Raport semestrial al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Raport semestrial al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la"

Transcriere

1 Raport semestrial al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la

2 ANEXA Nr.30 la regulamentul CNVM nr. 1/2006 A. Raportul semestrial Conform: Regulamentului nr.1/2006 al CNVM, Legii nr. 297/2004, O.U.G. nr. 32/2012 si Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 Data raportului: Administrator: SAI Vanguard Asset Management SA Sediul social: Blvd Carol I, nr , Cladirea International Business Center Modern, etaj 10, sector 2, Bucuresti Numărul de telefon/fax: ; Codul unic de înregistrare: Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/12600/1998 Capital social subscris şi vărsat: lei Denumirea entitatii tranzactionate: Fondul Deschis de Investitii ETF BET TRADEVILLE Nr. decizie CNVM de autorizare: 606/ Nr. inregistrare in Registrul CNVM: CSC06FDIR/ Cod ISIN: ROETF Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB, sectorul OPC, Unitati de fond, categoria ETF, simbol TVBETETF Depozitar: BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA 2

3 I. Informatii generale ETF BET Tradeville este primul OPCVM tranzactionabil romanesc, are ca obiectiv replicarea cat mai precisa a performantei indicelui BET si a fost listat la BVB pe 29 august Fondul investeste doar in actiuni ce intra in componenta indicelui BET si depozite bancare. Valoarea indicativa a activului net unitar (ivuan) este publicata o data la 60 secunde pe site-ul BVB. Valoarea dividendelor distribuite de companiile din portofoliu este incorporata in activul net al ETF-ului. Investitorii individuali pot tranzactiona unitatile TVBETETF la BVB, blocul minim fiind de o unitate. Investitorii institutionali pot subscrie atat pe piata primara, cat si pe piata secundara. Indicele BET este compus din cele mai lichide 10 societati romanesti listate la BVB. Structura indicelui este prezentata in tabelul de mai jos: Sursa: Bursa de Valori Bucuresti 2. Evolutia TVBETETF de la listare Randamentul fondului poate fi calculat in doua modalitati: fie pe baza de VUAN, calculat si certificat zilnic de depozitar, fie pe baza ultimului pret din piata. Dupa cum se poate observa si in tabelul de mai jos, in semestrul 1 al anului curent, randamentul pe baza de VUAN calculat a fost 4.38%, in timp ce randamentul pe baza de pret a fost 4.55%. De la lansare, VUAN-ul fondului a crescut cu 52.65%. Perioada Randamentul pe baza Randamentul pe baza de VUAN (%) de pret (%) Sursa: BVB, Vanguard Asset Management 3. Evenimente importante in perioada de raportare In perioada de raportare nu au avut loc evenimente importante. 3

4 Structura portofoliu Sursa: BVB, Vanguard Asset Management B. Indicatori economico-financiari la Indicatorul lichidităţii curente: 1) Active curente/datorii curente = 2,314,763/158,512 = Oferă garanţia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ Indicatorul gradului de îndatorare: 2.1.) Capital împrumutat/capital propriu x 100 = N/A 2.2.) Capital împrumutat/capital angajat x 100 = N/A 3. Viteza de rotaţie a debitelor-clienţii: 3) Sold mediu clienţi/cifra de afaceri x 360 = N/A 4. Viteza de rotaţie a activelor imobilizate: 4) Cifra de afaceri/active imobilizate = N/A C. Situatia activelor si obligatiilor la Conform Situatiei activelor si obligatiilor, certificata de depozitarul fondului, la data de , activul net a fost de 2,213, lei, iar valoarea unitara a activului net (VUAN) a fost de lei. Mentionam ca informatiile financiare nu au fost auditate. 4

5 La data de erau inregistrati 199 de investitori, dintre care 194 persoane fizice si 5 persoane juridice. ACTIVE LEI Disponibil in conturi curente BRD-GSG SA SMCC Sume in curs de decontare 117, Sume platite in avans 1, Depozite bancare 57, BRD-GSG SMCC 52, ING BANK BUCURESTI 5, Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care: 2,124, Actiuni cotate tranzactionate la BVB (decontate) 2,124, Dividende si alte drepturi de incasat 71, ACTIV TOTAL 2,371, OBLIGATII Cheltuieli cu auditul financiar 2, Comisioane datorate societatii de administrare 2, Comisioane datorate depozitarului, custodelui 1, Comisioane datorate intermediarilor Taxa ASF Cheltuieli pentru onorarea cererilor de rascumparare 151, TOTAL OBLIGATII 158, LEI ACTIV NET 2,213, Numar de unitati de fond in circulatie, din care detinute de: 290,000 Persoane fizice 161,894 Persoane juridice 128,106 VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET Numar investitori, din care: 199 Persoane fizice 194 Persoane juridice 5 5

6 Prezentul raport se completeaza cu Anexa 10 prevazuta in regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare si a depozitarilor organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare. Consiliul de Administratie al S.A.I. Vanguard Asset Management S.A Sirghe Maria-Magdalena Presedinte CA 6

