Transp.de pasageri si marfuri pe moduri de transp, in anul 2018.pdf

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Transp.de pasageri si marfuri pe moduri de transp, in anul 2018.pdf"

Transcriere

1

2

3 ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ TRANSPORTUL DE PASAGERI ŞI MĂRFURI PE MODURI DE TRANSPORT, ÎN ANUL 2018 MARTIE 2019

4 CUPRINS Pagina Notă metodologică... 7 Transportul de pasageri şi mărfuri pe moduri de transport, în anul Transportul de pasageri, pe moduri de transport şi destinaţii, în trimestrul IV şi anul Transportul public local de pasageri pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe şi mijloace de transport, în trimestrul IV şi anul Indicele de utilizare a capacităţii vehiculelor pentru transportul terestru de pasageri, în trimestrul IV şi anul Transportul rutier interurban şi internaţional de pasageri pe tipuri de servicii de transport, în trimestrul IV şi anul Transportul rutier interurban şi internaţional de pasageri, pe macroregiuni şi regiuni de dezvoltare, în trimestrul IV şi anul Transportul rutier interurban şi internaţional de pasageri pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi servicii de transport, în trimestrul IV şi anul Consumul de combustibil în transportul rutier interurban şi internaţional de pasageri, în trimestrul IV şi anul Transportul de mărfuri, pe moduri de transport şi destinaţii, în trimestrul IV şi anul Parcursul mărfurilor, pe moduri de transport şi destinaţii, în trimestrul IV şi anul Transportul de mărfuri pe diviziuni de mărfuri, moduri de transport şi destinaţii, în anul Transportul de mărfuri pe diviziuni de mărfuri, moduri de transport şi destinaţii, în trimestrul IV Transportul intermodal de mărfuri pe reţeaua feroviară, în anul Transportul intermodal de mărfuri pe reţeaua feroviară, în trimestrul IV Transportul feroviar naţional, internaţional şi de tranzit, pe diviziuni de mărfuri, în anul Transportul feroviar naţional, internaţional şi de tranzit, pe diviziuni de mărfuri, în trimestrul IV Transportul feroviar internaţional, pe diviziuni de mărfuri şi ţări de încărcare şi descărcare din vagoane complete, în anul Transportul feroviar internaţional, pe diviziuni de mărfuri şi ţări de încărcare şi descărcare din vagoane complete, în trimestrul IV

5 18. Parcursul mărfurilor în transportul feroviar internaţional, pe diviziuni de mărfuri şi ţări de încărcare şi descărcare din vagoane complete, în anul Parcursul mărfurilor în transportul feroviar internaţional, pe diviziuni de mărfuri şi ţări de încărcare şi descărcare din vagoane complete, în trimestrul IV Transportul feroviar naţional, după lungimea călătoriei şi natura mărfurilor transportate, în anul Transportul feroviar naţional, după lungimea călătoriei şi natura mărfurilor transportate, în trimestrul IV Parcursul tarifar al mărfurilor în transportul feroviar naţional, după lungimea călătoriei şi natura mărfurilor transportate, în anul Parcursul tarifar al mărfurilor în transportul feroviar naţional, după lungimea călătoriei şi natura mărfurilor transportate, în trimestrul IV Transportul de mărfuri periculoase pe calea ferată, în anul Transportul de mărfuri periculoase pe calea ferată, în trimestrul IV Parcursul mărfurilor periculoase pe calea ferată, în anul Parcursul mărfurilor periculoase pe calea ferată, în trimestrul IV Transportul feroviar de tranzit, în vagoane complete, pe diviziuni de mărfuri, în anul Transportul feroviar de tranzit, în vagoane complete, pe diviziuni de mărfuri, în trimestrul IV Indicatorii tehnico-economici de utilizare în transportul feroviar, în anul Indicatorii tehnico-economici de utilizare în transportul feroviar, în trimestrul IV Transportul feroviar naţional pentru vagoane complete, încărcări şi descărcări, pe regiuni de dezvoltare şi diviziuni de mărfuri, în anul Transportul feroviar naţional pentru vagoane complete, încărcări şi descărcări, pe regiuni de dezvoltare şi diviziuni de mărfuri, în trimestrul IV Transportul feroviar naţional de mărfuri, intra şi interregional, pentru vagoane complete, pe regiuni de încărcare şi descărcare, în anul Transportul feroviar naţional de mărfuri, intra şi interregional, pentru vagoane complete, pe regiuni de încărcare şi descărcare, în trimestrul IV Mărfuri transportate şi parcursul mărfurilor în transportul de tranzit, pe reţeaua principală a CFR, pe ţări de încărcare şi descărcare, în anul Mărfuri transportate şi parcursul mărfurilor în transportul de tranzit, pe reţeaua principală a CFR, pe ţări de încărcare şi descărcare, în trimestrul IV Transportul rutier de mărfuri, pe tipuri de transport şi destinaţii, în anul Transportul rutier de mărfuri, pe tipuri de transport şi destinaţii, în trimestrul IV

6 40. Transportul rutier pe diviziuni de mărfuri, în anul Transportul rutier pe diviziuni de mărfuri, în trimestrul IV Structura transportului rutier pe diviziuni de mărfuri, în anul Structura transportului rutier pe diviziuni de mărfuri, în trimestrul IV Structura transportului rutier de mărfuri pe tipuri de transport, în anul Structura transportului rutier de mărfuri pe tipuri de transport, în trimestrul IV Transportul rutier de mărfuri, pe tipuri de autovehicule şi capacităţi de transport, în anul Transportul rutier de mărfuri, pe tipuri de autovehicule şi capacităţi de transport, în trimestrul IV Transportul rutier naţional de mărfuri, pe tipuri de autovehicule şi lungimea călătoriei, în anul Transportul rutier naţional de mărfuri, pe tipuri de autovehicule şi lungimea călătoriei, în trimestrul IV Transportul rutier de mărfuri, pe categorii de mărfuri periculoase şi tipuri de transport, în anul Transportul rutier de mărfuri, pe categorii de mărfuri periculoase şi tipuri de transport, în trimestrul IV Transportul rutier internaţional de mărfuri, încărcări şi descărcări, pe ţări de încărcare şi descărcare, în anul Transportul rutier internaţional de mărfuri, încărcări şi descărcări, pe ţări de încărcare şi descărcare, în trimestrul IV Transportul rutier naţional, încărcări şi descărcări, pe regiuni de dezvoltare şi diviziuni de mărfuri, în anul Transportul rutier naţional, încărcări şi descărcări, pe regiuni de dezvoltare şi diviziuni de mărfuri, în trimestrul IV Transportul rutier naţional de mărfuri, intra şi interregional, pe regiuni de încărcare şi descărcare, în anul Transportul rutier naţional de mărfuri, intra şi interregional, pe regiuni de încărcare şi descărcare, în trimestrul IV Lungimea liniilor, numărul vehiculelor în inventar şi al pasagerilor transportaţi în transportul public local de pasageri, în anul Transportul internaţional de mărfuri pe căi navigabile interioare, pe ţări de încărcare şi descărcare, în trimestrul IV şi anul Transportul naţional de mărfuri pe căi navigabile interioare, pe grupe de distanţe parcurse, în trimestrul IV şi anul

7 NOTĂ METODOLOGICĂ Datele statistice prezentate în lucrare reflectă operaţiunile de transport de pasageri şi mărfuri realizate cu mijloace caracteristice modurilor de transport feroviar, rutier, maritim, pe căi navigabile interioare şi aerian. Transportul de pasageri include şi transportul public local de pasageri, iar transportul de mărfuri, cuprinde şi indicatori referitori la transportul de mărfuri prin conducte petroliere magistrale. Pasagerii transportaţi sunt pasagerii care efectuează o călătorie utilizând mijloace de deplasare caracteristice unui mod de transport şi destinate, prin construcţie, transportului de pasageri. La transportul pe calea ferată sunt incluşi pasagerii plecaţi din staţiile de pe reţeaua naţională de căi ferate, indiferent de destinaţie şi pasagerii intraţi în ţară prin staţiile de frontieră. Datele privind pasagerii înregistrați în transportul maritim se referă la pasageri de croazieră, inclusiv pasageri de croazieră în excursie - intrări. Parcursul pasagerilor exprimă volumul transportului de pasageri determinat funcţie de numărul pasagerilor transportaţi şi de distanţa parcursă efectiv, de fiecare pasager, în transport rutier, feroviar şi pe căi navigabile interioare. Pentru transportul feroviar, distanţa luată în calcul pentru parcursul pasagerilor este distanţa parcursă pe reţeaua naţională de cale ferată. Locuri-km oferite: suma produselor dintre locurile disponibile prin construcţie, în vehiculele de pasageri, pe scaune, respectiv, pe scaune şi în picioare şi distanţa pe care o parcurge vehiculul. Transportul naţional de pasageri reprezintă transportul de pasageri efectuat între două localităţi situate pe teritoriul naţional. Transportul internaţional de pasageri reprezintă transportul de pasageri între teritorii naţionale diferite, o localitate fiind situată pe teritoriul naţional. Transportul prin servicii regulate: transport rutier public de persoane naţional ṣi internaţional, desfăṣurat pe bază de grafice de circulaţie, pe trasee ṣi cu puncte de oprire stabilite. Transportul prin servicii regulate speciale: transport rutier public de persoane, efectuat la solicitarea unui beneficiar, pentru anumite categorii de persoane, respectiv: salariaţi (muncitori) între domiciliu şi locul de muncă, elevi şi studenţi spre/dinspre instituţiile de învăţământ, în transport naţional ṣi internaţional. Transportul prin servicii ocazionale: transportul grupurilor de persoane constituite, cu ocazia unor evenimente, manifestări, agrement, turism, ş.a., în transport naţional ṣi internaţional. Transportul de persoane în cont propriu: transportul efectuat doar de societăţi înregistrate, ca activitate secundară sau suplimentară, pasagerii transportaţi şi conducătorii auto fiind angajaţii acestora, transportul făcându-se în interesul activităţii, în transport naţional ṣi internaţional. Transportul public local de pasageri reprezintă operaţiunea de transport de pasageri care se efectuează cu un vehicul rutier de transport, precum şi cu metroul, în interiorul zonei administrativteritoriale a unei localităţi, fără a depăşi limitele acesteia. Autobuzele sunt autovehicule destinate transportului de pasageri, cu o capacitate de mai mult de 9 locuri pe scaune şi în picioare, inclusiv locul conducătorului auto. Microbuzele sunt autobuze cu o capacitate de transport de cel mult 22 de pasageri pe scaune şi în picioare, în afara conducătorului auto. Mărfurile transportate: volumul mărfurilor care fac obiectul transportului într-o perioadă de timp. Pentru modurile de transport rutier, feroviar, maritim şi pe căi navigabile interioare, tipurile de mărfuri transportate sunt înregistrate conform Clasificării Standard pentru Statistica Transporturilor, NST În transportul rutier se cuprind mărfurile transportate în cont propriu sau contra plată, cu autovehicule înmatriculate în România. În transportul feroviar, maritim, pe căi navigabile interioare şi aerian se înregistrează mărfurile transportate indiferent de naţionalitatea mijlocului de transport. Parcursul mărfurilor se determină în funcţie de greutatea mărfurilor transportate şi de distanţele parcurse de mijloacele care le transportă, de la locul de încărcare până la locul de descărcare. Indicatorul se calculează pentru modurile de transport rutier, feroviar, pe căi navigabile interioare şi prin conducte. Distanţele considerate sunt distanţele parcurse pe teritoriul naţional, cu excepţia transportului rutier. Transportul feroviar de mărfuri cuprinde mărfurile încărcate în vagoane şi expediate pe reţeaua de cale ferată, indiferent de destinaţie, precum şi mărfurile încărcate în vagoanele intrate prin staţii de frontieră, având ca destinaţie o staţie de pe reţeaua naţională sau în tranzit spre o staţie din străinătate. Parcursul tarifar al mărfurilor se stabileşte potrivit distanţelor din documentele de transport, iar pentru parcursul net se ia în considerare distanţa efectiv parcursă pe reţeaua naţională de cale ferată. 7

