TRIBUNALUL GORJ Departamentul Economic Financiar și Administrativ Nr: 629 Data: SOLICITARE DE OFERTĂ Tribunalul Gorj, cu sediul în Tg-Jiu,

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "TRIBUNALUL GORJ Departamentul Economic Financiar și Administrativ Nr: 629 Data: SOLICITARE DE OFERTĂ Tribunalul Gorj, cu sediul în Tg-Jiu,"

Transcriere

1 TRIBUNALUL GORJ Departamentul Economic Financiar și Administrativ Nr: 629 Data: SOLICITARE DE OFERTĂ Tribunalul Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, județul Gorj, cod fiscal , cod poștal , în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziţioneze Antivirus Eset Endpoint Protection Advanced. DETALII ACHIZIȚIE: - Obiectul achiziției: Antivirus Eset Endpoint Protection Advanced - Modalitate de achiziție: cumpărare directă; - Valoarea maximă estimată: 340 buc. antivirus pentru stații PC, 25 buc. antivirus pentru server, 5 licențe consolă de management centralizat (cod CPV: Pachete software antivirus) = 5100 lei inclusiv TVA; - Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut, cu condiția respectării specificațiilor solicitate; - Tip contract: procedura se va finaliza cu contract şi furnizare la adresa beneficiarului; - Perioada desfășurării contractului: de la data încheierii contractului până la ; - Data limită până la care se pot solicita clarificări: , ora 12:00; - Data limită de depunere a ofertelor: , ora 12:00; - Valabilitatea ofertei va fi de minim 30 zile; - Autoritatea contractantă, Tribunalul Gorj, își rezervă dreptul de a schimba cantitățile prezentate mai sus în cazul în care ofertele de preț sunt diferite de bugetul alocat. - Cantitățile de produse vor fi livrate în termen de maxim 7 zile calendaristice de la achiziționare, la locația beneficiarului, gratuit. - Tip de finanțare şi modalitate de plată: Plata se face în termen de 30 de zile, de la livrarea produselor, în contul furnizorului, deschis la Trezoreria statului. - Moneda în care se transmite oferta de preţ: lei; - Limba în care se realizează comunicarea: română; - Persoana de contact (pentru informaţii suplimentare şi clarificări tehnice): Cambrea Dragoș, tel , - Ofertele vor fi depuse la sediul instanței, biroul 302 sau trimise pe fax sau ; - În eventualitatea în care oferta dumneavoastră corespunde din punct de vedere al solicitărilor din caietul de sarcini, se încadrează în valoarea estimată precizată în solicitarea de ofertă şi este clasată pe primul loc, achiziţia se va finaliza prin cumpărare directă din catalogul dvs. din SEAP. DETALII TEHNICE: Vor fi achiziționate 340 buc. antivirus stații PC și 25 buc. antivirus server, conform specificațiilor tehnice minimale următoare:

2 - Tip produs: ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED; - Compatibilitate cu Windows XP, 7, 8.1, 10 - Compatibilitate cu Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2 - Soluția antivirus completă va fi administrată centralizat printr-un software tip consola de management instalare la distanta a clienților, monitorizarea clienților, detecție si raportare imediata a alertelor de la clienți, obținerea de rapoarte; - Baza de date cu semnăturile virușilor va fi actualizată pe toată perioada contractuală, respectiv până la ; - Vor fi asigurate servicii de suport tehnic pentru instalarea, configurarea, depanarea și devirusarea în caz de nevoie; - Serviciile achiziționate vor oferi protecție împotriva malware (viruși, spyware, worms, tojans, rootkit, a mesajelor de tip spam, a tentativelor de fraudare de tip phishing și a altor coduri periculoase) pentru întreaga rețea a Tribunalului Gorj și a instanțelor de judecată din circumscripție. - Ofertantul va furniza servicii de protecție de tip antivirus cu management centralizat pentru servere și staţii de lucru, respectând următoarele cerințe tehnice minimale: Caracteristici tehnice minimale Condiţii generale Pune la dispoziția beneficiarilor cel puțin următoarele module/servicii: - consolă de management centralizat (asigură funcționalități de administrare); - protecție antivirus, antispam, antispyware, antimalware, antiphishing, antirootkit, firewall pentru stații de lucru, laptop-uri şi servere fizice; - protecţie antivirus, antispam, antispyware, antimalware, antiphishing, antirootkit, firewall pentru staţii şi servere virtualizate; - Servicii de actualizare soluție antivirus; Cerințe minimale generale ale produsului antivirus pus la dispoziție Condiţii generale Pachetul de instalare trebuie să fie livrat ca o maşină virtuală ce conţine toate rolurile / serviciile necesare sau ca un kit ce permite instalarea rolurilor / serviciilor și în maşini virtuale. Funcționalități Suportă cel puţin următoarele platforme de virtualizare: - Microsoft Hyper-V; - VMware vsphere; Soluția trebuie să fie scalabilă, astfel încât oricare dintre roluri sau servicii să poată fi instalate separat pe mai multe mașini (inclusiv virtuale), sau pe aceeași mașină (inclusiv virtuală). Soluţia îndeplineşte cel puţin următoarele roluri: - Server bază de date; - Server web pentru consola centrală de administrare; - Server pentru comunicarea cu reţeaua de agenţi ce rulează pe terminalele protejate; - Server pentru actualizări. Soluția va permite detecţia şi prevenirea intruziunilor (prin

3 Actualizare Instalare și funcționare Inventarierea rețelei funcționalități de tip IDS 1 şi IPS 2 ), de blocare a unor port-uri de rețea, de identificare şi blocare a aplicaţiilor malware (atât cele care sunt rulate de pe hard-disk, cât şi cele rezidente în memorie). Permite actualizarea (automată) de pe Internet a semnăturilor antivirus şi IDS, precum şi offline prin instalarea manuală a unor pachete descărcate. Permite scanarea și identificarea aplicațiilor malițioase utilizând o bază de date cu semnături, analiză euristică şi pe bază de reputaţie. Permite administrarea de la distanţă și crearea de roluri de administrare. Permite scanarea dispozitivelor amovibile (CD/DVD-uri, dispozitive USB) în momentul imediat conectării acestora, pentru a identifica şi elimina ameninţările în mod proactiv, pentru a bloca scrierea sau transferul unor aplicaţii maliţioase dinspre şi către aceste dispozitive şi pentru blocarea funcţionalității de Autorun. Agenţii software instalaţi la nivelul terminalelor (staţii de lucru, laptop-uri, servere) deţin capabilităţi de firewall local cu funcţii de filtrare a pachetelor şi blocare la nivel aplicaţie. Instalarea agenţilor software se realizează în mod centralizat. Agenţii software instalaţi la nivelul terminalelor permit scanarea traficului de (cel puţin SMTP, POP3, IMAP şi NNTP), web, peer-topeer (de tip torrent şi DirectConnect), precum şi cel generat de aplicaţii de tipul Instant Messaging pentru identificarea aplicaţiilor/codurilor maliţioase. Previne execuția automată a aplicaţiilor descărcate şi previne modificarea fişierelor aferente sistemului de operare. Permite scanarea şi sanitizarea resurselor partajate în reţea. După identificarea aplicaţiilor malware, soluţia întreprinde următoarele acțiuni: - mutare în carantină; - dezinfecţie sau ştergere. Soluția permite restaurarea fișierelor aflate în carantină. Soluția permite,cel puţin, integrarea cu Active Directory și importă inventarul din această platformă. Pentru integrarea cu Active Directory, se poate defini și intervalul (în ore) de sincronizare. Permite descoperirea stațiilor fizice neintegrate in Active Directory (Workgroup) cu ajutorul operațiunilor de tipul Network discovery. Oferă opțiuni de căutare, sortare și filtrare după: - numele sistemului; - tipul sistemului de operare; - după adresa IP. 1 IDS Intrusion Detection System. 2 IPS Intrusion Prevention System.

