Prima instanţă:

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Prima instanţă:"

Transcriere

1 dosarul nr. 2r-930/14 D E C I Z I E 08 octombrie 2014 mun. Chişinău Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie în componenţă: Preşedintele şedinţei, judecătorul Iulia Sîrcu Judecătorii Valentina Clevadî, Ion Corolevschi examinând, fără înștiințarea participanților la proces, recursurile declarate de către Întreprinderea cu capital străin Jurnal de Chișinău Plus Societate cu răspundere limitată, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui Plahotniuc Vladimir împotriva lui Țopa Viorel, Țopa Victor, Societății cu răspundere limitată Știri Media TV și Întreprinderii cu capital străin Jurnal de Chișinău Plus Societate cu răspundere limitată, intervenient accesoriu Filat Vladimir, cu privire la apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, împotriva încheierii Curţii de Apel Chişinău din 02 aprilie 2014 prin care au fost respinse ca fiind neîntemeiate cererea Întreprinderii cu capital străin Jurnal de Chișinău Plus Societate cu răspundere limitată privind transmiterea către Curtea Supremă de Justiție a cererii de recuzare a judecătorilor Curții de Apel Chișinău și cererea aceleiași societăți cu privire la recuzarea judecătorilor Doga Anatolie, Caitaz Svetlana și Nogai Ala, și încheierii Curţii de Apel Chişinău din 06 august 2014 prin care a fost respinsă ca fiind inadmisibilă cererea de revizuire depusă de către Întreprinderea cu capital străin Jurnal de Chișinău Plus Societate cu răspundere limitată împotriva încheierii Curţii de Apel Chişinău din 02 aprilie 2014, c o n s t a t ă La 17 august 2010 Plahotniuc Vladimir a depus cerere de chemare în judecată împotriva lui Țopa Viorel, Țopa Victor, SRL Știri Media TV și ÎCS Jurnal de Chișinău Plus SRL cu privire la apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale. În motivarea acţiunii reclamantul a indicat că la 11 august 2010 a avut loc o conferință de presă unde au participat Țopa Viorel și Țopa Victor. În cadrul conferinței de presă respective, pârâții au răspândit informații defăimătoare și mincinoase, susținând că Plahotniuc Vladimir a monopolizat ilicit comerțurile cu carnea, energia electrică, importul de telefoane mobile, exportul metalelor feroase; a acaparat abuziv toate fluxurile financiare din țară, întreține legături corupționiste cu judecători și funcționari publici; în mod ilegal a devenit

2 proprietarul BC VictoriaBank SA și a postului de televiziune Prime, precum și a uzurpat puterea de stat. Tot în aceeași zi, Țopa Viorel a participat în cadrul emisiunii Cabinetul din umbră difuzată la postul de televiziune Jurnal TV, iar Țopa Victor în cadrul emisiunii Fabrica emisă de postul de televiziune Publica TV, unde de asemenea au făcut un șir de declarații ponegritoare în privința lui Plahotniuc Vladimir. Consideră reclamantul declarațiile lui Țopa Viorel și Țopa Victor făcute în cadrul conferinței de presă și emisiunilor televizate, mincinoase și denigratoare, care îi lezează onoarea, demnitatea și reputația profesională. Cere reclamantul Plahotniuc Vladimir obligarea lui Țopa Viorel și Țopa Victor să dezmintă declarațiile mincinoase răspândite în privința sa la posturile de televiziune Jurnal TV (proprietar ÎCS Jurnal de Chișinău Plus SRL) și Publica TV (proprietar SRL Știri Media TV ), obligarea posturilor de televiziune respective să difuzeze dezmințirile lui Țopa Viorel și Țopa Victor în același spațiu editorial în care au fost răspândite declarațiile denigratoare, repararea de către Țopa Viorel și Țopa Victor a prejudiciului moral cauzat în mărime de câte lei fiecare și compensarea tuturor cheltuielilor de judecată suportate în prezentul proces. Prin încheierea Judecătoriei Buiucani mun. Chișinău din 25 septembrie 2012 în proces a fost antrenat în calitate de intervenient accesoriu Primul-Ministru al Republicii Moldova, Filat Vladimir. Prin încheierea Judecătoriei Buiucani mun. Chișinău din 27 ianuarie 2014 pricina a fost primită spre examinare, cu stabilirea participanților la proces termenului pentru prezentarea probelor și probelor suplimentare. S-a stabilit data ședinței de judecată ca fiind 25 februarie Prin încheierea Judecătoriei Buiucani mun. Chișinău din 11 februarie 2014 a fost corectată greșeala mecanică strecurată în dispozitivul încheierii din 27 ianuarie 2014, fiind corectat în locul anului indicat greșit 2013 anul corect La 24 februarie 2014 ÎCS Jurnal de Chișinău Plus SRL a declarat recurs împotriva încheierilor Judecătoriei Buiucani mun. Chișinău din 27 ianuarie 2014 și 11 februarie La 25 martie 2014 ÎCS Jurnal de Chișinău Plus SRL a depus cerere de recuzare a judecătorilor Curții de Apel Chișinău, solicitând admiterea cererii și trimiterea pricinii spre examinare la o altă instanță de apel. În motivarea cererii de recuzare, ÎCS Jurnal de Chișinău Plus SRL a indicat că are suspiciuni privind lipsa de imparțialitate a judecătorilor Curții de Apel Chișinău, aceștia fiind subiecți de știri demascatoare difuzate de postul de televiziune-proprietatea dânsei Jurnal TV, iar în urma demascărilor față de magistrații vizați au fost inițiate proceduri disciplinare. Mai invocă că președintele Curții de Apel Chișinău, Pleșca Ion, ar avea relații de prietenie cu reclamantul Plahotniuc Vladimir, fapt care pune la îndoială obiectivitatea și nepărtinirea tuturor judecătorilor instanței și prejudiciază la caz interesele justiției. Susține că nu poate deduce magistraților Curții de Apel Chișinău examinarea cererii de recuzare a 2

3 completului de judecată investit cu examinarea recursurilor declarate, deoarece dânșii nu vor putea să se pronunțe în mod echidistant și obiectiv asupra respectivei cereri. Solicită ÎCS Jurnal de Chișinău Plus SRL recuzarea judecătorilor Curții de Apel Chișinău și trimiterea pricinii spre judecare la altă instanță de judecată egală în grad. La 01 aprilie 2014 ÎCS Jurnal de Chișinău Plus SRL a depus un supliment la cererea de recuzare înaintată anterior, în care a pretins ca aceasta să fie transmisă spre examinare către Curtea Supremă de Justiție, ce s-a pronunțat recent asupra unei cereri similare și a admis-o (încheierea Curții Supreme de Justiție din 26 martie 2014 în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a SC Norma Telecom SRL împotriva Ministerului Finanţelor, intervenienţi accesorii ÎS Calea Ferată din Moldova, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor şi Ministerul Justiţiei, cu privire la repararea prejudiciului material şi moral). Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 02 aprilie 2014 au fost respinse ca fiind neîntemeiate cererea ÎCS Jurnal de Chișinău Plus SRL privind transmiterea către Curtea Supremă de Justiție a cererii de recuzare a judecătorilor Curții de Apel Chișinău și cererea aceleiași societăți cu privire la recuzarea judecătorilor Doga Anatolie, Caitaz Svetlana și Nogai Ala. Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 29 aprilie 2014 recursul declarat de către ÎCS Jurnal de Chișinău Plus SRL împotriva încheierii Judecătoriei Buiucani mun. Chișinău din 27 ianuarie 2014 a fost restituit, iar recursul declarat împotriva încheierii aceleiași instanțe din 11 februarie 2014 a fost respins, cu menținerea respectivei încheieri. La 05 iunie 2014 ÎCS Jurnal de Chișinău Plus SRL a depus cerere de revizuire împotriva încheierii Curţii de Apel Chişinău din 02 aprilie 2014, cerând admiterea cererii, casarea încheierii a cărei revizuire se cere și remiterea pricinii la Curtea Supremă de Justiție pentru examinarea cererii de recuzare înaintate judecătorilor instanței de apel. Tot la 05 iunie 2014 ÎCS Jurnal de Chișinău Plus SRL a declarat recurs împotriva încheierii Curţii de Apel Chişinău din 02 aprilie 2014, cerând admiterea recursului și recuzarea judecătorilor instanței de apel. În motivarea recursului declarat, ÎCS Jurnal de Chișinău Plus SRL a invocat ilegalitatea încheierii recurate și a menționat motivele similare cu cele din cererea de revizuire. Astfel, indică recurenta că Curtea de Apel Chișinău și-a depășit atribuțiile legale la examinarea cererii de recuzare înaintate la 25 martie 2014, soluționarea acesteia ținând de competența Curții Supreme de Justiție, și a pretins că nu a fost înștiințată în modul corespunzător despre data și ora examinării cererii sale. Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 06 august 2014 a fost respinsă ca fiind inadmisibilă cererea de revizuire depusă de ÎCS Jurnal de Chișinău Plus SRL împotriva încheierii Curţii de Apel Chişinău din 02 aprilie La 22 august 2014 ÎCS Jurnal de Chișinău Plus SRL a declarat recurs împotriva încheierii Curţii de Apel Chişinău din 06 august 2014, cerând admiterea 3