8 Transportul naţional de mărfuri reprezintă transportul efectuat între două locuri (un loc de încărcare şi altul de descărcare), ambele situate în România. În transportul rutier, feroviar şi pe căi navigabile interioare, calculul se efectuează conform metodologiei Eurostat, cu evitarea dublei înregistrări. În transportul maritim se însumează mărfurile descărcate şi partea din mărfurile încărcate în transport maritim naţional, pentru care nu au fost raportate descărcări. Transportul internaţional de mărfuri: transportul efectuat între două locuri, un loc de încărcare şi un loc de descărcare, situate în ţări diferite, unul dintre aceste locuri fiind pe teritoriul României. Începând cu semestrul I 2014, datele de transport rutier internaţional includ date de transport realizate cu mijloace de transport înmatriculate în România, între două locuri, un loc de încărcare şi unul de descărcare, ambele situate în aceeaşi ţară (cabotaj) sau în ţări diferite (transport între state terţe), fără încărcări sau descărcări pe teritoriul României, date incluse anterior în transportul de tranzit. Tranzitul este transportul realizat între două locuri, unul de încărcare şi altul de descărcare, ambele situate în alte ţări sau altă ţară, fără nici o încărcare sau descărcare pe teritoriul naţional al României. Indicatorul este definit în transportul feroviar şi pe căi navigabile interioare. Conform metodologiei EUROSTAT şi Acordului suplimentar la Convenţia de colaborare dintre Institutul Naţional de Statistică şi Institutul Naţional de Statistică al Bulgariei, cu începere din anul 2010, datele de transport de tranzit pe căi navigabile interioare, includ date statistice trimestriale privind transportul pe căi navigabile interioare, între porturi din Bulgaria. Mărfurile transportate prin conducte petroliere magistrale reprezintă greutatea produselor petroliere pompate prin conducte şi ajunse la destinaţie, exprimată în tone. Distanţa medie de transport a unei tone de marfă pe calea ferată se calculează prin utilizarea parcursului tarifar al mărfurilor, stabilit pentru ruta cea mai scurtă dintre locul de încărcare şi descărcare, conform documentelor însoṭitoare şi reflectă serviciul prestat clienţilor de unităţile de transport feroviar. Începând cu anul 2013, valorile indicatorului parcursul vehiculelor în transportul public local cu metroul se calculeză în tren-km. Anterior, valorile indicatorului au fost calculate în REM-km. Sursa datelor: Datele privind transportul de pasageri şi mărfuri pe calea ferată, transportul de pasageri pe căi navigabile interioare, transportul prin conducte magistrale şi transportul public local de pasageri se obţin prin observarea totală a unităţilor autorizate să efectueze activitatea de transport. Începând cu trimestrul III 2015, datele privind pasagerii pensionari cu domiciliul în Municipiul Bucureṣti, beneficiari de gratuităṭi conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 139/2006, nu sunt disponibile. Datele referitoare la transportul maritim de mărfuri şi pasageri şi transportul de mărfuri pe căi navigabile interioare sunt colectate prin cercetări statistice exhaustive ale căror respondenţi sunt Administraţiile Portuare, Căpităniile Portuare Zonale, Primăriile care administrează porturi, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi societăţile comerciale operatori de transport maritim de containere, pentru toate navele operate în porturi, indiferent de naṭionalitatea de înregistrare a acestora. Datele privind transportul aerian sunt obţinute de la administraţiile aeroportuare naţionale, pentru toate aeronavele care aterizează/decolează pe/de pe aeroporturi (indiferent de naţionalitatea aeronavei) şi realizează servicii comerciale. Valorile indicatorilor privind transportul rutier interurban şi internaţional de pasageri sunt obţinute pe baza unei cercetări statistice selective trimestriale. Începând cu anul 2008 unitatea de observare este autovehiculul rutier cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, pentru care este deţinută o licenţă validă de transport de pasageri. Pentru anii anteriori, unitatea de observare era întreprinderea cu activitate de transport de pasageri. Transportul rutier de mărfuri se stabileşte pe baza unei anchete statistice selective, cu unitate de observare autovehiculul pentru transportul de mărfuri, înmatriculat în România, cu o sarcină utilă maximă autorizată de cel puţin 3,5 tone. Baza de sondaj a autovehiculelor pentru transportul mărfurilor conṭine informaṭii transmise de către Autoritatea Rutieră Română. În fiecare trimestru se extrage un eşantion de vehicule/săptămână, cu asigurarea reprezentativităţii pe trimestru. Un autovehicul din baza de sondaj poate fi inclus în eşantion o singură dată pe an, iar culegerea datelor pentru activitatea realizată se face pentru săptămâna în care a fost inclus în eşantion. Pentru fiecare strat eşantionul se stabileşte conform repartiţiei Neyman. 8

9 TRANSPORTUL DE PASAGERI ŞI MĂRFURI PE MODURI DE TRANSPORT, ÎN ANUL 2018 Sectorul transporturilor reprezintă o ramură importantă a economiei şi deschide noi perspective pentru atingerea unui grad înalt de mobilitate a pasagerilor şi mărfurilor prin utilizarea diferitelor moduri de transport, în mod separat şi combinat. Transportul de mărfuri impulsionează schimburile comerciale şi creşterea economică. Dintre modurile de transport, transportul rutier s-a dovedit a fi modul de transport cel mai flexibil şi mai des utilizat. Eforturile de creṣtere a ponderii celorlalte moduri de transport sunt susṭinute ṣi continue. Se remarcă încercările de optimizare a transportului cu încărcătură ṣi scăderea cazurilor traseelor în gol. Transportul de pasageri Evoluţie pozitivă a numărului de pasageri transportaṭi ṣi a parcursului acestora în transportul rutier. În anul 2018, în transportul interurban şi internaţional au fost transportaţi mii pasageri ṣi mii pasageri în transport public local (vezi Nota metodologică). Cei mai mulţi pasageri, respectiv mii pasageri, au călătorit cu autobuze şi microbuze în transport public local (tabelul nr.1). Transportul interurban şi internaţional de pasageri În perioada cercetată, transportul rutier de pasageri a deţinut cea mai mare pondere în total (80,3%), fiind urmat de transportul feroviar (14,8%). În transport internaţional de pasageri au fost înregistraṭi mii pasageri, respectiv 4,8%, în proporṭie de 87,9% în transport aerian (tabelul nr.1). Comparativ cu anul 2017, transportul rutier a înregistrat cele mai mari creṣteri atât la numărul de pasageri transportaţi, cât ṣi la parcursul acestora, cu 11,0% ṣi, respectiv, cu 9,7%. Transportul feroviar de pasageri a înregistrat scăderi atât la numărul de pasageri transportaţi cât ṣi la parcursul acestora, cu 3,7% ṣi respectiv, cu 1,5%. Transportul pe căi navigabile interioare a înregistrat un număr de 120 mii pasageri transportaṭi ṣi 6000 mii pasageri-km, exclusiv în transport naṭional, ambii indicatori înregistrând o scădere cu 21,6% faṭă de anul În transportul maritim nu au fost înregistraţi pasageri în această perioadă. Transportul aerian a înregistrat o creṣtere cu 7,9% în ceea ce priveṣte numărul de pasageri transportaṭi, respectiv mii pasageri, din care 87,0% au fost înregistraṭi în curse internaţionale. Transportul rutier - principalul mod de asigurare a mobilităţii persoanelor. Transport pe căi navigabile interioare *) Graficul nr.1 Pasageri transportaţi în anul % din mii pasageri - Transport aerian 4,9% Transport feroviar 14,8% Transport rutier 80,3% *) Date sub 0,05%. 9