7 Anexa 10 Reg. A.S.F. 9/2014 Nr. crt. Denumirea elementului de raportare Situatia activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii ETF BET TRADEVILLE la 30 iunie 2015 % din activul net % din activul total Valuta Lei % din activul net % din activul total Diferente Valuta Lei (lei) Total active 100% 100% RON 2,421, % 100% RON 2,371, , Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: 99.38% 99.04% RON 2,398, % 89.58% RON 2,124, , valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din 99.38% 99.04% RON 2,398, % 89.58% RON 2,124, , care: actiuni 99.38% 99.04% RON 2,398, % 89.58% RON 2,124, , alte valori mobiliare asimilate acestora - obligatiuni (pe categorii de emitent) - alte titliuri de creanta valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat 1.2. membru, din care: actiuni,alte valori mobiliare asimilate acestora, obligatiuni, etc 1.3. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de A.S.F., din care: actiuni,alte valori mobiliare asimilate acestora, obligatiuni, etc 2 Valori mobiliare nou emise 3 Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 alin (1) lit. a) din OUG nr.32/2012, din care: valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare (pe categorii) 4 Depozite bancare din care: 0.23% 0.23% RON 5, % 2.41% RON 57, , depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania 0.23% 0.23% RON 5, % 2.41% RON 57, , depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat 4.2. membru depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat 4.3. tert; 5 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata: Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata 5.1. reglementata din Romania, pe categorii; Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata 5.2. reglementata dintr-un stat membru, pe categorii; Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata 5.3. reglementata dintr-un stat tert, pe categorii; Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor 5.4. reglementate, pe categorii de instrumente; 6 Conturi curente si numerar 0.65% 0.59% RON 14, % 0.00% RON , Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 82 lit. g) 7 din OUG nr. 32/2012-Contracte de tip repo pe titluri de valoare Titluri emise de administratia publica centrala 8 Titluri de participare ale AOPC/OPCVM 9 Dividende sau alte drepturi de incasat 10 Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F., etc) 0.15% 0.14% RON 3, % 8.00% RON 189, , II. Total obligatii 0.34% 0.34% RON 8, % 6.68% RON 158, , Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI 0.09% 0.09% RON 2, % 0.10% RON 2, Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului 0.04% 0.04% RON % 0.04% RON 1, Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor 0.01% 0.01% RON % 0.03% RON Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare Cheltuieli cu dobanzile 6 Cheltuieli de emisiune 7 Cheltuieli cu plata comisioanelor / taxelor datorate A.S.F. 0.01% 0.01% RON % 0.01% RON Cheltuieli cu auditul financiar 0.19% 0.19% RON 4, % 0.09% RON 2, , Alte cheltuileli aprobate 10 Rascumparari de platit % 6.41% RON 151, , III. Valoarea activului net (I-II) RON 2,413, RON 2,213, , Situatia valorii unitare a activului net la 30 iunie 2015 Denumirea elementului 30 iun 2015 (RON) 31 dec 2014 Diferente (RON) % RON Valoare activ net 2,213, ,413, % -199, Numar de unitati de fond in circulatie 290, , % -40, Valoarea unitara a activului net % Maria-Magdalena SIRGHE Presedinte CA Elena FILICIOAIA Director Financiar Dragos-Ovidiu DARABUT Director General/RCCI 7

8 Situatia detaliata a investitiilor Fondului Deschis de Investitii ETF BET TRADEVILLE la 30 iunie 2015 I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania 1.Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) Data ultimei Nr. actiuni Emitent Simbol sedinte in care s-a Valoare nominala detinute tranzactionat Valoare actiune Pondere in capitalul social al emitentului Pondere in activul total al OPCVM lei lei lei % % BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA BRD 30-Jun , , % 9.77% SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA BVB 30-Jun , % 0.93% ELECTRICA SA EL 30-Jun , , % 6.90% FONDUL PROPRIETATEA FP 30-Jun , , % 17.70% S.N.G.N. ROMGAZ S.A. SNG 30-Jun , , % 13.50% S.N. NUCLEARELECTRICA S.A SNN 30-Jun , , % 1.32% OMV PETROM S.A. SNP 30-Jun ,100, , % 17.48% TRANSELECTRICA SA TEL 30-Jun , , % 3.13% TRANSGAZ SA TGN 30-Jun , % 4.88% BANCA TRANSILVANIA SA TLV 30-Jun , , % 13.97% TOTAL 2,124, % 8.Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piața reglementata din România Emitent Tipul de valoare mobiliara Simbol Valoare unitara Nr. valori mobiliare tranzactionate Valoare totala Pondere in capitalul social al emitentului Pondere in activul total al OPCVM lei lei % % BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA Actiune BRD ,860 19, % 0.83% S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Actiune SNG , % 0.97% OMV PETROM S.A. Actiune SNP ,000 9, % 0.41% TRANSGAZ SA Actiune TGN , % 0.33% BANCA TRANSILVANIA SA Actiune TLV ,700 57, % 2.41% TOTAL 117, % IX. Disponibil in conturi curente si numerar 1. Disponibil în conturi curente şi numerar în lei X. Depozite bancare 1. Depozite bancare denominate în lei Denumire banca Data constituirii Data scadentei Crestere zilnica Dobanda cumulata Pondere in total activ OPCVM lei lei lei lei % ING Bank NV- ron , , % BRD SMCC- ron , , % TOTAL 57, % XV. Dividende sau alte drepturi de primit 1. Dividende de incasat Emitent Simbol actiune Data ex-dividend Nr. actiuni detinute Dividend brut Suma de incasat Valoare totala Denumire banca Valoare curenta Pondere in activul total al OPCVM lei % ING Bank NV % BRD SMCC % TOTAL % Sume platite in avans 1, % Valoare initiala Pondere in total activ OPCVM lei lei % TRANSGAZ SA TGN 23-Jun , % 8, % Valoare totala 3. Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani Pondere in Simbol Emitent Data ex-dividend Nr. actiuni Valoare actiune Valoare totala activul total al actiune OPCVM lei lei % BANCA TRANSILVANIA SA TLV 12-Jun-15 29, , % Total 62, % ACTIV TOTAL 2,371, Maria-Magdalena SIRGHE Presedinte CA Elena FILICIOAIA Director Financiar Dragos-Ovidiu DARABUT Director General/RCCI

9 FORMATUL SITUATIILOR FINANCIARE LA 30 IUNIE 2015 PENTRU ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV Judetul 40 Forma de proprietate Persoana juridica: FDI ETF BET TRADEVIILE Activitatea preponderenta ADMINISTRAT DE S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT SA Adresa: localitatea Bucuresti, sectorul 2, denumire clasa CAEN) Bd. Carol I, nr.34-36, Clad IBCM, Etaj 10 Telefon_ _, fax _ Cod clasa CAEN Numar din registrul comertului Cod unic de inregistrare BILANTUL la data de 30 IUNIE 2015 (Cod 10) - lei- Denumirea indicatorului A A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI FINANCIARE 1. Titluri imobilizate (ct.265) 2. Creante imobilizate (ct.267) TOTAL: (rd. 01 la 02) ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL: (rd. 03) B. ACTIVE CIRCULANTE I. CREANTE 1. Creante (ct ) 2. Decontari cu investitorii (ct. 452) 3. Alte creante (ct. 446* *+5187) TOTAL: (rd. 05 la 07) Nr. rd. Sold la: B ,608 57, ,608 57, ,608 57, ,351 1, , , ,837 II. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 1. Investitii financiare pe termen scurt (ct ) TOTAL: (rd. 09) III. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct ) ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: ) C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) (rd. 09 2,398,067 2,124, ,398,067 2,124, , ,415,706 2,314, D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE 1AN 1. Avansuri incasate in contul clientilor (ct. 419) 2. Datorii comerciale (ct ) ,091 5,021 Page 1

