Matematica Clasa 5 Culegere De Exercitii Si Probleme

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Matematica Clasa 5 Culegere De Exercitii Si Probleme"

Transcriere

1 uprins Teste de evaluare inițială I. Numere naturale. Numere naturale Scrierea şi citirea numerelor naturale xa numerelor naturale. ompararea şi ordonarea numerelor naturale proximări și estimări dunarea și scăderea numerelor naturale dunarea numerelor naturale. Proprietăți Scăderea numerelor naturale Exerciții și probleme cu adunări și scăderi Teste de evaluare Lucrări de verificare a cunoștințelor Înmulţirea numerelor naturale Proprietăţi ale înmulțirii Factor comun Exerciții și probleme cu operații de înmulțire Teste de evaluare Împӑrțirea numerelor naturale Exerciții și probleme cu operații de împărțire Exerciții și probleme recapitulative Teste de evaluare Lucrări de verificare a cunoștințelor Ridicarea la putere Puteri cu exponent natural. Pătrate și cuburi perfecte Reguli de calcul cu puteri. Operații cu puteri ompararea puterilor Scrierea numerelor naturale în baza Scrierea numerelor naturale în baza Ordinea efectuării operaţiilor și folosirea parantezelor... 7 Teste de evaluare Lucrări de verificare a cunoștințelor Teste recapitulative Metode aritmetice de rezolvare a problemelor Divizibilitatea numerelor naturale Divizor, multiplu Divizori și multipli comuni Divizibilitatea sumei sau diferenței Numere pare și impare riterii de divizibilitate riteriile de divizibilitate cu 2, 3, 4, 5, 9, 0 n și Numere prime, numere compuse... 9 Teste recapitulative... 94

2 II. Fracții. Numere raționale 0. Fracţii ordinare Unități fracţionare Fracţii ordinare Fracții echiunitare Fracții subunitare Fracții supraunitare Fracţii echivalente Noțiunea de număr rațional mplificarea şi simplificarea fracţiilor.... mplificarea fracțiilor....2 el mai mare divizor comun Simplificarea fracțiilor... 7 Teste de evaluare ducerea fracţiilor la un numitor comun el mai mic multiplu comun a două numere naturale ducerea fracţiilor la cel mai mic numitor comun ompararea fracţiilor ompararea fracţiilor cu acelaşi numitor/numărător Reprezentarea numerelor raționale pe o axă Introducerea şi scoaterea întregilor dintr-o fracţie dunarea şi scăderea fracţiilor dunarea fracţiilor cu același numitor dunarea fracţiilor cu numitori diferiți Scăderea fracţiilor Exerciții cu adunări şi scăderi de fracţii Înmulţirea și împӑrțirea fracţiilor Înmulțirea fracțiilor ordinare Puterea cu exponent natural a unei fracții ordinare Împӑrțirea fracțiilor ordinare flarea unei fracții sau procent dintr-un numӑr sau fracție Procente flarea unei fracții dintr-un numӑr sau fracție Teste de evaluare Fracţii zecimale Scrierea și citirea fracțiilor zecimale Scrierea în formă zecimală a fracţiilor ordinare care au numitorul o putere a lui Transformarea unei fracţii zecimale în fracţie ordinară proximări proximarea prin lipsӑ sau adaos Rotunjiri ompararea fracțiilor zecimale Reprezentarea pe axă a fracțiilor zecimale dunarea şi scăderea numerelor zecimale Înmulţirea fracțiilor zecimale Produsul fracţiilor zecimale cu un număr finit de zecimale nenule

3 2.2 Puteri cu exponent număr natural Împărţirea numerelor zecimale Împărţirea a două numere naturale cu rezultat fracţie zecimală Media aritmetică a două sau mai multor numere raționale Împărțiri care au ca rezultat numere zecimale periodice Împărţirea unui număr zecimal finit la un număr natural nenul Împărţirea a două numere zecimale finite Numere raţionale pozitive. Ordinea efectuării operaţiilor cu fracții zecimale Teste de evaluare Metode aritmetice pentru rezolvarea problemelor cu fracții Probleme de organizare a datelor Recapitulare Operații cu numere zecimale Exerciții și probleme cu procente Teste recapitulative III. Elemente de geometrie și unități de măsură 27. Punct, dreaptă, plan, semiplan, semidreaptă, segment Punct, dreaptă, semidreaptă, segment Plane și semiplane Poziţiile relative ale unui punct față de o dreaptă; puncte coliniare Poziţiile relative a două drepte: drepte concurente și drepte paralele Distanţa dintre două puncte; lungimea unui segment Segmente congruente (construcție); mijlocul unui segment; simetricul unui punct faţă de un alt punct Unghi: definiţie, notaţii, elemente, interiorul unui unghi, exteriorul unui unghi, clasificare Măsura unui unghi, unghiuri congruente. Măsurarea și construcția cu raportorul alcule cu mӑsuri de unghiuri exprimate în grade şi minute sexagesimale Figuri congruente; axa de simetrie Unităţi de măsură pentru lungime, transformări. plicație: perimetre Unităţi de măsură pentru arie, transformări. plicații: aria pătratului și dreptunghiului Unităţi de măsură pentru volum, transformări. plicații: volumul cubului şi paralelipipedului dreptunghic Unități de măsură pentru capacitate Unități de măsură pentru masă Unități de măsură pentru timp Unități monetare Teste recapitulative IV. Indicații și rӑspunsuri Indicații, răspunsuri, rezolvări

4 I. NUMERE NTURLE 3.2 Factor comun Distributivitatea înmulţirii faţă de adunare şi scădere se scrie: a (b ± c) = a b ± a c Dacӑ scriem distributivitatea înmulţirii faţă de adunare şi scădere de la dreapta la stânga, adicӑ: a b + a c = a (b + c) a b a c = a (b c), dacă b > c, spunem cӑ am dat (scos) factor comun pe a. 4 Efectuaţi în două moduri: a) ; b) ; c) ; d) ; e) ; f) alculaţi (scoţând mai întâi factorul comun): a) ; b) ; c) ; d) ; e) Efectuaţi, folosind factorul comun: a) ; b) ; c) ; d) ; e) ; f) ; g) ; h) ; i) ; j) Efectuaţi: a) ; b) ; c) alculaţi în modul cel mai simplu: a) ; b) ; c) ; d) ; e) ; f) ; g) ; h) ; i) ; j) ; k) ; l)

5 I. NUMERE NTURLE 38 9 alculaţi: a) ; b) ; c) ; d) ; e) 7 5 5; f) ; g) Dacă a b = 20 şi a c = 4, atunci a (b + c) este: a) 280; b) 54; c) 34? 2 Dacă la un concurs de tenis de masă participă 20 de sportivi, jucând fiecare cu ceilalţi, atunci numărul meciurilor este: a) 380; b) 90; c) 400? 22 Un nufăr creşte pe suprafaţa unui lac astfel încât în fiecare zi îşi dublează suprafaţa. După 8 zile nufărul acoperă complet suprafaţa lacului. Jumătate din suprafaţa lacului este acoperită după: a) 7 zile; b) 9 zile; c) 0 zile? 23 Mama are 38 de ani, iar fiica 4 ani. Vârsta mamei va fi dublul vârstei fiicei peste: a) 4 ani; b) 76 ani; c) 0 ani? 24 âte numere naturale sunt între: a) 8 3 şi 8 4; b) 6 23 şi 6 25; c) 7 38 şi 7 42? 25 x, y şi z sunt numere naturale astfel încât x + y = 08; y + z = 80; x + z = 35. flaţi x + y + z şi apoi aflaţi numerele. 26 proximaţi prin lipsă (respectiv adaus) până la unităţi, produsele: a) 24 36; b) 2 6; c) 4 27; d) (Efectuaţi mai întâi produsele). 27 proximaţi prin lipsă (adaus) până la zeci produsele: a) 2 326; b) ; c) 5 736; d) ; e) ( ) 248; f) ( ) 20; g) ( ) 28; h) ( ) Formaţi perechi de numere de la la 20 având suma 2. a) âte perechi sunt? b) alculaţi Formaţi perechi de numere de la la 9 având suma 20. a) âte perechi sunt şi ce număr a rămas în afara perechilor? b) alculaţi alculaţi sumele: a) ; b) ; c) ; d) ; e)

6 I. NUMERE NTURLE 3 alculaţi sumele, precizând mai întâi numărul termenilor: a) ; b) ; c) ; d) ; e) ; f) ; g) ; h) alculaţi: a) ( ) ( ); b) ( ) ( ); c) ( ) ( ); d) ( ) ( ). 33 flați termenul necunoscut: a) 2x + = 9; b) 3x + 2 = 7; c) 2x = 9; d) 3x = 20; e) 23 2x = 3; f) 35 3x = 2; g) 2 (x ) = 48; h) 4 (3x + ) = 40; i) 5 (3x + 2) = flaţi numerele naturale x care verifică fiecare din egalităţile: a) (x 2) 2 = 8; b) 4 (x ) = 0; c) 3 (x + ) = 6; d) x (x ) = 0; e) 5 (x 3) = 5; f) x (x + ) = 7 6; g) x x + 2 x = 5; h) (x 4) (x 3) = 0; i) 3(x + 4) + 2(x + 3) = 48; j) x(x ) = 0; k) (x )(x 2)(x 3) = flaţi numerele naturale x care verifică inegalităţile: a) x 3 < 2; b) x + 3 7; c) x < 2; d) 3 > x + ; e) 9 x + 7; f) 2 > x 4; g) 5 x ; h) 8 x > 4; i) 2x + < 7; j) 3x 4; k) 3x 2x + 7; l) 4x + 2 < 3x + 8; m) x + 2 > 5x + ; n) 9 + 4x 5x; o) 5x + 2 7x Exerciții și probleme cu operații de înmulțire 36 Dacă un bilet de autobuz costă 6 lei, cât costă 9 bilete? 37 Un număr este de 2 ori mai mare decât 7. flaţi numărul. 38 Numărul 4 este de 7 ori mai mic decât a. flaţi numărul a. 39 Numărul 56 este dublul numărului x. flaţi numărul x. 40 Suma a trei numere este 63, al doilea număr este jumătate din primul şi dublul celui de al treilea. flaţi numerele. 39

