INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SATU MARE Nr..../ Raport privind organizarea și desfășurarea examenului de Bacalaureat 2013, la nivelul județului

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SATU MARE Nr..../ Raport privind organizarea și desfășurarea examenului de Bacalaureat 2013, la nivelul județului"

Transcriere

1 Nr..../...03 Raport privind organizarea și desfășurarea examenului de Bacalaureat 03, la nivelul județului Satu Mare.Organizarea și desfășurarea examenului de Bacalaureat 03 Examenul de Bacalaureat s-a organizat și desfășurat conform prevederilor din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat 0, aprobată prin OMECTS nr.4799/ valabilă conform prevederilor OMECTS nr.560/0 și pentru examenul de bacalaureat 03. În conformitate cu art. 6() și art. 0 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat aprobată prin OMECTS nr. 4799/ , coordonarea organizării și desfășurării examenului a fost asigurată de Comisia Județeană de Bacalaureat pentru ambele sesiuni de examen. Comisia Judeţeană de Bacalaureat a nominalizat şi transmis Ministerului Educaţiei Naţionale prin adresa nr. 47/ pentru sesiunea iunie-iulie, respectiv adresa nr. 354/.07.03, unităţile de învăţământ desemnate centre de examen, unităţile şcolare arondate acestora şi centrele zonale de evaluare. MEN a aprobat prin adresele nr. 484/ , respectiv nr. 535f/ desfășurarea examenului în centrele nominalizate de comisia județeană. Prin adresa nr. 8f/ s-a aprobat organizarea comisiilor pentru examenul Naţional de Bacalaureat sub efectivul prevazut în Metodologie, sesiunea iunie-iulie 03 menţionate în adresa nr. 94/.06.03:. Colegiul Tehnic Elisa Zamfirescu Satu Mare: 84 candidaţi. Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară George Emil Palade Satu Mare: candidaţi 3. Colegiul Tehnic Iuliu Maniu Carei: 43 candidaţi.

2 Pentru sesiunea iunie-iulie 03 s-au înscris la examenul de Bacalaureat un număr de 864 candidați (03 candidați din promoția curentă și 47 candidați din promoții anterioare), pentru care au fost aprobate și organizate 0 centre de examen, două subcomisii și 3 centre zonale de evaluare, după cum urmează: Centre de examen: Nr. crt. Centrul de examen Arondări COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" COLEGIUL NAŢIONAL "IOAN SLAVICI" SATU COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE DRAGOS" COLEGIUL TEHNIC "ELISA ZAMFIRESCU" COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI SI TELECOMUNICATII "ION I. C. BRATIANU" LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRANCUSI" SATU Număr de elevi pe centru de examen COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU 355 COLEGIUL NAŢIONAL "KOLCSEY FERENC" SATU COLEGIUL NAŢIONAL "IOAN SLAVICI" SATU COLEGIUL NAŢIONAL 37 "DOAMNA STANCA" SATU COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE DRAGOS" 83 LICEUL TEHNOLOGIC ARDUD COLEGIUL TEHNIC "ELISA ZAMFIRESCU" COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" SATU LICEUL TEORETIC GERMAN "JOHANN ETTINGER" COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI SI TELECOMUNICATII "ION I. C. BRATIANU" LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "HAM LICEUL REFORMAT SATU LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRANCUSI" LICEUL CU PROGRAM SPORTIV LICEUL TEOLOGIC ORTODOX "NICOLAE STEINHARDT" LICEUL DE ARTE "AUREL POPP" Număr de elevi pe unităţi

3 Nr. crt. Centrul de examen Arondări Subcomisii: LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA "GEORGE EMIL PALADE" LICEUL TEORETIC NEGRESTI-OAS LICEUL TEORETIC CAREI COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" CAREI Număr de elevi pe centru de examen LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA "GEORGE EMIL PALADE" LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCTII DE MASINI "UNIO" LICEUL TEORETIC NEGRESTI OAS LICEUL TEHNOLOGIC 397 "IONITA G. ANDRON" LICEUL TEORETIC CAREI 346 LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUS CALASANTIUS" CAREI COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" CAREI LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION BARNUTIU" CAREI (97+49 Tăşnad=346) 44 Număr de elevi pe unităţi Nr. crt. Unitatea şcolara în care va funcţiona o subcomisie în altă localitate decât centrul de examen LICEUL TEHNOLOGIC TĂȘNAD LICEUL TEHNOLOGIC "GEORGE BARIŢIU" LIVADA Centrul de examen la care este arondată subcomosia LICEUL TEORETIC CAREI LICEUL TEORETIC NEGREŞTI-OAŞ Arondări LICEUL TEHNOLOGIC TĂȘNAD LICEUL TEHNOLOGIC "GEORGE BARIŢIU" LIVADA LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" TURT LICEUL TEHNOLOGIC TARNA Centrul de examen la care este arondată subcomosia Centrele de evaluare: Nr. Crt. Centrul de evaluare Arondări Număr de elevi pe centru de evaluare LICEUL CU PROGRAM SPORTIV LICEUL TEORETIC NEGREŞTI-OAŞ COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE DRAGOŞ" SATU 974 COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI ŞI TELECOMUNICAŢII "ION I. C. BRĂTIANU" 3

4 Nr. Crt. Centrul de evaluare Arondări Număr de elevi pe centru de evaluare COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "HAM JANOS" SATU LICEUL TEORETIC CAREI COLEGIUL TEHNIC "ELISA ZAMFIRESCU" LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "GEORGE EMIL PALADE" 06 COLEGIUL NAŢIONAL "IOAN SLAVICI" 3 COLEGIUL NAŢIONAL "KOLCSEY FERENC" LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRANCUSI" SATU COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" CAREI 784 Pentru sesiunea august-septembrie 03 s-au înscris la examenul de Bacalaureat un număr de 356 candidați (933 candidați din promoția curentă și 43 candidați din promoții anterioare), pentru care au fost aprobate și organizate 6 centre de examen, o subcomisie și centre zonale de evaluare, după cum urmează: Centre de examen: Nr. Crt. Centrul de examen Arondări COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE DRAGOS" COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE DRAGOS" SATU Număr de elevi pe centru de examen Număr de elevi pe unităţi arondate LICEUL TEHNOLOGIC ARDUD 45 8 LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCTII DE MASINI "UNIO" LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA "GEORGE EMIL PALADE" SATU LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA "GEORGE EMIL PALADE" COLEGIUL TEHNIC "ELISA ZAMFIRESCU" COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" LICEUL TEORETIC GERMAN "JOHANN ETTINGER" SATU 7 4

5 Nr. Crt. Centrul de examen Arondări Număr de elevi pe centru de examen Număr de elevi pe unităţi arondate 3 COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI SI TELECOMUNICATII "ION I. C. BRATIANU" COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI SI TELECOMUNICATII "ION I. C. BRATIANU" 3 LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRANCUSI" 9 LICEUL REFORMAT SATU 36 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 40 LICEUL TEOLOGIC ORTODOX "NICOLAE STEINHARDT" 6 LICEUL DE ARTE "AUREL POPP" 7 4 LICEUL REFORMAT COLEGIUL NAŢIONAL "KOLCSEY FERENC" SATU 89 9 COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" 3 COLEGIUL NAŢIONAL "IOAN SLAVICI" 4 COLEGIUL NAŢIONAL "DOAMNA STANCA" SATU 5 LICEUL TEOLOGIC ROMANO- CATOLIC "HAM JANOS" SATU 9 5 LICEUL TEORETIC NEGRESTI OAS LICEUL TEORETIC NEGRESTI OAS LICEUL TEHNOLOGIC "IONITA G. ANDRON" NEGRESTI OAS 6 (6+00 subcomisie Livada) 4 84 LICEUL TEORETIC CAREI LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUS CALASANTIUS" CAREI 5 6 LICEUL TEORETIC CAREI COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" CAREI LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION BARNUTIU" CAREI 8 LICEUL TEHNOLOGIC TĂȘNAD 55 5

6 Subcomisie: Nr. crt. Unitatea scolara in care va functiona o subcomisie in alta localitate decat centrul de examen LICEUL TEHNOLOGIC "GEORGE BARITIU" LIVADA Centrul de examen la care este arondata subcomosia LICEUL TEORETIC NEGRESTI OAS Arondari LICEUL TEHNOLOGIC "GEORGE BARITIU" LIVADA LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" TURT LICEUL TEHNOLOGIC TARNA Număr de elevi pe unităţi arondate Centre de evaluare: Nr. Crt. Centrul de evaluare Arondari LICEUL TEORETIC NEGRESTI OAS Numar de elevi pe centru de evaluare LICEUL TEOLOGIC ORTODOX "NICOLAE STEINHARDT" COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE DRAGOS" LICEUL TEORETIC CAREI 660 LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCTII DE MASINI "UNIO" COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI SI TELECOMUNICATII "ION I. C. BRATIANU" LICEUL REFORMAT LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA "GEORGE EMIL PALADE" 696 Centrele de examen au fost constituite, astfel încât toţi candidaţii să aibă posibilitatea deplasării în timp util spre centrul de examen arondat. Comisia Județeană de Bacalaureat a întreprins măsuri eficiente pentru asigurarea dotării centrelor de examen și a centrelor zonale de evaluare cu logistica necesară desfășurării în condiții optime a examenului de bacalaureat. Astfel, în fiecare centru de examen, cât și în centrele zonale de evaluare au existat un număr suficient de copiatoare în stare de funcționare, calculatoare cu conexiune la rețeaua de internet, telefoane/faxuri etc, cât și consumabile, conform necesarului estimat. 6