10 3. Efecte de platit (ct.403) Sume datorate privind decontari cu investitorii (ct. 452**) 5.Alte datorii (ct ** ** ) , ,491 TOTAL: (rd. 14 la 18) E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd ) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd ) 19 8, , ,407,522 2,156, ,413,130 2,213,436 G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN 1. Avansuri incasate in contul clientilor (ct. 419) 2. Datorii comerciale (ct ) Efecte de comert de platit (ct.403) Sume datorate privind decontari cu investitorii (ct. 452**) 5. Alte datorii (ct ** ** ) TOTAL: (rd. 22 la 26) H. VENITURI IN AVANS (ct.472) I. CAPITAL SI REZERVE I. CAPITAL (rd. 30) (ct.1017) - capital privind unitatile de fond la valoare nominala (ct.1017) 29 1,650,000 1,450, ,650,000 1,450,000 II. PRIME DE EMISIUNE (rd. 32) (ct.1045) , ,436 - prime de emisiune - aferente unitatilor de fond (ct. 1045) III. REZERVE (rd. 34) (ct.106) Rezerve (ct.106) , , IV. REZULTAT REPORTAT Sold C Sold D (ct.117) V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR Sold C , ,191 Page 2

11 Sold D (ct.121) - Repartizarea rezultatului exercitiului (ct.129) TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd ) *Solduri debitoare **Solduri creditoare , , ,413,130 2,213,436 PRESEDINTE CA, INTOCMIT, Numele si prenumele: Sirghe Maria-Magdalena Semnatura Numele si prenumele: Filicioaia Elena Calitatea: Director Financiar Semnatura Stampila unitatii Page 3

12 SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR PENTRU FDI ETF BET TRADEVILLE la data de 30 IUNIE 2015 Cod 20 - lei- Denumirea indicatorului Nr. rd. Realizari aferente perioadei de raportare precedenta curenta A B 1 2 A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd. 02 la 09) ,103 1,337, Venituri din imobilizari financiare (ct.761) 2. Venituri din investitii financiare pe termen scurt (ct.762) 3. Venituri din creante imobilizate (ct. 763) 4. Venituri din investitii financiare cedate (ct.764) 5. Venituri din dobanzi (ct.766) ,278 54, Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, 767, 768) ,820 1,282, Venituri din comisione (ct. 704) Alte venituri din activitatea curenta (ct. 754, 758) B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd. 11 la 18) ,696 1,223, Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct.664) , Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666) Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferentele de curs valutar (ct. 665, 667, 668) ,913 1,194, Cheltuielile privind comisionele, onorariile si cotizatiile (ct. 622) 14 12,809 26, Cheltuielile privind servicile bancare si asimilate (ct. 627) Cheltuielile privind alte servicii executate de terti (ct. 623, 628) Cheltuieli cu taxe si varsaminte asimilate (ct. 635) Alte cheltuieli din activitatea curenta (ct. 654, 658) C. REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTA 19 - profit (rd ) , ,191 - pierdere (rd ) VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA (ct.771) CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA (ct. 671) D. REZULTAT DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA 22 Page 1

13 - profit (rd ) pierdere (rd ) TOTAL VENITURI (rd ) 20. TOTAL CHELTUIELI (rd ) ,103 1,337, ,696 1,223,265 E. REZULTATUL EXERCITIULUI 25 - profit (rd ) 26 80, ,191 - pierdere (rd ) PRESEDINTE CA, Numele si prenumele: Sirghe Maria-Magdalena Semnatura INTOCMIT, Numele si prenumele: Filicioaia Elena Calitatea: Director Financiar Semnatura Stampila unitatii Page 2

Raport preliminar al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la

Raport preliminar al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la Raport preliminar al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la 31.12.2015 1 ANEXA Nr.30 la regulamentul CNVM nr. 1/2006 A. Raportul preliminar Conform: Regulamentului nr.1/2006 al CNVM, Legii

Mai mult

Raport semestrial ETF BET Tradeville la

Raport semestrial ETF BET Tradeville la Raport semestrial al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la 30.06.2014 1 ANEXA Nr.30 la regulamentul CNVM nr. 1/2006 A. Raportul semestrial Conform: Regulamentului nr.1/2006 al CNVM, Legii

Mai mult

Raport trimestrial ETF BET Tradeville la

Raport trimestrial ETF BET Tradeville la Raport trimestrial al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la 31.03.2013 1 ANEXA Nr.30 la regulamentul CNVM nr. 1/2006 A. Raportul trimestrial Conform: Regulamentului nr.1/2006 al CNVM, Legii

Mai mult

SAI Vanguard Asset Management Bd. Carol I, nr , Tel: +021/ Etaj 10, sector 2, Fax +021/ Bucuresti, Romania

SAI Vanguard Asset Management Bd. Carol I, nr , Tel: +021/ Etaj 10, sector 2, Fax +021/ Bucuresti, Romania SAI Vanguard Asset Management Bd. Carol I, nr. 34-36, Tel: +021/336 92 83 Etaj 10, sector 2, 020922 Fax +021/336 92 81 Bucuresti, Romania www.sai-vanguard.ro Raport privind administrarea Fondului Inchis

Mai mult

Raportarea lunara a activelor si obligatiilor Fondului Inchis de Investitii FOA la data de Nr.crt. Element Suma plasata Valoare actualizata

Raportarea lunara a activelor si obligatiilor Fondului Inchis de Investitii FOA la data de Nr.crt. Element Suma plasata Valoare actualizata Raportarea lunara a activelor si obligatiilor Fondului Inchis de Investitii FOA la data de 31.05.2019 Nr.crt. Element Suma plasata actualizata Pondere valoare actualizata in total active RON RON % 1 Valori

Mai mult

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD SIMFONIA la data de Fondul BRD SIMFONIA, fond

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD SIMFONIA la data de Fondul BRD SIMFONIA, fond RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD SIMFONIA la data de 30.06.2016 Fondul BRD SIMFONIA, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM prin

