ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare în trimestrul l mai 2019-

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare în trimestrul l mai 2019-"

Transcriere

1

2

3 ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare în trimestrul l mai 2019-

4 C U P R I N S Pagina Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare, în trimestrul l TABELE: 1. Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare, pe tipuri şi categorii de clasificare, deschise în luna ianuarie Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare, pe tipuri şi zone, deschise în luna ianuarie Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare, pe tipuri şi categorii de clasificare, deschise în luna februarie Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare, pe tipuri şi zone, deschise în luna februarie Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare, pe tipuri şi categorii de clasificare, deschise în luna martie Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare, pe tipuri şi zone, deschise în luna martie Capacitatea de cazare turistică în funcţiune, pe tipuri de structuri de primire turistică şi categorii de clasificare, în trimestrul I Capacitatea de cazare turistică în funcţiune, pe tipuri de structuri de primire turistică şi zone, în trimestrul I Capacitatea de cazare turistică în funcţiune, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe şi tipuri de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, 14 în trimestrul I Sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe zone, tipuri de structuri de primire turistică şi categorii de clasificare, în trimestrul I Sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe şi tipuri de structuri de primire turistică, în trimestrul I Sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe ţări de rezidenţă ale turiştilor şi tipuri de structuri de primire turistică, în trimestrul I Sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe principalele ţări de rezidenţă ale turiştilor, pe tipuri de structuri de primire turistică şi zone, în trimestrul I Înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe zone, tipuri de structuri de primire turistică şi categorii de clasificare, 38 în trimestrul I Înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe şi tipuri de structuri de primire turistică, în trimestrul I Înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe ţări de rezidenţă ale turiştilor şi tipuri de structuri de primire turistică, în trimestrul I Înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe principalele ţări de rezidenţă ale turiştilor, pe tipuri de structuri de primire turistică şi zone, în trimestrul I

5 18. Evoluţia capacităţii de cazare turistică în funcţiune, a sosirilor şi înnoptărilor, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe, în trimestrul I 2019, faţă de 60 trimestrul I Evoluţia capacităţii de cazare turistică în funcţiune, a sosirilor şi înnoptărilor, pe zone şi tipuri de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în trimestrul I 2019, faţă de trimestrul I Indicii de utilizare netă a locurilor de cazare, pe tipuri de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică şi categorii de clasificare, în trimestrul I Indicii de utilizare netă a locurilor de cazare, pe tipuri de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică şi zone, în trimestrul I Indicii de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe şi tipuri de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică în trimestrul I Indicii de utilizare netă a camerelor ocupate, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe şi tipuri de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică în trimestrul I Indicii de utilizare netă a camerelor ocupate de turişti, pe tipuri de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică şi categorii de clasificare, în trimestrul I Durata medie a şederii în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe tipuri de structuri de primire turistică şi categorii de clasificare, în trimestrul I Durata medie a şederii în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe zone şi tipuri de structuri de primire turistică, în trimestrul I Numărul personalului ocupat din structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe şi tipuri de structuri de primire turistică, în trimestrul I Notă metodologică

6 FRECVENTAREA STRUCTURILOR DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE ÎN TRIMESTRUL I 2019 În trimestrul I 2019 faţa de trimestrul I 2018, frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare se caracterizează atât prin creşterea capacitǎţii de cazare turisticǎ în funcţiune cât şi prin creşterea numǎrului de turişti români şi a numărului de turişti străini. S-a menţinut tendinţa de creştere a capacitǎţii de cazare în funcţiune Capacitatea de cazare turistică în funcţiune a structurilor de primire turistică în trimestrul I 2019 a fost de 18307,7 mii locuri-zile, cu 0,5% mai mare decât în trimestrul I În totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune, hotelurile au deţinut o pondere de 57,4%, pensiunile agro 13,8%, pensiunile 13,4%, hostelurile 4,0%, vilele 4,2%, motelurile 3,5%, cabanele 1,9% şi celelalte tipuri de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică 1,8%. Din totalul hotelurilor 45,1% erau clasificate cu 3 stele Hotelurile clasificate cu 3 stele au reprezentat 45,1% din totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune a hotelurilor, fiind urmate de cele cu 4 stele (34,3%), cu 2 stele (12,8%), cu 5 stele (6,3%), cu o stea (1,3%) şi de cele neclasificate (0,2%). Pe judeţe, cea mai mare pondere a capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţine judeţul Braşov cu 13,1%, urmatǎ de Municipiul Bucureşti cu 10,7%, judeţul Prahova cu 5,8%, judeţul Cluj cu 4,7%, judeţul Vâlcea cu 4,6%, judeţul Sibiu şi Bihor (fiecare cu câte 3,9%), judeţul Suceava (3,7%) şi judeţul Constanţa (3,3%), Numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică în trimestrul I 2019 a fost de 2317,6 mii, din care 1873,8 mii sosiri ale turiştilor români (80,8%) şi 443,8 mii sosiri ale turiştilor străini (19,2%). Comparativ cu trimestrul I 2018 numărul total de sosiri a crescut cu 5,8%, numărul de sosiri ale turiştilor români înregistrând o creştere cu 9,7%, iar cel al turiştilor străini o scădere cu 7,7%. Turiştii strǎini au preferat sǎ se cazeze în hoteluri cu grad de confort ridicat Pe categorii de clasificare, din numărul total de sosiri turişti români cazaţi au fost înregistraţi 52,0% în structurile de cazare turistică clasificate cu 3 stele, urmând cele cu 4 stele (29,0%), cu 2 stele (13,5%), cu 5 stele (3,4%), cu o stea (1,8%) şi cele neclasificate pe stele (0,3%). Sosirile în hoteluri au reprezentat 71,7% din numǎrul total de sosiri, 67,2% reprezentând sosiri turişti români cazaţi în hoteluri din numărul total de sosiri români şi 90,8% sosiri turişti strǎini cazaţi în hoteluri din numǎrul total de sosiri strǎini. Turiştii străini s-au cazat în hoteluri cu 4 şi 5 stele, în proporţie de 76,0%. 5

7 Numărul de înnoptări ale turiştilor români în structurile de primire turistică a fost în creştere Numărul de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică în trimestrul l 2019 a fost 4488,4 mii, din care 3595,6 mii înnoptări turişti români (80,1%) şi 892,8 mii înnoptări turişti străini (19,9%). Comparativ cu trimestrul l 2018, numărul total de înnoptări a crescut cu 8,7%, numărul de înnoptări ale turiştilor români înregistrând o creştere cu 12,4%, iar cel al turiştilor străini o scădere cu 0,4%. Pe categorii de clasificare, 46,8% din totalul înnoptărilor au fost înregistrate în structurile de cazare turistică clasificate cu 3 stele, 32,9% în cele cu 4 stele, 12,2% în structurile cu 2 stele, 6,2% în cele cu 5 stele, 1,5% cu o stea şi 0,4% în structurile neclasificate. În hoteluri au fost înregistrate 3278,2 mii înnoptări (73,0% din total înnoptări), din care 2470,1 mii înnoptări ale turiştilor români (68,7% din total înnoptări români) şi 808,1 mii înnoptări ale turiştilor străini (90,5% din total înnoptări străini). Cei mai mulţi turişti care au vizitat România provin din Israel şi Germania Cea mai mare parte a turiştilor străini (74,1%), înregistraţi în trimestrul l 2019 provine din ţări situate în Europa. Înnoptările turiştilor străini care provin din ţări europene reprezintă (72,9%) din totalul înnoptărilor turiştilor străini. Structura sosirilor / înnoptărilor nerezidenţilor pe ţări de rezidenţă, în trimestrul l 2019 % faţă de total sosiri / înnoptări nerezidenţi Ţări de rezidenţă Sosiri Înnoptări Italia 10,1 10,1 Germania 10,1 10,0 Israel 9,7 10,9 Franţa 6,2 5,7 Regatul Unit 5,9 5,6 S.U.A. 5,4 5,5 Ungaria 4,6 4,5 Republica Moldova 3,6 4,6 Țări și teritorii nespecificate 3,6 3,4 Alte ţări 40,8 39,7 Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune în trimestrul I 2019 a fost în creştere cu 1,8 puncte procentuale faţă de trimestrul l 2018 Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune în trimestrul l 2019 a fost de 24,5% la total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare, 31,2% la hoteluri,,la hosteluri și bungalouri (fiecare cu câte 18,1%), 17,9% la vile, 17,4% la pensiuni, 15,2% la cabane, 14,1% la pensiunile agro, 13,6% la hanuri şi sub 13,0% la celelalte tipuri de structuri de primire turistică. Hotelurile au înregistrat cel mai mare indice de utilizare (37,3%) în zona turistică "Staţiuni din zona montană".pe judeţe, indici de utilizare mai mari s-au înregistrat la structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare din Municipiul Bucureşti (37,7%), Timiş (31,6%), Mureş și Ilfov ( fiecare cu câte 31,1%), Bihor (31,0%), Iaşi (29,8%), Prahova ( 27,4%), Braşov (26,6%), Cluj (26,1%) şi Vâlcea (25,7%). 6

