LEGII NR.153/2017 AFISATE LA DATA DE 30.03.2019 Nr.crt. Functia Gradatia de Vechime Nivel studii Salariul de baza Indemnizatie

Mai mult

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN SIBIU TRANSPARENȚA VENITURILOR SALARIALE Nr.Crt. Funactia, gradul sau treapta profesionala conform Legii ca

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN SIBIU TRANSPARENȚA VENITURILOR SALARIALE Nr.Crt. Funactia, gradul sau treapta profesionala conform Legii ca SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN SIBIU TRANSPARENȚA VENITURILOR SALARIALE 31.03.2019 Nr.Crt. Funactia, gradul sau treapta profesionala conform Legii cadru nr. 153/2017 Nivel studii Cuantum post Grad/Gradatie

Mai mult

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PIUS BRÎNZEU TIMIŞOARA Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Timişoara Tel Fax

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PIUS BRÎNZEU TIMIŞOARA Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Timişoara Tel Fax Nr. 32294/27.06.2019 A N U N Ţ Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Pius Brînzeu Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011 (actualizată), pentru aprobarea Regulamentului

Mai mult

Microsoft Word - Nr 2_2019.doc

Microsoft Word - Nr 2_2019.doc MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI Anul XVII - nr. 2/2019 HOTĂRÂRI ȘI DISPOZIȚII Joi, 28 martie 2019 SUMAR HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI* - HOTĂRÂREA nr. 45 privind aprobarea Organigramei,

Mai mult

HOTĂRÂRE Nr din 18 septembrie 2008 *** Republicată privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale

HOTĂRÂRE Nr din 18 septembrie 2008 *** Republicată privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale HOTĂRÂRE Nr. 1148 din 18 septembrie 2008 *** Republicată privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

Mai mult

ROMANIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL - H O T Ă R Â RE pentru aprobarea modificării structurii organizatorice şi funcţionale şi a s

ROMANIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL - H O T Ă R Â RE pentru aprobarea modificării structurii organizatorice şi funcţionale şi a s ROMANIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL - H O T Ă R Â RE pentru aprobarea modificării structurii organizatorice şi funcţionale şi a statului de funcţii ale Societăţii Comerciale "Urbis-Serv"

Mai mult

NOTA DE FUNDAMENTARE

NOTA DE FUNDAMENTARE Hotărâre 27 2017-01- 12 Guvernul României privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei Monitorul Oficial al României nr 54 din 2017-01-18 NOTĂ DE FUNDAMENTARE la Hotărârea Guvernului nr.

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei Române Craiova

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei Române Craiova MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei Române Craiova, pentru anul 2014 Consiliul Local al Municipiului

Mai mult

CONSlLIUL JUDETEAN MURE~ PRE~EDINTE 01spoz1T1A NR. Ao4 din o2_o 'apuiu 2015 privind aprobarea structurii organizatorice ~i Spitalului Clinic Judetean

CONSlLIUL JUDETEAN MURE~ PRE~EDINTE 01spoz1T1A NR. Ao4 din o2_o 'apuiu 2015 privind aprobarea structurii organizatorice ~i Spitalului Clinic Judetean CONSlLIUL JUDETEAN MURE~ PRE~EDINTE 01spoz1T1A NR. Ao4 din o2_o 'apuiu 2015 privind aprobarea structurii organizatorice ~i Spitalului Clinic Judetean Mure~ a organigramei Pre~edintele Consiliului Judetean

Mai mult

SPITALUL CLINIC OBSTETRICĂ GINECOLOGIE BUNA VESTIRE GALAŢI Str. N. Alexandrescu, nr. 99, loc. Galaţi, jud. Galaţi TEL: 0236/ , 0236/ E-ma

SPITALUL CLINIC OBSTETRICĂ GINECOLOGIE BUNA VESTIRE GALAŢI Str. N. Alexandrescu, nr. 99, loc. Galaţi, jud. Galaţi TEL: 0236/ , 0236/ E-ma SPITALUL CLINIC OBSTETRICĂ GINECOLOGIE BUNA VESTIRE GALAŢI Str. N. Alexandrescu, nr. 99, loc. Galaţi, jud. Galaţi TEL: 0236/413.131, 0236/416.459 E-mail: spitalog.galati@gmail.com TEL/FAX: 0236/412.301

