ManInSan_Nr__2013_ pub

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "ManInSan_Nr__2013_ pub"

Transcriere

1 MODEL INOVATOR DE CONSILIERE ŞI ÎNDRUMARE A BOLNAVILOR DE CANCER ŞI PERSOANELOR LA RISC, ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII SERVICIILOR ONCOLOGICE Dr. Carmen ANGHELUŢĂ 1, medic primar SPM, Dr. Carmen SASU 1, medic primar SPM, CS, Dr. Lavinia PANAIT1 1, medic primar SPM, Dr. Teodora CIOLOMPEA 1, medic primar MF, Dr. Georgeta POPOVICI 1, medic primar MF 1 Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar ONTEXT INTERNAŢIONAL C Boala oncologică reprezintă o importantă problemă de sănătate publică la nivel global, fiind una dintre principalele cauze de morbiditate şi mortalitate în lume. Gravitatea problemei este una majoră având în vedere faptul că sunt diagnosticate anual cu neoplasm peste 12 milioane de persoane şi se înregistrează aproape 8 milioane de decese/an, estimările indicând că, până în 2030, incidenţa bolii va fi cu 68% mai mare, iar numărul deceselor va ajunge la aproximativ 13 milioane anual [1]. Problematica oncologică este cu atât mai dramatică în ţările sărace ale lumii, cu cât statisticile arată că aprox. 70% dintre decesele prin cancer înregistrate la nivelul anului 2008 s-au produs în ţările cu venit mic şi mijlociu [2]. Deşi la nivel european, începând cu anul 1994 s-a înregistrat un uşor declin în ceea ce priveşte ratele de mortalitate pentru toate tipurile de cancer, pentru ambele sexe, se constată că excepţie de la acest model fac ţările mai puţin dezvoltate economic precum cele din Europa Centrală şi de Est (Bulgaria, România, Letonia, Lituania, Polonia) unde mortalitatea s-a menţinut la acelaşi nivel între sau chiar a crescut [3]. O parte importantă dintre aceste decese ar putea fi prevenită ţinând cont că aproximativ 30% dintre decesele prin cancer se datorează unor factori de risc de tip comportamental precum: obezitate, regim alimentar deficitar în fructe şi legume, lipsa mişcării/activităţii fizice, consumul de alcool şi/sau tutun. [2] Experienţa altor ţări a demonstrat că abordarea unor strategii de prevenţie şi tratament adecvate care să pună accent atât pe prevenirea bolii prin influenţarea şi modificarea comportamentelor nesănătoase în rândul populaţiei generale, cât şi pe adoptarea şi dezvoltarea în cadrul sistemelor de sănătate ale ţărilor a unor abordări multidisciplinare, a unor modele inovatoare de îngrijire şi îndrumare a pacienţilor poate produce rezultate pozitive în lupta cu această maladie. Preocuparea continuă, la nivel internaţional, pentru îmbunătățirea calității îngrijirilor oncologice a condus la dezvoltarea unor modele de bună practică cu eficacitate demonstrată, cum ar fi serviciile oncology nurse navigator. Dată fiind situația actuală din Romania în ceea ce priveşte morbiditatea şi mortalitatea prin cancer, este necesară adoptarea şi introducerea unor astfel de modele de practică inovatoare, benefice pentru pacienţii oncologici, dar şi pentru sistemul de sănătate. Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti şi Asociaţia de Nursing din România vin în întâmpinarea acestui deziderat, prin intermediul proiectului Innovative Strategy for Bridging Cancer Care in Romania fiind elaborat un model inovator pentru serviciile oncologice din România. Acesta porneşte de la cunoașterea situaţiei actuale privind barierele din sistem, nevoile pacienților și personalului medical şi propune integrarea experiențelor pozitive din SUA referitor la modelul de consiliere şi îndrumare în sistem a pacientului oncologic. Scopul vizează obținerea unor rezultate măsurabile la nivel de pacient: îmbunătățirea accesului la servicii, creșterea gradului de informare și educare, îmbunătățirea detectării precoce a bolii, îmbunătățirea calității îngrijirilor și a satisfacției pacienților. Modelul de tip nurse navigator adaptat și adecvat pentru România este unul de îndrumare, consiliere, informare şi suport pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, dar în acelaşi timp şi de educare şi prevenire în rândul populaţiei generale şi a grupelor populaţionale la risc pentru cancer. Cuvinte cheie: cancer, calitatea serviciilor, modele inovatoare, Romania, nurse navigator ODELE DE BUNĂ PRACTICĂ PRIVIND M CONSILIEREA ŞI ÎNDRUMAREA PACIEN- TULUI ONCOLOGIC - EXPERIENŢA INTERNA- ŢIONALĂ În scopul dezvoltării unor servicii oncologice cât mai performante, în SUA au fost create şi perfecţionate modele inovatoare ale unor servicii de îndrumare, consiliere, sprijin pentru pacientul oncologic în sistemul de sănătate, modele de tip nurse navigator sau patient navigator. În cadrul acestora au fost bine definite rolurile îndrumătorului unui pacient oncologic, tipurile de servicii şi îngrijiri pe care acesta poate şi trebuie să le acorde bolnavului cu cancer facilitându-i acestuia accesul la toate tipurile de servicii oncologice disponibile (de diagnostic, de tratament şi recuperare, de consiliere psihologică sau servicii paliative). Unul dintre acestea, modelul patient navigator (îndrumătorul pacientului) a fost promovat de Dr. Freeman, fiind dezvoltat pentru persoanele aparţinând unor comunităţi marginalizate, sărace. Dr. Harold Freeman, o personalitate recunoscută în domeniul abordării problematicii cancerului în rândul populaţiei sărace, de culoare, din SUA a iniţiat în 1986 un astfel de program, prin introducerea unor persoane instruite, care să faciliteze accesul şi urmărirea pacienţilor care au rezultate anormale la examenul de screening pentru 9

2 cancerul de sân. Intervenţia a presupus îndrumarea pacienţilor pentru accesarea serviciilor de screening şi ulterior îndrumarea pentru cei care au avut nevoie, către serviciile de diagnostic şi tratament a cancerului de sân. Rezultatul intervenţiei a fost pozitiv, rata de suravieţuire la 5 ani a femeilor diagnosticate cu cancer la sân crescând de la 39% în 1986 la 70 % în 2000, iar rata de diagnostic a bolii în stadii iniţiale a crescut de la 0% la 29% în aceeaşi perioadă. Rezultatele extraordinare ale programului au determinat implementarea şi dezvoltarea modelelor de patient navigator şi ulterior nurse navigator, prin care s-au perfecţionat rolurile navigatorului (îndrumătorului) pacientului în sistemul american de servicii oncologice [4]. Iniţierea acestui model promovat de Dr. Freeman, porneşte de la ideea că, datorită fragmentării serviciilor de sănătate, pacientul întâlneşte bariere în a primi la timp diagnosticul şi tratamentul pentru afecţiunea de care suferă. Pacienţii cărora li se adresează îndrumătorul nu sunt numai cei săraci sau neasiguraţi, ci şi pacienţii care nu au suficiente cunoştinţe despre diagnosticul precoce, tratamentul şi opţiunile de îngrijiri în oncologie, având evidentă nevoie de consiliere de specialitate. În principal, modelul Freeman consideră că îndrumarea pacientului începe o dată cu faza de diagnostic şi continuă pe tot parcursul tratamentului. Persoanele care oferă servicii de îndrumare a bolnavului pot fi asistente medicale, lucrători sociali sau alte profesii, însă aceştia trebuie să aibă cunoştinţe şi abilităţi care să le permită comunicarea efectivă cu pacientul, familia şi comunitatea, să empatizeze şi să sprijine bolnavul, să cunoască complexitatea sistemului de sănătate, pentru a putea oferi informaţii esenţiale pacientului [4]. Pentru o astfel de calificare se organizează numeroase cursuri de formare ca patient navigator, cu o curriculă bine definită, obiectivul major fiind dobândirea cunoştinţelor şi deprinderilor pentru a acorda asistenţă personalizată, începând de la prevenirea bolii, până la sfârşitul vieţii bolnavului, facilitând accesul acestuia în sistem şi eliminarea barierelor în obţinerea la timp a serviciilor de screening, diagnostic, tratament, reabilitare şi susţinere. În prezent Institutul Freeman dezvoltă standarde pentru definirea conceptului de patient navigator [5]. Modelul Freeman este prezentat în figura nr.1. Un alt exemplu ar fi modelul bazat pe teorii comportamentale de coping - British Columbia Patient Navigation, care se bazează pe teoria comportamentală Lazarus privind stress-ul. Astfel, în cadrul acestui model accentul se pune pe susţinerea pacientului care la aflarea diagnosticului de cancer trece printr-o fază critică de stress ce necesită sprijin şi îndrumare. Imediat ce această fază este depăşită, este necesară obţinerea încrederii şi cooperării, în aşa fel încât pacientul să se adapteze cât mai bine la noua situaţie în care se află. Rezolvarea problemelor, cooperarea, adaptarea (coping) sunt elemente de bază ale acestui model. Iniţial, s-a considerat că navigatorul /îndrumătorul trebuie să intervină limitat, în etapa de diagnostic, când pacientul trece practic 10 printr-o fază de stress intens şi urmăreşte să sprijine depășirea fazei de şoc, pentru ca pacientul să devină cooperant şi încrezător în succesul tratamentului. Ulterior, şi acest model, recunoscând faptul că discontinuităţile şi barierele din sistem pot interveni pe tot parcursul pacientului, de la etapa de diagnostic până la cea de tratament şi asistenţă paleativă, impune intervenţia îndrumătorului sau navigatorului în cadrul serviciilor de oncologie şi suport. Definirea modelului a pornit de la evaluarea nevoilor pacienţilor, evaluarea celor mai bune practici existente în domeniul îndrumării, a modelelor şi teoriilor puse în aplicare în SUA, iar pentru perfecţionarea conceptului a fost definit rolului îndrumătorului pe baza anumitor tipuri de nevoi ale pacientului [6]. Modelul poate fi utilizat pentru dezvoltarea serviciilor complexe de nursing oncologic, elementele psiho-sociale fiind subliniate ca elemente cheie ale asistenţei de specialitate. Definirea în cadrul acestui model a nevoilor pacientului, a problemelor din serviciile de sănătate, precum şi definirea rolului nursei îndrumătoare permit organizarea serviciului de navigare pentru pacienţi. Schematic, Modelul British Columbia Navigation este reprezentat în figura nr.2. Modelul de servicii de îndrumare a pacientului oferite de nursa specializată în oncologie oncology nurse navigator aduce o plus valoare semnificativă serviciilor oncologice prin faptul că utilizează cadre specializate în domeniul oncologic. Specializarea clinică oncologică pe tipuri de cancer şi disponibilitatea acestor resurse chiar în cadrul clinicilor oncologice multidisciplinare fac posibil contactul nemijlocit al unei nurse specializate cu pacientul, chiar din momentul suspiciunii de diagnostic, ghidându-l apoi în toate etapele pe care le parcurge în sistemul de sănătate. Conform Academy of Oncology Nurse Navigators, nursa de oncologie navigatoare trebuie să aibă calificarea necesară pentru a identifica și elimina barierele pe care le întâmpină pacientul în vederea obţinerii, la timp şi în mod adecvat a, tratamentului de specialitate. Ea ghidează pacientul, pentru continuitatea îngrijirilor, de la etapa de diagnostic la cea de paliaţie, în acest scop coordonând toate componentele implicate în tratament (intervenţii chirurgicale, medicale, radioterapie, asistență socială, educaţia pacientului, sprijin comunitar și asistență financiară, asistenţă de asigurare etc). Pentru realizarea acestor atribuţii nursa trebuie să aibă experienţă clinică şi să fie membru al echipei multidisciplinare terapeutice. Eficacitatea introducerii serviciilor de nurse navigator în serviciile de oncologie a fost demonstrată prin intermediul rezultatelor favorabile obţinute la nivel de pacient precum: creşterea aderenţei la tratament, reducerea timpului de diagnosticare, reducerea timpului de aşteptare pentru tratamente de specialitate, reducerea numărului de vizite programate la medic ce nu au avut loc prin neprezentarea pacientului, creşterea numărului de prezentări pentru examenul de screening, îmbunătăţirea