4 Utilizatori Politici de securitate Certificate Raportare Oferă posibilitatea de creare și configurare de sarcini centralizate. Permite administrarea pe bază de roluri. Permite roluri multiple predefinite (cel puțin): - administrator global: administrează întreaga soluţie de protecție la nivel end-point ; - administrator: administrează serviciile de securitate; - dispecer: rol de tip read-only care monitorizează statusul de securitate şi analizează rapoarte; - roluri personalizate pentru care se pot defini un anumit set de drepturi. Permite importul utilizatorilor din Microsoft Active Directory. Oferă șabloane de politici de securitate, dedicate pentru fiecare serviciu. Fiecare serviciu de securitate conține un șablon propriu cu opțiuni specifice de activare/dezactivare și configurarea funcționalităților precum scanarea antivirus, firewall cu opțiunea de prevenire a intruziunilor, accesul controlat la rețea, controlul aplicațiilor, accesul la Internet, criptare, localizarea dispozitivelor, forțarea autentificării și acțiuni ce pot fi întreprinse în cazul unor viruși sau a unor dispozitive neconforme detectate, precum blocarea de la distanță, deblocarea, ștergerea definitivă a datelor etc. Accesul la consola centrală de management se realizează în mod securizat, prin HTTPS. Serverul web, din consola centrală de management, permite importul de certificate digitale eliberate de o autoritate de certificare autorizată sau proprie organizației. Certificatele digitale, odată importate, oferă posibilitatea înlocuirii acestora în caz de expirare sau de revocare. Permite definirea de rapoarte programabile. Rapoartele programabile pot fi trimise către adrese de . Permite implementarea de filtre pentru rapoartele programabile în scopul obținerii de informații relevante pentru fiecare utilizator. Oferă posibilitatea de arhivare a acestor rapoarte. Permite exportul rapoartelor programabile în formatele PDF şi CSV. Cerințe minimale pentru consola de management Generalități Consola prezintă un panou de comandă central configurabil (dashboard). Consola trebuie să fie compatibilă cel puțin cu următoarele tipuri de browsere web: - Internet Explorer 9+; - Mozilla Firefox 20+; - Google Chrome 20+; Panoul central cuprinde o secțiune de analiză, prin intermediul căreia

5 Instalare și administrare Politici de securitate Logging și notificări furnizează informații de securitate specifice rețelei. La nivel de rețea, consola permite instalarea de module de protecție, implementarea de politici privind setările de securitate, rularea de task-uri de la distanță, crearea, adăugarea şi ștergerea de rapoarte. Pachetele de instalare aferente serviciilor de securitate pot fi instalate/dezinstalate în mod centralizat, de la distanță. Consola oferă informații detaliate privind obiectele, serviciile și administrarea din interiorul rețelei: - numele stațiilor sau ale terminalelor; - adresă IP; - sistem de operare; - grup; - politica de securitate aplicată; - module instalate; - ultimele informații despre viruși; - ultimele rapoarte de scanare; - informații despre actualizări. Consola oferă posibilitatea de a comanda de la distanță execuția de acțiuni (precum repornirea, scanarea antivirus, ș.a.) pe terminalele protejate. Oferă informații detaliate despre fiecare task. Permite gestionarea de la distanță a fișierelor aflate în carantină. Oferă informații legate de certificate: - nume; - autoritatea emitentă; - data eliberării certificatelor; - data expirării certificatelor eliberate. Consola permite crearea și gestionarea de politici de securitate. Oferă posibilitatea de implementare centralizată a politicilor pe mașinile fizice, virtuale şi mobile. Consola permite configurarea detaliată a drepturilor administrative, permițând selectarea serviciilor și a obiectelor pentru care un utilizator poate face modificări. Soluția permite deconectarea automată a oricărui tip de utilizator după o perioadă de timp specifică, pentru o protecție sporită a datelor afișate în consola de administrare. Din consolă se trimite o singură politică pentru configurarea integrală a antivirusului de pe stații, servere şi dispozitive mobile. În funcție de rolul îndeplinit de către utilizator, fiecărui cont i se indică pentru ce grupuri de utilizatori din consolă se dețin drepturi de modificare a setărilor sau de generare a rapoartelor. Oferă un serviciu de notificări care permite transmiterea acestora către una sau mai multe adrese de , evidențierea notificărilor necitite, alertarea administratorului în cazul unor probleme majore: - licențiere;

6 Raportare Caracteristici generale - viruși; - mașini neactualizate. Permite înregistrarea (logging) acțiunilor utilizatorilor și oferă informații detaliate pentru fiecare dintre acestea: - logare/delogare; - creare/editare/ştergere rapoarte; - creare/editare/ştergere detalii de autentificare; - creare task-uri; - creare/editare/ştergere/redenumire conturi utilizatori; - ştergere/restaurare fişiere carantină; - creare/editare/ştergere politici de securitate. Permite filtrarea acțiunilor utilizatorilor după câmpuri precum: numele utilizatorului și acțiune. Panoul central conține rapoarte pentru toate modulele suportate. Rapoartele din panoul de monitorizare pot fi configurate specificând numele, tipul de raport, ținta raportului, opțiuni specifice pentru orice tip de raport (de exemplu pentru raportul de actualizare - care este intervalul după care o stație este considerată neactualizată). rețea. Oferă o modalitate de raportare cu privire la securitatea clienților din Consola de management permite raportarea numărului stațiilor de lucru care au instalată soluția de protecție antivirus. Cerințe minimale pentru protecția la nivel de stații fizice, laptop-uri și servere Soluția antivirus permite instalarea personalizată a modulelor deținute (de ex: să permită instalarea antivirus fără modulul de control al accesului web sau modulul firewall). Cerințe minime privind sistemele de operare suportate Administrare și instalare remote Permite instalarea pe cel puţin următoarele sisteme de operare pentru stații: - Windows 10; - Windows 8; - Windows 7; - Windows Vista; - Windows XP (SP3). Permite instalarea pe cel puţin următoarele sisteme de operare servere: - Windows Server 2012 R2; - Windows Server 2012; - Windows Server 2008; - Windows Server 2008 R2; - Windows Server 2003; Oferă posibilitatea de particularizare a pachetelor de instalare cu modulele dorite: firewall, content control. Instalarea poate fi realizată cel puțin prin următoarele moduri: - prin descărcarea directă a pachetului antivirus pe stația pe care se face instalarea;

7 Caracteristici și funcționalități principale ale modulului antivirus și antispyware Firewall - prin instalarea la distanță, direct din consola web. Posibilitatea creării unui singur pachet de instalare compatibil atât pentru sistemele de operare pe 32 de biți cât și pentru cele pe 64 de biți. Posibilitatea de a crea grupuri (sau subgrupuri), unde administratorul poate muta stațiile sau serverele din rețea. Scanarea automată în timp real poate fi setată să nu scaneze arhive sau fișiere mai mari de x MB, mărimea fișierelor putând fi definită de administratorul soluției. Oferă posibilitatea de definire a unor nivele de profunzime pentru scanarea în arhive. Oferă posibilitatea scanării euristice comportamentale prin rularea aplicațiilor cu potențial periculos în interiorul unei maşini virtuale de tip sandbox. Astfel, se realizează protecţia rețelei împotriva virușilor necunoscuți prin detecţia codurilor periculoase a căror semnătură nu a fost publicată încă. Oferă posibilitatea de scanare la cerere și în momentul accesării oricărui suport de stocare a informației (CD-uri, harduri externe, unități partajate etc.). Permite configurarea căilor ce urmează a fi scanate, inclusiv la nivel de fișiere. Clienții antivirus pentru stații trebuie să permită definirea unor liste de excludere de la scanarea în timp real și, la cerere, a anumitor directoare, discuri, fișiere, extensii sau procese. Protecția anti-spyware trebuie să fie asigurată cu ajutorul euristicii de detecție și a unei baze de date cu semnături de spyware. Oferă posibilitatea de rulare a scanărilor programate cu prioritate redusă și cu posibilitatea de oprire automată a stației după terminarea scanării. Conține cel puţin 3 tipuri de detecție bazate pe: - semnături; - comportamentul fișierelor; - monitorizarea proceselor. Permite scanarea traficului HTTP/HTTPS. Include opțiunea de setare a unei parole pentru protecția la dezinstalare, pentru o mai bună gestionare a antivirusului instalat pe stații. Include un modul de antiphishing care deţine și opțiunea de verificare a link-urilor rezultate din motoarele de căutare. Permite tipul de lucru invizibil la nivelul rețelei locale sau Internet. Modulul poate fi instalat/dezinstalat în funcție de preferința administratorului. Modulul include opțiunea de Intrusion Detection System (IDS) configurabil pe nivele multiple.

