Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Naţionalitate Sex Dumitru Raluca-Ana-Maria Română Feminin Experienţa profesională Apr. 2

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Naţionalitate Sex Dumitru Raluca-Ana-Maria Română Feminin Experienţa profesională Apr. 2"

Transcriere

1 Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Naţionalitate Sex Dumitru Raluca-Ana-Maria Română Feminin Experienţa profesională Apr prezent Martie prezent Iunie prezent 2012-prezent Apr prezent Grant Număr de identificare al contractului Grant Număr de identificare al contractului 2011-prezent Oct prezent Funcţia sau postul ocupat Oct Apr Funcţia sau postul ocupat Oct Iun Funcţia sau postul ocupat Membru - WEA (World Economics Association) Membru - ACA (Academic Cooperation Association) Membru - Comisia de Istorie Economică şi Istoria Gândirii Economice, Secţia de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie, Academia Română Membru - Comisia de Audit al Calităţii, Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale, Asistent coordonator practică de specialitate, Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale Activităţi de supraveghere, îndrumare şi asigurare a practicii studenţilor Studenţi practicieni studenţi activi şi integraţi POSDRU/90/2.1/S/64176, proiect implementat de şi Universitatea Naţională de Apărare Carol I în perioada Calitate europeană în învăţământul superior POSDRU/86/1.2/S/62249, proiect implementat de şi Universitatea Naţională de Apărare Carol I în perioada Curs de perfecţionare: Manager al sistemelor de management al calităţii certificat de absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, C.N.F.P.A. şi M.E.C.T.S. Învăţământ superior Asistent cercetător Institutul Naţional de Cercetări Economice Costin C. Kiriţescu, Academia Română Asistent universitar doctor, post ocupat prin concurs Activităţi de seminarizare a disciplinelor: Introducere în marketing, Microeconomie, Macroeconomie, Economie generală, Introducere în ştiinţa economică, Bazele comerţului, Marketing internaţional, Web-marketing, Marketing bancar, Politici de marketing, Comportamentul consumatorului, Econometrie şi prognoză, Management comercial, la facultăţile/specializările: Ştiinţe Economice, Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale, Finanţe şi Bănci, Management Financiar-Contabil, Drept şi Administraţie Publică, Matematică, Informatică şi Ştiinţele Naturii (specializarea: Tehnologia informaţiei); cercetare ştiinţifică; coordonarea alături de alte cadre didactice a activităţii practice a studenţilor; participarea în comisiile de evaluare a proiectelor de practică, licenţă şi disertaţie; participare la realizarea rapoartelor semestriale şi anuale privind derularea activităţii de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice; colaborator la întocmirea dosarelor privind autorizarea/acreditarea programelor de studiu de către ARACIS; participare la activitatea de întocmire a orarului; participare la târguri şi expoziţii (Romexpo, Sala Palatului) etc. Învăţământ superior Field Insights Departamentul Call Center - Field Culegere de date: CATI; admin: checking, editare, evidenţe; etichetare, codificare; procesare: Input, Access, NIPO, SPSS Cercetare de piaţă ROMEXPO Departamentul Marketing Relaţii Externe, BMP (Bursa de Contacte Business Meeting Point) 1

2 Participarea la târgurile expoziţionale de la ROMEXPO în cadrul Departamentului Marketing Relaţii Externe (TIB, INVENTIKA, ITF, ROMHOTEL, EXPO SPORT ŞI AGREMENT, EXPO DRINK, INDAGRA, ALL PACK, KIDEX, EXPO SUVENIRURI etc.), BMP (Bursa de Contacte Business Meeting Point) Cercetare de piaţă Educaţie şi formare Doctorat Şcoala de Studii Avansate a Academiei Române, Departamentul Ştiinţe Economice, Sociale şi Juridice, Institutul Naţional de Cercetări Economice Costin C. Kiriţescu, forma de învăţământ: ZI; Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice Nr. 3181/ Nov Mai 2013 Mai 2013 Dec Oct Febr Oct Oct Academia Română Certificat de absolvire Programul de formare şi conştientizare în asigurarea calităţii în Învăţământul la Distanţă ID, organizat şi desfăşurat de în parteneriat cu Academia Comercială din Satu Mare şi TŰV Austria România, în cadrul proiectului POSDRU/86/1.2/S/60720 Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătăţire continuă şi evaluare a calităţii în învăţământul superior deschis şi la distanţă pe baza indicatorilor de performanţă şi standardelor internaţionale de calitate, proiect finanţat din Fondul Social European FSE, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane , Axa prioritară: 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazată pe cunoaştere, Domeniul major de intervenţie 1.2 Calitate în învăţământul superior (proiect implementat în perioada ) Curs de specializare: Competenţe antreprenoriale certificat de absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, C.N.F.P.A. şi M.E.C.T.S., în cadrul proiectului ProFeminAntrep Promovarea egalităţii de şanse în antreprenoriat, POSDRU/97/6.3/S/64240, proiect implementat de în perioada Curs de perfecţionare: Formator (8 competenţe Formator de formatori) certificat de absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, ANC (fost C.N.F.P.A.) şi M.E.C.T.S. Curs de perfecţionare: Manager al sistemelor de management al calităţii certificat de absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, C.N.F.P.A. şi M.E.C.T.S., în cadrul proiectului Calitate europeană în învăţământul superior, POSDRU/86/1.2/S/62249, proiect implementat de şi Universitatea Naţională de Apărare Carol I în perioada Certificat de participare la programul de instruire în tehnologii IFR-ID (Învăţământ cu Frecvenţă Redusă Învăţământ la Distanţă), Departamentul IFRD, Certificat de competenţă lingvistică (limba engleză) eliberat de Universitatea din Bucureşti Centrul de Limbi Străine, avizat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Certificat de participare la programul de instruire în tehnologii e-learning, Departamentul IT, 2010 Certificat de competenţă lingvistică (limba engleză) eliberat de Catedra de Limbi Germanice, Orientale şi Slave 2010 Modulul psihopedagogic nivelul II, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Master Marketing, comunicare şi relaţii publice, forma de învăţământ: ZI 2009 Cursuri de limba engleză nivel avansat Modulul psihopedagogic nivelul I, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale, specializarea Marketing, forma de învăţământ: ZI 2005 Atestat - informatică 2

3 Aptitudini şi competenţe personale Limba(i) maternă(e) Ambiţioasă, perseverentă, receptivă, comunicativă, punctuală Română Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă Engleză C1 C1 B2 B2 B2 Spaniolă B2 B2 B1 B1 B2 Franceză B2 B2 B1 B1 B2 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Permis(e) de conducere Anexe Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook), Internet, NIPO, SPSS, ExamView, Blackboard Categoria B Participări Sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale/internaţionale / Activitate de cercetare ştiinţifică şi publicistică Proiecte ştiinţifice naţionale/internaţionale de cercetare 3