3 Figura 1 - Îndrumarea pacientului pentru asigurarea continuității îngrijirilor de sănătate Sursa: Figura 2 - Cadrul pentru servicii de îndrumare şi îngrijiri de nursing oncologic Schimbarea din starea de emoţie În rezolvarea problemei Încredere şi speranţă Sprijin social, comunitar Nevoile pacientului şi familiei - Prezentate de pacient şi familie - Identificate de către îndrumător Rolul nursei /indrumătorului - furnizarea de informaţii - suport emoţional - facilitarea luării deciziei - facilitarea legăturii cu resursele, asistenta medicală - identificarea şi dezvoltarea sprijinului comunitar Rezultate aşteptate la nivel de pacient - Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe despre tratament şi a pregătirii emoţionale - Creşterea auto-eficienţei pacientului - Creşterea satisfacţiei pacientului privind serviciile medicale - Scăderea consumului serviciilor de urgenţă şi specializate Discontinuităţile din serviciile oncologice - Diagnostic iniţial - Integrarea în serviciile din comunitate - Integrarea în serviciile paliative Sursa: Modelul British Columbia Navigation Model ; From patient navigation: towards an Evidence Based Psychosocial Model, retrieve from Toate aceste experienţe şi rezultate pozitive reprezintă argumente în favoarea extinderii unor astfel de servicii pentru care s-a demonstrat că pot avea influenţă favorabilă, la nivel de pacient, asupra evoluţiei bolii (diagnostic precoce, instituirea unui tratament adecvat în timp util, creşterea complianţei la tratament etc) şi calităţii vieţii acestuia (prin furnizarea de informaţii vitale pentru pacient de către o persoană specializată), dar şi la nivelul sistemului de sănătate prin eliminarea discontinuităţilor în furnizarea serviciilor şi prin reducerea unor costuri (ex. diagnosticarea în faze incipiente ale bolii, compatibile cu supravieţuirea dar şi cu reducerea cheltuielilor aferente tratamentului). ONTEXT NAŢIONAL C Pentru unele ţări mai puţin dezvoltate economic, aşa cum este şi cazul României, cu sume bugetare insuficiente alocate sănătăţii, dar cu valori destul de mari ale morbidităţii prin cancer (275,46 cazuri noi/ loc. faţă de 397,94 cazuri noi/ loc, media în regiunea Europeană, la nivelul anului 2010, conform European Health for All Database) şi valori depăşind media regiunii Europene ale mortalităţii prin această cauză de boală (180,1 decese/ locuitori, rata standardizată a mortalităţii prin cancer la toate vârstele, în anul 2010 în România, comparativ cu media europeană de 162,67 decese/ locuitori) [8], soluţia adaptării unor astfel de modele de consiliere şi îndrumare la nevoile propriilor pacienţi cu boală oncologică poate fi una benefică nu numai pe plan individual, ci şi la nivelul serviciilor de sănătate sau pentru comunitatea din care pacientul face parte. În scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor medicale oncologice, al facilitării accesului bolnavilor de cancer la astfel de servicii Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti derulează împreună cu Asociaţia de Nursing din România proiectul Innovative Strategy for Bridging Cancer Care in Romania finanţat de către Bristol Meyers Squibb Fundation având ca obiectiv major elaborarea unui model inovativ de consiliere şi îndrumare a bolnavului de cancer. Prima etapă a proiectului a reprezentat-o realizarea unui studiu de evaluare de nevoi, referindu-ne atât la nevoile resimţite de bolnavii de cancer începând din momentul diagnosticării dar şi pe parcursul tratamentului, cât şi la nevoile resimţite de către personalul sanitar implicat în asistenţa medicală oncologică, într-o regiune defavorizată economic a României cum este regiunea Sud-Vest Oltenia. Rezultatele obţinute au fost utilizate ulterior ca material de lucru în cadrul discuţiilor cu personal sanitar calificat în domeniul nursing-ului oncologic, în vederea elaborării unui model de consiliere şi îndrumare a pacientului, adaptat nevoilor identificate la noi în ţară şi, ţinând cont de ceea ce există ca modele funcţionale în alte state oncology nurse navigator sau patient navigator. RINCIPALELE REZULTATE ALE STUDIULUI P DE EVALUARE DE NEVOI Analiza situaţiei actuale realizată în cadrul proiectului a inclus revizia literaturii de specialitate (amploarea şi gravitatea fenomenului din punct de vedere al 11

