Curriculum Vitae Formato Europeo

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Curriculum Vitae Formato Europeo"

Transcriere

1 C U R R I C U L U M V I T A E EUROPASS INFORMAŢII PERSONALE Nume/ prenume Adresa(e) Telefon(oane) (uri) Sex Data naşterii IORDACHE CONSTANTIN EXPERIENŢA PROFESIONALĂ Perioada Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Tipul activităţii sau sectorul de prezent Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Politice şi Administrative,Bucuresti, Profesor universitar doctor titular - disciplinele Analiza conflictelor internaţionale şi Cultură, comunicare şi securitate în politica internaţională Universitatea Naţională de Apărare Carol I, București Profesor universitar doctorasociat Școala Doctorală, conducător de doctorat Universitatea Naţională de Apărare Carol I, București Profesor universitar doctor şi conducător de doctorat (Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4869) şi şef comisie didactică Drept. Politici comunitare Desfăşurarea de activităţi de învăţământ cu ofiţerii-studenţi din Facultatea de Comandă şi Stat Major şi cursanţii de la Facultatea de Securitate şi Apărare; participarea la dezvoltarea bazei materiale a învăţământului universitar din Universitatea Naţională de Apărare, individual sau în colaborare, prin redactarea unor materiale didactice. Activităţi didactice Perioada Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar şi şef comisie didactică Drept şi Relaţii Internaţionale Activităţi şi responsabilităţi Desfăşurarea de activităţi de învăţământ cu ofiţerii studenţi din Facultatea de principale Comandă şi Stat Major şi cursanţii de la Colegiul de Război; participarea la dezvoltarea bazei materiale a învăţământului universitar din Universitatea Naţională de Apărare, individual sau în colaborare, prin redactarea unor materiale didactice. Numele şi adresa angajatorului Universitatea Naţională de Apărare Carol I, 68-72, Panduri, , Bucureşti, Tipul activităţii sau sectorul de România Activităţi didactice Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de Perioada Lector universitar/şef lucrări Desfăşurare de activităţi de învăţământ cu ofiţerii studenţi din Facultatea Interarme şi cursanţii de la Colegiul de Comandă şi Stat Major conform repartiţiei sarcinilor de învăţământ, cercetare ştiinţifică, perfecţionarea pregătirii personale, întocmirea materialelor didactice. Academia de Înalte Studii Militare, 68-72, Panduri, , Bucureşti, România Activităţi didactice Pagina 1 - Curriculum vitae

2 Perioada Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar Activităţi şi responsabilităţi Desfăşurare de activităţi de învăţământ cu ofiţerii-studenţi din Facultatea Interarme şi principale cursanţii de la Colegiul de Comandă şi Stat Major conform repartiţiei sarcinilor de învăţământ, cercetare ştiinţifică, perfecţionarea pregătirii personale, întocmirea materialelor didactice. Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de Academia de Înalte Studii Militare, 68-72, Panduri, , Bucureşti, România Activitate didactică Perioada Funcţia sau postul ocupat Ofiţer-student Activităţi şi responsabilităţi Însuşirea cunoştinţelor necesare desfăşurării activităţii, după absolvire, în orice principale comandament/unitate/instituţie (românească/multinaţională) Numele şi adresa angajatorului Academia Militară, 68-72, Panduri, , Bucureşti, România Tipul activităţii sau sectorul de Învăţământ militar superior Facultatea Interarme Perioada Funcţia sau postul ocupat Comandant de companie transporturi militare Activităţi şi responsabilităţi Planificarea şi conducerea procesului de aprovizionare cu materiale, întocmirea principale documentelor operative; susţinerea periodică în cadrul activităţilor de pregătire a cadrelor a unor expuneri şi activităţi practic-aplicative privind acţiunile companiei de transporturi militare Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de U.M , Bucureşti, România Activitate tehnico-operativă Perioada Funcţia sau postul ocupat Ofiţer cu pregătirea profesională a personalului tehnic Activităţi şi responsabilităţi Planificarea şi conducerea procesului de pregătire pentru luptă a personalului tehnic principale Numele şi adresa angajatorului U.M.01295, judeţul Constanţa, România EDUCAŢIE ŞI FORMARE Perioada Calificarea / diploma Certificat de participare Disciplinele principale studiate / Dreptul internaţional aplicabil în conflictele armate. Institutul Internaţional de Drept Umanitar. San Remo, Italia Perioada Calificarea / diploma Diploma Seria C Nr din Disciplinele principale studiate / Ştiinţe Militare Academia de Înalte Studii Militare Doctor Pagina 2 - Curriculum vitae

3 Perioada Calificarea / diploma Certificat de participare Disciplinele principale studiate / Seminar internaţional Drept operaţional UNITED STATES DEFENSE INSTITUTE OF INTERNATIONAL LEGAL STUDIES Curs de perfecţionare cu prezentarea de comunicări ştiinţifice Perioada Calificarea / diploma Certificat de absolvire seria C 0008 din Disciplinele principale studiate / Limba franceză Centrul Principal de Limbi Străine Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti Curs perfecţionare Perioada Calificarea / diploma Certificat de participare Disciplinele principale studiate / Seminar Dreptul conflictelor UNITED STATES DEFENSE INSTITUTE OF INTERNATIONAL LEGAL STUDIES Curs de perfecţionare cu prezentarea de comunicări ştiinţifice Perioda Calificarea / diploma Certificat de participare Disciplinele principale studiate / Seminar Internaţional Dreptul Internaţional Umanitar THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS Curs de perfecţionare cu prezentarea de comunicări ştiinţifice Perioada Calificarea / diploma Certificat de absolvire seria R din Disciplinele principale studiate / Ştiinţe juridice Universitatea Dimitrie Cantemir, Bucureşti, Facultatea de drept,licentiat al Facultatii de drept/universitatea Bucuresti-1998 Curs specializare Ştiinţe juridice şi administrative Pagina 3 - Curriculum vitae

4 Perioada Calificarea / diploma Diplomă Seria B Nr.175 din Disciplinele principale studiate / Psihopedagogie şi metodică Academia de Înalte Studii Militare, 68-72, Panduri , Bucureşti, România - Centrul de Cercetare Psihopedagogică Curs de perfecţionare Perioada Calificarea / diploma Licenţiat, Diplomă Seria B Nr.134 Disciplinele principale studiate / Asigurare tehnică Academia Militară, 68-72, Panduri, Bucureşti, Sector 5 Facultatea Interarme Studii universitare Perioada Calificarea / diploma Ofiţer/diploma seria B 0 Nr.1587 Disciplinele principale studiate / Specialitate şi tactică de automobile; organizaţiile militare, metodica instrucţiei unităţilor şi subunităţilor de transporturi militare Şcoala militară de ofiţeri activi de tancuri şi auto Mihai Viteazul, Piteşti, România Studii militare, 3 ani Perioada Calificarea / diploma Bacalaureat/diploma Seria A1 Nr din Disciplinele principale studiate / Studii liceale Liceul Militar Dimitrie Cantemir, Breaza, jud. Prahova, România Studii liceale ALTE ACTIVITĂȚI Expert îndrumare doctorat = GRANT Investeşte în oameni!. Titlul proiectului Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească, Contract POSDRU/159/1.5/S/ Referent ştiinţific în colectivul de redacţie al Buletinului Universităţii de Apărare,,Carol I ; referent ştiinţific în colectivul de redacţie al Revistei Impact Strategic Membru în Comitetul de organizare al conferinţei ştiinţifice internaţionale Strategic changes in security and international relations, Bucureşti 2-3 aprilie 2015; Membru al Institutului de Ştiinţe Administrative Paul Negulescu, din anul 2001 Activitatea științifică este inserată la pg.647 în ENCICLOPEDIA PERSONALITĂȚILOR DIN ROMÂNIA, Ediția a III a, anul 2008, HUBNES Pagina 4 - Curriculum vitae

