MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT BOGDAN PETRICEICU HASDEU DIN CAHUL COORDONAT Ministerul Educaţiei

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT BOGDAN PETRICEICU HASDEU DIN CAHUL COORDONAT Ministerul Educaţiei"

Transcriere

1 MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT BOGDAN PETRICEICU HASDEU DIN CAHUL COORDONAT Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova 20 de înregistrare PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT Ciclul I, Licenţă Contextul: ISCED Domeniul general de studiu: 3. Ştiinţe Economice Domeniul de formare profesională: 34. Finanțe Denumirea specialităţii: Finanțe și Bănci Numărul total de de studiu: 180 Titlul obţinut: Licenţiat în ştiinţe economice Baza admiterii: BAC, Colegiu, Studii superioare Limba de instruire: română Forma de organizare a învăţământului: Cu frecvenţă APROBAT Senatul Universităţii de Stat Bogdan Petriceicu Hasdeu din Cahul, Proces-verbal nr. din Preşedintele Senatului Dr.hab., Prof.univ. Popa Andrei Anul de studii I II III CALENDARUL UNIVERSITAR / GRAFICUL PROCESULUI DE STUDII Activităţi didactice Sesiuni de examene Vacanţe Stagii de practică Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Iarnă Primăvară Vară (15 săptămîni) (15 săptămîni) (15 săptămîni) (15 săptămîni) (13,5 săptămîni) (3 săptămîni) (4 săptămîni) (4 săptămîni) (4 săptămîni) (4 săptămîni) (4 săptămîni) (2 săptămînă) (2 săptămîni) Practica de specialitate (inițiere) (1,5 săptămîni) Practica de specialitate (de producție) (3 săptămîni) Practica de cercetare de licenţă (4,5 săptămîni ) (2 săptămîni) (2 săptămîni) Paşte (1 săptămînă) Paşte (1 săptămînă) Paşte (1 săptămînă) (9 săptămîni) (9 săptămîni) -

2 PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT ANUL I de STUDIU SEMESTRUL I Cod Denumirea unităţii de curs/modulului Total ore Număr de ore pe tipuri de activităţi Total Contact Studiu C S L/P direct individual total Forma de G.01.O.001 Limba străină I E 2 G.01.O.002 Tehnologii de comunicare informațională E 4 F.01.O.003 Teorie economică I (Microeconomie) E F.01.O.004 Matematica economică E F.01.O.005 Moneda şi credit E F.01.O.00 Bazele managementului E Total ore cu acordare lor de studii E 30 G.01.O.007 Educație fizică adm --- Total ore pe semestru I E, 1 adm 30 ANUL I de STUDIU SEMESTRUL II Cod Denumirea unităţii de curs/modulului Total ore Număr de ore pe tipuri de activităţi Total Contact Studiu C S L/P direct individual Forma de total G.02.O. 008 Limba străină II E 2 G.02.O.009 Etica şi cultura profesională E 4 F.02.O. 010 Teorie economică II (Macroeconomie) E F.02.O. 011 Finaţele publice E F.02.O. 012 Bazele contabilităţii E F.02.O. 013 Statistica economică E Total ore pe semestru II E 30

3 ANUL II de STUDIU SEMESTRUL III Cod Denumirea unităţii de curs/modulului Total ore Număr de ore pe tipuri de activităţi Total Contact Studiu C S L/P direct individual total Forma de G.03.O. 014 Limba străină III E 2 U.03.A Doctrine economice U.03.A Filosofia și logica activității economico-inginerești E 4 S.03.A Asigurări şi reasigurări S.03.A Audit financiar al întreprinderii E S.03.A Contabilitatea financiară S.03.A Contabilitatea managerială E S.03.O. 018 Finanţele întreprinderii I E S.03.A Fiscalitate S.03.A Buget şi trezorărie E Total ore pe semestru III E 30 ANUL II de STUDIU SEMESTRUL IV Cod Denumirea unităţii de curs/modulului Total ore Număr de ore pe tipuri de activităţi Total Contact Studiu C S L/P direct individual total Forma de G.04.O. 020 Limba străină IV E 2 U.04.A Leadership U.04.A Inițiere în economia capitalului uman E 4 *G.04.O. 022 Tehnici de comunicare (pentru grupele alolingve) *U.04.A U.04.A Arta oratorică (cu excepția grupelor alolingve) Tehnici de comunicare (cu excepția grupelor alolingve) E 3 S.04.A Bazele activității bancare S.04.A Activitatea instituţiilor de microfinanţare E S.04.O. 024 Finanţele întrepriderii II* E S.04.A Sistemul informaţional în contabilitatea entităţii S.04.A Sistemul informaţional în contabilitatea bancară E Practica de sprecialitate ( iniţiere) ,5 săptămîni E 3 Total ore pe semestru IV *Studenții vor executa una teza de an în anul II de studii

4 ANUL III de STUDIU SEMESTRUL V Cod Denumirea unităţii de curs/modulului Total ore Număr de ore pe tipuri de activităţi Total Contact Studiu C S L/P direct individual total U.05.A Integrare economică europeană U.05.A Politici comunitare de dezvoltare regională U.05.A Dreptul proprietății intelectuale U.05.A Inițiere juridică în dreptul de autor și drepturile conexe S.05.A Analiza economico-financiară S.05.A Evaluarea întreprinderii S.05.A Bazele managementului bancar S.05.A Bazele managementului financiar S.05.A Proiect pe specialitate în instituţiile financiar bancare S.05.A Proiect pe specialitate în entităţi S.05.A Relaţii valutar-financiare internaţionale S.05.A Finanţele internaţionale Forma de E E E E E E Total ore pe semestru V E 30 ANUL III de STUDIU SEMESTRUL VI Cod Denumirea unităţii de curs/modulului Total ore Număr de ore pe tipuri de activităţi Total Contact C S L/P direct S.0.A S.0.A S.0.A S.0.A Bazele activităţii investiţionale Preţuri şi tarife Pieţe de capital Tranzacţii bursiere Studiu individual total Forma de E E 3 Practica de specialitate (în producție) săptămîni E Practica de cercetare de licenţă ,5 săptămîni E 9 Examen de licenţă E 9 Total ore pe semestru VI E 30

5 STAGIILE DE PRACTICĂ Stagiile de practică Sem. Durata Perioada Număr de nr. săpt. / ore 1. Practica de specialitate: iniţiere IV 1,5 săptămîni/ 90 ore Practica de specialitate: în producție VI 3 săptămîni/ 180 ore Practica de cercetare de licenţă(cercetare, documentare, redactare finală a tezei /proiectului) VI 4,5 săptămîni/270 ore MODULUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ Codul Denumirea activităţii didactice Total ore Număr de ore pe tipuri de activități Total Contact direct Studiu individ ual Curs Seminar Laborator/ practice Forma de Modulul pedagogic F.01.O.001 Pedagogie generală și etică pedagogică Examen F.02.O.002 Teoria și metodologia instruirii Examen 4 F.03.O.003 Educație incluzivă Examen 2 Modulul psihologic F.04.O.004 Fundamentele psihologiei:generală și vârstelor Examen F.05.O.005 Psihologie educațională și conflictologie Examen Didactica disciplinei S.0.O.00 Didactica disciplinei (monospecialitate) Examen S 1.0.O.007 S 2.07.O.008 Didactica disciplinei A Didactica disciplinei B Total: E 30 Stagii de practică Practica de inițiere (psihopedagogică) Examen 2 Practica de specialitate Examen 14 Practica de specialitate Examen 14 Total: E 30