4 morbidităţii şi mortalităţii prin cancer, dar şi identificarea unor modele de bună practică în domeniul îndrumării pacientului oncologic), analiza unor indicatori de activitate ai spitalelor din regiunea Sud-Vest Oltenia (analiza datelor din baza DRG, date raportate de către spitale în anul 2011), metode de cercetare calitativă (focus grup cu categorii de personal medical din specialitatea oncologie, din regiune) şi cantitativă (analiza unor chestionare distribuite personalului şi pacienţilor din spitalele din regiunea Oltenia), pentru a surprinde care sunt cele mai semnificative aspecte legate de modul în care serviciile medicale din zonă răspund nevoilor pacienţilor cu afecţiuni oncologice, care sunt verigile lipsă din sistem, care sunt nevoile suplimentare de îngrijiri ale pacienţilor, bariere frecvent întâlnite în calea accesului la servicii, comunicare, informare etc. Concret, rezultatele cercetării efectuate în teren ce au fost luate în considerare la elaborarea modelului de servicii de consiliere şi îndrumare a pacientului cu afecţiuni oncologice au relevat următoarele aspecte: Profilul pacienţilor: pacienţii proveniţi din zone defavorizate economic din judeţ (în special din mediul rural) reprezintă o mare parte a cazurilor, trei sferturi din personalul sanitar chestionat apreciind existenţa unei corelaţii între modul de viaţă datorat sărăciei şi apariţia cu frecvenţă mai mare a unor afecţiuni neoplazice. Un profil conturat al pacientului oncologic provenit din zone sărace relevă următoarele caracteristici: se prezintă la medic în stadii avansate ale bolii, îngrijirea în cadrul familiei este limitată de lipsurile financiare, întâmpină dificultăţi de înţelegere a situaţiei bolii datorită educaţiei precare, întâmpină greutăţi financiare legate de transport către unităţile de tratament sau alte cheltuieli, întâmpină dificultăţi în respectarea tratamentului şi regimului igienodietetic prescris şi are dificultăţi în cunoaşterea şi obţinerea drepturilor acordate persoanelor cu dizabilităţi. Pacienţii recent diagnosticaţi cu neoplasm au nevoie de răspunsuri la întrebări esenţiale cum ar fi: cât vor supravieţui, dacă şi când apare durerea, cât îi va costa tratamentul, cine îi tratează, ce regim de viaţă trebuie să adopte, unde să se adreseze mai departe, cine îi poate ajuta? De multe ori, la dorinţa familiei şi pentru a proteja pacientul de şocul produs de aflarea unui asemenea diagnostic, personalul medical nu informează pacientul despre boala sa. Adesea, pacienţii nu cunosc diagnosticul şi nu ştiu ce tratament li se administrează. Tendinţa de a ascunde boala faţă de cei din jur, faţă de comunitate, resemnarea, reprezintă factori ce contribuie la dezorientarea şi lipsa implicării active a bolnavului şi a familiei pentru obţinerea vindecării. Deşi şocul de aflare a diagnosticului de cancer este dramatic, conştientizarea, implicarea pacientului pentru obţinerea cooperării, aderenţei la tratament şi a terapiilor de suport, regimului igieno-dietetic sunt necesare pentru o eficacitate maximă a terapiei. În multe situaţii, lipsa sprijinului familiei nu este compensat de sprijin social şi din comunitate, aşa încât, în special bătrânii şi persoanele de condiţie socio-economică precară sunt cei mai vulnerabili. 12 Nivelul de informare/cunoştinţe generale de bază ale populaţiei referitor la boala oncologică este apreciat de către personalul medical din specialitate ca fiind unul slab sau, în cel mai bun caz, mediu pentru toate aspectele investigate: factorii de risc oncologic, metode de prevenire a bolii, semne şi simptome sau importanţa prezentării la medic. Acest lucru denotă faptul că o implicare mai activă din partea unor categorii profesionale diverse (personal medical, şcoală-prin orele de educaţie pentru sănătate, mass-media etc) ar putea conduce la rezultate pozitive în ceea ce priveşte o mai bună conştientizare din partea populaţiei generale a pericolului reprezentat de către boală şi la faptul că prezentarea la medic în timp util poate reprezenta salvarea vieţii. Problemele serviciilor de diagnostic şi tratament vizează în principal adresabilitatea bolnavului de cancer, faptul că acesta se îndreaptă preponderent către sistemul sanitar de stat, către cabinetul oncologic din policlinică dar şi către spital, iar consecutiv acestui lucru, este nevoie de o îmbunătăţire a unor servicii medicale furnizate prin intermediul acestora, cel mai frecvent fiind menţionate cele de screening, cele paliative/îngrijiri în stadii terminale, serviciile medicale de îngrijire la domiciliu, dar şi diagnosticarea paraclinică sau serviciile de recuperare. Principalele motive ale acestei adresabilităţi sunt reprezentate de faptul că pacienţii sunt îndrumaţi spre acest serviciu, dar şi de convingerea personală că în acel serviciu primesc cele mai bune îngrijiri medicale. În sfera îngrijirilor medicale furnizate pacientului oncologic, stabilirea planului terapeutic de către o echipă interdisciplinară este foarte importantă, în cea mai mare parte a cazurilor formularea diagnosticului prin consultarea unei asemenea echipe se realizează în mod spontan sau organizat, conform unei proceduri standardizate. Serviciile de suport necesită îmbunătăţire. Dintre serviciile nemedicale ce ar trebui îmbunătăţite sunt specificate mai ales cele de consiliere psihologică sau activităţile de informare a populaţiei pe teme medicale în scopul creşterii numărului cazurilor depistate în stadii de boală incipiente, dar şi serviciile destinate persoanelor cu dizabilităţi furnizate de către autorităţile locale, serviciile de asistenţă comunitară. Serviciile de genul consilierii pacienţilor oncologici (privind respectarea tratamentului, a regimului de viaţă şi ghidarea în sistemul sanitar pentru a accesa mai uşor serviciile prescrise) deşi cunoscute de un număr relativ mic de respondenţi sunt considerate utile, la fel ca şi un program de instruire a personalului sanitar mediu pe această temă, care ar ajuta profesional, în principal, prin îmbunătăţirea comunicării cu pacientul şi familia sa, precum şi prin creşterea încrederii şi complianţei pacientului la tratament. Problemele întâmpinate cel mai adesea în cursul procesului de furnizare a asistenţei medicale de specialitate sunt reprezentate de dotarea insuficientă cu aparatură de diagnostic şi tratament, deficienţele în aprovizionarea cu medicamente precum şi lipsa unor servicii integrate, destinate acestui tip special

5 de pacienţi şi a echipelor multidisciplinare implicate în procesul de diagnostic şi tratament. Tot o problemă este percepută şi lipsa participării la programe de perfecţionare profesională continuă, care să permită actualizarea cunoştinţelor, în concordanţă cu progresul medical. Nevoia de informare identificată de pacienţi cuprinde: modalităţile de informare şi orientare a bolnavului în legătură cu afecţiunea de care suferă şi conduita de urmat, prin intermediul personalului medical sau a unei persoane specializate, care ar trebui să ofere pacienţilor şi familiilor acestora informaţii despre: boala pacientului, cu tot ce presupune ea (alimentaţie, regim de viaţă, tratament, complicaţii posibile, reacţii adverse la tratament), informaţii despre unităţi sanitare la care pacientul se poate adresa în funcţie de tipul/stadiul afecţiunii oncologice sau despre servicii de consiliere psihologică sau alte tipuri de servicii medicale, complementare, utile pacientului, îngrijiri în faze avansate ale bolii, îngrijiri la domiciliu etc. Se desprinde şi necesitatea furnizării informaţiilor despre sprijinul ce poate fi primit în comunitate de la primărie, biserică, diferite ONG-uri. C ONCLUZII Complexitatea problematicii de mai sus, subliniază verigile lipsă şi obstacolele în obţinerea serviciilor ce ar trebui furnizate pacientului cu afecţiuni oncologice. Desigur, unele probleme semnalate, cum ar fi lipsa echipamentelor pentru diagnostic şi tratament, lipsa medicamentelor, pot fi rezolvate doar prin intervenţia forurilor competente (Minister, Casă de Asigurări), dar alte aspecte ţin de organizarea teritorială a serviciilor, de dezvoltarea unor competenţe suplimentare ale personalului medical şi medico-social sau de angajarea unui personal specializat în facilitarea accesului pacientului cu afecţiuni oncologice la resurse adecvate pentru diagnostic, tratament şi îngrijiri, astfel încât să se poată obţine rezultate mai bune pentru sănătatea, statusul fizic şi psihic al acestor bolnavi. Serviciile destinate consilierii şi îndrumării pacienţilor oncologici pentru încurajarea bolnavului şi obţinerea încrederii acestuia pentru acceptarea şi implicarea în procesul terapeutic, informarea privind regimul igienodietetic, ghidarea în sistemul sanitar pentru a accesa mai uşor serviciile prescrise, comunicarea, actualizarea cunoştinţelor specifice privind îngrijirile acordate bolnavilor cu cancer, educaţia pentru sănătate şi prevenţia au fost identificate ca servicii extrem de necesare de către pacienţii şi personalul medical din studiu. Ţinând cont de nevoile identificate, serviciile oferite de personal calificat de tipul asistentei medicale - îndrumător, susţinător şi educator al pacientului oncologic pot aduce beneficii substanţiale, atât pacienţilor, cât şi optimizării sistemului de sevicii medicale oncologice. ar trebui să fie unul de îndrumare, consiliere, informare şi suport pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, dar în acelaşi timp şi de educare şi prevenire în rândul populaţiei generale şi a grupelor populaţionale la risc pentru cancer. Actuala organizare a serviciilor medicale oncologice ar necesita modificări substanţiale, cum ar fi îmbunătăţirea disponibilităţii resurselor de diagnostic şi tratament, dezvoltarea echipelor multidisciplinare, fluidizarea traseului pacientului. De asemenea, constrângerile legislative legate de angajarea personalului în sănătate, impun ca modelul propus să se dezvolte în prezent pe baza serviciilor medicale existente şi a personalului angajat în serviciile de sănătate. Desigur, pentru viitor introducerea unor asistente medicale specializate, dedicate rolului de îndrumător al pacientului în cadrul serviciilor medicale de oncologie, cu rol şi atribuţii bine definite, care să acţioneze în diferite puncte ale serviciilor de sănătate va putea constitui un pilon important al organizării unor servicii medicale oncologice multidisciplinare, integrate, care să rezolve problemele şi să înlăture barierele ce se constată în sistem. Traseul unui pacient de la suspiciunea de diagnostic oncologic, până la tratament, recuperare, servicii de suport, urmează în principiu calea de la cabinetul medicului de familie, unde este consultat şi primeşte recomandare pentru explorări şi analize la spital sau la cabinetul (centrul) specializat în oncologie. Urmează de obicei internarea în spital pentru intervenţii chirurgicale şi tratamentul post operator sau se recomandă direct, diverse combinaţii chimioterapie şi radioterapie efectuate în spital sau în ambulator (figura nr.3). Date fiind condiţiile de mai sus, pentru o viitoare, posibilă etapă de pilotare a dezvoltării serviciului de îndrumare a pacientului este nevoie de dezvoltarea competenţelor asistentelor medicale şi comunitare aflate la diferite niveluri ale furnizorilor de îngrijiri de sănătate, care să acţioneze de pe poziţia pe care se află, ca un îndrumător al pacientului pe parcursul traseului acestuia în cadrul serviciilor medicale de prevenire, diagnostic, tratament, recuperare şi paliative. Se urmăreşte crearea unei reţele, în cadrul căreia asistentele medicale din comunitate şi din serviciile oncologice să colaboreze cu profesioniştii din serviciile de sănătate şi sociale, cu scopul de a facilita accesul şi a sprijini calitatea îngrijirilor pentru pacienţii cu afecţiuni oncologice. Întrucât pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor care-i revin persoana îndrumător necesită dezvoltarea unor competenţe specifice, asistentele care vor avea aceste atribuţii trebuie să beneficieze de un program special de formare, care să urmărească creşterea capacităţii de a comunica, informa şi sprijini pacienţii pentru accesarea mai facilă a serviciilor, cunoaşterea caracteristicilor psihoemoţionale ale bolnavilor oncologici şi a metodelor de sprijinire, depăşirea fazelor critice de stress ale aflării diagnosticului şi ale bolii, îmbunătăţirea acordării îngrijrilor specializate în diverse etape, educarea bolnavilor pentru respectarea tratamentului şi adoptarea regimului igienodietetic, cunoşterea reacţiilor adverse ale tratamentului, factorii de risc pentru ODELUL DE CONSILIERE ŞI ÎNDRUMARE M A PACIENTULUI ONCOLOGIC ADAPTAT PENTRU ROMÂNIA În contextul precizat mai sus, considerăm că un model de tip nurse navigator adaptat, adecvat pentru România 13

