Microsoft Word - pensii 4_64_.doc

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Microsoft Word - pensii 4_64_.doc"

Transcriere

1 Numărul mediu al pensionarilor, (Average number of pensioners, a) Pentru limită de vârstă, (For age limit, IV.1. Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat şi agricultori Average number of pensioners of state social insurance and farmer pensioners La 30 septembrie (On September 30, ) Trimestrul III (III rd Quarter, ) - persoane (persons) - 30 septembrie faţă de: (September 30, to:) (+/-) 30 septembrie decembrie 2007 (September 30, 2007) (December 31, 2007) femei (women) complet (with full length of -femei (women) incomplet (with incomplete length of -femei (women) b) Pensie anticipată (Early retirement) -femei (women) c) Pensie anticipată parţială (Partially early retirement) -femei (women) d) Pentru invaliditate, (For invalidity, -femei (women) invaliditate gradul I (I st degree of invalidity) -femei (women) invaliditate gradul II (II nd degree of invalidity) -femei (women) invaliditate gradul III (III rd degree of invalidity) -femei (women) e) De urmaş (Successor allowance) f) Numărul mediu al beneficiarilor de ajutor social (Average number of social allowance beneficiaries) din care: femei (out of which: women) 1 Numărul pensionarilor este cel efectiv (Effective number of pensioners)

2 IV.2. Pensia medie lunară de asigurări sociale de stat şi agricultori Average monthly pension of state social insurance and farmer pensioners La 30 septembrie (On September 30, ) Trimestrul III (III rd Quarter, ) - lei (RON) - 30 septembrie faţă de: (September 30, to:) (+/-) 30 septembrie 2007 (September 30, 2007) 31 decembrie 2007 (December 31, 2007) Pensia medie lunară, (Average monthly pension, a) Pentru limită de vârstă, (For age limit, -femei (women) complet (with full length of -femei (women) incomplet (with incomplete length of femei (women) b) Pensie anticipată (Early retirement) -femei (women) c) Pensie anticipată parţială (Partially early retirement) -femei (women) d) Pentru invaliditate, (For invalidity, -femei (women) invaliditate gradul I (I st degree of invalidity) -femei (women) invaliditate gradul II (II nd degree of invalidity) -femei (women) invaliditate gradul III (III rd degree of invalidity) -femei (women) e) De urmaş (Successor allowance) f) Ajutorul social mediu lunar (Average monthly social allowance) femei (women)

3 Numărul mediu al pensionarilor, (Average number of pensioners, a) Pentru limită de vârstă, (For age limit, IV.3. Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat Average number of pensioners of state social insurance La 30 septembrie (On September 30, ) Trimestrul III (III rd Quarter, ) 30 septembrie 2007 (September 30, 2007) - persoane (persons)- 30 septembrie faţă de: (September 30, to:) (+/-) 31 decembrie 2007 (December 31, 2007) femei (women) complet (with full length of -femei (women) incomplet (with incomplete length of -femei (women) b) Pensie anticipată (Early retirement) -femei (women) c) Pensie anticipată parţială (Partially early retirement) -femei (women) d) Pentru invaliditate, (For invalidity, -femei (women) invaliditate gradul I (I st degree of invalidity) -femei (women) invaliditate gradul II (II nd degree of invalidity) -femei (women) invaliditate gradul III (III rd degree of invalidity) -femei (women) e) De urmaş (Successor allowance) f) Numărul mediu al beneficiarilor de ajutor social (Average number of social allowance beneficiaries) din care: femei (out of which: women) 1 Numărul pensionarilor este cel efectiv (Effective number of pensioners)

4 IV.4. Pensia medie lunară de asigurări sociale de stat Average monthly pension of state social insurance La 30 septembrie (On September 30, ) Trimestrul III (III rd Quarter, ) - lei (RON) - 30 septembrie faţă de: (September 30, to:) (+/-) 30 septembrie 2007 (September 30, 2007) 31 decembrie 2007 (December 31, 2007) Pensia medie lunară, (Average monthly pension, a) Pentru limită de vârstă, (For age limit, -femei (women) complet (with full length of -femei (women) incomplet (with incomplete length of -femei (women) b) Pensie anticipată (Early retirement) -femei (women) c) Pensie anticipată parţială (Partially early retirement) -femei (women) d) Pentru invaliditate, (For invalidity, -femei (women) invaliditate gradul I (I st degree of invalidity) -femei (women) invaliditate gradul II (II nd degree of invalidity) -femei (women) invaliditate gradul III (III rd degree of invalidity) -femei (women) e) De urmaş (Successor allowance) f) Ajutorul social mediu lunar (Average monthly social allowance) femei (women)

5 Numărul mediu al pensionarilor, (Average number of pensioners, a) Pentru limită de vârstă, (For age limit, IV.5. Numărul mediu al pensionarilor agricultori Average number of farmer pensioners La 30 septembrie (On September 30, ) Trimestrul III (III rd Quarter, ) - persoane (persons) - 30 septembrie faţă de: (September 30, to:) (+/-) 30 septembrie decembrie 2007 (September 30, 2007) (December 31, 2007) femei (women) complet (with full length of -femei (women) incomplet (with incomplete length of femei (women) b) Pentru invaliditate, (For invalidity, -femei (women) invaliditate gradul I (I st degree of invalidity) -femei (women) invaliditate gradul II (II nd degree of invalidity) -femei (women) c) De urmaş (Successor allowance) Numărul pensionarilor este cel efectiv (Effective number of pensioners) 67

6 IV.6. Pensia medie lunară de asigurări sociale de stat pentru agricultori Average monthly pension of state social insurance for farmer pensioners La 30 septembrie (On September 30, ) Trimestrul III (III rd Quarter, ) - lei (RON) - 30 septembrie faţă de: (September 30, to:) (+/-) 30 septembrie 2007 (September 30, 2007) 31 decembrie 2007 (December 31, 2007) Pensia medie lunară, (Average monthly pension, a) Pentru limită de vârstă, (For age limit, -femei (women) complet (with full length of -femei (women) incomplet (with incomplete length of -femei (women) b) Pentru invaliditate, (For invalidity, -femei (women) invaliditate gradul I (I st degree of invalidity) -femei (women) invaliditate gradul II (II nd degree of invalidity) -femei (women) c) De urmaş (Successor allowance)

7 1. Numărul mediu al pensionarilor, (Average number of pensioners, din care: femei (out of which: women) - de invaliditate (invalidity) - de urmaş (successors) 2. Pensia medie lunară, (Monthly average pension, IV.7 Numărul mediu al pensionarilor şi pensia medie lunară pentru invalizi, orfani şi văduve de război (I.O.V.R.) Average number of retired persons and average monthly pension for war invalids, orphans and widows of war pensioners U.M. (Unit) persoane (persons) persoane (persons) persoane (persons) persoane (persons) lei (RON) La 30 septembrie (On September 30, ) Trimestrul III (III rd Quarter, ) 30 septembrie faţă de: (September 30, to:) (+/-) 30 septembrie2007 (September 30, 2007) 31 decembrie 2007 (December 31, 2007) femei (women) lei (RON) de invaliditate (invalidity) lei (RON) de urmaş (successors) lei (RON) Numărul pensionarilor este cel efectiv (Effective number of pensioners) 69

