Instrucţiuni de asamblare USCĂTOARELE DE CEREALE ANTTI M06 3W CAPETELE CANALELOR DE AER 0,5 M (ro) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 FI Ka

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Instrucţiuni de asamblare USCĂTOARELE DE CEREALE ANTTI M06 3W CAPETELE CANALELOR DE AER 0,5 M (ro) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 FI Ka"

Transcriere

1 Instrucţiuni de asamblare USCĂTOARELE DE CEREALE ANTTI M06 W CAPETELE CANALELOR DE AER 0, M 00 (ro) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie FI-0 Kanunki, Salo Tel

2 Obturatoare pentru rânduri de conducte W (A0)... Racorduri pentru conducte de aer: Ø 000 mm, Ø 00 mm, Ø 60 mm... Asamblarea capătului canalului de aer... Capătul canalului de aer 0, W (A06) piesa centrală B... 0 Capătul canalului de aer 0, W (A06) capătul de retur B... Capătul canalului de aer 0, W (A0) obturatorul inferior B... 6 Capătul canalului de aer 0, W (A00) obturatorul superior B... Capătul canalului de aer 0, W (A0) obturatorul de canal B... 0 Capătul canalului de aer 0, W (A06) piesa inferioară/piesa superioară L, Ø 00 mm... 6 Capătul canalului de aer 0, W (A) piesa centrală S, Ø 000 mm... 0 Capătul canalului de aer 0, W (A6) piesa inferioară/piesa superioară L, Ø 000 mm... Capătul canalului de aer 0, W (A) piesa inferioară/piesa superioară L, Ø 00 mm... Capătul canalului de aer W/W/W (A00) piesa centrală L, ø 0 / 000 mm... Capătul canalului de aer 0, (A6) deschidere de aer de schimb în placa inferioară a capătului de retur.. Capătul canalului de aer 0, (A) deschidere de aer de schimb în placa obturatorului... Capătul canalului de aer (A06), trapă de acces placă de capăt... Capete canale de aer 0, (A66) - piese de fixare ventilatorului...

3 Capete pentru canalele de aer W 0, Obturatoare pentru rânduri de conducte A0 A00 obturator superior B A6 piesă inferioară / piesă superioară L Ø 000 mm A piesă centrală S Ø 000 mm A06 piesă inferioară / piesă superioară L Ø 00 mm A0 obturator de canal B A piesă inferioară / piesă superioară L Ø 00 mm A06 capăt de retur B A66 - piese de fixare ventilatorului A06 piesă centrală B A0 obturator inferior B Antti-Teollisuus Oy

4 A6 placă inferioară a capătului de retur, deschidere de aer de schimb A placă obturatoare, deschidere de aer de schimb A06 trapă de acces placă de capăt A00 piesă centrală L, ø 0 / ø000 mm (A0 Ø 0 mm) Racorduri conducte de aer 0 Ø 00 mm / Ø 60 mm A00 Ø 000 mm A0 Ø 000 mm / Ø 00 mm A0 Ø 000 mm / Ø 60 mm Specificaţii pentru capetele cu deschideri ale canalelor de aer D000 (o deschidere la care un racord adecvat pentru conducte de aer poate fi fixat cu şuruburi de către client) Racordurile pentru conducte de aer care corespund întotdeauna specificaţiilor sunt D60 (A0), D00 (A0) şi D000 (A00). Specificaţiile includ piesele adaptoare D000. Racordul de conductă de aer D00/D60 (0) este necesar pentru conectarea conductei D60 la capetele canalelor de aer (A06, A) cu ajutorul manşonului fix D00. Antti-Teollisuus Oy

5 Partea de ieşire Obturatoare pentru rânduri de conducte W (A0) Piese de schimb Partea de intrare 006 Ref. Nr. piesă Denumire Denumire Nr. buc. Nr. schiţă Greutate Grup A OBTURATOR SECŢIUNE WM06 PLACĂ RÂND CONDUCTE H = 0 A-B, 000 A0 OBTURATOR SECŢIUNE WM06 CONDUCTĂ D- A0-C, COLIER CONDUCTĂ DE EVA- M D = CUARE CU ŞURUB ÎN U A0 OBTURATOR SECŢIUNE WM06 INEL DE GHIDARE 6 A0, 000 A0 OBTURATOR SECŢIUNE WM06 PACHET ROATĂ LANŢ A0-B, FIR BLOCARE D DOP DE PLASTIC DBI A OBTURATOR SECŢIUNE WM06 PLACĂ RÂND CONDUCTE H = 0 A-B, 000 Antti-Teollisuus Oy

6 Instalarea obturatoarelor rândurilor de conducte (A0).. Y +. X. Partea de intrare 0 Partea de ieşire Partea de intrare. Antti-Teollisuus Oy

7 Pentru închiderea ambelor rânduri de conducte de aer din secţiune sunt necesare două seturi de piese A0.. Instalarea obturatoarelor pe partea de intrare (pe ambele rânduri de conducte sau, uneori, pe un singur rând) Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referinţă din schiţa pieselor de schimb A0 pentru capătul de canal de aer. Fig.. Selectaţi trei obturatoare cu înălţime de 0 mm pentru rândul de conducte de aer de pe partea de intrare. Fixaţi patru coliere cu şuruburi în U pe flanşele tuturor obturatoarelor. Nu strângeţi complet piuliţele colierelor, pentru a permite deplasarea obturatoarelor pe conducte. Introduceţi o conductă prin cele două coliere cu şuruburi în U şi într-unul dintre obturatoare. Amplasaţi conducta astfel încât capătul acesteia să rămână vizibil prin colierele cu şuruburi în U din centrul obturatorului. Fig.. Introduceţi o altă conductă în obturator, din cealaltă parte, prin colierele cu şuruburi în U. Lipiţi această conductă de capătul conductei instalate la pasul. Introduceţi pe conductă două inele de ghidare. Fig.., Presaţi pe conductă un alt obturator, împreună cu colierele cu şurub în U ale acestuia. Amplasaţi obturatorul pe conductă astfel încât între inelele de ghidare să există un spaţiu liber de minimum mm. * Repetaţi paşii descrişi în schiţele - până la instalarea tuturor celor trei obturatoare din configuraţie. Reţineţi că între celelalte obturatoare (schiţa detaliată Y) trebuie instalat un singur inel de ghidare. Fig.. Instalaţi ansamblul realizat conform schiţelor - pe rândul superior de conducte din partea de intrare a secţiunii. Introduceţi axul ansamblului prin orificiile de Ø 0 mm din placa laterală şi picior. Scoateţi cele două şuruburi de la îmbinarea centrală a plăcilor de capăt ale secţiunii, de la inelele de ghidare. Amplasaţi cele două inele de ghidare pe cele două părţi ale îmbinării şi introduceţi din nou şuruburile (schiţa detaliată X). Introduceţi cea de-a patra conductă prin placa laterală şi piciorul secţiunii, în colierele cu şurub în U ale obturatorului. Lipiţi conducta din partea opusă a secţiunii de conducta aflată deja în poziţie. * Deplasaţi obturatoarele în poziţiile corecte pe ax. Asiguraţi-vă că fantele şi orificiile din obturatoare se află în dreptul capetelor şuruburilor. Rotiţi obturatorul într-o poziţie aflată între cea superioară şi cea inferioară. Asiguraţi-vă că, după reglare, capetele conductelor rămân în contact. Aliniaţi obturatoarele şi strângeţi piuliţele colierelor cu şurub în U. Amplasaţi roata lanţului pe axul obturatorului. Introduceţi mai întâi pe ax ghidajul lanţului şi apoi roata lanţului. Nu strângeţi complet în acest moment piuliţele colierelor cu şurub în U. Fig.. * Instalaţi obturatoarele cu înălţimea de 0 mm pe rândul inferior de conducte de pe partea de intrare a secţiunii.. Instalarea obturatoarelor pe partea de ieşire (pe ambele rânduri de conducte sau, uneori, pe un singur rând) * Instalaţi obturatoarele cu înălţimea de 0 mm pe rândul superior de conducte de pe partea de ieşire. Instalaţi obturatoarele cu înălţimea de 0 mm pe rândul inferior. Antti-Teollisuus Oy

