Propunerile ANOSR pentru modificarea unor indicatori aferenți fiecărei arii de performanță a activității universității, parte din Metodologia de evalu

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Propunerile ANOSR pentru modificarea unor indicatori aferenți fiecărei arii de performanță a activității universității, parte din Metodologia de evalu"

Transcriere

1 Propunerile ANOSR pentru modificarea unor i aferenți fiecărei arii de a activității universității, parte din Metodologia de evaluare în scopul clasificării instituțiilor de învățământ superior și ierarhizării programelor de studii, Anexa 1, Tabel 1 Cercetare Publicații științifice (mărime absolută) ale Considerăm că pentru universitățile Argument: Există standard de din clasa C acest nu prezintă internațional calculat de U-Multirank o relevanță atât de mare. În schimb, față de care se poate compara pentru aceste universități ar trebui performanța universităților din România calculat indicele Hirsch, pornind de la Sursa: Web of Science - Core Collection Google Academic, sau un alt sistem database (Science Citation Index Internațional X X X X care să poată să cuprindă mai multe Expanded, Social Sciences Citation publicații, nu doar în revistele Index, and Arts & Humanities Citation indexate Web of Science sau Scopus. Index) În schimb, ul poate fi Raportare: ultimii 5 ani calendaristici măsurat și pentru universitățile din Formula de calcul: v. U-Multirank = clasa B, întrucât acestea își asumă ca propunere subgrup de lucru misiune și activitatea de cercetare.

2 Publicații științifice (mărime absolută) ale la nivel național Sursa: - Web of Science (Science Citation Index Național X X X X Expanded (SCI-EXPANDED), Social Nu considerăm că misiunea Sciences Citation Index (SSCI), Arts & universităților din clasa C rezonează Humanities Citation Index (A&HCI) și, cu susținerea redactării unor articole pentru informatică și științe inginerești, științifice care să fie indexate în baze Conference Proceedings Citation Index de date precum Web Of Science, - Science (CPCI-S)) CPCI-S sau ERIH Plus. - Scopus - ERIH Plus Raportare: ultimii 5 ani calendaristici Formula de calcul: v. propunere subgrup de lucru

3 Cărți/capitole în cărți publicate Performanța creației artistice ale Național X X X X Considerăm că pentru universitățile la nivel național din clasa C, acest nu prezintă Sursa: Web of Science Book Citation o relevanță atât de mare. În schimb, ar Index sau KVK (Karlsruhe Virtueller trebui introdus un care să Katalog), cu cel putin un nr. minim de cuantifice numărul de volume intrări) publicate la edituri din categoria A Raportare: ultimii 5 ani calendaristici pentru respectiva ramură de știință, Formula de calcul: v. propunere subgrup conform clasificării CNCSIS. de lucru Având în vedere faptul că există în la nivel național cadrul unor universități Raportare: ultimii 5 ani calendaristici comprehensive, care ar putea să facă Național X X X X X Sursa și Formula de calcul: v. Anexa 5 la parte din clasa A, programe de studii Metodologia de alocare a fondurilor care pot contribui la un astfel de bugetare pentru finanțarea de bază și, considerăm necesar ca finanțarea suplimentară a instituțiilor de acesta să fie aplicat pentru toate învățământ superior de stat din România clasele de universități.

4 Publicații științifice (mărime relativă raportată la NB*) ale la nivel național Sursa: Web of Science - Core Collection Indicatorul este utilizat în prezent în database (Science Citation Index cadrul Metodologiei de alocare a Expanded, Social Sciences Citation fondurilor bugetare pentru finanțarea Index, and Arts & Humanities Citation de bază și finanțarea suplimentară a Index) instituțiilor de învățământ superior de Național X X X X Raportare: ultimii 5 ani calendaristici stat din România, ceea ce presupune Formula de calcul: v. propunere subgrup o relativă acomodare a instituțiilor de de lucru și Anexa 5 la Metodologia de învățământ superior cu acesta. Totuși, alocare a fondurilor bugetare pentru considerăm că universitățile din clasa finanțarea de bază și finanțarea C, prin misiunea asumată, nu vor pune suplimentară a instituțiilor de accentul pe dezvoltarea instituțională învățământ superior de stat din România în funcție de astfel de i. ul IC2.3. Performanța activității științifice/ creației artistice

5 Publicații științifice (mărime relativă raportată la NB*) ale la nivel național Sursa: Scopus Raportare: ultimii 5 ani calendaristici Formula de calcul: v. propunere subgrup Național X X X X de lucru și Anexa 5 la Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru Idem finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România ul IC2.3. Performanța activității științifice/ creației artistice

6 Rata citărilor (mărime relativă raportată la NB*) ale la nivel național. Se exclud autocitările Sursa: Web of Science - Core Collection database (Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, and Arts & Humanities Citation Index) Național X X X X Raportare: ultimii 5 ani calendaristici Idem Formula de calcul: v. propunere subgrup de lucru și Anexa 5 la Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România ul IC2.2. lmpactul activității științifice/ creației artistice

7 Rata citărilor (mărime relativă raportată la NB*) ale la nivel național. Se exclud autocitările Sursa: Scopus Raportare: ultimii 5 ani calendaristici Formula de calcul: v. propunere subgrup Național X X X X de lucru și Anexa 5 la Metodologia de Idem alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România ul IC2.2. lmpactul activității științifice/ creației artistice

8 Publicații interdisciplinare ale Un privind publicațiile Internațional X X X X interdisciplinare generează o Argument: Există standard de perspectivă despre modul în care în internațional calculat de U-Multirank instituția de învățământ superior față de care se poate compara respectivă sunt stimulate aceste performanța universităților din România practici, deosebit de necesare în Sursa: Web of Science - Core Collection vederea realizărilor unor noi database (Science Citation Index descoperiri în cercetare. Indicatorul Expanded, Social Sciences Citation este aplicabil instituțiilor de Index, and Arts & Humanities Citation învățământ superior din clasele A și B, Index) întrucât acestea, prin misiunea Raportare: ultimii 5 ani calendaristici asumată, pot puncta, în mod real și Formula de calcul: v. U-Multirank constant, în astfel de statistici cu (pondere din totalul publicațiilor în WoS) privire la indexarea lucrărilor științifice.

9 ale Național/ A B C Internațional A1 A2 B1 B2 C1 la nivel național Considerăm că acest este Predare Învățare Raportul dintre numărul studenților și numărul de cadre didactice Național (Internațional) X X X X X Sursa: Universitate Raportare: ultimii 5 ani universitari încheiați Formula de calcul: v. Anexa 5 la Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și important în evaluarea tuturor claselor de i și nu este conectat de misiunea unui anumit tip sau al altuia de instituții de învățământ superior, fiind o măsură a calității actului de predare-învățare în finanțarea suplimentară a instituțiilor de respectiva universitate. învățământ superior de stat din România

10 Având în vedere că universitățile din clasa C nu sunt axate pe cercetare, mare parte dintre acestea nu vor fi IOSUD. Prin urmare, considerăm că acest nu este relevant și ar trebui modificat în raportul dintre numărul studenților de la ciclul de Raportul dintre numărul studenților de la ciclul de masterat și doctorat și numărul Național (Internațional) X X X X X la nivel național Sursa: Universitate Raportare: ultimii 5 ani universitari încheiați Formula de calcul: v. Anexa 5 la Metodologia de alocare a fondurilor masterat și numărul studenților de la ciclul de licență. De asemenea, și ul IC1.2 utilizat de CNFIS se referă tot la raportul dintre numărul studenților de la ciclul de master și numărul studenților de la ciclul de licență. studenților de la ciclul de licență bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România Considerăm că acest în forma propusă de noi (doar raportul dintre numărul studenților de la ciclul de masterat și numărul studenților de la ciclul de licență) este important în evaluarea tuturor claselor de i și nu este conectat de misiunea unui anumit tip sau al altuia de instituții de învățământ superior, fiind o măsură a calității actului de

