Instalare Funcţionare Întreţinere Răcitor de lichid Seria R elicoidal-rotativ cu răcire pe aer RTAD (50Hz) Modele Standard, Răcire liberă și R

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Instalare Funcţionare Întreţinere Răcitor de lichid Seria R elicoidal-rotativ cu răcire pe aer RTAD (50Hz) Modele Standard, Răcire liberă și R"

Transcriere

1 Instalare Funcţionare Întreţinere Răcitor de lichid Seria R elicoidal-rotativ cu răcire pe aer RTAD (50Hz) Modele Standard, Răcire liberă și Recuperare a căldurii RTAD-SVX01F-RO

2 Informaţii generale Prefaţă Aceste instrucţiuni sunt oferite ca un ghid pentru buna practică în instalarea, pornirea, funcţionarea și întreţinerea de către utilizator a răcitoarelor de lichid Trane RTAD. Acestea nu conţin procedurile service complete necesare pentru funcţionarea continuă cu succes a acestui echipament. Apelaţi la serviciile unui tehnician depanator calificat, pe baza unui contract de întreţinere cu o reprezentanţă de service cunoscută. Citiţi acest manual în întregime înainte de pornirea unităţii. Unităţile sunt asamblate, testate sub presiune, deshidratate, alimentate și testate în funcţionare înainte de expediere. Avertismente și atenţionări În locurile adecvate din acest manual apar Avertismente și Atenţionări. Siguranţa dumneavoastră personală și funcţionarea corespunzătoare a acestui utilaj necesită să le urmaţi cu atenţie. Constructorul nu își asumă răspunderea pentru instalările sau depanările efectuate de personal necalificat. AVERTISMENT! Indică o posibilă situaţie periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea avea ca rezultat decesul sau rănirea gravă. ATENŢIE! Indică o posibilă situaţie periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea avea ca rezultat rănirea minoră sau moderată. Ar putea fi utilizată și pentru alertarea împotriva practicilor nesigure sau pentru accidente de avariere numai a echipamentului sau bunurilor. Recomandări de siguranţă Pentru prevenirea decesului, rănirii, avarierii echipamentului sau bunurilor, ar trebui respectate următoarele recomandări în timpul vizitelor de întreţinere și de service: 1. Presiunile maxime permise pentru detectarea neetanșeităţii sistemului pe partea cu presiune joasă sau înaltă sunt oferite în capitolul "Instalare". Asiguraţi întotdeauna un regulator de presiune. 2. Deconectaţi alimentarea electrică principală înainte de depanarea unităţii. 3. Lucrarea de depanare a sistemului de răcire și a sistemului electric trebuie efectuate numai de personal calificat și cu experienţă. Recepţie La sosire, verificaţi unitatea înainte de a semna bonul de livrare. Recepţie numai în Franţa: În cazul unor vicii vizibile: Destinatarul (sau reprezentantul șantierului) trebuie să menţioneze orice avariere pe avizul de însoţire a mărfii, să semneze și să dateze lizibil avizul de însoţire a mărfii, iar șoferul autocamionului trebuie să îl contrasemneze. Destinatarul (sau reprezentantul locaţiei) trebuie să informeze echipa din cadrul Departamentului Exploatare - Reclamaţii Trane Epinal și să trimită o copie a bonului de livrare. Clientul (sau reprezentantul locaţiei) trebuie să trimită o scrisoare recomandată ultimului transportator, în termen de 3 zile de la livrare. Notă: Pentru livrări în Franţa, trebuie căutate chiar și viciile ascunse la livrare și imediat tratate ca vicii vizibile. American Standard Inc RTAD-SVX01F-RO

3 Informaţii generale Recepţie în toate ţările, exceptând Franţa: În caz de vicii ascunse: Destinatarul (sau reprezentantul șantierului) trebuie să trimită o scrisoare recomandată ultimului transportator în termen de 7 zile de la livrare, prin care să reclame dauna descrisă. O copie după această scrisoare trebuie trimisă echipei din cadrul Departamentului Exploatare - Reclamaţii Trane Epinal. Garanţie Garanţia reiese din termenii și condiţiile generale ale producătorului. Garanţia este nulă dacă echipamentul este reparat sau modificat fără aprobarea în scris a producătorului, dacă se depășesc limitele de funcţionare sau dacă se modifică sistemul de control sau cablajul electric. Avarierea cauzată de utilizarea incorectă, neefectuarea operaţiunilor de întreţinere sau de nerespectarea instrucţiunilor sau recomandărilor producătorului nu este acoperită de obligaţia garanţiei. Nerespectarea de către utilizator a regulilor din acest manual poate atrage după sine anularea de către producător a garanţiei și răspunderii legale. Agent frigorific Agentul frigorific furnizat de producător respectă toate cerinţele unităţilor noastre. La utilizarea de agent frigorific reciclat sau reprocesat, se recomandă să vă asiguraţi ca acesta să aibă o calitate echivalentă cu cea a agentului frigorific nou. Pentru aceasta, este necesar să dispuneţi de o analiză precisă efectuată de un laborator specializat. Dacă această condiţie nu este respectată, garanţia producătorului poate fi anulată. Contract de întreţinere Este recomandat să încheiaţi un contract de întreţinere cu Agenţia de Service locală. Acest contract prevede întreţinerea regulată a instalaţiei dumneavoastră de către un specialist pentru echipamentele noastre. Întreţinerea regulată asigură detectarea și corectarea oricărei defecţiuni în timp util și reduce la minimum posibilitatea producerii de avarieri grave. În final, întreţinerea regulată asigură o durată de funcţionare maximă a echipamentului dumneavoastră. Vă reamintim că nerespectarea acestor instrucţiuni de instalare și întreţinere poate avea ca rezultat anularea imediată a garanţiei. Instruire Pentru a vă sprijini să îl utilizaţi cât mai bine și să-l menţineţi în perfectă stare de funcţionare pe o perioadă lungă de timp, producătorul vă pune la dispoziţie un curs de depanare a echipamentelor de răcire și de condiţionare a aerului. Scopul principal al acestuia este de a oferi operatorilor și tehnicienilor o mai bună cunoaștere a echipamentului pe care îl utilizează sau care se află în răspunderea lor. Se pune accentul, în special, pe importanţa controalelor periodice a parametrilor de funcţionare a unităţii cât și asupra întreţinerii preventive, care reduce costurile pentru proprietari, prin evitarea producerii unei avarii grave și costisitoare. RTAD-SVX01F-RO 3

4 Cuprins Informaţii generale 2 Verificarea unităţii 7 Inventarul pieselor demontabile 7 Date generale - Unitate cu răcire standard 8 Date generale - Unitate cu răcire liberă 16 Date generale - Unitate cu recuperarea căldurii 18 Dimensiunile unităţii 23 Instalarea - Partea mecanică 24 Responsabilităţile de instalare 24 Plăcuţe tehnice de identificare 24 Depozitare 26 Cerinţele locaţiei 26 Izolare și emisie de zgomot 26 Instalarea izolatorului de neopren 26 Observaţii referitoare la zgomot 26 Fundaţie 27 Distanţe libere în jurul unităţii 27 Golire 28 Conductele de apă ale unităţii 28 Racordarea unităţii la reţeaua de ţevi 28 Conducte de intrare a apei răcite 29 Conducte de ieșire a apei răcite 29 Conductele de apă pentru recuperarea căldurii 29 Golirea vaporizatorului 29 Controlor de debit la vaporizator 29 Tratarea apei 30 Manometre pentru presiunea apei 41 Supapele de descărcare a presiunii apei 41 Protecţie Anti-îngheţ 41 4 RTAD-SVX01F-RO

5 Cuprins Instalarea - Partea electrică 42 Recomandări generale 43 Componente furnizate instalator 48 Cabluri de alimentare cu energie electrică 48 Alimentarea cu energie de comandă 48 Alimentarea electrică a încălzitorului 48 Alimentarea electrică a pompei de apă 48 Cablajul de interconectare 49 Interblocare (pompă) pentru debitul apei răcite 49 Comanda pentru pompa de apă răcită 49 Alarma și starea ieșirilor releelor (Relee programabile) 52 Cablaj de tensiune joasă 54 Oprirea externă de urgenţă 54 Auto/Stop extern 54 Deconectarea externă - Circuitul numărul 1 și Circuitul numărul 2 54 Opţiunea de formare a gheţii 55 Valoarea de referinţă a temperaturii apei răcite externe (CWS) 55 Valoarea de referinţă a limitării de curent externe (CLS) 56 Senzorul de temperatură a aerului din exterior 56 Placa de comunicaţii CSR 57 Procedura de conectare a legăturii de comunicaţie 57 Interfaţa de comunicaţie LonTalk 58 Principiile de funcţionare 64 Schemele sistemului 64 Verificările înaintea pornirii 67 Lista de verificare la instalare 67 Recepţia 67 Localizarea unităţii și montarea 67 Racordarea unităţii la reţeaua de ţevi 67 Cablaj electric 67 Generalităţi 68 Alimentarea electrică a unităţii 69 Variaţiile de tensiune 69 Fazarea tensiunii electrice a unităţii 69 Ratele debitului sistemului de apă 70 Cădere de presiune în sistemul de apă 70 RTAD-SVX01F-RO 5

6 Cuprins Procedurile de punere în funcţiune 71 a unităţii Pornirea zilnică a unităţii 71 Generalităţi 72 Procedură de pornire sezonieră a unităţii 73 Repornirea sistemului după scoaterea îndelungată din funcţiune 73 Procedurile de scoatere din funcţiune 74 Scoaterea din funcţiune temporară și repornirea 74 Procedura de scoatere din funcţiune îndelungată 74 Întreţinerea 75 Generalităţi 75 Întreţinerea săptămânală 75 Întreţinerea lunară 75 Întreţinerea anuală 75 Proceduri de întreţinere 76 Controlul emisiei de agent frigorific 76 Managementul încărcăturii de agent frigorific și de ulei 77 Procedura de încărcare pe amplasament R134a 77 Umplerea cu agent frigorific 77 Izolarea agentului frigorific în partea de înaltă de presiune 78 Izolarea agentului frigorific în partea de joasă de presiune 78 Completarea cu agent frigorific 79 Procedura de schimbare filtru agent frigorific 79 Sistemul de lubrifiere 80 Procedura de încărcare cu ulei 80 Procedura de încărcare cu ulei din fabrică (iniţială) 81 Procedura de încărcare cu ulei pe amplasament 82 Procedura de verificare a benzii termice a vaporizatorului 83 Recomandări de siguranţă 83 6 RTAD-SVX01F-RO

7 Informaţii generale Figura 1 - Plăcuţă tehnică de identificare tipică a unităţii Verificarea Unităţii În momentul livrării unităţii, verificaţi să fie unitatea corespunzătoare și să aibă dotările corespunzătoare. Comparaţi informaţiile care apar pe plăcuţa tehnică de identificare a unităţii cu comanda și cu informaţiile de prezentare. O plăcuţă tehnică de identificare tipică a unităţii este prezentată în Figura 1. Inventarul pieselor demontabile Verificaţi toate accesoriile și părţile demontabile care sunt furnizate cu unitatea și confruntaţi-le cu lista de transport. În categoria acestor elemente intră dopurile orificiilor de scurgere ale vasului de apă, montajul și schemele electrice și documentaţia de service, care se află în interiorul panoului de comandă și/sau panoul cu starter pentru expediţie. RTAD-SVX01F-RO 7

