MANUAL DE UTILIZARE TERMOSTAT DE CAMERĂ EBERLE INSTAT PLUS 3R Cod produs: I. Instrucţiuni de utilizare Manevrarea produsului (privire de ansamb

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "MANUAL DE UTILIZARE TERMOSTAT DE CAMERĂ EBERLE INSTAT PLUS 3R Cod produs: I. Instrucţiuni de utilizare Manevrarea produsului (privire de ansamb"

Transcriere

1 MANUAL DE UTILIZARE TERMOSTAT DE CAMERĂ EBERLE INSTAT PLUS 3R Cod produs: I. Instrucţiuni de utilizare Manevrarea produsului (privire de ansamblu) 1. Principiul de funcţionare Termostatul INSTAT programabil permite setarea timpilor de comutare (maxim 6 pe zi) şi a temperaturilor în funcţie de preferinţele personale. După instalare termostatul afişează automat ora actuală. În modul de funcţionare automat (AUTO) încălzirea este reglată automat în funcţie de timpii de comutare şi de temperaturile setate în programul 1 (vezi 6). Temperatura este reglată în funcţie de temperatura aerului. Încălzirea este pornită dacă temperatura scade sub o anumită valoare. Notă: Valorile setate, de ex. temperatura, sunt preluate automat după cca. 5 sec. 2. Modul automat (AUTO) În acest mod de funcţionare temperatura camerei este reglată automat în funcţie de programul setat. Săgeata care indică modul de funcţionare este poziţionată pe AUTO. Cifra din dreapta jos indică timpul de comutare actual. 3. Modificarea temporară a temperaturii (supracontrol) În modul AUTO temperatura setată în program poate fi modificată temporar. Pentru setarea unei alte temperaturi apăsaţi tasta + sau -. În timpul acestui mod de supracontrol se afişează AUTO şi MAN (fig. 3). După ce se ajunge la următorul timp de comutare se revine la temperatura setată în program. 4. Setarea temperaturii interioare constante (modul manual) Cu această funcţie puteţi seta fix temperatura, fără limitare temporală. Timpii de comutare ai programului sunt ignoraţi. 1 w w w. g e r m a n e l e c t r o n i c s. r o

2 Temperatura de start este temperatura modului manual anterior. Activarea funcţiei Poziţionaţi săgeata pe MAN folosind tasta < (fig. 3). Setaţi temperatura cu tasta +/-. Dezactivarea funcţiei Apăsaţi tasta > 5. Setarea temperaturii interioare pentru o perioadă presetată de timp (modul vacanţă/party) Cu această funcţie puteţi seta temperatura într-un interval de timp de la câteva ore până la 199 de zile, de ex. în caz de absenţă din locuinţă. Se afişează orele/zilele care au mai rămas. Puteţi seta intervale de timp de la 1 23 ore şi zile. Activarea funcţiei Poziţionaţi săgeata pe simbolul valiză cu tasta < (fig. 4) Setarea temperaturii cu tasta +- Selectaţi timpul cu tasta < Setarea timpului cu tasta +- După setarea intervalului de timp afişarea clipeşte timp de 10 sec. şi porneşte numărătoarea timpului. Funcţia este întreruptă cu tasta < sau >. După scurgerea orelor setate termostatul revine la modul AUTO. După scurgerea zilelor setate termostatul revine la modul AUTO la miezul nopţii ultimei zile setate. Notă: Se ia în calcul şi ziua actuală (azi). De ex. se setează 1 zi; termostatul comută la AUTO la ora 24:00 a acestei zile. Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig Programe presetate Termostatul dispune de 3 programe de timp/temperatură presetate. Setarea standard este programul 1 (vezi mai jos). Dacă acest program corespunde nevoilor dvs. atunci nu trebuie modificat nimic. Pentru selecţia unui alt program vezi 8.3. Program 1 (amiaza acasă) De luni până vineri Ora 6:00 8:30 12:00 14:00 17:00 22:00 Temperatura 21,0 18,0 21,0 18,0 21,0 15,0 De sâmbătă până duminică Ora 7:00 10:00 12:00 14:00 17:00 23:00 Temperatura 21,0 18,0 21,0 21,0 21,0 15,0 2 w w w. g e r m a n e l e c t r o n i c s. r o

3 Program 2 (amiaza şi week-end acasă) De luni până vineri Ora 6:00 8:30 12:00 14:00 17:00 22:00 Temperatura 21,0 18,0 21,0 18,0 21,0 15,0 De sâmbătă până duminică Ora 7:00 10:00 12:00 14:00 17:00 23:00 Temperatura 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 15,0 Program 3 (activ full-time) De luni până vineri Ora 6:00 8:30 12:00 14:00 17:00 22:00 Temperatura 21,0 18,0 18,0 18,0 21,0 15,0 De sâmbătă până duminică Ora 7:00 10:00 12:00 14:00 17:00 23:00 Temperatura 21,0 18,0 21,0 21,0 21,0 15,0 7. Ajustarea timpului/programelor de temperatură presetate la nevoile personale Selecţia funcţiei zi Apăsaţi tasta > până când apare Zi Setarea zilei Apăsaţi tasta +- Setarea timpilor pentru această zi Selectaţi timpul de comutare (1-6) Apăsaţi tasta > Setarea timpului Tasta +- Selecţia temperaturii Apăsaţi tasta > Setarea temperaturii Apăsaţi tasta +-. Pentru stocarea unei setări apăsaţi tasta < sau >. Pentru alţi timpi de comutare sau zile repetaţi acţiunile de mai sus. Revenirea la modul automat luni; apăsaţi tasta < Notă: Ultimul timp de comutare al zilei actuale poate fi extins până la primul timp de comutare al zilei următoare. Dacă selectaţi opţiunea 1 = 7 zile (tip de program), atunci în setările de instalare puteţi selecta zilele drept blocuri sau individual (fig. 5-8). Blocurile sunt selectate prin apăsarea repetată a tastei >. Notă: Pentru simplificarea programării puteţi forma blocuri cu aceleaşi valori de temperatură/timp. 3 w w w. g e r m a n e l e c t r o n i c s. r o

4 Fig. 5 Fig. 6 Bloc luni vineri (zile de lucru) Bloc sâmbătă duminică (zile de odihnă) Fig. 7 Fig. 8 Fiecare zi individuală Bloc luni duminică (toate zilele) 8. Modificarea setărilor utilizatorului Termostatul dispune de o serie de caracteristici ce pot fi modificate de către utilizator (vezi tabelul 1). Pentru activarea meniului în modul AUTO apăsaţi simultan tasta < şi > timp de 3 secunde Pentru selecţia unei caracteristici apăsaţi tasta < sau > Pentru modificarea unei caracteristici apăsaţi tasta +- După o modificare trebuie să confirmaţi noua valoare cu < sau >. Pentru a ieşi din meniu apăsaţi simultan tasta < şi > timp de 3 sec. Dacă timp de 2 minute nu apăsaţi nicio tastă se revine la modul AUTO. 8.1 Afişare timp 24 /12 h (opţiunea 1, tabelul 1) Afişarea orei în formatul 24 ore sau 12 ore (cu AM, PM). 8.2 Modificarea temperaturii ţintă setate manual (opţiunea 2, tabelul 1) Setarea temperaturii care este folosită prima dată în modul manual de funcţionare, de ex. 20 C. 8.3 Selecţia programului (opţiunea 3, tabelul 1) Selecţia unui program presetat, care este apoi folosit la programarea timpilor de comutare (vezi 6.). 8.4 Modificarea numărului de timpi de comutare pe zi (opţiunea 4, tabelul 1) În funcţie de nevoile personale puteţi alege aici 2, 4 sau 6 timpi de comutare pe zi (se sare peste timpii de comutare neutilizați). 8.5 Comutare automată ora de vară/iarnă (opţiunea 5, tabelul 1) Selecţie: dacă această comutare se face automat. Dacă nu este aşa ora trebuie să fie ajustată manual (vezi 9). 8.6 Ajustarea afişării temperaturii (opţiunea 6, tabelul 1) Temperatura afişată poate fi ajustată la nevoile personale, de ex. 3 = +0,3 ; -15 = -1, Resetarea programelor presetate (opţiunea 7, tabelul 1) Se reiau setările din fabricaţie pentru programele presetate. 8.8 Oprirea termostatului (opţiunea 8, tabelul 1) Termostatul este oprit, nu se mai încălzeşte. Se afişează OFF, tastele nu au nicio funcţie. În setările de instalare (vezi Instrucţiunile de instalare 3.3) puteţi determina dacă funcţia protecţie la îngheţ rămâne activă chiar şi atunci când termostatul este oprit (încălzire sub 5 C). 9. Modificarea orei, zilei, lunii şi anului În forma de livrare termostatul are ora presetată şi funcţia comutare automată ora de vară/iarnă activată. De obicei nu este nevoie de modificarea acestor valori; dar pentru modificare procedaţi în felul următor: Activarea sub-funcţiilor Selectaţi TAG (ZI) cu tasta >, apoi selectaţi Sonntag (duminică) cu tasta + Cu tasta săriţi peste toţi timpi de comutare ce nu trebuie modificaţi, până când săgeata indică spre simbolul oră. Ora clipeşte. 4 w w w. g e r m a n e l e c t r o n i c s. r o