6 Figura 3 - Circuitul pacientului oncologic Figura 4 - Servicii de îndrumare și suport a pacientului oncologic oferite de asistența medicală îndrimatoare (NN) la diferite nivele de asistență cancer şi educaţia pentru sănătate şi depistare precoce, modul de a interacţiona şi a obţine sprijin de la familii şi comunitate, educarea şi consilierea populaţiei vulnerabile şi a persoanelor cu risc de cancer. Pentru a-şi exercita activitatea de îndrumare a pacienţilor, asistenta îndrumătoare trebuie să cunoască sistemul de îngrijiri în oncologie, serviciile disponibile şi opţiunile de tratament şi îngrijire, reglementările privind modalitatea de accesare a acestora, persoanele responsabile şi decidente în cadrul acestor servicii. 14 În cadrul sistemului de sănătate, în funcţie de nivelul asistenţei/serviciilor medicale la care asistenta medicală îşi desfăşoară activitatea, acesteia îi revin roluri specifice, reglementate în prezent de diverse norme şi regulamente. Modelul propus pentru asistenta îndrumătoare adaugă responsabilităţi şi roluri specifice noi, în funcţie de nivelul asistenţei medicale furnizate (asistenţă primară, secundară sau ambulatoriul de specialitate, spital sau servicii de recuperare) pentru a răspunde mai bine nevoilor populaţiei dintr-o comunitate sau pacienţilor cu suferinţe oncologice. Schema modelului de consiliere şi îndrumare propus, cu responsabilităţile asistentei-îndrumător, pe fiecare nivel de asistenţă medicală este prezentată în figura nr.4. În prezent, rolul asistentei medicului de familie sau a celei comunitare în asistenţa bolnavului de cancer este redus, limitându-se la tratamente nespecifice. La acest nivel există un potenţial considerabil în ceea ce priveşte creşterea rolului asistentei medicale în educaţia pacienţilor şi a populaţiei pentru prevenirea cancerului, îndrumare pentru participarea la programele de screening, dar şi pentru a răspunde nevoilor pacienţilor cu afecţiuni neoplazice: îndrumare în sistem, consiliere, suport, evaluare. La nivelul spitalului şi a cabinetului de specialitate oncologică asistenta intră în contact direct cu pacientul, rolul său fiind în principal acela de a furniza tratamente de specialitate. La acest nivel asistenta îndrumătoare poate interveni prin îndrumarea pacienţilor către investigaţii, furnizarea sprijinului psihologic şi emoţional, informarea privind tratamentul şi reacţiile adverse ale acestuia, recomandări privind dieta, sprijinirea în identificarea serviciilor de suport necesare, furnizarea îngrijirilor de specialitate, în funcţie de etapa şi complicaţiiile bolii etc. Rezumând, ca principale responsabilităţi pentru asistenta îndrumătoare a pacientului cu afecţiuni oncologice recomandăm următoarele: consilierea şi sprijinirea pacientului pentru a accesa serviciile oncologice necesare conform nevoilor pacientului, programarea întâlnirilor în funcţie de planul terapeutic stabilit de către echipa multidisciplinară ce tratează bolnavul, discuţii şi sprijin psihologic şi

7 emoţional pentru depăşirea stress-ului survenit, obţinerea sprijinului familiei sau a comunităţii; dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu medici de diverse specialităţi, cu alţi membri ai echipei multidisciplinare pentru facilitarea obţinerii programărilor pacientului, a efectuării tratamentelor adecvate, a urmăririi efectelor tratamentului, a coordonării îngrijirilor; furnizarea de informaţii necesare pacientului şi familiei privind boala, efectele adverse ale tratamentului, regimul igieno-dietetic, stilul de viaţă, alternative terapeutice etc; facilitarea comunicării pacientului cu personalul medical în vederea obţinerii aderenţei sale la tratamentul prescris, în general la planul terapeutic; facilitarea comunicării pacientului cu personalul din serviciile sociale în vederea obţinerii mai uşor a drepturilor de care beneficiază persoanele cu dizabilităţi; furnizarea unui program (ore) de educaţie pentru sănătate, prevenire şi depistare precoce a bolii neoplazice la nivelul comunităţii. Dezvoltarea competenţelor specifice stă la baza definirii rolului asistentei îndrumătoare a pacientului cu cancer, care în viitor ar putea deveni un angajat specializat al serviciilor oncologice şi la noi în ţară, cu rezultate favorabile după cum arată experienţa altor ţări. Aşa cum am arătat anterior, propunerea introducerii în România a unui astfel de model (servicii de coordonare, îngrijire, îndrumare şi consiliere a pacientului oncologic) are la bază, nu numai evaluarea situaţiei actuale a serviciilor, cu sublinierea nevoilor identificate atât în rândul pacienţilor, cât şi în rândul personalului medical implicat în furnizarea serviciilor de specialitate, dar şi cercetarea literaturii de specialitate pentru identificarea modelelor de bună practică, precum şi consultarea specialiştilor straini în nursing oncologic care practică servicii specifice de nurse navigator în SUA, cu rezultate impresionante privind rezultatele la nivel de pacient. Întrucât la noi, acest domeniu al activităţii personalului sanitar mediu este unul nou, iar practicarea acestor activităţi necesită responsabilizare legală, cooperare, lucru în echipă şi coordonare cu alte tipuri de specialişti, considerăm necesară implicarea medicilor din specialitatea oncologie, decidenţilor din sistemul de sănătate, managerilor din spitale, profesioniştilor din serviciile medico-sociale, precum şi reprezentanţilor autorităţilor locale, cultelor, pentru punerea în practică şi perfecţionarea modelului propus de noi. Implicarea tuturor acestor categorii poate crea condiţii pentru îmbunătăţirea reală a calităţii serviciilor oncologice şi, mai ales, poate determina o îmbunătăţire a calităţii vieţii pacienţilor. Bibliografie: 1. Globocan, 2008; OECD (2010), Health at a Glance: Europe 2010, OECD Publishing 4. FREEMAN, P, Harod.-Patient Navigation: A Community Centered Approach to Reducing Cancer Mortality, 2006; 5. PATTON, A., -A conversation with Dr. Harold P. Freeman- Cancer Care patient Navigation- A Publication of the Association of Community Cancer Centers 2009; 6. PEDERSEN, E., ALLISON-RN, BN, and HACK, Thomas F.,-The British Columbia Patient Navigation, Model Oncology Nursing Forum, 2011; 7. GILBERT et all, -Nurses as patient navigators in cancer diagnostic: review, consultation and model design, European Journal of Cancer Care, 2011; 8. European Health for All Database;

LEGE Nr

LEGE   Nr LEGE Nr. 46 din 21 ianuarie 2003 Legea drepturilor pacientului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 51 din 29 ianuarie 2003 Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAP. 1 Dispoziţii

Mai mult

Microsoft Word - ROMENO.doc

Microsoft Word - ROMENO.doc Acord de colaborare între Ministerul Sănătăţii şi Agenas Campanie de informare Utilizarea corectă a serviciilor de urgenţă şi de intervenţie rapidă Conţinut informativ Campanie de informare Utilizarea

Mai mult

REPORT FROM THE COMMISSION

REPORT FROM THE COMMISSION EUCERD RECOMANDĂRI PRIVIND CRITERIILE DE CALITATE PENTRU CENTRELE DE EXPERTIZĂ PENTRU BOLILE RARE ÎN STATELE MEMBRE 24/10/2011 RO 1 RO Recomandări privind criteriile de calitate pentru centrele de expertiză

Mai mult

Ziua Mondială a Sănătăţii 7 aprilie 2017 DEPRESIA

Ziua Mondială a Sănătăţii 7 aprilie 2017 DEPRESIA MINISTERUL SĂNĂTĂŢII CENTRUL REGIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CLUJ Ziua Mondială a Sănătăţii - 7 aprilie 2019 Acoperirea Universală cu Servicii de Sănătate PREVENTIVE Prin prevenție, sănătate pentru toți!