8 Protecția datelor Carantină Controlul utilizatorului Permite blocarea datelor confidențiale (pin-ul cardului, cont bancar etc.) transmise prin HTTP sau SMTP, prin crearea unor reguli specifice. Permite utilizatorului să decidă dacă se transmit fișierele aflate în carantină către laboratoarele antivirus ale producătorului. Trimiterea conținutului carantinei poate fi realizată în mod automat, la un interval de timp definit de administrator sau poate fi inhibată permanent. Permite ștergerea automată a fișierelor din carantină care sunt mai vechi de o perioadă specificată, pentru a nu încărca inutil spațiul de stocare. Permite mutarea unui fișier din carantină în locația lui originală. Carantina permite rescanarea obiectelor după fiecare actualizare de semnături. Consola are integrat un modul dedicat controlului utilizatorilor cu cel puţin următoarele particularități: - blocarea accesului la Internet pentru anumiți clienți sau grupuri de clienți; - blocarea accesului la Internet pentru anumite perioade de timp; - blocarea paginilor de Internet care conțin anumite cuvinte cheie; - permiterea accesului numai la anumite pagini web specificate de administrator; - blocarea accesului la anumite aplicații definite de administrator; - restricționarea accesului la anumite pagini web după anumite categorii prestabilite (ex: online dating, violence). Cerințe minimale pentru serviciile de actualizare a semnăturilor produsului antivirus pus la dispoziție Actualizare Posibilitatea actualizării la nivel de stație în mod transparent (fără avertizare). Sistem de actualizare folosind mai multe servere înlănţuibile. Actualizarea locațiilor remote, prin intermediul altor clienți ce pot avea rol și de server de update. Antidot sub forma de semnaturi sau aplicație separată pentru orice nou produs malware în maxim 24 de ore de la infectare Actualizare zilnică a semnăturilor de virus, prin Internet, automata sau comandată, a staţiilor şi a server-elor de management a soluţiei de securizare din fiecare LAN care are conexiune la Internet Protecția la nivel de medii virtualizate Cerințe minimale Platforme de virtualizare suportate (cel puţin): - VMware vsphere 4.1+ (cu VMware vcenter Server 4.1+); - Microsoft Hyper-V Server 2008 R2; - Microsoft Hyper-V Server Oferă protecție pentru cel puţin următoarele sisteme de operare: - Windows Server 2012; - Windows Server 2008;

9 - Windows Server 2008 R2; - Windows Server 2003; - Windows Server 2003 R2; - Windows 8; - Windows 7; - Windows Vista; - Windows XP (SP3); - Open SUSE 12+; - Cent OS 5.6+; - Red Hat Enterprise Linux; - Ubuntu ; - SUSE Linux Enterprise Server 11; - Open SUSE 11+; - Fedora 16+. Cerințe minimale pentru serviciile de suport tehnic Furnizorul va asigura suport tehnic astfel - va pune la dispoziția achizitorului procedura de instalare și configurare pentru produsul antivirus, consola de management și ghidul de utilizare a acestora, pentru instalarea și configurarea produsului antivirus și a consolei de management de catre specialistii Beneficiarului si va acorda suport pentru rezolvarea unor probleme deosebite care presupun reconfigurarea sau customizarea soluției antivirus. Serviciile se vor furniza in principal de la distanta. - Procedura de instalare și configurare pentru produsul antivirus, consola de management și ghidul de utilizare a acestora vor fi furnizate in maxim doua saptamani de la semnarea contractului. - telefonic, sau Internet - 24/24. În oferta tehnică şi comercială furnizorul va prezenta numerele de telefon, adresele de sau adresa de Internet la care beneficiarul poate accesa serviciile de suport tehnic - Echipă de suport tehnic specializată pentru situații exceptionale (aceasta va interveni doar atunci când pentru rezolvarea unor probleme deosebite se impune reconfigurarea sau customizarea soluției antivirus de către dezvoltator sau personal acreditat de către producătorul soluției). Cel putin unul din specialiștii producătorului soluției antivirus sau cei ai furnizorului/ofertantului, care vor asigura suport tehnic la implementarea soluției antivirus trebuie să fie certificat în unul din sistemele de operare desktop și unul din sistemele de operare server pe care va rula produsul. Cerința poate fi îndeplinita cumulativ de către doi specialiști, unul certificat în unul din sistemele de operare desktop și un altul certificat in unul din sistemele de operare de tip server, menționate în Caietul de Sarcini. Comisia, Durlă Sorinel Brăiloiu Corina Cambrea Dragoş Zamfira Mirela Pielescu Antonio

INSPECŢIA MUNCII Nr.449 /C.A.P./ APROB Dantes Nicolae BRATU Inspector General de Stat ANUNT Inspectia Muncii, cu sediul in Bucuresti, str. M

INSPECŢIA MUNCII Nr.449 /C.A.P./ APROB Dantes Nicolae BRATU Inspector General de Stat ANUNT Inspectia Muncii, cu sediul in Bucuresti, str. M Nr.449 /C.A.P./11.04.2019 APROB Dantes Nicolae BRATU Inspector General de Stat ANUNT Inspectia Muncii, cu sediul in Bucuresti, str. Matei Voievod, nr 14, sector 2, in calitate de autoritate contractanta,

Mai mult

Microsoft Word - Politică de cookie-uri OK_v1.docx

Microsoft Word - Politică de cookie-uri OK_v1.docx Politică de cookie-uri 1. CE ESTE UN COOKIE? 2. CARE SUNT AVANTAJELE COOKIE-URILOR? 3. DE CE FOLOSIM COOKIE-URI? 4. CUM SUNT FOLOSITE COOKIE-URILE PE ACESTE SITE? 5. CE TIP DE INFORMAȚII SUNT STOCATE ȘI

Mai mult

‍ Manual Google Cloud Print Versiunea 0 ROM Definiţia notelor În acest manual de utilizare, pentru note este folosit următorul stil: Notele vă informează asupra măsurilor care trebuie luate în anumite situaţii

Mai mult

Modulul 1 M1-2.3 Protocoale şi servicii în reţea În acest capitol ne propunem să abordăm următoarele: Protocoalele şi aplicaţiile folosite în reţelele

Modulul 1 M1-2.3 Protocoale şi servicii în reţea În acest capitol ne propunem să abordăm următoarele: Protocoalele şi aplicaţiile folosite în reţelele M1-2.3 Protocoale şi servicii în reţea În acest capitol ne propunem să abordăm următoarele: Protocoalele şi aplicaţiile folosite în reţelele locale şi în Internet Porturile şi numerele de port M1-2.3.1.

Mai mult

Ghid de conectare la web MFC-J825DW MFC-J835DW DCP-J925DW Versiunea 0 ROM

Ghid de conectare la web MFC-J825DW MFC-J835DW DCP-J925DW Versiunea 0 ROM Ghid de conectare la web MFC-J825DW MFC-J835DW DCP-J925DW Versiunea 0 ROM Definiţia notelor În acest manual de utilizare, este folosită următoarea pictogramă: Notele vă informează asupra măsurilor care

Mai mult

Ghid Web connect DCP-J4120DW MFC-J4420DW MFC-J4620DW MFC-J5320DW MFC-J5620DW MFC-J5720DW

Ghid Web connect DCP-J4120DW MFC-J4420DW MFC-J4620DW MFC-J5320DW MFC-J5620DW MFC-J5720DW Ghid Web connect DCP-J4120DW MFC-J4420DW MFC-J4620DW MFC-J5320DW MFC-J5620DW MFC-J5720DW Înainte de a utiliza aparatul Brother Modele pentru care este aplicabil Definiţia notelor Mărci comerciale Notă

Mai mult

‍ Ghid Web connect Versiunea 0 ROM Modelele aplicabile Acest manual de utilizare se referă la următoarele modele: MFC-J4510DW Definiţia notelor În acest manual de utilizare, este folosită următoarea pictogramă:

Mai mult

COLEGIUL TEHNIC „VICTOR UNGUREANU” CAMPIA TURZII

COLEGIUL TEHNIC „VICTOR UNGUREANU” CAMPIA TURZII Familia Microsoft Windows Server Familia Microsoft Windows Server Familia de sisteme de operare Windows 2003/2008 server oferă o gamă variată de servicii care poate acoperi majoritatea cerințelor în materie

Mai mult

Ghidul pentru utilizator

Ghidul pentru utilizator Ghidul pentru utilizator Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth este o marcă comercială deţinută de proprietarul său şi este utilizată de Hewlett-Packard Company sub licenţă.