8 Racorduri pentru conducte de aer: Ø 000 mm, Ø 00 mm, Ø 60 mm 0060 Ref. Nr. piesă Denumire Denumire Nr. buc. Nr. schiţă Greutate Grup A00 MANŞON CONDUCTĂ DE D000X0 A00, 00 AER A0 CONDUCTĂ AER WM06 ADAPTOR D000/D00 A0,0 000 A0 CONDUCTĂ AER WM06 ADAPTOR D000/D60 A0, 000 Conectarea racordului conductei de aer la capătul canalului de aer / / Selectaţi racordul conductei de aer în funcţie de dimensiunea sistemului de conducte de aer (000 mm / 00 mm / 60 mm). Fixaţi o bandă de etanşare pe flanşa racordului conductei de aer. Fixaţi banda de etanşare pe interiorul rândului de orificii pentru şuruburi de pe flanşa racordului. Fixaţi racordul la capătul canalului de aer folosind şuruburi autofiletante (,, buc.). Antti-Teollisuus Oy

9 Asamblarea capătului canalului de aer. b. () a.. Schiţă cu principiul de configurare şi instalare a capătului canalului de aer Piese Asamblaţi plăcile de capăt ale capătului canalului de aer conform instrucţiunilor furnizate separat pentru fiecare capăt de canal de aer. Dacă ansamblul include un obturator inferior sau superior, asamblaţi-l separat. (, ) Scoateţi şuruburile şi piuliţele ( buc.) din secţiune (de la punctul de fixare al suportului drept al capătului canalului de aer). Aceasta numai în cazul în care capătul canalului de aer care va fi instalat include un suport drept. Fig. b. Fixaţi benzi de etanşare pe flanşele de fixare ale plăcilor laterale (piesele ) care vor fi fixate pe secţiunea de uscare. Lipiţi plăcile laterale de capetele secţiunii., Fixaţi plăcile laterale folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, buc./placă laterală). Lipiţi subansamblul obturatorului sau plăcii laterale, după caz, de plăcile laterale. Poziţionaţi suportul capătului canalului de aer pe aceeaşi parte cu îmbinarea centrală a secţiunii de uscare. Conectaţi ansamblurile realizate în etapa la (secţiune şi) plăcile laterale. Fixaţi pe secţiune suporturile drepte ale capătului canalului de aer. * Verificaţi îmbinările şi forma dreptunghiulară a capătului canalului de aer. Strângeţi toate şuruburile. Antti-Teollisuus Oy

10 Capătul canalului de aer 0, W (A06) piesa centrală B Piese de schimb 6 (.). (.) 6 (.) (.) (.) (.) 6 (.) 6 (, ). (.) 0060 Ref. Nr. piesă Denumire Denumire Nr. buc. Nr. schiţă Greutate Grup A06 CAPĂT CANAL AER WM06 0, PLACĂ LATERALĂ A06, 000 A06 SECŢIUNEA SUPERIOARĂ/CAPĂT PLACĂ DE CAPĂT A06-A,6 000 CANAL DE AER A0660 CAPĂT CANAL AER WM06 0, SUPORT DREPT A0660-A 0, 000 A00 SECŢIUNEA SUPERIOARĂ WM06 SUPORTURI A00-B, 000 VERTICALE PL 00 ŞURUB CU CAP HEXAGONAL ZN, 6 AM DIN PIULIŢĂ ZN M DIN BANDĂ ETANŞARE 0 MAPA, Antti-Teollisuus Oy

11 Asamblarea capătului canalului de aer A06. Asamblarea plăcilor de capăt pentru capătul canalului de aer Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referinţă din schiţa pieselor de schimb A06 pentru capătul de canal de aer. Vă recomandăm să asamblaţi capătul canalului de aer pe o suprafaţă dreaptă. Astfel, vă veţi asigura că ansamblul canalului de aer este drept la rândul său. (.) Fixaţi benzi de etanşare pe flanşele celor trei plăci de capăt (piesele ) care vor fi asamblate. Fixaţi benzile de etanşare pe interiorul rândului de orificii pentru şuruburi de pe flanşe (a se vedea schiţa detaliată ). Amplasaţi suporturile verticale între plăcile de capăt. Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora benzile de etanşare în timp ce instalaţi suportul vertical., 6 Fixaţi plăcile de capăt şi suporturile verticale folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, + buc.). Instalaţi suporturile drepte ale capătului canalului de aer în suporturile verticale (piesele ). Căutaţi în schiţă poziţia corectă a suporturilor., 6 Fixaţi suporturile folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, buc./suport). (.) Fixaţi benzi de etanşare pe flanşele de capăt ale ansamblului plăcilor de capăt. Fixaţi benzile de etanşare pe interiorul rândului de orificii pentru şuruburi de pe flanşe (a se vedea schiţa detaliată ).. Asamblarea capătului canalului de aer (.) Fixaţi benzi de etanşare pe flanşele de fixare ale plăcilor laterale (piesele ) care vor fi fixate pe secţiunea de uscare. Fixaţi benzi de etanşare pe interiorul rândurilor de orificii pentru şuruburi (a se vedea schiţa ). Lipiţi plăcile laterale de capetele secţiunii. Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora benzile de etanşare în timp ce instalaţi plăcile laterale., 6 Fixaţi plăcile laterale folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, buc./placă laterală). () Introduceţi ansamblul realizat în etapa între plăcile laterale. Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora benzile de etanşare în timp ce deplasaţi ansamblurile., 6 Fixaţi ansamblul realizat în etapa folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, + buc.)., 6 Fixaţi suporturile drepte ale capătului canalului de aer pe secţiune folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, buc./suport). Consultaţi schiţa detaliată. * Verificaţi îmbinările şi forma dreptunghiulară a capătului canalului de aer. Strângeţi toate şuruburile. Antti-Teollisuus Oy

12 Capătul canalului de aer 0, W (A06) capătul de retur B Piese de schimb Ref. Nr. piesă Denumire Denumire Nr. buc. Nr. schiţă Greutate Grup A06 CAPĂT CANAL AER WM06 0, PLACĂ LATERALĂ CAPĂT A06 6, 000 RETUR A06 CAPĂT CANAL AER WM06 0, PLACĂ DE CAPĂT RETUR A06-A,6 000 A06 CAPĂT CANAL AER WM06 0, PLACĂ INFERIOARĂ A06-A,6 000 CAPĂT RETUR 06 PLACĂ LATERALĂ SECŢIUNE CANAL AER TRAPĂ MEGA -A CAPAC SECŢIUNE SUPERIOARĂ SUPORT S66-A ŞURUB CU CAP HEXAGONAL ZN, AM DIN ŞURUB CU CAP HEXAGONAL ZN, 6 AM DIN PIULIŢĂ ZN M DIN BANDĂ ETANŞARE 0 MAPA Antti-Teollisuus Oy