Mai mult

Lista functii contractuale septembrie 2018

Lista functii contractuale septembrie 2018 INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IASI LISTA CU FUNCTIILE CONTRACTUALE DIN CADRUL INSTITUTULUI REGIONAL DE ONCOLOGIE - 30 SEPTEMBRIE 2018 Nr. crt. Functie Salariul de bază, conf. Legii nr. 153/2017, privind

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 590 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului Lir

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 590 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului Lir MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 590 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului Liric Elena Teodorini Craiova, pentru anul 2013 Consiliul

Mai mult

H O T Ă R Ă R E privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Gogosari Consiliul loc

H O T Ă R Ă R E privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Gogosari Consiliul loc H O T Ă R Ă R E privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Gogosari Consiliul local al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu; Având în vedere:

Mai mult

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci pe perioada Avân

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci pe perioada Avân HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci pe perioada 01.08-31.12.2010 Având în vedere: - expunerea de motive nr. 8354/20.10.2010

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.429 privind modificarea statului de funcţii ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.429 privind modificarea statului de funcţii ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.429 privind modificarea statului de funcţii ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2014 Consiliul Local al Municipiului

Mai mult

Anexa_P6

Anexa_P6 Anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. / R E G U L A M E N T U L de Organizare si Funcţionare a SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI 0 CUPRINS CAPITOLUL 1 Dispoziţii generale pag.2 CAPITOLUL

Mai mult

Nr

Nr HOTĂRÂREA Nr. 65 din Privind alegerea preşedintelui de şedinţă Consiliul Local Jirlau judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de ; Având în vedere prevederile art.35 alin.(1) din Legea administrației

Mai mult

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 - Hotărârea de Guvern nr. 43/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001

Mai mult

ROMANIA JUDETUL ARAD ORASUL SEBIS CONSILIUL LOCAL HOTARAREA NR.85 DIN Privind aprobarea Statului de Functii pentru Spitalul de Boli Cronice

ROMANIA JUDETUL ARAD ORASUL SEBIS CONSILIUL LOCAL HOTARAREA NR.85 DIN Privind aprobarea Statului de Functii pentru Spitalul de Boli Cronice HOTARAREA NR.85 Privind aprobarea Statului de Functii pentru Spitalul de Boli Cronice Sebis Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara -referatul prin care se propune

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 106 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 106 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 06 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ

Mai mult

INSTITUTUL DE MEDICINĂ LEGALĂ IAȘI scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare

INSTITUTUL DE MEDICINĂ LEGALĂ IAȘI scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare INSTITUTUL DE MEDICINĂ LEGALĂ IAȘI farmacist primar confirmat în specialitatea Farmacie clinică în cadrul Compartimentului Toxicologie medico-legală. sănătății, republicată, cu modificările ulterioare

Mai mult

Microsoft Word - anexele 1 si 2

Microsoft Word - anexele 1 si 2 ANEXA NR. 1 la H.C.L. Sector 6 nr. / 2019 SALARIILE DE BAZĂ ALE FUNCŢIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL SUBDIVIZIUNII ADMINISTRATIV - TERITORIALE SECTOR 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI a) Funcţii publice de conducere

Mai mult

Microsoft Word - hot 6 stabilire salarii.doc

Microsoft Word - hot 6 stabilire salarii.doc JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A NR. 6/2018 proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii nr. 33/28.07.2017 pentru stabilirea salariilor de bază la funcţionarii publici

Mai mult

HOTĂRÂRE cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada Avâ

HOTĂRÂRE cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada Avâ HOTĂRÂRE cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada 01.08-31.12.2010 Având în vedere: - expunerea de motive nr. 9403/16.11.2010

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN PREŞEDINTE PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă

Mai mult

HOTĂRÂREA NR. din 2018 PROIECT privind aprobarea modificării structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Fun

HOTĂRÂREA NR. din 2018 PROIECT privind aprobarea modificării structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Fun HOTĂRÂREA NR. din 2018 PROIECT privind aprobarea modificării structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului propriuşi al serviciilor sociale

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL CĂLĂRAŞI CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de acordare a sporurilor pentru condiții de muncă, stab

ROMÂNIA JUDEŢUL CĂLĂRAŞI CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de acordare a sporurilor pentru condiții de muncă, stab ROMÂNIA JUDEŢUL CĂLĂRAŞI CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de acordare a sporurilor pentru condiții de muncă, stabilirea locurilor de muncă și a categoriilor de personal

