Sinteza-2_2018.pdf

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Sinteza-2_2018.pdf"

Transcriere

1 ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ SINTEZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI 2/2018

2 PAGINA ALBA

3 C U P R I N S Pagina Evoluţia produsului intern brut 4 Structura produsului intern brut 4 Indicii preţurilor de consum, în anul Indicii preţurilor de consum, în anul Indicii preţurilor de consum şi ai cursului de schimb 10 Rata medie lunară a inflaţiei 10 Indicii investiţiilor 10 Indicii producţiei industriale, în anul Indicii producţiei industriale, în anul Principalele resurse de energie primară, în anul Structura principalelor resurse de energie primară, în anul Principalele resurse de energie primară, în anul Structura principalelor resurse de energie primară, în anul Balanţa energiei electrice 20 Indicii lucrărilor de construcţii, în anul Indicii lucrărilor de construcţii, în anul Locuinţe terminate 22 Comerţul cu amănuntul cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor, în anul Comerţul cu amănuntul cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor, în anul Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul al autovehiculelor şi motocicletelor, în anul Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul al autovehiculelor şi motocicletelor, în anul Servicii de piaţă prestate populaţiei, în anul Servicii de piaţă prestate populaţiei, în anul Comerţul internaţional cu bunuri, în anul Comerţul internaţional cu bunuri, în anul Efectivul de salariaţi din economie, în anul Efectivul de salariaţi din economie, în anul Evoluţia câştigului salarial nominal mediu lunar, în anul Evoluţia câştigului salarial nominal mediu lunar, în anul Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia după domiciliu în vârstă de ani 54 Rata şomajului 54 Mişcarea naturală a populaţiei, în anul Mişcarea naturală a populaţiei, în anul Cursul de schimb BNR - lei / euro 60 3

4 EVOLUŢIA PRODUSULUI INTERN BRUT - (anul precedent = 100) ) (serie brută) ) (serie brută) ) (serie brută) PIB 102,4 104,2 97,2 102,0 101,2 din care: Consumul final individual efectiv al gospodăriilor populaţiei 100,9 109,6 97,2 101,3 102,4 Consumul final colectiv efectiv al administraţiei publice 101,5 102,1 87,9 97,1 94,2 FBCF 105,8 115,0 100,1 106,2 103,6 Exportul de bunuri şi de servicii 123,2 107,6 115,1 111,9 101,0 Importul de bunuri şi de servicii 127,5 116,0 112,5 110,1 98,2 VAB în agricultură, silvicultură şi pescuit 82,9 82,9 93,2 117,3 72,4 VAB în industrie 105,5 102,7 103,2 107,4 84,9 VAB în construcţii 104,2 111,3 78,5 72,6 104,3 VAB în servicii 106,4 108,7 97,2 100,8 117,7 Notă: Datele au fost revizuite conform metodologiei Sistemului European de Conturi 2010 (SEC 2010). 1) Date revizuite. 2) Date semidefinitive. 3) Date provizorii (2), publicate la T+95 zile de la încheierea trimestrului de referinţă. 4) Date ajustate sezonier şi în funcţie de numărul de zile lucrătoare. STRUCTURA PRODUSULUI INTERN BRUT 2000 (serie brută) 2005 (serie brută) ) (serie brută) ) (serie brută) PIB (milioane lei preţuri curente) 81275, , , ,4 din care: Consumul final individual efectiv al gospodăriilor populaţiei 76,9 78,1 72,0 71,3 Consumul final colectiv efectiv al administraţiei publice 8,6 8,1 7,1 6,3 FBCF 19,3 24,3 26,0 27,1 Exportul de bunuri şi de servicii 32,7 32,9 32,6 37,0 Importul de bunuri şi de servicii 38,0 43,0 38,8 42,6 VAB în agricultură, silvicultură şi pescuit 10,8 8,4 5,4 6,4 VAB în industrie 24,9 24,9 29,8 32,1 VAB în construcţii 5,2 6,9 7,7 6,2 VAB în servicii 48,9 48,2 46,2 42,9 Notă: Datele au fost revizuite conform metodologiei Sistemului European de Conturi 2010 (SEC 2010). 1) Date revizuite. 2) Date semidefinitive. 3) Date provizorii (2), publicate la T+95 zile de la încheierea trimestrului de referinţă. 4

5 2013 (serie brută) 2014 (serie brută) 2015 (serie brută) ) (serie brută) Tr. IV 2017 faţă de tr. IV ) (serie brută) ) (serie brută) Tr. IV 2017 faţă de tr. III );4) (serie ajustată sezonier) 103,5 103,1 104,0 104,8 106,7 106,9 100,5 97,6 104,4 105,7 107,4 109,7 109,0 100,7 123,7 100,5 97,7 100,7 96,9 102,8 90,6 94,6 103,2 107,4 98,0 110,0 104,7 103,5 119,7 108,0 104,6 108,7 108,8 109,7 101,7 108,8 108,7 108,0 109,8 111,9 111,3 102,9 133,7 104,3 88,9 104,7 98,4 118,3 77,4 103,8 103,6 105,8 105,3 109,0 108,0 103,4 104,4 101,9 106,9 112,7 100,1 99,4 100,3 101,5 103,1 103,5 104,0 106,6 106,5 101, ) (serie brută) 2013 (serie brută) 2014 (serie brută) 2015 (serie brută) ) (serie brută) Tr. IV ) (serie brută) ) (serie brută) , , , , , , ,8 71,8 67,5 68,1 68,3 69,7 68,4 70,0 6,3 7,7 7,6 7,1 7,2 6,9 7,7 27,3 24,7 24,3 24,7 23,0 22,7 22,6 37,5 39,7 41,2 41,0 41,3 35,8 41,5 42,4 40,5 41,6 41,5 42,2 39,2 43,6 4,7 5,4 4,7 4,2 4,1 2,6 4,4 25,1 25,2 25,3 24,1 24,1 24,8 24,2 7,4 7,0 6,2 5,9 6,1 10,3 5,9 50,5 50,4 52,3 53,7 55,4 53,7 56,1 5

6 INDICII PREŢURILOR DE CONSUM, ÎN ANUL 2017 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai - luna anterioară = Total 99,81 99,91 100,08 100,28 100,28 Mărfuri alimentare 100,91 100,65 100,23 100,19 100,61 Mărfuri nealimentare 99,07 100,08 99,87 100,40 100,07 Servicii 99,63 98,22 100,32 100,15 100,21 - luna decembrie 2016 = Total 99,81 99,72 99,80 100,08 100,36 Mărfuri alimentare 100,91 101,57 101,80 101,99 102,61 Mărfuri nealimentare 99,07 99,15 99,02 99,42 99,49 Servicii 99,63 97,86 98,17 98,32 98,53 - luna corespunzătoare a anului 2016 = Total 100,05 100,20 100,18 100,61 100,64 Mărfuri alimentare 101,12 101,43 101,67 102,24 102,30 Mărfuri nealimentare 99,76 100,11 99,75 100,25 100,23 Servicii 98,92 98,29 98,61 98,65 98,74 - luna corespunzătoare a anului 2015 = Total 97,92 97,51 97,20 97,34 97,16 Mărfuri alimentare 94,76 94,87 94,82 94,69 94,56 Mărfuri nealimentare 99,88 99,58 98,84 99,25 99,00 Servicii 99,57 97,99 98,15 98,23 98,13 - octombrie 1990 = Total , , , , ,59 Mărfuri alimentare , , , , ,94 Mărfuri nealimentare , , , , ,61 Servicii , , , , ,88 6

7 - % - - luna anterioară = ,04 100,32 99,80 100,50 101,28 100,66 100,32 99,82 99,61 99,14 100,54 101,30 100,57 100,44 100,07 100,93 100,14 100,54 101,74 100,86 100,28 100,33 100,14 100,20 100,32 100,16 100,33 100,21 - luna decembrie 2016 = ,40 100,72 100,52 101,02 102,31 102,99 103,32 102,43 102,03 101,15 101,70 103,02 103,61 104,07 99,56 100,49 100,63 101,17 102,93 103,82 104,11 98,86 99,00 99,20 99,52 99,68 100,01 100,22 - luna corespunzătoare a anului 2016 = ,85 101,42 101,15 101,77 102,63 103,23 103,32 102,83 102,39 101,59 102,74 103,52 103,88 104,07 100,21 101,67 101,56 101,89 103,26 104,12 104,11 98,97 99,22 99,51 99,84 99,67 100,10 100,22 - luna corespunzătoare a anului 2015 = ,14 100,63 100,96 101,19 102,19 102,54 102,76 102,86 103,67 103,59 103,22 104,04 104,57 104,77 98,99 99,44 100,12 100,81 102,43 102,80 103,20 98,24 98,30 98,47 98,67 98,56 98,58 98,39 - octombrie 1990 = , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,92 7

8 INDICII PREŢURILOR DE CONSUM, ÎN ANUL 2018 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai - luna anterioară = Total 100,78 100,30 Mărfuri alimentare 100,64 100,61 Mărfuri nealimentare 101,08 100,13 Servicii 100,32 100,18 - luna decembrie 2017 = Total 100,78 101,08 Mărfuri alimentare 100,64 101,25 Mărfuri nealimentare 101,08 101,21 Servicii 100,32 100,50 - luna corespunzătoare a anului 2017 = Total 104,32 104,27 Mărfuri alimentare 103,79 103,74 Mărfuri nealimentare 106,23 106,27 Servicii 100,90 102,92 - luna corespunzătoare a anului 2016 = Total 104,37 104,93 Mărfuri alimentare 104,95 105,23 Mărfuri nealimentare 105,97 106,39 Servicii 99,82 101,16 - octombrie 1990 = Total , ,09 Mărfuri alimentare , ,22 Mărfuri nealimentare , ,34 Servicii , ,46 8

9 - % - - luna anterioară = luna decembrie 2017 = luna corespunzătoare a anului 2017 = luna corespunzătoare a anului 2016 = octombrie 1990 = 100-9

