UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „Carol I”

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „Carol I”"

Transcriere

1 UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ APĂRARE Carol I Facultatea de comandă şi stat major Departamentul forţe aeriene TEZA DOCTORAT TEZA DOCTORAT BUCUREŞTI 0 BUCUREŞTI 0 BUCUREŞTI 03 BUCUREŞTI 07 BUCUREŞTI 007 LISTA LUCRĂRI Cdor.conf.univ.dr.ing. Laurențiu-Răducu POPESCU Extinderea aplicațiilor de control nedistructiv ultrasonic și magnetic în industria aeronautică. Implicațiile întrebuințării sistemelor aerospațiale fără echipaj uman la bord asupra acțiunilor militare. Locul şi rolul puterii aeriene în cadrul dimensiunii militare a NATO şi UE - Sistemele fără pilot. Puterea Aeriană a Coautor viitorului, Carte în cadrul grantului cu tema,,puterea Aeriană a României dinamizator al puterii statale şi al procesului de integrare din 0 Unic autor Unic autor 39 CĂRŢI PUBLICATE UNIC AUTOR / PRIM AUTOR /COAUTOR / COORDONATOR Sistemele aeriene fără pilot uman la bord. Considerații generale, Unic autor 58 implicațiile asupra acțiunilor militare Întrebuințarea sistemelor aerospațiale fără pilot uman la bord Spațiul cosmic. Dimensiune a acțiunilor militare Extinderea aplicațiilor de control nedistructiv ultrasonic și magnetic în industria aeronautică Unic autor 36 Unic autor 34 Unic autor 4 33 (contribuția personala) UN SE GĂSEŞTE - ISBN / OBS. Biblioteca Universității,,POLITEHNICA din Timișoara Biblioteca Universității Naționale de Apărare,,CAROL I ISBN ISBN ISBN ISBN Cota 'Carol I', ISBN:

2 UN SE GĂSEŞTE - ISBN / OBS. euroatlantică ARTICOLE / STUDII PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE RECUNOSCUTE, SFĂŞURATE ÎN ŢARĂ / STRĂINĂTATE A-VIII-A Ediţie a ZILELOR ACAMICE TIMIŞENE cu tema,,preocupări actuale în construcţii metalice şi sudură, 3 Mai 003,Ed.Orizonturi Universitare-Timişoara, Studii privind folosirea ultrasunetelor în industria aeronautică Unic autor ISBN: BRAMAT 005- International Conference on Materials Science & Engineering, 4-6 February 005, Brasov- Romania, BRAMAT International Conference on Materials Science &Engineering, 4-6 Februarie 005 Brasov- Romania The 3st International Scientific Conference,, Modern technologies in the XXI century, 3-4 november-005, Ed.Academiei Tehnice Militare Bucharest - Romania. Studiul comportării undelor ultrasonore la nivelul undei de suprafaţă Studiul saltului de presiune în traductorul de vibraţie la apariţia a două vibraţii exterioare şi influenţa coloanei de lichid HL asupra amplificării semnalului ultrasonor Cercetări privind propagarea ultrasunetelor în lichide specifice de aviaţie, Unic autor 6 ISBN: Unic autor 5 ISBN: Unic autor 9 ISBN: Sesiune internaţională de comunicări ştiinţifice Strategii de securitate şi apărare la frontiera răsăriteană a UE şi NATO 3-4 Noiembrie 006. Ed. Universităţii,,Carol I, Bucureşti- 006 Sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională Strategii XXI -Spaţiul sud-est european în contextul globalizării în -3 Avioanele fără pilot - element al puterii aeriene.prezent şi perspective, Avioanele fără pilot o provocare pentru secolul XXI din 0 Unic autor Unic autor 0 ISBN: (0) (3) (general)(0) (3) ISBN: (general), (general volum) (vol.)

3 aprilie 007, Secţiunea 4 - Tactica şi Artă Operativă, vol - Forţe Aeriene şi Navale, Ed.Universităţii Naţionale de Apărare,,Carol I, Bucureşti- P R O C E E D I N G S THE 0TH INTERNATIONAL CONFERENCE STRATEGIES XXI TECHNOLOGIES MILITARY APPLICATIONS, SIMULATIONS AND RESOURCES, Ed. UNAp, București , Vol.- Indexat: PROQUEST, p BRAMAT International Conference on Materials Science & Engineering, 4-6 Februarie 005 Brasov- Romania. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ APĂRARE CAROL I SESIUNE ANUALĂ COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE,,STRATEGII AERIENE ŞI NAVALE LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XXI,, Ed.Universităţii Naţionale de Apărare CAROL I, 8 iunie 08, Bucureşti, Romania UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ APĂRARE CAROL I SESIUNE ANUALĂ COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE,,STRATEGII AERIENE ŞI NAVALE LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XXI,, Ed.Universităţii Naţionale de Apărare CAROL I, The integration of unmanned air vehiclesinto the national airspace. National regulations. Punerea în evidenţă a fisurilor de suprafaţă a roţilor de aviaţie cu ajutorul curenţilor turbionari Sistemul de localizare globala, scurt istoric și compunere SEAD și aeronavele cu și fără pilot uman la bord (RPAS) 3 din 0 Unic autor 4 Prim autor 4 UN SE GĂSEŞTE - ISBN / OBS. ISSN: ISSN-L: ISBN: Prim autor 5 ISSN Prim autor 3 ISBN

4 8 iunie 08, Bucureşti, Romania UN SE GĂSEŞTE - ISBN / OBS. 3 Sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională Strategii XXI Stabilitate şi securitate regională 09-0 aprilie 009, Secţiunea 5 - Tactica şi Artă Operativă Forte Aeriene si Navale, Ed.Universităţii,,Carol I, Bucureşti- 009 Sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională Strategii XXI Securitate şi apărare europeană în contextul crizei economico- financiare, 5-6 aprilie 00, Secţiunea 5 - Tactica şi Artă Operativă Forte Aeriene si Navale, Ed.Universităţii,,Carol I, Bucureşti- 00 Sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională Strategii XXI Securitate şi apărare europeană în contextul crizei economico- financiare, 5-6 aprilie 00, Secţiunea 5 - Tactica şi Artă Operativă Forte Aeriene si Navale, Ed.Universităţii Naţionale Apărare,,Carol Bucureşti-00, de I, Puterea aeriană în secolul XXI: o radiografie a noilor roluri şi a viitoarelor provocări Consideraţii cu privire la posibilităţile de integrare a sistemului naţional de apărare aeriană integrată (SNAAI) a României în sistemul integrat de apărare aeriană extinsă al NATO (NATINEADS) Specificul robotizării activităţilor în spaţiul aerian şi acţiunile militare, Coautor 7 Coautor 3 Coautor 9 ISSN: ISBN: ISBN: din 0