Mai mult

Amendamente

Amendamente Parlamentul României Camera Deputaţilor Comisia pentru sănătate şi familie Bucureşti, 27 februarie 2018 Nr.4c-8 / 64 AVIZ asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

Mai mult

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr /2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agric

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr /2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agric Hotărâre 95 2016-02-18 Guvernul României pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Monitorul Oficial al

Mai mult

Microsoft Word - ANUNT CONCURS ASISTENTI MEDICALI

Microsoft Word - ANUNT CONCURS ASISTENTI MEDICALI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE SPITALUL MUNICIPAL SACELE Strada Oituz nr. 54, Municipiul Săcele, Județul Brașov, cod 505600, CUI 4317665 Telefon/ fax: secretariat +4 0368 404 752, Registratură/ programări

Mai mult

Ordinul MS 858_2012

Ordinul MS 858_2012 ORDIN Nr. 858/1194 din 6 septembrie 22 privind stabilirea modalității de transmitere şi raportare a execuției bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea monitorizării cheltuielilor spitalelor publice

Mai mult

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ AL JUDEȚULUI MEHEDINȚI scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ AL JUDEȚULUI MEHEDINȚI scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările SERVICIUL DE AMBULANȚĂ AL JUDEȚULUI MEHEDINȚI un post cu normă întreagă de farmacist cu drept de liberă practică; un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină generală

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contract

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contract GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI HOTĂRÂREA NR. /2013 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Muzeului Vasile Pârvan Bârlad având în vedere expunerea de motive a preşedintelui

Mai mult

tabel Simo 29 sept.xls

tabel Simo 29 sept.xls Luna: August 2017 Lista functiilor la nivelul IBCVT Targu Mures 28 Sep 2017, 09:21 :56 Nr. Crt. Functie Salariu Baza(lei) cota procentuala spor cond peric.% cota procentuala s por cond peric. sau vat.%

Mai mult

PRIMĂRIA ORAŞULUI

PRIMĂRIA ORAŞULUI ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREȘ COMUNA GROȘI CONSILIUL LOCAL 437165 Groși, str. Mihai Viteazu, nr. 50, C.F. 3627722, Tel:0262-258685, Fax: 0262-258804 e-mail contact@primariagrosi.ro site: www.primariagrosi.ro

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI COMUNA REBRICEA CONSILIUL LOCAL Cod poştal REBRICEA - Telefon/ 0235/457050; Telefon/fax : 0335/ HOTĂRÂREA Nr.5/20

ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI COMUNA REBRICEA CONSILIUL LOCAL Cod poştal REBRICEA - Telefon/ 0235/457050; Telefon/fax : 0335/ HOTĂRÂREA Nr.5/20 ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL Cod poştal- 737455 REBRICEA - Telefon/ 0235/457050; Telefon/fax : 0335/780051 HOTĂRÂREA Nr.5/2019 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Consiliul local, serviciile

Mai mult

HCJ nr. 23  din  doc

HCJ nr. 23      din  doc H O T A R Â R E cu privire la: aprobare organigrama, numar de personal, stat de functii si Regulament de Organizare si Functionare pentru DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI OLT

Mai mult

DOCUMENTE SPECIFICE NECESARE INCHEIERII CONTRACTELOR IN 2018 IN ASISTENTA MEDICALA SPITALICEASCA Conform adresei CNAS RV 2344/ , procesul de

DOCUMENTE SPECIFICE NECESARE INCHEIERII CONTRACTELOR IN 2018 IN ASISTENTA MEDICALA SPITALICEASCA Conform adresei CNAS RV 2344/ , procesul de DOCUMENTE SPECIFICE NECESARE INCHEIERII CONTRACTELOR IN 2018 IN ASISTENTA MEDICALA SPITALICEASCA Conform adresei CNAS RV 2344/27.03.2018, procesul de contractare pe toate domeniile de asistenta medicala

Mai mult

Activitatea Unitatilor Sanitare in anul 2018.pdf

Activitatea Unitatilor Sanitare in anul 2018.pdf CUPRINS Pagina I. Precizări metodologice..... 5 1. Obiectivele cercetării statistice.. 5 2. Sursa de date 5 3. Metoda de colectare a datelor 5 4. Periodicitate și perioada de referință. 6 5. Concepte de