4 acestuia, casarea integrală a încheierii recurate, admiterea cererii de revizuire și examinarea cererii de recuzare cu strămutarea pricinii spre examinare la o altă instanță de apel. Recurenta în motivarea recursului a invocat ilegalitatea încheierii recurate. Susține că a fost încălcată procedura legală de examinare a cererii de revizuire și anume a fost în mod neîntemeiat respinsă cererea de amânare a examinării cauzei pentru o altă dată din motivul imposibilității avocatului Pavel Dumitru de a se prezenta fiind antrenat într-o altă ședință, precum și nu s-a respectat la caz procedura legală de citare a unor participanți la proces (reprezentantul lui Țopa Viorel și Țopa Victor, avocatul Năstase Andrei, intervenientul accesoriu Filat Vladimir și SRL Știri Media TV ). Suplimentar, menționează recurenta că instanța de apel a desconsiderat în mod vădit temeiurile legale ale revizuirii invocate de dânsa, respingându-le ilegal ca fiind inadmisibile. Mai invocă că nu a fost înștiințată în mod corespunzător despre data și ora examinării cererilor sale, iar expunerea Curții de Apel Chișinău în privința cererii de recurs împotriva încheierii Curţii de Apel Chişinău din 02 aprilie 2014, este făcută cu abuz de competență jurisdicțională. Consideră că recursurile sale sunt întemeiate și susceptibile admiterii integrale. În conformitate cu art. 425 CPC, termenul de declarare a recursului împotriva încheierii este de 15 zile de la pronunţarea ei. Materialele dosarului nu atestă faptul expedierii în adresa recurentei ÎCS Jurnal de Chișinău Plus SRL a copiei de pe încheierea Curţii de Apel Chişinău din 02 aprilie 2014 (f.d , Vol. IV). Cât privește încheierea Curţii de Apel Chişinău din 06 august 2014, materialele cauzei nu conțin informații despre data expedierii copiei de pe aceasta în adresa participanților la proces și nici data când ea a parvenit către recurentă (f.d. 29, Vol. V). În circumstanţele relevate, recursurile declarate se consideră a fi depuse în termenul prevăzut de lege. La 17 septembrie 2014 în adresa lui Plahotniuc Vladimir, Țopa Viorel, Țopa Victor, SRL Știri Media TV și Filat Vladimir au fost expediate spre cunoştinţă copiile recursurilor declarate de către ÎCS Jurnal de Chișinău Plus SRL. La recursurile respective nu au fost depuse referințe. În conformitate cu art. 426 CPC, prezentul recurs se examinează fără înştiinţarea participanţilor la proces. Studiind materialele dosarului în raport cu argumentele invocate în recursurile declarate, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră că acestea urmează a fi respinse, din următoarele considerente. În conformitate cu art. 427 lit. a) CPC, instanţa de recurs după ce examinează recursul împotriva încheierii, este în drept să respingă recursul şi să menţină încheierea recurată. Potrivit art. 423 CPC, încheierea dată în primă instanţă poate fi atacată cu recurs, separat de hotărîre, de către părţi şi de ceilalţi participanţi la proces în cazurile prevăzute de prezentul cod şi de alte legi, precum şi în cazurile în care 4

5 încheierea face imposibilă desfăşurarea de mai departe a procesului. Împotriva celorlalte încheieri pronunţate în primă instanţă nu se poate face recurs. Potrivit art. 53 alin. (5) CPC, instanţa decide asupra recuzării în camera de deliberare printr-o încheiere motivată, care nu se supune nici unei căi de atac decît o dată cu fondul hotărîrii sau al deciziei. Din suportul probatoriu prezent la materialele pricinii rezultă că la 17 august 2010 Plahotniuc Vladimir a depus prezenta cerere de chemare în judecată împotriva lui Țopa Viorel, Țopa Victor, SRL Știri Media TV și ÎCS Jurnal de Chișinău Plus SRL, intervenient accesoriu Filat Vladimir, cu privire la apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale (f.d. 1-19, Vol. I). Prin încheierea Judecătoriei Buiucani mun. Chișinău din 27 ianuarie 2014 pricina a fost primită spre examinare, cu stabilirea pârâților și intervenientului accesoriu termen până la 10 februarie 2013 să prezinte probele necesare, și obligat reprezentantul reclamantului să se prezinte la 17 februarie 2013 în instanță să recepționeze probele propuse de pârâți, fiindu-i acordat un termen de până la 20 februarie 2014 pentru prezentarea probelor suplimentare. S-a stabilit data ședinței de judecată ca fiind 25 februarie 2014 (f.d , Vol. IV). Prin încheierea Judecătoriei Buiucani mun. Chișinău din 11 februarie 2014 a fost corectată greșeala mecanică strecurată în dispozitivul încheierii din 27 ianuarie 2014, fiind corectat în locul anului indicat greșit 2013 anul corect 2014 (f.d. 126, Vol. IV). La 24 februarie 2014 ÎCS Jurnal de Chișinău Plus SRL a declarat recurs împotriva încheierilor Judecătoriei Buiucani mun. Chișinău din 27 ianuarie 2014 și 11 februarie 2014 (f.d , Vol. IV). La 25 martie 2014 ÎCS Jurnal de Chișinău Plus SRL a depus cerere de recuzare a judecătorilor Curții de Apel Chișinău, solicitând admiterea cererii și trimiterea pricinii spre examinare la o altă instanță de apel (f.d , Vol. IV). Ulterior, la 01 aprilie 2014 ÎCS Jurnal de Chișinău Plus SRL a depus un supliment la cererea de recuzare înaintată anterior, în care a pretins ca aceasta să fie transmisă spre examinare către Curtea Supremă de Justiție, ce s-a pronunțat recent asupra unei cereri similare și a admis-o (încheierea Curții Supreme de Justiție din 26 martie 2014 în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a SC Norma Telecom SRL) (f.d. 181, Vol. IV). Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 02 aprilie 2014 au fost respinse ca fiind neîntemeiate cererea ÎCS Jurnal de Chișinău Plus SRL privind transmiterea către Curtea Supremă de Justiție a cererii de recuzare a judecătorilor Curții de Apel Chișinău și cererea aceleiași societăți cu privire la recuzarea judecătorilor Doga Anatolie, Caitaz Svetlana și Nogai Ala (f.d , Vol. IV). La 05 iunie 2014 ÎCS Jurnal de Chișinău Plus SRL a declarat recurs împotriva încheierii Curţii de Apel Chişinău din 02 aprilie 2014, cerând admiterea recursului și recuzarea judecătorilor instanței de apel (f.d , Vol. V). La 31 iulie 2014 reprezentantul ÎCS Jurnal de Chișinău Plus SRL, avocatul Pavel Dumitru, a înaintat cerere de amânare a ședinței de judecată, indicând că este antrenat într-o altă ședință de judecată pe marginea unui dosar 5