5 Setarea orei tasta +- Setarea zilei cu tasta > tasta +- pentru modificare Setarea lunii cu tasta > tasta +- pentru modificare Setarea anului cu tasta > tasta +- pentru modificare Cu tasta > reveniţi la modul AUTO. Tabel 1 Setări utilizator Număr opţiune Descriere Selecţie Setare din fabricaţie 1 Afişare timp 12 h sau 24h Modificarea temperaturii ţintă pentru modul manual Selecţia programului Modificarea numărului timpilor de comutare 2, 4 sau Comutarea automată ora de vară/iarnă ON OFF ON 6 Ajustarea afişării temperaturii Resetarea programelor presetate On Off Off 8 Decuplarea termostatului On Off Off II. Instrucţiuni de instalare Atenţie! Decuplaţi neapărat alimentarea înainte de a dezinstala un termostat deja existent sau de a monta acest termostat. Atenţie! Carcasa aparatului poate fi deschisă numai de către un electrician autorizat care va instala produsul conform schemei de conexiuni aflată pe capacul carcasei, respectiv conform instrucţiunilor de instalare. În cursul acestor operaţii trebuie respectate toate instrucţiunile de siguranţă în vigoare. Pentru a se îndeplini cerinţele necesare clasei de protecţie II trebuie luate măsuri corespunzătoare privind instalaţia. Acest aparat electronic, ce poate fi montat independent, este folosit pentru reglarea temperaturii exclusiv în spaţii închise şi uscate. Aparatul are protecţie la interferenţe conform VDE 0875 T.14 şi EN şi funcţionează conform 1C (EN 60730). 1. Utilizarea Termostatul electronic INSTAT+3R poate fi folosit pentru reglarea temperaturii cu: actuatoare pentru sisteme de încălzire în podele şi cu convectori sisteme de încălzire pe bază de gaz şi petrol pompe de recirculare pompe încălzire aparate electrice de încălzire 2. Montarea Locul de montare: Montaţi termostatul într-un loc din cameră care: este uşor accesibil pentru manipularea aparatului nu include perdele, dulapuri, rafturi etc. permite circulaţia liberă a aerului este liber de acţiunea directă a razelor de soare nu are curenţi de aer (de ex. prin deschiderea ferestrelor/uşilor) nu este influenţat direct de surse de căldură nu este un perete exterior se află la cca. 1,5 m deasupra podelelor Montarea termostatului direct pe perete sau într-o doză cu încastrare. 1. Demontaţi capacul cu ajutorul unei şurubelniţe şi separaţi-l de placa de montare. 5 w w w. g e r m a n e l e c t r o n i c s. r o

6 2. Fixaţi placa de montare cu dibluri şi şuruburi. 3. Realizaţi cablarea încălzirii conform schemei de conexiuni din aparat, respectiv schemei de mai jos. H = încălzire, închidere actuator fără curent K = încălzire, deschidere actuator fără curent sau numai răcire 4. Reinstalaţi capacul şi fixaţi-l pe placa de montare. Termostatul este acum pregătit de funcţionare şi începe automat să regleze temperatura camerei în funcţie de programul 1 presetat (vezi Instrucţiuni de utilizare). Toate funcţiile importante sunt setate din fabricaţie. Dacă doriţi să le modificaţi, atunci vezi opţiunile descrise la punctul 8. În funcţie de tipul de încălzire utilizat respectaţi punctul 3.10 (opţiunea 11). 3. Modificarea setărilor instalare Atenţie: Aceste setări pot fi realizate numai de către un instalator, căci acestea pot influenţa siguranţa şi funcţionarea sistemelor de încălzire. Vezi şi Setări utilizator. Pentru lista funcţiilor vezi tabelul 2. Pentru activarea meniului în modul AUTO apăsaţi simultan tasta < şi + timp de 5 sec. Pentru selecţia unei caracteristici apăsaţi tasta < sau > Pentru modificarea unei caracteristici apăsaţi tasta +- După o modificare trebuie să confirmaţi noua valoare cu < sau >. Pentru a ieşi din meniu apăsaţi simultan tasta < şi + timp de 5 sec. Dacă timp de 2 minute nu apăsaţi nicio tastă se revine la modul AUTO. 3.1 Tip de program (opţiunea 1, tabelul 2) Cu această funcţie stabiliţi în cel fel de tip de program va lucra termostatul. 7 zile (7d) În modul de funcţionare 7d puteţi seta valori individuale de timp/temperatură pentru fiecare zi a săptămânii. 5/2 zile (5:2) În acest tip de program puteţi seta valori diferite de timp/temperatură pentru zilele de lucru (luni-vineri) şi zilele de odihnă (sâmbătă-duminică). 24 ore (24h) Acelaşi valori de timp/temperatură pentru toate zilele săptămânii (luni-duminică). 3.2 Sfera de acţiune / siguranţă copii (opţiunea 2, tabelul 2) Atunci când este activată această funcţie termostatul nu mai reacţionează la nicio tastă. Pentru dezactivare intraţi în Setări instalare şi setaţi opţiunea 2 pe OFF. 6 w w w. g e r m a n e l e c t r o n i c s. r o