11 Raportul dintre numărul cadrelor didactice titulare care au dreptul de a conduce doctorat și numărul de cadre didactice ale predare-învățare în respectiva universitate. Raportul dintre numărul cadrelor didactice titulare care au dreptul de a conduce doctorat și numărul de cadre didactice reprezintă un care Național X X X X măsoară modul în care managementul instituției de la nivel național învățământ superior în cauză susține Sursa: Universitate și sprijină procesul de abilitare al Raportare: ultimii 5 ani universitari cadrelor didactice în vederea încheiați dezvoltării suplimentare a școlilor Formula de calcul: Media numărului doctorale, demonstrând titlurilor de doctor confirmate prin ordin sustenabilitate și cadre didactice mai de ministru în cadrul programelor de bine pregătite, cel puțin la nivel studii universitate de doctorat ale teoretic. Acest este relevant universității în special pentru universitățile din clasele A și B, întrucât doar în aceste instituții de învățământ superior se poate vorbi despre organizare de studii universitare de doctorat.

12 Titluri de doctor acordate ale În contextul în care numărul de titluri de doctor acordate în ultimii ani a crescut într-un mod accelerat, fără ca la nivel național școlile doctorale să fi fost supuse unei Sursa: Universitate evaluări temeinice și cu suspiciuni Raportare: ultimii 5 ani universitari justificate cu privire la calitatea și Național?? X încheiați originalitatea unui număr Formula de calcul: Media numărului impresionant de teze de doctorat, titlurilor de doctor confirmate prin ordin considerăm că un astfel de de ministru în cadrul programelor de ar contribui în mod negativ la studii universitate de doctorat ale creșterea numărului de titluri de universității doctor acordate, fără a stimula calitatea acestora, fapt pentru care susținem eliminarea lui.

13 Rata de promovare a ciclului de licență ale Promovabilitatea studenților, indiferent de ciclu, este un universal valabil pentru orice tip de Argument: Există standard de instituție de învățământ superior, internațional calculat de U-Multirank întrucât colectarea unor date cu Internațional X X X X X față de care se poate compara privire la acest subiect este de interes performanța universităților din România pentru mulți potențiali utilizatori ai Raportare: ultimul an universitar încheiat acestui instrument de clasificare, Formula de calcul: v. U-Multirank precum părinți sau elevi. Se va considera promovare absolvirea ciclului de studiu licență cu diplomă. Argument: Există standard de Rata de internațional calculat de U-Multirank promovare a ciclului de Internațional X X X X X față de care se poate compara performanța universităților din România Idem masterat Raportare: ultimul an universitar încheiat Formula de calcul: v. U-Multirank

14 Rata de promovare a ciclului de licență în perioada reglementată Rata de promovare a ciclului de masterat în perioada reglementată ale Considerăm că un astfel de este de interes pentru foarte multe categorii de utilizatori ai sistemului de clasificare, fiind necesar să fie colectat Argument: Există standard de pentru toate clasele de universități. O internațional calculat de U-Multirank posibilă rată de promovare mare Internațional X X X X X față de care se poate compara poate indica sisteme de tutorat și performanța universităților din România suport bine definite în cadrul Raportare: ultimul an universitar încheiat respectivei instituții de învățământ Formula de calcul: v. U-Multirank superior. La polul opus, o rată mică poate indica probleme în acest sens. Prin urmare, este necesar ca ul să fie măsurat pentru toate clasele de universități. Argument: Există standard de internațional calculat de U-Multirank Internațional X X X X X față de care se poate compara performanța universităților din România Idem Raportare: ultimul an universitar încheiat Formula de calcul: v. U-Multirank

15 Transfer de cunoaștere Brevete de invenție (mărime absolută) Brevete de invenție (mărime relativă raportată la NB*) ale Considerăm că în cazul universităților din clasa C, acest ar trebui Argument: Există standard de transpus la brevetele autorizate de internațional calculat de U-Multirank OSIM. față de care se poate compara Internațional X X X X performanța universităților din România De asemenea, considerăm că Sursa: PATSTAT (USPTO, EPO) instituțiile din categoriile B1 și B2 ar Raportare: ultimii 5 ani calendaristici trebui să fie clasificate în baza unor Formula de calcul: v. U-Multirank și i similari, fapt pentru care propunere subgrup de lucru solicităm introducerea acestuia și în cazul instituțiilor de învățământ superior din clasa B2. la nivel național. Național X X X X Sursa: USPTO și EPO Raportare: ultimii 5 ani calendaristici Idem Formula de calcul: v. propunere subgrup de lucru

16 Traduceri, ediții critice și instrumente de lucru Companii spin-off (mărime relativă raportată la NBE**) ale Observații: 1) Indicatorul urmează să fie discutat în subgrupurile de lucru și să se Considerăm că acest ar ia o decizie trebui să fie aplicat în cazul tuturor 2) Trebuie definit standard de la claselor de universități, întrucât este nivel național. relevant în special pentru instituțiile Național X X X X X Sursa: Universitate cu specializări în domeniul științelor Raportare: ultimii 5 ani calendaristici umaniste și socio-umane, unde Formula de calcul: Media numărului cadrele didactice realizează astfel de volumelor publicate de personalul activități, care în general nu sunt didactic și de cercetare, având cel puțin cuantificate. un autor cu afiliere la nivelul universității Argument: Există standard de Considerăm că acest ar internațional calculat de U-Multirank trebui să fie aplicat în cazul față de care se poate compara universităților din clasele A și B, unde Internațional X X X X performanța universităților din România există premisele apariției și dezvoltării Sursa: Universitate unor astfel de companii, într-un mod Raportare: ultimii 5 ani calendaristici sustenabil și cu sprijinul instituției de Formula de calcul: v. U-Multirank învățământ superior.

17 Internaționalizare Programe de studii de licență în limbi de circulație internațională Programe de studii de masterat în limbi de circulație internațională ale Argument: Există standard de internațional calculat de U-Multirank Având în vedere că procesul de față de care se poate compara internaționalizare devine unul tot mai performanța universităților din România accentuat, chiar dacă nu există o Internațional X X X X Sursa: ARACIS strategie coerentă în acest sens, Raportare: ultimul an universitar încheiat considerăm că ar trebui ca Formula de calcul: v. U-Multirank universitățile din clasa B să fie (raportare la nr. total de programe de evaluate și în baza acestui. licență ale universității) Argument: Există standard de internațional calculat de U-Multirank față de care se poate compara performanța universităților din România Internațional X X X X Sursa: ARACIS Idem Raportare: ultimul an universitar încheiat Formula de calcul: v. U-Multirank (raportare la nr. total de programe de master ale universității)

18 Teze de doctorat elaborate în limbi de circulație internațională ale Observații: 1) Indicatorul urmează să fie Indicatorul este unul bine venit, discutat în subgrupurile de lucru și să se întrucât sprijină redactarea unui ia o decizie număr mai mare de teze de doctorat 2) Trebuie definit standard de la în limbi de circulație internațională. nivel național. De menționat ar fi că dacă acest lucru Raportare: 5 ani calendaristici se realizează, studentul doctorand în Formula de calcul: media numărului cauză are șanse mult mai mari să tezelor de doctorat elaborate de publice articole științifice care să fie studenții români și străini în limbi de ulterior indexate în baze de date Național X X X X circulație internațională, în perioada științifice, respectiv în publicații bine raportată cotate, astfel încât să crească vizibilitatea științifică a studentului doctorand, respectiv a instituției din care provine. În contextul importanței acestui, considerăm că acesta ar trebui să fie colectat pentru instituțiile de învățământ din clasele A și B, practic toate care pot organiza studii doctorale.