8 Zona turistică "Bucureşti şi oraşele reşedinţă de judeţ, exclusiv oraşul Tulcea" a avut ponderea cea mai mare în total capacitate de cazare turistică în funcţiune şi în total sosiri/înnoptări. Structura sosirilor, înnoptărilor şi a capacităţii de cazare turistică în funcţiune pe zone, în trimestrul l 2019 % Zona Delta Dunarii,inclusiv orasul Tulcea Statiuni balneare Statiuni din zona montana Statiuni din zona litorala exclusiv orasul Constanta Alte localitati Bucuresti si orasele resedinta de judet,exclusiv Tulcea 0,7 0,4 0,3 10,6 13,6 9,0 23,3 22,3 20,2 1,6 1,2 0,9 23,2 15,6 17,3 40,6 46,9 52, CAPACIT CAZARE IN FUNCTIUNE INNOPTARI SOSIRI Durata medie a şederii în trimestrul l 2019 s-a situat la aproximativ acelaşi nivel cu cea din trimestrul l 2018 Durata medie a şederii în trimestrul l 2019, pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare a fost de 1,9 zile, la acelaşi nivel cu cea din trimestrul l Valori mai mari s-au înregistrat la tabere de elevi si preşcolari (2,8 zile), bungalouri (2,4 zile), hoteluri și hosteluri (fiecare cu câte 2,0 zile). Pe zone, cea mai mare durată medie a şederii s-a înregistrat în zona "staţiuni balneare" (2,9 zile)", urmată de staţiunile din zona litorală, exclusiv oraşul Constanţa (2,8 zile).pentru turiştii români, o duratǎ medie mai mare a şederii s-a înregistrat în zona "staţiuni balneare" (2,9 zile) și în zona "staţiuni din zona litorală, exclusiv oraşul Constanţa" ( 2,7 zile).pentru turiştii străini, o duratǎ medie mai mare a şederii s-a înregistrat în staţiuni balneare (4,0 zile) şi în "staţiunile din zona litorală, exclusiv oraşul Constanţa " (3,3 zile). Publicaţia Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare cuprinde informaţii statistice referitoare la principalii indicatori care caracterizează frecventarea de către turiştii români şi străini a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare cu o capacitate de cazare instalată de minim 10 locuri pat. Periodicitatea publicaţiei este trimestrială. Datele se colectează prin formularul statistic Turism 1A, completat de către structurile de primire turistică. 7

9 1. STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE, PE TIPURI ŞI CATEGORII DE CLASIFICARE, DESCHISE ÎN LUNA IANUARIE număr - Tipuri de structuri de primire turistică din total, pe categorii de clasificare: 5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate pe stele Hoteluri Hosteluri Moteluri Hanuri Vile Cabane Pensiuni Pensiuni agro Campinguri Popasuri Sate de vacanţă Bungalouri Tabere de elevi şi preşcolari Căsuţe STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE, PE TIPURI ŞI ZONE TURISTICE, DESCHISE ÎN LUNA IANUARIE 2019 din total, pe zone : - număr - Tipuri de structuri de primire turistică Staţiuni balneare Staţiuni din zona litorală, exclusiv oraşul Constanţa Staţiuni din zona montană Zona Delta Dunării, inclusiv oraşul Tulcea Bucureşti şi oraşele reşedinţã de judeţ, exclusiv Tulcea Alte localităţi şi trasee Hoteluri Hosteluri Moteluri Hanuri Vile Cabane Pensiuni Pensiuni agro Campinguri Popasuri Sate de vacanţă Bungalouri Tabere de elevi şi preşcolari Căsuţe NOTĂ: Pentru pensiunile agro clasificarea pe flori a fost asimilată cu clasificarea pe stele. 9

10 3. STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE, PE TIPURI ŞI CATEGORII DE CLASIFICARE, 1 DESCHISE ÎN LUNA FEBRUARIE număr - Tipuri de structuri de primire turistică din total, pe categorii de clasificare: 5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate pe stele Hoteluri Hosteluri Moteluri Hanuri Vile Cabane Pensiuni Pensiuni agro Campinguri Popasuri Sate de vacanţă Bungalouri Tabere de elevi şi preşcolari Căsuţe STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE, PE TIPURI ŞI ZONE TURISTICE, DESCHISE ÎN LUNA FEBRUARIE 2019 din total, pe zone : - număr - Tipuri de structuri de primire turistică Staţiuni balneare Staţiuni din zona litorală, exclusiv oraşul Constanţa Staţiuni din zona montană Zona Delta Dunării, inclusiv oraşul Tulcea Bucureşti şi oraşele reşedinţã de judeţ, exclusiv Tulcea Alte localităţi şi trasee Hoteluri Hosteluri Moteluri Hanuri Vile Cabane de Pensiuni Pensiuni agro Campinguri Popasuri Sate de vacanţă Bungalouri Tabere de elevi şi preşcolari Căsuţe NOTĂ: Pentru pensiunile agro clasificarea pe flori a fost asimilată cu clasificarea pe stele. 10

11 5. STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE, PE TIPURI ŞI CATEGORII DE CLASIFICARE, DESCHISE ÎN LUNA MARTIE număr - Tipuri de structuri de primire turistică din total, pe categorii de clasificare: 5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate pe stele Hoteluri Hosteluri Moteluri Hanuri Vile Cabane Pensiuni Pensiuni agro Campinguri Popasuri Sate de vacanţă Bungalouri Tabere de elevi şi preşcolari Căsuţe STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE, PE TIPURI ŞI ZONE TURISTICE, DESCHISE ÎN LUNA MARTIE 2019 din total, pe zone : - număr - Tipuri de structuri de primire turistică Staţiuni balneare Staţiuni din zona litorală, exclusiv oraşul Constanţa Staţiuni din zona montană Zona Delta Dunării, inclusiv oraşul Tulcea Bucureşti şi oraşele reşedinţã de judeţ, exclusiv Tulcea Alte localităţi şi trasee Hoteluri Hosteluri Moteluri Hanuri Vile Cabane Pensiuni Pensiuni agro Campinguri Popasuri Sate de vacanţă Bungalouri Tabere de elevi şi preşcolari Căsuţe NOTĂ: Pentru pensiunile agro clasificarea pe flori a fost asimilată cu clasificarea pe stele. 11

12 7. CAPACITATEA DE CAZARE TURISTICĂ ÎN FUNCŢIUNE, PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ ŞI CATEGORII DE CLASIFICARE, ÎN TRIMESTRUL I locuri-zile - Tipuri de structuri de primire turistică din total, pe categorii de clasificare: 5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate pe stele Hoteluri Hosteluri Moteluri Hanuri Vile Cabane Pensiuni Pensiuni agro Campinguri Popasuri Sate de vacanţă Bungalouri Tabere de elevi şi preşcolari Căsuţe NOTĂ: Pentru pensiunile agro clasificarea pe flori a fost asimilată cu clasificarea pe stele. 12

13 8. CAPACITATEA DE CAZARE TURISTICĂ ÎN FUNCŢIUNE, PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ ŞI ZONE TURISTICE, ÎN TRIMESTRUL I locuri-zile Tipuri de structuri de primire turistică Staţiuni balneare Staţiuni din zona litorală, exclusiv oraşul Constanţa din total, pe zone : Staţiuni din zona montană Zona Delta Dunării, inclusiv oraşul Tulcea Bucureşti şi oraşele reşedinţă de judeţ, exclusiv Tulcea Alte localităţi şi trasee Hoteluri Hosteluri Moteluri Hanuri Vile Cabane Pensiuni Pensiuni agro Campinguri Popasuri Sate de vacanţă Bungalouri Tabere de elevi şi preşcolari Căsuţe

