INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ"

Transcriere

1 INVESTI IILE NETE I CONSTRUC IILE DIN ECONOMIA NA IONAL ÎN TRIMESTRUL I date provizorii- Introducere Publica ia cuprinde informa ii statistice referitoare la investi iile nete realizate în economia na ional, activitatea de construc ii, autoriza iile de construire i locuin ele terminate. Investi ii nete În trimestrul I 2017, comparativ cu trimestrul I 2016, se constat o sc dere a investi iilor nete realizate în economia na ional cu 3,1%. În trimestrul I 2017 investi iile nete realizate în economia na ional au însumat 12836,9 milioane lei, fiind în sc dere cu 3,1% comparativ cu trimestrul I Evolu ia investi iilor nete realizate în economia na ional, pe elemente de structur, fa de trimestrul I 2016, se prezint astfel: Trim.l milioane lei pre uri curente- În % fa de trim.l 2016 trim.l 2016 Structur - % - trim.l 2017 TOTAL 12836,9 96,9 100,0 100,0 pe elemente de structur : - lucr ri de construc ii noi 5515,0 105,0 38,4 43,0 - utilaje (inclusiv mijloace de transport) 6164,3 93,5 50,2 48,0 - alte cheltuieli 1157,6 82,1 11,4 9,0 Investi iile nete concretizate în lucr ri de construc ii noi, în trimestrul I 2017, au însumat 5515,0 milioane lei (reprezentând 43,0% din ), fiind în cre tere cu 5,0%. Investi iile nete în utilaje (inclusiv mijloace de transport) au însumat 6164,3 milioane lei (reprezentând 48,0% din fa de 50,2% în trimestrul I 2016), fiind în sc dere cu 6,5%. Ramurile în care s-a realizat un volum mai mare de investi ii nete sunt în industrie i comer /servicii. În trimestrul I 2017 investi iile nete din sectorul majoritar privat de in 92,0%, din ul investi iilor. În trimestrul I 2017, investi iile nete din sectorul majoritar privat au izat 11806,3 milioane lei, reprezentând 92,0% din fa de 86,0% în trimestrul I Investi iile nete din acest sector au fost orientate spre achizi ionarea de utilaje inclusiv mijloace de transport i lucr ri de construc ii noi.

2 Lucrări de construcţii Faţă de trimestrul I 2016, ca serie brută, în trimestrul I 2017, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut cu 1,5%. Volumul lucrărilor de construcţii pe elemente de structură şi pe tipuri de construcţii, în trimestrul I 2017, comparativ cu trimestrul I 2016, ca serie ajustată în funcţie de ul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a scăzut pe cu 6,4%, scădere evidenţiată astfel: construcţiile inginereşti cu (-19,6%) şi la clădirile nerezidenţiale cu (-12,4%). Clădirile rezidenţiale au crescut cu (+52,8%). Pe elemente de structură, s-au înregistrat scăderi la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente şi la lucrările de reparaţii capitale cu 16,8%, respectiv cu 15,7%. Lucrările de construcţii noi au crescut cu 3,8%. - % - Trim. I 2017 / Trim. I 2016 serie brută serie ajustată *) TOTAL 98,5 93,6 pe elemente de structură: construcţii noi 105,0 103,8 reparaţii capitale 89,8 84,3 reparaţii curente 84,7 83,2 pe tipuri de construcţii: clădiri rezidenţiale 177,2 152,8 clădiri nerezidenţiale 89,4 87,6 construcţii inginereşti 77,5 80,4 *) In funcţie de ul de zile lucrătoare si de sezonalitate În trimestrul I 2017, faţă de trimestrul I 2016, valoarea lucrărilor de construcţii în antrepriză, în termeni nominali, a crescut cu mii lei. -mii lei preţuri curente- Trim.I 2016 Trim.I 2017 TOTAL Construcţii noi clădiri rezidenţiale clădiri nerezidenţiale construcţii inginereşti Reparaţii capitale clădiri rezidenţiale clădiri nerezidenţiale construcţii inginereşti Reparaţii curente clădiri rezidenţiale clădiri nerezidenţiale construcţii inginereşti

3 Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri În trimestrul l 2017 se constată, o creştere cu 1,9% a ului de autorizaţii eliberate pentru clădiri rezidenţiale, faţă de trimestrul I În trimestrul l 2017, au fost eliberate un de 7417 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, dintre care cele pentru clădiri rezidenţiale cu o locuinţă au reprezentat 90,5% faţă de. Cele mai multe autorizaţii de construire pentru clădiri individuale cu o singură locuinţă au fost eliberate pentru zona ă, respectiv 4438 autorizaţii, restul de 2275 autorizaţii vizând mediul. Pentru clădiri rezidenţiale pentru colectivităţi au fost eliberate 11 autorizaţii de construire. Autorizaţiile pentru clădiri rezidenţiale Autorizaţiile pentru clădiri rezidenţiale pentru colectivităţi Pe medii de rezidenţă, în trimestrul I 2017, se constată o creştere a ului de autorizaţii pentru clădiri rezidenţiale atât în mediul cât şi în mediul faţă de trimestrul I Autorizaţii pentru clădiri rezidenţiale Pe medii de rezidenţă, situaţia autorizaţiilor eliberate pentru din clădiri rezidenţiale în trimestrul I 2017, pune în evidenţă o creştere a ului autorizaţiilor eliberate în mediul cu 2636, iar în mediul, o scădere cu 72 autorizaţii eliberate pentru din clădiri rezidenţiale, faţă de trimestrul I Locuinţe din clădiri rezidenţiale autorizate trim. I trim. I În trimestrul I 2017 s-au eliberat 22 autorizaţii pentru clădiri administrative, în scădere cu 12 autorizaţii faţă de cele eliberate în trimestrul I Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri nerezidenţiale se prezintă astfel : Autorizaţiile pentru clădiri administrative Autorizaţiile pentru alte clădiri