7 3.3 Protecţia la îngheţ (opţiunea 3, tabelul 2) Cu această funcţie activaţi protecţia la îngheţ a termostatului. Dacă temperatura camerei scade la 5 C, atunci încălzirea este pornită de funcţia protecţie la îngheţ, iar temperatura este reglată la 7 C. Protecţia la îngheţ este activă chiar şi atunci când termostatul este oprit. 3.4 Valori limită maxime şi minime (opţiunea 4, 5, tabelul 2) Cu aceste valori limită puteţi împiedica setarea unor temperaturi prea mari sau prea mici. Valorile limită de temperatură sunt setate în mod standard la maxim 32 C şi minim 7 C. 3.5 Diagramă încălzire cu auto-învățare / start optim (opţiunea 6, tabelul 2) Dacă această funcţie este activată, atunci termostatul calculează autonom momentul în care încălzirea trebuie pornită, astfel încât să se atingă temperatura dorită la timpul de comutare setat. În acest fel se economiseşte şi energie. Notă: Funcţia este valabilă numai în modul AUTO. După punerea în funcţiune durează câteva zile până când termostatul a cules suficiente date pentru a putea face calculele necesare acestei funcţii. 3.6 Încălzire/răcire (opţiunea 7, tabelul 2) Cu această funcţie puteţi seta dacă termostatul va fi folosit numai pentru încălzire sau numai pentru răcire. ÎNCĂLZIRE: Releul se activează dacă temperatura scade sub valoarea ţintă. RĂCIRE: Releul se activează dacă temperatura creşte peste valoarea ţintă. 3.7 Protecţie ventil (opţiunea 8, tabelul 2) Cu această funcţie este activat releul termostatului o dată pe zi la ora 10. Acest lucru împiedică blocarea ventilelor sau pompelor pe timpul verii. În cazul sistemelor electrice de încălzire sau dacă blocarea este puţin posibilă puteţi să dezactivaţi această funcţie. Durata de pornire poate fi stabilită la opţiunea Durată protecţie ventil (opţiunea 9, tabelul 2) Durata protecţie ventil poate avea valori între 1 şi 5 minute (standard: 3 minute). 3.9 Încălzirea de urgenţă în caz de eroare senzor (opţiunea 10, tabelul 2) Dacă senzorul este defect se afişează următorul mesaj: E1 pentru senzor intern defect. Un senzor defect are următoarele efecte: Dacă această funcţie este activată, atunci încălzirea este pornită 30% din timp (se împiedică răcirea sau încălzirea excesivă a camerei). Dacă această funcţie este dezactivată, atunci încălzirea este dezactivată Tip de încălzire (opţiunea 11, tabelul 2) Cu această funcţie stabiliţi tipul de aplicaţie pentru termostat. 0 = reglarea unui calorifer (= setarea din fabricaţie) 1 = reglarea unui sistem de încălzire în podele cu apă caldă 4. Date tehnice Denumire comercială INSTAT+3R Alimentare 230 V AC 50 HZ ( V) Domeniu de setare temperatură 7 C la 32 C Rezoluţie temperatură 0,1 C Curent de comutare 10mA... 16(2)A AC 230 V~ Ieşire releu inversor, liber de potenţial Semnal de ieşire modulaţie lăţime impulsuri (PWM) Timp minim de comutare 1 Minut Putere absorbită < 3 VA Precizie 4 min / an Temperatura ambientală funcţionare 0 C bis 40 C Depozitare 20 C bis 85 C Umiditate ambientală funcţionare 25 % bis 85% (fără condens) Depozitare 5% bis 95% Tensiune de şoc nominală 2,5 kv Temperatura pentru test presiune 75 C Tensiunea şi curentul pentru testarea interferenţelor EMV 230V, 16A Grad de protecţie IP 3 Clasa de protecţie II (vezi Atenţie!) 7 w w w. g e r m a n e l e c t r o n i c s. r o

8 Clasa software Greutate A ~ 170 g Dimensiuni 5. Remedierea defecţiunilor 1. Se încălzeşte prea târziu: a. Timpul de comutare programat se potriveşte cu ora? b. Este activată diagrama încălzire cu auto-învăţare (vezi 3.5)? c. A avut termostatul suficient timp (câteva zile) pentru a calcula datele din încăpere? 2. Termostatul nu mai preia nicio dată introdusă: Este dezactivată funcţia protecţie acces (vezi 3.2)? 3. Pe ecran apare E1: Senzorul este defect (vezi 3.9). Tabelul 2 Setări instalare Nr. Descriere Selecţie Setare din opţiune fabricaţie 1 Tip de program 5:2 zile (5:2) 7 zile (7 d) 24 ore (24 h) 7 zile 2 Sferă acces (siguranţă copii) ON OFF OFF 3 Protecţie la îngheţ ON OFF ON 4 Valoare limită minimă 7 limitare maximă 7 5 Valoare limită maximă limitare minimă Diagramă încălzire cu auto-învăţare (start ON OFF ON optim) 7 Încălzire/răcire încălzire răcire încălzire 8 Protecţie ventil ON OFF ON 9 Durată protecţie ventil 1 la Încălzire de urgenţă în caz de eroare senzor ON OFF ON 11 Tip de încălzire calorifer încălzire în podele cu apă caldă 0 8 w w w. g e r m a n e l e c t r o n i c s. r o

Produkt-Datenblatt

Produkt-Datenblatt 3 035 Regulatoare de temperatură cameră, cu comutare pentru 7 zile şi afişaj LCD pentru sisteme de încălzire RDE10 Comandă cu 2 poziţii, cu ieşire ON/OFF pentru încălzire Moduri de lucru: mod normal şi

Mai mult

Cuprins

Cuprins Seria de controlere inteligente pentru sistemele solare de producere a ACM REGULATOR DE TEMPERATURĂ PENTRU SISTEME SOLARE PRESURIZATE INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE ŞI UTILIZARE 1/10 Cuprins Cuprins 1. Informaţii

Mai mult

Microsoft Word - Instructiuni montaj si utilizare CRH6.doc

Microsoft Word - Instructiuni montaj si utilizare CRH6.doc MANUAL INSTALARE SI UTILIZARE CRH 6 - DISPOZITIV DE SIGURANŢĂ ŞI CONTROL Dispozitivul de siguranţă şi control CRH 6 este un dispozitiv multifuncţional compus din: o supapă de pornire/oprire, flacără de

Mai mult

Manual de utilizare Termostat de cameră programabil cu RF (Volt Free) Model 091FLRF

Manual de utilizare Termostat de cameră programabil cu RF (Volt Free) Model 091FLRF Manual de utilizare Termostat de cameră programabil cu RF (Volt Free) Model 091FLRF INTDUCERE Acest termostat poate înlocui cele mai obişnuite termostate de locuinţe şi poate fi folosit pentru sisteme

Mai mult

fm

fm Instrucţiuni de operare Display TFT color 1286.. Descrierea dispozitivului Display-ul TFT color aparţine sistemului de videointerfonie al firmei Gira şi serveşte la extinderea staţiilor de interior. Menu

Mai mult

Fișă tehnică Servomotoare axiale RV 01 Servomotoarele axiale RV 01 sunt potrivite pentru a controla acțiunea robineților cu 2 sau 3 porturi pentru apl

Fișă tehnică Servomotoare axiale RV 01 Servomotoarele axiale RV 01 sunt potrivite pentru a controla acțiunea robineților cu 2 sau 3 porturi pentru apl Fișă tehnică Servomotoare axiale RV 01 Servomotoarele axiale RV 01 sunt potrivite pentru a controla acțiunea robineților cu 2 sau 3 porturi pentru aplicații de încălzire și răcire. Servomotoarele RV 01

Mai mult

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm 6720813680-0.1TD Echipamente în condensaţie cu gaz Condens 5000 W ZBR 70-3 ZBR 100-3 Instrucţiuni de utilizare RO/MD 2 Explicarea simbolurilor şi instrucţiuni de siguranţă Cuprins 1 Explicarea simbolurilor

Mai mult

Fişă tehnică ECL Comfort V c.a. şi 24 V c.a. Descriere şi aplicare În aplicaţiile de încălzire, ECL Comfort 110 poate fi integrat cu soluţia D

Fişă tehnică ECL Comfort V c.a. şi 24 V c.a. Descriere şi aplicare În aplicaţiile de încălzire, ECL Comfort 110 poate fi integrat cu soluţia D 230 V c.a. şi 24 V c.a. Descriere şi aplicare În aplicaţiile de încălzire, poate fi integrat cu soluţia Danfoss Link prin intermediul interfeţei DLG pentru utilizarea în aplicaţiile pentru o singură familie.

Mai mult

Înregistrator de temperatură şi umiditate AX-DT100 Instrucţiuni de utilizare

Înregistrator de temperatură şi umiditate AX-DT100 Instrucţiuni de utilizare Înregistrator de temperatură şi umiditate AX-DT100 Instrucţiuni de utilizare Introducere Înregistratorul de temperatură şi umiditate este prevăzut cu un senzor foarte exact de temperatură şi umiditate.