7 În toate centrele de examen au existat camere de supraveghere video pe toată perioada desfășurării probelor de examen, în locațiile de descărcare a subiectelor, în sălile de examen, precum și în sălile în care s-au preluat lucrări scrise. Toate capturile video au fost arhivate, stocate și sigilate, pe ore și zile de examen de către persoana desemnată de președintele comisiei din centrul de examen, atât la desfășurarea probelor de competențe, cât și la cele scrise. Înscrierea candidaților la examenul de bacalaureat, sesiunea august - septembrie 03, s-a realizat în baza OMECTS 4799/00 - Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat, capitolul IV, articolul 35. Președinții Comisiilor de bacalaureat din Centrele de examen precum şi membrii Comisiei Judeţene de Bacalaureat, conform Anexei nr.3 la Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat, au verificat autenticitatea actelor de înscriere, respectarea condițiilor de participare la examene și întocmirea listelor de înscriere. Comisia Judeţeană de Bacalaureat a elaborat şi transmis în timp util adrese către Inspectoratul de Poliţie al Județului Satu Mare şi Inspectoratul de Jandarmi Județean Gl. de Bg Ioniță Borșan Satu Mare, prin care s-a solicitat instituţiilor menţionate, asigurarea prezenţei poliţiştilor şi jandarmilor la centrele de examen în care s-au susţinut probele de examen, la centrele de evaluare și la sediul ISJ Satu Mare, pe întreaga perioadă a desfăşurării examenului în conformitate cu prevederile art.(6) din Anexa la OMECTS 4799/ , pentru paza și transportul lucrărilor scrise, respectiv păstrarea ordinii publice în centrele de examen. La solicitarea Comisiei Județene de Bacalaureat instituțiile mai sus menționate au răspuns foarte bine, având prezenți în fiecare centru de examen și în centrele de evaluare polițiști și jandarmi, precum și pentru transportul lucrărilor contestate la centrele regionale de contestații. Candidații care au avut probleme de sănătate certificate de medicul specialist, au depus la Comisia Județeană de Bacalureat solicitări însoțite de documente justificative pentru a susține examenul la domiciliu. Astfel, în cadrul sesiunii iunie-iulie 03 a examenului de Bacalaureat 7

8 a existat solicitarea unui candidat, care a susținut proba E.d) la domiciliu, conform aprobării Comisiei Naționale de Bacalaureat nr. 4f/ Asistența medicală a fost asigurată prin cabinetele școlare din incinta centrelor de examen, prezența personalului medical fiind permanentă pe toată perioada desfășurării probelor de examen. În cadrul sesiunii iunie-iulie 03 a examenului de Bacalaureat două candidate au întâmpinat probleme de sănătate după 5 minute de la distribuirea subiectelor la proba E.a), apelându-se la Ambulanţă, pentru a fi transportate la Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare. Comisia Naţională de Bacalaureat a aprobat utilizarea subiectului de rezervă, în cazurile menţionate mai sus. Constituirea Comisiilor din Centrele de Examen şi a comisiilor din Centrele Zonale de Evaluare s-a făcut prin decizii ale Comisiei Județene de Bacalaureat, cu respectarea prevederilor Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat, prin tragere la sorți, în ședință publică. Astfel s-au stabilit vicepreședinții și cadrele didactice care au făcut parte din Comisiile de examen și Centrele Zonale de Evaluare. Repartizarea persoanelor propuse ca președinți pentru toate centrele de examen și de evaluare s-a realizat în conformitate cu metodologia și procedurile în vigoare. În cadrul sesiunii august septembrie 03 repartizarea persoanelor propuse ca președinți pentru toate centrele de examen și de evaluare s-a realizat în conformitate cu Nota MEN nr /.08.03, respectiv procedura cuprinsă în Nota MEN nr. 540/ , prin tragere la sorți în cadrul videoconferinței organizate de MEN. Pentru buna desfăşurare a probelor, toate centrele de examen au fost monitorizate de către inspectorii şcolari de specialitate, membri ai Comisiei Județene de Bacalaureat, pe baza planului de monitorizare realizat de ISJ, precum și de delegatul MEN. Examenele de competenţe lingvistice şi digitale s-au desfăşurat în unităţile de învăţământ liceal din judeţ care au fost desemnate centru de examen de evaluare a competenţelor digitale şi centru de comunicare a subiectelor. Au fost numite, prin decizia inspectorului şcolar general, pe baza propunerilor făcute de unităţile şcolare, comisiile de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale din fiecare unitate de învăţământ liceal, conform punctului C, art. din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat 8

9 0, comisii în care au fost cuprinse şi persoanele de contact conform art., alin.7 din metodologie. Pe parcursul desfășurării probelor scrise au fost eliminați din examen 8 candidați pentru tentativă de fraudă, 5 candidați în cadrul sesiunii de examen iunie-iulie și 3 candidați în cadrul sesiunii august septembrie, după cum urmează: Sesiunea iunie-iulie 03 Nr. crt.. Centrul de examen Colegiul Tehnic Ion I.C. Brătianu Satu Mare Număr elevi eliminaţi Proba EC Proba Ed Motivul eliminării Tentativă de fraudă. Liceul Teoretic Negrești Oaș Fraudă 3. Liceul Teoretic Negrești Oaș 3 Tentativă de fraudă Total 5 Sesiunea august-septembrie 03: Nr. crt. Centrul de examen Număr elevi eliminaţi Proba Ea Motivul eliminării Liceul Teoretic Negrești Oaș, subcomisia Liceul Tehnologic George Tentativă de fraudă Barițiu Livada Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară George Emil Palade Tentativă de fraudă Satu Mare ProbaEd 3 Colegiul Economic Gheorghe Dragoș Satu Mare Tentativă de fraudă Total 3 Pe întreaga perioadă a desfășurării examenului de Bacalaureat, centrele de examen și centrele de evaluare au ţinut o strânsă legătură cu Comisia Judeţeană, care a sprijinit soluţionarea 9

10 tuturor problemelor ivite pe parcurs. Comisiile de examen şi-au exercitat corect prerogativele. La nivelul judeţului Satu Mare examenul s-a desfăşurat fără incidente. Nu s-au semnalat cazuri sau situaţii care să impună adoptarea de sancţiuni pentru cadrele didactice.. Rezultate obținute.. Analiza rezultatelor obținute la examenul de Bacalaureat, 03 Din cei 864 candidaţi înscrişi la sesiunea iunie-iulie a examenului de bacalaureat, s-au prezentat 709 (94.59%). Au fost declaraţi promovaţi 58 ceea ce reprezintă un procent de promovare de 58.36%. Au fost respinşi 38 de candidaţi 4.0%. Un număr de 55 (5.4%) de candidaţi dintre cei înscrişi nu s-au prezentat la examen, 5 elevi (din seria curentă) au fost eliminaţi din examen 0.8%. Menţionăm că procentul de promovare total (serie curentă+serii anterioare) înainte de contestaţii a fost de 57.8% iar după contestaţii de 58.36%, modificarea infimă de procentaj reflectă şi corectitudinea evaluării din centrele zonale de evaluare. După cum reflectă datele statistice, rezultatele din acest an şcolar se situează peste valorile procentuale ale anului anterior. Comparativ cu rezultatele la nivel naţional, rezultatele de la examenul de bacalaureat 03 din judeţul nostru se situează la mijlocul clasamentului. BAC 0 iunie-iulie BAC 0 iunie-iulie BAC 03 iunie-iulie Înscrişi Prezenţi 36 9,43 % 3 9,89% 709 (94.59%) Admişi Respinşi Promovabilitate 43,96 % 40,79% 58.36% Eliminaţi Medii între 6-6, ,30% 33 5,37% % Medii între 7-7, ,76 % 46 33,46% % Medii între 8-8, ,56 % 37 5,69% 4-6% Medii între 9-9,99 68,3 % 96 5,4% % Medii de 0 0,0 % 0,08% % Număr contestaţii

11 Situaţia comparativă a prezenţei respectiv a promovabilităţii examenului de bacalaureat în judeţul Satu Mare, în ultimii ani: Rezultatele înainte şi după contestaţii, sesiunea iunie-iulie 03: 0 03 Statistica Înainte de contestaţii După contestaţii Înainte de contestaţii După contestaţii Număr candidaţi promovaţi Rezultate pe tranşe de medii 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9, Rezultate pe tranşe de medii:

12 Situația contestațiilor depuse pe probe: Candidați Înscriși Prezenți Eliminați Promovați Absolvenți 03 Absolvenți serii anterioare Total candidați (6.55%) 56 (36.9%) 58 (58.36%) Tranșe de medii 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,

13 Promovabilitatea pe unităţi de învăţământ în sesiunea iunie-iulie, 03: Nr. crt. NUME_UNITATE_INVATAMANT PROMOVABILITATE COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU 98,98% LICEUL TEORETIC GERMAN "JOHANN ETTINGER" 97,9% 3 LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "HAM JANOS" 90,70% 4 COLEGIUL NATIONAL "DOAMNA STANCA" 90,64% 5 COLEGIUL NATIONAL "IOAN SLAVICI" SATU 89,50% 6 LICEUL TEORETIC CAREI 89,44% 7 COLEGIUL NATIONAL "KOLCSEY FERENC" 85,35% 8 LICEUL TEOLOGIC ORTODOX "NICOLAE STEINHARDT" 8,40% 9 LICEUL TEORETIC NEGRESTI OAS 70,00% 0 LICEUL REFORMAT 68,97% LICEUL DE ARTE "AUREL POPP" 67,86% COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE DRAGOS" 58,75% 3 LICEUL TEHNOLOGIC TASNAD 54,3% 4 LICEUL TEHNOLOGIC "GEORGE BARITIU" LIVADA 47,37% 5 LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUS CALASANTIUS" CAREI 47,06% 6 LICEUL TEHNOLOGIC "IONITA G. ANDRON" NEGRESTI-OAS 43,75% 7 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 34,43% 8 LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" TURT 7,59% 9 COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" CAREI 4,7% 0 COLEGIUL TEHNIC "ELISA ZAMFIRESCU" SATU 8,39% COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI SI TELECOMUNICATII "ION I. C. BRATIANU" SATU 6,55% LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRANCUSI" 5,56% 3 LICEUL TEHNOLOGIC ARDUD 5,38% LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE 4 ALIMENTARA "GEORGE EMIL PALADE" SATU 3,8% 5 LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCTII DE MASINI "UNIO",6% 6 COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" 4,88% 7 LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION BARNUTIU" CAREI 0,00% 8 LICEUL TEHNOLOGIC TARNA 0,00% MEDIA PE JUDEŢ MEDIA PE ŢARĂ 58,36% 55,5% 3

14 În sesiunea iuie-iulie un număr de licee au obţinut o medie mai mare decât media pe ţară: Promovabilitatea pe unităţi de învăţământ în sesiunea august-septembrie, 03: Nr.crt. NUME_UNITATE_INVATAMANT PROMOVABILITATE COLEGIUL NATIONAL "KOLCSEY FERENC" SATU 66,67% COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU 66,67% 3 LICEUL TEORETIC CAREI 55,00% 4 LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "HAM JANOS" 50,00% 5 LICEUL DE ARTE "AUREL POPP" 46,5% 6 COLEGIUL NATIONAL "DOAMNA STANCA" SATU 45,83% 7 LICEUL REFORMAT 40,00% 8 COLEGIUL NATIONAL "IOAN SLAVICI" SATU 36,36% 9 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 3,43% 0 COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE DRAGOS" 9,7% LICEUL TEORETIC GERMAN "JOHANN ETTINGER" 8,57% COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" CAREI 6,79% 3 LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUS CALASANTIUS" CAREI 3,8% 4 LICEUL TEHNOLOGIC "IONITA G. ANDRON" NEGRESTI-OAS 3,08% MEDIA PE JUDEŢ MEDIA PE ŢARĂ,89%,8% 4