6 DISCIPLINE FACULTATIVE(la libera alegere) crt. Denumirea disciplinei Anul Semes-trul Număr de ore pe tipuri de activități C S L/P Evaluări 1. Protecția civilă I II E 2 2. Securitatea muncii II III E 2 3. Limba străină pentru începători I II E 3 4. Limba străină pentru începători II III E 3 5. Bazele voluntariatului II III E 2. Protecția și planificarea familiei III V E 3 7. Ghidarea / Formarea carierei III V E 2 de Examenul /Teza de Licenţă (hotărîrea senatului) crt. Denumirea activităţii Perioada Credite 1 Susţinerea tezei de licenţă O probă de examinare cu caracter integrator Contabilitate Ponderea unităților de curs în Planul de învățămînt crt. Componentele Număr de Disciplinele fundamentale 48 II. Discipline de creare a abilităţilor şi competenţelor generale 1 III. Discipline de orientare socio-umanistică 17 IV. Discipline de orientare spre specializare Stagii de practică Examenul de licenţă 9 TOTAL Modulul psihopedagogic (inclusiv practica pedagogică) 0

7 MINIMUM CURRICULAR INIȚIAL Denumirea disciplinei Total ore Numărul de ore pe săptămână Forma Total Contact Studiu Curs Seminar Laborator de direct individual 1 Teorie economică I (Microeconomie) E 2 Teoria economică II (Macroeconomie) E 3 Bazele managementului E 4 Bazele contabilității E 4 5 Finanțele întreprinderii E 4 Matematica superioară E 4 Total: E 30

8 Matricea corelării finalităților de studii a programului cu cele ale unităților de curs Competențe generice Unitățile de curs Număr ul de ECTS Codul unității de curs Competențe specifice Capacitatea de analiza şi sinteză 2.Capacitatea de învăţare 3.Capacitatea de soluţionare a problemelor 4.Capacitatea de aplicare a cunoştinţelor în practică 5.Capacitatea de adaptare la noi situaţii.abilitatea de a lucra individual 7.Abilitatea de a lucra în echipă Teorie economică I F.01.O (Microeconomie) Matematica economică F.01.O Moneda şi credit F.01.O.005 Teorie economică II F.02.O (Macroeconomie) Finaţele publice F.02.O Bazele contabilităţii F.02.O Statistica economică F.02.O Bazele managementului F.01.O Limba străină I 2 G.01.O Tehnologii de comunicare G.01.O informațională Educație fizică --- G.01.O Limba străină II 2 G.02.O Etica şi cultura profesională 4 G.02.O Limba străină III 2 G.03.O Limba străină IV 2 G.04.O Tehnici de comunicare (pentru *G.04.O grupele alolingve) Doctrine economice U.03.A Filosofia și logica activității economico-inginerești 4 U.03.A Leadership U.04.A Inițiere în economia capitalului uman 4 U.04.A Capacitatea de Arta oratorică (cu excepția *U.04.A gîndire tactică şi grupelor alolingve) U.04.A strategică Tehnici de comunicare (cu excepția grupelor alolingve) 9.Comunicare Integrare economică europeană U.05.A Politici comunitare de dezvoltare 3 U.05.A orală şi scrisă în regională limba maternă / Dreptul proprietății intelectuale 3 U.05.A

9 de circulaţie internaţională 10.Creativitatea 11.Capacitatea de operare cu tehnologii informaţionale 12.Abilitatea de a lucra într-un context internaţional Inițiere juridică în dreptul de U.05.A autor și drepturile conexe Asigurări şi reasigurări S.03.A Audit financiar al întreprinderii S.03.A Contabilitatea financiară S.03.A Contabilitatea managerială S.03.A Finanţele întreprinderii I S.03.O Fiscalitate S.03.A Buget şi trezorărie S.03.A Bazele activității bancare S.04.A Activitatea instituţiilor de microfinanţare S.04.A Finanţele întrepriderii II S.04.O Sistemul informaţional în S.04.A contabilitatea entităţii S.04.A Sistemul informaţional în contabilitatea bancară Practica de sprecialitate ( iniţiere) Analiza economico-financiară S.05.A Evaluarea întreprinderii S.05.A Bazele managementului bancar S.05.A Bazele managementului financiar Proiect pe specialitate în instituţiile financiar bancare Proiect pe specialitate în entităţi Relaţii valutar-financiare internaţionale Finanţele internaţionale S.05.A S.05.A S.05.A S.05.A S.05.A Bazele activităţii investiţionale S.0.A Preţuri şi tarife S.0.A Pieţe de capital S.0.A Tranzacţii bursiere S.0.A Practica de specialitate (în producție) Practica de cercetare de licenţă Examen de licenţă Legenda: 1. Să demonstreze cunoştinţe şi comprehensiune în următoarele domenii: 12. Să aplice metode de a efi - cienţei investiţiilor prin intermediul indicatorilor de eficienţă şi să adopte decizii optime de investire în condiţii de certitudine, incertitudine, risc; să posede aptitudini

10 2. Să selecteze şi să utilizeze optim informaţia din diferite surse în limba maternă şi străină; 3. Să aplice metode cantitative şi calitative de analiza şi prelucrare a informaţiei; 4. Să raţionalizeze gestiunea fondurilor financiare, de credit şi de mijloace de plată internaţionale; 5. Să cunoască şi să aplice metode de gestiune a resurselor financiare la întreprindere şi în cadrul instituţiilor financiare bancare şi nebancare;. Să evalueze şi să gestioneze eficient resursele proprii ale investitorului şi cele atrase în activităţiile investiţionale; 7. Să recomande strategii de gestionare a performanţelor bancare şi modalităţi de redresare a activităţii bancare; 8. Să propună metode de eficientizare a activităţii sistemului bancar, posibilităţi de optimizare a masei monetare, modalităţi noi de elaborare a politicii monetare; să recomande modalităţi de gestionare a rezervei valutare, de elaborare a politicii valutare; 9. Să ajusteze activitatea financiară a întreprinderii la cerinţele pieţei, să adopte decizii optime de finanţare şi de repartizare a profitului, să analizeze rezultatele financiare şi să explice impactul factorilor interni şi externi; să fundamenteze preţurile (tarifele) şi să le ajusteze la solicitările clienţilor, la modificările în conjunctura pieţei şi la prevederile actelor normative, să evalueze impactul factorilor de conjunctură asupra deciziilor de preţuri (tarife); 10. Să aplice tehnici de reasigurare; să analizeze influenţa operaţiunilor de reasigurare asupra stabilităţii financiare a asigurătorului; 11. Să aplice tehnicile de impunere pentru fiecare tip de impozit şi taxă, să poată determina obligaţia fiscală; să determi - ne impactul obligaţiilor fiscale asupra situaţiei financiare a plătitorului de gestionare a portofoliului de titluri în vederea optimizării acestuia 13. Să gestioneze proceduri de emisiune a instrumentelor financiare, de derulare a tranzacţiilor bursiere, să evalueze instrumente financiare prin metode fundamentale şi tehnice 14. Să proiecteze indicatorii monetari, să planifice masa monetară, să prognoze - ze agregatele monetare; să proiecteze indicatorii bugetari şi nivelul presiunii fiscale; să elaboreze măsuri în vederea echilibrării şi ajustării balanţei de plăţi, optimizării rezervei valutare, menţinerii stabilităţii şi prognozării cursului valu - tar, organizării eficiente a pieţei valutare 15. Să previzioneze indicatorii financiari şi să elaboreze direcţii de acţiune în vederea realizării acestora în cadrul în - treprinderilor şi a instituţiilor financiare bancare şi nebancare; să fundamenteze politica şi strategia de preţuri (tarife) în funcţie de conjunctura pieţei şi avantaje - le interne a unităţilor economice 1. Să elaboreze proiecte privind emisiunea valorilor mobiliare; să proiecteze şi să coordoneze derularea operaţiunilor speculative de bursă în condiţii de in - certitudine şi risc; să elaboreze proiecte investiţionale 17. Să cunoască problematica social-econo - mică şi etică în cadrul muncii sau studii - lor; să contribuie la crearea unei imagini adecvate în efectuarea operaţiunilor financiare, bancare şi investiţionale 18. Să elaboreze o lucrare aplicativă cu evidenţierea problematicii şi formularea recomandărilor în vederea soluţionării unor probleme din domeniul financiar, bancar, investiţional 19. să posede capacităţi de a lucra independent sau în echipă, să formuleze şi să elaboreze sarcini aferente diverselor aspecte ale activităţilor financiare, bancare, investiţionale, să creeze relaţii de lucru eficiente şi să organizeze activitatea în echipă