8 Categorii de beneficiari (Categories of beneficiaries) IV.8. Indemnizaţiile şi sporurile acordate conform legii nr. 49/1991 şi legii nr. 44/1994, în trimestrul III The indemnities and increments granted according to the Law 49/1991 and Law 44/1994, in the III Quarter, Număr mediu de beneficiari în trimestrul III (Average number of beneficiaries in the III rd Quarter) Număr efectiv de beneficiari La 30 septembrie (Effective number of beneficiaries -September 30 ) Valoarea medie trimestrială plătită/persoană în trimestrul III - lei (Average quarterly amount paid/person in the III rd Quarter- RON) Total, (+/-) (+/-) persoane Total (Total, faţă de trimestrul III 2007 faţă de trimestrul III 2007 persons) (to III rd Quarter, 2007) (to III rd Quarter, 2007) Total, din care: (, out of which) văduve de război (war widows) veterani de război (war veterans) accidentaţi în afara serviciului ordonat (accidented beyond military - văduve de veterani (widows of war veterans) invalizi de război, din care: (war invalids, out of which) - mari mutilaţi şi invalizi de război gradul I (severely mutilated and I st degree war invalids) - invalizi de război gradul II (II nd degree war invalids) - invalizi de război gradul III (III rd degree war invalids)

9 Pensionari în plată la începutul perioadei (Pensioners in payment at the beginning of the period) Total intrări, din care: (Entries, out of which:) 1. Înscrieri noi, din care: (New enlistments, out of which:) - limită de vârstă complet (age limit end full length of - limită de vârstă fără stagiu complet IV.9.Intrări şi ieşiri din drepturi privind pensiile de asigurări sociale de stat, în trimestrul III Entries and exits on state social insurance pensions entitlements, in the III rd Quarter, Trimestrul III faţă de Trimestrul III Trimestrul III 2007 IULIE (III rd Quarter ) (III rd Quarter to (July) III rd Quarter 2007) (+/-) Număr (Number) Pensia medie - lei - (Average pension - RON) Număr (Number) 71 Pensia medie - lei - (Average pension - RON) Număr (Number) Pensia medie - lei - (Average pension - RON) Număr (Number) AUGUST (August) Pensia medie - lei - (Average pension - RON) SEPTEMBRIE (September) Număr (Number) Pensia medie - lei - (Average pension - RON) (age limit and incomplete length of - invaliditate (invalidity) urmaşi (survivors) pensie anticipată (early retirement) pensie anticipată parţială (partially early retirement) 2. Alte intrări în drepturi (Other entries 1 ) Total ieşiri, din care: (Exits, out of which:) 1. Decedaţi (Deceased) Alte ieşiri din drepturi 2 (Other exits 2 ) Pensionari în plată la sfârşitul perioadei (Pensioners in payment at the end of the period) Pensionari repuşi în drepturi sau tranferaţi din alte judeţe (Pensioners whose pensions were restored or transferred from other counties) 2 Pensionari suspendaţi sau anulaţi din drepturi ori transferaţi în alte judeţe (Pensioners whose pensions were suspended or canceled or transferred to other counties)

10 IV.10. Intrări şi ieşiri din drepturi privind pensiile de asigurări sociale de stat pentru agricultori, în trimestrul III Entries and exits on entitlements of state social insurance pensions for farmers, in the III rd Quarter, Trimestrul III faţă de Trimestrul III Trimestrul III (III rd Quarter ) 2007 (III rd Quarter to III rd Quarter 2007) (+/-) IULIE (July) AUGUST (August) Pensionari în plată la începutul perioadei (Pensioners in payment at the beginning of the period) Total intrări, din care: (Entries, out of which:) 1. Înscrieri noi, din care: (New enlistments, out of which:) - limită de vârstă complet (age limit end full length of - limită de vârstă fără stagiu complet (age limit and incomplete length of Număr (Number) Pensia medie - lei - (Average pension - RON) Număr (Number) Pensia medie - lei - (Average pension - RON) Număr (Number) Pensia medie - lei - (Average pension - RON) Număr (Number) Pensia medie - lei - (Average pension - RON) SEPTEMBRIE (September) Număr (Number) Pensia medie - lei - (Average pension - RON) invaliditate (invalidity) urmaşi (survivors) Alte intrări în drepturi (Other entries 1 ) Total ieşiri, din care: (Exits, out of which:) 1. Decedaţi (Deceased) Alte ieşiri din drepturi 2 (Other exits 2 ) Pensionari în plată la sfârşitul perioadei (Pensioners in payment at the end of the period) Pensionari repuşi în drepturi sau tranferaţi din alte judeţe (Pensioners whose pensions were restored or transferred from other counties) 2 Pensionari suspendaţi sau anulaţi din drepturi ori transferaţi în alte judeţe (Pensioners whose pensions were suspended or canceled or transferred to other counties) 72

11 Nivel de pensie -lei /persoană- (Pension level RON/person) IV.11. Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat şi agricultori, pe nivele de pensii, în luna septembrie Average number of pensioners of state social insurance and farmer pensioners, by pension level, in September (+/-) Din (Out of Total, persoane (Total, persons) faţă de septembrie 2007 (to September 2007) faţă de decembrie 2007 (to December 2007) pensionari de asigurări sociale de stat (state social insurance pensioners) % pensionari agricultori (Farmer pensioners) Total , ,41 Până la 50 (Less than 50) , , , , , , , , , , , , , , ,00 5 0,00 Peste (More than 1.000) ,00 3 0,00 % 73

12 Nivel de pensie -lei /persoană- (Pension level RON/person) IV.12. Numărul pensionarilor de asigurări sociale de stat, pe nivele de pensie, în luna septembrie Number of state social insurance pensioners, by pension level, September Asigurări sociale - (Social insurance - Limită de vârstă - (Age limit - complet (with full length of incomplet (with incomplete length of Pensie anticipată (Early retirement) Pensie anticipată parţial (Partially early retirement) Invalidi tate (Invalidity grad I (I st grad II (II nd grad III (III rd Urmaşi (Successors) Ajutor Social (Social allowance) Până la (Less than 40) Peste (More than 1.000) TOTAL

13 Perioada de înscriere la pensie (Pension registration year) Până la 1968 (before 1968) Asigurări sociale - (Social insurance - IV.13. Numărul pensionarilor de asigurări sociale de stat, după perioada de înscriere la pensie, în luna septembrie Number of state social insurance pensioners, by pension registration year, September - persoane (persons) - din care (out of which): Pensie Limită de vârstă - Pensie anticipată Invaliditate Ajutor incomplet anticipată parţial Urmaşi social complet (Age limit (with (Early (Partially (Invalidity grad I grad II grad III (with full - incompleteretirement) early (I st (II nd (III rd (Successors) (Social allowance) length length of retirement) of TOTAL Conform Legii nr. 3/1977 (According to the Law no. 3/1977) 2 Conform Legii nr. 19/2000 (According to the Law no. 19/2000) 75

14 Perioada de înscriere la pensie (Pension registration year) Până la 1968 (before 1968) Asigurări sociale - (Social insurance - IV.14. Gruparea pensiei medii din decizie pentru pensionarii de asigurări sociale de stat, după perioada de înscriere la pensie, în luna septembrie Grouping of average pension from the decision for the pensioners of the state social after subscribing date to pension, on September Limită de vârstă - (Age limit - din care (out of which): incomplet (with complet (with full length of incomplete length of Pensie Pensie anticipată anticipată parţial (Early (Partially retirement) early retirement) Invaliditate (Invalidity grad I (I st grad II (II nd grad III (III rd - lei (RON) - Ajutor Urmaşi social (Successors) (Social allowance) TOTAL Conform Legii nr. 3/1977 (According to the Law no. 3/1977) 2 Conform Legii nr. 19/2000 (According to the Law no. 19/2000) 76