15 5 LICEUL TEORETIC NEGRESTI OAS 0,59% 6 COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI SI TELECOMUNICATII "ION I. C. BRATIANU" SATU 9,5% 7 LICEUL TEHNOLOGIC TASNAD 6,8% 8 LICEUL TEHNOLOGIC "GEORGE BARITIU" LIVADA 4,04% 9 LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCTII DE MASINI "UNIO" 3,43% 0 LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA "GEORGE EMIL PALADE" SATU,50% COLEGIUL TEHNIC "ELISA ZAMFIRESCU" SATU 9,38% COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" 8,70% 3 LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRANCUSI" 6,78% 4 LICEUL TEHNOLOGIC ARDUD 0,00% 5 LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION BARNUTIU" CAREI 0,00% 6 LICEUL TEOLOGIC ORTODOX "NICOLAE STEINHARDT" 0,00% 7 LICEUL TEHNOLOGIC TARNA 0,00% 8 LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" TURT 0,00% În sesiunea iuie-iulie un număr de4 licee au obţinut o medie mai mare decât media pe ţară: 5

16 .. Analiza rezultatelor obținute la examenul de Bacalaureat, 03 diferenţa dintre media obţinută pe cls. a IX-a a XII-a/a XIII-a, pe discipline... Proba E-a) şi literatura română UNITATEA Ă Proba E - a) COLEGIUL NAŢIONAL "DOAMNA STANCA" LICEUL ORTODOX "NICOLAE STEINHARD" cls. IX- B: Media Bac, 03 Diferenţa A-B română 7,85 8,4-0,57 română 7,49 8,0-0,5 3 LICEUL TEHNOLOGIC BARIŢIU LIVADA română 6,59 6,74-0,5 4 LICEUL DE ARTE română 7,8 7,06 0, 5 COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" română 8,8 8,69 0, 6 COLEGIUL NAŢIONAL "IOAN SLAVICI" română 8,09 7,84 0,5 7 LICEUL TEORETIC GERMAN "JOHANN ETTINGER" română 8,3 8,05 0,7 8 LICEUL TEORETIC CAREI română 7,97 7,45 0,5 9 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV română 6,03 5,4 0,6 0 COLEGIUL TEHNIC "ION I.C. BRĂTIANU" română 5,3 4,58 0,7 LICEUL TEORETIC NEGREŞTI OAŞ română 7,5 6,69 0,8 LICEUL TEHNOLOGIC ARDUD română 6,8 5,4 0,86 3 LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUS CALASANTIUS" CAREI română 6,86 6 0,86 4 LICEUL REFORMAT română 7,39 6,5 0, COLEGIUL NAŢIONAL "KOLCSEY FERENC" LICEUL TEHNOLOGIC,,ANGHEL SALIGNY'' TURT română 7,75 6,73,0 română 6,78 5,59,9 7 LICEUL TEHNOLOGIC TĂŞNAD română 7,49 6,4, COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE DRAGOŞ" LICEUL TEHNOLOGIC "IONIŢĂ G. ANDRON" NEGREŞTI OAŞ LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "GEORGE EMIL PALADE" LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "HAM JANOS" LICEUL TEHNOLOGIC "UNIO" română 7,35 5,98,37 română 6,35 4,84,5 română 6,8 4,75,53 română 8,4 6,7,54 română 5,85 3,94,9 6

17 3 COLEGIUL TEHNIC "ELISA ZAMFIRESCU" 4 COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" CAREI 5 LICEUL TEHNOLOGIC "C-TIN BRÂNCUŞI" 6 LICEUL TEHNOLOGIC TARNA 7 LICEUL TEORETIC "UNIREA" 8 LICEUL TEHNOLOGIC "SIMON BĂRNUŢIU" CAREI 9 COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" română română română română română română română 6,09 4,,99 7, 5,3,07 6,6 4,09,7 6, 4,03,9 6,76 4,,64 6,5 3,7,79 6,08,9 3,7... Proba E-b) şi literatura germană UNITATEA Ă Proba E - b) LICEUL TEORETIC GERMAN germană cls. IX- B: Media Bac, 03 Diferenţa A-B 8,05 8,48-0, Proba E-b) şi literatura maghiară 3 UNITATEA Ă Proba E - b) LICEUL REFORMAT LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "HAM JANOS" LICEUL TEORETIC CAREI 4 LICEUL DE ARTE maghiară maghiară maghiară maghiară cls. IX- B: Media Bac, 03 Diferenţa A-B 7,73 8,95 -, 8, 8,94-0,74 8,07 8,65-0,58 7,8 8,7-0,45 5 COLEGIUL NAŢIONAL "KOLCSEY FERENC" 6 COLEGIUL TEHNIC "ELISA ZAMFIRESCU" 7 COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE DRAGOŞ" 8 LICEUL TEHNOLOGIC TĂŞNAD 9 LICEUL ROMANO-CATOLIC JOSEPHUS CALASANTIUS CAREI 0 COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" maghiară maghiară maghiară maghiară maghiară maghiară 8,6 8,8-0, 6,54 6,6-0,06 7,44 7,38 0,06 7,83 7,75 0,08 8,44 8, 0,4 7,04 6,3 0,8 7

18 LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "GEORGE EMIL PALADE" LICEUL TEHNOLOGIC "C-TIN BRÂNCUŞI" 3 COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" CAREI 4 LICEUL TEHNOLOGIC "SIMON BĂRNUŢIU" CAREI maghiară maghiară maghiară maghiară 7,3 5,9,3 6,75 5,5,5 6,80 5,,69 7,77 5,8, Proba E-c) Matematică UNITATEA Ă Proba E - c) cls. IX- B: Media Bac, 03 Diferenţa A-B COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" Matematică 7,48 8,8 -,33 LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "HAM JANOS" Matematică 7,54 8,54-3 LICEUL TEORETIC NEGREŞTI OAŞ Matematică 6,49 7,3-0,83 4 COLEGIUL NAŢIONAL "DOAMNA STANCA" Matematică 7,04 7,6-0,58 5 LICEUL TEORETIC CAREI Matematică 7,9 8,36-0,44 6 COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE DRAGOŞ" Matematică 5,94 6, -0,6 7 COLEGIUL NAŢIONAL "IOAN SLAVICI" Matematică 7,8 7,38-0, 8 COLEGIUL NAŢIONAL "KOLCSEY FERENC" Matematică 7,5 7,59-0,07 9 LICEUL TEHNOLOGIC BARIŢIU LIVADA Matematică 6,5 6,6 0,09 0 LICEUL REFORMAT Matematică 6,9 6,46 0,45 LICEUL TEORETIC GERMAN "JOHANN ETTINGER" Matematică 8,09 7,6 0,47 LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUS CALASANTIUS" CAREI Matematică 7,6 6,4 0,76 3 LICEUL TEHNOLOGIC "IONIŢĂ G. ANDRON" NEGREŞTI OAŞ Matematică 6,05 5,7 0,78 4 COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" CAREI Matematică 5,86 5,06 0,8 5 LICEUL TEHNOLOGIC,,ANGHEL SALIGNY'' TURT Matematică 6,5 5,9 0,86 6 LICEUL TEHNOLOGIC BRĂTIANU Matematică 5,5 4,8 0,97 7 COLEGIUL TEHNIC "ELISA ZAMFIRESCU" Matematică 5,75 4,49,6 8 LICEUL TEHNOLOGIC TĂŞNAD Matematică 5,96 4,49,47 9 LICEUL TEHNOLOGIC TARNA Matematică 6, 4,3,87 0 LICEUL TEHNOLOGIC ARDUD Matematică 6,4 4,07,07 LICEUL TEHNOLOGIC UNIO Matematică 5,76 3,4,35 LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "GEORGE EMIL PALADE" Matematică 5,67 3,,57 3 LICEUL TEHNOLOGIC "C-TIN BRÂNCUŞI" Matematică 5,3,5,63 4 LICEUL TEHNOLOGIC "SIMON BĂRNUŢIU" CAREI Matematică 6,03 3,,8 8

19 5 COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" Matematică 6,4 3,06 3,8 6 LICEUL TEORETIC UNIREA Matematică 6,09,77 3,3..5. Proba E-c) Istorie UNITATEA Ă Proba E - c) cls. IX- B: Media Bac, 03 Diferenţa A-B LICEUL ORTODOX "NICOLAE STEINHARD" Istorie 7,6 8,0-0,4 COLEGIUL NAŢIONAL "IOAN SLAVICI" Istorie 7,3 7,5-0,9 3 COLEGIUL NAŢIONAL "KOLCSEY FERENC" Istorie 6,98 6,6 0,37 4 COLEGIUL NAŢIONAL "DOAMNA STANCA" Istorie 7,93 7,39 0,54 5 LICEUL TEHNOLOGIC TĂŞNAD Istorie 6,38 5,83 0,55 6 LICEUL REFORMAT Istorie 7,47 6,73 0,74 7 COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" Istorie 8,8 7,99 0,8 8 LICEUL TEORETIC GERMAN "JOHANN ETTINGER" Istorie 7, 6, 0,9 9 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV Istorie 6,39 5,47 0,9 0 LICEUL TEORETIC NEGREŞTI OAŞ Istorie 7,7 6,08,9 LICEUL DE ARTE Istorie 7,67 6,3,35 LICEUL TEORETIC CAREI Istorie 8,6 6,8,8 3 4 LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "HAM JANOS" LICEUL ROMANO-CATOLIC JOSEPHUS CALASANTIUS CAREI Istorie 8,9 6,3,87 Istorie 8,7 6,,07 5 COLEGIUL TEHNIC "ELISA ZAMFIRESCU" Istorie 7,8 3,9 3,6..5. Proba E-d) Biologie UNITATEA Ă Proba E - d) cls. IX- B: Media Bac, 03 Diferenţa A-B COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" Biologie 8,47 9,08-0,6 LICEUL TEORETIC NEGREŞTI OAŞ Biologie 7,66 8,09-0,43 3 LICEUL TEHNOLOGIC "IONIŢĂ G. ANDRON" NEGREŞTI OAŞ Biologie 6,03 6,44-0,4 4 LICEUL TEHNOLOGIC TĂŞNAD Biologie 7,5 7,6-0, 5 COLEGIUL NAŢIONAL "DOAMNA STANCA" Biologie 7,98 7,84 0,4 6 LICEUL TEORETIC CAREI Biologie 9 8,7 0,8 7 COLEGIUL NAŢIONAL "KOLCSEY FERENC" Biologie 8,43 8,0 0,4 8 COLEGIUL NAŢIONAL "IOAN SLAVICI" Biologie 8,6 7,63 0, LICEUL TEHNOLOGIC,,ANGHEL SALIGNY'' TURT LICEUL ROMANO-CATOLIC JOSEPHUS CALASANTIUS CAREI LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "HAM JANOS" Biologie 6,59 5,94 0,65 Biologie 9, 8,7 0,93 Biologie 9,3 8,3 0,99 9