13 Asamblarea capătului canalului de aer A06. Asamblarea plăcilor de capăt pentru capătul canalului de aer Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referinţă din schiţa pieselor de schimb A06 pentru capătul de canal de aer. Vă recomandăm să asamblaţi capătul canalului de aer pe o suprafaţă dreaptă. Astfel, vă veţi asigura că ansamblul canalului de aer este drept la rândul său. (.) Fixaţi benzi de etanşare pe ambele flanşe de capăt ale uneia dintre plăcile de capăt (piesa ). (.) Fixaţi o bandă de etanşare pe o flanşă de capăt a două dintre plăcile de capăt (piesele ). Fixaţi banda de etanşare pe interiorul rândului de orificii pentru şuruburi de pe flanşă (a se vedea schiţa detaliată ). Lipiţi flanşele de capăt ale plăcilor de capăt una de cealaltă. Între flanşe se va afla o singură bandă de etanşare. Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora banda de etanşare în timp ce instalaţi placa de capăt., Fixaţi plăcile de capăt folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, + buc.). (.) Fixaţi benzi de etanşare pe flanşele superioare ale tuturor plăcilor inferioare de la capătul de retur (piesele ). Fixaţi banda de etanşare pe interiorul rândului de orificii pentru şuruburi de pe flanşă (a se vedea schiţa detaliată ). (.) Fixaţi benzi de etanşare pe ambele flanşe de capăt ale uneia dintre plăcile inferioare ale capătului de retur (piesele ). (.) Fixaţi benzi de etanşare pe câte o flanşă de capăt de pe două alte plăci inferioare ale capătului de retur (piesele ). Fixaţi benzile de etanşare pe interiorul rândului de orificii pentru şuruburi de pe flanşă (a se vedea schiţa detaliată ). Fixaţi plăcile inferioare ale capătului de retur pe rândurile de orificii din centrul plăcilor de capăt (piesele ). Între flanşele centrale ale plăcilor inferioare ale capătului de retur se va afla o singură bandă de etanşare., Fixaţi plăcile inferioare ale capătului de retur pe plăcile de capăt folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, buc./placă inferioară). Capetele şuruburilor trebuie să se afle pe partea cu plăcile inferioare ale capătului de retur., Conectaţi plăcile inferioare ale capătului de retur folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, buc.). (6.) Fixaţi benzi de etanşare pe flanşele inferioare ale tuturor plăcilor inferioare ale capătului de retur (piesele ). Fixaţi benzile de etanşare pe interiorul rândului de orificii pentru şuruburi de pe flanşă (a se vedea schiţa detaliată ). Consultaţi ilustraţiile acestei etape de pe pagina următoare. Antti-Teollisuus Oy

14 .. () (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (6.) (.) (.) (.) (6.) (.). ( /.) (.) (6.) () (6.) Asamblarea capătului canalului de aer A06, continuare. Asamblarea capătului canalului de aer (.) Fixaţi benzi de etanşare pe flanşele de fixare ale plăcilor laterale (piesele ) care vor fi fixate pe secţiunea de uscare. Fixaţi benzile de etanşare pe interiorul rândurilor de orificii pentru şuruburi. Lipiţi plăcile laterale de capetele secţiunii. Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora benzile de etanşare în timp ce instalaţi plăcile laterale., Fixaţi plăcile laterale folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, buc./placă laterală). () Introduceţi ansamblul realizat în etapa între plăcile laterale. Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora benzile de etanşare în timp ce deplasaţi ansamblurile., Fixaţi ansamblul realizat în etapa pe plăcile laterale folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, + buc.)., Fixaţi plăcile inferioare ale capătului de retur pe plăcile laterale folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, 6 buc./placă laterală). >>> Antti-Teollisuus Oy

15 . (.) (.) () Partea de ieşire, Conectaţi plăcile inferioare ale capătului de retur la secţiune folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, buc.). * Verificaţi îmbinările şi forma dreptunghiulară a capătului canalului de aer. Strângeţi toate şuruburile. Reţineţi că piesele şi sunt deja ataşate la piesele. Antti-Teollisuus Oy

16 Capătul canalului de aer 0, W (A0) obturatorul inferior B Piese de schimb () 0. 0 () Ref. Nr. piesă Denumire Denumire Nr. buc. Nr. schiţă Greutate Grup A06 CAPĂT CANAL AER WM06 0, TRAPĂ CURĂŢARE A06, 000 OBTURATOR A06 CAPĂT CANAL AER WM06 0, BANDĂ COLŢ A06-A 0, OBTURATOR D S SUPORT TRAPĂ 6-B ŞURUB CU CAP HEXAGONAL ZN, 0 0 AM DIN PIULIŢĂ ZN M0 DIN PIULIŢĂ FLUTURE ZN M0 DIN ŞURUB CU CAP HEXAGONAL ZN, 6 AM DIN PIULIŢĂ ZN M DIN BANDĂ ETANŞARE 0 MAPA MASTIC ETANŞARE/ADEZIV GRI 0 ML 600 Antti-Teollisuus Oy

17 Instalarea obturatorului inferior A0 pentru capătul canalului de aer. Conectarea obturatoarelor la colţare Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referinţă din schiţa pieselor de schimb A0 pentru obturatorul inferior. * Aplicaţi mastic de etanşare pe exteriorul ambelor flanşe de capăt (piesele ). Aplicaţi mastic de etanşare pe interiorul rândurilor de orificii pentru şuruburi de pe suporturi (a se vedea schiţa detaliată ). Încercaţi să aplicaţi masticul într-un cordon continuu şi cât mai uniform posibil., Conectaţi obturatoarele unele la celelalte folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, buc./îmbinare). Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora masticul de etanşare în timp ce conectaţi obturatoarele. Fixaţi colţare pe flanşele de la capetele exterioare ale ansamblului de obturare. Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora masticul de etanşare în timp ce instalaţi colţarele., Fixaţi-le folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, buc./colţar). 0 Fixaţi benzi de etanşare pe suprafeţele superioare ale ansamblurilor obturator/colţar. Fixaţi benzi de etanşare pe interiorul rândurilor de orificii pentru şuruburi de pe obturatoare (a se vedea schiţa detaliată ). Fixaţi benzi de etanşare pe interiorul rândurilor de orificii pentru şuruburi de pe colţare (a se vedea schiţa detaliată ).. Fixarea obturatorului pe partea inferioară a capătului canalului de aer Piese Consultaţi schiţa de instalare de mai jos pentru obturatorul inferior A0 pe capătul canalului de aer. () Lipiţi ansamblul de flanşele de pe partea inferioară a capătului canalului de aer. Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora benzile de etanşare în timp ce instalaţi placa. Căutaţi în schiţa detaliată poziţia corectă a ansamblului., 6 Fixaţi obturatorul folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, 6 buc.). Notă! Nu instalaţi şuruburile de pe cealaltă latură lungă (Y) înainte de asamblarea uscătorului. Y. () Antti-Teollisuus Oy

18 Capătul canalului de aer 0, W (A00) obturatorul superior B Piese de schimb.. (). () 000 Ref. Nr. piesă Denumire Denumire Nr. buc. Nr. schiţă Greutate Grup A066 CAPĂT CANAL AER WM06 0, OBTURATOR A066 6, 000 A06 CAPĂT CANAL AER WM06 0, BANDĂ COLŢ A06-A 0, ŞURUB CU CAP HEXAGONAL ZN, 6 AM DIN PIULIŢĂ ZN M DIN BANDĂ ETANŞARE 0 MAPA MASTIC ETANŞARE/ADEZIV GRI 0 ML 600 Antti-Teollisuus Oy

19 Instalarea obturatorului superior A00 pentru capătul canalului de aer. Conectarea obturatoarelor la colţare Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referinţă din schiţa pieselor de schimb A00 pentru obturatorul superior. * Aplicaţi mastic de etanşare pe exteriorul ambelor flanşe de capăt (piesele ). Aplicaţi mastic de etanşare pe exteriorul rândurilor de orificii pentru şuruburi de pe suporturi (a se vedea schiţa detaliată ). Încercaţi să aplicaţi masticul într-un cordon continuu şi cât mai uniform posibil., Conectaţi obturatoarele unele la celelalte folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, buc./îmbinare). Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora masticul de etanşare în timp ce conectaţi obturatoarele. Fixaţi colţare pe flanşele de la capetele exterioare ale ansamblului de obturare. Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora masticul de etanşare în timp ce instalaţi colţarele., Fixaţi-le folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, buc./colţar). Fixaţi benzi de etanşare pe suprafeţele inferioare ale ansamblurilor obturator/colţar (asamblate în etapa ). Fixaţi benzi de etanşare pe interiorul rândurilor de orificii pentru şuruburi de pe obturatoare (a se vedea schiţa detaliată ). Fixaţi benzi de etanşare pe interiorul rândurilor de orificii pentru şuruburi de pe colţare (a se vedea schiţa detaliată ).. Fixarea obturatorului pe partea superioară a capătului canalului de aer Piese Consultaţi schiţa de instalare de mai jos pentru obturatorul superior A00 pe capătul canalului de aer. () Lipiţi ansamblul de flanşele de pe partea superioară a capătului canalului de aer. Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora benzile de etanşare în timp ce instalaţi placa. Căutaţi în schiţa detaliată X poziţia corectă a ansamblului., Fixaţi obturatorul folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, 6 buc.). Notă! Nu instalaţi şuruburile de pe cealaltă latură lungă (Y) înainte de asamblarea uscătorului. () Y X X Antti-Teollisuus Oy