14 9. CAPACITATEA DE CAZARE TURISTICĂ ÎN FUNCŢIUNE, PE MACROREGIUNI, REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEŢE ŞI TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, ÎN TRIMESTRUL I 2019 Macroregiuni Regiuni de dezvoltare Judeţe din total: pe tipuri de structuri Hoteluri Hosteluri Moteluri Hanuri Vile Cabane Turistice de primire turistică: Pensiuni Pensiuni agro Campinguri Popasuri Sate de vacanţă Bungalouri Tabere de elevi şi preşcolari Căsuţe - locuri-zile - Macroregiuni Regiuni de dezvoltare Judeţe România Macroregiunea Nord-Vest Bihor Bistriţa-Năsăud Cluj Maramureş Satu-Mare Sălaj Centru Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu Macroregiunea Nord-Est Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui Sud-Est Brăila Buzău Constanţa Galaţi Tulcea Vrancea Macroregiunea Sud-Muntenia Argeş Călăraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman Bucureşti-Ilfov Ilfov Municipiul Bucureşti Macroregiunea Sud-Vest Oltenia Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea Vest Arad Caraş-Severin Hunedoara Timiş România Macroregiunea Nord-Vest Bihor Bistriţa-Năsăud Cluj Maramureş Satu-Mare Sălaj Centru Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu Macroregiunea Nord-Est Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui Sud-Est Brăila Buzău Constanţa Galaţi Tulcea Vrancea Macroregiunea Sud-Muntenia Argeş Călăraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman Bucureşti-Ilfov Ilfov Municipiul Bucureşti Macroregiunea Sud-Vest Oltenia Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea Vest Arad Caraş-Severin Hunedoara Timiş 14 15

15 10.SOSIRI ALE TURIŞTILOR ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, PE ZONE TURISTICE, TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ ŞI CATEGORII DE CLASIFICARE, ÎN TRIMESTRUL I 2019 T - număr total de sosiri; R - număr sosiri turişti români; S - număr sosiri turişti străini - Tipuri de structuri de primire turistică sosiri din total, pe categorii de clasificare: 5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate pe stele TOATE ZONELE T R S Hoteluri T R S Hosteluri T R S Moteluri T R S Hanuri T R S Vile T R S Cabane T R S Pensiuni T R S Pensiuni agro T R S Campinguri T R Popasuri T R S Sate de vacanţă T R S Bungalouri T R S

16 10. SOSIRI ALE TURIŞTILOR ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, PE ZONE TURISTICE, TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ ŞI CATEGORII DE CLASIFICARE, ÎN TRIMESTRUL I continuare - T - număr total de sosiri; R - număr sosiri turişti români; S - număr sosiri turişti străini - Tipuri de structuri de primire turistică sosiri din total, pe categorii de clasificare: 5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate pe stele Tabere de elevi şi preşcolari T R S Căsuţe T R STAŢIUNI BALNEARE T R S Hoteluri T R S Hosteluri T R Moteluri T R S Vile T R S Cabane T R Pensiuni T R S Pensiuni agro T R S Popasuri T R Bungalouri T R Tabere de elevi şi preşcolari T R STAŢIUNI DIN ZONA LITORALĂ, EXCLUSIV ORAŞUL CONSTANŢA T R S Hoteluri T R S

17 10. SOSIRI ALE TURIŞTILOR ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, PE ZONE TURISTICE, TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ ŞI CATEGORII DE CLASIFICARE, ÎN TRIMESTRUL I continuare - T - număr total de sosiri; R - număr sosiri români; S - număr sosiri străini - Tipuri de structuri de primire turistică sosiri din total, pe categorii de clasificare: 5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate pe stele Hosteluri T R Moteluri T R S Vile T R Pensiuni T R STATIUNI DIN ZONA MONTANA T R S Hoteluri T R S Hosteluri T R S Moteluri T R S Vile T R S Cabane T R S Pensiuni T R S Pensiuni agro T R S Popasuri T R Sate de vacanţă T R

18 10. SOSIRI ALE TURIŞTILOR ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, PE ZONE TURISTICE, TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ ŞI CATEGORII DE CLASIFICARE, ÎN TRIMESTRUL I continuare - T - număr total de sosiri; R - număr sosiri turişti români; S număr sosiri turişti străini - Tipuri de structuri de primire turistică sosiri din total, pe categorii de clasificare: 5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate pe stele Bungalouri T R S Tabere de elevi şi preşcolari T R Casuţe T R ZONA DELTA DUNĂRII, INCLUSIV ORAŞUL TULCEA T R S Hoteluri T R S Vile T R S Pensiuni T R Pensiuni agro T R BUCUREŞTI ŞI ORAŞELE REŞEDINŢĂ DE JUDEŢ, EXCLUSIV TULCEA T R S Hoteluri T R S Hosteluri T R S Moteluri T R S Hanuri T R S Vile T R S Cabane T R S

19 10. SOSIRI ALE TURIŞTILOR ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, PE ZONE TURISTICE, TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ ŞI CATEGORII DE CLASIFICARE, ÎN TRIMESTRUL I continuare - T - număr total de sosiri; R - număr sosiri turişti români; S - număr sosiri turişti străini - Tipuri de structuri de primire turistică sosiri din total, pe categorii de clasificare: 5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate pe stele Pensiuni T R S Pensiuni agro T R S Campinguri T R Tabere de elevi şi preşcolari T R Casuţe T R ALTE LOCALITĂŢI ŞI TRASEE TURISTICE T R S Hoteluri T R S Hosteluri T R S Moteluri T R S Hanuri T R Vile T R S Cabane T R S Pensiuni T R S Pensiuni agro T R S Campinguri T R

20 10. SOSIRI ALE TURIŞTILOR ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, PE ZONE TURISTICE, TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ ŞI CATEGORII DE CLASIFICARE, ÎN TRIMESTRUL I continuare - T - număr total de sosiri; R - număr sosiri turişti români; S - număr sosiri turişti străini - Tipuri de structuri de primire turistică sosiri din total, pe categorii de clasificare: 5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate pe stele Popasuri T R S Sate de vacanţă T R S Bungalouri T R S Tabere de elevi şi preşcolari T R S Căsuțe T R NOTĂ: Pentru pensiunile agro clasificarea pe flori a fost asimilată cu clasificarea pe stele. 21

21 11. SOSIRI ALE TURIŞTILOR ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, PE MACROREGIUNI, REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEŢE ŞI TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ, ÎN TRIMESTRUL I 2019 Macroregiuni Regiuni de dezvoltare Judeţe sosiri din total: pe tipuri de structuri Hoteluri Hosteluri Moteluri Hanuri Vile Cabane Turistice România T R S Macroregiunea 1 T R S Nord-Vest T R S Bihor T R S Bistriţa-Năsăud T R S Cluj T R S Maramureş T R S Satu-Mare T R S Sălaj T R S Centru T R S Alba T R S Braşov T R S Covasna T R S Harghita T R S de primire turistică: Pensiuni Pensiuni agro T - număr total de sosiri; R - număr sosiri turişti români; S - număr sosiri turişti străini - Macroregiuni Campinguri Popasuri Sate de Bungalo Tabere de Căsuţe Regiuni de vacanţă uri elevi şi dezvoltare preşcolari Judeţe România T R S Macroregiunea T R S Nord-Vest T R S Bihor T R S Bistriţa-Năsăud T R S Cluj T R S Maramureş T R S Satu-Mare T R S Sălaj T R S Centru T R S Alba T R S Braşov T R S Covasna T R S Harghita T R S 22 23