20 LICEUL REFORMAT Biologie 9,5 7,88,6 3 LICEUL TEHNOLOGIC BRĂTIANU Biologie 5,75 4,75 4 LICEUL TEORETIC GERMAN "JOHANN ETTINGER" Biologie 7,63 5,65,98 5 LICEUL TEHNOLOGIC TARNA Biologie 6,7 4,58, 6 LICEUL TEHNOLOGIC BĂRNUŢIU CAREI Biologie 6,0 3,76,5 7 LICEUL TEHNOLOGIC "C-TIN BRÂNCUŞI" Biologie 6,8 4,9,6 8 LICEUL TEORETIC UNIREA Biologie 6,56 3,87,69 9 COLEGIUL TEHNIC "ELISA ZAMFIRESCU" Biologie 7, 4,37,75 0 LICEUL TEHNOLOGIC UNIO Biologie 6,45 3,67,78 LICEUL TEHNOLOGIC ARDUD Biologie 6,7 3,8,99 COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" Biologie 6,57 3,56 3,0 3 LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "GEORGE EMIL PALADE" Biologie 6,73 3,4 3,3 4 COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" CAREI Biologie 7,6 3,89 3, Proba E-d) Chimie UNITATEA Ă LICEUL TEHNOLOGIC "IONIŢĂ G. ANDRON" NEGREŞTI OAŞ Proba E-d) cls. IX- B: Media Bac, 03 Diferenţa A-B Chimie 7,54 8,65 -, LICEUL TEORETIC NEGREŞTI OAŞ Chimie 6,94 7,56-0,6 3 LICEUL TEORETIC CAREI Chimie 8,36 8,94-0,58 4 COLEGIUL NAŢIONAL "DOAMNA STANCA" Chimie 8,89 9, -0, 5 LICEUL TEORETIC GERMAN "JOHANN ETTINGER" Chimie 9,68 9,5 0,7 6 COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" Chimie 9,5 8,93 0,58 7 LICEUL TEHNOLOGIC TĂŞNAD Chimie 9,87 9, 0,75 8 LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "HAM JANOS" Chimie 9,33 8,4 0,93 9 COLEGIUL NAŢIONAL "KOLCSEY FERENC" Chimie 9,47 8,38,09 0 LICEUL ROMANO-CATOLIC JOSEPHUS CALASANTIUS CAREI Chimie 9,93 8,8,3 LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "GEORGE EMIL PALADE" Chimie 6,75 5,4,6 LICEUL REFORMAT Chimie 8,84 6,7,4 3 COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" Chimie 6,5 4,5,7 4 COLEGIUL TEHNIC "ELISA ZAMFIRESCU" Chimie 6,9 3,5,79 5 LICEUL TEHNOLOGIC BĂRNUŢIU CAREI Chimie 6,70 3,00 3,70 6 LICEUL TEHNOLOGIC UNIO Chimie 6,68,9 3,78 0

21 ..7. Proba E-d) Fizică UNITATEA Ă LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "HAM JANOS" LICEUL TEORETIC GERMAN "JOHANN ETTINGER" Proba E-d) cls. IX- B: Media Bac, 03 Diferenţa A-B Fizică 7,83 8,6-0,77 Fizică 9,8 9,5 0,66 3 LICEUL TEORETIC CAREI Fizică 9,75 8,8 0,95 4 COLEGIUL NAŢIONAL "KOLCSEY FERENC" Fizică 7,87 6,,77 5 LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "GEORGE EMIL PALADE" Fizică 5,8 3,96,85 6 LICEUL REFORMAT Fizică 8,75 6,9,85 7 COLEGIUL TEHNIC "ELISA ZAMFIRESCU" Fizică 5,4 3,5,99 8 LICEUL TEHNOLOGIC BRĂTIANU Fizică 5, 3, 9 COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" Fizică 9, 6,93,7 0 LICEUL TEHNOLOGIC BĂRNUŢIU CAREI Fizică 5,75 3,05,7 LICEUL TEHNOLOGIC "C-TIN BRÂNCUŞI" Fizică 5,,0 3,8 LICEUL TEHNOLOGIC UNIO Fizică 6,66 3,36 3,3 3 COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" Fizică 6,87 3,35 3,5 4 LICEUL TEHNOLOGIC TĂŞNAD Fizică 5,94,0 3,93 5 COLEGIUL NAŢIONAL "IOAN SLAVICI" Fizică 9,5 5,05 4, 6 COLEGIUL NAŢIONAL "DOAMNA STANCA" Fizică 9,5 5 4,5..8. Proba E-d) Geografie UNITATEA Ă Proba E-d) cls. IX- B: Media Bac, 03 Diferenţa A-B LICEUL TEHNOLOGIC TĂŞNAD Geografie 7,74 8,86 -, COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" Geografie 8,3 9,5-0,95 3 LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "HAM JANOS" Geografie 8,5 8,54-0,9 4 LICEUL TEORETIC GERMAN "JOHANN ETTINGER" Geografie 7,36 7,63-0,7 5 COLEGIUL NAŢIONAL "KOLCSEY FERENC" Geografie 6,94 7, -0,7 6 LICEUL REFORMAT Geografie 7,65 7,8-0,6 7 LICEUL TEHNOLOGIC BARIŢIU LIVADA Geografie 7,4 7,34 0,06 8 LICEUL ORTODOX "NICOLAE STEINHARD" Geografie 8,67 8,46 0, 9 COLEGIUL NAŢIONAL "DOAMNA STANCA" Geografie 8,3 7,95 0,8 0 LICEUL TEORETIC NEGREŞTI OAŞ Geografie 7,63 7,7 0,36 LICEUL TEHNOLOGIC "IONIŢĂ G. ANDRON" NEGREŞTI OAŞ COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE DRAGOŞ" Geografie 7,44 7,04 0,4 Geografie 7,38 6,88 0,5

22 3 LICEUL DE ARTE Geografie 8,8 7,58 0,6 4 COLEGIUL NAŢIONAL "IOAN SLAVICI" Geografie 8,6 7,94 0,68 5 COLEGIUL TEHNIC "ELISA ZAMFIRESCU" Geografie 6,45 5,5 0,95 6 LICEUL TEORETIC CAREI Geografie 8,86 7,87 0,99 7 LICEUL ROMANO-CATOLIC JOSEPHUS CALASANTIUS CAREI Geografie 7,67 6,63,04 8 COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" CAREI Geografie 7,99 6,5,47 9 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV Geografie 7,7 6,9,5..9. Proba E-d) Informatică UNITATEA Ă LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "HAM JANOS" Proba E-d) cls. IX- B: Media Bac, 03 Diferenţa A-B Informatică 9,5 0-0,5 LICEUL TEORETIC CAREI Informatică 9,4 9,38 0,0 3 COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" Informatică 9,0 8,84 0,7 4 COLEGIUL NAŢIONAL "KOLCSEY FERENC" Informatică 9,6 8,6 0,56 5 LICEUL REFORMAT Informatică 8,9 8,4 0,78 6 LICEUL TEHNOLOGIC TĂŞNAD Informatică 8,37 7,54 0,83 7 COLEGIUL NAŢIONAL "DOAMNA STANCA" Informatică 9,3 8,4 0,9 8 COLEGIUL NAŢIONAL "IOAN SLAVICI" Informatică 9,3 7,94,9 9 LICEUL TEORETIC GERMAN "JOHANN ETTINGER" Informatică 9,39 7,73, Proba E-d) Economie UNITATEA Ă Proba E-d) cls. IX- B: Media Bac, 03 Diferenţa A-B COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" Economie 0 9,9 0, LICEUL TEHNOLOGIC BARIŢIU LIVADA Economie 7,5 3,7 3,55 3 COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE DRAGOŞ" Economie 7,5,93 4,59... Proba E-d) Filosofie B: Media Diferenţa UNITATEA Ă Proba E-d) cls. IX- Bac, 03 A-B LICEUL REFORMAT Filosofie 7 7,67-0,67 COLEGIUL TEORETIC "KOLCSEY FERENC" Filosofie 7,49 8,06-0,57 3 COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" Filosofie 8,86 9,4-0,54 4 LICEUL TEORETIC CAREI Filosofie 7,44 7,7-0,6

23 5 LICEUL TEOLOGIC ROMANO- CATOLIC "HAM JANOS" Filosofie 7 6,85 0,5 6 LICEUL ROMANO-CATOLIC JOSEPHUS CALASANTIUS CAREI Filosofie 7,3 6,, 7 LICEUL TEORETIC NEGREŞTI OAŞ Filosofie 9 6,06,94... Proba E-d) Logică şi argumentare UNITATEA Ă COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" COLEGIUL NAŢIONAL "DOAMNA STANCA" Proba E-d) Logică şi argumentare Logică şi argumentare cls. IX- B: Media Bac, 03 Diferenţa A-B 8 6,9, 9 6,48,5..3. Proba E-d) Psihologie 3 UNITATEA Ă COLEGIUL NAŢIONAL "IOAN SLAVICI" COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" COLEGIUL NAŢIONAL "DOAMNA STANCA" Proba E-d) cls. IX- B: Media Bac, 03 Diferenţa A-B Psihologie 7,87 7, 0,65 Psihologie 9,5 8,7 0,8 Psihologie 8,5 7,45, Proba E-d) Sociologie UNITATEA Ă Proba E-d) cls. IX- B: Media Bac, 03 Diferenţa A-B COLEGIUL NAŢIONAL "IOAN SLAVICI" Sociologie 0 7,5,5 3