8 Informaţii generale Date generale pentru unităţile SI Tabelul 1 - Date Generale RTAD Standard Mărime Cantitatea compresoarelor Mărimea nominală (1) (Tone) 40/40 50/50 60/60 70/70 85/70 85/85 100/85 100/100 Vaporizator Model de vaporizator EG120 EG140 EG170 EG200 EG200 EG200 EG250 EG250 Acumularea de apă (l) Debitul minim (l/s) 4,1 6,0 7,3 8,8 8,8 8,8 11,6 11,6 Debitul maxim (l/s) 17,3 20,8 24,8 30,7 30,7 30,7 38,0 38,0 Condensator Cantitatea bateriilor Lungimea bateriilor (mm) Înălţimea bateriilor (mm) Serii de aripioare (Aripioare/ft) Număr de rânduri 3/3 2/2 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 Ventilatoare condensator Cantitate (1) 3/3 3/3 3/3 3/3 5/4 5/5 6/5 6/6 Diametru (mm) Debitul total al aerului (m 3 /s) 23,4 28,5 27,0 27,0 37,0 39,0 44,9 46,8 Turaţia nominală Viteza periferică (m/s) 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 Putere motor (kw) 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 Pornire/funcţionare în ambient cu temperatură scăzută (2) Unitate Standard ( C) Unitate de ambient cu temperatură scăzută ( C) Unitate generală Agent frigorific HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a Nr. Circuitelor independente de Agent Frigorific % Sarcina minimă (3) Încărcătură de agent frigorific (1) (kg) 24/24 30/32 35/36 36/37 44/48 44/48 61/59 61/61 Încărcătură de ulei (1) (l) 6/6 7/7 9/9 10/10 10/10 10/10 15/11 15/15 Greutate în funcţionare (4) (kg) Greutate de transport (4) (kg) Tabelul 2 - Date generale RTAD de mare randament Mărime Cantitatea compresoarelor Mărimea nominală (1) (Tone) 40/40 50/50 60/60 70/70 85/70 85/85 Vaporizator Model de vaporizator EG140 EG170 EG200 EG200 EG250 EG250 Acumularea de apă (l) Debitul minim (l/s) 6,0 7,3 8,8 8,8 11,6 11,6 Debitul maxim (l/s) 20,8 24,8 30,7 30,7 38,0 38,0 Condensator Cantitatea bateriilor Lungimea bateriilor (mm) Înălţimea bateriilor (mm) Serii de aripioare (Aripioare/ft) Număr de rânduri 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 Ventilatoare condensator Cantitate (1) 3/3 4/4 4/4 5/5 6/5 6/6 Diametru (mm) Debitul total al aerului (m 3 /s) 27,0 31,2 35,0 39,0 44,8 46,8 Turaţia nominală Viteza periferică (m/s) 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 Putere motor (kw) 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 Pornire/funcţionare în ambient cu temperatură scăzută (2) Unitate Standard ( C) Unitate de ambient cu temperatură scăzută ( C) Unitate generală Agent frigorific HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a Nr. Circuitelor independente de Agent Frigorific % Sarcina minimă (3) Încărcătură de agent frigorific (1) (kg) 32/34 35/36 42/45 42/45 59/61 59/61 Încărcătură de ulei (1) (l) 6/6 7/7 10/10 10/10 11/11 11/11 Greutate în funcţionare (4) (kg) Greutate de transport (4) (kg) Notă: (1) Date conţinând informaţii cu privire la două circuite indicate ca: ckt1/ckt2. (2) Minimum pentru pornire/funcţionare bazată pe ambient la 2,22 m/s (5mph) vânt prin condensator. (3) Procentul încărcăturii minime este pentru întregul utilaj la ambient de 10 C (50F) și temperatura de 7 C (44F) a apei la ieșire. Nu pentru fiecare circuit individual. (4) Greutăţi cu aripioare din aluminiu, întrerupător de alimentare, izolatori și manometre. 8 RTAD-SVX01F-RO

9 Informaţii generale Tabelul 3 - Date generale RTAD Standard cu zgomot redus Mărime Cantitatea compresoarelor Mărimea nominală (1) (Tone) 40/40 50/50 60/60 70/70 85/70 85/85 100/85 100/100 Vaporizator Model de vaporizator EG120 EG140 EG170 EG200 EG200 EG200 EG250 EG250 Acumularea de apă (l) Debitul minim (l/s) 4,1 6,0 7,3 8,8 8,8 8,8 11,6 11,6 Debitul maxim (l/s) 17,3 20,8 24,8 30,7 30,7 30,7 38,0 38,0 Condensator Cantitatea bateriilor Lungimea bateriilor (mm) Înălţimea bateriilor (mm) Serii de aripioare (Aripioare/ft) Număr de rânduri 3/3 2/2 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 Ventilatoare condensator Cantitate (1) 3/3 3/3 3/3 3/3 5/4 5/5 6/5 6/6 Diametru (mm) Debitul total al aerului (m 3 /s) 18,1 22,4 21,0 21,0 28,7 30,1 34,7 36,2 Turaţia nominală Viteza periferică (m/s) 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 Putere motor (kw) 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 Pornire/funcţionare în ambient cu temperatură scăzută (2) Unitate Standard ( C) Unitate de ambient cu temperatură scăzută ( C) Unitate generală Agent frigorific HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a Nr. Circuitelor independente de Agent Frigorific % Sarcina minimă (3) Încărcătură de agent frigorific (1) (kg) 24/24 30/32 35/36 36/37 44/48 44/48 61/59 61/61 Încărcătură de ulei (1) (l) 6/6 7/7 9/9 10/10 10/10 10/10 15/11 15/15 Greutate în funcţionare (4) (kg) Greutate de transport (4) (kg) Tabelul 4 - Date generale RTAD cu zgomot redus, de mare randament Mărime Cantitatea compresoarelor Mărimea nominală (1) (Tone) 40/40 50/50 60/60 70/70 85/70 85/85 Vaporizator Model de vaporizator EG140 EG170 EG200 EG200 EG250 EG250 Acumularea de apă (l) Debitul minim (l/s) 6,0 7,3 8,8 8,8 11,6 11,6 Debitul maxim (l/s) 20,8 24,8 30,7 30,7 38,0 38,0 Condensator Cantitatea bateriilor Lungimea bateriilor (mm) Înălţimea bateriilor (mm) Serii de aripioare (Aripioare/ft) Număr de rânduri 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 Ventilatoare condensator Cantitate (1) 3/3 4/4 4/4 5/5 6/5 6/6 Diametru (mm) Debitul total al aerului (m 3 /s) 21,0 24,1 27,2 30,1 34,7 36,1 Turaţia nominală Viteza periferică (m/s) 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 Putere motor (kw) 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 Pornire/funcţionare în ambient cu temperatură scăzută (2) Unitate Standard ( C) Unitate de ambient cu temperatură scăzută ( C) Unitate generală Agent frigorific HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a Nr. Circuitelor independente de Agent Frigorific % Sarcina minimă (3) Încărcătură de agent frigorific (1) (kg) 32/34 35/36 42/45 42/45 59/61 59/61 Încărcătură de ulei (1) (l) 6/6 7/7 10/10 10/10 11/11 11/11 Greutate în funcţionare (4) (kg) Greutate de transport (4) (kg) Notă: (1) Date conţinând informaţii cu privire la două circuite indicate ca: ckt1/ckt2. (2) Minimum pentru pornire/funcţionare bazată pe ambient la 2,22 m/s (5mph) vânt prin condensator. (3) Procentul încărcăturii minime este pentru întregul utilaj la ambient de 10 C (50F) și temperatura de 7 C (44F) a apei la ieșire. Nu pentru fiecare circuit individual. (4) Greutăţi cu aripioare din aluminiu, întrerupător de alimentare, izolatori și manometre. RTAD-SVX01F-RO 9

10 Informaţii generale Tabelul 5 - Date generale RTAD Standard cu zgomot redus, cu opţiunea de reducere a zgomotului pe timp de noapte Mărime Cantitatea compresoarelor Mărimea nominală (1) (Tone) 40/40 50/50 60/60 70/70 85/70 85/85 100/85 100/100 Vaporizator Model de vaporizator EG120 EG140 EG170 EG200 EG200 EG200 EG250 EG250 Acumularea de apă (l) Debitul minim (l/s) 4,1 6,0 7,3 8,8 8,8 8,8 11,6 11,6 Debitul maxim (l/s) 17,3 20,8 24,8 30,7 30,7 30,7 38,0 38,0 Condensator Cantitatea bateriilor Lungimea bateriilor (mm) Înălţimea bateriilor (mm) Serii de aripioare (Aripioare/ft) Număr de rânduri 3/3 2/2 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 Ventilatoare condensator Cantitate (1) 2/2 3/3 3/3 3/3 4/4 4/4 5/5 5/5 Diametru (mm) Debitul total al aerului (m 3 /s) 13,4 20,5 19,3 19,3 25,0 25,0 30,7 30,7 Turaţia nominală Viteza periferică (m/s) 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 Putere motor (kw) 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 Pornire/funcţionare în ambient cu temperatură scăzută (2) Unitate Standard ( C) Unitate de ambient cu temperatură scăzută ( C) Unitate generală Agent frigorific HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a Nr. Circuitelor independente de Agent Frigorific % Sarcina minimă (3) Încărcătură de agent frigorific (1) (kg) 24/24 30/32 35/36 36/37 44/48 44/48 61/59 61/61 Încărcătură de ulei (1) (l) 6/6 7/7 9/9 10/10 10/10 10/10 15/11 15/15 Greutate în funcţionare (4) (kg) Greutate de transport (4) (kg) Tabelul 6 - Date generale RTAD de mare randament cu zgomot redus cu opţiunea de reducere a zgomotului pe timp de noapte Mărime Cantitatea compresoarelor Mărimea nominală (1) (Tone) 40/40 50/50 60/60 70/70 85/70 85/85 Vaporizator Model de vaporizator EG140 EG170 EG200 EG200 EG250 EG250 Acumularea de apă (l) Debitul minim (l/s) 6,0 7,3 8,8 8,8 11,6 11,6 Debitul maxim (l/s) 20,8 24,8 30,7 30,7 38,0 38,0 Condensator Cantitatea bateriilor Lungimea bateriilor (mm) Înălţimea bateriilor (mm) Serii de aripioare (Aripioare/ft) Număr de rânduri 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 Ventilatoare condensator Cantitate (1) 3/3 3/3 4/4 4/4 5/5 5/5 Diametru (mm) Debitul total al aerului (m 3 /s) 19,2 19,2 24,9 25,0 30,6 30,6 Turaţia nominală Viteza periferică (m/s) 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 Putere motor (kw) 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 Pornire/funcţionare în ambient cu temperatură scăzută (2) Unitate Standard ( C) Unitate de ambient cu temperatură scăzută ( C) Unitate generală Agent frigorific HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a Nr. Circuitelor independente de Agent Frigorific % Sarcina minimă (3) Încărcătură de agent frigorific (1) (kg) 32/34 35/36 42/45 42/45 59/61 59/61 Încărcătură de ulei (1) (l) 6/6 7/7 10/10 10/10 11/11 11/11 Greutate în funcţionare (4) (kg) Greutate de transport (4) (kg) Notă: (1) Date conţinând informaţii cu privire la două circuite indicate ca: ckt1/ckt2. (2) Minimum pentru pornire/funcţionare bazată pe ambient la 2,22 m/s (5mph) vânt prin condensator. (3) Procentul încărcăturii minime este pentru întregul utilaj la ambient de 10 C (50F) și temperatura de 7 C (44F) a apei la ieșire. Nu pentru fiecare circuit individual. (4) Greutăţi cu aripioare din aluminiu, întrerupător de alimentare, izolatori și manometre. 10 RTAD-SVX01F-RO