10 INDICII PREŢURILOR DE CONSUM ŞI AI CURSULUI DE SCHIMB (anul precedent =100) Indicii anuali ai preţurilor de consum Indicii cursului mediu de schimb (lei / euro) ,7 109,0 106,1 99,4 98,5 122,5 89,4 99,4 100,0 101,1 RATA MEDIE LUNARĂ A INFLAŢIEI Ianuarie 1.I 28.II Trimestrul I 1.I 30.IV 1.I 31.V ,3 3,2 2,8 3,3 3, ,8 0,7 0,6 0,9 0, ,7 0,9 0,7 0,6 0, ,4 0,4 0,4 0,3 0, ,8-0,5-0,3-0,3-0, ,2-0,1-0,1 0,0 0, ,8 0,5 INDICII INVESTIŢIILOR Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Total 106,8 107,2 98,9 85,1 Pe elemente de structură Construcţii noi 98,0 110,3 103,2 83,9 Utilaje (inclusiv mijloace de transport) 2016/ ,4 105,3 98,9 90,7 Alte cheltuieli * ) 100,7 100,7 80,2 73,9 * ) Sunt cuprinse cheltuielile efectuate pentru lucrări geologice şi de foraj, plantaţii de vii, pomi, împăduriri, cumpărări de animale, achiziţionarea obiectelor de inventar gospodăresc de natura mijloacelor fixe etc., la sfârşitul fiecărui trimestru raportat. 1) Date provizorii. 10

11 % - 101,3 101,7 - % - Semestrul I 1.I 31.VII 1.I 31.VIII 1.I 30.IX 1.I 31.X 1.I 30.XI An 2,9 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,5 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6-0,2-0,2-0,2-0,2-0,1-0,1-0,1-0,2-0,2-0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 - % /2016 Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 1) 96,7 100,9 108,8 113,5 108,3 98,6 100,1 113,0 90,3 104,0 119,1 102,3 83,4 97,0 110,9 143,2 11

12 INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE, ÎN ANUL 2017 B = serie brută C = serie ajustată Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai - luna precedentă = Total B 102,3 106,0 115,5 86,5 112,6 C 102,3 100,8 113,2 91,3 109,3 Extractivă B 90,9 100,2 107,1 104,4 108,1 C 90,9 98,6 108,0 104,9 107,8 Prelucrătoare B 102,6 110,9 119,3 85,4 116,4 C 103,7 105,1 116,0 91,1 112,1 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă B 104,6 88,0 99,2 87,3 92,2 şi aer condiţionat C 104,7 87,5 98,1 88,3 91,6 - luna corespunzătoare din anul 2016 = Total B 105,3 104,3 110,2 99,5 115,3 C 105,3 105,0 110,2 101,9 115,3 Extractivă B 98,4 100,6 95,6 109,3 120,2 C 98,4 96,6 95,6 109,5 120,1 Prelucrătoare B 105,7 103,7 111,6 97,3 116,4 C 105,6 103,9 111,2 100,3 115,2 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă B 106,1 109,0 107,8 110,0 105,3 şi aer condiţionat C 106,1 112,1 107,8 110,6 105,3 '- perioada cumulată din anul 2016 = Total B 105,3 104,8 106,8 104,9 107,0 C 105,3 105,2 106,9 105,6 107,6 Extractivă B 98,4 99,5 98,1 100,8 104,6 C 98,4 97,5 96,8 99,9 103,8 Prelucrătoare B 105,7 104,6 107,2 104,6 107,0 C 105,6 104,7 107,0 105,2 107,3 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă B 106,1 107,4 107,5 108,0 107,6 şi aer condiţionat C 106,1 108,8 108,5 109,0 108,3 12

13 Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie - % - Decembrie - luna precedentă = ,7 97,7 94,0 111,5 104,8 99,7 87,2 96,4 99,3 91,8 112,2 104,1 100,3 95,1 95,4 99,0 106,3 100,2 103,5 95,9 102,5 95,5 99,1 106,1 100,4 103,3 96,0 103,3 95,2 96,9 92,4 114,5 104,2 98,6 82,1 95,9 99,7 89,3 115,1 104,5 98,4 90,1 99,6 103,0 99,9 97,5 109,3 109,2 113,1 99,7 103,5 99,4 97,7 109,2 109,3 115,4 - luna corespunzătoare din anul 2016 = ,3 107,8 107,7 106,9 111,2 108,9 109,0 109,9 107,7 107,6 109,5 108,7 108,9 114,2 118,8 113,2 117,3 112,8 116,1 108,7 112,8 119,0 113,3 117,3 113,1 115,8 108,7 113,3 107,4 108,3 108,3 107,0 112,8 110,9 111,1 109,9 109,4 108,4 109,6 109,9 110,5 117,4 101,7 102,2 100,2 103,2 99,4 97,7 99,2 102,2 102,2 100,2 103,7 98,9 97,7 100,3 - perioada cumulată din anul 2016 = ,0 107,1 107,2 107,2 107,6 107,7 107,8 107,9 107,9 107,9 108,1 108,1 108,2 108,7 106,9 107,8 109,0 109,4 110,1 110,0 110,2 106,2 107,2 108,5 109,0 109,7 109,6 110,0 107,1 107,3 107,4 107,3 107,9 108,2 108,4 107,7 108,0 108,0 108,2 108,4 108,6 109,3 106,7 106,1 105,4 105,2 104,6 103,9 103,4 107,4 106,7 105,9 105,7 105,0 104,3 103,8 13

14 INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE, ÎN ANUL 2018 B = serie brută Ianuarie 1) Februarie 2) Martie Aprilie Mai C = serie ajustată - luna precedentă = Total B 101,5 103,7 C 96,9 98,6 Extractivă B 84,9 100,1 C 84,5 98,6 Prelucrătoare B 104,0 105,3 C 99,3 99,9 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă B 96,2 96,8 şi aer condiţionat C 95,2 96,3 - luna corespunzătoare din anul 2017 = Total B 108,2 105,8 C 108,2 105,8 Extractivă B 105,3 105,3 C 105,3 105,3 Prelucrătoare B 112,6 106,9 C 112,5 106,9 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă B 91,3 100,4 şi aer condiţionat C 91,2 100,4 '- perioada cumulată din anul 2017 = Total B 108,2 107,0 C 108,2 107,0 Extractivă B 105,3 105,3 C 105,3 105,3 Prelucrătoare B 112,6 109,6 C 112,5 109,6 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă B 91,3 95,5 şi aer condiţionat C 91,2 95,5 1) Date rectificate. 2) Date provizorii. 14

15 - % - - luna precedentă = luna corespunzătoare din anul 2017 = perioada cumulată din anul 2017 =

16 PRINCIPALELE RESURSE DE ENERGIE PRIMARĂ, ÎN ANUL 2017 Ianuarie 1.I-28.II Trimestrul I 1.I-30.IV 1.I-31.V Total ** ) 3111,5 5803,6 8463, , ,3 * ) Combustibil convenţional cu puterea calorifică de kcal/kg. ** ) Calculat conform metodologiei UE. 1) Date provizorii. STRUCTURA PRINCIPALELOR RESURSE DE ENERGIE PRIMARĂ, ÎN ANUL 2017 T = Total P = Producţie Ianuarie 1.I-28.II Trimestrul I 1.I-30.IV 1.I-31.V I = Import Cărbune net (mii tone) T 2324,1 4584,7 6753,2 8165, ,7 P 2305,2 4517,9 6607,4 7968, ,2 I 18,9 66,8 145,8 197,5 261,5 Ţiţei (mii tone) T 1034,3 1790,8 2534,1 3483,4 4320,7 P 304,4 579,9 884,3 1176,1 1480,1 I 729,9 1210,9 1649,8 2307,3 2840,6 Gaze naturale (mil. mc. 15 o C) T 1267,1 2332,8 3241,8 4115,5 4934,2 P 917,7 1735,0 2574,1 3441,9 4257,7 I 349,4 597,8 667,7 673,6 676,5 Energie hidroelectrică, nuclearo-electrică, eoliană, solară şi energie electrică din import (mil. kwh) T 3277,4 6397, , , ,7 P 3106,4 5911,2 9389, , ,8 I 171,0 486,0 749,0 1023,1 1479,9 Produse petroliere din import (mii tone) I 138,4 313,9 557,4 793,7 1109,0 1) Date provizorii. 16

17 - mii tone echivalent petrol * ) - Semestrul I 1.I-31.VII 1.I-31.VIII 1.I-30.IX 1.I-31.X 1.I-30.XI Anul ) 16309, , , , , , ,4 Semestrul I 1.I-31.VII 1.I-31.VIII 1.I-30.IX 1.I-31.X 1.I-30.XI Anul ) 12649, , , , , , , , , , , , , ,9 306,6 422,8 574,4 661,8 751,8 840,4 863,3 5090,2 6240,5 7264,8 8236,6 9289, , ,5 1772,8 2072,1 2367,9 2652,7 2947,0 3231,5 3525,3 3317,4 4168,4 4896,9 5583,9 6342,9 7030,3 7754,2 5721,9 6517,6 7369,7 8232,1 9230, , ,4 5041,2 5836,4 6688,0 7549,4 8465,7 9376, ,9 680,7 681,2 681,7 682,7 765,1 879,7 1173, , , , , , , , , , , , , , ,9 1698,9 2047,1 2501,6 2876,1 3228,1 3494,1 3654,3 1350,2 1613,6 1953,8 2266,3 2532,6 2802,3 2987,7 17

18 PRINCIPALELE RESURSE DE ENERGIE PRIMARĂ, ÎN ANUL 2018 Ianuarie 1.I-28.II Trimestrul I 1.I-30.IV 1.I-31.V Total ** ) 3052,4 5863,4 1) * ) Combustibil convenţional cu puterea calorifică de kcal/kg. ** ) Calculat conform metodologiei UE. 1) Date provizorii. STRUCTURA PRINCIPALELOR RESURSE DE ENERGIE PRIMARĂ, ÎN ANUL 2018 T = Total P = Producţie Ianuarie 1.I-28.II 1) Trimestrul I 1.I-30.IV 1.I-31.V I = Import Cărbune net (mii tone) T 2341,7 4306,2 P 2280,0 4197,9 I 61,7 108,3 Ţiţei (mii tone) T 1015,2 2012,3 P 293,2 558,9 I 722,0 1453,4 Gaze naturale (mil. mc. 15 o C) T 1162,8 2184,2 P 911,6 1717,5 I 251,2 466,7 Energie hidroelectrică, eoliană, solară şi T 2273,5 4532,5 energie electrică P 2006,9 4118,9 din import (mil. kwh) I 266,6 413,6 Caldură nucleară (mii Gcal) P 2532,9 4826,4 Produse petroliere din import (mii tone) I 172,7 342,7 1) Date provizorii. 18