4 Anexa 1: Participări Sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale/internaţionale / Activitate de cercetare ştiinţifică şi publicistică Sept Participare la ICESBA 2016 (International Conference on Economic Sciences and Business Administration), Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, Mai Conferinţa economică naţională Oportunităţi şi provocări pentru economia românească în spaţiul european : Noile provocări ale industriei turistice, Bucureşti, Apr Universitatea Naţională de Apărare Carol I - Proceedings International Scientific Conference Strategies XXI, Volume 1: Strategic Changes in Security and International Relations : Securing the Energy Resources for European Union in the Current Stage, ISSN , ISSN-L , volum indexat în BDI 9 Febr Participare la seminarul de Management personal şi managementul carierei, George Butunoiu, 3-4 Oct Participare la RIUF 2015 Autumn Edition (Târg educaţional internaţional), Sala Palatului, activitate de promovare în cadrul proiectelor: CLIO - Program masteral în valorizarea patrimoniului şi EUROPA Program masteral în diplomaţie publică, Universitatea Spiru Haret 8 Sept Participare la Şedinţa Comisiei de Istorie Economică şi Istoria Gândirii Economice şi la Sesiunea ştiinţifică Experienţa tranziţiei la economia de piaţă în România, organizate de Secţia de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie şi Comisia de istorie economică şi istoria gândirii economice, Academia Română 2015 Eficienţa economică, socială şi ecologică a energiilor regenerabile (coordonatori: Edith-Mihaela Dobre, Emilian M. Dobrescu): Dezvoltarea durabilă şi energiile regenerabile (unic autor), ediţia a 3-a, revizuită şi adăugită, Editura SIGMA, Bucureşti, 2015, ISBN , 240 p Mai 2015 Participare la Crossborders - Cultural transfer in progress, simpozion interdisciplinar organizat de Centrul de Studii Multiculturale şi Interlingvistice al Departamentului de Filologie din Facultatea de Litere a Universităţii Spiru Haret - Bucureşti şi de Departamentul de Limbi şi Literaturi Germanice a Universităţii din Bucureşti, Casa de cultură Friedrich Schiller, în cadrul sesiunii Identitate şi alteritate - persoană, personaj, personalitate, manifestare dedicată laureatei premiului Nobel Elfriede Jelinek, transfer cultural între Austria şi România 19 Mai Conferinţa economică naţională Teorie şi practică în economia românească : Resurse energetice alternative în deceniile următoare, Bucureşti, Apr Participare la dezbaterea asupra lucrării Curs de economie politică, autor: Virgil N. Madgearu, Banca Naţională a României 2 Apr Participare la Şedinţa Comisiei de Istorie Economică şi Istoria Gândirii Economice şi la Sesiunea ştiinţifică Coordonate ale calităţii vieţii în ultimul sfert de secol, organizate de Secţia de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie şi Comisia de istorie economică şi istoria gândirii economice, Academia Română 2015 Rolul tinerei generaţii în dezvoltarea economică durabilă a României (unic autor: Dumitru Raluca-Ana-Maria), Editura SIGMA, Bucureşti, 2015, ISBN , 350 p. 10 Dec Participare la Şedinţa Comisiei de Istorie Economică şi Istoria Gândirii Economice şi la Sesiunea ştiinţifică Economia României în ultimul sfert de secol, organizate de Secţia de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie şi Comisia de istorie economică şi istoria gândirii economice, Academia Română Nov Universitatea Naţională de Apărare Carol I - Proceedings International Conference Strategies XXI, Volume 1: Technologies Military Applications, Simulation and Resources, ISSN , ISSN-L , volum indexat în BDI ProQuest şi CEEOL 1. Energy Security in the Context of European Integration and Sustainable Development 2. The Role of Knowledge in the Sustainable Development of Romanian Society Oct Participare la ICESBA 2014 (International Conference on Economic Sciences and Business Administration), Hotel Intercontinental, Bucureşti, Sept Participare la Şedinţa Comisiei de Istorie Economică şi Istoria Gândirii Economice şi la Conferinţa trimestrială Tendinţe şi structuri în ocuparea forţei de muncă în România în ultima jumătate de secol, organizate de Secţia de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie şi Comisia de istorie economică şi istoria gândirii economice, Academia Română Sept Participare la The 7 th Annual EUROMED Conference (EuroMed Research Business Institute), EMRBI Kristiansand, Norway (online), Virtual Track No. 74 Social Innovation Facing Bio Economics, Faculty of Economics and Social Sciences - University of Agder, Norway, College of Business & International Affairs - Southern Taiwan University of Science and Technology, Participanţi:, Universitatea Hyperion, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Academia Română, Societatea Naţională Alexandru Lăpuşneanu, Bucureşti Iunie 2014 Internal Auditing & Risk Management: Social and Ecological Dimensions of Sustainable Development, Revistă trimestrială editată de Universitatea Athenaeum & Centrul de Excelenţă în Managementul Financiar şi Audit Intern, Anul IX, nr. 2(34)/2014, Bucureşti, ISSN (print), ISSN (online), revistă indexată în bazele de date internaţionale: REPEC, DOAJ, ULRICH, EBSCO, SCOPUS 25 Iun Participare la Şedinţa Comisiei de Istorie Economică şi Istoria Gândirii Economice şi la Sesiunea ştiinţifică, organizate de Secţia de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie şi Comisia de istorie economică şi istoria gândirii economice, Academia Română Mai 2014 Universitatea Athenaeum - Conferinţa ştiinţifică internaţională Criza contemporană: riscuri şi provocări : Social, Economic and Ecological Dimensions for a Sustainable Development, Bucureşti, BDI 22 Mai Conferinţa economică naţională Oportunităţi, riscuri şi incertitudini în economia contemporană, Editura Universitară, Bucureşti, 2015, ISSN X 1. Impactul crizei economico-financiare asupra mediului economic 2. Implicaţii ale dezvoltării economice asupra securităţii umane Apr Universitatea Naţională de Apărare Carol I - Proceedings International Scientific Conference Strategies XXI, Volume 1: Strategic Changes in Security and International Relations, ISSN , CD: ISSN , volum indexat în BDI 1. Energy Resources Important Factor of a Sustainable Economic Development 2. Role of the Energy Sector in Sustainable Development 4