5 4 Sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională Strategii XXI Securitate şi Apărare in Uniunea Europeană 7-8 aprilie 008, Secţiunea 5 - Tactica şi Artă Operativă Forte Aeriene si Navale, Ed. Universităţii Naţionale de Apărare,,Carol I, Bucureşti-008 Devoltarea sistemelor fără pilot factor hotărâtor în transformarea tacticii militare a secolului XXI Coautor UN SE GĂSEŞTE - ISBN / OBS. ISSN: ARTICOLE / STUDII PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE SFĂŞURATE ÎN ŢARĂ A-VIII-A Ediţie a ZILELOR ACAMICE TIMIŞENE cu tema Studii privind folosirea,,preocupări actuale în ISBN: ultrasunetelor în Unic autor 6 construcţii metalice şi industria aeronautică sudură, 3 Mai 003,Ed.Orizonturi Universitare-Timişoara Sesiunea de comunicări ştiinţifice, interdisciplinară,,educaţie şi Instruire, Calitate Etică, Descentralizare Ed.Universităţii Naţionale de Apărare,,Carol I 0- Martie 006, Bucureşti- România Variaţia semnalului ultrasonor produs de două vibraţii Unic autor 5 vol.ii, ISBN: (0) (3) (general) (0) (3) EXPOMIL , Bucureşti, publicat în revista IMPACT STRATEGIC nr.4 [49]/03 - Centrul de studii strategice de Apărare și Securitate, indexat : PROQUEST, CEOL, EBSCO, Index Copernicus, CNATDCU WORKSHOP- UL Experienţă şi realizări în domeniul testării şi evaluării produselor aeronautice şi militare, Perspective şi provocări privind utilizarea aeronavelor fără pilot uman la bord Asociaţia UVS România - trecut, prezent şi perspective Unic autor 8 Unic autor 4 ISSN: ISSN-L: ISBN: din 0

6 5 Centrul de Încercări în Zbor-Craiova Sesiunea de comunicări ştiinţifice, interdisciplinară,,educaţie şi Instruire, Calitate Etică, Descentralizare Ed.Univ ersităţii Naţionale de Apărare,,Carol I 0- Martie 006, Bucureşti- România Aspecte privind evaluarea în învăţământul superior militar Coautor 5 UN SE GĂSEŞTE - ISBN / OBS. vol.ii, ISBN: (0) (3) (general), (0) (3) UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ APĂRARE CAROL I SESIUNE ANUALĂ COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE,,STRATEGII AERIENE ŞI NAVALE LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XXI, 8 iunie 08, Bucureşti, Romania UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ APĂRARE CAROL I SESIUNE ANUALĂ COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE,,STRATEGII AERIENE ŞI NAVALE LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XXI, 8 iunie 08, Bucureşti, Romania BUCUREŞTI 009 BUCUREŞTI 00 Sistemul de localizare globala, scurt istoric și compunere SEAD și aeronavele cu și fără pilot uman la bord (RPAS) ALTE LUCRĂRI Unic autor 5 Unic autor 3 CURSURI UNIC AUTOR / PRIM AUTOR /COAUTOR / COORDONATOR Artă militară forțe aeriene II Artă militară forțe aeriene III Coautor 90 Coautor 78 ISSN ISSN generala, AM877 generala,am din 0

7 BUCUREŞTI 00 BUCUREŞTI 00 BUCUREŞTI 07 BUCUREŞTI 09 BUCUREŞTI 09 Artă militară forțe aeriene IV Coautor 44 Sisteme de armament Prim autor 86 Studii de apărare III Unic autor 364 Geografie militară. Vol. și Vol. Unic autor 86 Aeronavele fără pilot uman la bord Unic autor 80 UN SE GĂSEŞTE - ISBN / OBS. generala, AM 876 generala, AM 883 generala, cota AM 65 generala, cota AM 334 și AM 335 generala, cota AM Buletinul Universităţii nr.i/05, indexată în baza de date internaţională CEEOL, Ed.Universităţii Naţionale de Apărare CAROL I, Bucureşti, 05, p Revista IMPACT STRATEGIC nr.i [54]/05, revistă indexată în baze de date internaţionale (BDI): CEEOL, EBSCO, ProQuest, Index Copernicus, Ed.Universităţii Naţionale de Apărare CAROL I, Bucureşti, 05, p.3-34 Buletinul Universităţii nr.i/08, indexată în baza de date internaţională CEEOL, Ed.Universităţii Naţionale de Apărare CAROL I, Conceptul Smart Defense și aeronavele fără pilot uman la bord The influence of unmanned air vehicles on the revolution in military affairs Sarcinile utile ale aeronavelor fără pilot uman la bord (RPAS). Prezentare generală. Partea I ALTE PUBLICAȚII 7 din 0 Prim autor 3 ISSN: Prim autor Unic autor 7 ISSN 58-65; ISSN-L generala, ISSN(on-line):

8 Bucureşti, 08, p UN SE GĂSEŞTE - ISBN / OBS. 4. Buletinul Universităţii nr.ii/08, indexată în baza de date internaţională CEEOL, Ed.Universităţii Naţionale de Apărare CAROL I, Bucureşti, 08, p.4-5 Sarcinile utile ale aeronavelor fără pilot uman la bord. Produse ale unor fabricanți internaționali. Partea a II-a Unic autor ISSN(on-line): STUDII CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ UNIC AUTOR / PRIM AUTOR /COAUTOR / COORDONATOR BUCUREŞTI 03 Programul de cercetare postdoctorală,,revoluția în afaceri militare post război rece Program de formare continuă a cercetătorilor de elită SmartSPODAS. Număr contract finanţare: POSDRU/59/.5/S/3 88), Editura Universităţii Naţionale de Apărare BUCUREŞTI 05 BUCUREŞTI 06 BUCUREŞTI 07 Studiu privind propagarea ultrasunetelor în medii lichide vibrate Mijloacele aerospaţiale fără pilot uman la bord şi influenţa acestora asupra revoluţiei în afacerile militare Studiu UAV versus sateliți Noi perspective de îmbunătățire a mentenanței prin utilizarea ultrasunetelor în medii elastice specifice industriei aeronautice Unic autor 6 Unic autor Unic autor 3 Unic autor 4 Cota C.46, 05 cota C.534 Cota C.569 generala, cota din 0

