Anexă la OMADR nr.../ GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN ANUL 2015 SPRIJIN ÎN CADRUL MĂSURILOR COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Anexă la OMADR nr.../ GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN ANUL 2015 SPRIJIN ÎN CADRUL MĂSURILOR COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ"

Transcriere

1 Anexă la OMADR nr.../ ÎN ANUL 2015 SPRIJIN ÎN CADRUL MĂSURILOR APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE PNDR : Agro-mediu şi climă - Măsura 10 Agricultura ecologică. - Măsura 11 Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice - Măsura 13 PNDR : Plăţi de agro-mediu - Măsura 214 VERSIUNEA 1.1

2 2/124 CONTROLUL VERSIUNII: DIRECTOR GENERAL: MIHAIL SPĂTĂRELU PUŢINTEI DIRECTOR GENERAL ADJUNCT: CONSTANTIN BÎRCĂ DIRECTOR DIRECŢIA JURIDICĂ: DIRECTOR DIRECŢIA METODOLOGIE, MONITORIZARE, RAPORTARE ŞI RELAŢII INSTITUŢIONALE: ŞEF SERVICIU SERVICIUL METODOLOGIE, MONITORIZARE, RAPORTARE ŞI RELAŢII INSTITUŢIONALE: DIRECTOR DIRECŢIA MĂSURI SPECIFICE: DIRECTOR ADJUNCT DIRECŢIA MĂSURI SPECIFICE: RESPONSABILI ELABORARE DUMITRU DIACONU RALUCA DAMINESCU Cristiana CONSTANTINESCU STELA TĂNASE NASTASIA ŞTEFAN consilier: Ana-Maria Rotaru consilier: Adriana Străistaru DIRECŢIA JURIDICĂ DIRECŢIA AUDIT INTERN DIFUZARE DIRECŢIA PROCEDURI PLĂŢI PE SUPRAFAŢĂ DIRECŢIA CONTROL AUTORIZARE PLĂŢI PE SUPRAFAŢĂ DIRECŢIA IT DIRECŢIA ANTIFRAUDĂ, CONTROL INTERN ŞI SUPRACONTROL DIRECŢIA METODOLOGIE, MONITORIZARE, RAPORTARE ŞI RELAŢII INSTITUŢIONALE DIRECŢIA ECONOMICĂ CENTRE JUDETENE ŞI LOCALE APIA EVOLUŢIA MODIFICĂRILOR GHIDULUI 2

3 3/124 EVOLUŢIA MODIFICĂRILOR GHIDULUI VERSIUNEA DATA APROBĂRII NUMELE PERSOANEI CARE A OPERAT MODIFICĂRILE / Ana-Maria Rotaru Adriana Străistaru 1.1 Ana-Maria Rotaru Adriana Străistaru JUSTIFICAREA MODIFICĂRILOR Actualizarea legislaţiei naţionale şi comunitare conform noilor prevederi ale noii PAC; Introducerea noilor condiţii de eligibilitate şi specifice aferente variantelor / subpachetelor / pachetelor / submăsurilor din cadrul Măsurii 10, Măsurii 11, Măsurii 13 PNDR ; Modificarea şi completarea capitolelor referitoare la definiţii, transfer, ecocondiţionalitate, cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale, recuperarea sumelor necuvenite, completarea şi depunerea cererii unice de plată/modificarea cererii unice de plată; Introducerea unor noi capitole, respectiv:,,controalele administrative şi pe teren,,,clauza de revizuire campania 2015 ;,,Cerinţele de bază,,,nedeclararea suprafeţelor ; Actualizarea şi introducerea unor anexe noi (modelele Caietelor specifice pachetelor din cadrul M10, M11, listei culturilor eligibile M11, Notificare privind mutarea P4, Declaraţie privind adaptarea / neadaptarea la cerinţele din noul cadru juridic aferent perioadei de programare PNDR a angajamentelor asumate în cadrul Măsurii 214- PNDR şi aflate în desfăşurare în campania 2015, Anexa la Master Certificat). - implementarea prevederilor adresei MADR-AM-PNDR nr / (modificarea capitolului X.-Clauza de revizuire); - modificarea cap.,,informaţii generale ; - modificarea şi actualizarea prevederilor din subcapitolul,,alte informaţii relevante M 10 / M214 referitoare la aplicarea (în anumite condiţii) a bifei de solicitare sprijin în mod automat de către aplicaţie IPA Online în campul aferent din cererea unică de plată 2015, referitoare la respectarea datei de cosit reglementată de cerinţa specifică P3/P6-M 10/M 214; - actualizarea şi completarea prevederilor referitoare la submăsurile 11.1 / 11.2 în raport cu fosta schemă de ajutor specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică (conversia)- art. 68 din Regulamentul 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare; - modificarea şi actualizarea prevederilor din subcapitolul,,alte informaţii relevante M 11 / M214-P5 referitoare la aplicarea (în anumite condiţii) a bifei de solicitare sprijin în mod automat de către aplicaţie IPA Online în campul aferent din cererea unică de plată 2015, referitoare la respectarea condiţiei de fermier activ şi pentru fermierii 3

4 4/124 care au angajamente în cadrul M 214-P5; -completări referitoare la depunerea şi modificarea cerilor unice de plată în campania 2015; - introducerea unor prevederi referitoare la cerinţa specifică legată de dovedirea deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor (Anexa nr. 10, aspecte legate de netransferul documentului); - introducerea unor noi Anexe (nr. 8-10); -modificarea Anexei nr. 1, prin introducerea unor noi culturi eligibile M 214-pachet 5 şi M 11; -completarea legislaţiei comunitare şi naţionale. 4

5 5/124 CUPRINS: DEFINIŢII...8 CADRUL LEGISLATIV...12 INFORMAŢII GENERALE...17 I. MĂSURILE DE DEZVOLTARE RURALĂ CAMPANIA I.1. MĂSURA 214 (M 214) Plăţi de Agro-mediu PNDR I.2. MĂSURA 10 (M 10) - Agro-mediu şi climă (conform art 28 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013) PNDR PACHETUL 1 PAJIŞTI CU ÎNALTĂ VALOARE NATURALĂ...25 PACHETUL 2 PRACTICI AGRICOLE TRADIŢIONALE...27 PACHETUL 3 PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU PĂSĂRI...29 PACHETUL 4 CULTURI VERZI...32 PACHETUL 5 ADAPTAREA LA EFECTELE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE...34 PACHETUL 6 PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU FLUTURI (MACULINEA SP.)...36 PACHETUL 7 TERENURI ARABILE IMPORTANTE CA ZONE DE HRĂNIRE PENTRU GÂSCA CU GÂT ROŞU (BRANTA RUFICOLLIS)...38 PACHETUL 8 CREŞTEREA ANIMALELOR DE FERMĂ DIN RASE LOCALE ÎN PERICOL DE ABANDON...40 Alte informaţii relevante M 10 / M I.3. MĂSURA 11 (M 11)- Agricultură ecologică (conform art. 29 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013) PNDR A. Submăsura 11.1-Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică...46 B. Submăsura 11.2-Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică...51 Alte informaţii relevante M 11 şi M 214 (P5)...53 I. 4. MĂSURA 13 (M 13) - Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (conform art. 31 şi 32 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013) PNDR A. Submăsura 13.1 Plăţi compensatorii în zona montană (ANC)...56 B. Submăsura Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative (ANC_SEMN)...57 C. Submăsura 13.3 Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice (ANC_SPEC)...58 Alte informaţii relevante submăsurilor 13.1, 13.2, II. CERINŢELE DE ECOCONDIŢIONALITATE

6 6/124 III. CERINŢELE DE BAZĂ...61 III.1 Cerinţele de bază pentru M III.2 Cerinţele de bază pentru M IV. COMPLETAREA ŞI DEPUNEREA CERERII UNICE DE PLATĂ ÎN CAMPANIA MODIFICĂRI ALE CERERII...66 V. CONTROALE ADMINISTRATIVE ŞI PE TEREN...68 VI. CE ÎNSEAMNĂ UVM/HA (numărul de Unităţi Vită Mare la hectar)?...69 VII. NEDECLARAREA SUPRAFEŢELOR VIII. CAZURILE DE FORŢĂ MAJORĂ ŞI CIRCUMSTANŢELE EXCEPŢIONALE...71 IX. TRANSFERUL...72 X. CLAUZA DE REVIZUIRE-CAMPANIA XI. RECUPERAREA SUMELOR NECUVENITE...76 ANEXE Anexa nr. 1 Lista culturilor acceptatate pentru agricultură ecologică: M 11 şi M 214-pachetul Anexa nr. 2 Model Caiet de agro-mediu...83 PACHETELE 1, 1.2, 3.1, 3.2, 6 - M214 (PNDR ) PACHETELE 1, 1.2,1, 1.2.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 6.1, M10 (PNDR ) Model Caiet de agro-mediu...85 PACHETUL 4- M214 (PNDR ) / PACHETUL 4- M10 (PNDR ) Model Caiet de agro-mediu...86 PACHETUL 7- M214(PNDR ) / PACHETUL 7 M10 (PNDR ) Model Caiet de agro-mediu...88 PACHETUL 8- M10 (PNDR ) Model Caiet de agro-mediu...89 PACHETUL 5- M10 (PNDR ) Model Caiet de agricultură ecologică...90 PACHET 5 - M214 (PNDR ) / PACHETELE 1-5 M11: Submăsura 11.1 / 11.2 (PNDR ) Model Caiet de agricultura ecologică...91 PACHETUL 6 M11: Submăsura 11.1 / 11.2 (PNDR ) Anexa nr

7 7/124 Notificare Anexa nr. 4 (Anexa nr.2 la Ordinul nr.181/2012, cu modificarile si completarile ulterioare)...94 Anexa nr Declaraţie Anexa nr ADEVERINŢĂ Anexa nr (Anexa nr manual IACS), pagina 1 Anexa nr (Anexa nr manual IACS), pagina 2 Anexa nr Lista orientativă a culturilor şi perioadelor de conversie, în conformitate cu clasificarea MADR privind agricultura ecologică Anexa nr Lista soiurilor/hibrizilor, grupa de maturitate şi cantităţile minime de seminţe la hectar necesare pentru înfiinţarea culturilor eligibile pachetului 5-M 10 Anexa nr Certificat de calificare Anexa nr Conform Ordinului MADR nr. 1253/2013, cu modificarile si completarile ulterioare 7

8 8/124 DEFINIŢII Fermier - o persoană fizică sau juridică sau o formă asociativă de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic al acesteia, a cărei exploataţie se situează pe teritoriul României şi care desfăşoară o activitate agricolă care înseamnă, după caz, astfel: a) producţia, creşterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea, reproducerea animalelor şi deţinerea acestora în scopuri agricole; b) menţinerea unei suprafeţe agricole într-o stare care o face adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare, fără nicio acţiune pregătitoare care depăşeşte cadrul metodelor şi al utilajelor agricole uzuale, cu respectarea normelor de ecocondiţionalitate; sau c) efectuarea unei activităţi minime pe suprafeţele agricole, menţinute în mod obişnuit într-o stare adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare, prin îndepărtarea vegetaţiei prin lucrări de cosit sau discuit ori prin erbicidare cel puţin o dată pe an pe terenul arabil; d) efectuarea unei activităţi minime pe suprafeţele agricole, menţinute în mod obişnuit într-o stare adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare, prin păşunat, cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha cu animalele pe care fermierul le exploatează sau un cosit anual pe pajiştile permanente, potrivit prevederilor legislaţiei specifice în domeniul pajiştilor. În cazul pajiştilor permanente situate la altitudini de peste m, menţinute în mod natural într-o stare adecvată pentru păşunat, activitatea minimă constă în păşunat, cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha, cu animalele pe care le exploatează. Pe suprafeţele de pajişti permanente care fac obiectul angajamentelor multianuale aflate în derulare în cadrul măsurii 214 "Plăţi de agromediu" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală , activitatea minimă constă în păşunat cu asigurarea unei încărcături de cel puţin 0,3 UVM/ha cu animalele pe care le exploatează sau un cosit anual; e) efectuarea unei activităţi minime pe suprafeţele agricole, menţinute în mod obişnuit într-o stare adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare, prin realizarea a cel puţin o tăiere anuală de întreţinere ori cel puţin o cosire anuală a ierburilor dintre rânduri sau o lucrare anuală de întreţinere a solului, în cazul viilor şi livezilor. Fermier activ - conform art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, art. 6 din OUG 3/2015 şi art din Ordinul MADR nr. 619/2015 şi ghidului fermierilor referitor la plăţile directe; Exploataţie - ansamblul unităţilor de producţie utilizate pentru activităţi agricole şi gestionate de un fermier, situate pe teritoriul României; Suprafaţă agricolă - orice suprafaţă de teren arabil, de păşune permanentă şi de fâneaţă permanentă sau cultivată cu culturi permanente; Categoriile de folosinţă" sunt: (i) "terenuri arabile" înseamnă terenurile cultivate în scopul producţiei de culturi sau menţinute în bune condiţii agricole şi de mediu în conformitate cu articolul 93 din Regulamentul (CE) nr. 1306/2013, indiferent dacă terenurile respective sunt sau nu acoperite de sere sau de un mijloc de protecţie fix sau mobil; (ii) "culturi permanente" înseamnă culturile pentru care nu se practică un sistem de rotaţie, altele decât pajiştile permanente, care ocupă terenurile pentru o perioadă de cinci 8

9 9/124 ani sau mai mare şi care produc recolte repetate, inclusiv pepinierele şi speciile forestiere cu ciclu de producţie scurt; (iii) "pajiști permanente" înseamnă terenurile folosite pentru producţia de iarbă sau de alte plante erbacee furajere în mod natural (spontan) sau prin cultivare (însămânţare), care nu au fost incluse timp de cinci ani sau mai mult în sistemul de rotaţie a culturilor din exploataţie, cu excepţia suprafeţelor scoase din producţia comercială în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2078/92; Pajişti permanente înseamnă păşuni permanente şi fâneţe permanente care reprezintă terenuri consacrate producţiei de iarbă şi de alte plante furajere erbacee cultivate sau spontane care nu au făcut parte din sistemul de rotaţie a culturilor din exploataţie timp de cel puţin cinci ani; această noţiune poate include şi alte specii, precum şi arbuştii şi/sau arborii, bune pentru păşunat, cu condiţia ca iarba şi alte plante furajere să rămână predominante art. 2 alin. 1 lietra h) din OUG nr. 3/ 2015, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 4 alin. 1 litera h) din Regulamentul UE nr. 1307/2013; Iarbă sau alte plante furajere erbacee - toate plantele erbacee care se găsesc în mod obişnuit pe pajişti permanente naturale sau care sunt incluse în mod normal în amestecurile de seminţe pentru pajiști şi pot fi utilizate în hrana animalelor; Specii forestiere cu ciclu scurt de producţie - suprafeţe plantate cu specii de arbori încadrate la codul NC ; Pepiniere - suprafeţele cu plante tinere lemnoase cultivate în aer liber, destinate plantării ulterioare: pepiniere viticole şi vii-mamă pentru portaltoi; pepiniere de pomi fructiferi şi de fructe de pădure; pepiniere de plante ornamentale; pepiniere comerciale de arbori de pădure, cu excepţia arborilor pentru nevoile proprii ale exploataţiei, crescuţi în zona împădurită; pepiniere de arbori şi arbuşti pentru plantarea în grădini, parcuri, pe marginea drumurilor, pe rambleuri - de exemplu, plante pentru garduri vii, trandafiri şi alţi arbuşti ornamentali, conifere ornamentale, precum şi portaltoii acestora şi materialul săditor. Pârloagă - teren arabil necultivat, lăsat în repaus pentru refacere timp de 1 an, pe acelaşi amplasament, întreţinut în bune condiţiii agricole şi de mediu; Transferul unei exploataţii vânzarea, arendarea, moştenirea sau orice alt transfer definitiv care are drept obiect unităţile de producție în cauză; Cedent - beneficiarul a cărui exploataţie este transferată unui alt beneficiar; Cesionar - beneficiarul căruia i se transferă exploataţia; Cererea unică de plată - cererea de ajutor şi/sau de sprijin, după caz, în cadrul oricăreia dintre plăţile prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare sau dintre măsurile delegate de dezvoltare rurală din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, pe care fermierul o depune o singură dată pe an la APIA; Plăţi directe - plăţi directe în înţelesul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 şi art. 67 alin. 4 litera b din Regulamentul UE nr. 1306/2013; Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS) - instrument tehnic de gestionare şi control, creat pentru administrarea şi controlul riguros al cererilor unice de plată depuse de fermieri, care se aplică anumitor scheme de plăţi/măsuri de sprijin. Componentele lui sunt: o bază de date electronică, un sistem de identificare a parcelelor agricole, cereri de ajutor şi cereri de plată, un sistem integrat de control, un sistem unic de înregistrarea identităţii fiecărui beneficiar al sprijinului menţionat la art. 67 alin. 2 care depune o cerere de ajutor sau 9