5 26 Mar Participare la Şedinţa Comisiei de Istorie Economică şi Istoria Gândirii Economice şi la Sesiunea ştiinţifică, organizate de Secţia de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie şi Comisia de istorie economică şi istoria gândirii economice, Academia Română 2013 Romanian Journal of Sociology, nr. 1-2/2013: Local Social and Economic Development, Institutul de Sociologie, Academia Română, Bucureşti, 2013, Print ISSN: , revistă indexată în BDI 2013 Anuarul Institutului de Cercetări Economice Gh. Zane, Iaşi: Social Economy a Solution to the Labor Market Inclusion, The Yearbook of the Gh. Zane Institute of Economic Research, Vol. 22, Issue 1, 2013, Iaşi, B+, revistă indexată în baza de date internaţională RePEc 10 Dec Participare la Şedinţa Comisiei de Istorie Economică şi Istoria Gândirii Economice şi la Conferinţa trimestrială, organizate de Secţia de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie şi Comisia de istorie economică şi istoria gândirii economice, Academia Română Nov Universitatea Naţională de Apărare Carol I - Proceedings International Conference Strategies XXI, Volume 1: Technologies Military Applications, Simulation and Resources, ISSN , CD: ISSN , volum indexat în BDI ProQuest şi CEEOL 1. Sustainable Development Multidimensional Concept 2. Sustainable Development and the Progress of Society 31 Oct Participare la Şedinţa Comisiei de Istorie Economică şi Istoria Gândirii Economice şi la Conferinţa trimestrială, organizate de Secţia de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie şi Comisia de istorie economică şi istoria gândirii economice, Academia Română 25 Oct Academia Română Conferinţa ştiinţifică internaţională Economie financiară şi monetară EFM 2013 : Economic Equilibrium and Disequilibrium on the Labor Market, Institutul Naţional de Cercetări Economice Costin C. Kiriţescu, Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare Victor Slăvescu, Academia Română, Bucureşti, ISSN Energiile regenerabile. Eficienţa economică, socială şi ecologică (coordonatori: prof. univ. dr. Emilian M. Dobrescu, Edith-Mihaela Dobre, Raluca-Ana-Maria Dumitru): Dezvoltarea durabilă şi energiile regenerabile (unic autor), Institutul de Economie Naţională şi Institutul de Economie Mondială Costin Murgescu din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice Costin C. Kiriţescu al Academiei Române, ediţia a 2-a, revizuită, Editura BILTONG, Bucureşti, 2013, ISBN , 293 p. Iunie 2013 Internal Auditing & Risk Management: Sustainable Development and the Environment, Revistă trimestrială editată de Universitatea Athenaeum & Centrul de Excelenţă în Managementul Financiar şi Audit Intern, Anul VIII, nr. 2(30)/2013, Bucureşti, ISSN (print), ISSN (online), revistă indexată în bazele de date internaţionale: REPEC, DOAJ, ULRICH, EBSCO, SCOPUS 25 Iun Participare la Şedinţa Comisiei de Istorie Economică şi Istoria Gândirii Economice şi la Sesiunea ştiinţifică Industrializarea în teoria şi practica actuală şi istorică. Cazul României, organizate de Secţia de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie şi Comisia de istorie economică şi istoria gândirii economice, Academia Română Mai 2013 Universitatea Athenaeum - Conferinţa ştiinţifică internaţională Criza contemporană: riscuri şi provocări : Sustainable Development and the Environment, Bucureşti, BDI 30 Mai Conferinţa economică naţională Prezent şi viitor în economia românească : Dezvoltarea durabilă în contextul utilizării energiei eoliene şi a celei solare, Editura Universitară, Bucureşti, 2013, ISSN X Apr Universitatea Naţională de Apărare Carol I - Proceedings International Conference Strategies XXI, Volume 1: Strategic Changes in Security and International Relations in the early 21 st Century, ISSN , CD: ISSN Informational Globalization 2. The Future of an Enlarged European Union. A Strategic Perspective on the Integration of Romania Martie 2013 Internal Auditing & Risk Management: Green Economy Risks and Challenges of Sustainable Development, Revistă trimestrială editată de Universitatea Athenaeum & Centrul de Excelenţă în Managementul Financiar şi Audit Intern, Anul VIII, nr. 1(29)/2013, Bucureşti, ISSN (print), ISSN (online), revistă indexată în bazele de date internaţionale: REPEC, DOAJ, ULRICH, EBSCO, SCOPUS 19 Dec Workshop-ul Holistica vieţii economice : Dezvoltarea durabilă şi mediul înconjurător, C.S.M.E., Bucureşti 4 Dec Participare la Şedinţa Comisiei de Istorie Economică şi Istoria Gândirii Economice şi la Sesiunea ştiinţifică Datoria externă a României în retrospectivă şi perspectivă istorică, organizate de Secţia de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie şi Comisia de istorie economică şi istoria gândirii economice, Academia Română Nov Universitatea Naţională de Apărare Carol I Conferinţa ştiinţifică internaţională Strategii XXI. Complexitatea şi dinamismul mediului de securitate, ISSN , vol. II, volum indexat în BDI ProQuest, CD: ISSN Riscurile dezvoltării durabile accelerate în a doua jumătate a secolului trecut 2. Riscuri şi ameninţări potenţiale asupra securităţii economice din domeniul fiscalităţii 23 Oct Participare la Şedinţa Comisiei de Istorie Economică şi Istoria Gândirii Economice şi la Sesiunea ştiinţifică Preocupări privind estimarea avuţiei naţionale a României, organizate de Secţia de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie şi Comisia de istorie economică şi istoria gândirii economice, Academia Română Iulie 2012 International Journal of Criminal Investigation: The Relationship between Crime Rate, Unemployment Rate and the Share of Total School Population. A Multifactorial Model, Volume 2, Issue 2/2012, eissn: , Forensic Science, BDI Ian.-Martie 2012 Business & Leadership (B&L), Societatea Ştiinţifică de Management din România (SSMAR): The relationship between crime rate, unemployment rate and the share of total school population. A multifactorial model, Year 5, No. 1(9)/2012, Craiova, ISSN , BDI, articol indexat în bazele de date internaţionale: Copernicus, EBSCO, RePEc, SCIPIO; revista este evaluată în bazele de date internaţionale: Cabell Publishing, C.E.E.O.L., DOAJ 27 Iun Participare la Şedinţa Comisiei de Istorie Economică şi Istoria Gândirii Economice şi la Sesiunea ştiinţifică 140 de ani de la înfiinţarea Băncii Albina din Sibiu ( ), organizate de Secţia de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie şi Comisia de istorie economică şi istoria gândirii economice, Academia Română 8 Mai 2012 Conferinţa economică naţională Echilibre şi dezechilibre ale pieţei româneşti în perioada actuală, Editura Universitară, Bucureşti, 2012, ISSN X 5

6 1. Influenţa crizei economice asupra echilibrelor dezvoltării durabile 2. Securitatea energetică - componentă de bază a dezvoltării echilibrate a României 5-6 Apr Proceedings The 8 th International Conference Strategies XXI : Technologies Military Applications, Simulation and Resources : selected papers: April 5-6, 2012, Bucharest, Editura Universităţii Naţionale de Apărare Carol I, ISBN Human Resource: Management and Motivation for a Sustainable Development 2. The Great Challenges of Sustainable Development 5-6 Apr Universitatea Naţională de Apărare Carol I - Sesiunea cu participare internaţională Strategies XXI. Technologies Military Applications, Simulation and Resources, Editura Universităţii Naţionale de Apărare Carol I, Bucureşti, Resursa umană: Management şi motivare pentru o dezvoltare durabilă / Human Resource: Management and Motivation for a Sustainable Development (ISBN (general), vol. I - ISBN , propusă ISI Proceedings, volum indexat în BDI) 2. Marile provocări ale dezvoltării durabile / Great Challenges of the Sustainable Development (ISBN (general), vol. I - ISBN , propusă ISI Proceedings, volum indexat în BDI) 21 Mar Participare la Şedinţa Comisiei de Istorie Economică şi Istoria Gândirii Economice şi la Dezbaterea Starea economiei şi finanţelor publice ale României în context european în perioada , organizate de Secţia de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie şi Comisia de istorie economică şi istoria gândirii economice, Academia Română 14 Dec Participare la simpozionul omagial Academicianul Roman Moldovan 100 de ani de la naştere, organizat de Secţia de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie şi Comisia de istorie economică şi istoria gândirii economice, Academia Română 29 Nov Participare la lansarea şi dezbaterea cărţii Respiritualizarea. Învaţă să fii OM. Ei despre NOI, Constantin Popescu, Alexandru Taşnadi, Editura ASE, Bucureşti Nov Universitatea Naţională de Apărare Carol I - Sesiunea cu participare internaţională Echilibrul de putere şi mediul de securitate 1. Evoluţia comerţului internaţional (ISBN (general), vol. I ISBN , CD: ISBN ) 2. Dimensiuni ale dezvoltării durabile şi competitive (ISBN (general), vol. I ISBN , CD: ISBN ) 26 Mai 2011 Sesiunea de comunicări ştiinţifice Perspective ale economiei româneşti în procesul integrării europene, Editura F.R.M., Bucureşti, 2012, ISBN Consolidarea economiei naţionale prin prevenirea şi combaterea economiei subterane 2. Perspective ale economiei româneşti în procesul integrării europene Aprilie 2011 Universitatea Naţională de Apărare Carol I Revista Gândirea militară românească : Provocări ale extinderii Uniunii Economice şi Monetare spre est / Challenges of the Eastwards Enlargement of the Economic and Monetary Union, nr. 1/2011, ISSN Print, ISSN Online, B+, BDI, revistă indexată în baza de date internaţională Index Copernicus International Apr Universitatea Naţională de Apărare Carol I - Sesiunea cu participare internaţională Military science universe 1. Challenges of Economic and Monetary Union Enlargement Eastwards / Provocări ale extinderii Uniunii Economice şi Monetare spre est (ISBN (general), vol. 5 - ISBN , CD: ISBN , propusă ISI Proceedings, volum indexat în BDI) 2. The European Market Where to? / Piaţa europeană încotro? (ISBN (general), vol. 5 - ISBN , CD: ISBN , propusă ISI Proceedings, volum indexat în BDI) 24 Mar Participare la aniversarea Centrului de Formare şi Testare Profesională EBC*L şi la lansarea revistei Market Research 20 Ian Simpozionul naţional Dreptul la bunăstare viitorul economiei româneşti : Paradigmele managementului marketingului modern componente esenţiale în economia, organizaţia şi managementul bazat pe cunoştinţe (ISBN ) 15 Dec Sesiunea de comunicări ştiinţifice Respiritualizare şi holistică în interpretarea comportamentului uman în condiţiile crizei economico-financiare mondiale / Respiritualization and holism in interpreting human beings behaviour within the world economicfinancial crisis, articol română + engleză: Stilul de viaţă, personalitatea şi studierea comportamentului consumatorului / Lifestyle, personality and consumer behaviour research, Autori: Epure Manuela, Dumitru Raluca-Ana-Maria, Editura F.R.M., Bucureşti, 2011, ISBN Dec Sesiunea de comunicări ştiinţifice Dezvoltare durabilă şi energii regenerabile - a II-a conferinţă naţională : Politica de promovare a vânzărilor pe termen lung (ISSN ) Nov Universitatea Naţională de Apărare Carol I Sesiunea cu participare internaţională Impactul evoluţiei relaţiilor internaţionale asupra mediului de securitate : Criminalitatea economico-financiară în România (ISBN , CD: ISBN ) 19 Mai 2010 Sesiunea cu participare internaţională a cadrelor didactice Creşterea eficienţei economice cale a redresării economiei româneşti, ISBN Posibile măsuri pentru ieşirea din criză 2. Criza financiară română în contextul actual 17 Mai 2010 Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor şi masteranzilor Provocările post-criză în viziunea studenţilor şi masteranzilor : Deficitul bugetar în contextul crizei actuale Apr Universitatea Naţională de Apărare Carol I - Sesiunea cu participare internaţională Securitate şi apărare europeană în contextul crizei economico-financiare 6