19 - mii tone echivalent petrol * ) - Semestrul I 1.I-31.VII 1.I-31.VIII 1.I-30.IX 1.I-31.X 1.I-30.XI Anul 2018 Semestrul I 1.I-31.VII 1.I-31.VIII 1.I-30.IX 1.I-31.X 1.I-30.XI Anul

20 BALANŢA ENERGIEI ELECTRICE - date provizorii - 1.I. 28.II.2018 Milioane kwh % Resurse total 12242,3 - Producţie 11828,7 100,0 - în termocentrale clasice 1) 5739,7 48,5 - în hidrocentrale 2531,0 21,4 - în centrale nuclearo-electrice 1970,1 16,7 - în centrale electrice eoliene 1453,1 12,3 - în centrale solare fotovoltaice 134,8 1,1 - Import 413,6 Destinaţii total 12242,3 - Consum final 9585,0 - în economie 7543,8 - iluminat public 111,2 - populaţie - Consum propriu tehnologic în reţele şi staţii 1930,0 1385,0 - Export 1272,3 1) Inclusiv biomasa. INDICII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII, ÎN ANUL serie brută - Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Lucrări de construcţii - total 99,7 97,0 104,4 80,9 88,6 din total, pe elemente de structură: - lucrări de construcţii noi 106,4 106,8 110,8 96,5 102,6 - lucrări de reparaţii capitale 93,4 59,3 104,8 58,8 53,9 - lucrări de întreţinere şi reparaţii curente 84,7 85,0 85,9 55,0 74,5 din total, pe tipuri de construcţii: - clădiri 117,5 118,7 130,9 112,1 108,6 - clădiri rezidenţiale 156,9 215,3 172,1 158,2 158,9 - clădiri nerezidenţiale 94,7 75,6 107,1 86,3 83,7 - construcții inginereşti 79,5 72,0 82,8 59,2 73,1 20

21 1.I. 28.II.2017 Milioane kwh 1.I. 28.II.2018 faţă de 1.I. 28.II.2017 Diferenţe (±) % - milioane kwh - % 12397,3-155,0 98, ,3 100,0-82,6 99,3 6000,1 50,4-260,4 95,7 2343,7 19,7 +187,3 108,0 1955,6 16,4 +14,5 100,7 1445,4 12,1 +7,7 100,5 166,5 1,4-31,7 81,0 486,0-72,4 85, ,3-155,0 98,7 9558,2 +26,8 100,3 7265,0 +278,8 103,8 120,6-9,4 92,2 2172,6-242,6 88,8 1498,7-113,7 92,4 1340,4-68,1 94,9 - luna corespunzătoare din anul precedent = ,8 101,2 98,1 84,9 87,4 93,8 107,7 97,3 103,6 104,2 92,8 104,8 107,9 124,5 104,8 115,3 82,9 68,9 60,6 100,7 97,4 75,2 89,9 88,2 71,8 67,8 59,5 80,0 123,5 126,8 132,1 100,9 96,0 100,3 122,0 210,0 196,5 221,5 172,5 134,9 121,8 180,8 83,9 97,4 91,7 73,6 73,3 89,3 97,5 73,0 81,4 74,5 72,5 80,1 87,6 96,2 21

22 INDICII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII, ÎN ANUL serie brută - Ianuarie 1) Februarie 2) Martie Aprilie Mai Lucrări de construcţii - total 105,5 110,7 din total, pe elemente de structură: - lucrări de construcţii noi 110,1 105,2 - lucrări de reparaţii capitale 83,3 138,5 - lucrări de întreţinere şi reparaţii curente 100,0 122,6 din total, pe tipuri de construcţii: - clădiri 97,5 91,2 - clădiri rezidenţiale 86,6 64,5 - clădiri nerezidenţiale 108,0 125,0 - construcții inginereşti 118,7 147,9 1) Date rectificate. 2) Date provizorii. LOCUINŢE TERMINATE 2016 Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Locuinţe terminate - total din care, pe surse de finanţate: - Fonduri private Fonduri publice ) Date provizorii. 22

23 - luna corespunzătoare din anul precedent = număr ) Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

24 COMERŢUL CU AMĂNUNTUL CU EXCEPŢIA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR, ÎN ANUL 2017 Indicii volumului cifrei de afaceri * ) - serie brută - Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Total 76,3 103,0 116,9 102,3 104,2 Cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun 77,3 100,2 110,7 106,5 100,1 - în magazine nespecializate 77,2 100,4 110,9 106,3 99,7 - în magazine specializate 79,1 96,9 108,1 110,2 105,9 Cu vânzare predominantă de produse nealimentare 70,1 106,8 118,4 100,4 104,7 din care: - în magazine nespecializate 61,6 105,5 129,5 95,1 110,7 - în magazine specializate 73,2 105,0 118,4 101,2 104,6 - produse farmaceutice şi medicale, produse cosmetice şi de parfumerie 83,0 100,0 106,7 94,9 105,4 - textile, îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole din piele 68,3 95,8 125,2 109,3 90,2 - mobilă, articole de iluminat, aparate electrice, articole de fierărie şi vopsitorie 62,5 116,5 127,3 101,6 112,0 - alte produse 79,3 108,0 112,2 103,6 105,0 - comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet 51,8 129,2 107,3 106,9 96,1 Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule, în magazine specializate 87,3 101,8 125,0 98,7 110,2 * ) Datele se referă la cifra de afaceri fără TVA realizată de întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul (cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor), pe total şi pe principalele activităţi de comerţ cu amănuntul. 24

25 - luna precedentă = ,3 107,5 107,3 95,3 99,1 101,9 106,2 96,5 106,6 105,3 94,9 99,5 101,9 115,7 96,6 107,1 105,4 94,6 99,5 101,9 116,8 94,2 98,6 104,6 100,1 99,4 101,2 99,7 98,5 105,6 108,2 99,1 101,7 105,0 104,3 100,1 106,2 117,5 99,3 92,4 94,6 101,7 99,7 103,6 104,8 102,8 101,6 100,2 108,0 98,1 101,1 104,2 101,4 106,8 100,3 104,2 106,0 95,5 99,1 116,6 96,6 102,3 126,4 102,3 108,0 108,5 96,9 101,2 96,3 98,3 93,6 107,2 105,0 103,9 98,6 103,4 118,8 89,5 113,5 135,9 78,4 109,9 157,6 86,5 100,6 111,7 108,7 90,2 94,4 96,5 94,4 25

26 COMERŢUL CU AMĂNUNTUL CU EXCEPŢIA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR, ÎN ANUL 2017 Indicii volumului cifrei de afaceri * ) - serie brută - Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Total 106,1 105,2 109,6 104,7 114,4 Cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun 100,7 101,0 102,8 99,8 113,1 - în magazine nespecializate 100,1 100,9 103,0 99,6 112,9 - în magazine specializate 111,1 102,4 99,9 103,0 116,1 Cu vânzare predominantă de produse nealimentare 107,4 107,4 114,6 109,3 116,9 din care: - în magazine nespecializate 95,9 93,7 104,1 95,0 109,7 - în magazine specializate 106,9 106,9 114,6 108,5 116,9 - produse farmaceutice şi medicale, produse cosmetice şi de parfumerie 99,3 96,3 94,5 90,1 98,8 - textile, îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole din piele 114,8 122,7 142,4 120,2 121,2 - mobilă, articole de iluminat, aparate electrice, articole de fierărie şi vopsitorie 103,7 106,7 114,6 110,0 122,0 - alte produse 116,1 112,7 125,4 126,7 132,1 - comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet 126,2 134,8 130,4 144,8 127,5 Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule, în magazine specializate 115,1 109,6 113,1 106,0 112,7 * ) Datele se referă la cifra de afaceri fără TVA realizată de întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul (cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor), pe total şi pe principalele activităţi de comerţ cu amănuntul. 26

27 - luna corespunzătoare a anului precedent = ,3 110,3 115,6 114,0 113,6 112,1 113,4 102,4 106,4 111,5 111,0 108,2 110,1 110,3 102,2 106,6 111,8 111,2 108,6 110,6 111,3 105,7 103,6 107,1 107,9 101,3 103,1 94,4 110,5 114,8 117,8 118,5 118,7 113,0 115,9 102,3 107,2 118,1 122,6 115,1 106,1 97,7 112,3 113,9 113,0 118,5 118,4 115,3 117,6 97,2 100,1 105,3 107,0 105,7 103,7 103,7 120,5 114,5 113,1 121,6 114,8 117,7 117,8 119,8 117,6 110,9 117,3 117,9 110,8 117,3 117,6 126,8 135,7 136,3 143,0 136,9 138,7 112,5 124,6 161,9 120,1 130,3 105,1 119,6 110,1 109,7 118,4 111,3 113,7 113,7 114,5 27

28 COMERŢUL CU AMĂNUNTUL CU EXCEPŢIA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR, ÎN ANUL 2018 Indicii volumului cifrei de afaceri * ) - serie brută - Ianuarie 1) Februarie 2) Martie Aprilie Mai Total 75,2 96,7 Cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun 76,0 99,8 - în magazine nespecializate 75,1 100,1 - în magazine specializate 93,0 95,4 Cu vânzare predominantă de produse nealimentare 71,1 95,3 din care: - în magazine nespecializate 64,8 89,1 - în magazine specializate 70,7 96,5 - produse farmaceutice şi medicale, produse cosmetice şi de parfumerie 92,3 102,2 - textile, îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole din piele 62,1 81,1 - mobilă, articole de iluminat, aparate electrice, articole de fierărie şi vopsitorie 65,0 98,4 - alte produse 61,5 99,2 - comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet 72,0 90,1 Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule, în magazine specializate 82,3 93,8 * ) Datele se referă la cifra de afaceri fără TVA realizată de întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul (cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor), pe total şi pe principalele activităţi de comerţ cu amănuntul. 1) Date rectificate. 2) Date provizorii. 28

29 - luna precedentă =

30 COMERŢUL CU AMĂNUNTUL CU EXCEPŢIA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR, ÎN ANUL 2018 Indicii volumului cifrei de afaceri * ) - serie brută - Ianuarie 1) Februarie 2) Martie Aprilie Mai Total 111,8 105,0 Cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun 108,5 108,0 - în magazine nespecializate 108,3 107,9 - în magazine specializate 110,9 109,1 Cu vânzare predominantă de produse nealimentare 117,6 105,0 din care: - în magazine nespecializate 102,8 86,8 - în magazine specializate 113,6 104,4 - produse farmaceutice şi medicale, produse cosmetice şi de parfumerie 115,2 117,8 - textile, îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole din piele 107,1 90,6 - mobilă, articole de iluminat, aparate electrice, articole de fierărie şi vopsitorie 121,9 102,9 - alte produse 107,4 98,7 - comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet 166,2 115,9 Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule, în magazine specializate 108,0 99,5 * ) Datele se referă la cifra de afaceri fără TVA realizată de întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul (cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor), pe total şi pe principalele activităţi de comerţ cu amănuntul. 1) Date rectificate. 2) Date provizorii. 30