19 Mobilitate studenți ale Argument: Există standard de Internațional X X X X X internațional calculat de U-Multirank Considerăm că ul este față de care se poate compara relevant pentru toate clasele de performanța universităților din România universități, având în vedere că Sursa: Universitate programul Erasmus+ ar trebui să se Raportare: ultimii trei ani universitari dezvolte de la un an la altul și toate încheiați instituțiile de învățământ superior au Formula de calcul: v. U-Multirank (Nr. șansa de a primi finanțare pentru a-l studenților străini în România implementa. Prin urmare, acest (incoming), români în străinătate ar trebui măsurat și pentru (outgoing), și studenți înmatriculați în universitățile din clasa B2 și C. programe cu dublă diplomă/ Total studenți înmatriculați)

20 Studenți străini internaționali Doctori străini internaționali ale Propunem schimbarea denumirii din studenți străini în studenți internaționali, pentru utilizarea unei la nivel național. terminologii adecvate. Conceptul de Sursa: Universitate străin are în anumite condiții o Național X X Raportare: ultimul an universitar încheiat conotație negativă, fiind din start (Internațional) Formula de calcul: v. propunere subgrup adusă în discuție ideea de alteritate de lucru (raportare la nr. total de (români și restul). În contrast, studenți) conceptul de internațional este unul pozitiv și cvasi utilizat în Spațiul European al Învățământului Superior. Argument: Există standard de internațional calculat de U-Multirank față de care se poate compara Propunem schimbarea denumirii din performanța universităților din România doctori străini în doctori Internațional X X Sursa: Universitate internaționali, pentru utilizarea unei Raportare: ultimii 5 ani calendaristici terminologii adecvate. A se vedea Formula de calcul: v. U-Multirank motivația mai sus. (raportare la nr. total de titluri de doctor în perioada raportată)

21 Considerăm acest ca fiind relevant pentru orice tip de universitate, rezultatele evaluării în baza acestui fiind de interes pentru publicul larg și fiind printre elementele de interes pentru potențialii studenți sau pentru cei care doresc să opteze pentru cursurile unei Dezvoltare regională și echitate socială Capacitatea de a integra persoanele provenite din medii dezavantajate socio-economic în programe educaționale Național X X X X X la nivel național. Formula de calcul: v. Anexa 5 la Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România alte instituții de învățământ superior pentru un ciclul superior de studiu, sau pentru un alt program de studiu. Conform unui studiu UEFISCDI, politicile educaționale care se adresează învățământului superior, în special dacă țintesc îmbunătățirea echității, trebuie să țină cont de contextul specific socio-economic, dar și de specificitatea grupurilor diverse din care provin studenții. Prin urmare, dezvoltarea unor politici de echitate în cadrul tuturor instituțiilor de învățământ superior ar trebui cuantificată printr-un astfel de.

22 Contribuția universității Ia fondul de burse Activitatea de practică în regiune ale la nivel național. Formula de calcul: v. Anexa 5 la Național X X X X X Metodologia de alocare a fondurilor Idem bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România Argument: Există standard de internațional calculat de U-Multirank față de care se poate compara performanța universităților din România Internațional X X X X X Sursa: Universitate Idem Raportare: ultimii 5 ani universitari încheiați Formula de calcul: v. U-Multirank (raportare la nr. total de internshipuri)

23 Locuri în cămine studențești Ponderea finanțării din sponsorizări și donații ale Național X X X X X Indicatorul este relevant pentru toate la nivel național. clasele de universități, întrucât Formula de calcul: v. Anexa 5 la cazarea studenților reprezintă, sau ar Metodologia de alocare a fondurilor trebui să reprezinte, o prioritate în bugetare pentru finanțarea de bază și politicile oricărei instituții de finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior din România. învățământ superior de stat din România Național X X X Observație: Indicatorul urmează să fie Indicatorul este relevant în special discutat în subgrupurile de lucru și să se pentru instituțiile de învățământ ia o decizie superior din clasele B și C, care nu În funcție de valoarea raportului beneficiază, în general, de o finanțare (finanțare din sponsorizări și donații) / suplimentară bazată pe i de (finanțare de baza +taxe universitare) sa, fapt ce ar trebui să se definească intervale pentru fiecare determine aceste universități să categorie de universitate (A1, A2, B1, B2, încerce atragerea unui număr cât mai C) mare de sponsorizări și donații. Raportate: ultimii 5 ani universitari

24 Ponderea burselor private în totalul burselor acordate de universitate Numărul cursanților înmatriculați la programe de tip MBA cu certificare internațională ale Observație: Indicatorul urmează să fie Național X X X X X discutat în subgrupurile de lucru și să se Indicatorul este relevant pentru toate ia o decizie clasele de universități, întrucât este În funcție de valoarea raportului (valoare recomandabil pentru orice instituție totala burse private) / (valoare totala de învățământ superior să caute sau burse acordate) să se definească să faciliteze acordarea unor burse intervale pentru fiecare categorie de studențești din fonduri private. universitate (A1, A2, B1, B2, C) Raportate: ultimii 5 ani universitari Observație: Indicatorul urmează să fie Național X X discutat în subgrupurile de lucru și să se Având în vedere că vorbim despre un ia o decizie cu o dimensiune În funcție de numărul de cursanți să se internațională, considerăm că acesta definească intervale pentru fiecare ar trebui aplicate universităților din categorie de universitate (A1, A2, B1, B2, clasa A. C) Raportate: ultimii 5 ani universitari * Indicatorii se calculează prin raportare la numărul total de persoane titulare pe posturi didactice și/sau de cercetare în universitate pe ramură de științe (Normă de Bază NB) ** Indicatorii se calculează prin raportare la numărul total al personalului echivalent didactic și/sau de cercetare din universitate pe ramură de științe (Normă de Bază Echivalentă NBE)

Chestionar

Chestionar Domeniul: Medicină veterinară A 8. Programul/programele supuse evaluării: Programul/programele de studii supuse evaluării, care fac parte din același domeniu de studii. Se inregistreaza numarul acestora

Mai mult

Chestionar

Chestionar Institutia: Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" din Bucuresti Universitățile și programele de studii care nu participă în procesul de evaluare și care nu furnizează datele și informațiile necesare

Mai mult

Chestionar

Chestionar Domeniul: Filologie A 1. Nume: Denumirea instituției de învățământ superior, Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir din Bucuresti Precizări: Se înscrie în clar denumirea completă a instituției de învățământ

Mai mult

ică şi profesională (A1) Nr.crt. Domeniul activităţilor Anexa 2 la Metodologia de concurs didactic Anexa nr COMISIA ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINIS

ică şi profesională (A1) Nr.crt. Domeniul activităţilor Anexa 2 la Metodologia de concurs didactic Anexa nr COMISIA ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINIS ică şi profesională (A1) Nr.crt. Domeniul activităţilor Anexa 2 la Metodologia de concurs didactic Anexa nr. 27 - COMISIA ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR STANDARDE minimumale NECESARE ŞI

Mai mult

Microsoft Word - Fisa standarde CNATDCU_Noi_2016.docx

Microsoft Word - Fisa standarde CNATDCU_Noi_2016.docx FIȘA INDIVIDUALĂ De calcul al punctajului la standardele CNATDCU REALIZATĂ ÎN CONFORMITATE CU OMEN 6129/2016 POZIȚIE: NUME, PRENUME: TABEL SUMATIV Criteriu Indicatori esențiali / suma indicatorilor Realizări

