ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL Încheiat azi 5martie 2010, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului loc

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL Încheiat azi 5martie 2010, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului loc"

Transcriere

1 ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL Încheiat azi 5martie 2010, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Alba Iulia. Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 822/2010 a Primarului municipiului Alba Iulia. Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului local sunt publice. Popa Pavel: Conform înţelegerii anterioare preşedintele şedinţei este domnul Maier Eugen. Maier Eugen: "La şedinţă sunt prezenţi 18 consilieri, deci şedinţa noastră este legal constituită. Lipsesc domnii consilieri Baco Mihai, Breaz Valer Daniel, Pleşa Gabriel" Domnilor consilieri doresc să precizez faptul că, la lucrările şedinţei noastre participă: d-nul Primar Mircea Hava, d-nul secretar Marcel Jeler, d-na Georgeta Rânghet şef serviciu administraţie publică locală, juridic, contencios, autoritate tutelară, d-na Teofila Ţîr director economic, d-na Silvia Moldovan director tehnic, d-na Mirela Popescu consilier juridic, d-na Mihaela Petcu - consilier precum şi presa. Maier Eugen: "Domnilor consilieri înainte de a se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi, trebuie să stabilim ce modalitate de vot vom folosi. Eu propun să folosim votul deschis prin ridicare de mâini." Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 18 voturi pentru. Maier Eugen: "Pe ordinea de zi aveţi 4 proiecte de hotărâre. Proiectul nr. 5 a fost retras de pe ordinea de zi. Maier Eugen: "Domnilor consilieri supun la vot dacă sunteţi de acord cu ordinea de zi modificată." Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 18 voturi pentru. Maier Eugen: Şi acum prezint următorul I.Proiecte de hotărâri privind : PROIECT AL ORDINII DE ZI: 1. Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul Aprobă documentaţia tehnico-economică, faza DALI pentru obiectivul Reabilitare reţele apă - etapa I - pe străzile Petre Dobra, Călăraşi, Teilor, Morii, Mărăşeşti, Simion Bărnuţiu (tr. Str. Libertăţii Regina Maria), Camil Velican, Ion Buteanu, Liveyii, Ionel Pop, Mihail Kogălniceanu, Lucian Blaga,

2 Munteniei, Miron Costin, Traian, Take Ionescu, Al. I. Cuza şi Calea Moţilor 3. Aprobă documentaţia tehnico-economică, faza DALI pentru obiectivul Reabilitare reţele apă Oarda de Jos etapa I străzile Biruinţei, Busuiocului, Dumbrăviţei, Armoniei, Castanilor, Trifoiului, Cărăbuşului, Duzilor, Bucegi, Gloriei, Lăcrămioarei, Câmpului şi Garoafelor 4. Aprobă documentaţia tehnico-economică, faza DALI pentru obiectivul Reabilitare reţele canalizare etapa I străzile Mărăşti, Florilor, Ion Arion (Crinului pe tronsonul aflat în domeniul public al municipiului), Bucureşti, Zidarilor, Muncitorilor, Mihail Kogălniceanu, Traian (tronson strda Luminii Proletarilor), Oituz, Libertăţii (tronson strada G. Coşbuc S. Bărnuţiu) 1. Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 2010 Se dă cuvântul doamnei Teofila Ţîr care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate. Se dă cuvântul d-lui consilier Marius Rotar care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ Marius Rotar: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." Maier Eugen: Toată lumea a avut proiectul în dosare şi a fost afişat. Dacă aveţi discuţii? Coşeriu Sorin Nicolae: Cu toată bunăvoinţa, domnul preşedinte, vă spun că eu personal am intrat în posesia acestui dosar ieri la prânz. Nu am avut timp suficient să mă uit peste el şi să îl aprofundez aşa cum consider că ar trebui. Este neapărat să discutăm acest proiect astăzi şi să îl aprobăm? Maier Eugen: Da. Era afişat. Chiar dacă în dosare a fost pus doar ieri. A fost afişat de o săptămână. Coşeriu Sorin Nicolae: Eu ştiu că există o procedură vis a vis de publicarea lui pentru analiza publică şi eventual anumite intervenţii dacă sunt. Şi dacă se poate aproba într-o şedinţă extraordinară. Teofila Ţîr: O să vă explic. În data de 9 februarie, şi am procesul verbal care a fost încheiat, am afişat bugetul de venituri şi cheltuieli la sediul instituţiei. Am dat şi două anunţuri în presa locală şi s-au anunţat cetăţenii. Era afişat la panou, noi am fost la dispoziţia tuturor, a consilierilor şi a cetăţenilor din oraş. Şi de ce este necesar a fi aprobat în şedinţă extraordinară? De obicei şedinţele ordinare se stabilesc după data de 20 ale lunii. Noi trebuie să respectăm legea pentru că în data de 10 se împlinesc 40 de zile de la publicare. Coşeriu Sorin Nicolae: Am înţeles. Numai perioada a fost extrem de scurtă. Eu personal nu am avut timp suficient să mă documentez. Teofila Ţîr: În cazul în care aveţi întrebări vă stau la dispoziţie. De aceea o să vă explic fiecare capitol în parte bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul De fapt propus pe anul 2010 pentru că ştiţi că pe parcursul anului bugetul suferă rectificări. În 2010 se cifrează la ,60 care se compune din: venituri proprii

3 38697 unde intră taxele şi impozitele locale plus o sumă de 327 reprezentând donaţii, care se prinde în această parte. Apoi veniturile proprii. Cotele şi sumele defalcate din impozit se cifrează la 57508, sume defalcate din TVA 37917, subvenţiile de la bugetul de stat la Acestea reprezintă partea de venituri. După cum vedeţi în bugetul prezentat dumneavoastră în materiale este bugetul local detaliat pe partea de venituri. Există bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii unde intră serviciile publice. De exemplu Serviciul administrarea patrimoniului local, Serviciul comunitar pentru cadastru şi agricultură, Direcţia de Programe, Căminul pentru persoane vârstnice. Bugetul instituţiilor de învăţământ care este finanţat integral din venituri proprii. Practic sunt mai multe bugete care formează bugetul general de venituri şi cheltuieli. Bugetul de fonduri externe nerambursabil unde am prins doar fondurile de preaderare pentru că din acest an clasificaţia bugetară este schimbată şi toate sumele reprezentând fondurile nerambursabile sunt prinse în bugetul local pe capitolul de cheltuieli aferente. Veniturile şi cheltuielile iniţiate în afara bugetului local care cuprind taxe speciale, fondul de locuinţe şi alte venituri unde mai avem un singur proiect care figurează încă de anul trecut şi care este în derulare. La partea de cheltuieli este echilibrată partea de venituri. Deci la ,60 şi după cum vedeţi sunt împărţite pe capitole de cheltuieli: cheltuieli de personal, de bunuri şi servicii, cheltuieli de capital. Acolo unde s-a pretat am prins fonduri nerambursabile. O să revenim pe fiecare dacă doriţi. Dar ceea ce vreau să vă spun la o analiză a bugetului că procentual vorbind cheltuielile de personal care cred că interesează pe toată lumea se cifrează la 33% din bugetul de venituri şi cheltuieli. Acest 33% reprezintă cheltuieli de personal pe toate capitolele ceea ce înseamnă aparatul propriu, servicii publice, învăţământ. Şi ţin să subliniez la aparatul propriu şi serviciile publice cheltuielile de personal reprezintă 9% la un număr de 535 de angajaţi. Probabil că vă interesează acest lucru. Cine vede 33% cheltuieli de personal zice că sunt mulţi angajaţi în Primărie şi au salarii foarte mari. De aceea ţin să spun că 9% reprezintă cheltuieli de personal la aparatul propriu şi serviciile publice din Primărie. 20,3% reprezintă cheltuieli de personal la învăţământ. Avem şi sănătatea mai nou în serviciul public creat în cadrul Primăriei. Am preluat medicii din cabinetele de la şcoli. Asistenţii personali reprezintă 1,4%. La indemnizaţii avem între pe lună. Cheltuielile cu bunurile şi serviciile reprezintă 18,4% din buget iar cheltuielile de capital din total buget incluzând şi fonduri nerambursabile reprezintă 35%. Le-am detaliat pe toate. Dacă aveţi întrebări vă stau la dispoziţie. Hondola Liviu: Ceea ce ne-a prezentat doamna directoare a fost foarte frumos. M-am uitat şi eu la anexele din proiect pentru că dosarul l-am ridicat azi dimineaţă. Am fost plecat. Şi numai ieri după masă am fost informat că avem şedinţă extraordinară. După câte ştiu eu o şedinţă extraordinară trebuie anunţată cu cel puţin trei zile înainte. Domnul secretar ne poate confirma. Iar şedinţa ordinară cu cinci zile înainte. Deci noi depăşim legalitatea de a organiza o şedinţă şi pe deasupra având în vedere importanţa acestui proiect pentru noi şi pentru municipiu, cred că ar fi bine să ne gândim la fiecare punct în parte cum să repartizăm şi care sunt priorităţile. Spuneaţi înainte că a fost afişat jos. Nu că noi ca şi consilieri am avea alte avantaje şi trebuie să fim altcumva priviţi. Dar nu cred că trebuia să mergem noi să citim avizierul ci trebuia să ne informaţi dumneavoastră domnule a ieşit proiectul acum 39