9 EXERCIŢII COMPLEXE SPECIALITATE UN SE GĂSEŞTE - ISBN / OBS Carol I, 006, Carol I, 008 Carol I, 00 Carol I, Exerciţiu tactic complex de comandament pe hartă şi în teren,,carpaţi 006" Exercitiu tactic complex de comandament pe hartă şi în teren,,carpati 008" Exercitiul tactic complex de comandament, pe hartă si in teren 'CARPATI- 00' Studiul aplicativ nr. 4 'Codrii Cosminului'. Actiunile structurilor tactice din Fortele Aeriene in cadrul operatiei aeriene desfasurate impotriva Fortelor Terestre inamice, pentru nimicirea inamicului patruns si refacerea integritatii teritoriale a tarii 9 din 0 Coautor 39 Coautor 60 Coautor 80 Coautor Literatura militară - aplicaţii-mfn: 3084, Cota 4C APL 55 Literatura militară - aplicaţii-mfn, Cota 4C DA 87 - aplicatii-mfn: 6768, Cota APL 34 Cota DA 65/NS; aplicatii-mfn: 37 file + harta PROIECTE CERCETARE-ZVOLTARE PE BAZĂ CONTRACT / GRANT SISTEM INTEGRAT SECURITATE BAZAT PE O PLATFORMĂ AERIANĂ PENTRU PROTECŢIA ZONELOR CRITICE (SISAERO), SISTEM SUPRAVEGHERE ŞI RECUNOAŞTERE IMINT/UAV (SISUAR), PE PLAN NAŢIONAL Responsabil de proiect Universitatea Naţională de Apărare,,Carol I. Responsabil de proiect Universitatea Naţională de Apărare,,Carol I. Proiect finanţat de Centrul Naţional de Management Programe, în cadrul Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare , Programului nr. 4 Parteneriate în domeniile prioritare, (Contractul de grant nr / , Subcontractul nr. 65P/ ), derulat în perioada , director integrator fiind dl.ing. Dorin BARSAN din partea SC INAV S.A. Proiect finanţat de Centrul Naţional de Management Programe, in cadrul Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare , Programului nr. 4 Parteneriate în domeniile prioritare, (Contractul de grant nr. 8-00/ , Subcontractul nr.

10 PUTEREA AERIANA A ROMANIEI - DINAMIZATOR AL PUTERII STATALE SI AL PROCESULUI INTEGRARE EUROATLANTICA CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE PRIVIND NEUROMARKETINGUL ŞI COMPORTAMENTUL SUBIECŢILOR UMANI ÎN RAPORT CU BRANDING-UL, ADVERTISINGU-UL ŞI CATEGOREMELE SATISFACTORI STUDIU PRIVIND PLANIFICAREA APĂRĂRII ANTIAERIENE ȘI ANTIRACHETĂ ALE GRUPĂRII FORȚE TERESTRE, Membru / Universitatea Naţională de Apărare,,Carol I. Membru / Universitatea Naţională de Apărare,,Carol I. Membru / Universitatea Naţională de Apărare,,Carol I. PE PLAN INTERNAŢIONAL UN SE GĂSEŞTE - ISBN / OBS. 64P/ ), derulat în perioada , director integrator fiind dl.ing. Dorin BARSAN din partea SC INAV S.A. Proiect finanţat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (Contractul de grant nr. 4 GR , A588/ ), derulat în perioada , director dl. cdor.(r) prof.univ.dr. Traian ANASTASIEI Proiect finanţat de Centrul Naţional de Management Programe in cadrul Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare , Programului nr. 4 Parteneriate în domeniile prioritare (Contractul de grant nr. 95/ , derulat în perioada 008-0, director integrator fiind dl.conf.univ.dr. Ion CORBU din partea SC SETKO Program de cercetare dezvoltare internaţional, obţinut pe bază de competiţie NOTO/PfP (Romania, SUA, Italia, Germania, Bulgaria, Moldova) din Planul de operaţionalizare, instruire şi cercetare-dezvoltare al Corpului Armată Teritorială pe anul 007. Contract nr. A36/007 în perioada director integrator de program Col.prof. univ. dr. Ion BĂLĂCEANU. EDUCATIONAL FOR DRONE (EDRONE) PROJECT NUMBER EPP Membru / IT-EPPKA-CBHE-JP, AGREEMENT Asociația,,UVS NUMBER / 00 00, ERASMUS +, Asociația,,UVS ROMÂNIA. ROMÂNIA Grantul este în desfășurare. Notă : Pentru datele prezentate îmi asum întreaga răspundere, acceptând să suport rigorile legislaţiei în vigoare pentru declaraţii false. Actualizată la Semnătura 0 din 0

Microsoft Word - Rapan_F_CV.doc

Microsoft Word - Rapan_F_CV.doc CURRICULUM VITAE FORMAT EUROPEAN INFORMAŢII PERSONALE Numele şi prenumele Adresă Telefon Fax E-mail RĂPAN N. Florian rapan_florian@yahoo.com Nationalitate Română Data naşterii Locul de munca vizat/ domeniul

Mai mult

ANEXA 4 - MEDICINĂ Fișă de verificare a standardelor minime, pentru ocupare a funcției de conferenţiar, respectiv cercetător ştiinţific II Nume... Pre

ANEXA 4 - MEDICINĂ Fișă de verificare a standardelor minime, pentru ocupare a funcției de conferenţiar, respectiv cercetător ştiinţific II Nume... Pre ANEXA 4 - MEDICINĂ Fișă de verificare a standardelor minime, pentru ocupare a funcției de conferenţiar, respectiv cercetător ştiinţific II Nume... Prenume... Data şi locul naşterii.... Doctor in ştiinţe

Mai mult

C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAŢII PERSONALE Nume ŞERBESZKI MARIUS Adresă Telefon Fax EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ Naţiona

C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAŢII PERSONALE Nume ŞERBESZKI MARIUS Adresă Telefon Fax EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ  Naţiona C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAŢII PERSONALE Nume ŞERBESZKI MARIUS Adresă Telefon Fax EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ E-mail serbeszki@yahoo.com Naţionalitate Română Data naşterii 14 august 1968 Perioada

Mai mult

* NOTE

* NOTE C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T E U R O P E A N INFORMAŢII PERSONALE Numele şi prenumele Adresă Telefon Fax E-mail RĂPAN N. Florian Nationalitate Română Data naşterii Locul de munca vizat/ domeniul

Mai mult

Europass-CV CristianDragoş-EN.doc

Europass-CV CristianDragoş-EN.doc INFORMAȚII PERSONALE Şef de lucrări Dr. ŞTEFĂNESCU Cristian Dragoş strada Căpitan Ion Gîrbea 4, sector 5, Bucuresti 0730 047 455 cristiandragos@hotmail.com; cristiandragosstef@yahoo.es EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Mai mult

Curriculum Vitae Formato Europeo

Curriculum Vitae Formato Europeo C U R R I C U L U M V I T A E EUROPASS INFORMAŢII PERSONALE Nume/ prenume Adresa(e) Telefon(oane) E-mail (uri) Sex Perioda CRĂCIUN IOAN Masculin Noiembrie 2015 - prezent Profesor/Şeful Departamentului

Mai mult

Situatia promovabilitatii studentilor

Situatia promovabilitatii studentilor Aprobat in Consiliul Facultății din 07.12.2015 PLANUL OPERAŢIONAL al FACULTĂŢII ŞTIINŢA ŞI INGINERIA ALIMENTELOR pentru anul universitar 2015-2016 Planul Operaţional al Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria

Mai mult

CRITERII DE EVALUARE PE BAZĂ DE PUNCTAJ A CADRELOR DIDACTICE

CRITERII DE EVALUARE PE BAZĂ DE PUNCTAJ A CADRELOR DIDACTICE Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Str. A.I. Cuza nr.13, cod 200585 Tel/Fax: +40251 411317 http://feaa.ucv.ro REGULAMENT PRIVIND EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN

Mai mult

Microsoft Word - e8e7-1dc0-fc0b-ccbb

Microsoft Word - e8e7-1dc0-fc0b-ccbb LEGE Nr. 257 din 22 mai 2001 *** Republicată privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL

Mai mult

Anexă publicaţii Andrei Zarafiu

Anexă publicaţii Andrei Zarafiu Listă publicaţii Andrei Zarafiu I. Cărţi de unic autor 1. Procedură penală. Parte generală. Partea specială. Ediţia a 2-a revizuită şi adăugită, 545 pagini, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2015. ISBN 978-606-18-0412-2;

Mai mult

Curriculum Vitae Formato Europeo

Curriculum Vitae Formato Europeo C U R R I C U L U M V I T A E EUROPASS INFORMAŢII PERSONALE Nume/ prenume Adresa(e) Telefon(oane) E-mail (uri) Sex Data naşterii IORDACHE CONSTANTIN EXPERIENŢA PROFESIONALĂ Perioada Perioada Funcţia sau

Mai mult

ică şi profesională (A1) Nr.crt. Domeniul activităţilor Anexa 2 la Metodologia de concurs didactic Anexa nr COMISIA ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINIS

ică şi profesională (A1) Nr.crt. Domeniul activităţilor Anexa 2 la Metodologia de concurs didactic Anexa nr COMISIA ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINIS ică şi profesională (A1) Nr.crt. Domeniul activităţilor Anexa 2 la Metodologia de concurs didactic Anexa nr. 27 - COMISIA ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR STANDARDE minimumale NECESARE ŞI

Mai mult

1 ANEXA 1 CANDIDAT: Prof. Univ. Dr. Ing. Dan - Paul Ștefănescu Facultatea de Inginerie, Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu COMISIA: INGINERIE GEOLOGI

1 ANEXA 1 CANDIDAT: Prof. Univ. Dr. Ing. Dan - Paul Ștefănescu Facultatea de Inginerie, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu COMISIA: INGINERIE GEOLOGI 1 ANEXA 1 CANDIDAT: Prof. Univ. Dr. Ing. Dan - Paul Ștefănescu Facultatea de Inginerie, Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu COMISIA: INGINERIE GEOLOGICĂ, MINE, PETROL ȘI GAZE 1. Structura activității candidatului:

Mai mult

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI Facultatea de Management Departamentul: Management TEZĂ DE ABILITARE STRATEGII DE PERFORMANȚĂ ȘI IMPLICAȚII PEN

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI Facultatea de Management Departamentul: Management TEZĂ DE ABILITARE STRATEGII DE PERFORMANȚĂ ȘI IMPLICAȚII PEN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI Facultatea de Management Departamentul: Management TEZĂ DE ABILITARE STRATEGII DE PERFORMANȚĂ ȘI IMPLICAȚII PENTRU POLITICA DE MEDIU Candidat: Conf. univ. dr. Cristian

Mai mult

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE R O M Â N I A MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Universitatea Naţională de Apărare Carol I Exemplarul nr. _ METODOLOGIA DE ORGANIZARE A ALEGERILOR ȘI DESEMNARE A MEMBRILOR CONSILIULUI PENTRU STUDII UNIVERSITARE

Mai mult

Microsoft Word - Fisa standarde CNATDCU_Noi_2016.docx

Microsoft Word - Fisa standarde CNATDCU_Noi_2016.docx FIȘA INDIVIDUALĂ De calcul al punctajului la standardele CNATDCU REALIZATĂ ÎN CONFORMITATE CU OMEN 6129/2016 POZIȚIE: NUME, PRENUME: TABEL SUMATIV Criteriu Indicatori esențiali / suma indicatorilor Realizări

Mai mult

10 ANI DE TRANSFORMĂRI ŞI REALIZĂRI ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MILITAR UNIVERSITAR SIBIAN

10 ANI DE TRANSFORMĂRI ŞI REALIZĂRI ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MILITAR UNIVERSITAR SIBIAN 10 ANI DE TRANSFORMĂRI ŞI REALIZĂRI ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MILITAR UNIVERSITAR SIBIAN Col.prof.univ.dr. Alexandru BABOŞ Academia Forţelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu este succesoarea şi continuatoarea

Mai mult

5. Anexa-4-Curriculum-Vitae

5. Anexa-4-Curriculum-Vitae UNlVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI SELECTAREA SI PROMOVAREA PERSONALULUI DIDACTIC Anexa 4 CURRICULUM VITAE HALCU IONELA 1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII. STUDII, SPECIALIZĂRI ŞI TITLURI DATA ŞI LOCUL

Mai mult

Facultatea de Matematică şi Informatică PLAN OPERAŢIONAL 2017 Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel: Fax: e-

Facultatea de Matematică şi Informatică PLAN OPERAŢIONAL 2017 Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel: Fax: e- Facultatea de Matematică şi Informatică PLAN OPERAŢIONAL 2017 Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO-400084 Tel: 0264.405.327 Fax: 0264.591.906 e-mail: math@math.ubbcluj.ro web: http://www.cs.ubbcluj.ro

Mai mult

Metodologia de autoevaluare a activității Școlii Doctorale UTCN Anexa 1 - SISTEMUL DE CRITERII, STANDARDE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ UTILIZAȚI ÎN AC

Metodologia de autoevaluare a activității Școlii Doctorale UTCN Anexa 1 - SISTEMUL DE CRITERII, STANDARDE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ UTILIZAȚI ÎN AC Metodologia de autoevaluare a activității Școlii Doctorale UTCN Anexa 1 - SISTEMUL DE CRITERII, STANDARDE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ UTILIZAȚI ÎN ACREDITAREA ȘI EVALUAREA PERIODICĂ A DOMENIILOR DE STUDII

Mai mult

1

1 U N I V E R S I T A T E A V A S I L E A L E C S A N D R I D I N B A C Ă U PRIVIND ORGANIZAREA, DESFĂŞURAREA ŞI FINANŢAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE COD: PREZENTA DOCUMENTAŢIE ESTE PROPRIETATEA UNIVERSITĂŢII

Mai mult

ORDIN nr din 24 mai 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul universitar de licenţă în vederea admiterii la studii în

ORDIN nr din 24 mai 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul universitar de licenţă în vederea admiterii la studii în ORDIN nr. 4285 din 24 mai 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul universitar de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012 În conformitate cu prevederile

Mai mult

fb-bente-corneliu-lista-lucrari

fb-bente-corneliu-lista-lucrari L I S T A D E L U C R Ă R I 1. Teza de doctorat T1. Managementul asigurărilor în agricultura României 2. Cărţi publicate/cursuri publicate în edituri recunoscute Ca1. Benţe Corneliu, Gestiunea şi contabilitatea

Mai mult

Microsoft Word - ORDIN Nr 4843 din 1 aug 2006 IOSUD.doc

Microsoft Word - ORDIN   Nr 4843 din 1 aug 2006 IOSUD.doc ORDIN Nr. 4843 din 1 august 2006 privind domeniile pentru studii universitare de doctorat, sistemul de criterii şi metodologia de evaluare a instituţiilor de învăţământ superior pentru aprobarea organizării

Mai mult

Haisan (Flos) Petronela Lacramioara - Fisa de verificare standarde minimale A. Criterii şi indicatori de perferomanţă în cercetarea ştiinţifică Ind De

Haisan (Flos) Petronela Lacramioara - Fisa de verificare standarde minimale A. Criterii şi indicatori de perferomanţă în cercetarea ştiinţifică Ind De Haisan (Flos) Petronela Lacramioara - Fisa de verificare standarde minimale A. Criterii şi indicatori de perferomanţă în cercetarea ştiinţifică Ind Denumirea indicatorului Punctaj Unitate de masura Document

Mai mult

Microsoft Word - Fisa verificare Badita.doc

Microsoft Word - Fisa verificare Badita.doc UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE Postul scos la concurs: Lector, Poz. 17 Disciplinele postului: Geografia generală a turismului; Geografia

Mai mult

ANEXA 1 Fișă de verificare a standardelor minime, pentru ocupare a funcției de asistent, respectiv asistent de cercetare/cercetător ştiințific Nume...