Mai mult

Metodologia de autoevaluare a activității Școlii Doctorale UTCN Anexa 1 - SISTEMUL DE CRITERII, STANDARDE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ UTILIZAȚI ÎN AC

Metodologia de autoevaluare a activității Școlii Doctorale UTCN Anexa 1 - SISTEMUL DE CRITERII, STANDARDE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ UTILIZAȚI ÎN AC Metodologia de autoevaluare a activității Școlii Doctorale UTCN Anexa 1 - SISTEMUL DE CRITERII, STANDARDE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ UTILIZAȚI ÎN ACREDITAREA ȘI EVALUAREA PERIODICĂ A DOMENIILOR DE STUDII

Mai mult

Nr

Nr METODOLOGIE PRIVIND STABILIREA DE SALARII DIFERENȚIATE PENTRU PERSONALUL DIN FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR (FEAA) Elaborat: Decan FEAA, Prof. univ. dr. Petru ȘTEFEA Aviz juridic:

Mai mult

1

1 Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE Splaiul Independenţei 313, 060042, Bucureşti, România Tel: 00 40 21 4101044 Fax: 00 40 21 3181014 www.acs.pub.ro, decanat@acs.pub.ro

Mai mult

Facultatea de Stinte si Mediu

Facultatea de Stinte si Mediu Universitatea Dunarea de Jos din Galati Facultatea de Stinte si Mediu Raport de activitate pe anul 2013 Facultatea de Ştiinţe și Mediu are o tradiţie de peste 45 de ani in pregătirea absolvenţilor de liceu

Mai mult

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare AGENȚIA DE CREDITE ȘI BURSE DE STUDII COMUNICAT de PRESĂ Nr. 1792/ 02.11.2017 REPUBLICA MOLDOVA burse acordate în baza documentului de colaborare bilaterală Agenţia de Credite şi Burse de Studii vă aduce

Mai mult

Microsoft Word - Plan managerial.docx

Microsoft Word - Plan managerial.docx UNIVERSITATEA AUREL VLAICU DIN ARAD FACULTATEA DE ȘTIINȚE UMANISTE ȘI SOCIALE PROGRAM MANAGERIAL PENTRU CANDIDATURA LA FUNCȚIA DE DECAN CANDIDAT Conf.univ.dr. Alina IONESCU Facultatea de Științe Umaniste

Mai mult

C.A. Senat Avizat Aprobat, Rector, Președinte Senat Universitatea din Bucureşti Precizări privind organizarea concursului pentru

C.A. Senat Avizat Aprobat, Rector, Președinte Senat Universitatea din Bucureşti Precizări privind organizarea concursului pentru C.A. Senat Avizat Aprobat, Rector, Președinte Senat 13.07.2016 27.07.2016 Universitatea din Bucureşti Precizări privind organizarea concursului pentru funcţia de director al Consiliului Studiilor Universitare

Mai mult

Propunerile ANOSR de noi indicatori pentru Metodologia de evaluare în scopul clasificării instituțiilor de învățământ superior și ierarhizării program

Propunerile ANOSR de noi indicatori pentru Metodologia de evaluare în scopul clasificării instituțiilor de învățământ superior și ierarhizării program Propunerile ANOSR de noi indicatori pentru Metodologia de evaluare în scopul clasificării instituțiilor de învățământ superior și ierarhizării programelor de studii Categorii de ale Calitatea procesului

Mai mult

Intrebari frecvente PCE_Competitia O persoana care beneficiaza de o bursa postdoctorala finantata prin fonduri de coeziune (POSDRU) care se fi

Intrebari frecvente PCE_Competitia O persoana care beneficiaza de o bursa postdoctorala finantata prin fonduri de coeziune (POSDRU) care se fi Intrebari frecvente PCE_Competitia 2012 1. O persoana care beneficiaza de o bursa postdoctorala finantata prin fonduri de coeziune (POSDRU) care se finalizeaza la data de 30.04.2013, poate depune un proiect

Mai mult

Facultatea de Automatică şi Calculatoare Str. G. Bariţiu 26-28, Cluj-Napoca Tel.: , Fax: Web page:

Facultatea de Automatică şi Calculatoare Str. G. Bariţiu 26-28, Cluj-Napoca Tel.: , Fax: Web page: Facultatea de Automatică şi Calculatoare Str. G. Bariţiu 26-28, 400027 Cluj-Napoca Tel.: 0264-401218, Fax: 0264-594835 Web page: http://www.ac.utcluj.ro Rector, Prof.dr.ing. Vasile ȚOPA PLANUL STRATEGIC

Mai mult

DOMENIUL MEDICINĂ

DOMENIUL MEDICINĂ ANEXA 1- Medicina Standarde proprii UMF din Craiova pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare Standarde proprii UMF din Craiova

Mai mult

METODOLOGIE DE DESFĂSURARE A CONCURSULUI PENTRU FUNCTIA DE DIRECTOR AL CONSILIULUI PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT (CSUD) DE LA I

METODOLOGIE DE DESFĂSURARE A CONCURSULUI PENTRU FUNCTIA DE DIRECTOR AL CONSILIULUI PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT (CSUD) DE LA I METODOLOGIE DE DESFĂSURARE A CONCURSULUI PENTRU FUNCTIA DE DIRECTOR AL CONSILIULUI PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT (CSUD) DE LA I.O.S.U.D. UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CAPITOLUL 1 DISPOZIłII

Mai mult

LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE

LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE HOTĂRÂRE privind aprobarea metodologiei de evaluare în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 193

Mai mult

FIŞA DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE pentru ocuparea posturilor didactice de conferenţiar/profesor universitar Domeniul ARTE VIZUAL

FIŞA DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE pentru ocuparea posturilor didactice de conferenţiar/profesor universitar Domeniul ARTE VIZUAL FIŞA DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE pentru ocuparea posturilor didactice de conferenţiar/profesor universitar ARTE VIZUALE Specializarea ISTORIA ȘI TEORIA ARTEI I. DATE DESPRE CANDIDAT

Mai mult

1. ÎNVĂŢĂMÂNT Obiectiv 1. Autorizarea și acreditarea unor noi programe de studiu nivel licență și master 2. Evaluarea periodică a unor programe de stu

1. ÎNVĂŢĂMÂNT Obiectiv 1. Autorizarea și acreditarea unor noi programe de studiu nivel licență și master 2. Evaluarea periodică a unor programe de stu 1. ÎNVĂŢĂMÂNT 1. Autorizarea și acreditarea unor noi programe de studiu nivel licență și master 2. Evaluarea periodică a unor programe de studiu nivel licență și master PLANUL OPERAŢIONAL AL FACULTĂȚII

Mai mult

Microsoft Word - Raport tehnic UMF-UPM_Nagy_Elod.docx

Microsoft Word - Raport tehnic UMF-UPM_Nagy_Elod.docx RAPORT TEHNIC SELECTIV PENTRU COMISIA DE NEGOCIERE UMF- UPM MARTIE I. Activitatea didactică, organizare 1. Situația instituțiilor de învățământ medical superior: Instituție Profil Formă de funcționare

Mai mult

CERERE ÎNSCRIERE

CERERE ÎNSCRIERE REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru acordarea burselor postdoctorale şi a activităţii de cercetare a bursierilor, în perioada 2010-2013, în cadrul proiectului "Cercetarea

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALEȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT privind acordarea burselor de cercetare postdoc

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALEȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT privind acordarea burselor de cercetare postdoc MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALEȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT privind acordarea burselor de cercetare postdoctorală ale Facultății de Științe Politice, Filosofie

Mai mult

RAPORT DE AUTOEVALUARE perioada Februarie Februarie Datele de autentificare ale unităţii de cercetare-dezvoltare 1.1. Denumirea: INAS S

RAPORT DE AUTOEVALUARE perioada Februarie Februarie Datele de autentificare ale unităţii de cercetare-dezvoltare 1.1. Denumirea: INAS S RAPORT DE AUTOEVALUARE perioada Februarie 2005 - Februarie 2008 1. Datele de autentificare ale unităţii de cercetare-dezvoltare 1.1. Denumirea: INAS SA 1.2. Statutul juridic: Societate pe acţiuni 1.3.