10 Distanţa medie de transport a unui pasager a fost superioară anului 2017 în transportul feroviar, creṣtere cu 2,3%, dar a înregistrat o scădere cu 1,1% în transportul rutier. 1); 2) Transportul public local de pasageri Scădere uṣoară a numărului de pasageri înregistraṭi în transport public local (tabelul nr.1). Troleibuze² Metrou Tramvaie² Graficul nr.2 Pasageri transportaţi în transport public local mii pasageri ) Autobuze şi microbuze² anul 2017 anul 2018 Din totalul de mii pasageri transportaţi înregistraţi în transportul public local, 57,5% au călătorit cu autobuze şi microbuze. Parcursul pasagerilor a fost de milioane pasageri-km, din care 5919 milioane pasageri-km (50,2%) au fost înregistraṭi în transportul cu autobuze şi microbuze. Troleibuze² Graficul nr.3 Parcursul pasagerilor în transport public local - milioane pasageri-km Tramvaie² Metrou ) 2533 Autobuze şi microbuze² anul 2017 anul 2018 Transportul de mărfuri Trend ascendent al volumului mărfurilor transportate ṣi al parcursului acestora în transportul rutier (tabelele nr.8 ṣi 9). Transportul rutier de mărfuri a înregistrat o creştere cu 4,8% în ceea ce priveşte volumul mărfurilor transportate, comparativ cu anul Din totalul de mii tone mărfuri transportate, în transport naţional au fost înregistrate 76,7%. Volumul mărfurilor în... 1) Date provizorii. 2) Date care nu includ pasagerii pensionari cu domiciliul în Municipiul Bucureşti, beneficiari de gratuităţi conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.139/2006 (vezi Nota metodologică). 10

11 transport rutier naţional a crescut cu 4,4% faţă de anul precedent. Parcursul mărfurilor a crescut cu 7,4% comparativ cu anul 2017, în transport naţional înregistrându-se o creṣtere cu 6,0%. În transportul feroviar, volumul mărfurilor transportate a înregistrat o scădere cu 1,2% faṭă de anul precedent. Au fost transportate mii tone mărfuri, din care 79,8% în transport naţional. Parcursul tarifar al mărfurilor a marcat o scădere cu 5,1%. În transportul aerian, volumul mărfurilor transportate a înregistrat un total de 49 mii tone, creṣtere faṭă de anul 2017 cu 7,9% (tabelul nr.8). În transportul maritim au fost înregistrate mii tone, din care mii tone în transport internaţional. Faţă de anul precedent, volumul total a marcat o creṣtere cu 6,3%. Mărfurile transportate pe căi navigabile interioare în anul 2018, au totalizat mii tone, din care 54,3% în transport naţional. Volumul mărfurilor transportate a înregistrat o creṣtere cu 2,3% faţă de anul 2017, în timp ce parcursul mărfurilor a scăzut cu 2,0%. Transportul prin conducte petroliere magistrale a înregistrat 6459 mii tone mărfuri transportate, în timp ce parcursul mărfurilor a totalizat 1080 milioane tone-km. Valorile comparative cu anul precedent pentru volumul mărfurilor transportate sunt prezentate în graficul nr.4 şi cele ale parcursului mărfurilor în graficul nr.5. Aerian Conducte petroliere magistrale Graficul nr.4 Mărfurile transportate pe moduri de transport - mii tone - Căi navigabile interioare anul 2017 anul 2018 Maritim Feroviar Rutier Conducte petroliere magistrale Căi navigabile interioare Graficul nr.5 Parcursul mărfurilor pe moduri de transport - milioane tone-km anul 2017 anul 2018 Feroviar Rutier În anul 2018, în transportul rutier naţional, 63,9% din volumul mărfurilor au fost transportate pe distanţe între 1-49 km, 19,3% pe distanţe cuprinse între km ṣi 14,6% pe distanţe cuprinse între km (tabelul nr.48). În transportul naţional pe căi navigabile interioare, 61,1% din volumul mărfurilor au fost transportate pe distanţe cuprinse între km (tabelul nr.60). 11

12 30,9% Graficul nr.6 Transportul rutier pe diviziuni de mărfuri transportate, în anul 2018 (% din mii tone) Minereuri metalifere şi alte produse de minerit şi exploatare de carieră; turbă; uraniu şi thoriu Alte produse minerale nemetalice 8,9% 15,4% 26,7% 18,1% Mărfuri grupate: un amestec de tipuri de mărfuri transportate împreună Produse alimentare, băuturi şi tutun Alte diviziuni de mărfuri 31,5% Graficul nr.7 Transportul feroviar pe diviziuni de mărfuri transportate, în anul 2018 (% din mii tone) 27,7% Cărbune şi lignit; ţiţei şi gaze naturale Cocs, produse rafinate din petrol 6,4% 10,1% 24,3% Produse agricole, din vânătoare şi silvicultură; peşte şi alte produse din pescuit Chimicale, produse chimice şi fibre manufacturate; produse din cauciuc şi din mase plastice; combustibil nuclear Alte diviziuni de mărfuri Graficul nr.8 Transportul maritim pe diviziuni de mărfuri transportate, în anul 2018 (% din mii tone) 24,3% Produse agricole, din vânătoare şi silvicultură; peşte şi alte produse din pescuit Cărbune şi lignit; ţiţei şi gaze naturale 10,0% 11,6% 20,7% 33,4% Cocs, produse rafinate din petrol Mărfuri neidentificabile: mărfuri care din anumite motive nu pot fi identificate şi care nu pot fi clasificate în grupele Alte diviziuni de mărfuri Graficul nr.9 Transportul pe căi navigabile interioare pe diviziuni de mărfuri transportate, în anul 2018 (% din mii tone) 13,0% 5,6% 5,9% 26,7% 48,8% Minereuri metalifere şi alte produse de minerit şi exploatare de carieră; turbă; uraniu şi thoriu Produse agricole, din vânătoare şi silvicultură; peşte şi alte produse din pescuit Chimicale, produse chimice şi fibre manufacturate; produse din cauciuc şi din mase plastice; combustibil nuclear Cocs, produse rafinate din petrol Alte diviziuni de mărfuri 12

13 În transportul rutier, diviziunile de mărfuri cu cele mai mari ponderi în totalul mărfurilor transportate (graficul nr.6) au fost: minereuri metalifere şi alte produse de minerit şi exploatare de carieră; turbă; uraniu şi thoriu (26,7%) şi alte produse minerale nemetalice (18,1%). În ceea ce priveşte parcursul mărfurilor, diviziunile mărfuri grupate: un amestec de tipuri de mărfuri transportate împreună şi produse alimentare, băuturi şi tutun au deţinut cele mai mari ponderi în total parcurs, respectiv 37,0% şi 15,5% (tabelul nr.42). În transportul feroviar, ponderi semnificative în totalul mărfurilor transportate (graficul nr.7) au fost înregistrate pentru diviziunile: cărbune şi lignit; ţiţei şi gaze naturale (27,7%) ṣi cocs, produse rafinate din petrol (24,3%). În ceea ce priveşte parcursul mărfurilor, 27,4% din total este reprezentată de diviziunea cocs, produse rafinate din petrol şi 13,7% produse agricole, din vânătoare şi silvicultură; peşte şi alte produse din pescuit (tabelul nr.14). În transportul maritim, cele mai importante ponderi în total mărfuri transportate (graficul nr.8) au fost înregistrate la diviziunile produse agricole, din vânătoare şi silvicultură; peşte şi alte produse din pescuit (33,4%) şi cărbune şi lignit; ţiţei şi gaze naturale (20,7%). În transportul pe căi navigabile interioare ponderi importante în total mărfuri transportate (graficul nr.9) au fost înregistrate la diviziunile minereuri metalifere şi alte produse de minerit şi exploatare de carieră; turbă; uraniu şi thoriu (48,8%) şi produse agricole, din vânătoare şi silvicultură; peşte şi alte produse din pescuit (26,7%). În anul 2018, în transportul rutier de mărfuri, mărfurile transportate în cont propriu au reprezentat 54,3% din total, iar în ceea ce priveşte destinaţia, 23,3% din total mărfuri s-a înregistrat în transport internaţional (tabelul nr.38). Din totalul mărfurilor înregistrate în transport rutier internaţional, respectiv mii tone, transportul între state terţe a deţinut 49,8%, cabotajul 22,5% ṣi mărfurile încărcate 14,7%. Germania partenerul cu cele mai însemnate ponderi în transportul rutier internaṭional de mărfuri. În transportul rutier internaţional de mărfuri, 95,0% din totalul mărfurilor descărcate au provenit din State Membre ale Uniunii Europene ṣi 92,9% din totalul mărfurilor încărcate au avut ca destinaţie State Membre ale Uniunii Europene. Cele mai mari cantităţi de mărfuri au provenit din Germania (22,7%), Italia (14,0%) şi Ungaria (12,1%), iar în ceea ce priveṣte încărcările, 22,7% din volumul mărfurilor au avut ca destinaţie Germania, 15,6% Ungaria şi 12,5% Italia (tabelul nr.52). Indicatorii tehnico-economici de utilizare a vehiculelor feroviare 3) Un singur indicator tehnico-economic de utilizare a parcului de vehicule în transportul feroviar a înregistrat o dinamică pozitivă comparativ cu anul 2017 (tabelul nr.30) ṣi anume: - Vagoane încărcate intrate din străinătate (mii vagoane): creṣtere cu 11,0%. Evoluţii negative faţă de anul precedent au fost înregistrate la următorii indicatori: - Viteza medie comercială a trenurilor de marfă (km/h): scădere cu 12,0%; - Vagoane încărcate pe reţeaua C.F.R. (mii vagoane): scădere cu 8,9%; - Parcursul mediu zilnic al locomotivelor folosite pentru transportul mărfurilor (km/zi): scădere cu 7,7%; - Parcursul mediu zilnic al vagoanelor de pasageri (km/zi): scădere cu 7,6%; - Parcursul mediu zilnic al vagoanelor de marfă (km/zi): scădere cu 7,1%; - Parcursul locomotivelor (mii km): scădere cu 5,1%; - Parcursul trenurilor total (mii tren-km): scădere cu 4,7%; - Greutatea medie brută a vagoanelor de marfă (tone/tren): scădere cu 1,0%; - Viteza medie comercială a trenurilor de pasageri (km/h): scădere cu 0,6%. 3) Indicatorii tehnico-economici de utilizare în transportul feroviar de mǎrfuri, cu excepţia indicatorului Parcursul trenurilor de marfă, prezintă date privind activitatea operatorilor de transport feroviar al cǎror volum total anual al transporturilor de mǎrfuri este de cel puţin 200 milioane tone-km sau cel puṭin 500 mii tone. 13