6 contravențional, fapt care îl împiedică să participe la examinarea prezentei cauze (f. d. 14, Vol. V). Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 06 august 2014 a fost respinsă ca fiind neîntemeiată cererea ÎCS Jurnal de Chișinău Plus SRL cu privire la amânarea ședinței de judecată, s-a dispus anexarea la dosar a cererii de recurs a aceleiași societăți împotriva încheierii Curții de Apel Chișinău din 02 aprilie 2014 care poate fi atacată numai odată cu hotărârea pronunțată asupra fondului pricinii, și a fost respinsă ca fiind inadmisibilă cererea de revizuire depusă de ÎCS Jurnal de Chișinău Plus SRL împotriva încheierii Curţii de Apel Chişinău din 02 aprilie 2014 (f.d , Vol. V). La 22 august 2014 ÎCS Jurnal de Chișinău Plus SRL a declarat recurs împotriva încheierii Curţii de Apel Chişinău din 06 august 2014, cerând admiterea acestuia, casarea integrală a încheierii recurate, admiterea cererii de revizuire și examinarea cererii de recuzare cu strămutarea pricinii spre examinare la o altă instanță de apel (f.d , Vol. V). Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie reține că cererea de recuzare a judecătorilor Curții de Apel Chișinău, a fost depusă de către ÎCS Jurnal de Chișinău Plus SRL la faza examinării recursului declarat împotriva încheierilor Judecătoriei Buiucani mun. Chișinău din 27 ianuarie 2014 și 11 februarie 2014 prin care pricina a fost primită spre examinare, nefiind emisă hotărârea judecătorească pe marginea fondului. Iar potrivit normelor de drept citate supra, încheierea prin care instanța s-a pronunțat asupra cererii de recuzare a magistraților, este susceptibilă a fi atacată doar odată cu fondul hotărârii sau al deciziei. Astfel, ținând cont de faptul că la faza actuală a examinării pricinii, Curtea Supremă de Justiție nu poate examina recursul declarat de către ÎCS Jurnal de Chișinău Plus SRL împotriva încheierii Curţii de Apel Chişinău din 02 aprilie 2014 deoarece aceasta poate fi atacată doar odată cu fondul cauzei care nu a fost la moment soluționat, respectivul recurs urmează a fi respins ca fiind depus împotriva unui act judecătoresc nesusceptibil de atac la stadia actuală de examinare a dosarului. Cu privire la recursul ÎCS Jurnal de Chișinău Plus SRL depus la 22 august 2014 împotriva încheierii Curţii de Apel Chişinău din 06 august 2014, instanța de recurs reține următoarele. Potrivit art. 451 alin. (1) CPC, cererea de revizuire se depune în scris de persoanele menţionate la art.447, indicîndu-se în mod obligatoriu temeiurile consemnate la art.449 şi anexîndu-se probele ce le confirmă. În conformitate cu art. 449 lit. b) CPC, revizuirea se declară în cazul în care au devenit cunoscute unele circumstanţe sau fapte esenţiale ale pricinii care nu au fost şi nu au putut fi cunoscute revizuentului, dacă acesta dovedeşte că a întreprins toate măsurile pentru a afla circumstanţele şi faptele esenţiale în timpul judecării anterioare a pricinii. Iar potrivit art. 449 lit. c) CPC, revizuirea se declară în cazul în care instanţa a emis o hotărîre cu privire la drepturile persoanelor care nu au fost implicate în proces. 6

7 Din materialele cauzei rezultă că la 05 iunie 2014 ÎCS Jurnal de Chișinău Plus SRL a depus cerere de revizuire împotriva încheierii Curţii de Apel Chişinău din 02 aprilie 2014, cerând admiterea cererii, casarea încheierii a cărei revizuire se cere și remiterea pricinii la Curtea Supremă de Justiție pentru examinarea cererii de recuzare înaintate judecătorilor instanței de apel. Recurenta-revizuentă ÎCS Jurnal de Chișinău Plus SRL cu referire la prevederile art. 449 lit. b) CPC a invocat drept temei de revizuire faptul că Curtea de Apel Chișinău în mod ilegal a examinat cererea de recuzare înaintată cu depășirea vădită a atribuțiilor ce i sunt conferite prin lege, examinarea cererii enunțate ținând de competența Curții Supreme de Justiție. Iar cu referire la prevederile art. 449 lit. c) CPC, recurenta-revizuentă a indicat că cauza a fost examinată în absența dânsei, nefiindu-i comunicată data și ora examinării cererii sale, fapt care a lipsit-o de posibilitate să susțină în fața instanței de judecată poziția sa. Verificând temeinicia motivelor de revizuire invocate de către revizuentă raportate la prevederile art. 449 lit. b) și c) CPC, instanţa de recurs relevă că acestea nu sunt concludente şi rezidă în interpretarea abuzivă a prevederilor art. 449 CPC. Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie reţine că în cazul când se invocă temeiul de revizuire devenirea cunoscută a unor circumstanţe sau fapte esenţiale ale pricinii care nu au fost şi nu au putut fi cunoscute revizuentului, este important ca circumstanţele sau faptele date existente obiectiv până la data pronunţării hotărârii, să fie confirmate prin prezentarea unor probe concludente. Esenţial este ca revizuentul să nu fi ştiut anterior pronunţării hotărârii a cărei revizuire se cere despre aceste circumstanţe (sau fapte) şi nici să nu fi avut posibilitatea de a le cunoaşte. Însă motivele revizuirii invocate de către recurenta ÎCS Jurnal de Chișinău Plus SRL în temeiul art. 449 lit. b) CPC nu relevă cunoaşterea a careva noi circumstanţe sau fapte esenţiale ale cauzei, dar se referă la dezacordul societăţii cu soluţia pronunţată de către Curtea de Apel Chișinău prin încheierea a cărei revizuire se cere, cu privire la respingerea cererii de recuzare înaintate magistraților acestei instanțe. Astfel, temeiurile pretinsei ilegalități a încheierii Curții de Apel Chișinău din 02 aprilie 2014 și depășirea de către această instanță a atribuțiilor ce i sunt conferite prin lege, nu se încadrează în temeiurile legale ale revizuirii și nu pot fi reținute ca acceptabile şi concludente în vederea retractării unei încheieri judecătoreşti. Nu poate fi reținut nici argumentul revizuentei ÎCS Jurnal de Chișinău Plus SRL raportat la prevederile art. 449 lit. c) CPC și anume faptul că instanţele de judecată au examinat pricina în lipsa sa, ea nefiind atrasă corespunzător în proces, din considerentele ce urmează. Se evidenţiază că temeiul de declarare a revizuirii prevăzut la art. 449 lit. c) CPC, are drept scop desfiinţarea unei hotărâri judecătoreşti în cazul când după ce hotărârea judecătorească devine irevocabilă, se constată faptul că 7

8 instanţa a emis o hotărâre cu privire la drepturile persoanelor care nu au fost implicate în proces. Însă la cazul prezentei speţe, la faza actuală a dosarului încă nu a fost pronunțată vreo hotărâre judecătorească definitivă sau irevocabilă, susceptibilă a fi atacată prin intermediul căii extraordinare, iar pretinsa neantrenare în proces a recurentei ÎCS Jurnal de Chișinău Plus SRL nu este decât declarativă, dânsa având în fața instanței de fond calitatea procesuală de pârât. Referitor la argumentul recurentei privind respingerea neîntemeiată a cererii de amânare a ședinței de judecată parvenite de la reprezentantul ÎCS Jurnal de Chișinău Plus SRL, avocatul Pavel Dumitru, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie accentuează că prin prisma art. 206 alin. (5) CPC, amânarea şedinţei la cererea reprezentantului sau participantului la proces constituie un drept şi nu o obligaţie a instanţei de judecată, astfel neamânarea şedinţei nu prezintă temei legal pentru casarea actului judecătoresc. Iar pe marginea argumentului necitării legale a altor participanți la prezentul proces reprezentantul lui Țopa Viorel și Țopa Victor, avocatul Năstase Andrei, intervenientul accesoriu Filat Vladimir și SRL Știri Media TV, instanța de recurs subliniază că temeiul recursului cu privire la neînștiințarea legală despre locul, data şi ora şedinţei de judecată poate fi invocat doar de către persoana respectivă vizată direct de necitarea legală și nu de către alți participanți la proces, precum este la caz recurenta-revizuentă ÎCS Jurnal de Chișinău Plus SRL. Alte argumente invocate în recursul declarat nu au relevanţă, deoarece nu denotă încălcarea esenţială sau aplicarea eronată a normelor de drept material sau de drept procedural, respectiv nu constituie temei pentru casare a încheierii recurate a Curții din Apel Chișinău din 06 august 2014, şi urmează a fi respinse. În lumina celor enunțate supra, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie conchide că pretinsa ilegalitate a încheierii recurate este invocată pur declarativ de către ÎCS Jurnal de Chișinău Plus SRL, iar concluzia Curţii de Apel Chişinău privind respingerea ca fiind inadmisibilă a cererii de revizuire înaintate, este justă și corectă. Din considerentele menţionate şi având în vedere faptul că încheierea Curţii de Apel Chişinău din 02 aprilie 2014 este nesusceptibilă de atac la faza actuală a dosarului, iar încheierea aceleiași instanțe din 06 august 2014 este întemeiată şi legală, argumentele invocate de către recurentă în susținerea recursului împotriva ultimei încheieri fiind neîntemeiate, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de a respinge recursurile declarate de către ÎCS Jurnal de Chișinău Plus SRL și a menține încheierea Curții de Apel Chișinău din 06 august În conformitate cu art. 427 lit. a) CPC Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, 8