24 3.Plan de măsuri PLAN DE MĂSURI REMEDIALE DESTINATE SPORIRII CALITĂŢII PERFORMANŢELOR E ALE ELEVILOR DIN CLASA a XII-a LA BACALAUREAT, 04 Nr. crt.. Obiective Măsuri - Acţiuni Responsabili Termen Indicatori de evaluare Analiza şi diagnoza rezultatelor la BACALAUREAT 03 Analiza rezultatelor obţinute la nivelul judeţului la BACALAUREAT 03, comparativ cu cele din 0 şi elaborarea programelor de măsuri specifice. Analiza rezultatelor obţinute pe unităţi de învăţământ la BACALAUREAT 03, comparativ cu cea din 0 şi stabilirea programelor de măsuri la nivelul unităţilor de învăţământ. Analiza comparativă a rezultatelor la BACALAUREAT 03, prin raportare la rezultatele obţinute la nivel judeţean şi naţional, în cadrul cercurilor pedagogice şi stabilirea măsurilor adecvate fiecărei discipline în vederea ameliorării rezultatelor şcolare şi a celor de la examenele naţionale. Inspector şcolar de specialitate Inspector şcolar de specialitate Inspector şcolar de specialitate septembrie 03 septembrie 03 septembrie 03 Crearea unei imagini relevante asupra rezultatelor obţinute la BACALAUREAT 03, comparativ cu BACALAUREAT 0. Identificarea cauzelor promovabilităţii scăzute şi a măsurilor ameliorative necesare îmbunătăţirii rezultatelor elevilor la BACALAUREAT 04 4

25 Diseminarea şi prelucrarea prevederilor metodologiei de examen tuturor grupurilor ţintă Diseminarea şi prelucrarea prevederilor metodologiei de examen tuturor grupurilor ţintă Monitorizarea, controlul şi consilierea modului de pregătire a elevilor în vederea asigurării reuşitei la BACALAUREAT, 04 Prelucrarea metodologiei de examen elevilor şi părinţilor numirea unor cadre didactice cu responsabilităţi în acest sens şi afişarea, în fiecare unitate de învăţământ, a unui program de consiliere în acest sens. Acordarea de consiliere elevilor din partea comisiei judeţene, în cadrul unor vizite de informare şi consiliere realizate conform unui grafic stabilit la nivel judeţean, în fiecare clasă a XII-a. Includerea în planul de inspecţie judeţean a inspecţiilor de specialitate dedicate disciplinelor de examern şi centrarea acestui tip de inspecţie pe unităţile de învăţământ cu rezultate slabe (sub media judeţeană) la aceste examene. Monitorizarea şi controlul modului de elaborare a graficelor orelor de pregătire suplimentară. Acordarea de consiliere. Directori de unităţi de învăţământ liceal Cadre didactice Inspector şcolar de specialitate Inspector şcolar de specialitate Inspector şcolar de specialitate septembrie 03 pe parcursul anului şcolar septembrie 03 pe parcursul anului şcolar septembrie 03 pe parcursul anului şcolar Cunoaşterea tuturor prevederilor metodologiei de examen de către candidaţi şi părinţii acestora Cunoaşterea tuturor prevederilor metodologiei de examen de către candidaţi şi părinţii acestora Pregătirea adecvată a elevilor de clasa a XII-a pentru susţinerea probelor examenului de BACALAUREAT 04. Creşterea procentului de promovare cu min. 0% la BACALAUREAT 04. Pregătirea adecvată a elevilor pentru susţinerea probelor examenului de BACALAUREAT 04. Crearea oportunităţilor pentru pregătirea suplimentară. 5

26 Monitorizarea şi controlul modului de elaborare a planificărilor şi a programelor de pregătire. Acordarea de consiliere. Organizarea de activităţi de monitorizare, control şi consiliere, în vederea parcurgerii integrale a materiei, conform standardelor de calitate naţionale, care să contribuie la adaptarea demersului didactic la nevoile elevilor şi la realizarea unei evaluări ritmice, obiective şi relevante. Inspector şcolar de specialitate Inspector şcolar de specialitate pe parcursul anului şcolar pe parcursul anului şcolar Pregătirea adecvată a candidaţilor pentru susţinerea probelor la BACALAUREAT 04. Particularizarea modului de parcurgere a conţinuturilor a formării competenţelor necesare obţinerii unor rezultate bune la BACALAUREAT, în funcţie de specificul şcolii şi al elevilor Pregătirea adecvată a elevilor pentru susţinerea probelor la BACALAUREAT 04. Aplicarea unor tehnici de lucru axate pe individualizare şi diferenţiere eficiente, în cadrul orelor de pregătire suplimentară. 5. Monitorizarea prezenţei elevilor la orele de curs şi la orele de pregătire suplimentară la MATEMATICĂ Monitorizarea frecvenţei elevilor şi luarea măsurilor pentru prevenirea şi diminuarea absenteismului, inclusiv prin introducerea unui sistem de monitorizare a prezenţei la şcoală a elevilor şi de informare permanentă a familiilor acestora. Inspector şcolar de specialitate pe parcursul anului şcol Creşterea ratei de participare şcolară prin diminuarea absenteismului şi motivarea elevilor pentru studiu. 6

27 Monitorizarea modului de organizare şi desfăşurare a orelor de pregătire suplimentară: existenţa listelor de prezenţă, a documentelor de proiectare a modului de parcurgere a conţinuturilor, a documentelor de măsurare a progresului individual etc. Inspector şcolar de specialitate pe parcursul anului şcol Asigurarea prezenţei elevilor la orele de pregătire suplimentară şi existenţa dovezilor progresului realizat individual de fiecare elev 6. Crearea cadrului necesar derulării unor evaluări ale progresului elevilor în condiţii de examen, la nivel de judeţ Organizarea a cel puţin 3 simulări de nivel judeţean pentru probele de la BACALAUREAT a elevilor de clasa a XII-a: decembrie, februarie, aprilie Inspector şcolar de specialitate Decembrie, Februarie, Aprilie 03 Conştientizarea elevilor şi părinţilor asupra stadiului de pregătire pentru susţinerea probelor de la BACALAUREAT Formarea cadrelor didactice în domeniul didacticii şi al evaluării Organizarea de programe de formare continuă a cadrelor didactice în domeniul specialităţii şi al didacticii disciplinei, inclusiv în vederea dezvoltării competenţelor de elaborare şi evaluare a tipurilor de itemi propuşi la proba de evaluare din cadrul examenului de BACALAUREAT Includerea în cadrul activităţilor de formare şi a activităţilor metodice a unor simulări vizând evaluarea lucrărilor de la probele scrise ale examenului de BACALAUREAT, cu scopul obţinerii unei evaluări obiective, prin aplicarea corectă a baremului. CCD Inspectori şcolar de specialitate CCD Inspector şcolar de specialitate Cf. graficelor IŞJ şi CCD Cf. graficelor IŞJ şi CCD Pregătirea corespunzătoare a elevilor la fiecare disciplină de examen şi asigurarea corectitudinii şi obiectivităţii în evaluare prin cuprinderea în comisiile de evaluare a unor cadre didactice bine pregătite în domeniu 7

28 8. Eficientizarea activităţii de consiliere şi orientare Elaborarea şi aplicarea unor planuri de acţiune privind consilierea şi orientarea şcolară şi profesională şi pentru promovarea ofertei de şcolarizare unităţilor de învăţământ liceal. Inspector şcolar general Inspectori şcolar de specialitate Compartimentul reţea şcolară pe parcursul anului şcolar Informarea elevilor asupra oportunităţilor de continuare a studiilor. INSPECTOR GENERAL, prof. Mariana ROMAN Întocmit, prof. Adriana DÎNGĂ prof.dr. Valerica Doina MUNTEAN 8

OMEN NR.4792/ ORGANIZARE SI DESF EXAMEN BACALAUREAT NATIONAL 2018

OMEN NR.4792/ ORGANIZARE SI DESF EXAMEN BACALAUREAT NATIONAL 2018 ANEXĂ MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ORDIN privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi

Mai mult

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723;

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; E-mail: isjdb@isj-db.ro; WEB: www.isj-db.ro Nr. 2136/23.02. Aprobat, Inspector

Mai mult

Act LexNavigator

Act LexNavigator ANEXĂ MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ORDIN privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2019 Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea

Mai mult

Microsoft Word - Grafic_unic_monit_sem_II_2018_2019.docx

Microsoft Word - Grafic_unic_monit_sem_II_2018_2019.docx Nr. Aprobat în Consiliul de Administraţie al I.Ş.J. Teleorman, din data de 28.09.2018 Aprobat, Inspector Şcolar General, prof. Valeria GHERGHE GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE ŞI CONTROL INSPECTORATUL ŞCOLAR

Mai mult

ORDIN Nr. 4830/2018 din 30 august 2018 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢ

ORDIN Nr. 4830/2018 din 30 august 2018 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢ ORDIN Nr. 4830/2018 din 30 august 2018 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2019 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 788 din 13

Mai mult

Se tipareaste un document Lex

Se tipareaste un document Lex ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 3185/2019 Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii Domenii: Invatamint Vigoare M.O. 160/2019 Ordin privind aprobarea organizarii simularii evaluarii nationale pentru elevii

Mai mult

Nr

Nr Nr. 822/29.01.2018 APROBAT, INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, Prof. Maria POP PLAN DE MĂSURI pentru pregătirea și organizarea admiterii în ul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2018 2019 În conformitate

Mai mult

Anexa 2

Anexa 2 Unitatea de învăţământ Adresa Telefon Anexa 2a APROBAT, Director, L.S. CERERE DE ÎNSCRIERE Subsemnatul(a), absolvent(ă) al/a, promoţia, forma de învăţământ, filiera, profilul, specializarea/calificarea.

Mai mult

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 4830/2018 Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii Domenii: Can't open file: 'legaturi.myd'. (errno: 145) Vigoare M.O.