Mai mult

Asociatia Ingrijire Acasa RAPORT ANUAL

Asociatia Ingrijire Acasa RAPORT ANUAL Asociatia Ingrijire Acasa RAPORT ANUAL 2016 www.ingrijireacasa.ro MISIUNE VIZIUNE VALORI Misiunea pe care ne-am asumat-o este de a crește calitatea vieții vârstnicilor din România prin ceea ce facem. Viziunea

Mai mult

Strategia serviciilor sociale _ varianta_de_scris-

Strategia serviciilor sociale _ varianta_de_scris- ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL RASTOACA Anexa la HCL15/25.04.2018 STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE ACORDATE DE FURNIZORII PUBLICI ŞI PRIVAŢI LA NIVELUL COMUNEI RASTOACA JUDETUL VRANCEA

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Săptămâna Europeană de Luptă împotriva Cancerului INFORMARE MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ȘI PROMOVARE A STĂRII DE SĂNĂTATE CENTRUL REGIONAL

Mai mult

Parlamentul României - Lege nr. 46/2003 din 21 ianuarie 2003 Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 În vigoare de la 28 februarie 2003 Consolidarea

Parlamentul României - Lege nr. 46/2003 din 21 ianuarie 2003 Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 În vigoare de la 28 februarie 2003 Consolidarea Parlamentul României - Lege nr. 46/2003 din 21 ianuarie 2003 Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 În vigoare de la 28 februarie 2003 Consolidarea din data de 01 martie 2018 are la bază publicarea

Mai mult

Anexa nr.3 Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al serviciului public de asistență socială la nivelul comunelor Art. 1 Serviciul public de

Anexa nr.3 Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al serviciului public de asistență socială la nivelul comunelor Art. 1 Serviciul public de Anexa nr.3 Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al serviciului public de asistență socială la nivelul comunelor Art. 1 Serviciul public de asistență socială este structura specializată în administrarea

Mai mult

Activitatea Unitatilor Sanitare in anul 2018.pdf

Activitatea Unitatilor Sanitare in anul 2018.pdf CUPRINS Pagina I. Precizări metodologice..... 5 1. Obiectivele cercetării statistice.. 5 2. Sursa de date 5 3. Metoda de colectare a datelor 5 4. Periodicitate și perioada de referință. 6 5. Concepte de

Mai mult

Respect Mama, respect viața !”    Sănătatea mamei-  garanția sănătății generației viitoare

Respect Mama, respect viața !”    Sănătatea mamei-  garanția sănătății generației viitoare Echitatea serviciilor de sanatate pentru gravida vulnerabila Asistenta si monitorizarea gravidei defavorizate Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului Alessandrescu Rusescu 662.000 nasteri

Mai mult

LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 29 ianuarie 2003 Data intrarii

LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 29 ianuarie 2003 Data intrarii LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 29 ianuarie 2003 Data intrarii in vigoare : 28 februarie 2003 Forma actualizata valabila

Mai mult

III

III ORIZONT 2020 Programul cadru al Uniunii Europene pentru cercetare şi inovare (2014-2020) http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents Priorităţile Programului ORIZONT-2020 expuse

Mai mult

Organizatia, ca si fiinta umana, este un sistem care are nevoie de consiliere psihologica, necesara în procesul de marire a eficientei si calitatii re

Organizatia, ca si fiinta umana, este un sistem care are nevoie de consiliere psihologica, necesara în procesul de marire a eficientei si calitatii re Programa practicii de master la specialitatea Psihodiagnostic şi intervenţii psihologice în diferite tipuri de organizaţii Organizaţiile reprezintă una din componentele structurale şi funcţionale esenţiale

Mai mult

MINISTERUL SANATATII SERVICIUL POLITICI DE ORGANIZARE A SISTEMULUI DE SANATATE, POLITICI SALARIALE SI MONITORIZARE POSTURI NR.XI/A/22888/ AP

MINISTERUL SANATATII SERVICIUL POLITICI DE ORGANIZARE A SISTEMULUI DE SANATATE, POLITICI SALARIALE SI MONITORIZARE POSTURI NR.XI/A/22888/ AP SERVICIUL POLITICI DE ORGANIZARE A SISTEMULUI DE SANATATE, POLITICI SALARIALE SI MONITORIZARE POSTURI NR.XI/A/22888/24.04.2014 APROB, MINISTRU NICOLAE BANICIOIU REFERAT DE APROBARE Comisia de chirurgie

Mai mult

Microsoft Word - Anexa sanse 2016

Microsoft Word - Anexa sanse 2016 ANEXĂ La H.C.L.S 6 nr. / Şanse la integrare proiect privind susţinerea şi dezvoltarea serviciilor de reabilitare şi integrare a copiilor cu autism 2016 1. DESCRIERE I. PROIECTUL 1.1 Titlul ŞANSE LA INTEGRARE

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tipuri de studii clinice Descriere unui fenomen de sănătate Evaluarea unei atitudini terapeutice 1 Tipuri de studii clinice Domeniile cercetării clinice: 1. Descrierea unui fenomen de sănătate 2. Punerea

Mai mult

ISJ BISTRIȚA-NĂSĂUD ASOCIAȚIA AUTISM CCD BISTRIȚA-NĂSĂUD CONSILIUL JUDEȚEAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ EUROPA BISTRIȚA BISTRIȚA-NĂSĂUD NR. 4 BISTRIȚA Titlul pr

ISJ BISTRIȚA-NĂSĂUD ASOCIAȚIA AUTISM CCD BISTRIȚA-NĂSĂUD CONSILIUL JUDEȚEAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ EUROPA BISTRIȚA BISTRIȚA-NĂSĂUD NR. 4 BISTRIȚA Titlul pr Studiu privind gradul de integrare al persoanelor cu dificultăți de învățare În cadrul proiectului,,dezvoltare de strategii și politici pentru a acorda șanse egale copiilor aparţinând grupurilor vulnerabile

Mai mult

Business Services Conference

Business Services Conference ISM Institutul de Standardizare din Moldova LOGO Serviciu presupune un set de activități intelectuale multidisciplinare, în cadrul activităților de management, care urmăresc să creeze sau să promoveze

Mai mult

Stimate pacient, Pe această cale vă aducem la cunoştinţă faptul că s-a semnat contractul cost-volum-rezultat pentru tratamentul cu Harvoni (SOFOSBUVIR

Stimate pacient, Pe această cale vă aducem la cunoştinţă faptul că s-a semnat contractul cost-volum-rezultat pentru tratamentul cu Harvoni (SOFOSBUVIR Stimate pacient, Pe această cale vă aducem la cunoştinţă faptul că s-a semnat contractul cost-volum-rezultat pentru tratamentul cu Harvoni (SOFOSBUVIR+LEDIPASVIR) al cirozei hepatice cu virus C, forma

Mai mult

1

1 Raport de evaluare a programului de asistenţă din cadrul proiectului Copii cu părinţi deţinuţi - copiii invizibili, RO2014_C4_64 1 2 Cuprins Introducere... 4 Date socio-demografice ale respondenţilor...

Mai mult

ANEXĂ la H.C.L. S6 Nr. / Dezvoltarea serviciilor de recuperare oferite în cadrul echipei mobile proiect privind recuperarea şi integrarea copiilor cu

ANEXĂ la H.C.L. S6 Nr. / Dezvoltarea serviciilor de recuperare oferite în cadrul echipei mobile proiect privind recuperarea şi integrarea copiilor cu ANEĂ la H.C.L. S6 Nr. / Dezvoltarea serviciilor de recuperare oferite în cadrul echipei mobile proiect privind recuperarea şi integrarea copiilor cu dizabilităţi I. PROIECTUL 1. DESCRIERE 1.1 Titlul: Dezvoltarea

Mai mult

CE TREBUIE SĂ ȘTII DESPRE PROFESIA DE ASISTENT MEDICAL

CE TREBUIE SĂ ȘTII DESPRE PROFESIA DE ASISTENT MEDICAL CE TREBUIE SĂ ȘTII DESPRE PROFESIA DE ASISTENT - Ce este profesia de asistent medical - Ce specializări există pentru asistenții medicali în școala noastră - Calitățile și abilitățile unui asistent medical

Mai mult

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 25.1.2017 A8-0389/21 21 Punctul 54 54. recomandă reducerea valorilor subvențiilor în sectorul cooperării școlare, în favoarea numărului de proiecte subvenționate, pentru a subvenționa în mod direct schimburile

Mai mult

HOTĂRÂRE

HOTĂRÂRE Hotărâre 18 2017-01-12 Guvernul României pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor

Mai mult

CAMERA DEPUTAŢILOR L E G E privind măsurile de control al tuberculozei Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. Capitolul I Dispoziţii gen

CAMERA DEPUTAŢILOR L E G E privind măsurile de control al tuberculozei Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. Capitolul I Dispoziţii gen CAMERA DEPUTAŢILOR L E G E privind măsurile de control al tuberculozei Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. Capitolul I Dispoziţii generale Art.1 - Prezenta lege reglementează cadrul general

Mai mult

REZUMAT PROIECT ISTEW PROPUNERI 2013 CUPRINS I. PARTENERI PROIECT II. MOTIVAȚIE III. DOMENII DE COMPETENȚĂ IV. SCOP, OBIECTIVE SPECIFICE, REZULTATE V.