Mai mult

Utilizarea Internetului in Afaceri FSEGA, UBB Lect.univ.dr. Daniel Mican LABORATOR 3. Achizitionarea domeniilor web si a

Utilizarea Internetului in Afaceri FSEGA, UBB Lect.univ.dr. Daniel Mican LABORATOR 3. Achizitionarea domeniilor web si a LABORATOR 3. Achizitionarea domeniilor web si a serviciilor de webhosting, respectiv gestionarea acestora prin intermediul cpanel PREZENTAREA LUCRARII DE LABORATOR Lucrarea de laborator isi propune sa

Mai mult

Microsoft Word - documentatie mentenata soft F-secure

Microsoft Word - documentatie mentenata soft F-secure MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Strada Prof. Dr. Doc. Dimitrie Mangeron nr. 67, 700050 Iaşi R O M Â N II A Tel: 40 232 278683/2135 Fax: 40

Mai mult

Settlement participant system

Settlement participant system Sistemul de decontare OPCOM pentru participant Sistemul de tranzacţionare OPCOM Sistemul de decontare Ghidul de utilizare pentru participant 21 Ianuarie 2004 revizuit in 24.03.2011 Număr de referinţă al

Mai mult

Example Title with Registration Microsoft® and Trademark SQL ServerTM

Example Title with Registration Microsoft® and Trademark  SQL ServerTM 802.1x şi NAP 12 aprilie 2010 Cuprins EAP 802.1x Supplicant Pass-through authenticator Authentication server NAP Client Server 802.1x şi NAP 2 Extensible Authentication Protocol Standard IETF (RFC 3748)

Mai mult

Ghid utilizare aplicație PARKING BUCUREȘTI Aplicație PARKING BUCUREȘTI 1

Ghid utilizare aplicație PARKING BUCUREȘTI Aplicație PARKING BUCUREȘTI 1 Aplicație PARKING BUCUREȘTI 1 SCOPUL DOCUMENTULUI Acest document reprezintă Manualul de Utilizare al aplicaţiei Parking furnizată de către Compania Municipală Parking. Va servi ca instrument pentru familiarizarea

Mai mult

preview_ _Prezentare_Mobile_App

preview_ _Prezentare_Mobile_App APLICAȚIA MOBILĂ FAN COURIER Oriunde ai fi, expediezi cu plăcere. Interfață nouă și îmbunătățită; AWB generat direct din aplicație; Lansarea unei comenzi către Dispecerat / Curier; AWB printat direct de

Mai mult

‍ Manual de utilizare Wi-Fi Direct Versiunea A ROM Modelele aplicabile Acest ghid al utilizatorului este valabil pentru modelele următoare: DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4510DW/J4610DW Definiţii ale notelor

Mai mult

Microsoft Word - PRIVACY-POLICY-and-cookies_RO_vDec2018.docx

Microsoft Word - PRIVACY-POLICY-and-cookies_RO_vDec2018.docx POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE Datele sunt controlate de Societate BIC, cu sediul social în 14 rue Jeanne d Asnières 92611 Clichy Cedex Franța. 1. Declarație de confidențialitate BIC Group (adică Société

Mai mult

Example Title with Registration Microsoft® and Trademark SQL ServerTM

Example Title with Registration Microsoft® and Trademark  SQL ServerTM Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic Securizarea rețelelor folosind sisteme dedicate 17. Implementarea comunicației între firewall-uri virtuale Obiective Conceptul

Mai mult

BC MOLDINDCONBANK SA

BC MOLDINDCONBANK SA Ghid de utilizare MICB Web-Business 1 Cuprins: 1. Cerinţe tehnice 2. Măsuri de siguranţă 3. Accesarea 4. Vizualizarea extrasului din cont 5. Crearea Ordinului de plată în lei (tip 001) 6. Crearea Transferurilor

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Auto Id Middleware Preocupă-te de nevoile tale de business, de tehnologie ne ocupăm noi! Vrei să integrezi RFID și alte echipamente Auto Id în procesele tale de business? Concentrează-te pe logica de aplicație

Mai mult

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Str. Traian Moșoiu nr. 71 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax:

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Str. Traian Moșoiu nr. 71 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Documentație pentru accesarea platformei e-learning de catre profesori Platforma de e-learning a facultății poate fi accesată la adresa http://fspac.ubbcluj.ro/moodle. Conturile profesorilor sunt create

Mai mult

Microsoft Word - Plus TV Analog Pro Stick Installation _Rom V1.3_.doc

Microsoft Word - Plus TV Analog Pro Stick  Installation _Rom V1.3_.doc PlusTV Analog Pro Stick Manual de instalare Cuprins V1.3 Capitolul 1 : PlusTV Analog Pro Stick Instalare hardware...1 1.1 Conţinut...2 1.2 Cerinţe de configuraţie...2 1.3 Instalare hardware...2 Chapitre

Mai mult

Ghid de conectare rapidă Cartela Internet Vodafone VMC R9.4 Cartela Internet Vodafone funcţionează cu aplicaţia Vodafone Mobile Connect

Ghid de conectare rapidă Cartela Internet Vodafone VMC R9.4 Cartela Internet Vodafone funcţionează cu aplicaţia Vodafone Mobile Connect Ghid de conectare rapidă Cartela Internet Vodafone VMC R9.4 Cartela Internet Vodafone funcţionează cu aplicaţia Vodafone Mobile Connect Cartela Internet Vodafone Internet mobil fără abonament Ghid de conectare

Mai mult

Windows 7

Windows 7 Lecția a 4 a 4. Arhivare, viruşi și printarea documentelor 4.1. Arhivarea fişierelor 4.1.1. Noţiuni generale Unele fișiere au dimensiuni foarte mari. Pentru a ocupa mai puţin spaţiu, se poate arhiva (comprima)

Mai mult

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Instrument licentiat de testare pentru orientare vocationala si profesionala Achizitor Titlul proiectul

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Instrument licentiat de testare pentru orientare vocationala si profesionala Achizitor Titlul proiectul DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Instrument licentiat de testare pentru orientare vocationala si profesionala Achizitor Titlul proiectului POSDRU Nr. contract de finantare Calitatea achizitorului

Mai mult

Pentru afacerea dumneavoastră ModernBiz Glossary 2014 Microsoft Corporation. Toate drepturile rezervate.