4 de zile după câte văd aici. Pentru că pe data de 10 sunt 40 de zile de când a apărut Legea 11/2010 şi trebuie să ne încadrăm în acest termen şi să-l studiem amănunţit. Părerea mea că acest proiect este pus pe masă doar ca să-l votăm aşa repede ca o maşină de vot. Cred că ar trebui să-l amânăm pentru că aşa eu nu pot vota un proiect de hotărâre. Maier Eugen: Nu înţeleg de ce ar trebui să fim noi altfel decât ceilalţi cetăţeni. Hondola Liviu: Acum nu este campanie electorală, domnul Primar! Este în interesul cetăţenilor. Mircea Hava: Dumneavoastră credeţi că vorbiţi cu copiii de la grădiniţă? Vă las proiectul un an de zile şi vă garantez că tot nu înţelegeţi nimic din el. Hondola Liviu: Nu avem capacitate paranormală. Probabil. Dar ne străduim. Mircea Hava: Nu trebuie să ne ascundem după cuvinte meşteşugite. Aveţi undeva procentele. Cel mai bine este să se prezinte în procente şi aşa am cerut. Peste tot se cere în procente. Hondola Liviu: Aceasta este părerea dumneavoastră, domnul Primar! Eu miam spus-o pe a mea. Este dreptul meu să-mi spun părerea ca ales. Mircea Hava: Toate sunt sintetice. Procentele spun realitatea. Hondola Liviu: În proiect scrie bugetul de venituri şi cheltuieli. Maier Eugen: Vă rog să terminaţi. Hondola Liviu: Dar şi domnul Primar a vorbit. Am şi eu drepturi mai mari pentru că sunt ales în Consiliu local. Mircea Hava: Ce drepturi mai mari aveţi domnul Hondola? Pentru cele 20 de voturi pe care le-ai luat? Hondola Liviu: 21. Mircea hava: 21 ascunse pe undeva. Ce drepturi ai mai mari decât mine? Hondola Liviu: Am dreptul meu ca ales. Am dreptul să-mi spun opinia. Mircea Hava: Şi eu am dreptul ca ales să vorbesc. Şi vă spun că între mine şi dumneavoastră este o mare diferenţă. Îţi demonstrez oricând. Hondola Liviu: Normal că este o diferenţă. Mircea Hava: În primul rând trebuie să mergi să citeşti o bibliotecă mare apoi să vi să discuţi cu mine. Hondola Liviu: Biblioteca pentru toţi. Maier Eugen: Vă rog să terminaţi. Hondola Liviu: Domnul Primar! Am discutat despre proiect. De câte ori ridicăm probleme spuneţi că este politic. Nu este politic. Vasile Cornea: În calitate de consilieri aleşi avem atât drepturi cât şi obligaţii. În plus de aceasta aţi dezinformat Consiliul local şi opinia publică cu privire la şedinţă. Hondola Liviu: Este vorba că am luat dosarul astăzi. Ieri am fost informat de şedinţă. De câte ori ridicăm o problemă şi nu este acceptată, noi suntem de vină. Maier Eugen: Vreţi să părăsiţi sala? Hondola Liviu: Aveţi cumva putere mai mare decât mine? Vasile Cornea: Acum trei zile aţi primit un SMS cu privire la data şedinţei. Că aţi fost plecat este altceva. Paul Voicu: Nu vreau să intru cu nimeni în polemică. Ca în fiecare an

5 discutăm bugetul de peste două luni aici în Primărie. Împreună cu doamna Ţîr şi cu colegii am discutat bugetul pe fiecare capitol în parte. Nu e o chestiune pe care o facem de trei zile. Şi lucrul acesta îl ştiţi de ani de zile, domnul Hondola. Sunteţi consilier mai vechi la fel ca şi alţii dintre dumneavoastră. Nu este ceva nou pus pe masă. Foarte mulţi colegi au fost la domnul Primar, la doamna Silvia Moldovan, la investiţii. Sigur că săptămâna trecută aţi fost anunţaţi prin diferite forme de mine şi de domnul Primar. Nu mai spuneţi chestii din acestea. Vi s-a trimis un SMS ca să nu mai fie discuţii. Luna trecută aţi spus că nu aţi primit telefon. A fost dat în presă. Haideţi să vedem ce spune majoritatea. Unu zice că e întuneric. 30 spun că este lumină. Ce facem aici? Doamna Harda nu mai este în Consiliu local. V-aţi transformat în doamna Harda. Hondola Liviu: Am întrebat ceva despre buget şi mi s-a răspuns cu totul altceva. Tot timpul ne învârtim după coadă. Că aşa ne place. Eu am spus clar. Acest proiect trebuie discutat pe fiecare punct în parte să vedem ce este prioritar. Este o propunere a domnului Primar şi a doamnei directoare. Nu am avut timp să-l citim pentru că ieri au fost făcute dosarele. De aceea repet. Îl amânăm, îl analizăm şi după aceea îl votăm dacă este necesar. Maier Eugen: Încă o dată vă repet. Din februarie s-a discutat bugetul acesta. Că dumneavoastră nu aţi fost ieri în oraş să vă luaţi dosarul nu este problema noastră. Hondola Liviu: Legal este vorba de trei zile. Maier Eugen: Aţi vorbit domnul coleg. Hondola Liviu: Dacă nu daţi răspunsul corect. Marius Rotar: Comisia a dat aviz favorabil acestui proiect. Noi l-am discutat în comisie. Din comisie nu fac parte numai membrii PDL cum ar insinua unii. Există membrii şi din alt partid care au fost de acord şi de aceea vă propun să-l supuneţi la vot în forma prezentată. Dacă sunt probleme ulterioare putem reveni cu rectificări dar trebuie să-l votăm că altfel aparatul executiv al Primăriei nu poate lucra decât pe un buget aprobat. Coşeriu Sorin Nicolae: Nu vreau să reiau ceea ce am spus la început. Vorbesc în nume personal. Este păcat că acest proiect de buget nu a ajuns în mâinile noastre mai devreme. Dacă acest lucru s-ar fi întâmplat toate aceste discuţii nu ar mai fi avut loc ori ar fi fost axate pe alte elemente constructive cu referire foarte clară la cifre sau conţinutul tehnic al bugetului. Eu personal nu sunt pregătit să votez acest buget astăzi. Pot să fac un compromis dar nu sunt omul care să fac compromisuri. Nu pot să spun în momentul de faţă că acest buget nu este bun pentru că nu am avut timp să vin la compartimentele de specialitate din Primărie să mă informez. Să discutăm acum analitic bugetul probabil că ne-ar lua foarte mult timp. Dacă tot s-a discutat atât de mult pe buget cred că era bine ca înainte cu 10 zile să ni se transmită sub diferite forme sau cel puţin cu trei zile înainte. Toate aceste discuţii nu ar mai fi avut loc. Trecând peste situaţia de azi să încercăm ca pe viitor să evităm aceste situaţii. Pentru mine nu a fost timp suficient să-l studiez. Teofila Ţîr: Vreau să vă spun că bugetul este format şi din sume care vin de la bugetul de stat, sunt defalcate din TVA, sunt destinate acoperirii cheltuielilor de personal la învăţământ, sume care au fost transmise doar vinerea trecută. Imaginaţi-vă că pentru a forma bugetul, pentru a include pe fiecare capitol în parte îţi ia foarte mult

