Visual FoxPro

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Visual FoxPro"

Transcriere

1 BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL , , , , , , , , I. VENITURI CURENTE , , , , , , , , A. VENITURI FISCALE 399.3, , , , , , , , A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL , , , , , , , , A1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE.300,00 700,00 500,00 500,00 600,00.385,10.39,00.396, IMPOZIT PE PROFIT.300,00 700,00 500,00 500,00 600,00.385,10.39,00.396, Impozit pe profit de la agentii economici.300,00 700,00 500,00 500,00 600,00.385,10.39,00.396, A1. Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice , , , , , , , , IMPOZIT PE VENIT 4.000, , , ,00 900, , , , Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 4.000, , , ,00 900, , , , COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL VENIT , , , , , , , , Cote defalcate din impozitul pe venit , , , , , , , , Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 1.888,00 47,00 47,00 47,00 47, , , , A3 Impozite si taxe pe proprietate , , , , , , , , IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE , , , , , , , , Impozit si taxa pe cladiri , , , , , , , , Impozit si taxa pe teren , , , ,00.500, , , , Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru.500,00 550,00 800,00 800,00 350,00.59,50.600,00.605, Alte impozite si taxe pe proprietate 5.000, , , ,00 500, , , , A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii , , , , , , , ,1 110 SUME DEFALCATE DIN TVA , , , , , , , , Sume defalcate din taxa pe valoarea

2 adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 Municipiului Bucuresti , , , , , , , , Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 7.368, ,09 18,00 18,00 18, , , , TAXE PE SERVICII SPECIFICE 140,00 50,00 30,00 40,00 0,00 145,18 145,60 145, Impozit pe spectacole 140,00 50,00 30,00 40,00 0,00 145,18 145,60 145, TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI 18.70, , , , , , , , Impozit pe mijloacele de transport , , , , , , , , Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 70,00 180,00 180,00 00,00 160,00 746,64 748,80 750, C. Venituri nefiscale , , , , , , , , C1. Venituri din proprietate 0.00, , , , , , , , VENITURI DIN PROPRIETATE 0.00, , , , , , , , Venituri din concesiuni si inchirieri 18.70, , , , , , , , Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 18.70, , , , , , , , Venituri din dividende 1.300,00 700,00 300,00 300, , , , Venituri din dividende de la alti platitori 1.300,00 700,00 300,00 300, , , , C. Vanzari de bunuri si servicii 9.968, ,07 5.5, , , , , , VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI ,0 1.15, , , , ,4 4.73, , Venituri din prestari de servicii 3.505,0 974,07 896,93 870,50 763, , , , Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 600,00 150,00 160,00 150,00 140,00 6,0 64,00 65, Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,15 4,16 4, Alte venituri din prestari de servicii

3 BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 si alte activitati 6.000,00.500, , VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, 3 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 ELIBERARI PERMISE 3.300,00 800,00 800,00 850,00 850,00 3.4, , , Taxe extrajudiciare de timbru 3.300,00 800,00 800,00 850,00 850,00 3.4, , , AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 1.500,00.700,00.300, , , , , , Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale ,00.500,00.000, , , , , , Alte amenzi, penalitati si confiscari 1.000,00 00,00 300,00 300,00 00, , , , DIVERSE VENITURI 4.040, , ,10 800,00 700, , , , Taxe speciale.700,00 700,00 700,00 700,00 600,00.799,90.808,00.813, Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica 340,10 76,00 64,10 35,68 353, Alte venituri 1.000,00 400,00 400,00 100,00 100, , , , TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 19,00 19, Donatii si sponsorizari 19,00 19, Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local , ,6-9.85, , , , , , Varsaminte din sectiunea de functionare , ,6 9.85, , , , , , Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 5.36,34.370, ,37 931,0 433, , , ,00 40 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 3.749, ,0 1.50,37 84,0 344,43 114,07 114,40 114,6 401 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 850,17 190,00 660, Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(fen) postaderare.789,03 836,70 836,70 836,70 78, Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolieri 88,00 8,00 60,00 91,6 91,5 91, Subventii de la bugetul de stat pentru

4 BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 4 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 finantarea sanatatii,00 5,50 5,50 5,50 5,50,81,88,9 430 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 1.577, ,14 89,00 89,00 89, , , , Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului 356,00 89,00 89,00 89,00 89,00 369,17 370,4 370, Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invamantul de masa 1.1,14 1.1, ,3 1.69,99 1.7, SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARII , , , , 6.34, ,90 139, Fondul European de Dezvoltare Regionala , , , , , Fondul de Coeziune , , , , , Mecanismul financiar SEE , , , , , ,90 139, VENITURI PROPRII , , , , , , , , TOTAL CHELTUIELI , , , , , , , ,73 01 CHELTUIELI CURENTE , , , , , , , ,9 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL , , , , , , , , Cheltuieli salariale in bani , , , , , Salarii de baza , , , , , Sporuri pentru conditii de munca.134,98 578,00 588,00 481,00 487, Alte sporuri 1.06,65 75,56 78,05 31,33 41, Fond pentru posturi ocupate prin cumul 47,90 1,0 1,0 10,80 1, Fond aferent platii cu ora 4.179,4 1.13, ,45 494,09 1.9, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 917,00 171,00 550,00 10,00 76, Indemnizatii de delegare 31,00 11,00 10,00 5,00 5, Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 17,1 17, Alte drepturi salariale in bani 3.07, ,00 733,00 683,00 66, Contributii 6.578, , , , , Contributii de asigurari sociale de stat , , , , ,79

5 BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/ Contributii de asigurari de somaj 617,50 165,71 170,30 147,74 133, Contributii de asigurari sociale de sanatate 6.190, , , , , Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 14,19 57,49 60,3 47,97 48, Contributii pentru concedii si indemnizatii 1.076,47 83,50 91,40 49,7 51,85 5 Estimari 017 Estimari 018 Estimari TITLUL II BUNURI SI SERVICII 9.14, , ,50.67, , , , ,6 001 Bunuri si servicii , , , , , Furnituri de birou 767,35 46,53 06,14 178,34 136, Materiale pentru curatenie 70,71 196,11 191,51 159,3 155, Incalzit, iluminat si forta motrica 6.059, , , , , Apa, canal si salubritate , , , , , Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 1.159,83 388,58 30,74 61,94 06, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1.068,9 39,44 9,06 9,86 16, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare , , , ,15.958,58 00 Reparatii curente.403, , , ,50.310,9 003 Hrana 538,00 150,00 150,00 145,00 93, Hrana pentru oameni 538,00 150,00 150,00 145,00 93, Medicamente si materiale sanitare 148,50 143,50 1,5,00 1, Medicamente 60,50 55,50 1,5,00 1, Materiale sanitare 88,00 88, Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.18,60 363,75 83,93 40,68 150, Uniforme si echipament 6,00 54,00 4,00 3,00 1, Lenjerie si accesorii de pat 3,50 3, Alte obiecte de inventar 1.153,10 309,75 79,93 414,18 149,4 006 Deplasari, detasari, transferari 179,50 64,50 5,50 31,50 31, Deplasari interne, detasari, transferari 146,50 5,50 41,50 6,50 6, Deplasari in strainatate 33,00 1,00 11,00 5,00 5, Materiale de laborator 8,41 1,35 4,70, Carti, publicatii si materiale