10 10/124 de plată. După caz, sistemul integrat cuprinde un sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor stabilit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1760/ art din Regulamentul CE nr. 1306/2013; Sistemul de identificare al parcelelor agricole (LPIS) - componentă a Sistemului Integrat de Administrare şi Control, instituit pe baza hărţilor, a documentelor de registru cadastral sau a altor referinţe cartografice. Se utilizează tehnici computerizate bazate pe sistemul de informaţii geografice, inclusiv ortofotoplanuri aeriene sau spaţiale care respectă un standard uniform ce garantează o precizie cel puţin echivalentă cu cea oferită de cartografierea la o scară de 1:10000 şi, începând cu 2016, la o scară de 1:5000, ţinând cont de forma şi starea parcelei. În pofida primului paragraf, statele membre pot continua să utilizeze tehnici precum ortofotoplanuri aeriene sau spaţiale care respectă un standard uniform ce garantează o precizie cel puţin echivalentă cu cea oferită de cartografierea la o scară de 1:10000 începând cu 2016, atunci când au fost achiziţionate pe baza unor contracte pe termen lung asupra cărora s-a convenit înainte de noiembrie 2012 conform art. 70 din Regulamentul UE nr. 1306/2013; Sistemul de informaţii geografice (GIS) - tehnicile computerizate bazate pe sistemul de informaţii geografice menţionate la art. 70 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. Parcelă de referinţă este o suprafaţă delimitată geografic, având un identificator unic, înregistrată în sistemul de informaţii geografice (GIS) al sistemului de identificare al parcelelor agricole (LPIS) la care face referire art. 70 din Regulamentul UE nr. 1306/2013 şi art. 2 alin. 25 din Regulamentul CE nr. 640/2014. În România parcela de referinţă este blocul fizic. Bloc fizic - o suprafaţă de teren utilizată în scopuri agricole de unul sau mai mulţi fermieri, delimitată de limite naturale sau artificiale stabile şi care poate include una sau mai multe parcele agricole; Parcelă agricolă - o suprafaţă continuă de teren agricol, care face obiectul unei declaraţii din partea unui singur fermier, cu aceeaşi categorie de folosinţă, pe care se cultivă o singură grupă de culturi, în conformitate cu art. 67 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr /2013; Suprafaţă determinată - în cazul schemelor de ajutoare pe suprafaţă, suprafaţa pentru care au fost îndeplinite toate criteriile de eligibilitate sau alte obligaţii legate de condiţiile de acordare a ajutoarelor; sau, în cazul măsurilor de sprijin pe suprafaţă, suprafaţa loturilor sau a parcelelor determinate în urma controalelor administrative sau prin controale la faţa locului; Programare - procesul de organizare, luare a deciziilor şi alocare a resurselor financiare în mai multe etape, cu implicarea partenerilor, care vizează implementarea, pe o bază multianuală, a acţiunii comune a Uniunii şi a statelor membre pentru realizarea priorităţilor Uniunii în materie de dezvoltare rurală. Măsură - un set de operaţiiuni care contribuie la realizarea uneia sau mai multora dintre priorităţile Uniunii în materie de dezvoltare rurală; Dezastru natural - un eveniment natural de natură biotică sau abiotică ce generează perturbări importante ale sistemelor de producţie agricolă sau ale structurilor forestiere, cauzând în cele din urmă importante daune economice sectoarelor agricol sau silvic; Eveniment catastrofal - un eveniment neprevăzut de natură biotică sau abiotică, provocat de acţiunea oamenilor, care generează perturbări importante ale sistemelor de producţie 10

11 11/124 agricolă sau ale structurilor forestiere, cauzând în cele din urmă importante daune economice sectoarelor agricol sau silvic; Fenomen climatic nefavorabil - condiţii meteorologice, cum sunt gerul, furtunile şi grindina, gheaţa, ploile torenţiale sau secetele grave, care pot fi asimilate unui dezastru natural; Boli ale animalelor - boli care figurează pe lista bolilor animalelor stabilită de Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor sau în anexa la Decizia 2009/470/CE a Consiliului privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar; Incident de mediu - apariţia unui caz specific de poluare, de contaminare sau de degradare în ceea ce priveştte calitatea mediului, care este legată de un eveniment specific şi limitată din punct de vedere geografic; cu toate acestea, nu acoperă riscurile generale de mediu care nu sunt legate de un eveniment specific precum schimbările climatice sau poluarea atmosferică; Femelă reproducătoare de rasă pură - femelă înscrisă în secţiunea principală a registrului genealogic şi care are înregistrată cel puţin o montă sau însămânţare artificială; Livada tradiţională utilizată extensiv înseamnă suprafeţele de livezi tradiţionale care sunt utilizate în principal ca pajişti permanente prin cosit şi/sau păşunat, având dimensiunea minimă a parcelei eligibile de 0,3 ha. Densitatea pomilor este de pomi/ha, indiferent de specia cultivată, iar intervalele dintre pomi nu sunt simetrice şi sunt acoperite cu specii furajere perene art. 2 litera o) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare; Utilaje uşoare - utilaje mecanizate de capacitate mică (utilaje cu lama scurtă și viteză mică de deplasare) cu o masă redusă de până la 400 Kg, iar lăţimea lamei până în 1,2 m; Metode de lucrare minimă a solului (minimum tillage) - un sistem minim de lucrări ale solului care presupune renunţarea în tehnologia unei culturi la arătură şi la o parte din lucrările solului, fapt ce conduce la o mai bună conservare a acestuia; lucrarea de bază trebuie să se efectueze cu unelte care să nu întoarcă brazda (ex. cizel, plug paraplaw, scarificator). ACRONIME APIA Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură AFIR Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale DAJ Direcţia pentru Agricultură Judeţeană GAEC Bune Condiţii Agricole şi de Mediu SMR Cerinţe legale în materie de gestionare IACS Sistemul Integrat de Administrare şi Control LPIS Sistemul de identificare a parcelelor agricole FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală PNDR Programul Naţional de Dezvoltare Rurală ANZ Agenţia Naţională pentru Zootehnie ANSVSA Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Măsură M Pachet P 11

12 12/124 CADRUL LEGISLATIV LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare; OUG nr. 76/2008 privind desemnarea autorităţilor naţionale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea şi derularea fondurilor nerambursabile destinate finanţării programelor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe, precum şi pentru completarea; Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeană; Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (P.N.D.R.) ; Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (P.N.D.R.) ; Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 3508/ de aprobare a programului de dezvoltare rurală al României pentru sprijin din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală; HG nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat; Ordinul MADR nr. 531/2015 privind aprobarea condiţiilor de depunere a cererilor de finanţare pe măsurile 4-Sub-măsura 4.1."Investiţii în exploataţii agricole", 6-Sub-măsura 6.1."Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri", 19-Sub-măsura Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala (SDL) şi respectiv a cererilor de ajutor pe măsurile 10-Agromediu şi clima, 11-Agricultura ecologică şi 13 -Plăţi pentru zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală , anterior aprobării acestuia de catre Comisia Europeană; OUG nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul M.A.D.R. nr. 619/2015 pentru stabilirea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1, alin. (2) şi (3) din OUG nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul M.A.D.R. nr. 620/2015 de aprobare a Formularului de cerere unică de plată 2015 şi a modului de aplicare a anumitor cerinţe ale măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile în anul 2015 pe terenurile agricole prevăzute la art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, pentru anul 2015; 12

13 13/124 Ordin MADR, MMAP, ANSVSA nr. 352, 636, 54 /2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România; Ordin MADR nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul Unic de Identificare în vederea accesării măsurilor reglementate de Politica Agricolă Comună, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare; O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 72/2002-Legea zootehniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; H.G. nr. 940/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii zootehniei nr. 72/2002, cu modificările şi completările ulterioare; Ordin ANSVSA nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 36/1995 notarilor publici şi a activităţii notariale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 347/2004 Legea muntelui, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare; 13

14 14/124 Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; O.U.G. nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, cu modificările şi completările ulterioare; O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute în obtinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; Legea 142/2012 pentru aprobarea OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute în obtinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora; Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; H.G. nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare; HG nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 287/2009 privind Codul civil în vigoare de la data de 1 octombrie 2011, conform art. 220 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Codul Penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul M.A.D.R nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul M.A.D.R. nr. 1253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările şi completările ulterioare; OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare; Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare; Acordul de delegare APIA-AFIR nr. P107/A69/ pentru implementarea, prin Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS), a măsurilor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de la bugetul de stat, respectiv: Măsura 10 14

15 15/124 Agro-mediu şi climă, Măsura 11 Agricultura ecologică, Măsura 13 Plăţi zone cu constrângeri naturale ; HG nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada ; Acordul cadru de delegare A.P.D.R.P. - A.P.I.A nr. P 74, A 20 / pentru implementarea măsurilor privind plăţile compensatorii cuprinse în Axa II din PNDR ; Acord de delegare AFIR APIA ANZ nr. 109/A106/11710/ pentru implementarea Măsurii 10 Agro-mediu şi climă, Submasura10.1 Plati de Agro-mediu si clima, Pachetul 8 Cresterea animalelor de ferma din rase locale in pericol de abandon din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) aprobat prin decizia (CE) nr. 3508/ ; H.G. nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin PNDR , cu modificările şi completările ulterioare; HG nr. 1188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu"; H.G. nr. 1185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare; Ordin MADR nr. 1828/2015 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 10 "Plăţi pentru agromediu şi climă", 11 "Agricultura ecologică" şi 13 "Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice", prevăzute în PNDR , şi pentru măsura 214 "Plăţi de agromediu", prevăzută în PNDR , precum şi pentru aprobarea sistemului de sancţiuni pentru ecocondiţionalitate aplicabil acestora şi schemelor de sprijin pe suprafaţă. LEGISLAŢIA UE Regulamentul CE nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu modificările şi completările ulterioare; Regulamentul CE nr. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu modificările şi completările ulterioare; Regulament CE nr. 65/2011 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a ecocondiţionalităţii în cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală, cu modificările şi completările ulterioare; Regulamentul CE nr. 2988/1995 privind protecţia intereselor financiare ale CE, cu modificările şi completările ulterioare; Regulamentul CE nr. 834/2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91, cu modificările şi completările ulterioare; 15

16 16/124 Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul. Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare; Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare; Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare; Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de introducere a unor dispoziţii tranzitorii; Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR); Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii; Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro, cu modificările şi completările ulterioare; Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea; Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparenţa; 16

17 17/124 Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat; Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 641/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comun; Regulamentul de punere în aplicare (UE) 747/2015 al Comisiei de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce priveşte data finală pentru depunerea cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată, data finală pentru notificarea modificărilor cererii unice sau ale cererii de plată şi data finală pentru cererile de alocare a drepturilor la plată sau de creştere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază pentru anul INFORMAŢII GENERALE În vederea îndeplinirii obiectivelor PAC, finanţarea diverselor măsuri care intră sub incidenţa acestei politici, inclusiv dezvoltarea rurală, se realizează din: (a) Fondul european de garantare agricolă ( FEGA ); (b) Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală ( FEADR ). Fondurile fac parte din bugetul general al UE FEADR este implementat prin gestiune partajată între statele membre şi UE şi finanţează contribuţia financiară a Uniunii la programele de dezvoltare rurală implementate în conformitate cu dreptul acesteia privind sprijinul pentru dezvoltare rurală. FEADR contribuie la Strategia Europa 2020 prin promovarea dezvoltării rurale durabile în întreaga Uniune, într-o manieră care completează celelalte instrumente ale PAC, politica de coeziune şi politica comună în domeniul pescuitului. FEADR contribuie la dezvoltarea în Uniune a unui sector agricol mai echilibrat din punct de vedere teritorial şi ecologic, mai benefic pentru climă, mai rezilient, mai competitiv şi mai inovator. FEADR contribuie de asemenea la dezvoltarea teritoriilor rurale. În cadrul general al PAC, sprijinul pentru dezvoltare rurală, inclusiv pentru activităţi din sectorul alimentar şi nealimentar şi din silvicultură, contribuie la atingerea următoarelor obiective: (a) favorizarea competitivităţii agriculturii; (b) asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor climatice; (c) obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă. FEADR intervine în statele membre prin intermediul programelor de dezvoltare rurală. Programele respective implementează o strategie care vizează realizarea priorităţilor Uniunii în materie de dezvoltare rurală printr-un set de măsuri. Fiecare măsură de dezvoltare rurală 17

18 18/124 este programată astfel încât să contribuie în mod specific la realizarea uneia sau mai multor priorităţi ale Uniunii în materie de dezvoltare rurală. Fiecare program de dezvoltare rurală este aprobat de Comisia Europeană prin intermediul unui act de punere în aplicare. Conform art. 4 alin. (1) din OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare:,,ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) este autoritatea competentă care gestionează fondurile Uniunii Europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală, respectiv Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA) şi fondurile din bugetul naţional, cu respectarea plafoanelor anuale şi a angajamentelor bugetare încheiate sau convenite între Comisia Europeană şi Guvernul României, precum şi Fondul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală (FEADR). I. MĂSURILE APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE CAMPANIA 2015 În baza Acordului cadru nr. P74, A20 / , APDRP a delegat către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) implementarea măsurilor privind plăţile compensatorii cuprinse în Axa II din PNDR , respectiv Măsura 214. În baza Acordului de delegare AFIR-APIA nr. P107, A69 / , AFIR deleagă către APIA implementarea şi atribuţiile specifice funcţiei de autorizare, plată, contabilizare, recuperare debite pentru măsurile implementate prin Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS) din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) , finanţate din FEADR şi de la bugetul de stat, respectiv: Măsura 10, Măsura 11, Măsura 13. I.1. Măsura 214 (M 214) PNDR (cu finanţare din alocarea FEADR ), pentru angajamentele aflate în desfăşurare pentru care se va efectua plata până la În campania 2015, se acordă fermierilor sprijin în cadrul M 214 pentru următoarele pachete: o Pachetul 1 (P1) Pajişti cu înaltă valoare naturală 124 euro/ha/an o Pachetul 2 (P2) Practici agricole tradiţionale 58 euro/ha/an o Pachetul 3 (P3) Pajişti importante pentru păsări: varianta 3.1 Crex crex 209 euro/ha/an varianta 3.2 Lanius minor şi Falco vespertinus -101 euro/ha/an o Pachetul 4 (P4) Culturi verzi 130 euro/ha/an o Pachetul 5 (P5) Agricultura ecologică: varianta 5.1 culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) euro/ha/an varianta 5.2 legume (inclusiv cartofi şi legume) 335 euro/ha/an 18

19 19/124 varianta 5.3 livezi 393 euro/ha/an varianta 5.4 vii 393 euro/ha/an varianta 5.5 plante medicinale şi aromatice 270 euro/ha/an o Pachetul 6 (P6) Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) 240 euro/ha/an o Pachetul 7 (P7) Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) 171 euro/ha/an. Pentru angajamentele în desfăşurare în cadrul M 214, fermierii pot accesa în campania 2015 Clauza de revizuire. In acest sens, până la termenul final de depunere a cererilor unice de plată 2015, fermierii semnează un document adiţional la angajamentul iniţial - Declaraţie privind adaptarea/neadaptarea la cerinţele din noul cadru juridic aferent perioadei de programare PNDR a angajamentelor asumate în cadrul Măsurii 214 a PNDR şi aflate în desfăşurare în campania Anexa nr. 5, prin care: I. sunt de acord cu adaptarea la noul cadru juridic (acceptă să continue angajamentele pe perioada rămasă până la finalizarea celor 5 ani din angajamentul anterior) - completează şi semnează punctul B) din Declaraţie privind adaptarea/neadaptarea. Fermierii care au în desfăşurare angajamente în cadrul M 214 pentru suprafeţe agricole situate în unităţi administrativ-teritoriale (UAT-uri) care, în noua perioadă de programare (faţă de desemnările anterioare), nu au suferit modificări în ceea ce priveşte eligibilitatea zonelor pentru pachetele de agro-mediu, trebuie să aplice cerinţele specifice şi cerinţele de bază (minime) prevăzute de M 214, urmând ca celelalte reguli aplicabile schemelor de plată pe suprafaţă să fie cele prevăzute de legislaţia naţională aplicabilă în anul 2015 (ex: condiţiile de eligibilitate, normele de eco-condiţionalitate etc. stabilite prin OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul MADR, MMAP, ANSVSA nr. 352, 636, 54 / 2015). Nivelul plăţilor acordate în cadrul acestor angajamente va fi cel prevăzut de M 214- PNDR Fermierii care au în desfăşurare angajamente în cadrul M 214, pentru suprafeţe agricole situate în unităţi administrativ-teritoriale (UAT-uri) care, în noua perioadă de programare (faţă de desemnările anterioare), au suferit modificări în ceea ce priveşte eligibilitatea zonelor pentru pachetele de agro-mediu, trebuie să aplice cerinţele specifice şi cerinţele de bază (minime) prevăzute de M 214 pentru pachetul pentru care a fost semnat angajamentul iniţial din M 214, urmând ca celelalte reguli aplicabile schemelor de plată pe suprafaţă să fie cele prevăzute de legislaţia naţională aplicabilă în anul 2015 (ex: condiţiile de eligibilitate, normele de eco-condiţionalitate etc. stabilite prin OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul MADR, MMAP, ANSVSA nr. 352, 636, 54 / 2015). Nivelul plăţilor acordate în cadrul acestor angajamente va fi cel prevăzut de M 214- PNDR aferente pachetului pentru care a fost semnat angajamentul iniţial. 19

20 20/124 Fermierii care au în desfăşurare angajamente în cadrul M 214 pentru suprafeţe agricole situate în UAT care nu mai fac parte din zonă eligibilă pentru pachetele M 10, trebuie să aplice cerinţele specifice şi cerinţele de bază pentru pachetul pentru care a fost semnat angajamentul iniţial din M 214, urmând ca celelalte reguli aplicabile schemelor de plată pe suprafaţă să fie cele prevăzute de legislaţia naţională aplicabilă în anul 2015 (ex: condiţiile de eligibilitate, normele de eco-condiţionalitate, etc. stabilite prin OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul MADR, MMAP, ANSVSA nr. 352, 636, 54 / 2015). Nivelul plăţilor acordate în cadrul acestor angajamente va fi cel prevăzut de M 214- PNDR aferente pachetului pentru care a fost semnat angajamentul iniţial. Nerespectare cerinţelor minime şi a activităţii minime în cazul angajamentelor din M 214 se sancţionează astfel: - Nerespectarea criteriilor relevante şi a activităţii minime pe o parcelă care se află sub angajament: parcela se respinge de la plată, angajamentul ramâne în vigoare, fermierului i se aplică sancţiuni de supradeclarare., sumele acordate în anii precedenţi nu se recuperează. - Nerespectarea criteriilor relevante şi a activităţii minime pe alte parcele decat cele aflate sub angajament: se aplică o sancţiune de 1% din valoarea sprijinului pe pachet/variantă pe anul respectiv de angajament. II. nu sunt de acord cu adaptarea angajamentelor la noul cadru juridic (închid angajamentele aferente M 214) - completează şi semnează punctul A) din Declaraţie privind adaptarea/neadaptarea. Din punctul de vedere al eligibilităţii terenului, plăţile pentru M 214 se acordă pentru: - terenul arabil - în cazul P4, P7, P5.1, P5.2, P5.5, - livezi - în cazul P5.3, - vii - in cazul P5.4, - pajişti permanente, inclusiv pentru livezi tradiţionale utilizate extensiv prin păşunat şi/sau cosit în cazul P1, - pajişti permanente utilizate ca fâneţe şi livezi tradiţionale utilizate extensiv prin cosit în cazul P1.2, - pajişti permanente - în cazul P3, P6. P2 din M 214 este eligibil pe toate categoriile de cultură (atât păşune, cât şi fâneaţă) de PP (pajişti permanente). Restricţia referitoare la eligibilitatea P2 doar pe cultura fâneaţă se aplică doar P2 din M 10. Pentru suprafaţa angajamentelor încheiate în cadrul M 214 şi aflate în desfăşurare nu este permisă creşterea peste 50% sau 1 ha faţă de suprafaţa angajată în primul an de angajament şi nici solicitarea adiţională a P2 pe un angajament de P1 aflat în desfăşurare, pe perioada rămasă, până la finalizarea celor 5 ani din angajamentul anterior. 20