15 Perioada de înscriere la pensie (Pension registration year) Până la 1968 (before 1968) IV.15. Gruparea punctelor medii pe categorii de pensii de asigurări sociale de stat, după perioada de înscriere la pensie, în luna septembrie Grouping of average points of pension on categories of pensions of the state social insurance after subscribing date to pension, on September din care (out of Asigurări sociale - (Social insurance - Limită de vârstă - (Age limit - complet (with full length of which): incomplet (with incomplete length of Pensie Pensie anticipată anticipată parţial (Early (Partially retirement) early retirement) Invaliditate (Invalidity grad I (I st grad II (II nd grad III (III rd Ajutor Urmaşi social (Successors) (Social allowance) 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , TOTAL 0, , , , , , , , , , , , Conform Legii nr. 3/1977 (According to the Law no. 3/1977) 2 Conform Legii nr. 19/2000 (According to the Law no. 19/2000) 77

16 Nivel de pensie /persoană- (Pension Level/ persons ) Asigurări sociale - (Social insurance - Limită de vârstă - (Age limit - IV.16. Gruparea pensionarilor de asigurări sociale de stat, pe nivele de pensie 1, în luna septembrie Grouping of pensioners of the state social insurance on pension levels, on September din care (out of which): complet incomplet Pensie -persoane(persons)- Pensie anticipată Invaliditate Ajutor anticipată parţial grad Urmaşi social (with full (with (Early (Partially (Invalidity grad I grad II length incompleteretirement) early (I st (II nd III (Successors) (Social (III rd allowance) of length of retirement) Pana la 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00000 Peste ,00000 TOTAL Conform Legii nr. 19/2000 (According to the Law no. 19/2000) 78

17 Nivel de pensie /persoană- (Pension level ) IV.17. Gruparea punctelor medii pentru pensionarii de asigurări sociale de stat, pe nivele de pensie 1, în luna septembrie Grouping of average points for the pensioners of the state social insurance on pension levels, on September Asigurări sociale - (Social insurance - Limită de vârstă - (Age limit - din care (out of which): cu stagiu incomplet complet (with incomplete (with full length of length of Pensie anticipată (Early retirement) Pensie anticipată parţial (Partially early retirement) Invaliditate (Invalidity grad I (I st din care (out of which): grad II (II nd grad III (III rd Ajutor Urmaşi social (Successors) (Social allowance) Pana la 0, , , , , , , ,228190,240360, , , , , , , , , , , , ,531910,516130, , , , , , , , , , , , ,670900,675740, , , , , , , , , , , , ,796540,797510, , , , , , , , , , , ,914690,916100, , , , , , , , , , , ,065571,064121, , , , , , , , , , , , ,173501,174211, , , , , , , , , , , ,246181,244931, , , , , , , , , , , ,347261,345091, , , , , , , , , , , ,448061,445331, , , , , , , , , , , ,547961,544531, , , , , , , , , , , ,763791,747111, , , , , , , , , , , ,284092,312432, , , Peste 3, , , , , , , ,975353,922585, , ,00000 TOTAL 0, , , , , , , ,747470,757130, , , Conform Legii nr. 19/2000 (According to the Law no. 19/2000) 79

18 Nivel de pensie -lei /persoană- (Pension level RON/person) IV.18. Pensionarii proveniţi din fostul sistem de pensii al agricultorilor, pe nivele de pensie, în luna septembrie Pensioners coming from the former farmers system of pensions on pension levels, on September - persoane (persons) - Asigurări sociale - (Social insurance - Limită de vârstă - (Age limit - complet (with full length of incomplet (with incomplete length of Invaliditate (Invalidity grad I (I st grad II (II nd grad III (III rd Urmaşi (Successors) Până la (Less than 40) Peste (More than 1.000) TOTAL

19 IV.19. Pensia medie din decizie pentru pensionarii proveniti din fostul sistem de pensii al agricultorilor, pe nivele de pensie, în luna septembrie Average pension from the decision for the pensioners coming from the former farmers system of pensions on pension levels, after subscribing date to pension, September - lei (RON) - Nivel de pensie -lei /persoană- (Pension level RON/person) Asigurări sociale - (Social insurance - Limită de vârstă - (Age limit - complet (with full length of incomplet (with incomplete length of Invaliditate (Invalidity grad I (I st grad II (II nd grad III (III rd Urmaşi (Successors) Până la (Less than 40) Peste (More than 1.000) TOTAL

20 Perioada de înscriere la pensie (Pension registration year) Până la 1968 (before 1968) Asigurări sociale - (Social insurance - IV.20. Pensionarii proveniti din fostul sistem de pensii al agricultorilor după perioada de înscriere la pensie, în luna septembrie The pensioners coming from the former farmers system of pensions, after subscribing date to pension, September -persoane (persons) - din care (out of Limită de vârstă - (Age limit - complet (with full length of which): incomplet (with incomplete length of Invaliditate (Invalidity grad I (I st grad II (II nd grad III (III rd Urmaşi (Successors) TOTAL Conform Legii nr. 3/1977 (According to the Law no. 3/1977) 2 Conform Legii nr. 19/2000 (According to the Law no. 19/2000) 82

21 IV.21. Pensia medie din decizie pentru pensionarii proveniţi din fostul sistem de pensii al agricultorilor dupa data inscrierii la pensie, septembrie Average pension from the decision for the pensioners coming from the former farmers system of pensions, after subscribing date to pension, September -lei (RON) - din care (out of Perioada de înscriere la pensie (Pension registration year) Până la 1968 (before 1968) Asigurări sociale - (Social insurance - Limită de vârstă - (Age limit - complet (with full length of which): incomplet (with incomplete length of Invaliditate (Invalidity grad I (I st grad II (II nd grad III (III rd Urmaşi (Successors) TOTAL Conform Legii nr. 3/1977 (According to the Law no. 3/1977) 2 Conform Legii nr. 19/2000 (According to the Law no. 19/2000) 83

22 IV.22. Punctele medii din decizie pe categorii de pensii pentru pensionarii proveniţi din fostul sistem de pensii al agricultorilor, dupa data inscrierii la pensie, septembrie Average points from the decision on pension categories for the pensioners coming from the former farmers system of pensions, after subscribing date to pension, September din care (out of Perioada de înscriere la pensie (Pension registration year) Până la 1968 (before 1968) Asigurări sociale - (Social insurance - Limită de vârstă - (Age limit - complet (with full length of which): incomplet (with incomplete length of Invaliditate (Invalidity grad I (I st grad II (II nd grad III (III rd Urmaşi (Successors) 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,14396 TOTAL 0, , , , , , , , Conform Legii nr. 3/1977 (According to the Law no. 3/1977) 2 Conform Legii nr. 19/2000 (According to the Law no. 19/2000) 84

23 IV.23. Numărul pensionarilor şi pensia medie lunară de asigurări sociale de stat, pe regiuni/judeţe, în trimestrul III Average number of pensioners and average monthly pension of state social insurance, by regions/counties, in III rd Quarter, Număr mediu pensionari Pensia medie trimestrială (Number of pensioners ) (Average pension) Regiuni/Judeţe (Regions/Counties) Total, persoane (Total, persons) faţă de trimestrul III 2007 (to III rd Quarter, 2007) (+/-) Total, - lei/persoană - (Total, RON/person) faţă de trimestrul III 2007 (to III rd Quarter, 2007) (+/-) TOTAL Nord-Est Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui Sud-Est Brăila Buzău Constanţa Galaţi Tulcea Vrancea Sud-Muntenia Argeş Calaraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman Sud-Vest Oltenia Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea Vest Arad Caraş-Severin Hunedoara Timiş Nord-Vest Bihor Bistriţa-Năsăud Cluj Maramureş Satu-Mare Sălaj Centru Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu Bucureşti-Ilfov Mun.Bucureşti Ilfov

Pensii şi asigurări sociale de stat / Pensions and State Social Insurance

Pensii şi asigurări sociale de stat / Pensions and State Social Insurance Evoluţii în domeniul asigurărilor sociale de stat...3 1.Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat şi agricultori... 7 2.Pensia medie lunară de asigurări sociale de stat şi agricultori...