6 BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 documentare 38,50 13,00 7,00 11,5 7,5 013 Pregatire profesionala 103,95 46,54 35,35 13,36 8, Protectia muncii 44,78 17,19 10,53 10,70 6,36 04 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 300,08 54,81 15,7 10, Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 300,08 54,81 15,7 10, Alte cheltuieli 6.978,47.955, , ,04 1.4, Protocol si reprezentare 10,00 50,00 40,00 0,00 10, Chirii 570,00 15,00 15,00 139,00 17, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 6.88,47.753,8 1.39, , ,51 6 Estimari 017 Estimari 018 Estimari TITLUL III DOBANZI 8.760, , ,5 1.69,98.877, , , , Dobanzi aferente datoriei publice interne 8.760, , ,5 1.69,98.877, Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 8.760, , ,5 1.69,98.877,65 40 TITLUL IV SUBVENTII 4.130, , , , , , , , Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 7.487,80.500, , , , Alte subventii , , , , ,00 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE , , , ,58.695, , , , Transferuri curente 1.788, , , ,58.695, Transferuri catre institutiile publice 1.316, , ,8.959,83.594, Actiuni de sanatate 5,00 5, Transferuri din bugetul local catre bugetul judetului pentru finantarea claselor de invatamant de masa organizate in unitatile de invatamant special 447,00 110,54 115, 119,75 101, Transferuri de capital 1.008, , Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 1.000, , Alte transferuri de capital catre institutii publice 8,0 8,0

7 BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 7 Estimari 017 Estimari 018 Estimari TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 0.510,67.931,88 4.0, , , , , , A. Transferuri interne 0.510,67.931,88 4.0, , , Investitii ale agentilor economici cu capital de stat 0.478,67.899,88 4.0, , , Alte transferuri curente interne 3,00 3,00 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 19.15, , Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 37,43 37, Cheltuieli neeligibile 37,43 37, Programe din Fondul de Coeziune (FC) 36,70 36, Cheltuieli neeligibile 36,70 36, Mecanismul financiar SEE , , Finantarea nationala.789,03.789, Finantarea externa nerambursabila , , Cheltuieli neeligibile 347,80 347,80 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 17.38, , , , , , , , Ajutoare sociale 17.38, , , , , Ajutoare sociale in numerar 17.38, , , , ,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 4.466, , , ,5 713, , , , Asociatii si fundatii 4.066, , , ,5 713, Sustinerea cultelor 400,00 00,00 00,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 61.16, , , , , , , ,13 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 61.16, , , , , , , , Active fixe 55.00, , , ,5.464, Constructii 660,00 0,00 344,00 86,00 10, Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 697,68 309,68 88,00 100, Alte active fixe , , , ,5.454, Reparatii capitale aferente activelor fixe 5.961, , , , ,60 79 OPERATIUNI FINANCIARE , , , , , , , ,68 81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE , , , , , , , ,68

8 BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/ Rambursari de credite externe , , , Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale , , ,6 810 Rambursari de credite interne 6.043, ,0 58, ,01 388, Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 6.043, ,0 58, ,01 388, Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE ,37.553,78 570, , ,80 8 Estimari 017 Estimari 018 Estimari Partea I-a Servicii publice generale , , , ,48 8.6, , , , AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 8.813, , , , , , , ,80 01 CHELTUIELI CURENTE 7.784, , , , , , , ,93 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0.173, , , , , , ,9 1.00, Cheltuieli salariale in bani , , , , , Salarii de baza 1.300, , ,00.900,00.400, Sporuri pentru conditii de munca 1.7,00 350,00 350,00 300,00 7, Alte sporuri 560,00 160,00 160,00 10,00 10, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 516,00 170,00 150,00 10,00 76, Indemnizatii de delegare 30,00 10,00 10,00 5,00 5, Alte drepturi salariale in bani 1.886,00 800,00 500,00 300,00 86, Contributii 3.609, , ,00 878,00 694, Contributii de asigurari sociale de stat.5,00 710,00 700,00 600,00 51, Contributii de asigurari de somaj 80,00 5,00 1,00 0,00 14, Contributii de asigurari sociale de sanatate 851,00 50,00 50,00 0,00 131, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 4,00 8,00 7,00 5,00 4, Contributii pentru concedii si indemnizatii 13,00 33,00 33,00 33,00 33,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 7.611, , , , , , , , Bunuri si servicii 4.691, , ,00 980,00 70, Furnituri de birou 355,00 10,00 100,00 80,00 55,00

9 BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/ Materiale pentru curatenie 10,00 40,00 35,00 5,00 0, Incalzit, iluminat si forta motrica 760,00 400,00 150,00 150,00 60, Apa, canal si salubritate 66,00 0,00 16,00 15,00 15, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 680,00 50,00 180,00 150,00 100, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 100,00 50,00 30,00 10,00 10, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare.610,00 800,00 800,00 550,00 460,00 00 Reparatii curente 100,00 50,00 50, Bunuri de natura obiectelor de inventar 315,00 115,00 100,00 50,00 50, Uniforme si echipament 15,00 15, Alte obiecte de inventar 300,00 100,00 100,00 50,00 50, Deplasari, detasari, transferari 170,00 60,00 50,00 30,00 30, Deplasari interne, detasari, transferari 140,00 50,00 40,00 5,00 5, Deplasari in strainatate 30,00 10,00 10,00 5,00 5, Carti, publicatii si materiale documentare 10,00 5,00 3,00, Pregatire profesionala 0,00 10,00 10, Protectia muncii 5,00 5, Alte cheltuieli.300, ,00 330,00 30,00 310, Protocol si reprezentare 10,00 50,00 40,00 0,00 10, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii.180, ,00 90,00 300,00 300,00 9 Estimari 017 Estimari 018 Estimari CHELTUIELI DE CAPITAL 1.05,68 177,68 5,00 36, , , ,76 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1.05,68 177,68 5,00 36, , , , Active fixe 1.05,68 177,68 5,00 36, Constructii 610,00 334,00 76, Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 311,68 73,68 188,00 50, Alte active fixe 104,00 104,00 79 OPERATIUNI FINANCIARE 3,94 3,94 4,09 4,10 4,11 81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 3,94 3,94 4,09 4,10 4, Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu

10 BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 finantare UE 3,94 3,94 10 Estimari 017 Estimari 018 Estimari Autoritati executive si legislative 8.813, , , , , , , , Autoritati executive 8.813, , , , , , , , ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 1.99,00 379, ,00 307,50 61,50.065,70.071,68.075,66 01 CHELTUIELI CURENTE 1.99,00 379, ,00 307,50 61,50.065,70.071,68.075,66 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.53,00 319,70 706,50 73,00 3, , , , Cheltuieli salariale in bani 1.335,00 60,00 650,00 9,00 196, Salarii de baza 719,00 00,00 190,00 179,00 150, Sporuri pentru conditii de munca 76,00 0,00 0,00 0,00 16, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 400,00 400, Alte drepturi salariale in bani 140,00 40,00 40,00 30,00 30, Contributii 197,00 59,70 56,50 44,00 36, Contributii de asigurari sociale de stat 130,00 40,00 37,00 30,00 3, Contributii de asigurari de somaj 6,00 1,70 1,50 1,50 1, Contributii de asigurari sociale de sanatate 50,00 15,00 15,00 10,00 10, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 3,00 1,00 1,00 0,50 0, Contributii pentru concedii si indemnizatii 8,00,00,00,00,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 460,00 59,30 337,50 34,50 8,70 477,0 478,40 479,3 001 Bunuri si servicii 158,00 57,30 37,50 34,50 8, Furnituri de birou 13,00 4,00 5,00,00, Incalzit, iluminat si forta motrica 9,00 15,00 5,00 5,00 4, Apa, canal si salubritate,80, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 51,00 15,00 1,00 1,00 1, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional,00 0,50 0,50 0,50 0, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 60,0 0,00 15,00 15,00 10,0 005 Bunuri de natura obiectelor de inventar,00,00

11 00530 Alte obiecte de inventar,00,00 BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII Alte cheltuieli 300,00 300, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 300,00 300, Servicii publice comunitare de Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/ Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 evidenta a persoanelor 1.9,00 379,00 344,00 307,50 61, , , , Alte servicii publice generale 700,00 700,00 75,90 78,00 79, TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI 9.060, , ,5 1.69,98.997, , , ,17 01 CHELTUIELI CURENTE 9.060, , ,5 1.69,98.997, , , ,17 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 300,08 54,81 15,7 10,00 311,18 31,08 31,68 04 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 300,08 54,81 15,7 10, Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 300,08 54,81 15,7 10,00 30 TITLUL III DOBANZI 8.760, , ,5 1.69,98.877, , , , Dobanzi aferente datoriei publice interne 8.760, , ,5 1.69,98.877, Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 8.760, , ,5 1.69,98.877, Partea II-a Aparare, ordine publica si siguranta nationala 4.917, ,5 1.95, , , , , , ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 4.917, ,5 1.95, , , , , ,57 01 CHELTUIELI CURENTE 4.917, ,5 1.95, , , , , ,57 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 10,00 10,00 10,37 10,40 10,4 001 Bunuri si servicii 10,00 10, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 10,00 10,00 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 4.907, ,5 1.95, , , , , , Transferuri curente 4.907, ,5 1.95, , , Transferuri catre institutiile publice 4.907, ,5 1.95, , , Ordine publica 4.907, ,5 1.95, , , , , , Politie locala 4.907, ,5 1.95, , , , , , Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila

12 BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 nonmilitara) 10,00 10,00 10,37 10,40 10, Partea III-a Cheltuieli social-culturale 9.451, , , , , , , , INVATAMANT , , , , , , , ,55 01 CHELTUIELI CURENTE , , , , , , , ,40 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL , , , , , , , , Cheltuieli salariale in bani 89.9, , , , , Salarii de baza , ,70.63, , , Sporuri pentru conditii de munca 1,00 3,00 3,00 3,00 3, Alte sporuri 466,65 115,56 118,05 111,33 11, Fond pentru posturi ocupate prin cumul 47,90 1,0 1,0 10,80 1, Fond aferent platii cu ora 4.179,4 1.13, ,45 494,09 1.9, Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 17,1 17, Contributii 0.138, , , , , Contributii de asigurari sociale de stat 13.97, , , ,5 3.08, Contributii de asigurari de somaj 473,35 13,31 13,0 110,74 107, Contributii de asigurari sociale de sanatate 4.676,19 1.4, , , , Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 168,35 43,19 46,93 38,37 39, Contributii pentru concedii si indemnizatii 848,60,00 33,90 193,05 199,65 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 15.41, , , , , , , , Bunuri si servicii 11.87, , ,9 1.98,77.31, Furnituri de birou 3,35 59,53 61,14 56,84 54, Materiale pentru curatenie 437,71 105,11 11,51 107,3 11, Incalzit, iluminat si forta motrica 7.871, ,00.458, , , Apa, canal si salubritate 1.794,00 474,00 508,00 33,00 480, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 354,83 90,58 91,74 88,14 84, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 169,9 41,94 43,56 43,36 40, Alte bunuri si servicii pentru

13 BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 intretinere si functionare 1.013,71 99,48 18,97 6,5 69,01 00 Reparatii curente.54,79 38,00 53,00 789,00 605, Medicamente si materiale sanitare 7,50,50 1,5,00 1, Medicamente 7,50,50 1,5,00 1, Bunuri de natura obiectelor de inventar 389,60 145,5 8,93 90,68 70, Uniforme si echipament,00, Lenjerie si accesorii de pat 3,50 3, Alte obiecte de inventar 384,10 143,5 8,93 87,18 70, Deplasari, detasari, transferari 1,50 0,50 0,50 0, Deplasari interne, detasari, transferari 1,50 0,50 0,50 0, Materiale de laborator 8,41 1,35 4,70, Carti, publicatii si materiale documentare 5,50 5,00 4,00 9,5 7,5 013 Pregatire profesionala 71,95 8,54 3,35 11,36 8, Protectia muncii 18,78 4,19 4,53 6,70 3, Alte cheltuieli 761,87 19, 06,10 19,04 171, Chirii 570,00 15,00 15,00 139,00 17, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 191,87 40, 54,10 53,04 44,51 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 13 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 ADMINISTRATIEI PUBLICE 447,00 110,54 115, 119,75 101,49 463,54 464,88 465, Transferuri curente 447,00 110,54 115, 119,75 101, Transferuri din bugetul local catre bugetul judetului pentru finantarea claselor de invatamant de masa organizate in unitatile de invatamant special 447,00 110,54 115, 119,75 101,49 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3,00 3,00 33,18 33,8 33, A. Transferuri interne 3,00 3, Alte transferuri curente interne 3,00 3,00 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 6,90 6, Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 6,90 6, Cheltuieli neeligibile 6,90 6,90