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 4830/2018 Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii Domenii: Can't open file: 'legaturi.myd'. (errno: 145) Vigoare M.O. ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 4830/2018 Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii Domenii: Can't open file: 'legaturi.myd'. (errno: 145) Vigoare M.O. 788/2018 Ordin privind organizarea si desfasurarea

Mai mult

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723;

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; E-mail: isjdb@isj-db.ro; WEB: www.isj-db.ro Nr. 11870/25.09. Aprobat, Inspector

Mai mult

CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR SESIUNEA 2018 Secţiunea I Dispoziţ

CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR SESIUNEA 2018 Secţiunea I Dispoziţ CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR SESIUNEA 2018 Secţiunea I Dispoziţii generale Art. 53 (1) Coordonarea metodologică a

Mai mult

SCOALA GIMNAZIALA COMUNA MAGURELE PRAHOVA Director Prof. CLAUDIA ILIESCU GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE AN ŞCOLAR ARGUMENT:

SCOALA GIMNAZIALA COMUNA MAGURELE PRAHOVA Director Prof. CLAUDIA ILIESCU GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE AN ŞCOLAR ARGUMENT: Prof. CLAUDIA ILIESCU GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE AN ŞCOLAR 2016-2017 ARGUMENT: Monitorizarea şi controlul activităţii în anul şcolar 2016-2017, au ca punct de pornire: - Punctele slabe

Mai mult

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BISTRIȚA NĂSĂUD Nr din Aprobat în CA al ISJ Bistriţa-Năsăud din

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BISTRIȚA NĂSĂUD Nr din Aprobat în CA al ISJ Bistriţa-Năsăud din Nr. 7460 din 01.10. Aprobat în CA al ISJ Bistriţa-Năsăud din 01.10. Avizat, INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, Prof. CAMELIA TABĂRĂ GRAFICUL UNIC al activităţilor de îndrumare şi control Anul şcolar Inspecția școlară

Mai mult

RAPORT ACTIVITATE

RAPORT ACTIVITATE RAPORT DE ACTIVITATE ANUL ŞCOLAR 2015-2016 COLEGIUL NAŢIONAL LIVIU REBREANU Bistriţa STRUCTURA CLASELOR PRIMAR: 19 clase GIMNAZIU: 13 CLASE LICEU:32 CLASE (20 profil real și 12 profil uman) TOTAL: 64 clase

Mai mult

COLEGIUL TEHNIC VICTOR UNGUREANU CÂMPIA TURZII Str. Laminoriştilor nr. 115, Câmpia Turzii, jud. Cluj Telefon / fax:

COLEGIUL TEHNIC VICTOR UNGUREANU CÂMPIA TURZII Str. Laminoriştilor nr. 115, Câmpia Turzii, jud. Cluj Telefon / fax: COLEGIUL TEHNIC VICTOR UNGUREANU CÂMPIA TURZII Str. Laminoriştilor nr. 115, Câmpia Turzii, jud. Cluj Telefon / fax: 0264-368181 E-mail: ctvuct@gmail.com Avizat în şedinţa CP din 13.10.2015 : prof. Bozdog

Mai mult

Anexa nr. 1 la ordinul MEN nr... privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual

Anexa nr. 1 la ordinul MEN nr... privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2019-2020 Data limită/ Perioada ACTIVITATEA Pregătirea admiterii 1 februarie 2019 Elaborarea planului de măsuri județean/al municipiului

Mai mult

CENTRUL DE EXAMEN: GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCŢII-MONTAJ DEJ

CENTRUL DE EXAMEN: GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCŢII-MONTAJ DEJ Colegiul Tehnic Constantin Istrati Municipiul Campina Nr. ---------------------------- Str. Grivitei, nr.91, Campina, Prahova Tel/fax : 0244337681, 0244375563 RAPORTUL FINAL al presedintelui comisiei de

Mai mult

Inspectoratul Școlar Județean Vaslui Școala Gimnazială Mihai Eminescu Vaslui Str. Ștefan cel Mare, Nr. 60, tel

Inspectoratul Școlar Județean Vaslui Școala Gimnazială Mihai Eminescu Vaslui Str. Ștefan cel Mare, Nr. 60, tel Inspectoratul Școlar Județean Vaslui Școala Gimnazială Mihai Eminescu Vaslui Str. Ștefan cel Mare, Nr. 60, tel. 0335412860 E-mail: scmeminescu@yahoo.com Se aprobă. Inspector școlar General, Prof. Gabriela

Mai mult

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova Nr. 1381/ 22.05.2019 PRECIZĂRI privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate sesiunea 2019 Concursul

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SUCEAVA Organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de st

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SUCEAVA Organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de st MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SUCEAVA Organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat, pentru anul şcolar 2019 2020 ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL:

Mai mult

Nr

Nr Nr. 235/.4.29 ION SORIN Semnat digital de ION SORIN Data: 29.4.2 4:4:42 +3'' SIMULAREA PROBELOR SCRISE ALE EXAMENULUI DE BACALAUREAT NAȚIONAL Clasele a XI-a și a XII-a, anul şcolar 28-29 Analiza rezultatelor

Mai mult

R E G U L A M E N T

R E G U L A M E N T M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii doctorale pentru anul universitar 2014-2015 I. PRINCIPII Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi este Instituţie

Mai mult

Nr.689/ CALENDARUL MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ILFOVEAN PENTRU ANUL ŞCOLAR (modi

Nr.689/ CALENDARUL MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ILFOVEAN PENTRU ANUL ŞCOLAR (modi Nr.689/ 22.01. CALENDARUL MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ILFOVEAN PENTRU ANUL ŞCOLAR - 2019 (modificat cf. OMEN nr. 3017/) Aprob, Inspector scolar general,

Mai mult

Nr. 648A/ Aprobat în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa din GRAFICUL DE MONITORIZARE ŞI CONT

Nr. 648A/ Aprobat în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa din GRAFICUL DE MONITORIZARE ŞI CONT Nr. 648A/21.02.2017 Aprobat în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa din 21.02.2017 GRAFICUL DE MONITORIZARE ŞI CONTROL AL INSPECTORATULUI ŞCOLAR 5 JUDEŢEAN 5 CONSTANTA

Mai mult

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR CJRAE AN ȘCOLAR Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: Aprobat, Inspector ș

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR CJRAE AN ȘCOLAR Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: Aprobat, Inspector ș FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR CJRAE AN ȘCOLAR 2017-2018 Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: Aprobat, Inspector școlar general, Prof. dr. Viorel STAN Nr. crt. Funcţia

Mai mult

GRADUL DIDACTIC I, SERIA (pentru candidaţii care au susţinut colocviul de admitere la examenul de grad didactic I, sesiunea ianuarie - febru

GRADUL DIDACTIC I, SERIA (pentru candidaţii care au susţinut colocviul de admitere la examenul de grad didactic I, sesiunea ianuarie - febru GRADUL DIDACTIC I, SERIA 2014-2016 (pentru candidaţii care au susţinut colocviul de admitere la examenul de grad didactic I, sesiunea ianuarie - februarie 2014) ELABORAREA LUCRĂRII METODICO-ŞTIINŢIFICE

Mai mult

Nr

Nr LISTA FINALĂ A CANDIDAȚILOR CARE ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE DE ÎNSCRIERE ȘI PARTICIPARE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT VACANTE LA UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN JUDEȚUL

Mai mult

Scoala Gimnaziala Merei Str. Principală, com. Merei, jud. Buzău Tel/ fax: GRAFICUL UNIC DE MONITORIZARE ȘI CO

Scoala Gimnaziala Merei Str. Principală, com. Merei, jud. Buzău Tel/ fax: GRAFICUL UNIC DE MONITORIZARE ȘI CO GRAFICUL UNIC DE MONITORIZARE ȘI CONTROL AN ȘCOLAR 2018-2019 ARGUMENT Monitorizarea şi controlul activităţii şcolii în anul şcolar 2018 2019 se va face ţinând cont de toate punctele slabe, ameninţările

Mai mult

(Microsoft Word - Anexa_I_Metodologie_de_organizare_\272i_desf\343\272urare_a_admiterii_2011site.doc)

(Microsoft Word - Anexa_I_Metodologie_de_organizare_\272i_desf\343\272urare_a_admiterii_2011site.doc) ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL ȘI PROFESIONAL DE STAT AN ȘCOLAR 2019-2020 1 CUPRINS I. ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT, AN ŞCOLAR 2019-2020 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea admiterii

Mai mult

PO

PO ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETRU PONI CUCUTENI GRAFICUL DE MONITORIZARE ȘI CONTROL 2018-2019 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETRU PONI CUCUTENI Localitatea CUCUTENI, Judeţul IAŞI Tel./fax: 0232/717074 Mail: scoala_cucuteni5000@yahoo.com

Mai mult

Etapa de mobilitate

Etapa de mobilitate MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2014 2015 G H I D P R A C T I C C U P R I N S 1. ÎNCADRAREA TITULARILOR...3 2. COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE LA NIVELUL INSPECTORATULUI

Mai mult

NR.5545/ GRAFIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE DIRECTOR, prof. PÎRVULESCU DANA

NR.5545/ GRAFIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE DIRECTOR, prof. PÎRVULESCU DANA NR.5545/18.10.2018 GRAFIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE 2018-2019 DIRECTOR, prof. PÎRVULESCU DANA ARGUMENT: Monitorizarea şi controlul activităţii în anul şcolar 2018-2019, au ca punct de pornire:

Mai mult

COLEGIUL NATIONAL I.L.CARAGIALE-PLOIESTI BACALAUREAT 2016 SESIUNEA IUNIE-IULIE PROBA D DE EVALUARE A COMPETENTELOR DIGITALE PRECIZARI IMPORTANTE ORDIN

COLEGIUL NATIONAL I.L.CARAGIALE-PLOIESTI BACALAUREAT 2016 SESIUNEA IUNIE-IULIE PROBA D DE EVALUARE A COMPETENTELOR DIGITALE PRECIZARI IMPORTANTE ORDIN ORDIN Nr. 5080/2015 din 31 august 2015 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2016 ART. 11 (1) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să introducă în sălile

Mai mult

ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR DREPT CHIMIE BIOLOGIE ANEXA I Studii universitare de licenta 2011 Nr. crt. Facultatea Domeniul Specilizarea Condi

ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR DREPT CHIMIE BIOLOGIE ANEXA I Studii universitare de licenta 2011 Nr. crt. Facultatea Domeniul Specilizarea Condi ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR DREPT CHIMIE BIOLOGIE ANEXA I Studii e de licenta 2011 Facultatea Domeniul Specilizarea 1 BIOLOGIE ŞTIINŢA MEDIULUI Biologie, Zi Biochimie, Zi Biologie, ID Ecologie

Mai mult

COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI EMINESCU SATU MARE

COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI EMINESCU  SATU MARE Colegiul Naţional Liviu Rebreanu - Bistriţa Str. B-dul Republicii Nr. 8 Cod 420057 Tel./Fax: 0263-231.112 Web: www.cnlr.ro, e-mail: rebreanu@cnlr.ro RAPORT DE ACTIVITATE ANUL ŞCOLAR 2014-2015 COLEGIUL

Mai mult

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare Nr. 57/11.02.2019 Aprob, Secretar de Stat, KOVÁCS Irina Elisabeta REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea şi desfăşurarea Concursului Național de Fizică Öveges József - Vermes Miklós, în limba maghiară,

Mai mult

ORDIN nr din 31 august 2017 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dua

ORDIN nr din 31 august 2017 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dua ORDIN nr. 4795 din 31 august 2017 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2018-2019 * actualizare 11.01.2018