Mai mult

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD OBLIGATIUNI la data de Fondul BRD OBLIGATIUNI

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD OBLIGATIUNI la data de Fondul BRD OBLIGATIUNI RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD OBLIGATIUNI la data de 30.06.2016 Fondul BRD OBLIGATIUNI, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM

Mai mult

FII MATADORPiscator Equity Plus

FII MATADORPiscator Equity Plus S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Fond Inchis Public de Investitii MATADOR Raport privind activitatea fondului in semestrul I anul 2017 Performanta anualizata an calendaristic () S1'2017 2016 2015 FII

Mai mult

SAI Vanguard Asset Management Bd. Carol I, nr , Tel: +021/ Etaj 10, sector 2, Fax +021/ Bucuresti, Romania

SAI Vanguard Asset Management Bd. Carol I, nr , Tel: +021/ Etaj 10, sector 2, Fax +021/ Bucuresti, Romania SAI Vanguard Asset Management Bd. Carol I, nr. 34-36, Tel: +21/336 92 83 Etaj 1, sector 2, 2922 Fax +21/336 92 81 Bucuresti, Romania www.sai-vanguard.ro Raport privind administrarea Fondului Inchis de

Mai mult

Raport anual PIONEER INTEGRO 2017

Raport anual PIONEER INTEGRO 2017 Raport anual PIONEER INTEGRO 2017 Introducere Pioneer Integro este un fond deschis de investitii cu un portofoliu echilibrat format din instrumente financiare cu venit fix si actiuni reprezentative pentru

Mai mult

MergedFile

MergedFile S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Fond Deschis de Investitii AUDAS PISCATOR Raport privind activitatea fondului in semestrul I 2017 FDI AUDAS PISCATOR Performanta anualizata an calendaristic () S1'2017

Mai mult

STK EMERGENT ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL S.A.I. S.A. curs EURO = Cluj-Napoca, Heltai Gaspar 29 curs EURO = Dec. C.N.V.M

STK EMERGENT ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL S.A.I. S.A. curs EURO = Cluj-Napoca, Heltai Gaspar 29 curs EURO = Dec. C.N.V.M STK EMERGENT ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL S.A.I. S.A. curs EURO 30.06.15= 4.4735 Cluj-Napoca, Heltai Gaspar 29 curs EURO 31.12.14= 4.4821 Situatia activelor si obligatiilor la 30.06.2015 Inceputul perioadei

Mai mult

R A P O R T

R A P O R T RAPORT DE ACTIVITATE LA 31.12.2015 FDI OMNINVEST este autorizat de catre CNVM prin Decizia 1852/07.04.2004 şi a primit numărul de înregistrare 0015 în Registrul ASF. Documentele fondului (Prospect de emisiune,

Mai mult

Fondul Deschis de Investitii ifond Monetar Raport privind activitatea 2010 SAI Intercapital Investment Management SA Blvd. Aviatorilor nr.33, Et. 1, S

Fondul Deschis de Investitii ifond Monetar Raport privind activitatea 2010 SAI Intercapital Investment Management SA Blvd. Aviatorilor nr.33, Et. 1, S Fondul Deschis de Investitii ifond Monetar Raport privind activitatea 2010 SAI Intercapital Investment Management SA Blvd. Aviatorilor nr.33, Et. 1, Sect. 1, Bucuresti, 011853, Tel. 021.222.87.49, Fax

Mai mult

FONDUL DESCHIS DE INVESTITII OMNITRUST RAPORT DE ACTIVITATE LA FDI Omnitrust, autorizat de CNVM prin decizia D.473/ ca fond desch

FONDUL DESCHIS DE INVESTITII OMNITRUST RAPORT DE ACTIVITATE LA FDI Omnitrust, autorizat de CNVM prin decizia D.473/ ca fond desch FONDUL DESCHIS DE INVESTITII OMNITRUST RAPORT DE ACTIVITATE LA 31.12.2014 FDI Omnitrust, autorizat de CNVM prin decizia D.473/27.02.1996 ca fond deschis de investiţii, s-a constituit printr-un contract

Mai mult

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD EURO FOND la data de Fondul BRD EURO FOND, fo

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD EURO FOND la data de Fondul BRD EURO FOND, fo RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD EURO FOND la data de 30.06.2016 Fondul BRD EURO FOND, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM prin

Mai mult

Prospect de emisiune al

Prospect de emisiune al RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA FONDULUI INCHIS DE INVESTIȚII HERALD pentru anul 202 I. INFORMAŢII Fondul Inchis de Investitii HERALD, iniţiat si administrat de, constituit prin contractul de societate civilă,

Mai mult

Instructiunea_2_2019.xlsx

Instructiunea_2_2019.xlsx SAI Vanguard Asset Management Calea Vitan, nr. 6A, bl. B, Tronson B, et. 3 Bucuresti, sectorul 3, CP 31296 Tel: +21/336 92 83, Fax +21/336 92 81 www.sai-vanguard.ro Raport privind administrarea Fondului

Mai mult

SC Globinvest SA - RAPORT DE ADMINISTRARE AL

SC Globinvest SA - RAPORT DE ADMINISTRARE AL SAI GLOBINVEST S.A. FONDUL DESCHIS DE INVESTIȚII TRANSILVANIA RAPORT ANUAL 2015 FONDUL DESCHIS DE INVESTIȚII TRANSILVANIA 1. OBIECTIVELE FONDULUI Evoluția pieței financiare românești în anul 2015 Anul

Mai mult

Microsoft Word - Eurofond rap adm docx

Microsoft Word - Eurofond rap adm docx RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD EURO FOND la data de 30.06.2013 Fondul BRD EURO FOND, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM prin

Mai mult

Microsoft Word - Eurofond raport administrare

Microsoft Word - Eurofond raport administrare RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD EURO FOND la data de 30 iunie 2011 Fondul BRD EURO FOND, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM

Mai mult

ANEXA10-Emergent_ semnat

ANEXA10-Emergent_ semnat STK EMERGENT ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL S.A.I. S.A. curs EURO 31.12.2018= 4,6639 Cluj-Napoca, Heltai Gaspar 29 curs EURO 29.12.17= 4,6597 Situatia activelor si obligatiilor la 31.12.2018 Denumire element