5 WHO IS WHO, Editor-Ralph Hubner LIMBI STRĂINE CONOSCUTE Engleză Franceză Engleză, Franceză Ascultare B2 Utilizator independent C2 Utilizator experimentat ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE Citire B2 UTILIZATOR INDEPENDENT C2 UTILIZATOR EXPERIMENTAT Participare la conversaţie B2 UTILIZATOR INDEPENDENT C2 UTILIZATOR EXPERIMENTAT Discurs oral B2 UTILIZATOR INDEPENDENT C2 UTILIZATOR EXPERIMENTAT B2 UTILIZATOR INDEPENDENT C2 UTILIZATOR EXPERIMENTAT PERMIS DE CONDUCERE B Realizările profesional-ştiinţifice: 1. Cărţi, monografii şi cursuri publicate Drept operaţional, Editura Universității Naționale de Apărare, București, 2003, Cota 70366, ISBN Organizarea şi executarea TP. militare,2002, Editura Universității Naționale de Apărare, București, Cota 70216, ISBN Rezolvarea legală a diferendelor internaţionale, Editura Universității Naționale de Apărare, 2005,Cota 73541, ISBN Elemente de drept privat, Editura Editura Universității Naționale de Apărare Carol I, București, 2006, ISBN(10) ; (13) Dreptul aplicabil în conflictele armate, curs, Editura Editura Universității Naționale de Apărare, București, 2002, Cota AM 1415 Cadrul juridic de organizare al societăţilor comerciale, curs, 2002, Editura Universității Naționale de Apărare, București, Cota AM 1448 Probleme fundamentale ale ştiinţei militare, curs, Editura Universității Naționale de Apărare, București, Cota AM 1618 Drept Comunitar European, curs, Editura Universității Naționale de Apărare Carol I, 2007, Cota AM 1070 Politici ale Uniunii Europene, Editura Universității Naționale de Apărare Carol I, București, 2008; ISBN Drept international umanitar, Editura Universității Naționale de Apărare Carol I, Bucuresti, 2009; ISBN Drept: curs, Editura Universității Naționale de Apărare Carol I, 2010, Cota SL 34/35/I-70 Politici și strategii comunitare : curs, Editura Universității Naționale de Apărare Carol I, București, 2010, Cota SL 327.5/I-70 Politici ale UE pentru aplicarea normelor Dreptului Internațional Umanitar, Editura Universității Naționale de Apărare Carol I, 2015, ISBN Cultura, comunicare si securitate in politica internationala, carte, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti,2017,ISBN Articole/studii publicate în reviste de specialitate internaţionale recunoscute Cadrul juridic al exercitării controlului democratic asupra armatei, Editura BURG-Sibiu, Revista Institutului de Ştiinţe Administrative Paul Negulescu Secţia Naţională a Institutului Internaţional de Ştiinţe Administrative BRUXELLES-BELGIA, Revista ISAR secţiunea Ştiinţe Juridice, ISSN X, Mai 2001 Consideraţii asupra procesului de reformă în armată, Editura BURG- Sibiu, Revista Institutului de Ştiinţe Administrative Paul Negulescu Secţia Naţională a Institutului Internaţional de Ştiinţe Administrative BRUXELLES-BELGIA, Revista ISAR secţiunea Ştiinţe Juridice, ISSN X, Mai 2002 Noile coordonate ale administraţiei militare, Editura BURG-Sibiu, Pagina 5 - Curriculum vitae

6 Revista Institutului de Ştiinţe Administrative Paul Negulescu Secţia Naţională a Institutului Internaţional de Ştiinţe Administrative BRUXELLES-BELGIA, Revista ISAR secţiunea Ştiinţe Juridice, ISSN , Mai 2003 Reforma sistemului militar din România în procesul de integrare euro-atlantică, Editura BURG-Sibiu, Revista Institutului de Ştiinţe Administrative Paul Negulescu Secţia Naţională a Institutului Internaţional de Ştiinţe Administrative BRUXELLES-BELGIA, Revista ISAR secţiunea Ştiinţe Juridice, ISSN X, Mai 2004 Reforma armată în perspectiva integrării europene, Editura BURG-Sibiu, Revista Institutului de Ştiinţe Administrative Paul Negulescu Secţia Naţională a Institutului Internaţional de Ştiinţe Administrative BRUXELLES-BELGIA, Revista ISAR secţiunea Ştiinţe Juridice, Mai Articole publicate în reviste din ţară recunoscute de către CNCIS Pagina 6 - Curriculum vitae Securitatea, terorismul și globalizarea, col.prof.univ.dr. Iordache Constantin şi gl.bg. Voicescu Marcel, Buletinul Universității Naționale de Apărare Carol I nr.1/2013 The severe consequences of terrorist acts and organized crime on the security of the citizens in the European Community, col.prof.univ.dr. Iordache Constantin şi cons.jur.drd. Jipa Vlad, engleză, Universitatea Ovidius, noiembrie, 2013 The conflict in Syria: the failure of redressing gender violence in armed conflicts, col.prof.univ.dr. Iordache Constantin şi cons.jur.drd. Jipa Vlad, engleză, Buletinul Universității Naționale de Apărare Carol I nr. 1/2013 Mercenaries of the XXIst Century: the status of private military companies, col.prof.univ.dr. Iordache Constantin şi cons.jur.drd. Jipa Vlad, engleză, Buletinul Universității Naționale de Apărare Carol I nr.1/2013 Aspects of the hazardous effects of terrorism and organized crime at international and regional level, cons.jur.drd. Postolache Mihaela şi col.prof.univ.dr. Iordache Constantin, Buletinul Universității Naționale de Apărare Carol I, ISSN (on-line) , nr. 1/ 2012, pp , B+ Aspecte privind strategia de securitate a Uniunii Europene pentru realizarea securităţii regionale / Aspects regarding the EU security strategy to achieve regional security, cons.jur.drd. Postolache Mihaela şi col.prof.univ.dr. Iordache Constantin, Buletinul Universității Naționale de Apărare Carol I, pp (EN); pp (RO), Nr. (NO.) 4/2012 Aplicarea şi difuzarea dreptului umanitar, Editura Asociaţiei Române de Drept Umanitar, Revista ARDU nr.4 (28), ISSN Tratamentul prizonierilor de război, Revista Viaţa Armatei nr. 7/2000, ISSN 1121, Cadrul normativ al tp. militare, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Buletinul A.I.S.M. nr. 4/2000, ISSN Importanţa transporturilor militare, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Buletinul A.I.S.M. nr.1/2001, ISSN Factorii care influenţează transportul militar, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Buletinul A.I.S.M. nr.1/2001, ISSN Organizarea tp. militare, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Buletinul A.I.S.M. nr.1/2001, ISSN Locul armatei în sistemul constituţional român, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Buletinul A.I.S.M. nr.1/2001, ISSN Eficientizarea transportului militar, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Buletinul A.I.S.M. nr.3/2001, ISSN Managementul resurselor umane ale armatei, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Buletinul A.I.S.M. nr.3/2002, ISSN Asistenţa juridică, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Buletinul A.I.S.M. nr.3/2002, ISSN Tratatele internaţionale, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Buletinul A.I.S.M. nr.4/2002, ISSN