Mai mult

CRITERII DE EVALUARE PE BAZĂ DE PUNCTAJ A CADRELOR DIDACTICE

CRITERII DE EVALUARE PE BAZĂ DE PUNCTAJ A CADRELOR DIDACTICE Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Str. A.I. Cuza nr.13, cod 200585 Tel/Fax: +40251 411317 http://feaa.ucv.ro REGULAMENT PRIVIND EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN

Mai mult

GHIDUL

GHIDUL Master - Acreditare Agenţia Română de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior FIŞA VIZITEI în vederea acreditării programelor universitare de masterat (include FIŞA a) CERINŢE NORMATIVE OBLIGATORII,

Mai mult

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 30 mai 2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MON

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 30 mai 2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MON ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 30 mai 2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 31 mai 2012 Data intrarii

Mai mult

Ministerul Educaţiei Naţionale Ordinul nr. 5110/2018 privind aprobarea standardelor naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor În vigoare

Ministerul Educaţiei Naţionale Ordinul nr. 5110/2018 privind aprobarea standardelor naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor În vigoare Ministerul Educaţiei Naţionale Ordinul nr. 5110/2018 privind aprobarea standardelor naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor În vigoare de la 24 septembrie 2018 Publicat în Monitorul Oficial,

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI METODOLOGIA ORGANIZĂRII ȘI DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT Sesiunea septembrie 2019 I. Dispoziții generale 1. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere

Mai mult

PLAN MANAGERIAL – Angela Repanovici

PLAN MANAGERIAL – Angela Repanovici PLAN MANAGERIAL pentru perioada 2016-2020 al candidatei Prof.univ.dr.ing., dr. marketing Angela Repanovici Conducător de doctorat în domeniul Inginerie și Management la funcția de Director al Consiliului

Mai mult

Amendamentele ANOSR cu privire la Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului Național Tabere studențești 2018 Nr. crt Articol

Amendamentele ANOSR cu privire la Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului Național Tabere studențești 2018 Nr. crt Articol Amendamentele ANOSR cu privire la Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului Național Tabere studențești 2018 1. 2. Art. 2, alin. (2) Art. 4, alin. (1) Studențesc Tei. Beneficiarii de

Mai mult

Microsoft Word - ORDIN Nr 4843 din 1 aug 2006 IOSUD.doc

Microsoft Word - ORDIN   Nr 4843 din 1 aug 2006 IOSUD.doc ORDIN Nr. 4843 din 1 august 2006 privind domeniile pentru studii universitare de doctorat, sistemul de criterii şi metodologia de evaluare a instituţiilor de învăţământ superior pentru aprobarea organizării

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 681 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5

HOTĂRÂRE nr. 681 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 HOTĂRÂRE nr. 681 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 3 august 2011 Data intrarii in vigoare : 3 august

Mai mult

Plan managerial ultima pagina Marius Mosoarca902.pdf

Plan managerial  ultima pagina Marius Mosoarca902.pdf PLAN MANAGERIAL pentru candidatura la funcţia de Decan al Facultatii de Arhitectura Universităţii Politehnica din Timişoara Sef lucrari dr.ing. Marius MOSOARCA Timişoara Mai 2012 1 Datorita rolului foarte

Mai mult

Grile de evaluare pentru ocuparea posturilor didactice

Grile de evaluare pentru ocuparea posturilor didactice Grilele pentru evaluarea candidaţilor la concursul pentru ocuparea posturilor didactice la aprobate prin H.S 122/27.04.2009 Preparator universitar Nr. Crt. Criteriu de evaluare Indicator de performanţă

Mai mult

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare AGENȚIA DE CREDITE ȘI BURSE DE STUDII Str. Caransebeş nr. 1, Sector 1, 012271, Bucureşti Tel: +40 21 310 19 05, Fax: +40 21 310 22 17 www.roburse.ro COMUNICAT de PRESĂ Nr. 1791/ 02.11.2017 REPUBLICA ELENĂ

Mai mult

ACADEMIA ROMÂNĂ,,Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu

ACADEMIA ROMÂNĂ,,Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu ACADEMIA ROMÂNĂ,,Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii, cod SIPOCA 3 Rezultat R2: Analiză realizată

Mai mult

EXERCIȚIUL NAȚIONAL DE EVALUARE A CERCETĂRII (ENEC) GHIDUL UNIVERSITĂȚILOR PENTRU EXERCIȚIUL NAȚIONAL DE EVALUARE A CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE Grupul de d

EXERCIȚIUL NAȚIONAL DE EVALUARE A CERCETĂRII (ENEC) GHIDUL UNIVERSITĂȚILOR PENTRU EXERCIȚIUL NAȚIONAL DE EVALUARE A CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE Grupul de d EXERCIȚIUL NAȚIONAL DE EVALUARE A CERCETĂRII (ENEC) GHIDUL UNIVERSITĂȚILOR PENTRU EXERCIȚIUL NAȚIONAL DE EVALUARE A CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE Grupul de domenii III: Științe Sociale şi Economice Domeniul 28:

Mai mult

ORDIN Nr privind masuri tranzitorii

ORDIN Nr privind masuri tranzitorii ORDIN Nr. 3753 din 9 februarie 2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ Text în vigoare începând cu data de 10 octombrie 2011 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ

Mai mult

Planul strategic de cercetare al Universitaății pe perioada pdf

Planul strategic de cercetare al Universitaății pe perioada pdf PLANUL STRATEGIC DE CERCETARE AL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ SI F A RMACIE PE PERIOADA 2016 2020 1. ANALIZA SUMARĂ A SITUAȚIEI ACTUALE Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş este o universitate

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU M E T O D O L O G I A DE DESEMNARE A MEMBRILOR CONSILIULUI PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT DE LA IOSUD

Mai mult

1

1 U N I V E R S I T A T E A V A S I L E A L E C S A N D R I D I N B A C Ă U PRIVIND ORGANIZAREA, DESFĂŞURAREA ŞI FINANŢAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE COD: PREZENTA DOCUMENTAŢIE ESTE PROPRIETATEA UNIVERSITĂŢII

Mai mult

DEPARTAMENTUL PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII Str. Manaştur Nr. 3-5 Cod: Tel./Fax: Int FISA DE AUTO

DEPARTAMENTUL PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII Str. Manaştur Nr. 3-5 Cod: Tel./Fax: Int FISA DE AUTO FISA DE AUTOEVALUARE A ACTIVITATII CADRELOR DIDACTICE SI DE CERCETARE (postdoc si doctoranzi) pentru perioada IANUARIE - DECEMBRIE 0 LIPSA DOCUMENTELOR ATASATE IN FORMAT ELECTRONIC, ACOLO UNDE ACESTEA

Mai mult

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII PLAN OPERAŢIONAL AL FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII pentru anul

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII PLAN OPERAŢIONAL AL FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII pentru anul UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII PLAN OPERAŢIONAL AL FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII pentru anul 2014 1. Obiective şi acţiuni specifice privind managementul