14 Capacitatea de transport terestru de pasageri Indicele de utilizare a locurilor-km oferite a fost de 34,5% pentru transportul public local de pasageri ṣi de 41,1% pentru transportul de pasageri pe calea ferată. În perioada cercetată, capacitatea vehiculelor pentru transportul public local de pasageri a fost de milioane locuri-km oferite, cea mai mare pondere, respectiv 44,4%, fiind reprezentată de capacitatea de transport cu autobuze ṣi microbuze (tabelul nr.3). În ceea ce priveṣte transportul feroviar, capacitatea vehiculelor de pasageri a fost de milioane locuri-km oferite. Parcursul mărfurilor în transportul rutier, în Statele Membre ale Uniunii Europene, în anul 2017 Conform datelor statistice publicate de Comisia Europeană - Eurostat, în anul 2017, patru State Membre, respectiv Polonia, Germania, Spania ṣi Franṭa au însumat 54,5% din valoarea parcursului total al mărfurilor înregistrate în transport rutier, de către ţările membre ale Uniunii Europene, (graficul nr.10). Graficul nr.10 Parcursul mărfurilor în transportul rutier, în Statele Membre ale Uniunii Europene, în anul % din milioane tone-km - Alte State Membre ale Uniunii Europene 28,5% Polonia 17,5% România 2,8% Germania 16,3% Italia 6,2% Regatul Unit 8,0% Franţa 8,7% Spania 12,0% Sursa datelor : Comisia Europeană - Eurostat, Baza de date. 14

15 1. TRANSPORTUL DE PASAGERI, PE MODURI DE TRANSPORT ŞI DESTINAŢII, ÎN TRIMESTRUL IV ŞI ANUL 2018 Trimestrul IV 2018 Anul 2018 Trimestrul IV Anul 2018 în % faţă de în % faţă de trimestrul IV anul ) ) A A. PASAGERI TRANSPORTAŢI - mii pasageri - I. TRANSPORTUL INTERURBAN ŞI INTERNAŢIONAL DE PASAGERI - mii pasageri - TOTAL ( ) ,7 108,4 1. TRANSPORT FEROVIAR - TOTAL ,9 96,3 - naţional ,8 96,3 - internaţional ,0 93,8 - tranzit *) *) 55,9 2) 23,5 2) 2. TRANSPORT RUTIER - TOTAL ,4 111,0 - naţional ,3 110,9 - internaţional ,4 137,2 3. TRANSPORT PE CĂI NAVIGABILE INTERIOARE - TOTAL ,0 78,4 - naţional ,0 78,4 4. TRANSPORT AERIAN - TOTAL ,0 2) 107,9 2) - în curse interne - total ,0 103,3 din total: - în curse interne regulate ,9 103,1 - în curse interne neregulate ,9 156,6 - în curse internaţionale - total ,6 108,6 din total : - în curse internaţionale regulate ,4 107,9 - în curse internaţionale neregulate ,8 134,5 II. TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL DE PASAGERI - mii pasageri - TOTAL 3); 4) ,5 98,7 TRAMVAIE 4) ,5 97,5 AUTOBUZE ŞI MICROBUZE 4) ,9 99,6 TROLEIBUZE 4) ,6 94,6 METROU 3) ,7 100,5 1) Datele sunt calculate pornind de la valorile cu o zecimală, publicate anterior. 2) Datele sunt calculate pornind de la valori exprimate în "pasageri". 3) Date provizorii. 4) Date care nu includ pasagerii pensionari cu domiciliul în Municipiul Bucureşti, beneficiari de gratuităţi conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.139/2006 (vezi Nota metodologică). *) Date sub 0,5 mii pasageri. 15

16 1. TRANSPORTUL DE PASAGERI, PE MODURI DE TRANSPORT ŞI DESTINAŢII, ÎN TRIMESTRUL IV ŞI ANUL continuare Trimestrul IV 2018 Anul 2018 Trimestrul IV Anul 2018 în % faţă de în % faţă de trimestrul IV anul ) ) A B. PARCURSUL PASAGERILOR - mii pasageri-km - I. TRANSPORTUL INTERURBAN ŞI INTERNAŢIONAL DE PASAGERI - mii pasageri-km - 1. TRANSPORT FEROVIAR - TOTAL ,4 98,5 - naţional ,3 98,5 - internaţional ,6 102,4 - tranzit ,7 15,4 2. TRANSPORT RUTIER - TOTAL ,2 109,7 - naţional ,9 101,7 - internaţional ,7 152,7 3. TRANSPORT PE CĂI NAVIGABILE INTERIOARE - TOTAL ,0 78,4 - naţional ,0 78,4 II. TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL DE PASAGERI - mii pasageri-km - TOTAL 3); 4) ,7 98,5 TRAMVAIE 4) ,6 95,5 AUTOBUZE ŞI MICROBUZE 4) ,2 99,3 TROLEIBUZE 4) ,7 97,8 METROU 3) ,7 99,8 C. DISTANŢA MEDIE DE TRANSPORT - km - TRANSPORTUL INTERURBAN ŞI INTERNAŢIONAL DE PASAGERI - km - TRANSPORT FEROVIAR 79,9 83,9 97,4 102,3 TRANSPORT RUTIER 46,7 55,2 94,3 98,9 TRANSPORT PE CĂI NAVIGABILE INTERIOARE 50,0 50,0 100,0 100,0 1) Datele sunt calculate pornind de la valorile cu o zecimală, publicate anterior. 3) Date provizorii. 4) Date care nu includ pasagerii pensionari cu domiciliul în Municipiul Bucureşti, beneficiari de gratuităţi conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.139/2006 (vezi Nota metodologică). 16

17 1. TRANSPORTUL DE PASAGERI, PE MODURI DE TRANSPORT ŞI DESTINAŢII, ÎN TRIMESTRUL IV ŞI ANUL continuare D. PARCURSUL VEHICULELOR RUTIERE PENTRU PASAGERI - mii km - Trimestrul IV 2018 Anul 2018 Trimestrul IV Anul 2018 în % faţă de în % faţă de trimestrul IV anul ) ) A TOTAL (I+II+III) ,3 105,5 I. TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL DE PASAGERI ,7 99,9 din total: TRAMVAIE ,3 99,3 AUTOBUZE ŞI MICROBUZE ,9 99,9 TROLEIBUZE ,9 101,2 METROU ,8 99,7 II. TRANSPORT RUTIER JUDEŢEAN ŞI INTERJUDEŢEAN ,0 103,4 III. TRANSPORT RUTIER INTERNAŢIONAL ,8 143,3 1) Datele sunt calculate pornind de la valorile cu o zecimală, publicate anterior. 17

18 2. TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL DE PASAGERI PE MACROREGIUNI, REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEŢE ŞI MIJLOACE DE TRANSPORT, ÎN TRIMESTRUL IV ŞI ANUL 2018 Mii pasageri Mii pasageri-km Trimestrul IV Anul 2018 Trimestrul IV Anul 2018 A ); 2) Transport public local - TOTAL tramvaie 2) autobuze şi microbuze 2) troleibuze 2) metrou 1) MACROREGIUNEA UNU tramvaie autobuze şi microbuze troleibuze NORD - VEST tramvaie autobuze şi microbuze troleibuze BIHOR tramvaie autobuze şi microbuze BISTRIŢA - NĂSĂUD autobuze şi microbuze CLUJ tramvaie autobuze şi microbuze troleibuze MARAMUREŞ autobuze şi microbuze troleibuze SATU MARE autobuze şi microbuze SĂLAJ autobuze şi microbuze CENTRU autobuze şi microbuze troleibuze ALBA autobuze şi microbuze BRAŞOV autobuze şi microbuze troleibuze COVASNA autobuze şi microbuze HARGHITA autobuze şi microbuze MUREŞ autobuze şi microbuze SIBIU autobuze şi microbuze troleibuze ) Date provizorii. 2) Date care nu includ pasagerii pensionari cu domiciliul în Municipiul Bucureşti, beneficiari de gratuităţi conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.139/2006 (vezi Nota metodologică). 18

19 2. TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL DE PASAGERI PE MACROREGIUNI, REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEŢE ŞI MIJLOACE DE TRANSPORT, ÎN TRIMESTRUL IV ŞI ANUL continuare Mii pasageri Mii pasageri-km Trimestrul IV Anul 2018 Trimestrul IV Anul 2018 A MACROREGIUNEA DOI tramvaie autobuze şi microbuze troleibuze NORD - EST tramvaie autobuze şi microbuze troleibuze BACĂU autobuze şi microbuze BOTOŞANI tramvaie autobuze şi microbuze IAŞI tramvaie autobuze şi microbuze NEAMŢ autobuze şi microbuze troleibuze SUCEAVA autobuze şi microbuze VASLUI autobuze şi microbuze SUD - EST tramvaie autobuze şi microbuze troleibuze BRĂILA tramvaie autobuze şi microbuze BUZĂU autobuze şi microbuze CONSTANŢA autobuze şi microbuze GALAŢI tramvaie autobuze şi microbuze troleibuze TULCEA autobuze şi microbuze VRANCEA autobuze şi microbuze ); 2) MACROREGIUNEA TREI tramvaie 2) autobuze şi microbuze 2) troleibuze 2) metrou 1) ) Date provizorii. 2) Date care nu includ pasagerii pensionari cu domiciliul în Municipiul Bucureşti, beneficiari de gratuităţi conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.139/2006 (vezi Nota metodologică). 19