7 Organizaţia Atlanticului de Nord, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Buletinul A.I.S.M. nr.4/2002, ISSN Principiul neamestecului în treburile interne ale statelor, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Buletinul A.I.S.M. nr.1/2003, ISSN Prizonierii de război, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Buletinul A.I.S.M. nr.1/2003, ISSN Reprimarea violărilor normelor de drept, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Buletinul A.I.S.M. nr.4/2003, ISSN Dreptul Internaţional Umanitar, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Buletinul A.I.S.M. nr.1/2004, ISSN Baza legală a operaţiunilor de pace Reforma sistemului militar românesc, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Revista Impact Strategic nr.2/2004 ISSN N.A.T.O. cea mai puternică alianţă militară, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Buletinul A.I.S.M. nr.3/2004, ISSN Curtea Penală Internaţională, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Buletinul A.I.S.M. nr.4/2004, ISSN Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Buletinul A.I.S.M. nr.1/2005, ISSN Aspecte juridice ale CIMIC, Armonizarea cadrului juridic românesc cu acquis-ul N.A.T.O., Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Buletinul A.I.S.M. nr.2/2005, ISSN Operaţii în sprijinul păcii, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Buletinul A.I.S.M. nr.3/2005, ISSN Reforma militară, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Buletinul A.I.S.M. nr.2/2005, ISSN Drept Administrativ European, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Buletinul A.I.S.M. nr.4/2005, ISSN Activitatea politico-diplomatica a lui Neagoe Basarab, domnitor al Tarii Romanesti [ ], Buletinul Universității Naționale de Apărare Carol I nr. 2/2007 Activitatea politico-diplomatică a lui Dimitrie Cantemir, Buletinul Universității Naționale de Apărare Carol I nr. 3/2007 Dimensiunea militară a securității, Editura Universității Naționale de Apărare Carol I Activitatea politico-diplomatică a lui Vasile Alecsandri, Buletinul Universității Naționale de Apărare Carol I nr. 4/2007. București Politici administrative ale Uniunii Europene, Buletinul Universității Naționale de Apărare Carol I nr. 1/2008 Nicolae Titulescu 20 de ani de diplomatică pentru salvgardarea securitatii globale și naționale, Buletinul Universității Naționale de Apărare Carol I nr. 4/2008 Nicolae Titulescu o victimă a terorismului politic, Buletinul Universității Naționale de Apărare Carol I nr. 1/2009. București, Editura Universității Naționale de Apărare Carol I Principiile de organizare și funcționare ale instituțiilor Uniunii Europene, Buletinul Universității Naționale de Apărare Carol I nr. 2/2009. București, Editura Universității Naționale de Apărare Carol I Justiția și afacerile interne în spațiul administrativ al U.E., Buletinul Universității Naționale de Apărare Carol I nr. 4/2009. Bucuresti, Editura Universității Naționale de Apărare Carol I Interesele de securitate ale României în Zona Extinsă a Mării Negre, Editura Universității Naționale de Apărare Carol I Victimele migrației și consecințele acestei forme de agresiune simbolică, Buletinul Universității Naționale de Apărare Carol I nr. 2/2009 Pagina 7 - Curriculum vitae Activitatea diplomatică a lui Mihail Kogălniceanu, Buletinul Universității Naționale de Apărare Carol I nr. 4/2011 Evoluţia dreptului internaţional umanitar, Buletinul Universității Naționale de Apărare Carol I nr. 4/2011 Teorii interdisciplinare privind manifestările şi ameninţările crimei organizate transfrontaliere, Buletinul Universității Naționale de Apărare

8 Carol I, 1/ 2012 Aspecte privind efectele periculoase ale terorismului şi ale crimei organizate în plan internaţional şi regional, Buletinul Universității Naționale de Apărare Carol I, 4/2012 Aspecte privind strategia de securitate a U.E., Buletinul Universității Naționale de Apărare Carol I, 1/ Articole /studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute, din ţară şi din străinătate Considerations on legal framework for multinational peacekeeping operations from the sea areas, cons.jur.drd. Postolache Mihaela şi col.prof.univ.dr. Iordache Constantin, Articol prezentat la Conferinţa Internaţională Schimbări strategice în securitatea şi relaţiile internaţionale la începutul secolului XXI, a DOISSS din cadrul Universității Naționale de Apărare Carol I, Bucureşti, aprilie, NATO`s role in combating cross-border crime in the Wider Black Sea / Rolul NATO în combaterea crimei organizate transfrontaliere în Zona Extinsă a Mării Negre. cons.jur.drd. Postolache Mihaela şi col.prof.univ.dr. Iordache Constantin. Articol prezentat în cadrul celei de-a 2-a Conferinţă internaţională EU & Black Sea Regions: Challenges and Opportunities for a Multilateral Cooperation, (EUBSR 2013), Bucureşti, 7-9 iunie, 2013 Hazards, risks and security threats into the Wider Black Sea Area, cons.jur.drd. Postolache Mihaela şi col.prof.univ.dr. Iordache Constantin, EUBSR 2012 International Conference,Vol. 3, pp , CNCS UEFISCDI Project No. PNII IDEI/ WE-PN-II-ID-WE , Bucuresti, 2012, May, 3-5, ISBN Cadrul juridic național pentru participarea forţelor armate la misiuni internaţionale, col.prof.univ.dr. Iordache Constantin, articol prezentat în cadrul conferinţei Administraţie şi economie la începutul secolului XXI, Sibiu, Mai 2012, Caietul Ştiinţific al I.S.A. Paul Negulescu nr. 15/2013; Cadrul juridic de cooperare internaţională în domeniul protecţiei civile, col.prof.univ.dr. Iordache Constantin, articol prezentat în cadrul conferinţei Complexitatea şi dinamismul mediului de securitate, Bucureşti, noiembrie 2012 Overview of international humanitarian law, human rights law and the war crimes Military Science Universe. International Conference, April, 14-15, 2011, Bucharest, Volume 8: Law ; Editura Universității Naționale de Apărare Carol I ISBN [general] ISBN E.U. S Defense Strategy Against the Increased Effects of Transnational Organized Crime, The dynamics of security and of international relations. International conference, București, 3-4 mai 2012 Cadrul juridic național pentru participarea forţelor armate la misiuni internaţionale, Administraţie şi economie la începutul secolului XXI, Sibiu, mai 2012 Cadrul juridic de cooperare internaţională în domeniul protecţiei civile, Complexitatea şi dinamismul mediului de securitate, Bucureşti, noiembrie 2012 Difuzarea dreptului internaţional în A.I.S.M., Editura.AI.S.M., COTA, C247/2000 Consideraţii privind controlul civil democratic, Editura A.I.S.M., COTA C298/2001, ISBN Prognoza transporturilor militare, Editura A.I.S.M, COTA, C317/2001 Importanţa transporturilor militare în luptă, Editura A.I.S.M, COTA, Pagina 8 - Curriculum vitae

9 C317/2001 Indicatorii de eficienţă în transportul militar, Editura A.I.S.M, COTA, C373/2001 Organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor de pace, Editura A.I.S.M, COTA C373/2001 Consideraţii asupra managementului resurselor umane, Editura A.I.S.M, COTA C408/2002 Principiile dreptului conflictelor armate, Editura A.I.S.M, COTA, C425/2002 Rezolvarea diferendelor dintre state, Editura A.I.S.M, COTA C425/2002 Beligeranţa în dreptul internaţional, Editura A.I.S.M, COTA C447/2003 Reprimarea infracţiunilor militare, Editura A.I.S.M, COTA C447/2003 Reprimarea, violările normelor de drept operaţional, Editura Universității Naționale de Apărare, COTA C511/2004 Statutul combatanţilor de război, Editura Universității Naționale de Apărare, COTA C538/2004 Răspunderea internaţională, Editura Universității Naționale de Apărare, COTA C538/2004 Mijloacele paşnice de rezolvare a diferendelor, Editura Universității Naționale de Apărare, COTA C539/2004 Instituţii jurisdicţionale internaţionale, Editura Universității Naționale de Apărare, COTA C540/2004 Asistenţa juridică a acţiunilor de luptă, COTA C542/2004 Aspecte noi în limitarea utilizării armelor, Editura Universității Naționale de Apărare, COTA C543/2004 Cadrul juridic de limitare a efectelor războiului, Editura Universității Naționale de Apărare, COTA C591/2006 Factorii de risc ce pot afecta interesele României în contextul aderării la Uniunea Europeană. Simpozion științific - București Implicațiile integrării României în Uniunea Europeană asupra strategiei naționale de apărare, ISBN Procesul medicilor naziști, 20 decembrie august 1947, Spațiul sud-est european în contextul globalizării. Sesiunea de comunicări științifice cu participare internațională. Strategii XXI, aprilie 2007 Secțiunea 9: Drept ISBN [general]; ISBN Răspunderea comandanților militari pentru respectarea normelor dreptului internațional umanitar și ale acquis-ului Uniunii Europene ISBN [general]; ISBN Secțiunea 9: Drept Spațiul sud-est european în contextul globalizării. Sesiunea de comunicări științifice cu participare internațională. Strategii XXI, aprilie 2007 Securitatea maritimă și proceduri de implementare în transporturile maritime. Factorii de risc din zona extinsă a Mării Negre ce pot afecta interesele României. Simpozion științific elaborat în cadrul proiectului de grant faza intermediară pe anul 2008, București, Editura Universității Naționale de Apărare Carol I, Cota SL 355/359[063]/F12 Cadrul juridico-administrativ al instituțiilor comunitare. Dreptul derivat, Securitate și apărare în Uniunea Europeană. Sesiunea anuală de comunicări științifice cu participare internațională 'Strategii XXI' Secțiunea 10: Drept, ISSN ISBN [general]; ISBN Pagina 9 - Curriculum vitae Efectele juridice ale Convenției de la Montreaux - 20 iulie 1936, Securitate și apărare europeană în contextul crizei economico-financiare. Sesiune anuală de comunicări științifice cu participare internațională, Secțiunea 10: Drept. Volumul 1. București, Editura Universității Naționale de Apărare Carol I, ISBN [general]; ISBN [volumul 1]