Mai mult

Telefon: Web: / SR 609 REGULA

Telefon: Web:   /   SR 609 REGULA SR 609 REGULATOR PENTRU SISTEME TERMICE SOLARE PRESURIZATE INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE ŞI UTILIZARE Înainte de utilizarea regulatorului citiți cu atenție prezentele instrucțiuni. Cuprins 1. Informaţii privind

Mai mult

Ghidul utilizatorului VI.7C.K C75 *VI7CK246* *087R8401* ECL Comfort Ghidul utilizatorului ECL Comfort Ghidul ins

Ghidul utilizatorului VI.7C.K C75 *VI7CK246* *087R8401*   ECL Comfort Ghidul utilizatorului ECL Comfort Ghidul ins Ghidul utilizatorului VI.7C.K2.46 2008.02 C75 *VI7CK246* *087R8401* www.incalzire.danfoss.com ECL Comfort Ghidul utilizatorului ECL Comfort Ghidul instalatorului Controlul unei centrale termice cu cascadă

Mai mult

Microsoft Word - Controller pt 32cp0123,140,160-manual_ro .docx

Microsoft Word - Controller pt 32cp0123,140,160-manual_ro .docx DISPLAY DE CONTROL MANUAL DE SERVICE Program activ Ziua si Ora Temperatura setata a cazanului L1.Electrod L2.Alimentare L3.Pompa L11.Termostat de ambient aprindere on cu peleti BUTOANE: ESC Escape On /

Mai mult

Sfaturi pentru clienti

Sfaturi pentru clienti Câteodată lucrurile nu merg aşa cum ne dorim, iar centrala noastră termică nu vrea să mai funcţioneze. Şi dacă Murphy se ambiţionează să ne demonstreze corectitudinea legilor sale, ne vom trezi fără apă

Mai mult

DEVIreg Opti (Installation Instruction)

DEVIreg Opti (Installation Instruction) Instrucțiuni de montaj Termostat electronic, care corespunde cerințelor Directivei privind proiectarea ecologică www.devi.com Conținut 1. Introducere...................................... 2 2. Specificații

Mai mult

ro 03: ro 02.qxd.qxd

ro 03: ro 02.qxd.qxd testo 316-2 Detector pentru scăpări de gaze Manual de operare ro 2 Siguranță și mediu Siguranță și mediu Despre acest document Citiți cu atenție acest document și familiarizați-vă cu produsul înainte de

Mai mult

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 Termostat de cameră digital, programabil Manual de utilizare PREZENTAREA GENERALĂ A TERMOSTATULUI Termostatul de camerã COMPUTHERM Q7 este adecvat pentru comanda unui aparat de încălzire sau de climatizare,

Mai mult

MULTIMETRU DIGITAL CU SCHIMBARE AUTOMATĂ A DOMENIULUI AX201 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

MULTIMETRU DIGITAL CU SCHIMBARE AUTOMATĂ A DOMENIULUI AX201 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE MULTIMETRU DIGITAL CU SCHIMBARE AUTOMATĂ A DOMENIULUI AX201 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE CITIŢI CU ATENŢIE INSTRUCŢIUNILE ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA LUCRULUI GARANŢIA Producătorul garantează că aparatul nu va prezenta

Mai mult

Microsoft Word - HMM - Instructiuni de instalare.doc

Microsoft Word - HMM - Instructiuni de instalare.doc HMM Instructiuni de instalare 6 720 604 682 (00.07) Cuprins Cuprins Instrucţiuni de siguranţă 3 Explicaţii simboluri 3 1 Date referitoare la accesorii 4 1.1 Aplicaţie 4 1.2 Volum de livrare 4 1.3 Date

Mai mult

ROMANIA N.29 prezzi.p65

ROMANIA N.29 prezzi.p65 Termoregulator cu display Art. T.123.00 - Termostat digital cu display pentru montarea pe panou. Dimensiuni 74 x 32 (partea frontală) x 65 (profunzime). Completat cu sondă PTCS cu lungimea de 1500 mm.

Mai mult

VIESMANN VITODENS 222-W Fişa tehnică Nr. de comandă şi preţuri: vezi lista de preţuri VITODENS 222-W Tip B2LA Cazan compact în condensaţie, pe combust

VIESMANN VITODENS 222-W Fişa tehnică Nr. de comandă şi preţuri: vezi lista de preţuri VITODENS 222-W Tip B2LA Cazan compact în condensaţie, pe combust VIESMANN VITODENS 222-W Fişa tehnică Nr. de comandă şi preţuri: vezi lista de preţuri VITODENS 222-W Tip B2LA Cazan compact în condensaţie, pe combustibil gazos 3,2 până la 35,0 kw, pentru gaz metan şi

Mai mult

CD180 Romanian quick start guide

CD180 Romanian quick start guide Ghid de iniţiere rapidă CD180 Instrucţiuni importante privind siguranţa Utilizaţi numai sursa de alimentare menţionată în datele tehnice. Evitaţi contactul produsului cu lichide. Risc de explozie în cazul

Mai mult

Dräger REGARD-1 Unitate de comandă Sistemul Dräger REGARD -1 este un sistem de evaluare de sine stătător cu un singur canal, pentru monitorizarea gaze

Dräger REGARD-1 Unitate de comandă Sistemul Dräger REGARD -1 este un sistem de evaluare de sine stătător cu un singur canal, pentru monitorizarea gaze Dräger REGARD-1 Unitate de comandă Sistemul Dräger REGARD -1 este un sistem de evaluare de sine stătător cu un singur canal, pentru monitorizarea gazelor toxice, oxigenului și gazelor și vaporilor inflamabili.

Mai mult

Instrucţiuni de montaj şi service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitosolic 100 Tip SD1 Automatizare cu reglaj electronic pe baza diferenţe

Instrucţiuni de montaj şi service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitosolic 100 Tip SD1 Automatizare cu reglaj electronic pe baza diferenţe Instrucţiuni de montaj şi service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitosolic 100 Tip SD1 Automatizare cu reglaj electronic pe baza diferenţei de temperatură pentru Vitocell 100-U, tip CVUA Indicaţii

Mai mult

Ghid de referinţă rapidă pentru Seria ZT400™

Ghid de referinţă rapidă pentru Seria ZT400™ Ghid de referinţă rapidă pentru Seria ZT400 Utilizaţi acest ghid când folosiţi imprimanta zilnic. Pentru informaţii mai detaliate, consultaţi Ghidul utilizatorului. Componentele imprimantei Figura 1 prezintă

Mai mult

TM200 Live Tour guide Sistem audio mobil Sistemul de comunicare audio Tour guide este util in cel putin 3 situatii si vine cu avantaje clare: 1) Cand

TM200 Live Tour guide Sistem audio mobil Sistemul de comunicare audio Tour guide este util in cel putin 3 situatii si vine cu avantaje clare: 1) Cand TM200 Live Tour guide Sistem audio mobil Sistemul de comunicare audio Tour guide este util in cel putin 3 situatii si vine cu avantaje clare: 1) Cand trebuie sa va faceti auzit, de catre intreg grupul

Mai mult

Microsoft Word - manual civic ro.doc

Microsoft Word - manual civic ro.doc A Division of Watts Water Technologies Inc. DETECTOARE PENTRU SCĂPĂRI DE GAZE CIVIC2 / ECT2 CIVR-MET CIVR-GPL Grup II, categoria 3G Directiva 94/9/CE (Atex) Watts Industries Italia S.r.l. - Via Brenno

Mai mult

_00.pdf

_00.pdf Intotdeauna alãturi de tine Instrucţiuni de exploatare Thelia Condens, Semia Condens 25 -A (H-RO) 25 -A (H-RO) 30 -A (H-RO) 35 -A (H-RO) RO Cuprins Cuprins 1 Securitate... 3 1.1 Indicaţii de atenţionare