21 21/124 Angajamentele din cadrul M 214 se urmăresc, aşa cum prevede art. 96 alin. (3) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare:,,a) la nivel de parcelă în cazul pachetelor 1, 2, 3, 6, 7 şi în cazul pachetului 5 (cu cele cinci variante 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5); b) la nivel de suprafaţă totală angajată pentru pachetul 4. În baza art. 97 alin. 1 şi 3 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare:,,pentru angajamentele de agro-mediu semnate în cadrul perioadei anterioare de programare se aplică prevederile art. 44 (1) ale Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, cu modificările şi completările ulterioare, independent de data la care are loc transferul exploataţiei (în perioada de programare anterioară sau actuală). În aceste condiţii, beneficiarii sprijinului pentru agro-mediu, acordat în cadrul perioadei de programare , care transferă terenul aflat sub angajament de agro-mediu, trebuie să ramburseze ajutorul acordat, dacă persoana care preia terenul nu preia şi angajamentele. (3) În cazul în care o suprafaţă aflată sub angajament este transferată unui alt fermier, noul utilizator al suprafeţei în cauză, care a preluat angajamentul existent, este responsabil pentru eventualele neconformităţi depistate ulterior transferului şi ca urmare acestuia i se vor reţine sumele acordate necuvenit în campaniile anterioare transferului pentru suprafaţa respectivă. Conform art. 98 alin. 1 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare:,,angajamentele aferente pachetului 5 din cadrul Măsurii PNDR se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea schimbării parcelelor pe perioada angajamentelor. De asemenea, trebuie menţinute aceleaşi suprafeţe determinate la plată în primul an de angajament pe parcursul celor 5 ani de angajament. Parcela pe care s-a accesat pachetul 5 din cadrul Măsurii 214 trebuie să rămână parcelă de sine stătătoare, pe toată perioada angajamentului.,,angajamentele încheiate pentru Pachetul 4 din cadrul Măsurii 214 sunt condiţionate de menţinerea valorii suprafeţei total angajate pe toată perioada de angajament, parcelele pe care se aplică cerinţele putând fi însă schimbate de la un an la altul, atât la depunerea cererii, cât şi ulterior. În cazul în care semănarea culturilor verzi se realizează pe altă parcelă decât cea indicată în cererea unică de plată, fermierul are obligaţia să notifice APIA în termen de 10 zile de la înfiinţarea culturii, dar nu mai târziu de 30 septembrie. În lipsa acestei notificări, suprafaţa respectivă este exclusă de la plată. Mutarea pachetului 4 poate fi aplicată doar pe o parcelă întreagă, nu pe fracţiune de parcelă şi nu este condiţionată de menţinerea suprafeţei iniţiale a parcelei, ci doar de cea a suprafeţei totale angajate. art. 99 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Referitor la prevederea din art. 2 alin. 2 litera d) din OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare:,,efectuarea unei activităţi minime pe suprafeţele agricole, menţinute în mod obişnuit într-o stare adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare, prin păşunat, cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha cu animalele pe care fermierul le exploatează sau un cosit anual pe pajiştile permanente, potrivit prevederilor legislaţiei specifice în domeniul pajiştilor. În cazul pajiştilor permanente situate la altitudini de peste m, menţinute în mod natural într-o stare adecvată pentru păşunat, 21

22 22/124 activitatea minimă constă în păşunat, cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha, cu animalele pe care le exploatează. Pe suprafeţele de pajişti permanente care fac obiectul angajamentelor multianuale aflate în derulare în cadrul măsurii 214 "Plăţi de agro-mediu" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală , activitatea minimă constă în păşunat cu asigurarea unei încărcături de cel puţin 0,3 UVM/ha cu animalele pe care le exploatează sau un cosit anual, fermierii care în Campania 2015 au angajamente în desfăşurare aferente P1, P2, P3, P6 M 214 pot utiliza aceste pajişti prin cosit şi/sau păşunat. Atenţie! Fermierii care au început în campania 2012 angajament de agro-mediu de pachet 7 din M 214 şi nu au înfiinţat deloc pe parcela aflată sub angajament cultura de porumb, în campaniile 2015 şi 2016 trebuie să respecte cerinţa specifică:,,pe perioada de 5 ani a angajamentelor este obligatorie înfiinţarea în cel puţin 2 ani a culturii de porumb pe timpul verii.! In campania 2015, pentru a beneficia de plăţile aferente M 214, solicitanţii acestui sprijin trebuie să respecte cerinţele de eligibilitate generale, cerinţele minime şi cerinţele specifice (de management) fiecărui pachet stipulate în PNDR şi normele de ecocondiţionalitate (GAEC+SMR) stipulate de Ordinul MADR, MMAP, ANSVSA nr. 352, 636, 54 / I.2. Măsura 10 (M 10) - Agro-mediu şi climă - PNDR (cu finanţare din alocarea FEADR ) Beneficiarii sunt fermierii (utilizatori ai terenurilor agricole) care se angajează în mod voluntar să respecte cerinţele de agro-mediu şi climă. Aceştia trebuie să respecte standardele de ecocondiţionalitate stabilite în temeiul titlului VI capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 la nivelul întregii ferme. De asemenea, pentru a beneficia de plăţi în cadrul M 10, fermierii trebuie să respecte cerinţele de bază stabilite conform PNDR , prezentate în Capitolul III al Ghidului. Nu sunt eligibile la plată suprafeţele agricole pe care se constată în urma controlului pe teren că nu s-a desfăşurat activitatea agricolă. Măsura are ca scop încurajarea fermierilor (utilizatorilor de terenuri agricole) să adopte, pe baze voluntare, practici agricole care să asigure menţinerea valorii de mediu a zonelor rurale, menţinerea unor habitate specifice terenurilor agricole importante pentru speciile sălbatice prioritare, utilizarea durabilă a resurselor naturale şi păstrarea peisajelor tradiţionale. 22

23 23/124 Sprijinul acordat în cadrul pachetelor 1-7 este o plată compensatorie anuală, ca sumă fixă pe unitatea de suprafaţă (ha), pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de beneficiari. Sprijinul acordat în cadrul pachetului 8 este o plată compensatorie anuală, ca sumă fixă pe UVM 1 (calculat pentru femelele adulte din rase locale în pericol de abandon), pentru pierderile de venit suportate de beneficiari. Plăţile acordate în cadrul acestei măsuri se pot cumula pe aceeaşi suprafaţă cu plăţile directe şi, în zonele eligibile, se pot cumula cu plăţile aferente M 13. Zonele eligibile pentru pachetele/variantele de pachet din M10 sunt cele prezentate în Anexa 8.2 lista zonelor eligibile M.10, M.11, M.13 din PNDR Pachetele 1, 2, 3, 5, 6 şi 7 au aplicabilitatea la nivel de UAT, iar Pachetele 4 şi 8 au aplicabilitate la nivel naţional. Lista acestor zone este afişată şi la centrul judeţean/centrele locale APIA şi Primării. Suprafeţele care fac obiectul M 10/M 214 (exceptând pachetul 5-Agricultură ecologică) nu se iau în considerare în calculul zonelor de interes ecologic (ZIE). În baza art. 86 alin. 6 din OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare,,zonele cu strat vegetal sunt suprafeţele arabile cultivate cu specii incluse în anexa nr. 9, considerate culturi secundare, care nu participă la calculul diversificării culturilor şi care asigură acoperirea solului pe timpul iernii, până la 1 martie. Datalimită până la care aceste culturi trebuie încorporate în sol este 31 martie. Perioada de însămânţare a culturilor din anexa nr. 9 este 1 august - 1 octombrie. Zonele acoperite de strat vegetal nu includ zonele acoperite de culturi de toamnă semănate în mod normal în vederea recoltării sau a păşunatului, inclusiv culturile înfiinţate pentru pachetele 4 şi 7 ale Măsurii 10 "Agromediu şi climă" din PNDR Zonele cu strat vegetal participă la respectarea GAEC 4 şi se pot înfiinţa inclusiv pe parcelele cu suprafeţe mai mici de 0,3 ha. Suprafeţele pe care se solicită ajutor pentru pachetele 4 şi 7 ale Măsurii 214 "Plăţi de agro-mediu" din PNDR nu se iau în considerare în calculul zonelor cu strat vegetal. 1 UVM Unitate Vită Mare 23

24 24/124 24

25 25/124 Măsura 10 vizează promovarea următoarelor pachete şi variante ale acestor pachete: PACHETUL 1 (P1) PAJIŞTI CU ÎNALTĂ VALOARE NATURALĂ Condiţii de eligibilitate: Suprafaţa eligibilă: vizează terenurile agricole situate în zonele cu înaltă valoare naturală, delimitate în PNDR la nivel de unitate administrativ-teritorială (UAT), utilizate ca pajişti permanente, precum şi suprafeţele acoperite cu livezi tradiţionale utilizate extensiv ca pajişti prin cosit şi/sau păşunat, angajamentele în cadrul P1 se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea schimbării parcelelor pe perioada angajamentelor. 25

26 26/124 Beneficiarul: este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizată pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS), situată în zonele eligibile şi având o categorie de utilizare eligibilă, deţine o suprafaţă minimă a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha, se angajează să menţină angajamentul de agro-mediu pentru o perioada de minimum 5 ani, de la data semnării acestuia, se angajează să respecte cerinţele de bază relevante pe suprafaţa întregii ferme, se angajează să respecte cerinţele specifice pachetelor de agro-mediu pentru care aplică, se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu (de bază la nivelul întregii ferme şi superioare la nivelul suprafeţelor aflate sub angajament). Cerinţe specifice: utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor este interzisă, utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 40 kg. N s.a./ha (1 UVM/ha), cositul poate începe doar după data de 1 iulie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m) sau după data de 15 iunie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini medii mai mici de 600 m), păşunatul se efectuează cu maxim 1 UVM pe hectar, masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului, pajiştile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor, nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări (se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafeţe sunt afectate accidental), este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare, beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu, beneficiarii măsurii trebuie să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor, astfel: -înainte de efectuarea celei de-a II-a plăţi de către fermierii cu angajamente pe suprafeţe ale pachetului mai mari de 300 ha şi -înainte de efectuarea celei de-a III-a plăţi de către fermierii cu angajamente pe suprafeţe ale pachetului de până la 300 ha. 26

27 27/124 Pentru atingerea acestor condiţii, prin intermediul sprijinului acordat în cadrul Programului, beneficiarilor măsurii de agro-mediu şi climă le vor putea fi acordate servicii de formare (Măsura 1) sau servicii de consiliere (Măsura 2), în condiţiile specifice prevăzute de Program. Vor fi selectaţi cu prioritate ca beneficiari finali ai Măsurilor 1 şi 2 fermierii care au angajamente pe suprafeţe mai mici de 100 ha şi fermierii care anterior nu au avut angajamente de agro-mediu. Fermierii care accesează M 10 trebuie să facă dovada deţinerii cunoştinţelor şi informaţiilor necesare. Aceasta este valabilă la nivel de măsură şi vizează doar angajamentele noi, deschise în campania Dovada/documentul conform Anexei nr. 10 deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor trebuie prezentat la APIA până la 1 octombrie inclusiv a anului de cerere respectiv, în funcţie de suprafaţa angajată. În cazul nerespectării cerinţelor specifice ale angajamentelor, se aplică reduceri ale sprijinului acordat, care pot merge în unele cazuri prevăzute de sistemul de sancţiuni aplicabil M 10 până la excluderea de la plată. Angajamentele pentru P1 se aplică şi se urmăresc la nivel de parcelă agricolă. Plăţile se pot cumula pe aceeaşi suprafaţă agricolă (parcele agricole) cu plăţile acordate prin P2. Valoarea plăţii: 93 /ha/an. PACHETUL 2 (P2) PRACTICI AGRICOLE TRADIŢIONALE propune două variante aplicabile pe suprafeţele de pajişti permanente sau livezi tradiţionale utilizate extensiv prin cosit: varianta 2.1 lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe, varianta 2.2 lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe. Condiţii de eligibilitate: Suprafaţa eligibilă: vizează terenurile agricole situate în zonele cu înaltă valoare naturală, delimitate în PNDR la nivel de UAT, din categoria de folosinţă pajişti permanente utilizate prin cosit (fâneţe), precum şi suprafeţele acoperite cu livezi tradiţionale utilizate extensiv ca fâneţe prin cosit (variantele 2.1 şi 2.2), angajamentele în cadrul ambelor variante ale P2 se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea schimbării parcelelor pe perioada angajamentelor, P2 se aplică numai adiţional unui angajament încheiat pentru P1. Beneficiarul: ă pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS), situată în zonele eligibile şi având o categorie de utilizare eligibilă, 27

28 28/124 deţine o suprafaţă minimă a fermei este de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha, se angajează să menţină angajamentul de agro-mediu pentru o perioada de minimum 5 ani, de la data semnării acestuia, se angajează să respecte cerinţele de bază relevante pe suprafaţa întregii ferme, se angajează să respecte cerinţele specifice pachetelor de agro-mediu pentru care aplică, se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu (de bază la nivelul întregii ferme şi specifice la nivelul suprafeţelor aflate sub angajament). Cerinţe specifice: lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor şi a livezilor tradiţionale aflate sub angajament cu excepţia celor operate cu forţă animală (varianta 2.1), cositul se poate efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (utilaje cu lama scurtă şi viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele (varianta 2.2), masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului, nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări (se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafeţe sunt afectate accidental), este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare, beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu, beneficiarii trebuie să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoştinţele şi informaţiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor. Menţiunile de la P1- M 10, legate de demonstrarea deţinerii de cunoştinţe necesare şi informaţii relevante sau asigurarea expertizei necesare, sunt valabile şi P2 M 10. În cazul nerespectării cerinţelor specifice ale angajamentelor, se aplică reduceri ale sprijinului acordat, care pot merge în unele cazuri prevăzute de sistemul de sancţiuni aplicabil M 10 până la excluderea de la plată. Angajamentele pentru P2 se aplică şi se urmăresc la nivel de parcelă agricolă. Plăţile se pot cumula pe aceeaşi suprafaţă agricolă (parcele agricole) cu plăţile acordate prin P1. Valoarea plăţilor: varianta 2.1 lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe 100 /ha/an 28

29 29/124 varianta 2.2 lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe 21 /ha/an. PACHETUL 3 (P3) PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU PĂSĂRI propune două sub-pachete, fiecare cu câte două variante, aplicabile pe suprafeţele de pajişti importante pentru păsări: subpachetul 3.1 Crex crex: o varianta lucrări manuale pe pajişti importante pentru Crex crex, o varianta lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Crex crex. subpachetul 3.2 Lanius minor şi Falco vespertinus: o varianta lucrări manuale pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus, o varianta lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus. Condiţii de eligibilitate: Suprafaţa eligibilă: vizează terenurile agricole utilizate ca pajişti permanente, situate în zonele delimitate în PNDR la nivel de UAT, angajamentele în cadrul P3 se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea schimbării parcelelor pe perioada angajamentelor. Beneficiarul: icabilă în Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS), situată în zonele eligibile şi având o categorie de utilizare eligibilă, deţine o suprafaţă minimă a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha, se angajează să menţină angajamentul de agro-mediu pentru o perioada de minimum 5 ani, de la data semnării acestuia, se angajează să respecte cerinţele de bază relevante pe suprafaţa întregii ferme, se angajează să respecte cerinţele specifice pachetelor de agro-mediu pentru care aplică, se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu (de bază şi specifice). Cerinţe specifice sub-pachetului 3.1 Crex crex: cositul se poate efectua doar după data de 31 iulie, cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia, păşunatul se va efectua cu maximum 0,7 UVM pe hectar, lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament, cu excepţia celor operate cu forţă animală (pentru varianta 3.1.1) sau sau lucrările se pot efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurtă și viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele (pentru varianta 3.1.2), 29

30 30/124 sunt interzise acţiunile care să conducă la accelerarea drenajului natural al pajiştilor aflate sub angajament, utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor este interzisă, utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 40 kg N sa/ha (1 UVM/ha), o bandă necosită, lată de 3 metri, va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele (poate fi cosită după data de 1 septembrie), masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului, pajiştile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor, nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări (se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafeţe sunt afectate accidental), este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare, beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu, beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoștințele şi informaţiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor. Menţiunile de la P1- M 10 legate de demonstrarea deţinerii de cunoştinţe necesare şi informaţii relevante sau asigurarea expertizei necesare sunt valabile şi P3.1 M 10. Cerinţele specifice sub-pachetului 3.2 Lanius minor şi falco vespertinus: cositul trebuie efectuat cel mai târziu până la data de 1 iulie, păşunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar, lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament cu excepţia celor operate cu forţă animală (pentru varianta 3.2.1) sau lucrările se pot efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurtă și viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele (pentru varianta 3.2.2), utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor este interzisă, utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 40 kg N sa/ha (1 UVM/ha), o bandă necosită, lată de 3 metri, va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele (poate fi cosită după data de 1 septembrie), 30

31 31/124 masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului, pajiştile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor, nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări (se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafeţe sunt afectate accidental), este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare, beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu, beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor. Menţiunile de la P1 - M 10, legate de demonstrarea deţinerii de cunoştinţe necesare şi informaţii relevante sau asigurarea expertizei necesare, sunt valabile şi P3.2 M 10. În cazul nerespectării cerinţelor specifice ale angajamentelor, se aplică reduceri ale sprijinului acordat, care pot merge în unele cazuri prevăzute de sistemul de sancţiuni până la excluderea de la plată. Angajamentele pentru P3 se aplică şi se urmăresc la nivel de parcelă agricolă. În cazul nerespectării cerinţelor specifice ale angajamentelor, se aplică reduceri ale sprijinului acordat, care pot merge în unele cazuri prevăzute de sistemul de sancţiuni aplicabil M 10 până la excluderea de la plată. Valoarea plăţii: Crex crex: o varianta lucrări manuale pe pajişti importante pentru Crex crex 261 /ha/an, o varianta lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Crex crex 182 /ha/an, subpachetul 3.2 Lanius minor şi Falco vespertinus: o varianta lucrări manuale pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus 159 /ha/an, o varianta lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus 80 /ha/an. 31