14 BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/ Estimari 017 Estimari 018 Estimari TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 1.1,14 1.1, ,3 1.69,97 1.7, Ajutoare sociale 1.1,14 1.1, Ajutoare sociale in numerar 1.1,14 1.1,14 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.441,60 45,00 45,00 315,00 76, , ,6 1.50,15 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1.441,60 45,00 45,00 315,00 76, , ,6 1.50, Active fixe 415,00 00,00 15, Alte active fixe 415,00 00,00 15, Reparatii capitale aferente activelor fixe 1.06,60 45,00 5,00 100,00 76,60 79 OPERATIUNI FINANCIARE , ,00 81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE , , Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE , , Invatamant prescolar si primar , ,3 4.68, ,1 3.0, , , , Invatamant prescolar , ,3 4.68, ,1 3.0, , , , Invatamant secundar 16.19, , , , , , , , Invatamant secundar inferior 3.619, , , , , , , , Invatamant secundar superior 93.57, , , , , ,0 8.34, , Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 184,9 184,9 191,10 191,66 19, SANATATE 7.08,40.05,00 807,00 807, , , , ,15 01 CHELTUIELI CURENTE 4.305, ,00 807,00 807,00 716, , , ,0 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.097,0 796,00 796,00 796,00 709,0 3.11,80 3.1,09 3.7, Cheltuieli salariale in bani.58,00 650,00 650,00 650,00 578, Salarii de baza.038,00 500,00 540,00 495,00 503, Sporuri pentru conditii de munca 0,00 50,00 60,00 55,00 55, Alte drepturi salariale in bani 70,00 100,00 50,00 100,00 0, Contributii 569,0 146,00 146,00 146,00 131, Contributii de asigurari sociale de stat 400,00 103,00 103,00 103,00 91, Contributii de asigurari de somaj 1,00 3,00 3,00 3,00 3, Contributii de asigurari sociale de sanatate 13,00 34,00 34,00 34,00 30,00

15 Contributii de asigurari pentru BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 accidente de munca si boli profesionale 4,00 1,00 1,00 1,00 1, Contributii pentru concedii si indemnizatii 1,0 5,00 5,00 5,00 6,0 15 Estimari 017 Estimari 018 Estimari TITLUL II BUNURI SI SERVICII 183,00 154,00 11,00 11,00 7,00 189,77 190,3 190, Bunuri si servicii 4,00 13,00 11,00 11,00 7, Furnituri de birou 8,00 4,00,00, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 4,00 1,00 1,00 1,00 1, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 30,00 8,00 8,00 8,00 6, Medicamente si materiale sanitare 136,00 136, Medicamente 51,00 51, Materiale sanitare 85,00 85, Bunuri de natura obiectelor de inventar 5,00 5, Alte obiecte de inventar 5,00 5,00 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.05, , , , , Transferuri curente 5,00 5, Actiuni de sanatate 5,00 5, Transferuri de capital 1.000, , Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 1.000, ,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 50,00 50,00 51,85 5,00 5,10 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 50,00 50,00 51,85 5,00 5, Active fixe 50,00 50, Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 50,00 50,00 79 OPERATIUNI FINANCIARE.853,0.853,0.958,77.967,33.973,03 81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE.853,0.853,0.958,77.967,33.973, Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE.853,0.853,0

16 66006 Servicii medicale in unitati sanitare BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/ Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 cu paturi 3.853, ,00.853, , , , Spitale generale 3.853, ,00.853, , , , Servicii de sanatate publica 3.80,0 950,00 807,00 807,00 716, , , , Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 75,00 75,00 77,78 78,00 78, Alte institutii si actiuni sanitare 75,00 75,00 77,78 78,00 78, CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 50.35, , , , , , , ,56 01 CHELTUIELI CURENTE , , , , , , , ,3 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 9.854,00.936,53.73,0.337, , , , , Bunuri si servicii 8.67,00.458,53.53, , , Materiale pentru curatenie 4,00 14,00 14,00 7,00 7, Incalzit, iluminat si forta motrica 1.798,00 840,00 450,00 300,00 08, Apa, canal si salubritate 350,00 100,00 90,00 80,00 80, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 14,00 7,00 4,00,00 1, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 40,00 10,00 110,00 100,00 90, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 6.048, , ,0 1.47, ,37 00 Reparatii curente 443,00 80,00 140,00 170,00 53, Bunuri de natura obiectelor de inventar 345,00 1,00 63,00 45,00 16, Uniforme si echipament 13,00 6,00 3,00 3,00 1, Alte obiecte de inventar 33,00 15,00 60,00 4,00 15, Protectia muncii 14,00 4,00 4,00 3,00 3, Alte cheltuieli 380,00 373,00,00 3,00, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 380,00 373,00,00 3,00,00 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 7.345, ,00.100, , , , , , Transferuri curente 7.336, ,80.100, , , Transferuri catre institutiile publice 7.336, ,80.100, , , Transferuri de capital 8,0 8, Alte transferuri de capital catre institutii publice 8,0 8,0 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

17 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 19,60 19, Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 19,60 19, Cheltuieli neeligibile 19,60 19,60 BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/ Estimari 017 Estimari 018 Estimari TITLUL XI ALTE CHELTUIELI.00,00 675,00 775,00 500,00 50, , , , Asociatii si fundatii 1.800,00 475,00 575,00 500,00 50, Sustinerea cultelor 400,00 00,00 00,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.360,1 1.30, ,1 16,00 10, , , ,4 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 3.360,1 1.30, ,1 16,00 10, , , , Active fixe 3.360,1 1.30, ,1 16,00 10, Constructii 50,00 0,00 10,00 10,00 10, Alte active fixe 3.310, , ,1 15,00 79 OPERATIUNI FINANCIARE 7.546, ,89 81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 7.546, , Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE 7.546, , Servicii culturale 100,00 50,00 50,00 103,70 104,00 104, Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 100,00 50,00 50,00 103,70 104,00 104, Servicii recreative si sportive ,1 3.79, ,3.000, , , , , Sport 3.55, , ,1 686,00 43, , , , Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement 7.16, ,53.915, , , , , , Servicii religioase 400,00 00,00 00,00 414,80 416,00 416, Alte servicii in domenile culturii, recreeri si religiei , , , ,89.159, , , ,9 680 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 9.598, , , , , , , ,3 01 CHELTUIELI CURENTE 9.51,10 7.9, , , , , , ,6 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 11.75,00.979,50.917,40.893,7.484, , , , Cheltuieli salariale in bani 9.10,86.433,00.383,00.366,00.08, Salarii de baza 7.74,38.051,00.085,00.010, , Sporuri pentru conditii de munca 554,98 155,00 155,00 103,00 141,98