7 I. NUMERE NTURLE 3 Efectuaţi: a) : 3; b) 36 : 3 + 6; c) : 3; d) : 4; e) 7 3 3; f) 63 : (7 + 2) 3; g) 45 : ; h) 72 : : 9; i) 20 : 8 (32 + 8) : 3. 5 Efectuaţi: a) ( : 5); b) 79 2 ( : 4); c) ( : 8) : 23; d) (69 : : 2) : 2 5; e) ( ) : : ; f) ( 998 : 2) 3 : 4; g) (9 99) : 9 2 :. 7 Efectuaţi: a) ( ) : 300 (2 : 0); b) ( ) : 0 0 : (72 : 2 48 : 2); c) [(360 : : 60) : : ( )] : 4 + ; d) [ + (7 6 23) 2] : : [2 + (65 : 5 4) : 3]; e) [ (26 : ) 00] : ; f) 256 : {44 : [4 72 : (35 22 : 2)]}; g) {2 + [( : 23) : ] : 25 : 5} : 4. 4 alculaţi: a) [395 (05 + 2)]; b) 2 45 [60 3 ( )] 2; c) [28 7 ( )] 3; d) [84 ( )]; e) [86 ( )]; f) 2 7 {95 2 [(95 7 3) 3 9]}; g) {23 3 [(45 6 8) 5 3 5]}; h) {43 8 [48 (98 7 ) 3]}; i) {73 7 [84 ( ) 5]}. 6 Efectuaţi: a) : 4 [680 : (8 + 2)]; b) [ (6 2 48)] : 6; c) [26 8 (00 29 : 3)] : 9; d) : ( : 40) 7 59; e) [ ( : 4)]; f) {32 : [ (200 : 5 72 : 2)]}; g) 2 { [04 4 (8 : : 2)]}; h) (60 3 5) : (55 32 : 2). 8 Dacă a 3b = 5, aflaţi numӑrul necunoscut x din următoarele egalitӑți: a) x + a 3b = 8; b) x + 2a 6b = 3; c) x 3a + 9b = 9; d) x 2b + 4a = 5. 9 flaţi numerele naturale a, b, c ştiind că: a + b = 29, b + c = 35, a + c = Efectuaţi: a) 72 ( ); b) ; c) d) ( ) : ( ).

8 I. NUMERE NTURLE Dacă x + y + z = 2 şi x y z = 2, aflaţi numerele naturale x, y, z. 2 flaţi numerele naturale x, y, z ştiind că xy = 45, yz = 60 şi xz = alculaţi: a) ( ) : 3; b) ( ) :. 4 Folosiţi corect paranteze, astfel încât următoarele egalităţi să fie adevărate. a) : 3 = 5; b) = 35; c) : 2 = 2; d) : 2 = 6. 5 Suma a cinci numere pare conse cutive este 90. flaţi numerele. 6 Suma a două numere este 09, iar diferenţa lor este 4. flaţi numerele. 7 alculaţi suma numerelor naturale de două cifre. 8 De câte ori se foloseşte cifra zero în scrierea tuturor numerelor de 3 cifre? 9 Deschizând o carte la întâmplare se observă că suma numerelor de pe cele două pagini este 407. La ce pagină s-a deschis cartea? 20 Suma a două numere naturale este 60, iar restul împărţirii lor este 2. flaţi numerele. 2 Dacă a = 02, b = 20, c = 203, calculaţi: a) b (a + c); b) a c + b c; c) ab + ac; d) bc ab. 22 Dacă a + b = 7 şi c = 3, calculaţi ac + bc. 24 Dacă ax + bx = 95 şi a + b = 9, aflaţi x. 26 Dacă a + b + c = 80 şi ax + bx + cx = 080, aflaţi x. 23 Dacă x y = 5 şi z = 7, calculaţi xz yz. 25 Dacă ax bx = 43 şi x =, aflaţi a b. 27 Ştiind că x + y + z = 80 şi x = 30, calculaţi y + z. 28 Dacă x + y + z = 7 şi x + y = 5, aflaţi z. 29 Dacă b + c = 72 şi a + b + c = 80, aflaţi numărul a. 30 Dacă 5x + 5y = 75, cât este 4x + 4y? 3 Dacă a = 8 şi b + c = 7, calculaţi: a) 2a + 2b + 2c; b) 3a + 2b + 2c; c) 2b + 2c 2a; d) 3b + 3c a. 32 Dacă a + b = 4 şi b + c = 9, calculaţi: a) a + 2b + c; b) 2a + 4b + 2c; c) 5a + 5b + 2b + 2c; d) 3a + 5b + 2c. 55

9 I. NUMERE NTURLE 33 flaţi x ştiind că x + y + z = 7 şi y = 4 z. 34 flaţi numărul x în următoarele cazuri: a) xa = 25, b = 7 şi xa + xb = 67; b) b = 2, a = 7, xa + xb = 232; c) (a + b) x + 8 = 5 x şi a + b = 9; d) (a + 2b c + 3) x = 48 şi a + 2b = c. 35 Dacă a + b = 5, b + c = 2, a + c = 3, aflaţi a + b + c. 37 flaţi numerele a, b, c ştiind că a + b = 8, b + c = 7 şi a + c = alculaţi a + c, ştiind că a + b = 23 şi b = c Dacă a + b = 57, c + d = 25, aflaţi a + b + c + d şi a c + b d. 39 alculaţi 7a + 7b ştiind că 5a + 5b = alculaţi a + 2b + 3c ştiind că a + b = 3 şi b + c = 8. 4 alculaţi ab ac ştiind că a = 9, iar numărul b este cu 8 mai mare decât numărul c. 42 Determinaţi numărul x ştiind că: 6ax + 4bx 2cx = 70 şi 3a + 2b = c flaţi numărul x ştiind că 4a + 4b + x = 65 şi 7a + 7b = flaţi numerele naturale a, b, x ştiind că 3a + 3b + 5x = 79, b este cu 3 mai mic decât a şi 2a + 2b + 9 = flaţi numerele naturale a, b, c ştiind că a = b + c, 2a + 2b + 2c = 76, iar b este cu 3 mai mare decât c flaţi numărul x ştiind că a + b = 26, xa + b = 84 şi xb + a = flați numerele naturale mai mici decât 300 care împӑrțite la 45 dau restul de 3 ori mai mic decât câtul. 48 Suma a douӑ numere naturale este Dacӑ se împarte primul la al doilea se obține câtul 34 și restul 27. flați numerele. 49 Produsul a douӑ numere naturale este 22. Împӑrțind numӑrul mai mare la numӑrul mai mic obținem câtul și restul 6. flați numerele. 50 Suma a douӑ numere naturale este 956. Dacӑ se împarte primul la al doilea se obține câtul 29 și restul 6. flați numerele. 5 Diferența a douӑ numere naturale este Dacӑ se împarte primul la al doilea se obține câtul 7 și restul 5. flați numerele.

10 III. ELEMENTE DE GEOMETRIE ȘI UNITĂȚI DE MĂSURĂ 27. PUNT, DREPTĂ, PLN, SEMIPLN, SEMIDREPTĂ, SEGMENT 27. Punct, dreaptă, semidreaptă, segment Punctul se notează cu o literă mare a alfabetului latin și se desenează astfel: sau Semidreapta este o porțiune dintr-o dreaptă, mărginită într-o parte de un punct numit origine, și nemărginită în cealaltă parte. Semidreptele se desenează și notează astfel: E H semidreapta EH cu originea în E O dacă, O, coliniare semidreaptele O şi O cu originea în O sunt semidrepte opuse Dreapta (linia dreaptă) se notează cu o literă mică sau cu două litere mari ale alfabetului latin și se desenează astfel: Segmentul (segmentul de dreaptă) este o parte dintr-o dreaptă cuprinsă între două puncte numite extremități sau capetele segmentului. Segmentul se desenează astfel: m dreapta m sau sau dreapta Denumiţi dreptele din desene. În exemplul b) dreapta poate fi notată, sau. um se numesc dreptele care au un singur punct comun (ex. c)? f 2 Denumiţi două semidrepte diferite în fiecare din desenele următoare. um se poate nota dreapta de la punctul a)? um sunt dreptele de la punctul b)? e reprezintă desenul b)? a) b) M N P c) d) a) b) 99