10 5. Proiect de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant Activitatea politico-diplomatică a lui Nicolae Titulescu Securitate și apărare europeană în contextul crizei economicofinanciare. Sesiune anuală de comunicări științifice cu participare internațională, Secțiunea 10: Drept. Volumul 1. București, Editura Universității Naționale de Apărare Carol I, ISBN [general]; ISBN [volumul 1] Politicile UE de prevenire, combatere și sancționare a terorismului și armonizarea legislației naționale cu dreptul internațional și acquis-ul comunitar în domeniu, Buletinul Universității Naționale de Apărare Carol I, nr. 2/2014 ; Strategii europene și naționale, în cadrul cooperării juridice internaționale, pentru protecția mediului natural, Buletinul Universității Naționale de Apărare Carol I, nr. 2/2015; Horizontalcrisis management response in the Ukrainian events:ue and NATO Strategic changes in security and international relations, Bucureşti 2-3 aprilie 2015, organizată de Facultatea de Securitate şi Apărare din cadrul U.N.Ap. Carol I ; Contribuții ale domnitorului Dimitrie Cantemir in domeniile politic, diplomatic și militar, studiu Cartea DIMITRIE CANTEMIR Punte a cunoașterii între Orient și Occident, Editura Pro Universitaria, București, 2016, ISBN Responsabilitățile funcţionarilor autorităților publice naționale și internaţionale pentru protejarea sănătății persoanelor afectate de crize umanitare și de crize ecologice, Sesiune de comunicări internaționale, SNSPA, Funcția publică: statut, integritate, administrare, Ed. Wolters Kluver, București, ISBN , anul 2017 Evoluţia sistemului de protecţie juridică pentru bunurile cu valoare culturală și spirituală, articol Cartea-Drept Internaţional Umanitar. Cadrul legislativ intern și internaţional cu privire la protecția patrimoniului cultural al omenirii, Editura KARTA GRAPHIC, Ploiești, ISBN , anul 2017 Managementul calităţii în C.S.S.A.S., Contract GRANT CALIST, Contracte 5406/2004 Optimizarea acţiunilor în domeniul apărării, Contract GRANT Implicaţiile integrării României în Uniunea Europeană asupra strategiei naţionale de apărare, Contract GRANT. Expert îndrumare doctorat = GRANT Investeşte în oameni! Perioada Titlul proiectului Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească, Contract POSDRU/159/1.5/S/ Pagina 10 - Curriculum vitae

Curriculum Vitae Formato Europeo

Curriculum Vitae Formato Europeo C U R R I C U L U M V I T A E EUROPASS INFORMAŢII PERSONALE Nume/ prenume Adresa(e) CRĂCIUN IOAN Str. Panduri, Nr.60, Bl. B, Sc.1, Et.2, Ap.211, Sect. 5, BUCUREŞTI Telefon(oane) +40(0) 745095187 E-mail

Mai mult

Curriculum Vitae Formato Europeo

Curriculum Vitae Formato Europeo C U R R I C U L U M V I T A E EUROPASS INFORMAŢII PERSONALE Nume/ prenume Adresa(e) Telefon(oane) E-mail (uri) Sex Perioda CRĂCIUN IOAN Masculin Noiembrie 2015 - prezent Profesor/Şeful Departamentului

Mai mult

Microsoft Word - CV Europass George David

Microsoft Word - CV Europass George David Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Adresă web Naţionalitate(-tăţi) DAVID, George Bucureşti, România Mobil: george.david@comunicare.ro

Mai mult

Microsoft Word - Rapan_F_CV.doc

Microsoft Word - Rapan_F_CV.doc CURRICULUM VITAE FORMAT EUROPEAN INFORMAŢII PERSONALE Numele şi prenumele Adresă Telefon Fax E-mail RĂPAN N. Florian rapan_florian@yahoo.com Nationalitate Română Data naşterii Locul de munca vizat/ domeniul

Mai mult

Curriculum Vitae Informații personale Nume/Prenume Adresa Telefon Cetăţenie Data naşterii Sex Feminin Tascovici Daliana - Ecaterina Str. Pa

Curriculum Vitae Informații personale Nume/Prenume Adresa Telefon Cetăţenie Data naşterii Sex Feminin Tascovici Daliana - Ecaterina Str. Pa Curriculum Vitae Informații personale Nume/Prenume Adresa Telefon Cetăţenie Data naşterii 13.12.1973 Sex Feminin Tascovici Daliana - Ecaterina Str. Parcul Mirea, Nr. 5, Câmpulung Muscel, cod 115100, jud.

Mai mult

CURRICULUM VITAE Europass Informaţii personale Nume / Prenume SANDU ION Locul de muncă vizat/ Adjunct al comandantului Grupării de Jandarmi Mobilă Bac

CURRICULUM VITAE Europass Informaţii personale Nume / Prenume SANDU ION Locul de muncă vizat/ Adjunct al comandantului Grupării de Jandarmi Mobilă Bac CURRICULUM VITAE Europass Informaţii personale Nume / Prenume SANDU ION Locul de muncă vizat/ Adjunct al comandantului Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău Domeniul ocupaţional Ordine şi siguranţă publică

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume CRISTIAN, TRONCOTĂ Telefon(oane) Fax(uri) (uri) Naţionalit

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume CRISTIAN, TRONCOTĂ Telefon(oane) Fax(uri)  (uri) Naţionalit Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume CRISTIAN, TRONCOTĂ Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Prof_troncota@yahoo.com Naţionalitate(-tăţi) Romana Data naşterii 2.0.954 Sex B Profesor

Mai mult

Europass CV

Europass CV Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Irena CHIRU irena.chiru@animv.ro Sexul feminin Data naşterii I29.12.1977 Naţionalitatea IRomână LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ POZIŢIA LOCUL DE MUNCĂ DORIT

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Nume anterior LUNGU ANTONELA-ALINA ŞOFINEŢ Adresă(e) Str. Bogdan Vodă, nr. 139A, Sighetu Marmaţiei, jud. Maramureş Telefon(oane) 0745960674

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) România Telefon(oane) Serviciu: - Mobil: - Fax(uri) E-mail(uri) simut.ramona@yahoo.com Naţionalitate(-tăţi) română Data naşterii

Mai mult

C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAŢII PERSONALE Nume ŞERBESZKI MARIUS Adresă Telefon Fax EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ Naţiona

C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAŢII PERSONALE Nume ŞERBESZKI MARIUS Adresă Telefon Fax EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ  Naţiona C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAŢII PERSONALE Nume ŞERBESZKI MARIUS Adresă Telefon Fax EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ E-mail serbeszki@yahoo.com Naţionalitate Română Data naşterii 14 august 1968 Perioada