Mai mult

5. Anexa-4-Curriculum-Vitae

5. Anexa-4-Curriculum-Vitae UNlVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI SELECTAREA SI PROMOVAREA PERSONALULUI DIDACTIC Anexa 4 CURRICULUM VITAE HALCU IONELA 1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII. STUDII, SPECIALIZĂRI ŞI TITLURI DATA ŞI LOCUL

Mai mult

Raportul Directorului Departamentului de Ştiinţe Economice aferent anului 2015 Prof. Dr. Felix Arion 22/01/2016

Raportul Directorului Departamentului de Ştiinţe Economice aferent anului 2015 Prof. Dr. Felix Arion 22/01/2016 Raportul Directorului Departamentului de Ştiinţe Economice aferent anului 2015 Prof. Dr. Felix Arion 22/01/2016 Cuprins A. Activitate didactică 1. Structura resursei umane 2. Studenți 3. Publicații in

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind aprobarea denumirilor calificărilor şi titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar

Hotărâre Guvernul României privind aprobarea denumirilor calificărilor şi titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar Hotărâre 577 2017-08-09 Guvernul României privind aprobarea denumirilor calificărilor şi titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii

Mai mult

Contract de Studii Universitare de Doctorat Nr. din I. PĂRŢILE 1.1. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA, Instituție Organizatoare de Studii Universi

Contract de Studii Universitare de Doctorat Nr. din I. PĂRŢILE 1.1. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA, Instituție Organizatoare de Studii Universi Contract de Studii Universitare de Doctorat Nr. din I. PĂRŢILE 1.1. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA, Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat, denumită în continuare IOSUD-UTCN,

Mai mult

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 Ordonanta de Urgenta care modifica Legea Educatiei a fost publicata in Monitorul Oficial Astazi, 30 decembrie 2013, a fost publicata in Monitorul Oficial - Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea

Mai mult

Documente de referinţă:

Documente de referinţă: Pagina: 1 din 21 Documente de referinţă: Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 Carta UMFST Târgu Mureş Regulamentul de organizare şi funcţionare a UMFST Târgu Mureş OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii

Mai mult

Planul operațional al Facultății de Inginerie Mecanică și Electrică în anul universitar Activitatea educațională Obiectiv Acțiune nivel p

Planul operațional al Facultății de Inginerie Mecanică și Electrică în anul universitar Activitatea educațională Obiectiv Acțiune nivel p Planul operațional al Facultății de Inginerie Mecanică și Electrică în anul universitar -2019 Pregătirea acțiunilor de întocmire și a dosarelor de autoevaluare pentru reacreditarea programelor de studii

Mai mult

PROGRAM MANAGERIAL al Directorului Departamentului de Geografie, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Universitatea de Vest din Timişoara mandat

PROGRAM MANAGERIAL al Directorului Departamentului de Geografie, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Universitatea de Vest din Timişoara mandat PROGRAM MANAGERIAL al Directorului Departamentului de Geografie, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Universitatea de Vest din Timişoara mandatul 2016-2020 Prezentul Program managerial este configurat

Mai mult

Microsoft Word - PLAN OPERATIONAL SIM

Microsoft Word - PLAN OPERATIONAL SIM UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tel./Fax: +40 268 471626; Tel.+40 268 412921- int.157 e-mail: f-sim@unitbv.ro PLAN OPERAŢIONAL pentru perioada anului

Mai mult

HOTARARE GUVERN 789/2011 Emitent: Guvern Domenii: Invatamint Vigoare M.O. 569/2011 Hotarare privind aprobarea Metodologiei de evaluare in scopul clasi

HOTARARE GUVERN 789/2011 Emitent: Guvern Domenii: Invatamint Vigoare M.O. 569/2011 Hotarare privind aprobarea Metodologiei de evaluare in scopul clasi HOTARARE GUVERN 789/2011 Emitent: Guvern Domenii: Invatamint Vigoare M.O. 569/2011 Hotarare privind aprobarea Metodologiei de evaluare in scopul clasificarii universitatilor si ierarhizarii programelor

Mai mult

Microsoft Word - Corrigendum 1_GSCS_Oferte_final_ docx

Microsoft Word - Corrigendum 1_GSCS_Oferte_final_ docx Corrigendum nr. 1 la GHIDUL SOLICITANTULUI CONDIȚII SPECIFICE MĂSURI DE OPTIMIZARE A OFERTELOR DE STUDII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ÎN SPRIJINUL ANGAJABILITĂȚII VARIANTA INIȚIALĂ VARIANTA MODIFICATĂ 1.2.

Mai mult

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIŞ DIN ARAD ARAD, Bd. Revoluţiei nr , tel./fax 00

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIŞ DIN ARAD ARAD, Bd. Revoluţiei nr , tel./fax 00 ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIŞ DIN ARAD 310025 ARAD, Bd. Revoluţiei nr. 94-96, tel./fax 0040/0257/280260, e-mail: rectorat@uvvg.ro, web: www.uvvg.ro

Mai mult

Microsoft Word - Ghid_intocmire_lucrare_disertatie iulie 2019_f _1_

Microsoft Word - Ghid_intocmire_lucrare_disertatie   iulie 2019_f _1_ FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI Domeniul fundamental: Ştiinţe Economice GHID de întocmire a lucrării de disertație - sesiunile iulie 2019, septembrie 2019 și februarie 2020 CONDIȚII DE BAZĂ 1.

Mai mult

Microsoft Word - Procedura_admitere_SDG_2019_semnat.doc

Microsoft Word - Procedura_admitere_SDG_2019_semnat.doc METODOLOGIE de ADMITERE la SCOALA DOCTORALA DE GEOLOGIE Sesiunea SEPTEMBRIE 2019 1. Norme de organizare Concursul de admitere, din anul 2019 în cadrul Școlii Doctorale de Geologie, se va desfășura în conformitate

Mai mult

Microsoft Word - evaluare ANCS_iit_2005_2007.doc

Microsoft Word - evaluare ANCS_iit_2005_2007.doc Academia Română Filiala Iaşi Institutul de Informatică Teoretică RAPORT DE AUTOEVALUARE ANEXA 1 perioada 2005-octombrie 2007 1. Datele de autentificare ale unitatii de cercetare-dezvoltare 1.1. Denumirea:

Mai mult

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI METODOLOGIE de primire la studii universitare a românilor de pretutindeni

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI METODOLOGIE de primire la studii universitare a românilor de pretutindeni MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI METODOLOGIE de primire la studii universitare a românilor de pretutindeni, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare,

Mai mult

Regulamentul Cercetării Ştiinţifice şi Creaţiei Universitare Ediţia III Pagina 2 din 12 Cap. 1. Aspecte generale Art.1.1 Prezentul Regulament a fost e

Regulamentul Cercetării Ştiinţifice şi Creaţiei Universitare Ediţia III Pagina 2 din 12 Cap. 1. Aspecte generale Art.1.1 Prezentul Regulament a fost e Pagina 2 din 12 Cap. 1. Aspecte generale Art.1.1 Prezentul Regulament a fost elaborat în baza prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, OG 57 / 2002 (modificat şi completat prin OG 6 / 2011) privind

Mai mult

Școala Națională de Studii Politice și Administrative Plan operațional al SNSPA (2014) Aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 65 din Bucureșt

Școala Națională de Studii Politice și Administrative Plan operațional al SNSPA (2014) Aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 65 din Bucureșt Plan operațional al SNSPA () Aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 65 din 29.05. București 1 1. Introducere Prezentul Plan reprezintă operaţionalizarea scopurilor, valorilor, principiilor şi direcţiilor

Mai mult

1

1 PLAN MANAGERIAL Universitatea Transilvania, Facultatea de Muzică MANDAT: PERIOADA 2016-2020 Candidat pentru funcţia de Director de department: Prof.univ.dr. habil. Filip Ignác Csaba Premise: Eficienţă,

Mai mult

Microsoft Word - Alina-Mihaela ION - TEHNOLOGIA INFORMA?IEI CU APLICA?II

Microsoft Word - Alina-Mihaela ION - TEHNOLOGIA INFORMA?IEI CU APLICA?II Tehnologia informației cu aplicații în sistemul de învăţământ superior din domeniul economic Alina-Mihaela ION TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI CU APLICAȚII ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DIN DOMENIUL ECONOMIC

Mai mult

ANEXA 1 Fișă de verificare a standardelor minime, pentru ocupare a funcției de asistent, respectiv asistent de cercetare/cercetător ştiințific Nume...