REZUMAT PROIECT ISTEW PROPUNERI 2013 CUPRINS I. PARTENERI PROIECT II. MOTIVAȚIE III. DOMENII DE COMPETENȚĂ IV. SCOP, OBIECTIVE SPECIFICE, REZULTATE V. REZUMAT PROIECT ISTEW PROPUNERI 2013 CUPRINS I. PARTENERI PROIECT II. MOTIVAȚIE III. DOMENII DE COMPETENȚĂ IV. SCOP, OBIECTIVE SPECIFICE, REZULTATE V. VALOAREA ADĂUGATĂ VI. CONCLUZII I. PARTNERI PROIECT

Mai mult

Microsoft Word - Studiul 2_Analiza nevoilor la nivelul UVT.doc

Microsoft Word - Studiul 2_Analiza nevoilor la nivelul UVT.doc CENTRUL DE CONSILIERE PSIHOLOGICĂ ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ (CCPOC) UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA DEPARTAMENTUL DE CERCETARE STUDIUL 2 ANALIZA NEVOILOR DE STRUCTURĂ, COMPETENŢĂ ŞI RELAŢIONARE ALE STUDENŢILOR

Mai mult

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ - BUCUREŞTI Ec. Măria Magdalena TUREK RAHOVEANU TEZA DE DOCTORAT Cercetări privind impactul

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ - BUCUREŞTI Ec. Măria Magdalena TUREK RAHOVEANU TEZA DE DOCTORAT Cercetări privind impactul UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ - BUCUREŞTI Ec. Măria Magdalena TUREK RAHOVEANU TEZA DE DOCTORAT Cercetări privind impactul aderării la Uniunea Europeană asupra structurilor

Mai mult

Ministerul Sănătăţii ORDIN Nr din 19 decembrie 2016 privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele public

Ministerul Sănătăţii ORDIN Nr din 19 decembrie 2016 privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele public Ministerul Sănătăţii ORDIN Nr. 1.501 din 19 decembrie 2016 privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 18 din 9 ianuarie

Mai mult

INITIERE IN PSIHOPEDAGOGIA EXCEPTIONALITATII MODULUL II CARACTERISTICI PSIHOLOGICE ALE COPIILOR CU TENDINŢE DE ABANDON Studiile psihologice au relevat

INITIERE IN PSIHOPEDAGOGIA EXCEPTIONALITATII MODULUL II CARACTERISTICI PSIHOLOGICE ALE COPIILOR CU TENDINŢE DE ABANDON Studiile psihologice au relevat MODULUL II CARACTERISTICI PSIHOLOGICE ALE COPIILOR CU TENDINŢE DE ABANDON Studiile psihologice au relevat un set de caracteristici psihologice specifice copiilor cu tendinţe de abandon şcolar şi social.

Mai mult

Chestionarul MOSPS

Chestionarul MOSPS Chestionar de evaluare a siguranței pacienților în cabinetele de consultații de medicină primară (AHRQ MOSPS) INSTRUCȚIUNI Gândește-te la modul în care se fac lucrurile în cabinetul de consultații și exprimă-ți

Mai mult

SĂ CONSTRUIM O EUROPĂ PENTRU S I CU COPIII RON

SĂ CONSTRUIM O EUROPĂ PENTRU S I CU COPIII RON SĂ CONSTRUIM O EUROPĂ PENTRU S I CU COPIII RON Concepţie grafică: Atelierul de creaţie grafică al Consiliului Europei Realizare: Serviciul de producere a documentelor și publicaţiilor Consiliul Europei,

Mai mult

ID/ Titlu Subdiviziuni Obiective Specifice Unitate Măsură Tip de Legătura cu alți indicatori Istoric Cod Definiție indicator Explicarea termenilor IDE

ID/ Titlu Subdiviziuni Obiective Specifice Unitate Măsură Tip de Legătura cu alți indicatori Istoric Cod Definiție indicator Explicarea termenilor IDE ID/ Titlu Subdiviziuni Obiective Specifice Unitate Măsură Tip de Legătura cu alți indicatori Istoric Cod Definiție indicator Explicarea termenilor IDENTIFICARE 4S157. Servicii funcționale oferite la nivelul

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU HOTĂRÂRE privind stabilirea de măsuri pentru organizarea, coordonarea și sprijinirea activității echipei mobile la intervențiile de urgență în cazurile de violență domestică

Mai mult

CODUL ETIC SPAS

CODUL ETIC SPAS PRIMĂRIA COMUNEI VÎNĂTORI NEAMŢ SEVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ANEXA LA HCL NR.31 DIN 26.07.2012 CODUL ETIC CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE Art.1. Codul etic cuprinde norme de conduită obligatorii

Mai mult

DOCUMENTE SPECIFICE NECESARE INCHEIERII CONTRACTELOR IN 2018 IN ASISTENTA MEDICALA SPITALICEASCA Conform adresei CNAS RV 2344/ , procesul de

DOCUMENTE SPECIFICE NECESARE INCHEIERII CONTRACTELOR IN 2018 IN ASISTENTA MEDICALA SPITALICEASCA Conform adresei CNAS RV 2344/ , procesul de DOCUMENTE SPECIFICE NECESARE INCHEIERII CONTRACTELOR IN 2018 IN ASISTENTA MEDICALA SPITALICEASCA Conform adresei CNAS RV 2344/27.03.2018, procesul de contractare pe toate domeniile de asistenta medicala

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 1.Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 1.2 Facultatea/Departamentul FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.3 Catedra DEPARTAMENTUL

Mai mult

Microsoft Word - PLAN STRATEGIC SPITAL 2014_2020.docx

Microsoft Word - PLAN STRATEGIC SPITAL 2014_2020.docx P L A N U L S T R A T E G I G 2014-2020 I. MANDAT Spitalul de Boli Cronice Sf. Luca este o unitate sanitară cu paturi, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale spitalicesti din gama serviciilor

Mai mult

R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COLEGIUL PARTIC

R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COLEGIUL PARTIC R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COLEGIUL PARTICULAR VASILE GOLDIŞ ARAD C.F. 29602616, ARAD, str. Feleacului,

Mai mult

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA RO , ALBA IULIA, STR. GABRIEL BETHLEN, NR. 5 TEL:

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA RO , ALBA IULIA, STR. GABRIEL BETHLEN, NR. 5 TEL: ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA RO 510009, ALBA IULIA, STR. GABRIEL BETHLEN, NR. 5 TEL: 40-0258-806130 FAX:40-0258-812630 REZUMATUL TEZEI DE ABILITARE

Mai mult

85% din familiile cu care interacționați se confruntă cu o formă de dependență de alcool. Persoane dependente de alcool sunt recalcitrante și schimbar

85% din familiile cu care interacționați se confruntă cu o formă de dependență de alcool. Persoane dependente de alcool sunt recalcitrante și schimbar 85% din familiile cu care interacționați se confruntă cu o formă de dependență de alcool. Persoane dependente de alcool sunt recalcitrante și schimbarea pe care doriți să o aduceți în activitatea dumneavoastră,

Mai mult

ANALIZA DE SITUAŢIE 2016 I. DATE STATISTICE LA NIVEL INTERNAŢIONAL, EUROPEAN, NAŢIONAL A. Preambul Campania Ziua Mondială de luptă împotriva Diabetulu

ANALIZA DE SITUAŢIE 2016 I. DATE STATISTICE LA NIVEL INTERNAŢIONAL, EUROPEAN, NAŢIONAL A. Preambul Campania Ziua Mondială de luptă împotriva Diabetulu ANALIZA DE SITUAŢIE 2016 I. DATE STATISTICE LA NIVEL INTERNAŢIONAL, EUROPEAN, NAŢIONAL A. Preambul Campania Ziua Mondială de luptă împotriva Diabetului în perioada 2014-2016 are ca temă generală Healthy

Mai mult

Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic î

Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic î Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic în vederea integrării profesionale a absolvenților.

Mai mult

Microsoft Word - INFORMARE AN 2011.doc

Microsoft Word - INFORMARE AN 2011.doc CAS TELEORMAN ROMÂNIA CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE TELEORMAN Alexandria, Str. Libertăţii nr. 1, Jud Teleorman Cod fiscal: 11347260 Cont: 301511347260 Trezoreria

Mai mult

RAEI Partea a II-a DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE Nr Activităţi Tipul de Obiective Termene Respons Indicatori de crt a

RAEI Partea a II-a DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE Nr Activităţi Tipul de Obiective Termene Respons Indicatori de crt a RAEI Partea a II-a DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE crt activitate 1 abilităţi realizare 1 Aplicarea testelor 1.Elaborarea Îmbunăta Oct CEAC Existenţa iniţiale şi interpretarea

Mai mult

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane INVESTESTE IN OAMENI! VALORI

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane INVESTESTE IN OAMENI! VALORI Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 INVESTESTE IN OAMENI! VALORIFICAREA CAPITALULUI UMAN IN ZONELE RURALE DIN ROMANIA,

Mai mult

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI Exemplar nr

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI Exemplar nr MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI Exemplar nr.1 ŞI INTERNELOR Nr. 4414556 din 11.06.2012 Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza Serviciul Asigurarea Calităţii Învăţământului şi Metodologii Raport de prezentare

Mai mult

FISA MASURII Denumirea masurii "Sprijin pentru infiintarea si modernizarea unitatilor de infrastructura sociala" CODUL Măsurii M5/6B Tipul măsurii: IN

FISA MASURII Denumirea masurii Sprijin pentru infiintarea si modernizarea unitatilor de infrastructura sociala CODUL Măsurii M5/6B Tipul măsurii: IN FISA MASURII Denumirea masurii "Sprijin pentru infiintarea si modernizarea unitatilor de infrastructura sociala" CODUL Măsurii M5/6B Tipul măsurii: INVESTITII SERVICII FORFETAR 1. Descrierea generală a

Mai mult

brosura.indd

brosura.indd Ce este hipertensiunea arteriala (HTA) si, cum putem preveni aparitia, ei la copii si, adolescenti?, ROMÂNIA UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE IULIU HAȚIEGANU CLUJ-NAPOCA Departamentul de Cercetare,

Mai mult

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE MEDICINĂ APROBAT DOMENIUL DE LICENŢĂ SĂNĂTATE RECTOR, PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE PR

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE MEDICINĂ APROBAT DOMENIUL DE LICENŢĂ SĂNĂTATE RECTOR, PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE PR UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE MEDICINĂ APROBAT DOMENIUL DE LICENŢĂ SĂNĂTATE RECTOR, PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE PROGRAMUL DE STUDII ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ Prof.