6 timp. Aceste cifre lipseau. Eu am afişat jos fără acele cifre care au venit de la bugetul de stat. Un buget exact, real nu am putut să-l fac decât ieri. Pentru că ieri s-a produs o rezolvare a situaţiei la cheltuielile de personal la învăţământ. După prima repartiţie la învăţământ nu ajungeau banii nici pentru salariile lunii februarie. Am intervenit la Direcţia Generală a Finanţelor la Bucureşti, s-a modificat această repartizare care a fost transmisă doar ieri. În condiţiile actuale ajung banii pentru luna februarie la cheltuielile de personal din învăţământ şi o parte din cheltuieli pentru acoperirea premiului anual la cei din învăţământ. Adică o parte de 70%. Coşeriu Sorin Nicolae: O întrebare am pentru doamna directoare. Această lege a apărut în 27 ianuarie. Din 27 ianuarie curg cele 45 de zile. Dacă socotim din 27 ianuarie undeva 45 de zile sunt prin martie. Teofila Ţîr: Probabil să fi greşit eu cu una, două zile. Coşeriu Sorin Nicolae: Dacă socotim pe calendar mai avem vreo şapte zile. Dărămuş Marcela Eugenia: La majoritatea capitolelor apare o sumă mult mai mică decât în anul precedent. La capitolul cultură, recreere şi religie 6702 în 2010 este mai mare. Îmi puteţi explica de ce? Teofila Ţîr: Aţi spus la început mai mică. Dărămuş Marcela Eugenia: La celelate capitole sunt mai mici şi la acest capitol este mai mare decât în Teofila Ţîr: La cap. 67 este inclus proiectul de reabilitare a Centrului istoric. Suma pe care o vedeţi de proiectul din fonduri externe nerambursabile post aderare. Mircea Hava: Am mai avut o dată o propunere. Mă bucur că a întrebat doamna consilier. A mai fost tot aşa un domn consilier care a propus să se taie de la un capitol. Şi eu i-am spus să propună cât să tăiem. 80% a răspuns. După aceea le-am zis că erau indemnizaţiile consilierilor. De aceea este foarte bine să întrebi. Maier Eugen: "Domnilor consilieri dacă nu sunt discuţii supun la vot proiectul de hotărâre." "Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 13 voturi pentru, 2 abţineri Dărămuş Marcela Eugenia, Lupea Iulian Nelu şi 3 voturi împotrivă Coşeriu Sorin Nicolae, Hondola Liviu, Puican Ioan." S-a adoptat Hotărârea nr. 63/2010 Bărdaş Horea Mihai: Referitor la discuţiile că nu s-au dat dosarele la timp. Vreau să întreb pe doamna directoare câţi dintre consilierii care sunt de 5, 6, 7 ani au fost la dânsa să îi ceară sfaturi. Vă garantez că nici unul dintre ei. Şi nici nu se duc pentru că nu pricepe nici unul nimic. Mircea Hava: Referitor la buget. Nu am vrut să vă spun nimic la început pentru că uneori este bună agitaţia având în vedere interesul pe care îl manifestă unii consilieri pentru cetăţeanul din Alba-Iulia. În primul rând vreau să vă spun că avem un buget din acesta pentru demersul domnului Atanasiu de a reduce bugetul nu a fost luată în considerare de domnul Emil Boc. Alba-Iulia este printre primele oraşe care ţine cont de omul care aduce bani. Şi încă un lucru pe care vi-l spun cinstit. Se vede cine se abţine şi cine este împotrivă. Aşa nu o să îi faceţi bine niciodată cetăţeanului. Şi bugetul este în zona aceasta pentru că oamenii din Alba-Iulia îşi plătesc taxele.

7 Luna trecută este singura lună de când există Direcţia Finanţelor Publice în care s-a făcut planul. În timp de criză. Faţă de luna trecută a anului trecut s-au încasat cu 50 miliarde de lei în plus. Aceştia sunt oamenii ciolanului portocaliu pe care îi felicit. Mai avem multe sume care trebuie comunicate de guvern. Avem locuinţele ANL (60+16 apartamente). Ele sunt licitate. Contractul este semnat. La bazinul olimpic licitaţia este terminată. Vor începe lucrările. Apoi locuinţele pentru chiriaşii evacuaţi. Sunt 75 de locuinţe. Mai sunt cele 6 proiecte pe PIDU. Aproape 30 şi ceva de milioane de euro. Şi când îl vom semna vom face iar rectificare bugetară. Ce vreau să vă mai spun pentru că toată lumea este atentă. Banii pentru salariile la cadrele didactice sunt asiguraţi. A fost o încurcătură de genul că cineva în loc să împartă ponderat la 4 împarte aritmetic la 4. A fost o problemă de comunicare care s-a rezolvat. Din fericire ţara are bani pentru toate salariile bugetarilor. Chiar dacă la unii nu le convine. În 25 o să mai semnăm un contract pentru comunicaţii. Toate aceste proiecte vor duce la rectificări bugetare. Vă mulţumesc celor care aţi avut încredere şi aţi votat acest proiect. 2.Aprobă documentaţia tehnico-economică, faza DALI pentru obiectivul Reabilitare reţele apă - etapa I - pe străzile Petre Dobra, Călăraşi, Teilor, Morii, Mărăşeşti, Simion Bărnuţiu (tr. Str. Libertăţii Regina Maria), Camil Velican, Ion Buteanu, Livezii, Ionel Pop, Mihail Kogălniceanu, Lucian Blaga, Munteniei, Miron Costin, Traian, Take Ionescu, Al. I. Cuza şi Calea Moţilor Se dă cuvântul doamnei Silvia Moldovan care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate. Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ Sandu Cornel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." Coşeriu Sorin Nicolae: Sunt întru totul de acord. Aici este un grup de străzi destul de numeros. Până la urmă avem metri liniari reţea de apă care se spune că vor fi realizaţi în 6 luni. Eu întreb realizarea în 6 luni nu va perturba circulaţia? Silvia Moldovan: Este o durată calculată normat. Un metru liniar în atâtea ore. Apa e cea mai simplă infrastructură care poate fi realizată. Mai multe probleme sunt legate de branşarea oamenilor. Maier Eugen: "Domnilor consilieri dacă nu mai sunt discuţii supun la vot proiectul de hotărâre." "Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru." S-a adoptat Hotărârea nr. 64/ Aprobă documentaţia tehnico-economică, faza DALI pentru obiectivul Reabilitare reţele apă Oarda de Jos etapa I străzile Biruinţei, Busuiocului, Dumbrăviţei, Armoniei, Castanilor, Trifoiului, Cărăbuşului, Duzilor, Bucegi, Gloriei, Lăcrămioarei, Câmpului şi Garoafelor