11 Nota explicativă Domeniul general de studii: 3. Ştiinţe Economice Domeniul de formare profesională: 34. Finanţe Specialitatea: Finanţe şi bănci Credite de studiu: 180 Titlul obţinut: Licenţiat în ştiinţe economie Domeniul de formare profesională Finanţe are drept obiectiv fundamental pregătirea viitorilor specialişti în sfera financiară, bancară şi investiţională. Scopul principal al instruirii este pregătirea universitară şi postuniversitară în domeniul financiar, bancar şi investiţional. Realizarea acestui obiectiv derivă din necesităţile societăţii contemporane în dezvoltarea economiei naţionale, în care domeniul de formare profesională Finanţe deţine un loc deosebit, direcţiile prioritare de pregătire ale specialiştilor fiind: activitatea bancară, asigurări, activitatea investiţională, finanţe publice, fiscalitate, finanţele firmei şi pieţele de capital. Obţinerea cunoştinţelor în aceste domenii, prin intermediul studiilor pe cicluri (ciclul I - licenţă, ciclul II - masterat, ciclul III - doctorat), permite angajarea absolvenţilor în calitate de: experţi financiari şi fiscali, conducători în serviciile economicofinanciare, analişti financiari, consultanţi financiari, auditori, revizori, analişti financiari, conducători ai administraţiei publice locale, funcţionari superiori ai asociaţilor obşteşti, conducători de unităţi economicofinanciare mari şi ai compartimentelor structurale, manager financiar în cadrul agenţilor economici cu diferite forme de organizare, agent de asigurare, funcţionar public, analist financiar, ofiţer de cont, analist de credit, dealer pe piaţa valutară, consilier financiar, broker sau dealer pe piaţa de capital, economist-casier, ofiţer de credit, analist de credit, evaluator al titlurilor financiare, specialist în consulting şi asistenţa investiţională, specialist în formarea şi gestiunea portofoliului de investiţii etc. La ciclul I (Licenţă) se vor instrui specialişti în domeniul Finanţe şi bănci fiind pregătiţi pentru analiza financiară, managementul financiar, bancar şi investiţional, la nivelul agenţilor economici, cu diferite forme de proprietate, şi la nivelul instituţiilor publice, organizaţiilor nonguvernamentale şi organismelor internaţionale. La elaborarea planurilor s-a ţinut cont de prevederile ale Planului-cadru și ale Cadrului Național al Calificărilor pentru doneniul 3, specialitatea 34.1 Finanțe și Bănci. Toate disciplinele sunt repartizate pe module (cicluri), după cum urmează: - Modulul disciplinelor fundamentale (cod F); - Modului disciplinelor de creare a abilităţilor şi competenţelor generale (cod G) - Modulul disciplinelor de orientare socio-umanistică (cod U); - Modulul de orientare spre specializare (cod S). La finalizarea studiilor specialistul trebuie să posede cunoştinţe social umanistice, să gestioneze informațiile, să gestioneze resursele, să gestioneze activitatea economică-financiară, șă elaboreze proiectele, să posedă etica profesională, să aibă deprinderi de a conduce colective de muncă. Pregătirea la această specialitate îi asigură titlul de Licenţiat în ştiinţe economice. Specialiştii pregătiţi în acest domeniu sunt solicitaţi de instituţii financiar-fiscale, control, bănci, servicii financiare din întreprinderi, instituţii şi ministere. Ei pot lucra ca experţi în finanţe şi contabilitate, pot deschide firme proprii şi acorda consultaţii. Ocupaţiile tipice pentru absolvenţii în domeniul Finanţe şi Bănci sunt: economiști agenţi de asigurări analişti financiari agenţi imobiliari vînzători la licitaţie agenţi comerciali inspectori de vamă şi frontieră inspectori de stat de taxe şi impozite