31 - luna corespunzătoare a anului precedent =

32 COMERŢUL CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL AL AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR, ÎN ANUL 2017 Indicii volumului cifrei de afaceri * ) - serie brută - Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Total 74,5 114,3 125,7 87,4 115,3 Comerţul cu autovehicule 66,7 120,0 125,8 87,8 116,2 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 84,1 109,8 121,4 90,1 116,6 Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule 85,3 107,7 127,8 84,6 111,8 Comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor 130,9 91,0 128,0 114,0 145,1 * ) Datele se referă la cifra de afaceri fără TVA realizată de întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor. COMERŢUL CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL AL AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR, ÎN ANUL 2017 Indicii volumului cifrei de afaceri * ) - serie brută - Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Total 110,4 115,5 121,5 105,9 119,0 Comerţul cu autovehicule 112,4 118,1 119,3 104,9 114,4 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 119,2 125,3 133,3 115,9 137,0 Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule 103,0 107,0 120,5 102,8 117,8 Comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor 139,7 113,1 104,9 113,5 195,4 * ) Datele se referă la cifra de afaceri fără TVA realizată de întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor. 32

33 - luna precedentă = ,9 93,8 100,9 105,8 105,1 97,7 94,1 104,8 88,6 99,2 111,0 105,9 97,3 100,2 104,5 94,9 95,3 103,8 105,2 95,7 93,9 98,4 104,0 107,4 98,7 104,0 99,2 83,0 97,1 89,2 89,1 88,0 93,7 107,1 83,2 - luna corespunzătoare a anului precedent = ,5 107,3 112,2 107,3 112,5 109,8 107,3 105,5 102,3 111,8 104,8 115,6 111,3 108,5 139,4 123,3 120,4 118,2 122,9 114,6 109,2 106,9 108,2 108,3 106,2 102,0 103,9 103,2 153,3 150,6 158,6 176,0 195,2 209,5 142,7 33

34 COMERŢUL CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL AL AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR, ÎN ANUL 2018 Indicii volumului cifrei de afaceri * ) - serie brută - Ianuarie 1) Februarie 2) Martie Aprilie Mai Total 78,6 105,7 Comerţul cu autovehicule 73,7 111,3 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 76,3 103,0 Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule 90,2 96,9 Comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor 105,3 106,8 * ) Datele se referă la cifra de afaceri fără TVA realizată de întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor. 1) Date rectificate. 2) Date provizorii. COMERŢUL CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL AL AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR, ÎN ANUL 2018 Indicii volumului cifrei de afaceri * ) - serie brută - Ianuarie 1) Februarie 2) Martie Aprilie Mai Total 113,2 104,7 Comerţul cu autovehicule 120,0 111,2 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 99,1 92,9 Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule 109,1 98,2 Comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor 114,8 134,7 * ) Datele se referă la cifra de afaceri fără TVA realizată de întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu ridicataşi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor. 1) Date rectificate. 2) Date provizorii. 34

35 - luna precedentă = luna corespunzătoare a anului precedent =

36 SERVICII DE PIAŢĂ PRESTATE POPULAŢIEI, ÎN ANUL 2017 Indicii volumului cifrei de afaceri * ) - serie brută - Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Total 94,4 99,5 113,3 98,5 110,7 Hoteluri şi restaurante 90,7 102,3 109,7 100,0 115,5 Jocuri de noroc şi alte activităţi recreative 108,6 92,2 113,4 94,4 96,1 Activităţi ale agenţiilor turistice şi a turoperatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 90,3 101,4 130,5 101,3 120,6 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare 62,3 99,8 111,9 100,2 99,1 Spălarea, curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană 83,7 106,8 107,2 98,0 112,2 Alte activităţi 103,4 111,8 116,8 92,2 110,5 * ) Datele se referă la cifra de afaceri totală fără TVA realizată de întreprinderile cu activitate principală de servicii de piaţă prestate populaţiei. SERVICII DE PIAŢĂ PRESTATE POPULAŢIEI, ÎN ANUL 2017 Indicii volumului cifrei de afaceri * ) - serie brută - Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Total 107,4 103,4 111,4 111,8 116,9 Hoteluri şi restaurante 107,9 105,3 109,3 109,1 116,7 Jocuri de noroc şi alte activităţi recreative 105,4 104,1 119,1 123,0 115,7 Activităţi ale agenţiilor turistice şi a turoperatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 111,1 95,8 110,6 111,2 126,1 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare 106,3 92,2 90,8 82,2 83,9 Spălarea, curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană 103,1 106,6 106,0 103,6 115,3 Alte activităţi 105,3 101,2 106,9 108,7 115,0 * ) Datele se referă la cifra de afaceri totală fără TVA realizată de întreprinderile cu activitate principală de servicii de piaţă prestate populaţiei. 36

37 - luna precedentă = ,3 112,1 102,0 90,0 97,3 93,5 105,4 109,3 115,9 103,8 84,4 92,2 90,8 99,4 95,0 111,1 106,2 99,6 110,3 97,9 113,0 107,1 101,2 89,5 99,3 96,2 94,9 109,8 99,9 101,4 93,2 102,6 98,8 98,2 138,2 101,3 102,6 107,4 102,3 93,8 90,3 110,7 97,6 100,9 92,5 104,6 103,9 97,9 103,3 - luna corespunzătoare a anului precedent = ,9 119,4 122,1 115,0 119,7 118,0 120,3 115,1 121,1 126,3 113,9 117,7 112,2 108,6 111,3 123,9 136,6 133,7 136,6 139,0 140,3 118,7 113,9 96,3 101,1 109,1 117,7 141,0 77,5 80,3 75,1 74,7 76,9 70,8 89,7 113,9 112,3 117,3 114,6 101,4 98,4 112,8 115,9 114,1 111,2 123,6 132,1 125,9 137,6 37

38 SERVICII DE PIAŢĂ PRESTATE POPULAŢIEI, ÎN ANUL 2018 Indicii volumului cifrei de afaceri * ) - serie brută - Ianuarie 1) Februarie 2) Martie Aprilie Mai Total 85,7 96,9 Hoteluri şi restaurante 93,4 95,6 Jocuri de noroc şi alte activităţi recreative 78,4 91,9 Activităţi ale agenţiilor turistice şi a turoperatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 72,1 116,5 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare 73,4 91,0 Spălarea, curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană 88,5 95,9 Alte activităţi 101,9 90,1 * ) Datele se referă la cifra de afaceri totală fără TVA realizată de întreprinderile cu activitate principală de servicii de piaţă prestate populaţiei. 1) Date rectificate. 2) Date provizorii. SERVICII DE PIAŢĂ PRESTATE POPULAŢIEI, ÎN ANUL 2018 Indicii volumului cifrei de afaceri * ) - serie brută - Ianuarie 1) Februarie 2) Martie Aprilie Mai Total 109,3 106,4 Hoteluri şi restaurante 111,9 104,5 Jocuri de noroc şi alte activităţi recreative 101,4 101,1 Activităţi ale agenţiilor turistice şi a turoperatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 112,6 129,4 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare 105,7 96,4 Spălarea, curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană 119,2 107,1 Alte activităţi 135,7 109,3 * ) Datele se referă la cifra de afaceri totală fără TVA realizată de întreprinderile cu activitate principală de servicii de piaţă prestate populaţiei. 1) Date rectificate. 2) Date provizorii. 38

39 - luna precedentă = luna corespunzătoare a anului precedent =100-39

40 COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU BUNURI, ÎN ANUL ) Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Date aferente lunii respective Exporturi - FOB 21082, , , , ,9 Importuri - CIF 23811, , , , ,1 Sold (exp.fob-imp.cif) -2728,7-2950,6-4721,2-4752,9-5031,2 Date cumulate de la începutul anului Exporturi - FOB 21082, , , , ,8 Importuri - CIF 23811, , , , ,4 Sold (exp.fob-imp.cif) -2728,7-5679, , , ,6 În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent Exporturi - total 113,0 105,7 118,1 103,0 120,7 Importuri - total 116,9 105,9 116,7 106,5 119,4 În % cumulat de la începutul anului faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent Exporturi - total 113,0 109,1 112,3 109,9 112,1 Importuri - total 116,9 110,9 113,1 111,4 113,0 1) Date provizorii. 40

41 - milioane lei - Date aferente lunii respective 23133, , , , , , , , , , , , , ,6-6243,4-4520,2-4859,4-4715,1-6081,0-5186,7-7466,3 Date cumulate de la începutul anului , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent 103,7 110,5 113,5 109,4 116,0 111,6 107,0 115,4 116,0 112,1 112,8 119,6 114,6 113,8 În % cumulat de la începutul anului faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent 110,6 110,6 110,9 110,8 111,3 111,4 111,0 113,5 113,8 113,6 113,5 114,2 114,2 114,2 41

42 COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU BUNURI, ÎN ANUL ) Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Date aferente lunii respective Exporturi - FOB 4679,0 5070,3 5727,8 4773,5 5578,9 Importuri - CIF 5284,2 5724,4 6767,9 5821,9 6684,5 Sold (exp.fob-imp.cif) -605,2-654,1-1040,1-1048,4-1105,6 Date cumulate de la începutul anului Exporturi - FOB 4679,0 9749, , , ,5 Importuri - CIF 5284, , , , ,9 Sold (exp.fob-imp.cif) -605,2-1259,3-2299,4-3347,8-4453,4 În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent Exporturi - total 113,6 105,3 116,2 101,5 119,3 Importuri - total 117,5 105,5 114,8 104,9 118,0 În % cumulat de la începutul anului faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent Exporturi - total 113,6 109,2 111,7 109,1 111,1 Importuri - total 117,5 110,9 112,4 110,4 112,0 1) Date provizorii. 42