8 Se dă cuvântul doamnei Silvia Moldovan care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate. Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ Sandu Cornel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." Maier Eugen: "Domnilor consilieri dacă nu mai sunt discuţii supun la vot proiectul de hotărâre." "Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru." S-a adoptat Hotărârea nr. 65/ Aprobă documentaţia tehnico-economică, faza DALI pentru obiectivul Reabilitare reţele canalizare etapa I străzile Mărăşti, Florilor, Ion Arion (Crinului pe tronsonul aflat în domeniul public al municipiului), Bucureşti, Zidarilor, Muncitorilor, Mihail Kogălniceanu, Traian (tronson strda Luminii Proletarilor), Oituz, Libertăţii (tronson strada G. Coşbuc S. Bărnuţiu) Se dă cuvântul doamnei Silvia Moldovan care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate. Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ Sandu Cornel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." Maier Eugen: "Domnilor consilieri dacă nu mai sunt discuţii supun la vot proiectul de hotărâre." "Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru." S-a adoptat Hotărârea nr. 66/2010 Domuţa Iulius Viorel: Dacă nu mai aveţi şi alte discuţii declar şedinţa închisă. Alba Iulia, 5 martie 2010 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, Consilier Maier Eugen CONTRASEMNEAZĂ, Secretar Marcel Jeler

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL Încheiat azi 21 septembrie 2018, în cadrul şedinţei extraordinară publică a C

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL Încheiat azi 21 septembrie 2018, în cadrul şedinţei extraordinară publică a C ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL Încheiat azi 21 septembrie 2018, în cadrul şedinţei extraordinară publică a Consiliului Local al municipiului Alba-Iulia. Şedinţa

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL Încheiat azi 10 iulie 2009, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Alba Iulia. Şedinţa a fost convocată

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL Încheiat azi 14 iunie 2018, în cadrul şedinţei extraordinare cu convocare de

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL Încheiat azi 14 iunie 2018, în cadrul şedinţei extraordinare cu convocare de ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL Încheiat azi 14 iunie 2018, în cadrul şedinţei extraordinare cu convocare de îndată a Consiliului Local al municipiului Alba-Iulia.

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL Încheiat azi 13 august 2018, în cadrul şedinţei extraordinară publică a Consi

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL Încheiat azi 13 august 2018, în cadrul şedinţei extraordinară publică a Consi ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL Încheiat azi 13 august 2018, în cadrul şedinţei extraordinară publică a Consiliului Local al municipiului Alba-Iulia. Şedinţa a

Mai mult

Microsoft Word - Proces verbal sedinta 12 ianuarie 2007.doc

Microsoft Word - Proces verbal sedinta 12 ianuarie 2007.doc R O M Â N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢEAN PROCES-VERBAL încheiat astăzi, 12 ianuarie 2007, în şedinţa extraordinară a Consiliului judeţean Vaslui, care are loc la ora 16,00 ORA 16,00, preşedinte

Mai mult

Microsoft Word - pv 27 decembrie 2010.doc

Microsoft Word - pv 27 decembrie 2010.doc Proces - Verbal încheiat astăzi, 27 decembrie 2010 în şedinţa de îndată a Consiliului local al municipiului Deva Consiliul local a fost convocat în şedinţă de îndată cu respectarea prevederilor art.39

Mai mult

al şedinţei ordinare din Dl Secretar face prezenţa: Din cei 27 consilieri în funcţie, 27 consilieri, prezenţi. La primul punct al ordinei d

al şedinţei ordinare din Dl Secretar face prezenţa: Din cei 27 consilieri în funcţie, 27 consilieri, prezenţi. La primul punct al ordinei d al şedinţei ordinare din 29.08.2012 Dl Secretar face prezenţa: Din cei 27 consilieri în funcţie, 27 consilieri, prezenţi. La primul punct al ordinei de zi al şedinţei de astăzi avem aprobarea, validarea

Mai mult

ROMANIA

ROMANIA ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL încheiat astăzi, 07 decembrie 2016, orele 14,00, cu ocazia şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău Astăzi, data de mai sus,

Mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ PROCES-VERBAL Încheiat astăzi, 31.08.2010, la lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean, la care participă: CONSILIERII JUDEŢENI: CĂLINOIU ION 1. ANGHELOIU RADU ADRIAN

Mai mult

PROCES VERBAL AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN 20

PROCES VERBAL AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN 20 1 al şedinţei extraordinare din data de 20.07.2010 Dl. Sever Stana: face prezenţa: 16 consilieri prezenţi şi 11 absenţi (dl Avramescu Manuel, dl Cursaru Paul Gabriel, dl Darabont Dan Alexandru, dl Dina

Mai mult

ROMÂNIA JUDEȚUL MARAMUREȘ CONSILIUL JUDEȚEAN Proces Verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului judeţean Maramureș din data de 3 februar

ROMÂNIA JUDEȚUL MARAMUREȘ CONSILIUL JUDEȚEAN Proces Verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului judeţean Maramureș din data de 3 februar ROMÂNIA JUDEȚUL MARAMUREȘ CONSILIUL JUDEȚEAN Proces Verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului judeţean Maramureș din data de 3 februarie 2016 Şedinţa ordinară este convocată de Preşedintele

Mai mult

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA JUDEŢUL IALOMIŢA PROCES VERBAL Încheiat astăzi în şedinta de îndată a Consiliului local Cocora, convocat

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA JUDEŢUL IALOMIŢA PROCES VERBAL Încheiat astăzi în şedinta de îndată a Consiliului local Cocora, convocat CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA PROCES VERBAL Încheiat astăzi 29.11.2017 în şedinta de îndată a Consiliului local Cocora, convocat prin dispoziţia primarului nr.409 din 28.11.2017, la care participă

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL Încheiat azi 3 martie 2017, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Lo

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL Încheiat azi 3 martie 2017, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Lo ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL Încheiat azi 3 martie 2017, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Alba-Iulia. Şedinţa a fost convocată

Mai mult

=

= Nr. 16.203/28.06.2019 Dosar VI D/1 PROCES VERBAL al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 30 mai 2019, ora 13.00 Lucrările şedinţei s-au desfăşurat în sala mare de şedinţe şi au fost

Mai mult

Microsoft Word - p v 28 IULIE 2016 DE INDATA.doc

Microsoft Word - p v 28 IULIE 2016 DE INDATA.doc R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAŞOV PROCES-VERBAL încheiat în şedinţa de îndată a Consiliului Local Braşov din data de 28 iulie 2016 Domnul Viceprimar Mihai Costel convoacă o şedinţă de

Mai mult

ROMANIA

ROMANIA ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL încheiat astăzi, 12 aprilie 2017, orele 11,00, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău Astăzi, data

Mai mult

Microsoft Word - Proces verbal din data de doc

Microsoft Word - Proces verbal din data de doc CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PROCES VERBAL AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 27.09.2010 D-na Secretar: Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de consilieri,

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA ANUNŢ cu privire la Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Tăuteu pe anul 2018 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2016 Consiliul local a

ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2016 Consiliul local a CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA HOTĂRÂRE Consiliul local al comunei Griviţa, întrunit în şedinţă ordinară la data de 02 februarie 2015; Având în vedere : - expunerea de motive la proiectul de hotărâre