ANEXA 1 Fișă de verificare a standardelor minime, pentru ocupare a funcției de asistent, respectiv asistent de cercetare/cercetător ştiințific Nume... ANEXA 1 Fișă de verificare a standardelor minime, pentru ocupare a funcției de asistent, respectiv asistent de cercetare/cercetător ştiințific Nume... Prenume... Data şi locul naşterii... CNP... 1. Doctor

Mai mult

Curriculum Vitae Formato Europeo

Curriculum Vitae Formato Europeo C U R R I C U L U M V I T A E EUROPASS INFORMAŢII PERSONALE Nume/ prenume Adresa(e) CRĂCIUN IOAN Str. Panduri, Nr.60, Bl. B, Sc.1, Et.2, Ap.211, Sect. 5, BUCUREŞTI Telefon(oane) +40(0) 745095187 E-mail

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) România Telefon(oane) Serviciu: - Mobil: - Fax(uri) E-mail(uri) simut.ramona@yahoo.com Naţionalitate(-tăţi) română Data naşterii

Mai mult

Microsoft Word - CV_TEODORESCU-DRAGHICESCU_Horatiu

Microsoft Word - CV_TEODORESCU-DRAGHICESCU_Horatiu Curriculum vitae Europass InformaŃii personale Nume / Prenume TEODORESCU-DRĂGHICESCU, HoraŃiu Adresă(e) Str. Poarta Schei, Nr. 4, Ap.5, BRASOV, 500020, România Telefon(oane) Fix: +40-268416137 Mobil: +40

Mai mult

Facultatea de Inginerie Departamentul de Inginerie Electrică, Electronică și Calculatoare As. drd. ing. Orha Ioan Teza de doctorat CENTRUL UNIVERSITAR

Facultatea de Inginerie Departamentul de Inginerie Electrică, Electronică și Calculatoare As. drd. ing. Orha Ioan Teza de doctorat CENTRUL UNIVERSITAR Facultatea de Inginerie Departamentul de Inginerie Electrică, Electronică și Calculatoare As. drd. ing. Orha Ioan Teza de doctorat L I S T A lucrărilor ştiinţifice Denumirea tezei Domeniul tezei Institutia

Mai mult

Curriculum Vitae Informații personale Nume/Prenume Adresa Telefon Cetăţenie Data naşterii Sex Feminin Tascovici Daliana - Ecaterina Str. Pa

Curriculum Vitae Informații personale Nume/Prenume Adresa Telefon Cetăţenie Data naşterii Sex Feminin Tascovici Daliana - Ecaterina Str. Pa Curriculum Vitae Informații personale Nume/Prenume Adresa Telefon Cetăţenie Data naşterii 13.12.1973 Sex Feminin Tascovici Daliana - Ecaterina Str. Parcul Mirea, Nr. 5, Câmpulung Muscel, cod 115100, jud.

Mai mult

1. ÎNVĂŢĂMÂNT Obiectiv 1. Autorizarea și acreditarea unor noi programe de studiu nivel licență și master 2. Evaluarea periodică a unor programe de stu

1. ÎNVĂŢĂMÂNT Obiectiv 1. Autorizarea și acreditarea unor noi programe de studiu nivel licență și master 2. Evaluarea periodică a unor programe de stu 1. ÎNVĂŢĂMÂNT 1. Autorizarea și acreditarea unor noi programe de studiu nivel licență și master 2. Evaluarea periodică a unor programe de studiu nivel licență și master PLANUL OPERAŢIONAL AL FACULTĂȚII

Mai mult

1

1 Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE Splaiul Independenţei 313, 060042, Bucureşti, România Tel: 00 40 21 4101044 Fax: 00 40 21 3181014 www.acs.pub.ro, decanat@acs.pub.ro

Mai mult

Microsoft Word - listă lucrari Dragos Daghie.doc

Microsoft Word - listă lucrari Dragos Daghie.doc Lista completă a lucrărilor publicate de candidat, în format tiparit Lista celor maximum 10 lucrări considerate de către candidat a fi cele mai relevante 1. Drept comercial român, vol. I, ISBN 978-9737845-54-2,

Mai mult

Microsoft Word - Fisa disciplinei Instruire asistata de calculator.doc

Microsoft Word - Fisa disciplinei Instruire asistata de calculator.doc FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele educaţiei 1.3 Departamentul Ştiinţe

Mai mult

LISTĂ DE LUCRĂRI I. Lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt

LISTĂ DE LUCRĂRI I. Lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt LISTĂ DE LUCRĂRI I. Lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot

Mai mult

Investeşte în oameni

Investeşte în oameni CORBOȘ RĂZVAN-ANDREI INFORMAŢII PERSONALE Adresă Piața Romană, nr. 6, Sector 1, Bucureşti, România, cod 010374 Telefon +40 21.319.19.00 / int. 165 E-mail razvan.corbos@man.ase.ro EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Mai mult

FD Publicitate si promovarea vanzarilor

FD Publicitate si promovarea vanzarilor FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret 1.2. Facultatea Ştiinţe Economice 1.3. Departamentul Ştiinţe Economice 1.4. Domeniul de studii Marketing

Mai mult

ROMÂNIA NECLASIFICAT MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Exemplar unic Universitatea Naţională de Apărare Carol I ŞCOALA DOCTORALĂ Maior ENACHE PETRE-RĂZVAN

ROMÂNIA NECLASIFICAT MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Exemplar unic Universitatea Naţională de Apărare Carol I ŞCOALA DOCTORALĂ Maior ENACHE PETRE-RĂZVAN ROMÂNIA NECLASIFICAT MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Exemplar unic Universitatea Naţională de Apărare Carol I ŞCOALA DOCTORALĂ Maior ENACHE PETRE-RĂZVAN REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT TEMA: PERFECŢIONAREA ORGANIZĂRII,

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Popa Viorica Adresă(e) str. N. Iorga bl. 36, ap. 36, or. Bălţi, Republica, cod 3100 Telefon(oane) + 373 231 4 24 51 Mobil: +373 068948429 E-mail(uri)