Mai mult

Microsoft Word Gas leak detectors GS series_ro.doc

Microsoft Word Gas leak detectors GS series_ro.doc Detectoare de scăpări gaze naturale şi GPL Seria GSX - GSW Caracteristici principale - Adecvate pentru aplicaţii casnice - Sistem electronic bazat pe microprocesor - Disponibile în următoarele variante:

Mai mult

MULTIMETRU DIGITAL AX-585 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

MULTIMETRU DIGITAL AX-585 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE MULTIMETRU DIGITAL AX-585 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 1. Informaţii generale. 3 2. Informaţii privind siguranţa. 3 3. Funcţii 3 4. Operarea aparatului de măsură. 6 5. Întreţinerea aparatului. 9 6. Rezolvarea

Mai mult

LG Echipament de climatizare MANUAL DE UTILIZARE Stimaţi clienţi, Vă mulţumim că aţi ales acest echipament de climatizare LG. Alegerea dumneavoastră v

LG Echipament de climatizare MANUAL DE UTILIZARE Stimaţi clienţi, Vă mulţumim că aţi ales acest echipament de climatizare LG. Alegerea dumneavoastră v LG Echipament de climatizare MANUAL DE UTILIZARE Stimaţi clienţi, Vă mulţumim că aţi ales acest echipament de climatizare LG. Alegerea dumneavoastră vă va garanta performanţe deosebite şi vă va face viaţa

Mai mult

XL30 Romanian quick start guide

XL30 Romanian quick start guide Înregistraţi-vă produsul şi obţineţi asistenţă la www.philips.com/welcome XL300 XL305 Manual de utilizare pe scurt Instrucţiuni importante privind siguranţa Avertisment Reţeaua electrică este clasificată

Mai mult

Steca_TR_0301_instruction_RO

Steca_TR_0301_instruction_RO SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICO - SOLAR THERMIC Manual de utilizare Regulator diferenţial de temperatură 3 intrări, 1 ieşire Acest manual de utilizare face parte integrantă a produsului. Citiţi

Mai mult

Instrucţiuni de service pentru personalul de specialitate VIESMANN Arzător MatriX radiant Tip VMIII Arzător cu insuflare, pe combustibil gazos pentru

Instrucţiuni de service pentru personalul de specialitate VIESMANN Arzător MatriX radiant Tip VMIII Arzător cu insuflare, pe combustibil gazos pentru Instrucţiuni de service pentru personalul de specialitate VIESMANN Arzător MatriX radiant Tip VMIII Arzător cu insuflare, pe combustibil gazos pentru Vitocrossal 300, tip CM3 Putere termică nominală de

Mai mult

Microsoft Word - Manual.doc

Microsoft Word - Manual.doc USCATOR DE MAINI GIRO, VERTICAL, 1650W, ABS ALB Brand: KRONER Model: DH9922H Cod Romstal: 80US0015 1 Precautii - Nu deschideti capacul frontal in timp ce este conectat la energia electrica. Pericol de

Mai mult

MIdland CT210 manual

MIdland CT210 manual Manual de utilizare in Limba Romana Statie radio Profesionala Midland CT210 Caracteristici Putere emisie: 4W (VHF/UHF) Canale: 128 Coduri securitate: 50 CTCSS si 104 DCS Putere ajustabila: Da, Hi/Low Vox

Mai mult

Variator lumină wireless Siebo W3006 Manual utiliz are

Variator lumină wireless Siebo W3006 Manual utiliz are Variator lumină wireless Siebo W3006 Manual utiliz are Caracteristici Suportă protocol de comunicare IEEE 802.15.4 ZigBee Are rol de ajustare a intensității luminoase pentru crearea unui mediu confortabil

Mai mult

Alimentatoare AX-3003D, AX-3005D AX-1803D Instrucţiuni de utilizare

Alimentatoare AX-3003D, AX-3005D AX-1803D Instrucţiuni de utilizare Alimentatoare AX-3003D, AX-3005D AX-1803D Instrucţiuni de utilizare Cuprins 1. Introducere... 3 Despachetarea şi verificarea componenţei setului... 3 Indicaţii privind siurana... 4 Informaţii privind siurana...

Mai mult

BDV-EF1100

BDV-EF1100 Sistem Blu-ray Disc /DVD Home Theatre >Ascultare cu o singură atingere prin intermediul Bluetooth >Simţiţi atmosfera de pe stadion acasă >Experienţă în Full HD 3D BDV-EF1100 RO Începeţi aici Ghid de pornire

Mai mult

VLT® AQUA Cascade Contr. Manual SW1.00

VLT® AQUA Cascade Contr. Manual SW1.00 Conţinut Conţinut 1. Siguranţă şi precauţii 3 Instrucţiuni de tehnica securităţii 3 Evitarea pornirii accidentale 3 Avertisment general 4 2. Introducere 5 Descriere generală 5 3. Configuraţii acceptate

Mai mult

GENERATOR DE CURENT SILENT DG 5500S MANUAL DE UTILIZARE IMPORTANT: Vă rugăm să citiţi instrucţiunile de folosire înainte de utilizarea produsului. Ver

GENERATOR DE CURENT SILENT DG 5500S MANUAL DE UTILIZARE IMPORTANT: Vă rugăm să citiţi instrucţiunile de folosire înainte de utilizarea produsului. Ver GENERATOR DE CURENT SILENT DG 5500S MANUAL DE UTILIZARE IMPORTANT: Vă rugăm să citiţi instrucţiunile de folosire înainte de utilizarea produsului. Ver. 1/Rev. 0; Data: 23.02.2012 1 CUPRINS PARTEA 1 PARTEA

Mai mult

013757_ABB (A Szocs)_ACS50_EN_revE_high_100812ENRODECRCG_f_1

013757_ABB (A Szocs)_ACS50_EN_revE_high_100812ENRODECRCG_f_1 COVERTIZOARE DE FRECVEŢĂ ABB - GAMA COMPOET ACS50, de la 0,18 la 2,2 kw / de la 0,25 la 3 CP Catalog tehnic PROFIL DOMEII IDUSTRIALE PRODUSE APLICAŢII COMPETEŢĂ TEHICĂ PARTEERI SERVICII COVERTIZOARE DE

Mai mult

AHU Cel mai avansat produs de climatizare: alimentat direct şi indirect Mark a dezvoltat o gamă de unităţi de tratare a aerului cu mai multe opţiuni p

AHU Cel mai avansat produs de climatizare: alimentat direct şi indirect Mark a dezvoltat o gamă de unităţi de tratare a aerului cu mai multe opţiuni p AHU Cel mai avansat produs de climatizare: alimentat direct şi indirect Mark a dezvoltat o gamă de unităţi de tratare a aerului cu mai multe opţiuni pentru o mare varietate de aplicaţii. De la o unitate

Mai mult

AVS5010.indd

AVS5010.indd Emiţător / receptor AV fără cablu 2.4 GHz Instrucţiuni de utilizare (Citiţi cu atenţie înainte de utilizare!) AVS5010 011 0336 Instrucţiuni importante de securitate Dacă aparatul este utilizat corespunzător,

Mai mult

Manual de utilizare Regulator TopTronic E modul comfort negru / alb Romania Hoval S.R.L. Voluntari, Ilfov Sos. Pipera-Tunari, nr. 4E-F Telefon

Manual de utilizare Regulator TopTronic E modul comfort negru / alb Romania Hoval S.R.L. Voluntari, Ilfov Sos. Pipera-Tunari, nr. 4E-F Telefon Manual de utilizare Regulator TopTronic E modul comfort negru / alb Romania Hoval S.R.L. Voluntari, Ilfov Sos. Pipera-Tunari, nr. 4E-F 077190 Telefon +40 21 410 30 00 Fax +40 21 410 30 44 E-mail offi ce.ro@hoval.com