Mai mult

STK EMERGENT ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL S.A.I. S.A. curs EURO = Cluj-Napoca, Heltai Gaspar 29 curs EURO = Dec. C.N.V

STK EMERGENT ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL S.A.I. S.A. curs EURO = Cluj-Napoca, Heltai Gaspar 29 curs EURO = Dec. C.N.V STK EMERGENT ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL S.A.I. S.A. curs EURO 30.06.2017= 4.5539 Cluj-Napoca, Heltai Gaspar 29 curs EURO 30.12.16= 4.5411 Situatia activelor si obligatiilor la 30.06.2017 Inceputul perioadei

Mai mult

Microsoft Word - Diverso rap adm

Microsoft Word - Diverso rap adm RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII DIVERSO EUROPA REGIONAL la data de 31.12.2011 Fondul DIVERSO EUROPA REGIONAL, fond deschis de investitii, este

Mai mult

FII MATADORPiscator Equity Plus

FII MATADORPiscator Equity Plus S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Fond Deschis de Investiții AUDAS PISCATOR Raport privind activitatea FDI AUDAS PISCATOR în 2015 Performanta anualizata an calendaristic (%) 2015 2014 2013 FDI Audas Piscator

Mai mult

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD ACTIUNI la data de Fondul BRD ACTIUNI, fond d

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD ACTIUNI la data de Fondul BRD ACTIUNI, fond d RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD ACTIUNI la data de 30.06.2016 Fondul BRD ACTIUNI, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM prin Decizia

Mai mult

Microsoft Word - Raport sem Stabilo 2011.doc

Microsoft Word - Raport sem Stabilo 2011.doc STABILO Fond Deschis de Investitii Raport semestrial 30 Iunie 2011 STABILO - Fond Deschis de Investitii este un organism de plasament colectiv in valori mobiliare organizat sub forma unei societati civile

Mai mult

Microsoft Word - Raport Sem I 2010 conform reg.1 CNVM

Microsoft Word - Raport Sem I 2010 conform reg.1 CNVM RAPORTUL SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 1/2006 PENTRU SEMESTRUL I 2010 Data raportului: august 2010 Denumirea societăţii comerciale: S.C. Rolast S.A. Sediul

Mai mult

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A. SEMESTRUL

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A. SEMESTRUL RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A. SEMESTRUL 1-2018 CUPRINS 1. Informaţii generale... 3 2. Informații asupra dezvoltării previzibile a societății... 6 3. Evenimente ulterioare datei

Mai mult

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în dome

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în dome Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private Având în vedere prevederile

Mai mult

Microsoft Word - NOTE EXPLIC rap sem emergent.doc

Microsoft Word - NOTE EXPLIC rap sem emergent.doc SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 30 iunie 2009 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

Microsoft Word - Diverso raport administrare

Microsoft Word - Diverso raport administrare RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII DIVERSO EUROPA REGIONAL la data de 30.06.2011 Fondul DIVERSO EUROPA REGIONAL, fond deschis de investitii, este

Mai mult

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII OTP AvantisRO Inceputul perioadei de raportare Sfarsitul perioadei de rap

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII OTP AvantisRO Inceputul perioadei de raportare Sfarsitul perioadei de rap SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII OTP AvantisRO Inceputul perioadei de raportare 31.12.2009 Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2010 Definire elemente 1. VALORI MOBILIARE

Mai mult

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII OTP AvantisRO Inceputul perioadei de raportare Sfarsitul perioadei de rap

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII OTP AvantisRO Inceputul perioadei de raportare Sfarsitul perioadei de rap SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII OTP AvantisRO Inceputul perioadei de raportare 31.12.2008 Sfarsitul perioadei de raportare 31.12.2009 Definire elemente 1. VALORI MOBILIARE

Mai mult

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anual

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anual Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii

Mai mult

Microsoft Word - Simfonia raport administrare doc

Microsoft Word - Simfonia raport administrare doc RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII SIMFONIA 1 la data de 30.06.2010 Fondul SIMFONIA 1, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM prin decizia

Mai mult

Microsoft Word - NOTE EXPLIC BILANT 2012 EMERGENT.doc

Microsoft Word - NOTE EXPLIC BILANT 2012 EMERGENT.doc SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 31 decembrie 2012 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

ANEXA NR. 10 SAI: OTP Asset Management Romania SAI SA Decizie autorizare: PJR05SAIR/ Cod inscriere: J40/15502/ CUI: Inregistr

ANEXA NR. 10 SAI: OTP Asset Management Romania SAI SA Decizie autorizare: PJR05SAIR/ Cod inscriere: J40/15502/ CUI: Inregistr ANEXA NR. 10 SAI: OTP Asset Management Romania SAI SA Decizie autorizare: PJR05SAIR/400023 Cod inscriere: J40/15502/15.08.2007 CUI: 22264941 Inregistrare ONRC: J40/15502/15.08.2007 Capital social: 5.795.323

Mai mult

Microsoft Word - Raport Trimestrul I doc

Microsoft Word - Raport Trimestrul I doc Raportul Consiliului de Administraţie la data de 3.03.203 Fondul închis de investiţii STK Emergent Raport trimestrial conform /2006, Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/2004 Legii nr. 297/2004, Regulamentului

Mai mult

BILANT 1998

BILANT 1998 JUDETUL ARAD FORMA DE PROPRIETATE 34 UNITATEA SIF Banat-Crisana ACTIVITATEA PREPONDERENTA ADRESA loc ARAD, sector (denumire grupa CAEN) str. Calea Victoriei, nr. 35A bl.,ap.,sc. COD GRUPĂ CAEN 6499 TELEFONUL

Mai mult

Microsoft Word - Actiuni raport doc

Microsoft Word - Actiuni raport doc RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII ACTIUNI EUROPA REGIONAL la data de 30.06.2010 Fondul ACTIUNI EUROPA REGIONAL, fond deschis de investitii, este

Mai mult

S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Fond Inchis Public de Investitii HERMES Raport privind activitatea fondului in semestrul I anul 2016

S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Fond Inchis Public de Investitii HERMES Raport privind activitatea fondului in semestrul I anul 2016 S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Fond Inchis Public de Investitii HERMES Raport privind activitatea fondului in semestrul I anul 2016 FII HERMES Performanta anualizata an calendaristic (%) H1'2016 2015