11 Informaţii generale Tabelul 7 - Date generale RTAD standard de înaltă presiune statică externă Mărime Cantitatea compresoarelor Mărimea nominală (1) (Tone) 40/40 50/50 60/60 70/70 85/70 85/85 100/85 100/100 Vaporizator Model de vaporizator EG120 EG140 EG170 EG200 EG200 EG200 EG250 EG250 Acumularea de apă (l) Debitul minim (l/s) 4,1 6,0 7,3 8,8 8,8 8,8 11,6 11,6 Debitul maxim (l/s) 17,3 20,8 24,8 30,7 30,7 30,7 38,0 38,0 Condensator Cantitatea bateriilor Lungimea bateriilor (mm) Înălţimea bateriilor (mm) Serii de aripioare (Aripioare/ft) Număr de rânduri 3/3 2/2 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 Ventilatoare condensator Cantitate (1) 3/3 3/3 3/3 3/3 5/4 5/5 6/5 6/6 Diametru (mm) Debitul total al aerului (m 3 /s) 23,7 29,5 27,6 27,6 37,6 39,5 45,5 47,4 Turaţia nominală Viteza periferică (m/s) 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 Putere motor (kw) 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 Pornire/funcţionare în ambient cu temperatură scăzută (2) Unitate Standard ( C) Unitate de ambient cu temperatură scăzută ( C) Unitate generală Agent frigorific R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a Nr. Circuitelor independente de Agent Frigorific % Sarcina minimă (3) Încărcătură de agent frigorific (1) (kg) 24/24 30/32 35/36 36/37 44/48 44/48 61/59 61/61 Încărcătură de ulei (1) (l) 6/6 7/7 9/9 10/10 10/10 10/10 15/11 15/15 Greutate în funcţionare (4) (kg) Greutate de transport (4) (kg) Tabelul 8 - Date generale RTAD de mare randament și înaltă presiune statică externă Mărime Cantitatea compresoarelor Mărimea nominală (1) (Tone) 40/40 50/50 60/60 70/70 85/70 85/85 Vaporizator Model de vaporizator EG140 EG170 EG200 EG200 EG250 EG250 Acumularea de apă (l) Debitul minim (l/s) 6,0 7,3 8,8 8,8 11,6 11,6 Debitul maxim (l/s) 20,8 24,8 30,7 30,7 38,0 38,0 Condensator Cantitatea bateriilor Lungimea bateriilor (mm) Înălţimea bateriilor (mm) Serii de aripioare (Aripioare/ft) Număr de rânduri 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 Ventilatoare condensator Cantitate (1) 3/3 4/4 4/4 5/5 6/5 6/6 Diametru (mm) Debitul total al aerului (m 3 /s) 27,6 31,5 35,6 39,4 45,4 47,3 Turaţia nominală Viteza periferică (m/s) 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 Putere motor (kw) 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 Pornire/funcţionare în ambient cu temperatură scăzută (2) Unitate Standard ( C) Unitate de ambient cu temperatură scăzută ( C) Unitate generală Agent frigorific R134a R134a R134a R134a R134a R134a Nr. Circuitelor independente de Agent Frigorific % Sarcina minimă (3) Încărcătură de agent frigorific (1) (kg) 32/34 35/36 42/45 42/45 59/61 59/61 Încărcătură de ulei (1) (l) 6/6 7/7 10/10 10/10 11/11 11/11 Greutate în funcţionare (4) (kg) Greutate de transport (4) (kg) Notă: (1) Date conţinând informaţii cu privire la două circuite indicate ca: ckt1/ckt2. (2) Minimum pentru pornire/funcţionare bazată pe ambient la 2,22 m/s (5mph) vânt prin condensator. (3) Procentul încărcăturii minime este pentru întregul utilaj la ambient de 10 C (50F) și temperatura de 7 C (44F) a apei la ieșire. Nu pentru fiecare circuit individual. (4) Greutăţi cu aripioare din aluminiu, întrerupător de alimentare, izolatori și manometre. RTAD-SVX01F-RO 11

12 Informaţii generale Unităţi britanice Tabelul 9 - Date Generale RTAD Standard Mărime Cantitatea compresoarelor Mărimea nominală (1) (Tone) 40/40 50/50 60/60 70/70 85/70 85/85 100/85 100/100 Vaporizator Model de vaporizator EG120 EG140 EG170 EG200 EG200 EG200 EG250 EG250 Acumularea de apă (Galoane) 28,0 71,3 58,7 53,9 53,9 53,9 109,6 109,6 Debitul minim (GPM) 65,2 95,1 115,0 139,2 139,2 139,2 184,0 184,0 Debitul maxim (GPM) 274,6 329,9 393,1 486,4 486,4 486,4 603,0 603,0 Condensator Cantitatea bateriilor Lungimea bateriilor (ţoli) Înălţimea bateriilor (ţoli) Serii de aripioare (Aripioare/ft) Număr de rânduri 3/3 2/2 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 Ventilatoare condensator Cantitate (1) 3/3 3/3 3/3 3/3 5/4 5/5 6/5 6/6 Diametru (ţoli) Debitul total al aerului (CFM) Turaţia nominală Viteza periferică (Ft/s) 119,8 119,8 119,8 119,8 119,8 119,8 119,8 119,8 Putere motor (kw) 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 Pornire/funcţionare în ambient cu temperatură scăzută (2) Unitate Standard ( F) Unitate de ambient cu temperatură scăzută ( F) Unitate generală Agent frigorific HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a Nr. Circuitelor independente de Agent Frigorific % Sarcina minimă (3) Încărcătură de agent frigorific (1) (lbs.) 52,9/52,9 66,1/70,5 77,2/79,4 79,4/81,6 97/105,8 97/105,8 134,5/130,1 134,5/134,5 Încărcătură de ulei (1) (Galoane) 1,59/1,59 1,85/1,85 2,38/2,38 2,64/2,64 2,64/2,64 2,64/2,64 3,96/2,91 3,96/3,96 Greutate în funcţionare (4) (lbs.) Greutate de transport (4) (lbs.) Tabelul 10 - Date generale RTAD de mare randament Mărime Cantitatea compresoarelor Mărimea nominală (1) (Tone) 40/40 50/50 60/60 70/70 85/70 85/85 Vaporizator Model de vaporizator EG140 EG170 EG200 EG200 EG250 EG250 Acumularea de apă (Galoane) 71,3 58,7 53,9 53,9 109,6 109,6 Debitul minim (GPM) 95,1 115,0 139,2 139,2 184,0 184,0 Debitul maxim (GPM) 329,9 393,1 486,4 486,4 603,0 603,0 Condensator Cantitatea bateriilor Lungimea bateriilor (ţoli) Înălţimea bateriilor (ţoli) Serii de aripioare (Aripioare/ft) Număr de rânduri 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 Ventilatoare condensator Cantitate (1) 3/3 4/4 4/4 5/5 6/5 6/6 Diametru (ţoli) Debitul total al aerului (CFM) Turaţia nominală Viteza periferică (Ft/s) 119,8 119,8 119,8 119,8 119,8 119,8 Putere motor (kw) 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 Pornire/funcţionare în ambient cu temperatură scăzută (2) Unitate Standard ( F) Unitate de ambient cu temperatură scăzută ( F) Unitate generală Agent frigorific HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a Nr. Circuitelor independente de Agent Frigorific % Sarcina minimă (3) Încărcătură de agent frigorific (1) (lbs.) 70,5/75,0 77,2/79,4 92,6/99,2 92,6/99,2 130,1/134,5 130,1/134,5 Încărcătură de ulei (1) (Galoane) 1,59/1,59 1,85/1,85 2,64/2,64 2,64/2,64 2,91/2,91 2,91/2,91 Greutate în funcţionare (4) (lbs.) Greutate de transport (4) (lbs.) Notă: (1) Date conţinând informaţii cu privire la două circuite indicate ca: ckt1/ckt2. (2) Minimum pentru pornire/funcţionare bazată pe ambient la 2,22 m/s (5mph) vânt prin condensator. (3) Procentul încărcăturii minime este pentru întregul utilaj la ambient de 10 C (50F) și temperatura de 7 C (44F) a apei la ieșire. Nu pentru fiecare circuit individual. (4) Greutăţi cu aripioare din aluminiu, întrerupător de alimentare, izolatori și manometre. 12 RTAD-SVX01F-RO

13 Informaţii generale Tabelul 11 - Date generale RTAD Standard cu zgomot redus Mărime Cantitatea compresoarelor Mărimea nominală (1) (Tone) 40/40 50/50 60/60 70/70 85/70 85/85 100/85 100/100 Vaporizator Model de vaporizator EG120 EG140 EG170 EG200 EG200 EG200 EG250 EG250 Acumularea de apă (Galoane) 28,0 71,3 58,7 53,9 53,9 53,9 109,6 109,6 Debitul minim (GPM) 65,2 95,1 115,0 139,2 139,2 139,2 184,0 184,0 Debitul maxim (GPM) 274,6 329,9 393,1 486,4 486,4 486,4 603,0 603,0 Condensator Cantitatea bateriilor Lungimea bateriilor (ţoli) Înălţimea bateriilor (ţoli) Serii de aripioare (Aripioare/ft) Număr de rânduri 3/3 2/2 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 Ventilatoare condensator Cantitate (1) 3/3 3/3 3/3 3/3 5/4 5/5 6/5 6/6 Diametru (ţoli) Debitul total al aerului (CFM) Turaţia nominală Viteza periferică (Ft/s) 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 Putere motor (kw) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Pornire/funcţionare în ambient cu temperatură scăzută (2) Unitate Standard ( F) Unitate de ambient cu temperatură scăzută ( F) Unitate generală Agent frigorific HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a Nr. Circuitelor independente de Agent Frigorific % Sarcina minimă (3) Încărcătură de agent frigorific (1) (lbs.) 52,9/52,9 66,1/70,5 77,2/79,4 79,4/81,6 97/105,8 97/105,8 134,5/130,1 134,5/134,5 Încărcătură de ulei (1) (Galoane) 1,59/1,59 1,85/1,85 2,38/2,38 2,64/2,64 2,64/2,64 2,64/2,64 3,96/2,91 3,96/3,96 Greutate în funcţionare (4) (lbs.) Greutate de transport (4) (lbs.) Tabelul 12 - Date generale RTAD cu zgomot redus, de mare randament Mărime Cantitatea compresoarelor Mărimea nominală (1) (Tone) 40/40 50/50 60/60 70/70 85/70 85/85 Vaporizator Model de vaporizator EG140 EG170 EG200 EG200 EG250 EG250 Acumularea de apă (Galoane) 71,3 58,7 53,9 53,9 109,6 109,6 Debitul minim (GPM) 95,1 115,0 139,2 139,2 184,0 184,0 Debitul maxim (GPM) 329,9 393,1 486,4 486,4 603,0 603,0 Condensator Cantitatea bateriilor Lungimea bateriilor (ţoli) Înălţimea bateriilor (ţoli) Serii de aripioare (Aripioare/ft) Număr de rânduri 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 Ventilatoare condensator Cantitate (1) 3/3 4/4 4/4 5/5 6/5 6/6 Diametru (ţoli) Debitul total al aerului (CFM) Turaţia nominală Viteza periferică (Ft/s) 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 Putere motor (kw) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Pornire/funcţionare în ambient cu temperatură scăzută (2) Unitate Standard ( F) Unitate de ambient cu temperatură scăzută ( F) Unitate generală Agent frigorific HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a Nr. Circuitelor independente de Agent Frigorific % Sarcina minimă (3) Încărcătură de agent frigorific (1) (lbs.) 70,5/75,0 77,2/79,4 92,6/99,2 92,6/99,2 130,1/134,5 130,1/134,5 Încărcătură de ulei (1) (Galoane) 1,59/1,59 1,85/1,85 2,64/2,64 2,64/2,64 2,91/2,91 2,91/2,91 Greutate în funcţionare (4) (lbs.) Greutate de transport (4) (lbs.) Notă: (1) Date conţinând informaţii cu privire la două circuite indicate ca: ckt1/ckt2. (2) Minimum pentru pornire/funcţionare bazată pe ambient la 2,22 m/s (5mph) vânt prin condensator. (3) Procentul încărcăturii minime este pentru întregul utilaj la ambient de 10 C (50F) și temperatura de 7 C (44F) a apei la ieșire. Nu pentru fiecare circuit individual. (4) Greutăţi cu aripioare din aluminiu, întrerupător de alimentare, izolatori și manometre. RTAD-SVX01F-RO 13