32 32/124 Nu sunt posibile combinaţii de pachete pe aceleaşi parcele, zonele eligibile fiind diferite. PACHETUL 4 (P4) CULTURI VERZI Condiţii de eligibilitate: Suprafaţa eligibilă: P4 este disponibil pentru terenurile arabile situate pe întreg teritoriul naţional, pentru a se evita orice suprapunere cu standardul de eco-condiţionalitate referitor la protecţia solului pe timpul iernii, P4 se poate aplica pe maximum 80% din suprafaţa de teren arabil aparţinând unei ferme, angajamentele încheiate pentru P4 sunt condiţionate de menţinerea valorii suprafeţei pe toată perioada de angajament, parcelele pe care se aplică cerinţele putând fi schimbate de la un an la altul. Beneficiarul: identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS), situată în zonele eligibile şi având o categorie de utilizare eligibilă, deţine o suprafaţă minimă a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha, se angajează să menţină angajamentul de agro-mediu pentru o perioada de minimum 5 ani, de la data semnării acestuia, se angajează să respecte cerinţele de bază relevante pe suprafaţa întregii ferme, se angajează să respecte cerinţele specifice pachetelor de agro-mediu pentru care aplică, se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu (de bază la nivelul întregii ferme şi superioare la nivelul suprafeţelor aflate sub angajament). Cerinţe specifice: semănarea culturilor verzi trebuie realizată până la 30 septembrie, utilizându-se: mazărea, măzărichea, rapiţa, muştarul, lupinul, sulfina, utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă, doar fertilizanţii organici putând fi utilizaţi înaintea înfiinţării culturilor verzi, biomasa formată trebuie să fie incorporată în sol cel târziu până la 31 martie, este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare, beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu, face dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoştinţele şi informaţiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor 32

33 33/124 agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor. Menţiunile de la P1, legate de demonstrarea deţinerii de cunoştinţe necesare şi informaţii relevante sau asigurarea expertizei necesare, sunt valabile şi P4. În cazul nerespectării cerinţelor specifice ale angajamentelor, se aplică reduceri ale sprijinului acordat, care pot merge în unele cazuri prevăzute de sistemul de sancţiuni aplicabil M 10 până la excluderea de la plată. Mutarea P4 (din M 10 şi M 214) este acceptată de pe o parcelă pe altă parcelă: a) la depunerea cererii de plată - aplicanţii pot schimba anual suprafaţa pe care aplică acest pachet cu alte suprafeţe localizate în cadrul aceleiaşi ferme, dar cu condiţia menţinerii întregii suprafeţe angajate în cadrul acestui pachet, în primul an de angajament. b)- după depunerea cererii, în cazul în care semănarea culturilor verzi se realizează pe altă parcelă decât cea indicată în cererea unică de plată. Fermierul are obligaţia să notifice APIA în termen de 10 zile de la înfiinţare, dar nu mai târziu de 30 septembrie. In lipsa acestei notificări (Anexa nr. 3), suprafaţa respectivă este exclusă de la plată. Mutarea P4 poate fi aplicată doar pe o parcelă întreagă. Nu se poate muta P4 pe o fracţiune de parcelă. Fermierul are obligaţia să respecte cerinţele specifice pachetului, pe întreaga suprafaţă a parcelei/parcelelor pe care mută pachetul, chiar dacă suprafaţa determinată a parcelelor pe care se mută este mai mare decât suprafaţa determinată a parcelelor de pe care s-a mutat. In caz contrar, va fi sancţionat pentru nerespectare cerinţe specifice. Condiţiile privind respectarea GAEC4 se menţin şi în această situaţie. În situaţia în care, urmarea mutării P4, suprafaţa determinată eligibilă a parcelelor după mutare este este diferită de cea determinată eligibilă înainte de mutare, sistemul va lua în calcul minimul dintre acestea. Dacă este cazul, se aplică sancţiuni de supradeclarare. Nu trebuie considerat că acolo unde există P4, GAEC4 este parte componentă a acestuia. În condiţiile în care un fermier a solicitat P4 pe o parte din suprafaţa de teren arabil a exploataţiei, pentru a primi plată aferentă P4, trebuie să asigure respectarea GAEC 4 pe o altă suprafaţă de teren arabil existentă în fermă. Nu va primi plată pe întreaga suprafaţă semănată cu P4, dacă nu va avea asigurată respectarea GAEC4 pe alte suprafeţe de teren arabil existente în fermă. Aşadar, suprafaţa care face obiectul P4 trebuie să fie diferită de cea pe care este obligatorie respectarea GAEC4. Fermierul care preia angajamentul prin transfer trebuie asigure pe suprafaţa de teren arabil, pe care o deţine la nivel de exploataţie, respectarea cerinţei GAEC4 şi menţinerea suprafeţei de P4 preluat prin transfer. Fermierul poate accesa P4 pe o parte din parcelă, respectând următoarea regulă: partea de parcelă pe care se accesează P4 se scoate din parcela iniţială şi devine parcelă de sine stătătoare, cu număr nou imediat următor ultimei parcele solicitate. Angajamentele pentru P4 se aplică şi se urmăresc la total suprafaţă angajată. P4-M 10 se poate combina pe aceeaşi suprafaţă agricolă cu P5-M

34 34/124 P4-M 10 se poate combina pe aceeaşi suprafaţă agricolă cu P1 şi P2 ale fiecărei submăsuri de agricultură ecologică (11.1 şi 11.2). Plăţile acordate în cadrul P4 nu pot fi cumulate cu cele acordate în cadrul P7, datorită cerinţelor diferite aplicabile pe timpul iernii pe terenurile arabile. Valoarea plăţii: 128 /ha/an. PACHETUL 5 (P5) ADAPTAREA LA EFECTELE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE Condiţii de eligibilitate: Suprafaţa eligibilă: vizează terenurile arabile situate în zonele cu risc crescut de deşertificare, delimitate în Program la nivel de UAT, angajamentele încheiate pentru P5 sunt condiţionate de menţinerea valorii suprafeţei pe toată perioada de angajament, parcelele pe care se aplică cerinţele putând fi schimbate de la un an la altul, numai fermierii care deţin în cadrul fermei suprafeţe arabile mai mici de 10 ha sunt eligibili. Beneficiarul: suprafeţe agricole localizată pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS), situată în zonele eligibile şi având o categorie de utilizare eligibilă, ele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha, -mediu pentru o perioada de minimum 5 ani, de la data semnării acestuia, se angajează să respecte cerinţele de bază relevante pe suprafaţa întregii ferme, se angajează să respecte cerinţele specifice pachetelor de agro-mediu pentru care aplică, se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu (de bază la nivelul întregii ferme şi superioare la nivelul suprafeţelor aflate sub angajament). Cerinţe specifice: pentru fiecare cultură de primăvară (porumb, sorg, floarea soarelui, soia) angajată pe suprafaţa cultivată se vor utiliza concomitent, în proporţii egale, cel puţin 2 hibrizi/soiuri cu precocităţi diferite (timpurii sau semi-timpurii şi semi-tardivi sau tardivi), fermierii care încheie angajamente, vor trebui să asigure rotaţia culturilor, astfel încât în 2 ani consecutivi să utilizeze minim 3 culturi diferite din cele 4 eligibile (porumb, sorg, floarea soarelui, soia), utilizarea metodelor de lucrare minimă a solului (minimum tillage), fiind interzis aratul suprafeţelor angajate, 34

35 35/124 aplicarea gunoiului de grajd sub formă compostată (cantitatea maximă de gunoi de grajd care se aplică pe teren trebuie să fie în acord cu Standardele privind cantităţile maxime de îngrăşăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol definite în Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi ), este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare, beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu, beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoştinţele şi informaţiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor. Menţiunile de la P1 M 10, legate de demonstrarea deţinerii de cunoştinţe necesare şi informaţii relevante sau asigurarea expertizei necesare, sunt valabile şi P5. Condiţia de eligibilitate numai fermierii care deţin în cadrul fermei suprafeţe arabile mai mici de 10 ha, vizează suprafeţele de teren arabil eligibile, neeligibile, solicitate şi nesolicitate la plată. În cazul nerespectării cerinţelor specifice ale angajamentelor, se aplică reduceri ale sprijinului acordat, care pot merge în unele cazuri prevăzute de sistemul de sancţiuni aplicabil M 10 până la excluderea de la plată. Fermierii vor prezenta la APIA, până la termenul limită de depunere a cererilor unice de plată, documente pentru dovedirea utilizării a doi hibrizi/soiuri cu precocităţi diferite pentru cultura înscrisă în declaraţia de suprafaţă, astfel: certificatul oficial de calitate a seminţei, factura de achiziţionare a seminţei care să includă următoarele informaţii: hibridul şi/sau soiul, precocitatea acestuia (tardiv/semi-tardiv şi timpuriu/semi-timpuriu) şi cantitatea de sămânţă achiziţionată, certificatul oficial de calitate şi conformitate al producătorului/furnizorului. Angajamentele pentru P5 se aplică şi se urmăresc la total suprafaţă angajată. Lista cu denumirea soiurilor şi/sau hibrizilor, grupa de maturitate şi cantitatea de sămânţă/ha necesară pentru înfiinţarea celor patru tipuri de culturi se regăseşte în Anexa nr. 8. P5-M 10 se poate combina pe aceeaşi suprafaţă agricolă cu P4-M 10. P5 M 10 se poate combina pe aceeaşi suprafaţă agricolă cu P1 şi P2 ale fiecărei submăsuri de agricultură ecologică (11.1 şi 11.2). 35

36 36/124 Valoarea plăţii: 125 /ha/an. PACHETUL 6 (P6) PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU FLUTURI (MACULINEA SP.) propune două variante, aplicabile pe suprafeţele de pajişti importante pentru fluturi: varianta 6.1 lucrări manuale pe pajişti importante pentru (Maculinea sp.), varianta 6.2 lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.). Condiţii de eligibilitate: Suprafaţa eligibilă: vizează terenurile agricole utilizate ca pajişti permanente, situate în zonele unde au fost identificate populaţii reprezentative ale unor specii prioritare de fluturi din genul Maculinea sp., delimitate în PNDR la nivel de UAT, angajamentele în cadrul P6 se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea schimbării parcelelor pe perioada angajamentelor. Beneficiarul: Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS), situată în zonele eligibile şi având o categorie de utilizare eligibilă, deţine o suprafaţă minimă a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha, se angajează să menţină angajamentul de agro-mediu pentru o perioada de minimum 5 ani, de la data semnării acestuia, se angajează să respecte cerinţele de bază relevante pe suprafaţa întregii ferme, se angajează să respecte cerinţele specifice pachetelor de agro-mediu pentru care aplică, se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu (de bază la nivelul întregii ferme şi superioare la nivelul suprafeţelor aflate sub angajament). Cerinţele specifice: utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor este interzisă, utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 40 kg N s.a./ha, cositul poate începe doar după data de 25 august, lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament, cu excepţia celor operate cu forţă animală (pentru varianta 6.1) sau lucrările se pot efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurtă și viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele (pentru varianta 6.2), păşunatul se efectuează cu maxim 0,7 UVM pe hectar, sunt interzise acţiunile care să conducă la accelerarea drenajului natural al pajiştilor aflate sub angajament, masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului, 36

37 37/124 pajiştile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor, nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări (se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafeţe sunt afectate accidental), este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare, beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu, beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor. Menţiunile de la P1- M 10 legate de demonstrarea deţinerii de cunoştinţe necesare şi informaţii relevante sau asigurarea expertizei necesare sunt valabile şi P6. În cazul nerespectării cerinţelor specifice ale angajamentelor, se aplică reduceri ale sprijinului acordat, care pot merge în unele cazuri prevăzute de sistemul de sancţiuni aplicabil M 10 până la excluderea de la plată. Angajamentele pentru P6 se aplică şi se urmăresc la nivel de parcelă agricolă. Valoarea plăţii: varianta 6.1 lucrări manuale pe pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) 361 /ha/an, varianta 6.2 lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) 282 /ha/an Nu sunt posibile combinaţii de pachete pe aceleaşi parcele, zonele eligibile fiind diferite. PACHETUL 7 (P7) TERENURI ARABILE IMPORTANTE CA ZONE DE HRĂNIRE PENTRU GÂSCA CU GÂT ROŞU (BRANTA RUFICOLLIS) Condiţii de eligibilitate: Suprafaţa eligibilă: vizează terenurile arabile situate în SPA-uri (Special Protection Area) reprezentative pentru Branta ruficollis, delimitate în Program la nivel de UAT, pentru a se evita orice suprapunere cu standardul de ecocondiţionalitate referitor la protecţia solului pe timpul iernii, P7 se poate aplica pe maximum 80% din suprafaţa de teren arabil aparţinând unei ferme, 37

38 38/124 angajamentele în cadrul P7 se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea schimbării parcelelor pe perioada angajamentelor. Beneficiarul: Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS), situată în zonele eligibile şi având o categorie de utilizare eligibilă, deţine o suprafaţă minimă a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha, se angajează să menţină angajamentul de agro-mediu pentru o perioada de minimum 5 ani, de la data semnării acestuia, se angajează să respecte cerinţele de bază relevante pe suprafaţa întregii ferme, se angajează să respecte cerinţele specifice pachetelor de agro-mediu pentru care aplică, se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu (de bază la nivelul întregii ferme şi superioare la nivelul suprafeţelor aflate sub angajament). Cerinţe specifice: în fiecare an de angajament, după data de 15 septembrie, trebuie înfiinţată o cultură de cereale de toamnă (grâu, orz, secară, triticale) sau de rapiţă, însămânţarea cerealelor de toamnă (grâu, orz, secară, triticale) sau a rapiţei trebuie finalizată înainte de data de 15 octombrie, pe perioada de 5 ani a angajamentelor este obligatorie înfiinţarea în cel puţin 2 ani a culturii de porumb pe timpul verii, în situaţia în care se înfiinţează o cultură de porumb, în anul respectiv, pe parcela angajată, cultura de toamnă este încorporată în sol până cel târziu la finalul lunii martie, parcelele angajate vor putea fi însămânţate cu porumb, dar nu mai târziu de data de 15 mai, iar porumbul nu va fi recoltat înainte de data de 15 septembrie, la recoltarea culturii de porumb este lăsată o suprafaţă nerecoltată de minim 5 % şi maxim 10 % sau în situaţia în care nu este înfiinţată o cultură de porumb, în anul respectiv de angajament fermierul este obligat să asigure o cantitate de 100 kg de porumb boabe pe hectar, în cel puţin un punct de hrănire situat pe suprafaţa fiecărei parcele angajate, pesticidele şi fitostimulatorii (îngrăşămintele) nu pot fi folosite în perioada cuprinsă între însămânţarea culturii de toamnă şi 15 martie, se interzic lucrările agricole şi/sau păşunatul în perioada 15 octombrie 15 martie, este interzisă folosirea metodelor de alungare a păsărilor în perioada cuprinsă între 15 octombrie şi 31 martie, este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare, beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu, beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoştinţele şi informaţiile 38

39 39/124 necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor. Menţiunile de la P1- M 10 legate de demonstrarea deţinerii de cunoştinţe necesare şi informaţii relevante sau asigurarea expertizei necesare sunt valabile şi P7. În cazul nerespectării cerinţelor specifice ale angajamentelor, se aplică reduceri ale sprijinului acordat, care pot merge în unele cazuri prevăzute de sistemul de sancţiuni aplicabil M 10 până la excluderea de la plată. Angajamentele pentru P7 se urmăresc la nivel de parcelă agricolă. Nu trebuie considerat că acolo unde există P7, GAEC 4 este parte componentă a acestuia (suprafaţa care face obiectul P7 trebuie să fie diferită de cea pe care este obligatorie respectarea GAEC 4). Cultura de toamnă se înfiinţează în fiecare an din cei cinci pe toate parcelele angajate. Cultura de porumb se înfiinţează în cel puţin doi ani din cei cinci ani de angajament. Ex: în cazul în care un fermier aplică P7 pe trei parcele, pe fiecare dintre cele trei parcele în cel puţin doi ani din cinci de angajament trebuie să cultive porumb. Respectarea condiţiei specifice prevăzute în fişa măsurii din P.N.D.R. pe perioada de 5 ani a angajamentelor este obligatorie înfiinţarea în cel puţin 2 ani a culturii de porumb pe timpul verii implică obligativitatea înfiinţării acestei culturi pe parcela întreagă, nu pe subparcelă. Suprafaţa de minim 5% şi maxim 10% cu porumb trebuie lăsată nerecoltată pe parcela respectivă până după data de 15 martie. În campania următoare, aceasta se va declara ca subparcelă distinctă. Parcela cultivată iniţial cu porumb va continua să îşi păstreze numărul iniţial. În situatia în care într-o campanie pe o parcelă cu angajament pentru P7 a fost înfiinţată cultura de porumb (ex. 2013), în campania următoare suprafaţa nerecoltată de minim 5% şi maxim 10% este eligibilă pentru agro-mediu doar dacă sunt respectate normele de ecocondiţionalitate, indiferent de cultura existentă pe suprafaţa respectivă. În anul de angajament care urmează anului în care a fost înfiinţată cultura de porumb (ex. 2014), fermierii trebuie să declare o parcelă cu două subparcele, având coduri de cultură diferite. Ulterior (ex. 2015), parcela trebuie reîntregită cu cultura eligibilă P7. În cazul P7, transferul se realizeză la nivel de parcelă. Fermierul care preia angajamentul trebuie să se asigure că în urma transferului poate asigura pe suprafaţa de teren arabil, pe care o deţine la nivel de exploataţie, respectarea cerinţei GAEC4 şi menţinerea suprafeţei de P7 preluat prin transfer. 39