Mai mult

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE DIRECŢIA PROGRAME INCLUZIUNE SOCIALĂ Informare privind plata ajutorului social conform Legii 416/200

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE DIRECŢIA PROGRAME INCLUZIUNE SOCIALĂ Informare privind plata ajutorului social conform Legii 416/200 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE DIRECŢIA PROGRAME INCLUZIUNE SOCIALĂ Informare privind plata ajutorului social conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat în noiembrie 2009

Mai mult

Pensii şi asigurări sociale de stat / Pensions and State Social Insurance

Pensii şi asigurări sociale de stat / Pensions and State Social Insurance Evoluţii în domeniul asigurărilor sociale de stat Intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, a dus la evitarea unor evoluţii negative ale sistemului de pensii publice.

Mai mult

Decalaje şi regionale la orizontul anului 2010

Decalaje şi regionale la orizontul anului 2010 Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în 2022 - decembrie 2018 - Cuprins Evoluţia principalilor indicatori economico

Mai mult

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în iunie

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în iunie Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în 2022 - iunie 2019 - Cuprins Evoluţia principalilor indicatori economico sociali

Mai mult

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială Compartiment indicatori sociali şi programe incluziu

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială Compartiment indicatori sociali şi programe incluziu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială Compartiment indicatori sociali şi programe incluziune socială Analiza datelor statistice privind plata

Mai mult

Microsoft Word - ANPH Bulet Statistic.doc

Microsoft Word - ANPH Bulet Statistic.doc Evoluţii în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap La 31 decembrie 2010 numărul total de persoane cu handicap comunicat Direcţiei Generale Protecţia Persoanelor cu Handicap din cadrul Ministerului

Mai mult

Microsoft Word - DGPPH sem I-2011-site.doc

Microsoft Word - DGPPH sem I-2011-site.doc Evoluţii în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap, la 30 iunie 2011 La 30 iunie 2011 numărul total de persoane cu handicap comunicat Direcţiei Generale Protecţia Persoanelor cu Handicap din cadrul

Mai mult

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ INVESTI IILE NETE I CONSTRUC IILE DIN ECONOMIA NA IONAL ÎN TRIMESTRUL I 2017 - date provizorii- Introducere Publica ia cuprinde informa ii statistice referitoare la investi iile nete realizate în economia

Mai mult

Nr. crt. Județ Număr Contracte de servicii semnate în anul 2018 Finantarea IV ( ) Valoare contracte de servicii Număr de imobile estimat Supr

Nr. crt. Județ Număr Contracte de servicii semnate în anul 2018 Finantarea IV ( ) Valoare contracte de servicii Număr de imobile estimat Supr Județ Număr Contracte de semnate în anul 2018 Finantarea IV (29.10.2018) contracte de Număr de Suprafața ă (ha) 1 Olt 4 597.984,45 9.649 4.875,00 2 Ialomiţa 2 270.750,00 4.900 4.224,00 3 Covasna 4 224.970,00

Mai mult

C.N.P.P. Directia Informatica si Evidenta Stagii de Cotizare Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondu

C.N.P.P. Directia Informatica si Evidenta Stagii de Cotizare Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondu privind numarul participantilor si contributiile virate la fondurile de pensii adminitrate privat aferente lunii de referinta DECEMBRIE Nr. crt. Denumire fond de pensii administrat privat Numar asigurati

Mai mult

C.N.P.P. Directia Informatica si Evidenta Stagii de Cotizare Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondu

C.N.P.P. Directia Informatica si Evidenta Stagii de Cotizare Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondu privind numarul participantilor si contributiile virate la fondurile de pensii adminitrate privat aferente lunii de referinta NOIEMBRIE Nr. crt. Denumire fond de pensii administrat privat Numar asigurati

Mai mult

untitled

untitled ALBA ARAD ARGEŞ BACĂU BIHOR BISTRIŢA- NĂSĂUD 1 Credite în lei (rd.2+rd.3=rd.4+rd.5=rd.6+rd.7+rd.11) 1 020,8 1 199,5 2 086,1 1 836,5 1 732,2 831,3 2 curente 863,7 1 035,0 1 829,5 1 631,2 1 492,4 652,6 3

Mai mult

Nr. Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Judet Total Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 OCT

Nr. Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Judet Total Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 OCT Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Total Situatia privind numarul lor intrate in masuri active, la data de 31 OCTOMBRIE 2017, la nivelul ANOFM, pe grupuri tinta Grupuri tinta Total Statutul

Mai mult

Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondurile de pensii administrate privat aferente lunii de referint

Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondurile de pensii administrate privat aferente lunii de referint privind numarul participantilor si contributiile virate la fondurile de pensii administrate privat aferente lunii de referinta APRILIE 2018 Nr. crt. Denumire fond de pensii administrat privat Numar asigurati

Mai mult

Nr. Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Judet Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 MARTIE 20

Nr. Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Judet Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 MARTIE 20 Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 MARTIE 2018, la nivelul ANOFM, pe grupuri tinta Grupuri tinta Total persoane

Mai mult

MUREŞ OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal , Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/ , Fax: 0

MUREŞ OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal , Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/ , Fax: 0 OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal 540314, Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/21.13.38, Fax: 0265/21.05.07, e-mail: ms@ancpi.ro Comunicat de presă Târgu

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 9 din 7 ianuarie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea cos

HOTĂRÂRE nr. 9 din 7 ianuarie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea cos HOTĂRÂRE nr. 9 din 7 ianuarie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării

Mai mult

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Camerei Agricole Judeţene Olt, pentru anul 2015 Având în vedere:

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Camerei Agricole Judeţene Olt, pentru anul 2015 Având în vedere: HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Camerei Agricole Judeţene Olt, pentru anul 2015 Având în vedere: - expunerea de motive nr. 8125 din 26.08.2014 cu privire

Mai mult

ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare în trimestrul l mai 2019-

ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare în trimestrul l mai 2019- ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare în trimestrul l 2019 - mai 2019- C U P R I N S Pagina Frecventarea structurilor de primire

Mai mult

Microsoft Word - FONDUL DE LOCUINTE doc

Microsoft Word - FONDUL DE LOCUINTE doc C U P R I N S Pag. I. FONDUL DE LOCUINŢE LA 31 DECEMBRIE 2018. 5 II. LOCUINŢE TERMINATE ÎN ANUL 2018.... 9 TABELE-în text- 1. Balanţa fondului de locuinţe, la 31 decembrie 2018... 5 2. Structura fondului