22 11. SOSIRI ALE TURIŞTILOR ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, PE MACROREGIUNI, REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEŢE ŞI TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ, ÎN TRIMESTRUL I continuare - Macroregiuni Regiuni de dezvoltare Judeţe sosiri din total: pe tipuri de structuri Hoteluri Hosteluri Moteluri Hanuri Vile Cabane Turistice Mureş T R S Sibiu T R S Macroregiunea 2 T R S Nord-Est T R S Bacău T R S Botoşani T R S Iaşi T R S Neamţ T R S Suceava T R S Vaslui T R S Sud-Est T R S Brăila T R S Buzău T R S Constanţa T R S de primire turistică: Pensiuni Pensiuni agro T - număr total de sosiri; R - număr sosiri turişti români; S - număr sosiri turişti străini - Macroregiuni Căsuţe Regiuni de dezvoltare Judeţe Campinguri Popasuri Sate de Bungalouri Tabere de vacanţă elevi şi preşcolari Mureş T R S Sibiu T R S Macroregiunea T R S Nord-Est T R S Bacău T R S Botoşani T R S Iaşi T R S Neamţ T R S Suceava T R S Vaslui T R S Sud-Est T R S Brăila T R S Buzău T R S Constanţa T R S 24 25

23 11. SOSIRI ALE TURIŞTILOR ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, PE MACROREGIUNI, REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEŢE ŞI TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ, ÎN TRIMESTRUL I 2019-continuare Macroregiuni Regiuni de dezvoltare Judeţe sosiri din total: pe tipuri de structuri Hoteluri Hosteluri Moteluri Hanuri Vile Cabane Turistice Galaţi T R S Tulcea T R S Vrancea T R S Macroregiunea 3 T R S Sud- Muntenia T R S Argeş T R S Călăraşi T R S Dâmboviţa T R S Giurgiu T R S Ialomiţa T R S Prahova T R S Teleorman T R S Bucureşti-Ilfov T R S Ilfov T R S de primire turistică: Pensiuni Pensiuni agro T - număr total de sosiri; R - număr sosiri turişti români; S - număr sosiri turişti străini - Macroregiuni Tabere de Căsuţe Regiuni de elevi şi dezvoltare preşcolari Judeţe Campinguri Popasuri Sate de Bungalo vacanţă uri Galaţi T R S Tulcea T R S Vrancea T R S Macroregiunea T R S Sud- Muntenia T R S Argeş T R S Călăraşi T R S Dâmboviţa T R S Giurgiu T R S Ialomiţa T R S Prahova T R S Teleorman T R S Bucureşti-Ilfov T R S Ilfov T R S 26 27

24 11. SOSIRI ALE TURIŞTILOR ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, PE MACROREGIUNI, REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEŢE ŞI TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ, ÎN TRIMESTRUL I continuare - Macroregiuni Regiuni de dezvoltare Judeţe sosiri din total: pe tipuri de structuri Hoteluri Hosteluri Moteluri Hanuri Vile Cabane Turistice Municipiul Bucureşti T R S Macroregiunea 4 T R S Sud-Vest Oltenia T R S Dolj T R S Gorj T R S Mehedinţi T R S Olt T R S Vâlcea T R S Vest T R S Arad T R S Caraş-Severin T R S Hunedoara T R S Timiş T R S de primire turistică: Pensiuni Pensiuni agro T - număr total de sosiri; R - număr sosiri turişti români; S - număr sosiri turişti străini - Macroregiuni Căsuţe Regiuni de dezvoltare Judeţe Campinguri Popasuri Sate de Bungalouri Tabere de vacanţă elevi şi preşcolari Municipiul Bucureşti T R S Macroregiunea T R S Sud-Vest Oltenia T R S Dolj T R S Gorj T R S Mehedinţi T R S Olt T R S Vâlcea T R S Vest T R S Arad T R S Caraş-Severin T R S Hunedoara T R S Timiş T R S 28 29

25 12. SOSIRI ALE TURIŞTILOR ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, PE ŢĂRI DE REZIDENŢĂ ALE TURIŞTILOR ŞI TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ, ÎN TRIMESTRUL I 2019 Continente Ţări sosiri din total: pe tipuri de structuri Hoteluri Hosteluri Moteluri Hanuri Vile Cabane Turistice de primire turistică: Pensiuni Pensiuni agro Campinguri Popasuri Sate de Bungalouri Tabere de vacanţă elevi şi preşcolari Căsuţe Continente Ţări - număr - turişti Turişti români Turişti străini Europa Albania Austria Belarus Belgia Bosnia şi Herţegovina Bulgaria Cipru Croaţia Danemarca Elveţia Estonia Federaţia Rusă Finlanda Fosta Rep. Iugoslavă Macedonia Franţa Germania Grecia Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburg Malta Muntenegru Norvegia Olanda Polonia Portugalia Regatul Unit Republica Cehă Republica Moldova Serbia Slovacia Slovenia Spania Suedia Turcia Ucraina Ungaria Alte ţări din Europa Africa Egipt Maroc Tunisia Republica Africa de Sud Alte ţări din Africa turişti Turişti români Turişti străini Europa Albania Austria Belarus Belgia Bosnia şi Herţegovina Bulgaria Cipru Croaţia Danemarca Elveţia Estonia Federaţia Rusă Finlanda Fosta Rep. Iugoslavă Macedonia Franţa Germania Grecia Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburg Malta Muntenegru Norvegia Olanda Polonia Portugalia Regatul Unit Republica Cehă Republica Moldova Serbia Slovacia Slovenia Spania Suedia Turcia Ucraina Ungaria Alte ţări din Europa Africa Egipt Maroc Tunisia Republica Africa de Sud Alte ţări din Africa 30 31

ACTIVITATEA DE TURISM ÎN ANUL 2000

ACTIVITATEA DE TURISM ÎN ANUL 2000 Nr. 4 2018 ACTIVITATEA DE TURISM ÎN ANUL 2018 ¾ ¾ În anul 2018 faġă de anul 2017, frecventarea structurilor de primire turistică cu funcġiuni de cazare se caracterizează prin creúterea capacităġii de cazare

Mai mult

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE DIRECŢIA PROGRAME INCLUZIUNE SOCIALĂ Informare privind plata ajutorului social conform Legii 416/200

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE DIRECŢIA PROGRAME INCLUZIUNE SOCIALĂ Informare privind plata ajutorului social conform Legii 416/200 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE DIRECŢIA PROGRAME INCLUZIUNE SOCIALĂ Informare privind plata ajutorului social conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat în noiembrie 2009

Mai mult

Decalaje şi regionale la orizontul anului 2010

Decalaje şi regionale la orizontul anului 2010 Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în 2022 - decembrie 2018 - Cuprins Evoluţia principalilor indicatori economico

Mai mult

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în iunie

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în iunie Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în 2022 - iunie 2019 - Cuprins Evoluţia principalilor indicatori economico sociali

Mai mult

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială Compartiment indicatori sociali şi programe incluziu

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială Compartiment indicatori sociali şi programe incluziu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială Compartiment indicatori sociali şi programe incluziune socială Analiza datelor statistice privind plata

Mai mult

Microsoft Word - comunicat_ nr 126 turism_aprilie_2014.doc

Microsoft Word - comunicat_ nr 126 turism_aprilie_2014.doc ROMÂNIA Biroul de presă B-dul Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: 318 18 69; Fax 312 48 75 e-mail: romstat@insse.ro; biroupresa@insse.ro COMUNICAT DE PRESĂ Nr. 126 din 2 iunie Embargo ora 10.00

Mai mult

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ INVESTI IILE NETE I CONSTRUC IILE DIN ECONOMIA NA IONAL ÎN TRIMESTRUL I 2017 - date provizorii- Introducere Publica ia cuprinde informa ii statistice referitoare la investi iile nete realizate în economia

Mai mult

Nr.968/ Domeniu: Turism Turismul din Regiunea Centru şi Judeţul Braşov în luna ianuarie 2018 REGIUNEA CENTRU Ianuarie 2018 Sosirile turişti

Nr.968/ Domeniu: Turism Turismul din Regiunea Centru şi Judeţul Braşov în luna ianuarie 2018 REGIUNEA CENTRU Ianuarie 2018 Sosirile turişti Nr.968/ 03.04.2018 Domeniu: Turism Turismul din Regiunea Centru şi Judeţul Braşov în luna ianuarie 2018 REGIUNEA CENTRU Ianuarie 2018 Sosirile turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni

Mai mult

Microsoft Word - Turism1A_lunar_2018.doc

Microsoft Word - Turism1A_lunar_2018.doc DATE DE IDENTIFICARE 1. Denumirea structurii de cazare............. 2. Tipul structurii de cazare............ Cod * 3. Unitate cu structură de tratament în clădire...... Da Nu * (se înscrie x în căsuţa