11 III. ELEMENTE DE GEOMETRIE ȘI UNITĂȚI DE MĂSURĂ 3 âte drepte determină punctele,,, D? D 4 Identificaţi şi numiţi dreptele, semidreptele şi segmentele din desenul următor. Indicaţie: Fiecare punct este originea a două semidrepte. D 5 a) Denumiţi 3 segmente de dreaptă din desenul de mai jos. b) Denumiţi segmentul care este parte comună a semidreptelor şi. c) Numiţi două semidrepte care au în comun doar segmentul. 6 Desenați: a) două semidrepte MN cu originea în M și EF cu originea în E care au un punct comun. b) două semidrepte opuse și. c) două semidrepte cu originea în și D cu originea în care au comun segmentul. 7 Desenaţi o dreaptă şi alegeţi pe ea punctele,, în această ordine. a) Dacă = 5 cm şi = 7 cm, atunci = cm; b) Dacă = 8 cm şi = 2 cm, atunci = cm. 8 Desenaţi două drepte, două semidrepte și două segmente de dreaptă, apoi notați corespunzător Plane și semiplane Planul poate reprezenta su prafața unui perete, a unei mese, a tablei de la clasă, a ușii etc. Planul este nemărginit (neli mitat), dar nu se desenează decât o parte dintr-un plan. În cazu rile de mai jos, planele se notează (), respec tiv (EFGH). Semiplanul se obține trasând într un plan o dreaptă și luând doar o parte a planu lui delimitată de acea dreaptă. Prin urmare, semiplanul este format din toate punctele dintr-un plan situate de aceeași parte a unei drepte din acel plan. Dreapta care deli mitează semiplanul se mai numește frontieră. Semiplanul se desenează astfel: H G d E F M N 200

12 III. ELEMENTE DE GEOMETRIE ȘI UNITĂȚI DE MĂSURĂ 29. POZIȚIILE RELTIVE DOUĂ DREPTE: DREPTE ONURENTE ȘI DREPTE PRLELE are din desenele de mai jos ilustrează drepte perpendiculare? a) b) c) d) 3 Desenaţi două drepte concurente. are din desenele următoare situate în plan reprezintă drepte concurente? 2 Stabiliți poziţiile relative ale drep telor din desenele de mai jos. a) b) D 4 are dintre desenele de mai jos reprezintă un unghi? a) b) c) a) b) c) d) d) e) f) 5 are dintre desenele de mai jos ilustrează două drepte paralele? a) c) d) e) 6 âte puncte comune au dreptele în fiecare caz? a) b) b) c) d) 7 Desenaţi și notați trei drepte care prin intersecţie determină: a) 0 puncte; b) punct; c) 2 puncte; d) 3 puncte. 8 âte drepte determină punctele,,? 9 âte drepte determină punctele,,, D? D 204

13 III. ELEMENTE DE GEOMETRIE ȘI UNITĂȚI DE MĂSURĂ 0 Găsiţi pe dreapta d un punct coliniar cu punctele şi. a) b) d 2 âte segmente, câte triunghiuri, câte pătrate sunt în fiecare din desenele ală turate? d Găsiţi pe dreapta d un punct coliniar cu: a) şi ; b) şi. 3 Desenaţi un cub DEFGH. Scrieți: a) 3 perechi de muchii paralele; b) 3 perechi de muchii concurente; c) 3 perechi de muchii perpendiculare; d) 3 perechi de muchii neparalele și care nu se intersectează. d 30. DISTNȚ DINTRE DOUĂ PUNTE; LUNGIME UNUI SEGMENT Distanţa dintre două puncte și este egală cu lungimea segmentului. Distanța dintre două puncte și se notează d(,) și avem relația d(,) =. legeţi trei creioane şi măsuraţi cu rigla lungimile lor. Găsiţi o modalitate de a nota rezultatele obţinute. 2 Punctele, şi în această ordine sunt coliniare astfel încât = 25 cm, = 2 cm. flaţi distanța dintre punctele şi. 25 cm 2 cm 3 Folosind o hartă a orașelor României, stabiliţi valoarea logică a afirmaţiilor: a) Distanţele ucureşti onstanța, ucureşti răila și răila onstanța sunt egale. b) Distanţa Satu Mare ucureşti este mai mică decât distanţa ucureşti Timișoara. c) Distanţa Deva Ploieşti este mai mică decât distanţa Deva otoșani. d) Distanţa Tulcea ălăraşi este mai mare decât distanţa Sibiu Suceava. e) Distanţele Piatra Neamț istrița și Piatra Neamț Miercurea iuc sunt egale. 205

14 III. ELEMENTE DE GEOMETRIE ȘI UNITĂȚI DE MĂSURĂ 4 Folosind o hartă de perete a României, completați urmă torul tabel: Orașele rașov lba Iulia Sfântu Gheorghe Galați Reșița istrița raiova Slatina Focșani luj Napoca Pitești Zalău Iași Slobozia Distanța măsurată [cm] 5 onstruiți un dreptunghi cu lungi mea de 8 cm și lățimea de 6 cm. Măsu rați lungimile diagonalelor dreptun ghiului și scrieți pe caiete câți cm are fiecare. 6 Desenați un dreptunghi cu lățimea de 5 cm și lungimea de 2 cm. Măsurați lungimile diagona le lor drep tun ghiului și scrieți pe caiete câți cm are fiecare Desenaţi o dreaptă şi alegeţi pe ea punctele,, în această ordine. a) Dacă = 5 cm şi = 7 cm, atunci = cm; b) Dacă = 8 cm şi = 2 cm, atunci = cm. 8 Fie punctele coliniare M, N și P. Dacă se știe că d(m,n) = 7 cm și MP = 2 cm, aflați lungimea segmentului PN. âte cazuri există? 9 Stabiliţi ordinea pe o dreaptă a punctelor, şi dacă: a) = 0 cm, d(,) = 52 cm, d(,) = 42 cm; b) = 9 cm, = 45 cm, d(,) = 64 cm; c) d(,) = 38 cm; d(,) = 6 cm; d(,) = 54 cm. 0 Fie punctele, și astfel încât: a) d(,) = 3 cm, d(,) = 25 cm, d(,) = 2 cm; b) = 7 cm, = 23 cm, = 96 cm; c) = 40 cm, = 4 cm, d(,) = 32 cm. Precizați pentru fiecare caz în parte dacă punctele sunt coliniare, necoliniare sau situația este imposibilă. În cazul în care punctele sunt coliniare, stabiliţi ordinea pe dreaptă a celor trei puncte, iar în cazul în care punctele sunt necoliniare aflați perimetrul triunghiului. Să considerăm viteza luminii de km/s (viteza exactă a luminii în vid este m/s). Prin definiţie, un an lumină este distanţa pe care o parcurge o rază de lumină mergând un an (365 zile). a) alculaţi câţi kilometri are un an lumină. b) Dacă o rază de lumină parcurge distanţa dintre Soare şi Pământ în aproximativ 8 minute şi 8 secunde, calculaţi distanţa Soare Pământ.

Microsoft Word - a5+s1-5.doc

Microsoft Word - a5+s1-5.doc Unitatea şcolară: Şcoala cu cls. I-VIII Sf. Vineri Profesor: Gh. CRACIUN Disciplina: Matematică Clasa a V-a / 4 ore pe săpt./ Anul şcolar 007-008 PROIECTAREA DIDACTICĂ ANUALĂ Număr săptămâni: 35 Număr

Mai mult

Gheorghe IUREA Adrian ZANOSCHI algebră geometrie clasa a VII-a ediţia a V-a, revizuită mate 2000 standard EDITURA PARALELA 45 Matematică. Clasa a VII-

Gheorghe IUREA Adrian ZANOSCHI algebră geometrie clasa a VII-a ediţia a V-a, revizuită mate 2000 standard EDITURA PARALELA 45 Matematică. Clasa a VII- Gheorghe IUREA Adrian ZANOSCHI algebră geometrie clasa a VII-a ediţia a V-a, revizuită mate 2000 standard 3 Algebră Capitolul I. MULŢIMEA NUMERELOR RAŢIONALE Identificarea caracteristicilor numerelor raţionale

Mai mult

Microsoft Word - Programa_Evaluare_Nationala_2011_Matematica.doc

Microsoft Word - Programa_Evaluare_Nationala_2011_Matematica.doc C E N T R U L NAłIONAL DE EVALUARE ŞI E X A M I N A R E PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA MATEMATICĂ EVALUAREA NAłIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII A Pagina 1 din 5 PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA MATEMATICĂ I. STATUTUL

Mai mult

Dorel LUCHIAN Gabriel POPA Adrian ZANOSCHI Gheorghe IUREA algebră geometrie clasa a VIII-a ediţia a V-a, revizuită mate 2000 standard EDITURA PARALELA

Dorel LUCHIAN Gabriel POPA Adrian ZANOSCHI Gheorghe IUREA algebră geometrie clasa a VIII-a ediţia a V-a, revizuită mate 2000 standard EDITURA PARALELA Dorel LUCHIAN Gabriel POPA Adrian ZANOSCHI Gheorghe IUREA algebră geometrie clasa a VIII-a ediţia a V-a, revizuită mate 000 standard 3 10 PP Algebră Capitolul I. NUMERE REALE Competenţe specifice: Determinarea

Mai mult

Microsoft Word - Programa finala olimpiadei matematica 2007 gimnaziu.doc

Microsoft Word - Programa finala olimpiadei matematica 2007 gimnaziu.doc ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR SERVICIUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE PROGRAMA OLIMPIADEI DE MATEMATICĂ CLASELE V XII AN ŞCOLAR 006 / 007 Pentru