Mai mult

PLAN MANAGERIAL – Angela Repanovici

PLAN MANAGERIAL – Angela Repanovici PLAN MANAGERIAL pentru perioada 2016-2020 al candidatei Prof.univ.dr.ing., dr. marketing Angela Repanovici Conducător de doctorat în domeniul Inginerie și Management la funcția de Director al Consiliului

Mai mult

Universitatea din Craiova

Universitatea din Craiova Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Catedra de Economie, Management, Marketing Drobeta Turnu Severin LISTA DE LUCRĂRI Candidat: lect.dr. Florentina TEZA DE DOCTORAT

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Naţionalitate Sex Dumitru Raluca-Ana-Maria Română Feminin Experienţa profesională Apr. 2

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Naţionalitate Sex Dumitru Raluca-Ana-Maria Română Feminin Experienţa profesională Apr. 2 Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Naţionalitate Sex Dumitru Raluca-Ana-Maria Română Feminin Experienţa profesională Apr. 2013 - prezent Martie 2013 - prezent Iunie 2012 - prezent

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 26.02.2015 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i P R O G R A M E L O R D E S T

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Locul de muncă actual de muncă Adresă loc de muncă Socoliuc Oana-Ramona Departamentul de Economie şi Relaţii Internaţionale, Facultatea de

Mai mult

program tip brosura

program tip brosura UNIVERSITATEA DIN ORADEA - FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE - ȘCOALA DOCTORALĂ DE ECONOMIE ASOCIAȚIA GENERALĂ A ECONOMIȘTILOR DIN ROMÂNIA FILIALA BIHOR CENTRUL DE CERCETARE PENTRU COMPETITIVITATE ȘI DEZVOLTARE

Mai mult

Curriculum Vitae Numele și prenumele: Bularga Tatiana Data nașterii: Cetățenia: Republica Moldova Telefon de contact:

Curriculum Vitae Numele și prenumele: Bularga Tatiana Data nașterii: Cetățenia: Republica Moldova Telefon de contact: Numele și prenumele: Bularga Tatiana Data nașterii: 13.07.1975 Cetățenia: Republica Moldova Telefon de contact: +37369533397 E-mail: tbularga@gmail.com Gradul științific și titlul științifico-didactic:

Mai mult

Ministerul Educaţiei Naţionale Ordinul nr. 5110/2018 privind aprobarea standardelor naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor În vigoare

Ministerul Educaţiei Naţionale Ordinul nr. 5110/2018 privind aprobarea standardelor naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor În vigoare Ministerul Educaţiei Naţionale Ordinul nr. 5110/2018 privind aprobarea standardelor naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor În vigoare de la 24 septembrie 2018 Publicat în Monitorul Oficial,

Mai mult

Anexă la Anexa nr. 3 (art. 4 ) ROMÂNIA NECLASIFICAT MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Exemplar unic ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" Anexa la LISTA DE

Anexă la Anexa nr. 3 (art. 4 ) ROMÂNIA NECLASIFICAT MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Exemplar unic ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂTRÂN Anexa la LISTA DE Anexă la Anexa nr. 3 (art. 4 ) ROMÂNIA NECLASIFICAT MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Exemplar unic ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" Anexa la LISTA DE LUCRĂRI A DR ING. ICHIMOAEI GHEORGHE I. Lucrări publicate

Mai mult

This image cannot currently be displayed. Curriculum vitae Europass Informații personale Nume / Prenume Adresă(e) Barbu, Daniela Mariana Universitatea

This image cannot currently be displayed. Curriculum vitae Europass Informații personale Nume / Prenume Adresă(e) Barbu, Daniela Mariana Universitatea This image cannot currently be displayed. Curriculum vitae Europass Informații personale Nume / Prenume Adresă(e) Barbu, Daniela Mariana Universitatea Transilvania din Brașov, Bulevardul Eroilor, nr. 29,

Mai mult

Anexa nr. 1 NUMĂRUL DE LOCURI ÎN ANUL UNIVERSITAR LA ACADEMIA DE POLIŢIE ALEXANDRU IOAN CUZA Domeniul de licenţă FACULTATEA DE POLIŢIE Ştiin

Anexa nr. 1 NUMĂRUL DE LOCURI ÎN ANUL UNIVERSITAR LA ACADEMIA DE POLIŢIE ALEXANDRU IOAN CUZA Domeniul de licenţă FACULTATEA DE POLIŢIE Ştiin Anexa nr. 1 NUMĂRUL DE LOCURI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019 LA ACADEMIA DE POLIŢIE ALEXANDRU IOAN CUZA Domeniul de licenţă FACULTATEA DE POLIŢIE Programul de studii universitare de licenţă/ specializarea

Mai mult

Grile de evaluare pentru ocuparea posturilor didactice

Grile de evaluare pentru ocuparea posturilor didactice Grilele pentru evaluarea candidaţilor la concursul pentru ocuparea posturilor didactice la aprobate prin H.S 122/27.04.2009 Preparator universitar Nr. Crt. Criteriu de evaluare Indicator de performanţă

Mai mult

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău Tel.

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău Tel. ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115 Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753 http://www.ub.ro;

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă E-mail Naţionalitate Experienţa profesională MARIAN Andrei-Lucian Iași, România andrei.marian@uaic.ro Română Data naşterii 20 septembrie

Mai mult

Slide 1

Slide 1 FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Splaiul Independenţei 313, 060042, Bucureşti, România Tel: +4 021 402.9149; Fax: +4 021 318.10.16 www.electro.pub.ro; e-mail: inginerie.electrica@upb.ro

Mai mult

EXERCIȚIUL NAȚIONAL DE EVALUARE A CERCETĂRII (ENEC) GHIDUL UNIVERSITĂȚILOR PENTRU EXERCIȚIUL NAȚIONAL DE EVALUARE A CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE Grupul de d

EXERCIȚIUL NAȚIONAL DE EVALUARE A CERCETĂRII (ENEC) GHIDUL UNIVERSITĂȚILOR PENTRU EXERCIȚIUL NAȚIONAL DE EVALUARE A CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE Grupul de d EXERCIȚIUL NAȚIONAL DE EVALUARE A CERCETĂRII (ENEC) GHIDUL UNIVERSITĂȚILOR PENTRU EXERCIȚIUL NAȚIONAL DE EVALUARE A CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE Grupul de domenii III: Științe Sociale şi Economice Domeniul 28:

Mai mult

DOMENIUL MEDICINĂ

DOMENIUL MEDICINĂ ANEXA 1- Medicina Standarde proprii UMF din Craiova pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare Standarde proprii UMF din Craiova

Mai mult

Anunţ important Grant ERASMUS+ PARTNER COUNTRIES Pentru predare (STA) În atenţia cadrelor didactice În contextul disponibilității finanțării

Anunţ important Grant ERASMUS+ PARTNER COUNTRIES Pentru predare (STA) În atenţia cadrelor didactice În contextul disponibilității finanțării Anunţ important Grant ERASMUS+ PARTNER COUNTRIES Pentru predare (STA) 2016-2017 În atenţia cadrelor didactice În contextul disponibilității finanțării ERASMUS+ PARTNER COUNTRIES pentru activități de predare,