9 d e c i d e: Se respinge recursul declarat de către Întreprinderea cu capital străin Jurnal de Chișinău Plus Societate cu răspundere limitată împotriva încheierii Curţii de Apel Chişinău din 02 aprilie 2014 ca fiind depus împotriva unui act judecătoresc nesusceptibil de atac la faza actuală a examinării pricinii. Se respinge recursul declarat de către Întreprinderea cu capital străin Jurnal de Chișinău Plus Societate cu răspundere limitată împotriva încheierii Curţii de Apel Chişinău din 06 august Se menţine încheierea Curţii de Apel Chişinău din 06 august 2014 în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui Plahotniuc Vladimir împotriva lui Țopa Viorel, Țopa Victor, Societății cu răspundere limitată Știri Media TV și Întreprinderii cu capital străin Jurnal de Chișinău Plus Societate cu răspundere limitată, intervenient accesoriu Filat Vladimir, cu privire la apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale. Decizia este irevocabilă din momentul emiterii. Preşedintele şedinţei, judecătorul Judecătorii Iulia Sîrcu Valentina Clevadî Ion Corolevschi 9

Dosarul nr.2r-495/16 Instanţa de fond: Judecătoria Cimişlia judecător: Z. Aramă Instanţa de apel: CA Chișinău judecători: N. Budăi, V. Efros, I. Murui

Dosarul nr.2r-495/16 Instanţa de fond: Judecătoria Cimişlia judecător: Z. Aramă Instanţa de apel: CA Chișinău judecători: N. Budăi, V. Efros, I. Murui Dosarul nr.2r-495/16 Instanţa de fond: Judecătoria Cimişlia judecător: Z. Aramă Instanţa de apel: CA Chișinău judecători: N. Budăi, V. Efros, I. Muruianu D E C I Z I E 11 mai 2016 mun. Chişinău Colegiul

Mai mult

Instanţa de fond: Judecătoria Economică de Circumscripţie Dosarul nr

Instanţa de fond: Judecătoria Economică de Circumscripţie Dosarul nr Dosarul nr. 3ra-1288/16 Instanţa de fond: Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău V. Jomiru-Niculiţă Instanţa de apel: CA Chişinău M. Ciugureanu, Gr. Daşchevici, Iu. Cotruţă Î N C H E I E R E 28 septembrie 2016

Mai mult

Dosarul nr. 2rac-175/17 Instanţa de fond: Judecătoria Bălți N. Ocerednîi Instanţa de apel: CA Bălți A. Albu, A. Toderaș, Ed. Rățoi D E C I Z I E 24 ma

Dosarul nr. 2rac-175/17 Instanţa de fond: Judecătoria Bălți N. Ocerednîi Instanţa de apel: CA Bălți A. Albu, A. Toderaș, Ed. Rățoi D E C I Z I E 24 ma Dosarul nr. 2rac-175/17 Instanţa de fond: Judecătoria Bălți N. Ocerednîi Instanţa de apel: CA Bălți A. Albu, A. Toderaș, Ed. Rățoi D E C I Z I E 24 mai 2017 mun. Chişinău Colegiul civil, comercial şi de

Mai mult

Prima instanţă:

Prima instanţă: prima instanţă: I. Ţonov (Judecătoria Căuşeni) instanţa de apel: E. Secrieru, A. Parpalac, S. Leu (Curtea de Apel Bender) D E C I Z I E dosarul nr. 3ra-522/14 11 iunie 2014 mun. Chişinău Colegiul civil,

Mai mult

dosarul nr. 2ra-522/13 prima instanţă: V. Ghedreuţan instanţa de apel: N. Marveeva, N. Chircu, V. Harmaniuc D E C I Z I E 25 aprilie 2013 mun. Chişină

dosarul nr. 2ra-522/13 prima instanţă: V. Ghedreuţan instanţa de apel: N. Marveeva, N. Chircu, V. Harmaniuc D E C I Z I E 25 aprilie 2013 mun. Chişină dosarul nr. 2ra-522/13 prima instanţă: V. Ghedreuţan instanţa de apel: N. Marveeva, N. Chircu, V. Harmaniuc D E C I Z I E 25 aprilie 2013 mun. Chişinău Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ

Mai mult

prima instanță: S.Bleșceaga instanța de apel: N.Budăi, I.Cimpoi, A.Minciună dosarul nr.3ra-810/14 D E C I Z I E 23 iulie 2014 mun. Chișinău Colegiul c

prima instanță: S.Bleșceaga instanța de apel: N.Budăi, I.Cimpoi, A.Minciună dosarul nr.3ra-810/14 D E C I Z I E 23 iulie 2014 mun. Chișinău Colegiul c prima instanță: S.Bleșceaga instanța de apel: N.Budăi, I.Cimpoi, A.Minciună dosarul nr.3ra-810/14 D E C I Z I E 23 iulie 2014 mun. Chișinău Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit

Mai mult

dosarul nr. 2rac-246/16 prima instanţă: Z. Aramă instanţa de apel: V. Pruteanu, L. Popova, A. Gavriliţa, D E C I Z I E 29 iunie 2016 mun. Chişinău Col

dosarul nr. 2rac-246/16 prima instanţă: Z. Aramă instanţa de apel: V. Pruteanu, L. Popova, A. Gavriliţa, D E C I Z I E 29 iunie 2016 mun. Chişinău Col dosarul nr. 2rac-246/16 prima instanţă: Z. Aramă instanţa de apel: V. Pruteanu, L. Popova, A. Gavriliţa, D E C I Z I E 29 iunie 2016 mun. Chişinău Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ

Mai mult

Colegiul Disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii H O T Ă R Â R E 18 iunie 2018 mun. Chişinău Nr. 211/7 Completul de admisibilitate

Colegiul Disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii H O T Ă R Â R E 18 iunie 2018 mun. Chişinău Nr. 211/7 Completul de admisibilitate Colegiul Disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii H O T Ă R Â R E 18 iunie 2018 mun. Chişinău Nr. 211/7 Completul de admisibilitatea nr. 2 al Colegiului disciplinar de pe lângă Consiliul

Mai mult

prima instanţă: O. Melniciuc instanţa de apel: N. Cernat, A. Pahopol şi A. Gavrilița dosarul nr. 2ra-2656/14 D E C I Z I E 29 octombrie 2014 mun. Chiş

prima instanţă: O. Melniciuc instanţa de apel: N. Cernat, A. Pahopol şi A. Gavrilița dosarul nr. 2ra-2656/14 D E C I Z I E 29 octombrie 2014 mun. Chiş prima instanţă: O. Melniciuc instanţa de apel: N. Cernat, A. Pahopol şi A. Gavrilița dosarul nr. 2ra-2656/14 D E C I Z I E 29 octombrie 2014 mun. Chişinău Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ

Mai mult

Prima instanţă: Judecătoria Orhei (jud. V. Varaniţă) Instanţa de apel: Curtea de Apel Chişinău (jud. N. Budăi, V. Pruteanu, I. Muruianu) DECIZIE Dosar

Prima instanţă: Judecătoria Orhei (jud. V. Varaniţă) Instanţa de apel: Curtea de Apel Chişinău (jud. N. Budăi, V. Pruteanu, I. Muruianu) DECIZIE Dosar Prima instanţă: Judecătoria Orhei (jud. V. Varaniţă) Instanţa de apel: Curtea de Apel Chişinău (jud. N. Budăi, V. Pruteanu, I. Muruianu) DECIZIE Dosarul nr.2r-212/16 23 martie 2016 mun. Chişinău Colegiul

Mai mult

prima instanţă: V. Sandu dosarul nr. 3ra-856/17 instanţa de apel: M. Guzun, N. Simciuc, Iu. Cotruţă ÎNCHEIERE 6 septembrie 2017 mun. Chişinău Colegiul

prima instanţă: V. Sandu dosarul nr. 3ra-856/17 instanţa de apel: M. Guzun, N. Simciuc, Iu. Cotruţă ÎNCHEIERE 6 septembrie 2017 mun. Chişinău Colegiul prima instanţă: V. Sandu dosarul nr. 3ra-856/17 instanţa de apel: M. Guzun, N. Simciuc, Iu. Cotruţă ÎNCHEIERE 6 septembrie 2017 mun. Chişinău Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al

Mai mult

Prima instanţă:

Prima instanţă: prima instanţă: N. Ocerednîi (Judecătoria Bălți) instanţa de apel: A. Gheorgieș, V. Harmaniuc, N. Chircu (Curtea de Apel Bălți) dosarul nr. 2ra-1942/14 D E C I Z I E 01 octombrie 2014 mun. Chişinău Colegiul