Mai mult

Microsoft PowerPoint - programul-national-reabilitare-irigatii-update pptx

Microsoft PowerPoint - programul-national-reabilitare-irigatii-update pptx PROGRAMULUI NAŢIONAL DE REABILITARE A INFRASTRUCTURII PRINCIPALE DE IRIGAŢII DIN ROMÂNIA Actualizat și aprobat prin HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 557 din 24 iulie 2018 PREVEDERI INITIALE IN PROGRAMUL DE GUVERNARE

Mai mult

Page 1 of 5 HOTĂRÂRE privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2010 Emitent GUVERNUL

Mai mult

MUREŞ OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal , Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/ , Fax: 0

MUREŞ OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal , Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/ , Fax: 0 OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal 540314, Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/21.13.38, Fax: 0265/21.05.07, e-mail: ms@ancpi.ro Comunicat de presă Târgu

Mai mult

BULETIN mrs 1ST ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE STATISTICAL BULLETIN IN THE FIELD OF LABOUR AND SOCIAL PROTECTION Publicaţie a Ministerului M

BULETIN mrs 1ST ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE STATISTICAL BULLETIN IN THE FIELD OF LABOUR AND SOCIAL PROTECTION Publicaţie a Ministerului M BULETIN mrs 1ST ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE STATISTICAL BULLETIN IN THE FIELD OF LABOUR AND SOCIAL PROTECTION Publicaţie a Ministerului Muncii si Protectiei Sociale - ROMANIA Publication of

Mai mult

caravana_smart_city.key

caravana_smart_city.key Caravana Smart City este un program dedicat BENEFICIARILOR de soluții și produse Smart City Miniștri și Secretari de Stat Primari și Viceprimari City Manageri Caravana Smart City este organizată sub Înaltul

Mai mult

Microsoft Word - Operatiuni doc

Microsoft Word - Operatiuni doc MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a comercianţilor, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/1990, republicată, Legii nr 31/1990,

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155;

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155; Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr. 19-550003 Sibiu tel., fax 0269/213155; e-mail:tele@sibiu.insse.ro http: //www.sibiu.insse.ro AUGUST 2018 CUPRINS

Mai mult

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a comercianţilor, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/1990, republicată, Legii nr 31/1990,

Mai mult

RAPORT PRIVIND STAREA PĂDURILOR ROMÂNIEI ÎN ANUL

RAPORT PRIVIND STAREA PĂDURILOR ROMÂNIEI ÎN ANUL RAPORT PRIVIND STAREA PĂDURILOR ROMÂNIEI ÎN ANUL 2009 1 Control în Silvicultură s-a desfăşurat preponderent în pădure şi în mod special pentru depistarea tăierilor ilegale şi sancţionarea vinovaţilor.

Mai mult

t ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE STATISTICAL BULLETIN IN THE FIELD OF LABOUR AND SOCIAL PROTECTION Publicaţie a Ministerului Muncii şi Prote

t ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE STATISTICAL BULLETIN IN THE FIELD OF LABOUR AND SOCIAL PROTECTION Publicaţie a Ministerului Muncii şi Prote t ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE STATISTICAL BULLETIN IN THE FIELD OF LABOUR AND SOCIAL PROTECTION Publicaţie a Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale - ROMANIA Publication of the Ministry

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155;

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155; Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr. 19-550003 Sibiu tel., fax 0269/213155; e-mail:tele@sibiu.insse.ro http: //www.sibiu.insse.ro IANUARIE 2019 CUPRINS

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155;

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155; Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr. 19-550003 Sibiu tel., fax 0269/213155; e-mail:tele@sibiu.insse.ro http: //www.sibiu.insse.ro MARTIE 2019 CUPRINS

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155;

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155; Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr. 19-550003 Sibiu tel., fax 0269/213155; e-mail:tele@sibiu.insse.ro http: //www.sibiu.insse.ro MAI 2018 CUPRINS

Mai mult

MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon:

MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03; Cod poştal:

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155;

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155; Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr. 19-550003 Sibiu tel., fax 0269/213155; e-mail:tele@sibiu.insse.ro http: //www.sibiu.insse.ro FEBRUARIE 2019 CUPRINS

Mai mult

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03; Cod poştal:

Mai mult

structura_F4105_

structura_F4105_ Data Modificare Nr. crt. Denumirea campului 1. Perioada de raportare Luna 2. Perioada de raportare An 3. Suma de control formular 4. A. Operatorul economic 5. Cod de identificare fiscala Element/ atribut

Mai mult

ACTIVITATEA DE TURISM ÎN ANUL 2000

ACTIVITATEA DE TURISM ÎN ANUL 2000 Nr. 4 2018 ACTIVITATEA DE TURISM ÎN ANUL 2018 ¾ ¾ În anul 2018 faġă de anul 2017, frecventarea structurilor de primire turistică cu funcġiuni de cazare se caracterizează prin creúterea capacităġii de cazare

Mai mult

Microsoft Word - Operatiuni doc

Microsoft Word - Operatiuni doc MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a comercianţilor, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/1990, republicată, Legii nr 31/1990,

Mai mult

Microsoft Word - sr_2003_08.doc

Microsoft Word - sr_2003_08.doc MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a comercianţilor, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/1990, republicată, Legii nr 31/1990,

Mai mult

Anexa 1

Anexa 1 Structura fişier XML pentru S1039 - bilant lichidare societati comerciale (KL) (KL UniversalCode=S1039) Fisier.ZIP obligatoriu in atasament. Elemente/ atribute Denumire câmp Tip si lung. camp Camp oblig.

Mai mult

ManpowerGroup România Strada Izvor, Nr. 80, Izvor Business Center, etaj 6, Bucureștii , România T: Embargo până la 00:01 GMT, 1

ManpowerGroup România Strada Izvor, Nr. 80, Izvor Business Center, etaj 6, Bucureștii , România T: Embargo până la 00:01 GMT, 1 Embargo până la 00:01 GMT, 11 iunie 2019 Comunicat de presă Bucureşti, 11 iunie, 2019 Angajatorii români prognozează un climat de angajare favorabil pentru următorul trimestru Studiul ManpowerGroup privind

Mai mult

structura_F4105_

structura_F4105_ Data Modificare Nr. crt. Denumirea campului 1. Perioada de raportare Luna 2. Perioada de raportare An 3. Suma de control formular 4. A. Operatorul economic 5. Cod de identificare fiscala Element/ atribut

Mai mult

Structura fişier XML pentru C310 Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din codul de TVA universalcode = C310_A1.0.0 Structura fisier XML pentru

Structura fişier XML pentru C310 Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din codul de TVA universalcode = C310_A1.0.0 Structura fisier XML pentru Structura fisier XML pentru C310 - Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA pentru an>=2017 fisier.zip atasat obligatoriu Data Modificare Nr. crt. Denumirea campului Element/ atribut

Mai mult

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE Prof.dr.G.K.Constantinescu Directia de A

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE Prof.dr.G.K.Constantinescu Directia de A MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE Prof.dr.G.K.Constantinescu Directia de Acreditare si Monitorizare - Serviciul Conservare si

Mai mult

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE Prof.dr.G.K.Constantinescu Directia de A

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE Prof.dr.G.K.Constantinescu Directia de A MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE Prof.dr.G.K.Constantinescu Directia de Acreditare si Monitorizare - Serviciul Conservare si

Mai mult

Microsoft PowerPoint - Prez Seminar CE regionalizare si canal- MMP_ [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Prez Seminar CE regionalizare si canal-  MMP_ [Compatibility Mode] Autoritatea de Management POS Mediu Regionalizarea serviciilor de apă şi apă uzată Programul în Operaţional România Sectorial & Proiecte de investiţii finanţate prin Mediu Bucureşti - 12.09.2011 Florian