40 40/124 Plăţile acordate în cadrul P7 nu pot fi cumulate cu plăţile acordate în cadrul P4, datorită cerinţelor diferite aplicabile pe timpul iernii pe terenurile arabile. Valoarea plăţii: 250 /ha/an. PACHETUL 8 (P8) CREŞTEREA ANIMALELOR DE FERMĂ DIN RASE LOCALE ÎN PERICOL DE ABANDON Condiţii de eligibilitate Suprafaţa eligibilă: P8 este disponibil la nivelul întregului teritoriu naţional; Beneficiarii: deţin femele de reproducție de rasă pură locală în pericol de abandon din speciile prevăzute în program, înscrise în registrul genealogic al rasei - secţiunea principală - condus de asociaţii acreditate de ANZ, sunt utilizatorii unor suprafeţe agricole localizate pe teritoriul României, identificabile în Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS), pe care asigură o densitate a şeptelului de cel puţin 0,3 UVM/ha (încărcătura se calculează la întregul efectiv de animale din fermă şi se raportează la suprafeţele de pajişti permanente), se angajează să respecte, pe suprafaţa întregii ferme, cerinţele de bază relevante pentru P8, prevăzute în program, se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor derulate în cadrul fermei, relevante din perspectiva respectării angajamentelor, se angajează să respecte cerinţele specifice angajamentelor voluntare privind creşterea animalelor femele adulte de reproducţie din rase locale în pericol de abandon. Sunt eligibili pentru accesarea P8 doar fermierii care desfăşoară activitate agricolă şi deţin femele de reproducţie de rasă pură locală în pericol de abandon, din speciile prevăzute în PNDR , înscrise în registrul genealogic al rasei (secţiunea principală) condus de asociaţii acreditate de ANZ. Nu sunt eligibile pentru plăţi în cadrul acestui pachet ecvideele utilizate preponderent în scopuri sportive sau recreative. P8 nu este condiţionat de respectarea criteriului de eligibilitate privind suprafaţa parcelei şi/sau a exploataţiei, plata aferentă acestui pachet nefiind o plata pe suprafaţă. In acest caz, condiţia de eligibilitate privind suprafaţa este ca fermierul să utilizeze o suprafaţă de pajişti permanente (în declaraţia de suprafaţă să fie înscrise parcele care au categoria de folosinţă PP-pajişti permanente) pe care să asigure o încărcătură minimă a animalelor de 0,3 UVM/ha. Cerinţe specifice: beneficiarul se angajează să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a registrului genealogic al rasei condus de asociaţii acreditate de ANZ în baza art. 5 lit. a) din HG nr. 1188/2014, 40

41 41/124 beneficiarul se angajează să menţină, pe o perioadă de 5 ani, numărul de animale femele adulte de reproducţie prevăzut la încheierea angajamentului, precum şi descendenţii femele necesari pentru înlocuirea acestor animale până la sfârşitul programului; dacă efectivul angajat se reduce, datorită unor cauze cum ar fi îmbolnăvirea, sacrificarea, moartea sau vânzarea animalelor, beneficiarul are obligaţia de a notifica APIA (în 15 zile lucrătoare de la data eliberării documentului constatator) şi de a reface efectivul de femele adulte de reproducţie, prin trecere de la tineret sau prin cumpărare; în cazul în care efectivul de animale adulte nu se va reface în maximum 6 luni de la momentul notificării, sprijinul va fi redus proporţional, beneficiarul asigură o densitate a şeptelului de cel mult 2,0 UVM/ha (încărcătura se calculează la întregul efectiv de animale din fermă şi se raportează la suprafeţele de pajişti permanente), pajiştile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor, este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare, beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu, beneficiarii trebuie să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoştinţele şi informaţiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor. Menţiunile de la P1- M 10, legate de demonstrarea deţinerii de cunoştinţe necesare şi informaţii relevante sau asigurarea expertizei necesare, sunt valabile şi P8. În cazul nerespectării cerinţelor specifice ale angajamentelor, se aplică reduceri ale sprijinului acordat, care pot merge în unele cazuri prevăzute de sistemul de sancţiuni aplicabil M10 până la excluderea de la plată. ANZ a stabilit rasele locale în pericol de abandon în România şi pericolul (gradul de risc) în care se află acestea, conform art. 7 (3) al Regulamentului (UE) nr. 807/2014, după cum urmează: Ovine: o Ţigaie cu cap negru de Teleorman o Raţca (Valahă cu coarne în tirbuşon) o Karakul de Botoşani o Merinos de Suseni o Merinos Transilvănean o Merinos de Cluj o Merinos de Palas o Tigaie varietatea ruginie Caprine: 41

42 42/124 o Carpatina o Alba de Banat Taurine: o Sura de Stepă Bubaline: o Bivolul românesc Ecvidee: o Furioso North Star o Huţul o Gidran o Semigreul românesc o Shagya Arabă o Nonius o Lipiţan Porcine: o Bazna o Mangaliţa Dacă efectivul de animale se reduce datorită unor cauze cum ar fi îmbolnăvirea, sacrificarea, moartea sau vânzarea animalelor, fermierul trebuie să aducă odată cu Notificarea următoarele documente doveditoare: - certificat sanitar-veterinar, în cazul îmbolnăvirii sau sacrificării, - act constatator al medicului veterinar, în cazul morţii, - document de livrare în cazul vânzării animalelor, - document eliberat de Poliţie şi/sau de Primărie în cazul dispariţiei urmarea unui furt sau urmarea atacului animalelor sălbatice Documentele enunţate trebuie să conţină elementele de identificare ale animalelor. In caietul de agro-mediu, fermierul va înscrie în rubrica,,observatii evenimentul (îmbolnăvirea, sacrificarea, moartea, vânzarea) care a dus la dispariţia animalului, data producerii evenimentului, documentul doveditor şi data la care s-a produs înlocuirea animalului. În calculul UVM/ha se vor lua în considerare şi parcelele cu categoria de folosinţă pajişti permanente, înscrise în declaraţia de suprafaţă 2015 de către fermier ca livezi tradiţionale utilizate extensiv prin cosit şi/sau păşunat. De asemenea, suprafeţele de pajişti permanente care se iau în calculul UVM/ha pot fi eligibile, neeligibile, solicitate şi nesolicitate la plată. În vederea respectării cerinţei de eligibilitate şi cerinţei specifice referitoare la UVM/ha a P8, în calculul UVM/ha, se vor lua în considerare şi specia porcine femele de reproducţie înscrise în Registul genealogic cu rasele eligibile P8 (respectiv Bazna, Mangaliţa) dacă îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute în fişa măsurii din PNDR

43 43/124 Rata (coeficientul) de conversie pentru porcinele femele de reproducţie este de 0,5 UVM/cap. Nu se deschide un nou angajament, cel iniţial continuând până la expirarea celor 5 ani, dacă fermierul declară un număr mai mare de animale/rasă de până în 20% din numărul de animale/rasă determinat în primul an de angajament. Dacă acest procent este depăşit, fermierul deschide un nou angajament pentru întregul număr de animale/rasă pentru o perioadă de 5 ani, începând cu anul în care angajamentul a fost înlocuit. Vechiul angajament se urmăreşte până la împlinirea celor 5 ani. Angajamentele pentru P8 se urmăresc la nivelul efectivelor de animale femele adulte de reproducţie din rase locale în pericol de abandon prevăzut la începerea angajamentului. Dacă pe un dosar există solicitare de P8-M10, atunci pentru toate celelalte scheme de plată/măsuri de sprijin solicitate în cererea unică respectivă, calculul UVM/ha se va face luând în considerare şi porcii din rasele femele de reproducţie înscrise în Registrul genealogic Bazna şi Mangaliţa. Fermierii vor aduce la depunerea/modificarea cererii unice de plată (sau până la termenul limită de depunere a acestora), Adeverinţa eliberată de Asociaţia care conduce registrul genealogic al rasei solicitate la plata P8 - Anexa nr. 6. Plata se acordă anual, ca sumă fixă pe UVM (calculat pentru femelele adulte de reproducţie de rasă pură), iar beneficiarii trebuie să fie proprietari, arendaşi, concesionari, asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune, locatari ai terenurilor şi să asigure încărcătura de animale (UVM/ha) conform fişei măsurii. Valoarea plăţii: Ovine 87 /UVM, Caprine 40 /UVM, Bovine (taurine şi bubaline) 200 /UVM, Ecvidee 200 /UVM, Porcine 176 /UVM. Beneficiarii P8 pot primi plăţi acordate pe suprafeţele agricole în cadrul celorlalte măsuri şi/sau pachete. Alte informaţii relevante pentru M 10 / M 214!!!: a. Fermierii depun anual o cerere unică de plată în termenul stipulat de legislaţie art. 12 alin. 2 din Regulamentul CE nr. 809/2014. Un fermier nu poate depune mai multe cereri unice de plată, chiar dacă deţine suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe. 43

44 44/124 b. Fermierii trebuie să declare în cererea unică de plată toate parcelele agricole pe care le utilizează. c. Fermierii sunt informaţi la depunerea cererii asupra zonelor eligibile pentru fiecare pachet în parte conform PNDR Lista acestor zone este afişată şi la centrul judeţean/centrele locale APIA şi/sau Primării. d. Toate înscrisurile din Caietul de agro-mediu - Anexa nr. 2 trebuie actualizate ori de câte ori se realizează activităţi legate de angajamentul asumat. Fermierul trebuie să păstreze Caietul cu înregistrările făcute, pe toată perioada angajamentului, pentru toate campaniile începând cu anul în care s-a semnat angajamentul şi 3 ani după încheierea acestuia - art. 18 litera b) din HG nr. 226/2015 (pentru M Regulamentul CE nr. 885/2006, cu modificările şi completările ulterioare, art. 9 alin. 2). In cazul unui control din partea APIA, dar şi din partea altor organisme de control abilitate, fermierul trebuie să prezinte acest caiet. Lipsa Caietului de agro-mediu (pe anul în curs şi anii precedenţi), dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestuia, atrage după sine sancţionarea fermierului care poate ajunge până la excluderea de la plată pe pache. e. La depunerea cererii unice de plată 2015, în aplicatia IPA Online, fermierul alege codul corespunzător pachetului/combinaţiei de pachete corespunzător/oare pentru fiecare parcelă din declaraţia de suprafaţă. Bifa de solicitare a plăţii în căsuţa/căsuţele aferente pachetului/pachetelor M 10 / M 214 din coloana Solicit plata din partea IV.-Scheme/măsuri de sprijin/ajutor solicitate, 57. B din formularul unic de cerere de plată va fi completată automat în aplicaţia IPA Online în funcţie de existenţa în declaraţia de suprafaţă 2015 a cel puţin unei parcele cu pachet aferent M 10 / M 214). În cazul în care fermierul nu doreşte sprijinul aferent M 10, completează formularul de modificare M3. Modificarea pachetelor aferente M 10 / M 214 şi a bifelor de solicitare pentru aceste măsuri se face cu formularul de modificare M1. f. Pentru angajamentele noi, asumate în cadrul M 10, se înmânează fermierului o copie completată şi semnată de către acesta după partea V.1. ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII şi partea V.3.1- ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII*) - M 10 - AGRO-MEDIU ŞI CLIMĂ din formularul de cerere unică de plată g. Parcelele de agro-mediu nu se comasează. h. Pachetele de agro-mediu nu se accesează pe fracţiuni de parcelă. i. Fermierii care optează pentru Schema pentru micii fermieri (art. 61 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013) şi solicită şi M 10 (M 214), M 11 sau M 13, au obligatia să respecte ecocondiţionalitatea pe întreaga suprafaţă a exploataţiei şi cerinţele specifice şi cele de bază relevante măsurilor/pachetelor respective. Nerespectare acestor condiţii poate conduce la aplicarea sancţiunilor administrative conform legislaţiei în vigoare. 44

45 45/124 j. Din punctul de vedere al eligibilităţii terenului, plăţile în cadrul M 10 se acordă pentru: - terenul arabil (TA)- în cazul P4, P5, P7, - pajişti permanente (PP), inclusiv pentru livezi tradiţionale utilizate extensiv prin păşunat şi/sau cosit, în cazul P1, - pajişti permanente (PP) utilizate ca fâneţe şi livezi tradiţionale utilizate extensiv prin cosit, în cazul P2, - pajişti permanente (PP), în cazul P3 şi P6.. k. În baza art. 11 alin (3) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare:,,în cazul măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală pentru angajamentele care se aplică la nivel de parcelă, prevăzute în art. 33 alin. (2) din OUG nr. 3/2015, nu există posibilitatea schimbării parcelelor, prin modificarea amplasamentului sau prin micşorarea suprafeţei, pe tot parcursul celor 5 ani de angajament. În caz contrar, APIA va proceda la recuperarea plăţilor efectuate pentru aceste suprafeţe pentru toţi anii de angajament. Angajamentele asumate de către fermieri pentru măsurile compensatorii, prevăzute în art. 33 alin. (2) din OUG nr. 3/2015, care se aplică la nivel de suprafaţă total angajată, sunt condiţionate de menţinerea suprafeţei angajate pe toată perioada de angajament, parcelele putând fi schimbate anual. l. În baza art. 7 alin. 2 şi 3 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care: - formele asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră, păşunilor şi fâneţelor, obştile de moşneni în devălmăşie, obştile răzeşeşti nedivizate, composesoratele, obştile de cumpărare, pădurile grănicereşti, pădurile urbariale, cooperativele, alte comunităţi şi forme asociative cu diferite denumiri, - utilizatorii de pajişti permanente, persoane fizice sau juridice de drept privat, altele decât asociaţiile crescătorilor de animale care concesionează / închiriază pajişti permanente de la ADS sau Consiliile Locale, nu respectă încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, vor realiza un cosit anual pe pajiştile permanente aflate în proprietate, în perioada 15 iunie - 1 august. În cazul pajiştilor permanente aflate sub angajamente în cadrul P M 10 sau P3.1 - M 214 şi P 6 M 10 sau P6 - M 214, cositul se efectuează numai după datele stabilite în fişele măsurilor şi trebuie efectuat până la finalul lunii septembrie. m. La o parcelă aflată sub angajament de agro- mediu din anii anteriori se poate alipi o suprafaţă care nu se află sub angajament din anii anteriori, cu excepţia parcelelor aflate sub angajament de P5. În campania 2015 suprafaţa alipită nu poate depăşi 50% sau 1 ha faţă de suprafaţa angajată în primul an. n. Având în vedere: - că art. 28 din Regulamentul UE nr. 1305/2013, cu modificările şi completările ulterioare, nu impune obligativitatea îndeplinirii de către solicitanţii M 10 a condiţiei de fermier activ şi 45

46 46/124 - prevederile stipulate de PNDR că,,beneficiarii (M 10) sunt fermierii utilizatori ai terenurilor agricole, pentru a putea beneficia de plăţi în cadrul M 10, fermierii trebuie să facă dovada utilizării terenului agricol conform Ordinului MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare. I.3. Măsura 11 (M 11) Agricultura ecologică - PNDR (cu finanţare din alocarea FEADR ) Beneficiarii: Fermierii activi (utilizatori ai terenurilor agricole) înregistrați în sistemul de agricultură ecologică. A. Submăsura 11.1 Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică conţine: Pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) aflate în conversia la agricultura ecologică, Pachetul 2 - legume aflate în conversia la agricultura ecologică, Pachetul 3 - livezi aflate în conversia la agricultura ecologică, 46

47 47/124 Pachetul 4 - vii aflate în conversia la agricultura ecologică, Pachetul 5 - plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică, Pachetul 6 pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică. Condiţii de eligibilitate: Suprafaţa eligibilă: terenuri agricole din categoriile de folosinţă încadrate ca terenuri arabile (pachetele 1, 2 şi 5), livezi (pachetul 3), vii (pachetul 4) şi pajişti permanente (pachetul 6), angajamentele se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea schimbării parcelelor pe perioada angajamentelor, pachetul 6 se poate aplica numai în UAT-urile care nu sunt eligibile în cadrul Măsurii 10 pentru pachetele aplicabile pe pajişti permanente (Pachetul 1, 2, 3.1, 3.2 şi 6), prezentate în PNDR. Beneficiarul: se încadrează în categoria fermierilor activi în înţelesul art. 9 din R (UE) nr. 1307/2013; este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS); deţine o suprafaţă minimă a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha (iar în cazul serelor, solariilor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuştilor fructiferi, suprafaţa parcelei agricole trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha); este înregistrat, în fiecare an pentru care solicită sprijin, conform prevederilor legale, ca operator în agricultura ecologică; încheie pe toată durata angajamentului un contract cu un organism de inspecţie şi certificare independent, acreditat conform prevederilor legislaţiei naţionale, se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea angajamentelor (de bază la nivelul întregii ferme şi superioare la nivelul suprafeţelor aflate sub angajament). Cerinţe specifice: beneficiarii trebuie să respecte practicile specifice agriculturii ecologice pe suprafeţele agricole care fac obiectul angajamentului, pe toată perioada de desfăşurare a acestuia, beneficiarii trebuie să menţină certificarea suprafeţelor care au făcut obiectul angajamentului pentru conversia la metodele de agricultură ecologică pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul semnării angajamentului respectiv, beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea angajamentelor, în cazul pajiştilor permanente pentru care se încheie angajamente, se asigură pe toată perioada angajamentului o încărcătură minimă de animale de 0,3 UVM/ha, beneficiarii trebuie să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoştinţele şi informaţiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agricultură ecologică prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate 47

48 48/124 de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor. Demonstrarea deţinerii de cunoştinţe necesare şi informaţii relevante sau asigurarea expertizei necesare trebuie făcută: înainte de efectuarea primei plăţi (până la finalul primului an de angajament) de către fermierii cu angajamente pe suprafeţe ale pachetului mai mari de 300 ha, înainte de efectuarea celei de-a II-a plăţi (până la finalul anului II de angajament) de către fermierii cu angajamente pe suprafeţe ale pachetului de până la 300 ha. Pentru atingerea acestor condiţii, prin intermediul sprijinului acordat în cadrul PNDR, beneficiarilor măsurii adresate agriculturii ecologice le vor putea fi acordate servicii de formare (Măsura 1-PNDR ) sau servicii de consiliere (Măsura 2-PNDR ), în condiţiile specifice (inclusiv cele care vizează selecţia beneficiarilor finali) prevăzute. Beneficiarii plăţilor adresate agriculturii ecologice care nu beneficiază de serviciile vizate de Măsura 1 sau Măsura 2, trebuie să facă dovada: obţinerii cunoştinţelor şi informaţiiilor necesare prin prezentarea unor documente care să ateste participarea la un curs de instruire în domeniul implementării angajamentelor de agricultură ecologică sau asigurării expertizei prin servicii de consiliere sau consultanţă în domeniul implementării angajamentelor de agricultură ecologică, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor. Fermierii care accesează M 11 trebuie să facă dovada deţinerii cunoştinţelor şi informaţiilor necesare. Aceasta este valabilă la nivel de măsură şi vizează doar angajamentele noi, deschise în campania Dovada/documentul deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelorconform Anexei nr. 10 trebuie prezentat la APIA până la 1 octombrie inclusiv a anului de cerere respectiv, în funcţie de suprafaţa angajată. Fermierii care au angajamente noi, pe una din Submăsurile 11.1/11.2 şi au suprafeţe angajate mai mari de 300 ha în campania 2015, trebuie să prezinte la APIA documentul care face dovada competenţelor până la 1 octombrie Neprezentarea acestui document atrage după sine sancţiuni pentru nerespectarea cerinţei specifice stabilit prin Ordin MADR nr. 1828/2015. În cazul nerespectării cerinţelor specifice ale angajamentelor, se aplică reduceri ale sprijinului acordat, care pot merge în unele cazuri prevăzute de sistemul de sancţiuni aplicabil M 11 până la excluderea de la plată. 48