Mai mult

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 1 Nr. Aprob, Inspector Şcolar General, prof. Ișfan Ion PROCEDURA SPECIFICĂ privind organizarea şi desfăşurarea probelor Analiza şi evaluarea curriculumului vitae şi Interviu ale candidaţilor din cadrul

Mai mult

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA C E A C Liceul cu Program Sportiv Suceava An școlar - Avizat, Director, Prof. RADU IOAN Aprobat în CA în data de PLAN OPERAŢIONAL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII Anul școlar - Nr. crt. Activități Tipul de

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRUNGA Tel: 0232/714296; Fax: 0232/ Nr. 101/ PLAN OP

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRUNGA Tel: 0232/714296; Fax: 0232/ Nr. 101/ PLAN OP MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRUNGA Tel: 0232/714296; Fax: 0232/714296 E-mail: scoalastrunga@yahoo.com Nr. 101/05.03.2019 PLAN OPERAŢIONAL An şcolar 2018-2019 Semestrul al II-lea STRUNGA

Mai mult

PROCEDURA OPERATIONALA DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL POSTLICEAL Ediţia: 1 Nr.de ex.: 10 Revizia: 0 Nr.de ex.: 0 Cod: P.O. Pagina 1 din 11 Liceul Tehnolo

PROCEDURA OPERATIONALA DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL POSTLICEAL Ediţia: 1 Nr.de ex.: 10 Revizia: 0 Nr.de ex.: 0 Cod: P.O. Pagina 1 din 11 Liceul Tehnolo Cod: P.O. Pagina 1 din 11 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale: Responsabili/ operatiunea Numele si

Mai mult

Admiterea în învăţământul liceal și profesional de stat

Admiterea în învăţământul liceal și profesional de stat Admiterea în învăţământul liceal și profesional de stat ORDIN privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016 CALENDARUL admiterii

Mai mult

Strategia CEAC

Strategia CEAC I. INTRODUCERE În conformitate cu prevederile legale privind asigurarea calităţii educaţiei, se constituie şi funcţionează Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei în Colegiul Tehnic

Mai mult

ANEXA NR. 2 (Anexa nr. 19 la Metodologie) C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 201

ANEXA NR. 2 (Anexa nr. 19 la Metodologie) C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 201 ANEXA NR. 2 (Anexa nr. 19 la Metodologie) C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2014-2015 I. Ordinea desfășurării etapelor mobilității

Mai mult

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 4829/2018 Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii Domenii: Can't open file: 'legaturi.myd'. (errno: 145) Vigoare M.O.

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 4829/2018 Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii Domenii: Can't open file: 'legaturi.myd'. (errno: 145) Vigoare M.O. ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 4829/2018 Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii Domenii: Can't open file: 'legaturi.myd'. (errno: 145) Vigoare M.O. 787/2018 Ordin privind organizarea si desfasurarea

Mai mult

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA Grafic unic de monitorizare şi control al Inspectoratului Școlar Judeţean Tulcea, anul şcolar Nr /01.10

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA Grafic unic de monitorizare şi control al Inspectoratului Școlar Judeţean Tulcea, anul şcolar Nr /01.10 Nr /01.10.2019 Aprobat în Consiliul de Administraţie al I.Ş.J. Tulcea, din data de 01.10.2019 Domeniul funcţional: Curriculum şi inspecţie şcolară Aprobat, Inspector Şcolar General, Lucica POPIȘCĂ GRAFIC

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL - H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Metodologiei de acordare de granturi unităților de învățăm

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL - H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Metodologiei de acordare de granturi unităților de învățăm ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL - H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Metodologiei de acordare de granturi unităților de învățământ din municipiul Buzău cu rezultate deosebite în

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Expertiză. Competenţă ştiinţifică. Stabilitate. Seriozitate. Evaluări la nivel naţional 2014 Livia ŢOCA Examene şi concursuri naţionale 2014 Evaluări la nivel naţional, 2014 bacalaureat Simulare proba

Mai mult

12.3. Anul şcolar 2014/ Formarea continuă a personalului didactic Obiective specifice 1) Stabilirea priorităţilor pentru anul curent (exprimate

12.3. Anul şcolar 2014/ Formarea continuă a personalului didactic Obiective specifice 1) Stabilirea priorităţilor pentru anul curent (exprimate 12.3. Anul şcolar 2014/2015 1. Formarea continuă a personalului didactic 1) Stabilirea priorităţilor pentru anul curent (exprimate în persoane şi domenii) în formarea continuă a personalului didactic şi

Mai mult

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - Ordin nr. 5071/2016 din 31 august 2016 Ordinul nr. 5071/2016 privind organizarea şi desfăşu

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - Ordin nr. 5071/2016 din 31 august 2016 Ordinul nr. 5071/2016 privind organizarea şi desfăşu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - Ordin nr. 5071/2016 din 31 august 2016 Ordinul nr. 5071/2016 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei

Mai mult

Liceul Ștefan Procopiu Vaslui Str. Castanilor, nr. 3 Tel: /Fax: Web: Nr. de înregistrar

Liceul Ștefan Procopiu Vaslui Str. Castanilor, nr. 3 Tel: /Fax: Web:  Nr. de înregistrar Nr. de înregistrare: 11974 / 27.10.2016 Aprobat în Consiliul de Administrațe din 01.11.2016 Președinte C.A.,, Prof. Dumitru Aurel PLANUL OPERAȚIONAL AL COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

Mai mult

Nr

Nr SIMULAREA PROBELOR SCRISE ALE EXAMENULUI DE BACALAUREAT NAȚIONAL Clasele a XI-a și a XII-a, anul şcolar 2-28 Analiza rezultatelor la nivelul judeţului Dâmboviţa Clasa a XI-a Proba E) a) Limba si literatura

Mai mult

INFORMAŢII UTILE PENTRU INSCRIEREA IN CLS. PREGĂTITOARE In unitatea noastră vor funcţiona în anul şcolar clase pregătitoare cu

INFORMAŢII UTILE PENTRU INSCRIEREA IN CLS. PREGĂTITOARE In unitatea noastră vor funcţiona în anul şcolar clase pregătitoare cu INFORMAŢII UTILE PENTRU INSCRIEREA IN CLS. PREGĂTITOARE 2019-2020 In unitatea noastră vor funcţiona în anul şcolar 2019-2020 - 2 clase pregătitoare cu 31 elevi, o clasă la Şcoala Primara nr. 1 Furcenii

Mai mult

HOTĂRÂRE NR. 898/ Având în vedere: - referatul nr. 9657/ , întocmit de inspectori școlari Negrea Alexandra și Tătaru Daniela Ioana,

HOTĂRÂRE NR. 898/ Având în vedere: - referatul nr. 9657/ , întocmit de inspectori școlari Negrea Alexandra și Tătaru Daniela Ioana, HOTĂRÂRE NR. 898/01.09.2017 - referatul nr. 9657/01.09.2017, întocmit de inspectori școlari Negrea Alexandra și Tătaru Daniela Ioana, compartimentul Managementul resurselor umane, prin care se înaintează

Mai mult

COPERTA - PREDOMINANT VERDE

COPERTA - PREDOMINANT VERDE 1 Obiectiv general 1: Creşterea calităţii procesului de învățământ prin modernizarea abordării procesului de predare-învăţare-evaluare la nivelul unităților de învățământ OBIECTICV SPECIFIC 1.1.Creșterea

Mai mult

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI DIN CADRUL CJRAE An școlar Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: 1 sep

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI DIN CADRUL CJRAE An școlar Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: 1 sep FIȘA DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI DIN CADRUL CJRAE An școlar 2016-2017 Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: 1 septembrie 2016-31 august 2017 Nr. crt. Funcţia managerială

Mai mult

Diapozitivul 1

Diapozitivul 1 Calendarul mişcării personalului didactic de predare/instruire practică din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2014-2015 Întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care îndeplineşte

Mai mult

Microsoft Word - OMEN_4793_2017.doc

Microsoft Word - OMEN_4793_2017.doc Ministerul Educaţiei Naţionale - MEN - Ordin nr. 4793/2017 din 31 august 2017 Ordinul nr. 4793/2017 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar

Mai mult

Nr

Nr Art. 26. (1) Admiterea pentru ciclul de studii universitare de licenţă la toate domeniile de studiu din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării se face pe baza Mediei

Mai mult

file:///C:/Documents and Settings/Zaharia Senior/Desktop/Metodologie din 2011.html

file:///C:/Documents and Settings/Zaharia Senior/Desktop/Metodologie din 2011.html 1 of 89 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Metodologie din 07/10/2011 Versiune actualizata la data de 25/06/2012 cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul

Mai mult

Microsoft Word - Planul managerial pentru semestrul al doilea an scolar

Microsoft Word - Planul managerial pentru semestrul  al doilea an scolar Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice PLANUL MANAGERIAL 2016-2017 SEMESTRUL AL II-LEA În semestrul al II-lea al anului şcolar 2016-2017 vor fi urmărite priorităţile stabilite la nivelul

Mai mult

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 5069/2016 Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii Domenii: Invatamint Vigoare M.O. 841/2016 Ordin privind aprobarea Ca

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 5069/2016 Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii Domenii: Invatamint Vigoare M.O. 841/2016 Ordin privind aprobarea Ca ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 5069/2016 Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii Domenii: Invatamint Vigoare M.O. 841/2016 Ordin privind aprobarea Calendarului admiterii in invatamantul profesional de

Mai mult

METODOLOGIA (EXTRAS)

METODOLOGIA (EXTRAS) ORDIN Nr. 4829 din 30 august 2018 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019 2020 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL

Mai mult

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ ioan

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ ioan INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI office@ismb.ro www.ismb.edu.ro CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ ioana.neacsu@ismb.ro aura_stanculescu@yahoo.com jean.badea@ismb.ro

Mai mult

Rosu = anulat

Rosu = anulat C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2015-2016 106 ANEXA NR. 19 la Metodologie I. Ordinea desfășurării etapelor mobilității personalului

Mai mult

Rosu = anulat

Rosu = anulat Anexa nr. 19 la Metodologie C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018 I. Ordinea desfășurării etapelor mobilității personalului

Mai mult

ŞTIU ŞI APLIC

ŞTIU ŞI APLIC COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI IAȘI LIC TEO / LIC VOC / LIC TEH / PROF / STAGII /POS str. SĂRĂRIE nr. 189, cod poștal 700451 www.colegiulasachi.ro 0232275980 / 0232210242 secretariat_asachi@yahoo.com

Mai mult

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC Str. M. Kogălniceanu, nr. 1 Str. Sindicatelor nr. 7 Cluj-Napoca, RO Cluj-Napoca, RO-40002