Mai mult

Microsoft Word - 4. proces verbal sedinta ordinara

Microsoft Word - 4. proces verbal sedinta ordinara al şedinţei ordinare din data de 30.04.2014 Dl Secretar face prezenţa: Moisă Constantin are motivare, ne aduce la cunoştinţă că nu poate participa la şedinţa de astăzi, întrucât este plecat din ţară. Petrea

Mai mult

Proces verbal

Proces verbal Romania Judetul Satu Mare Consiliul local al Comunei Bixad/CUI:3963986 Strada Principala nr. 252; Cod Postal : 447055 Telefon:0261/843752;0261/843715; fax:0261/843800 E-mail:primaria_bixad@yahoo.com Proces

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.287 privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craio

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.287 privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craio MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.287 privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe semestrul I al anului 2018 Consiliul Local al

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL Încheiat azi 27 ianuarie 2016, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Loca

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL Încheiat azi 27 ianuarie 2016, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Loca ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL Încheiat azi 27 ianuarie 2016, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Alba-Iulia. Şedinţa a fost convocată

Mai mult

Proces- verbal şedinţă CL din

Proces- verbal şedinţă CL   din ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ COMUNA ŞTIUCA CONSILIUL LOCAL PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 14 ianuarie 2019, cu prilejul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Ştiuca În baza dispoziţiei primarului

Mai mult

Microsoft Word - Procesul_verbal_al_sedintei_din_data_de_ doc

Microsoft Word - Procesul_verbal_al_sedintei_din_data_de_ doc ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ COMUNA BEICA DE JOS CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL Încheiat astăzi 20 APRILIE 2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Beica de Jos, judeţul Mureş. Primarul comunei Beica

Mai mult

HCL 20 din buget local din 2019

HCL 20 din buget local  din 2019 COMUNA TITEȘTI Localitatea Titești, str. Principală, nr.44 Județul Vâlcea, cod poștal 247492 Telefon: 0250756900, Fax: 0250756903 E-mail: titesti@vl.e-adm.ro Web site: www.titesti.ro CONSILIUL LOCAL LEGISLATURA

Mai mult

Microsoft Word - exp. motive, rap., avize sed. ord. dec. 2017

Microsoft Word - exp. motive, rap., avize sed. ord.  dec. 2017 P R I M A R E X P U N E R E D E M O T I V E NR: / cu privire la proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local din data de 07.12.2017 În conformitate cu prevederile

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL ILFOV CONSILIUL JUDEŢEAN P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului local al judeţului ILFOV pe anul 2010 Consiliul

ROMÂNIA JUDEŢUL ILFOV CONSILIUL JUDEŢEAN P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului local al judeţului ILFOV pe anul 2010 Consiliul ROMÂNIA JUDEŢUL ILFOV CONSILIUL JUDEŢEAN P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului local al judeţului ILFOV pe anul 2010 Consiliul Judeţean Ilfov; Având în vedere: - Expunerea de motive

Mai mult

Microsoft Word - 27 martie 2014.docx

Microsoft Word - 27 martie 2014.docx CONSILIUL LOCAL BALŞ PROCES VERBAL Încheiat azi, 27.03.2014, în şedinţa ordinară a Consiliului Local oraş Balş, convocată prin Dispoziţia primarului oraşului Balş nr. 265 din data 21.03.2014. La şedinţă

Mai mult

01 SEI PV Branistea

01 SEI PV Branistea ROMÂNIA JUDEŢUL DÂMBOVIȚA COMUNA BRANIȘTEA CONSILIUL LOCAL Web: www.primaria-branistea.ro Nr. 5865/22.08.2019 Proces-verbal privind ședința extraordinară a Consiliului local Braniștea, județul Dâmbovița

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL Încheiat azi 22 martie 2018, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL Încheiat azi 22 martie 2018, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL Încheiat azi 22 martie 2018, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Alba-Iulia. Şedinţa a fost convocată

Mai mult

al şedinţei extraordinare din data de Dl Secretar face prezenţa: din 27 consilieri în funcţie, 26 sunt prezenţi, 1 consilier absent (dl Spi

al şedinţei extraordinare din data de Dl Secretar face prezenţa: din 27 consilieri în funcţie, 26 sunt prezenţi, 1 consilier absent (dl Spi al şedinţei extraordinare din data de 19.03.2009 Dl Secretar face prezenţa: din 27 consilieri în funcţie, 26 sunt prezenţi, 1 consilier absent (dl Spiridon). Având în vedere că este vorba de o şedinţă

Mai mult

CONSILIUL LOCAL SOCODOR Cod Fiscal: ; Comuna Socodor nr.1 Cod Postal , judeţul Arad, Tel ; Fax ; p

CONSILIUL LOCAL SOCODOR Cod Fiscal: ; Comuna Socodor nr.1 Cod Postal , judeţul Arad, Tel ; Fax ;   p CONSILIUL LOCAL SOCODOR Cod Fiscal: 3519330 ; Comuna Socodor nr.1 Cod Postal 317305, judeţul Arad, Tel.+4 0257 358 100; Fax.+4 0257 358 112; e-mail: primaria@socodor.ro, ; socodor@gmail.com; www.socodor.ro

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL Încheiat azi 29 martie 2019, în cadrul şedinţei ordinară publică a Consiliulu

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL Încheiat azi 29 martie 2019, în cadrul şedinţei ordinară publică a Consiliulu ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL Încheiat azi 29 martie 2019, în cadrul şedinţei ordinară publică a Consiliului Local al municipiului Alba-Iulia. Şedinţa a fost

Mai mult

ROMANIA

ROMANIA ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL RAMNICU SARAT CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL Incheiat astazi 31.05.2012 orele 14 00, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm. Sarat. Astazi, data

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 393 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al munici

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 393 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al munici MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 393 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2017 Consiliul

Mai mult

Microsoft Word - Proces-Verbal

Microsoft Word - Proces-Verbal PROCES-VERBAL al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bihor din data de 31 mai 2013 Şedinţa se deschide cu intonarea Imnului de Stat al României. Dl Preşedinte: Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezență.

Mai mult

Microsoft Word - H.C.L

Microsoft Word - H.C.L JUDEŢUL SATU MARE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA HOTĂRÂREA Nr. 1 / 08.01.2015 privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Apa pe trimestrul al IV lea din anul 2014. Consiliul Local al comunei

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL Încheiat azi 31 ianuarie 2017, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Loca

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL Încheiat azi 31 ianuarie 2017, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Loca ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL Încheiat azi 31 ianuarie 2017, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Alba-Iulia. Şedinţa a fost convocată

Mai mult

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL Or.VICTORIA Strada Stadionului, nr.14, jud. Brasov Tel: 0268/ Fax: 0268/ PROCE

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL Or.VICTORIA Strada Stadionului, nr.14, jud. Brasov Tel: 0268/ Fax: 0268/ PROCE ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL Or.VICTORIA Strada Stadionului, nr.14, jud. Brasov Tel: 0268/241525 Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com PROCES VERBAL Încheiat azi 04.01.2018 cu ocazia sedinţei

Mai mult

Microsoft Word - pv doc

Microsoft Word - pv doc CONSILIUL LOCAL BALŞ PROCES VERBAL Încheiat azi, 31.05.2012, în şedinţa ordinară a Consiliului Local oraş Balş, convocată prin Dispoziţia primarului oraşului Balş nr. 420 din data 30.05.2012. La şedinţă

Mai mult

PROCES VERBAL Incheiat astazi, , la sedinta extraordinara a Consiliului local Stefanestii de Jos Ilfov Decanul de varsta, deschide sedinta s

PROCES VERBAL Incheiat astazi, , la sedinta extraordinara a Consiliului local Stefanestii de Jos Ilfov Decanul de varsta, deschide sedinta s PROCES VERBAL Incheiat astazi, 11.12.2013, la sedinta extraordinara a Consiliului local Stefanestii de Jos Ilfov Decanul de varsta, deschide sedinta si constata prezenta in sala a majoritatii consilierilor.