12 inspectori de pensii şi asigurări sociale operatori în instituţii bancare funcţionari în administraţie funcţionari de birou casieri şi asimilaţi operatori la ghişeu-bancă încasatori operatori ghişeu casă de schimb valutar agenţi fiscali specialişti în elaborarea şi implementarea business-planurilor pentru proiectele de investiţii specialişti la instituţiile financiare care realizează activităţi de finanţare a investiţiilor specialişti în secţiile specializate în cadrul companiilor care realizează activitatea investiţională specialişti ai secţiilor Valori mobiliare în băncile comerciale şi societăţile pe acţiuni specialişti la registratorii independenţi, companiile de brokeri şi dealeri specialişti la Bursa de valori etc. Absolventul obţine titlul de Licenţiat în ştiinţe economice la îndeplinirea integrală a planului de învăţământ, promovării probelor de, inclusiv examenului de licenţă, conform sistemului de notare în Republica Moldova cuprins între 1 şi 10 puncte, notele de promovare fiind 5 10, şi acumulării a 180 transferabile conform Sistemului European de Credite Transferabile (ESTC). Programul de studii s-a bazat pe obiectivele şi cerinţele Cadrului Național al Calificărilor conform Domeniului general de studii: 3. Ştiinţe Economice, Domeniului de formare profesională: 34. Finanţe, Specialitatea: Finanţe şi bănci. Cadrul Național al Calificărilor presupune următoarele finalităţi: 1.Să demonstreze cunoştinţe şi comprehensiune în următoarele domenii: 1.1. finanţele întreprinderii - să cunoască sursele de finanţare, criterii de alocare a resurselor, indicatori de apreciere a rezultatelor financiare şi tipuri de politici financiare ale întreprinderii; 1.2. asigurări şi reasigurări - formele de constituire a fondurilor de asigurare, tipurile de asigurări, modul de calcul a primelor de asigurare şi principiile de determinare a despă- gubirii; 1.3. finanţele publice - sistemul fiscal, procesul bugetar, sursele de formare a veniturilor şi direcţiile de repartizare a cheltuielilor publice; 1.4. sistemul bancar, operaţiunile bancare şi tehnicile de plată; 1.5. sistemul monetar, moneda, inflaţia, politica monetară; 1.. sistemul valutar financiar-internaţional, metodologia elaborării balan- ţei de plăţi, metodologia determină- rii cursului valutar şi a factorilor de influenţă; 1.7. activitatea investiţională tipurile de investiţii; procesul investiţional şi etapele acestuia; surse şi metode de finanţare a investiţiilor; eficienţa investiţiilor şi indicatorii de a acestora; riscul investiţional; 1.8. piaţa de capital tipologia instrumentelor financiare şi drepturile generate de acestea, precum şi activităţile desfăşurate în cadrul pieţei de capital; 1.9. politici şi strategii de preţuri (tarife) în cadrul unui mediu schimbător. 2. Să selecteze şi să utilizeze optim informaţia din diferite surse în limba maternă şi străină; 3. Să aplice metode cantitative şi calitative de analiza şi prelucrare a informaţiei; 4.Să raţionalizeze gestiunea fondurilor financiare, de credit şi de mijloace de plată internaţionale; 5. Să cunoască şi să aplice metode de gestiune a resurselor financiare la întreprindere şi în cadrul instituţiilor financiare bancare şi nebancare;. Să evalueze şi să gestioneze eficient resursele proprii ale investitorului şi cele atrase în activităţiile investiţionale;

13 7. Să recomande strategii de gestionare a performanţelor bancare şi modalităţi de redresare a activităţii bancare; 8. Să propună metode de eficientizare a activităţii sistemului bancar, posibilităţi de optimizare a masei monetare, modalităţi noi de elaborare a politicii monetare; să recomande modalităţi de gestionare a rezervei valutare, de elaborare a politicii valutare; 9. Să ajusteze activitatea financiară a întreprinderii la cerinţele pieţei, să adopte decizii optime de finanţare şi de repartizare a profitului, să analizeze rezultatele financiare şi să explice impactul factorilor interni şi externi; să fundamenteze preţurile (tarifele) şi să le ajusteze la solicitările clienţilor, la modificările în conjunctura pieţei şi la prevederile actelor normative, să evalueze impactul factorilor de conjunctură asupra deciziilor de preţuri (tarife); 10. Să aplice tehnici de reasigurare; să analizeze influenţa operaţiunilor de reasigurare asupra stabilităţii financiare a asigurătorului; 11. Să aplice tehnicile de impunere pentru fiecare tip de impozit şi taxă, să poată determina obligaţia fiscală; să determi - ne impactul obligaţiilor fiscale asupra situaţiei financiare a plătitorului 12. Să aplice metode de a efi - cienţei investiţiilor prin intermediul indicatorilor de eficienţă şi să adopte decizii optime de investire în condiţii de certitudine, incertitudine, risc; să posede aptitudini de gestionare a portofoliului de titluri în vederea optimizării acestuia 13. Să gestioneze proceduri de emisiune a instrumentelor financiare, de derulare a tranzacţiilor bursiere, să evalueze instrumente financiare prin metode fundamentale şi tehnice 14. Să proiecteze indicatorii monetari, să planifice masa monetară, să prognoze - ze agregatele monetare; să proiecteze indicatorii bugetari şi nivelul presiunii fiscale; să elaboreze măsuri în vederea echilibrării şi ajustării balanţei de plăţi, optimizării rezervei valutare, menţinerii stabilităţii şi prognozării cursului valu - tar, organizării eficiente a pieţei valutare 15. Să previzioneze indicatorii financiari şi să elaboreze direcţii de acţiune în vederea realizării acestora în cadrul în - treprinderilor şi a instituţiilor financiare bancare şi nebancare; să fundamenteze politica şi strategia de preţuri (tarife) în funcţie de conjunctura pieţei şi avantaje - le interne a unităţilor economice 1. Să elaboreze proiecte privind emisiunea valorilor mobiliare; să proiecteze şi să coordoneze derularea operaţiunilor speculative de bursă în condiţii de in - certitudine şi risc; să elaboreze proiecte investiţionale 17.Să cunoască problematica social-econo - mică şi etică în cadrul muncii sau studii - lor; să contribuie la crearea unei imagini adecvate în efectuarea operaţiunilor financiare, bancare şi investiţionale 18.Să elaboreze o lucrare aplicativă cu evidenţierea problematicii şi formularea recomandărilor în vederea soluţionării unor probleme din domeniul financiar, bancar, investiţional 19. să posede capacităţi de a lucra independent sau în echipă, să formuleze şi să elaboreze sarcini aferente diverselor aspecte ale activităţilor financiare, bancare, investiţionale, să creeze relaţii de lucru eficiente şi să organizeze activitatea în echipă Ansamblul metodelor şi procedeelor didactice utilizate în procesul formării vor fi atît metodele tradiţionale (prelegeri şi seminare), modificate şi completate în funcţie de obiectivele propuse, cît şi metodele moderne, interactive orientate spre cultivarea interesului, motivaţiei, activismului, colaborării sociale, spiritului de organizare, iniţiativei, inventivităţii şi creativităţii. În procesul de studii se va pune accent pe metodele activ-participative (interactive), în vederea sporirii potenţialului intelectual al studenţilor prin angajarea unui efort personal în cadrul instruirii şi pregătirii lor pentru o activitate profesională activă şi creativă. Se vor utiliza metodele flexibile şi diversificate, specifice conţinutului şi tematicii disciplinelor, care vor asigură o învăţare formativă, operaţională, axate pe formarea de deprinderi, atitudini, convingeri, valori, aspiraţii. Se vor îmbina in mod specific, pentru diferitele situaţii, metode şi procedee precum: studiul de caz jocul de rol

14 dezbateri frontal, în grup şi individual brainstorming investigaţia proiectul argumentarea şi contra argumentarea învăţare academică independentă etc. Susţinerea personală a fiecărui student va fi asigurată de sistemul de tutorat. Evaluarea va viza eficacitatea activităţilor educaţionale prin prisma raportului dintre obiectivele proiectate şi rezultatele obţinute de către studenţi în activitatea de învăţare. Ea se va realiza de către profesori şi va viza nu numai cunoştinţele, ci şi competenţele, capacităţile şi atitudinile. Evaluarea va avea o funcţie pedagogică complexă: a) din perspectiva celui evaluat - de stimulare, de întărire a rezultatelor, de formare a unor abilităţi, de conştientizare a propriilor posibilităţi, de orientare profesională pozitivă; b) din perspectiva celui care evaluează - de apreciere a eficienţei celor întreprinse de el şi amodificărilor necesare pentru realizarea plenară a obiectivelor. Procesul de instruire prevede a cunoştinţelor acumulate la disciplinele de specialitate, elaborarea de către student a raportului privind practica de inițiere/ producţie/licenţă, a proiectului de specialitate şi a tezei de licenţă.