Mai mult

prima instanţă: L. Popova Dosarul nr.2rc-522/14 D E C I Z I E 26 august 2014 mun. Chişinău Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al

prima instanţă: L. Popova Dosarul nr.2rc-522/14 D E C I Z I E 26 august 2014 mun. Chişinău Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al prima instanţă: L. Popova Dosarul nr.2rc-522/14 D E C I Z I E 26 august 2014 mun. Chişinău Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie în componenţă: Preşedintele

Mai mult

Dosarul nr. 1ra-835/2014 CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE D E C I Z I E 28 mai 2014 mun. Chişinău Colegiul penal în componenţa: preşedinte Nicolae Gordilă,

Dosarul nr. 1ra-835/2014 CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE D E C I Z I E 28 mai 2014 mun. Chişinău Colegiul penal în componenţa: preşedinte Nicolae Gordilă, Dosarul nr. 1ra-835/2014 CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE D E C I Z I E 28 mai 2014 mun. Chişinău Colegiul penal în componenţa: preşedinte Nicolae Gordilă, judecători Liliana Catan şi Iurie Diaconu, a examinat

Mai mult

prima instanţă:i. Potînga instanţa de apel: N. Budăi, V. Pruteanu, I. Muruianu dosarul nr.2ra-2090/14 D E C I Z I E 01 octombrie 2014 mun. Chişinău Co

prima instanţă:i. Potînga instanţa de apel: N. Budăi, V. Pruteanu, I. Muruianu dosarul nr.2ra-2090/14 D E C I Z I E 01 octombrie 2014 mun. Chişinău Co prima instanţă:i. Potînga instanţa de apel: N. Budăi, V. Pruteanu, I. Muruianu dosarul nr.2ra-2090/14 D E C I Z I E 01 octombrie 2014 mun. Chişinău Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ

Mai mult

prima instanță N. Arabadji instanța de apel N. Budăi M. Guzun I. Muruianu dosarul nr. 2ra-877/15 D E C I Z I E 06 mai 2015 mun. Chișinău Colegiul civi

prima instanță N. Arabadji instanța de apel N. Budăi M. Guzun I. Muruianu dosarul nr. 2ra-877/15 D E C I Z I E 06 mai 2015 mun. Chișinău Colegiul civi prima instanță N. Arabadji instanța de apel N. Budăi M. Guzun I. Muruianu dosarul nr. 2ra-877/15 D E C I Z I E 06 mai 2015 mun. Chișinău Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit

Mai mult

ROMANIA CURTEA DE APEL BUCURE$TI Splaiul lndependentei nr.5, Sector 4 Bucuresti.cod postal SECTIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV $1 FISCAL D

ROMANIA CURTEA DE APEL BUCURE$TI Splaiul lndependentei nr.5, Sector 4 Bucuresti.cod postal SECTIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV $1 FISCAL D ROMANIA CURTEA DE APEL BUCURE$TI Splaiul lndependentei nr.5, Sector 4 Bucuresti.cod postal 050091 SECTIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV $1 FISCAL Destinatar: FIRICEL ALEXANDRU CU DOM. ALES sector 4,

Mai mult

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124,

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4, tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md

Mai mult

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 160g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor preved

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 160g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor preved Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 160g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 229 alin. (2) și 230 alin. (2) din

Mai mult

Dosarul nr. 1ra-10/2017 Curtea Supremă de Justiție D E C I Z I E 25 ianuarie 2017 mun. Chișinău Colegiul penal în următoarea componență: Președinte Pe

Dosarul nr. 1ra-10/2017 Curtea Supremă de Justiție D E C I Z I E 25 ianuarie 2017 mun. Chișinău Colegiul penal în următoarea componență: Președinte Pe Dosarul nr. 1ra-10/2017 Curtea Supremă de Justiție D E C I Z I E 25 ianuarie 2017 mun. Chișinău Colegiul penal în următoarea componență: Președinte Petru Ursache, Judecătorii Petru Moraru și Ghenadie Nicolaev,

Mai mult

Dosarul nr. 1ra-435/2014 CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE D E C I Z I E 26 februarie 2014 mun. Chişinău Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie în comp

Dosarul nr. 1ra-435/2014 CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE D E C I Z I E 26 februarie 2014 mun. Chişinău Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie în comp Dosarul nr. 1ra-435/2014 CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE D E C I Z I E 26 februarie 2014 mun. Chişinău Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie în componenţă: preşedinte Constantin Gurschi, judecători Ion

Mai mult

3 Proiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Art.

3 Proiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Art. 3 Proiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Art. I. Codul de procedură penală al Republicii Moldova

Mai mult

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 64g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevede

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 64g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevede Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 64g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi ale art. 201/1 alin. (1) lit. c) din Codul penal,

Mai mult

h_21.doc

h_21.doc HOTĂRÎREA CURŢII CONSTITUŢIONALE cu privire la interpretarea art. 114 din Constituţia Republicii Moldova Nr.21 din 23.06.97 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.45/24 din 10.07.1997 * * * În numele Republicii

Mai mult

taxe si impozite.mdi

taxe si impozite.mdi Capitolul I. Impozitul pe profit 1. Sfera de cuprindere a impozitului 1. Impozit suplimentar pe profit. Societăţi comerciale divizate. Absenţa profitului. Neimpozitare C. proc. fisc., republicat, art.

Mai mult

Dosarul nr. 4-1re-185/2015 Curtea Supremă de Justiţie D E C I Z I E 30 iulie 2015 mun. Chişinău Colegiul penal în următoarea componenţă: Preşedinte Ur

Dosarul nr. 4-1re-185/2015 Curtea Supremă de Justiţie D E C I Z I E 30 iulie 2015 mun. Chişinău Colegiul penal în următoarea componenţă: Preşedinte Ur Dosarul nr. 4-1re-185/2015 Curtea Supremă de Justiţie D E C I Z I E 30 iulie 2015 mun. Chişinău Colegiul penal în următoarea componenţă: Preşedinte Ursache Petru, judecători Timofti Vladimir, Nicolaev

Mai mult

C U R T E A S U P R E M Ă D E J U S T I Ţ I E D E C I Z I E Dosarul nr. 1ra-297/ iunie 2015 mun. Chişinău Colegiul penal lărgit în următoarea c

C U R T E A S U P R E M Ă D E J U S T I Ţ I E D E C I Z I E Dosarul nr. 1ra-297/ iunie 2015 mun. Chişinău Colegiul penal lărgit în următoarea c C U R T E A S U P R E M Ă D E J U S T I Ţ I E D E C I Z I E Dosarul nr. 1ra-297/2015 23 iunie 2015 mun. Chişinău Colegiul penal lărgit în următoarea componenţă: Preşedinte Petru Ursache, Judecători Ghenadie

Mai mult

Capitolul VI

Capitolul VI Cuprins Abrevieri... XI PARTEA GENERALĂ Capitolul I. Procesul penal și legea procesual penală... 3 Secțiunea 1. Procesul penal... 3 1. Delimitări conceptuale... 3 2. Particularitățile și diviziunile procesului

Mai mult

Microsoft Word - S.C.EU CRIS COM.doc

Microsoft Word - S.C.EU CRIS COM.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor Str. Apolodor nr. 17 Sector 5, Bucureşti Tel : + 021 3199759 interior 2073 Fax

Mai mult

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 83g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 83g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 83g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 134 alineatul (1) din Codul cu privire la știință și

Mai mult

HOTĂRÎRE nr. 47/4 12 aprilie 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Coleg

HOTĂRÎRE nr. 47/4 12 aprilie 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Coleg HOTĂRÎRE nr. 47/4 12 aprilie 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Colegiului Oleg Sternioală Iurie Diaconu Nelea Budăi Ion

Mai mult

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 170g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 170g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 170g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 200 alin. (3) din Codul de procedură penală (suspendarea

Mai mult

Decizia nr. 803/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Stat

Decizia nr. 803/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Stat Decizia nr. 803/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia

Mai mult

Ce trebuie să ştiţi despre divorţ:

Ce trebuie să ştiţi despre divorţ: La ce vă folosesc căile de atac şi care sunt acestea Acestea vă dau posibilitatea să îndreptaţi greşelile săvârşite de instanţele de judecată, prin aducerea lor la cunoştinţa instanţelor superioare, care

Mai mult

HOTĂRÎRE nr. 55/6 17 mai 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Colegiulu

HOTĂRÎRE nr. 55/6 17 mai 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Colegiulu HOTĂRÎRE nr. 55/6 17 mai 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Colegiului Nelea Budăi Ion Talpa Dumitru Gherasim Oxana Rotari

Mai mult

Curtea Supremă de Justiție Dosarul nr. 1re-106/2016 D E C I Z I E 18 octombrie 2016 mun. Chişinău Colegiul penal lărgit în următoarea componență: preș