20 Capătul canalului de aer 0, W (A0) obturatorul de canal B Piese de schimb Piesele 6 şi elementele de etanşare ale acestora sunt instalate numai dacă acest ansamblu reprezintă partea de jos a capătului canalului de aer din uscător. Conform necesităţilor, astupaţi orificiile pentru ax neutilizate din secţiunea de uscare folosind piesele. Antti-Teollisuus Oy

21 00606 Ref. Nr. piesă Denumire Denumire Nr. buc. Nr. schiţă Greutate Grup A06 CAPĂT CANAL AER WM06 0, PLACĂ LATERALĂ A06, 000 A06 CAPĂT CANAL AER WM06 PLACĂ DE CAPĂT CU A06,6 000 OBTURATOR A0660 CAPĂT CANAL AER WM06 0, SUPORT DREPT A0660-A 0, 000 A0 OBTURATOR SECŢIUNE WM06 CONDUCTĂ D- A0-A, A06 CAPĂT CANAL AER WM06 0, BANDĂ COLŢ A06-A 0, 000 A0 OBTURATOR SECŢIUNE WM06 INEL DE GHIDARE A0, 000 A0 OBTURATOR SECŢIUNE WM06 EXTENSIE CONDUCTĂ A0 0, 000 D ŞURUB CU CAP HEXAGONAL ZN, 6 AM DIN PIULIŢĂ NYLOC ZN M6 DIN 0 00 ROATĂ LANŢ PLASTIC SKANDIA PDREV 0 00 A00 SECŢIUNEA SUPERIOARĂ WM06 SUPORTURI VERTICALE PL A00-B, FIR BLOCARE D A0 CAPĂT CANAL AER WM06 ANSAMBLU OBTURATOR A0,0 000 ROTATIV ŞURUB CU CAP HEXAGONAL ZN, 6 AM DIN PIULIŢĂ ZN M DIN CABLU D/D MM PLASTIC P BANDĂ ETANŞARE 0 MAPA ŞAIBĂ ZN M DIN ŞAIBĂ AISI PL, D/,, DOP DE PLASTIC DBI ŞURUB CU URECHE MX ARC RAPEL X 0 0,0 Asamblarea capătului canalului de aer A0 Vă recomandăm să asamblaţi capătul canalului de aer pe o suprafaţă dreaptă. Astfel, vă veţi asigura că ansamblul canalului de aer este drept la rândul său.. Asamblarea plăcilor de capăt pentru capătul canalului de aer Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referinţă din schiţa pieselor de schimb A0 pentru capătul de canal de aer. Consultaţi ilustraţiile acestei etape de pe pagina următoare. 0 (.) Fixaţi benzi de etanşare pe flanşele celor trei plăci de capăt (piesele ) care vor fi asamblate. Fixaţi benzile de etanşare pe interiorul rândului de orificii pentru şuruburi de pe flanşe (a se vedea schiţa detaliată ). Amplasaţi suporturile verticale între plăcile de capăt. Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora benzile de etanşare în timp ce instalaţi suportul vertical. 6, Fixaţi plăcile de capăt şi suporturile verticale folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, buc.). >>> Antti-Teollisuus Oy

22 . 0 (.) 0 (.) 0 (.) 6 0 (.) 0 (.) 0. (.) 0 (. &.) 6 () 6. 6 () 0 (.) 0 (.). 0 (.) (.) (.) 0 (.) 6. Antti-Teollisuus Oy

23 Instalaţi suporturile drepte ale capătului canalului de aer în suporturile verticale (piesele ). Căutaţi în schiţă poziţia corectă a suporturilor. 6, Fixaţi suporturile folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, buc.). Conectaţi ansamblurile obturatoarelor (piesele ) la orificiile ansamblului plăcii de capăt. 6, Fixaţi obturatoarele folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, 6 buc./obturator). 6,, Conectaţi obturatoarele unele la celelalte folosind şuruburi, şaibe şi piuliţe (M 6). Instalaţi câte două şaibe M0 pe fiecare dintre cele două şuruburi dintre obturatoare. 0 (.) Fixaţi benzi de etanşare pe flanşele de capăt ale plăcii de capăt (piesele îmbinate). Fixaţi benzile de etanşare pe interiorul rândului de orificii pentru şuruburi de pe flanşe (a se vedea schiţa detaliată ).. Fixarea pe secţiune a plăcilor laterale ale capătului canalului de aer 0 (.) Fixaţi benzi de etanşare pe flanşele de fixare ale plăcilor laterale (piesele ) care vor fi fixate pe secţiunea de uscare. Fixaţi benzile de etanşare pe interiorul rândurilor de orificii pentru şuruburi. Lipiţi plăcile laterale de capetele secţiunii. Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora benzile de etanşare în timp ce instalaţi plăcile laterale. 6, Fixaţi plăcile laterale folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, buc./placă laterală). () Introduceţi ansamblul realizat în etapa între plăcile laterale. Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora benzile de etanşare în timp ce deplasaţi ansamblurile. 6, Fixaţi ansamblul realizat în etapa folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, + buc.). 6, Fixaţi suportul drept pentru capătul canalului de aer pe secţiune folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, buc.). Consultaţi schiţa detaliată. Instalaţi colţarele (piesele 6) numai dacă acest ansamblu reprezintă partea de jos a capătului canalului de aer din uscător. 0 (.) Fixaţi benzi de etanşare pe flanşele colţarelor (piesele 6). Fixaţi benzi de etanşare pe interiorul rândurilor de orificii pentru şuruburi (a se vedea schiţa ). 6 Fixaţi colţarele pe flanşele inferioare ale ambelor plăci laterale. 6, Fixaţi colţarele folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, + buc.). * Verificaţi îmbinările şi forma dreptunghiulară a capătului canalului de aer. Strângeţi toate şuruburile. >>> Antti-Teollisuus Oy