7 1. Mecanismul finanţării deficitului bugetar în România (ISBN (general), ISBN , CD: ISBN ) 2. Bugetul Uniunii Europene prezent şi realitate (ISBN (general), ISBN , CD: ISBN ) 27 Nov Conferinţa cu participare internaţională Dezvoltare durabilă şi energii regenerabile : Resursa umană Elementul central al dezvoltării durabile (ISBN ), BDI RePEc Nov Universitatea Naţională de Apărare Carol I - Sesiunea cu participare internaţională Perspective ale securităţii şi apărării în Europa : Societatea cunoaşterii şi infrastructura informaţională în etapa actuală (ISBN (general), vol. IV: ISBN , CD: ISBN ) 9-10 Apr Universitatea Naţională de Apărare Carol I Sesiunea cu participare internaţională Strategii XXI. Stabilitate şi securitate regională 1. Sisteme informaţionale în economie Sesiunea Stabilitate şi securitate regională, secţiunea nr. 6 Logistică, Finanţe şi Contabilitate (ISBN (general), vol. I Logistică : ISBN , CD: ISBN ) 2. Necesarul de resurse şi infrastructura energetică a României Sesiunea Stabilitate şi securitate regională, secţiunea nr. 6 Logistică, Finanţe şi Contabilitate (ISBN (general), vol. II Elemente de management, finanţe, economie şi marketing : ISBN , CD: ISBN ) Nov.-Dec Analele USH, Seria Economie, Anul 8, nr. 8, 2008, vol. IV, Editura F.R.M., Bucureşti, ISSN (articol engleză + română: Investments in Infrastructure The Basis for Economic Growth / Investiţiile în infrastructură bază a creşterii economiei ) Iul Participare la Workshop-ul internaţional Econophysics and Complexity International Training and Coaching Summer School, A.S.E., Alternative Sciences Bridging Education and Society 14 Apr. 2006, Analele USH (ale studenţilor) Merchandising-ul arta de a vinde (anul I, M.A.E.I., ) Anexa 2: Proiecte ştiinţifice naţionale/internaţionale de cercetare - Energiile regenerabile. Eficienţa economică, socială şi ecologică (coordonatori: prof. univ. dr. Emilian M. Dobrescu, Edith-Mihaela Dobre, Raluca- Ana-Maria Dumitru): Dezvoltarea durabilă şi energiile regenerabile (unic autor), Institutul de Economie Naţională şi Institutul de Economie Mondială Costin Murgescu din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice Costin C. Kiriţescu al Academiei Române, ediţia a 2-a, revizuită, Editura BILTONG, Bucureşti, 2013, ISBN , 293 p., în cadrul proiectului: Launching (g)local level heritage Entrepreneurship: strategies and tools to unite forces, mobilize cultural values, safeguard the place, deliver the experience ( Lansarea la nivel global/local a antreprenoriatului moştenirii culturale: strategii şi instrumente pentru atragerea, mobilizarea valorilor culturale, protejarea locaţiilor şi promovarea experienţei ), perioada de desfăşurare , Institutul de Economie Naţională, Academia Română, Bucureşti; Lead Partner: University of the Aegean, Grecia - ProFeminAntrep Promovarea egalităţii de şanse în antreprenoriat, POSDRU/97/6.3/S/64240, proiect implementat de Universitatea Spiru Haret în perioada , Curs de specializare: Competenţe antreprenoriale certificat de absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, C.N.F.P.A. şi M.E.C.T.S., în cadrul proiectului ProFeminAntrep Promovarea egalităţii de şanse în antreprenoriat - Studenţi practicieni studenţi activi şi integraţi, POSDRU/90/2.1/S/64176, proiect de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/grant implementat de şi Universitatea Naţională de Apărare Carol I în perioada , Activităţi de supraveghere, îndrumare şi asigurare a practicii studenţilor voluntariat în cadrul proiectului Studenţi practicieni studenţi activi şi integraţi şi la ROMEXPO - Calitate europeană în învăţământul superior, POSDRU/86/1.2/S/62249, proiect implementat de şi Universitatea Naţională de Apărare Carol I în perioada , Curs de perfecţionare: Manager al sistemelor de management al calităţii certificat de absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, C.N.F.P.A. şi M.E.C.T.S. Data Semnatura 7

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) România Telefon(oane) Serviciu: - Mobil: - Fax(uri) E-mail(uri) simut.ramona@yahoo.com Naţionalitate(-tăţi) română Data naşterii

Mai mult

Curriculum vitae

Curriculum vitae Curriculum vitae Informatii personale Nume / Prenume Florea Nicoleta Mihaela Adresa(e) Bl. 20D, ap. 7, str. Maria Tănase, Craiova, Romania Telefon(oane) - Mobil: 0757027000 Fax(uri) - E-mail(uri) niko.2903@yahoo.com

Mai mult

Curriculum Vitae Informații personale Nume/Prenume Adresa Telefon Cetăţenie Data naşterii Sex Feminin Tascovici Daliana - Ecaterina Str. Pa

Curriculum Vitae Informații personale Nume/Prenume Adresa Telefon Cetăţenie Data naşterii Sex Feminin Tascovici Daliana - Ecaterina Str. Pa Curriculum Vitae Informații personale Nume/Prenume Adresa Telefon Cetăţenie Data naşterii 13.12.1973 Sex Feminin Tascovici Daliana - Ecaterina Str. Parcul Mirea, Nr. 5, Câmpulung Muscel, cod 115100, jud.