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL MINUTA şedinţei ordinare din 30 mai 2014 a Consiliului Local al Municipiului Botoşani Participă un număr de 21 de consilieri în funcţie, lipsind

Mai mult

Microsoft Word - Proiect buget 2009.doc

Microsoft Word - Proiect buget 2009.doc Comuna BĂNIA Primar Nr. 917 din 20.03.2009 A N U N Ţ Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică şi în conformitate cu prevederile L.273/2006 a finanţelor publice

Mai mult

Proces-verbal și stenograma ședinței extraordinare, de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de

Proces-verbal și stenograma ședinței extraordinare, de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de Procesul-verbal și stenograma ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 28.09.2018 1 R O M Â N I A JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL PROCESUL-VERBAL ȘI STENOGRAMA

Mai mult

- 35 -

- 35 - ROMÂNIA JUDEȚUL VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI CONSILIUL LOCAL MINUTĂ din 10 martie 2016 Astăzi, data de mai sus, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul Dimitrie Cantemir nr.1 bis, are loc şedinţa

Mai mult

Proces verbal

Proces verbal Romania Judetul Satu Mare Consiliul local al Comunei Bixad/CUI:3963986 Strada Principala nr. 252; Cod Postal : 447055 Telefon:0261/843752;0261/843715; fax:0261/843800 E-mail:primaria_bixad@yahoo.com Minuta

Mai mult

Microsoft Word - Proiect aprobare buget 2010.doc

Microsoft Word - Proiect aprobare buget 2010.doc Comuna BĂNIA Primar Nr. 754 din 25.02.2010 A N U N Ţ Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să informeze

Mai mult

ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU - CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind recalcularea chiriei pentru unităţile locative din blocurile A.N.L. aflate î

ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU - CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind recalcularea chiriei pentru unităţile locative din blocurile A.N.L. aflate î ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU - CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind recalcularea chiriei pentru unităţile locative din blocurile A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 192 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 192 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 192 privind rectificarea ului consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2018 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit

Mai mult

Microsoft Word - 02 Proces verbal sedinta doc

Microsoft Word - 02 Proces verbal sedinta doc JUDETUL IALOMITA CONSILIUL LOCAL URZICENI PROCES VERBAL Incheiat astazi 06.04.2009 in sedinta ordinara a Consiliului local a municipiului Urziceni, care a avut loc la sediul acestuia. La sedinta participa

Mai mult

ROMANIA CONSILIUL LOCAL NICOLAE BALCESCU Comuna Nicolae Balcescu,sat. Rotarasti jud. Valcea H O T A R A R E A NR. 73 Cu privire la: aprobarea modifica

ROMANIA CONSILIUL LOCAL NICOLAE BALCESCU Comuna Nicolae Balcescu,sat. Rotarasti jud. Valcea H O T A R A R E A NR. 73 Cu privire la: aprobarea modifica ROMANIA CONSILIUL LOCAL NICOLAE BALCESCU Comuna Nicolae Balcescu,sat. Rotarasti jud. Valcea H O T A R A R E A NR. 73 Cu privire la: aprobarea modificarii si completarii organigramei si statului de functii

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiov

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiov MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017 Consiliul Local al Municipiului Craiova,

Mai mult

Microsoft Word - Raport narativ proiect buget 2016

Microsoft Word - Raport narativ proiect buget 2016 Municipiul Piatra Neamt Directia Economica Serviciul Buget Raport narativ privind întocmirea proiectului bugetului general centralizat al Municipiului Piatra Neamţ pe anul 2016 Proiectului bugetului general

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREȘ COMUNA GROȘI CONSILIUL LOCAL Groși, str. Mihai Viteazu, nr. 50, C.F , Tel: , Fax: e-mai

ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREȘ COMUNA GROȘI CONSILIUL LOCAL Groși, str. Mihai Viteazu, nr. 50, C.F , Tel: , Fax: e-mai ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREȘ COMUNA GROȘI CONSILIUL LOCAL 437165 Groși, str. Mihai Viteazu, nr. 50, C.F. 3627722, Tel:0262-258685, Fax: 0262-258804 e-mail contact@primariagrosi.ro site: www.primariagrosi.ro

Mai mult

JUDEŢUL ALBA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA Minuta şedinţei ordinară publică a Consiliului local din data de 28 septembrie 2018 La şedinţa

JUDEŢUL ALBA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA Minuta şedinţei ordinară publică a Consiliului local din data de 28 septembrie 2018 La şedinţa JUDEŢUL ALBA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA Minuta şedinţei ordinară publică a Consiliului local din data de 28 septembrie 2018 La şedinţa ordinară publică din data de 28 septembrie 2018 au

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA Nr. 5 HOTĂRÂRI, ORDINE, DISPOZIŢII MAI 2019 ŞI ALTE ACTE PUBLICATE SUMAR HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN TULCEA HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN TULCEA Nr. 63 64

Mai mult

R O M Â N I A JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BAIA SPRIE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al oraşului Baia Sprie pentru anul 2

R O M Â N I A JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BAIA SPRIE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al oraşului Baia Sprie pentru anul 2 R O M Â N I A JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BAIA SPRIE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al oraşului Baia Sprie pentru anul 2014 Consiliul local al oraşului Baia Sprie întrunit

Mai mult

Slide 1

Slide 1 METODOLOGIE Volumul eșantionului 1160 subiecți 18+ Reprezentativitate Eroare maximă tolerată ±2,9% Perioada de desfășurare 13-15.07.2016 Tipul eșantionului Multi-stratificat, probabilist Metoda CATI (Computer

Mai mult

R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORLAT Comuna Orlat, str. Avram Iancu, nr. 202, tel/fax 0269/571104, 0269/ P R O C E S - V

R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORLAT Comuna Orlat, str. Avram Iancu, nr. 202, tel/fax 0269/571104, 0269/ P R O C E S - V R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORLAT Comuna Orlat, str. Avram Iancu, nr. 2, tel/fax 0269/5714, 0269/571455 P R O C E S - V E R B A L încheiat azi 28 septembrie 17 în şedinţa ordinara

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA PRIMAR DISPOZIŢIA NR. 716 Primarul municipiului Alba Iulia; În temeiul prevederilor art. 39 (1) şi ale art. 68 (1) coroborat cu art. 115 (1) lit. a din Legea

Mai mult

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 ATRIBUTIILE CONSILIULUI LOCAL sunt stabilite prin legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 - actualizata. Atribuţiile consiliului local Art. 36. - (1) Consiliul local are iniţiativa si hotaraste,

Mai mult

Microsoft Word - MiNUTA SEDINTEI 26 iulie 2012.doc

Microsoft Word - MiNUTA SEDINTEI 26 iulie 2012.doc MUNICIPIUL IAŞI CONSILIUL LOCAL M I N U T A şedinţei ordinare din data de 26.07.2012 a Consiliului Local al Municipiului Iaşi Consiliul Local a fost convocat în şedinţă ordinară la data mai susmenţionată,

Mai mult

1 ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL încheiat în cadrul şedinţei Consiliului Local al Municipiului Botoşani di

1 ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL încheiat în cadrul şedinţei Consiliului Local al Municipiului Botoşani di 1 ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL încheiat în cadrul şedinţei Consiliului Local al Municipiului Botoşani din data de 26 aprilie 2012 Prin dispoziţia nr. 662/20.04.2012,