Mai mult

DEUMIDIFICATOR DEM 8

DEUMIDIFICATOR DEM 8 DEUMIDIFICATOR DEM 8.5 EX Câteva informaţii privind umiditatea Aerul conţine întotdeauna o anumită cantitate de apă sub formă de vapori, cunoscută în general ca umiditate. Acesta determină nivelul de umiditate

Mai mult

Manual utilizare incubator 8000 oua prepelita

Manual utilizare incubator 8000 oua prepelita ! INCUBATOR OUA Manual de Utilizare Caracteristici tehnice: Temperatura masurata: 0 99 ºC Acuratetea temperaturii masurate: ±0.1 ºC Umiditatea masurata: 0 99% RH Acuratetea umiditatii masurate: ±3% RH

Mai mult

Microsoft Word - SKS 502x_M7_RO.docx

Microsoft Word - SKS 502x_M7_RO.docx Manualul utilizatorului Înainte de prima utilizare, vă rugăm citiţi cu atenţie toate instrucţiunile cuprinse în acest manual, chiar dacă aveţi deja experienţă în folosirea produselor similare. Utilizaţi

Mai mult

Installation manuals;Option handbooks

Installation manuals;Option handbooks MANUAL DE INSTALARE Panou decorativ cu model BYCQ40EP BYCQ40EPB 4PRO9-.book Page Wednesday, January, 09 0: AM c b a e b g a 4 4 4+ d f h g g 4 ~8 mm 4 7 4 4 9 8 8 4 4 0 BYCQ40EP Panou decorativ cu model

Mai mult

_ _BDA_Dörrautomat_Klarstein.indd

_ _BDA_Dörrautomat_Klarstein.indd Uscator pentru alimente 10028629 10028630 Stimate cumparator, Felicitari pentru achizitionarea acestui produs. Va rugam sa cititi cu atentie informatiile din acest manual, si sa il pastrati pentru cazul

Mai mult

Microsoft Word - Time relays TR4N series.doc

Microsoft Word - Time relays TR4N series.doc Relee de timp seria TR4N Descrierea releelor Dimensiuni (L x l x H) 90 x 17,5 x 55 mm Date despre contact(e) Numar si tip contacte 1C/O 2C/O Material incorporat in contact AgNi AgNi Tensiunea max. comutata

Mai mult

Instrucţiuni de montaj pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitotrans 222 Set schimbător de căldură pentru sistemul de acumulare a.c.m VITOTRANS

Instrucţiuni de montaj pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitotrans 222 Set schimbător de căldură pentru sistemul de acumulare a.c.m VITOTRANS Instrucţiuni de montaj pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitotrans Set schimbător de căldură pentru sistemul de acumulare a.c.m VITOTRANS 4/014 După montaj nu trebuie păstrate aceste instrucţiuni!

Mai mult

Instrucţiuni de montaj şi service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitocom 100 Tip LAN1 Interfaţă de comunicaţii pentru supravegherea şi con

Instrucţiuni de montaj şi service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitocom 100 Tip LAN1 Interfaţă de comunicaţii pentru supravegherea şi con Instrucţiuni de montaj şi service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitocom 100 Tip LAN1 Interfaţă de comunicaţii pentru supravegherea şi controlul de la distanţă a instalaţiilor de încălzire

Mai mult

Microsoft Word - FISE TEHNICE Liceul Oravita.doc

Microsoft Word - FISE TEHNICE Liceul Oravita.doc FIŞA TEHNICĂ NR.1 PANOU (COLECTOR) SOLAR Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse 1 Parametrii constructivi, tehnici şi funcţionali

Mai mult

Dispozitiv de deschidere a porţilor batante PKM-C02 Manual de utilizare Atenţie: acest dispozitiv trebuie instalat de către profesionişti calificaţi b

Dispozitiv de deschidere a porţilor batante PKM-C02 Manual de utilizare Atenţie: acest dispozitiv trebuie instalat de către profesionişti calificaţi b Dispozitiv de deschidere a porţilor batante PKM-C02 Manual de utilizare Atenţie: acest dispozitiv trebuie instalat de către profesionişti calificaţi bine pregătiţi conform cu instrucţiunile de siguranţă

Mai mult

Ghid de instalare Powerline 500, model XAVB5221

Ghid de instalare Powerline 500, model XAVB5221 Pornire rapidă Powerline 1000 Model PL1000v2 Conţinutul ambalajului În unele regiuni, un CD cu resurse este furnizat odată cu produsul. 2 Începeţi Adaptoarele Powerline vă oferă o metodă alternativă de

Mai mult

ITACA KC KR KRB IST 03 C INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE, UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE RO Traducerea instrucţiunilor

ITACA KC KR KRB IST 03 C INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE, UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE RO Traducerea instrucţiunilor ITACA KC 12-24-28-32 KR 12-24-28-32 KRB 12-24-28-32 IST 03 C 854-03 INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE, UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE RO Traducerea instrucţiunilor originale din limba italiană Este esenţial să citiţi

Mai mult

Fişă tehnică Vane cu presetare manuală LENO MSV-B Descriere LENO MSV-B este o nouă generaţie de vane manuale pentru echilibrarea debitului în sistemel

Fişă tehnică Vane cu presetare manuală LENO MSV-B Descriere LENO MSV-B este o nouă generaţie de vane manuale pentru echilibrarea debitului în sistemel Vane cu presetare manuală LENO MSV-B Descriere LENO MSV-B este o nouă generaţie de vane manuale pentru echilibrarea debitului în sistemele de încălzire, răcire şi de apă caldă menajeră. LENO MSV-B este

Mai mult

book

book 6301 9165 05/2001 RO Pentru firma de specialitate Instrucţiuni de service Aparate de reglare Logamatic 4111, 4112 şi 4116 Citiţi cu atenţie înainte de punere în funcţiune sau de service Cuvînt inainte

Mai mult

Manual de utilizare Aparat de climatizare de cameră tip Split

Manual de utilizare Aparat de climatizare de cameră tip Split Manual de utilizare Aparat de climatizare de cameră tip Split Cuprins Felicitări!...2 Recomandări privind siguranţa...3 Descrierea produsului...5 Afişajul unităţii de interior...6 Telecomandă...6 Descrierea

Mai mult

Fişă tehnică Vane cu presetare manuală LENO MSV-BD Descriere/Aplicaţii LENO MSV-BD este o nouă generaţie de vane manuale pentru echilibrarea debitului

Fişă tehnică Vane cu presetare manuală LENO MSV-BD Descriere/Aplicaţii LENO MSV-BD este o nouă generaţie de vane manuale pentru echilibrarea debitului Vane cu presetare manuală LENO MSV-BD Descriere/Aplicaţii LENO MSV-BD este o nouă generaţie de vane manuale pentru echilibrarea debitului în sisteme de încălzire, răcire şi de apă caldă menajeră. LENO

Mai mult

客厅电脑 酷影Q1000

客厅电脑 酷影Q1000 CUPRINS 1. Noţiuni de bază... 2 1.1. Pornire... 2 1.2. Oprire... 3 1.3. Ecranul de întâmpinare... 3 1.4. Conectaţi-vă la o reţea Wi-Fi... 3 1.5. Setarea limbii... 4 1.6. Setarea rezoluţiei... 4 2. Caracteristici

Mai mult

Ghidul Utilizatorului GW210

Ghidul Utilizatorului GW210 V1.0 1 Întroducere... 3 1.2 Componente hardware... 3 1.2 Componente software... 3 2 Instalarea GW210... 5 2.1 Conectarea GW210...5 2.2 Conectare iniţială...5 2.3 Configurarea GW210...5 3 Setările GW210