Mai mult

Curriculum vitae

Curriculum vitae Curriculum vitae Informatii personale Nume / Prenume Florea Nicoleta Mihaela Adresa(e) Bl. 20D, ap. 7, str. Maria Tănase, Craiova, Romania Telefon(oane) - Mobil: 0757027000 Fax(uri) - E-mail(uri) niko.2903@yahoo.com

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Brătianu Constantin Adresă(e) Str.Matei Basarab, Nr.48, Sector 3, 030674 Bucureşti Telefon(oane) Fix: (0040-21)3217110 Mobil:(004)0744379042

Mai mult

Europass CV

Europass CV CURRICULUM VITAE Informaţii personale Nume / Prenume Nagy Oana Voica Adresa(e) Târgu Mureș (România) Telefon(oane) 0365424375 Mobil 0722377197 E-mail(uri) gugaoana@yahoo.com Naţionalitate(-tăţi) Română

Mai mult

Microsoft Word - CV_ Mitica Purcaru

Microsoft Word - CV_ Mitica Purcaru Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Purcaru Mitică Adresă Str. Abrud, nr.86, bl.156, Arad, Romania Telefon(oane) Mobil: 0740 534 081 E-mail mitica.purcaru@yahoo.com Naţionalitate

Mai mult

CIMPOERU DAN CV FAA romana

CIMPOERU DAN CV FAA romana Curriculum vitae % Nume/Prenume Adresa CIMPOERU DAN Universitatea din București, Facultatea de Administrație și Afaceri, Bd. Regina Elisabeta nr. 4-12, sector 1 Telefon 0722272911 Fax 021.3374816 Email

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) BASCH NAIDIN DELIA ILEANA Municipiul Caracal, str. Noua, nr. 19, Jud. Olt Telefon(oane) - Mobil:0766625095 0722479150 Fax(uri) E-mail(uri)

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Leția Alina Adresă(e) București, str. Carol Davila nr. 93, sector 5 Telefon(oane) 0213149229 Mobil: 0722511303 Fax(uri) 0213132449 E-mail(uri)

Mai mult

* NOTE

* NOTE C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T E U R O P E A N INFORMAŢII PERSONALE Numele şi prenumele Adresă Telefon Fax E-mail RĂPAN N. Florian Nationalitate Română Data naşterii Locul de munca vizat/ domeniul

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume SPINEANU - GEORGESCU LUCIANA Adresă(e) Constanţa, Strada Unirii, nr. 32-34, România Telefon(oane) 0241/545015 E-mail(uri) luciana.spineanu@spiruharet.ro

Mai mult

Microsoft Word - CV_Anca Bacarea.docx

Microsoft Word - CV_Anca Bacarea.docx Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Bacârea Anca Adresă(e) 66/18 Str. Gh. Marinescu, Tg Mureş, România Telefon(oane) 0365404163 Mobil: 0744325277 Fax(uri) E- mail(uri) bacareaa@yahoo.com

Mai mult

Microsoft Word - GILIA CLAUDIA - CV doc

Microsoft Word - GILIA CLAUDIA - CV doc INFORMAŢII PERSONALE GILIA CLAUDIA Sexul F Data naşterii 06.11.1975 Naţionalitatea Română EXPERIENŢA PROFESIONALĂ Ianuarie septembrie 2017 Martie 2016 Ianuarie 2017 Decembrie 2015 prezent Vicepreşedinte

Mai mult

Nr

Nr Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Ababei Cătălina Adresă(e) Cornişa Bistritei 13/D/14, Bacău, jud. Bacău, România Telefon(oane) Mobil 0722 606513 Fax(uri) 0234517715 E-mail(uri)

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Blendea Corneliu - Dan Adresă(e) Calea Dorobanți nr. 70 București (România) Mobil (+4)0722229999 Fax(uri) 021 325 08 33 E-mail(uri) danblendea@gmail.com

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume MILITARU DUMITRU Adresă(e) Soseaua Mihai Bravu, nr , Bl. D17, Ap 71, sector 2, Buc

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume MILITARU DUMITRU Adresă(e) Soseaua Mihai Bravu, nr , Bl. D17, Ap 71, sector 2, Buc Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume MILITARU DUMITRU Adresă(e) Soseaua Mihai Bravu, nr. 90-96, Bl. D17, Ap 71, sector 2, Bucuresti Telefon(oane) 021 2526323 Mobil: 0744 510 071;

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Locul de muncă actual de muncă Adresă loc de muncă Socoliuc Oana-Ramona Departamentul de Economie şi Relaţii Internaţionale, Facultatea de

Mai mult

Nr

Nr Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Ababei Cătălina Adresă(e) Cornişa Bistritei 13/D/14, Bacău, jud. Bacău, România Telefon(oane) Mobil 0756 106 770 Fax(uri) 0234517715 E-mail(uri)

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume STANCIU SORIN MIHAI Adresă Calea Aradului 119, cod poștal , Timişoara, jud. Timiş,

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume STANCIU SORIN MIHAI Adresă Calea Aradului 119, cod poștal , Timişoara, jud. Timiş, Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume STANCIU SORIN MIHAI Adresă, cod poștal 300645, Timişoara, jud. Timiş, România Telefon 0567735 E-mail sorinstanciu@usab-tm.ro Naţionalitate

Mai mult

Investeşte în oameni

Investeşte în oameni CORBOȘ RĂZVAN-ANDREI INFORMAŢII PERSONALE Adresă Piața Romană, nr. 6, Sector 1, Bucureşti, România, cod 010374 Telefon +40 21.319.19.00 / int. 165 E-mail razvan.corbos@man.ase.ro EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă Telefon E-mail Naţionalitate Blanaru, Constantin-Adrian română Data naşterii 13.09.1972 Sex Masculin Experienţa profesională Aprilie

Mai mult

Microsoft Word - Onica_Jarka_Drept_international_privat.doc

Microsoft Word - Onica_Jarka_Drept_international_privat.doc Cuprins 5 CUPRINS CAPITOLUL I CARACTERIZAREA DREPTULUI INTERNAŢIONAL UMANITAR ŞI A DOMENIULUI RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE CĂRUIA I SE APLICĂ... 11 Secţiunea 1. Noţiunea de drept internaţional umanitar...

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass I Informaţii personale Nume / Prenume MONEA GHEORGHE Adresă(e) Str ucium nr 7 ap 0, cod 40056, Cluj-Napoca, România Telefon(oane) 00406440709 Mobil: 0766 758884 ; 0744 87736 Fax(uri)

Mai mult

Curriculum vitae

Curriculum vitae Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume ZAIȚ LUMINIȚA IULIA Adresă(e) Str. Mioriței, nr. 7, Bl. 7, Sc. A, et. I, ap. 7,, jud. Telefon(oane) Mobil: 0747110154 Fax(uri) E-mail(uri)

Mai mult

5. Anexa-4-Curriculum-Vitae

5. Anexa-4-Curriculum-Vitae UNlVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI SELECTAREA SI PROMOVAREA PERSONALULUI DIDACTIC Anexa 4 CURRICULUM VITAE HALCU IONELA 1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII. STUDII, SPECIALIZĂRI ŞI TITLURI DATA ŞI LOCUL

Mai mult

Europass CV

Europass CV Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Muscalu Loredana Manuela B-dul Libertății, nr. 12, b. 113, sc. A, et. 2, ap. 4, sector 4, București 0722390245 ; 0744670998 muscalu.loredana@rdslink.ro; office@cavloredana.ro

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Iacob Silvia Elena Bulevardul Timişoara, nr 89, Bloc C1.2, scara E, etaj 4, ap

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Iacob Silvia Elena Bulevardul Timişoara, nr 89, Bloc C1.2, scara E, etaj 4, ap Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Iacob Silvia Elena Bulevardul Timişoara, nr 89, Bloc C1.2, scara E, etaj 4, apartament 73, sector 6, localitate Bucureşti Telefon(oane)

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Popa Viorica Adresă(e) str. N. Iorga bl. 36, ap. 36, or. Bălţi, Republica, cod 3100 Telefon(oane) + 373 231 4 24 51 Mobil: +373 068948429 E-mail(uri)