20 2. TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL DE PASAGERI PE MACROREGIUNI, REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEŢE ŞI MIJLOACE DE TRANSPORT, ÎN TRIMESTRUL IV ŞI ANUL continuare Mii pasageri Trimestrul IV Anul 2018 Trimestrul IV Anul 2018 A SUD - MUNTENIA tramvaie autobuze şi microbuze troleibuze ARGEŞ autobuze şi microbuze CĂLĂRAŞI autobuze şi microbuze DÂMBOVIŢA autobuze şi microbuze GIURGIU autobuze şi microbuze IALOMIŢA autobuze şi microbuze PRAHOVA tramvaie autobuze şi microbuze troleibuze TELEORMAN autobuze şi microbuze BUCUREŞTI - ILFOV 1); 2) tramvaie 2) autobuze şi microbuze 2) troleibuze 2) metrou 1) ILFOV autobuze şi microbuze ); 2) MUNICIPIUL BUCUREŞTI tramvaie 2) autobuze şi microbuze 2) troleibuze 2) metrou 1) MACROREGIUNEA PATRU tramvaie autobuze şi microbuze troleibuze SUD - VEST OLTENIA tramvaie autobuze şi microbuze troleibuze DOLJ tramvaie autobuze şi microbuze GORJ autobuze şi microbuze troleibuze MEHEDINŢI autobuze şi microbuze ) Date provizorii. 2) Date care nu includ pasagerii pensionari cu domiciliul în Municipiul Bucureşti, beneficiari de gratuităţi conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.139/2006 (vezi Nota metodologică). Mii pasageri-km 20

21 2. TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL DE PASAGERI PE MACROREGIUNI, REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEŢE ŞI MIJLOACE DE TRANSPORT, ÎN TRIMESTRUL IV ŞI ANUL continuare Mii pasageri Mii pasageri-km Trimestrul IV Anul 2018 Trimestrul IV Anul 2018 A OLT autobuze şi microbuze VÂLCEA autobuze şi microbuze VEST tramvaie autobuze şi microbuze troleibuze ARAD tramvaie autobuze şi microbuze CARAŞ - SEVERIN autobuze şi microbuze HUNEDOARA autobuze şi microbuze TIMIŞ tramvaie autobuze şi microbuze troleibuze INDICELE DE UTILIZARE A CAPACITĂŢII VEHICULELOR PENTRU TRANSPORTUL TERESTRU DE PASAGERI, ÎN TRIMESTRUL IV ŞI ANUL 2018 Locuri-km oferite - mii - Parcursul pasagerilor - mii pasageri-km - Indicele de utilizare a locurilor-km oferite - % - Trimestrul IV Anul 2018 Trimestrul IV Anul 2018 Trimestrul IV Anul 2018 A =3/1 6=4/2 TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PASAGERI - TOTAL ); 2) ); 2) 34,9 34,5 - tramvaie ) ) 36,7 35,0 - autobuze şi microbuze ) ) 38,8 39,0 - troleibuze ) ) 48,8 47,4 - metrou ) ) 25,5 25,1 TRANSPORT DE PASAGERI PE CALEA FERATĂ - TOTAL ,9 41,1 1) Date provizorii. 2) Date care nu includ pasagerii pensionari cu domiciliul în Municipiul Bucureşti, beneficiari de gratuităţi conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.139/2006 (vezi Nota metodologică). 21

22 4. TRANSPORTUL RUTIER INTERURBAN ŞI INTERNAŢIONAL DE PASAGERI PE TIPURI DE SERVICII DE TRANSPORT, ÎN TRIMESTRUL IV ŞI ANUL 2018 Mii pasageri Mii pasageri-km Trimestrul IV Anul 2018 Trimestrul IV Anul 2018 A TOTAL Servicii regulate în trafic naţional în trafic internaţional Servicii regulate speciale între domiciliu şi locul de muncă către / dinspre unităţile de învăţământ în trafic internaţional Servicii ocazionale în trafic naţional în trafic internaţional Transport în cont propriu în trafic naţional în trafic internaţional TRANSPORTUL RUTIER INTERURBAN ŞI INTERNAŢIONAL DE PASAGERI, PE MACROREGIUNI ŞI REGIUNI DE DEZVOLTARE, ÎN TRIMESTRUL IV ŞI ANUL 2018 Mii pasageri Mii pasageri-km Trimestrul IV Anul 2018 Trimestrul IV Anul 2018 A TOTAL MACROREGIUNEA UNU Nord-Vest Centru MACROREGIUNEA DOI Nord-Est Sud-Est MACROREGIUNEA TREI Sud-Muntenia Bucureşti-Ilfov MACROREGIUNEA PATRU Sud-Vest-Oltenia Vest

23 6. TRANSPORTUL RUTIER INTERURBAN ŞI INTERNAŢIONAL DE PASAGERI PE MACROREGIUNI, REGIUNI DE DEZVOLTARE ŞI SERVICII DE TRANSPORT, ÎN TRIMESTRUL IV ŞI ANUL 2018 Mii pasageri Mii pasageri-km Trimestrul IV Anul 2018 Trimestrul IV Anul 2018 A TOTAL Servicii regulate Servicii regulate speciale Servicii ocazionale Transport în cont propriu MACROREGIUNEA UNU Servicii regulate Servicii regulate speciale Servicii ocazionale Transport în cont propriu NORD - VEST Servicii regulate Servicii regulate speciale Servicii ocazionale Transport în cont propriu CENTRU Servicii regulate Servicii regulate speciale Servicii ocazionale Transport în cont propriu MACROREGIUNEA DOI Servicii regulate Servicii regulate speciale Servicii ocazionale Transport în cont propriu NORD - EST Servicii regulate Servicii regulate speciale Servicii ocazionale Transport în cont propriu SUD - EST Servicii regulate Servicii regulate speciale Servicii ocazionale Transport în cont propriu MACROREGIUNEA TREI Servicii regulate Servicii regulate speciale Servicii ocazionale Transport în cont propriu SUD MUNTENIA Servicii regulate Servicii regulate speciale Servicii ocazionale Transport în cont propriu

24 6. TRANSPORTUL RUTIER INTERURBAN ŞI INTERNAŢIONAL DE PASAGERI PE MACROREGIUNI, REGIUNI DE DEZVOLTARE ŞI SERVICII DE TRANSPORT, ÎN TRIMESTRUL IV ŞI ANUL continuare Mii pasageri Mii pasageri-km Trimestrul IV Anul 2018 Trimestrul IV Anul 2018 A BUCUREŞTI - ILFOV Servicii regulate Servicii regulate speciale Servicii ocazionale Transport în cont propriu MACROREGIUNEA PATRU Servicii regulate Servicii regulate speciale Servicii ocazionale Transport în cont propriu SUD - VEST OLTENIA Servicii regulate Servicii regulate speciale Servicii ocazionale Transport în cont propriu VEST Servicii regulate Servicii regulate speciale Servicii ocazionale Transport în cont propriu CONSUMUL DE COMBUSTIBIL ÎN TRANSPORTUL RUTIER INTERURBAN ŞI INTERNAŢIONAL DE PASAGERI, ÎN TRIMESTRUL IV ŞI ANUL 2018 Trimestrul IV Anul 2018 Trimestrul IV 2018 în % faţă de trimestrul IV ) Anul 2018 în % faţă de anul ) A TOTAL - mii litri ,5 108,7 Motorină ,3 107,6 Benzină / Alt combustibil de 9,4 ori de 2,7 ori 1) Datele sunt calculate pornind de la valorile cu o zecimală, publicate anterior. 24

25 8. TRANSPORTUL DE MĂRFURI, PE MODURI DE TRANSPORT ŞI DESTINAŢII, ÎN TRIMESTRUL IV ŞI ANUL 2018 Trimestrul IV 2018 Anul 2018 Trimestrul IV Anul 2018 în % faţă de în % faţă de trimestrul IV anul ) ) A TRANSPORT FEROVIAR - mii tone ,9 98,8 - transport naţional ,0 99,9 - transport internaţional ,4 95,3 - tranzit ,1 90,7 TRANSPORT RUTIER - mii tone ,4 104,8 - transport naţional ,1 104,4 - transport internaţional 2) ,2 106,0 TRANSPORT MARITIM - mii tone ,2 106,3 - transport naţional ,9 - transport internaţional ,6 106,3 TRANSPORT PE CĂI NAVIGABILE INTERIOARE 3) - mii tone ,5 102,3 - transport naţional ,4 110,3 - transport internaţional ,4 93,3 - tranzit ,8 95,7 din total, pe tipuri de nave - barje auto-propulsate ,1 102,7 - barje fără auto-propulsie ,9 101,9 - barje-cisternă auto-propulsate ,2 99,9 - barje-cisternă fără autopropulsie ,9 191,7 - alte tipuri de nave de navigaţie interioară ,7 Mărfuri transportate prin canale navigabile - mii tone ,9 102,5 Trafic prin canale navigabile interioare - număr total de nave, ,0 103,8 - nave străine ,6 90,5 TRANSPORT AERIAN - mii tone ,6 4) 107,9 4) - transport naţional 2 100,0 166,7 - transport internaţional ,8 107,3 *) 1) Datele sunt calculate pornind de la valorile cu o zecimală, publicate anterior. 2) Conform legislaţiei şi metodologiei Eurostat, include date de transport între state terţe şi cabotaj. 3) Include date de transport între porturi din Bulgaria, echivalent cu transport de tranzit pentru România (vezi Nota metodologică). 4) Datele sunt calculate pornind de la valori exprimate în "tone". *) Date sub 0,5 mii tone. 25

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE DIRECŢIA PROGRAME INCLUZIUNE SOCIALĂ Informare privind plata ajutorului social conform Legii 416/200

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE DIRECŢIA PROGRAME INCLUZIUNE SOCIALĂ Informare privind plata ajutorului social conform Legii 416/200 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE DIRECŢIA PROGRAME INCLUZIUNE SOCIALĂ Informare privind plata ajutorului social conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat în noiembrie 2009

Mai mult

Decalaje şi regionale la orizontul anului 2010

Decalaje şi regionale la orizontul anului 2010 Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în 2022 - decembrie 2018 - Cuprins Evoluţia principalilor indicatori economico

Mai mult

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în iunie

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în iunie Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în 2022 - iunie 2019 - Cuprins Evoluţia principalilor indicatori economico sociali

Mai mult

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ INVESTI IILE NETE I CONSTRUC IILE DIN ECONOMIA NA IONAL ÎN TRIMESTRUL I 2017 - date provizorii- Introducere Publica ia cuprinde informa ii statistice referitoare la investi iile nete realizate în economia

Mai mult

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială Compartiment indicatori sociali şi programe incluziu