Mai mult

CUPRINS CHELTUIELILE TURISTICE ALE NEREZIDENŢILOR, ÎN ANUL A. Tabele referitoare la cheltuielile turistice ale nerezidenţilor cazaţi în structu

CUPRINS CHELTUIELILE TURISTICE ALE NEREZIDENŢILOR, ÎN ANUL A. Tabele referitoare la cheltuielile turistice ale nerezidenţilor cazaţi în structu CUPRINS CHELTUIELILE TURISTICE ALE NEREZIDENŢILOR, ÎN ANUL 2018 5 A. Tabele referitoare la cheltuielile turistice ale nerezidenţilor cazaţi în structurile de cazare turistică colective 1. Numărul nerezidenţilor,

Mai mult

untitled

untitled ALBA ARAD ARGEŞ BACĂU BIHOR BISTRIŢA- NĂSĂUD 1 Credite în lei (rd.2+rd.3=rd.4+rd.5=rd.6+rd.7+rd.11) 1 020,8 1 199,5 2 086,1 1 836,5 1 732,2 831,3 2 curente 863,7 1 035,0 1 829,5 1 631,2 1 492,4 652,6 3

Mai mult

Microsoft Word - pag3.doc

Microsoft Word - pag3.doc ISSN-L: 2066-625x ISSN: 2065-8443 ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Cheltuielile turistice ale nerezidenţilor în perioada 1.I 30.IX.2012 - Decembrie 2012 - CUPRINS Pag. CHELTUIELILE TURISTICE ALE

Mai mult

ROMÂNIA BIROUL ELECTORAL CENTRAL Afganistan Africa de Sud Albania Algeria Arabia Saudita Argentina Ţara A TOTAL STRĂINĂTATE Alegerea Preşedintelui Rom

ROMÂNIA BIROUL ELECTORAL CENTRAL Afganistan Africa de Sud Albania Algeria Arabia Saudita Argentina Ţara A TOTAL STRĂINĂTATE Alegerea Preşedintelui Rom ROMÂNIA BIROUL ELECTORAL CENTRAL Afganistan Africa de Sud Albania Algeria Arabia Saudita Argentina Ţara A TOTAL STRĂINĂTATE Alegerea Preşedintelui României Voturi valabil exprimate 156 66 64 169 16 noiembrie

Mai mult

Nr. crt. Județ Număr Contracte de servicii semnate în anul 2018 Finantarea IV ( ) Valoare contracte de servicii Număr de imobile estimat Supr

Nr. crt. Județ Număr Contracte de servicii semnate în anul 2018 Finantarea IV ( ) Valoare contracte de servicii Număr de imobile estimat Supr Județ Număr Contracte de semnate în anul 2018 Finantarea IV (29.10.2018) contracte de Număr de Suprafața ă (ha) 1 Olt 4 597.984,45 9.649 4.875,00 2 Ialomiţa 2 270.750,00 4.900 4.224,00 3 Covasna 4 224.970,00

Mai mult

Microsoft Word - FONDUL DE LOCUINTE doc

Microsoft Word - FONDUL DE LOCUINTE doc C U P R I N S Pag. I. FONDUL DE LOCUINŢE LA 31 DECEMBRIE 2018. 5 II. LOCUINŢE TERMINATE ÎN ANUL 2018.... 9 TABELE-în text- 1. Balanţa fondului de locuinţe, la 31 decembrie 2018... 5 2. Structura fondului

Mai mult

ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Cheltuielile turistice ale nerezidenţilor în trimestrul I Iunie

ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Cheltuielile turistice ale nerezidenţilor în trimestrul I Iunie ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Celtuielile turistice ale nerezidenţilor în trimestrul I 2019 - Iunie 2019 - i CUPRINS CHELTUIELILE TURISTICE ALE NEREZIDENŢILOR ÎN TRIMESTRUL I 2019 5 A. Tabele

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Acţiunile turistice organizate de agenţiile de turism în anul 2018 - Aprilie 2019-1 Cuprins Pag. Turismul organizat de agenţiile de turism în anul 2018... 5 1

Mai mult

MUREŞ OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal , Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/ , Fax: 0

MUREŞ OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal , Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/ , Fax: 0 OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal 540314, Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/21.13.38, Fax: 0265/21.05.07, e-mail: ms@ancpi.ro Comunicat de presă Târgu

Mai mult

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Camerei Agricole Judeţene Olt, pentru anul 2015 Având în vedere:

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Camerei Agricole Judeţene Olt, pentru anul 2015 Având în vedere: HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Camerei Agricole Judeţene Olt, pentru anul 2015 Având în vedere: - expunerea de motive nr. 8125 din 26.08.2014 cu privire

Mai mult

C.N.P.P. Directia Informatica si Evidenta Stagii de Cotizare Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondu

C.N.P.P. Directia Informatica si Evidenta Stagii de Cotizare Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondu privind numarul participantilor si contributiile virate la fondurile de pensii adminitrate privat aferente lunii de referinta DECEMBRIE Nr. crt. Denumire fond de pensii administrat privat Numar asigurati

Mai mult

C.N.P.P. Directia Informatica si Evidenta Stagii de Cotizare Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondu

C.N.P.P. Directia Informatica si Evidenta Stagii de Cotizare Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondu privind numarul participantilor si contributiile virate la fondurile de pensii adminitrate privat aferente lunii de referinta NOIEMBRIE Nr. crt. Denumire fond de pensii administrat privat Numar asigurati

Mai mult

Nr. Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Judet Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 MARTIE 20

Nr. Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Judet Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 MARTIE 20 Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 MARTIE 2018, la nivelul ANOFM, pe grupuri tinta Grupuri tinta Total persoane

Mai mult

Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondurile de pensii administrate privat aferente lunii de referint

Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondurile de pensii administrate privat aferente lunii de referint privind numarul participantilor si contributiile virate la fondurile de pensii administrate privat aferente lunii de referinta APRILIE 2018 Nr. crt. Denumire fond de pensii administrat privat Numar asigurati

Mai mult

Microsoft PowerPoint - programul-national-reabilitare-irigatii-update pptx

Microsoft PowerPoint - programul-national-reabilitare-irigatii-update pptx PROGRAMULUI NAŢIONAL DE REABILITARE A INFRASTRUCTURII PRINCIPALE DE IRIGAŢII DIN ROMÂNIA Actualizat și aprobat prin HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 557 din 24 iulie 2018 PREVEDERI INITIALE IN PROGRAMUL DE GUVERNARE

Mai mult

Nr. Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Judet Total Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 OCT

Nr. Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Judet Total Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 OCT Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Total Situatia privind numarul lor intrate in masuri active, la data de 31 OCTOMBRIE 2017, la nivelul ANOFM, pe grupuri tinta Grupuri tinta Total Statutul

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 9 din 7 ianuarie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea cos

HOTĂRÂRE nr. 9 din 7 ianuarie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea cos HOTĂRÂRE nr. 9 din 7 ianuarie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării

Mai mult

COMUNICAT DE PRESA

COMUNICAT DE PRESA MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a societăţilor comerciale, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/199, republicată, Legii

Mai mult

MUREŞ OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal , Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/ , Fax: 0

MUREŞ OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal , Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/ , Fax: 0 OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal 540314, Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/21.13.38, Fax: 0265/21.05.07, e-mail: ms@ancpi.ro Comunicat de presă Târgu

Mai mult

Page 1 of 5 HOTĂRÂRE privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2010 Emitent GUVERNUL

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155;

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155; Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr. 19-550003 Sibiu tel., fax 0269/213155; e-mail:tele@sibiu.insse.ro http: //www.sibiu.insse.ro FEBRUARIE 2019 CUPRINS

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155;

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155; Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr. 19-550003 Sibiu tel., fax 0269/213155; e-mail:tele@sibiu.insse.ro http: //www.sibiu.insse.ro MARTIE 2019 CUPRINS

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155;

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155; Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr. 19-550003 Sibiu tel., fax 0269/213155; e-mail:tele@sibiu.insse.ro http: //www.sibiu.insse.ro MAI 2018 CUPRINS

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155;

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155; Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr. 19-550003 Sibiu tel., fax 0269/213155; e-mail:tele@sibiu.insse.ro http: //www.sibiu.insse.ro IANUARIE 2019 CUPRINS

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155;

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155; Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr. 19-550003 Sibiu tel., fax 0269/213155; e-mail:tele@sibiu.insse.ro http: //www.sibiu.insse.ro AUGUST 2018 CUPRINS

Mai mult

caravana_smart_city.key

caravana_smart_city.key Caravana Smart City este un program dedicat BENEFICIARILOR de soluții și produse Smart City Miniștri și Secretari de Stat Primari și Viceprimari City Manageri Caravana Smart City este organizată sub Înaltul

Mai mult

Daniela Bucur

Daniela Bucur Daniela Bucur ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Cererea turistică a rezidenţilor din România în anul 2017 - Martie 2018 CUPRINS Pag CEREREA TURISTICĂ A REZIDENŢILOR DIN ROMÂNIA ÎN ANUL 2017...