18 10011 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 1,00 1, Indemnizatii de delegare 1,00 1,00 BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/ Alte drepturi salariale in bani 911,50 5,00 143,00 53,00 90, Contributii.064,14 546,50 534,40 57,7 455, Contributii de asigurari sociale de stat 1.455,08 383,00 375,00 37,00 35, Contributii de asigurari de somaj 46,15 1,70 1,60 1,50 8, Contributii de asigurari sociale de sanatate 481,40 15,00 15,00 13,00 108, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 14,84 4,30 4,30 3,10 3, Contributii pentru concedii si indemnizatii 66,67 1,50 17,50 16,67 11,00 18 Estimari 017 Estimari 018 Estimari TITLUL II BUNURI SI SERVICII.011,60 696,10 557,30 458,00 300,0.086,04.09,06.096, Bunuri si servicii 830,00 313,50 31,80 166,50 118, Furnituri de birou 9,00 9,00 8,00 7,50 4, Materiale pentru curatenie 79,00 7,00 5,00 15,00 1, Incalzit, iluminat si forta motrica 198,50 90,00 65,00 3,40 0, Apa, canal si salubritate 41,50 13,50 9,80 9,80 8, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 46,00 15,00 14,00 8,80 8, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 37,00 17,00 8,00 6,00 6, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 399,00 14,00 10,00 96,00 59,00 00 Reparatii curente 39,00 1,50 15,50 6,50 4, Hrana 538,00 150,00 150,00 145,00 93, Hrana pentru oameni 538,00 150,00 150,00 145,00 93, Medicamente si materiale sanitare 5,00 5, Medicamente,00, Materiale sanitare 3,00 3, Bunuri de natura obiectelor de inventar 53,00 36,50 8,00 5,00 3, Uniforme si echipament 3,00,00 1,00

19 BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/ Alte obiecte de inventar 30,00 14,50 7,00 5,00 3, Deplasari, detasari, transferari 8,00 4,00,00 1,00 1, Deplasari interne, detasari, transferari 5,00,00 1,00 1,00 1, Deplasari in strainatate 3,00,00 1, Carti, publicatii si materiale documentare,00, Pregatire profesionala 1,00 8,00,00, Protectia muncii 7,00 4,00,00 1, Alte cheltuieli 517,60 160,60 146,00 131,00 80, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 517,60 160,60 146,00 131,00 80,00 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 19 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 ADMINISTRATIEI PUBLICE 7,50 9,00 14,50 14,50 14,50 75,18 75,40 75, Transferuri curente 7,50 9,00 14,50 14,50 14, Transferuri catre institutiile publice 7,50 9,00 14,50 14,50 14,50 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA , , , , , , , , Ajutoare sociale , , , , , Ajutoare sociale in numerar , , , , ,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 150,00 40,00 40,00 40,00 30,00 155,55 156,00 156, Asociatii si fundatii 150,00 40,00 40,00 40,00 30,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 86,00 86,00 89,18 89,44 89,61 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 86,00 86,00 89,18 89,44 89, Active fixe 86,00 86, Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 86,00 86, Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 0.476, , , , , , , , Asistenta sociala in caz de invaliditate 0.476, , , , , , , , Asistenta sociala pentru familie si copii 4.158,00 1.5, , ,7 816, , ,3 4.33, Crese 4.096, , , ,00 795, , , , Prevenirea excluderii sociale 63,00 68,00 5,00 5,00 145,00 7,73 73,5 74, Ajutor social 63,00 68,00 5,00 5,00 145,00 7,73 73,5 74, Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 605,10 191,60 164,50 154,50 94,50 67,49 69,30 630,5

20 Alte cheltuieli in domeniul asistentei BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 0 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 sociale 605,10 191,60 164,50 154,50 94,50 67,49 69,30 630, Partea IV-a Servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape , , , , , , , , LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 7.163, , , , , , , ,96 01 CHELTUIELI CURENTE 35.17, , , , , , , ,84 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII.800, , , , , , , , Bunuri si servicii , , , , , Furnituri de birou 130,00 50,00 30,00 30,00 0, Materiale pentru curatenie 4,00 10,00 5,00 5,00 4, Incalzit, iluminat si forta motrica , , , , , Apa, canal si salubritate 36,00 95,00 80,00 31,00 30, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 10,00 10, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 340,00 100,00 100,00 70,00 70, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 3.61,00 75,00 910,00 859,00 767,00 00 Reparatii curente 567,00 170,00 150,00 100,00 147, Bunuri de natura obiectelor de inventar 109,00 39,00 30,00 30,00 10, Uniforme si echipament 9,00 9, Alte obiecte de inventar 100,00 30,00 30,00 30,00 10, Carti, publicatii si materiale documentare 1,00 1, Alte cheltuieli.719,00 890,00 600,00 550,00 679, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii.719,00 890,00 600,00 550,00 679,00 40 TITLUL IV SUBVENTII 1.400,00 361,00 336,00 336,00 367, , , , Alte subventii 1.400,00 361,00 336,00 336,00 367,00 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 8.740, , , , , , , , A. Transferuri interne 8.740, , , , , Investitii ale agentilor economici cu capital de stat 8.740, , , , ,88 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