Mai mult

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD ACTIUNI la data de Fondul BRD ACTIUNI, fond d

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD ACTIUNI la data de Fondul BRD ACTIUNI, fond d RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD ACTIUNI la data de 30.06.2015 Fondul BRD ACTIUNI, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM prin Decizia

Mai mult

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, vă comunicăm următoarele:

Mai mult

JUDETUL

JUDETUL SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 31 decembrie 2014 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

Tradeville - Date Financiare 2015

Tradeville - Date Financiare 2015 2018 1 TRADEVILLE SA Tip situatie financiara: VM Bucuresti, Sector 3 Forma de proprietate: 34 Calea Vitan, Nr. 6A, Bloc B, Tronson B, et. 3 Societati comerciale pe actiuni Numar din Registrul Comertului:

Mai mult

FII MATADORPiscator Equity Plus

FII MATADORPiscator Equity Plus S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Fond Inchis Public de Investitii DCP INVESTITII Raportul administratorilor la 31.12.2018 Intocmit conform Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 39/2015 DCP

Mai mult

ANEXA NR. 10 SAI: OTP Asset Management Romania SAI SA Decizie autorizare: PJR05SAIR/4000Cod inscriere: J40/15502/ CUI: Inregistrare

ANEXA NR. 10 SAI: OTP Asset Management Romania SAI SA Decizie autorizare: PJR05SAIR/4000Cod inscriere: J40/15502/ CUI: Inregistrare ANEXA NR. 10 SAI: OTP Asset Management Romania SAI SA Decizie autorizare: PJR05SAIR/4000Cod inscriere: J40/15502/15.08.2007 CUI: 22264941 Inregistrare ONRC: J40/15502/15.08.2007 Capital social: 5.795.323

Mai mult

RAPORT TRIMESTRIAL ÎNTOCMIT LA 30 SEPTEMBRIE 2016 în conformitate cu Legea nr. 297/2004, Regulamentul nr. 15/2004, Regulamentul nr. 1/2006 și Norma nr

RAPORT TRIMESTRIAL ÎNTOCMIT LA 30 SEPTEMBRIE 2016 în conformitate cu Legea nr. 297/2004, Regulamentul nr. 15/2004, Regulamentul nr. 1/2006 și Norma nr RAPORT TRIMESTRIAL ÎNTOCMIT LA 30 SEPTEMBRIE 2016 în conformitate cu Legea nr. 297/2004, Regulamentul nr. 15/2004, Regulamentul nr. 1/2006 și Norma nr. 39/2015 CUPRINS 1. INFORMAȚII GENERALE 2 2. PRINCIPALE

Mai mult

ANEXA NR. 10 SAI: OTP Asset Management Romania SAI SA Decizie autorizare: PJR05SAIR/ CUI: Capital social: RON Decizie autoriz

ANEXA NR. 10 SAI: OTP Asset Management Romania SAI SA Decizie autorizare: PJR05SAIR/ CUI: Capital social: RON Decizie autoriz ANEXA NR. 10 SAI: OTP Asset Management Romania SAI SA Decizie autorizare: PJR05SAIR/400023 CUI: 22264941 Capital social: 5.795.323 RON Decizie autorizare: 375/27.02.2008 OTP Obligatiuni Cod inscriere:

Mai mult

RAPORT TRIMESTRIAL -

RAPORT TRIMESTRIAL - RAPORT TRIMESTRIAL - AFERENT TRIMESTRULUI III 2018 Raportul trimestrial conform Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitenții de instrumentele financiare si operațiuni de piață Pentru exercițiul financiar

Mai mult

Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheat

Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheat Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul

Mai mult

FII MATADORPiscator Equity Plus

FII MATADORPiscator Equity Plus S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Fond Inchis Public de Investitii HERALD Raportul administratorilor la 31.12.2018 Intocmit conform Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 39/2015 FII HERALD

Mai mult

Anexa 2 Situatia detaliata a activelor Global.xls

Anexa 2 Situatia detaliata a activelor Global.xls FDI Carpatica GLOBAL Situatia detaliata a activelor la data de 31/12/2011 I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania 1. Actiuni tranzactionate Emitent Simbol actiune

Mai mult

RAPORT FINANCIAR PENTRU TRIMESTRUL I BUCUR OBOR S.A. ELABORAT IN CONFORMITATE CU LEGEA 24/2017, SI REGULAMENTUL A.S.F. NR. 5/2017

RAPORT FINANCIAR PENTRU TRIMESTRUL I BUCUR OBOR S.A. ELABORAT IN CONFORMITATE CU LEGEA 24/2017, SI REGULAMENTUL A.S.F. NR. 5/2017 RAPORT FINANCIAR PENTRU TRIMESTRUL I - 2019 BUCUR OBOR S.A. ELABORAT IN CONFORMITATE CU LEGEA 24/2017, SI REGULAMENTUL A.S.F. NR. 5/2017 Raport financiar pentru trimestrul I anul 2019 al Societatii BUCUR

Mai mult

rep_anexa16

rep_anexa16 Data raportului: 14.10.2016 Raport conform: Reg. ASF nr. 10/2015 si 9/2014 Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA Sediul soial: Str. Pictor Aman nr.94 C, Bacau Tel./fax/e-mail:

Mai mult

Bilant_2011.pdf

Bilant_2011.pdf S1002_A1.0.6 / 14.03.2012 Suma de control 4.969.178 Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala Tip situaţie financiară : BL Anul 2011 Entitatea SC APA

Mai mult

Microsoft Word - FON_rapAnual_2007.doc

Microsoft Word - FON_rapAnual_2007.doc Raport privind administrarea Fondului Deschis de investitii Oportunitati Nationale (F.O.N.) in anul 2007 Fondul deschis de investitii "OPORTUNITATI NATIONALE" este o societate civila fara personalitate

Mai mult

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date:

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date: 2019.05.10 18:17:28 EEST Reason: Document MFP Index

Mai mult

Raport semestrul I 2018 S.A.I. CERTINVEST S.A. Raport privind administrarea fondului deschis de investiții Certinvest XT Index Semestrul I 2018 Prezen