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială Compartiment indicatori sociali şi programe incluziu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială Compartiment indicatori sociali şi programe incluziune socială Analiza datelor statistice privind plata

Mai mult

ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare în trimestrul l mai 2019-

ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare în trimestrul l mai 2019- ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare în trimestrul l 2019 - mai 2019- C U P R I N S Pagina Frecventarea structurilor de primire

Mai mult

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03; Cod poştal:

Mai mult

ACTIVITATEA DE TURISM ÎN ANUL 2000

ACTIVITATEA DE TURISM ÎN ANUL 2000 Nr. 4 2018 ACTIVITATEA DE TURISM ÎN ANUL 2018 ¾ ¾ În anul 2018 faġă de anul 2017, frecventarea structurilor de primire turistică cu funcġiuni de cazare se caracterizează prin creúterea capacităġii de cazare

Mai mult

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a comercianţilor, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/1990, republicată, Legii nr 31/1990,

Mai mult

Microsoft Word - Operatiuni doc

Microsoft Word - Operatiuni doc MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a comercianţilor, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/1990, republicată, Legii nr 31/1990,

Mai mult

Microsoft Word - sr_2003_08.doc

Microsoft Word - sr_2003_08.doc MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a comercianţilor, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/1990, republicată, Legii nr 31/1990,

Mai mult

MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon:

MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03; Cod poştal:

Mai mult

Microsoft Word - FONDUL DE LOCUINTE doc

Microsoft Word - FONDUL DE LOCUINTE doc C U P R I N S Pag. I. FONDUL DE LOCUINŢE LA 31 DECEMBRIE 2018. 5 II. LOCUINŢE TERMINATE ÎN ANUL 2018.... 9 TABELE-în text- 1. Balanţa fondului de locuinţe, la 31 decembrie 2018... 5 2. Structura fondului

Mai mult

untitled

untitled ALBA ARAD ARGEŞ BACĂU BIHOR BISTRIŢA- NĂSĂUD 1 Credite în lei (rd.2+rd.3=rd.4+rd.5=rd.6+rd.7+rd.11) 1 020,8 1 199,5 2 086,1 1 836,5 1 732,2 831,3 2 curente 863,7 1 035,0 1 829,5 1 631,2 1 492,4 652,6 3

Mai mult

Microsoft Word - Operatiuni doc

Microsoft Word - Operatiuni doc MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a comercianţilor, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/1990, republicată, Legii nr 31/1990,

Mai mult

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Camerei Agricole Judeţene Olt, pentru anul 2015 Având în vedere:

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Camerei Agricole Judeţene Olt, pentru anul 2015 Având în vedere: HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Camerei Agricole Judeţene Olt, pentru anul 2015 Având în vedere: - expunerea de motive nr. 8125 din 26.08.2014 cu privire

Mai mult

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a comercianţilor, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/1990, republicată, Legii nr 31/1990,

Mai mult

Nr. Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Judet Total Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 OCT

Nr. Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Judet Total Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 OCT Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Total Situatia privind numarul lor intrate in masuri active, la data de 31 OCTOMBRIE 2017, la nivelul ANOFM, pe grupuri tinta Grupuri tinta Total Statutul

Mai mult

TP_tr_I_2019.pdf

TP_tr_I_2019.pdf ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ TRANSPORTUL PORTUAR DE MĂRFURI ŞI PASAGERI ÎN TRIMESTRUL I 2019 IUNIE 2019 C U P R I N S Pagina Notă metodologică........ 5 Transportul portuar de mărfuri şi pasageri,

Mai mult

Nr. Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Judet Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 MARTIE 20

Nr. Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Judet Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 MARTIE 20 Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 MARTIE 2018, la nivelul ANOFM, pe grupuri tinta Grupuri tinta Total persoane

Mai mult

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ LOCUINğE TERMINATE PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEğE ùi SURSE DE FINANğARE, ÎN ANUL 2018 din care: LocuinĠe subvenġii din care: terminate publice bugetare private fonduri pentru ale populaġiei locuinġe

Mai mult

MUREŞ OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal , Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/ , Fax: 0

MUREŞ OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal , Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/ , Fax: 0 OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal 540314, Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/21.13.38, Fax: 0265/21.05.07, e-mail: ms@ancpi.ro Comunicat de presă Târgu

Mai mult

Nr. crt. Județ Număr Contracte de servicii semnate în anul 2018 Finantarea IV ( ) Valoare contracte de servicii Număr de imobile estimat Supr

Nr. crt. Județ Număr Contracte de servicii semnate în anul 2018 Finantarea IV ( ) Valoare contracte de servicii Număr de imobile estimat Supr Județ Număr Contracte de semnate în anul 2018 Finantarea IV (29.10.2018) contracte de Număr de Suprafața ă (ha) 1 Olt 4 597.984,45 9.649 4.875,00 2 Ialomiţa 2 270.750,00 4.900 4.224,00 3 Covasna 4 224.970,00

Mai mult

Microsoft PowerPoint - programul-national-reabilitare-irigatii-update pptx

Microsoft PowerPoint - programul-national-reabilitare-irigatii-update pptx PROGRAMULUI NAŢIONAL DE REABILITARE A INFRASTRUCTURII PRINCIPALE DE IRIGAŢII DIN ROMÂNIA Actualizat și aprobat prin HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 557 din 24 iulie 2018 PREVEDERI INITIALE IN PROGRAMUL DE GUVERNARE

Mai mult

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ LOCUINğE TERMINATE PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEğE ùi SURSE DE FINANğARE ÎN PERIOADA 1.I30.IX.2018 JudeĠul Cluj se află pe primul loc, cu 13,2% din totalul locuinġelor terminate în perioada 1.I30.IX.2018,

Mai mult

RAPORT PRIVIND STAREA PĂDURILOR ROMÂNIEI ÎN ANUL

RAPORT PRIVIND STAREA PĂDURILOR ROMÂNIEI ÎN ANUL RAPORT PRIVIND STAREA PĂDURILOR ROMÂNIEI ÎN ANUL 2009 1 Control în Silvicultură s-a desfăşurat preponderent în pădure şi în mod special pentru depistarea tăierilor ilegale şi sancţionarea vinovaţilor.

Mai mult

C.N.P.P. Directia Informatica si Evidenta Stagii de Cotizare Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondu

C.N.P.P. Directia Informatica si Evidenta Stagii de Cotizare Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondu privind numarul participantilor si contributiile virate la fondurile de pensii adminitrate privat aferente lunii de referinta DECEMBRIE Nr. crt. Denumire fond de pensii administrat privat Numar asigurati

Mai mult

C.N.P.P. Directia Informatica si Evidenta Stagii de Cotizare Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondu

C.N.P.P. Directia Informatica si Evidenta Stagii de Cotizare Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondu privind numarul participantilor si contributiile virate la fondurile de pensii adminitrate privat aferente lunii de referinta NOIEMBRIE Nr. crt. Denumire fond de pensii administrat privat Numar asigurati

Mai mult

Page 1 of 5 HOTĂRÂRE privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2010 Emitent GUVERNUL

Mai mult

Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondurile de pensii administrate privat aferente lunii de referint

Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondurile de pensii administrate privat aferente lunii de referint privind numarul participantilor si contributiile virate la fondurile de pensii administrate privat aferente lunii de referinta APRILIE 2018 Nr. crt. Denumire fond de pensii administrat privat Numar asigurati

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 9 din 7 ianuarie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea cos

HOTĂRÂRE nr. 9 din 7 ianuarie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea cos HOTĂRÂRE nr. 9 din 7 ianuarie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării

Mai mult

MUREŞ OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal , Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/ , Fax: 0

MUREŞ OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal , Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/ , Fax: 0 OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal 540314, Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/21.13.38, Fax: 0265/21.05.07, e-mail: ms@ancpi.ro Comunicat de presă Târgu

Mai mult

ManpowerGroup România Strada Izvor, Nr. 80, Izvor Business Center, etaj 6, Bucureștii , România T: Embargo până la 00:01 GMT, 1

ManpowerGroup România Strada Izvor, Nr. 80, Izvor Business Center, etaj 6, Bucureștii , România T: Embargo până la 00:01 GMT, 1 Embargo până la 00:01 GMT, 11 iunie 2019 Comunicat de presă Bucureşti, 11 iunie, 2019 Angajatorii români prognozează un climat de angajare favorabil pentru următorul trimestru Studiul ManpowerGroup privind

Mai mult

Microsoft Word - comunicat de presa nr 63 indicatori.doc

Microsoft Word - comunicat de presa nr 63 indicatori.doc ROMÂNIA INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICĂ Biroul de presă B-dul. Libertăţii, nr.16, Sector 5, Bucureşti Tel/Fax: +(4021) 318.18.69; Fax +(4021) 312.48.73 e-mail: romstat@insse.ro; biroupresa@insse.ro COMUNICAT

Mai mult

- NORME METODOLOGICE din 25 februarie 2008 pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România Forma sintetică la data

- NORME METODOLOGICE din 25 februarie 2008 pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România Forma sintetică la data NORME METODOLOGICE din 25 februarie 2008 pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România Forma sintetică la data 13Mar2009. Acest act a fost creat utilizand tehnologia

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155;

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155; Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr. 19-550003 Sibiu tel., fax 0269/213155; e-mail:tele@sibiu.insse.ro http: //www.sibiu.insse.ro IANUARIE 2019 CUPRINS

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155;

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155; Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr. 19-550003 Sibiu tel., fax 0269/213155; e-mail:tele@sibiu.insse.ro http: //www.sibiu.insse.ro MARTIE 2019 CUPRINS

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155;

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155; Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr. 19-550003 Sibiu tel., fax 0269/213155; e-mail:tele@sibiu.insse.ro http: //www.sibiu.insse.ro MAI 2018 CUPRINS

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155;

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155; Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr. 19-550003 Sibiu tel., fax 0269/213155; e-mail:tele@sibiu.insse.ro http: //www.sibiu.insse.ro AUGUST 2018 CUPRINS

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155;

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155; Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr. 19-550003 Sibiu tel., fax 0269/213155; e-mail:tele@sibiu.insse.ro http: //www.sibiu.insse.ro FEBRUARIE 2019 CUPRINS