Mai mult

Microsoft Word - XXITRAINER_PROFILE_for translation RO last

Microsoft Word - XXITRAINER_PROFILE_for translation RO last Profilul formatorului secolului XXI Prezentul document este un rezumat al studiului de cercetare O1 - Profilul formatorului secolului XXI Pentru a defini profilul formatorilor VET, cercetarea a analizat

Mai mult

LEGE Nr. 209 din 2 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal

LEGE Nr. 209 din 2 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal LEGE Nr. 209 din 2 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport EMITENT: PARLAMENTUL

Mai mult

OPIS

OPIS http://www.utcluj.ro/educatie/doctorat/info.php OPIS cu documentele necesare pentru susţinerea publică 1. Cerere depunere teza doctorat 2 ex. 2. Propunere comisie de doctorat 2 ex. 3. Curriculum vitae

Mai mult

PREZENTAREA BIBLIOTECII U

PREZENTAREA BIBLIOTECII U PREZENTAREA BIBLIOTECII U.M.F. CRAIOVA Biblioteca Centrală a UMFCV, prin funcţiile pe care le îndeplineşte, răspunde prin structură, funcţionalitate şi servicii, cerinţelor complexe de informare, studiu

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 28.07.2016 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i P R O G R A M E L O R D E S T

Mai mult

LISTA DE LUCRĂRI MĂDUȚA CRISTIAN IONEL TEZA DE DOCTORAT Universitatea de Vest Timișoara Facultatea de Științe politice, Filosofie și Științe ale Comun

LISTA DE LUCRĂRI MĂDUȚA CRISTIAN IONEL TEZA DE DOCTORAT Universitatea de Vest Timișoara Facultatea de Științe politice, Filosofie și Științe ale Comun LISTA DE LUCRĂRI MĂDUȚA CRISTIAN IONEL TEZA DE DOCTORAT Universitatea de Vest Timișoara Facultatea de Științe politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, susţinută la 17.07.2012 Elemente de filosofie

Mai mult

Aprobat în ședința Consiliului Facultății prin hotărârea nr. 206/ Universitatea Sapientia din Cluj Napoca Facultatea de Ştiinţe Economice, S

Aprobat în ședința Consiliului Facultății prin hotărârea nr. 206/ Universitatea Sapientia din Cluj Napoca Facultatea de Ştiinţe Economice, S Aprobat în ședința Consiliului Facultății prin hotărârea nr. 206/22.03.2017 Universitatea Sapientia din Cluj Napoca Facultatea de Ştiinţe Economice, Socio-Umane și Inginerești din Miercurea Ciuc Raport

Mai mult

Facultatea de Stinte si Mediu

Facultatea de Stinte si Mediu Universitatea Dunarea de Jos din Galati Facultatea de Stinte si Mediu Raport de activitate pe anul 2013 Facultatea de Ştiinţe și Mediu are o tradiţie de peste 45 de ani in pregătirea absolvenţilor de liceu

Mai mult

CCCC

CCCC CARIERA TA IN REGULATORY AFFAIRS C U R S I N T R O D U C T I V 20 MAI 2019 Bucuresti Regulatory Affairs June 1, 2019 Reglementările naționale și europene se află în continuă evoluție, companiile farmaceutice

Mai mult

Microsoft Word - CV Europass George David

Microsoft Word - CV Europass George David Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Adresă web Naţionalitate(-tăţi) DAVID, George Bucureşti, România Mobil: george.david@comunicare.ro

Mai mult

FEAA_I

FEAA_I UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Anul universitar: 20010-2011 Semestrul: II PROGRAMĂ CURRICULARĂ A SEMINARIILOR DE PEDAGOGIE Facultatea de Economie şi Administrarea

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume, Prenume Funcţie Adresă Niţă Adrian-Florin Şef lucrări Codrii Cosminului 50, Braşov, România Telef

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume, Prenume Funcţie Adresă Niţă Adrian-Florin Şef lucrări Codrii Cosminului 50, Braşov, România Telef Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume, Prenume Funcţie Adresă Niţă Adrian-Florin Şef lucrări Codrii Cosminului 50, Braşov, România Telefon 0762 61 77 43 E-mail nitaadrian@hotmail.com Domenii

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2019) 122 final 2019/0067 (NLE) Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adopt

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2019) 122 final 2019/0067 (NLE) Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adopt COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 7.3.2019 COM(2019) 122 final 2019/0067 (NLE) Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Consiliului bilateral

Mai mult

Europass

Europass Curriculum vitae Europass Informatii personale Nume/Prenume Adresa Str. Teilor, n. 93D, cod postal 200120, Craiova, Dolj, Romania Telefon 0351/455327 Mobil: 0744622061 Fax 0251/418487 E-mail valeriu.stanciu@gmail.com

Mai mult

Propunerile ANOSR pentru modificarea unor indicatori aferenți fiecărei arii de performanță a activității universității, parte din Metodologia de evalu

Propunerile ANOSR pentru modificarea unor indicatori aferenți fiecărei arii de performanță a activității universității, parte din Metodologia de evalu Propunerile ANOSR pentru modificarea unor i aferenți fiecărei arii de a activității universității, parte din Metodologia de evaluare în scopul clasificării instituțiilor de învățământ superior și ierarhizării

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de Econ

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de Econ FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 1.3 Departamentul

Mai mult

Microsoft Word BVB - World Charting Report - R +.doc

Microsoft Word BVB - World Charting Report - R +.doc BVB - Bucharest Stock Exchange World Charting REPORT folosind Tehnica Undelor Elliott (va rugam ca inainte de citirea Raportului sa cititi Avertizare de la ultima pagina) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume LUCANU Gheorghe-Virgil Adresă(e) Str. Cerceluş nr. 52, Sector 3, Bucuresti, cod poştal 0

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume LUCANU Gheorghe-Virgil Adresă(e) Str. Cerceluş nr. 52, Sector 3, Bucuresti, cod poştal 0 Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume LUCANU GheorgheVirgil Adresă(e) Str. Cerceluş nr. 52, Sector 3, Bucuresti, cod poştal 031408 Telefon(oane) +40 318044198 Mobil: +40 745025610

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE J A N D A R M E R I A R O M Â N Ă Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Giurgiu şos. Bucureşti, nr. 57, Giurgiu, tel

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE J A N D A R M E R I A R O M Â N Ă Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Giurgiu şos. Bucureşti, nr. 57, Giurgiu, tel MINISTERUL AFACERILOR INTERNE J A N D A R M E R I A R O M Â N Ă Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Giurgiu şos. Bucureşti, nr. 57, Giurgiu, tel. 0246 219 631, fax 0246 215 539 ADMITEREA ÎN INSTITUŢIILE

Mai mult

Masaj KMS

Masaj KMS -FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI superior 1.2 Facultatea FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1.3 Departamentul KINETOTERAPIE ȘI DISCIPLINE

Mai mult

Strategia de dezvoltare a infrastructurii digit a Universității de Stat din Tiraspol APROBAT La ședința Senatului UST 2017 Context 1. Sistemul educați