Raport semestrul I 2018 S.A.I. CERTINVEST S.A. Raport privind administrarea fondului deschis de investiții Certinvest XT Index Semestrul I 2018 Prezen S.A.I. CERTINVEST S.A. Raport privind administrarea fondului deschis de investiții Certinvest XT Index Semestrul I 2018 Prezentul Raport prezintă situația fondului deschis de investiții Certinvest XT Index

Mai mult

Bilant VNC 6 luni 2012 cu CPP.pdf

Bilant VNC 6 luni 2012 cu CPP.pdf Formular 30 I. Date privind rezultatul inregistrat DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2012 unitati A B 1 2 F30 - pag. 1 Sume - lei - Unitati care au inregistrat profit 01 1 2.556.898 Unitati care au inregistrat

Mai mult

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD DIVERSO la data de Fondul BRD DIVERSO, fond d

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD DIVERSO la data de Fondul BRD DIVERSO, fond d RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD DIVERSO la data de 30.06.2016 Fondul BRD DIVERSO, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM prin Decizia

Mai mult

PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării con

PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării con PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate,

Mai mult

Microsoft Word - Raport IFRS GIF_

Microsoft Word - Raport IFRS GIF_ FONDUL INCHIS DE INVESTITII GLOBAL INVESTING FUND Situatii financiare intocmite in conformitate cu IFRS Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014 Continut: Pagina 3 Situatia pozitiei financiare

Mai mult

Microsoft Word - Raport trim I 2014 NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS SA.doc

Microsoft Word - Raport trim I 2014 NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS SA.doc Str. Prevederii nr. 14-18/23 Sector 3, Bucuresti Tel: (+40) 768.560.813, Fax: (+40) 21.310.06.05 E-mail info@nqeholdings.com J40/3315/2009, CUI RO 2695737 Capital social: 2,917,691.50 RON Nr. 14/14.05.2014

Mai mult

BT Maxim Raport anual

BT Maxim Raport anual BT Euro Fix Raport anual 2018 Prezentare BT Euro Fix Fondurile deschise de investiţii reprezintă o modalitate eficientă de plasare a sumelor disponibile, fiind accesibile oricărei persoane fizice sau juridice.

Mai mult

Microsoft Word - Diverso raport doc

Microsoft Word - Diverso raport doc RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII DIVERSO EUROPA REGIONAL la data de 30.06.2010 Fondul DIVERSO EUROPA REGIONAL, fond deschis de investitii, este

Mai mult

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD INDEX la data de Fondul BRD INDEX, fond desch

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD INDEX la data de Fondul BRD INDEX, fond desch RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD INDEX la data de 30.06.2016 Fondul BRD INDEX, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM prin Decizia

Mai mult

Raport

Raport Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen RON Flexi 1. Generalități Obiectiv Raport privind activitatea Fondului Deschis de Investiții Raiffeisen RON Flexi în semestrul 1 2016 Fondul Deschis de Investiții

Mai mult

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF :53 Instrucț

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF :53 Instrucț AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF 27.12.2014 16:53 Instrucțiunea nr. 1/10.03.2016 privind întocmirea și depunerea

Mai mult

SCD-Sit fin

SCD-Sit fin Societatea: Zentiva SA Situatii financiare neauditate, la data de 3.9.211 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 3.9.211 No. rand 3.9.21 3.9.211 1 2 3 4 1. Cifra de afaceri neta (rd. 2 la 5) 1 21,499,944

Mai mult

BT Maxim Raport anual

BT Maxim Raport anual BT Obligaţiuni Raport anual 2015 Prezentare BT Obligaţiuni Fondurile deschise de investiţii reprezintă o modalitate eficientă de plasare a sumelor disponibile, fiind accesibile oricărei persoane fizice

Mai mult

SAI Carpattica Asset Management

SAI Carpattica Asset Management SAI PATRIA ASSET MANAGEMENT RAPORTUL ADMINISTRATORULUI ASUPRA ACTIVITĂŢII FONDULUI FDI PATRIA OBLIGAŢIUNI IUNIE 2018 DIN CUPRINS, Prezentarea FDI Patria Obligaţiuni Politica de investiţii a Fondului Perioada

Mai mult

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entită

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entită AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea

Mai mult

SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr ORADEA - ROMANIA Tel: Tel: Fax: sinteza. ro

SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr ORADEA - ROMANIA Tel: Tel: Fax: sinteza. ro SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA Tel: 0259 456 116 Tel: 0259 444 969 Fax: 0259 462 224 e-mail: sinteza@ sinteza. ro www.sinteza.ro C.U.I.: R0 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991

Mai mult

31 mai 2019 Rezultate financiare T companii incluse in BET-BK Prime Transaction SA (+40) ; (+40) ; Rez

31 mai 2019 Rezultate financiare T companii incluse in BET-BK Prime Transaction SA (+40) ; (+40) ; Rez 31 mai Rezultate financiare T1 companii incluse in BET-BK Prime Transaction SA (+40) 21 322 46 14; (+40) 0749 044 044; office@primet.ro; Rezultate financiare T1 companii incluse in BET-BK Rezultatele companiilor

Mai mult

Microsoft Word - modif_reglem_contabile_dec2010.doc

Microsoft Word - modif_reglem_contabile_dec2010.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului

Mai mult

S

S S.C. SAI CARPATICA ASSET MANAGEMENT SA RAPORT PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII CARPATICA GLOBAL FDI CARPATICA GLOBAL este un organism de plasament colectiv in valori mobiliare avand

Mai mult

Prezentul Raport prezintă situația fondului deschis de investiții Certinvest XT Index la data de 30 iunie 2018 și evoluția acestuia în semestrul I 201

Prezentul Raport prezintă situația fondului deschis de investiții Certinvest XT Index la data de 30 iunie 2018 și evoluția acestuia în semestrul I 201 Prezentul Raport prezintă situația fondului deschis de investiții Certinvest XT Index la data de 30 iunie 2018 și evoluția acestuia în semestrul I 2018. Informații despre Fond, Administratorul Fondului

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Prezentarea rezultatelor financiare semestriale Profitul net al BVB a crescut de 3 ori la 6 luni Evenimente semnificative in T2.2011 4 aprilie lansarea contractului futures cu activ suport prețul, în dolari

Mai mult

Calea Rahovei Sector 5 Bucuresti Telefon : (021) Fax: (021)