Mai mult

Școala: Clasa a V-a Nr. ore pe săptămână: 4 Profesor: MATEMATICĂ Clasa a V-a Aviz director PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ Nr. crt. Unitatea de

Școala: Clasa a V-a Nr. ore pe săptămână: 4 Profesor: MATEMATICĂ Clasa a V-a Aviz director PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ Nr. crt. Unitatea de Școala: Clasa a V-a ore pe săptămână: 4 Profesor: MATEMATICĂ Clasa a V-a Aviz director PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ de SEMESTRUL I. Recapitulare, iniţială. Numere - reprezentare comparare, estimare

Mai mult

Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava Şcoala Gimnazială Luca Arbure CONCURSUL DE MATEMATICǍ ISTEŢII D ARBORE EDIŢIA a VIII a 29 APRILIE 2017 Clasa a I

Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava Şcoala Gimnazială Luca Arbure CONCURSUL DE MATEMATICǍ ISTEŢII D ARBORE EDIŢIA a VIII a 29 APRILIE 2017 Clasa a I Clasa a IV a 1. Rezultatul calculului : 8 + [40 + 8 (00 : 5 7 : )] 0 este A) 0 B) C) 4 D) 8. Valoarea lui x din egalitatea [( x + 60 : ) + 4] 5 = 1985este : A) 1 B) 5 C) 1 D) 10. Suma dintre jumatatea

Mai mult

I

I METODA VECTORIALĂ ÎN GEOMETRIE prof. Andrei - Octavian Dobre Această metodă poate fi descrisă după cum urmează: Fiind dată o problemă de geometrie, după explicitarea şi reprezentarea grafică a configuraţiei

Mai mult

joined_document_27.pdf

joined_document_27.pdf INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GORJ OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ ETAPA LOCALĂ, CLASA a V - a FEBRUARIE 014 a). Pe un stadion intră la un meci un număr de persoane după următoarea regulă: în primul

Mai mult

Matematica VI

Matematica VI There are no translations available. Datorita unor probleme tehnice, site-ul nu poate fi vizionat cu Internet Explorer 8, partea de teste (apare pagina alba). Pentru navigare, va recomandam Chrome, Mozilla,

Mai mult

Noțiuni matematice de bază

Noțiuni matematice de bază Sistem cartezian definitie. Coordonate carteziene Sistem cartezian definiţie Un sistem cartezian de coordonate (coordonatele carteziene) reprezintă un sistem de coordonate plane ce permit determinarea

Mai mult

ARTUR BĂLĂUCĂ ARITMETICĂ Teme pentru centre de excelență MODELE DE PROBLEME REZOLVATE DE PROBLEME SEMNIFICATIVE PENTRU OLIMPIADE, CONCURS

ARTUR BĂLĂUCĂ ARITMETICĂ Teme pentru centre de excelență MODELE DE PROBLEME REZOLVATE DE PROBLEME SEMNIFICATIVE PENTRU OLIMPIADE, CONCURS ARTUR BĂLĂUCĂ ARITMETICĂ Teme pentru centre de excelență + 0 MODELE DE PROBLEME REZOLVATE + 1130 DE PROBLEME SEMNIFICATIVE PENTRU OLIMPIADE, CONCURSURI ŞI CENTRE DE EXCELENŢĂ Clasa a V-a Ediţia a X-a EDITURA

Mai mult

OLM_2009_barem.pdf

OLM_2009_barem.pdf Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Societatea de Ştiinţe Matematice din Romania Olimpiada Naţională de Matematică Etapa finală, Neptun Mangalia, 13 aprilie 2009 CLASA A VII-a, SOLUŢII ŞI BAREMURI

Mai mult

PROGRAMA CONCURSUL MICII CAMPIONI I. COMPETENȚE SPECIFICE ȘI EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVAȚARE 1.1. Explicarea unor modele / regularităţi, pent

PROGRAMA CONCURSUL MICII CAMPIONI I. COMPETENȚE SPECIFICE ȘI EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVAȚARE 1.1. Explicarea unor modele / regularităţi, pent PROGRAMA CONCURSUL MICII CAMPIONI - 2019 I. COMPETENȚE SPECIFICE ȘI EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVAȚARE 1.1. Explicarea unor modele / regularităţi, pentru crearea de raţionamente proprii identificarea unor

Mai mult

DAN LASCU ADRIANA-LIGIA SPORIŞ ANDA OLTEANU PAUL VASILIU MATEMATICĂ. CULEGERE DE PROBLEME TIP GRILĂ PENTRU ADMITEREA ÎN ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂT

DAN LASCU ADRIANA-LIGIA SPORIŞ ANDA OLTEANU PAUL VASILIU MATEMATICĂ. CULEGERE DE PROBLEME TIP GRILĂ PENTRU ADMITEREA ÎN ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂT DAN LASCU ADRIANA-LIGIA SPORIŞ ANDA OLTEANU PAUL VASILIU MATEMATICĂ. CULEGERE DE PROBLEME TIP GRILĂ PENTRU ADMITEREA ÎN ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂTRÂN Colecţia Matematică DAN LASCU ADRIANA-LIGIA SPORIŞ

Mai mult

Microsoft Word - D_ MT1_II_001.doc

Microsoft Word - D_ MT1_II_001.doc ,1 SUBIECTUL II (30p) Varianta 1001 a b 1 Se consideră matricea A = b a, cu a, b şi 0 http://wwwpro-matematicaro a) Să se arate că dacă matricea X M ( ) verifică relaţia AX = XA, atunci există uv,, astfel

Mai mult

Microsoft Word - Concursul SFERA.doc

Microsoft Word - Concursul SFERA.doc CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ SFERA EDIŢIA a II-a BĂILEŞTI, 1 martie 005 CLASA a IV-a Pentru întrebările 1-5 scrieţi pe lucrare litera corespunzătoare răspunsului corect 1. Care este numărul care

Mai mult

PROGRAMA CONCURSULUI NAŢIONAL

PROGRAMA CONCURSULUI NAŢIONAL ANUL ŞCOLAR 2011-2012 CLASA a IX-a În programa de concurs pentru clasa a IX-a sunt incluse conţinuturile programelor din clasele anterioare şi din etapele anterioare. 1. Mulţimi şi elemente de logică matematică.

Mai mult

Microsoft Word - Matematika_kozep_irasbeli_javitasi_0911_roman.doc

Microsoft Word - Matematika_kozep_irasbeli_javitasi_0911_roman.doc Matematika román nyelven középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 011. május. MATEMATIKA ROMÁN NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Indicaţii

Mai mult

Teoreme cu nume 1. Problema (Năstăsescu IX, p 147, propoziţia 5) Formula lui Chasles Pentru orice puncte M, N şi P avem MN + NP = MP.

Teoreme cu nume 1. Problema (Năstăsescu IX, p 147, propoziţia 5) Formula lui Chasles Pentru orice puncte M, N şi P avem MN + NP = MP. Teoreme cu nume Problema (Năstăsescu IX, p 47, propoziţia 5) Formula lui hasles Pentru orice puncte M, N şi P avem MN + NP = MP 2 Problema (Năstăsescu IX, p 68, teoremă) Vectorul de poziţie al centrului

Mai mult

Pachete de lecţii disponibile pentru platforma AeL

Pachete de lecţii disponibile pentru platforma AeL Pachete de lecţii disponibile pentru platforma AeL -disciplina Matematică- Nr. crt Nume pachet clasa Nr. momente Nr.Recomandat de ore 1 Corpuri geometrice V 6 1 2 Fracţii V 14 5 3 Măsurarea lungimilor.

Mai mult

Universitatea Politehnica din Bucureşti 2019 Disciplina: Geometrie şi Trigonometrie G1 * Varianta A 1. Ştiind cos x = 3 2, atunci sin2 x

Universitatea Politehnica din Bucureşti 2019 Disciplina: Geometrie şi Trigonometrie G1 * Varianta A 1. Ştiind cos x = 3 2, atunci sin2 x 1 5 6 7 Universitatea Politehnica din Bucureşti 019 Disciplina: Geometrie şi Trigonometrie G1 * Varianta A 1 Ştiind cos x atunci sin x este: (6 pct a 1 ; b 1 ; c 1 ; d ; e 1 8 ; f Soluţie Folosind prima

Mai mult

Performanta in matematica de gimnaziu si liceu-program de pregatire al elevilor olimpici MULTIMI. OPERATII CU MULTIMI Partea I+II Cls. a V-a

Performanta in matematica de gimnaziu si liceu-program de pregatire al elevilor olimpici MULTIMI. OPERATII CU MULTIMI Partea I+II Cls. a V-a Performanta in matematica de gimnaziu si liceu-program de pregatire al elevilor olimpici MULTIMI. OPERATII CU MULTIMI Partea I+II Cls. a V-a 6.02.2016 si 13.02.2016 Material intocmit de prof. BAJAN MARIANA

Mai mult

Subiecte_funar_2006.doc

Subiecte_funar_2006.doc Clasa a VIII-a A. 1. Exista numere n Z astfel încât n si n+ sa fie patrate perfecte? (Gheorghe Stoica) A. 2. Se considera A N o multime cu 7 elemente si k N*. Aratati ca ecuatia 4x 2 4ax+b 2 +10k = 0,