4 Autorizaţii pentru clădiri administrative Total Urban Rural În trimestrul I 2017, cele mai multe autorizaţii pentru clădiri rezidenţiale au fost eliberate în regiunile de dezvoltare: Nord - Est, Nord Vest şi Bucureşti - Ilfov. Analiza în profil regional a autorizaţiilor de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale în trimestrul I 2017, faţă de trimestrul I 2016 relevă faptul că s-au înregistrat creşteri a ului autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale în următoarele regiuni de dezvoltare: Nord - Est (+175 autorizaţii), Centru (+142), Sud - Est (+58) şi Nord - Vest (+23). S-au înregistrat scăderi în următoarele regiuni de dezvoltare : Sud-Muntenia (-138 autorizaţii), Vest (-99), Sud - Vest Oltenia (-18) şi Bucureşti - Ilfov (-3) Autorizaţii pentru clădiri rezidenţiale Nord-Est Sud-Est Sud- Muntenia Sud-Vest Oltenia Vest Nord-Vest Centru Bucuresti- Ilf ov trim. I 2016 trim. I 2017 Locuinţe terminate În trimestrul I 2017 se constată o scădere a ului de terminate faţă de trimestrul I 2016, cu În trimestrul I 2017 au fost terminate 10084, în scădere cu 1506 de faţă de trimestrul I Evoluţia construcţiei de pe principalele surse de finanţare, în trimestrul l 2017, comparativ cu trimestrul I 2016, se prezintă astfel : 2016 Locuinţe terminate faţă de 2016 ( +/-) 2016 Structură - % TOTAL ,0 100,0 private ,0 97,5 publice ,5 4

5 Din ul lor terminate în trimestrul I 2017, 97,5% au fost realizate din fonduri private. Cele mai multe terminate în trimestrul I 2017 s-au realizat din fonduri private, acestea înregistrând o pondere de 97,5% din ul lor finalizate, ul lor fiind în scădere cu 1757 faţă de trimestrul I Situaţia lor terminate pe regiuni de dezvoltare şi principalele surse de finanţare, în trimestrul I 2017, se prezintă astfel: Locuinţe terminate - - private publice TOTAL Nord - Est Sud - Est Sud Muntenia Sud Vest Oltenia Vest Nord Vest Centru Bucureşti Ilfov Cele mai multe s-au construit în regiunile de dezvoltare: Nord Vest, Nord Est, Bucureşti-Ilfov, Centru şi Sud Est. Din analiza datelor prezentate în tabel, rezultă că cele mai multe s-au dat în folosinţă în următoarele regiuni de dezvoltare: Nord Vest (18,8% faţă de ţară), Nord Est (15,7%), Bucureşti Ilfov şi Centru (15,3% fiecare) şi Sud Est (12,8%). Grupate după ul de terminate, cele 41 de judeţe şi Municipiul Bucureşti, pe raza cărora s-au finalizat lucrările de construcţii, se prezintă astfel : - - TOTAL şi peste În şapte judeţe ale ţării s-au construit peste 500 de. Cele mai multe terminate s-au realizat în următoarele judeţe: Ilfov (1144 ), Cluj (1118), Constanţa (782), Iaşi (723), Braşov (566), Sibiu (546) şi Timiş (514). 5

6 Judeţul Ilfov are ponderea cea mai mare (11,3%) din ul lor terminate în trimestrul I 2017, urmat de judeţele: Cluj (11,1%), Constanţa (7,8%), Iaşi (7,2%), Braşov (5,6%), Sibiu (5,4%) şi Timiş (5,1%). LOCUINŢE TERMINATE PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEŢE ŞI SURSE DE FINANȚARE IN TRIMESTRUL I Locuinţe terminate publice din care: subvenţii bugetare pentru sociale private din care: fonduri ale populaţiei TOTAL NORD EST Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui SUD EST Brăila Buzău Constanţa Galaţi Tulcea Vrancea SUD MUNTENIA Argeş Călăraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman SUD VEST OLTENIA Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea VEST Arad Caraş-Severin Hunedoara Timiş NORD VEST Bihor Bistriţa-Năsăud Cluj Maramureş Satu-Mare Sălaj CENTRU Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu BUCUREŞTI ILFOV ILFOV Ilfov IILFOV IIILFOV Mun. Bucureşti II/ILIILILFOV