Calea Rahovei Sector 5 Bucuresti Telefon : (021) Fax: (021) Raport financiar trimestrial, conform art. 227 din legea 297/2004 Data raport: 14.11.2013 Denumirea entitatii: S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. Adresa: CALEA RAHOVEI NR. 266-268, SECTOR 5, BUCURESTI Telefon:

Mai mult

SC BERMAS SA Suceava Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO Telefon: 0230/526543; Fax: 0230/526542;

SC BERMAS SA Suceava Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO Telefon: 0230/526543; Fax: 0230/526542; SC BERMAS SA Suceava Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO 723636 Telefon: 0230/526543; 526544 Fax: 0230/526542; 526543 E-mail: bermasv@yahoo.com;office@bermas.ro RAPORT SEMESTRIAL

Mai mult

Bucureºti, 9 noiembrie 2012 RAPORT TRIMESTRIAL întocmit la data de 30 septembrie

Bucureºti, 9 noiembrie 2012 RAPORT TRIMESTRIAL întocmit la data de 30 septembrie Bucureºti, 9 noiembrie 2012 RAPORT TRIMESTRIAL întocmit la data de 30 septembrie 2012 www.bvb.ro CUPRINS Principalii indicatori financiari... 3 Informaţii despre Companie... 5 Evenimente semnificative...

Mai mult

Microsoft Word - Raport semestrial global 2010.doc

Microsoft Word - Raport semestrial global 2010.doc RAPORT SEMESTRIAL 2010 FDI CARPATICA GLOBAL Din cuprins, Prezentarea FDI Carpatica Global Obiectivele Fondului Politica de investitii a Fondului Perioada minima recomandata a investitiei Evolutii macroeconomice

Mai mult

Microsoft Word - Raport trim III doc

Microsoft Word - Raport trim III doc Raport ASF TRIMESTRUL III 2017 Regulament Raport trimestrial conform 1/2006 Data raportului 9/30/2017 SC CONDMAG Denumirea societăţii comerciale SA Sediul social Braşov Str. Avram Iancu nr. 52 Numărul

Mai mult

S

S SC BERMAS SA Suceava Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO 723636 Telefon: 0230/526543; 526544 Fax: 0230/526542; 526543 E-mail: bermasv@yahoo.com;office@bermas.ro RAPORT SEMESTRIAL

Mai mult

GHID

GHID Ghidul emitentilor pentru sistemul alternativ de tranzactionare pag. 1 / 10 NOUL SISTEM ALTERNATIV DE TRANZACTIONARE AL BURSEI DE VALORI BUCURESTI Bursa de Valori Bucureşti a înfiinţat Sistemul Alternativ

Mai mult

BRD_AM_Fonduri_Investitii_04

BRD_AM_Fonduri_Investitii_04 Fonduri deschise de investiții Fonduri de Investiții Despre BRD Asset Management S.A.I. SA Înființată în anul 2000, se număra printre cele mai importante companii de administrare fonduri din România. Administrează

Mai mult

Microsoft Word - Rapotari_Trim.III_2009.doc

Microsoft Word - Rapotari_Trim.III_2009.doc Comunicat privind disponibilitatea Raportului trim. III 2009 SC BERMAS SA Suceava îşi informează investitorii că Raportul trimestrial aferent exerciţiului financiar al trimestrului III 2009 este disponibil

Mai mult

SAI CARPATICA ASSET MANAGEMENT RAPORT SEMESTRIAL 2015 FDI CARPATICA OBLIGATIUNI

SAI CARPATICA ASSET MANAGEMENT RAPORT SEMESTRIAL 2015 FDI CARPATICA OBLIGATIUNI SAI CARPATICA ASSET MANAGEMENT RAPORT SEMESTRIAL 2015 FDI CARPATICA OBLIGATIUNI DIN CUPRINS, Prezentarea FDI Carpatica Obligatiuni Politica de investitii a Fondului Perioada minima recomandata a investitiei

Mai mult

S1040_A1.0.0 / Versiuni Atenţie! Suma de control Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucures

S1040_A1.0.0 / Versiuni Atenţie! Suma de control Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucures S1040_A1.0.0 /01.02.2015 Versiuni Atenţie! Suma de control 23.306.374 Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala An Semestru Tip situaţie financiară :

Mai mult

C.U.I.: R Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991 SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr ORADEA - ROMANIA Tel: Tel: Fax

C.U.I.: R Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991 SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr ORADEA - ROMANIA Tel: Tel: Fax C.U.I.: R0 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991 SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA Tel: 0259 456 116 Tel: 0259 444 969 Fax: 0259 462 224 e-mail: sinteza@ sinteza. ro www.sinteza.ro

Mai mult

PROIECT PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ NORMA pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul as

PROIECT PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ NORMA pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul as PROIECT PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ NORMA pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul asigurărilor În conformitate cu prevederile art. 2 alin.

Mai mult

NOTE EXPLICATIVE

NOTE EXPLICATIVE NOTE EXPLICATIVE la Situaţiile financiare ale fondului STK Europe 30 iunie 2018 1. Entitatea care raportează 2. Bazele întocmirii 3. Politici contabile semnificative 4. Estimarea valorii juste 5. Situaţia

Mai mult

Newsletter

Newsletter Str. Tufănele nr. 1, Craiova Dolj cod poştal 200767 Nr. Reg. Com.: J16/1210/30.04.1993 Nr. Registru ASF:PJR07 1 AFIAA/160004/15.02.2018 CUI/CIF: RO 4175676 Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59 Capital social:

Mai mult

FII BET FI Index Invest Raport anual 2018

FII BET FI Index Invest Raport anual 2018 FII BET FI Index Invest Raport anual 2018 1. Informatii generale despre Fond Identitatea Fondului Fondul Inchis de Investitii BET-FI Index Invest s-a constituit prin contractul de societate civila in data

Mai mult

Microsoft Word - Proiect ordin site 2010.doc

Microsoft Word - Proiect ordin site 2010.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor

Mai mult

ARMĀTURA S.A. SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU TRIMESTRUL ÎNCHEIAT LA 31 MARTIE 2018 ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE

ARMĀTURA S.A. SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU TRIMESTRUL ÎNCHEIAT LA 31 MARTIE 2018 ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE ARMĀTURA S.A. SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU TRIMESTRUL ÎNCHEIAT LA 31 MARTIE 2018 ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANĀ

Mai mult