24 X A. 0 A - A mm Ø 6 mm. Antti-Teollisuus Oy

25 . Instalarea arborelui de acţionare a obturatoarelor Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referinţă din schiţa pieselor de schimb A0 pentru capătul de canal de aer. Fig.. Conectaţi cele trei conducte (piesele ) utilizând conductele de extensie., 0 Fixaţi îmbinările folosind două şuruburi şi piuliţe Nyloc (M6 ). Împingeţi pe conducte două inele de ghidare pentru arbore înainte de a instala şuruburile la îmbinări. Conectaţi conducta de extensie la acelaşi capăt al conductei la care aţi introdus ultimul inel de ghidare., 0 Fixaţi conducta de extensie folosind şuruburi şi piuliţe Nyloc (M6 ). Introduceţi şaiba (D/,) pe conductă, la celălalt capăt al acesteia. Fig.. () Introduceţi arborele, asamblat conform schiţei, în orificiile inferioare de Ø, mm de pe plăcile laterale ale secţiunii. Scoateţi cele două şuruburi de la îmbinarea centrală a plăcilor de capăt ale secţiunii, de la inelele de ghidare. Lipiţi inelul de ghidare de flanşele plăcilor de capăt şi reintroduceţi şuruburile. Introduceţi o altă şaibă (D/,) pe conducta arborelui. Introduceţi cea de-a patra conductă prin placa laterală şi piciorul secţiunii, în conducta de extensie a arborelui asamblat., 0 Fixaţi îmbinarea conductei arborelui folosind şurubul şi piuliţa Nyloc (M6 ). Fig.. * Centraţi conducta arborelui în raport cu flanşele laterale ale secţiunii. * Lipiţi şaibele (piesele ) de flanşele laterale ale secţiunii. * Realizaţi câte un orificiu de Ø 6 mm prin conducta arborelui, la distanţa de 6 mm de suprafaţa fiecăreia dintre şaibe., 0 Introduceţi şuruburi în aceste orificii şi fixaţi-le cu piuliţe Nyloc (M6 ). Amplasaţi unitatea roţii lanţului pe arborele de acţionare a obturatoarelor. Nu strângeţi complet în acest moment piuliţele colierelor cu şurub în U. * Instalaţi capătul canalului de aer în secţiune urmând instrucţiunile de la punctul Conectarea capătului asamblat al canalului de aer la secţiunea de uscare. Fig.., Fixaţi câte un inel cu ureche pe cele două obturatoare. Fixaţi inelele cu câte două piuliţe (M). Introduceţi un arc de rapel prin ambele şuruburi cu ureche. Instalaţi firele de acţionare a obturatoarelor. Introduceţi firul prin cele două orificii din arbore şi ochiul arcului de rapel pentru a realiza o buclă triunghiulară. (Imaginea X) Amplasaţi inele de fixare a firului pe ambele părţi ale ochiului arcului de rapel. * Tăiaţi firul la distanţa de cca 0 mm de inelul de fixare. Antti-Teollisuus Oy

26 Capătul canalului de aer 0, W (A06) piesa inferioară/piesa superioară L, Ø 00 mm Piese de schimb Ref. Nr. piesă Denumire Denumire Nr. buc. Nr. schiţă Greutate Grup A060 CONDUCTĂ DE AER WM06 0, PIESĂ UNICĂ V D00 A060, 000 A060 CAPĂT CANAL AER WM06 0, PIESĂ UNICĂ V D00 ST A060, 000 A060 CAPĂT CANAL AER WM06 0, PIESĂ UNICĂ V D00 DR A060, 000 A06 CAPĂT CANAL AER WM06 0, PLACĂ LATERALĂ A06, 000 A066 CAPĂT CANAL AER WM06 0, OBTURATOR A066 6, A06 SECŢIUNEA SUPERIOARĂ/CAPĂT PLACĂ DE CAPĂT A06-A,6 000 CANAL DE AER A06 CAPĂT CANAL AER WM06 0, BANDĂ COLŢ A06-A 0, 000 A0660 CAPĂT CANAL AER WM06 0, SUPORT DREPT A0660-A 0, 000 A00 SECŢIUNEA SUPERIOARĂ WM06 SUPORTURI VERTICALE PL A00-B, ŞURUB CU CAP HEXAGONAL ZN, 6 AM DIN PIULIŢĂ ZN M DIN BANDĂ ETANŞARE 0 MAPA A0 CONDUCTĂ DE AER WM06 0, TRAPĂ CURĂŢARE PLACĂ LATERALĂ A0, 000 Antti-Teollisuus Oy

27 Asamblarea capătului canalului de aer A06 Vă recomandăm să asamblaţi capătul canalului de aer pe o suprafaţă dreaptă. Astfel, vă veţi asigura că ansamblul canalului de aer este drept la rândul său.. 0 (.). (.) 6 (.) (.) (, ). (.) (.) 6 (.) 0 ( /, 6). Asamblarea plăcilor de capăt pentru capătul canalului de aer Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referinţă din schiţa pieselor de schimb A06 pentru capătul de canal de aer. (.) Fixaţi benzi de etanşare pe flanşele de capăt ale celor două plăci diagonale de capăt (piesele şi ). Fixaţi benzile de etanşare pe interiorul rândurilor de orificii pentru şuruburi de pe flanşe (a se vedea schiţa detaliată ). (.) Fixaţi o bandă de etanşare pe una dintre suprafeţele oblice ale flanşei de pe plăcile diagonale de capăt (piesele şi ). Fixaţi banda de etanşare pe interiorul rândului de orificii pentru şuruburi de pe flanşă (a se vedea schiţa detaliată ). (.) Fixaţi benzi de etanşare pe flanşele de capăt ale plăcilor de capăt (piesele 6). Fixaţi benzile de etanşare pe interiorul rândului de orificii pentru şuruburi de pe flanşe (a se vedea schiţa detaliată ). 0, Fixaţi îmbinarea plăcilor diagonale de capăt ( şi ) folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, buc.). Amplasaţi suporturi verticale între plăcile de capăt şi placa capătului diagonal de pe partea dreaptă. Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora benzile de etanşare în timp ce instalaţi suportul vertical. 0, Fixaţi plăcile de capăt şi suporturile verticale pe capătul diagonal folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, buc.). Instalaţi suporturile drepte ale capătului canalului de aer în suporturile verticale (piesele ). Căutaţi în schiţă poziţia corectă a suportului. 0, Fixaţi suporturile folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, buc./suport). >>> Antti-Teollisuus Oy

28 . (.) (.) (.). () (.). () (.) (.) (6.). (6.) () 6. 0 (). (). 0 () 0 (.) (.). 0 (.) 0 () Antti-Teollisuus Oy

29 . Asamblarea obturatorului pentru capătul canalului de aer (.) Fixaţi benzi de etanşare pe suprafaţa superioară a plăcii obturatorului cu deschiderea rotundă (piesa ), la capătul diagonal. Fixaţi benzile de etanşare pe interiorul rândului de orificii pentru şuruburi de pe flanşe (a se vedea schiţa detaliată ). Extindeţi benzile de etanşare pe interiorul flanşelor verticale ale plăcii obturatorului (a se vedea schiţa detaliată ). (.) Fixaţi benzi de etanşare pe flanşele colţarelor (piesele ). Fixaţi benzi de etanşare pe interiorul rândurilor de orificii pentru şuruburi (a se vedea schiţa ). (6.) Fixaţi benzi de etanşare pe flanşele de la celălalt capăt al plăcilor obturatorului (piesele ). Fixaţi benzile de etanşare pe interiorul rândurilor de orificii pentru şuruburi. (Consultaţi schiţa detaliată 6.) Instalaţi plăcile obturatorului (piesele ) cu flanşele centrale ale acestora poziţionate faţă în faţă. Lipiţi plăcile obturatorului (piesele ) de una dintre flanşele de capăt ale plăcii mari a obturatorului (piesa ). 0, Fixaţi plăcile folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, buc./îmbinare). (.) Fixaţi o bandă de etanşare pe suprafaţa superioară a plăcilor obturatorului (piesele ). Fixaţi benzile de etanşare pe interiorul rândurilor de orificii pentru şuruburi. (Consultaţi schiţa detaliată.) Instalaţi colţare pe ambele flanşe de capăt ale ansamblurilor plăcilor obturatorului. 0, Fixaţi colţarele folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, + buc.).. Asamblarea capătului canalului de aer (.) Fixaţi benzi de etanşare pe flanşele plăcilor laterale (piesele şi ). Fixaţi benzile de etanşare pe interiorul rândurilor de orificii pentru şuruburi., Lipiţi plăcile laterale de capetele secţiunii. Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora benzile de etanşare în timp ce instalaţi plăcile laterale. 0, Fixaţi plăcile laterale folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, buc./placă laterală). (.) Fixaţi o bandă de etanşare pe latura lungă a ansamblului montat în etapa. Fixaţi benzile de etanşare pe interiorul rândului de orificii pentru şuruburi. () Introduceţi ansamblul realizat în etapa sub marginea secţiunii. Aliniaţi orificiile pentru şuruburi. Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora benzile de etanşare în timp ce deplasaţi ansamblurile. 0, Fixaţi piesa pe secţiune şi pe plăcile laterale folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, + + buc.). () Aşezaţi ansamblul realizat în etapa pe ansamblul realizat în etapa, lipit de plăcile laterale. Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora benzile de etanşare în timp ce deplasaţi ansamblurile. 0, Fixaţi ansamblul realizat la etapa folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, buc.). 0, Fixaţi suporturile drepte pentru capătul canalului de aer pe secţiune folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, buc.). Consultaţi schiţa detaliată. * Verificaţi îmbinările şi forma dreptunghiulară a capătului canalului de aer. Strângeţi toate şuruburile. Antti-Teollisuus Oy