Pentru afacerea dumneavoastră ModernBiz Glossary 2014 Microsoft Corporation. Toate drepturile rezervate. Pentru afacerea dumneavoastră ModernBiz Glossary 2014 Microsoft Corporation. Toate drepturile rezervate. A Acces cu single sign-on: O funcție software care permite utilizatorilor să acceseze mai multe

Mai mult

Concepte de bază ale Tehnologiei Informației

Concepte de bază ale Tehnologiei Informației Capitolul I Concepte de bază ale Tehnologiei Informației Structura calculatorului personal Componenta software Componenta software reprezintă partea logică a calculatorului (programe); programele se grupează

Mai mult

AVANSAŢI LA CLOUD Gama de dispozitive multifuncţionale inteligente pentru birou color şi alb-negru imagerunner ADVANCE Third Generation Ediţia a 2-a C

AVANSAŢI LA CLOUD Gama de dispozitive multifuncţionale inteligente pentru birou color şi alb-negru imagerunner ADVANCE Third Generation Ediţia a 2-a C AVANSAŢI LA CLOUD Gama de dispozitive multifuncţionale inteligente pentru birou color şi alb-negru imagerunner ADVANCE Third Generation Ediţia a 2-a Canon 2018 Copier MFP Line of the Year PORTOFOLIUL imagerunner

Mai mult

OfertĂ comercialĂ certsign

OfertĂ comercialĂ certsign SEMNAREA ELECTRONICA A DOCUMENTELOR IN RELATIA CU INSTANTELE DE JUDECATA OFERTA CERTSIGN certsign, cel mai important furnizor de semnătură electronică din România, pune la dispoziție Baroului Iasi, serviciul

Mai mult

SECŢIUNEA II

SECŢIUNEA II SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE UNITATEA MILITARĂ 0319 BUCUREŞTI Nr. din Neclasificat Ex. unic SECŢIUNEA II CAIET DE SARCINI ACORD-CADRU DE FURNIZARE CONSOLE MANAGEMENT MOBILE ATENŢIE! Caietul de

Mai mult

e-learning Agronomie Platforma de e-learning Versiunea: Ghid de utilizare Beneficiar: UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA

e-learning Agronomie Platforma de e-learning Versiunea: Ghid de utilizare Beneficiar: UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA Platforma de e-learning Versiunea: 2.0.1 Ghid de utilizare Beneficiar: UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI Data: 03.10.2018 Rev: 1.0 1 Contents 1. Introducere... 3

Mai mult

REVISAL Versiunea: Data release: 15 martie 2016 IMPORTANT! Distribuţia curentă (v6.0.4) a aplicaţiei Revisal conţine nomenclatorul COR ISCO 08 î

REVISAL Versiunea: Data release: 15 martie 2016 IMPORTANT! Distribuţia curentă (v6.0.4) a aplicaţiei Revisal conţine nomenclatorul COR ISCO 08 î REVISAL Versiunea: 6.0.4 Data release: 15 martie 2016 IMPORTANT! Distribuţia curentă (v6.0.4) a aplicaţiei Revisal conţine nomenclatorul COR ISCO 08 în conformitate cu prevederile OMMFPS de modificare

Mai mult

10mm 50mm 10mm 10mm 10mm

10mm 50mm 10mm 10mm 10mm 10mm 50mm 10mm 10mm 10mm Instalare rapidă şi noţiuni de bază Modelele rp5700 şi rp3000 Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informaţiile conţinute în acest document pot fi modificate

Mai mult

Concepte de bază ale Tehnologiei Informației

Concepte de bază ale Tehnologiei Informației Capitolul I Concepte de bază ale Tehnologiei Informației Securitatea informației 1.4. Securitatea informației Reprezintă protejarea informaţiilor pentru a nu deveni publice, respectiv protejarea calculatorului

Mai mult

Guardian2012_RO3

Guardian2012_RO3 GUARDIAN Terminalul inteligent pentru control acces De mai mulți ani, Zucchetti, principalul jucător pe piața IT din Italia, și-a concentrat atenția asupra analizării și rezolvării problemelor referitoare

Mai mult

Ghidul utilizatorului de reţea Server de imprimare multifuncţional pentru conexiune Ethernet multiprotocol prin cablu şi server de imprimare multifunc

Ghidul utilizatorului de reţea Server de imprimare multifuncţional pentru conexiune Ethernet multiprotocol prin cablu şi server de imprimare multifunc Ghidul utilizatorului de reţea Server de imprimare multifuncţional pentru conexiune Ethernet multiprotocol prin cablu şi server de imprimare multifuncţional pentru conexiune Ethernet fără fir Acest Ghidul

Mai mult

CABINET MINISTRU

CABINET MINISTRU MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judetului Iaşi Activitatea metodologie şi administrarea veniturilor statului Str. Anastasie

Mai mult

1. Depistarea setarilor de retea necesare Primul pas pentru introducerea in retea a DVR-ului este determinarea setarilor de retea cu care lucreaza ret

1. Depistarea setarilor de retea necesare Primul pas pentru introducerea in retea a DVR-ului este determinarea setarilor de retea cu care lucreaza ret 1. Depistarea setarilor de retea necesare Primul pas pentru introducerea in retea a DVR-ului este determinarea setarilor de retea cu care lucreaza reteaua dumneavoastra. Trebuie sa aflam ce tipuri de adrese

Mai mult

Biomedical Wi-Fi data transmissons

Biomedical Wi-Fi  data transmissons Ce este WireShark? Introducere in WireShark (indrumar de laborator) Wireshark este un sniffer de pachete gratuit, care captureaza pachetele care sunt vehiculate pe o anumita interfata de retea. Aceasta

Mai mult

Termeni și Condiții Termeni și condiții Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a acestor termeni și c

Termeni și Condiții Termeni și condiții Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a acestor termeni și c Termeni și Condiții Termeni și condiții Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a acestor termeni și condiții. Informații generale Site-ul evz.ro/comunicate

Mai mult

Politica N21 privind modulele Cookie mobile Network TwentyOne se angajează să vă protejeze pe dumneavoastră și orice date (anonime sau de altă natură)

Politica N21 privind modulele Cookie mobile Network TwentyOne se angajează să vă protejeze pe dumneavoastră și orice date (anonime sau de altă natură) Politica N21 privind modulele Cookie mobile Network TwentyOne se angajează să vă protejeze pe dumneavoastră și orice date (anonime sau de altă natură) pe care le colectăm despre dumneavoastră online. Această

Mai mult

BDV-EF1100

BDV-EF1100 Sistem Blu-ray Disc /DVD Home Theatre >Ascultare cu o singură atingere prin intermediul Bluetooth >Simţiţi atmosfera de pe stadion acasă >Experienţă în Full HD 3D BDV-EF1100 RO Începeţi aici Ghid de pornire

Mai mult

Ghid de utilizare pentru Platforma E-Admitere intranet.inj.md

Ghid de utilizare pentru Platforma E-Admitere intranet.inj.md Ghid de utilizare pentru Platforma E-Admitere intranet.inj.md Cuprins 1. CREARE DE CONT ȘI AUTENTIFICARE PE PLATFORMĂ... 4 2. INTERFAȚA PLATFORMEI E-ADMITERE... 9 2.1 PRIMA PAGINĂ... 9 2.2 DOSAR CURENT...

Mai mult

Microsoft Word - SAP Ariba Privacy Statement for Cloud Services-for May-2018Release-CLEANtyposfixed( )_ro_RO.docx

Microsoft Word - SAP Ariba Privacy Statement for Cloud Services-for May-2018Release-CLEANtyposfixed( )_ro_RO.docx Declaraţie SAP Ariba privind confidenţialitatea pentru serviciile cloud Protejarea pe internet a confidenţialităţii datelor persoanelor este crucială pentru viitorul afacerilor desfășurate prin internet.

Mai mult

BlackBerry Bold 9790 Smartphone Ghidul utilizatorului

BlackBerry Bold 9790 Smartphone Ghidul utilizatorului BlackBerry Bold 9790 Smartphone Versiune: 7.0 Pentru a găsi cele mai recente ghiduri de utilizare, vizitaţi www.blackberry.com/docs/smartphones. SWD-1735726-0930034502-023 Iniţiere: Telefonul dvs. smartphone

Mai mult

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Ghid de instalare Macintosh / v2.0 0

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Ghid de instalare Macintosh / v2.0 0 EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Ghid de instalare Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Ghid introductiv Înainte de a începe folosirea acestui punct de acces, vă rugăm să verificaţi dacă lipseşte ceva din pachet şi să-l

Mai mult

CAIET DE SARCINI

CAIET DE SARCINI Studiu de Fezabilitate, pagina 1 din 9 Consideraţii generale: Structura actuală a reţelei de date a fost proiectată în urmă cu 6 ani de zile. Din acel moment, reţeaua s-a mărit considerabil atât în dimensiune

Mai mult

Comanda si supravegherea centralelor termice de putere

Comanda si supravegherea centralelor termice de putere Sistem independent de comanda si supraveghere la distanta al centralelor termice de putere Manual de utilizare Aplicatia ruleaza pe automatul programabil Mini PLC4404GSM-GPRS. Aplicatia deserveste o centrala