Mai mult

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a comercianţilor, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/1990, republicată, Legii nr 31/1990,

Mai mult

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII Nr. 24330/ 08.01.2014 SE APROBĂ. SECRETAR DE STAT, Vasilica Ștefania DUMINICĂ SE APROBĂ. SECRETAR DE STAT, András György KIRÁLY ANEXA A TABLOUL

Mai mult

CAIET DE SARCINI privind achiziţia de servicii de medicina muncii aferente anului Informaţii privind autoritatea contractantă: Direcţia Naţion

CAIET DE SARCINI privind achiziţia de servicii de medicina muncii aferente anului Informaţii privind autoritatea contractantă: Direcţia Naţion CAIET DE SARCINI privind achiziţia de servicii de medicina muncii aferente anului 2019 1. Informaţii privind autoritatea contractantă: Direcţia Naţională de Probaţiune (DNP) este o structură cu personalitate

Mai mult

ELEMENTE DE FIXARE PENTRU PANOURI DE GARD BORDURATE Stâlpi pentru garduri Sisteme de fixare a panourilor gard pe stâlpi Sisteme de fixare a stâlpilor

ELEMENTE DE FIXARE PENTRU PANOURI DE GARD BORDURATE Stâlpi pentru garduri Sisteme de fixare a panourilor gard pe stâlpi Sisteme de fixare a stâlpilor ELEMENTE DE FIXARE PENTRU PANOURI DE GARD BORDURATE Stâlpi pentru garduri Sisteme de fixare a panourilor gard pe stâlpi Sisteme de fixare a stâlpilor Suporți pentru prindere sârmă ghimpată Martie 2019

Mai mult

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECŢIA DE PREVENIRE Ex. nr. Nr. din APROB INSPECTOR GENERA

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECŢIA DE PREVENIRE Ex. nr. Nr. din APROB INSPECTOR GENERA MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECŢIA DE PREVENIRE Ex. nr. Nr. din APROB INSPECTOR GENERAL ROG A APROBA ADJUNCT AL INSPECTORULUI GENERAL Colonel

Mai mult

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ LOCUINğE TERMINATE PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEğE ùi SURSE DE FINANğARE, ÎN ANUL 2018 din care: LocuinĠe subvenġii din care: terminate publice bugetare private fonduri pentru ale populaġiei locuinġe

Mai mult

- NORME METODOLOGICE din 25 februarie 2008 pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România Forma sintetică la data

- NORME METODOLOGICE din 25 februarie 2008 pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România Forma sintetică la data NORME METODOLOGICE din 25 februarie 2008 pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România Forma sintetică la data 13Mar2009. Acest act a fost creat utilizand tehnologia

Mai mult

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII SE APROBĂ. SUBSECRETAR SE APROBĂ. DE STAT, Liliana SUBSECRETAR PREOTEASA DE STAT, Liliana PREOTEASA

Mai mult

C A P I T O L U L 4

C A P I T O L U L  4 Sursa datelor: CAPITOLUL 6 SECURITATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ Surse administrative: - Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti, pentru datele privind protecţia socială a şomerilor înregistraţi;

Mai mult

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ LOCUINğE TERMINATE PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEğE ùi SURSE DE FINANğARE ÎN PERIOADA 1.I30.IX.2018 JudeĠul Cluj se află pe primul loc, cu 13,2% din totalul locuinġelor terminate în perioada 1.I30.IX.2018,

Mai mult

1. Screening neonatal pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital, confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie şi aplicarea dietei specifice, p

1. Screening neonatal pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital, confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie şi aplicarea dietei specifice, p 1. Screening neonatal pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital, confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie şi aplicarea dietei specifice, precum şi profilaxia distrofiei la copiii diagnosticaţi

Mai mult

Microsoft Word - structura_S1014_OL_an_2013.doc

Microsoft Word - structura_S1014_OL_an_2013.doc Structura fişier XML pentru S1014 - bilant ONG-uri (OL) (OL UniversalCode=S1014) Formulare F10(56,2), F20(77,3), F21(Nota3), F25(Nota1.1), F26(Nota1.2) Data modif. Cod formula Elemente/ atribute Denumire

Mai mult

Microsoft Word - O_25_10_10_n_1952.docx

Microsoft Word - O_25_10_10_n_1952.docx Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Imprimare Ordin nr. 1952 din 25/10/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 840 din 15/12/2010 Intrare in vigoare: 15/12/2010 Tip Data Publicat 15/12/2010;

Mai mult

BULETIN STATISTIC ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE NR. 1(5) Publicaţie a Ministerului Muncii si Protectiei Sociale - ROMÂNIA J t - : : N

BULETIN STATISTIC ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE NR. 1(5) Publicaţie a Ministerului Muncii si Protectiei Sociale - ROMÂNIA J t - : : N BULETIN STATISTIC ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE NR. 1(5)7 1994 Publicaţie a Ministerului Muncii si Protectiei Sociale - ROMÂNIA J t - : : N U M A R U L Ş O M E R1L O R NUMĂRUL PERSOANELOR CUPRINSE

Mai mult

Istoria medicinei și a farmaciei REPARTIZAREA FARMACIILOR ÎN JUDEŢELE DIN ROMÂNIA ÎN FUNCŢIE DE RAPORTUL DINTRE POPULAŢIA URBANĂ ŞI RURALĂ ÎN 1936 ŞI

Istoria medicinei și a farmaciei REPARTIZAREA FARMACIILOR ÎN JUDEŢELE DIN ROMÂNIA ÎN FUNCŢIE DE RAPORTUL DINTRE POPULAŢIA URBANĂ ŞI RURALĂ ÎN 1936 ŞI REPARTIZAREA FARMACIILOR ÎN JUDEŢELE DIN ROMÂNIA ÎN FUNCŢIE DE RAPORTUL DINTRE POPULAŢIA URBANĂ ŞI RURALĂ ÎN 1936 ŞI 07 LASZLO TUKA Elifarm, ClujNapoca Rezumat Evoluţia numărului farmaciilor din România

Mai mult

RAPORT ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE JURIDICĂ DESFĂȘURATE ÎN PERIOADA MARTIE 2018 În perioada MARTIE 2018 au avut loc acţiuni de educaţie juridic

RAPORT ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE JURIDICĂ DESFĂȘURATE ÎN PERIOADA MARTIE 2018 În perioada MARTIE 2018 au avut loc acţiuni de educaţie juridic RAPORT ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE JURIDICĂ DESFĂȘURATE ÎN PERIOADA 05-09 MARTIE 2018 În perioada 05-09 MARTIE 2018 au avut loc acţiuni de educaţie juridică constând în expuneri tematice ale experţilor voluntari

Mai mult

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ ARGEȘ Extras În

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ ARGEȘ Extras În PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ ARGEȘ privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat Organizația Județeană Argeș în anul 2015 și anul 2016, perioada

Mai mult

ÎN DOMENIUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE 5 5 STATISTICAL BULLETIN IN THE FIELD OF LABOUR AND SOCIAL PROTECTION Publicaţie a Ministerului Muncii şi Pro