Mai mult

Microsoft Word - Rezolvarea Test nr. 11.doc

Microsoft Word - Rezolvarea Test nr. 11.doc Testul nr. 11 Problema 1 (30 puncte = 10 puncte + 10 puncte + 10 puncte) a) Să se calculeze ( 42 : 2 + 23 ) :11+ 2 5 16. b) Să se determine cifrele a și b din egalitatea { a b} 2 + 42 : 2 + 23 :11+ 2 5

Mai mult

CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICA PANAITOPOL EDIŢIA a X-a, TULCEA, 21 aprilie 2018 Clasa a VII - a 1. Se consideră numerele reale x, y şi z, cel puţin

CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICA PANAITOPOL EDIŢIA a X-a, TULCEA, 21 aprilie 2018 Clasa a VII - a 1. Se consideră numerele reale x, y şi z, cel puţin CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICA PANAITOPOL EDIŢIA a X-a, TULCEA, 21 aprilie 2018 Clasa a VII - a 1. Se consideră numerele reale x, y şi z, cel puţin două dintre ele fiind diferite. Arătaţi că x y z 0

Mai mult

MergedFile

MergedFile PROIECT DIDACTIC Clasa a VII-a Matematică Proiect didactic realizat de Ana-Cristina Blanariu-Șugar, profesor Digitaliada, revizuit de Ioan Popa, profesor Digitaliada Textul și ilustrațiile din acest document

Mai mult

Microsoft Word - V_4_Inmultirea_nr_nat.doc

Microsoft Word - V_4_Inmultirea_nr_nat.doc 3 Înmulţirea numerelor naturale De acum, pentru înmulţire vom folosi semnul în loc de Ex În loc de 32 9 vom scrie 32 9 Dacă a şi b sunt două numere naturale, prin produsul lor vom înţelege a b Ex a) Produsul

Mai mult

Elemente de aritmetica

Elemente de aritmetica Elemente de aritmetică Anul II Februarie 2017 Divizibilitate în Z Definiţie Fie a, b Z. Spunem că a divide b (scriem a b) dacă există c Z astfel încât b = ac. In acest caz spunem că a este un divizor al

Mai mult

COMENTARII FAZA JUDEŢEANĂ, 9 MARTIE 2013 Abstract. Personal comments on some of the problems presented at the District Round of the National Mathemati

COMENTARII FAZA JUDEŢEANĂ, 9 MARTIE 2013 Abstract. Personal comments on some of the problems presented at the District Round of the National Mathemati COMENTARII FAZA JUDEŢEANĂ, 9 MARTIE 2013 Abstract. Personal comments on some of the problems presented at the District Round of the National Mathematics Olympiad 2013. Data: 12 martie 2013. Autor: Dan

Mai mult

Microsoft Word - Matematika_kozep_irasbeli_jav_utmut0513V28_roman.doc

Microsoft Word - Matematika_kozep_irasbeli_jav_utmut0513V28_roman.doc Matematika román nyelven középszint 0513 ÉRETTSÉGI VIZSGA 005. május 8. MATEMATIKA ROMÁN NYELVEN MATEMATICĂ KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA EXAMEN DE BACALAUREAT NIVEL MEDIU Az írásbeli vizsga időtartama:

Mai mult

Microsoft Word - Evaluare_initiala_Matematica_Cls07_Model_Test.doc

Microsoft Word - Evaluare_initiala_Matematica_Cls07_Model_Test.doc Precizări metodologice cu privire la testul de evaluare inińială la disciplina MATEMATICĂ, din anul şcolar 011-01 În anul şcolar 011-01, modelul propus pentru testare inińială la disciplina Matematică

Mai mult

MergedFile

MergedFile PROIECT DIDACTIC Clasa a VII-a Matematică Proiect didactic realizat de profesor Tatiana Predoană, Fundația Noi Orizonturi, în cadrul programului - pilot Digitaliada, revizuit de Monica Popovici, profesor

Mai mult

Republica Serbia MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, ŞTIINŢEI ŞI DEZVOLTĂRII TEHNOLOGICE INSTITUTUL PENTRU EVALUAREA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI EDUCAŢIEI INST

Republica Serbia MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, ŞTIINŢEI ŞI DEZVOLTĂRII TEHNOLOGICE INSTITUTUL PENTRU EVALUAREA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI EDUCAŢIEI INST Republica Serbia MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, ŞTIINŢEI ŞI DEZVOLTĂRII TEHNOLOGICE INSTITUTUL PENTRU EVALUAREA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI EDUCAŢIEI INSTITUTUL PEDAGOGIC AL VOIVODINEI EXAMENUL FINAL ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL

Mai mult

clasa I Se recomandă citirea enunţurilor de către învăţător. 1. Continuă numărarea şi află câţi morcovi a mâncat iepuraşul. 6, 7, 8, 9,. A) 3 B) 10 C)

clasa I Se recomandă citirea enunţurilor de către învăţător. 1. Continuă numărarea şi află câţi morcovi a mâncat iepuraşul. 6, 7, 8, 9,. A) 3 B) 10 C) clasa I Se recomandă citirea enunţurilor de către învăţător.. Continuă numărarea şi află câţi morcovi a mâncat iepuraşul. 6, 7, 8, 9,. A) B) 0 C) D) 9 E). Vecinul mai mic al numărului 70 este: A) 60 B)

Mai mult

C:/Users/Lenovo/Dropbox/activitate matematica/cursuri/MS ETTI /msetti.dvi

C:/Users/Lenovo/Dropbox/activitate matematica/cursuri/MS ETTI /msetti.dvi Curs 1 Noţiuni de teoria câmpului 1.1 Vectori şi operaţii cu vectori 1.1.1 Scalari şi vectori Definiţie 1.1. Un număr real λ R se va numi scalar. O pereche de numere reale (a 1,a ) R se va numi vector

Mai mult

Copyright c 2001 ONG TCV Scoala Virtuala a Tanarului Matematician 1 Ministerul Educatiei si Stiintei Examenul de bacalaureat la

Copyright c 2001 ONG TCV Scoala Virtuala a Tanarului Matematician   1 Ministerul Educatiei si Stiintei Examenul de bacalaureat la Copyright c 1 ONG TCV Scoala Virtuala a Tanarului Matematician http://math.ournet.md 1 Ministerul Educatiei si Stiintei Examenul de bacalaureat la matematica, Profilurile: fizica-matematica, economie,

Mai mult

BARAJ NR. 1 JUNIORI FRANŢA ianuarie Fie x şi y două numere întregi astfel încât 5x + 6y şi 6x + 5y să fie pătrate perfecte. Arătaţi că

BARAJ NR. 1 JUNIORI FRANŢA ianuarie Fie x şi y două numere întregi astfel încât 5x + 6y şi 6x + 5y să fie pătrate perfecte. Arătaţi că BARAJ NR. 1 JUNIORI FRANŢA 019 9 ianuarie 019 1. Fie x şi y două numere întregi astfel încât 5x + 6y şi 6x + 5y să fie pătrate perfecte. Arătaţi că x şi y sunt divizibili cu 11.. Fie Γ un cerc de centru

Mai mult

Semestrul I Unitatea de învățare: Numere și sunete din jurul nostru Nr. de ore alocat: 15 ore (12 + 3) Proiectarea unităților de învățare Nr. crt. Det

Semestrul I Unitatea de învățare: Numere și sunete din jurul nostru Nr. de ore alocat: 15 ore (12 + 3) Proiectarea unităților de învățare Nr. crt. Det Semestrul I Unitatea de învățare: Numere și sunete din jurul nostru de ore alocat: 15 ore (1 + 3) Proiectarea unităților de învățare crt. Detalii de conținut Competențe Activități de învățare 1. Formarea,

Mai mult

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVAŢARE 1. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, a terminologiei şi a procedurilor de calcul Obi

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVAŢARE 1. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, a terminologiei şi a procedurilor de calcul Obi OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE CTIVITĂŢI DE ÎNVŢRE. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, a terminologiei şi a procedurilor de calcul Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La

Mai mult

Matematica - Clasa teste pentru grupele de excelenta

Matematica - Clasa teste pentru grupele de excelenta 2. Dacă abc cd = 262, calculaţi ab (c + d). 3. Calculaţi suma numerelor abc, dacă a < b şi c = a + b + 2. 4. Calculaţi suma dintre cea mai mică sumă S = a + b + c + d şi cea mai mare sumă S, dacă a 1 =

Mai mult

Clasa IX 1. O lăcustă face salturi, fiecare salt în linie dreaptă şi de două ori mai lung ca precedentul. Poate vreodată lăcusta să revină în punctul

Clasa IX 1. O lăcustă face salturi, fiecare salt în linie dreaptă şi de două ori mai lung ca precedentul. Poate vreodată lăcusta să revină în punctul Clasa IX. O lăcustă face salturi, fiecare salt în linie dreaptă şi de două ori mai lung ca precedentul. Poate vreodată lăcusta să revină în punctul de plecare iniţial? Soluţie. Răspunsul este negativ.