49 49/124 Fermierii care doresc să acceseze şi să beneficieze de sprijinul acordat în cadrul Măsurii 11 (submăsura 11.1, 11.2), trebuie să respecte condiţiile de eligibilitate şi cerinţele specifice acestei măsuri. Beneficiarii măsurii trebuie să respecte la nivelul întregii exploaţii agricole standardele de ecocondiţionalitate stabilite în temeiul titlului VI capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, prevăzute în legislaţia naţională. Ajutorul specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică (conversia) a fost finanţat până în anul 2014 (inclusiv) din FEGA- Fondul European de Garantare Agricolă, în baza art. 68 alin. (1) lit a) din Regulamentul CE nr. 73/2009, cu modificările şi completările. Începând din Campania 2015, acestuia îi corespunde submăsura 11.1-sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică din cadrul M 11 - PNDR , finanţată din FEADR-Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală. Începând din campania 2015 nu se mai acordă subvenţii în baza art. 68 din Regulamentul CE nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare. În baza art. 98 alin. 2 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare:,,pot accesa şi beneficia de sprijinul acordat în cadrul submăsurii 11.1 sau submăsurii 11.2, atât fermierii care se înscriu în agricultura ecologică, cât şi fermierii care au beneficiat anterior de ajutorul specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, acordat în baza art. 68 alin. 1 litera a) punctul ii) din Regulamentul CE nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare (conversie la agricultura ecologică) şi care şi-au încheiat aceste angajamente, dacă îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute în PNDR Nu se pot acorda plăţi prin submăsura 11.1 pentru angajamente derulate simultan cu perioada de implementare a schemei de ajutor specific. În acest sens, dacă fermierul a primit în 2014 plata pentru anul I de conversie (în baza art. 68 din Regulamentul CE nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare), în Campania 2015, la accesarea submăsurii 11.1, solicită pe acea parcelă plata pentru anul II de conversie (fermierul nu poate primi plată şi din FEADR pe anul I de conversie deoarece a beneficiat de plata pentru conversie anul I din FEGA). În baza art. 98 alin. 3 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare:,,angajamentul semnat în campania 2015, în cadrul M 11.1, este considerat în primul an de angajament, indiferent de anul de conversie în care se află fermierul. Aşadar, fermierii care sunt încă în perioada de conversie, depun cererea unică de plată 2015, solicită sprijinul aferent submăsurii 11.1 dacă îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute în PNDR şi prezintă la APIA documentele justificative (Master Certificat/Certificat de Conformitate). Dacă nu depun cererea unică de plată 2015 şi nu solicită sprijinul aferent submăsurii 11.1, au obligaţia de a respecta angajamentul asumat timp de 5 ani de la data solicitării sprijinului specific conform prevederilor art. 5 alin 1) pct. h) din HG 759/2010, cu modificările şi completările ulterioare. În acest context, şi în Campania 2015, au obligaţia de a face dovada menţinerii în sistemul de agricultură ecologică a parcelelor pentru care au primit ajutor specific pentru conversie pe o perioadă de 5 ani de la data 49

50 50/124 solicitării sprijinului specific (trebuie să prezinte anual, în termen, documentul justificativ emis de Organismul de Inspecţie şi Certificare-OIC până la împlinirea celor 5 ani de angajament). Fermierul care utilizează parcele care sunt în ultimul an de conversie, respectiv în anul II/III (în funcţie de cultura declarată), va depune în campania 2015 cerere unică de plată, va solicita sprijin pentru submăsura 11.1 dacă îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute în PNDR Va semna un angajament pe 5 ani şi va prezenta la APIA document justificativ (Master Certificat/Certificat de Conformitate) pentru conversie în termen. În campania 2015 angajamentul semnat pentru submăsura 11.1 se consideră însă în anul I (deoarece e plătit pentru conversie din FEADR pentru prima dată, deşi propriu-zis este în ultimul de conversie) conform alin. 3 art. 98 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare. În aceste condiţii, în campania următoare, respectiv 2016, fermierul poate: - fie să solicite sprijin din submăsura 11.2 (semnând iar un angajament pe 5 ani, de data aceasta pentru submăsura11.2), plătit tot din FEADR, - fie să nu solicite sprijin pentru M 11.2, dar trebuie să menţină parcelele în sistemul de agricultură ecologică, cu obligativitatea de a prezenta anual la APIA documentul justificativ până la finalizarea celor 5 ani de angajament aferent submăsurii 11.1 (fermierul va fi urmărit încă 4 ani rămaşi din angajamentul submăsurii 11.1). Conform art. 98 alin. 6 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare:,,plăţile din cadrul Submăsurii 11.1 se acordă numai pentru limitele perioadelor de conversie, prevăzute în PNDR , pentru fiecare categorie de producţie vegetală şi nu în cazul repetării anului de conversie sau prelungirii perioadei de conversie. În cazul constatării repetării anului de conversie sau prelungirii perioadei de conversiei (submăsura 11.1), se consideră angajament nerespectat şi se aplică sancţiuni, care pot conduce şi la recuperarea sumelor acordate în anii anteriori, conform legislaţiei în vigoare. Sprijinul se acordă anual ca sumă fixă, pe unitatea de suprafaţă (ha) ca plată compensatorie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de beneficiarii care încheie angajamente voluntare pentru o perioadă de maximum 2 ani (pentru culturi anuale) şi maximum 3 ani (pentru culturi perene). Valoarea plăţilor: Pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) aflate în conversia la agricultura ecologică euro/ha/an, Pachetul 2 - legume aflate în conversia la agricultura ecologică euro/ha/an, Pachetul 3 - livezi aflate în conversia la agricultura ecologică euro/ha/an, Pachetul 4 - vii aflate în conversia la agricultura ecologică euro/ha/an, Pachetul 5 - plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică 365 euro/ha/an, 50

51 51/124 Pachetul 6 pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică 124 euro/ha/an. B. Submăsura Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică conţine: Pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultura ecologică, Pachetul 2 - legume certificate în agricultura ecologică, Pachetul 3 livezi certificate în agricultura ecologică, Pachetul 4 vii certificate în agricultura ecologică, Pachetul 5 - plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologică, Pachetul 6 pajişti permanente certificate în agricultura ecologică. Condiţii de eligibilitate: Suprafaţa eligibilă: terenuri agricole din categoriile de folosinţă încadrate ca terenuri arabile (pachetele 1, 2 şi 5), livezi (pachetul 3), vii (pachetul 4) şi pajişti permanente (pachetul 6), angajamentele se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea schimbării parcelelor pe perioada angajamentelor, pachetul 6 - se poate aplica numai în UAT-uri care nu sunt eligibile în cadrul Măsurii 10 pentru pachetele aplicabile pe pajişti permanente (Pachetul 1, 2, 3.1, 3.2 şi 6), prezentate în PNDR. Beneficiarul: se încadrează în categoria fermierilor activi în înţelesul art. 9 din R (UE) nr. 1307/2013; este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizată pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS); deţine o suprafaţă minimă a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha (iar în cazul serelor, solariilor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuştilor fructiferi, suprafaţa parcelei agricole trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha); este înregistrat, în fiecare an pentru care solicită sprijin, conform prevederilor legale, ca operator în agricultura ecologică; încheie pe toată durata angajamentului un contract cu un organism de inspecţie şi certificare independent, acreditat conform prevederilor legislaţiei naţionale; se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea angajamentelor (de bază la nivelul întregii ferme şi superioare la nivelul suprafeţelor aflate sub angajament). Cerinţe specifice: beneficiarii submăsurii trebuie să respecte practicile specifice agriculturii ecologice pe suprafeţele agricole care fac obiectul angajamentului, pe toată perioada de desfăşurare a acestuia, beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea angajamentelor, 51

52 52/124 în cazul pajiştilor permanente pentru care se încheie angajamente, se asigură pe toată perioada angajamentului o încărcătură minimă de animale de 0,3 UVM/ha, beneficiarii trebuie să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoştinţele şi informaţiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agricultură ecologică prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor. Menţiuni suplimentare referitoare la demonstrarea deţinerii de cunoştinţe necesare şi informaţii relevante sau asigurarea expertizei necesare se regăsesc înscrise la Submăsura În cazul nerespectării cerinţelor specifice ale angajamentelor, se aplică reduceri ale sprijinului acordat, care pot merge în unele cazuri prevăzute de sistemul de sancţiuni aplicabil M 11 până la excluderea de la plată. Beneficiarii măsurii trebuie să respecte la nivelul întregii exploaţii agricole standardele de ecocondiţionalitate stabilite în temeiul titlului VI capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, prevăzute în legislaţia naţională. Măsurii 214, pachetul 5-Agricultura ecologică din PNDR (plătită din FEADR) îi corespunde începând din campania 2015 submăsura 11.2-sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică, plătită tot din FEADR, în cadrul M 11 - PNDR În baza art. 98 alin. 4 şi 5 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare, stipulează:,,fermierii care au finalizat cei doi/trei ani de conversie pot începe angajamente în cadrul submăsurii 11.2, cu semnarea unui nou angajament de 5 ani (n.n. dacă îndeplinesc condiţiile de eligibilitate stipulate de PNDR ). În situaţia în care nu deschid angajamente pentru submăsura 11.2, aceştia au obligaţia de a menţine suprafeţele în sistem ecologic 5 ani de la semnarea angajamentului aferent Submăsurii Dacă pe perioada celor 5 ani de angajament din submăsura 11.2 se constată nerespectări ale angajamentului ce conduc la recuperarea sumelor necuvenite primite în campaniile anterioare, recuperarea se va face şi pe perioada conversiei, dacă nu s-au încheiat cei 5 ani de la semnarea angajamentului pe Submăsura Fermierii care au finalizat cei doi/trei ani de conversie, nu depun cererea unică de plată 2015 şi nu solicită sprijinul aferent submăsurii 11.2, au obligaţia de a respecta angajamentul asumat timp de 5 ani de la data solicitării sprijinului specific conform prevederilor art. 5 alin 1) pct. h) din HG 759/2010, cu modificările şi completările ulterioare. În acest context, şi în Campania 2015, au obligaţia de a face dovada menţinerii în sistemul de agricultură ecologică a parcelelor pentru care au primit ajutor specific pentru conversie pe o perioadă de 5 ani de la data solicitării sprijinului specific (trebuie 52

53 53/124 să prezinte anual documentul justificativ emis de Organismul de Inspecţie şi Certificare- OIC până la împlinirea celor 5 ani de angajament). Sprijinul se acordă anual ca sumă fixă, pe unitatea de suprafaţă (ha) şi reprezintă o plată compensatorie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de beneficiarii care încheie angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani. Valoarea plăţilor: Pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultura ecologică euro/ha/an, Pachetul 2 legume certificate în agricultura ecologică euro/ha/an, Pachetul 3 livezi certificate în agricultura ecologică euro/ha/an, Pachetul 4 vii certificate în agricultura ecologică euro/ha/an, Pachetul 5 - plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologică 350 euro/ha/an, Pachetul 6 pajişti permanente certificate în agricultura ecologică-111 euro/ha/an, Alte informaţii relevante M 11 şi M 214 (P5)!!!: a). La depunerea cererii unice de plată 2015, în aplicatia IPA Online, fermierul alege codul corespunzător pachetului/combinaţiei de pachete corespunzător/oare pentru fiecare parcelă din declaraţia de suprafaţă. Bifa de solicitare a plăţii în căsuţa/căsuţele aferente pachetului/pachetelor M 11 / M 214 din coloana Solicit plata din partea IV.- Scheme/măsuri de sprijin/ajutor solicitate, 57. B din formularul unic de cerere de plată va fi completată automat în aplicaţia IPA Online în funcţie de existenţa în declaraţia de suprafaţă 2015 a cel puţin unei parcele cu pachet aferent M 11 / M 214. În cazul în care fermierul nu doreşte sprijinul aferent M 11/M 214, completează formularul de modificare M3. Modificarea pachetelor din M 214 şi M 11 şi a bifelor de solicitare pentru aceste măsuri se face cu formularul de modificare M1. b). Pentru a putea beneficia de plăţi, pentru fiecare dintre submăsurile 11.1 şi 11.2, cât şi pentru pachetele din M 214 adaptate la cadrul juridic al submăsurii 11.2, fermierul trebuie să prezinte următoarele documente în termen: - Copie contract încheiat între organismul de inspectie şi certificare/entitate mandatată şi beneficiar - odată cu cererea unică / până la termenul final de depunere a cererilor unice de plată; - Copie fişă de înregistrare a beneficiarului în agricultura ecologică conform Anexei 1 din Ordinul MADR 1253/2013, cu modificările şi completările ulterioare-anexa nr. 11 din prezentul ghid (care trebuie să fie vizată de DAJ şi valabilă pentru anul în curs) - odată cu cererea unică / până la termenul final de depunere a cererilor unice de plată; - Copie după documentul justificativ (certificat de conformitate/master certificat şi anexa la certificat conform Anexa 2 din Ordinul M.A.D.R nr. 181/2012, cu modificările şi completările ulterioare - Anexei nr. 4 din prezentul ghid - până la data de 30 octombrie 53

54 54/ inclusiv). Documentul justificativ, împreună cu anexa trebuie emise în fiecare an de cerere. c). Pentru angajamentele asumate în cadrul M 11, se înmânează fermierului o copie completată şi semnată de către acesta după partea V.1. ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII şi partea V.3.2 / V ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII*) M11- AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ din formularul de cerere unică de plată 2015, după caz. d). Solicitanţii pachetelor trebuie să completeze Caietul privind ţinerea evidenţei lucrărilor agricole - Anexa nr. 2, iar la controlul pe teren inspectorii vor verifica dacă înscrisurile din caiet corespund cu datele din rapoartele emise de OIC (EM-entitate mandatată). Aceste caiete trebuie actualizate ori de câte ori se realizează activităţi legate de angajamentul asumat. Fermierul trebuie să păstreze Caietul cu înregistrările făcute, pe toată perioada angajamentului, pentru toate campaniile începând cu anul în care s-a semnat angajamentul şi 3 ani după încheierea acestuia-hg nr. 226/2015 (inclusiv in cazul angajamentelor incheiate cu clauză). In cazul unui control din partea APIA, dar şi din partea altor organisme de control abilitate, fermierul trebuie să prezinte acest caiet. Lipsa Caietului (pe anul în curs şi anii precedenţi), dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestuia, atrage după sine sancţionarea fermierului care poate ajunge până la excluderea de la plată pe pachet. e). Pachetele din cadrul M 11/variantele de pachet 5-M 214 se accesează numai la nivel de parcelă (nu fracţiuni de parcelă), neexistând posibilitatea schimbării parcelelor pe perioada angajamentelor; altfel, parcela va fi respinsă de la plată. Aşadar, fiecare parcelă din cadrul pachetelor din M11 trebuie să fie înscrisă în declaraţia de suprafaţă ca parcelă distinctă pe toată perioada angajamentului (nu se aplică mai multe tipuri de pachet ale acestei măsuri pe aceeaşi parcelă). Această condiţie este valabilă pentru ambele submăsuri. De asemenea, trebuie menţinute aceleaşi suprafeţe determinate la plată în primul an de angajament pe parcursul celor 5 ani de angajament. Parcela pe care s-a accesat M 11 / P5 - M 214 trebuie să rămână parcelă de sine stătătoare, pe toată perioada angajamentului. f). Nu se pot aplica pe aceeaşi parcelă pachete din cadrul submăsurii 11.1 şi submăsurii 11.2 sau variante de P5 din cadrul M 214. g). Pe perioada angajamentului este permisă pe aceeaşi parcelă rotaţia de la un an la altul între pachetele 1, 2 şi 5, dar numai în cadrul fiecărei submăsuri (11.1, 11.2). Pe perioada angajamentului este permisă pe aceeaşi parcelă rotaţia de la un la altul între variantele de pachet 5.1, 5.2 şi 5.5 din M 214. h). În cazul în care pe o subparcelă a fost declarată sau determinată la controale o cultură neeligibilă pentru pachetul din cadrul M 11/varianta de pachet 5 din cadrul M 214, întreaga parcelă este respinsă la plată. 54

55 55/124 i). Pentru P2 din Sub-măsura 11.1 / Sub-măsura 11.2 şi respectiv P5.2 din M 214, categoria de folosinţă a terenului este numai TA. Terenul necultivat (cod cultură-970) nu este eligibil pentru M 11 şi nici pentru variantele de P5-M 214. j). Fermierii care optează pentru Schema pentru micii fermieri şi solicită şi sprijin pentru Măsurile 10, 11 (M 214-P5) sau 13, au obligatia să respecte ecocondiţionalitatea pe întreaga suprafaţă a exploataţiei şi cerinţele specifice şi cele de bază relevante măsurilor/pachetelor respective. Nerespectarea acestor condiţii poate conduce la aplicarea sancţiunilor administrative conform legislaţiei în vigoare (art. 106 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare). k). Angajamentele pentru suprafeţele care la data depunerii cererii de plată se aflau în unităţile administrativ teritoriale (UAT-urile) eligibile pachetului 6-M 11 şi au trecut în UAT neeligibile, ca urmare a actualizării Sistemului de Identificare a Parcelelor-LPIS, se închid. l). Lista culturilor acceptate pentru M 11/ M 214-P5 se regăseşte în cadrul Anexei nr. 1. Lista perioadelor de conversie se regăseşte în cadrul Anexei nr. 8. m). În conformitate cu art. 43 alin. 11 din Regulamentul UE nr. 1307/2013 şi cu art. 17 alin. (3) din OUG nr. 3/2015:,,Fermierii care practică sistemul de agricultură ecologică şi deţin un document justificativ emis de un organism de inspecţie şi certificare aprobat de MADR potrivit prevederilor art. 29 alin.(1) din Regulamentul (CE) 834/2007, beneficiază implicit de plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, pentru suprafeţele în conversie sau certificate ale exploataţiei, utilizate pentru producţia ecologică. n). Fermierii care au fost înregistraţi în sistemul de agricultură ecologică ca persoana fizică şi care din anul 2015 se transforma în PFA/II/IF nu sunt obligaţi să prezinte la APIA contractul încheiat cu Organismul de Inspectie şi Certificare modificat (pe PFA/II/IF), aplicându-se prevederile art. 6 alin. (2) din OUG nr 3/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele justificative (Master Certificat/Certificat de Conformitate) trebuie, însă eliberate pe PFA/II/IF. o). În cazul P6, fermierul poate folosi utilaje mecanizate şi poate aplica orice lucrări, atât timp cât respectă standardele de agricultură ecologică, iar OIC-ul (EM) emite documentele justificative (Master-Certificatul). p). Fermierii care au angajamente adaptate la noul cadru juridic pentru M 214, pachet 5 trebuie să respecte condiţia de fermier activ. r). Plăţile aferente M 11 se pot cumula cu: plăţi directe şi plăţile din M 13. P1-Submăsura 11.1/11.2 se poate combina cu P4 şi P5-M10. P2 - Submăsura 11.1/11.2 se poate combina numai cu P4 M