Mai mult

Curriculum vitae UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI FACULTATEA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE SI INGINERIA MEDIULUI Inform

Curriculum vitae UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI FACULTATEA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE SI INGINERIA MEDIULUI Inform Curriculum vitae UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI FACULTATEA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE SI INGINERIA MEDIULUI Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) VIRSTA ANA

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informații personale Nume și prenume TEODOR CRISTIAN Adresă Str. Crinilor, nr. 3, Balotesti, Ilfov Număr telefon +40 21 352 60 43, +40721.200.222 E-mail cristian_teodor84@yahoo.ro

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume ORMENIŞAN ALINA Adresă(e) Calea Sighişoarei nr. 28/1, Târgu Mureş, Jud. Mureş, România Telefon(oane) Mobil: (40) 741248373 Fax(uri) E-mail(uri)

Mai mult

Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE STOICOVICI MARIA Data naşterii Locul naşterii Cetăţenie Adresă Oraş Câmpina, Judeţul Prahova română B

Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE STOICOVICI MARIA Data naşterii Locul naşterii Cetăţenie Adresă Oraş Câmpina, Judeţul Prahova română B Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE STOICOVICI MARIA Data naşterii Locul naşterii Cetăţenie Adresă 31.05.1955 Oraş Câmpina, Judeţul Prahova română Bucuresti, Romania Telefon Fax - E-mail Loc de muncă

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume LĂDARU GEORGIANA-RALUCA Adresă(e) București Telefon 0757.015.404 E-mail(uri) ralucaladaru@eam.ase.ro Naţionalitate(-tăţi) Română Data naşterii

Mai mult

Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume Prenume Adresa(e) IONICĂ ANDREEA CRISTINA 20, UNIVERSITĂŢII, PETROŞANI, ROMANIA Telefon(oane) 0254

Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume Prenume Adresa(e) IONICĂ ANDREEA CRISTINA 20, UNIVERSITĂŢII, PETROŞANI, ROMANIA Telefon(oane) 0254 Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume Prenume Adresa(e) IONICĂ ANDREEA CRISTINA 20, UNIVERSITĂŢII, PETROŞANI, ROMANIA Telefon(oane) 0254/549749 sau 0254/542580 int. 204 E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi)

Mai mult

* NOTE

* NOTE Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Nume prenume Bucur Amelia Adresă Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, bl.16, sc.d, ap.43, România, 550324 E-mail amelia.bucur@ulbsibiu.ro Naţionalitate Română Data naşterii

Mai mult

CV-Europass Ancuţa-RO.pdf

CV-Europass Ancuţa-RO.pdf Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Ancuţa Adrian-Silviu EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 12/2017 Prezent Secretar General Adjunct - Inalt Functionar Public Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat,

Mai mult

Europass CV

Europass CV Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume/Prenume Adresa(e) LUPU Otilia-Alina Miron Costin nr. 1, ap. 3, Bacău (România) Mobil 40-754 054 757 Fax(uri) 0234-535 012 E-mail(uri) otiliawlf@yahoo.com

Mai mult

Europass

Europass Curriculum vitae Informatii personale Nume/Prenume Adresa Telefon E-mail Cetatenia CHIȘ S. TIMUR-VASILE tchis@univ-ovidius.ro, timur.chis@gmail.com Română Data nasterii 25.10.1964 Sex Bărbătesc, Author

Mai mult

Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE LIVIU FRANGA Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, Strada Edgar Quinet, 5-7, B

Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE LIVIU FRANGA Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, Strada Edgar Quinet, 5-7, B INFORMAŢII PERSONALE LIVIU FRANGA Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, Strada Edgar Quinet, 5-7, București, cod 70106, Telefon/Fax: 40/21/312.13.13, Telefon: 40/21/314.89.65.

Mai mult

Europass Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Nume / Prenume SALA CLAUDIA CORINA Adresă(e) RO , Timisoara, felix No. 23, Romania Telefon(oane)

Europass Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Nume / Prenume SALA CLAUDIA CORINA Adresă(e) RO , Timisoara, felix No. 23, Romania Telefon(oane) Europass Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Nume / Prenume SALA CLAUDIA CORINA Adresă(e) RO-300645, Timisoara, felix No. 23, Romania Telefon(oane) 0256/277186 Mobil: 0743-004806 Fax(uri) - E-mail(uri)

Mai mult

Curriculum vitae Informaţii personale Nume şi prenume Adresă VĂIDEAN GLIGOR FĂGĂRAŞ, Jud. BRAŞOV Telefon ) Naţio

Curriculum vitae Informaţii personale Nume şi prenume Adresă VĂIDEAN GLIGOR FĂGĂRAŞ, Jud. BRAŞOV Telefon ) Naţio Curriculum vitae Informaţii personale Nume şi prenume Adresă VĂIDEAN GLIGOR FĂGĂRAŞ, Jud. BRAŞOV Telefon 0733 013 231 E-mail) gvaidean@yahoo.com Naţionalitate) ROMÂNĂ Data naşterii 29.04.1974 Experienţa

Mai mult

5 - CV

5 - CV Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) 5 Str. Horia, 540045 Braşov, Romȃnia Telefon(oane) 0268-410329 Mobil: 0727188359 Fax(uri) E-mail(uri) gabriela.chefneux@unitbv.ro;

Mai mult

Curriculum vitae

Curriculum vitae Curriculum vitae Informaţii personale Nume / Prenume BURDEA Raul Ioan Adresa(e) Str. Mileniului, nr.7 Satu Mare Telefon(-oane) Mobil: 0752275762 E-mail(uri) raul_burdea@yahoo.com Nationalitate(-tati) română

Mai mult

* NOTE

* NOTE Curriculum vitae Europass INFORMATII PERSONALE Nume, prenume Adresa NEN, MADLENA Bvd. George Cosbuc nr. 39-49, Bucuresti, Romania Telefon fix +40 (0) 21 3354665 Telefon mobil E-mail madlenanen@yahoo.com,

Mai mult

Microsoft Word - CV conf.univ.dr. Roxana Maier, cu poza, pt UAV

Microsoft Word - CV conf.univ.dr. Roxana Maier, cu poza, pt UAV Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Maier, Roxana Viorica ARAD Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Naţionalitate Birou: Acasă: roxanamaierpsiho@gmail.com Română Data

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Vedinaş Verginia verginia.vedinas@rcc.ro Mobil: Naţionalitate(-tăţi) Română Data naşterii 17 februarie

Mai mult

cv elvira mai, copie

cv elvira mai, copie Introduceți text prin tastare Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Beldiman, Elvira Adresă Bucuresti, România Naţionalitate Romana E-mail avoelvira@yahoo.co.uk Locul de muncă vizat

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Vasile / Nicolae Telefon(oane) Mobil: Fax(uri) (uri) nvasil

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Vasile / Nicolae Telefon(oane) Mobil: Fax(uri)  (uri) nvasil Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Vasile / Nicolae Telefon(oane) Mobil: 0724-028 314 Fax(uri) E-mail(uri) nvasile54@gmail.com Naţionalitate Română Data naşterii 16.06.1954

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass . Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă Sat. Cîndești, com. Dumbrăveni, jud. Vrancea Telefon 0740134033 E-mail cosmarobin@gmail.com Naţionalitate Română Data naşterii 10

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume, Prenume Funcţie Adresă Niţă Adrian-Florin Şef lucrări Codrii Cosminului 50, Braşov, România Telef

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume, Prenume Funcţie Adresă Niţă Adrian-Florin Şef lucrări Codrii Cosminului 50, Braşov, România Telef Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume, Prenume Funcţie Adresă Niţă Adrian-Florin Şef lucrări Codrii Cosminului 50, Braşov, România Telefon 0762 61 77 43 E-mail nitaadrian@hotmail.com Domenii

Mai mult

Mihaela Popa

Mihaela Popa Mihaela Popa Profesoara Experienta profesionala Perioda Septembrie 2007-prezent Functia sau postul ocupat Director adjunct Principalele activitati si responsabilitati Cordonarea activitatii instructiv