Mai mult

Microsoft Word - Operatiuni doc

Microsoft Word - Operatiuni doc MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a comercianţilor, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/1990, republicată, Legii nr 31/1990,

Mai mult

RAPORT PRIVIND STAREA PĂDURILOR ROMÂNIEI ÎN ANUL

RAPORT PRIVIND STAREA PĂDURILOR ROMÂNIEI ÎN ANUL RAPORT PRIVIND STAREA PĂDURILOR ROMÂNIEI ÎN ANUL 2009 1 Control în Silvicultură s-a desfăşurat preponderent în pădure şi în mod special pentru depistarea tăierilor ilegale şi sancţionarea vinovaţilor.

Mai mult

ManpowerGroup România Strada Izvor, Nr. 80, Izvor Business Center, etaj 6, Bucureștii , România T: Embargo până la 00:01 GMT, 1

ManpowerGroup România Strada Izvor, Nr. 80, Izvor Business Center, etaj 6, Bucureștii , România T: Embargo până la 00:01 GMT, 1 Embargo până la 00:01 GMT, 11 iunie 2019 Comunicat de presă Bucureşti, 11 iunie, 2019 Angajatorii români prognozează un climat de angajare favorabil pentru următorul trimestru Studiul ManpowerGroup privind

Mai mult

MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon:

MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03; Cod poştal:

Mai mult

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a comercianţilor, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/1990, republicată, Legii nr 31/1990,

Mai mult

GfK: România, pe locul 33 din 42 din punctul de vedere al puterii de cumpărare în 2016, la nivel european

GfK: România, pe locul 33 din 42 din punctul de vedere al puterii de cumpărare în 2016, la nivel european GfK: România, pe locul 33 din 42 din punctul de vedere al puterii de cumpărare în 2016, la nivel european 18 Jan 2017 de Romina Ardelean [1] Cu o putere medie de cumpărare sau venit disponibil pe cap de

Mai mult

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03; Cod poştal:

Mai mult

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ LOCUINğE TERMINATE PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEğE ùi SURSE DE FINANğARE, ÎN ANUL 2018 din care: LocuinĠe subvenġii din care: terminate publice bugetare private fonduri pentru ale populaġiei locuinġe

Mai mult

structura_F4105_

structura_F4105_ Data Modificare Nr. crt. Denumirea campului 1. Perioada de raportare Luna 2. Perioada de raportare An 3. Suma de control formular 4. A. Operatorul economic 5. Cod de identificare fiscala Element/ atribut

Mai mult

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ LOCUINğE TERMINATE PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEğE ùi SURSE DE FINANğARE ÎN PERIOADA 1.I30.IX.2018 JudeĠul Cluj se află pe primul loc, cu 13,2% din totalul locuinġelor terminate în perioada 1.I30.IX.2018,

Mai mult

Microsoft Word - Operatiuni doc

Microsoft Word - Operatiuni doc MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a comercianţilor, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/1990, republicată, Legii nr 31/1990,

Mai mult

Microsoft Word - pensii 4_64_.doc

Microsoft Word - pensii 4_64_.doc Numărul mediu al pensionarilor, (Average number of pensioners, a) Pentru limită de vârstă, (For age limit, IV.1. Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat şi agricultori Average number

Mai mult

C A P I T O L U L 14

C A P I T O L U L   14 Anuarul Statistic al Judeţului Mehedinţi 2017 TURISM SURSA DATELOR Cercetări statistice: Cercetări statistice privind activitatea de turism a persoanelor juridice şi fizice care deţin structuri de cazare

Mai mult

structura_F4105_

structura_F4105_ Data Modificare Nr. crt. Denumirea campului 1. Perioada de raportare Luna 2. Perioada de raportare An 3. Suma de control formular 4. A. Operatorul economic 5. Cod de identificare fiscala Element/ atribut

Mai mult

Anexa 1

Anexa 1 Structura fişier XML pentru S1039 - bilant lichidare societati comerciale (KL) (KL UniversalCode=S1039) Fisier.ZIP obligatoriu in atasament. Elemente/ atribute Denumire câmp Tip si lung. camp Camp oblig.

Mai mult

C A P I T O L U L 16

C A P I T O L U L   16 Anuarul Statistic al Judeţului Mehedinţi 2018 TURISM SURSA DATELOR Cercetări statistice: Cercetări statistice privind activitatea de turism a persoanelor juridice şi fizice care deţin structuri de cazare

Mai mult

Microsoft Word - sr_2003_08.doc

Microsoft Word - sr_2003_08.doc MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a comercianţilor, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/1990, republicată, Legii nr 31/1990,

Mai mult

Microsoft Word - ANPH Bulet Statistic.doc

Microsoft Word - ANPH Bulet Statistic.doc Evoluţii în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap La 31 decembrie 2010 numărul total de persoane cu handicap comunicat Direcţiei Generale Protecţia Persoanelor cu Handicap din cadrul Ministerului

Mai mult

Microsoft Word - societatea informationala.doc

Microsoft Word - societatea informationala.doc I Principalii indicatori ai societăţii informaţionale la nivel naţional Indicator 2013 2014 Număr de linii telefonice fixe la 1000 de locuitori 218,4 212,6 Număr de abonaţi la telefonie mobilă la 1000

Mai mult

Microsoft Word - DGPPH sem I-2011-site.doc

Microsoft Word - DGPPH sem I-2011-site.doc Evoluţii în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap, la 30 iunie 2011 La 30 iunie 2011 numărul total de persoane cu handicap comunicat Direcţiei Generale Protecţia Persoanelor cu Handicap din cadrul

Mai mult

Structura fişier XML pentru C310 Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din codul de TVA universalcode = C310_A1.0.0 Structura fisier XML pentru

Structura fişier XML pentru C310 Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din codul de TVA universalcode = C310_A1.0.0 Structura fisier XML pentru Structura fisier XML pentru C310 - Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA pentru an>=2017 fisier.zip atasat obligatoriu Data Modificare Nr. crt. Denumirea campului Element/ atribut

Mai mult

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII Nr. 24330/ 08.01.2014 SE APROBĂ. SECRETAR DE STAT, Vasilica Ștefania DUMINICĂ SE APROBĂ. SECRETAR DE STAT, András György KIRÁLY ANEXA A TABLOUL

Mai mult

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE Prof.dr.G.K.Constantinescu Directia de A

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE Prof.dr.G.K.Constantinescu Directia de A MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE Prof.dr.G.K.Constantinescu Directia de Acreditare si Monitorizare - Serviciul Conservare si

Mai mult

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a comercianţilor, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/1990, republicată, Legii nr 31/1990,

Mai mult

CAIET DE SARCINI privind achiziţia de servicii de medicina muncii aferente anului Informaţii privind autoritatea contractantă: Direcţia Naţion

CAIET DE SARCINI privind achiziţia de servicii de medicina muncii aferente anului Informaţii privind autoritatea contractantă: Direcţia Naţion CAIET DE SARCINI privind achiziţia de servicii de medicina muncii aferente anului 2019 1. Informaţii privind autoritatea contractantă: Direcţia Naţională de Probaţiune (DNP) este o structură cu personalitate

Mai mult

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE Prof.dr.G.K.Constantinescu Directia de A

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE Prof.dr.G.K.Constantinescu Directia de A MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE Prof.dr.G.K.Constantinescu Directia de Acreditare si Monitorizare - Serviciul Conservare si