14 Informaţii generale Tabelul 13 - Date generale RTAD Standard cu zgomot redus cu opţiunea de reducere a zgomotului pe timp de noapte Mărime Cantitatea compresoarelor Mărimea nominală (1) (Tone) 40/40 50/50 60/60 70/70 85/70 85/85 100/85 100/100 Vaporizator Model de vaporizator EG120 EG140 EG170 EG200 EG200 EG200 EG250 EG250 Acumularea de apă (Galoane) 28,0 71,3 58,7 53,9 53,9 53,9 109,6 109,6 Debitul minim (GPM) 65,2 95,1 115,0 139,2 139,2 139,2 184,0 184,0 Debitul maxim (GPM) 274,6 329,9 393,1 486,4 486,4 486,4 603,0 603,0 Condensator Cantitatea bateriilor Lungimea bateriilor (ţoli) Înălţimea bateriilor (ţoli) Serii de aripioare (Aripioare/ft) Număr de rânduri Ventilatoare condensator Cantitate (1) 2/2 3/3 3/3 3/3 4/4 4/4 5/5 5/5 Diametru (ţoli) Debitul total al aerului (CFM) Turaţia nominală Viteza periferică (Ft/s) 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 Putere motor (kw) 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 Pornire/funcţionare în ambient cu temperatură scăzută (2) Unitate Standard ( F) Unitate de ambient cu temperatură scăzută ( F) Unitate generală Agent frigorific HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a Nr. Circuitelor independente de Agent Frigorific % Sarcina minimă (3) Încărcătură de agent frigorific (1) (lbs.) 52,9/52,9 66,1/70,5 77,2/79,4 79,4/81,6 97/105,8 97/105,8 134,5/130,1 134,5/134,5 Încărcătură de ulei (1) (Galoane) 1,59/1,59 1,85/1,85 2,38/2,38 2,64/2,64 2,64/2,64 2,64/2,64 3,96/2,91 3,96/3,96 Greutate în funcţionare (4) (lbs.) Greutate de transport (4) (lbs.) Tabelul 14 - Date generale RTAD de mare randament cu zgomot redus cu opţiunea de reducere a zgomotului pe timp de noapte Mărime Cantitatea compresoarelor Mărimea nominală (1) (Tone) 40/40 50/50 60/60 70/70 85/70 85/85 Vaporizator Model de vaporizator EG140 EG170 EG200 EG200 EG250 EG250 Acumularea de apă (Galoane) 71,3 58,7 53,9 53,9 109,6 109,6 Debitul minim (GPM) 95,1 115,0 139,2 139,2 184,0 184,0 Debitul maxim (GPM) 329,9 393,1 486,4 486,4 603,0 603,0 Condensator Cantitatea bateriilor Lungimea bateriilor (ţoli) Înălţimea bateriilor (ţoli) Serii de aripioare (Aripioare/ft) Număr de rânduri Ventilatoare condensator Cantitate (1) 3/3 3/3 4/4 4/4 5/5 5/5 Diametru (ţoli) Debitul total al aerului (CFM) Turaţia nominală Viteza periferică (Ft/s) 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 Putere motor (kw) 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 Pornire/funcţionare în ambient cu temperatură scăzută (2) Unitate Standard ( F) Unitate de ambient cu temperatură scăzută ( F) Unitate generală Agent frigorific HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a Nr. Circuitelor independente de Agent Frigorific % Sarcina minimă (3) Încărcătură de agent frigorific (1) (lbs.) 70,5/75,0 77,2/79,4 92,6/99,2 92,6/99,2 130,1/134,5 130,1/134,5 Încărcătură de ulei (1) (Galoane) 1,59/1,59 1,85/1,85 2,64/2,64 2,64/2,64 2,91/2,91 2,91/2,91 Greutate în funcţionare (4) (lbs.) Greutate de transport (4) (lbs.) Notă: (1) Date conţinând informaţii cu privire la două circuite indicate ca: ckt1/ckt2. (2) Minimum pentru pornire/funcţionare bazată pe ambient la 2,22 m/s (5mph) vânt prin condensator. (3) Procentul încărcăturii minime este pentru întregul utilaj la ambient de 10 C (50F) și temperatura de 7 C (44F) a apei la ieșire. Nu pentru fiecare circuit individual. (4) Greutăţi cu aripioare din aluminiu, întrerupător de alimentare, izolatori și manometre. 14 RTAD-SVX01F-RO

15 Informaţii generale Tabelul 15 - Date generale RTAD Standard de înaltă presiune statică externă Mărime Cantitatea compresoarelor Mărimea nominală (1) (Tone) 40/40 50/50 60/60 70/70 85/70 85/85 100/85 100/100 Vaporizator Model de vaporizator EG120 EG140 EG170 EG200 EG200 EG200 EG250 EG250 Acumularea de apă (Galoane) 28,0 71,3 58,7 53,9 53,9 53,9 109,6 109,6 Debitul minim (GPM) 65,2 95,1 115,0 139,2 139,2 139,2 184,0 184,0 Debitul maxim (GPM) 274,6 329,9 393,1 486,4 486,4 486,4 603,0 603,0 Condensator Cantitatea bateriilor Lungimea bateriilor (ţoli) Înălţimea bateriilor (ţoli) Serii de aripioare (Aripioare/ft) Număr de rânduri Ventilatoare condensator Cantitate (1) 3/3 3/3 3/3 3/3 5/4 5/5 6/5 6/6 Diametru (ţoli) Debitul total al aerului (CFM) Turaţia nominală Viteza periferică (Ft/s) 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 Putere motor (kw) 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 Pornire/Funcţionare în ambient cu temperatură scăzută (2) Unitate Standard ( F) Unitate de ambient cu temperatură scăzută ( F) Unitate generală Agent frigorific R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a Nr. Circuitelor independente de Agent Frigorific % Sarcina minimă (3) Încărcătură de agent frigorific (1) (lbs.) 52,9/52,9 66,1/70,5 77,2/79,4 79,4/81,6 97/105,8 97/105,8 134,5/130,1 134,5/134,5 Încărcătură de ulei (1) (Galoane) 1,59/1,59 1,85/1,85 2,38/2,38 2,64/2,64 2,64/2,64 2,64/2,64 3,96/2,91 3,96/3,96 Greutate în funcţionare (4) (lbs.) Greutate de transport (4) (lbs.) Tabelul 16 - Date generale RTAD de mare randament cu înaltă presiune statică externă Mărime Cantitatea compresoarelor Mărimea nominală (1) (Tone) 40/40 50/50 60/60 70/70 85/70 85/85 Vaporizator Model de vaporizator EG140 EG170 EG200 EG200 EG250 EG250 Acumularea de apă (Galoane) 71,3 58,7 53,9 53,9 109,6 109,6 Debitul minim (GPM) 95,1 115,0 139,2 139,2 184,0 184,0 Debitul maxim (GPM) 329,9 393,1 486,4 486,4 603,0 603,0 Condensator Cantitatea bateriilor Lungimea bateriilor (ţoli) Înălţimea bateriilor (ţoli) Serii de aripioare (Aripioare/ft) Număr de rânduri Ventilatoare condensator Cantitate (1) 3/3 4/4 4/4 5/5 6/5 6/6 Diametru (ţoli) Debitul total al aerului (CFM) Turaţia nominală Viteza periferică (Ft/s) 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 Putere motor (kw) 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 Pornire/funcţionare în ambient cu temperatură scăzută (2) Unitate Standard ( F) Unitate de ambient cu temperatură scăzută ( F) Unitate generală Agent frigorific R134a R134a R134a R134a R134a R134a Nr. Circuitelor independente de Agent Frigorific % Sarcina minimă (3) Încărcătură de agent frigorific (1) (lbs.) 70,5/75,0 77,2/79,4 92,6/99,2 92,6/99,2 130,1/134,5 130,1/134,5 Încărcătură de ulei (1) (Galoane) 1,59/1,59 1,85/1,85 2,64/2,64 2,64/2,64 2,91/2,91 2,91/2,91 Greutate în funcţionare (4) (lbs.) Greutate de transport (4) (lbs.) Notă: (1) Date conţinând informaţii cu privire la două circuite indicate ca: ckt1/ckt2. (2) Minimum pentru pornire/funcţionare bazată pe ambient la 2,22 m/s (5mph) vânt prin condensator. (3) Procentul încărcăturii minime este pentru întregul utilaj la ambient de 10 C (50F) și temperatura de 7 C (44F) a apei la ieșire. Nu pentru fiecare circuit individual. (4) Greutăţi cu aripioare din aluminiu, întrerupător de alimentare, izolatori și manometre. RTAD-SVX01F-RO 15

16 Informaţii generale Notă: Toate unităţile cu răcire liberă trebuie să fie protejate împotriva îngheţului cu 30% etilen glicol în circuitul de răcire, acesta reprezentând cel mai convenabil procent pentru a proteja unitatea împotriva îngheţului. Acoperirea protecţiei cu etilen glicol 30%: - punct de îngheţ fără efect de ardere= -13 C; - punct de îngheţ cu efect de ardere = -50 C. Tabelul 17 - Date Generale RTAD FC Standard Mărimea unităţii Număr de compresoare Mărimea nominală (1) (Tone) 40/40 50/50 60/60 70/70 85/70 85/85 100/85 100/100 Vaporizator Model de vaporizator EG120 EG140 EG170 EG200 EG200 EG200 EG250 EG250 Acumularea de apă (l) Debitul minim (l/s) 4,1 6 7,3 8,8 8,8 8,8 11,6 11,6 Debitul maxim (l/s) 17,3 20,8 24,8 30,7 30,7 30, Răcitor liber Numărul de baterii Serii de aripioare (Aripioare/ft) Număr de rânduri Stocare Apă (l) (Vap+Răcitor liber) Condensator Numărul de baterii Serii de aripioare (Aripioare/ft) Număr de rânduri 3/3 2/2 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 Ventilatoare condensator Cantitate (1) 3/3 3/3 3/3 4/4 5/4 5/5 6/5 6/6 Diametru (mm) Debitul total al aerului (m 3 /s) 17,9/13,0 21,6/15,7 20,4/14,7 23,5/17,2 28,4/20,6 29/21,2 34,2/24,8 34,7/25,4 Turaţia nominală (rot/min) 935/ / / / / / / /740 Putere motor (kw) 1,7/0,85 1,7/0,85 1,7/0,85 1,7/0,85 1,7/0,85 1,7/0,85 1,7/0,85 1,7/0,85 Pornire/funcţionare în ambient cu ( C) temperatură scăzută (2) Unitate generală Agent frigorific HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a Nr. Circuitelor independente de Agent Frigorific % Sarcina minimă (3) Greutatea. Capacităţi& Dimensiuni Încărcătură de agent frigorific (1) (kg) 24/24 30/32 35/36 36/37 44/48 44/48 61/59 61/61 Încărcătură de ulei (1) (l) 6/6 7/7 9/9 10/10 10/10 10/10 15/11 15/15 Greutate în funcţionare (4) (kg) Greutate de transport (4) (kg) Lungime (mm) Lăţime (mm) Înălţime (mm) Diametru Racord de Apă (mm) 139,7 139,7 139,7 139,7 139,7 139,7 168, Tip de racord de apă Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic (1) Date conţinând informaţii cu privire la două circuite indicate ca: ckt1/ckt2 (2) Minimum pentru pornire/funcţionare bazată pe ambient la 2,22 m/s vânt prin condensator. (3) Procentul încărcăturii minime este pentru întregul utilaj la temperatura mediului de 10 C și temperatura apei la ieșire de 7 C. Nu pentru fiecare circuit individual. (4) Greutăţi cu aripioare din aluminiu, întrerupător de alimentare, izolatori și manometre. 16 RTAD-SVX01F-RO

17 Informaţii generale Tabelul 18 - Date generale RTAD FC de mare randament Mărimea unităţii Număr de compresoare Mărimea nominală (1) (Tone) 40/40 50/50 60/60 70/70 85/70 85/85 Vaporizator Model de vaporizator EG 140 EG 170 EG 200 EG 200 EG 250 EG 250 Acumularea de apă (l) Debitul minim (l/s) 6 7,3 8,8 8,8 11,6 11,6 Debitul maxim (l/s) 20,8 24,8 30,7 30, Răcitor liber Numărul de baterii Serii de aripioare (Aripioare/ft) Număr de rânduri Acumularea de apă (l) (Evap+Răcitor liber) Condensator Numărul de baterii Serii de aripioare (Aripioare/ft) Număr de rânduri 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 Ventilatoare condensator Cantitate (1) 3/3 4/4 4/4 5/5 6/5 6/6 Diametru (mm) Debitul total al aerului (m 3 /s) 20,8/15,1 23,5/17,2 26/18,9 28,9/21,2 34,1/24,8 34,7/25,4 Turaţia nominală (rot/min) 935/ / / / / /740 Putere motor (kw) 1,7/0,85 1,7/0,85 1,7/0,85 1,7/0,85 1,7/0,85 1,7/0,85 Pornire/funcţionare în ambient ( C) cu temperatură scăzută (2) Unitate generală Agent frigorific HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a Nr. Circuitelor independente de Agent Frigorific % Sarcina minimă (3) Greutatea. Capacităţi& Dimensiuni Încărcătură de agent frigorific (1) (kg) 32/34 35/36 42/45 42/45 59/61 59/61 Încărcătură de ulei (1) (l) 6/6 7/7 10/10 10/10 11/11 11/11 Greutate în funcţionare (4) (kg) Greutate de transport (4) (kg) Lungime (mm) Lăţime (mm) Înălţime (mm) Diametru Racord de Apă (mm) 139,7 139,7 139,7 139,7 168, Tip de racord de apă Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic (1) Date conţinând informaţii cu privire la două circuite indicate ca: ckt1/ckt2. (2) Minimum pentru pornire/funcţionare bazată pe ambient la 2,22 m/s vânt prin condensator. (3) Procentul încărcăturii minime este pentru întregul utilaj la temperatura mediului de 10 C și temperatura apei la ieșire de 7 C. Nu pentru fiecare circuit individual. (4) Greutăţi cu aripioare din aluminiu, întrerupător de alimentare, izolatori și manometre. RTAD-SVX01F-RO 17