Mai mult

CURRICULUM VITAE I. DATE BIOGRAFICE - Numele şi prenumele: Istrătoaie Manuela Lavinia - Data naşterii: 18 martie Locul naşterii: Craiova, judeţ

CURRICULUM VITAE I. DATE BIOGRAFICE - Numele şi prenumele: Istrătoaie Manuela Lavinia - Data naşterii: 18 martie Locul naşterii: Craiova, judeţ CURRICULUM VITAE I. DATE BIOGRAFICE - Numele şi prenumele: Istrătoaie Manuela Lavinia - Data naşterii: 18 martie 1976 - Locul naşterii: Craiova, judeţul Dolj - Domiciliul: Craiova - Naţionalitatea: română

Mai mult

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA,FUNCŢIONAREA ŞI FINANŢAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE DIN UNIVERSITATEA,,CONSTANTIN BRÂNCOVEANU -PITEŞTI 2016

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA,FUNCŢIONAREA ŞI FINANŢAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE DIN UNIVERSITATEA,,CONSTANTIN BRÂNCOVEANU -PITEŞTI 2016 REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA,FUNCŢIONAREA ŞI FINANŢAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE DIN UNIVERSITATEA,,CONSTANTIN BRÂNCOVEANU -PITEŞTI 2016 PREAMBUL Cercetarea ştiinţifică este o componentă fundamentală

Mai mult

Curriculum Vitae opass Informatii personale Nume/Prenume : Serban Gabriela Adresa: str.slt.gavrilov Corneliu, nr.308, localitatea Tulcea, Romania Tele

Curriculum Vitae opass Informatii personale Nume/Prenume : Serban Gabriela Adresa: str.slt.gavrilov Corneliu, nr.308, localitatea Tulcea, Romania Tele Curriculum Vitae opass Informatii personale Nume/Prenume : Serban Gabriela Adresa: str.slt.gavrilov Corneliu, nr.308, localitatea Tulcea, Romania Telefon: 0240 / 516858 int.103 Mobil: 0751 012 396 E-mail:

Mai mult

Curriculum Vitae Europass Informatii personale Nume / Prenume Bran Simion Nationalitate(-ati) Romana Experienta profesionala Perioada Functia sau post

Curriculum Vitae Europass Informatii personale Nume / Prenume Bran Simion Nationalitate(-ati) Romana Experienta profesionala Perioada Functia sau post Curriculum Vitae Europass Informatii personale Nume / Prenume ran Simion Nationalitate(-ati) Romana Experienta profesionala 03 prezent Conferentiar, Doctor in Stiinte Medicale Disciplina Chirurgie si Implantologie

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass 1 Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Oltean Galafteon Adresă 35 B-dul 1 Decembrie 1918, 540003 Târgu Mureş, Romania Telefon (40-365) 809552 Mobil: (40) 722 771065 Fax (40-265)

Mai mult

Europass CV

Europass CV Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresa(e) Str. Mărăşeşti, nr. 157, Telefon(oane) 0234.51.77.15 Fax(uri) 0234.51.77.15 E-mail(uri) cristuta.alina@ub.ro Naţionalitate(-tăţi)

Mai mult

HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHH Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Anghel, Florentina

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Tatu, Cristian Ionuț Adresă(e) 74, sos. Colentina, 021188, Sector 2, București, România Telefon(oane) Mobil: 0721.227.397 Fax(uri) E-mail(uri)

Mai mult

Microsoft Word - CV-prof.Hedesiu.docx

Microsoft Word - CV-prof.Hedesiu.docx Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) HEDESIU MIHAELA CARMEN Fax(uri) E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) Data naşterii Sex mhedesiu@umfcluj.ro romana F Locul

Mai mult

Europass CV

Europass CV Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Răduț Casiana - Alexandra Adresa(e) Aleea Răsaritului, nr.3, bl 2,ap 2 Arad (România) Telefon(oane) 025728930 Mobil 0748420553 E-mail casiana.radut@gmail.com

Mai mult

10 ANI DE TRANSFORMĂRI ŞI REALIZĂRI ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MILITAR UNIVERSITAR SIBIAN

10 ANI DE TRANSFORMĂRI ŞI REALIZĂRI ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MILITAR UNIVERSITAR SIBIAN 10 ANI DE TRANSFORMĂRI ŞI REALIZĂRI ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MILITAR UNIVERSITAR SIBIAN Col.prof.univ.dr. Alexandru BABOŞ Academia Forţelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu este succesoarea şi continuatoarea

Mai mult

Anunt documente dosar de recrutare

Anunt documente dosar de recrutare MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ DIRECŢIA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Nesecret Exemplar unic Nr. 233088 din 13.01.2017 A N U N Ţ D O S A R D E R E C R U T A R E Pentru

Mai mult

Microsoft Word - OLGA CV 2016 Ro

Microsoft Word - OLGA CV 2016 Ro Curriculum vitae MOLDOVAN OLGA DOMNICA Informaţii personale Nume / Prenume MOLDOVAN Olga Domnicqa Adresă Str. Iuliu Maniu, Bl.22, 3t.3, AP. 8 Arad, jud. Arad Telefon - Mobil: (40-742) 354 566 Fax E-mail

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) POTING SIMONA Jud. TIMIS, Romania Telefon(oane) 0256-294231 Fax(uri) 0256-294234 E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) simona.poting@tm.anofm.ro

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) MUREŞAN CLAUDIA Calea Romanilor, cod , Arad, România Telefon(oane) Mobil

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) MUREŞAN CLAUDIA Calea Romanilor, cod , Arad, România Telefon(oane) Mobil Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) MUREŞAN CLAUDIA Calea Romanilor, cod 310112, Arad, România Telefon(oane) Mobil : 0257 219331 Fax(uri) Fax: 0257 219242 E-mail(uri)

Mai mult

Microsoft Word - CV Angela Tudor _1_.doc

Microsoft Word - CV Angela Tudor _1_.doc INFORMAŢII PERSONALE TUDOR ANGELA Sos. Pantelimon, Nr. 144, sector 2, București, România 0788 905 031, 0721 182 019 angela.tudor@culturadata.ro angela_tudor2004@yahoo.com Sexul feminin Data naşterii 04

Mai mult

MODEL DE CURRICULUM VITAE

MODEL DE CURRICULUM VITAE C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAŢII PERSONALE Nume Adresă DANIELA RODICA JALOBEANU Facultatea de Filosofie Universitatea Bucureşti Splaiul Independenţei 204 Bucureşti Telefon + 40 21 318 15 56 Fax

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă E-mail Naţionalitate Experienţa profesională MARIAN Andrei-Lucian Iași, România andrei.marian@uaic.ro Română Data naşterii 20 septembrie

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Ráduly-Zörgő Eva-Ileana Adresă(e) Str. Republicii nr. 43/3, Cluj-Napoca , Telefon(

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Ráduly-Zörgő Eva-Ileana Adresă(e) Str. Republicii nr. 43/3, Cluj-Napoca , Telefon( Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Ráduly-Zörgő Eva-Ileana Adresă(e) Str. Republicii nr. 43/3, Cluj-Napoca 400015, Telefon(oane) 0264 596505 Mobil: 0744 93 14 64 Fax(uri) - E-mail(uri)

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresa(e) Telefon(-oane) E-mail(uri) MAN Otilia-Rica otilia.man@ugal.ro Nationalitate(-tati) româna Data naşterii Sex Domeniul ocupaţional

Mai mult

Grile de evaluare pentru ocuparea posturilor didactice

Grile de evaluare pentru ocuparea posturilor didactice Grilele pentru evaluarea candidaţilor la concursul pentru ocuparea posturilor didactice la aprobate prin H.S 122/27.04.2009 Preparator universitar Nr. Crt. Criteriu de evaluare Indicator de performanţă

Mai mult

rezumat RO teza CEDobrota +CV.pdf

rezumat RO teza CEDobrota +CV.pdf Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume DOBROTĂ Carmen-Elena Adresă Bucureşti, sector 5 Telefon 0040 729 012 676 Fax 0040 318172057 E-mail dobrotacarmen@yahoo.com Naţionalitate Română