Mai mult

BT Drive Free 311

BT Drive Free 311 Communication Bluetooth Car Kit BT Drive Free 311 1 021 104 311 www.blaupunkt.com Conţinut BT Drive Free 311...124 Tehnologie Bluetooth...125 Informaţii generale și de siguranţă...125 Instrucţiuni de eliminare

Mai mult

Senzor inductiv de deplasare liniară

Senzor inductiv de deplasare liniară Formă cubică, aluminiu / plastic Posibilităţi de montare diverse Indicarea domeniului de măsură cu LED Imun la interferenţe electromagnetice. Zone inactive extrem de scurte Rezoluţie 0,001 mm 15 30 Vcc

Mai mult

Instrucţiuni de montaj pentru personalul de specialitate VIESMANN Set de extensie pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec Nr. de comandă 742

Instrucţiuni de montaj pentru personalul de specialitate VIESMANN Set de extensie pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec Nr. de comandă 742 Instrucţiuni de montaj pentru personalul de specialitate VIESMANN Set de extensie pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec Nr. de comandă 7424 959 Măsuri de siguranţă Vă rugăm să respectaţi cu

Mai mult

Modèle FT 2 pages

Modèle FT 2 pages Fisa date tehnice Presiune / / Umiditate / Viteza aer / Debit aer / Nivel sunet INREGISTRATOARE KISTOCK / KTT 30 / Umiditate / Tensiune/ Curent / Impuls CARACTERISTICI PRINCIPALE Soft gratuit pentru configurarea

Mai mult

Regulile jocului Hotline Hotline este un slot video cu 5 role, 3 rânduri și 30 de linii (fixe) care conține simboluri Wild și Expanding Wild, Re-Spins

Regulile jocului Hotline Hotline este un slot video cu 5 role, 3 rânduri și 30 de linii (fixe) care conține simboluri Wild și Expanding Wild, Re-Spins Regulile jocului Hotline Hotline este un slot video cu 5 role, 3 rânduri și 30 de linii (fixe) care conține simboluri Wild și Expanding Wild, Re-Spins, Free Spins și Hotline Bonus Bet. Jocul este jucat

Mai mult

02 VOLCANO 02 VOLCANO VOLCANO VR-D Destratificatorul Automatizare Parametrii Model - Potentiometru VR EC (0-10 V) Potentiometru cu termostat VR EC (0-

02 VOLCANO 02 VOLCANO VOLCANO VR-D Destratificatorul Automatizare Parametrii Model - Potentiometru VR EC (0-10 V) Potentiometru cu termostat VR EC (0- VR-D Destratificatorul Automatizare Model - Potentiometru Potentiometru cu termostat VR EC (-V) HMI VR (-V)* Volcano EC* VTS cod produs - --- ---7 ---9 ---7 Tip motor - EC Tensiune alimentare V/ph/Hz ~//

Mai mult

HIDROFOR ATDP 370A ATDP 505A MANUAL DE UTILIZARE Ver. 1/ Rev. 0; ; Traducere a instrucţiunilor originale 1

HIDROFOR ATDP 370A ATDP 505A MANUAL DE UTILIZARE Ver. 1/ Rev. 0; ; Traducere a instrucţiunilor originale 1 HIDROFOR ATDP 370A ATDP 505A MANUAL DE UTILIZARE Ver. 1/ Rev. 0; 22.08.2011; Traducere a instrucţiunilor originale 1 Produsul trebuie ridicat şi manipulat cu grijă. 1. MANIPULARE 2. DOMENIU DE APLICARE

Mai mult

Microsoft Word - Manual.doc

Microsoft Word - Manual.doc USCATOR DE MAINI JET, VERTICAL, 1900W, ABS GRI Brand: KRONER Model: K2201B Cod Romstal: 80US0016 1 Precautii - Nu deschideti capacul frontal in timp ce este conectat la energia electrica. Pericol de electrocutare.

Mai mult

SonoMeter 30 Energy Meters

SonoMeter 30 Energy Meters SonoMeter 30 Contoare de energie Descriere Danfoss SonoMeter 30 este o gamă de contoare compacte de energie, ultrasonice, pentru măsurarea consumului de energie în aplicațiile de răcire și încălzire în

Mai mult

客厅电脑 酷影Q1000

客厅电脑 酷影Q1000 CUPRINS 1. Noţiuni de bază... 2 1.1 Pornire... 2 1.2 Oprire... 3 1.3 Ecranul de întâmpinare... 3 1.4 Procesul de instalare... 3 2. Caracteristici principale... 4 2.1. EZCast... 4 2.2. DLNA... 5 2.3. EZMirror...

Mai mult

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160CP1 BX1-200CP1 BX1-250CP1 IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. Ver

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160CP1 BX1-200CP1 BX1-250CP1 IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. Ver MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160CP1 BX1-200CP1 BX1-250CP1 IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. Ver. 1/Rev. 0; Data: 27.05.2016; Traducere a instructiunilor

Mai mult

Montage und Bedienungs Anleitung

Montage und Bedienungs Anleitung Instructiuni de instalare, folosire si mentenanta RO Arzator de combustibil tip M Functionare in doua trepte COD MODEL TIP 3739750 RG4D 397 T1 2902311 (3) INDEX 1. DESCRIERE ARZATOR............ 1 1.1 Echipament

Mai mult

Inspiron Specificaţii

Inspiron Specificaţii Inspiron 20 Seria 3000 Copyright 2015 Dell Inc. Toate drepturile rezervate. Acest produs este protejat de legile privind drepturile de autor şi drepturile de proprietate intelectuală din SUA şi de pe plan

Mai mult

FA_Daikin_RoCon_HP_ xx_13_0216_RO.book

FA_Daikin_RoCon_HP_ xx_13_0216_RO.book RoCon HP, EHS157034, EHS157068 Daikin RoCon HP EHS157034 EHS157068 RoCon HP, EHS157034, EHS157068 Română Cuprins 1 Siguranța........................... 4 1.1 Respectați manualul..................... 4

Mai mult

Instalații de climatizare Lucrarea nr. 8 Lucrarea nr. 8. STUDIUL UNEI CENTRALE DE CLIMATIZARE CONSTRUCȚIE. FUNCȚIONARE. REGLAREA PARAMETRILOR CLIMATIC

Instalații de climatizare Lucrarea nr. 8 Lucrarea nr. 8. STUDIUL UNEI CENTRALE DE CLIMATIZARE CONSTRUCȚIE. FUNCȚIONARE. REGLAREA PARAMETRILOR CLIMATIC Lucrarea nr. 8. STUDIUL UNEI CENTRALE DE CLIMATIZARE CONSTRUCȚIE. FUNCȚIONARE. REGLAREA PARAMETRILOR CLIMATICI 1. Scopul lucrării Lucrarea are ca scop: - identificarea elementelor componente ale unei centrale

Mai mult

Inspiron Specificaţii (Battery)

Inspiron Specificaţii (Battery) Inspiron 20 Seria 3000 Vederi Copyright 2016 Dell Inc. Toate drepturile rezervate. Acest produs este protejat de legile privind drepturile de autor şi drepturile de proprietate intelectuală din SUA şi

Mai mult

BC-2000 Control Acces

BC-2000 Control Acces BC-2000 Control Acces Introducere BC -2000 foloseste cea mai recentă tehnologie de microprocesor pentru a opera greve de uși și sisteme de securitate care necesită un moment ( temporizat ) sau de blocare

Mai mult

Centrală termică cu peleţi Manual de utilizare şi întreţinere Vittoria 20 kw Vittoria 26 kw

Centrală termică cu peleţi Manual de utilizare şi întreţinere Vittoria 20 kw Vittoria 26 kw Centrală termică cu peleţi Manual de utilizare şi întreţinere Vittoria 20 kw Vittoria 26 kw Manualul de faţă aparţine în exclusivitate societăţii CLAM, orice reproducere a acestuia, inclusiv parţială,