Mai mult

MergedFile

MergedFile PROIECT DIDACTIC Clasa a VII-a Matematică Proiect didactic realizat în cadrul programului - pilot Digitaliada, revizuit de Simona Roșu, profesor Digitaliada Textul și ilustrațiile din acest document începând

Mai mult

Subiectul 1

Subiectul 1 Subiectul 1 În fişierul Numere.txt pe prima linie este memorat un număr natural n (n

Mai mult

Examenul de bacalaureat 2012

Examenul de bacalaureat 2012 PROGRAMA PENTRU SIMULAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2019 LA DISCIPLINA MATEMATICĂ În cadrul examenului de Bacalaureat 2019, Programele de examen la disciplina Matematica se diferenţiază în funcţie de filiera,

Mai mult

Examenul de bacalaureat 2012

Examenul de bacalaureat 2012 INSPECTORATUL Ș C O L A R J U D E Ț E A N C O V A S N A PROGRAMA PENTRU SIMULAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2015 LA DISCIPLINA MATEMATICĂ În cadrul examenului de Bacalaureat 2015, Programele de examen

Mai mult

RecMat dvi

RecMat dvi Conice şi cubice în probleme elementare de loc geometric Ştefan DOMINTE 1 Abstract. In this Note, a number of simple problems are presented to support the idea that conic and cubic curves can frequently

Mai mult

TEST DE PROMOVARE ÎN CLASELE DE EXCELENȚĂ Clasa a V-a BAREM SUBIECTUL I a) Determinați numărul natural a din egalitatea: 315 :

TEST DE PROMOVARE ÎN CLASELE DE EXCELENȚĂ Clasa a V-a BAREM SUBIECTUL I a) Determinați numărul natural a din egalitatea: 315 : TEST DE PROMOVARE ÎN CLASELE DE EXCELENȚĂ Clasa a V-a 29.09.2018 BAREM SUBIECTUL I a) Determinați numărul natural a din egalitatea: 315 : 7 9 4 22 5 204 : 2 2 a 16 : 4 43 b) Se consideră șirul următor

Mai mult

Microsoft Word - Curs1.docx

Microsoft Word - Curs1.docx 1. REPREZENTAREA INFORMAȚIILOR ÎN CALCULATOR 1.1. CONCEPTUL DE DATĂ ȘI INFORMAȚIE Datele desemnează elementele primare, provenind din diverse surse, fără o formă organizată care să permită luarea unor

Mai mult

1 Concursul de matematic¼a NICOLAE COCULESCU EDIŢIA a VIII-a SLATINA 29 noiembrie 2012 Clasa a III-a 1. Numere, numere. a) Cinci prieteni se î

1 Concursul de matematic¼a NICOLAE COCULESCU EDIŢIA a VIII-a SLATINA 29 noiembrie 2012 Clasa a III-a 1. Numere, numere. a) Cinci prieteni se î 1 Concursul de matematic¼a NICOLAE COCULESCU 2011-12 EDIŢIA a VIII-a SLATINA 29 noiembrie 2012 Clasa a III-a 1. Numere, numere. a) Cinci prieteni se întâlnesc. Ei se salut¼a, ecare dând mâna cu ecare,

Mai mult

CERCURI REMARCABILE ASOCIATE UNUI TRIUNGHI CERCURI EXÎNSCRISE Natura vorbeşte în limbajul matematicii: literele acestei limbi sunt cercuri, tri

CERCURI REMARCABILE ASOCIATE UNUI TRIUNGHI CERCURI EXÎNSCRISE Natura vorbeşte în limbajul matematicii: literele acestei limbi sunt cercuri, tri CERCURI REMARCABILE ASOCIATE UNUI TRIUNGHI 19 3. CERCURI EXÎNSCRISE Natura vorbeşte în limbajul matematicii: literele acestei limbi sunt cercuri, triunghiuri şi alte guri geometrice. Galileo Galilei 3

Mai mult

recmat dvi

recmat dvi Concursul de matematică Florica T.Câmpan Etapa judeţeană, 5-6 mai 2005 Notă. Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru: cl. a IV-a 90 de minute, cl. V-VIII 2 ore. ClasaaIV-a 1. Să seafledouă numere

Mai mult

Logică și structuri discrete Limbaje regulate și automate Marius Minea marius/curs/lsd/ 24 noiembrie 2014

Logică și structuri discrete Limbaje regulate și automate Marius Minea   marius/curs/lsd/ 24 noiembrie 2014 Logică și structuri discrete Limbaje regulate și automate Marius Minea marius@cs.upt.ro http://www.cs.upt.ro/ marius/curs/lsd/ 24 noiembrie 2014 Un exemplu: automatul de cafea acțiuni (utilizator): introdu

Mai mult

Concursul de Matematică Upper.School ediția 2019 Etapa III - Clasa a 7-a Lista de probleme PROBLEMA 1 / 4 punctaj: 7 Aflați numerele prime p, q, r car

Concursul de Matematică Upper.School ediția 2019 Etapa III - Clasa a 7-a Lista de probleme PROBLEMA 1 / 4 punctaj: 7 Aflați numerele prime p, q, r car Concursul de Matematică Upper.School ediția 2019 Etapa III - Clasa a 7-a Lista de probleme PROBLEMA 1 / 4 punctaj: 7 Aflați numerele prime p, q, r care satisfac simultan următoarele condiții: qr p 4 1

Mai mult

Microsoft Word - PLANIFICARE CLASA 2.doc

Microsoft Word - PLANIFICARE CLASA 2.doc Mariana Morãraºu Matematicã ºi Explorarea mediului Planificarea calendaristicã Proiectarea unitãþilor de învãþare Clasa a II-a Semestrul I Aria curriculară: Matematică și Științe ale naturii Disciplina:

Mai mult

CASA CORPULUI DIDACTIC BRĂILA PORTOFOLIU EVALUARE INFORMATICĂ ȘI TIC PENTRU GIMNAZIU CLASA A V-A Neamț SERIA 1 GRUPA 1 CURSANT: ALTERESCU V. IULIA-CRI

CASA CORPULUI DIDACTIC BRĂILA PORTOFOLIU EVALUARE INFORMATICĂ ȘI TIC PENTRU GIMNAZIU CLASA A V-A Neamț SERIA 1 GRUPA 1 CURSANT: ALTERESCU V. IULIA-CRI CASA CORPULUI DIDACTIC BRĂILA PORTOFOLIU EVALUARE INFORMATICĂ ȘI TIC PENTRU GIMNAZIU CLASA A V-A Neamț SERIA 1 GRUPA 1 CURSANT: ALTERESCU V. IULIA-CRISTINA-VANDANA LICEUL TEHNOLOGIC GH. RUSET ROZNOVANU

Mai mult

www. didactic.ro Aplicaţii ale trigonometriei în geometrie Trecem în revistă următoarele rezultate importante: 1) Teorema sinusurilor: Teorema cosinus

www. didactic.ro Aplicaţii ale trigonometriei în geometrie Trecem în revistă următoarele rezultate importante: 1) Teorema sinusurilor: Teorema cosinus Aplicaţii ale trigonometriei în geometrie Trecem în revistă următoarele rezultate importante: 1) Teorema sinusurilor: Teorema cosinusurilor: Fiind dat triunghiul ABC, vom folosi următoarele notaţii:,,

Mai mult

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ "ADOLF HAIMOVICI" ETAPA JUDEȚEANĂ 18 martie 2017 Filiera Tehnologică : profilul Tehnic Clasa a IX -a Problema 1. 2 Se

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI ETAPA JUDEȚEANĂ 18 martie 2017 Filiera Tehnologică : profilul Tehnic Clasa a IX -a Problema 1. 2 Se Clasa a IX -a Se consideră funcţia f : R R, f ( x) x mx 07, unde mr a) Determinaţi valoarea lui m ştiind că f( ), f() şi f () sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice b) Dacă f() f(4), să

Mai mult

gaussx.dvi

gaussx.dvi Algebră liniarăi 1 Recapitulare cunoştiinţe de algebră din clasa XI-a În clasa a XI s-a studiat la algebră problema existenţei soluţiei 1 şi calculării soluţiei sistemelor liniare 2 (adică sisteme care

Mai mult

Examenul de bacalaureat 2012

Examenul de bacalaureat 2012 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA MATEMATICĂ BACALAUREAT 2015 PROGRAMA M_tehnologic Filiera tehnologică, profilul servicii, toate calificările profesionale,

Mai mult

Electricitate II

Electricitate II Electricitate II Circuitul electric. Legile circuitului electric. Sumar Circuitul electric simplu Legile lui Ohm Legile lui Kirchhoff Gruparea rezistorilor Transformarea stea-triunghi Gruparea generatoarelor

Mai mult

Coordonate baricentrice Considerăm în plan un triunghi ABC şi un punct Q în interiorul său, fixat arbitrar. Notăm σ c = aria ( QAB) σ a = aria ( QBC),

Coordonate baricentrice Considerăm în plan un triunghi ABC şi un punct Q în interiorul său, fixat arbitrar. Notăm σ c = aria ( QAB) σ a = aria ( QBC), Coordonate baricentrice Considerăm în plan un triunghi ABC şi un punct Q în interiorul său, fixat arbitrar Notăm σ c = aria ( QAB) = aria ( QBC), = aria ( QCA) şi σ = aria ( ABC), astfel încât σ = + +

Mai mult

8

8 9.5 Fluxul unui vector printr-o suprafaţă deschisă-continuare Observaţie: Dacă vrem să calculăm fluxul vectorului a = P x y z i + Q x y z j + R x y z k (,, ) (,, ) (,, ) prin suprafaţa definită de ecuaţia