Mai mult

Microsoft Word - D.P. PUZ C.URSENI, doc

Microsoft Word - D.P. PUZ C.URSENI, doc PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA MINUTA PRIVIND DEZBATEREA PUBLICA DIN 24.02.2015 A PLANULUI URBANISTIC ZONAL LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, CALEA URSENI NR.36, TIMISOARA La dezbaterea publica desfasurata

Mai mult

ROMANIA

ROMANIA MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL - H O T Ă R Â R E pentru atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a bunurilor publice realizate în cadrul proiectului finanțat prin POS Mediu 2007

Mai mult

PROCES VERBAL încheiat în urma şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Târgovişte din data de Întrucât în sala de şedinţă sunt prez

PROCES VERBAL încheiat în urma şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Târgovişte din data de Întrucât în sala de şedinţă sunt prez PROCES VERBAL încheiat în urma şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Târgovişte din data de 28.03.2019 Întrucât în sala de şedinţă sunt prezenţi 21 consilieri în funcţie, dl. secretar al Municipiului

Mai mult

Consilier Tilvan Gheorghe secretar Buta Rodica COMUNA TURNU ROSU CONSILIUL LOCAL JUDETUL SIBIU PROCES- VERBAL Încheiat astazi, Comunei Turnu Rosu. 25

Consilier Tilvan Gheorghe secretar Buta Rodica COMUNA TURNU ROSU CONSILIUL LOCAL JUDETUL SIBIU PROCES- VERBAL Încheiat astazi, Comunei Turnu Rosu. 25 Consilier Tilvan Gheorghe secretar Buta Rodica COMUNA TURNU ROSU CONSILIUL LOCAL JUDETUL SIBIU PROCES- VERBAL Încheiat astazi, Comunei Turnu Rosu. 25 aprilie 2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului

Mai mult

Microsoft Word - pv. CL extraord doc

Microsoft Word - pv. CL extraord doc CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 29.06.2012 D-na Secretar: Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de consilieri,

Mai mult

ROMANIA

ROMANIA ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL - H O T Ă R Â R E pentru aprobarea rapoartelor de evaluare a unor terenuri aflate în proprietatea privată a municipiului Buzău Consiliul Local al

Mai mult

Percepții și atitudini ale populației privind incluziunea socială

Percepții și atitudini ale populației privind incluziunea socială BOGAŢI ŞI SĂRACI Percepții și atitudini ale populației României privind sărăcia și incluziunea socială LOGO martie 2012 Metodologia cercețării: Volumul eșantionului: 1.073 subiecți 18+ Tipul eșantionului:

Mai mult

Microsoft Word - Sed ord sept verif. de dl. secretar.doc

Microsoft Word - Sed  ord  sept verif. de dl. secretar.doc R O M A N I A JUDEŢUL TIMIŞ CONSILIUL JUDEŢEAN PROCES VERBAL încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Timiş din 30 septembrie 2015 Doamnelor şi domnilor, Declar deschisă şedinţa ordinară a Consiliului

Mai mult

PROCES VERBAL

PROCES VERBAL PROCES VERBAL Incheiat astazi, 27.08.2010, la sedinta ordinara a Consiliului local Stefanestii de Jos Ilfov Dl. consilier Dinca Nicolae, decan de varsta, deschide sedinta si constata prezenta in sala a

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între orașul Tg. Cărbuneșt

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între orașul Tg. Cărbuneșt privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între orașul Tg. Cărbunești și Grupul de Inițiativă locală DEL în cadrul programului - Împreună pentru Comunitate pentru grupurile de iniţiativă

Mai mult

3 ROMÂNIA JUDEŢUL SUCEAVA COMUNA DORNA ARINI CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL încheiat astăzi 25 noiembrie 2016 la sediul Primăriei comunei Doma Arini, j

3 ROMÂNIA JUDEŢUL SUCEAVA COMUNA DORNA ARINI CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL încheiat astăzi 25 noiembrie 2016 la sediul Primăriei comunei Doma Arini, j 3 ROMÂNIA JUDEŢUL SUCEAVA COMUNA DORNA ARINI CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL încheiat astăzi 25 noiembrie 2016 la sediul Primăriei comunei Doma Arini, judeţul Suceava în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD P R I M A R D I S P O Z I Ţ I A nr decembrie 2018 cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipi

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD P R I M A R D I S P O Z I Ţ I A nr decembrie 2018 cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipi ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD P R I M A R D I S P O Z I Ţ I A nr. 3831 10 decembrie 2018 cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Arad în şedinţă publică extraordinară, în ziua

Mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ PROCES-VERBAL Încheiat astăzi, , la lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean, la care participă: CONSILIER

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ PROCES-VERBAL Încheiat astăzi, , la lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean, la care participă: CONSILIER CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ PROCES-VERBAL Încheiat astăzi, 22.01.2010, la lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean, la care participă: CONSILIERII JUDEŢENI: CĂLINOIU ION 1. ANGHELOIU RADU ADRIAN

Mai mult

Regulamentul de procedură al Conferinței organelor parlamentare specializate în chestiunile Uniunii ale parlamentelor Uniunii Europene

Regulamentul de procedură al Conferinței organelor parlamentare specializate în chestiunile Uniunii ale parlamentelor Uniunii Europene 4.8.2011 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 229/1 II (Comunicări) COMUNICĂRI PVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUPENE PARLAMENTUL EUPEAN Regulamentul de procedură al Conferinței

Mai mult

Microsoft Word - 02 Proces verbal sedinta

Microsoft Word - 02 Proces verbal sedinta ROMANIA JUDETUL IALOMITA CONSILIUL LOCAL URZICENI PROCES VERBAL Incheiat astazi 10.02.2011 in sedinta ordinara a Consiliului local a municipiului Urziceni, care a avut loc la sediul acestuia. La sedinta

Mai mult

1 P R O C E S V E R B A L încheiat în şedinţa ordinară a din data de 26 iulie 2007, convocată în temeiul art. 94 (1) din Legea administraţiei publice

1 P R O C E S V E R B A L încheiat în şedinţa ordinară a din data de 26 iulie 2007, convocată în temeiul art. 94 (1) din Legea administraţiei publice 1 P R O C E S V E R B A L încheiat în şedinţa ordinară a din data de 26 iulie 2007, convocată în temeiul art. 94 (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată Sunt prezenţi 30 de

Mai mult

HOTĂRÂREA NR.16/ A ADUNĂRII GENERALE EXTRAODINARE A ACȚIONARILOR Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. Capital social subscris şi vărsat

HOTĂRÂREA NR.16/ A ADUNĂRII GENERALE EXTRAODINARE A ACȚIONARILOR Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. Capital social subscris şi vărsat HOTĂRÂREA NR.16/12.11.2018 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAODINARE A ACȚIONARILOR Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. Capital social subscris şi vărsat de 4,166,000 Lei În temeiul Art.113, Art.115 și al

Mai mult

CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi desti

CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi desti CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi destinate îngrijirii copiilor 4 Cum să înţelegeţi somnul

Mai mult

ROMÂNIA JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN MINUTA edintei ordinare a Consiliului Jude ean Maramure din data de 3 FEBRUARIE 2014 edin a ordinar este c

ROMÂNIA JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN MINUTA edintei ordinare a Consiliului Jude ean Maramure din data de 3 FEBRUARIE 2014 edin a ordinar este c ROMÂNIA JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN MINUTA edintei ordinare a Consiliului Jude ean Maramure din data de 3 FEBRUARIE 2014 edin a ordinar este convocat de Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure

Mai mult

ROMÂNIA JUDEȚUL HUNEDOARA CONSILIUL JUDEȚEAN RAPORTUL DE ACTIVITATE PE ANUL 2017 Consiliul Judeţean Hunedoara este autoritatea administraţiei publice