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Brătianu Constantin Adresă(e) Str.Matei Basarab, Nr.48, Sector 3, 030674 Bucureşti Telefon(oane) Fix: (0040-21)3217110 Mobil:(004)0744379042

Mai mult

Curriculum vitae

Curriculum vitae Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume ZAIȚ LUMINIȚA IULIA Adresă(e) Str. Mioriței, nr. 7, Bl. 7, Sc. A, et. I, ap. 7,, jud. Telefon(oane) Mobil: 0747110154 Fax(uri) E-mail(uri)

Mai mult

Investeşte în oameni

Investeşte în oameni CORBOȘ RĂZVAN-ANDREI INFORMAŢII PERSONALE Adresă Piața Romană, nr. 6, Sector 1, Bucureşti, România, cod 010374 Telefon +40 21.319.19.00 / int. 165 E-mail razvan.corbos@man.ase.ro EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă Telefon E-mail Naţionalitate Blanaru, Constantin-Adrian română Data naşterii 13.09.1972 Sex Masculin Experienţa profesională Aprilie

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Iacob Silvia Elena Bulevardul Timişoara, nr 89, Bloc C1.2, scara E, etaj 4, ap

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Iacob Silvia Elena Bulevardul Timişoara, nr 89, Bloc C1.2, scara E, etaj 4, ap Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Iacob Silvia Elena Bulevardul Timişoara, nr 89, Bloc C1.2, scara E, etaj 4, apartament 73, sector 6, localitate Bucureşti Telefon(oane)

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Locul de muncă actual de muncă Adresă loc de muncă Socoliuc Oana-Ramona Departamentul de Economie şi Relaţii Internaţionale, Facultatea de

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Nume anterior LUNGU ANTONELA-ALINA ŞOFINEŢ Adresă(e) Str. Bogdan Vodă, nr. 139A, Sighetu Marmaţiei, jud. Maramureş Telefon(oane) 0745960674

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume LĂDARU GEORGIANA-RALUCA Adresă(e) București Telefon 0757.015.404 E-mail(uri) ralucaladaru@eam.ase.ro Naţionalitate(-tăţi) Română Data naşterii

Mai mult

Microsoft Word - CV ABILITARE PROFESOR PIRVU.doc

Microsoft Word - CV ABILITARE PROFESOR PIRVU.doc Curriculum vitae Europass Informaţii personale Informaţii personale Nume / Prenume PÎRVU (GRUESCU) RAMONA COSTINA Locul de muncă actual de muncă UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informații personale Nume și prenume TEODOR CRISTIAN Adresă Str. Crinilor, nr. 3, Balotesti, Ilfov Număr telefon +40 21 352 60 43, +40721.200.222 E-mail cristian_teodor84@yahoo.ro

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă E-mail Naţionalitate Experienţa profesională MARIAN Andrei-Lucian Iași, România andrei.marian@uaic.ro Română Data naşterii 20 septembrie

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informatii personale Nume/Prenume Locul de munca / Aria ocupationala SEMENESCU ILEANA-ANDREEA As

Curriculum vitae Europass Informatii personale Nume/Prenume  Locul de munca / Aria ocupationala SEMENESCU ILEANA-ANDREEA As Curriculum vitae Europass Informatii personale Nume/Prenume E-mail Locul de munca / Aria ocupationala SEMENESCU ILEANA-ANDREEA asemenescu@yahoo.com Asistent universitar doctor Catedra de Finante, Academia

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Surugiu Camelia Adresă(e) Bucureşti, România Telefon(oane) Mobil: (uri)

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Surugiu Camelia Adresă(e) Bucureşti, România Telefon(oane) Mobil: (uri) Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Bucureşti, România Telefon(oane) Mobil: 0721824416 E-mail(uri) camelia.surugiu@faa.unibuc.ro, cameliasurugiu@gmail.com Naţionalitate(-tăţi)

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume SPINEANU - GEORGESCU LUCIANA Adresă(e) Constanţa, Strada Unirii, nr. 32-34, România Telefon(oane) 0241/545015 E-mail(uri) luciana.spineanu@spiruharet.ro

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) BASCH NAIDIN DELIA ILEANA Municipiul Caracal, str. Noua, nr. 19, Jud. Olt Telefon(oane) - Mobil:0766625095 0722479150 Fax(uri) E-mail(uri)

Mai mult

Europass_EP_aug2015_SL

Europass_EP_aug2015_SL Curriculum vitae Europass Nume / Prenume POENARU, Elena Experienta profesionala Perioada din octombrie 1997 Asistent universitar Activitati educationale si de cercetare in cadrul disciplinei de Informatica

Mai mult

Europass CV

Europass CV Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Irena CHIRU irena.chiru@animv.ro Sexul feminin Data naşterii I29.12.1977 Naţionalitatea IRomână LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ POZIŢIA LOCUL DE MUNCĂ DORIT

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume E-mail Naționalitate BRATU ANCA anca.bratu@faa.unibuc.ro Română Data nașterii 27.04.1976 Sex Feminin Experienţa profesională Perioada Perioada

Mai mult

Microsoft Word - CV Europass George David

Microsoft Word - CV Europass George David Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Adresă web Naţionalitate(-tăţi) DAVID, George Bucureşti, România Mobil: george.david@comunicare.ro

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresa(e) Telefon(-oane) E-mail(uri) MAN Otilia-Rica otilia.man@ugal.ro Nationalitate(-tati) româna Data naşterii Sex Domeniul ocupaţional

Mai mult

Universitatea Spiru Haret

Universitatea Spiru Haret CERCURI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI ORGANIZATE ÎN CADRUL DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE ECONOMICE An universitar 2016 2017 Semestrul 2 CERCUL ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC : Managementul strategic al personalului organizaţiei

Mai mult

Nume / Prenume IATAGAN MARIANA Adresa str. Fabricii 46G, Bucureşti, România Telefon Mobil: Experienţa pr

Nume / Prenume IATAGAN MARIANA Adresa str. Fabricii 46G, Bucureşti, România Telefon Mobil: Experienţa pr Nume / Prenume IATAGAN MARIANA Adresa str. Fabricii 46G, Bucureşti, România Telefon Mobil: 0722.507.728 E-mail se_iataganm@spiruharet.ro Experienţa profesională Perioada februarie 2017-prezent Funcţia

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) POTING SIMONA Jud. TIMIS, Romania Telefon(oane) 0256-294231 Fax(uri) 0256-294234 E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) simona.poting@tm.anofm.ro

Mai mult

* NOTE

* NOTE Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Locul de muncă actual de muncă Adresă loc de muncă CIGU ELENA Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași, Facultatea de Economie și Administrarea

Mai mult

* NOTE

* NOTE Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Nume prenume Bucur Amelia Adresă Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, bl.16, sc.d, ap.43, România, 550324 E-mail amelia.bucur@ulbsibiu.ro Naţionalitate Română Data naşterii

Mai mult

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Curriculum vitae Europass INFORMAŢII PERSONALE Nume / Prenume MANEA LUDMILA-DANIELA Telefon - Fax E-mail manealudmiladaniela@gmail.com dana.manea@ugal.ro Naţionalitate Română Data naşterii - DOMENII DE

Mai mult

Microsoft Word - CV_ Mitica Purcaru

Microsoft Word - CV_ Mitica Purcaru Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Purcaru Mitică Adresă Str. Abrud, nr.86, bl.156, Arad, Romania Telefon(oane) Mobil: 0740 534 081 E-mail mitica.purcaru@yahoo.com Naţionalitate

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume CRISTIAN, TRONCOTĂ Telefon(oane) Fax(uri) (uri) Naţionalit

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume CRISTIAN, TRONCOTĂ Telefon(oane) Fax(uri)  (uri) Naţionalit Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume CRISTIAN, TRONCOTĂ Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Prof_troncota@yahoo.com Naţionalitate(-tăţi) Romana Data naşterii 2.0.954 Sex B Profesor

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă Marcu Niculina Str. Bradului, Bl. 35, Sc. A apt.19, Trivale, Piteşti, judeţul Arg

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă Marcu Niculina Str. Bradului, Bl. 35, Sc. A apt.19, Trivale, Piteşti, judeţul Arg Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă Str. Bradului, Bl. 35, Sc. A apt.19, Trivale, Piteşti, judeţul Argeş, România Telefon 0724.00.63.49 E-mail n_marcu@yahoo.com Naţionalitate