Mai mult

Politica de confidențialitate site web Versiune din: Putem actualiza periodic prezenta Politică, pe măsură ce activitatea și serviciile pre

Politica de confidențialitate site web Versiune din: Putem actualiza periodic prezenta Politică, pe măsură ce activitatea și serviciile pre Politica de confidențialitate site web Versiune din: 25.05.2018 Putem actualiza periodic prezenta Politică, pe măsură ce activitatea și serviciile prestate pentru tine se extind sau se modifică, sau atunci

Mai mult

Declaraţie de confidenţialitate Introducere Această Declaraţie de confidenţialitate se aplică tuturor Datelor personale pe care SNC-Lavalin şi alte co

Declaraţie de confidenţialitate Introducere Această Declaraţie de confidenţialitate se aplică tuturor Datelor personale pe care SNC-Lavalin şi alte co Introducere Această se aplică tuturor Datelor personale pe care SNC-Lavalin şi alte companii afiliate sau filiale ale SNC-Lavalin (denumite în continuare SNC-Lavalin ) şi orice site-uri de internet sau

Mai mult

Proiect didactic

Proiect didactic Proiect didactic Titlul lecţiei: Rolul şi funcţiile unui sistem de operare Obiectul: Informatica si TIC Data: 11.10.2017 Timpul acordat : 50 min. Clasa: a-v-a Tipul lecţiei: Transmiterea de cunostinte

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ DIRECȚIA GENERALĂ INFORMATICĂ Componenta de aplicare a politicii WiFi4EU Ghid de implementare v1.0 Cuprins 1. Introducere Br

COMISIA EUROPEANĂ DIRECȚIA GENERALĂ INFORMATICĂ Componenta de aplicare a politicii WiFi4EU Ghid de implementare v1.0 Cuprins 1. Introducere Br COMISIA EUROPEANĂ DIRECȚIA GENERALĂ INFORMATICĂ Componenta de aplicare a politicii WiFi4EU Ghid de implementare v1.0 Cuprins 1. Introducere... 2 2. Browsere compatibile... 2 3. Datele colectate... 2 4.

Mai mult

O SINGURĂ licență și ai acces de pe oricâte stații de lucru! Olteniei nr.4, Baia Mare Tel.: 0262 / , 0743 /

O SINGURĂ licență și ai acces de pe oricâte stații de lucru! Olteniei nr.4, Baia Mare Tel.: 0262 / , 0743 / Ai nevoie de... Reducerea costurilor și eliminarea pierderilor Organizarea proceselor și activitățiilor de business Optimizarea stocurilor și creșterea nivelului de onorare al comenzilor Implementarea

Mai mult

Politică de confidenţialitate Această politică ("Politica de confidențialitate") descrie practicile cu privire la datele personale pe care le colectăm

Politică de confidenţialitate Această politică (Politica de confidențialitate) descrie practicile cu privire la datele personale pe care le colectăm Politică de confidenţialitate Această politică ("Politica de confidențialitate") descrie practicile cu privire la datele personale pe care le colectăm prin web-site-ul https://buzaucityreport.ro/ ( site

Mai mult

Manual de utilizare a Sistemului Informațional al Institutului Național al Justiției (SI INJ) intranet.inj.md Ver.2 Manual de utilizare a Sistemului I

Manual de utilizare a Sistemului Informațional al Institutului Național al Justiției (SI INJ) intranet.inj.md Ver.2 Manual de utilizare a Sistemului I Manual de utilizare a Sistemului Informațional al Institutului Național al Justiției (SI INJ) intranet.inj.md Ver.2 Manual de utilizare a Sistemului Informațional al Institutului Național al Justiției

Mai mult

Ghid de Referință Explicații sumare ale operațiunilor de rutină HL-L2312D HL-L2357DW HL-L2352DW HL-L2372DN HL-L2375DW Brother recomandă să păstrați ac

Ghid de Referință Explicații sumare ale operațiunilor de rutină HL-L2312D HL-L2357DW HL-L2352DW HL-L2372DN HL-L2375DW Brother recomandă să păstrați ac Ghid de Referință Explicații sumare ale operațiunilor de rutină HL-L2312D HL-L2357DW HL-L2352DW HL-L2372DN HL-L2375DW Brother recomandă să păstrați acest ghid lângă echipamentul Dvs. Brother pentru consultare

Mai mult

Anexa Invitație de participare (CO-B) Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) Schema de Granturi pentru Licee Beneficiar: Liceul Tehnolog

Anexa Invitație de participare (CO-B) Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) Schema de Granturi pentru Licee Beneficiar: Liceul Tehnolog Anexa 6.2.1 Invitație de participare (CO-B) Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) Schema de Granturi pentru Licee Beneficiar: Liceul Tehnologic Ion Creangă, comuna Pipirig Titlul subproiectului:

Mai mult

Curs

Curs Mamaia, Hotel RIVIERA *** 1325 16 29 SEPTEMBRIE AUGUST 2019 2018 Curs SEAP Noua platforma SICAP! OFERTANTI www.e-licitatie.ro Curs ACREDITAT: Curs Acreditat A.N.C. (Autoritatea Nationala pentru Calificari):

Mai mult

客厅电脑 酷影Q1000

客厅电脑 酷影Q1000 CUPRINS 1. Noţiuni de bază... 2 1.1 Pornire... 2 1.2 Oprire... 3 1.3 Ecranul de întâmpinare... 3 1.4 Procesul de instalare... 3 2. Caracteristici principale... 4 2.1. EZCast... 4 2.2. DLNA... 5 2.3. EZMirror...

Mai mult

în Tabletă convertibilă GHID DE UTILIZARE 8085 LKB001X CJB1FH002AZA

în Tabletă convertibilă GHID DE UTILIZARE 8085 LKB001X CJB1FH002AZA în Tabletă convertibilă GHID DE UTILIZARE 8085 LKB001X CJB1FH002AZA Cuprins 1 Noțiuni introductive... 1 1.1 Aspect... 1 1.2 Încărcarea tabletei și a tastaturii... 3 1.3 Introducerea cartelelor microsd

Mai mult

D6300 WiFi ADSL Modem Router Installation Guide Cover

D6300 WiFi ADSL Modem Router Installation Guide Cover Asistenţă tehnică Vă mulţumim că aţi ales produsele NETGEAR. După instalarea dispozitivului, localizaţi seria pe eticheta produsului şi utilizaţi-o pentru a înregistra produsul la NETGEAR.com/register.

Mai mult

Înregistrator de temperatură şi umiditate AX-DT100 Instrucţiuni de utilizare

Înregistrator de temperatură şi umiditate AX-DT100 Instrucţiuni de utilizare Înregistrator de temperatură şi umiditate AX-DT100 Instrucţiuni de utilizare Introducere Înregistratorul de temperatură şi umiditate este prevăzut cu un senzor foarte exact de temperatură şi umiditate.