Mai mult

Camera de Comert si Industrie a României

Camera de Comert si Industrie a României 5 4 3 2 1 5 4 3 S1 2 S2 1 S3 1 CAM ERA DE CO M ERÞ ªIINDUSTRIE A RO M Â N IEIªIA MUNICIPIULUIBU CU REªTI Prezenta lucrare redã, în sintezã,caracterizarea evoluþiei operaþiunilor la RegistrulCom erþuluidin

Mai mult

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII SE APROBĂ. SUBSECRETAR SE APROBĂ. DE STAT, Liliana SUBSECRETAR PREOTEASA DE STAT, Liliana PREOTEASA

Mai mult

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ STATISTICA ACTIVITĂŢILOR DIN SILVICULTURĂ ÎN ANUL 2017 2018 CUPRINS Pagina I. Introducere... 5 II. Rezultatele obţinute... 6 1. Fondul forestier naţional, la sfârşitul

Mai mult

Microsoft PowerPoint - Prez Seminar CE regionalizare si canal- MMP_ [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Prez Seminar CE regionalizare si canal-  MMP_ [Compatibility Mode] Autoritatea de Management POS Mediu Regionalizarea serviciilor de apă şi apă uzată Programul în Operaţional România Sectorial & Proiecte de investiţii finanţate prin Mediu Bucureşti - 12.09.2011 Florian

Mai mult

WE INVI

WE INVI FORUM Cariera in industria energetica 17.11.2015 STRUCTURA GRUPULUI ABBC ADREM Industries ADREM Invest ADREM Green Power MTAG Switzerland MTUS Technology USA MTAG China Principalele companii ale grupului

Mai mult

ELEMENTE DE FIXARE PENTRU PANOURI DE GARD BORDURATE Stâlpi pentru garduri Sisteme de fixare a panourilor gard pe stâlpi Sisteme de fixare a stâlpilor

ELEMENTE DE FIXARE PENTRU PANOURI DE GARD BORDURATE Stâlpi pentru garduri Sisteme de fixare a panourilor gard pe stâlpi Sisteme de fixare a stâlpilor ELEMENTE DE FIXARE PENTRU PANOURI DE GARD BORDURATE Stâlpi pentru garduri Sisteme de fixare a panourilor gard pe stâlpi Sisteme de fixare a stâlpilor Suporți pentru prindere sârmă ghimpată Martie 2019

Mai mult

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECŢIA DE PREVENIRE Ex. nr. Nr. din APROB INSPECTOR GENERA

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECŢIA DE PREVENIRE Ex. nr. Nr. din APROB INSPECTOR GENERA MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECŢIA DE PREVENIRE Ex. nr. Nr. din APROB INSPECTOR GENERAL ROG A APROBA ADJUNCT AL INSPECTORULUI GENERAL Colonel

Mai mult

ETICHETAREA ENERGIEI ELECTRICE FURNIZATE CONSUMATORILOR

ETICHETAREA  ENERGIEI   ELECTRICE  FURNIZATE CONSUMATORILOR DATE STATISTICE AFERENTE ENERGIEI ELECTRICE PRODUSE ÎN ANUL 2005 Pe baza declaraţiilor transmise de producătorii de energie electrică în luna ianuarie 2006, ANRE a elaborat o situaţie centralizată la nivelul

Mai mult

RAPORT ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE JURIDICĂ DESFĂȘURATE ÎN PERIOADA MARTIE 2018 În perioada MARTIE 2018 au avut loc acţiuni de educaţie juridic

RAPORT ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE JURIDICĂ DESFĂȘURATE ÎN PERIOADA MARTIE 2018 În perioada MARTIE 2018 au avut loc acţiuni de educaţie juridic RAPORT ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE JURIDICĂ DESFĂȘURATE ÎN PERIOADA 05-09 MARTIE 2018 În perioada 05-09 MARTIE 2018 au avut loc acţiuni de educaţie juridică constând în expuneri tematice ale experţilor voluntari

Mai mult

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1-3, Bucureşti, ROMÂNI

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1-3, Bucureşti, ROMÂNI MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1-3, 050463 Bucureşti, ROMÂNIA Tel: (+40 21) 318 36 20, Director: (+40 21) 318 36

Mai mult

Microsoft Word - O_25_10_10_n_1952.docx

Microsoft Word - O_25_10_10_n_1952.docx Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Imprimare Ordin nr. 1952 din 25/10/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 840 din 15/12/2010 Intrare in vigoare: 15/12/2010 Tip Data Publicat 15/12/2010;

Mai mult

1. Screening neonatal pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital, confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie şi aplicarea dietei specifice, p

1. Screening neonatal pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital, confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie şi aplicarea dietei specifice, p 1. Screening neonatal pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital, confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie şi aplicarea dietei specifice, precum şi profilaxia distrofiei la copiii diagnosticaţi

Mai mult

CEL DE AL 4-LEA RAPORT AL COMISIEI EUROPENE PRIVIND STAREA UNIUNII ENERGETICE Conform Comunicatului Comisiei Europene din data de 9 aprilie 2019, Comi

CEL DE AL 4-LEA RAPORT AL COMISIEI EUROPENE PRIVIND STAREA UNIUNII ENERGETICE Conform Comunicatului Comisiei Europene din data de 9 aprilie 2019, Comi CEL DE AL 4-LEA RAPORT AL COMISIEI EUROPENE PRIVIND STAREA UNIUNII ENERGETICE Conform Comunicatului Comisiei Europene din data de 9 aprilie 2019, Comisia Europeană și-a îndeplinit pe deplin angajamentele

Mai mult

- NORME METODOLOGICE din 25 februarie 2008 pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România Forma sintetică la data

- NORME METODOLOGICE din 25 februarie 2008 pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România Forma sintetică la data NORME METODOLOGICE din 25 februarie 2008 pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România Forma sintetică la data 13Mar2009. Acest act a fost creat utilizand tehnologia

Mai mult

Microsoft Word - 15 martie comunicat

Microsoft Word - 15 martie comunicat 15 martie Ziua mondiala a Drepturilor Consumatorilor Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor marcheaza Ziua Mondiala a Drepturilor Consumatorilor printr-o serie de evenimente menite sa readuca

Mai mult

Microsoft Word - structura_S1014_OL_an_2013.doc

Microsoft Word - structura_S1014_OL_an_2013.doc Structura fişier XML pentru S1014 - bilant ONG-uri (OL) (OL UniversalCode=S1014) Formulare F10(56,2), F20(77,3), F21(Nota3), F25(Nota1.1), F26(Nota1.2) Data modif. Cod formula Elemente/ atribute Denumire

Mai mult

Istoria medicinei și a farmaciei REPARTIZAREA FARMACIILOR ÎN JUDEŢELE DIN ROMÂNIA ÎN FUNCŢIE DE RAPORTUL DINTRE POPULAŢIA URBANĂ ŞI RURALĂ ÎN 1936 ŞI

Istoria medicinei și a farmaciei REPARTIZAREA FARMACIILOR ÎN JUDEŢELE DIN ROMÂNIA ÎN FUNCŢIE DE RAPORTUL DINTRE POPULAŢIA URBANĂ ŞI RURALĂ ÎN 1936 ŞI REPARTIZAREA FARMACIILOR ÎN JUDEŢELE DIN ROMÂNIA ÎN FUNCŢIE DE RAPORTUL DINTRE POPULAŢIA URBANĂ ŞI RURALĂ ÎN 1936 ŞI 07 LASZLO TUKA Elifarm, ClujNapoca Rezumat Evoluţia numărului farmaciilor din România

Mai mult

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ STATISTICA ACTIVITĂŢILOR DIN SILVICULTURĂ ÎN ANUL 2018 2019 CUPRINS Pagina I. Introducere... 5 II. Rezultatele obţinute... 6 1. Fondul forestier naţional, la sfârşitul

Mai mult

8. Numărul absolvenţilor de programe de formare profesională la nivel judeţean în funcţie de furnizorii de formare profesională Județ Nume Furnizor To

8. Numărul absolvenţilor de programe de formare profesională la nivel judeţean în funcţie de furnizorii de formare profesională Județ Nume Furnizor To 8. Numărul absolvenţilor de programe de formare profesională la nivel judeţean în funcţie de furnizorii de formare profesională Județ Nume Furnizor Total absolvenți Alba : : Arad : : Argeș : : 1 1. Ajofm