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA Facultatea Ştiinţe Economice PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării conform ISCED - 7 Domeniul general de s

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA Facultatea Ştiinţe Economice PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării conform ISCED - 7 Domeniul general de s MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA Facultatea Ştiinţe Economice PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării conform ISCED - 7 Domeniul general de studii - 36. Ştiinţe Economice Program de maşter de

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT: " " 2017 Nr. de înregistrare a planului de învăţământ UNIVERSITÄT DE STA

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT:   2017 Nr. de înregistrare a planului de învăţământ UNIVERSITÄT DE STA MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT: " " 2017 Nr. de înregistrare a planului de învăţământ UNIVERSITÄT DE STAT DIN Aprobat: Senatul USM din "30" august Proces verbal

Mai mult

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA COORDONAT Ministerul Educaţiei, Culturii ş

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA COORDONAT Ministerul Educaţiei, Culturii ş MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA COORDONAT Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării Nr. de înregistrare APROBAT Senatul ASEM

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Facultatea de Drept PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării conform ISCED

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Facultatea de Drept PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării conform ISCED MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Facultatea de Drept PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării conform ISCED - 7 Domeniul general de studii - 38 Drept Program de

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT: " " 2017 Nr. de înregistrare a planului de învăţământ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Aprobat:

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT:   2017 Nr. de înregistrare a planului de învăţământ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Aprobat: MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT: " " 2017 Nr. de înregistrare a planului de învăţământ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Aprobat: Senatul U.S.M. din " " 2017 Proces verbal nr. Facultatea

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT: _ J _ 2016 Nr. de înregistrare a olanului de UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA APROBAT: SENATUL

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT: _ J _ 2016 Nr. de înregistrare a olanului de UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA APROBAT: SENATUL MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT: _ J _ 2016 Nr. de înregistrare a olanului de UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA APROBAT: SENATUL U! ' ^ r > 2 0 16 Proces verbal Facultatea de FIZICĂ

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI

FIŞA DISCIPLINEI UNIVERSITATEA EFTIMIE MURGU REŞIŢA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE P-ţa Traian Vuia, nr. 1-4, 320085-Reşiţa, Tel: +40 730 583027, Fax: +40 374 810712 E-mail: secretariat_fse@uem.ro, www.uem.ro PLAN DE

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT: 2017 Nr. de înregistrare a planului de învăţământ UNIVERSITATEA DE STAT

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT: 2017 Nr. de înregistrare a planului de învăţământ UNIVERSITATEA DE STAT MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT: 017 Nr. de înregistrare a planului de învăţământ UNIVERSITATEA DE STAT APROBAT: SENATUL USM din Proces verbal nr. Facultatea

Mai mult

UNIVERSITATEA DE ŞJATJTIN MOLDO' APROBAT: SENATUL USM din Proces verbal nr. Facultatea de FIZICĂ şi INGINERIE PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării c

UNIVERSITATEA DE ŞJATJTIN MOLDO' APROBAT: SENATUL USM din Proces verbal nr. Facultatea de FIZICĂ şi INGINERIE PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării c UNIVERSITATEA DE ŞJATJTIN MOLDO' APROBAT: SENATUL USM din Proces verbal nr. Facultatea FIZICĂ şi INGINERIE PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării conform ISCED - 7 Domeniul general studiu -071 Inginerie

Mai mult

U N IVERSITATEA DE STAT DIN M O LD Aprobat: Senatul USM din "30" august 2017 Proces verbal n r. [_ Facultatea de Matematică şi Informatică PLAN DE ÎN

U N IVERSITATEA DE STAT DIN M O LD Aprobat: Senatul USM din 30 august 2017 Proces verbal n r. [_ Facultatea de Matematică şi Informatică PLAN DE ÎN U N IVERSITATEA DE STAT DIN M O LD Aprobat: Senatul USM din "" august 2017 Proces verbal n r. [_ Facultatea de Matematică şi Informatică PLAN DE ÎN VĂŢĂM ÂNT Nivelul calificării conform ISC E D - 7 Domeniul

Mai mult

\ Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova COORDONAT: 2017 Facultatea CHIMIE ŞI TEHNOLOGIE CHIMICĂ PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelu

\ Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova COORDONAT: 2017 Facultatea CHIMIE ŞI TEHNOLOGIE CHIMICĂ PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelu \ Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova COORDONAT: 2017 Facultatea CHIMIE ŞI TEHNOLOGIE CHIMICĂ PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării conform ISCED - 6 Domeniul general de

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT ION CREANGĂ DIN CHIŞINĂU FACULTATEA ŞTIINŢE ALE ED

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT ION CREANGĂ DIN CHIŞINĂU FACULTATEA ŞTIINŢE ALE ED MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT ION CREANGĂ DIN CHIŞINĂU FACULTATEA ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI ŞI INFORMATICĂ Aprobat la şedinţa Senatului

Mai mult

MINISTERUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT Ciclul I studii superioare de licență, nivelu

MINISTERUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT Ciclul I studii superioare de licență, nivelu MINISTERUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOA PLANUL DE ÎNĂŢĂMÎNT Ciclul I studii superioare de licență, nivelul de calificare ISCED - 6 Facultatea: Cibernetică, Statistică

Mai mult

ANUL I, SEMESTRUL I

ANUL I, SEMESTRUL I CONFIRMAT MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT BOGDAN PETRICEICU HASDEU DIN CAHUL PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PE ANI DE STUDII APROBAT Ministerul Educaţiei Anul I, II, III, IV de Senatul

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA INSTITUTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE DIN MOLDOVA COORDONAT: Ministerul Educaţiei al

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA INSTITUTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE DIN MOLDOVA COORDONAT: Ministerul Educaţiei al MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA INSTITUTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE DIN MOLDOVA COORDONAT: Ministerul Educaţiei al Republicii Mold APROBAT: la şedinţa din 28 ' Nr. de

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GE

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GE Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2019-2020 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Domeniul: MANAGEMENT Specializarea/Programul

Mai mult

UNIVERSITATEA DE STAT DIN DOVA APROBAT: SENATUL USM din 3 Proces verbal nr FACULTATEA PSIHOLOGIE, ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, SOCIOLOGIE SI ASISTENTĂ SOCIA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN DOVA APROBAT: SENATUL USM din 3 Proces verbal nr FACULTATEA PSIHOLOGIE, ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, SOCIOLOGIE SI ASISTENTĂ SOCIA UNIVERSITATEA DE STAT DIN DOVA APROBAT: SENATUL USM din 3 Proces verbal nr FACULTATEA PSIHOLOGIE, ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, SOCIOLOGIE SI ASISTENTĂ SOCIALĂ 9 9 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării conform

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GE

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GE Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2017-2018 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Domeniul: ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GE

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GE Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2017-2018 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Domeniul: ECONOMIE Specializarea/Programul

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÂNĂ Pag. 1 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACU

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÂNĂ Pag. 1 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACU PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÂNĂ Pag. 1 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA CONFIRMAT MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT BOGDAN PETRICEICU HASDEU DIN CAHUL PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PE ANI DE STUDII APROBAT Ministerul Educaţiei Anul I, II, III, IV, V de