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă instituțională(e) (nume anterior Kusztos) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) Data naşterii Sex Experienţa profesională

Mai mult

Microsoft Word - MineaCV-Europass-romana.doc

Microsoft Word - MineaCV-Europass-romana.doc Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume E-mail(uri) Loc de muncă vizat / Domeniu ocupaţional aminea@tuiasi.ro inginer Experienţa profesională Perioada 01/10/1995-28/02/1998 Funcţia

Mai mult

5 - CV

5 - CV Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) 5 Str. Horia, 540045 Braşov, Romȃnia Telefon(oane) 0268-410329 Mobil: 0727188359 Fax(uri) E-mail(uri) gabriela.chefneux@unitbv.ro;

Mai mult

This image cannot currently be displayed. Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresa(e) Chiorean (Talașman)Claudia Nr. 72/74

This image cannot currently be displayed. Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresa(e) Chiorean (Talașman)Claudia Nr. 72/74 This image cannot currently be displayed. Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresa(e) Chiorean (Talașman)Claudia Nr. 72/74, Str. Tautiului, loc. Floresti, jud. Cluj. Telefon(-oane)

Mai mult

CV-Europass Ancuţa-RO.pdf

CV-Europass Ancuţa-RO.pdf Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Ancuţa Adrian-Silviu EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 12/2017 Prezent Secretar General Adjunct - Inalt Functionar Public Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat,

Mai mult

Europass CV

Europass CV Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE ZAHIU MIHAELA Strada Chezășiei, Nr.43, Sector 3, București 0724.326.739 mihaela.zahiu@gmail.com Sexul Feminin Data naşterii 10.11.1984 Naţionalitatea Română EXPERIENŢA

Mai mult

Microsoft Word - OLGA CV 2016 Ro

Microsoft Word - OLGA CV 2016 Ro Curriculum vitae MOLDOVAN OLGA DOMNICA Informaţii personale Nume / Prenume MOLDOVAN Olga Domnicqa Adresă Str. Iuliu Maniu, Bl.22, 3t.3, AP. 8 Arad, jud. Arad Telefon - Mobil: (40-742) 354 566 Fax E-mail

Mai mult

Microsoft Word - 03 Cv Daniela Moldoveanu

Microsoft Word - 03 Cv Daniela Moldoveanu UNIVERSITATEA EUROPEI DE SUD-EST LUMINA Facultatea ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI ȘI LIMBI STRĂINE Departamentul LIMBI MODERNE APLICATE Concurs pentru ocuparea postului de lector universitar, poz. 8 Disciplinele:

Mai mult

Microsoft Word - CVromana nou - site faa

Microsoft Word - CVromana nou - site faa Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Radu Herman București, România radu.herman@faa.unibuc.ro Naţionalitatea Română LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ Cercetare economică, Training, Consultanță,

Mai mult

Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume Prenume Adresa(e) IONICĂ ANDREEA CRISTINA 20, UNIVERSITĂŢII, PETROŞANI, ROMANIA Telefon(oane) 0254

Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume Prenume Adresa(e) IONICĂ ANDREEA CRISTINA 20, UNIVERSITĂŢII, PETROŞANI, ROMANIA Telefon(oane) 0254 Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume Prenume Adresa(e) IONICĂ ANDREEA CRISTINA 20, UNIVERSITĂŢII, PETROŞANI, ROMANIA Telefon(oane) 0254/549749 sau 0254/542580 int. 204 E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi)

Mai mult

Curriculum vitae UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI FACULTATEA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE SI INGINERIA MEDIULUI Inform

Curriculum vitae UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI FACULTATEA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE SI INGINERIA MEDIULUI Inform Curriculum vitae UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI FACULTATEA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE SI INGINERIA MEDIULUI Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) VIRSTA ANA

Mai mult

Nr

Nr Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Ababei Cătălina Adresă(e) Cornişa Bistritei 13/D/14, Bacău, jud. Bacău, România Telefon(oane) Mobil 0722 606513 Fax(uri) 0234517715 E-mail(uri)

Mai mult

Microsoft Word - CV conf.univ.dr. Roxana Maier, cu poza, pt UAV

Microsoft Word - CV conf.univ.dr. Roxana Maier, cu poza, pt UAV Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Maier, Roxana Viorica ARAD Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Naţionalitate Birou: Acasă: roxanamaierpsiho@gmail.com Română Data

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Popa Viorica Adresă(e) str. N. Iorga bl. 36, ap. 36, or. Bălţi, Republica, cod 3100 Telefon(oane) + 373 231 4 24 51 Mobil: +373 068948429 E-mail(uri)

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Romer Sandor Mihaly Telefon(oane) 0268416879 Fax(uri) 0268412552 E-mail(uri) ajofm@bv.anofm.ro Naţionalitate(-tăţi) Maghiara Data naşterii

Mai mult

C U R R I C U L U M V I T A E EUROPASS INFORMATII PERSONALE Nume/ prenume Grigoriu Aniţa Adresa(e) Bucureşti, Sector 4 Telefon(oane) E-ma

C U R R I C U L U M V I T A E EUROPASS INFORMATII PERSONALE Nume/ prenume Grigoriu Aniţa Adresa(e) Bucureşti, Sector 4 Telefon(oane) E-ma C U R R I C U L U M V I T A E EUROPASS INFORMATII PERSONALE Nume/ prenume Grigoriu Aniţa Adresa(e) Bucureşti, Sector 4 Telefon(oane) 0721 706 354 E-mail (uri) anitzavn@yahoo.com Nationalitate (-tati) Română

Mai mult

Europass CV

Europass CV Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Răduț Casiana - Alexandra Adresa(e) Aleea Răsaritului, nr.3, bl 2,ap 2 Arad (România) Telefon(oane) 025728930 Mobil 0748420553 E-mail casiana.radut@gmail.com

Mai mult

Curriculum vitae Europass INFORMAŢII PERSONALE Nume CÂRSTEA CLAUDIA-GEORGETA Naţionalitate Română Data naşterii 15 no

Curriculum vitae Europass INFORMAŢII PERSONALE Nume CÂRSTEA CLAUDIA-GEORGETA  Naţionalitate Română Data naşterii 15 no Curriculum vitae Europass INFORMAŢII PERSONALE Nume CÂRSTEA CLAUDIA-GEORGETA E-mail carstea.claudia@unitbv.ro Naţionalitate Română Data naşterii 15 noiembrie 1968 DOMENIUL OCUPATIONAL Cadru didactic universitar

Mai mult

Europass CV

Europass CV Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresa(e) Str. Mărăşeşti, nr. 157, Telefon(oane) 0234.51.77.15 Fax(uri) 0234.51.77.15 E-mail(uri) cristuta.alina@ub.ro Naţionalitate(-tăţi)

Mai mult

Nr

Nr Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Ababei Cătălina Adresă(e) Cornişa Bistritei 13/D/14, Bacău, jud. Bacău, România Telefon(oane) Mobil 0756 106 770 Fax(uri) 0234517715 E-mail(uri)

Mai mult

Microsoft Word - cv-europas-izabela-stefanescu.doc

Microsoft Word - cv-europas-izabela-stefanescu.doc Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) IZABELA-MARIANA ŞTEFĂNESCU Calea Bucureşti, bl.p4, et.9, ap.51, Craiova Telefon(oane) 0251510785 Mobil: 0724317039 Fax(uri) 0251510785

Mai mult

Europass CV

Europass CV Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume/Prenume Adresa(e) LUPU Otilia-Alina Miron Costin nr. 1, ap. 3, Bacău (România) Mobil 40-754 054 757 Fax(uri) 0234-535 012 E-mail(uri) otiliawlf@yahoo.com

Mai mult

Curriculum Vitae Formato Europeo

Curriculum Vitae Formato Europeo C U R R I C U L U M V I T A E EUROPASS INFORMAŢII PERSONALE Nume/ prenume Adresa(e) CRĂCIUN IOAN Str. Panduri, Nr.60, Bl. B, Sc.1, Et.2, Ap.211, Sect. 5, BUCUREŞTI Telefon(oane) +40(0) 745095187 E-mail