Curtea Supremă de Justiție Dosarul nr. 1re-106/2016 D E C I Z I E 18 octombrie 2016 mun. Chişinău Colegiul penal lărgit în următoarea componență: preș Curtea Supremă de Justiție Dosarul nr. 1re-106/2016 D E C I Z I E 18 octombrie 2016 mun. Chişinău Colegiul penal lărgit în următoarea componență: președinte Petru Ursache, judecătorii Petru Moraru, Ghenadie

Mai mult

Microsoft Word - CMV ICHIM GHEORGHE IV BC 2016.doc

Microsoft Word - CMV ICHIM GHEORGHE IV BC 2016.doc Ministerul Finanţelor Publice Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi 1 Iaşi, str. Anastasie Panu nr.26 Cod poştal 70025 Tel: +0232/213332 Fax: +0232/219899

Mai mult

Agrispedition dec 280

Agrispedition dec 280 ROMANIA CURTEA DE APEL TIMISOARA SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL DOSAR nr../ /2007-2008 DECIZIA CIVILA NR. 280 Sedinta publica din.2008 PRESEDINTE.. JUDECATOR JUDECATOR GREFIER.. Pe rol fiind

Mai mult

DECIZIA Nr. 9 din referitoare la interpretarea sintagmei „proces penal în curs” cuprinsa în art. 119 din Legea nr. 302/2004 privind coopera

DECIZIA Nr. 9 din referitoare la interpretarea sintagmei „proces penal în curs” cuprinsa în art. 119 din Legea nr. 302/2004 privind coopera ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE - Decizie nr. 9/2010 din 15/11/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 382 din 01/06/2011 Dosar nr. 10/2010 Sub preşedinţia doamnei judecător

Mai mult

Acesta nu este document finalizat Cod ECLI ECLI:RO:CAORA:2019: R O M Â N I A CURTEA DE APEL ORADEA - Secţia a II- Civilă, de Contencios Admi

Acesta nu este document finalizat Cod ECLI ECLI:RO:CAORA:2019: R O M Â N I A CURTEA DE APEL ORADEA - Secţia a II- Civilă, de Contencios Admi Acesta nu este document finalizat Cod ECLI ECLI:RO:CAORA:2019:034.000049 R O M Â N I A CURTEA DE APEL ORADEA - Secţia a II- Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal - Nr. operator de date cu caracter

Mai mult

C U R T E A S U P R E M Ă D E J U S T I Ţ I E D E C I Z I E Dosarul nr.4-1re-155/14 12 iunie 2014 mun. Chişinău Colegiul penal al Curţii Supreme de Ju

C U R T E A S U P R E M Ă D E J U S T I Ţ I E D E C I Z I E Dosarul nr.4-1re-155/14 12 iunie 2014 mun. Chişinău Colegiul penal al Curţii Supreme de Ju C U R T E A S U P R E M Ă D E J U S T I Ţ I E D E C I Z I E Dosarul nr.4-1re-155/14 12 iunie 2014 mun. Chişinău Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie în componenţa: preşedinte Nicolae Gordilă, judecătorii

Mai mult

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124,

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4, tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md

Mai mult

Acordarea daunelor morale in cazul concedierilor nelegale sau netemeinice Ce înţelegem prin daune morale? În contextul unei concedieri nelegale/neteme

Acordarea daunelor morale in cazul concedierilor nelegale sau netemeinice Ce înţelegem prin daune morale? În contextul unei concedieri nelegale/neteme Acordarea daunelor morale in cazul concedierilor nelegale sau netemeinice Ce înţelegem prin daune morale? În contextul unei concedieri nelegale/netemeinice, daunele morale presupun o atingere adusă integrității

Mai mult

ROMANIA CURTEA DE APEL BUCURE$TI Splaiul lndependentei nr.5, Sector 4 Bucuresti.cod postal SECTIA A VII I-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV $1 FISCAL

ROMANIA CURTEA DE APEL BUCURE$TI Splaiul lndependentei nr.5, Sector 4 Bucuresti.cod postal SECTIA A VII I-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV $1 FISCAL ROMANIA CURTEA DE APEL BUCURE$TI Splaiul lndependentei nr.5, Sector 4 Bucuresti.cod postal 050091 SECTIA A VII I-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV $1 FISCAL Destinatar: FIRICEL ALEXANDRU sector 4, Bucuresti,

Mai mult

Minuta_Contencios I_2014_portal

Minuta_Contencios I_2014_portal În conformitate cu prevederile art. 26 ind. 1 din Hotărârea nr. 387/22.09.2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti s-a încheiat prezenta minută cu ocazia întâlnirii

Mai mult

HOTĂRÎRE nr. 43/4 12 aprilie 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Coleg

HOTĂRÎRE nr. 43/4 12 aprilie 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Coleg HOTĂRÎRE nr. 43/4 12 aprilie 2019 mun. Chișinău COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR JUDECĂTORILOR în componenţa: Preşedintele ședinței Membrii Colegiului Oleg Sternioală Iurie Diaconu Nelea Budăi Ion

Mai mult

CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE D E C I Z I E Dosarul nr. 1ra-291/ februarie 2014 mun. Chişinău Colegiul penal în componenţa: preşedinte Petru Ursac

CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE D E C I Z I E Dosarul nr. 1ra-291/ februarie 2014 mun. Chişinău Colegiul penal în componenţa: preşedinte Petru Ursac CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE D E C I Z I E Dosarul nr. 1ra-291/2014 12 februarie 2014 mun. Chişinău Colegiul penal în componenţa: preşedinte Petru Ursache, judecători Nicolae Gordilă, Vladimir Timofti, examinînd

Mai mult

Societatea BUCUR OBOR S.A. Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, Sector 2 J40/365/1991, CUI RO19 ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 2

Societatea BUCUR OBOR S.A. Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, Sector 2 J40/365/1991, CUI RO19 ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 2 ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/23.03.2018 ANEXA 1 LA RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ANUL 2017 SITUATIA LITIGIILOR EXISTENTE LA DATA DE 31.12.2017 (cu status actualizat

Mai mult

Dosarul nr. 2ra 1665/18 prima instanţă: Judecătoria Chișinău, sediul Central (jud.: S. Dimitriu) instanţa de apel: Curtea de Apel Chișinău (jud.: G. D

Dosarul nr. 2ra 1665/18 prima instanţă: Judecătoria Chișinău, sediul Central (jud.: S. Dimitriu) instanţa de apel: Curtea de Apel Chișinău (jud.: G. D Dosarul nr. 2ra 1665/18 prima instanţă: Judecătoria Chișinău, sediul Central (jud.: S. Dimitriu) instanţa de apel: Curtea de Apel Chișinău (jud.: G. Dașchevici, S. Gîrbu, L. Bulgac) D E C I Z I E 12 septembrie

Mai mult

TRIBUNALUL BOTOŞANI

TRIBUNALUL BOTOŞANI TRIBUNALUL BOTOŞANI RAPORTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE PE ANUL 2008 Biroul de informare şi relaţii publice asigură, legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de

Mai mult

Dosarul nr.3a-380/16 I inst. Judecător N. Corcea D E C I Z I E 13 aprilie 2016 mun. Chişinău Colegiul Civil al Curţii de Apel Chişinău În componenţa:

Dosarul nr.3a-380/16 I inst. Judecător N. Corcea D E C I Z I E 13 aprilie 2016 mun. Chişinău Colegiul Civil al Curţii de Apel Chişinău În componenţa: Dosarul nr.3a-380/16 I inst. Judecător N. Corcea D E C I Z I E 13 aprilie 2016 mun. Chişinău Colegiul Civil al Curţii de Apel Chişinău În componenţa: Preşedintele şedinţei Victor Pruteanu Judecătorii:

Mai mult

Microsoft Word - RPMC de publicat.docx

Microsoft Word - RPMC de publicat.docx REGULAMENTUL PRIVIND PROCEDURILE DE MONITORIZARE FINANCIARĂ ȘI DE LUARE A DECIZIILOR DE SANCŢIONARE A CLUBURILOR LICENŢIATE DE LIGA I București 2018 P 1 P 2 CAPITOLUL 1 DISPOZIŢII GENERALE Articolul 1

Mai mult

Secţiunea IV

Secţiunea IV CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURTOFHUMAN RIGHTS SECŢIUNEA A PATRA CAUZA FLUX (nr. 3) c. MOLDOVEI (Cererea nr. 32558/03) HOTĂRÂRE STRASBOURG 12 iunie

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Mai mult

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E nr.7 din 18 ianuarie 2019 Chișinău Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de emitere a s