ÎN DOMENIUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE 5 5 STATISTICAL BULLETIN IN THE FIELD OF LABOUR AND SOCIAL PROTECTION Publicaţie a Ministerului Muncii şi Pro ÎN DOMENIUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE 5 5 STATISTICAL BULLETIN IN THE FIELD OF LABOUR AND SOCIAL PROTECTION Publicaţie a Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale - ROMANIA Publication of the Ministry

Mai mult

Microsoft Word - 15 martie comunicat

Microsoft Word - 15 martie comunicat 15 martie Ziua mondiala a Drepturilor Consumatorilor Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor marcheaza Ziua Mondiala a Drepturilor Consumatorilor printr-o serie de evenimente menite sa readuca

Mai mult

8. Numărul absolvenţilor de programe de formare profesională la nivel judeţean în funcţie de furnizorii de formare profesională Județ Nume Furnizor To

8. Numărul absolvenţilor de programe de formare profesională la nivel judeţean în funcţie de furnizorii de formare profesională Județ Nume Furnizor To 8. Numărul absolvenţilor de programe de formare profesională la nivel judeţean în funcţie de furnizorii de formare profesională Județ Nume Furnizor Total absolvenți Alba : : Arad : : Argeș : : 1 1. Ajofm

Mai mult

Prin intermediul serviciul de Internet Banking BT24 oferit de Banca Transilvania, se pot achita gratuit facturi emise de urmatorii furnizori, in contu

Prin intermediul serviciul de Internet Banking BT24 oferit de Banca Transilvania, se pot achita gratuit facturi emise de urmatorii furnizori, in contu Manual de plati facturi prin Internet Banking BT24 Daca o zi din viata ta arata asa: program foarte incarcat, nu ai timp suficient sa ajungi la banca sa-ti faci operatiunile, ore foarte multe petrecute

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAŢIONAL AL JUNIORILOR D EDIȚIA ART. 1 PARTICIPANŢI În etapele judeţene organizate de către AJF uri participă obl

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAŢIONAL AL JUNIORILOR D EDIȚIA ART. 1 PARTICIPANŢI În etapele judeţene organizate de către AJF uri participă obl REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAŢIONAL AL JUNIORILOR D EDIȚIA 2011-2012 ART. 1 PARTICIPANŢI În etapele judeţene organizate de către AJF uri participă obligatoriu echipele de juniori aparţinând cluburilor

Mai mult

COMUNICAT DE PRESA

COMUNICAT DE PRESA MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a societăţilor comerciale, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/199, republicată, Legii

Mai mult

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ STATISTICA ACTIVITĂŢILOR DIN SILVICULTURĂ ÎN ANUL 2017 2018 CUPRINS Pagina I. Introducere... 5 II. Rezultatele obţinute... 6 1. Fondul forestier naţional, la sfârşitul

Mai mult

EVOLUTIA BOLII DIAREICE ACUTE IN PERIOADA DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL IUNIE-NOIEMBRIE 2008 IN JUDETELE DIN SUDUL ROMANIEI

EVOLUTIA BOLII DIAREICE ACUTE IN PERIOADA DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL IUNIE-NOIEMBRIE 2008 IN JUDETELE DIN SUDUL ROMANIEI ANALIZA EVOLUTIEI BOLII DIAREICE ACUTE IN PERIOADA DE SUPRAVEGHERE IUNIE-OCTOMBRIE 2014 Perioada de supraveghere a cuprins 23 de saptamani, prima saptamana fiind s22 (26.05.2014-01.06.2014), iar ultima

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE JUNIORI U15 (jucători născuți după ) Ediția COMPETENȚE DE ORGANIZARE - AJF organizează e

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE JUNIORI U15 (jucători născuți după ) Ediția COMPETENȚE DE ORGANIZARE - AJF organizează e REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE JUNIORI U15 (jucători născuți după 01.01.2002) Ediția 2016-2017 1. COMPETENȚE DE ORGANIZARE - AJF organizează etapa județeană a competiției. - FRF organizează prin

Mai mult

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 10 aprilie 2015 Domnule Inspector General, Doamnelor și domnilor inspectori de învățământ primar, Doamnelor și domnilor dascali, Vă aducem la cunoștință că, începând cu anul școlar 2013 2014, Banca Națională

Mai mult

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1-3, Bucureşti, ROMÂNI

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1-3, Bucureşti, ROMÂNI MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1-3, 050463 Bucureşti, ROMÂNIA Tel: (+40 21) 318 36 20, Director: (+40 21) 318 36

Mai mult

Microsoft Word - ordonanta-ajutor-seceta-aprilie-sept-2015.doc

Microsoft Word - ordonanta-ajutor-seceta-aprilie-sept-2015.doc GUVERNUL ROMANIEI ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă manifestat în perioada aprilie septembrie

Mai mult

Nr

Nr Biroul Licente Autorizari MODIFICARI AVIZE DE RETRANSMISIE cu respectarea prevederilor art.82 din Legea audiovizualului nr.504/2002, cu completarile si modificarile ulterioare si ale deciziei CNA nr.72/2012

Mai mult

Nr crt Colector Judet 1 SC REMAT ALBA ALBA 2 SC METAL COMP INTERNATIONAL ARAD 3 SC PROREMAT SA ARGEŞ 4 SC CASA AUTO SRL BACĂU 5 SC AUTOBARA

Nr crt Colector Judet 1 SC REMAT ALBA ALBA 2 SC METAL COMP INTERNATIONAL ARAD 3 SC PROREMAT SA ARGEŞ 4 SC CASA AUTO SRL BACĂU 5 SC AUTOBARA 08.08.2012 1 SC REMAT ALBA ALBA 2 SC METAL COMP INTERNATIONAL ARAD 3 SC PROREMAT SA ARGEŞ 4 SC CASA AUTO SRL BACĂU 5 SC AUTOBARA & CO BIHOR 6 SC GOLDANA SRL BOTOŞANI 7 SC ETAX SRL BRAŞOV 8 SC MIORIŢA COM

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ I ANALIZA ACŢIUNILOR DE PREVENIRE 1. ACTIVITATEA DE AVIZARE - AUTORIZAR

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ I ANALIZA ACŢIUNILOR DE PREVENIRE 1. ACTIVITATEA DE AVIZARE - AUTORIZAR ANALZA ACŢUNLOR DE PREVENRE 1. ACTVTATEA DE AVZARE - AUTORZARE 1.1 EVOLUŢA SOLCTĂRLOR DE AVZARE - AUTORZARE 3,160 37,778 9.5 % În perioada 01.01.-31.12., specialiștii din cadrul inspecțiilor de prevenire

Mai mult

Nesecret DIRECȚIA DE COMUNICARE ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL Serviciul Relații cu Publicul și Mass-Media 24 februarie 2016 RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROM

Nesecret DIRECȚIA DE COMUNICARE ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL Serviciul Relații cu Publicul și Mass-Media 24 februarie 2016 RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROM DIRECȚIA DE COMUNICARE ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL Serviciul Relații cu Publicul și Mass-Media 24 februarie 2016 RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITAŢII MEDIULUI în intervalul 26.06.2016,

Mai mult

Microsoft Word - ULTIMUL Reg 2012CRISS_Pag.130

Microsoft Word - ULTIMUL Reg 2012CRISS_Pag.130 Capitolul 9 - Criterii pentru acordarea punctelor la activitatea competitionala internationala oficiala, naţionala şi recorduri, pentru alcătuirea clasamentelor anuale pag. 301 - Clasamentul general cluburi