Mai mult

Comparație versiuni AOMEI Backupper 1 Care versiune este cea mai potrivită pentru dvs.? AOMEI Backupper este disponibil în prezent în patru ediții dif

Comparație versiuni AOMEI Backupper 1 Care versiune este cea mai potrivită pentru dvs.? AOMEI Backupper este disponibil în prezent în patru ediții dif Comparație versiuni AOMEI Backupper 1 Care versiune este cea mai potrivită pentru dvs.? AOMEI Backupper este disponibil în prezent în patru ediții diferite care diferă în principal prin funcționalitate

Mai mult

Termene și Condiții CHILL FM valabile de la data de Bine ați venit! Vă mulțumim pentru utilizarea website-ului și a aplicați

Termene și Condiții CHILL FM valabile de la data de Bine ați venit! Vă mulțumim pentru utilizarea website-ului   și a aplicați Termene și Condiții CHILL FM valabile de la data de 10.07.2019 Bine ați venit! Vă mulțumim pentru utilizarea website-ului www.chillfm.ro și a aplicației Chill FM (denumite în continuare în mod colectiv

Mai mult

Curs de Utilizare

Curs de Utilizare Bucuresti, Hotel IBIS *** (Gara de Nord) 17 APRILIE 2019 Curs de Utilizare SEAP Noua platforma SICAP! OFERTANTI www.e-licitatie.ro CURS de Utilizare E-licitatie.ro Noua platforma SICAP! OPERATORI ECONOMICI

Mai mult

Microsoft Word - Ansamblul software CRONIS

Microsoft Word - Ansamblul software CRONIS Ansamblul software CRONIS este un sistem decizional multiagent pentru generarea, optimizarea şi managementul RRBCN/RNBCN pornind de la un set de date medicale complexe, rezultate din entități medicale

Mai mult

Windows 7

Windows 7 2. Fişierele şi directoarele 2.1. Organizarea fişierelor 2.1.1. Concepte de bază Modului în care un sistem de operare prezintă directoarele, fişierele este o structură ierarhică În cadrul sistemului de

Mai mult

Bitdefender Antivirus for Mac

Bitdefender Antivirus for Mac MANUAL DE UTILIZARE Manual de utilizare Publicat 2018.04.12 Copyright 2018 Bitdefender Termeni legali Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestui document nu va putea fi reprodusă sau transmisă sub

Mai mult

SC AI COMSYS SRL

SC AI COMSYS SRL We make IT happen! PREZENTAREA FIRMEI CINE SUNTEM NOI? Suntem o firma infiintata in anul 2005, ne numim AI COMSYS, activam in industria IT si va oferim o gama completa de servicii, solutii si vanzari IT

Mai mult

Laborator 1 suport teoretic Mediul de dezvoltare Eclipse GLOSAR - Aplicaţie: program obţinut în urma aplicării operației BUILD asupra unui proiect (ve

Laborator 1 suport teoretic Mediul de dezvoltare Eclipse GLOSAR - Aplicaţie: program obţinut în urma aplicării operației BUILD asupra unui proiect (ve Laborator 1 suport teoretic Mediul de dezvoltare Eclipse GLOSAR - Aplicaţie: program obţinut în urma aplicării operației BUILD asupra unui proiect (vezi Program C) - BUILD: operație complexă prin care

Mai mult

Ghid de Referință Explicații sumare ale operațiunilor de rutină HL-L5000D HL-L5100DN HL-L5100DNT HL-L5200DW HL-L5200DWT HL-L6250DN Brother recomandă s

Ghid de Referință Explicații sumare ale operațiunilor de rutină HL-L5000D HL-L5100DN HL-L5100DNT HL-L5200DW HL-L5200DWT HL-L6250DN Brother recomandă s Ghid de Referință Explicații sumare ale operațiunilor de rutină HL-L5000D HL-L5100DN HL-L5100DNT HL-L5200DW HL-L5200DWT HL-L6250DN Brother recomandă să păstrați acest ghid lângă echipamentul Dvs. Brother

Mai mult

Manual scurt pentru instalare rapida a Accesoriului Wi-Fi 1. Instalare fizica a accesoriului Wi-Fi 2. Intrare in modul AP pentru conectarea la reteaua

Manual scurt pentru instalare rapida a Accesoriului Wi-Fi 1. Instalare fizica a accesoriului Wi-Fi 2. Intrare in modul AP pentru conectarea la reteaua Manual scurt pentru instalare rapida a Accesoriului Wi-Fi 1. Instalare fizica a accesoriului Wi-Fi 2. Intrare in modul AP pentru conectarea la reteaua Wi-Fi 3. Descarcarea Aplicatiei NetHome Plus 4. Setarea

Mai mult

QUICK START GUIDE

QUICK START GUIDE Ghid de punere rapidă în funcţiune SET 720P NVR wireless cu 4 canale + cameră IP Nr. articol: N3004+4XIPC165 Specificaţii NVR wireless Nr. articol: Intrare AV(audio/video) Sistem de operare Reţea video

Mai mult

1

1 DOKEOS GHIDUL CURSANTULUI Versiunea documentului 1.0 Iunie 2008 2001-2008 SIVECO România SA. Toate drepturile rezervate 1/10 CUPRINS CUPRINS... 2 1. INTRODUCERE... 3 2. LANSAREA APLICAŢIEI... 4 2.1. SPECIFICAŢII

Mai mult

HONEYWELL AWARD

HONEYWELL AWARD TEMA NR. 1 Aplicatie de identificare/gestionare a reperelor din supermarket Coordonator: Ing. Dan Ţenescu Dept.: Aparate de testare Scop: 1. Identificarea rapida a reperelor pe baza codului de magazie,

Mai mult

R E G U L A M E N T U L privind utilizarea Sistemului Informațional Automatizat Acreditare (SIA Acreditare) în cadrul Centrului Național de Acreditare

R E G U L A M E N T U L privind utilizarea Sistemului Informațional Automatizat Acreditare (SIA Acreditare) în cadrul Centrului Național de Acreditare R E G U L A M E N T U L privind utilizarea Sistemului Informațional Automatizat Acreditare (SIA Acreditare) în cadrul Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC. CUPRINS 1. Destinaţia

Mai mult

Reţele de calculatoare

Reţele de calculatoare Reţele de calculatoare #7 Configurarea unei placi de retea, a unei conexiuni PPPoE, conexiuni wireless si router/modem ADSL 2019 Adrian Runceanu www.runceanu.ro/adrian Curs 7 Configurarea unei placi de

Mai mult

DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN Ghid de Instalare Rapidă Înainte de a putea utiliza aparatul, trebuie să configuraţi hardware-ul şi apoi să insta

DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN Ghid de Instalare Rapidă Înainte de a putea utiliza aparatul, trebuie să configuraţi hardware-ul şi apoi să insta DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN Ghid de Instalare Rapidă Înainte de a putea utiliza aparatul, trebuie să configuraţi hardware-ul şi apoi să instalaţi software-ul. Citiţi acest Ghid de instalare rapidă

Mai mult

Avenir Telecom isi consolideaza activitatea in Romania cu ajutorul Microsoft Dynamics NAV Despre organizatie Avenir Telecom are peste 3000 de angajati

Avenir Telecom isi consolideaza activitatea in Romania cu ajutorul Microsoft Dynamics NAV Despre organizatie Avenir Telecom are peste 3000 de angajati Avenir Telecom isi consolideaza activitatea in Romania cu ajutorul Microsoft Dynamics NAV Despre organizatie Avenir Telecom are peste 3000 de angajati, este activa in sase tari (Franta, Marea Britanie,

Mai mult

REGULAMENT DE UTILIZARE A REȚELEI INFORMATICE Capitolul I. REȚEAUA INFORMATICĂ A UNIVERSITĂȚII ECOLOGICE DIN BUCUREȘTI Art. 1. Rețeaua Informatică a U

REGULAMENT DE UTILIZARE A REȚELEI INFORMATICE Capitolul I. REȚEAUA INFORMATICĂ A UNIVERSITĂȚII ECOLOGICE DIN BUCUREȘTI Art. 1. Rețeaua Informatică a U REGULAMENT DE UTILIZARE A REȚELEI INFORMATICE Capitolul I. REȚEAUA INFORMATICĂ A UNIVERSITĂȚII ECOLOGICE DIN BUCUREȘTI Art. 1. Rețeaua Informatică a Universității Ecologice din București (RI-UEB) cuprinde

Mai mult

Microsoft Word - MI_05_009_Prescriere_1.doc

Microsoft Word - MI_05_009_Prescriere_1.doc SISTEM INFORMATIC UNIC INTEGRAT AL ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA Versiune document : 1.1 RELEASED Creat: 11.05.2012 Ultima actualizare: 05.07.2012 Acest document a fost realizat şi avizat de: Nume

Mai mult

Microsoft Word - Guidelines Websites_legal requirements_ro.docx

Microsoft Word - Guidelines Websites_legal requirements_ro.docx GHID PENTRU WEBSITE Necesități legale de avut în vedere la momentul creări website-ului Versiune Data Actualizare 1.1 03/2019 Autor: Isabelle DOYON Digital Counsel Legal Department Contents Preambul...