Mai mult

caravana_smart_city.key

caravana_smart_city.key Caravana Smart City este un program dedicat BENEFICIARILOR de soluții și produse Smart City Miniștri și Secretari de Stat Primari și Viceprimari City Manageri Caravana Smart City este organizată sub Înaltul

Mai mult

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECŢIA DE PREVENIRE Ex. nr. Nr. din APROB INSPECTOR GENERA

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECŢIA DE PREVENIRE Ex. nr. Nr. din APROB INSPECTOR GENERA MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECŢIA DE PREVENIRE Ex. nr. Nr. din APROB INSPECTOR GENERAL ROG A APROBA ADJUNCT AL INSPECTORULUI GENERAL Colonel

Mai mult

Microsoft Word - pensii 4_64_.doc

Microsoft Word - pensii 4_64_.doc Numărul mediu al pensionarilor, (Average number of pensioners, a) Pentru limită de vârstă, (For age limit, IV.1. Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat şi agricultori Average number

Mai mult

Microsoft Word - CP nr 66_castig salarial_februarie 2009.doc

Microsoft Word - CP nr 66_castig salarial_februarie 2009.doc ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Biroul de presă B-dul Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: 021 318 18 69; Fax 021 312 48 75 e-mail: romstat@insse.ro; biroupresa@insse.ro COMUNICAT DE

Mai mult

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1-3, Bucureşti, ROMÂNI

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1-3, Bucureşti, ROMÂNI MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1-3, 050463 Bucureşti, ROMÂNIA Tel: (+40 21) 318 36 20, Director: (+40 21) 318 36

Mai mult

Microsoft Word - P U B L I C A T I E CHELTUIELI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ÎN ANUL 2015 (1).doc

Microsoft Word - P U B L I C A T I E CHELTUIELI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ÎN ANUL 2015 (1).doc ISSN L: 1842 578X CHELTUIELI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI, ÎN ANUL 2015 CHELTUIELILE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, ÎN ANUL 2015 Protecţia mediului înglobează mai multe activităţi direcţionate către o mai bună

Mai mult

Microsoft Word - Comunicat_Mures_st_ec_soc_aug_2017.doc

Microsoft Word - Comunicat_Mures_st_ec_soc_aug_2017.doc DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ MUREŞ COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI în judeţul Mureş în perioada 01.01 31.08.2017 I. STAREA ECONOMICĂ INDUSTRIA Industria

Mai mult

Microsoft Word - ANPH Bulet Statistic.doc

Microsoft Word - ANPH Bulet Statistic.doc Evoluţii în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap La 31 decembrie 2010 numărul total de persoane cu handicap comunicat Direcţiei Generale Protecţia Persoanelor cu Handicap din cadrul Ministerului

Mai mult

Microsoft Word - DGPPH sem I-2011-site.doc

Microsoft Word - DGPPH sem I-2011-site.doc Evoluţii în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap, la 30 iunie 2011 La 30 iunie 2011 numărul total de persoane cu handicap comunicat Direcţiei Generale Protecţia Persoanelor cu Handicap din cadrul

Mai mult

Microsoft Word - societatea informationala.doc

Microsoft Word - societatea informationala.doc I Principalii indicatori ai societăţii informaţionale la nivel naţional Indicator 2013 2014 Număr de linii telefonice fixe la 1000 de locuitori 218,4 212,6 Număr de abonaţi la telefonie mobilă la 1000

Mai mult

structura_F4105_

structura_F4105_ Data Modificare Nr. crt. Denumirea campului 1. Perioada de raportare Luna 2. Perioada de raportare An 3. Suma de control formular 4. A. Operatorul economic 5. Cod de identificare fiscala Element/ atribut

Mai mult

Anexa 1

Anexa 1 Structura fişier XML pentru S1039 - bilant lichidare societati comerciale (KL) (KL UniversalCode=S1039) Fisier.ZIP obligatoriu in atasament. Elemente/ atribute Denumire câmp Tip si lung. camp Camp oblig.

Mai mult

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ STATISTICA ACTIVITĂŢILOR DIN SILVICULTURĂ ÎN ANUL 2017 2018 CUPRINS Pagina I. Introducere... 5 II. Rezultatele obţinute... 6 1. Fondul forestier naţional, la sfârşitul

Mai mult

Microsoft PowerPoint - Prez Seminar CE regionalizare si canal- MMP_ [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Prez Seminar CE regionalizare si canal-  MMP_ [Compatibility Mode] Autoritatea de Management POS Mediu Regionalizarea serviciilor de apă şi apă uzată Programul în Operaţional România Sectorial & Proiecte de investiţii finanţate prin Mediu Bucureşti - 12.09.2011 Florian

Mai mult

structura_F4105_

structura_F4105_ Data Modificare Nr. crt. Denumirea campului 1. Perioada de raportare Luna 2. Perioada de raportare An 3. Suma de control formular 4. A. Operatorul economic 5. Cod de identificare fiscala Element/ atribut

Mai mult

NR. 7/IULIE 2014 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCA CUPRINS Situaţia statistică a şomajului înregistrat la 31 IULIE 2014 Raport privind

NR. 7/IULIE 2014 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCA CUPRINS Situaţia statistică a şomajului înregistrat la 31 IULIE 2014 Raport privind NR. 7/IULIE 2014 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCA CUPRINS Situaţia statistică a şomajului înregistrat la 31 IULIE 2014 Raport privind stadiul realizării planului naţional de formare profesională

Mai mult

Structura fişier XML pentru C310 Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din codul de TVA universalcode = C310_A1.0.0 Structura fisier XML pentru

Structura fişier XML pentru C310 Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din codul de TVA universalcode = C310_A1.0.0 Structura fisier XML pentru Structura fisier XML pentru C310 - Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA pentru an>=2017 fisier.zip atasat obligatoriu Data Modificare Nr. crt. Denumirea campului Element/ atribut

Mai mult

Microsoft Word - CP nr 9 castig salarial_noiembrie_2014.doc

Microsoft Word - CP nr 9 castig salarial_noiembrie_2014.doc ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Biroul de presă B-dul Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: 021 318 18 69; Fax 021 312 48 75 e-mail: romstat@insse.ro; biroupresa@insse.ro Embargo ora

Mai mult

Microsoft Word - comunicat_ nr 126 turism_aprilie_2014.doc

Microsoft Word - comunicat_ nr 126 turism_aprilie_2014.doc ROMÂNIA Biroul de presă B-dul Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: 318 18 69; Fax 312 48 75 e-mail: romstat@insse.ro; biroupresa@insse.ro COMUNICAT DE PRESĂ Nr. 126 din 2 iunie Embargo ora 10.00

Mai mult

Analiza principalilor indicatori economico-sociali

Analiza principalilor indicatori economico-sociali INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ BUZĂU Strada Ion Băieşu, bloc. D1-D2, parter Telefon: 238.719.718 Fax: 238.719.719 e-mail : tele@buzau.insse.ro http://www.buzau.insse.ro

Mai mult

Microsoft Word - Comunicat_Mures_st_ec_soc_mar_2017.doc

Microsoft Word - Comunicat_Mures_st_ec_soc_mar_2017.doc DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ MUREŞ COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI în judeţul Mureş în perioada 01.01 31.03.2017 I. STAREA ECONOMICĂ INDUSTRIA Industria

Mai mult

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII Nr. 24330/ 08.01.2014 SE APROBĂ. SECRETAR DE STAT, Vasilica Ștefania DUMINICĂ SE APROBĂ. SECRETAR DE STAT, András György KIRÁLY ANEXA A TABLOUL

Mai mult

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ ARGEȘ Extras În

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ ARGEȘ Extras În PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ ARGEȘ privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat Organizația Județeană Argeș în anul 2015 și anul 2016, perioada

Mai mult

Sinteza-4_2019_a5.pdf

Sinteza-4_2019_a5.pdf ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ SINTEZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI 4/2019 PAGINA ALBA C U P R I N S Pagina Evoluţia produsului intern brut 4 Structura produsului intern brut 4

Mai mult

ELEMENTE DE FIXARE PENTRU PANOURI DE GARD BORDURATE Stâlpi pentru garduri Sisteme de fixare a panourilor gard pe stâlpi Sisteme de fixare a stâlpilor

ELEMENTE DE FIXARE PENTRU PANOURI DE GARD BORDURATE Stâlpi pentru garduri Sisteme de fixare a panourilor gard pe stâlpi Sisteme de fixare a stâlpilor ELEMENTE DE FIXARE PENTRU PANOURI DE GARD BORDURATE Stâlpi pentru garduri Sisteme de fixare a panourilor gard pe stâlpi Sisteme de fixare a stâlpilor Suporți pentru prindere sârmă ghimpată Martie 2019

Mai mult

Analiza principalilor indicatori economico-sociali

Analiza principalilor indicatori economico-sociali INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ BUZĂU Strada Ion Băieşu, bloc. D1-D2, parter Telefon: 0238.719.718 Fax: 0238.719.719 e-mail : tele@buzau.insse.ro http://www.buzau.insse.ro

Mai mult

Evoluția principalilor indicatori ai asigurătorilor și brokerilor de asigurare pentru anul date provizorii - 1.Prezentarea activității desfășur

Evoluția principalilor indicatori ai asigurătorilor și brokerilor de asigurare pentru anul date provizorii - 1.Prezentarea activității desfășur Evoluția principalilor indicatori ai asigurătorilor și brokerilor de asigurare pentru anul 2013 - date provizorii - 1.Prezentarea activității desfășurate de societățile de asigurare în 2013 Analiza indicatorilor

Mai mult

Prin intermediul serviciul de Internet Banking BT24 oferit de Banca Transilvania, se pot achita gratuit facturi emise de urmatorii furnizori, in contu

Prin intermediul serviciul de Internet Banking BT24 oferit de Banca Transilvania, se pot achita gratuit facturi emise de urmatorii furnizori, in contu Manual de plati facturi prin Internet Banking BT24 Daca o zi din viata ta arata asa: program foarte incarcat, nu ai timp suficient sa ajungi la banca sa-ti faci operatiunile, ore foarte multe petrecute