Mai mult

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ STATISTICA ACTIVITĂŢILOR DIN SILVICULTURĂ ÎN ANUL 2018 2019 CUPRINS Pagina I. Introducere... 5 II. Rezultatele obţinute... 6 1. Fondul forestier naţional, la sfârşitul

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ I ANALIZA ACŢIUNILOR DE PREVENIRE 1. ACTIVITATEA DE AVIZARE - AUTORIZAR

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ I ANALIZA ACŢIUNILOR DE PREVENIRE 1. ACTIVITATEA DE AVIZARE - AUTORIZAR ANALZA ACŢUNLOR DE PREVENRE 1. ACTVTATEA DE AVZARE - AUTORZARE 1.1 EVOLUŢA SOLCTĂRLOR DE AVZARE - AUTORZARE 14,678 1,485 8.8 % În perioada 01.01-1.05., specialiștii din cadrul inspecțiilor de prevenire

Mai mult

Proiect modificare HG 1340

Proiect modificare HG 1340 GUVERNUL ROMÂNIEI Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 1340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune

Mai mult

SUPRAVEGHEREA IRC/SRC, ROMANIA, 2012 Sistemul national de supraveghere a Sindromului Rubeolic Congenital (SRC) a fost instituit in anul Metodolo

SUPRAVEGHEREA IRC/SRC, ROMANIA, 2012 Sistemul national de supraveghere a Sindromului Rubeolic Congenital (SRC) a fost instituit in anul Metodolo SUPRAVEGHEREA IRC/SRC, ROMANIA, 2012 Sistemul national de supraveghere a Sindromului Rubeolic Congenital (SRC) a fost instituit in anul 2000. Metodologia de supraveghere a fost revizuita si adaptata conform

Mai mult

CAIET DE SARCINI

CAIET DE SARCINI Presedinte, Ordonator de credite, Cristiana Barbu CAIET DE SARCINI SERVICII POŞTALE DE DISTRIBUIRE A CORESPONDENŢEI CPV 64110000-0 Servicii poştale (Rev.2) Caietul de sarcini face parte integrantă din

Mai mult

Microsoft Word - DELGAZ oferta tip anre docx

Microsoft Word - DELGAZ oferta tip anre docx OFERTA DE FURNIZARE A GAZELOR NATURALE DIN 01.05.2018 Modalitatea de acceptare si valabilitatea ofertei Valabilitatea ofertei : 01.05.2018 31.12.2018. Modalitatea de acceptare a ofertei : prin telefon,

Mai mult

Camera de Comert si Industrie a României

Camera de Comert si Industrie a României 5 4 3 2 1 5 4 3 S1 2 S2 1 S3 1 CAM ERA DE CO M ERÞ ªIINDUSTRIE A RO M Â N IEIªIA MUNICIPIULUIBU CU REªTI Prezenta lucrare redã, în sintezã,caracterizarea evoluþiei operaþiunilor la RegistrulCom erþuluidin

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII Nr. 24329/ 08.01. SE APROBĂ. SECRETAR DE STAT, Vasilica Ștefania DUMINICĂ SE APROBĂ. SECRETAR DE STAT, András György KIRÁLY CALENDARUL OLIMPIADELOR

Mai mult

NR. 7/IULIE 2014 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCA CUPRINS Situaţia statistică a şomajului înregistrat la 31 IULIE 2014 Raport privind

NR. 7/IULIE 2014 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCA CUPRINS Situaţia statistică a şomajului înregistrat la 31 IULIE 2014 Raport privind NR. 7/IULIE 2014 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCA CUPRINS Situaţia statistică a şomajului înregistrat la 31 IULIE 2014 Raport privind stadiul realizării planului naţional de formare profesională

Mai mult

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare ANEXA nr. 2 la OMEN nr. 3016/09.01. CALENDARUL OLIMPIADELOR NAŢIONALE ŞCOLARE I. OLIMPIADE PE DOMENII/DISCIPLINE DE STUDIU LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (cls. VVIII) Secțiunea A Limba și literatura ianuarie

Mai mult

STRUCTURI SPORTIVE AFILIATE FRH cu drept de vot cf. art din STATUT 1 Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia 2 Liceul cu Program Sportiv Sebes 3 As

STRUCTURI SPORTIVE AFILIATE FRH cu drept de vot cf. art din STATUT 1 Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia 2 Liceul cu Program Sportiv Sebes 3 As STRUCTURI SPORTIVE AFILIATE FRH cu drept de vot cf. art. 28.2 din STATUT 1 Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia 2 Liceul cu Program Sportiv Sebes 3 Asociatia Judeteana de Handbal Arges 4 Asociatia Club

Mai mult

REGISTRU PENTRU EVIDENŢA ASOCIAŢIILOR AUTORIZATE Nr. crt. Data depunerii/înregistrării cererii şi a documentaţiei Denumirea asociaţiei Adresa, telefon

REGISTRU PENTRU EVIDENŢA ASOCIAŢIILOR AUTORIZATE Nr. crt. Data depunerii/înregistrării cererii şi a documentaţiei Denumirea asociaţiei Adresa, telefon REGISTRU PENTRU EVIDENŢA ASOCIAŢIILOR AUTORIZATE Nr. crt. Data depunerii/înregistrării cererii şi a documentaţiei Denumirea asociaţiei Adresa, telefon, fax, e-mail, CIF Judeţul Activităţile Nr./data raportului

Mai mult

In atentia operatorilor economici interesati, SOLICITARE DE OFERTE Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), c

In atentia operatorilor economici interesati, SOLICITARE DE OFERTE Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), c In atentia operatorilor economici interesati, SOLICITARE DE OFERTE Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), cu sediul in Mun. Bucuresti, Str. Delea Noua, Nr. 2,

Mai mult

Realizat în cadrul Proiectului naţional Copilăria, basmul cel mai minunat aprobat în CAER Nr /2/ Domeniul cultural artistic, teatru Po

Realizat în cadrul Proiectului naţional Copilăria, basmul cel mai minunat aprobat în CAER Nr /2/ Domeniul cultural artistic, teatru Po Realizat în cadrul Proiectului naţional Copilăria, basmul cel mai minunat aprobat în CAER Nr. 24986/2/22.01.2018 Domeniul cultural artistic, teatru Poziţia 1227 Concurs național de interpretare,,povestea,

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Evaluarea serviciilor ecosistemice ale ariilor protejate în România CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ DE ÎNCHEIERE 21 octombrie 2016 București Proiect finanțat printr-un grant acordat de Islanda, Lichtenstein și Norvegia

Mai mult

Societate: BROADCAST MEDIA ENTERPRISE

Societate: BROADCAST MEDIA ENTERPRISE 1 MINISAT TELECOM MINISAT TIRGOVISTE -C 118.2/27.07.2004 STIRI [hh:mm:ss] 00:02:54 00:03:52 00:27:34 00:01:50 00:01:03 [%] 7,79 10,39 74,07 4,93 2,82 18 10 52 7 2 FASTPROMO SRL S CRAIOVA -C019.3/ 09.07.2003

Mai mult

ANEXA 1 ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU Direcţia Analiză Proiecte Programului vizand educatia si constientizarea publicului privind protectia medi

ANEXA 1 ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU Direcţia Analiză Proiecte Programului vizand educatia si constientizarea publicului privind protectia medi ANEXA 1 ADMINISTRAŢIA FONDULUI MEDIU Direcţia Analiză Proiecte Programului vizand educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului Sesiunea: 23 august 21 septembrie 2010 Lista proiectelor

Mai mult