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E nr.7 din 18 ianuarie 2019 Chișinău Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de emitere a s GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E nr.7 din 18 ianuarie 2019 Chișinău Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de emitere a soluției fiscale individuale anticipate --------------------------------------------------------------------------

Mai mult

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124,

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4, tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md

Mai mult

Parlamentul României Codul de Procedură Civilă din 01/07/2010 Codul de procedură civilă din 2010 Text actualizat la data de Actul include

Parlamentul României Codul de Procedură Civilă din 01/07/2010 Codul de procedură civilă din 2010 Text actualizat la data de Actul include Parlamentul României Codul de Procedură Civilă din 01/07/2010 Codul de procedură civilă din 2010 Text actualizat la data de 30.03.2016. Actul include modificările din următoarele acte: - Decizia nr. 895/2015

Mai mult

C ă t r e TRIBUNALUL PRAHOVA Către CURTEA de APEL PLOIEȘTI -ambele în NEFIINȚĂ: FĂRĂ DISPOZIȚII de ÎNFIINȚARE și FĂRĂ SEDII atribuite prin lege -APEL

C ă t r e TRIBUNALUL PRAHOVA Către CURTEA de APEL PLOIEȘTI -ambele în NEFIINȚĂ: FĂRĂ DISPOZIȚII de ÎNFIINȚARE și FĂRĂ SEDII atribuite prin lege -APEL C ă t r e TRIBUNALUL PRAHOVA Către CURTEA de APEL PLOIEȘTI -ambele în NEFIINȚĂ: FĂRĂ DISPOZIȚII de ÎNFIINȚARE și FĂRĂ SEDII atribuite prin lege -APEL dosar nr. 1766/105/2013 Lege 134/2010 R1- CONTESTAȚIILE

Mai mult

Codul de Procedura Civila din forma sintetica pentru data

Codul de Procedura Civila din forma sintetica pentru data CODUL DE PROCEDURA CIVILA din 1 iulie 2010 - Republicare Dispoziţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, privind cercetarea procesului şi, după caz, dezbaterea fondului

Mai mult

Microsoft Word - Tematica si bibiografie Abs INM DP+DPP.doc

Microsoft Word - Tematica si bibiografie Abs INM DP+DPP.doc TEMATICA pentru susţinerea examenului de absolvire INM 2015 DREPT PENAL I. PARTEA GENERALĂ 1. Legea penală şi limitele ei de aplicare 1.1. Principii generale; 1.2. Aplicarea legii penale în spațiu; 1.3.

Mai mult

FOURTH SECTION

FOURTH SECTION CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURTOFHUMAN RIGHTS SECŢIUNEA A PATRA CAUZA MOLDOVAHIDROMAŞ c. MOLDOVEI (Cererea nr. 30475/03) HOTĂRÂRE STRASBOURG 27

Mai mult

1

1 Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor coduri Assistance for strengthening the training capacities for judges

Mai mult

Documentul a fost pus la dispoziţie cu sprijinul Consiliului Superior al Magistraturii din România ( şi al Institutului European din Ro

Documentul a fost pus la dispoziţie cu sprijinul Consiliului Superior al Magistraturii din România (  şi al Institutului European din Ro Documentul a fost pus la dispoziţie cu sprijinul Consiliului Superior al Magistraturii din România (www.csm1909.ro) şi al Institutului European din România (www.ier.ro). Permisiunea de a republica această

Mai mult

Parlamentul României - Codul de Procedură Civilă din 01 iulie 2010 Codul de procedură civilă din 2010 În vigoare de la 15 februarie 2013 Consolidarea

Parlamentul României - Codul de Procedură Civilă din 01 iulie 2010 Codul de procedură civilă din 2010 În vigoare de la 15 februarie 2013 Consolidarea Parlamentul României - Codul de Procedură Civilă din 01 iulie 2010 Codul de procedură civilă din 2010 În vigoare de la 15 februarie 2013 Consolidarea din data de 15 februarie 2017 are la bază republicarea

Mai mult

Revista Institutului Național al Justiției nr.2, 2013 DOCTRINA Probleme de reglementare și aplicare a normelor procesuale privind asigurarea acțiunii

Revista Institutului Național al Justiției nr.2, 2013 DOCTRINA Probleme de reglementare și aplicare a normelor procesuale privind asigurarea acțiunii DOCTRINA Probleme de reglementare și aplicare a normelor procesuale privind asigurarea acțiunii civile Institutul Național al Justiției Elena Belei, doctor în drept, conferențiar universitar Catedra Drept

Mai mult

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ AVIZ privind constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Mold

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ AVIZ privind constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Mold Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ AVIZ privind constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova pentru exercitarea obligației constituționale de

Mai mult

FIŞA NR. 1 Sediul materiei: art NCPC PRINCIPIILE PROCESULUI CIVIL Noţiune constituie regulile de bază care fundamentează întregul proces civil,

FIŞA NR. 1 Sediul materiei: art NCPC PRINCIPIILE PROCESULUI CIVIL Noţiune constituie regulile de bază care fundamentează întregul proces civil, FIŞA NR. 1 Sediul materiei: art. 5-23 NCPC PRINCIPIILE PROCESULUI CIVIL Noţiune constituie regulile de bază care fundamentează întregul proces civil, guvernând atât faza judecăţii, cât şi faza executării

Mai mult

DECIZIE Nr. 257/2019 din 23 aprilie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea n

DECIZIE Nr. 257/2019 din 23 aprilie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea n DECIZIE Nr. 257/2019 din 23 aprilie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Mai mult

0485 bt p1_cod pr civil:Layout 1.qxd

0485 bt p1_cod pr civil:Layout 1.qxd PARTEA I Anul 178 (XXII) Nr. 485 LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Joi, 15 iulie 2010 SUMAR Nr. Pagina LEGI ȘI DECRETE 134. Lege privind Codul de procedură civilă... 2 181 773. Decret pentru promulgarea

Mai mult

Microsoft Word - decizie_2964_a.doc

Microsoft Word - decizie_2964_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3,... România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 +4 021 890 07 45 www.cnsc.ro

Mai mult

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124,

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4, tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md

Mai mult

Drept procesual penal. Partea generala. Caiet de seminar - Anastasiu Crisu

Drept procesual penal. Partea generala. Caiet de seminar - Anastasiu Crisu Cuprins CUPRINS Tema 1 1 Noțiuni generale privind procesul penal și dreptul procesual penal Tema 2 4 Principiile fundamentale ale procesului penal Tema 3 29 Participanții în procesul penal Organele judiciare

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA DECIZIA nr.794 din 15 decembrie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.3 1 alin.(1 1 )-(1 4 ) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului

Mai mult

Drept procesual civil. Caile de atac. Procedura necontencioasa judiciara. Proceduri speciale - Gabriela Raducan

Drept procesual civil. Caile de atac. Procedura necontencioasa judiciara. Proceduri speciale - Gabriela Raducan CUPRINS Titlul I. Căile de atac Capitolul I. Consideraţii generale privind căile de atac 3 Secţiunea 1. Aspecte introductive 3 Secţiunea a 2-a. Clasificarea căilor de atac 4 1. Căi de atac ordinare şi

Mai mult

Word Pro BH.lwp

Word Pro BH.lwp MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE DECIZIA Nr. 78 din 2006 privind solutionarea contestatiei formulata de SC X SRL Directia Generala

Mai mult

Dosarul nr. 1ra-1208/2013 Curtea Supremă de Justiţie D E C I Z I E 11 decembrie 2013 mun. Chişinău Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie în com

Dosarul nr. 1ra-1208/2013 Curtea Supremă de Justiţie D E C I Z I E 11 decembrie 2013 mun. Chişinău Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie în com Dosarul nr. 1ra-1208/2013 Curtea Supremă de Justiţie D E C I Z I E 11 decembrie 2013 mun. Chişinău Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie în componenţă: preşedinte Constantin Gurschi, judecători

Mai mult

1 din 9 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ - Decizie nr. 15/2011 din 17 octombrie 2011 Decizia nr. 15/2011 privind completul competent să judece recursul în interesul legii ce formează obiectul

Mai mult

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ HOTĂRÂRE PRIVIND EXCEPŢIA DE NECONSTITUŢIONALITATE a articolelor 232 alin. (2) și 308 alin. (4) din Codul de

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ HOTĂRÂRE PRIVIND EXCEPŢIA DE NECONSTITUŢIONALITATE a articolelor 232 alin. (2) și 308 alin. (4) din Codul de Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ HOTĂRÂRE PRIVIND EXCEPŢIA DE NECONSTITUŢIONALITATE a articolelor 232 alin. (2) și 308 alin. (4) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (termenul depunerii