56 56/124 Pe perioada angajamentelor este permisă pe aceeaşi parcelă de teren rotaţia culturilor de la un an la altul între P1, P2 şi P5. I.4. Măsura 13 (M 13)- Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice - PNDR cu finanţare din alocarea FEADR A. Submăsura Plăţi compensatorii în zona montană (ANC): Se adresează fermierilor care utilizează terenuri agricole situate în UAT-uri eligbile stabilite prin PNDR , astfel: - unităţile administrativ-teritoriale situate la altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m, limitele acestora fiind cele ale blocurilor fizice (identificate în IACS), care aparţin de aceste UAT; - unităţile administrativ-teritoriale situate la altitudini medii între m şi care au o pantă medie egală sau mai mare de 15%, limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice (identificate în IACS), care aparţin de aceste UAT. Condiţiile de eligibilitate: 56

ANEXA 5 - ACTE NORMATIVE UTILE LEGISLATIA EUROPEANĂ Directiva 2008/90/CE a Consiliului privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare f

ANEXA 5 - ACTE NORMATIVE UTILE LEGISLATIA EUROPEANĂ Directiva 2008/90/CE a Consiliului privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare f ANEXA 5 - ACTE NORMATIVE UTILE LEGISLATIA EUROPEANĂ Directiva 2008/90/CE a Consiliului privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe Documentul Comitetului

Mai mult

ANUNŢ Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Constanţa, cu sediul în Constanţa, bulevardul Tomis, nr. 51, organizează con

ANUNŢ Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Constanţa, cu sediul în Constanţa, bulevardul Tomis, nr. 51, organizează con ANUNŢ Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Constanţa, cu sediul în Constanţa, bulevardul Tomis, nr. 51, organizează concurs pentru ocuparea urmatoarei funcţii publice vacante:

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită și producătorilor de lapte şi de carn

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită și producătorilor de lapte şi de carn GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită și producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate Având în

Mai mult

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VAILOR AMPOIULUI SI MURESULUI Vințu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, CIF Tel./Fax ,

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VAILOR AMPOIULUI SI MURESULUI Vințu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, CIF Tel./Fax , Apel de selectie nr 3 pentru masura M 411.2-121 Data lansarii apelului de selectie pentru masura M 411.2-121:.09.2014 GAL Valea Ampoiului - Valea Muresului anunta lansarea celei de a 3-a sesiuni de depuneri

Mai mult

Microsoft Word - anunt docx

Microsoft Word - anunt docx A N U N Ț Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, anunță organizarea de către ANFP a concursului de recrutare în vederea ocupării unor funcţii publice de conducere vacante din cadrul aparatului

Mai mult

Asociatia GAL Valea Șomuzului Str. Principală Nr. 29, Sat Rădășeni, Comuna Rădășeni, județul Suceava, tel/fax: mail:

Asociatia GAL Valea Șomuzului Str. Principală Nr. 29, Sat Rădășeni, Comuna Rădășeni, județul Suceava, tel/fax: mail: Nr inregistrare: 29/15.02.2019 Sesiunea nr.4/2019, apelul de selecție nr.4/2019 - Măsura 5/3A Data publicării: 01.03.2019 Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului anunță apelulul de selecție

Mai mult

Microsoft Word - Proiect de Ordin pentru modificarea _i completarea Ordinului 619 din 2015.doc

Microsoft Word - Proiect de Ordin pentru modificarea _i completarea Ordinului 619 din 2015.doc Proiect de Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului

Mai mult

Denumirea masurii Modernizarea exploatatiilor agricole Codul masurii 2.1 Tipul masurii x INVESTITII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1. DESCRIEREA GENERALA A

Denumirea masurii Modernizarea exploatatiilor agricole Codul masurii 2.1 Tipul masurii x INVESTITII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1. DESCRIEREA GENERALA A Denumirea masurii Modernizarea exploatatiilor agricole Codul masurii 2.1 Tipul masurii x INVESTITII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1. DESCRIEREA GENERALA A MASURII Justificare. Corelare cu analiza SWOT Obiective

Mai mult

NOTĂ FUNDAMENTARE

NOTĂ FUNDAMENTARE Hotărâre 1064 2013-12-11 Guvernul României privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Monitorul Oficial prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 al României nr privind

Mai mult

FIȘA MĂSURII M7.3A - "Promovarea formelor asociative de producători în agricultură" 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenți

FIȘA MĂSURII M7.3A - Promovarea formelor asociative de producători în agricultură 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenți FIȘA MĂSURII M7.3A - "Promovarea formelor asociative de producători în agricultură" 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei,

Mai mult

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ - BUCUREŞTI Ec. Măria Magdalena TUREK RAHOVEANU TEZA DE DOCTORAT Cercetări privind impactul

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ - BUCUREŞTI Ec. Măria Magdalena TUREK RAHOVEANU TEZA DE DOCTORAT Cercetări privind impactul UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ - BUCUREŞTI Ec. Măria Magdalena TUREK RAHOVEANU TEZA DE DOCTORAT Cercetări privind impactul aderării la Uniunea Europeană asupra structurilor

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI H O T Ă R Â R E privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate

GUVERNUL ROMÂNIEI H O T Ă R Â R E privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate GUVERNUL ROMÂNIEI H O T Ă R Â R E privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăti directe

Mai mult

SECTORUL DE CREŞTERE A ANIMALELOR Întrucât alocarea financiară se face distinct pentru sectorul vegetal şi pentru sectorul zootehnic, pentru implement

SECTORUL DE CREŞTERE A ANIMALELOR Întrucât alocarea financiară se face distinct pentru sectorul vegetal şi pentru sectorul zootehnic, pentru implement SECTORUL DE CREŞTERE A ANIMALELOR Întrucât alocarea financiară se face distinct pentru sectorul vegetal şi pentru sectorul zootehnic, pentru implementarea standardelor şi respectiv pentru beneficiarii

Mai mult

Microsoft Word - ORDONANTA DE URGENTA Nr. 86 doc.doc

Microsoft Word - ORDONANTA DE URGENTA  Nr. 86 doc.doc ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 86 din 20 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a

Mai mult

CAMERA DEPUTAŢILOR L E G E privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2017 pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vâ

CAMERA DEPUTAŢILOR L E G E privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2017 pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vâ CAMERA DEPUTAŢILOR L E G E privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2017 pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

Mai mult

Fișa Măsurii M6/3A MODIFICATĂ 1 1 MĂSURA M6/3A Sprijin pentru mențiunea de calitate facultativă produs montan Tipul măsurii: INVESTIȚII SERVICII SPRIJ

Fișa Măsurii M6/3A MODIFICATĂ 1 1 MĂSURA M6/3A Sprijin pentru mențiunea de calitate facultativă produs montan Tipul măsurii: INVESTIȚII SERVICII SPRIJ Fișa Măsurii M6/3A MODIFICATĂ 1 1 MĂSURA M6/3A Sprijin pentru mențiunea de calitate facultativă produs montan Tipul măsurii: INVESTIȚII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv

Mai mult

Présentation PowerPoint

Présentation PowerPoint HNV Link: Agricultură cu Valoare Naturală Ridicată: Învățare, Inovare și Cunoaștere Viitorul Agriculturii cu Înaltă Valoare Naturală în România încotro? Exemple de bune practici și modele de succes Conferinţă

Mai mult

ghid fermieri varianta 2Fv.doc

ghid fermieri varianta 2Fv.doc MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA Informatii generale pentru fermieri privind platile directe pe suprafata în anul 2008 1 Cuprins 1. Legislatie...3

Mai mult

` GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea unor acte normative din domeniul agriculturii Având în vedere faptul că Ordonanţa de urgen

` GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea unor acte normative din domeniul agriculturii Având în vedere faptul că Ordonanţa de urgen ` GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea unor acte normative din domeniul agriculturii Având în vedere faptul că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea

Mai mult

FIȘA MĂSURII MCS.1. - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare Denumirea măsurii - CODUL Măsurii: MCS.1 PNDR: Măsura 1, Submăsu

FIȘA MĂSURII MCS.1. - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare Denumirea măsurii - CODUL Măsurii: MCS.1 PNDR: Măsura 1, Submăsu FIȘA MĂSURII MCS.1. - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare Denumirea măsurii - CODUL Măsurii: MCS.1 PNDR: Măsura 1, Submăsura 1.2. Sprijin pentru activități demonstrative și

Mai mult

Microsoft Word - NF OUG

Microsoft Word - NF OUG Ordonanţă de urgenţă 37 2013-04-30 Guvernul României pentru completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogra

GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogra GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul

Mai mult

REGULAMENTUL SITULUI DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ ROSCI0245 TINOVUL DE LA ROMÂNEŞTI -PROIECT- CAPITOLUL I. CATEGORIA, ÎNFIINŢAREA, SCOPUL, LIMITELE Art. 1

REGULAMENTUL SITULUI DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ ROSCI0245 TINOVUL DE LA ROMÂNEŞTI -PROIECT- CAPITOLUL I. CATEGORIA, ÎNFIINŢAREA, SCOPUL, LIMITELE Art. 1 REGULAMENTUL SITULUI DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ ROSCI0245 TINOVUL DE LA ROMÂNEŞTI -PROIECT- CAPITOLUL I. CATEGORIA, ÎNFIINŢAREA, SCOPUL, LIMITELE Art. 1 Categoria ariei naturale protejate - situl de importanţă

Mai mult

Microsoft Word - Nota fundamentare

Microsoft Word - Nota fundamentare NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții Servicii de extindere și dezvoltare

Mai mult

pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr

pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia Parlamentul

Mai mult

FIȘA TEHNICĂ A MĂSURILOR DIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ COLINELE MOLDOVEI - VARIANTA FINALĂ ÎN URMA APRO

FIȘA TEHNICĂ A MĂSURILOR DIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ COLINELE MOLDOVEI - VARIANTA FINALĂ ÎN URMA APRO Măsura 411.23 CREȘTEREA VALORII ADĂUGATE A PRODUSELOR AGRICOLE ȘI FORESTIERE Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare miza intervenţiei În România industria alimentară reprezintă principala piaţă

Mai mult

Microsoft Word - APIA.doc

Microsoft Word - APIA.doc SCHEME DE SPRIJIN FINANCIAR GESTIONATE DE AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ (APIA) 1. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a acordat ajutor specific pentru producătorii

Mai mult

FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITATII MĂSURA M7/2A ÎNFIINŢARE, MODERNIZARE EXPLAOTAŢII AGRICOLE ŞI UNITĂŢI DE PROCESARE Investiții în exploatații agricol

FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITATII MĂSURA M7/2A ÎNFIINŢARE, MODERNIZARE EXPLAOTAŢII AGRICOLE ŞI UNITĂŢI DE PROCESARE Investiții în exploatații agricol FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITATII MĂSURA M7/2A ÎNFIINŢARE, MODERNIZARE EXPLAOTAŢII AGRICOLE ŞI UNITĂŢI DE PROCESARE Investiții în exploatații agricole - corespondență cu SM 4.1 Denumire solicitant: Titlu

Mai mult

FISA MASURII M 2.3 Denumirea masurii: Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative in teritoriul GAL Stejarii Argintii CODUL Masu

FISA MASURII M 2.3 Denumirea masurii: Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative in teritoriul GAL Stejarii Argintii CODUL Masu FISA MASURII M 2.3 Denumirea masurii: Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative in teritoriul GAL Stejarii Argintii CODUL Masurii: M 2.3 Masura / DI: M 2.3 / 2A Tipul masurii: INVESTITII

Mai mult

FIŞA MĂSURII 1 Denumirea măsurii : Extinderea şi modernizarea exploataţiilor agricole de dimensiuni mici Codul măsurii: M1/1A Tipul măsurii INVESTIŢII

FIŞA MĂSURII 1 Denumirea măsurii : Extinderea şi modernizarea exploataţiilor agricole de dimensiuni mici Codul măsurii: M1/1A Tipul măsurii INVESTIŢII FIŞA MĂSURII 1 Denumirea măsurii : Extinderea şi modernizarea exploataţiilor agricole de dimensiuni mici Codul măsurii: M1/1A Tipul măsurii INVESTIŢII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1. Descrierea generală a

Mai mult

Hotărâre Guvernul României pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în ag

Hotărâre Guvernul României pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în ag Hotărâre 763 2013-10-09 Guvernul României pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură Monitorul Oficial al României nr 630 din

Mai mult

Termene pentru amendamente

Termene pentru amendamente PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT DEPARTAMENTUL LEGISLATIV PROIECTE DE LEGE ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE PRIMITE LA SENAT PENTRU DEZBATERE ŞI ADOPTARE, ÎN PERIOADA 30 MAI 2012-11 IUNIE 2012 1 Proiect de lege privind

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comerci

Hotărâre Guvernul României privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comerci Hotărâre 740 2017-10-05 Guvernul României privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor şi legumelor Monitorul

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 562 din 30 mai 2012 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile ma

HOTĂRÂRE nr. 562 din 30 mai 2012 privind aprobarea schemei Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile ma HOTĂRÂRE nr. 562 din 30 mai 2012 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-februarie 2012 asupra

Mai mult

FISA MASURII M 2.4 Anexa 1 Masura 2.4 Denumirea masurii: Reinnoirea generatiei de fermieri prin incurajarea micilor intreprinzatori tineri rurali CODU

FISA MASURII M 2.4 Anexa 1 Masura 2.4 Denumirea masurii: Reinnoirea generatiei de fermieri prin incurajarea micilor intreprinzatori tineri rurali CODU FISA MASURII M 2.4 Anexa 1 Masura 2.4 Denumirea masurii: Reinnoirea generatiei de fermieri prin incurajarea micilor intreprinzatori tineri rurali CODUL Masurii: M 2.4 Masura / DI: M 2.4 / 2B Tipul masurii:

Mai mult

CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor Demonstrarea valorii adăugate Caracterul integrat și inovator Denumirea măsurii - Îmbunătățirea performanței econom

CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor Demonstrarea valorii adăugate Caracterul integrat și inovator Denumirea măsurii - Îmbunătățirea performanței econom CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor Demonstrarea valorii adăugate Caracterul integrat și inovator Denumirea măsurii - Îmbunătățirea performanței economice a exploatațiilor agricole - sprijin pentru investiții

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru abrogarea unor reglementări din Hotărârea Guvernului nr. 838/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordar

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru abrogarea unor reglementări din Hotărârea Guvernului nr. 838/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordar GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru abrogarea unor reglementări din Hotărârea Guvernului nr. 838/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor

Mai mult

ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA TINUTUL ZIMBRILOR PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 2017 Ediţia I Revizia 1 Pagina 1/14 PLANUL DE EVALUARE ȘI MONITORIZARE SDL G

ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA TINUTUL ZIMBRILOR PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 2017 Ediţia I Revizia 1 Pagina 1/14 PLANUL DE EVALUARE ȘI MONITORIZARE SDL G Pagina 1/14 PLANUL DE EVALUARE ȘI MONITORIZARE SDL GAL TINUTUL ZIMBRILOR 2014-2020 A. CADRUL LEGISLATIV În conformitate cu Regulamentul nr. 1303/2013, fiecare prioritate va fi evaluată cel puțin o dată

Mai mult

E1.1LG FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII PROIECTULUI Fișa de verificare a conformităţii proiectului MĂSURA M2/1A Promovarea cooperarii actorilor din

E1.1LG FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII PROIECTULUI Fișa de verificare a conformităţii proiectului MĂSURA M2/1A Promovarea cooperarii actorilor din E1.1LG FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII PROIECTULUI Fișa de verificare a conformităţii proiectului MĂSURA M2/1A Promovarea cooperarii actorilor din sectoarele de interes implicati in dezvoltarea durabila

Mai mult

Data publicării: xx

Data publicării: xx Data publicării: 11.07.2013 APEL DE SELECȚIE GAL Valea Crasnei și Barcăului anunţă lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 41.112 Instalarea tinerilor fermieri în perioada 11.07.2013 09.08.2013

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglemen

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglemen PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol Parlamentul

Mai mult

G U V E R N U L R O M Â N I E I HOTĂRÂRE privind desființarea Casei Agronomului Mehedinți, actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr

G U V E R N U L R O M Â N I E I HOTĂRÂRE privind desființarea Casei Agronomului Mehedinți, actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr G U V E R N U L R O M Â N I E I HOTĂRÂRE privind desființarea Casei Agronomului Mehedinți, actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al

Mai mult

POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ DUPĂ 2020: BENEFICII ECOLOGICE ȘI SIMPLIFICARE 1

POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ DUPĂ 2020: BENEFICII ECOLOGICE ȘI SIMPLIFICARE 1 POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ DUPĂ 2020: BENEFICII ECOLOGICE ȘI SIMPLIFICARE 1 CUM VA INFLUENȚA VIITOAREA PAC MEDIUL ȘI CLIMA - ASPECTE ESENȚIALE 1. O abordare specifică, bazată pe nevoi, în ceea ce privește

Mai mult

Către : MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Către : MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR STADIUL IMPLEMENTARII PROGRAMULUI NAȚIONAL DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) gestionează sistemul integrat de cadastru și carte funciară, un

Mai mult

Ordonanţă de urgenţă Guvernul României pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinege

Ordonanţă de urgenţă Guvernul României pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinege Ordonanţă de urgenţă 105 2017-12-20 Guvernul României pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 Monitorul Oficial al României nr 1017

Mai mult

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr /2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agric

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr /2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agric Hotărâre 95 2016-02-18 Guvernul României pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Monitorul Oficial al

Mai mult

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE Tg-Jiu 28.09.2018 Nr.12656 ANUNT, AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA-CENTRUL JUDETEAN GORJ, cu sediul în Tg-Jiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, nr.92, în conformitate cu prevederile Legii