Mai mult

Institutul Oncologic Bucuresti "Prof. Dr. Al. Trestioreanu" Linie Functia Salariul net Conducere Director de ingrijiri/pl Director medical/s 40

Institutul Oncologic Bucuresti Prof. Dr. Al. Trestioreanu Linie Functia Salariul net Conducere Director de ingrijiri/pl Director medical/s 40 Institutul Oncologic Bucuresti "Prof. Dr. Al. Trestioreanu" Linie Functia Salariul net Conducere Director de ingrijiri/pl 2606.4 Director medical/s 4018.4 Director financiar contabil/s 3932.4 Manager/S

Mai mult

HOTĂRÂREA NR.55 din 24 mai 2018 privind aprobarea Contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Mureș și a situațiilor fina

HOTĂRÂREA NR.55 din 24 mai 2018 privind aprobarea Contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Mureș și a situațiilor fina HOTĂRÂREA NR.55 din 24 mai 2018 privind aprobarea Contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Mureș și a situațiilor financiare anuale, cu anexe, pe anul 2017 Consiliul Judeţean

Mai mult

proiect de hotarare salarii club sportiv Hunedoara

proiect de hotarare salarii club sportiv Hunedoara ROMÂNIA PROIECT DE HOTĂRÂRE JUDEŢUL HUNEDOARA NR. 531/11.12.2017 MUNICIPIUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. /2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul

Mai mult

Indaco Lege5. Copyright (c) Indaco Systems Pagina 1 / 7 Guvernul României - Hotărâre nr. 112/2016 din 24 februarie 2016 Hotărârea nr. 112/2016 p

Indaco Lege5. Copyright (c) Indaco Systems Pagina 1 / 7 Guvernul României - Hotărâre nr. 112/2016 din 24 februarie 2016 Hotărârea nr. 112/2016 p Pagina 1 / 7 Guvernul României - Hotărâre nr. 112/2016 din 24 februarie 2016 Hotărârea nr. 112/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA Nr. 5 HOTĂRÂRI, ORDINE, DISPOZIŢII MAI 2019 ŞI ALTE ACTE PUBLICATE SUMAR HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN TULCEA HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN TULCEA Nr. 63 64

Mai mult

ROMANIA

ROMANIA UAT COMUNA HELEGIU Nr.10490/05.12.2014 Raport la proiectul de hotarare Privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant care vor functiona in comuna in anul scolar 2015-2016 Conform prevederilor

Mai mult

Microsoft Word - adresa publicare posturi UPU REFERENT RUNOS INFIRMIERE MEDICINA INTERNA BRANCARDIER 2019 _.docx

Microsoft Word - adresa  publicare posturi  UPU REFERENT RUNOS INFIRMIERE MEDICINA INTERNA BRANCARDIER 2019 _.docx Spitalul Clinic de Urgenta,,Sfantul Ioan scoate la concurs urmatorul post contractual temporar vacant pe perioada determinata : Un post de asistent medical specialitatea medicina generala studii superioare,

Mai mult

Book1

Book1 DIRECTIA DE SALUBRITATE TARGOVISTE CUI : 23922875 STAT DE FUNCłII Nr. crt. STRUCTURA de conducere FuncŃia contractuală de execuńie 1 DIRECłIA de SALIBRITATE DIRECTOR II S 2706 2 SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL

Mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ STAT DE FUNCȚII al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, întocmit în conformitate cu H.C.J. nr. 164/19.07

CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ STAT DE FUNCȚII al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, întocmit în conformitate cu H.C.J. nr. 164/19.07 CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ STAT DE FUNCȚII al aparatului de al Consiliului Județean Neamț, întocmit în conformitate cu H.C.J. nr. 164/19.07.01, cu modificările și completările ulterioare, valabil începând

Mai mult

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea pers

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea pers ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea

Mai mult

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTI scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ult

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTI scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ult SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTI în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi: un post cu normă întreagă de medic primar

Mai mult

Microsoft Word - adresa publicare posturi iunie docx

Microsoft Word - adresa  publicare posturi  iunie docx Spitalul Clinic de Urgenta,,Sfantul Ioan scoate la concurs urmatoarele posturi contractuale temporar vacante pe perioada determinata : Un post temporar vacant de asistent medical specialitatea medicina