18 Informaţii generale Tabelul 19 - Date generale RTAD Standard cu recuperarea căldurii Mărimea unităţii Număr de compresoare Mărimea nominală (1) (Tone) 40/40 50/50 60/60 70/70 85/70 85/85 100/85 100/100 Vaporizator Model de vaporizator EG120 EG140 EG170 EG200 EG200 EG200 EG250 EG250 Acumularea de apă (l) Debitul minim (l/s) 4,1 6 7,3 8,8 8,8 8,8 11,6 11,6 Debitul maxim (l/s) 17,3 20,8 24,8 30,7 30,7 30,7 38,0 38,0 Tip de racord de apă Victaulic Diametru Racord (ţoli-mm) De 5"1/ , , , , , ,3 6" de Apă 139,7 Schimbător de căldură cu recuperare de căldură Tip Plăci brazate Tip de racord de apă Victaulic PHR Diametru racord (ţoli-mm) 2-60,3 2-60,3 2-60,3 2-60,3 2-60,3 2-60,3 2-60,3 2-60,3 Capacitatea de stocare a apei (l) THR Diametru (ţoli-mm) ,3 2-60,3 2" De 3-76,1 De 3-76,1 De 3-76,1 De 3-76,1 racord Capacitatea de stocare a apei (l) Condensator Numărul de baterii Serii de aripioare (Aripioare/ft) Număr de rânduri 3/3 2/2 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 Ventilatoare condensator Cantitate (1) 3/3 3/3 3/3 3/3 5/4 5/5 6/5 6/6 Diametru (mm) Debitul total al aerului (m 3 /s) 23,4 28,5 27,0 27,0 37,0 39,0 44,9 46,8 Turaţia nominală (rot/min) Putere motor (kw) 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 Pornire/funcţionare în ambient cu temperatură scăzută (2) PHR ( C) THR ( C) Unitate generală Agent frigorific HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a Nr. Circuitelor independente de Agent Frigorific % Sarcina minimă (3) Greutatea. Capacităţi& Dimensiuni PHR Încărcătură de agent frigorific (1) (kg) 26/26 33/35 38/39 39/40 47/51 47/51 65/63 65/65 Încărcătură de ulei (1) (l) 6/6 7/7 9/9 10/10 10/10 10/10 15/11 15/15 Greutate în funcţionare (4) (kg) Greutate de transport (4) (kg) THR Încărcătură de agent frigorific (1) (kg) - 55 / / / / / / / 98 Încărcătură de ulei (1) (l) - 5 / 4 8 / 7 8 / 7 8 / 7 8 / 7 13 / 7 13 / 12 Greutate în funcţionare (4) (kg) Greutate de transport (4) (kg) Dimensiuni Lungime (mm) Lăţime (mm) Înălţime (mm) (1) Date conţinând informaţii cu privire la două circuite indicate ca: ckt1/ckt2. (2) Minimum pentru pornire/funcţionare bazată pe ambient la 2,22 m/s vânt prin condensator. (3) Procentul încărcăturii minime este pentru întregul utilaj la temperatura mediului de 10 C și temperatura apei la ieșire de 7 C. Nu pentru fiecare circuit individual. (4) Cu aripioare din aluminiu. 18 RTAD-SVX01F-RO

Răcitoare de lichid pentru montaj la exterior Ventilatoare axiale, compresor scroll (cu spirală) kw* CGA/VGA/CXA/VXA CGA/VGA/ CXA/VXA Interfaţă

Răcitoare de lichid pentru montaj la exterior Ventilatoare axiale, compresor scroll (cu spirală) kw* CGA/VGA/CXA/VXA CGA/VGA/ CXA/VXA Interfaţă Răcitoare de lichid pentru montaj la exterior Ventilatoare axiale, compresor scroll (cu spirală) 19-61 kw* CGA/VGA/CXA/VXA CGA/VGA/ CXA/VXA Interfaţă de control microrăcitor de lichid CGA: Sistem numai

Mai mult

HIDROFOR ATDP 370A ATDP 505A MANUAL DE UTILIZARE Ver. 1/ Rev. 0; ; Traducere a instrucţiunilor originale 1

HIDROFOR ATDP 370A ATDP 505A MANUAL DE UTILIZARE Ver. 1/ Rev. 0; ; Traducere a instrucţiunilor originale 1 HIDROFOR ATDP 370A ATDP 505A MANUAL DE UTILIZARE Ver. 1/ Rev. 0; 22.08.2011; Traducere a instrucţiunilor originale 1 Produsul trebuie ridicat şi manipulat cu grijă. 1. MANIPULARE 2. DOMENIU DE APLICARE

Mai mult

AHU Cel mai avansat produs de climatizare: alimentat direct şi indirect Mark a dezvoltat o gamă de unităţi de tratare a aerului cu mai multe opţiuni p

AHU Cel mai avansat produs de climatizare: alimentat direct şi indirect Mark a dezvoltat o gamă de unităţi de tratare a aerului cu mai multe opţiuni p AHU Cel mai avansat produs de climatizare: alimentat direct şi indirect Mark a dezvoltat o gamă de unităţi de tratare a aerului cu mai multe opţiuni pentru o mare varietate de aplicaţii. De la o unitate

Mai mult

Catalog VRV pdf

Catalog VRV pdf Pompă de căldură seria VRV IV-i pentru instalare în interior concept brevetat unic Perdea de aer Perdea de aer Biddle pentru VRV (CYV) 22 Unităţi interioare Unităţi interioare tip VRV Sisteme de control

Mai mult

4PWRO book

4PWRO book MANUAL DE EXPLOATARE Instalaţii invertoare de aer condiţionat SISTEM FXDQ15P7VEB FXDQ20P7VEB FXDQ25P7VEB FXDQ32P7VEB FXDQ40P7VEB FXDQ50P7VEB FXDQ63P7VEB Vă mulţumim că aţi cumpărat această instalaţie Daikin

Mai mult

02 VOLCANO 02 VOLCANO VOLCANO VR-D Destratificatorul Automatizare Parametrii Model - Potentiometru VR EC (0-10 V) Potentiometru cu termostat VR EC (0-

02 VOLCANO 02 VOLCANO VOLCANO VR-D Destratificatorul Automatizare Parametrii Model - Potentiometru VR EC (0-10 V) Potentiometru cu termostat VR EC (0- VR-D Destratificatorul Automatizare Model - Potentiometru Potentiometru cu termostat VR EC (-V) HMI VR (-V)* Volcano EC* VTS cod produs - --- ---7 ---9 ---7 Tip motor - EC Tensiune alimentare V/ph/Hz ~//

Mai mult

untitled

untitled Unităţi de condensare comerciale Refrigerare» Nivel scăzut de zgomot în timpul funcţionării» Ușor de instalat - complet echipate - asamblate» Eficienţă energetică și performanţă» Design robust www.daikin.eu

Mai mult

VIESMANN VITODENS 222-W Fişa tehnică Nr. de comandă şi preţuri: vezi lista de preţuri VITODENS 222-W Tip B2LA Cazan compact în condensaţie, pe combust

VIESMANN VITODENS 222-W Fişa tehnică Nr. de comandă şi preţuri: vezi lista de preţuri VITODENS 222-W Tip B2LA Cazan compact în condensaţie, pe combust VIESMANN VITODENS 222-W Fişa tehnică Nr. de comandă şi preţuri: vezi lista de preţuri VITODENS 222-W Tip B2LA Cazan compact în condensaţie, pe combustibil gazos 3,2 până la 35,0 kw, pentru gaz metan şi

Mai mult

Microsoft Word - HMM - Instructiuni de instalare.doc

Microsoft Word - HMM - Instructiuni de instalare.doc HMM Instructiuni de instalare 6 720 604 682 (00.07) Cuprins Cuprins Instrucţiuni de siguranţă 3 Explicaţii simboluri 3 1 Date referitoare la accesorii 4 1.1 Aplicaţie 4 1.2 Volum de livrare 4 1.3 Date

Mai mult

Instrucţiuni de montaj pentru personalul de specialitate VIESMANN Set de extensie pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec Nr. de comandă 742

Instrucţiuni de montaj pentru personalul de specialitate VIESMANN Set de extensie pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec Nr. de comandă 742 Instrucţiuni de montaj pentru personalul de specialitate VIESMANN Set de extensie pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec Nr. de comandă 7424 959 Măsuri de siguranţă Vă rugăm să respectaţi cu

Mai mult

MULTIMETRU DIGITAL CU SCHIMBARE AUTOMATĂ A DOMENIULUI AX201 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

MULTIMETRU DIGITAL CU SCHIMBARE AUTOMATĂ A DOMENIULUI AX201 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE MULTIMETRU DIGITAL CU SCHIMBARE AUTOMATĂ A DOMENIULUI AX201 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE CITIŢI CU ATENŢIE INSTRUCŢIUNILE ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA LUCRULUI GARANŢIA Producătorul garantează că aparatul nu va prezenta

Mai mult

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160CP1 BX1-200CP1 BX1-250CP1 IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. Ver

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160CP1 BX1-200CP1 BX1-250CP1 IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. Ver MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160CP1 BX1-200CP1 BX1-250CP1 IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. Ver. 1/Rev. 0; Data: 27.05.2016; Traducere a instructiunilor

Mai mult

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160C BX1-200C BX1-250C IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. Ver. 1/Re

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160C BX1-200C BX1-250C IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. Ver. 1/Re MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160C BX1-200C BX1-250C IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. 1 Cuprins Instrucţiuni de siguranţă Prezentarea aparatului de

Mai mult

Cuprins

Cuprins Seria de controlere inteligente pentru sistemele solare de producere a ACM REGULATOR DE TEMPERATURĂ PENTRU SISTEME SOLARE PRESURIZATE INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE ŞI UTILIZARE 1/10 Cuprins Cuprins 1. Informaţii

Mai mult

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE SECŢIUNEA II CAIET DE SARCINI ACORD CADRU DE FURNIZARE APARATE DE AER CONDIŢIONAT Bucureşti 2018 1 / 7 Generalităţi Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţii tehnice şi constituie ansamblul cerinţelor

Mai mult

Viesmann VITOMAX 200-LW Putere de la 8,0 până la 20,0 MW Fişa tehnică VITOMAX 200-LW Tip M64A Cazan de apă caldă de joasă presiune Certificat conform

Viesmann VITOMAX 200-LW Putere de la 8,0 până la 20,0 MW Fişa tehnică VITOMAX 200-LW Tip M64A Cazan de apă caldă de joasă presiune Certificat conform Viesmann VITOMAX 200-LW Putere de la 8,0 până la 20,0 MW Fişa tehnică VITOMAX 200-LW Tip M64A azan de apă caldă de joasă presiune ertificat conform Directivei 2009/142/E privind aparatele consumatoare

Mai mult

MULTIMETRU DIGITAL AX-585 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

MULTIMETRU DIGITAL AX-585 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE MULTIMETRU DIGITAL AX-585 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 1. Informaţii generale. 3 2. Informaţii privind siguranţa. 3 3. Funcţii 3 4. Operarea aparatului de măsură. 6 5. Întreţinerea aparatului. 9 6. Rezolvarea