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC Str. M. Kogălniceanu, nr. 1 Str. Sindicatelor nr. 7 Cluj-Napoca, RO Cluj-Napoca, RO-40002 DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC Str. M. Kogălniceanu, nr. 1 Str. Sindicatelor nr. 7 Cluj-Napoca, RO-400084 Cluj-Napoca, RO-400029 Tel: 0264-40.53.00 Tel./Fax: 0264-59.70.00 Fax: 0264-59.19.06

Mai mult

Liceul Tehnologic Ion Bãnescu Mangalia Str. Negru-Vodã, nr. 19 Telefon : 0241/ ; Fax : 0241/ , 0241/

Liceul Tehnologic Ion Bãnescu Mangalia Str. Negru-Vodã, nr. 19 Telefon : 0241/ ; Fax : 0241/ , 0241/ Liceul Tehnologic Ion Bãnescu Mangalia Str. Negru-Vodã, nr. 19 Telefon : 0241/75.32.05 ; Fax : 0241/75.32.05, 0241/75.33.03 E-mail: lt.ibanescu@yahoo.com Aprobat în ședința CA din 09.10.2018 Nr. 798 din

Mai mult

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE TIMPURIE, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI GIMNAZIAL DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR SUPERIOR ȘI EDUCAȚIE PERMANENTĂ DIRECȚIA MINORITĂȚI Nr. 24981/22.01. RI Se aprobă. SECRETAR DE

Mai mult

Adresa+MEN+nr motiuni+judete ANUNŢ Inspectoratul Școlar Județean Prahova, cu sediul în Municipiul Ploiești, strada Democrației, nr. 35, judeţu

Adresa+MEN+nr motiuni+judete ANUNŢ Inspectoratul Școlar Județean Prahova, cu sediul în Municipiul Ploiești, strada Democrației, nr. 35, judeţu Adresa+MEN+nr.+3 1328+motiuni+judete ANUNŢ Inspectoratul Școlar Județean Prahova, cu sediul în Municipiul Ploiești, strada Democrației, nr. 35, judeţul Prahova, scoate la concurs un post vacant de consilier,

Mai mult

ORDIN Nr. 4830/2018 din 30 august 2018 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢ

ORDIN Nr. 4830/2018 din 30 august 2018 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢ ORDIN Nr. 4830/2018 din 30 august 2018 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2019 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 788 din 13

Mai mult

PROCEDURĂ DE MONITORIZARE A COPILULUI CU PĂRINŢI PLECAŢI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE

PROCEDURĂ DE MONITORIZARE A COPILULUI CU PĂRINŢI PLECAŢI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE Nr. înregistrare 4144/25.02.2019 ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019-1. Lista RESPONSABILILOR cu elaborarea, verificarea şi aprobarea EDIŢIEI sau a REVIZIEI ÎN CADRUL EDIŢIEI

Mai mult

Program de activitate pe semestrul I

Program de activitate pe semestrul I PROGRAM DE ACTIVITŢI - SEMESTRUL I an şcolar 2017-2018 I. CURRICULUM Nr. 2436 din 11.10.2017 Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională; Stabilirea ofertei curriculare în funcţie de

Mai mult

HOTĂRÂRE NR. 982/ Având în vedere: - referatul nr. 2161/ , întocmit de doamna Anghel Angela - șef serviciu în cadrul ISJ Teleorman

HOTĂRÂRE NR. 982/ Având în vedere: - referatul nr. 2161/ , întocmit de doamna Anghel Angela - șef serviciu în cadrul ISJ Teleorman HOTĂRÂRE NR. 982/07.03.2018 - referatul nr. 2161/28.02.2018, întocmit de doamna Anghel Angela - șef serviciu în cadrul ISJ Teleorman și consilier A. Dumitrașcu, prin care se propune acordarea Avizului

Mai mult

MINISTERUL INTERNELOR

MINISTERUL INTERNELOR ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ POROLISSUM AL JUDEŢULUI SĂLAJ Exemplar

Mai mult

Comisia metodica: Stiintele Naturii

Comisia metodica: Stiintele Naturii Str. Florilor, Nr. 4, Tel: 0266.330.354; fax: 0371605770 e-mail: didactic_gb@yahoo.com Avizat, Director:TÎRNAUCĂ LILIANA IZABELA PLAN MANAGERIAL ANUAL Comisia metodică: Om şi Societate An școlar : 2016/2017

Mai mult

ADMITEREA

ADMITEREA ADMITEREA în învățământul liceal de stat, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual a absolvenților clasei a VIII-a ANUL ȘCOLAR 2019-2020 NEAMȚ, MAI 2019 ISSN 2601 6591 ISSN-L 2601 6591

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI FACULTATEA DE ADMINSITRAȚIE ȘI AFACERI Bd. Regina Elisabeta, nr. 4-12, sector 3, București Tel: +4(021) ; +4(021)305

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI FACULTATEA DE ADMINSITRAȚIE ȘI AFACERI Bd. Regina Elisabeta, nr. 4-12, sector 3, București Tel: +4(021) ; +4(021)305 UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI FACULTATEA DE ADMINSITRAȚIE ȘI AFACERI Bd. Regina Elisabeta, nr. 4-12, sector 3, București Tel: +4(021)3053738; +4(021)3053740; +4(021)3053741; +4(021)3053743; +4(021)3053745;

Mai mult

Anexa I la OMEC nr

Anexa I la OMEC nr 0 CUPRINS CAPITOLUL I Înscrierea în învăţământul liceal de stat... pag. 2 Precizări, Metodologie, Calendar, Lista unităţilor şcolare, Lista locurilor, Fişa de înscriere CAPITOLUL II Înscrierea în învăţământul

Mai mult

Școala Gimnazială Merei Str.Principala,com.Merei,jud.Buzau Tel/ fax: RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA PEN

Școala Gimnazială Merei Str.Principala,com.Merei,jud.Buzau Tel/ fax: RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA PEN Școala Gimnazială Merei Str.Principala,com.Merei,jud.Buzau Tel/ fax: 023855942E-mail: scoalagimnazialamerei@gmail.com RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA PENTRU CURRICULUM SEMESTRUL I AN ȘCOLAR 2018-2019 La nivelul

Mai mult

COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" CLUJ - NAPOCA B-dul. 21 Decembrie , Tel , fax

COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY CLUJ - NAPOCA B-dul. 21 Decembrie , Tel , fax COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" 400604 CLUJ - NAPOCA B-dul. 21 Decembrie 128-130, Tel. 0264-430942, fax 0264-595694 e-mail: a.salignycluj@yahoo.com, web: http://www.colegiul-saligny.ro GRAFICUL CONSILIILOR

Mai mult

Nr. crt. 1 Graficul de control al managerului pe Semestrul I Anul Şcolar Temele propuse spre a fi monitorizate 1. Verificarea existenţei doc

Nr. crt. 1 Graficul de control al managerului pe Semestrul I Anul Şcolar Temele propuse spre a fi monitorizate 1. Verificarea existenţei doc Nr. crt. 1 Graficul de control al managerului pe Semestrul I Anul Şcolar 2012-2013 Temele propuse spre a fi monitorizate 1. Verificarea existenţei documentelor curriculare oficiale, manualelor, auxiliarelor

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ la FACULTATEA DE

Mai mult

Regulamentul concursului OLIMPIADA DE CULTURĂ GENERALĂ A TINERILOR CLUJENI CUGET ediția III Elevi din clasele IX-XII și tineri cu vârste între 18 și 2

Regulamentul concursului OLIMPIADA DE CULTURĂ GENERALĂ A TINERILOR CLUJENI CUGET ediția III Elevi din clasele IX-XII și tineri cu vârste între 18 și 2 Regulamentul concursului OLIMPIADA DE CULTURĂ GENERALĂ A TINERILOR CLUJENI CUGET ediția III Elevi din clasele IX-XII și tineri cu vârste între 18 și 25 de ani Prezentul regulament reprezintă ansamblul

Mai mult

Microsoft Word - Ordin doc

Microsoft Word - Ordin doc Ministerul Educaţiei Naţionale - MEN - Ordin nr. 4813/2018 din 29 august 2018 Ordinul nr. 4813/2018 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar

Mai mult

ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL ŞI PROFESIONAL AN ŞCOLAR

ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL ŞI PROFESIONAL AN ŞCOLAR ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL ŞI PROFESIONAL AN ŞCOLAR 2015-2016 LEGISLAŢIE Învăţământ liceal de stat OMEN Nr. 4432/29.08.2014 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal si

Mai mult

C.E.A.C.-C.T.I.A. INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA COLEGIUL TEHNIC de INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA Str. D. CANTEMIR, nr.5, Suceava, cod 72018

C.E.A.C.-C.T.I.A. INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA COLEGIUL TEHNIC de INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA Str. D. CANTEMIR, nr.5, Suceava, cod 72018 INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA COLEGIUL TEHNIC de INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA Str. D. CANTEMIR, nr.5, Suceava, cod 720189 Tel. 0230-522304 Fax 0230-522305 E-mail: ctiasv@yahoo.ro ; http://www.ctiasv.ro

Mai mult

Rosu = anulat

Rosu = anulat ANEXA nr. 19 la Metodologie, aprobată prin O.M.E.N. nr. 5460/12.11.2018 C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020 I.

Mai mult

Ordinul MENCS nr. 5386/ modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aproba

Ordinul MENCS nr. 5386/ modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aproba MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ORDIN pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul

Mai mult

PLAN OPERAŢIONAL CEAC / PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII an şcolar: INSTRUMENTE/ MODALITĂŢI

PLAN OPERAŢIONAL CEAC / PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII an şcolar: INSTRUMENTE/ MODALITĂŢI 1 PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII an şcolar: INSTRUMENTE/ MODALITĂŢI DE ACTIVITĂŢI RESPONSABILI TERMEN RESURSE EVALUARE I. ŢINTA: IMPLEMENTAREA ŞI CONSOLIDAREA MECANISMELOR

Mai mult

Microsoft Word - Regulament-InscriereAdmitere-master-ETTI_2019.docx

Microsoft Word - Regulament-InscriereAdmitere-master-ETTI_2019.docx REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR DE MASTERAT LA FACULTATEA ETTI ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 I. GENERALITĂŢI Art. 1. (1) Organizarea şi desfăşurarea

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN HUENDOARA ANALIZA REZULTATELOR EXAMENELOR NAȚIONALE 2017 ȘEDINȚA CU DIRECTORII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 14 IULIE 2017 CONSTATĂRI MONITORIZARE Aspecte pozitive: Diseminarea

Mai mult