43 - milioane euro - Date aferente lunii respective 5065,4 5226,3 4921,1 5557,7 5762,6 5785,7 4493,6 6433,7 6215,1 5982,8 6583,9 7087,3 6908,8 6103,9-1368,3-988,8-1061,7-1026,2-1324,7-1123,1-1610,3 Date cumulate de la începutul anului 30894, , , , , , , , , , , , , ,4-5821,7-6810,5-7872,2-8898, , , ,5 În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent 102,5 108,6 110,7 106,0 113,3 108,9 104,2 114,1 114,0 109,4 109,3 116,9 111,8 110,8 În % cumulat de la începutul anului faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent 109,6 109,5 109,6 109,2 109,6 109,6 109,1 112,4 112,6 112,2 111,9 112,4 112,4 112,2 43

44 COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU BUNURI, ÎN ANUL 2018 Ianuarie 1) Februarie Martie Aprilie Mai Date aferente lunii respective Exporturi - FOB 25187,7 Importuri - CIF 28784,8 Sold (exp.fob-imp.cif) -3597,1 Date cumulate de la începutul anului Exporturi - FOB 25187,7 Importuri - CIF 28784,8 Sold (exp.fob-imp.cif) -3597,1 În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent Exporturi - total 119,5 Importuri - total 120,9 În % cumulat de la începutul anului faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent Exporturi - total 119,5 Importuri - total 120,9 1) Date estimate. 44

45 - milioane lei - Date aferente lunii respective Date cumulate de la începutul anului În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent În % cumulat de la începutul anului faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent 45

46 COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU BUNURI, ÎN ANUL 2018 Ianuarie 1) Februarie Martie Aprilie Mai Date aferente lunii respective Exporturi - FOB 5422,9 Importuri - CIF 6197,9 Sold (exp.fob-imp.cif) -775,0 Date cumulate de la începutul anului Exporturi - FOB 5422,9 Importuri - CIF 6197,9 Sold (exp.fob-imp.cif) -775,0 În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent Exporturi - total 115,9 Importuri - total 117,3 În % cumulat de la începutul anului faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent Exporturi - total 115,9 Importuri - total 117,3 1) Date estimate. 46

47 - milioane euro - Date aferente lunii respective Date cumulate de la începutul anului În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent În % cumulat de la începutul anului faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent 47

48 EFECTIVUL DE SALARIAŢI DIN ECONOMIE, ÎN ANUL 2017 * ) Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Total 4781,4 4794,2 4824,4 4827,6 4846,1 Agricultură, silvicultură şi pescuit 109,3 109,6 111,5 111,7 112,3 Industrie - total 1371,4 1378,8 1385,1 1381,2 1383,9 Industria extractivă 51,7 51,6 51,7 51,7 51,7 Industria prelucrătoare 1166,0 1173,5 1179,0 1175,3 1178,4 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 53,2 53,2 53,4 53,3 52,4 Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 100,5 100,5 101,0 100,9 101,4 Construcţii 374,6 376,2 383,7 385,7 388,5 Comerţ 759,9 760,9 766,0 765,7 768,3 Transport şi depozitare 264,3 264,8 265,8 265,5 265,2 Hoteluri şi restaurante 177,8 178,2 180,5 184,1 189,2 Informaţii şi comunicaţii 161,0 161,7 162,9 163,3 164,2 Intermedieri financiare şi asigurări 88,2 88,4 88,8 88,6 88,6 Tranzacţii imobiliare 17,0 16,7 16,8 16,8 16,9 Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 138,0 138,1 139,2 139,7 139,8 Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 287,6 288,0 288,1 286,8 288,7 Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public 1) 202,5 202,4 202,9 203,3 203,7 Învăţământ 356,3 356,6 357,0 356,9 357,0 Sănătate şi asistenţă socială 363,6 364,0 365,6 367,6 369,0 Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 65,0 64,8 65,2 65,1 65,1 Alte activităţi de servicii 44,9 45,0 45,3 45,6 45,7 Notă : Date operative. * ) Datele lunare privind câştigul salarial şi efectivul de salariaţi sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. Începând cu luna ianuarie 2017, eşantionul cuprinde circa unităţi economico-sociale. Unităţile din sectorul bugetar sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale, pentru care, datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (cca. 820 de unităţi). Pentru sectorul economic au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care reprezintă 92,89% din numărul total al salariaţilor din acest sector. 1) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.). Începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare. 48

49 - mii persoane ,7 4859,5 4862,2 4869,5 4872,2 4872,1 4850,4 113,7 113,8 113,8 114,6 114,4 113,9 112,9 1383,1 1384,6 1383,2 1383,0 1384,9 1388,1 1378,6 51,4 50,8 50,6 50,5 50,4 50,2 49,4 1178,2 1180,1 1179,0 1178,7 1181,0 1183,0 1174,7 52,2 52,1 51,9 51,8 51,6 53,0 53,0 101,3 101,6 101,7 102,0 101,9 101,9 101,5 389,3 389,3 389,2 388,2 386,5 383,7 379,7 770,0 772,8 774,2 773,9 776,0 778,6 776,2 265,2 264,7 264,0 264,6 264,6 264,6 263,7 194,7 198,4 198,7 196,8 195,1 194,3 193,5 165,1 165,5 165,4 166,0 166,6 167,0 167,1 88,4 88,6 88,5 88,2 88,3 88,4 87,9 16,9 16,8 16,8 16,8 16,9 16,9 16,6 140,0 140,5 140,8 141,2 142,0 141,7 141,7 285,5 286,3 288,5 289,5 287,4 284,6 280,7 204,2 204,6 205,0 206,3 206,9 206,7 207,3 355,0 349,6 349,1 354,1 355,4 356,0 355,6 370,4 372,5 373,8 375,4 376,6 377,4 378,6 65,3 65,6 65,3 64,9 65,0 64,6 64,7 45,9 45,9 45,9 46,0 45,6 45,6 45,6 49

50 EFECTIVUL DE SALARIAŢI DIN ECONOMIE, ÎN ANUL 2018 * ) Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Total 4888,0 4902,0 Agricultură, silvicultură şi pescuit 113,4 113,8 Industrie - total 1387,9 1393,7 Industria extractivă 48,4 48,3 Industria prelucrătoare 1184,5 1190,2 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 53,2 53,3 Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 101,8 101,9 Construcţii 378,8 378,8 Comerţ 780,3 780,5 Transport şi depozitare 266,2 267,1 Hoteluri şi restaurante 192,7 193,0 Informaţii şi comunicaţii 170,7 171,9 Intermedieri financiare şi asigurări 88,3 88,3 Tranzacţii imobiliare 17,3 17,5 Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 144,5 145,1 Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 290,0 292,4 Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public 1) 207,9 207,8 Învăţământ 355,8 355,1 Sănătate şi asistenţă socială 382,0 384,1 Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 66,5 66,9 Alte activităţi de servicii 45,7 46,0 Notă : Date operative. * ) Datele lunare privind câştigul salarial şi efectivul de salariaţi sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. Începând cu luna ianuarie 2018, eşantionul cuprinde circa unităţi economico-sociale. Unităţile din sectorul bugetar sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale, pentru care, datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (cca. 820 de unităţi). Pentru sectorul economic au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care reprezintă 90,66% din numărul total al salariaţilor din acest sector. 1) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.). Începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare. 50

51 - mii persoane - 51

52 EVOLUŢIA CÂŞTIGULUI SALARIAL NOMINAL MEDIU LUNAR, ÎN ANUL 2017 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai - lei / salariat - Câştigul salarial: - brut net luna precedentă = Câştigul salarial: - net 97,7 97,2 104,7 101,0 99,9 - ICS/IPC 97,9 97,3 104,6 100,7 99,6 - luna corespunzătoare a anului 2016 = Câştigul salarial: - net 118,4 114,7 114,2 113,4 114,5 - ICS/IPC 118,3 114,5 114,0 112,7 113,8 - octombrie 1990 = Câştigul salarial: - net , , , , ,7 - ICS/IPC 174,7 170,0 177,9 179,2 178,5 Notă: Indicele câştigului salarial nominal mediu net faţă de octombrie 1990 a fost calculat prin raportarea câştigului salarial mediu net din fiecare lună, exprimat în lei, la câştigul salarial mediu net din luna octombrie 1990, transformat în lei cu 4 zecimale, pentru anii 2017 şi EVOLUŢIA CÂŞTIGULUI SALARIAL NOMINAL MEDIU LUNAR, ÎN ANUL 2018 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai - lei / salariat - Câştigul salarial: - brut net luna precedentă = Câştigul salarial: - net 94,5 100,1 - ICS/IPC 93,8 99,8 - luna corespunzătoare a anului 2017 = Câştigul salarial: - net 108,0 111,2 - ICS/IPC 103,5 106,2 - octombrie 1990 = Câştigul salarial: - net , ,8 - ICS/IPC 180,9 180,6 Notă: Conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările şi completările ulterioare), contribuţiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului au fost transferate în sarcina salariatului și, începând cu luna ianuarie 2018, sunt suportate în totalitate de salariat, fiind reflectate în cuantumul brut al câştigului salarial nominal. 52

53 - lei / salariat luna precedentă = ,7 100,5 98,9 100,5 100,7 103,0 106,7 100,7 100,2 99,1 100,0 99,4 102,3 106,4 - luna corespunzătoare a anului 2016 = ,5 115,1 113,9 113,5 113,5 113,4 111,7 113,5 113,5 112,6 111,5 110,6 109,9 108,1 - octombrie 1990 = , , , , , , ,7 179,7 180,0 178,3 178,3 177,3 181,4 192,9 - lei / salariat - - luna precedentă = luna corespunzătoare a anului 2017 = octombrie 1990 = În consecință, indicatorul câştig salarial mediu brut lunar produs şi diseminat începând cu luna de referinţă ianuarie 2018 nu mai este comparabil cu seriile de date anterioare anului Aceste prevederi legale nu influenţează comparabilitatea datelor pentru seriile de câştig salarial mediu net lunar. 53

54 PONDEREA ŞOMERILOR ÎNREGISTRAŢI ÎN POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU ÎN VÂRSTĂ DE ANI Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai ,1 4,1 4,0 3,8 3, ,3 5,5 5,5 5,3 5, ,4 3,5 3,4 3,2 3, ,0 3,0 2,9 2,9 2, ,0 2,9 2,8 2,7 2, ,5 2,4 RATA ŞOMAJULUI Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai ,3 12,5 12,2 11,9 11, ,4 6,3 6,1 5,8 5, ,1 8,4 8,4 8,1 7, ,5 5,6 5,5 5,2 5, ,9 4,9 4,8 4,7 4, ,8 4,7 4,6 4,4 4, ,0 3,9 54