ANEXA 1 Fișă de verificare a standardelor minime, pentru ocupare a funcției de asistent, respectiv asistent de cercetare/cercetător ştiințific Nume... ANEXA 1 Fișă de verificare a standardelor minime, pentru ocupare a funcției de asistent, respectiv asistent de cercetare/cercetător ştiințific Nume... Prenume... Data şi locul naşterii... CNP... 1. Doctor

Mai mult

COD USAMVBT PG 001- R090 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al României din Timişoara METODOLOGIE PRI

COD USAMVBT PG 001- R090 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al României din Timişoara METODOLOGIE PRI METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN CARIERA DIDACTICĂ ÎN UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI DIN TIMIŞOARA

Mai mult

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare AGENȚIA DE CREDITE ȘI BURSE DE STUDII Nr. 1272/02.08.2018 COMUNICAT de PRESĂ REPUBLICA CEHĂ burse acordate în baza documentului de colaborare bilaterală Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la

Mai mult

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI FACULTATEA DE BIOTEHNOLOGII Bd. Mărăşti nr. 59, sector 1, Bucureşti, cod t

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI FACULTATEA DE BIOTEHNOLOGII Bd. Mărăşti nr. 59, sector 1, Bucureşti, cod t UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI FACULTATEA DE BIOTEHNOLOGII Bd. Mărăşti nr. 59, sector 1, Bucureşti, cod 011464 tel: +40 21 3182567 fax: +40 21 3182588 web: www.usab.ro/bth

Mai mult

Aprobat Senat, 29 martie 2018 P R E Ş E D I N T E Conf. univ. dr. Lucian Marina ANEXA 28 - COMISIA DE PSIHOLOGIE, ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, EDUCAȚIE FIZI

Aprobat Senat, 29 martie 2018 P R E Ş E D I N T E Conf. univ. dr. Lucian Marina ANEXA 28 - COMISIA DE PSIHOLOGIE, ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, EDUCAȚIE FIZI Aprobat Senat, 29 martie 2018 P R E Ş E D I N T E Conf. univ. dr. Lucian Marina ANEXA 28 - COMISIA DE PSIHOLOGIE, ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT STANDARDE MINIMALE NECESARE ȘI OBLIGATORII

Mai mult

Microsoft Word - REZUMAT RO- VD_D.docx

Microsoft Word - REZUMAT RO- VD_D.docx Universitatea POLITEHNICA din București FACULTATEA DE ANTREPRENORIAT, INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL AFACERILOR Departamentul de Antreprenoriat și Management Teză de abilitare REZUMAT CONTRIBUTIONS ON INCREASING

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT PRIVIND STATELE DE FUNCŢII ŞI NORMELE UNIVERSITARE Regul

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT PRIVIND STATELE DE FUNCŢII ŞI NORMELE UNIVERSITARE Regul MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT PRIVIND STATELE DE FUNCŢII ŞI NORMELE UNIVERSITARE Regulation regarding the payroll system and teaching loads

Mai mult

REGULAMENT privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat

REGULAMENT privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat REGULAMENT privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat Aprobat în şedinţa Senatului Universităţii din 22 septembrie 2005 CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. (1) Universitatea

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA PRORECTOR CERCETARE Regulamentul Cercetării Ştiinţifice şi Creaţiei Universitare Ca

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA PRORECTOR CERCETARE Regulamentul Cercetării Ştiinţifice şi Creaţiei Universitare Ca PRORECTOR CERCETARE Regulamentul Cercetării Ştiinţifice şi Creaţiei Universitare Cap. 1. Aspecte generale Art.1.1 Prezentul Regulament a fost elaborat în baza prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr.

Mai mult

Universitatea Bogdan Vodă din Cluj-Napoca 1 Regulamentul de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului didactic REGULAMENTUL DE EVALUARE

Universitatea Bogdan Vodă din Cluj-Napoca 1 Regulamentul de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului didactic REGULAMENTUL DE EVALUARE 1 REGULAMENTUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR PROFESIONALE ALE PERSONALULUI DIDACTIC Evaluarea performanţelor profesionale pentru cadrele e creează cadrul pentru realizarea concordanţei între cerinţele postului

Mai mult

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENTUL CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ŞI CREAŢIEI UNIVERSITARE The regulation of Scie

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENTUL CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ŞI CREAŢIEI UNIVERSITARE The regulation of Scie MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENTUL CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ŞI CREAŢIEI UNIVERSITARE The regulation of Scientific Research and Academic Creation Elaborat: Prorector

Mai mult

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA,FUNCŢIONAREA ŞI FINANŢAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE DIN UNIVERSITATEA,,CONSTANTIN BRÂNCOVEANU -PITEŞTI 2016

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA,FUNCŢIONAREA ŞI FINANŢAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE DIN UNIVERSITATEA,,CONSTANTIN BRÂNCOVEANU -PITEŞTI 2016 REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA,FUNCŢIONAREA ŞI FINANŢAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE DIN UNIVERSITATEA,,CONSTANTIN BRÂNCOVEANU -PITEŞTI 2016 PREAMBUL Cercetarea ştiinţifică este o componentă fundamentală

Mai mult

1

1 Regulamentul Centrului de Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (CIDIFR) din Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice (FCRP) 1. Cadrul juridic şi caracteristici generale 1.1. Învăţământul

Mai mult

Aprobat de Senatul universitar în ședința din prin Hotărârea nr. 47 din PLANUL OPERAŢIONAL AL UNIVERSITĂȚII EUROPENE "DRĂGAN" DI

Aprobat de Senatul universitar în ședința din prin Hotărârea nr. 47 din PLANUL OPERAŢIONAL AL UNIVERSITĂȚII EUROPENE DRĂGAN DI Aprobat de Senatul universitar în ședința din 28.09.2018 prin Hotărârea nr. 47 din 28.09.2018 PLANUL OPERAŢIONAL AL UNIVERSITĂȚII EUROPENE "DRĂGAN" DIN LUGOJ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018/ 1 1. MANAGEMENT

Mai mult

Microsoft Word - Fisa verificare Badita.doc

Microsoft Word - Fisa verificare Badita.doc UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE Postul scos la concurs: Lector, Poz. 17 Disciplinele postului: Geografia generală a turismului; Geografia

Mai mult

Regulament privind organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat în Universitatea Tehnică din Cluj Napoca CAPITOLUL 1 CADRUL LEGI

Regulament privind organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat în Universitatea Tehnică din Cluj Napoca CAPITOLUL 1 CADRUL LEGI Regulament privind organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat în Universitatea Tehnică din Cluj Napoca CAPITOLUL 1 CADRUL LEGISLATIV ART. 1. - Legea nr. 1 / 2011 actualizată (Legea