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII Nr. 24329/ 08.01. SE APROBĂ. SECRETAR DE STAT, Vasilica Ștefania DUMINICĂ SE APROBĂ. SECRETAR DE STAT, András György KIRÁLY CALENDARUL OLIMPIADELOR

Mai mult

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ ARGEȘ Extras În

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ ARGEȘ Extras În PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ ARGEȘ privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat Organizația Județeană Argeș în anul 2015 și anul 2016, perioada

Mai mult

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 10 aprilie 2015 Domnule Inspector General, Doamnelor și domnilor inspectori de învățământ primar, Doamnelor și domnilor dascali, Vă aducem la cunoștință că, începând cu anul școlar 2013 2014, Banca Națională

Mai mult

Microsoft Word - Mission Critical - Visitor Management System.docx

Microsoft Word - Mission Critical - Visitor Management System.docx MISSION CRITICAL VISITOR MANAGEMENT SYSTEM Mission Critical Visitor Management System(VMS) este o solutie utila tuturor companiilor ce doresc sa foloseasca cele mai noi tehnologii software pentru a isi

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAŢIONAL AL JUNIORILOR D EDIȚIA ART. 1 PARTICIPANŢI În etapele judeţene organizate de către AJF uri participă obl

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAŢIONAL AL JUNIORILOR D EDIȚIA ART. 1 PARTICIPANŢI În etapele judeţene organizate de către AJF uri participă obl REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAŢIONAL AL JUNIORILOR D EDIȚIA 2011-2012 ART. 1 PARTICIPANŢI În etapele judeţene organizate de către AJF uri participă obligatoriu echipele de juniori aparţinând cluburilor

Mai mult

Prin intermediul serviciul de Internet Banking BT24 oferit de Banca Transilvania, se pot achita gratuit facturi emise de urmatorii furnizori, in contu

Prin intermediul serviciul de Internet Banking BT24 oferit de Banca Transilvania, se pot achita gratuit facturi emise de urmatorii furnizori, in contu Manual de plati facturi prin Internet Banking BT24 Daca o zi din viata ta arata asa: program foarte incarcat, nu ai timp suficient sa ajungi la banca sa-ti faci operatiunile, ore foarte multe petrecute

Mai mult

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare ANEXA nr. 2 la OMEN nr. 3016/09.01. CALENDARUL OLIMPIADELOR NAŢIONALE ŞCOLARE I. OLIMPIADE PE DOMENII/DISCIPLINE DE STUDIU LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (cls. VVIII) Secțiunea A Limba și literatura ianuarie

Mai mult

Microsoft Word - anunt prealabil selectie 2018.doc

Microsoft Word - anunt prealabil selectie 2018.doc INFORMAŢII PRIVIND CONCURSURILE DE SELECŢIE PENTRU MOBILITÃŢI ERASMUS+ (KA103) IN TARILE PROGRAMULUI ERASMUS+ In perioada urmãtoare va trebui sa fiti foarte atenti la continututul anunturilor privind sesiunile

Mai mult

I

I COMPARTIMENTUL SINTEZĂ COORDONARE DISEMINARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL Piteşti Piaţa Vasile Milea Nr.1, etaj.iv,cod poştal 110053, telefon: 0248 / 217211,0348/807309, 0348/807310 fax: 0248 / 210820 e-mail

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 707 din 10 iunie 2009 privind modificarea anexei "Lista cuprinzând autorităţile administraţiei publice locale care beneficiază de finanţa

HOTĂRÂRE nr. 707 din 10 iunie 2009 privind modificarea anexei Lista cuprinzând autorităţile administraţiei publice locale care beneficiază de finanţa HOTĂRÂRE nr. 707 din 10 iunie 2009 privind modificarea anexei "Lista cuprinzând autorităţile administraţiei publice locale care beneficiază de finanţarea proiectelor de investiţii în turism pe anul 2009,

Mai mult

NR. 7/IULIE 2014 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCA CUPRINS Situaţia statistică a şomajului înregistrat la 31 IULIE 2014 Raport privind

NR. 7/IULIE 2014 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCA CUPRINS Situaţia statistică a şomajului înregistrat la 31 IULIE 2014 Raport privind NR. 7/IULIE 2014 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCA CUPRINS Situaţia statistică a şomajului înregistrat la 31 IULIE 2014 Raport privind stadiul realizării planului naţional de formare profesională

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ I ANALIZA ACŢIUNILOR DE PREVENIRE 1. ACTIVITATEA DE AVIZARE - AUTORIZAR

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ I ANALIZA ACŢIUNILOR DE PREVENIRE 1. ACTIVITATEA DE AVIZARE - AUTORIZAR ANALZA ACŢUNLOR DE PREVENRE 1. ACTVTATEA DE AVZARE - AUTORZARE 1.1 EVOLUŢA SOLCTĂRLOR DE AVZARE - AUTORZARE 3,160 37,778 9.5 % În perioada 01.01.-31.12., specialiștii din cadrul inspecțiilor de prevenire

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2019) 157 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE CONSILIU privind progresele înregistrate de statele membre în ceea

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2019) 157 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE CONSILIU privind progresele înregistrate de statele membre în ceea COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 28.3.2019 COM(2019) 157 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE CONSILIU privind progresele înregistrate de statele membre în ceea ce privește aderarea la Convenția internațională a

Mai mult

I

I COMPARTIMENTUL SINTEZĂ COORDONARE DISEMINARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL Piteşti Piaţa Vasile Milea Nr.1, etaj.iv,cod poştal 110053, telefon: 0248 / 217211,0348/807309, 0348/807310 fax: 0248 / 210820 e-mail

Mai mult

EVOLUTIA BOLII DIAREICE ACUTE IN PERIOADA DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL IUNIE-NOIEMBRIE 2008 IN JUDETELE DIN SUDUL ROMANIEI

EVOLUTIA BOLII DIAREICE ACUTE IN PERIOADA DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL IUNIE-NOIEMBRIE 2008 IN JUDETELE DIN SUDUL ROMANIEI ANALIZA EVOLUTIEI BOLII DIAREICE ACUTE IN PERIOADA DE SUPRAVEGHERE IUNIE-OCTOMBRIE 2014 Perioada de supraveghere a cuprins 23 de saptamani, prima saptamana fiind s22 (26.05.2014-01.06.2014), iar ultima

Mai mult

METODOLOGIA ŞI ORGANIZAREA CERCETĂRII STATISTICE INVESTIŢIA STRĂINĂ DIRECTĂ ÎN ROMÂNIA

METODOLOGIA ŞI ORGANIZAREA CERCETĂRII STATISTICE INVESTIŢIA STRĂINĂ DIRECTĂ ÎN ROMÂNIA INVESTIŢIILE STRĂINE DIRECTE ÎN ROMÂNIA în anul 2011 Cercetarea statistică privind investiţiile străine directe (ISD) a fost realizată de Banca Naţională a României în colaborare cu Institutul Naţional

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ I ANALIZA ACŢIUNILOR DE PREVENIRE 1. ACTIVITATEA DE AVIZARE - AUTORIZAR

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ I ANALIZA ACŢIUNILOR DE PREVENIRE 1. ACTIVITATEA DE AVIZARE - AUTORIZAR ANALZA ACŢUNLOR DE PREVENRE 1. ACTVTATEA DE AVZARE - AUTORZARE 1.1 EVOLUŢA SOLCTĂRLOR DE AVZARE - AUTORZARE 14,678 1,485 8.8 % În perioada 01.01-1.05., specialiștii din cadrul inspecțiilor de prevenire

Mai mult

Nesecret DIRECȚIA DE COMUNICARE ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL Serviciul Relații cu Publicul și Mass-Media 24 februarie 2016 RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROM

Nesecret DIRECȚIA DE COMUNICARE ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL Serviciul Relații cu Publicul și Mass-Media 24 februarie 2016 RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROM DIRECȚIA DE COMUNICARE ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL Serviciul Relații cu Publicul și Mass-Media 24 februarie 2016 RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITAŢII MEDIULUI în intervalul 26.06.2016,

Mai mult