21 POSTADERARE 71,50 71, Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 71,50 71, Cheltuieli neeligibile 71,50 71,50 BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari TITLUL XI ALTE CHELTUIELI.116,00 504,00 639,5 539,5 433,50.194,9.00,64.04, Asociatii si fundatii.116,00 504,00 639,5 539,5 433,50 70 CHELTUIELI DE CAPITAL , , ,16.899,41.94, , , ,1 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE , , ,16.899,41.94, , , , Active fixe ,7.70, , , , Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 50,00 100,00 100,00 50, Alte active fixe ,7.60, , , , Reparatii capitale aferente activelor fixe 4.935, , , , ,00 79 OPERATIUNI FINANCIARE 0.84, , , , , , ,00 81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 0.84, , , , , , , Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE 0.84, , , , Locuinte 4.741,97 44, ,40.777,51 10,00.333,66.340,4.344, Dezvoltarea sistemului de locuinte 4.741,97 44, ,40.777,51 10,00.333,66.340,4.344, Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 1.513,00 00,00 605,00 507,00 01, , , , Alimentare cu apa 1.513,00 00,00 605,00 507,00 01, , , , Iluminat public si electrificari , , , , , , , , Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale , , , , , , , , PROTECTIA MEDIULUI , ,6 5.45, , , , , ,37 01 CHELTUIELI CURENTE 35.8, ,6 4.56, , , , , ,05 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII , , , , , , , , Bunuri si servicii , , , , , Apa, canal si salubritate , , , , ,10 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.787,00 500,00 888,00 315,00 84, , , , A. Transferuri interne 1.787,00 500,00 888,00 315,00 84, Investitii ale agentilor economici cu

22 BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 capital de stat 1.787,00 500,00 888,00 315,00 84,00 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE , , Mecanismul financiar SEE , , Finantarea nationala.789,03.789, Finantarea externa nerambursabila , , Cheltuieli neeligibile 347,80 347,80 Estimari 017 Estimari 018 Estimari CHELTUIELI DE CAPITAL 770,94 68,74 58,0 30,00 799,46 801,78 803,3 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 770,94 68,74 58,0 30,00 799,46 801,78 803, Active fixe 770,94 68,74 58,0 30, Alte active fixe 770,94 68,74 58,0 30, Salubritate si gestiunea deseurilor 15.70, , , , , , , , Salubritate 15.30, , , , , , , , Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 40,00 10,00 30,00 41,48 41,60 41, Canalizarea si tratarea apelor reziduale 1.787,00 500,00 888,00 315,00 84, , , , Alte servicii in domeniul protectiei mediului , , Partea V-a Actiuni economice , , , , , , , , ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA 1.101,96 504,43 536,55 60, , , ,91 01 CHELTUIELI CURENTE 38,71 38,71 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 38,71 38, Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 38,71 38, Cheltuieli neeligibile 38,71 38,71 79 OPERATIUNI FINANCIARE 1.063,5 465,7 536,55 60, , , ,91 81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 1.063,5 465,7 536,55 60, , , , Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE 1.063,5 465,7 536,55 60,98

23 BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 3 Estimari 017 Estimari 018 Estimari Actiuni generale economice si comerciale 1.101,96 504,43 536,55 60, , , , Programe de dezvoltare regionala si sociala 1.101,96 504,43 536,55 60, , , , COMBUSTIBILI SI ENERGIE 7.875,15.971, , , , , , ,89 01 CHELTUIELI CURENTE 4.618, , , , , , , ,55 40 TITLUL IV SUBVENTII 16.30, , , ,00.000, , , , Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 1.487, ,00 487, Alte subventii , , , ,00.000,00 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 8.351,0 895, ,00.675, , , , , A. Transferuri interne 8.351,0 895, ,00.675, , Investitii ale agentilor economici cu capital de stat 8.351,0 895, ,00.675, ,60 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 36,70 36, Programe din Fondul de Coeziune (FC) 36,70 36, Cheltuieli neeligibile 36,70 36,70 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6.85, ,07 500,00 500,00 500, , , ,7 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 6.85, ,07 500,00 500,00 500, , , , Active fixe 6.85, ,07 500,00 500,00 500, Alte active fixe 6.85, ,07 500,00 500,00 500,00 79 OPERATIUNI FINANCIARE , ,4 33,89 509, , , , ,6 81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE , ,4 33,89 509, , , , ,6 810 Rambursari de credite interne 6.491, , Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 6.491, , Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE ,8 480,4 33,89 509, , Energie termica 7.875,15.971, , , , , , , TRANSPORTURI ,7 9.84, , , , , , ,91 01 CHELTUIELI CURENTE 45.14, , , , , , , ,79 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII , , , , , , , ,00

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 04/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 547.117,94 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 549.99,4 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 06/09/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 555.76,3 104.766,80

Mai mult

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 1 - mii lei- 000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 12.632,00 12.735,00 19.066,00 17.743,00 16.390,00 17.234,00 000202 I. VENITURI CURENTE

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 143.003,73 35.9,00 38.690,66 36.796,57 31.594,50 0000 I. VENITURI CURENTE 111.9,89 8.039,5 31.97,5 9.536,59.419,80 00030 A. VENITURI FISCALE 101.546,89 5.381,5

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Tit: 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.770,88 651,89 685,38 600,37 833,4 3.061,35 3.15,45 3.194,55 0000 I. VENITURI CURENTE.69,0 634,7 678,1 593,0 786,07.98,35

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro Tit: * 7 1 Estimari 016 Estimari 017 Estimari 018 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.185,4 3.513,4.198,00 1.9,00 1.55,00 9.30,5 9.458,95 9.590,59 0000 I. VENITURI CURENTE 7.093,4.317,4 1.795,00 1.714,00

Mai mult

MergedFile

MergedFile JUDET BRASOV 1 Estimari 018 Estimari 019 Estimari 00 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.917,16 1.9,34 1.616,69 1.091,45 916,68 5.44,50 5.49,30 5.779,0 0000 I. VENITURI CURENTE 4.915,16 1.90,34 1.616,69

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL BOTOSANI 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.08,76 831,96.587,40 3.407,60.01,80 3.518,30 3.34,10.501,80 0000 I. VENITURI CURENTE.573,50 719,50 648,80 693,50

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Arad CENTRALIZATOR BUGET LOCAL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 9,526.71 5,888.77 2,378.55 838.40

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral Romania Judetul Vâlcea ORAS BABENI A. INTEGRAL DE LA BUGET PE 2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 18,080.85 18,080.85 4,711.35 5,846.20 4,304.59 3,218.71 499002 VENITURI PROPRII 7,653.99 7,653.99

Mai mult

02 - centr

02 - centr BIHOR Data : 7/03/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.656,30 1.003,67 1.379,68 1.073,46 1.199,49 0000 I. VENITURI CURENTE 4.600,83 997,0 1.336,58 1.070,46 1.196,59 00030 A. VENITURI FISCALE 4.56,33

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL AN 2014 RECTIFICAREA X Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 1,678,368 303,250 1,981,618 380,674 485,923 386,476 728,545 4802 VENITURI PROPRII 560,100 10,000

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau CENTRALIZATOR BL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 5,411.70 1,373.10 1,367.20 1,365.20 1,306.20