Mai mult

POMPA SUBMERSIBILA 4QGD QGD QGD MANUAL DE UTILIZARE Cititi manualul de utilizare inainte de a folosi acest tip de e

POMPA SUBMERSIBILA 4QGD QGD QGD MANUAL DE UTILIZARE Cititi manualul de utilizare inainte de a folosi acest tip de e POMPA SUBMERSIBILA 4QGD1.2-100-0.75 4QGD1.2-50-0.37 4QGD1.8-50-0.5 MANUAL DE UTILIZARE Cititi manualul de utilizare inainte de a folosi acest tip de echipament. Producator: HENGSHENG INDUSTRIAL AND TRADING

Mai mult

Microsoft Word - FISE TEHNICE Liceul Oravita.doc

Microsoft Word - FISE TEHNICE Liceul Oravita.doc FIŞA TEHNICĂ NR.1 PANOU (COLECTOR) SOLAR Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse 1 Parametrii constructivi, tehnici şi funcţionali

Mai mult

Produkt-Datenblatt

Produkt-Datenblatt 3 035 Regulatoare de temperatură cameră, cu comutare pentru 7 zile şi afişaj LCD pentru sisteme de încălzire RDE10 Comandă cu 2 poziţii, cu ieşire ON/OFF pentru încălzire Moduri de lucru: mod normal şi

Mai mult

Microsoft Word - ST96m Rezistor.doc

Microsoft Word - ST96m Rezistor.doc Societatea Comercială ELECTRICA SA Bucureşti SPECIFICAŢIE TEHNICĂ Rezistor de limitare a curentului de defect pentru tratarea neutrului reţelelor de MT S.T. nr. 96 Rev. 0 1 2 Data 2010 Nr. pagini: 5 CUPRINS

Mai mult

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE POMPĂ SUBMERSIBILĂ MONOFAZATĂ PENTRU APE MURDARE Modele WKT250 şi WKT 400 1

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE POMPĂ SUBMERSIBILĂ MONOFAZATĂ PENTRU APE MURDARE Modele WKT250 şi WKT 400 1 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE POMPĂ SUBMERSIBILĂ MONOFAZATĂ PENTRU APE MURDARE Modele WKT250 şi WKT 400 1 1. DATELE DE IDENTIFICARE ALE POMPEI Model WKT250 Descriere Corp pompa Tensiune de alimentare

Mai mult

Wilo

Wilo Wilo Instrucţiuni de punere în funcţiune şi exploatare Wilo-BAC Sub rezerva unor modificări tehnice! p. 1 Cuprins: 1 Generalităţi 2 Securitatea muncii 3 Transportul şi depozitarea intermediară 4 Descrierea

Mai mult

fc 1 distribuitoare hidraulice dn6.cdr

fc 1 distribuitoare hidraulice dn6.cdr 1 50 l/min 315 bar Distribuitoare hidraulice Dn 6 GENERALITATI FC - 1 Distribuitoare cu sertar cu 4 orificii si 2 sau 3 pozitii de lucru (4/2 sau 2/3) Comanda directa realizata : manual, cu maneta mecanic,

Mai mult

VIESMANN VITOCELL 340-M/360-M Acumulator tampon de agent termic cu preparare de apă caldă menajeră Capacitate 750 şi 950 litri Fişa tehnică Nr. de com

VIESMANN VITOCELL 340-M/360-M Acumulator tampon de agent termic cu preparare de apă caldă menajeră Capacitate 750 şi 950 litri Fişa tehnică Nr. de com VIESMANN VITOCELL 340-M/360-M Acumulator tampon de agent termic cu preparare de apă caldă menajeră Capacitate 750 şi 950 litri Fişa tehnică Nr. de comandă şi preţuri: Vezi lista de preţuri VITOCELL 340-M

Mai mult

Catalog VRV pdf

Catalog VRV pdf Pompă de căldură seria VRV IV-S Cel mai compact sistem VRV Cea mai compactă unitate de pe piaţă Înălţime de 823 mm și 94 kg 22 Sisteme de control Unităţi interioare Unităţi interioare tip VRV Unităţi interioare

Mai mult

ecotec pure ecotec pure Pur şi simplu Vaillant Bucuria de a face alegerea corectă

ecotec pure ecotec pure Pur şi simplu Vaillant Bucuria de a face alegerea corectă Pur şi simplu Vaillant Bucuria de a face alegerea corectă O centrală termică performantă cu tot ce reprezintă Vaillant Pur şi simplu ideal! oferă tot ce aţi putea dori de la o soluţie modernă de încălzire

Mai mult

centrale noi 2015 copia copy copy

centrale noi 2015 copia copy copy CENTRALE PE LEMN SI PELET PUFFERE SI BOILERE SOLAR Siguranta - Randament - Tehnologie CAZANE PE LEMN Cazan pe lemn DIANBOILER model DBs Clasic Cod Descriere CF Pret 10367 025 kw 25 1 10367 035 kw 35 1

Mai mult

R17Z-9A_spec [RO].indd

R17Z-9A_spec [RO].indd Specif icaţii R17Z-9A MOTOR MODEL KUBOTA D902 Răcit cu apă, diesel în 4 timpi, în linie, Tier 4 certificate Putere nominala la volant SAE J1995 (brut) 16,8 hp (12.5 kw) / 2 rot/min J1349 (net) 15,8 hp

Mai mult

Instalații de climatizare Lucrarea nr. 8 Lucrarea nr. 8. STUDIUL UNEI CENTRALE DE CLIMATIZARE CONSTRUCȚIE. FUNCȚIONARE. REGLAREA PARAMETRILOR CLIMATIC

Instalații de climatizare Lucrarea nr. 8 Lucrarea nr. 8. STUDIUL UNEI CENTRALE DE CLIMATIZARE CONSTRUCȚIE. FUNCȚIONARE. REGLAREA PARAMETRILOR CLIMATIC Lucrarea nr. 8. STUDIUL UNEI CENTRALE DE CLIMATIZARE CONSTRUCȚIE. FUNCȚIONARE. REGLAREA PARAMETRILOR CLIMATICI 1. Scopul lucrării Lucrarea are ca scop: - identificarea elementelor componente ale unei centrale

Mai mult

VIESMANN VITOCELL 100-E/140-E/160-E Acumulator de agent termic Capacitate de la 200 până la 950 litri Fişa tehnică Nr. de comandă şi preţuri: vezi lis

VIESMANN VITOCELL 100-E/140-E/160-E Acumulator de agent termic Capacitate de la 200 până la 950 litri Fişa tehnică Nr. de comandă şi preţuri: vezi lis VIESMANN VITOCELL 100-E/140-E/160-E Acumulator de agent termic Capacitate de la 200 până la 950 litri Fişa tehnică Nr. de comandă şi preţuri: vezi lista de preţuri VITOCELL 100-E Tip SVW Pentru acumulare

Mai mult

03-18-FinalA4.cdr

03-18-FinalA4.cdr 11 Estía Sistem pompă de căldură Air Aer to water - Apă The Sistemele heating and de încălzire cooling systems şi răcire of ale the viitorului future. 12 Estía Lider la capitolul randament energetic -

Mai mult

General safety precautions

General safety precautions romană 1.1 Despre documentaţie Documentaţia originală este scrisă în limba engleză. Toate celelalte limbi reprezintă traduceri. Precauţiile descrise în acest document acoperă subiecte foarte importante,

Mai mult

013757_ABB (A Szocs)_ACS50_EN_revE_high_100812ENRODECRCG_f_1

013757_ABB (A Szocs)_ACS50_EN_revE_high_100812ENRODECRCG_f_1 COVERTIZOARE DE FRECVEŢĂ ABB - GAMA COMPOET ACS50, de la 0,18 la 2,2 kw / de la 0,25 la 3 CP Catalog tehnic PROFIL DOMEII IDUSTRIALE PRODUSE APLICAŢII COMPETEŢĂ TEHICĂ PARTEERI SERVICII COVERTIZOARE DE

Mai mult

Microsoft Word - SKS 502x_M7_RO.docx

Microsoft Word - SKS 502x_M7_RO.docx Manualul utilizatorului Înainte de prima utilizare, vă rugăm citiţi cu atenţie toate instrucţiunile cuprinse în acest manual, chiar dacă aveţi deja experienţă în folosirea produselor similare. Utilizaţi

Mai mult

Instrucţiuni de service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitosol 200-T Tip SP2A Vitosol 300-T Tip SP3B Colectori cu tuburi vidate pe princip

Instrucţiuni de service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitosol 200-T Tip SP2A Vitosol 300-T Tip SP3B Colectori cu tuburi vidate pe princip Instrucţiuni de service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitosol 200-T Tip SP2A Vitosol 300-T Tip SP3B Colectori cu tuburi vidate pe principiul Heatpipe (tub termic) Indicaţii de valabilitate,

Mai mult

ghid de utilizare! purificator de aer 1

ghid de utilizare! purificator de aer 1 ghid de utilizare! purificator de aer 1 [ felicitări! ] Felicitări pentru achiziționarea produsului Duux! Pentru a utiliza serviciul nostru on-line, vă rugăm să înregistrați produsul și garanția pe www.duux.com/register

Mai mult

ST Izolator suport de 35 kV pentru stații de transformare

ST Izolator suport de 35 kV pentru stații de transformare Izolator suport de 35 kv stații de Pagina: 1 / 9 IZOLATOR SUPORT DE 35 KV PENTRU STAȚII DE TRANSFORMARE Prezenta specificație tehnică s-a întocmit de către: Departament Strategie și Tehnologie Rețea Electricitate

Mai mult

Centrală termică murală cu condensare ideală pentru înlocuire în instalaţii cu temperatură înaltă Luna3 Avant+

Centrală termică murală cu condensare ideală pentru înlocuire în instalaţii cu temperatură înaltă Luna3 Avant+ Centrală termică murală cu condensare ideală pentru înlocuire în instalaţii cu temperatură înaltă : centrala termică ideală pentru înlocuirea în instalaţii cu temperatură înaltă Baxi introduce noua centrală

Mai mult

Instrucţiuni de montaj pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitotrans 222 Set schimbător de căldură pentru sistemul de acumulare a.c.m VITOTRANS

Instrucţiuni de montaj pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitotrans 222 Set schimbător de căldură pentru sistemul de acumulare a.c.m VITOTRANS Instrucţiuni de montaj pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitotrans Set schimbător de căldură pentru sistemul de acumulare a.c.m VITOTRANS 4/014 După montaj nu trebuie păstrate aceste instrucţiuni!

Mai mult

1

1 1 INFORMAŢII JURIDICE Copyright 2015 ZTE CORPORATION. Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei publicaţii nu poate fi extrasă, reprodusă, tradusă sau utilizată în orice formă sau prin orice mijloace,

Mai mult

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com www.festool.com Instrucţiuni de utilizare originale 1 Instrucţiuni de

Mai mult

Alimentatoare AX-3003D, AX-3005D AX-1803D Instrucţiuni de utilizare

Alimentatoare AX-3003D, AX-3005D AX-1803D Instrucţiuni de utilizare Alimentatoare AX-3003D, AX-3005D AX-1803D Instrucţiuni de utilizare Cuprins 1. Introducere... 3 Despachetarea şi verificarea componenţei setului... 3 Indicaţii privind siurana... 4 Informaţii privind siurana...

Mai mult

GENERATOR DE CURENT SILENT DG 5500S MANUAL DE UTILIZARE IMPORTANT: Vă rugăm să citiţi instrucţiunile de folosire înainte de utilizarea produsului. Ver

GENERATOR DE CURENT SILENT DG 5500S MANUAL DE UTILIZARE IMPORTANT: Vă rugăm să citiţi instrucţiunile de folosire înainte de utilizarea produsului. Ver GENERATOR DE CURENT SILENT DG 5500S MANUAL DE UTILIZARE IMPORTANT: Vă rugăm să citiţi instrucţiunile de folosire înainte de utilizarea produsului. Ver. 1/Rev. 0; Data: 23.02.2012 1 CUPRINS PARTEA 1 PARTEA

Mai mult

Colector Solar Nepresurizat MANUAL DE INSTALARE, UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

Colector Solar Nepresurizat MANUAL DE INSTALARE, UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE Colector Solar Nepresurizat MANUAL DE INSTALARE, UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE 1.Principiul de funcționare Cuprins 1.Principiul de funcționare... 2 2. Structura produsului... 2 3. Modele și specificații...