30 Capătul canalului de aer 0, W (A) piesa centrală S, Ø 000 mm Piese de schimb (.) (.) ( / ) (.) (.) 6 (.) (.) Ref. Nr. piesă Denumire Denumire Nr. buc. Nr. schiţă Greutate Grup A06 CAPĂT CANAL AER WM06 0, PLACĂ LATERALĂ A06, 000 A0660 CAPĂT CANAL AER WM06 0, SUPORT DREPT A0660-A 0, 000 A00 SECŢIUNEA SUPERIOARĂ WM06 SUPORTURI VERTICALE PL A00-B, 000 A06 SECŢIUNEA SUPERIOARĂ/CAPĂT PLACĂ DE CAPĂT A06-A,6 000 CANAL DE AER A0 CAPĂT CANAL AER WM06 ATAŞAMENT ŞURUB CAPĂT A0-B, 000 D ŞURUB CU CAP HEXAGONAL ZN, 6 AM DIN PIULIŢĂ ZN M DIN ŞURUB AUTOFILETANT CU CAP, ZN 0 00 HEXAGONAL 0 BANDĂ ETANŞARE 0 MAPA A CAPĂT CANAL AER WM06 PLACĂ DEFLECTOARE / A,6 000 A CAPĂT CANAL AER WM06 CONECTARE PLACĂ DEFLECTOARE A 0, ŞAIBĂ ZN M DIN 0 00 A0 CONDUCTĂ DE AER WM06 0, TRAPĂ CURĂŢARE PLACĂ LATERALĂ A0, 000 Antti-Teollisuus Oy

31 Asamblarea capătului canalului de aer A. Asamblarea plăcilor de capăt pentru capătul canalului de aer Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referinţă din schiţa pieselor de schimb A pentru capătul de canal de aer. Vă recomandăm să asamblaţi capătul canalului de aer pe o suprafaţă dreaptă. Astfel, vă veţi asigura că ansamblul canalului de aer este drept la rândul său. 0, Fixaţi consolele plăcilor de dispersie la orificiile pentru şuruburi de pe placa de capăt şi apoi fixaţi plăcile de dispersie pe console. 6,, Fixaţi plăcile de dispersare şi consolele folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, + buc.). 6, Fixaţi plăcile de dispersie una la cealaltă folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, buc.). (.) Fixaţi benzi de etanşare pe flanşele de capăt ale ansamblului plăcii de capăt. Fixaţi benzile de etanşare pe interiorul rândurilor de orificii pentru şuruburi de pe flanşe (a se vedea schiţa detaliată). (.) Fixaţi benzi de etanşare pe flanşele de capăt ale plăcii de capăt (piesa ). Amplasaţi suportul vertical între plăcile de capăt. Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora benzile de etanşare în timp ce instalaţi suportul vertical. 6, Fixaţi plăcile de capăt şi suportul vertical folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, buc.). Instalaţi suportul drept al capătului canalului de aer în suportul vertical (piesa ). 6, Fixaţi suportul folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, buc.).. Asamblarea capătului canalului de aer (.) Fixaţi benzi de etanşare pe flanşele de capăt ale plăcilor laterale (piesele şi ). Fixaţi benzile de etanşare pe interiorul rândurilor de orificii pentru şuruburi de pe flanşe (a se vedea schiţa detaliată)., Lipiţi plăcile laterale de capetele secţiunii. Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora benzile de etanşare în timp ce instalaţi plăcile laterale. 6, Fixaţi plăcile laterale folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, buc./placă laterală). () Introduceţi ansamblul realizat în etapa între plăcile laterale. Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora benzile de etanşare în timp ce deplasaţi ansamblurile. 6, Fixaţi ansamblul realizat în etapa folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, + buc.). 6, Fixaţi suportul drept pentru capătul canalului de aer pe secţiune folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, buc.). * Consultaţi punctul Conectarea racordului conductei de aer la capătul canalului de aer. Fixaţi racordul la capătul canalului de aer folosind şuruburi autofiletante (,, buc.). * Verificaţi îmbinările şi forma dreptunghiulară a capătului canalului de aer. Strângeţi toate şuruburile. Antti-Teollisuus Oy

32 Capătul canalului de aer 0, W (A6) piesa inferioară/piesa superioară L, Ø 000 mm Piese de schimb Antti-Teollisuus Oy

33 00606 Ref. Nr. piesă Denumire Denumire Nr. buc. Nr. schiţă Greutate Grup A CAPĂT CANAL AER L WM06 0, OBTURATOR D000 ST A-A 6, 000 A CAPĂT CANAL AER L WM06 0, OBTURATOR D000 DR A-A 6, 000 A066 CAPĂT CANAL AER WM06 0, OBTURATOR A066 6, 000 A06 CAPĂT CANAL AER WM06 0, BANDĂ COLŢ A06-A 0, 000 A06 CAPĂT CANAL AER WM06 0, PLACĂ LATERALĂ A06, A06 SECŢIUNEA SUPERIOARĂ/CAPĂT PLACĂ DE CAPĂT A06-B,6 000 CANAL DE AER A00 SECŢIUNEA SUPERIOARĂ WM06 SUPORTURI VERTICALE PL A00-B, 000 A0660 CAPĂT CANAL AER WM06 0, SUPORT DREPT A0660-A 0, 000 A6 CAPĂT CANAL AER L WM06 0, PIESĂ DIAGONALĂ D000 A6, 000 DREAPTA 0 A6 CAPĂT CANAL AER L WM06 0, CENTRU PIESĂ DIAGONALĂ A6 0, 000 D000 A66 CAPĂT CANAL AER L WM06 0, PIESĂ DIAGONALĂ D000 A66, 000 STÂNGA 00 ŞURUB CU CAP HEXAGONAL ZN, 6 AM DIN PIULIŢĂ ZN M DIN ŞURUB AUTOFILETANT CU CAP, ZN 0 00 HEXAGONAL 0 BANDĂ ETANŞARE 0 MAPA A0 CONDUCTĂ DE AER WM06 0, TRAPĂ CURĂŢARE PLACĂ LATERALĂ A0, 000 Asamblarea capătului canalului de aer A6 Vă recomandăm să asamblaţi capătul canalului de aer pe o suprafaţă dreaptă. Astfel, vă veţi asigura că ansamblul canalului de aer este drept la rândul său.. Asamblarea plăcilor de capăt pentru capătul canalului de aer Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referinţă din schiţa pieselor de schimb A6 pentru capătul de canal de aer. Consultaţi ilustraţiile acestei etape de pe pagina următoare. (.) Fixaţi benzi de etanşare pe ambele flanşe de capăt ale piesei centrale de la capătul diagonal (piesa 0). Fixaţi benzile de etanşare pe interiorul rândului de orificii pentru şuruburi de pe flanşe (a se vedea schiţa detaliată )., 0, Îmbinaţi piesa centrală şi piesele laterale din dreapta şi stânga ale capătului diagonal. Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora benzile de etanşare în timp ce îmbinaţi piesele., Fixaţi îmbinările capătului diagonal ( buc.) folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, + buc.). (.) Fixaţi benzi de etanşare pe flanşele de capăt ale ansamblului plăcilor de capăt, realizat în etapa. Fixaţi benzile de etanşare pe interiorul rândului de orificii pentru şuruburi de pe flanşe (a se vedea schiţa detaliată ). >>> Antti-Teollisuus Oy

34 . (.) (.) 0 (.). (.) (, 0, ) 6 (.) (.).. () (.) (.) (.) (.) (.) (6.) (6.) () (, ) (.). ().. Antti-Teollisuus Oy