Mai mult

METODOLOGIE DE SELECŢIE a grupului ţintă al proiectului Sisteme de învăţare bazate pe muncă prin burse antreprenor pentru doctoranzi şi postdoctoranzi

METODOLOGIE DE SELECŢIE a grupului ţintă al proiectului Sisteme de învăţare bazate pe muncă prin burse antreprenor pentru doctoranzi şi postdoctoranzi METODOLOGIE DE SELECŢIE a grupului ţintă al proiectului Sisteme de învăţare bazate pe muncă prin burse antreprenor pentru doctoranzi şi postdoctoranzi (SIMBA), MySMIS 124705 (nr. contract 51668/09.07.2019)

Mai mult

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI SENATUL UNIVERSITAR Telefon/Fax , /int. 283,

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI SENATUL UNIVERSITAR Telefon/Fax , /int. 283, ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI SENATUL UNIVERSITAR Telefon/Fax 021-319.20.25, 021-319.19.00/int. 283, www.senat.ase.ro, e-mail: senat@ase.ro Hotărârea nr. 69/27.04.2016 cu privire la aprobarea

Mai mult

ANEXE Metodologie_ocupare_posturi_didactice _1_

ANEXE Metodologie_ocupare_posturi_didactice _1_ Anexa 1a Universitatea George Bacovia din Bacău Facultatea Departamentul Didactic şi de Cercetare Poz. Postului... Disciplina(ele) postului:..., Domeniul..., Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor

Mai mult

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Raport privind starea învățământului superior din România

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Raport privind starea învățământului superior din România MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Raport privind starea învățământului superior din România 2017-2018 1 CUPRINS INTRODUCERE 3 CAPITOLUL I. Analiza sistemului de învățământ superior din perspectiva indicatorilor

Mai mult

Microsoft Word - OU doc

Microsoft Word - OU doc Guvernul României Ordonanţă de urgenţă nr. 117 din 23/12/2013 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 843 din 30/12/2013 Ordonanţă de urgenţă nr. 117/2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume STANCIU SORIN MIHAI Adresă Calea Aradului 119, cod poștal , Timişoara, jud. Timiş,

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume STANCIU SORIN MIHAI Adresă Calea Aradului 119, cod poștal , Timişoara, jud. Timiş, Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume STANCIU SORIN MIHAI Adresă, cod poștal 300645, Timişoara, jud. Timiş, România Telefon 0567735 E-mail sorinstanciu@usab-tm.ro Naţionalitate

Mai mult

UNIVERSITATEA SPIRU HARET Acreditată prin Legea Nr. 443/ Sediul central: BUCUREŞTI ROMÂNIA Str. Ion Ghica, nr. 13, Sector 3, Cod poştal: 0300

UNIVERSITATEA SPIRU HARET Acreditată prin Legea Nr. 443/ Sediul central: BUCUREŞTI ROMÂNIA Str. Ion Ghica, nr. 13, Sector 3, Cod poştal: 0300 UNIVERSITATEA SPIRU HARET Acreditată prin Legea Nr. 443/5.07.2002 Sediul central: BUCUREŞTI ROMÂNIA Str. Ion Ghica, nr. 13, Sector 3, Cod poştal: 030045 Telefon: (0040 21) 314.00.75; 314.00.76 Tel./Fax:

Mai mult

Aprobat în ședința Consiliului Facultății prin hotărârea nr. 206/ Universitatea Sapientia din Cluj Napoca Facultatea de Ştiinţe Economice, S

Aprobat în ședința Consiliului Facultății prin hotărârea nr. 206/ Universitatea Sapientia din Cluj Napoca Facultatea de Ştiinţe Economice, S Aprobat în ședința Consiliului Facultății prin hotărârea nr. 206/22.03.2017 Universitatea Sapientia din Cluj Napoca Facultatea de Ştiinţe Economice, Socio-Umane și Inginerești din Miercurea Ciuc Raport

Mai mult

Taxa este valabilă în primele 6 luni de la data procesului-verbal al examenul de finalizare sau de la data primirii formularelor actelor de studii sol

Taxa este valabilă în primele 6 luni de la data procesului-verbal al examenul de finalizare sau de la data primirii formularelor actelor de studii sol Taxa este valabilă în primele 6 luni de la data procesului-verbal al examenul de finalizare sau de la data primirii formularelor actelor de studii solicitate. 7. Eliberare diplomă/ certificat de studii,

Mai mult

EVALUAREA EXTERNĂ A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR DIN ROMÂNIA

EVALUAREA EXTERNĂ A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR DIN ROMÂNIA EVALUAREA EXTERNĂ A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR DIN ROMÂNIA ARACIS: misiune, obiective, instrumente Prof. univ. dr.vasilica STAN CONTEXT EUROPEAN Armonizarea politicilor educaţionale în învăţământul

Mai mult

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE Domeniul fundamental: Matematică și știinţe ale naturii Domeniul de licenţă: Informatică Ciclu de studii: 1 Pro

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE Domeniul fundamental: Matematică și știinţe ale naturii Domeniul de licenţă: Informatică Ciclu de studii: 1 Pro ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE Domeniul fundamental: Matematică și știinţe ale naturii Domeniul de licenţă: Informatică Ciclu de studii: 1 Programul de studii (Specializarea): Informatică Durata

Mai mult

OUG 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2

OUG 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2 OUG 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei Publicat

Mai mult

Microsoft Word - REGULAMENT SENAT_2011.doc

Microsoft Word - REGULAMENT SENAT_2011.doc UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI R E G U L A M E N T de organizare şi funcţionare a SENATULUI UNIVERSITAR Organizarea Senatului universitar Art. 1. Senatul universitar

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 6 9 7 0 8 Căutarea și analizarea documentelor care au fost publicate în reviste cotate ISI, conferințe și cărți Căutarea și analizarea revistelor cotate ISI Journal Citation reports Căutarea celor mai

Mai mult

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI CENTRUL DE CONSILIERE și ORIENTARE IN CARIERĂ Str. Mihail Moxa, nr. 5-7, sala 3003, Sector 1, București www

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI CENTRUL DE CONSILIERE și ORIENTARE IN CARIERĂ Str. Mihail Moxa, nr. 5-7, sala 3003, Sector 1, București www CENTRUL DE CONSILIERE și ORIENTARE IN CARIERĂ Str. Mihail Moxa, nr. -, sala 00, Sector 1, București Tel. + 021 1.1.00 și + 021 1.1.01/10/1 INSERȚIA ABSOLVENȚILOR ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI

Mai mult

Microsoft Word - Plan_strategic_al_facultatii_ doc

Microsoft Word - Plan_strategic_al_facultatii_ doc PLAN STRATEGIC AL FACULTATII DE CONSTRUCTII 2016-2020 A. Aspecte generale Elaborarea planului strategic al Facultăţii de Construcţii în contextual specific al activităţii acesteia reprezintă ghidul managerial

Mai mult

R E G U L A M E N T

R E G U L A M E N T M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii doctorale pentru anul universitar 2014-2015 I. PRINCIPII Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi este Instituţie

Mai mult

Poziția ANOSR cu privire la Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru subvenția cămine-cantine către instituțiile de învățământ superior de

Poziția ANOSR cu privire la Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru subvenția cămine-cantine către instituțiile de învățământ superior de Poziția ANOSR cu privire la Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru subvenția cămine-cantine către instituțiile de învățământ superior de stat din România 1 Serviciile de cazare și masă pentru

Mai mult

Microsoft Word - 0. Anexa Indicatori la Metodologie -Consultari MEN 11 iunie docx

Microsoft Word - 0. Anexa Indicatori la Metodologie -Consultari MEN  11  iunie docx Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European Axa prioritară 1: Administrație publică

Mai mult