Mai mult

Fâciu N. Maria-Ema CASA CORPULUI DIDACTIC BRĂILA PROGRAM DE FORMARE INFORMATICĂ ȘI TIC PENTRU GIMNAZIU CLASA A V-A SERIA 1 GRUPA 2 CURSANT: Fâciu N. M

Fâciu N. Maria-Ema CASA CORPULUI DIDACTIC BRĂILA PROGRAM DE FORMARE INFORMATICĂ ȘI TIC PENTRU GIMNAZIU CLASA A V-A SERIA 1 GRUPA 2 CURSANT: Fâciu N. M CASA CORPULUI DIDACTIC BRĂILA PROGRAM DE FORMARE INFORMATICĂ ȘI TIC PENTRU GIMNAZIU CLASA A V-A SERIA 1 GRUPA 2 CURSANT: PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE ALGORITMI Notă: filmele didactice, dezbaterile, jocurile

Mai mult

PROIECT DIDACTIC

PROIECT   DIDACTIC Plan de lecție Informații generale Obiectul: Matematică Clasa: a VII - a Durata: 50 min Mijloace TIC: calculatorul profesorului cu videoproiector,calculatoare pentru elevi Tema lecției: Aria triunghiului

Mai mult

GHERCĂ MAGDA CASA CORPULUI DIDACTIC BRĂILA PORTOFOLIU EVALUARE INFORMATICĂ ȘI TIC PENTRU GIMNAZIU CLASA A V-A Neamț SERIA 1 GRUPA 1 CURSANT: GHERCĂ G

GHERCĂ MAGDA CASA CORPULUI DIDACTIC BRĂILA PORTOFOLIU EVALUARE INFORMATICĂ ȘI TIC PENTRU GIMNAZIU CLASA A V-A Neamț SERIA 1 GRUPA 1 CURSANT: GHERCĂ G CASA CORPULUI DIDACTIC BRĂILA PORTOFOLIU EVALUARE INFORMATICĂ ȘI TIC PENTRU GIMNAZIU CLASA A V-A Neamț SERIA 1 GRUPA 1 CURSANT: GHERCĂ G MAGDA COLEGIUL NAŢIONAL ROMAN-VODĂ ROMAN PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Mai mult

Matematika román nyelven középszint Javítási-értékelési útmutató 1813 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 7. MATEMATIKA ROMÁN NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VI

Matematika román nyelven középszint Javítási-értékelési útmutató 1813 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 7. MATEMATIKA ROMÁN NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VI Matematika román nyelven középszint 83 ÉRETTSÉGI VIZSGA 09. május 7. MATEMATIKA ROMÁN NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Informaţii utile

Mai mult

0 Probleme pentru pregătirea examenului final la Analiză Matematică 1. Să se calculeze următoarele integrale improprii: dx a) x 4 ; b) x 3 dx dx

0 Probleme pentru pregătirea examenului final la Analiză Matematică 1. Să se calculeze următoarele integrale improprii: dx a) x 4 ; b) x 3 dx dx Probleme pentru pregătirea examenului final la Analiză Matematică. ă se calculeze următoarele integrale improprii: dx a) + x ; b) x dx dx; c) + x x + x ) ; dx x d) x + x ) ; e) dx; f) x p e xq dx, p >,

Mai mult

Microsoft Word - cap1p4.doc

Microsoft Word - cap1p4.doc Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială.6 Subspaţii vectoriale Fie V un spaţiu vectorial peste corpul K. În cele ce urmează vom introduce două definiţii echivalente pentru noţiunea de subspaţiu

Mai mult

Secţiunea 7-8 începători Concurs online de informatică Categoria PROGRAMARE PROBLEMA 1 ID 100 puncte Calculatoarele trebuie să se recunoască în rețeau

Secţiunea 7-8 începători Concurs online de informatică Categoria PROGRAMARE PROBLEMA 1 ID 100 puncte Calculatoarele trebuie să se recunoască în rețeau PROBLEMA ID 00 puncte Calculatoarele trebuie să se recunoască în rețeaua de Internet printr-un ID. În prezent, există metode de identificare a ID-ului folosite la scară globală: IPv4 și IPv6. Adresele

Mai mult

Secţiunea 5-6 avansaţi PROBLEMA 1 Concurs online de informatică Categoria PROGRAMARE 100 puncte NR Un număr natural nenul V care se plictisea singur,

Secţiunea 5-6 avansaţi PROBLEMA 1 Concurs online de informatică Categoria PROGRAMARE 100 puncte NR Un număr natural nenul V care se plictisea singur, PROBLEMA 1 NR Un număr natural nenul V care se plictisea singur, și-a căutat în prima zi cel mai mare divizor al său mai mic decât el și l-a scăzut din valoarea sa. Numărul rămas, plictisit și el, și-a

Mai mult

matematica

matematica MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII PROGRAMĂ ŞCOLARĂ M A T E M A T I C Ă CLASA A IX-A CICLUL INFERIOR AL LICEULUI Aprobată prin ordin al ministrului nr. / Bucureşti, 2009 NOTĂ DE PREZENTARE În

Mai mult

20 SUBIECTE DE EXAMEN - De fapt, în pofida acestor probleme, până la urmă tot vom logaritma, căci aceasta este tehnica naturală în context. Trebuie do

20 SUBIECTE DE EXAMEN - De fapt, în pofida acestor probleme, până la urmă tot vom logaritma, căci aceasta este tehnica naturală în context. Trebuie do SUBIECTE DE EXAMEN - De fapt, în pofida acestor probleme, până la urmă tot vom logaritma, căci aceasta este tehnica naturală în context. Trebuie doar să gestionăm cu precauţie detaliile, aici fiind punctul

Mai mult

CONCURSUL DE MATEMATICǍ ISTEŢII D ARBORE EDIŢIA a X-a - 20 aprilie 2019 Clasa a IV-a BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE SUBIECTUL I Se punctează doar rezult

CONCURSUL DE MATEMATICǍ ISTEŢII D ARBORE EDIŢIA a X-a - 20 aprilie 2019 Clasa a IV-a BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE SUBIECTUL I Se punctează doar rezult CONCURSUL DE MATEMATICǍ ISTEŢII D ARBORE EDIŢIA a X-a - 0 aprilie 09 Clasa a IV-a BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE Se punctează doar rezultatul: pentru fiecare răspuns se acordă fie uncte, fie 0 puncte Nu

Mai mult

Concurs online de informatică Categoria PROGRAMARE Secţiunea 5-6 avansaţi PROBLEMA puncte DANS De 1 Iunie - Ziua Copilului se organizează un spe

Concurs online de informatică Categoria PROGRAMARE Secţiunea 5-6 avansaţi PROBLEMA puncte DANS De 1 Iunie - Ziua Copilului se organizează un spe PROBLEMA 1 DANS De 1 Iunie - Ziua Copilului se organizează un spectacol de dans cu şi pentru copii. Acesta este programat să se desfăşoare în intervalul orar 10.30-12.00. În spectacol se înscriu n trupe

Mai mult

Problema 1. În figură este reprezentat un decagon în care toate laturile formează unghiuri drepte. Lungimile anumitor laturi ( cele punctate ) se știu

Problema 1. În figură este reprezentat un decagon în care toate laturile formează unghiuri drepte. Lungimile anumitor laturi ( cele punctate ) se știu Problema. În figură este reprezentat un decagon în care toate laturile formează unghiuri drepte. Lungimile anumitor laturi ( cele punctate ) se știu și sunt exprimate în cm. 000 5 5 70 08 are este perimetrul

Mai mult

Şiruri de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi, 2015 Analiză Matematică Lucian Maticiuc 1 / 29

Şiruri de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi, 2015 Analiză Matematică Lucian Maticiuc 1 / 29 Şiruri de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi, 2015 Analiză Matematică Lucian Maticiuc 1 / 29 Definiţie. Şiruri mărginite. Şiruri monotone. Subşiruri ale

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Metode de reprezentare a) Metoda E b) Metoda Clasificarea desenelor tehnice dupa modul de reprezentare: a) Desenul în proiectie ortogonala b) Desenul în perspectiva Dispunerea proiecţiilor Tipuri de reprezentări

Mai mult

Limbaje de ordinul I LOGICA DE ORDINUL I Un limbaj L de ordinul I este format din: o mulţime numărabilă V = {v n n N} de variabile; conectorii şi ; pa

Limbaje de ordinul I LOGICA DE ORDINUL I Un limbaj L de ordinul I este format din: o mulţime numărabilă V = {v n n N} de variabile; conectorii şi ; pa Limbaje de ordinul I LOGICA DE ORDINUL I Un limbaj L de ordinul I este format din: o mulţime numărabilă V = {v n n N} de variabile; conectorii şi ; paranteze: (, ); simbolul de egalitate =; cuantificatorul

Mai mult

Coman Marinela Furnizor program formare acreditat: CCD BRĂILA Denumire program: INFORMATICĂ ŞI TIC PENTRU GIMNAZIU Clasa a V-a Categorie: 1; Tip de co

Coman Marinela Furnizor program formare acreditat: CCD BRĂILA Denumire program: INFORMATICĂ ŞI TIC PENTRU GIMNAZIU Clasa a V-a Categorie: 1; Tip de co Furnizor program formare acreditat: CCD BRĂILA Denumire program: INFORMATICĂ ŞI TIC PENTRU GIMNAZIU Clasa a V-a Categorie: 1; Tip de competențe: de predare-învățare-evaluare la clasa a V-a pt. disciplina