Mai mult

Sinteza-2_2018.pdf

Sinteza-2_2018.pdf ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ SINTEZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI 2/2018 PAGINA ALBA C U P R I N S Pagina Evoluţia produsului intern brut 4 Structura produsului intern brut 4

Mai mult

COMUNICAT DE PRESA

COMUNICAT DE PRESA MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a societăţilor comerciale, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/199, republicată, Legii

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ I ANALIZA ACŢIUNILOR DE PREVENIRE 1. ACTIVITATEA DE AVIZARE - AUTORIZAR

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ I ANALIZA ACŢIUNILOR DE PREVENIRE 1. ACTIVITATEA DE AVIZARE - AUTORIZAR ANALZA ACŢUNLOR DE PREVENRE 1. ACTVTATEA DE AVZARE - AUTORZARE 1.1 EVOLUŢA SOLCTĂRLOR DE AVZARE - AUTORZARE 14,678 1,485 8.8 % În perioada 01.01-1.05., specialiștii din cadrul inspecțiilor de prevenire

Mai mult

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE Prof.dr.G.K.Constantinescu Directia de A

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE Prof.dr.G.K.Constantinescu Directia de A MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE Prof.dr.G.K.Constantinescu Directia de Acreditare si Monitorizare - Serviciul Conservare si

Mai mult

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ STATISTICA ACTIVITĂŢILOR DIN SILVICULTURĂ ÎN ANUL 2018 2019 CUPRINS Pagina I. Introducere... 5 II. Rezultatele obţinute... 6 1. Fondul forestier naţional, la sfârşitul

Mai mult

Microsoft Word - COMUNICAT_Mures_st_ec_soc_sept_2018.doc

Microsoft Word - COMUNICAT_Mures_st_ec_soc_sept_2018.doc DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ MUREŞ COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI în judeţul Mureş în perioada 01.01. 30.09.2018 I. STAREA ECONOMICĂ INDUSTRIA Industria

Mai mult

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII SE APROBĂ. SUBSECRETAR SE APROBĂ. DE STAT, Liliana SUBSECRETAR PREOTEASA DE STAT, Liliana PREOTEASA

Mai mult

Microsoft Word - structura_S1014_OL_an_2013.doc

Microsoft Word - structura_S1014_OL_an_2013.doc Structura fişier XML pentru S1014 - bilant ONG-uri (OL) (OL UniversalCode=S1014) Formulare F10(56,2), F20(77,3), F21(Nota3), F25(Nota1.1), F26(Nota1.2) Data modif. Cod formula Elemente/ atribute Denumire

Mai mult

PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI

PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI PROGNOZA PRELIMINARĂ DE TOAMNĂ - 2009 PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI PENTRU PERIOADA 2009-2014 - 24 septembrie 2009 - PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI în perioada 2009-2014

Mai mult

Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău în ianuarie-septembrie 2012

Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău în  ianuarie-septembrie  2012 Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău în anul 2014 Activitatea economiei municipiului Chişinău în perioada anului 2014 a marcat următoarele rezultate. Producţia

Mai mult

Proiect modificare HG 1340

Proiect modificare HG 1340 GUVERNUL ROMÂNIEI Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 1340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune

Mai mult

CAIET DE SARCINI privind achiziţia de servicii de medicina muncii aferente anului Informaţii privind autoritatea contractantă: Direcţia Naţion

CAIET DE SARCINI privind achiziţia de servicii de medicina muncii aferente anului Informaţii privind autoritatea contractantă: Direcţia Naţion CAIET DE SARCINI privind achiziţia de servicii de medicina muncii aferente anului 2019 1. Informaţii privind autoritatea contractantă: Direcţia Naţională de Probaţiune (DNP) este o structură cu personalitate

Mai mult

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE Prof.dr.G.K.Constantinescu Directia de A

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE Prof.dr.G.K.Constantinescu Directia de A MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE Prof.dr.G.K.Constantinescu Directia de Acreditare si Monitorizare - Serviciul Conservare si

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ I ANALIZA ACŢIUNILOR DE PREVENIRE 1. ACTIVITATEA DE AVIZARE - AUTORIZAR

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ I ANALIZA ACŢIUNILOR DE PREVENIRE 1. ACTIVITATEA DE AVIZARE - AUTORIZAR ANALZA ACŢUNLOR DE PREVENRE 1. ACTVTATEA DE AVZARE - AUTORZARE 1.1 EVOLUŢA SOLCTĂRLOR DE AVZARE - AUTORZARE 3,160 37,778 9.5 % În perioada 01.01.-31.12., specialiștii din cadrul inspecțiilor de prevenire

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul actului normativ HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru autostrada Bucureşti-Craiova- Dro

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul actului normativ HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru autostrada Bucureşti-Craiova- Dro NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul actului normativ HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru autostrada Bucureşti-Craiova- Drobeta-Turnu Severin (Autostrada Sudului) Secţiunea a

Mai mult

Bizlawyer PDF

Bizlawyer PDF Care sunt primele tari din topul investitorilor straini în România Primele trei tari din topul investitorilor straini în România cumulau 51,3% din soldul investitiilor straine directe (ISD), de la finele

Mai mult

Microsoft Word - 824b-6eb9-b994-d8bc

Microsoft Word - 824b-6eb9-b994-d8bc ORDONANŢĂ Nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere Text în vigoare începând cu data de 16 mai 2016 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ Text actualizat prin produsul informatic legislativ

Mai mult

1. Screening neonatal pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital, confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie şi aplicarea dietei specifice, p

1. Screening neonatal pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital, confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie şi aplicarea dietei specifice, p 1. Screening neonatal pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital, confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie şi aplicarea dietei specifice, precum şi profilaxia distrofiei la copiii diagnosticaţi

Mai mult

Microsoft Word - O_25_10_10_n_1952.docx

Microsoft Word - O_25_10_10_n_1952.docx Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Imprimare Ordin nr. 1952 din 25/10/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 840 din 15/12/2010 Intrare in vigoare: 15/12/2010 Tip Data Publicat 15/12/2010;

Mai mult

Microsoft Word - OG_27_2011_privind transporturile rutiere

Microsoft Word - OG_27_2011_privind transporturile rutiere ORDONANŢĂ nr. 27 din 31 august 2011(*actualizată*) privind transporturile rutiere (actualizată până la data de 18 iulie 2014*) EMITENT GUVERNUL ----- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la

Mai mult

I

I COMPARTIMENTUL SINTEZĂ COORDONARE DISEMINARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL Piteşti Piaţa Vasile Milea Nr.1, etaj.iv,cod poştal 110053, telefon: 0248 / 217211,0348/807309, 0348/807310 fax: 0248 / 210820 e-mail

Mai mult

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0204/165 165 Articolul 2 alineatul 1 punctul 1 b (nou) Articolul 1 alineatul 2 Textul în vigoare 2. În cazul transporturilor dinspre un stat membru către o țară terță și invers, prezentul

Mai mult

EUROPEAN UNION

EUROPEAN UNION Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Iaşi Încadrarea proiectului în Programului Operaţional Sectorial Transporturi Axa prioritară

Mai mult

Dragne_Dreptul transporturilor. Parte generala

Dragne_Dreptul transporturilor. Parte generala Dreptul transporturilor. Partea generală 9 CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1. Rolul şi importanţa transporturilor Una dintre cele mai importante ramuri a economiei unui stat o constituie transporturile

Mai mult

RAPORT ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE JURIDICĂ DESFĂȘURATE ÎN PERIOADA MARTIE 2018 În perioada MARTIE 2018 au avut loc acţiuni de educaţie juridic

RAPORT ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE JURIDICĂ DESFĂȘURATE ÎN PERIOADA MARTIE 2018 În perioada MARTIE 2018 au avut loc acţiuni de educaţie juridic RAPORT ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE JURIDICĂ DESFĂȘURATE ÎN PERIOADA 05-09 MARTIE 2018 În perioada 05-09 MARTIE 2018 au avut loc acţiuni de educaţie juridică constând în expuneri tematice ale experţilor voluntari

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PORT OF CONSTANȚA Linking WORLDS www.portofconstantza.com DESPRE PORT Portul Constanța se află la intersecția rutelor comerciale care leagă piețele țărilor fără ieșire la mare din Europa Centrală și de

Mai mult

1.5. Mediu de afaceri şi competitivitate economică Demografia agenţilor economici locali Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statisti

1.5. Mediu de afaceri şi competitivitate economică Demografia agenţilor economici locali Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statisti 1.5. Mediu de afaceri şi competitivitate economică Demografia agenţilor economici locali Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, în judeţul Brăila existau, în anul 2012, 6248 unități

Mai mult

Istoria medicinei și a farmaciei REPARTIZAREA FARMACIILOR ÎN JUDEŢELE DIN ROMÂNIA ÎN FUNCŢIE DE RAPORTUL DINTRE POPULAŢIA URBANĂ ŞI RURALĂ ÎN 1936 ŞI

Istoria medicinei și a farmaciei REPARTIZAREA FARMACIILOR ÎN JUDEŢELE DIN ROMÂNIA ÎN FUNCŢIE DE RAPORTUL DINTRE POPULAŢIA URBANĂ ŞI RURALĂ ÎN 1936 ŞI REPARTIZAREA FARMACIILOR ÎN JUDEŢELE DIN ROMÂNIA ÎN FUNCŢIE DE RAPORTUL DINTRE POPULAŢIA URBANĂ ŞI RURALĂ ÎN 1936 ŞI 07 LASZLO TUKA Elifarm, ClujNapoca Rezumat Evoluţia numărului farmaciilor din România

Mai mult

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 10 aprilie 2015 Domnule Inspector General, Doamnelor și domnilor inspectori de învățământ primar, Doamnelor și domnilor dascali, Vă aducem la cunoștință că, începând cu anul școlar 2013 2014, Banca Națională

Mai mult

antete CFR si Infofer

antete CFR si Infofer Nr. 3443 / 09.08.2018 RAPORTARE CONTABILĂ LA DATA DE 30.06.2018 SOCIETATEA COMERCIALĂ INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A. - Filială a Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R. S.A. CORESPUNZĂTOR PREVEDERILOR ORDINULUI

Mai mult