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Costea Radu Virgil Adresă(e) Telefon(oane) Mobil: Fax(uri) (

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Costea Radu Virgil Adresă(e) Telefon(oane) Mobil: Fax(uri)  ( Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) 0213180760 Mobil: 0722348368 Fax(uri) E-mail(uri) rcostea2000@yahoo.com Naţionalitate(-tăţi) Română Data naşterii 14.08.1960

Mai mult

C U R R I C U L U M V I T A E EUROPASS INFORMATII PERSONALE Nume/ prenume Grigoriu Aniţa Adresa(e) Bucureşti, Sector 4 Telefon(oane) E-ma

C U R R I C U L U M V I T A E EUROPASS INFORMATII PERSONALE Nume/ prenume Grigoriu Aniţa Adresa(e) Bucureşti, Sector 4 Telefon(oane) E-ma C U R R I C U L U M V I T A E EUROPASS INFORMATII PERSONALE Nume/ prenume Grigoriu Aniţa Adresa(e) Bucureşti, Sector 4 Telefon(oane) 0721 706 354 E-mail (uri) anitzavn@yahoo.com Nationalitate (-tati) Română

Mai mult

This image cannot currently be displayed. Curriculum vitae Europass Informații personale Nume / Prenume Adresă(e) Barbu, Daniela Mariana Universitatea

This image cannot currently be displayed. Curriculum vitae Europass Informații personale Nume / Prenume Adresă(e) Barbu, Daniela Mariana Universitatea This image cannot currently be displayed. Curriculum vitae Europass Informații personale Nume / Prenume Adresă(e) Barbu, Daniela Mariana Universitatea Transilvania din Brașov, Bulevardul Eroilor, nr. 29,

Mai mult

Microsoft Word - cv04.doc

Microsoft Word - cv04.doc Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) +40234517715 Mobil: Fax(uri) +40234517715 E-mail(uri) floringrapa@yahoo.com Naţionalitate(-tăţi) Română Data naşterii

Mai mult

Curriculum Vitae PANCO Tatiana INFORMAŢII PERSONALE Nume, prenume Adresă(e) Telefon(oane) (uri) Naţionalitatea Data naşterii Sexul LOCUL DE MUNC

Curriculum Vitae PANCO Tatiana INFORMAŢII PERSONALE Nume, prenume Adresă(e) Telefon(oane)  (uri) Naţionalitatea Data naşterii Sexul LOCUL DE MUNC INFORMAŢII PERSONALE Nume, prenume Adresă(e) Telefon(oane) E-mail(uri) Naţionalitatea Data naşterii Sexul LOCUL DE MUNCĂ VIZAT / DOMENIUL OCUPAŢIONAL EXPERIENŢA PROFESIONALĂ Activităţi şi responsabilităţi

Mai mult

1

1 U N I V E R S I T A T E A V A S I L E A L E C S A N D R I D I N B A C Ă U PRIVIND ORGANIZAREA, DESFĂŞURAREA ŞI FINANŢAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE COD: PREZENTA DOCUMENTAŢIE ESTE PROPRIETATEA UNIVERSITĂŢII

Mai mult

Chirita Ioan Ciprian - Curriculum Vitae (2019)

Chirita Ioan Ciprian - Curriculum Vitae  (2019) Coordonarea unui numar de 164 de persoane din cadrul celor doua secții subordonate: Secția de Administrare Clădiri şi Secția de curățenie; Urmărirea desfăşurării contractelor asociațiilor administrate

Mai mult

Curriculum Vitae Turcu Mihaela Daniela CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ EXPERIENŢA PROFESIONALĂ Perioada

Curriculum Vitae Turcu Mihaela Daniela CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ EXPERIENŢA PROFESIONALĂ Perioada CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ EXPERIENŢA PROFESIONALĂ TURCU MIHAELA DANIELA Str. Unirii, nr. 131, cod poştal 810004, România 0733986736 dana_turcu2004@yahoo.com

Mai mult

ANEXĂ

ANEXĂ Evidenţa programelor de masterat pentru care au fost încheiate cu CECCAR protocoale de înscriere directă la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil Nr. crt. Facultatea Programul de masterat

Mai mult

Europass CV

Europass CV Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE ZAHIU MIHAELA Strada Chezășiei, Nr.43, Sector 3, București 0724.326.739 mihaela.zahiu@gmail.com Sexul Feminin Data naşterii 10.11.1984 Naţionalitatea Română EXPERIENŢA

Mai mult

Curriculum vitae Europass INFORMAŢII PERSONALE Nume CÂRSTEA CLAUDIA-GEORGETA Naţionalitate Română Data naşterii 15 no

Curriculum vitae Europass INFORMAŢII PERSONALE Nume CÂRSTEA CLAUDIA-GEORGETA  Naţionalitate Română Data naşterii 15 no Curriculum vitae Europass INFORMAŢII PERSONALE Nume CÂRSTEA CLAUDIA-GEORGETA E-mail carstea.claudia@unitbv.ro Naţionalitate Română Data naşterii 15 noiembrie 1968 DOMENIUL OCUPATIONAL Cadru didactic universitar

Mai mult

* NOTE

* NOTE FORMAT E UROPEAN CURRICULUM VITAE INFORMATII PERSONALE Nume Adresa Telefon Fax E-mail Streteanu Florin Cluj-Napoca Nationalitate Român Data nasterii EXPERIENTA PROFESIONALA Perioada Perioada 2003 - prezent

Mai mult

L I S T A lucrărilor ştiinţifice Prof.univ.dr.Mihai Floroiu A. Teza de doctorat STUDIU ASUPRA CARACTERULUI PLURIDISCIPLINAR AL TRATATELOR INTERNATIONA

L I S T A lucrărilor ştiinţifice Prof.univ.dr.Mihai Floroiu A. Teza de doctorat STUDIU ASUPRA CARACTERULUI PLURIDISCIPLINAR AL TRATATELOR INTERNATIONA L I S T A lucrărilor ştiinţifice Prof.univ.dr.Mihai Floroiu A. Teza de doctorat STUDIU ASUPRA CARACTERULUI PLURIDISCIPLINAR AL TRATATELOR INTERNATIONALE. DREPTUL CIVIL CA RAMURA DE REFERINTA ÎN MATERIE

Mai mult

INFORMAŢII PERSONALE

INFORMAŢII PERSONALE INFORMAŢII PERSONALE TRIFF ZORICA AURICA RETRU RAREȘ, 12/6, BAIA MARE, 430043, ROMÂNIA 0740089060 zriff@yahoo.com Sexul F Data naşterii 20/06/1971 Naţionalitatea ROMÂNĂ LOCUL DE MUNCA 01. 02. 2017 Universitatea

Mai mult

Curriculum Vitae Date personale Nume Adresa de contact CALISTRU Petre Iacob Centrul de Diagnostic si Tratament "Dr. Victor Babes" - Sos. Mihai Bravu n

Curriculum Vitae Date personale Nume Adresa de contact CALISTRU Petre Iacob Centrul de Diagnostic si Tratament Dr. Victor Babes - Sos. Mihai Bravu n Curriculum Vitae Date personale Nume Adresa de contact CALISTRU Petre Iacob Centrul de Diagnostic si Tratament "Dr. Victor Babes" - Sos. Mihai Bravu nr. 281, Sector 3, Telefon 021/317.95.03 Fax 021/317.95.02

Mai mult

A n e x a nr

A n e x a nr UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR DEPARTAMENTUL DE Economie, Contabilitate Şi Afaceri Internaţionale Postul scos la concurs Lector, Poz. 33 Disciplinele postului

Mai mult

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE ÎN DOMENIUL DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ 1. DATELE PERSONALE ALE CERCETĂTORULUI POSTDOCTORAT 1.1. Nume: GALEA 1.2. Prenume: ION 1.3. Codul unic de identificare: 1 1.4. Gradul didactic:

Mai mult