Mai mult

FIȘA MĂSURII

FIȘA MĂSURII FIȘA MĂSURII Denumirea măsurii: Cooperare pentru lanţuri scurte şi pieţe locale CODUL Măsurii - Măsura 3 / 3A Tipul măsurii: x INVESTIȚII X SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv

Mai mult

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1232„/„2014 AL COMISIEI - din 18 noiembrie de modificare a Regulamentului de pu

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1232„/„2014 AL COMISIEI - din 18 noiembrie de modificare a Regulamentului de pu 19.11.2014 L 332/5 REGULAMENTE REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1232/2014 AL COMISIEI din 18 noiembrie 2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei,

Mai mult

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3.2018 A8-0048/50 50 Punctul 101 101. afirmă că o politică agricolă comună modernizată este esențială pentru securitatea și autonomia alimentară, prezervarea populațiilor rurale și ocuparea forței de

Mai mult

Title Layout

Title Layout 1 Acțiuni de sprijinire a tinerilor fermieri, servicii de consiliere și asociere prin PNDR Conferința Regională PNDR 2014-2020 Regiunea Vest Buziaș 18 octombrie 2018 1 2 Contextul actual În România asocierea

Mai mult

Asociatia GAL Valea Șomuzului Com. Rădășeni, sat Rădășeni, Str. Principală, nr. 29, județul Suceava, tel/fax: 0230/

Asociatia GAL Valea Șomuzului Com. Rădășeni, sat Rădășeni, Str. Principală, nr. 29, județul Suceava, tel/fax: 0230/ Sesiunea nr. 1/2018, apelul de selecție nr. 1/2018 Măsura M3/2B) Data publicării: 27.04.2018 Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului anunță lansarea în perioada 27 Aprilie 2018 27 Iulie 2018

Mai mult

ASOCIAŢIA GAL PODIŞUL TÂRNAVELOR Localitatea Iernut, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 9, jud. Mureş web site:

ASOCIAŢIA GAL PODIŞUL TÂRNAVELOR Localitatea Iernut, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 9, jud. Mureş  web site: APEL DE SELECŢIE Anunţă lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 41.121 «Modernizarea exploataţiilor agricole» Data publicării: 11.07.2014 Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:

Mai mult

Nr…………

Nr………… Fisa masuriim2/2b Sprijin pentru exploatatiile agricole Codul Masurii: M2/2B Tipul masurii sprijin forfetar 1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contribuției

Mai mult

Anexa 3 - Fișa măsurii Măsura 7 - Cooperarea orizontală și verticală pentru asocierea agricultorilor și a agenților economici din turism M7 COOPERAREA

Anexa 3 - Fișa măsurii Măsura 7 - Cooperarea orizontală și verticală pentru asocierea agricultorilor și a agenților economici din turism M7 COOPERAREA Anexa 3 - Fișa măsurii Măsura 7 - Cooperarea orizontală și verticală pentru asocierea agricultorilor și a agenților economici din turism M7 COOPERAREA ORIZONTALĂ ŞI VERTICALĂ PENTRU ASOCIEREA AGRICULTORILOR

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Hotărâre 43 2016-02-03 Guvernul României pentru modificarea şi completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice In temeiul art. 108 din Con

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice In temeiul art. 108 din Con GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 3 alin

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2019 pentru modificarea şi completa

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2019 pentru modificarea şi completa PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului

Mai mult

Proiect Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Razim, finantat de Uniunea Europeana si Gu

Proiect Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala G.A.L. Razim, finantat de Uniunea Europeana si Gu G H I D U L S O L I C I T A N T U L U I MĂSURA M2/2B SPRIJIN PENTRU REINNOIREA GENERATIILOR DE FERMIERI Proiect finantat de UNIUNEA EUROPEANA si GUVERNUL ROMANIEI prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE

Mai mult

Lege Nr. 97 din pentru modificarea şi completarea Legii nr. 66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilo

Lege Nr. 97 din pentru modificarea şi completarea Legii nr. 66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilo Republica Moldova PARLAMENTUL LEGE Nr. 97 din 13.05.2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind înfiinţarea Societăţii Naţionale Casa Monitorul Oficial al Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA - R

Hotărâre Guvernul României privind înfiinţarea Societăţii Naţionale Casa Monitorul Oficial al Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA - R Hotărâre 933 2018-11-29 Guvernul României privind înfiinţarea Societăţii Naţionale Casa Monitorul Oficial al Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA - României nr 1032 din S.A. 2018-12-05 NOTA DE FUNDAMENTARE

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MEDIULUI ORDIN nr. / privind modificarea și completarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MEDIULUI ORDIN nr. / privind modificarea și completarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MEDIULUI ORDIN nr. / privind modificarea și completarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie

Mai mult

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SIRET-MOLDOVA C.I.F COMUNA LESPEZI, JUDEȚUL IAȘI SEDIUL: CENTRU AFTER SCHOOL

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SIRET-MOLDOVA C.I.F COMUNA LESPEZI, JUDEȚUL IAȘI SEDIUL: CENTRU AFTER SCHOOL Data publicării: 18.10.2018 Asociația Grupul de Acțiune Locală anunță lansarea în perioada 26 octombrie 26 noiembrie 2018 a apelului de selecție nr. 1, sesiunea nr.2, pentru depunerea Cererilor de Finanțare

Mai mult

Microsoft Word - ordin-nr-1463-din-2014.doc

Microsoft Word - ordin-nr-1463-din-2014.doc Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 756 din data de 17 octombrie 2014 ORDIN nr. 1463 din 26 septembrie 2014 privind desemnarea organismului de inspecţie a echipamentelor de aplicare a produselor de

Mai mult

E 1.2L FIȘA DE EVALUARE A ELIGIBILITĂȚII PROIECTULUI MĂSURA M2/2B Reînnoirea generațiilor de fermieri Număr înregistrare proiect din data Sesiunea nr.

E 1.2L FIȘA DE EVALUARE A ELIGIBILITĂȚII PROIECTULUI MĂSURA M2/2B Reînnoirea generațiilor de fermieri Număr înregistrare proiect din data Sesiunea nr. E 1.2L FIȘA DE EVALUARE A ELIGIBILITĂȚII PROIECTULUI MĂSURA M2/2B Reînnoirea generațiilor de fermieri Număr înregistrare proiect din data Sesiunea nr. /2018, Perioada sesiunii de depunere a proiectelor:

Mai mult

CAIET DE SARCINI privind închirierea pajiştilor (păşunil şi fâneţe), aflate in proprietatea privata a LTJM Legislaţie relevantă - Legea nr.1/2011 a ed

CAIET DE SARCINI privind închirierea pajiştilor (păşunil şi fâneţe), aflate in proprietatea privata a LTJM Legislaţie relevantă - Legea nr.1/2011 a ed CAIET DE SARCINI privind închirierea pajiştilor (păşunil şi fâneţe), aflate in proprietatea privata a LTJM Legislaţie relevantă - Legea nr.1/2011 a educatiei nationale,cu modificările și completările ulterioare;

Mai mult

Prognoza emisiilor de gaze cu efect de seră de la sectorul forestier pentru perioada Politici şi măsuri de reducere a emisiilor de gaze cu

Prognoza emisiilor de gaze cu efect de seră de la sectorul forestier pentru perioada Politici şi măsuri de reducere a emisiilor de gaze cu PROGRAMUL DE MEDIU AL NAŢIUNILOR UNITE MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA Prognoza emisiilor de gaze cu efect de seră de la sectorul Folosința terenurilor,

Mai mult

Microsoft Word - proiect hg ialomita x 2- IF fara teren+cladire dec 2017 publicare site.docx

Microsoft Word - proiect hg ialomita x 2- IF fara teren+cladire dec 2017 publicare site.docx GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri

Mai mult

LEGEA prevenţiei Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. 1. Scopul prezentei legi este de a reglementa o serie de instrumente care să asigure

LEGEA prevenţiei Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. 1. Scopul prezentei legi este de a reglementa o serie de instrumente care să asigure LEGEA prevenţiei Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. 1. Scopul prezentei legi este de a reglementa o serie de instrumente care să asigure prevenirea săvârșirii de contravenții. Art. 2. În sensul

Mai mult

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURA

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURA Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală Europa investește în zonele rurale! Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER Sub-Măsura 19.4 Sprijin pentru

Mai mult

ASOCIATIA GAL GIURGIU EST Sediu: Comuna Hotarele, strada Bucovina nr. 2, Judetul Giurgiu CIF Telefon: AP

ASOCIATIA GAL GIURGIU EST Sediu: Comuna Hotarele, strada Bucovina nr. 2, Judetul Giurgiu CIF Telefon: AP APEL DE SELECTIE IN FORMA DETALIATA MASURA 02/2A Sprijin pentru investitii in infiintarea plantatiilor de capsuni, mur, zmeur si legume si crearea de noi locuri de munca in teritoriul GAL NR.1/2018 ASOCIATIA

Mai mult

Microsoft Word - HG-transfer-bunuri-irigatii-ANIF-TULCEA.docx

Microsoft Word - HG-transfer-bunuri-irigatii-ANIF-TULCEA.docx GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri

Mai mult

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ COLINELE IAŞILOR comuna Ciurea, județul Iași, ,

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ COLINELE IAŞILOR comuna Ciurea, județul Iași, , ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ COLINELE IAŞILOR comuna Ciurea, județul Iași, 0232.296.018, secretariatgal@colineleiasilor.ro, www.colineleiasilor.ro GHIDUL SOLICITANTULUI pentru MĂSURA 2 Îmbunătățirea

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Hotărâre 663 2016-09-14 Guvernul României privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene

Mai mult

UNIUNEA EUROPEANĂ PARLAMENTUL EUROPEAN CONSILIUL Strasbourg, 13 decembrie 2017 (OR. en) 2016/0282 B (COD) LEX 1787 PE-CONS 56/1/17 REV 1 AGRI 598 AGRI

UNIUNEA EUROPEANĂ PARLAMENTUL EUROPEAN CONSILIUL Strasbourg, 13 decembrie 2017 (OR. en) 2016/0282 B (COD) LEX 1787 PE-CONS 56/1/17 REV 1 AGRI 598 AGRI UNIUNEA EUPEANĂ PARLAMENTUL EUPEAN CONSILIUL Strasbourg, 13 decembrie 2017 (OR. en) 2016/0282 B (COD) LEX 1787 PE-CONS 56/1/17 REV 1 AGRI 598 AGRILEG 206 AGRIFIN 115 AGRIORG 110 AGRISTR 102 VETER 97 PHYTOSAN

Mai mult

Microsoft Word - proiect hg dolj - dec 2017 forma pt publicare site (002).docx

Microsoft Word - proiect hg dolj - dec 2017 forma pt publicare site (002).docx GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri

Mai mult

FISA MASURII Denumirea masurii "Sprijin pentru infiintarea si modernizarea unitatilor de infrastructura sociala" CODUL Măsurii M5/6B Tipul măsurii: IN

FISA MASURII Denumirea masurii Sprijin pentru infiintarea si modernizarea unitatilor de infrastructura sociala CODUL Măsurii M5/6B Tipul măsurii: IN FISA MASURII Denumirea masurii "Sprijin pentru infiintarea si modernizarea unitatilor de infrastructura sociala" CODUL Măsurii M5/6B Tipul măsurii: INVESTITII SERVICII FORFETAR 1. Descrierea generală a

Mai mult

FORMULAR CS02 FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare (CF): Acordul de parteneriat: încheiat la d

FORMULAR CS02 FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare (CF): Acordul de parteneriat: încheiat la d FORMULAR CS02 FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare (CF): Acordul de parteneriat: încheiat la data de: Acord de parteneriat încheiat între: Denumirea

Mai mult

ANUNŢ Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (aparat central), cu sediul în Bulevardul Carol I, nr.17, sector 2, Bucureşti, scoate la conc

ANUNŢ Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (aparat central), cu sediul în Bulevardul Carol I, nr.17, sector 2, Bucureşti, scoate la conc ANUNŢ Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (aparat central), cu sediul în Bulevardul Carol I, nr.17, sector 2, Bucureşti, scoate la concurs de recrutare următoarele posturi vacante: Nr. Posturi

Mai mult

S

S ELABORAT DE: Denumire consultant autorizat... Date de identificare ale consultantului (CUI, adresa sediu)... Denumire solicitant... Regim juridic solicitant... Date de identificare solicitant (nume și

Mai mult

Ordonanţă de urgenţă Guvernul României pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie Monitorul Oficial

Ordonanţă de urgenţă Guvernul României pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie Monitorul Oficial Ordonanţă de urgenţă 50 2016-08-31 Guvernul României pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie Monitorul Oficial al României nr 689 din 2016-09-06 NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Mai mult

Microsoft Word - 5 CUPRINS ED 2018.doc

Microsoft Word - 5 CUPRINS ED 2018.doc CUPRINS Notă metodologică generală XVII Capitolul 1. Locul judeţului Suceava în economia natională 1 1.1. Locul judeţului Suceava în economia naţională 2 Capitolul 2. Geografie, meteorologie şi organizare

Mai mult

Microsoft PowerPoint - N2000_Havad_Tamas

Microsoft PowerPoint - N2000_Havad_Tamas Natura 2000 în România Asociaţia pentru protecţia păsărilor şi a naturii Grupul Milvus Natura 2000 Scopul: Stabilirea unei reţele europene coerente de zone protejate care să cuprindă un eşantion reprezentativ

Mai mult

Data publicării: 31

Data publicării: 31 Data publicării: 31.08.2012 APEL DE SELECŢIE ASOCIAȚIA Grupul de Acțiune Locală Someș Transilvan anunţă lansarea primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura 121 L Modernizarea exploataţiilor agricole

Mai mult

Microsoft Word - ordonanta-ajutor-seceta-aprilie-sept-2015.doc

Microsoft Word - ordonanta-ajutor-seceta-aprilie-sept-2015.doc GUVERNUL ROMANIEI ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă manifestat în perioada aprilie septembrie

Mai mult

Microsoft Word - ANUNT LEGEA 52 SEDINTA ORDINARA APRILIE 2019

Microsoft Word - ANUNT LEGEA 52 SEDINTA ORDINARA APRILIE 2019 PRIMARIA ORAŞULUI BĂNEASA NR. 3887/17.04.2019 A N U N T În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică intenţia

Mai mult

3 1. Obiectivul Legii 18/1991 Obiectivul Legii fondului funciar este acela de a stabili sau restabili dreptul de proprietate privată asupra terenurilo

3 1. Obiectivul Legii 18/1991 Obiectivul Legii fondului funciar este acela de a stabili sau restabili dreptul de proprietate privată asupra terenurilo 3 1. Obiectivul Legii 18/1991 Obiectivul Legii fondului funciar este acela de a stabili sau restabili dreptul de proprietate privată asupra terenurilor care se găseau în patrimoniul cooperativelor agricole

Mai mult

Microsoft Word - OM doc

Microsoft Word - OM doc ORDIN nr... /... pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi strategii

Mai mult

NORME din 6 septembrie 2007 privind operaţiunile în numele şi în contul statului de compensare parţială a dobânzii plătite de operatorii economici la

NORME din 6 septembrie 2007 privind operaţiunile în numele şi în contul statului de compensare parţială a dobânzii plătite de operatorii economici la NORME din 6 septembrie 2007 privind operaţiunile în numele şi în contul statului de compensare parţială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0) Prezentele norme

Mai mult

G U V E R N U L R O M Â N I E I HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile afl

G U V E R N U L R O M Â N I E I HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile afl G U V E R N U L R O M Â N I E I HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi transmiterea

Mai mult

Act LexNavigator

Act LexNavigator GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI Hotărâre 218 2016-03-30 Guvernul României pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 762/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul

Mai mult

TERITORIUL

TERITORIUL Denumirea măsurii Codul măsurii M3/6A SERVICII Tipul măsurii X INVESTIȚII SPRIJIN FORFETAR 1.Descrierea generală a măsurii 1.1 Justificare. Corelare cu analiza SWOT 1.2. Obiectivul de dezvoltare rurală

Mai mult

ROMÂNIA MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR GARDA FORESTIERĂ ORADEA Str. Poet Andrei Muresanu nr. 20, Oradea, jud. Bihor cod poștal: Tel:

ROMÂNIA MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR GARDA FORESTIERĂ ORADEA Str. Poet Andrei Muresanu nr. 20, Oradea, jud. Bihor cod poștal: Tel: ROMÂNIA MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR GARDA FORESTIERĂ ORADEA Str. Poet Andrei Muresanu nr. 20, Oradea, jud. Bihor cod poștal: 410050 Tel: 0259432645, 0359800764 Fax: 0359800765 email: gardaforestiera.oradea@gmail.com

Mai mult

Microsoft Word - atributii comitet privatizare.doc

Microsoft Word - atributii comitet privatizare.doc GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru stabilirea atribuţiilor, componenţei şi numărului membrilor Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului În temeiul art.

Mai mult

GHIDUL SOLICITANTULUI PRIVIND ACORDAREA PLĂŢILOR NAŢIONALE DIRECTE COMPLEMENTARE SECTOR ZOOTEHNIC - SPECIA BOVINE Versiunea 1.0 Cod : DASCS - GSC N D

GHIDUL SOLICITANTULUI PRIVIND ACORDAREA PLĂŢILOR NAŢIONALE DIRECTE COMPLEMENTARE SECTOR ZOOTEHNIC - SPECIA BOVINE Versiunea 1.0 Cod : DASCS - GSC N D GHIDUL SOLICITANTULUI PRIVIND ACORDAREA PLĂŢILOR NAŢIONALE DIRECTE COMPLEMENTARE SECTOR ZOOTEHNIC - SPECIA BOVINE Cod : DASCS - GSC N D P 2013 Pagina: 2 /21 CONTROLUL VERSIUNII Director General : Gheorghe

Mai mult

Microsoft Word - catalog profesionale.doc

Microsoft Word - catalog profesionale.doc MOTOCULTOR SUPER SPECIAL GREEN CARACTERISTICI TEHNICE Motor: Pornire: Capac motor: Ambreiaj: Transmisia: Axa motoare: Frane: 4 timpi diesel, 10 CP si 12,5 CP, 3.000 rpm, racire aer. sfoara, recul sau electrica.

Mai mult

FIȘA MĂSURII M2.6A - "Sprijin pentru crearea sau dezvoltarea de activități non agricole" 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de inter

FIȘA MĂSURII M2.6A - Sprijin pentru crearea sau dezvoltarea de activități non agricole 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de inter FIȘA MĂSURII M2.6A - "Sprijin pentru crearea sau dezvoltarea de activități non agricole" 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile

Mai mult