Mai mult

Guns N' Roses Video Slots Regulile jocului Guns N' Roses Video Slots este un slot video cu 5 role, 3 rânduri și 20 de linii care conține substituții W

Guns N' Roses Video Slots Regulile jocului Guns N' Roses Video Slots este un slot video cu 5 role, 3 rânduri și 20 de linii care conține substituții W Guns N' Roses Video Slots Regulile jocului Guns N' Roses Video Slots este un slot video cu 5 role, 3 rânduri și 20 de linii care conține substituții Wild, Expanding Wilds, Appetite for Destruction Wild,

Mai mult

Pornire rapidă Powerline 1200 Model PL1200

Pornire rapidă Powerline 1200 Model PL1200 Pornire rapidă Powerline 1200 Model PL1200 Conţinutul ambalajului În unele regiuni, un CD cu resurse este furnizat odată cu produsul. 2 Proceduri preliminarii Adaptoarele Powerline vă oferă o metodă alternativă

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sistem de Automatizare si Telemetrie Eficient energetic pentru managementul ResurseloR in Agricultura de precizie SA-TERRA BEIA Consult International, www.beia.ro, Bucharest, Romania george@beia.ro Arhitectura

Mai mult

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160C BX1-200C BX1-250C IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. Ver. 1/Re

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160C BX1-200C BX1-250C IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. Ver. 1/Re MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160C BX1-200C BX1-250C IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. 1 Cuprins Instrucţiuni de siguranţă Prezentarea aparatului de

Mai mult

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm 6 720 612 481-00.1R Telecomandă F 100 pentru FW 100 sau FW 200 la centrală cu Heatronic 3 compatibilă pentru conectare pe magistrală Instrucţiuni de instalare şi utilizare RO 2 Privire de ansamblu asupra

Mai mult

FORMENTERA KC KR KRB IST 03 C INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE, UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE RO Traducerea instrucţiun

FORMENTERA KC KR KRB IST 03 C INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE, UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE RO Traducerea instrucţiun FORMENTERA KC 12-24-28-32 KR 12-24-28-32 KRB 12-24-28-32 IST 03 C 850-03 INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE, UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE RO Traducerea instrucţiunilor originale din limba italiană Este esenţial să

Mai mult

în Tabletă convertibilă GHID DE UTILIZARE 8085 LKB001X CJB1FH002AZA

în Tabletă convertibilă GHID DE UTILIZARE 8085 LKB001X CJB1FH002AZA în Tabletă convertibilă GHID DE UTILIZARE 8085 LKB001X CJB1FH002AZA Cuprins 1 Noțiuni introductive... 1 1.1 Aspect... 1 1.2 Încărcarea tabletei și a tastaturii... 3 1.3 Introducerea cartelelor microsd

Mai mult

TERMOSTATUL INTELIGENT 4IE TM WIFI The world s best-selling floor heating brand MANUAL DE INSTALARE ȘI OPERARE 3 ANI GARANŢIE 1

TERMOSTATUL INTELIGENT 4IE TM WIFI The world s best-selling floor heating brand MANUAL DE INSTALARE ȘI OPERARE 3 ANI GARANŢIE   1 TERMOSTATUL INTELIGENT 4IE TM WIFI The world s best-selling floor heating brand MANUAL DE INSTALARE ȘI OPERARE 3 ANI GARANŢIE www.warmupromania.ro 1 CUPRINS INTRODUCERE 2 Specificații electrice 3 LOCAȚIE

Mai mult

untitled

untitled Unităţi de condensare comerciale Refrigerare» Nivel scăzut de zgomot în timpul funcţionării» Ușor de instalat - complet echipate - asamblate» Eficienţă energetică și performanţă» Design robust www.daikin.eu

Mai mult

Switch wireless Siebo W3004 Manual utilizare (imagine exemplificativă)

Switch wireless Siebo W3004 Manual utilizare (imagine exemplificativă) Switch wireless Siebo W3004 Manual utilizare (imagine exemplificativă) Caracteristici Suportă protocol de comunicare IEEE 802.15.4 ZigBee Puteți crea asocieri cu dispozitive de securitate pentru control

Mai mult

4PWRO book

4PWRO book MANUAL DE EXPLOATARE Instalaţii invertoare de aer condiţionat SISTEM FXDQ15P7VEB FXDQ20P7VEB FXDQ25P7VEB FXDQ32P7VEB FXDQ40P7VEB FXDQ50P7VEB FXDQ63P7VEB Vă mulţumim că aţi cumpărat această instalaţie Daikin

Mai mult

Register your product and get support at Straightener HP4668/22 RO Manual de utilizare

Register your product and get support at   Straightener HP4668/22 RO Manual de utilizare Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4668/22 RO Manual de utilizare abc h g f e d i j Română Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia

Mai mult

‍ Manual Google Cloud Print Versiunea 0 ROM Definiţia notelor În acest manual de utilizare, pentru note este folosit următorul stil: Notele vă informează asupra măsurilor care trebuie luate în anumite situaţii

Mai mult

ecotec pure ecotec pure Pur şi simplu Vaillant Bucuria de a face alegerea corectă

ecotec pure ecotec pure Pur şi simplu Vaillant Bucuria de a face alegerea corectă Pur şi simplu Vaillant Bucuria de a face alegerea corectă O centrală termică performantă cu tot ce reprezintă Vaillant Pur şi simplu ideal! oferă tot ce aţi putea dori de la o soluţie modernă de încălzire

Mai mult

F_111220_RO_

F_111220_RO_ CM721...2-6 CM727...7-11 GHIDUL UTILIZATORULUI 1 CM721 GHIDUL UTILIZATORULUI Descriere Honeywell CM721 este un termostat de cameră programabil proiectat să controleze în mod eficient sistemul de încălzire,

Mai mult

Vacon 100 FLOW Application Manual

Vacon 100 FLOW Application Manual vacon 100 flow CONVERTIZOR DE FRECVENTĂ MANUAL APLICAŢIE PREFAŢĂ VACON 3 PREFAŢĂ ID document: DPD01260E Data: 18.3.2016 Versiune software: FW0159V013 DESPRE ACEST MANUAL Drepturile de autor asupra acestui

Mai mult

Catalog VRV pdf

Catalog VRV pdf Pompă de căldură seria VRV IV-i pentru instalare în interior concept brevetat unic Perdea de aer Perdea de aer Biddle pentru VRV (CYV) 22 Unităţi interioare Unităţi interioare tip VRV Sisteme de control

Mai mult

MyBRD Net Ghid practic de utilizare a Dispozitivului token

MyBRD Net Ghid practic de utilizare a Dispozitivului token MyBRD Net Ghid practic de utilizare a Dispozitivului token 1 2 Dispozitiv Token. Ce este el. Este un dispozitiv care calculează o cod unic, cu ajutorul căruia tu, ca utilizator al aplicației MyBRD Net,

Mai mult

Instructiuni de utilizare

Instructiuni de utilizare Va rugam sa cititi si sa pastrati acest manual! Va multumim ca ati ales acest regulator automat de tensiune (AVR). Cu ajutorul acestuia veti putea proteja perfect echipamentele conectate. Acest manual

Mai mult

Ghid de Referință Explicații sumare ale operațiunilor de rutină HL-L2312D HL-L2357DW HL-L2352DW HL-L2372DN HL-L2375DW Brother recomandă să păstrați ac

Ghid de Referință Explicații sumare ale operațiunilor de rutină HL-L2312D HL-L2357DW HL-L2352DW HL-L2372DN HL-L2375DW Brother recomandă să păstrați ac Ghid de Referință Explicații sumare ale operațiunilor de rutină HL-L2312D HL-L2357DW HL-L2352DW HL-L2372DN HL-L2375DW Brother recomandă să păstrați acest ghid lângă echipamentul Dvs. Brother pentru consultare

Mai mult