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume SPINEANU - GEORGESCU LUCIANA Adresă(e) Constanţa, Strada Unirii, nr. 32-34, România Telefon(oane) 0241/545015 E-mail(uri) luciana.spineanu@spiruharet.ro

Mai mult

Plan de invatamant - an I_ _ECTS final

Plan de invatamant - an I_ _ECTS final Anul de studiu I Semestrul I Semestrul II Condiţionări Denumirea disciplinei Tip Codul disciplinei ore/sem. ore/sem. (cod) 1. Microeconomie DF UOFSE.CTS.01.01 28 8 20 Ex. 5 2. Bazele contabilităţii DF

Mai mult

UL LDUCAŢ1CI A L REPUBLICII M OLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT FACH LTA TE A K IN ETOTERAPIE % f f x îtcţ '' i;.. IV I i J.N t

UL LDUCAŢ1CI A L REPUBLICII M OLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT FACH LTA TE A K IN ETOTERAPIE % f f x îtcţ '' i;.. IV I i J.N t UL LDUCAŢ1CI A L REPUBLICII M OLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT FACH LTA TE A K IN ETOTERAPIE % f f x îtcţ '' i;.. IV I i J.N t.d 1 D I \ COORD1 Minist al Re V/f MINISTRU Ä Ä '/

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI FACULTATEA DE ŞTIINŢE PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT (valabil începând cu anul universitar 2018-2019) II. Desfăşurarea studiilor (în număr de săptămani) Anul Activităţi Sesiuni de Vacanţă

Mai mult

Ghid studii

Ghid studii Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Drept și Administrație Publică, Centrul Constanța Ghid de studii INFORMAȚII GENERALE: 2 Facultatea de Drept și Administrație Publică Adresă sediul principal: Constanța,

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUŞI TÂRGU JIU FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUŞI TÂRGU JIU FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUŞI TÂRGU JIU FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Studii universitare de licenţă DOMENIUL: ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA:

Mai mult

UNIVERSITATEA:

UNIVERSITATEA: MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC APROBAT RECTOR, Prof. univ. dr.

Mai mult

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor Anexa 1b Programul de studii: Economie Generală şi Comunica

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor Anexa 1b Programul de studii: Economie Generală şi Comunica PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT începând cu anul universitar 2016-2017 Programul de studii universitare de licenţă economie ECONOMIE GENERALĂ ȘI COMUNICARE ECONOMICĂ Domeniul fundamental ȘTIINȚE SOCIALE Ramura de ştiinţă

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT COORDONAT, Ministerul Educaţiei,

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT COORDONAT, Ministerul Educaţiei, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT COORDONAT, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova / MINISTRU

Mai mult

Facultatea de Economie

Facultatea de Economie Facultatea de Economie Catedra de finanţe şi contabilitate Programa curriculară la disciplina Audit financiar avansat specializarea Contabilitate anul de studii 2012-2013 Titularul cursului: dr. conf.univ.

Mai mult

Microsoft Word - TEMATICA LICENTA MANAGEMENT 2011.doc

Microsoft Word - TEMATICA LICENTA MANAGEMENT 2011.doc UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE, BRAŞOV PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE: MANAGEMENT TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ, SESIUNILE

Mai mult

UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din 2010-2011 Domeniul: FINANŢE Program de studiu: FINANŢE ŞI BĂNCI Linia de studiu: Română; Maghiară; Engleză Titlul absolventului: Licenţiat în Ştiinţe economice Durata

Mai mult

FD_UG_N_50_TD(MCN)

FD_UG_N_50_TD(MCN) FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunarea de Jos Galati 1.2 Facultatea / Departamentul Arhitectura Navala/Structuri Navale 1.3 Catedra Structuri

Mai mult

Aprobat

Aprobat Aprobat prin Hotărârea Colegiului Ministerului învăţământului al Republicii Moldova nr. 3.4/3 din 27 septembrie 2001 REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a învăţământului fără frecvenţă în instituţiile

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI

FIŞA DISCIPLINEI FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de studii 1.6.Programul de studii/calificarea Universitatea

Mai mult

Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului

Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova Aprobat: 2014 Senatul Universităţii Stat din Moldova Aprobat: 2014 UNIVERSITATEA STAT din MOLDOVA Facultatea FIZICĂ şi INGINERIE PLAN DE ÎNVĂŢĂMÎNT Domeniul general

Mai mult

UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din 2011-2012 Domeniul: CIBERNETICĂ STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ Program de studiu: STATISTICĂ ŞI PREVIZIUNE ECONOMICĂ Linia de studiu: Română Titlul absolventului:

Mai mult

Programa FCF

Programa FCF Avizat la şedinţa catedrei Contabilitate şi Analiza Economică, ASEM Procesul verbal nr.1 din 30.08.2017 Şef catedră, dr., conf.univ. L.Lazari Examinat la Comisia metodică a facultăţii Contabilitate, ASEM

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 1.3 Departamentul

Mai mult

DOMENIUL: Matematica

DOMENIUL: Matematica PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând cu anul universitar 2013-2014 Program postuniversitar de conversie profesională Facultatea: MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ Programul de studii: MATEMATICĂ Forma de învățământ:

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de st

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de st FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de studii 1.6.Programul de studii/calificarea UNIVERSITATEA

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT al promoţiei 2016-2019 Programul de studii universitare de licenţă: INFORMATICĂ Domeniul fundamental: Domeniul de licenţă: Facultatea: Durata studiilor: Forma de învăţământ: MATEMATICĂ

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI

FIŞA DISCIPLINEI FIŞA DISCIPLINEI ANUL UNIVERSITAR 2018-2019 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia 1.2. Facultatea de Ştiinţe Economice 1.3. Departamentul Finante

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT ION CREANGĂ DIN CHIŞINĂU FACULTATEA ŞTIINŢE ALE ED

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT ION CREANGĂ DIN CHIŞINĂU FACULTATEA ŞTIINŢE ALE ED MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT ION CREANGĂ DIN CHIŞINĂU FACULTATEA ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI ŞI INFORMATICĂ APROBAT la şedinţa Senatului

Mai mult

11_FD_Evaluarea intreprinderii si Diagnostic financiar-contabil_2018_2019

11_FD_Evaluarea intreprinderii si Diagnostic financiar-contabil_2018_2019 Competenţe profesionale FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET 1.2.Facultatea STIINTE ECONOMICE BUCURESTI 1.3.Departamentul STIINTE ECONOMICE

Mai mult

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE Domeniul fundamental: Matematică și știinţe ale naturii Domeniul de licenţă: Informatică Ciclu de studii: 1 Pro

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE Domeniul fundamental: Matematică și știinţe ale naturii Domeniul de licenţă: Informatică Ciclu de studii: 1 Pro ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE Domeniul fundamental: Matematică și știinţe ale naturii Domeniul de licenţă: Informatică Ciclu de studii: 1 Programul de studii (Specializarea): Informatică Durata

Mai mult

Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți Regulament cu privire la monitorizarea calității programelor de formare profesională continuă și evaluarea

Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți Regulament cu privire la monitorizarea calității programelor de formare profesională continuă și evaluarea Pag. 2 din 10 Capitolul I. Dispoziţii generale 1.1. Prezentul Regulament stabilește cadrul normativ al sistemului de monitorizare și evaluare a calității procesului didactic și evaluării rezultatelor academice