Strategia de dezvoltare a infrastructurii digit a Universității de Stat din Tiraspol APROBAT La ședința Senatului UST 2017 Context 1. Sistemul educați Strategia de dezvoltare a infrastructurii digit a Universității de Stat din Tiraspol APROBAT La ședința Senatului UST 2017 Context 1. Sistemul educațional în sec. XXI devine unul tehnologizat, dinamic

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ Frontiere sigure în folosul comunităţii Inspectoratul General al Poliţiei

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ Frontiere sigure în folosul comunităţii Inspectoratul General al Poliţiei MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ Frontiere sigure în folosul comunităţii Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române, cu sediul în municipiul Bucureşti,

Mai mult

Inovare și cooperare interinstituțională

Inovare și cooperare interinstituțională Igor COJOCARU Prorector pentru activitatea științifică Ştiinţa, inovarea și transferul tehnologic sunt acele domenii strategice care contribuie esențial la dezvoltarea durabilă și competitivitatea economică

Mai mult

ORDIN nr din 5 septembrie 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de master în vederea admiterii la

ORDIN nr din 5 septembrie 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de master în vederea admiterii la ORDIN nr. 5271 din 5 septembrie 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012 În baza Referatului

Mai mult

Europass CV

Europass CV Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume/Prenume Adresa(e) LUPU Otilia-Alina Miron Costin nr. 1, ap. 3, Bacău (România) Mobil 40-754 054 757 Fax(uri) 0234-535 012 E-mail(uri) otiliawlf@yahoo.com

Mai mult

5 - CV

5 - CV Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) 5 Str. Horia, 540045 Braşov, Romȃnia Telefon(oane) 0268-410329 Mobil: 0727188359 Fax(uri) E-mail(uri) gabriela.chefneux@unitbv.ro;

Mai mult

Planul strategic de cercetare al Universitaății pe perioada pdf

Planul strategic de cercetare al Universitaății pe perioada pdf PLANUL STRATEGIC DE CERCETARE AL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ SI F A RMACIE PE PERIOADA 2016 2020 1. ANALIZA SUMARĂ A SITUAȚIEI ACTUALE Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş este o universitate

Mai mult

COMANDAMENTUL NAŢIONAL AL JANDARMERIEI

COMANDAMENTUL NAŢIONAL AL JANDARMERIEI ANUNŢ SITE www.jandarmeriasuceava.ro CONCURSURI DE ADMITERE sesiunea august septembrie 2019, ianuarie 2020 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava selecţionează candidaţi (bărbaţi şi femei) pentru a

Mai mult

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al României dintimişoara Organism emitent Serviciul de Management

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al României dintimişoara Organism emitent Serviciul de Management DE FUNCŢIONARE AL EDITURII AGROPRINT DIN UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI DIN TIMIŞOARA Art. 1. (1) Editura Agroprint îşi desfăşoară activitatea

Mai mult

Microsoft Word - Teze_ __modif.doc

Microsoft Word - Teze_ __modif.doc UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE CAROL I BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ CATALOGUL BIBLIOTECII Teze de doctorat 2009-2010 Bucureşti - 2011 1 COLECTIV DE REALIZARE Col. (r) Călugărescu Ovidiu P.C.C. Balan Luminiţa

Mai mult

Intrebari frecvente PCE_Competitia O persoana care beneficiaza de o bursa postdoctorala finantata prin fonduri de coeziune (POSDRU) care se fi

Intrebari frecvente PCE_Competitia O persoana care beneficiaza de o bursa postdoctorala finantata prin fonduri de coeziune (POSDRU) care se fi Intrebari frecvente PCE_Competitia 2012 1. O persoana care beneficiaza de o bursa postdoctorala finantata prin fonduri de coeziune (POSDRU) care se finalizeaza la data de 30.04.2013, poate depune un proiect

Mai mult

Microsoft Word - 03 Cv Daniela Moldoveanu

Microsoft Word - 03 Cv Daniela Moldoveanu UNIVERSITATEA EUROPEI DE SUD-EST LUMINA Facultatea ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI ȘI LIMBI STRĂINE Departamentul LIMBI MODERNE APLICATE Concurs pentru ocuparea postului de lector universitar, poz. 8 Disciplinele:

Mai mult

FIŞA DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE pentru ocuparea posturilor didactice de conferenţiar/profesor universitar Domeniul ARTE VIZUAL

FIŞA DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE pentru ocuparea posturilor didactice de conferenţiar/profesor universitar Domeniul ARTE VIZUAL FIŞA DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE pentru ocuparea posturilor didactice de conferenţiar/profesor universitar ARTE VIZUALE Specializarea ISTORIA ȘI TEORIA ARTEI I. DATE DESPRE CANDIDAT

Mai mult

Contract de Studii Universitare de Doctorat Nr. din I. PĂRŢILE 1.1. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA, Instituție Organizatoare de Studii Universi

Contract de Studii Universitare de Doctorat Nr. din I. PĂRŢILE 1.1. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA, Instituție Organizatoare de Studii Universi Contract de Studii Universitare de Doctorat Nr. din I. PĂRŢILE 1.1. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA, Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat, denumită în continuare IOSUD-UTCN,

Mai mult

“Arta de a învã]a pe to]i toate” (Comenius)

“Arta de a învã]a pe to]i toate” (Comenius) CURRICULUM VITAE DATE PERSONALE: Nume: ONU Prenume: DIDA CAMELIA Data naşterii: 12. 07. 1976 Locul naşterii: Gura Humorului, jud. Suceava Starea civilă: căsătorită, doi copii Naţionalitate: română Adresa

Mai mult

Microsoft Word - ANUNT recrutare institutii de invatamant 2018

Microsoft Word - ANUNT recrutare institutii de invatamant 2018 INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN DOLJ Ex. unic Nr. Craiova, A N U N Ţ În conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE STIINTE EXACTE DEPARTAMENTUL DE INFORMATICA Pozitia postului: 23 Disciplina postului: Inteligenta artificială

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE STIINTE EXACTE DEPARTAMENTUL DE INFORMATICA Pozitia postului: 23 Disciplina postului: Inteligenta artificială UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE STIINTE EXACTE DEPARTAMENTUL DE INFORMATICA Pozitia postului: 23 Disciplina postului: Inteligenta artificială (A+B). Algoritmica grafurilor. Domeniul de competenta:

Mai mult

Microsoft Word - Raport tehnic UMF-UPM_Nagy_Elod.docx

Microsoft Word - Raport tehnic UMF-UPM_Nagy_Elod.docx RAPORT TEHNIC SELECTIV PENTRU COMISIA DE NEGOCIERE UMF- UPM MARTIE I. Activitatea didactică, organizare 1. Situația instituțiilor de învățământ medical superior: Instituție Profil Formă de funcționare

Mai mult

ADRESA SCTI_POSTARE NET_ADMITEREA 2019_ doc

ADRESA SCTI_POSTARE NET_ADMITEREA 2019_ doc ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ Focşani, 15.05.2019 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vrancea General de divizie Eracle Nicoleanu ADMITEREA PENTRU INSTITUŢIILE MILITARE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din R

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din R GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind

Mai mult