55 - % - 3,6 3,6 3,7 3,6 3,7 3,7 3,8 4,9 4,9 4,9 4,8 4,6 4,6 4,5 3,1 3,2 3,1 3,0 3,0 3,0 3,1 2,9 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 - % - 11,2 10,8 10,5 10,2 10,1 10,3 10,5 5,6 5,6 5,7 5,6 5,7 5,7 5,9 7,5 7,5 7,4 7,3 7,1 6,9 7,0 5,0 5,1 5,0 4,9 4,9 4,9 5,0 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,2 4,2 4,2 4,1 4,0 4,0 4,0 55

56 MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI, ÎN ANUL 2017 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Persoane cu reşedinţa obişnuită în România Date absolute 1) Născuţi-vii Decedaţi Spor natural Decedaţi sub 1 an Rate 2) (la 1000 locuitori) Natalitate 9,0 8,6 9,0 7,7 9,6 Mortalitate 17,2 15,1 13,5 12,9 12,4 Spor natural -8,2-6,5-4,5-5,2-2,8 Mortalitate infantilă 3) 10,7 8,1 7,2 8,7 7,7 Persoane cu domiciliul sau reşedinţa obişnuită în România Date absolute 1) Născuţi-vii Decedaţi Spor natural Căsătorii Divorţuri Decedaţi sub 1 an ) Date provizorii (repartizate după data înregistrării evenimentului demografic). 2) Ratele (la 1000 locuitori) sunt provizorii şi calculate prin raportarea numărului de evenimente demografice ale persoanelor cu reşedinţa obişnuită în România, la populaţia rezidentă la 1 ianuarie ) Rata mortalității infantile este calculată prin raportarea numărului persoanelor decedate cu vârsta sub 1 an, care au avut reședința obișnuită în România, la 1000 născuți-vii cu reședința obișnuită în România. Rate provizorii. 56

57 Persoane cu reşedinţa obişnuită în România Date absolute 1) Rate 2) (la 1000 locuitori) 9,5 10,4 11,7 11,1 10,7 9,4 8,9 12,2 11,7 12,2 11,5 13,2 13,4 13,8-2,7-1,3-0,5-0,4-2,5-4,0-4,9 7,3 7,0 5,5 6,8 5,3 6,1 7,0 Persoane cu domiciliul sau reşedinţa obişnuită în România Date absolute 1)

58 MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI, ÎN ANUL 2018 Născuţi-vii Decedaţi Spor natural Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Persoane cu reşedinţa obişnuită în România Date absolute 1) Decedaţi sub 1 an Rate 2) (la 1000 locuitori) Natalitate Mortalitate Spor natural Mortalitate infantilă 3) 6,4 7,4 Persoane cu domiciliul sau reşedinţa obişnuită în România Date absolute 1) Născuţi-vii Decedaţi Spor natural Căsătorii Divorţuri Decedaţi sub 1 an ) Date provizorii (repartizate după data înregistrării evenimentului demografic). 2) Lipsă date. Ratele (la 1000 locuitori) vor fi disponibile după publicarea datelor privind populaţia rezidentă la 1 ianuarie ) Rata mortalității infantile este calculată prin raportarea numărului persoanelor decedate cu vârsta sub 1 an, care au avut reședința obișnuită în România, la 1000 născuți-vii cu reședința obișnuită în România. Rate provizorii. 58

59 Persoane cu reşedinţa obişnuită în România Date absolute 1) Rate 2) (la 1000 locuitori) Persoane cu domiciliul sau reşedinţa obişnuită în România Date absolute 1) 59

Sinteza-4_2019_a5.pdf

Sinteza-4_2019_a5.pdf ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ SINTEZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI 4/2019 PAGINA ALBA C U P R I N S Pagina Evoluţia produsului intern brut 4 Structura produsului intern brut 4

Mai mult

AR_macheta_nivel judet_Excel_ian xls

AR_macheta_nivel judet_Excel_ian xls 1. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE (serie brută) Total judet I. INDUSTRIE luna corespunzătoare din anul precedent = 100 2) 110,7 102,9 107,3 97,8 113,7 101,7 99,9 112,0 105,6 115,5 108,1 98,7 102,4 Date

Mai mult

Microsoft Word - comunicat de presa nr 63 indicatori.doc

Microsoft Word - comunicat de presa nr 63 indicatori.doc ROMÂNIA INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICĂ Biroul de presă B-dul. Libertăţii, nr.16, Sector 5, Bucureşti Tel/Fax: +(4021) 318.18.69; Fax +(4021) 312.48.73 e-mail: romstat@insse.ro; biroupresa@insse.ro COMUNICAT

Mai mult

Indicatori macroeconomici trimestrul I 2017 TUDOREL ANDREI PREȘEDINTE INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Indicatori macroeconomici trimestrul I 2017 TUDOREL ANDREI PREȘEDINTE INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ Indicatori macroeconomici trimestrul I 2017 TUDOREL ANDREI PREȘEDINTE INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ Produsul Intern Brut Evoluția Produsului Intern Brut Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV An - în

Mai mult

CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale Indicii valo

CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale Indicii valo CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 9 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie pe total (piaţa

Mai mult

CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. i Indicii producţiei industriale

CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. i Indicii producţiei industriale CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. i Indicii producţiei industriale... 8 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie...

Mai mult

Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, a

Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, a Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, acesta fiind un indice de volum. Pentru calculul indicelui

Mai mult

CUPRINS Pag. Note metodologice... 1 INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale Indicii valo

CUPRINS Pag. Note metodologice... 1 INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale Indicii valo CUPRINS Pag. Note metodologice... 1 INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 7 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie pe total (piaţa

Mai mult

Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, a

Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, a Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, acesta fiind un indice de volum. Pentru calculul indicelui

Mai mult

Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, a

Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, a Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, acesta fiind un indice de volum. Pentru calculul indicelui

Mai mult

Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, a

Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, a Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, acesta fiind un indice de volum. Pentru calculul indicelui

Mai mult

Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, a

Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, a Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, acesta fiind un indice de volum. Pentru calculul indicelui

Mai mult

CUPRINS Pag. NOTE METODOLOGICE PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAȚIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 6

CUPRINS Pag. NOTE METODOLOGICE PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAȚIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 6 CUPRINS Pag. NOTE METODOLOGICE...... 1 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAȚIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 6 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri pe total (piaţa

Mai mult

CUPRINS Pag. Note metodologice... 1 INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale Indicii valo

CUPRINS Pag. Note metodologice... 1 INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale Indicii valo CUPRINS Pag. Note metodologice... 1 INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 7 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie pe total (piaţa

Mai mult

1

1 Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, acesta fiind un indice de volum. Pentru calculul indicelui

Mai mult

CUPRINS Pag. NOTE METODOLOGICE PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAȚIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 6

CUPRINS Pag. NOTE METODOLOGICE PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAȚIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 6 CUPRINS Pag. NOTE METODOLOGICE...... 1 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAȚIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 6 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri pe total (piaţa

Mai mult

CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale

CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 9 2. Indicii valorici a cifrei de afaceri din industrie

Mai mult

I

I CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 8 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie

Mai mult

CUPRINS Pag. NOTE METODOLOGICE PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAȚIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 6

CUPRINS Pag. NOTE METODOLOGICE PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAȚIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 6 CUPRINS Pag. NOTE METODOLOGICE...... 1 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAȚIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 6 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri pe total (piaţa

Mai mult

CUPRINS INDICATORI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE Pagina 1. Indicii producţiei industriale Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie

CUPRINS INDICATORI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE Pagina 1. Indicii producţiei industriale Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie CUPRINS INDICATORI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE Pagina 1. Indicii producţiei industriale... 9 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa externă). 9 3. Indicii

Mai mult

PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI

PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI PROGNOZA DE TOAMNĂ 2012 PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI PENTRU PERIOADA 2012-2016 - 23 Noiembrie 2012 - PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI 1 - modificare procentuală faţă

Mai mult

I

I CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 8 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie

Mai mult

CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale

CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 8 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie...

Mai mult

R O M Â N I A Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică SIBIU decembrie 2018 Judeţul SIBIU Buletin statistic lunar

R O M Â N I A Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică SIBIU decembrie 2018 Judeţul SIBIU Buletin statistic lunar R O M Â N I A Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică SIBIU decembrie 2018 Judeţul SIBIU Buletin statistic lunar Reproducerea conţinutului acestei pubicaţii, integrală sau parţială,

Mai mult

I

I CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 8 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie

Mai mult

Coperta BSL Aprilie.pub

Coperta BSL Aprilie.pub R O M Â N I A Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică CONSTANŢA Judeţul CONSTANŢA Buletin statistic lunar Aprilie 2018 CUPRINS Pag. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICOSOCIALI LA

Mai mult

CUPRINS Pag. NOTE METODOLOGICE PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAȚIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 6

CUPRINS Pag. NOTE METODOLOGICE PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAȚIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 6 CUPRINS Pag. NOTE METODOLOGICE...... 1 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAȚIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 6 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri pe total (piaţa

Mai mult

Microsoft Word - Cuprins, Prima pagina.doc

Microsoft Word - Cuprins, Prima pagina.doc Buletin statistic lunar al judeţelor nr. 1/2016 CUPRINS Note metodologice...5 Principalii indicatori economico-sociali la nivel naţional...9 I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale 2. Indicii valorici

Mai mult

I

I CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 8 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie

Mai mult

Coperta BSL August.pub

Coperta BSL August.pub R O M Â N I A Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică CONSTANŢA Judeţul CONSTANŢA Buletin statistic lunar August CUPRINS Pag. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICOSOCIALI LA NIVEL

Mai mult

Microsoft Word - Cuprins

Microsoft Word - Cuprins R O M Â N I A Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică CONSTANŢA Judeţul CONSTANŢA Buletin statistic lunar Ianuarie CUPRINS Pag. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICOSOCIALI LA NIVEL

Mai mult

Microsoft Word - Cuprins, Prima pagina.doc

Microsoft Word - Cuprins, Prima pagina.doc ISSN: 2065-6785 ISSN-L: 1584-3459 Buletin statistic lunar al judeţelor nr. 6/2016 CUPRINS Note metodologice... 5 Principalii indicatori economico-sociali la nivel naţional... 9 I. INDUSTRIE 1. Indicii