35 (.) Fixaţi benzi de etanşare pe flanşele de capăt ale plăcii de capăt (piesa 6). Amplasaţi un suport vertical între piesa diagonală şi placa de capăt. Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora benzile de etanşare în timp ce instalaţi suportul vertical., Fixaţi piesa diagonală, placa de capăt şi suportul vertical folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, buc.). Instalaţi suportul drept al capătului canalului de aer în suportul vertical (piesa )., Fixaţi suportul folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, buc.).. Asamblarea obturatorului pentru capătul canalului de aer, Conectaţi jumătăţile obturatorului., Fixaţi îmbinările ( buc.) plăcilor obturatorului folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, + buc.). (.) Fixaţi benzi de etanşare pe suprafaţa superioară a obturatorului de pe piesa centrală şi pe părţile laterale ale capătului diagonal. Fixaţi benzile de etanşare pe interiorul rândului de orificii pentru şuruburi de pe flanşe (a se vedea schiţa detaliată ). (.) Fixaţi benzi de etanşare pe flanşele colţarelor (piesele ). Fixaţi benzi de etanşare pe interiorul rândurilor de orificii pentru şuruburi (a se vedea schiţa ). (6.) Fixaţi o bandă de etanşare pe una dintre flanşele de capăt şi pe suprafaţa superioară a plăcii obturatorului (piesa ). Fixaţi benzile de etanşare pe interiorul rândurilor de orificii pentru şuruburi. (Consultaţi schiţele detaliate şi.) Lipiţi placa obturatorului (piesa ) pe flanşa de capăt a plăcii mari a obturatorului (piesele şi )., Fixaţi placa folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, buc.). Fixaţi colţare pe flanşele de capăt ale plăcii obturatorului., Fixaţi colţarele ( buc.) folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, + buc.). Antti-Teollisuus Oy

36 . () (.) (.) () 6 (.). Antti-Teollisuus Oy

37 . Asamblarea capătului canalului de aer (.) Fixaţi benzi de etanşare pe flanşele plăcilor laterale (piesele şi 6). Fixaţi benzile de etanşare pe interiorul rândurilor de orificii pentru şuruburi., 6 Lipiţi plăcile laterale de capătul secţiunii. Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora benzile de etanşare în timp ce instalaţi plăcile laterale., Fixaţi plăcile laterale pe secţiune folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, buc./placă laterală). (.) Fixaţi o bandă de etanşare pe latura lungă a ansamblului montat în etapa. Fixaţi banda de etanşare pe interiorul rândului exterior de orificii pentru şuruburi. () Introduceţi ansamblul realizat în etapa sub marginea secţiunii. Aliniaţi rândul exterior de orificii pentru şuruburi cu orificiile de pe secţiune. Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora benzile de etanşare în timp ce deplasaţi ansamblurile., Fixaţi piesa pe secţiune şi pe plăcile laterale folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, + + buc.). () Aşezaţi ansamblul realizat în etapa pe ansamblul realizat în etapa, lipit de plăcile laterale. Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora benzile de etanşare în timp ce deplasaţi ansamblurile., Fixaţi ansamblul realizat la etapa folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, + + buc.)., Fixaţi suportul drept pentru capătul canalului de aer pe secţiune folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, buc.).. Instalarea racordului de conductă de aer (manşon de conductă Ø 000 mm, adaptor 000/00 mm sau 000/60 mm) * Consultaţi punctul Conectarea racordului conductei de aer la capătul canalului de aer. Fixaţi racordul la capătul canalului de aer folosind şuruburi autofiletante (,, buc.). * Verificaţi îmbinările şi forma dreptunghiulară a capătului canalului de aer. Strângeţi toate şuruburile. Antti-Teollisuus Oy

38 Capătul canalului de aer 0, W (A) piesa inferioară/piesa superioară L, Ø 00 mm Piese de schimb Antti-Teollisuus Oy

39 00606 Ref. Nr. piesă Denumire Denumire Nr. buc. Nr. schiţă Greutate Grup A060 CONDUCTĂ DE AER WM06 0, PIESĂ UNICĂ V D00 A060, 000 A060 CAPĂT CANAL AER L WM06 0, PIESĂ UNICĂ D00 STÂNGA A060, 000 A060 CAPĂT CANAL AER L WM06 0, PIESĂ UNICĂ D00 DREAPTA A060, 000 A06 CAPĂT CANAL AER WM06 0, PLACĂ LATERALĂ A06, 000 A066 CAPĂT CANAL AER WM06 0, OBTURATOR A066 6, A06 SECŢIUNEA SUPERIOARĂ/CAPĂT PLACĂ DE CAPĂT A06-B,6 000 CANAL DE AER A06 CAPĂT CANAL AER WM06 0, BANDĂ COLŢ A06-A 0, 000 A0660 CAPĂT CANAL AER WM06 0, SUPORT DREPT A0660-A 0, 000 A00 SECŢIUNEA SUPERIOARĂ WM06 SUPORTURI VERTICALE PL A00-B, ŞURUB CU CAP HEXAGONAL ZN, 6 AM DIN PIULIŢĂ ZN M DIN BANDĂ ETANŞARE 0 MAPA A0 CONDUCTĂ DE AER WM06 0, TRAPĂ CURĂŢARE PLACĂ LATERALĂ A0, 000 Asamblarea capătului canalului de aer A Vă recomandăm să asamblaţi capătul canalului de aer pe o suprafaţă dreaptă. Astfel, vă veţi asigura că ansamblul canalului de aer este drept la rândul său.. Asamblarea plăcilor de capăt pentru capătul canalului de aer Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referinţă din schiţa pieselor de schimb A pentru capătul de canal de aer. Consultaţi ilustraţiile acestei etape de pe pagina următoare. (.) Fixaţi benzi de etanşare pe flanşa centrală a jumătăţii din stânga a piesei diagonale (piesa ). Fixaţi benzile de etanşare pe interiorul rândului de orificii pentru şuruburi de pe flanşe (a se vedea schiţa detaliată )., Realizaţi două ansambluri identice ale pieselor diagonale (din piesele şi ). Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora benzile de etanşare în timp ce îmbinaţi piesele. 0, Fixaţi îmbinările centrale ale ansamblurilor pieselor diagonale folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, + buc.). (.) Fixaţi benzi de etanşare pe ambele flanşe de capăt ale ansamblurilor pieselor diagonale (piesele + ). Fixaţi benzile de etanşare pe interiorul rândurilor de orificii pentru şuruburi de pe flanşe (a se vedea schiţa detaliată ). >>> Antti-Teollisuus Oy

40 . 0 (.) (.) (.) 6 (.) (.) (.) (.) (.).. (, 6) (, ). (.) (.) (.) (.) (.) (6.) (6.) (6.). () (.). () (.). (.) (). () (.) 6. () (6.) (6.) Antti-Teollisuus Oy