Mai mult

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA JUDEŢUL IAŞI H O T Ă R Â R E A NR..38. privind modificarea bugetului propriu al Consiliului local al

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA JUDEŢUL IAŞI H O T Ă R Â R E A NR..38. privind modificarea bugetului propriu al Consiliului local al R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA JUDEŢUL IAŞI H O T Ă R Â R E A NR..38. privind modificarea bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe luna iulie 2017 Consiliul

Mai mult

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAŢIE DE EXAMEN Privind organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea gradului profesional de medic, medic stomato

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAŢIE DE EXAMEN Privind organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea gradului profesional de medic, medic stomato MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAŢIE DE EXAMEN Privind organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea gradului profesional de medic, medic stomatolog respectiv farmacist primar, sesiunea 19 iunie 2019

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT, AVIZAT: SECRETAR AL JUDEŢULUI, CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetu

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT, AVIZAT: SECRETAR AL JUDEŢULUI, CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetu ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT, AVIZAT: SECRETAR AL JUDEŢULUI, CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2018

Mai mult

LOCURI DE MUNCA VACANTE Nr. Crt. CAEN PRO SOLUTIONS SIMAVEX AGENT ECONOMIC ADRESA CRAIOVA, STR. IMPARATUL TRAIAN,

LOCURI DE MUNCA VACANTE Nr. Crt. CAEN PRO SOLUTIONS SIMAVEX AGENT ECONOMIC ADRESA CRAIOVA, STR. IMPARATUL TRAIAN, LOCURI DE MUNCA VACANTE 08.05.2019-15.05.2019 Nr. Crt. CAEN 1 7022 PRO SOLUTIONS 2 1072 SIMAVEX AGENT ECONOMIC ADRESA CRAIOVA, STR. IMPARATUL TRAIAN, NR 2 PASCANI, STR. GRIGORE URECHE, 15 A TELEFON Nr.

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşulu

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşulu privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg. Cărbunești pe anul 2017 Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere : - proiectul de hotărâre; rapoartele

Mai mult

ROMANIA, JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AZUGA SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA AZUGA ,str. VICTORIEI nr. 2, jud. Prahova Tel

ROMANIA, JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AZUGA SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA AZUGA ,str. VICTORIEI nr. 2, jud. Prahova Tel ROMANIA, JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AZUGA SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA AZUGA 105100,str. VICTORIEI nr. 2, jud. Prahova Tel. 0244-322051; 0244322052; Fax 0244-321910; CIF 2845125 ;Nr.

Mai mult

Nr.965/

Nr.965/ Aprobat Manager General, Dr. Sulutiu Marius A N U N Ţ Serviciul de Ambulanță Judetean Alba cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Motilor nr. 83, în conformitate cu prevederile Legii 95/2006 și OMS nr. 157/2019,

Mai mult

STATE DE PLATA IULIE 2013.xls

STATE DE PLATA IULIE 2013.xls ANUL LUNA sectie_nume functie_nume studii_nume R.pl.card 2013 7 AMBULATOR CABINET ALERGOLOGIE ADUMedic primar SUPERIOARE 1971 2013 7 AMBULATOR CABINET ALERGOLOGIE ADUMedic spec. SUPERIOARE 809 2013 7 AMBULATOR

Mai mult

G U V E R N U L R O M Â N I E I HOTĂRÂRE privind desființarea Casei Agronomului Mehedinți, actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr

G U V E R N U L R O M Â N I E I HOTĂRÂRE privind desființarea Casei Agronomului Mehedinți, actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr G U V E R N U L R O M Â N I E I HOTĂRÂRE privind desființarea Casei Agronomului Mehedinți, actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al

Mai mult

PROIECT

PROIECT PROIECT HOTĂRÂREA NR. din 2018 privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2018 Consiliul Judeţean Mureş, Văzând Expunerea de motive nr.18317/27.08.2018 a Președintelui Consiliului

Mai mult

PROIECT DE HOTĂRÂRE

PROIECT DE HOTĂRÂRE CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL Nr. 1100 din 14.03.2016 EXPUNERE DE MOTIVE Referitor la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi

Mai mult

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII NOTĂ DE FUNDAMENTARE 1. Titlul proiectului de act normativ HOTĂRÂRE privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome Editura Didactică și Pedagogică

Mai mult