Mai mult

Ghid de utilizare al serviciului VB24 Web 1

Ghid de utilizare al serviciului VB24 Web 1 Ghid de utilizare al serviciului VB24 Web 1 Cuprins: 1. Introducere... 3 2. Activarea serviciului Web-banking... 4 3. Cardurile și conturile mele... 7 3.1 Blocare card... 7 3.2 Reemitere card... 8 3.3

Mai mult

Utilizare Internet

Utilizare Internet Curs 3 LAN Local Area Network acopera distante maxim de ordinul km WAN Wide Area Network poate acoperi intreaga lume Internetul e cea mai mare WAN Stea: toate nodurile sunt conectate la un nod central

Mai mult

AdVision este un software de narrowcasting, destinat tuturor celor care administrează conţinut pe o reţea de monitoare. Fie că este vo

AdVision este un software de narrowcasting, destinat tuturor celor care administrează conţinut pe o reţea de monitoare. Fie că este vo AdVision este un software de narrowcasting, destinat tuturor celor care administrează conţinut pe o reţea de monitoare. Fie că este vorba de difuzare simultană pe mai multe ecrane a unui conţinut fix sau

Mai mult

DCS-2330L_A1_QIG_v1.00(EU).indd

DCS-2330L_A1_QIG_v1.00(EU).indd HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L GHID DE INSTALARE RAPIDĂ CONŢINUTUL PACHETULUI HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L ADAPTOR DE ALIMENTARE ADAPTOR CABLU ETHERNET (CAT5 UTP) CONECTAŢI

Mai mult

PROGRAMA DE EXAMEN

PROGRAMA DE EXAMEN CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU EVALUAREA COMPETENŢELOR DIGITALE EXAMENUL DE BACALAUREAT 2014 PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU EVALUAREA COMPETENŢELOR DIGITALE I. STATUTUL

Mai mult

..MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETARII STIINTIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA.I CENTRUL DE DEZVOLTARE ACADEMICĂ. FIŞA DISCIPLINEI (CO

..MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETARII STIINTIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA.I CENTRUL DE DEZVOLTARE ACADEMICĂ. FIŞA DISCIPLINEI (CO FIŞA DISCIPLINEI (COD FI3504) 1. Date despre program 1.1. Institutia de învătământ superior UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA 1.2. Facultatea FIZICA 1.3. Departamentul FIZICA 1.4. Domeniul de studii

Mai mult

Europass CV

Europass CV INFORMAȚII PERSONALE DUMITRACHE Mihail Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti, Str. Edgar Quinet 5-7, Bucureşti, 010017 +40-21-3116835 mihaildu[at]yahoo.com Sexul Masculin Naționalitatea Română

Mai mult

LicitatiaPublica.ro

LicitatiaPublica.ro Servicii de radiologie si imagistica - RADIOLOGIE,TOMOGRAFIE COMPUTERIZATA SI REZONANTA MAGNETICA NUCLEARA Detalii ------------------- Organizator: Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta Localizare:

Mai mult

NATIV SECURIZATE, INTUITIV PROIECTATE imagerunner ADVANCE de generaţia a treia, ediţia a 3-a Gama de dispozitive multifuncţionale color şi alb-negru p

NATIV SECURIZATE, INTUITIV PROIECTATE imagerunner ADVANCE de generaţia a treia, ediţia a 3-a Gama de dispozitive multifuncţionale color şi alb-negru p NATIV SECURIZATE, INTUITIV PROIECTATE imagerunner ADVANCE de generaţia a treia, ediţia a 3-a Gama de multifuncţionale color şi alb-negru pentru birou 2018 Copier MFP Line of the Year Portofoliul imagerunner

Mai mult

Regulamentul de desfășurare a Programului de loialitate 1. Definiții Abonat Moldcell persoană fizică, abonat al serviciilor de comunicații electronice

Regulamentul de desfășurare a Programului de loialitate 1. Definiții Abonat Moldcell persoană fizică, abonat al serviciilor de comunicații electronice Regulamentul de desfășurare a Programului de loialitate 1. Definiții Abonat Moldcell persoană fizică, abonat al serviciilor de comunicații electronice Moldcell. Participant Abonatul Moldcell care corespunde

Mai mult

Utilizarea Internetului in Afaceri FSEGA, UBB Lect.univ.dr. Daniel Mican LABORATOR 1. Google Drive, Google Calendar, WeTr

Utilizarea Internetului in Afaceri FSEGA, UBB Lect.univ.dr. Daniel Mican LABORATOR 1. Google Drive, Google Calendar, WeTr LABORATOR 1. Google Drive, Google Calendar, WeTransfer.com PREZENTAREA LUCRARII DE LABORATOR Lucrarea de laborator isi propune sa prezinte modul de utilizare al instrumentelor Google Drive, Google Calendar,

Mai mult

Manual de utilizare Room Booking System

Manual de utilizare Room Booking System Manual de utilizare Room Booking System Cuprins 1. Autentificare 2. Utilizare aplicatie 2.1. Manage Reservation 2.2. Rooms 2.3. Manage Users 2.4. View Reservations 3. Sectiuni Adaugare/Editare 3.1 Adauga

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI 25% extra reducere la achizitia de televizoare Samsung gama 2019 Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI Organizatorul campaniei 25% ext

REGULAMENTUL CAMPANIEI 25% extra reducere la achizitia de televizoare Samsung gama 2019 Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI Organizatorul campaniei 25% ext REGULAMENTUL CAMPANIEI 25% extra reducere la achizitia de televizoare Samsung gama 2019 Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI Organizatorul campaniei 25% extra reducere la achizitia de televizoare Samsung gama

Mai mult

GHID PENTRU RESETAREA PAROLEI Informații Generale Din dorința de a facilita procesul de autentificare, chiar dacă nu mai cunoașteti datele necesare, a

GHID PENTRU RESETAREA PAROLEI Informații Generale Din dorința de a facilita procesul de autentificare, chiar dacă nu mai cunoașteti datele necesare, a GHID PENTRU RESETAREA PAROLEI Informații Generale Din dorința de a facilita procesul de autentificare, chiar dacă nu mai cunoașteti datele necesare, au fost implementate 2 opțiuni de resetare automată

Mai mult

Politica de confidenţialitate Această politică ("Politica de confidențialitate") descrie practicile cu privire la datele personale pe care le colectăm

Politica de confidenţialitate Această politică (Politica de confidențialitate) descrie practicile cu privire la datele personale pe care le colectăm Politica de confidenţialitate Această politică ("Politica de confidențialitate") descrie practicile cu privire la datele personale pe care le colectăm prin web-site-ul https://primariabuzau.ro/ ( site

Mai mult

ÎS CENTRUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE CENTRUL DE CERTIFICARE A CHEILOR PUBLICE POLITICA de utilizare a certificatelor SSL Iunie 2013 Chişinău 2013

ÎS CENTRUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE CENTRUL DE CERTIFICARE A CHEILOR PUBLICE POLITICA de utilizare a certificatelor SSL Iunie 2013 Chişinău 2013 ÎS CENTRUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE CENTRUL DE CERTIFICARE A CHEILOR PUBLICE Iunie 2013 Chişinău 2013 CUPRINS I. Termeni și abrevieri... 3 1.1. Abrevieri... 3 1.2. Termeni... 3 II. Context... 4 2.1.

Mai mult

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE CHILL FM valabilă la data de Website-ul și aplicația Chill FM (denumite în continuare în mod c

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE CHILL FM valabilă la data de Website-ul   și aplicația Chill FM (denumite în continuare în mod c POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE CHILL FM valabilă la data de 10.07.2019 Website-ul www.chillfm.ro și aplicația Chill FM (denumite în continuare în mod colectiv Chill FM ) sunt operate de către RCS & RDS

Mai mult

HP Photosmart C7100 All-in-One series Ghid cu noţiuni de bază

HP Photosmart C7100 All-in-One series Ghid cu noţiuni de bază HP Photosmart C7100 All-in-One series Ghid cu noţiuni de bază HP Photosmart C7100 All-in-One series Ghid cu noţiuni de bază 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe şi sigla Acrobat sunt mărci

Mai mult