Mai mult

O viziune privind viitorul 1 Erasmus+ şi Corpul European de Solidaritate după 2021 Rezoluţie, Bucureşti martie 2019 Noi: Cei 125 de participanţi

O viziune privind viitorul 1 Erasmus+ şi Corpul European de Solidaritate după 2021 Rezoluţie, Bucureşti martie 2019 Noi: Cei 125 de participanţi O viziune privind viitorul 1 Erasmus+ şi Corpul European de Solidaritate după 2021 Rezoluţie, Bucureşti 12-15 martie 2019 Noi: Cei 125 de participanţi 2 din 24 de ţări 3 reuniţi la evenimentele comune

Mai mult

APROB, DECANUL FACULTĂŢII DE PSIHOLOGIE Lector univ.dr. Constantin-Edmond CRACSNER FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţă

APROB, DECANUL FACULTĂŢII DE PSIHOLOGIE Lector univ.dr. Constantin-Edmond CRACSNER FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţă APROB, DECANUL FACULTĂŢII DE PSIHOLOGIE Lector univ.dr. ConstantinEdmond CRACSNER FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI

Mai mult

Microsoft Word - leg_pl039_06.doc

Microsoft Word - leg_pl039_06.doc PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de medicină complementară/alternativă Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Mai mult

Experienta Centrului de Referinta de Boli Rare Neurologice Pediatrice Obregia (membru al Retelei de cantre de Referinta pentru Epilepsii Rare EpiCAR

Experienta Centrului de Referinta de Boli Rare Neurologice Pediatrice Obregia   (membru al Retelei de cantre de Referinta pentru Epilepsii Rare EpiCAR Centrul de Expertiza de Boli Rare Neurologice Pediatrice Obregia Provocari si oportunitati in cadrul Retelei de Centre de Referinta pentru Epilepsii Rare EpiCARE Retelei de Centre de Referinta pentru Boli

Mai mult

Febra Periodică Asociată cu Stomatită Aftoasă, Faringită şi Adenită (PFAPA) Versiunea CE

Febra Periodică Asociată cu Stomatită Aftoasă, Faringită şi Adenită (PFAPA) Versiunea CE https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/ro/intro Febra Periodică Asociată cu Stomatită Aftoasă, Faringită şi Adenită (PFAPA) Versiunea 2016 1. CE ESTE PFAPA 1.1 Ce este această boală? Acronimul PFAPA

Mai mult

ANEXA 1

ANEXA 1 PACHETUL DE SERVICII MEDICALE în asistenţa medicală primară ANEXA 1 CAPITOLUL I Pachetul minimal de servicii medicale A. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală

Mai mult

Asociaţia Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare Adresă: RO-Satu Mare, Str. Lükő Béla Nr. 15 Tel: , Fax: carit

Asociaţia Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare Adresă: RO-Satu Mare, Str. Lükő Béla Nr. 15 Tel: , Fax: carit Asociaţia Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare Adresă: RO-Satu Mare, 440061 Str. Lükő Béla Nr. 15 Tel: 0261-710464, Fax: 0261-712011 e-mail: caritas@caritas-sm.ro, www.caritas-satumare.ro CENTRUL DE

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Consumul produselor din tutun și politici de control în sistemul de plasament din România Dr. Schmidt Loránd Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Mureș București noiembrie 2016

Mai mult

Vokanamet, INN-canagliflozin-metformin

Vokanamet, INN-canagliflozin-metformin ANEXA IV Concluzii științifice 1 Concluzii științifice Inhibitorii co-transportorului 2 de sodiu-glucoză (SGLT2) se utilizează în asociere cu regim alimentar și exercițiu fizic la pacienții cu diabet de

Mai mult

FIȘA MĂSURII M7.3A - "Promovarea formelor asociative de producători în agricultură" 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenți

FIȘA MĂSURII M7.3A - Promovarea formelor asociative de producători în agricultură 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenți FIȘA MĂSURII M7.3A - "Promovarea formelor asociative de producători în agricultură" 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei,

Mai mult

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ORDIN privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologie

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ORDIN privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologie MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ORDIN privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei

Mai mult

Microsoft Word - Eufemia Vieru_Dreptul Securitatii Sociale.docx

Microsoft Word - Eufemia Vieru_Dreptul Securitatii Sociale.docx CUPRINS TITLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ... 17 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ... 17 1. Contractul individual de muncă. Istoric.

Mai mult

FISA MASURII M 2.4 Anexa 1 Masura 2.4 Denumirea masurii: Reinnoirea generatiei de fermieri prin incurajarea micilor intreprinzatori tineri rurali CODU

FISA MASURII M 2.4 Anexa 1 Masura 2.4 Denumirea masurii: Reinnoirea generatiei de fermieri prin incurajarea micilor intreprinzatori tineri rurali CODU FISA MASURII M 2.4 Anexa 1 Masura 2.4 Denumirea masurii: Reinnoirea generatiei de fermieri prin incurajarea micilor intreprinzatori tineri rurali CODUL Masurii: M 2.4 Masura / DI: M 2.4 / 2B Tipul masurii:

Mai mult

Microsoft PowerPoint - silvia_florescu.ppt

Microsoft PowerPoint - silvia_florescu.ppt Relaţia dintre cercetare şi intervenţii în domeniul consumului de droguri Autori: Silvia Florescu, Carmen Sasu, Marius Ciutan, Claudia Bâra, Cipriana Mihăescu-Pinţia Raluca Iupceanu, Mihaela Stoican, Alexandra

Mai mult

REZUMAT În această lucrare am studiat aspecte legate de cultura, etica și identitatea socială a profesiei contabile din România. Am cercetat motivația

REZUMAT În această lucrare am studiat aspecte legate de cultura, etica și identitatea socială a profesiei contabile din România. Am cercetat motivația REZUMAT În această lucrare am studiat aspecte legate de cultura, etica și identitatea socială a profesiei contabile din România. Am cercetat motivația alegerii contabilității ca profesie în România atât

Mai mult

ORDIN nr din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

ORDIN nr din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ORDIN nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 15 decembrie

Mai mult

G U V E R N U L R O M Â N I E I H O T Ă R Â R E pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordări

G U V E R N U L R O M Â N I E I H O T Ă R Â R E pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordări G U V E R N U L R O M Â N I E I H O T Ă R Â R E pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor

Mai mult

DECIZIE nr. 286./ Ec. Mirela Grosu, Manager al Institutului Regional de Oncologie Iași, numit prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 406/11

DECIZIE nr. 286./ Ec. Mirela Grosu, Manager al Institutului Regional de Oncologie Iași, numit prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 406/11 DECIZIE nr. 286./ 19.05.2015 Ec. Mirela Grosu, Manager al Institutului Regional de Oncologie Iași, numit prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 406/11.04.2013; Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006

Mai mult

D. a) CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU SPITALE STANDARD CRITERII DESCRIERE EVALUARE OBSERVAȚII I STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE I.1* Spitalul are a

D. a) CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU SPITALE STANDARD CRITERII DESCRIERE EVALUARE OBSERVAȚII I STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE I.1* Spitalul are a D. a) CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU SPITALE I REFERITOR LA ORGANIZARE I.1* Spitalul are act de înființare sau de organizare conform legislației în vigoare. I.2* I.3* Spitalul are autorizație sanitară

Mai mult

Programe Nationale Trimestrul IV 2016

Programe Nationale Trimestrul IV 2016 ANEXA - MACHETE DE RAPORTARE A INDICATORILOR SPECIFICI PROGRAMELOR NAŢIONALE DE SĂNĂTATE FINANŢATE DIN BUGETUL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII Unitatea care derulează programul*/direcţia de sănătate publică**...