Mai mult

Gamele grundfos se & sl POMPE PENTRU APE UZATE SUBMERSIBILE ŞI INSTALATE USCAT 0,9-30 kw 2, 4, 6 poli Fără compromisuri vehicularea în condiții de sig

Gamele grundfos se & sl POMPE PENTRU APE UZATE SUBMERSIBILE ŞI INSTALATE USCAT 0,9-30 kw 2, 4, 6 poli Fără compromisuri vehicularea în condiții de sig Gamele grundfos se & sl POMPE PENTRU APE UZATE SUBMERSIBILE ŞI INSTALATE USCAT 0,9-30 kw 2, 4, 6 poli Fără compromisuri vehicularea în condiții de siguranță a apelor uzate Într-o nouă construcție și o

Mai mult

SPECIFICATIE FILTRU TITEI

SPECIFICATIE FILTRU TITEI Fax : SPECIFICATIE BRAT INCARCARE TITEI CU ROBINET DE INCHIDERE SI INTRERUPATOR ELECTRIC DE NIVEL Beneficiar : S.C. CONPET S.A. Cod proiect : A 587 Cod document : A587-SP- B Faza : DDE Revizie: Rev 1 Denumire

Mai mult

DEUMIDIFICATOR DEM 8

DEUMIDIFICATOR DEM 8 DEUMIDIFICATOR DEM 8.5 EX Câteva informaţii privind umiditatea Aerul conţine întotdeauna o anumită cantitate de apă sub formă de vapori, cunoscută în general ca umiditate. Acesta determină nivelul de umiditate

Mai mult

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm 6720813680-0.1TD Echipamente în condensaţie cu gaz Condens 5000 W ZBR 70-3 ZBR 100-3 Instrucţiuni de utilizare RO/MD 2 Explicarea simbolurilor şi instrucţiuni de siguranţă Cuprins 1 Explicarea simbolurilor

Mai mult

Vostro 3500 Fişă tehnică informativă privind configurarea şi funcţiile

Vostro 3500 Fişă tehnică informativă privind configurarea şi funcţiile Dell Vostro 3300/3400/3500/3700 Informaţii despre configurare şi caracteristici Despre avertismente AVERTISMENT: Un AVERTISMENT indică un pericol potenţial de deteriorare a bunurilor, de vătămare corporală

Mai mult

468187_006_VAC_SYS_VP_10_Spr.indd

468187_006_VAC_SYS_VP_10_Spr.indd Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com VAC SYS VP Manual de utilizare original Pompă vacuum VAC SYS VP Imaginile

Mai mult

Boiler cu 2 serpentine SGW (S) B Tower Biwal, un încălzitor vertical care asigură o utilizare maximă a apei calde de consum prin conectarea lui la un

Boiler cu 2 serpentine SGW (S) B Tower Biwal, un încălzitor vertical care asigură o utilizare maximă a apei calde de consum prin conectarea lui la un Boiler cu 2 serpentine SGW (S) B Tower Biwal, un încălzitor vertical care asigură o utilizare maximă a apei calde de consum prin conectarea lui la un cazan si la un system solar. Acest lucru permite stocarea

Mai mult

consum redus de energie şi confort plăcut

consum redus de energie şi confort plăcut consum redus de energie şi confort plăcut A+++ A+++ A+++ A+++ Specificaţii Preţ de la 9.897 lei/set Preţ de la 4.754 lei/set Preţ de la 4.620 lei/set Preţ de la 3.887 lei/set 5 ani garanţie pentru piesele

Mai mult

ROMANIA N.29 prezzi.p65

ROMANIA N.29 prezzi.p65 Termoregulator cu display Art. T.123.00 - Termostat digital cu display pentru montarea pe panou. Dimensiuni 74 x 32 (partea frontală) x 65 (profunzime). Completat cu sondă PTCS cu lungimea de 1500 mm.

Mai mult

Untitled-3

Untitled-3 BLP cazan de abur de joasă presiune 0,98 bar Producător: I.VAR INDUSTRY Cazan de abur monobloc, cu flacără întoarsă, de joasă presiune (0,98 bar). Cazan cu randament mare (peste 90%) având peretele din

Mai mult

Catre:

Catre: Generator de curent industrial GRUP ELECTROGENERATOR TRIFAZAT MODEL BZ-165-WM-T5, MARCA BENZA Caracteristici tehnice Alternator Tip alternator Putere maxima LTP (LIMITED TIME RUNNING POWER - ISO 8528 1

Mai mult

Echipamente incalz rad si pard calda

Echipamente incalz rad si pard  calda ECHIPAMENTE PENTRU INCĂLZIRE CU RADIATOARE ȘI PARDOSEALĂ CALDĂ Set distribuitor pentru instalații cu radiatoare - 8534 - Set distribuitor compus din: -bară DN25 - FI 1 / 3 12 ieșiri G 3/4 pentru Euro-con

Mai mult

Cupon Garantie Extinsa_v2.cdr

Cupon Garantie Extinsa_v2.cdr CUPON GARANŢIE EXTINSĂ CENTRALE TERMICE MURALE VALOARE CUPON: 120 EURO + TVA Seria EXT N o Apelând acest număr, solicitările Dvs. vor fi p r e l u a t e ş i v e ţ i f i îndrumat către unul d i n t r e

Mai mult

MANUAL DE UTILIZARE HIDROFOR GP800-3C 24 L 1

MANUAL DE UTILIZARE HIDROFOR GP800-3C 24 L 1 MANUAL DE UTILIZARE HIDROFOR GP800-3C 24 L 1 RO Va multumim pentru achizitionarea acestui produs Gospodarul Profesionist fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si functionare. Avertizare!

Mai mult

UNIVERSITATEA TEHNICĂ,,GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei B-dul Carol I nr. 11A IAŞI

UNIVERSITATEA TEHNICĂ,,GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei B-dul Carol I nr. 11A IAŞI UNIVERSITATEA TEHNICĂ,,GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei B-dul Carol I nr. 11A IAŞI - 700506 ROMANIA Tel: +40-232-270041; Fax: +40-232-217720

Mai mult

F HERZ-Vană cu două căi, corp cu flanșe HERZ-Vană cu două căi, corp cu flanșe Fisă tehnică pentru vana cu două căi, corp cu flanșe PN 16 și

F HERZ-Vană cu două căi, corp cu flanșe HERZ-Vană cu două căi, corp cu flanșe Fisă tehnică pentru vana cu două căi, corp cu flanșe PN 16 și F440350-131 Fisă tehnică pentru vana cu două căi, corp cu flanșe PN 16 și PN 25, Ediția 0616 Dimensiuni în mm Număr de găuri Nr. comandă PN 16 DN Cursa [mm] kvs D L z d d k h 1 H kg F 4035 01 10 1 95 130

Mai mult

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI MMA-160EI MMA-180EI MMA-200EI MMA-250EI MMA-180MI MMA-250MI MMA-180FI MMA-250FI IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI MMA-160EI MMA-180EI MMA-200EI MMA-250EI MMA-180MI MMA-250MI MMA-180FI MMA-250FI IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de MANUAL DE INSTRUCŢIUNI MMA-160EI MMA-180EI MMA-200EI MMA-2EI MMA-180MI MMA-2MI MMA-180FI MMA-2FI IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. 1 Cuprins Instrucţiuni

Mai mult

Microsoft Word - 81PC0101,2 THAIY Instalare.doc

Microsoft Word - 81PC0101,2 THAIY Instalare.doc Producator: RHOSS Italia POMPA DE CALDURA AER-APA THAIY P0 110/116 INCALZIRE/RACIRE, REVERSIBILA,DC INVERTER Model: THAIY 105 116 ELECTA Cod Romstal: 81PC0101, 81PC0102 INSTRUCTIUNI DE INSTALARE Revizia

Mai mult

Untitled-2

Untitled-2 BHP cazan de abur de medie presiune Producător: I.VAR INDUSTRY Cazan de abur monobloc, cu flacără întoarsă, de medie presiune (11,9 bar, la cerere 14,7 bar). Cazan cu randament mare (peste 90%) având peretele

Mai mult

Telefon: Web: / SR 609 REGULA

Telefon: Web:   /   SR 609 REGULA SR 609 REGULATOR PENTRU SISTEME TERMICE SOLARE PRESURIZATE INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE ŞI UTILIZARE Înainte de utilizarea regulatorului citiți cu atenție prezentele instrucțiuni. Cuprins 1. Informaţii privind

Mai mult

Instrucţiuni privind siguranţa, ghid privind utilizarea şi întreţinerea şi instalarea

Instrucţiuni privind siguranţa, ghid privind utilizarea şi întreţinerea şi instalarea Instrucţiuni privind siguranţa, ghid privind utilizarea şi întreţinerea şi instalarea www.whirlpool.eu/register x 2 90 C 80 500 550 min 595 500 134,5 160 min 526 554 22 595 550 116 441 455 470/540 551

Mai mult

R60CR-9A_spec [RO].indd

R60CR-9A_spec [RO].indd Specif icaţii R60CR-9A MOTOR MODEL Tip YANMAR 4TNV98C Răcit cu apă, diesel în 4 timpi, 4 cilindri în linie, injecţie directă, emisii reduse J1995 (brut) 64,7 HP (48.3 kw) / 2200 rot/min Putere SAE J1349

Mai mult

untitled

untitled Cazan de încălzire pe combustibil lichid/gaz 6 70 806 03-00.ITL 6 70 806 8 (05/0) RO Instrucţiuni de instalare şi întreţinere pentru specialist Cazan din oţel Logano SK655 - Cazan de schimb pentru SK45/65/635/645

Mai mult

RVL-I PLUS POMPĂ DE CĂLDURĂ AER-APĂ 5-14 kw

RVL-I PLUS POMPĂ DE CĂLDURĂ AER-APĂ 5-14 kw POMPĂ DE CĂLDURĂ - k 2 Capacitate de încălzire inală [k] 30 0 0 ºC 0.0 C HXP HT 9-2 HMP HT 30-0 HGP HT 60-0 MODELE ȘI PUTERI POMPE DE CĂLDURĂ FERROLI Temperatura maximă a apei [ C] 6.0 C 60.0 C HS LT 3-11

Mai mult

Îmbinarea perfectă între eficienţă energetică şi cel mai înalt nivel de confort

Îmbinarea perfectă între eficienţă energetică şi cel mai înalt nivel de confort Îmbinarea perfectă între eficienţă energetică şi cel mai înalt nivel de confort A+++ A+++ A+++ A+++ Specificaţii Preţ de la 9.897 lei/set Preţ de la 4.754 lei/set Preţ de la 4.620 lei/set Preţ de la 3.887

Mai mult

HIDROFOR 24l QB60 MANUAL DE INSTRUCTIUNI Ref: ; r1 1/7

HIDROFOR 24l QB60 MANUAL DE INSTRUCTIUNI Ref: ; r1 1/7 HIDROFOR 24l QB60 MANUAL DE INSTRUCTIUNI Ref: 672135; r1 1/7 ATENŢIE! CITIŢI CU ATENŢIE INSTRUCŢIUNILE DE FOLOSIRE ŞI INSTALARE PENTRU O EXPLOATARE RAŢIONALĂ ŞI SIGURĂ A HIDROFORULUI. DOMENIUL DE UTILIZARE

Mai mult

_D27901_RO.indd

_D27901_RO.indd 402011-30 RO D27901 Traducere a instrucţiunilor originale 2 2x (Opţional) (Opţional) 3 4 Apăsaţi Felicitări! Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă, cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce

Mai mult

Ghid privind sănătatea, siguranţa şi instalarea

Ghid privind sănătatea, siguranţa şi instalarea Ghid privind sănătatea, siguranţa şi instalarea MÂNĂ Ghid privind sănătatea şi siguranţa 3 Ghid de instalare 6 2 INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ IMPORTANT: TREBUIE CITITE ŞI RESPECTATE Înainte de a utiliza aparatul,