Mai mult

Coperta BSL Noiembrie.pub

Coperta BSL Noiembrie.pub R O M Â N I A Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică CONSTANŢA Judeţul CONSTANŢA Buletin statistic lunar Noiembrie 2018 CUPRINS Pag. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICOSOCIALI

Mai mult

I

I CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 8 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie

Mai mult

Coperta BSL Decembrie.pub

Coperta BSL Decembrie.pub R O M Â N I A Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică CONSTANŢA Judeţul CONSTANŢA Buletin statistic lunar Ianuarie CUPRINS Pag. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICOSOCIALI LA NIVEL

Mai mult

Analiza principalilor indicatori economico-sociali

Analiza principalilor indicatori economico-sociali INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ BUZĂU Strada Ion Băieşu, bloc. D1-D2, parter Telefon: 0238.719.718 Fax: 0238.719.719 e-mail : tele@buzau.insse.ro http://www.buzau.insse.ro

Mai mult

Analiza principalilor indicatori economico-sociali

Analiza principalilor indicatori economico-sociali INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ BUZĂU Strada Ion Băieşu, bloc. D1-D2, parter Telefon: 238.719.718 Fax: 238.719.719 e-mail : tele@buzau.insse.ro http://www.buzau.insse.ro

Mai mult

Coperta BSL Septembrie.pub

Coperta BSL Septembrie.pub R O M Â N I A Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică CONSTANŢA Judeţul CONSTANŢA Buletin statistic lunar Septembrie 2018 CUPRINS Pag. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICOSOCIALI

Mai mult

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Prognoza de primăvară 2019 PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI mai

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Prognoza de primăvară 2019 PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI mai Prognoza de primăvară 2019 PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI 2019-2022 - mai 2019 - PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI - modificare procentuală faţă de perioada corespunzătoare

Mai mult

Microsoft Word - BSL_MURES_09_2018.doc

Microsoft Word - BSL_MURES_09_2018.doc INS 2018 Reproducerea conţinutului acestei publicaţii, integrală sau parţială, în forma originală sau modificată, precum şi stocarea într-un sistem de regăsire sau transmiterea sub orice formă şi prin

Mai mult

Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, a

Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, a Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, acesta fiind un indice de volum. Pentru calculul indicelui

Mai mult

Comisia Naţională de Prognoză Prognoza de primăvara 2015 PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI Mai 2015

Comisia Naţională de Prognoză Prognoza de primăvara 2015 PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI Mai 2015 Prognoza de primăvara 2015 PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI Mai 2015 PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI 1 - modificare procentuală faţă de anul anterior, % - PRODUSUL INTERN

Mai mult

I

I CUPRINS Note metodologice... 1-5 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 7 2. Indicii volumului cifrei de afaceri din industrie... 7

Mai mult

Microsoft Word - Comunicat nr 236 PIB trim II provizoriu_2_.doc

Microsoft Word - Comunicat nr 236 PIB trim II provizoriu_2_.doc ROMÂNIA Biroul de presă B-dul Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: 021 318 18 69; Fax 021 312 48 75 e-mail: romstat@insse.ro; biroupresa@insse.ro COMUNICAT DE PRESĂ Nr. 236 din 5 octombrie 2012

Mai mult

PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI

PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI PROGNOZA PRELIMINARĂ DE TOAMNĂ - 2009 PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI PENTRU PERIOADA 2009-2014 - 24 septembrie 2009 - PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI în perioada 2009-2014

Mai mult

Microsoft Word - CP nr 66_castig salarial_februarie 2009.doc

Microsoft Word - CP nr 66_castig salarial_februarie 2009.doc ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Biroul de presă B-dul Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: 021 318 18 69; Fax 021 312 48 75 e-mail: romstat@insse.ro; biroupresa@insse.ro COMUNICAT DE

Mai mult

Microsoft Word - CP nr 9 castig salarial_noiembrie_2014.doc

Microsoft Word - CP nr 9 castig salarial_noiembrie_2014.doc ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Biroul de presă B-dul Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: 021 318 18 69; Fax 021 312 48 75 e-mail: romstat@insse.ro; biroupresa@insse.ro Embargo ora

Mai mult

CUPRINS Note metodologice PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale Ind

CUPRINS Note metodologice PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale Ind CUPRINS Note metodologice... 1-4 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 6 2. Indicii volumului cifrei de afaceri din industrie... 6

Mai mult

1

1 CUPRINS PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL Pag. I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 9 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie pe total... 9 3. Indicii

Mai mult

CUPRINS Note metodologice PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale Ind

CUPRINS Note metodologice PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale Ind CUPRINS Note metodologice... 1-5 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 7 2. Indicii volumului cifrei de afaceri din industrie... 7

Mai mult

Microsoft Word - 5 CUPRINS ED 2018.doc

Microsoft Word - 5 CUPRINS ED 2018.doc CUPRINS Notă metodologică generală XVII Capitolul 1. Locul judeţului Suceava în economia natională 1 1.1. Locul judeţului Suceava în economia naţională 2 Capitolul 2. Geografie, meteorologie şi organizare

Mai mult

Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău în ianuarie-septembrie 2012

Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău în  ianuarie-septembrie  2012 Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău în anul 2014 Activitatea economiei municipiului Chişinău în perioada anului 2014 a marcat următoarele rezultate. Producţia

Mai mult

Microsoft Word - T14_1.doc

Microsoft Word - T14_1.doc UNITĂȚI LOCALE ACTIVE, PE ACTIVITĂȚI ȘI CLASE DE MĂRIME Anul 2010 judeţ 7016 6000 860 139 17 Industrie 1025 652 270 89 14 - Industrie extractivă 27 21 5 1 - - Industrie prelucrătoare 931 580 252 86 13

Mai mult

C A P I T O L U L 1

C A P I T O L U L   1 Anuarul Statistic al Judeţului Mehedinţi 2018 ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII SURSA DATELOR Cercetări statistice: Ancheta structurală în întreprinderi şi alte cercetări realizate de Institutul Naţional de Statistică

Mai mult

I

I COMPARTIMENTUL SINTEZĂ COORDONARE DISEMINARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL Piteşti Piaţa Vasile Milea Nr.1, etaj.iv,cod poştal 110053, telefon: 0248 / 217211,0348/807309, 0348/807310 fax: 0248 / 210820 e-mail

Mai mult

Microsoft Word - comunicat nr 84 auto_psp_feb_2013.doc

Microsoft Word - comunicat nr 84 auto_psp_feb_2013.doc ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Biroul de presă B-dul Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: 318 18 69; Fax 312 48 75 e-mail: romstat@insse.ro; biroupresa@insse.ro COMUNICAT DE PRESĂ

Mai mult

I

I COMPARTIMENTUL SINTEZĂ COORDONARE DISEMINARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL Piteşti Piaţa Vasile Milea Nr.1, etaj.iv,cod poştal 110053, telefon: 0248 / 217211,0348/807309, 0348/807310 fax: 0248 / 210820 e-mail

Mai mult

Microsoft Word - Comunicat nr 243 PIB 2012 definitiv.doc

Microsoft Word - Comunicat nr 243  PIB 2012 definitiv.doc B-dul Libertăţii nr. 16, sector 5, Bucureşti, tel / fax: 318.18.69, e-mail biroupresa@insse.ro Embargo ora 10.00 Nr. 243 din 8 octombrie 2014 Produsul intern brut în anul 2012 - date definitive Produsul

Mai mult

Microsoft Word - COMUNICAT_Mures_st_ec_soc_sept_2018.doc

Microsoft Word - COMUNICAT_Mures_st_ec_soc_sept_2018.doc DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ MUREŞ COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI în judeţul Mureş în perioada 01.01. 30.09.2018 I. STAREA ECONOMICĂ INDUSTRIA Industria

Mai mult

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI DIN JUDEŢUL BRAŞOV LA SFÂRŞITUL LUNII MARTIE 2018 Ediţia 2018

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI DIN JUDEŢUL BRAŞOV LA SFÂRŞITUL LUNII MARTIE 2018 Ediţia 2018 ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI DIN JUDEŢUL BRAŞOV LA SFÂRŞITUL LUNII MARTIE 2018 Ediţia 2018 Colectivul de coordonare a lucrării: Ion Popescu Director Executiv Mihaela Pâtea Director

Mai mult

I

I COMPARTIMENTUL SINTEZĂ COORDONARE DISEMINARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL Piteşti Piaţa Vasile Milea Nr.1, etaj.iv,cod poştal 110053, telefon: 0248 / 217211,0348/807309, 0348/807310 fax: 0248 / 210820 e-mail

Mai mult

Nr.3033/ În judetul Braşov, în perioada 1.I 30.IX.2018 comparativ cu aceeasi perioadă a anului 2017: volumul cifrei de afaceri din comertul

Nr.3033/ În judetul Braşov, în perioada 1.I 30.IX.2018 comparativ cu aceeasi perioadă a anului 2017: volumul cifrei de afaceri din comertul Nr.3033/15.11. În judetul Braşov, în perioada 1.I 30.IX. comparativ cu aceeasi perioadă a anului : volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut cu 14,4% volumul cifrei

Mai mult

Activitatea filialelor străine în România Realitatea economică arată că pe măsura dezvoltării întreprinderile tind să-şi extindă activitatea în afara

Activitatea filialelor străine în România Realitatea economică arată că pe măsura dezvoltării întreprinderile tind să-şi extindă activitatea în afara Activitatea filialelor străine în România Realitatea economică arată că pe măsura dezvoltării întreprinderile tind să-şi extindă activitatea în afara graniţelor ţării în care ele au fost înfiinţate, acest

Mai mult

Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş - Topul firmelor din judeţul Maramureş 2009 Metodologie METODOLOGIA DE REALIZARE A TOPURILOR DE FIRME, ORGANIZ

Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş - Topul firmelor din judeţul Maramureş 2009 Metodologie METODOLOGIA DE REALIZARE A TOPURILOR DE FIRME, ORGANIZ METODOLOGIA DE REALIZARE A TOPURILOR DE FIRME, ORGANIZATE DE CAMERELE DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE DIN ROMÂNIA PENTRU ANUL 2009 ediţia a XVII-a Topurile judeţene de firme Topurile firmelor din judeţe şi municipiul

Mai mult

Microsoft Word - Comunicat_Mures_st_ec_soc_aug_2017.doc

Microsoft Word - Comunicat_Mures_st_ec_soc_aug_2017.doc DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ MUREŞ COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI în judeţul Mureş în perioada 01.01 31.08.2017 I. STAREA ECONOMICĂ INDUSTRIA Industria