Mai mult

FIŞA UNITĂŢII DE CUR S/MODULULUI MD-2045, CHIŞINĂU, STR. SERGIU RĂDĂUȚANU, 4, TEL: FAX: , ECONOMIA RAMURII 1. Date

FIŞA UNITĂŢII DE CUR S/MODULULUI MD-2045, CHIŞINĂU, STR. SERGIU RĂDĂUȚANU, 4, TEL: FAX: ,   ECONOMIA RAMURII 1. Date MD-045, CHIŞINĂU, STR. SERGIU RĂDĂUȚANU, 4, TEL: 0 3-39-73 FAX: 0 3-39-71, www.utm.md ECONOMIA RAMURII 1. Date despre unitatea de curs/modul Facultatea Catedra/departamentul Ciclul de studii Programul

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMIN

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMIN Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNICĂRII Domeniul: Științe Administrative

Mai mult

Microsoft Word - 10 FD_Relatii fin.val.intern III CIG 2017.doc

Microsoft Word - 10 FD_Relatii fin.val.intern III CIG 2017.doc FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de studii 1.6.Programul de studii/calificarea Universitatea

Mai mult

Contabilitate manageriala si gestiune fiscala

Contabilitate manageriala si gestiune fiscala 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de studii 1.6.Programul de studii/calificarea 2.Date despre disciplină 2.1.Denumirea

Mai mult

Microsoft Word RFC.doc

Microsoft Word RFC.doc FIŞ A DISCIPLINEI Denumirea Reglarea firmei prin costuri Codul DS 508 Semestrul Numărul de credite 6 Facultatea Textile Pielărie şi Management Industrial Numărul orelor pe semestru Domeniul Inginerie industrială

Mai mult

\ MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT COORDONAT, Ministerul Educaţiei

\ MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT COORDONAT, Ministerul Educaţiei \ MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT COORDONAT, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii PLAN DE ÎNVĂŢĂMÎNT

Mai mult

INSTITUTUL NAŢIONAL AL JUSTIŢIEI

INSTITUTUL NAŢIONAL AL JUSTIŢIEI INSTITUTUL NAŢIONAL AL JUSTIŢIEI DIN REPUBLICA MOLDOVA НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Aprobat prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.1/7 din 13.02.2009 Plan de învăţămînt pentru cursurile

Mai mult

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniul: Re

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniul: Re 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2019-2020 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniul: Relații internaționale și studii europene Specializarea/Programul

Mai mult

Finantarea si creditarea proiectelor de dezvoltare

Finantarea si creditarea proiectelor de dezvoltare FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea SPIRU HARET 1.2.Facultatea Ştiinţe Economice Bucureşti 1.3.Departamentul Ştiinţe Economice 1.4.Domeniul de studii

Mai mult

Microsoft Word - TST docx

Microsoft Word - TST docx FIȘA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj Napoca 1.2 Facultatea Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 1.3

Mai mult

FIȘA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea Dunărea de Jos din Galați 1.2 Facultatea Economie și Admin

FIȘA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea Dunărea de Jos din Galați 1.2 Facultatea Economie și Admin FIȘA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea Dunărea de Jos din Galați 1.2 Facultatea Economie și Administrarea Afacerilor 1.3 Departamentul Administrarea

Mai mult

MD-2045, CHIŞINĂU, STR

MD-2045, CHIŞINĂU, STR MD-05, CHIŞINĂU, Bd. Daciei, 1, TEL: 0 56 78 59 FAX: 0 56 77 99, www.utm.md MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 1. Date despre unitatea de curs/modul Facultatea Inginerie Economică și Business Catedra/departamentul

Mai mult

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE ED

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE ED 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Domeniul: Științe ale educației Specializarea/Programul

Mai mult

Plan de invatamant

Plan de invatamant PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2016-2017, pentru anul I UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniul: Studii culturale Specializarea/Programul

Mai mult

FIŞA UNITĂŢII DE CUR S/MODULULUI MD-2045, CHIŞINĂU, Bd. Daciei, 41, TEL: FAX: , MANAGEMENT ÎN INDUSTRIE 1. Date de

FIŞA UNITĂŢII DE CUR S/MODULULUI MD-2045, CHIŞINĂU, Bd. Daciei, 41, TEL: FAX: ,   MANAGEMENT ÎN INDUSTRIE 1. Date de MD-2045, CHIŞINĂU, Bd. Daciei, 41, TEL: 022 56 78 59 FAX: 022 56 77 99, www.utm.md MANAGEMENT ÎN INDUSTRIE 1. Date despre unitatea de curs/modul Facultatea Departamentul Inginerie Economică şi Business

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMIN

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMIN Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNICĂRII Domeniul: Științe Administrative

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Valabil începând cu anul universitar 2013-2014 UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SBIU FACULTATEA DE ŞTIINŢE Programul de studii universitare de licenţă: INFORMATICĂ Domeniul fundamental:

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ Domeniul: Sociologie Specializarea/Programul

Mai mult

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANŢA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT (conţine 11 pagi

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANŢA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT (conţine 11 pagi ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANŢA PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT (conţine 11 pagini) Domeniul fundamental: Matematică si Știinte ale Naturii Domeniul de licenţă: Matematică

Mai mult

FEAA_I

FEAA_I UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Anul universitar: 20010-2011 Semestrul: II PROGRAMĂ CURRICULARĂ A SEMINARIILOR DE PEDAGOGIE Facultatea de Economie şi Administrarea

Mai mult

ff j2j - Z MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPU BLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA APROBAT: 2015 APROBAT: fef JGSlka 20 3 / 2015 P, Z. hsu > UNI

ff j2j - Z MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPU BLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA APROBAT: 2015 APROBAT: fef JGSlka 20 3 / 2015 P, Z. hsu > UNI ff j2j - Z MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPU BLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA APROBAT: 2015 APROBAT: fef JGSlka 20 3 / 2015 P, Z. hsu > UNIVERSITATEA STAT din MOLDOVA Facultatea Litere PLAN

Mai mult

Investeşte în oameni

Investeşte în oameni FIŞA DISCIPLINEI. Date despre program. Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA. Facultatea / Departamentul 3 FACULTATEA DE INGINERIE HUNEDOARA / INGINERIE ȘI MANAGEMENT.3

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACU

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACU Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2019-2020 III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ Domeniul:

Mai mult

GHIDUL

GHIDUL Master - Acreditare Agenţia Română de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior FIŞA VIZITEI în vederea acreditării programelor universitare de masterat (include FIŞA a) CERINŢE NORMATIVE OBLIGATORII,

Mai mult

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniul: Re

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniul: Re 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2017-2018 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniul: Relații internaționale și studii europene Specializarea/Programul

Mai mult

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DEPARTAMENTULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ 2017

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DEPARTAMENTULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ 2017 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DEPARTAMENTULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ 2017 CUPRINS Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE...3 Capitolul II. CADRUL ORGANIZATORIC...4 Capitolul III. ACTIVITATEA

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Iacob Silvia Elena Bulevardul Timişoara, nr 89, Bloc C1.2, scara E, etaj 4, ap