Mai mult

M (ro) (Tradus: ) Manual de exploatare şi întreţinere Product Link Sisteme PL042 şi PLE702 PL7 1-SUS (Produse de ghidare şi cont

M (ro) (Tradus: ) Manual de exploatare şi întreţinere Product Link Sisteme PL042 şi PLE702 PL7 1-SUS (Produse de ghidare şi cont M0088349 (ro) 12 2017 (Tradus: 01 2018) Manual de exploatare şi întreţinere Product Link Sisteme PL042 şi PLE702 PL7 1-SUS (Produse de ghidare şi control al utilajului) SAFETY.CAT.COM Informaţii importante

Mai mult

Microsoft Word - Tallas G,K,X,N-Instructiuni.doc

Microsoft Word - Tallas G,K,X,N-Instructiuni.doc Producator: DAB Italia Pompe Model : G 80,100; GC 50,80,100; INOX G80,100,120; INOX G 50/3, 50/4, 50/5; KC 80; K 80; K 100; INOX K 80, 100, 120; INOX K 50/4, 50/5; XC 80/20, 100/20; X 80/20, 100/20, 100/60;

Mai mult

Microsoft Word - Instructiuni montaj si utilizare CRH6.doc

Microsoft Word - Instructiuni montaj si utilizare CRH6.doc MANUAL INSTALARE SI UTILIZARE CRH 6 - DISPOZITIV DE SIGURANŢĂ ŞI CONTROL Dispozitivul de siguranţă şi control CRH 6 este un dispozitiv multifuncţional compus din: o supapă de pornire/oprire, flacără de

Mai mult

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI INTRETINERE

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI INTRETINERE POMPĂ CU HIDROFOR CU BUTELIE DE 24 SAU 50 LITRI WKP3300-42/25H WKP3300-42/50H INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE 1 1. CUPRINS 1. Precauţii generale de siguranţă în exploatare 2. Descriere 3. Date

Mai mult

Microsoft Word - FLOVAREM 8L-Instalare,utilizare,intretinere.doc

Microsoft Word - FLOVAREM 8L-Instalare,utilizare,intretinere.doc Producator: VAREM Italia Vas de hidrofor 10 bar, 8 litri Model: FLOVAREM Cod Romstal: 41VH3008 INSTRUCTIUNI DE INSTALARE, UTILIZARE SI INTRETINERE Revizia nr. 0 / decembrie 2015 1 AUTOCERTIFICARE (CE027

Mai mult

CHESTIONAR DE EVALUARE Nr. crt. Prevederea din actul normativ Act normativ Articol Mod de realizare Este realizată o evaluare

CHESTIONAR DE EVALUARE Nr. crt. Prevederea din actul normativ Act normativ Articol Mod de realizare Este realizată o evaluare CHESTIONAR DE EVALUARE Nr. crt. Prevederea din actul normativ Act normativ Articol Mod de realizare 0 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 Este realizată o evaluare a riscurilor pentru sănătatea şi securitatea în muncă,

Mai mult

Instrucţiuni pentru montarea şi utilizarea hotei AG 2

Instrucţiuni pentru montarea şi utilizarea hotei AG 2 Instrucţiuni pentru montarea şi utilizarea hotei SL 16.1/SL 16 P IX/HA (Hotă de bucătărie) 1 Filtru anti-grăsimi Filtru cu suport metalic Filtru pe cărbuni 2 Bec halogen Bec de 40 W Instrucţiuni de montare

Mai mult

Instrucţiuni de montaj şi service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitotrans 353 Tip PBM şi PBL Modul de apă rece pentru montaj pe perete Ti

Instrucţiuni de montaj şi service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitotrans 353 Tip PBM şi PBL Modul de apă rece pentru montaj pe perete Ti Instrucţiuni de montaj şi service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitotrans 353 Tip PM şi PL Modul de apă rece pentru montaj pe perete Tip PZM Modul de apă rece cu pompă de recirculare şi set

Mai mult

Untitled-1

Untitled-1 cazan de pardoseală în condensație EXPERIENȚA FERROLI în tehnologia condensării Cazanele din seria reprezintă rezultatul îmbinării vastei experiențe a Grupului Ferroli în proiectarea și realizarea cazanelor

Mai mult

Installation manuals;Option handbooks

Installation manuals;Option handbooks MANUAL DE INSTALARE Panou decorativ cu model BYCQ40EP BYCQ40EPB 4PRO9-.book Page Wednesday, January, 09 0: AM c b a e b g a 4 4 4+ d f h g g 4 ~8 mm 4 7 4 4 9 8 8 4 4 0 BYCQ40EP Panou decorativ cu model

Mai mult

Microsoft Word - PVPI Haulotte H12S 70234

Microsoft Word - PVPI Haulotte H12S 70234 SC ASISCO TEHNIC SRL str. Zizinului nr. 10, bloc 38, etaj 7, apt. 30, Brasov cod postal 500414, jud. Brasov telefon: 0374 012324 e-mail: office@asisco.ro fax: 0368 004552 http://www.asisco.ro RC : J08/46/2010

Mai mult

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI INTRETINERE

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI INTRETINERE INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE Model pompa ELECTROPOMPĂ AUTOAMORSANTĂ Model WKP3300-42 U alimentare Curent Putere P1 Corp pompa Turatia Debit maxim Refulare max. (V) A W Rot/minut l/ora m WKP3300-42

Mai mult

BH_HPSU_ _09_1018_RO.book

BH_HPSU_ _09_1018_RO.book Pentru exploatator Tipuri compact Ultra 4-8 kw compact 4-8 kw compact 11-16 kw Bi-Bloc 4-8 kw Bi-Bloc 11-16 kw monobloc compact 5-7 kw monobloc compact 11-16 kw hitemp 11-16 kw RO Ediția 10/2018 1 x Instrucțiuni

Mai mult

Steca_TR_0301_instruction_RO

Steca_TR_0301_instruction_RO SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICO - SOLAR THERMIC Manual de utilizare Regulator diferenţial de temperatură 3 intrări, 1 ieşire Acest manual de utilizare face parte integrantă a produsului. Citiţi

Mai mult

OptiPlex 390 Fişă tehnică cu informaţii despre configurare şi funcţii

OptiPlex 390 Fişă tehnică cu informaţii despre configurare şi funcţii Dell Optiplex 390 Informaţii despre configurare şi funcţii Despre avertismente AVERTISMENT: Un AVERTISMENT indică un pericol potenţial de deteriorare a bunurilor, de vătămare corporală sau de deces. Mini-tower

Mai mult

SonoMeter 30 Energy Meters

SonoMeter 30 Energy Meters SonoMeter 30 Contoare de energie Descriere Danfoss SonoMeter 30 este o gamă de contoare compacte de energie, ultrasonice, pentru măsurarea consumului de energie în aplicațiile de răcire și încălzire în

Mai mult

Microsoft Word - Catalog AVB Pompe 2012

Microsoft Word - Catalog AVB Pompe 2012 Dimensionare electropompă ZDS AB POMPE Alegerea optimă a electropompei submersibile Pump innovation Dimensionare electropompă ZDS AB POMPE Alegerea optimă a electropompei submersibile Pump innovation BJ.412

Mai mult

Vă rugăm ca mai întâi să citiţi instrucţiunile! Stimaţii noştri clienţi, Vă mulţumim că aţi ales produsul Arctic. Dorim să vă prezentăm cel mai perfor

Vă rugăm ca mai întâi să citiţi instrucţiunile! Stimaţii noştri clienţi, Vă mulţumim că aţi ales produsul Arctic. Dorim să vă prezentăm cel mai perfor Vă rugăm ca mai întâi să citiţi instrucţiunile! Stimaţii noştri clienţi, Vă mulţumim că aţi ales produsul Arctic. Dorim să vă prezentăm cel mai performant produs de cea mai înaltă calitate şi fabricat

Mai mult

We measure it. Detectoare pentru scurgeri de gaze testo testo testo testo detector de gaze testo 316-Ex CH4 C3H8 H2 Verificarea scur

We measure it. Detectoare pentru scurgeri de gaze testo testo testo testo detector de gaze testo 316-Ex CH4 C3H8 H2 Verificarea scur Detectoare pentru scurgeri de gaze testo 317-2 testo 316-1 testo 316-2 testo detector de gaze testo 316-Ex CH4 C3H8 H2 Verificarea scurgerilor de gaze Din cauza conductelor de gaz fisurate se produc frecvent

Mai mult

elegant la exterior, inteligent în interior

elegant la exterior, inteligent în interior elegant la exterior, inteligent în interior A+++ A+++ A+++ A+++ Specificaţii Preţ de la 9.897 lei/set Preţ de la 4.754 lei/set Preţ de la 4.620 lei/set Preţ de la 3.887 lei/set 5 ani garanţie pentru piesele

Mai mult

Switch wireless Siebo W3004 Manual utilizare (imagine exemplificativă)

Switch wireless Siebo W3004 Manual utilizare (imagine exemplificativă) Switch wireless Siebo W3004 Manual utilizare (imagine exemplificativă) Caracteristici Suportă protocol de comunicare IEEE 802.15.4 ZigBee Puteți crea asocieri cu dispozitive de securitate pentru control

Mai mult

Microsoft PowerPoint - ST_5

Microsoft PowerPoint - ST_5 Senzori si traductoare Prof. dr. ing. Valer DOLGA, Cuprins 5 Traductoare / senzori de proximitate a) Traductoare de proximitate inductive b) Traductoare de proximitate capacitive c) Traductoare de proximitate

Mai mult

Fişă tehnică ECL Comfort V c.a. şi 24 V c.a. Descriere şi aplicare În aplicaţiile de încălzire, ECL Comfort 110 poate fi integrat cu soluţia D

Fişă tehnică ECL Comfort V c.a. şi 24 V c.a. Descriere şi aplicare În aplicaţiile de încălzire, ECL Comfort 110 poate fi integrat cu soluţia D 230 V c.a. şi 24 V c.a. Descriere şi aplicare În aplicaţiile de încălzire, poate fi integrat cu soluţia Danfoss Link prin intermediul interfeţei DLG pentru utilizarea în aplicaţiile pentru o singură familie.

Mai mult

job

job VIESMANN VITOPLEX 200 Cazan de temperatură joasă pe combustibil lichid/gazos de la 700 până la 1950 kw Fişa tehnică Nr. de comandă şipreţuri: vezi lista de preţuri VITOPLEX 200 Tip SX2 Cazan de temperatură

Mai mult

Distribuitoare si Drosele.indd

Distribuitoare si Drosele.indd SeriileVQ7-6, VQ7-8 Capacitate mare de curgere Ideale pentru alimentarea cilindrilor cu diametre până la: ø100 (VQ7-6, Mărimea 1) ø160 (VQ7-8, Mărimea ) Cv : VQ7-6: 1.7 VQ7-8: 3. (Mărimea 1) (Mărimea )

Mai mult

MANUAL DE UTILIZARE TERMOSTAT DE CAMERĂ EBERLE INSTAT PLUS 3R Cod produs: I. Instrucţiuni de utilizare Manevrarea produsului (privire de ansamb

MANUAL DE UTILIZARE TERMOSTAT DE CAMERĂ EBERLE INSTAT PLUS 3R Cod produs: I. Instrucţiuni de utilizare Manevrarea produsului (privire de ansamb MANUAL DE UTILIZARE TERMOSTAT DE CAMERĂ EBERLE INSTAT PLUS 3R Cod produs: 611272 I. Instrucţiuni de utilizare Manevrarea produsului (privire de ansamblu) 1. Principiul de funcţionare Termostatul INSTAT

Mai mult

Fişă tehnică Vane cu presetare manuală LENO MSV-BD Descriere/Aplicaţii LENO MSV-BD este o nouă generaţie de vane manuale pentru echilibrarea debitului

Fişă tehnică Vane cu presetare manuală LENO MSV-BD Descriere/Aplicaţii LENO MSV-BD este o nouă generaţie de vane manuale pentru echilibrarea debitului Vane cu presetare manuală LENO MSV-BD Descriere/Aplicaţii LENO MSV-BD este o nouă generaţie de vane manuale pentru echilibrarea debitului în sisteme de încălzire, răcire şi de apă caldă menajeră. LENO

Mai mult