Mai mult

buget okkk .pdf

buget okkk .pdf BRABOVA CONSILIUL LOCAL BRABOVA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.539,00 434,00 400,00 380,00 35,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.488,00 383,00 400,00 380,00 35,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.475,00 379,00

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral COMUNA GAICEANA JUDETUL BACAU BUGET RECTIFICARE LA DATA DE 10.10.2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 6,559.50 161.79 6,721.29 1,274.05 1,071.60 815.55 3,560.09 499002 VENITURI PROPRII 1,178.00 26.19

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL ALBA COMUNA SUGAG NR. /30.10.2018 Formular 11/01 BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ANUL 2018 RECTIFICARE 30.10.2018 Anexa nr.1 HCL nr. /30.10.2018 000202

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDEŢUL IASI Pag. 1 -lei- Prevederi Capi Sub Pa- Gru Ar- Ali Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol capi ra- pa/ ti- ne- Total, din anii din anul realizate alte cai constatate

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau COMUNA CLEJA BUGET GENERAL PE ANUL 2015 Formular 10 -lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 4,956,000 1,441,250 1,222,750 1,101,250 1,190,750

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro MUNICIPII TOTAL MUNICIPII Data : 4/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 19.099,0 6.059,76 5.608,95 4.847,96.58,35 0000 I. VENITURI CURENTE 19.014,0 6.036,76 5.590,95 4.89,96.556,35 00030 A. VENITURI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.993,00 643,00 501,00 45,00 44,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.953,00 641,00 501,00 45,00 386,00 00030 A. VENITURI FISCALE.03,00 64,00 515,00 453,00 413,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL IASI 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 6.175,46.078,16 1.7,90 1.743,15 631,5 0000 I. VENITURI CURENTE 6.174,03.076,73 1.7,90 1.743,15 631,5 00030 A. VENITURI FISCALE 7.073,1.9,45.139,05 1.98,40

Mai mult

Fast Report Document

Fast Report Document PROIECT BUGET 2019 SURSA A - BUGET LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 00.01 794.783.908 VENITURI PROPRII 2 49.90 671.214.448 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 701.530.498

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA ORASULUI MONEASA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.688,00 713,15 460,15 31,45 0,5 0000 I. VENITURI CURENTE 1.680,00 709,15 456,15 31,45 0,5 00030 A. VENITURI FISCALE 1.598,00 690,15 47,15 94,45

Mai mult

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod TOTAL COMUNE Data : 05/11/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.798,08 1.303,94 983,16 819,07 691,91 0000 I. VENITURI CURENTE 3.74,08 1.33,69 981,91 817,8 690,66 00030 A. VENITURI FISCALE 3.75, 1.104,69

Mai mult

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 214 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 1 -lei- Buget 214 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care credite Trim

Mai mult

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 214 Formular 1 -lei- Buget 214 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care Trim I Trim II Trim III Trim IV 215 216 217 credite

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP : 4426212 Denumire IP : COMUNA JUCU Sector bugetar

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Data : 1/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.310,76 517,16 667,40 679,70 446,50 0000 I. VENITURI CURENTE.38,50 507,70 648,80 665,60 416,40 00030 A. VENITURI FISCALE.395,50 676,50 61,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.085,00 35,00 330,00 33,00 170,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.015,00 350,00 330,00 33,00 10,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.07,00 354,00 344,00 38,00 136,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.531,40 1.00,61 1.10,00 811,50 399,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.58,40 1.197,61 1.10,00 811,50 399,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.394,00 1.151,11 1.073,50 786,10 383,9

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP : 4221136 Denumire IP : Comuna Domnesti Sector bugetar

Mai mult

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 1.225.610 256.400 1.223.796-1.814-1.814 0 0 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET Data : 04/0/ Tit: pag: 1 000110 TOTAL VENITURI-VENITURI 138.98,41 39.104,36 36.74,8 35.011,7 8.070,05 00010 I. VENITURI CURENTE 15.41,41 35.74,86 3.485,45 31.794,40 5.416,70 90010 C. Venituri

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.011 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.463,00 1.00,61 1.10,00 747,10 395,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.460,00 1.197,61 1.10,00 747,10 395,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.95,00 1.151,11 1.073,50 701,10 369,9

Mai mult

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 3.967.000 367.000 3.967.000 131.330 131.330 0 131.330 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 5002 0 50.000 0 50.000

Mai mult

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 BILANT la data de 31.12.2018 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X X 3. Active

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1,1,01 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI 74.7.000.01.000 77.70.90 74.959.5 15.74.51 1.7.54.454.979

Mai mult

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN COD INDICATORI BILANT DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL ANULUI SOLD LA SFARSITUL ANULUI 01003 1.Active fixe necorporale 0 6000 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 0 0 01004 2.Instalatii tehnice,

Mai mult

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/10.04.2013 JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 I II V SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 2.182,17 597,39 579,29 616,65 388,84 2.291,25 2.397,06

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP : 2574093 Denumire IP : COMUNA PIETRARI Sector bugetar

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 1.1.01 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

085 ANX aprobare buget local 2019.xls

085 ANX aprobare buget local 2019.xls MUNICIPIUL ROMAN Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 85 din 18.04.2019 D E N U M I R E A BUGETUL INSTITUTIILOR SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII I N D I C A T O R

Mai mult

BUG.LOCAL DECEMBRIE

BUG.LOCAL DECEMBRIE Primaria Platonesti Platonesti BUGETUL PE ANUL 2012 rectificat la data de 18 decembrie 2012 Anexa 2.38-1 Hotarârea nr.... I II V TOTAL VENITURI 1 00.01 1.666,00 160,80 1.826,80 554,00 680,20 186,00 406,60

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL 1 TOTAL VENITURI 1 00.01 179.695,00 VENITURI PROPRII 2 48.02 123.834,00 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 133.338,00

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI CURENTE 3 A. VENITURI FISCALE 4 A1. IMPOZIT PE VENIT,

Mai mult

JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRI

JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRI JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017 -

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 1.0..015 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului Sold la

Mai mult

bugprim_DARSAM_A_260684

bugprim_DARSAM_A_260684 Editat 22-JN-18 Page 53 of 246 Veniturile bugetelor locale 7,133,368.00 Impozit pe venit 030000 5,145.50 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobil 031800 5,145.50 Cote si sume defalcate

Mai mult

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 215 ŞI ESTIMĂRI

Mai mult

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 28

Mai mult

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2016 Credite de angajament an 2015 mii

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri Romania Judetul Cluj ORAS HUEDIN CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-12-2018 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 12968700 14645662 16681262 2055805 14625457 14547183 2134079 VENITURI