Mai mult

Microsoft Word - Comunicat_Mures_st_ec_soc_mar_2017.doc

Microsoft Word - Comunicat_Mures_st_ec_soc_mar_2017.doc DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ MUREŞ COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI în judeţul Mureş în perioada 01.01 31.03.2017 I. STAREA ECONOMICĂ INDUSTRIA Industria

Mai mult

Buletin statistic fiscal nr

Buletin statistic fiscal nr Nr. 1 / 2019 BULETIN STATISTIC FISCAL Trimestrul I 2019 - iunie 2019 - Cuprins Pag. Notă de conjunctură...2 1. Principalii indicatori macroeconomici...3 2. Contribuabilii înregistraţi...4 2.1. Numărul

Mai mult

I

I COMPARTIMENTUL SINTEZĂ COORDONARE DISEMINARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL Piteşti Piaţa Vasile Milea Nr.1, etaj.iv,cod poştal 110053, telefon: 0248 / 217211,0348/807309, 0348/807310 fax: 0248 / 210820 e-mail

Mai mult

ANUARUL STATISTIC AL JUDEŢULUI DOLJ

ANUARUL STATISTIC AL JUDEŢULUI DOLJ ANUARUL STATISTIC AL JUDEŢULUI DOLJ Anuarul Statistic al judeţului Dolj este o lucrare de referinţă a Direcţiei Judeţene de Statistică şi conţine informaţii referitoare la evoluţia economico-socială a

Mai mult

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI DIN JUDEŢUL BRAŞOV LA SFÂRŞITUL LUNII IUNIE 2018 Ediţia 2018

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI DIN JUDEŢUL BRAŞOV LA SFÂRŞITUL LUNII IUNIE 2018 Ediţia 2018 ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI DIN JUDEŢUL BRAŞOV LA SFÂRŞITUL LUNII IUNIE 2018 Ediţia 2018 Colectivul de coordonare a lucrării: Ion Popescu Director Executiv Mihaela Pâtea Director

Mai mult

Buletin lunar - Mai 2019

Buletin lunar - Mai 2019 BULETIN LUNAR Mai 2019 (secțiune statistică) Anul XXVII, nr. 307 N O T E Datele statistice utilizate sunt cele disponibile la data de 8 iulie 2019. Unele dintre aceste date au caracter provizoriu, urmând

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155;

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155; Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr. 19-550003 Sibiu tel., fax 0269/213155; e-mail:tele@sibiu.insse.ro http: //www.sibiu.insse.ro FEBRUARIE 2019 CUPRINS

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155;

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155; Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr. 19-550003 Sibiu tel., fax 0269/213155; e-mail:tele@sibiu.insse.ro http: //www.sibiu.insse.ro IANUARIE 2019 CUPRINS

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155;

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155; Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr. 19-550003 Sibiu tel., fax 0269/213155; e-mail:tele@sibiu.insse.ro http: //www.sibiu.insse.ro AUGUST 2018 CUPRINS

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155;

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155; Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr. 19-550003 Sibiu tel., fax 0269/213155; e-mail:tele@sibiu.insse.ro http: //www.sibiu.insse.ro MARTIE 2019 CUPRINS

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155;

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155; Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr. 19-550003 Sibiu tel., fax 0269/213155; e-mail:tele@sibiu.insse.ro http: //www.sibiu.insse.ro MAI 2018 CUPRINS

Mai mult

Calmic

Calmic Ministerul Economiei al Republicii Moldova 27 octombrie, 2011 Produsul intern brut în % faţă de perioada respectivă a anului precedent 15 10,8 10 5 4,3 6,2 8,6 4,7 6,4 8 8,3 8,4 6,8 0-0,8-5 -6,9-8,6-7,5-10

Mai mult

Microsoft Word - societatea informationala.doc

Microsoft Word - societatea informationala.doc I Principalii indicatori ai societăţii informaţionale la nivel naţional Indicator 2013 2014 Număr de linii telefonice fixe la 1000 de locuitori 218,4 212,6 Număr de abonaţi la telefonie mobilă la 1000

Mai mult

Comisia Na ional de Strategie şi Prognoz PROIEC IA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI stiripesurse.ro - 9 noiembrie Prognoza de

Comisia Na ional de Strategie şi Prognoz PROIEC IA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI stiripesurse.ro - 9 noiembrie Prognoza de PROIEC IA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI 2018-2022 - 9 noiembrie 2018 - Prognoza de toamn 2018 PROIEC IA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI 1 - modificare procentual fa de perioada corespunz

Mai mult

ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Biroul de presă B-dul Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: ; Fax romsta

ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Biroul de presă B-dul Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: ; Fax romsta ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Biroul de presă B-dul Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: 318 18 69; Fax 312 48 75 e-mail: romstat@insse.ro; biroupresa@insse.ro COMUNICAT DE PRESĂ

Mai mult

METODOLOGIA ŞI ORGANIZAREA CERCETĂRII STATISTICE INVESTIŢIA STRĂINĂ DIRECTĂ ÎN ROMÂNIA

METODOLOGIA ŞI ORGANIZAREA CERCETĂRII STATISTICE INVESTIŢIA STRĂINĂ DIRECTĂ ÎN ROMÂNIA INVESTIŢIILE STRĂINE DIRECTE ÎN ROMÂNIA în anul 2011 Cercetarea statistică privind investiţiile străine directe (ISD) a fost realizată de Banca Naţională a României în colaborare cu Institutul Naţional

Mai mult

RAPORTUL PRIMARULUI MUNICIPIULUI

RAPORTUL PRIMARULUI MUNICIPIULUI RAPORT PRIVIND STAREA SOCIALĂ, ECONOMICĂ ȘI DE MEDIU ÎN MUNICIPIUL BRAŞOV RAPORTUL PRIMARULUI MUNICIPIULUI Braşov privind activitatea din anul 2018 Braşov 2019 Cuprins Cap. I: Raportul privind starea economică

Mai mult

1.5. Mediu de afaceri şi competitivitate economică Demografia agenţilor economici locali Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statisti

1.5. Mediu de afaceri şi competitivitate economică Demografia agenţilor economici locali Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statisti 1.5. Mediu de afaceri şi competitivitate economică Demografia agenţilor economici locali Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, în judeţul Brăila existau, în anul 2012, 6248 unități

Mai mult

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE PENSIILE PRIVATE DIN ROMÂNIA LA 31 DECEMBRIE 2014 1 SECTORUL SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE 1.1. Pensiile private din România la 31 decembrie 2014 a activelor totale aflate în administrare la nivelul întregului

Mai mult

Bizlawyer PDF

Bizlawyer PDF Care sunt primele tari din topul investitorilor straini în România Primele trei tari din topul investitorilor straini în România cumulau 51,3% din soldul investitiilor straine directe (ISD), de la finele

Mai mult

I

I INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ DOLJ PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO - SOCIALI LA NIVELUL JUDEŢULUI DOLJ ÎN PERIOADA 01.01.-30.04.2018 COMPARATIV CU PERIOADA 01.01.-30.04.2017

Mai mult

CUPRINS

CUPRINS ACTIVITATEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN ANUL 2017 CUPRINS PRECIZĂRI METODOLOGICE... 5 I.METODOLOGIA ORGANIZĂRII ANCHETEI STATISTICE... 5 1. Introducere... 5 2. Baza legală a statisticilor de cercetare-dezvoltare...

Mai mult

Microsoft Word - r0702t.doc

Microsoft Word - r0702t.doc BULETIN LUNAR FEBRUARIE 2007 ISSN 1224 2098 N O T Ă Redactarea a fost finalizată la data de 26 aprilie 2007. Datele statistice au fost furnizate de Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Finanţelor

Mai mult

MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) , Fa

MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) , Fa MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poştal: 030837 Website: www.onrc.ro;

Mai mult

rrs

rrs Evoluția economică a României în anul Centenarului Conf. univ. dr. Mădălina-Gabriela ANGHEL (madalinagabriela_anghel@yahoo.com) Universitatea Artifex București Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE (actincon@yahoo.com)

Mai mult

Microsoft Word - Publ_IMM_2017.docx

Microsoft Word - Publ_IMM_2017.docx ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII ÎN ECONOMIA ROMÂNEASCĂ Abrevieri c date confidenţiale - nu există date *) sub 0,5 mil. lei **) sub 0,5 lei mil. milioane % procente 2 Cuvânt înainte Asigurarea unui mediu

Mai mult

Microsoft Word - P U B L I C A T I E CHELTUIELI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ÎN ANUL 2015 (1).doc

Microsoft Word - P U B L I C A T I E CHELTUIELI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ÎN ANUL 2015 (1).doc ISSN L: 1842 578X CHELTUIELI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI, ÎN ANUL 2015 CHELTUIELILE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, ÎN ANUL 2015 Protecţia mediului înglobează mai multe activităţi direcţionate către o mai bună

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sistemul de indicatori în domeniul Demografie, calitatea vieții, piața de muncă dr. Valeriu Frunzaru, SNSPA dr. Bogdan Voicu, Academia Română dr. Veronica Dumitrașcu, Academia Română Ștefan Trică, Institutul

Mai mult

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 BILANT la data de 31.12.2018 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X X 3. Active

Mai mult

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ INVESTI IILE NETE I CONSTRUC IILE DIN ECONOMIA NA IONAL ÎN TRIMESTRUL I 2017 - date provizorii- Introducere Publica ia cuprinde informa ii statistice referitoare la investi iile nete realizate în economia

Mai mult

Studiu Instant Factoring: Evoluţia şi caracteristicile Microîntreprinderilor din România Misiunea Instant Factoring este să sprijine micile companii ş

Studiu Instant Factoring: Evoluţia şi caracteristicile Microîntreprinderilor din România Misiunea Instant Factoring este să sprijine micile companii ş Studiu Instant Factoring: Evoluţia şi caracteristicile Microîntreprinderilor din România Misiunea Instant Factoring este să sprijine micile companii şi microîntreprinderile să se dezvolte şi să aibă succes

Mai mult

Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova Direcţia Generală pentru Statistică a municipiului Chişinău Situaţia social-economică a municipiul

Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova Direcţia Generală pentru Statistică a municipiului Chişinău Situaţia social-economică a municipiul Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova Direcţia Generală pentru Statistică a municipiului Chişinău Situaţia social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-martie 2016 (informaţie succintă)

Mai mult