Mai mult

fb-bente-corneliu-lista-lucrari

fb-bente-corneliu-lista-lucrari L I S T A D E L U C R Ă R I 1. Teza de doctorat T1. Managementul asigurărilor în agricultura României 2. Cărţi publicate/cursuri publicate în edituri recunoscute Ca1. Benţe Corneliu, Gestiunea şi contabilitatea

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Vasile / Nicolae Telefon(oane) Mobil: Fax(uri) (uri) nvasil

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Vasile / Nicolae Telefon(oane) Mobil: Fax(uri)  (uri) nvasil Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Vasile / Nicolae Telefon(oane) Mobil: 0724-028 314 Fax(uri) E-mail(uri) nvasile54@gmail.com Naţionalitate Română Data naşterii 16.06.1954

Mai mult

Curriculum vitae

Curriculum vitae Curriculum vitae Informaţii personale Nume / Prenume BURDEA Raul Ioan Adresa(e) Str. Mileniului, nr.7 Satu Mare Telefon(-oane) Mobil: 0752275762 E-mail(uri) raul_burdea@yahoo.com Nationalitate(-tati) română

Mai mult

Curriculum Vitae Formato Europeo

Curriculum Vitae Formato Europeo C U R R I C U L U M V I T A E EUROPASS INFORMAŢII PERSONALE Nume/ prenume Adresa(e) Telefon(oane) E-mail (uri) Sex Perioda CRĂCIUN IOAN Masculin Noiembrie 2015 - prezent Profesor/Şeful Departamentului

Mai mult

Europass CV

Europass CV INFORMAȚII PERSONALE Olivia Ana Florea Olivia.florea@unitbv.ro, oaflorea@gmail.com http://www.unitbv.ro/fmi/departamentulmi/colectiv/floreaolivia.aspx EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2016 prezent Prodecan la Facultatea

Mai mult

Europass

Europass Curriculum vitae Europass Informatii personale Nume/Prenume Adresa Str. Teilor, n. 93D, cod postal 200120, Craiova, Dolj, Romania Telefon 0351/455327 Mobil: 0744622061 Fax 0251/418487 E-mail valeriu.stanciu@gmail.com

Mai mult

HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHH Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Anghel, Florentina

Mai mult

Curriculum Vitae Turcu Mihaela Daniela CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ EXPERIENŢA PROFESIONALĂ Perioada

Curriculum Vitae Turcu Mihaela Daniela CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ EXPERIENŢA PROFESIONALĂ Perioada CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ EXPERIENŢA PROFESIONALĂ TURCU MIHAELA DANIELA Str. Unirii, nr. 131, cod poştal 810004, România 0733986736 dana_turcu2004@yahoo.com

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 26.02.2015 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i P R O G R A M E L O R D E S T

Mai mult

Microsoft Word - CV Angela Tudor _1_.doc

Microsoft Word - CV Angela Tudor _1_.doc INFORMAŢII PERSONALE TUDOR ANGELA Sos. Pantelimon, Nr. 144, sector 2, București, România 0788 905 031, 0721 182 019 angela.tudor@culturadata.ro angela_tudor2004@yahoo.com Sexul feminin Data naşterii 04

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă Telefon Fax E-mail(uri) MARINESCU Roxana-Cristina roxanaseverineanu@yahoo.com Naţionalitate Română Data naşterii 19 ianuarie 1978 Sex

Mai mult

Microsoft Word - CV_Anca Bacarea.docx

Microsoft Word - CV_Anca Bacarea.docx Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Bacârea Anca Adresă(e) 66/18 Str. Gh. Marinescu, Tg Mureş, România Telefon(oane) 0365404163 Mobil: 0744325277 Fax(uri) E- mail(uri) bacareaa@yahoo.com

Mai mult

Microsoft Word - LISTA DE LUCRARI 2019

Microsoft Word - LISTA DE LUCRARI 2019 LISTA DE LUCRĂRI Lect. univ. dr. NIMINEŢ LIVIANA ANDREEA Teza de doctorat European Union involvement in changing the economic parameters of competition environment ( Implicarea Uniunii Europene în modificarea

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) MUREŞAN CLAUDIA Calea Romanilor, cod , Arad, România Telefon(oane) Mobil

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) MUREŞAN CLAUDIA Calea Romanilor, cod , Arad, România Telefon(oane) Mobil Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) MUREŞAN CLAUDIA Calea Romanilor, cod 310112, Arad, România Telefon(oane) Mobil : 0257 219331 Fax(uri) Fax: 0257 219242 E-mail(uri)

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Leția Alina Adresă(e) București, str. Carol Davila nr. 93, sector 5 Telefon(oane) 0213149229 Mobil: 0722511303 Fax(uri) 0213132449 E-mail(uri)

Mai mult

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR”

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir Facultatea de Management Turistic şi Comercial Constanţa PROGRAM DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PE ANUL UNIVERSITAR 2014- Nr. Perioada de Obiective şi teme de Colectiv

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Bârză, Silviu Bucureşti, România Telefon(oane) Mobil: Fax(uri) E-

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Bârză, Silviu Bucureşti, România Telefon(oane) Mobil: Fax(uri) E- Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Bârză, Silviu Bucureşti, România Telefon(oane) Mobil: 0723.30.1809 Fax(uri) E-mail(uri) Barza_silviu@yahoo.com Naţionalitate(-tăţi)

Mai mult

Europass Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Nume / Prenume SALA CLAUDIA CORINA Adresă(e) RO , Timisoara, felix No. 23, Romania Telefon(oane)

Europass Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Nume / Prenume SALA CLAUDIA CORINA Adresă(e) RO , Timisoara, felix No. 23, Romania Telefon(oane) Europass Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Nume / Prenume SALA CLAUDIA CORINA Adresă(e) RO-300645, Timisoara, felix No. 23, Romania Telefon(oane) 0256/277186 Mobil: 0743-004806 Fax(uri) - E-mail(uri)

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) sandaksg@yahoo.com, sandaksg@gmail.com maghiară Data naşterii 17 august 1973 Sex masculin Locul de muncă vizat

Mai mult

Microsoft Word - CV Bekesi Csaba Europass.docx

Microsoft Word - CV Bekesi Csaba Europass.docx Curriculum vitae Europass InformaŃii personale Nume / Prenume ekesi Csaba Lajos Adresă(e) Mun. Oradea, str. Stefan Odobleja, nr.1, Judet:ihor, Romania Telefon(oane) Servici: 0359800960 Mobil: 0747788 Fax(uri)

Mai mult

Microsoft Word - CV_VisanGeorge.docx

Microsoft Word - CV_VisanGeorge.docx The picture can't be display ed. Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresa(e) Telefon(-oane) E-mail(uri) VIȘAN GEORGE GABRIEL CONSTANȚA Nationalitate(-tati) ROMÂNĂ Data naşterii

Mai mult

Universitatea din Craiova

Universitatea din Craiova Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Catedra de Economie, Management, Marketing Drobeta Turnu Severin LISTA DE LUCRĂRI Candidat: lect.dr. Florentina TEZA DE DOCTORAT

Mai mult

Curriculum vitae Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) (uri) Naţionalitate(-tăţi) Dan Dorina Romana Data naşterii

Curriculum vitae Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri)  (uri) Naţionalitate(-tăţi) Dan Dorina Romana Data naşterii Curriculum vitae Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) Dan Dorina Romana Data naşterii 03.10.1964 Sex feminin Locul de muncă vizat / Domeniul

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume STANCIU SORIN MIHAI Adresă Calea Aradului 119, cod poștal , Timişoara, jud. Timiş,