Mai mult

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea co

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea co HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul

Mai mult

ANEXA 1A BUGET -oct 2006_.xls

ANEXA 1A BUGET -oct 2006_.xls ROMANIA JUDETUL BACAU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU ANEXA 1 A LA HOTARAREA NR. DIN..2006 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Şl SUBCAPITOLE Şl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE

Mai mult

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL

Mai mult

JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Denumirea indicatorilor Cod Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II

JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Denumirea indicatorilor Cod Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II r&nd indicator Buget initial Infiuente +/- Total Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Sume defalcate din taxa pe

Mai mult

Asistenta sociala in caz de invaliditate xls

Asistenta sociala in caz de invaliditate xls JUDEŢUL: GALATI Unitatea administrativ - teritorială : Instituţia publică:d.g.a.s.p.c. GALATI Formular: 11/06 B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2016 ŞI ESTIMĂRI PENTRU

Mai mult

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2010; Având în vedere raportul nr.130351/2010

Mai mult

anexa 1-2 buget local.xls

anexa 1-2 buget local.xls ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 1 LA DISPOZITIA NR. 46 /28.04.2009 REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI PENTRU ANUL 2009 mii lei Program Trim I Trim II Trim III Trim

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.5.5 4.01.00.5.4.7.10.1.11.197 4.0.7 5100 0 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 949.55 97.94 911.1 90.1 90.1 710.10

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400 Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail: office@moinesti.ro www.moinesti.ro ISO

Mai mult

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 29 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANITARE RON Nr. crt Cap. Subcap. Pgf. Denumirea indicatorilor

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.176 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova ş

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.176 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova ş MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.176 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova şi a raportului de performanţă, pe anul 2015 Consiliul

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 0.0.017 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 500 TOTAL CHELTUIELI 5100 TOTAL CHELTUIELI 15.19.904 9.14.10.5.5.5.5

Mai mult

JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOL

JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOL JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE TRIMESTRE

Mai mult

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 2 ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA NR. 65 DIN BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE C

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 2 ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA NR. 65 DIN BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE C CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA 2 ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA 65 DIN 30.05.2018 BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE, PE ANUL 2018 - mii lei - Buget 2018

Mai mult

Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator PREVE- DERI ANUALE TOTAL - mii lei -

Mai mult

Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare in

Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare in Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de 31.12.2016 Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare initaile definitive Drepturi constatate Total,din care:

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA IGNESTI CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1.1.017 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI 1.5.040 1.0.190 1.0.190 1.0.190 1.99.54 10.4 1.9.717 5100

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31.03.016 1 -lei- Denumire indicor conste realize dec incasari conste de incas 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 38.933.00 15.701.050 3.071.959

Mai mult

JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE

JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2012 D E N U M I R E A I N D

Mai mult

JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei- Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- to

JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei- Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- to JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.016 1 -lei- 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 183.905.700 118.641.700 133.578.33 0.071.101 113.507. 103.950.914.048.537

Mai mult

Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL mii lei

Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL mii lei Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 211 - mii lei - Cod rând Bugetul local Bugetul instituţiilor publice

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETUL Satu Mare Oras Ardud CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-12-2016 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 10925000 11625450 13031801 2422752 10609049 10339943 2691858 VENITURI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BILANT 0.0.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0 TOTAL JUDET GALATI 0100 1.Active fixe necorporale

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 7=5-5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 45.040.1 14.55.71 45.0.70 45.0.70.9.1.040.577 11..77 5110 AUTORITATI

Mai mult

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/ PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTI

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/ PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTI JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/20.01.2014 PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017 TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

Mai mult

JUDEŢUL: ARAD Unitatea administrativ-teritorială: NADLAC Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL - VENITURI PE ANUL 2015 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L

JUDEŢUL: ARAD Unitatea administrativ-teritorială: NADLAC Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL - VENITURI PE ANUL 2015 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L JUDEŢUL: ARAD Unitatea administrativ-teritorială: NADLAC Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL - VENITURI PE ANUL TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 11269.00 VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

Mai mult

Anexa I rectif decembrie 2018.xls

Anexa I rectif decembrie 2018.xls JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 ANEXA I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021 TRIMESTRIALE TOTAL VENITURI

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETULBacau COMUNA TAMASI CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 30-06-2014 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 2766000 1357150 2951726 1342568 1609158 1433109 6443 1512174 VENITURI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro -COMUNA LIVADA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1.1.018 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 8=6-500 TOTAL CHELTUIELI 5.06.000 5..0.65.5.65.5..8 1.1 5..8 5100 0 Partea I-a SERVICII

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 900400-900500-90000-90100*) 14.11 9.07

Mai mult

JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI EST

JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI EST JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2016-2018 Buget 2015 - mii lei -

Mai mult

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETAL

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETAL JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din 20.12.2018 Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI

Mai mult

Microsoft Word - Anexa nr.10

Microsoft Word - Anexa nr.10 CATEGORIILE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI aferente bugetelor locale pe anul 2019 Anexa nr. 10 CAPITOLUL I Veniturile şi cheltuielile aferente bugetelor proprii ale judeţelor A. Venituri ( impozite, taxe şi

Mai mult

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din 24.04.2019 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE TITLURI,

Mai mult

buget local 2011 de f.xls

buget local 2011 de f.xls JUDEŢUL: OLT PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE UL 2011 VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 39375 VENITURI PROPRII

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 573 privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabil

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 573 privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabil MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 573 privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabile, pentru anul Consiliul Local al Municipiului Craiova,

Mai mult

TOTAL JUDET BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE S

TOTAL JUDET BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE S TOTL JUDET Pag. 1 Denumire indicor Executie prelimina 00 0 000 000 0004 0005 0 TOTL VENITURI-BUGET LOCL 0.10,00 16.087,00 1.86,00.507,00 4.81,00 5.48,00 I. VENITURI CURENTE 18.958,00 15.108,00 0.8,00.494,00.800,00

Mai mult

Anexa I, II,III,IV,V,VI initial.xls

Anexa I, II,III,IV,V,VI initial.xls JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 ANEXA I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2019 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022 Cod indicator PREVEDERI

Mai mult

MergedFile

MergedFile DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE JUDET BRASOV BILANT 0 0 017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.00000+050000+00000+

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro MUNICIPIUL SUCEAVA CUI: 44479 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.018 1 -lei- 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 8.031.413 14.386.186 11.735.814 77.89.13 133.906.601

Mai mult

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod bugetare 2018 bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Mai mult

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019 - ORDONATOR DE CREDITE mii lei Cap.

Mai mult