Mai mult

Slide 1

Slide 1 RAPORT DE ANALIZĂ COMPARATIVĂ Sondaj de opinie în vederea măsurării gradului de informare a publicului general privind Regio - Programul Operaţional Regional Iulie Iunie A s p e c t e m e t o d o l o g

Mai mult

Microsoft Word - Studiu privind efectul migratiei parintilor la munca in strainatate asupra copiilor ramasi acasa

Microsoft Word - Studiu privind efectul migratiei parintilor la munca in strainatate asupra copiilor ramasi acasa Studiu privind efectul migrației părinților la muncă în străinătate asupra copiilor rămași acasă Profesor învățământ primar Băcican Codruța Școala Gimnazială,,Virgil Iovănaș, Șofronea, Arad Fenomenul globalizării

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 10 mai 2017 (OR. en) 8964/17 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Secretariatul General al Consiliului ENV 422 FIN

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 10 mai 2017 (OR. en) 8964/17 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Secretariatul General al Consiliului ENV 422 FIN Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 10 mai 2017 (OR. en) 8964/17 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Secretariatul General al Consiliului ENV 422 FIN 290 FSTR 40 REGIO 56 AGRI 255 Comitetul Reprezentanților

Mai mult

Ordin MS nr din 6 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor î

Ordin MS nr din 6 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor î Ordin MS nr. 1.375 din 6 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin

Mai mult

Microsoft PowerPoint - prezentare connection_cluj_septembrie_2009

Microsoft PowerPoint - prezentare connection_cluj_septembrie_2009 Educaţia adulţilor în n instituţii ii de cultură competenţe şi i abilităţi Educaţie nevocaţională pentru adulţi mişcare socială şi tendinţă la nivel de politici prin care se înţelege educaţie pentru adulţi

Mai mult

RAPORT

RAPORT RAPORT DE EVALUARE A TEHNOLOGIILOR MEDICALE NIVOLUMABUM INDICAȚIA: MONOTERAPIE PENTRU TRATAMENTUL CANCERULUI SCUAMOS DE CAP SI GAT LA ADULTI LA CARE BOALA PROGRESEAZA IN TIMPUL SAU DUPA TERAPIE DE BAZA

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI ANEXA nr. 3 la metodologie 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunărea de Jos din Galați 1.2 F

FIŞA DISCIPLINEI ANEXA nr. 3 la metodologie 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunărea de Jos din Galați 1.2 F FIŞA DISCIPLINEI ANEXA nr. 3 la metodologie 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunărea de Jos din Galați 1.2 Facultatea / Departamentul Medicină și Farmacie / Medicină

Mai mult

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII 1. PROIECTARE PLANUL MANAGERIAL AL COMISIEI DIRIGINŢILOR ANUL ŞCOLAR 2014/2015 1 Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare 2 Asigurarea eficienţei proiectării

Mai mult

Council of the European Union Brussels, 9 September 2019 Interinstitutional File: 2005/0227 (COD) 10633/19 JUR 372 MI 538 ECO 72 SAN 317 CODEC 1263 LE

Council of the European Union Brussels, 9 September 2019 Interinstitutional File: 2005/0227 (COD) 10633/19 JUR 372 MI 538 ECO 72 SAN 317 CODEC 1263 LE Council of the European Union Brussels, 9 September 2019 Interinstitutional File: 2005/0227 (COD) 10633/19 JUR 372 MI 538 ECO 72 SAN 317 CODEC 1263 LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF

Mai mult

Microsoft Word - Acord Primaria Chisinau - CN ONG.doc

Microsoft Word - Acord Primaria Chisinau - CN ONG.doc Republica Moldova Chişinău, 22 februarie 2011 ACORD de COLABORARE dintre Primăria Municipiului Chişinău şi Consiliul Naţional al ONG din Republica Moldova. Primăria Municipiului Chişinău ( în continuare

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT COORDONAT, Ministerul Educaţiei,

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT COORDONAT, Ministerul Educaţiei, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT COORDONAT, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova / MINISTRU

Mai mult

Methodological note

Methodological note Notă metodologică - 2016 Document anexa la Formularul de Declarare a transferului de valoare către profesioniştii din domeniul sănătăţii și organizațiile din domeniul sănătăţii. Takeda Pharmaceuticals

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRUNGA Tel: 0232/714296; Fax: 0232/ Nr. 101/ PLAN OP

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRUNGA Tel: 0232/714296; Fax: 0232/ Nr. 101/ PLAN OP MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRUNGA Tel: 0232/714296; Fax: 0232/714296 E-mail: scoalastrunga@yahoo.com Nr. 101/05.03.2019 PLAN OPERAŢIONAL An şcolar 2018-2019 Semestrul al II-lea STRUNGA

Mai mult

Draft council conclusions Austrian Presidency

Draft council conclusions Austrian Presidency Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 14 iunie 2019 (OR. en) 10354/19 SOC 485 EMPL 374 SAN 304 REZULTATUL LUCRĂRILOR Sursă: Data: 13 iunie 2019 Destinatar: Secretariatul General al Consiliului Delegațiile

Mai mult

ORDIN

ORDIN ORDIN privind aprobarea metodologiei şi criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă Văzând Referatul de aprobare nr....al Direcţiei asistenţă medicală, având

Mai mult

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ Str. Ion Maiorescu Nr. 6, Craiova, Telefon 0251/420961; 0351/ (407397) Fax: 0251/421824, 0351/ E

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ Str. Ion Maiorescu Nr. 6, Craiova, Telefon 0251/420961; 0351/ (407397) Fax: 0251/421824, 0351/ E INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ Str. Ion Maiorescu Nr. 6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961; 0351/407395 (407397) Fax: 0251/421824, 0351/407396 E-mail: isjdolj@isj.dj.edu.ro Web: www.isj.dj.edu.ro

Mai mult

ANEXA 1 FARMACIE

ANEXA 1 FARMACIE ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ CAROL DAVILA TG-JIU SĂNĂTATE SI ASISTENŢĂ PEDAGOGICĂ ASISTENT MEDICAL FARMACIE ANEXA 1 PROIECT DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE COORDONATOR FARM. Xxxxxx Xxxxx ABSOLVENT

Mai mult

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE CHESTIONAR YES for CBBC Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor EUROPROJECT în parteneriat cu Camerele de Comerţ şi Industrie din Vratsa şi Ruse, Bulgaria aplică prezentul chestionar, în cadrul

Mai mult

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION BĂNCILĂ BRĂILA STR. ȘCOLILOR,NR. 46, BRĂILA, TEL/FAX : , bancila_sch

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION BĂNCILĂ BRĂILA STR. ȘCOLILOR,NR. 46, BRĂILA, TEL/FAX : ,   bancila_sch MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION BĂNCILĂ BRĂILA STR. ȘCOLILOR,NR. 46, BRĂILA, 810520 TEL/FAX : +40 239 619940, e-mail: bancila_school@yahoo.com www.ionbancila.ro Nr. 2533/ 24.10.2018

Mai mult

Elaborarea și actualizarea unui PAED

Elaborarea și actualizarea unui PAED Elaborarea și actualizarea unui PAEDC (componenta climatică) Atelier de lucru Sesiunea II 25 septembrie 2018 Piatra Neamț Florin Andronescu, Laurențiu Miheț Agenția Locală a Energiei Alba Atelierele de

Mai mult

Cyan_Black_REVISTA_Management in sanatate Nr1_2_2008

Cyan_Black_REVISTA_Management in sanatate Nr1_2_2008 ASPECTE ALE FURNIZĂRII SERVICIILOR MEDICALE, ÎN MEDIUL RURAL - din punct de vedere al accesibilităţii geografice - Dr. Marius CIUTAN, medic specialist de sănătate publică şi management sanitar, SNSPMS

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 24 mai 2017 (OR. en) 9645/17 REZULTATUL LUCRĂRILOR Sursă: Data: 23 mai 2017 Destinatar: Secretariatul General al

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 24 mai 2017 (OR. en) 9645/17 REZULTATUL LUCRĂRILOR Sursă: Data: 23 mai 2017 Destinatar: Secretariatul General al Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 24 mai 2017 (OR. en) 9645/17 REZULTATUL LUCRĂRILOR Sursă: Data: 23 mai 2017 Destinatar: Secretariatul General al Consiliului Delegațiile ENV 540 FIN 326 FSTR 42 REGIO

Mai mult

Microsoft Word - DOLJ - RAPORT_DE_EVALUARE_control_2007 .doc

Microsoft Word - DOLJ - RAPORT_DE_EVALUARE_control_2007 .doc RAPORT DE EVALUARE la nivelul judetului DOLJ in urma controlului efectuat in conformitate cu Ordinul comun al ministrului sanatatii publice si al presedintelui CNAS nr. 888/270/2007 Comisia mixta formata

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation INFORMARE MINISTERUL SĂNĂTĂȚII INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CENTRUL NAȚIONAL DE EVALUARE ȘI PROMOVARE A STĂRII DE SĂNĂTATE CENTRUL REGIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ TIMIȘOARA Cuprins: a)date despre

Mai mult

UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI EDU TEHNIC FORMA PLUS Proiect cofinanţat de Fondul Social European prin PROGRAMUL OERAŢIONAL SECTORIAL

UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI EDU TEHNIC FORMA PLUS Proiect cofinanţat de Fondul Social European prin PROGRAMUL OERAŢIONAL SECTORIAL EDU TEHNIC FORMA PLUS Proiect cofinanţat de Fondul Social European prin PROGRAMUL OERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR MANE 2007-2013 Numărul de referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001 Carieră

Mai mult

O rețea pentru asistența stomatologică Dr. Gerardo Ghetti Trezorier Național ANDI Congresul Alass «Tehnologia și sănătatea» 03 septembrie Ancon

O rețea pentru asistența stomatologică Dr. Gerardo Ghetti Trezorier Național ANDI Congresul Alass «Tehnologia și sănătatea» 03 septembrie Ancon O rețea pentru asistența stomatologică Dr. Gerardo Ghetti Trezorier Național ANDI Congresul Alass «Tehnologia și sănătatea» 03 septembrie 2015 - Ancona Modelul italian de asistență stomatologică Modelul

Mai mult

Vizat,

Vizat, PREZENTARE CCMP EUROPROJECT SLATINA Asociaţia Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor EUROPROJECT din Slatina, prin serviciile de informare şi consiliere profesională, asistenţă, mediere şi

Mai mult

Str

Str HCA 53/05.09.2017 Director, Prof. Velicu Laurentiu STRATEGIA EVALUĂRII ŞI ASIGURĂRII CALITĂŢII EDUCAŢIEI IN LICEUL TEORETIC CAROL I FETESTI pentru perioada 2017-2020 1 SUMAR I. INTRODUCERE Misiunea CEAC

Mai mult