Mai mult

TA

TA 1.10.2015 A8-0140/ 001-026 AMENDAMENTE 001-026 depuse de Comisia pentru afaceri juridice Raport Lidia Joanna Geringer de Oedenberg A8-0140/2015 Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă

Mai mult

DECIZIE Nr.... BO2007_0074 Data: Prin contestaţia nr.... din , înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu

DECIZIE Nr.... BO2007_0074 Data: Prin contestaţia nr.... din , înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu DECIZIE Nr.... BO2007_0074 Data:... 2007 Prin contestaţia nr.... din 31.05.2007, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr.... din 01.06.2007, depusă de S.C.... S.A., cu

Mai mult

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de emitere a soluţiei fiscale individuale anticip

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de emitere a soluţiei fiscale individuale anticip GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate nr. 7 din 18.01.2019 (în vigoare 19.01.2019) Monitorul

Mai mult

TEMATICA, BIBLIOGRAFIA ȘI TESTELE GRILĂ ALE DISCIPLINEI DREPT PROCESUAL CIVIL PENTRU PROBA DE EVALUARE A CUNOȘTINȚELOR FUNDAMENTALE ȘI DE SPECIALITATE

TEMATICA, BIBLIOGRAFIA ȘI TESTELE GRILĂ ALE DISCIPLINEI DREPT PROCESUAL CIVIL PENTRU PROBA DE EVALUARE A CUNOȘTINȚELOR FUNDAMENTALE ȘI DE SPECIALITATE TEMATICA, BIBLIOGRAFIA ȘI TESTELE GRILĂ ALE DISCIPLINEI DREPT PROCESUAL CIVIL PENTRU PROBA DE EVALUARE A CUNOȘTINȚELOR FUNDAMENTALE ȘI DE SPECIALITATE DIN CADRUL EXAMENULUI DE LICENȚĂ AFERENT PROGRAMULUI

Mai mult

DREPT PROCESUAL PENAL

DREPT PROCESUAL PENAL I. Recidiva postcondamnatorie (după condamnare) a. Noţiune; b. Condiţii; c. Aplicarea pedepsei. II. Intenţia. Forme si modalităţi. DEFINITIVI - Drept Penal III. Speţă Tribunalul a condamnat pe inculpat

Mai mult

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE - DECIZIA Nr. 14 din 18 februarie 2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 18/12/

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE - DECIZIA Nr. 14 din 18 februarie 2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 18/12/ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE - DECIZIA Nr. 14 din 18 februarie 2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 18/12/2008 Dosar nr. 69/2007 Sub preşedinţia domnului prof.

Mai mult

Ciurea_Andreea_Fise_de_procedura_civila_PAGINAT_.mdi

Ciurea_Andreea_Fise_de_procedura_civila_PAGINAT_.mdi Andreea CIUREA FIŞA nr. 1 3 FIŞE DE PROCEDURĂ CIVILĂ Universul Juridic Bucureşti -2013- 4 Aplicarea legii penale în timp Editat de S.C. Universul Juridic S.R.L. Copyright 2013, S.C. Universul Juridic S.R.L.

Mai mult

Dosarul nr. 1r-259/2017 Judecător: Victor Boico D E C I Z I E În numele Legii 21 martie 2018 mun. Chișinău Colegiul Penal al Curții de Apel Chișinău A

Dosarul nr. 1r-259/2017 Judecător: Victor Boico D E C I Z I E În numele Legii 21 martie 2018 mun. Chișinău Colegiul Penal al Curții de Apel Chișinău A Dosarul nr. 1r-259/2017 Judecător: Victor Boico D E C I Z I E În numele Legii 21 martie 2018 mun. Chișinău Colegiul Penal al Curții de Apel Chișinău Având în componența sa: Președintele ședinței, judecător:

Mai mult

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124,

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4, tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md

Mai mult

Parlamentul României - Codul de Procedură Penală din 01 iulie EXTRAS - Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală PARTEA GENERALĂ TIT

Parlamentul României - Codul de Procedură Penală din 01 iulie EXTRAS - Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală PARTEA GENERALĂ TIT Parlamentul României - Codul de Procedură Penală din 01 iulie 2010 - EXTRAS - Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală PARTEA GENERALĂ TITLUL V Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale

Mai mult

Hotarare_sesizarea 21a_2012_final.doc

Hotarare_sesizarea 21a_2012_final.doc Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ HOTĂRÂRE PENTRU CONTROLUL CONSTITUŢIONALITĂŢII unor prevederi din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (Sesizarea nr. 21a/2012)

Mai mult

Microsoft Word - decizie_2078_a.doc

Microsoft Word - decizie_2078_a.doc C. N. S. C. CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 ; +4 021 8900745 www.cnsc.ro

Mai mult

Aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr din 4 iunie 2019 REGULAMENTUL cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatel

Aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr din 4 iunie 2019 REGULAMENTUL cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatel Aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514 din 4 iunie 2019 REGULAMENTUL cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier Capitolul I. Dispoziții generale 1.

Mai mult

R O M Â N I A CURTEA DE APEL CLUJ COLEGIUL DE CONDUCERE HOTĂRÂREA NR. 85/2018 Data emiterii: 6 decembrie 2018 Colegiul de conducere al Curţii de Apel

R O M Â N I A CURTEA DE APEL CLUJ COLEGIUL DE CONDUCERE HOTĂRÂREA NR. 85/2018 Data emiterii: 6 decembrie 2018 Colegiul de conducere al Curţii de Apel R O M Â N I A CURTEA DE APEL CLUJ COLEGIUL DE CONDUCERE HOTĂRÂREA NR. 85/2018 Data emiterii: 6 decembrie 2018 Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj s-a întrunit în şedinţa ordinară din data de 6

Mai mult

ORDIN Nr. 1453/M.34/18769/10161 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de con

ORDIN Nr. 1453/M.34/18769/10161 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de con ORDIN Nr. 1453/M.34/18769/10161 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice,

Mai mult

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124,

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4, tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md

Mai mult

Statistici judiciare Tribunalul Funcției Publice 1. Activitatea generală a Tribunalului Funcţiei Publice Cauze introduse, cauze soluţionate, cauze afl

Statistici judiciare Tribunalul Funcției Publice 1. Activitatea generală a Tribunalului Funcţiei Publice Cauze introduse, cauze soluţionate, cauze afl 1. Activitatea generală a Tribunalului Funcţiei Publice Cauze introduse, cauze soluţionate, cauze aflate pe rol (2005-2009) 250 200 150 100 50 0 2005 2006 2007 2008 2009 Cauze introduse Cauze soluţionate

Mai mult

ROMÂNIA TRIBUNALUL BUCUREŞTI-SECŢIA A-VI-A CIVILĂ DOSAR NR /299/2012 DECIZIA CIVILA NR. 1326/A Şedinţa publică din Tribunalul constit

ROMÂNIA TRIBUNALUL BUCUREŞTI-SECŢIA A-VI-A CIVILĂ DOSAR NR /299/2012 DECIZIA CIVILA NR. 1326/A Şedinţa publică din Tribunalul constit ROMÂNIA TRIBUNALUL BUCUREŞTI-SECŢIA A-VI-A CIVILĂ DOSAR NR. 54430/299/2012 DECIZIA CIVILA NR. 1326/A Şedinţa publică din 19.12.2014 Tribunalul constituit din: PREŞEDINTE: Camelia Maria Pop JUDECĂTOR: Monica

Mai mult

cedo doc

cedo doc Secţia a treia DECIZIE cu privire la admisibilitatea cererii nr. 11774/04 prezentată de Manuela ŞTEFĂNESCU împotriva României Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a treia), reunită la 12 aprilie

Mai mult

REGULAMENT

REGULAMENT REGULAMENT PRIVIND PROCEDURA DE ATESTARE A PERSOANELOR FIZICE CARE DORESC SĂ OBŢINĂ CALITATEA DE ADMINISTRATOR IMOBILE CAPITOLUL I PREVEDERI LEGALE Art. 1. Administratorul de imobile este persoana fizică,

Mai mult

CALIN CEL CU ARICI – Judecatorul CAB Dragos Calin, co-presedinte al Asociatiei Forumul Judecatorilor din Romania, i-a ars la bani pe grefieri, refuzan

CALIN CEL CU ARICI – Judecatorul CAB Dragos Calin, co-presedinte al Asociatiei Forumul Judecatorilor din Romania, i-a ars la bani pe grefieri, refuzan CALIN CEL CU ARICI Judecatorul CAB Dragos Calin, co-presedinte al Asociatiei Forumul Judecatorilor din Romania, i-a ars la bani pe grefieri, refuzand sa le acorde drepturile salariale solicitate. Calin

Mai mult