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume STANCIU SORIN MIHAI Adresă Calea Aradului 119, cod poștal , Timişoara, jud. Timiş, Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume STANCIU SORIN MIHAI Adresă, cod poștal 300645, Timişoara, jud. Timiş, România Telefon 0567735 E-mail sorinstanciu@usab-tm.ro Naţionalitate

Mai mult

1. ÎNVĂŢĂMÂNT Obiectiv 1. Autorizarea și acreditarea unor noi programe de studiu nivel licență și master 2. Evaluarea periodică a unor programe de stu

1. ÎNVĂŢĂMÂNT Obiectiv 1. Autorizarea și acreditarea unor noi programe de studiu nivel licență și master 2. Evaluarea periodică a unor programe de stu 1. ÎNVĂŢĂMÂNT 1. Autorizarea și acreditarea unor noi programe de studiu nivel licență și master 2. Evaluarea periodică a unor programe de studiu nivel licență și master PLANUL OPERAŢIONAL AL FACULTĂȚII

Mai mult

Microsoft Word - GILIA CLAUDIA - CV doc

Microsoft Word - GILIA CLAUDIA - CV doc INFORMAŢII PERSONALE GILIA CLAUDIA Sexul F Data naşterii 06.11.1975 Naţionalitatea Română EXPERIENŢA PROFESIONALĂ Ianuarie septembrie 2017 Martie 2016 Ianuarie 2017 Decembrie 2015 prezent Vicepreşedinte

Mai mult

Microsoft Word - CV-prof.Hedesiu.docx

Microsoft Word - CV-prof.Hedesiu.docx Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) HEDESIU MIHAELA CARMEN Fax(uri) E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) Data naşterii Sex mhedesiu@umfcluj.ro romana F Locul

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Blendea Corneliu - Dan Adresă(e) Calea Dorobanți nr. 70 București (România) Mobil (+4)0722229999 Fax(uri) 021 325 08 33 E-mail(uri) danblendea@gmail.com

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass I Informaţii personale Nume / Prenume MONEA GHEORGHE Adresă(e) Str ucium nr 7 ap 0, cod 40056, Cluj-Napoca, România Telefon(oane) 00406440709 Mobil: 0766 758884 ; 0744 87736 Fax(uri)

Mai mult

TABEL SINTETIC CU DATELE REFERITOARE LA LISTA DE PUBLICAŢII

TABEL SINTETIC CU DATELE REFERITOARE LA LISTA DE PUBLICAŢII Facultatea de Ştiinţe Economice Domeniul de licenţă/masterat: Programul de studii universitare de licenţă: şi bănci Programul de studii universitare de masterat: Management financiar 1. Cărţi Cărţi în

Mai mult

CV[1].Tanasescu

CV[1].Tanasescu Curriculum vitae Europass InformaŃii personale Nume / Prenume TANASESCU IOANA EUGENIA Adresă(e) Str. G. Enescu Nr. 10, 400305 CLUJ_NAPOCA Telefon(oane) 0264.420531, 0745820731 Fax(uri) E-mail(uri) ioanatanasescu@usamvcluj.ro,

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Tatu, Cristian Ionuț Adresă(e) 74, sos. Colentina, 021188, Sector 2, București, România Telefon(oane) Mobil: 0721.227.397 Fax(uri) E-mail(uri)

Mai mult

Microsoft Word - Anexa nr 3_Marin

Microsoft Word - Anexa nr 3_Marin Activităţi administrative şi de reprezentare instituţională în folosul facultăţii și al Academiei de Studii Economice din Bucureşti Anexa nr. 3 Categoria Activitatea Punctaj Punctaj Total Participarea

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume ORMENIŞAN ALINA Adresă(e) Calea Sighişoarei nr. 28/1, Târgu Mureş, Jud. Mureş, România Telefon(oane) Mobil: (40) 741248373 Fax(uri) E-mail(uri)

Mai mult

Curriculum Vitae PANCO Tatiana INFORMAŢII PERSONALE Nume, prenume Adresă(e) Telefon(oane) (uri) Naţionalitatea Data naşterii Sexul LOCUL DE MUNC

Curriculum Vitae PANCO Tatiana INFORMAŢII PERSONALE Nume, prenume Adresă(e) Telefon(oane)  (uri) Naţionalitatea Data naşterii Sexul LOCUL DE MUNC INFORMAŢII PERSONALE Nume, prenume Adresă(e) Telefon(oane) E-mail(uri) Naţionalitatea Data naşterii Sexul LOCUL DE MUNCĂ VIZAT / DOMENIUL OCUPAŢIONAL EXPERIENŢA PROFESIONALĂ Activităţi şi responsabilităţi

Mai mult

* NOTE

* NOTE Curriculum vitae Europass INFORMATII PERSONALE Nume, prenume Adresa NEN, MADLENA Bvd. George Cosbuc nr. 39-49, Bucuresti, Romania Telefon fix +40 (0) 21 3354665 Telefon mobil E-mail madlenanen@yahoo.com,

Mai mult

Curriculum Vitae Europass Informatii personale Nume / Prenume Bran Simion Nationalitate(-ati) Romana Experienta profesionala Perioada Functia sau post

Curriculum Vitae Europass Informatii personale Nume / Prenume Bran Simion Nationalitate(-ati) Romana Experienta profesionala Perioada Functia sau post Curriculum Vitae Europass Informatii personale Nume / Prenume ran Simion Nationalitate(-ati) Romana Experienta profesionala 03 prezent Conferentiar, Doctor in Stiinte Medicale Disciplina Chirurgie si Implantologie

Mai mult

Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE NEAGOE NINA-IONELA Sexul feminin Data nașterii 09/07/1971 Naționalitatea română LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE CA

Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE NEAGOE NINA-IONELA Sexul feminin Data nașterii 09/07/1971 Naționalitatea română LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE CA Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE NEAGOE NINA-IONELA Sexul feminin Data nașterii 09/07/1971 Naționalitatea română LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ POZIŢIA LOCUL DE MUNCĂ DORIT STUDIILE PENTRU

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) PETROVICI, Gabriel Alexandru Romana Data naşterii Sex Masculin Locul de muncă

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă Oane (Marinescu), T Camelia Mihaela Şoseaua Mihai Bravu nr. 123-135, bloc D11, scara B, apartament nr. 11, etaj 3, Sector 2, Bucureşti,

Mai mult

CURRICULUM VITAE I. DATE BIOGRAFICE - Numele şi prenumele: Istrătoaie Manuela Lavinia - Data naşterii: 18 martie Locul naşterii: Craiova, judeţ

CURRICULUM VITAE I. DATE BIOGRAFICE - Numele şi prenumele: Istrătoaie Manuela Lavinia - Data naşterii: 18 martie Locul naşterii: Craiova, judeţ CURRICULUM VITAE I. DATE BIOGRAFICE - Numele şi prenumele: Istrătoaie Manuela Lavinia - Data naşterii: 18 martie 1976 - Locul naşterii: Craiova, judeţul Dolj - Domiciliul: Craiova - Naţionalitatea: română

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Costea Radu Virgil Adresă(e) Telefon(oane) Mobil: Fax(uri) (

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Costea Radu Virgil Adresă(e) Telefon(oane) Mobil: Fax(uri)  ( Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) 0213180760 Mobil: 0722348368 Fax(uri) E-mail(uri) rcostea2000@yahoo.com Naţionalitate(-tăţi) Română Data naşterii 14.08.1960

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Ráduly-Zörgő Eva-Ileana Adresă(e) Str. Republicii nr. 43/3, Cluj-Napoca , Telefon(

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Ráduly-Zörgő Eva-Ileana Adresă(e) Str. Republicii nr. 43/3, Cluj-Napoca , Telefon( Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Ráduly-Zörgő Eva-Ileana Adresă(e) Str. Republicii nr. 43/3, Cluj-Napoca 400015, Telefon(oane) 0264 596505 Mobil: 0744 93 14 64 Fax(uri) - E-mail(uri)

Mai mult