Mai mult

Scrieţi pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele următoare

Scrieţi pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele următoare Scrieţi pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele următoare. 1. În declararea alăturată, câmpurile x şi y ale înregistrării pot memora coordonatele carteziene ale unui punct din planul

Mai mult

Cursul 12 (plan de curs) Integrale prime 1 Sisteme diferenţiale autonome. Spaţiul fazelor. Fie Ω R n o mulţime deschisă şi f : Ω R n R n o funcţie de

Cursul 12 (plan de curs) Integrale prime 1 Sisteme diferenţiale autonome. Spaţiul fazelor. Fie Ω R n o mulţime deschisă şi f : Ω R n R n o funcţie de Cursul 12 (plan de curs) Integrale prime 1 Sisteme diferenţiale autonome. Spaţiul fazelor. Fie Ω R n o mulţime deschisă şi f : Ω R n R n o funcţie de clasă C 1. Vom considera sistemul diferenţial x = f(x),

Mai mult

Raport Național

Raport Național EN VI 2015 Raport Național Analiza rezultatelor Evaluării naționale la finalul clasei a VI-a PROBA: MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE EVALUAREA NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASEI a VI-a 2015 Centrul Național de Evaluare

Mai mult

Clasele primare Probleme propuse 1 P.164. Scrie vecinii vecinului comun al numerelor 16 şi 18. (Clasa I ) Diana Tănăsoaie, elevă, Iaşi P.165. După ce

Clasele primare Probleme propuse 1 P.164. Scrie vecinii vecinului comun al numerelor 16 şi 18. (Clasa I ) Diana Tănăsoaie, elevă, Iaşi P.165. După ce Clasele primare Probleme propuse 1 P.164. Scrie vecinii vecinului comun al numerelor 16 şi 18. (Clasa I ) Diana Tănăsoaie, elevă, Iaşi P.165. După ce dau celor doi fraţi mai mari câte două banane, mănânc

Mai mult

Clasa: a II-a An școlar: Disciplina: Matematică și explorarea mediului clasa a II-a EDITURA CD PRESS Ghidul complet disponibil pe

Clasa: a II-a An școlar: Disciplina: Matematică și explorarea mediului clasa a II-a EDITURA CD PRESS Ghidul complet disponibil pe Clasa: a II-a An școlar: 2017-2018 Disciplina: Matematică și explorarea mediului clasa a II-a EDITURA CD PRESS Ghidul complet disponibil pe www.manuale.cdpress.ro Autori: Iliana Dumitrescu, Carmen Birta,

Mai mult

E_d_Informatica_sp_SN_2014_bar_10_LRO

E_d_Informatica_sp_SN_2014_bar_10_LRO Examenul de bacalaureat naţional 2014 Proba E. d) Informatică Varianta 10 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. În rezolvările cerute,

Mai mult

Concurs online de informatică Categoria PROGRAMARE PROBLEMA 1 Secţiunea 7-8 avansaţi 100 puncte DEMOCRATIE Arpsod are în curtea sa N copaci foarte băt

Concurs online de informatică Categoria PROGRAMARE PROBLEMA 1 Secţiunea 7-8 avansaţi 100 puncte DEMOCRATIE Arpsod are în curtea sa N copaci foarte băt PROBLEMA 1 DEMOCRATIE Arpsod are în curtea sa N copaci foarte bătrâni, așezați în linie și numerotați de la 1 la N. Fiecare copac are o înălțime cunoscută, Hi. Există riscul ca la un vânt mai puternic

Mai mult

RecMat dvi

RecMat dvi Probleme propuse 1 P355. Găsiţi trei numere consecutive în şirul numerelor de la 1 la 30 care să aibă suma 30. (Clasa pregătitoare) Mariana Manoli, elevă, Iaşi P356. Colorează figura geometrică care nu

Mai mult

Programarea şi utilizarea calculatoarelor

Programarea şi utilizarea calculatoarelor Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu Facultatea de Inginerie Departamentul de Automatică, Energie şi Mediu Programarea calculatoarelor Lect.dr. Adrian Runceanu Curs 6 Instrucţiunile limbajului

Mai mult

BAC 2007 Pro Didactica Programa M1 2 Rezolvarea variantei 36 versiune finală Redactia Pro Didactica Suportul pe net:

BAC 2007 Pro Didactica Programa M1 2 Rezolvarea variantei 36 versiune finală Redactia Pro Didactica Suportul pe net: BAC 27 Pro Didactica Programa M1 2 Rezolvarea variantei 36 versiune finală Redactia Pro Didactica Suportul pe net: http://www./ CAPITOLUL 1 Varianta 36 1. Subiectul I. (a) Avem 2 ( ) 2+ ( ) 2= 7i = 2 7

Mai mult

Marian Tarina

Marian Tarina PROGRAMA LA MATEMATICĂ An școlar 2018-2019 Temele propuse vor fi detaliate conform programei şcolare în vigoare care cuprinde atât conţinuturile obligatorii cât şi conţinuturile suplimentare menţionate

Mai mult

Slide 1

Slide 1 SCTR -SZOKE ENIKO - Curs 4 continuare curs 3 3. Componentele hard ale unui sistem de calcul in timp real 3.1 Unitatea centrala de calcul 3.1.1 Moduri de adresare 3.1.2 Clase de arhitecturi ale unitatii

Mai mult

1. Găsiți k numerele cele mai apropiate într-un şir nesortat Dându-se un şir nesortat și două numere x și k, găsiți k cele mai apropiate valori de x.

1. Găsiți k numerele cele mai apropiate într-un şir nesortat Dându-se un şir nesortat și două numere x și k, găsiți k cele mai apropiate valori de x. 1. Găsiți k numerele cele mai apropiate într-un şir nesortat Dându-se un şir nesortat și două numere x și k, găsiți k cele mai apropiate valori de x. Date de intrare: arr [] = {10, 2, 14, 4, 7, 6}, x =

Mai mult

SSC-Impartire

SSC-Impartire Adunarea Înmulțirea Numere și operații în virgulă mobilă 1 Împărțirea cu refacerea restului parțial Împărțirea fără refacerea restului parțial 2 Primul operand: deîmpărțit (X) Al doilea operand: împărțitor

Mai mult

Distanţa euclidiană (indusă de norma euclidiană) (în R k ). Introducem în continuare o altă aplicaţie, de această dată pe produsul cartezian R k XR k,

Distanţa euclidiană (indusă de norma euclidiană) (în R k ). Introducem în continuare o altă aplicaţie, de această dată pe produsul cartezian R k XR k, Distanţa euclidiană (indusă de norma euclidiană) (în R k ). Introducem în continuare o altă aplicaţie, de această dată pe produsul cartezian R k XR k, aplicaţie despre care vom vedea că reprezintă generalizarea

Mai mult

MergedFile

MergedFile GHID DE PREDARE A MATEMATICII CU AJUTORUL METODELOR DIGITALE Clasa a VI-a Realizat de Szasz Szilard, profesor Digitaliada, Nicoleta Duma, profesor Digitaliada, Aura Bârdeș, profesor Digitaliada, coordonat

Mai mult

C10: Teoria clasică a împrăștierii Considerăm un potențial infinit în interiorul unui domeniu sferic de rază a și o particulă incidentă (Figura 1) la

C10: Teoria clasică a împrăștierii Considerăm un potențial infinit în interiorul unui domeniu sferic de rază a și o particulă incidentă (Figura 1) la C10: Teoria clasică a împrăștierii Considerăm un potențial infinit în interiorul unui domeniu sferic de rază a și o particulă incidentă (Figura 1) la distanta b de centrul sferei. Alegem un sistem de coordonate

Mai mult

ALGORITMII ŞI REPREZENTAREA LOR Noţiunea de algoritm Noţiunea de algoritm este foarte veche. Ea a fost introdusă în secolele VIII-IX de către Abu Ja f

ALGORITMII ŞI REPREZENTAREA LOR Noţiunea de algoritm Noţiunea de algoritm este foarte veche. Ea a fost introdusă în secolele VIII-IX de către Abu Ja f ALGORITMII ŞI REPREZENTAREA LOR Noţiunea de algoritm Noţiunea de algoritm este foarte veche. Ea a fost introdusă în secolele VIII-IX de către Abu Ja far Mohammed ibn Musâ al- Khowârizmî în cartea sa intitulată

Mai mult

Nr. 932 din Avizat ISJ Vâlcea, Inspector școlar informatică, Ciochină Luisa EXAMEN DE ATESTARE A COMPETENȚELOR PROFESIONALE A ABSOLVENȚILOR

Nr. 932 din Avizat ISJ Vâlcea, Inspector școlar informatică, Ciochină Luisa EXAMEN DE ATESTARE A COMPETENȚELOR PROFESIONALE A ABSOLVENȚILOR Nr. 932 din 12.12.2018 Avizat ISJ Vâlcea, Inspector școlar informatică, Ciochină Luisa EXAMEN DE ATESTARE A COMPETENȚELOR PROFESIONALE A ABSOLVENȚILOR DE MATEMATICĂ INFORMATICĂ ȘI MATEMATICĂ INFORMATICĂ,

Mai mult