ROMÂNIA JUDEȚUL HUNEDOARA CONSILIUL JUDEȚEAN RAPORTUL DE ACTIVITATE PE ANUL 2017 Consiliul Judeţean Hunedoara este autoritatea administraţiei publice ROMÂNIA JUDEȚUL HUNEDOARA CONSILIUL JUDEȚEAN RAPORTUL DE ACTIVITATE PE ANUL 2017 Consiliul Judeţean Hunedoara este autoritatea administraţiei publice locale constituită la nivelul judeţului Hunedoara pentru

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A Nr. 519 din 21 decembrie 2017 privind rectificarea Bugetului General de venitur

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A Nr. 519 din 21 decembrie 2017 privind rectificarea Bugetului General de venitur ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A Nr. 519 din 21 decembrie 2017 privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2017

Mai mult

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE OLIMPIADA DE FIZICĂ - FAZA JUDEȚEANĂ REZULTATE FINALE CLASA a VI-a NR. CRT. NUMELE Ş

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE OLIMPIADA DE FIZICĂ - FAZA JUDEȚEANĂ REZULTATE FINALE CLASA a VI-a NR. CRT. NUMELE Ş CLASA a VI-a 1 CERBU CODRUŢ SCOALA GIMNAZIALA "ION AGÂRBICEANU" ALBA IULIA 10,00 7,50 6,25 23,75 I 2 TUNSOIU I.S.ANTONIA EMILIA ŞC. GIMN. "MIHAI EMINESCU" ALBA IULIA 6,50 8,00 9,00 23,50 II MAIERESCU MARIANA

Mai mult

Microsoft Word - MiNUTA SEDINTEI 13 MAI 2011.docx

Microsoft Word - MiNUTA SEDINTEI 13 MAI 2011.docx MUNICIPIUL IA I CONSILIUL LOCAL M I N U T A şedinței ordinare din data de 13.05.2011 a Consiliului Local al Municipiului Iaşi Consiliul Local a fost convocat în şedință ordinară la data mai sus-menționată,

Mai mult

JUDETUL COVASNA

JUDETUL  COVASNA 5JUDETUL COVASNA CONSILIUL LOCAL AL ORAS COVASNA C O V A S N A P R O C E S - V E R B A L n r. 25/2016 Încheiat astăzi 7 decembrie 2016 orele 14 00 cu ocazia ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE a Consiliului Local oraş

Mai mult

ROMANIA JUDE UL MURES COMUNA OGRA CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL Încheiat azi 27 aprilie 2017, cu ocazia şedintei ordinare a consiliului local Preşedin

ROMANIA JUDE UL MURES COMUNA OGRA CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL Încheiat azi 27 aprilie 2017, cu ocazia şedintei ordinare a consiliului local Preşedin ROMANIA JUDE UL MURES COMUNA OGRA CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL Încheiat azi 27 aprilie 2017, cu ocazia şedintei ordinare a consiliului local Preşedintele de şedinţă, dl. consilier Neac a Teodor, deschide

Mai mult

ROMANIA

ROMANIA ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL încheiat astăzi, 27 iulie 2017, orele 11,00, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău Astăzi, data de mai

Mai mult

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA JUDEŢUL IAŞI H O T Ă R Â R E A NR..47. privind alegerea preşedintelui de şedintă pentru perioada sept

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA JUDEŢUL IAŞI H O T Ă R Â R E A NR..47. privind alegerea preşedintelui de şedintă pentru perioada sept H O T Ă R Â R E A NR..47. privind alegerea preşedintelui de şedintă pentru perioada septembrie noiembrie 2017 Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi ; Având în vedere prevederile art. 35, alin.

Mai mult

ROMĂNIA

ROMĂNIA - CONSILIUL LOCAL - H O T Ă R Â R E privind constituirea comisiei de selecţie şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea desemnării administratorilor din întreprinderile publice aflate sub

Mai mult

PRIMARIA ORASULUI AVRIG JUDETUL SIBIU Nr. / 2016 P R O C E S V E R B A L Incheiat in sedinta ordinara a Consiliului Local Avrig din data de 25 martie

PRIMARIA ORASULUI AVRIG JUDETUL SIBIU Nr. / 2016 P R O C E S V E R B A L Incheiat in sedinta ordinara a Consiliului Local Avrig din data de 25 martie PRIMARIA ORASULUI AVRIG JUDETUL SIBIU Nr. / 2016 P R O C E S V E R B A L Incheiat in sedinta ordinara a Consiliului Local Avrig din data de 25 martie 2016, convocata de primarul orasului prin dispozitia

Mai mult

1 JUDETUL NEAMT Municipiul Piatra Neamt Nr din BUGETUL LOCAL PE ANUL PROIECT * SINTEZA DENUMIREA INDICATORILOR COD INDICATOR P

1 JUDETUL NEAMT Municipiul Piatra Neamt Nr din BUGETUL LOCAL PE ANUL PROIECT * SINTEZA DENUMIREA INDICATORILOR COD INDICATOR P 1 JUDETUL NEAMT Municipiul Piatra Neamt Nr. 8858 din 29.03. BUGETUL LOCAL PE ANUL - PROIECT * SINTEZA VENITURI - TOTAL, din care: 0001 149.567,00 VENITURI PROPRII 4802 123.465,00 I. VENITURI CURENTE 00.02

Mai mult

JUDEŢUL ALBA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA Minuta şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 27 mai 2008 La şedinţa din data de 27

JUDEŢUL ALBA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA Minuta şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 27 mai 2008 La şedinţa din data de 27 JUDEŢUL ALBA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA Minuta şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 27 mai 2008 La şedinţa din data de 27 mai 2008 au fost prezenţi un număr de 21 consilieri.

Mai mult

Cum a cheltuit Bucurestiul bugetul în 2017? PMB si cele sase sectoare.

Cum a cheltuit Bucurestiul bugetul în 2017? PMB si cele sase sectoare. Cum a cheltuit Bucureștiul bugetul în 2017? PMB și cele șase sectoare. Partidul Oamenilor Liberi / Szabad Emberek Pártja 2017 Rezumat Eliminând cheltuielile curente (salarii, utilități, etc.) am putut

Mai mult

1 P R O C E S V E R B A L încheiat în şedinţa ordinară a din data de 25 octombrie 2007, convocată în temeiul art. 94 (1) din Legea administraţiei publ

1 P R O C E S V E R B A L încheiat în şedinţa ordinară a din data de 25 octombrie 2007, convocată în temeiul art. 94 (1) din Legea administraţiei publ 1 P R O C E S V E R B A L încheiat în şedinţa ordinară a din data de 25 octombrie 2007, convocată în temeiul art. 94 (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată Sunt prezenţi

Mai mult

R O M Â N I A JUDEŢUL IALOMIŢA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA Nr din PROCES VERBAL Încheiat astăzi, , în cadrul ş

R O M Â N I A JUDEŢUL IALOMIŢA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA Nr din PROCES VERBAL Încheiat astăzi, , în cadrul ş R O M Â N I A Nr. 1843 din 22.06.2016 PROCES VERBAL Încheiat astăzi, 22.06.2016, în cadrul şedinţei de constituire a Consiliului Local al Comunei Gheorghe Doja Şedinţa de constituire are loc, potrivit

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 120 din privind aprobarea propunerilor de criterii pentru st

ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 120 din privind aprobarea propunerilor de criterii pentru st ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 120 din 22.03.2018 privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor

Mai mult

Microsoft Word - pv ordinara.doc

Microsoft Word - pv ordinara.doc CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ Nr. din F- SAPL- 03 PROCES-VERBAL Încheiat astăzi 16.09.2013 în şedinţa ordinară Local al Municipiului Piatra Neamţ În conformitate cu prevederile art.39, alin.1

Mai mult