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Iacob Silvia Elena Bulevardul Timişoara, nr 89, Bloc C1.2, scara E, etaj 4, ap Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Iacob Silvia Elena Bulevardul Timişoara, nr 89, Bloc C1.2, scara E, etaj 4, apartament 73, sector 6, localitate Bucureşti Telefon(oane)

Mai mult

Microsoft Word - 6. Ghid de studii MML ciclu_

Microsoft Word - 6. Ghid de studii MML ciclu_ UNIVERSITATEA ROMÂNO AMERICANĂ ACREDITATĂ PRIN LEGEA 274/15 MAI 2002 GHID DE STUDII Programul de studii universitare de masterat MANAGEMENTUL LOGISTICII FACULTATEA DE MANAGEMENT MARKETING Bd. Expoziţiei

Mai mult

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MOLDOVA STATE UNIVERSITY Aprobat: Approved by: Senatul U.S.M. din MSU Senate of. " " 2017 Proces verbal nr. Minutes

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MOLDOVA STATE UNIVERSITY Aprobat: Approved by: Senatul U.S.M. din MSU Senate of.   2017 Proces verbal nr. Minutes UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MOLDOVA STATE UNIVERSITY Aprobat: Approved by: Senatul U.S.M. din MSU Senate of. " " 2017 Proces verbal nr. Minutes no. Facultatea de Matematică şi Informatică Faculty

Mai mult

Microsoft Word - Ghid de practica Financiar Contabilitate

Microsoft Word - Ghid de practica Financiar Contabilitate ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI FACULTATEA DE MANAGEMENT GHID DE PRACTICĂ PENTRU STUDENȚII ANULUI II SI III LICENȚĂ, FACULTATEA DE MANAGEMENT Domeniul: Financiar - Contabilitate Anul universitar

Mai mult

Microsoft Word - Ghid_practica_2009.doc

Microsoft Word - Ghid_practica_2009.doc Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică Ediția: 1 Revizia: 0 An universitar 2018-2019 Forma de învățământ ID Pagina 1 din 13 I. INFORMAȚII UTILE

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi 1.2 Facultatea Economie şi Admin

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi 1.2 Facultatea Economie şi Admin FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi 1.2 Facultatea Economie şi Administrarea Afacerilor 1.3 Departamentul Administrarea

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI Anul universitar Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeș-Bolyai 1.2. Facultatea F

FIŞA DISCIPLINEI Anul universitar Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeș-Bolyai 1.2. Facultatea F FIŞA DISCIPLINEI Anul universitar 2018-2019 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeș-Bolyai 1.2. Facultatea Facultatea de Business 1.3. Departamentul Business 1.4.

Mai mult

Microsoft Word - TST docx

Microsoft Word - TST docx FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj Napoca 1.2 Facultatea Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 1.3

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă Telefon E-mail Naţionalitate Blanaru, Constantin-Adrian română Data naşterii 13.09.1972 Sex Masculin Experienţa profesională Aprilie

Mai mult

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 1.3 Departamentul Ştiinţe

Mai mult

Nr

Nr PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2015-2018 începând cu anul universitar 2015-2016 Programul de studii universitare de licenţă Domeniul fundamental ȘTIINȚE SOCIALE Domeniul de licenţă Facultatea SOCIOLOGIE ȘI Durata

Mai mult

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA RO , ALBA IULIA, STR. GABRIEL BETHLEN, NR. 5 TEL:

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA RO , ALBA IULIA, STR. GABRIEL BETHLEN, NR. 5 TEL: ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA RO 510009, ALBA IULIA, STR. GABRIEL BETHLEN, NR. 5 TEL: 40-0258-806130 FAX:40-0258-812630 REZUMATUL TEZEI DE ABILITARE

Mai mult

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ Semestrul

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ Semestrul 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2019-2020 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ Semestrul I Semestrul II FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI

Mai mult

FD Contab gestiune CIG

FD Contab gestiune CIG FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea SPIRU HARET 1.2. Facultatea Ştiinţe Economice, Bucureşti 1.3. Departamentul Ştiinţe Economice, Bucureşti 1.4.

Mai mult

Microsoft Word - matem_aplicate in Economie aa FD Bala.doc

Microsoft Word - matem_aplicate in Economie aa FD Bala.doc FIŞA DISCIPLINEI ANUL UNIVERSITAR 05-06. DATE DESPRE PROGRAM. Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA. Facultatea Economie și Administrarea Afacerilor.3 Departamentul Management, Marketing

Mai mult

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE BUCUREŞTI

UNIVERSITATEA  NAŢIONALĂ  DE  ARTE  BUCUREŞTI Universitatea Națională de Arte, București Facultatea de Istoria și Teoria Artei Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Metodologia de finalizare a studiilor la Programul de formare psihopedagogică

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi 1.2 Facultatea Economie şi Admin

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi 1.2 Facultatea Economie şi Admin FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi 1.2 Facultatea Economie şi Administrarea Afacerilor 1.3 Departamentul Economie 1.4

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 1.2 Facultatea/Departamentul FACULTATEA DE GEOGRAFIE 1.3 Catedra DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE UMANĂ

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar , pentru anul I UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII E

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar , pentru anul I UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII E Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2017-2018, pentru anul I UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniul: Relații internaționale și studii

Mai mult

Microsoft Word - planInvLicenta-ET doc.doc

Microsoft Word - planInvLicenta-ET doc.doc PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT al promoţiei 2014-2018 Programul de studii universitare de licenţă Domeniul fundamental Domeniul de licenţă Facultatea Durata studiilor: Forma de învăţământ: cu frecvenţă (F)/ cu frecvenţă

Mai mult

Microsoft Word - carte_finante

Microsoft Word - carte_finante CUPRINS Introducere... XIII PARTEA I. REPERE TEORETICE PRIVIND FINANŢELE PERSONALE... 1 Capitolul 1. Planificarea financiară... 1 1.1. Planificarea de-a lungul etapelor de viaţă ale individului... 1 1.1.1.

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând cu anul universitar Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad PO. 01 Anexa 1 pg. 1 / 5 Facultatea: de Științ

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând cu anul universitar Universitatea Aurel Vlaicu din Arad PO. 01 Anexa 1 pg. 1 / 5 Facultatea: de Științ PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând cu anul universitar 2014-2015 Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad pg. 1 / 5 Facultatea: de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială Departamentul:de

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar , pentru anul I UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII E

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar , pentru anul I UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII E Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2017-2018, pentru anul I UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniul: Relații internaționale și studii

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT BOGDAN PETRICEICU HASDEU DIN CAHUL Facultatea de Economie, Informatică şi Matematică

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT BOGDAN PETRICEICU HASDEU DIN CAHUL Facultatea de Economie, Informatică şi Matematică MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT BOGDAN PETRICEICU HASDEU DIN CAHUL Facultatea de Economie, Informatică şi Matematică Catedra de Inginerie şi Ştiinţe Aplicative GHIDUL STUDENTULUI

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Aprobat: SENATUL USM Proces verbal nr. UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Aprobat: SENATUL USM Proces verbal nr. UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Aprobat: SENATUL USM Proces verbal nr. UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Facultatea Biologie şi Pedologie PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Mai mult