41 (.) Fixaţi benzi de etanşare pe flanşele de capăt ale plăcii de capăt (piesa 6). Fixaţi benzile de etanşare pe interiorul rândului de orificii pentru şuruburi de pe flanşe (a se vedea schiţa detaliată ). 6 Amplasaţi placa de capăt (piesa 6) între ansamblurile pieselor diagonale (piesele + ). Amplasaţi suporturile verticale pe ambele părţi ale plăcii de capăt, pe ansamblurile pieselor diagonale. Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora benzile de etanşare în timp ce instalaţi suportul vertical. 0, Fixaţi capetele diagonale, plăcile de capăt şi suporturile verticale folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, + buc.). Instalaţi suporturile drepte ale capătului canalului de aer în suporturile verticale (piesele ). Căutaţi în schiţă poziţia corectă a suportului. 0, Fixaţi suporturile folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, + buc.).. Asamblarea obturatorului pentru capătul canalului de aer (.) Fixaţi benzi de etanşare pe suprafaţa superioară a plăcilor obturatorului (piesele ), la capătul diagonal. Fixaţi benzile de etanşare pe interiorul rândului de orificii pentru şuruburi de pe flanşe (a se vedea schiţa detaliată ). Extindeţi benzile de etanşare pe interiorul flanşelor verticale ale plăcii obturatorului (a se vedea schiţa detaliată ). (.) Fixaţi benzi de etanşare pe flanşele de capăt ale plăcilor obturatorului (piesele ). Fixaţi banda de etanşare pe interiorul rândului de orificii pentru şuruburi de pe flanşă (a se vedea schiţa detaliată ). (.) Fixaţi o bandă de etanşare pe suprafaţa superioară a plăcii obturatorului (piesa ). Fixaţi benzi de etanşare pe interiorul rândurilor de orificii pentru şuruburi (a se vedea schiţa ). + + Poziţionaţi flanşele de capăt ale plăcilor obturatorului (piesele şi ) faţă în faţă. 0, Îmbinaţi plăcile obturatorului folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, + buc.). (6.) Fixaţi benzi de etanşare pe flanşele colţarelor (piesele ). Fixaţi benzi de etanşare pe interiorul rândurilor de orificii pentru şuruburi (a se vedea schiţa 6). Fixaţi colţare pe flanşele de capăt ale plăcii obturatorului. 0, Fixaţi colţarele ( buc.) folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, + buc.). Antti-Teollisuus Oy

42 . () (.). (.) () (.) Antti-Teollisuus Oy

43 . Asamblarea capătului canalului de aer (.) Fixaţi benzi de etanşare pe flanşele plăcilor laterale (piesele şi ). Fixaţi benzile de etanşare pe interiorul rândurilor de orificii pentru şuruburi., Lipiţi plăcile laterale de capătul secţiunii. Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora benzile de etanşare în timp ce instalaţi plăcile laterale. 0, Fixaţi plăcile laterale pe secţiune folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, buc./placă laterală). (.) Fixaţi o bandă de etanşare pe latura lungă a ansamblului montat în etapa. Fixaţi benzile de etanşare pe interiorul rândului de orificii pentru şuruburi. () Introduceţi ansamblul realizat în etapa sub marginea secţiunii. Aliniaţi rândul de orificii pentru şuruburi cu orificiile din secţiune. Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora benzile de etanşare în timp ce deplasaţi ansamblurile. 0, Fixaţi piesa pe secţiune şi pe plăcile laterale folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, + + buc.). () Aşezaţi ansamblul realizat în etapa pe ansamblul realizat în etapa, lipit de plăcile laterale. Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora benzile de etanşare în timp ce deplasaţi ansamblurile. 0, Fixaţi ansamblul realizat în etapa la marginea inferioară a acestuia folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, buc.). 0, Fixaţi ansamblul realizat în etapa la capetele acestuia folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, + buc.). 0, Fixaţi suporturile drepte pentru capătul canalului de aer folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, buc./suport). Consultaţi schiţa detaliată. * Verificaţi îmbinările şi forma dreptunghiulară a capătului canalului de aer. Strângeţi toate şuruburile. Antti-Teollisuus Oy

44 Capătul canalului de aer W/W/W (A00) piesa centrală L, ø 0 / 000 mm Piese de schimb Antti-Teollisuus Oy

45 Ref. Nr. piesă Denumire Nr. A0 CAPĂT CANAL AER OBTURATOR PIESĂ UNICĂ V D0 WM06 L Nr. schiţă Greutate Grup buc. A0 0, 000 A06 CAPĂT CANAL AER CENTRU PIESĂ UNICĂ D0 WM06 L A06,6 000 A0 CAPĂT CANAL AER PIESĂ UNICĂ D0 DREAPTA WM06 L A0 6,6 000 A0 CAPĂT CANAL AER PIESĂ UNICĂ D0 STÂNGA WM06 L A0 6,6 000 A0 CAPĂT CANAL AER TRIUNGHI D0 WM06 L A0, A CAPĂT CANAL AER / CERC D0/000 WM06 A, ŞURUB AUTOFILETANT CU CAP HEXAGONAL,X ZN 00 0 BANDĂ ETANŞARE X EKO ŞURUB CU CAP HEXAGONAL ZN. X6 AM DIN PIULIŢĂ M ZN DIN 6 00 Antti-Teollisuus Oy

46 . 0. (). (). (). () 0. () Antti-Teollisuus Oy

47 Asamblarea capătului canalului de aer A00 Vă recomandăm să asamblaţi capătul canalului de aer pe o suprafaţă dreaptă. Astfel, vă veţi asigura că ansamblul canalului de aer este drept la rândul său.. Asamblarea plăcilor de capăt pentru capătul canalului de aer (Consultaţi schiţa de la pagina anterioară.) Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referinţă din schiţa pieselor de schimb A00 pentru capătul de canal de aer. Fixaţi benzi de etanşare pe ambele flanşe de capăt ale piesei centrale de la capătul diagonal (piesa ). Fixaţi benzile de etanşare pe interiorul rândului de orificii pentru şuruburi de pe flanşe (a se vedea schiţa detaliată de pe pagina anterioară).,, Îmbinaţi piesa centrală şi piesele laterale din dreapta şi stânga ale capătului diagonal. Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora benzile de etanşare în timp ce îmbinaţi piesele., 0 Fixaţi îmbinările capătului diagonal (, şi ) folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, + buc.). Fixaţi benzi de etanşare lungi pe laturile cu orificii ale plăcilor triunghiulare (piesele ). Fixaţi benzile de etanşare pe marginea plăcilor, pe exteriorul rândurilor de orificii pentru şuruburi (a se vedea schiţa detaliată de la pagina anterioară). Reţineţi că trebuie să obţineţi o placă cu orientare pe dreapta şi una cu orientare pe stânga, respectiv să amplasaţi benzile de etanşare pe părţi opuse ale plăcilor. Placa triunghiulară care va fi fixată pe partea stângă a capătului diagonal este prezentată în schiţa detaliată. Fixaţi benzi de etanşare scurte pe laturile cu orificii ale plăcilor triunghiulare (piesele ). Fixaţi benzile de etanşare pe marginea plăcilor, pe exteriorul rândurilor de orificii pentru şuruburi (a se vedea schiţa detaliată de la pagina anterioară). Reţineţi că benzile de etanşare scurte vor fi fixate pe alte laturi ale plăcilor decât cele lungi. Placa triunghiulară care va fi fixată pe partea stângă a capătului diagonal este prezentată în schiţa detaliată. Lipiţi plăcile triunghiulare de capetele ansamblului capătului diagonal. Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora benzile de etanşare în timp ce instalaţi plăcile laterale., 0 Fixaţi plăcile triunghiulare folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, buc./placă triunghiulară).. Asamblarea capătului canalului de aer Fixaţi benzi de etanşare pe suprafaţa superioară a obturatorului de pe piesa centrală şi pe părţile laterale ale capătului diagonal. Fixaţi benzile de etanşare pe interiorul rândului de orificii pentru şuruburi de pe flanşe (a se vedea schiţa detaliată ). Fixaţi placa obturatorului pe suprafaţa inferioară a capătului diagonal, asamblat în etapa. Introduceţi capetele inferioare ale plăcilor triunghiulare în flanşele verticale. Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora benzile de etanşare în timp ce îmbinaţi piesele., 0 Fixaţi obturatorul la capătul diagonal şi pe plăcile triunghiulare folosind şuruburi şi piuliţe (M 6, buc.). * Consultaţi punctul Conectarea racordului conductei de aer la capătul canalului de aer. Manşon de conductă Ø 0 mm, manşon de conductă Ø 000 mm, adaptor 000/00 mm sau 000/60 mm. Montaţi adaptorul (piesa 6) la capătul canalului de aer, utilizând şuruburile autofiletante (, x, bucăţi). * Verificaţi îmbinările şi forma dreptunghiulară a capătului canalului de aer. Strângeţi toate şuruburile. Antti-Teollisuus Oy

Installation manuals;Option handbooks

Installation manuals;Option handbooks MANUAL DE INSTALARE Panou decorativ cu model BYCQ40EP BYCQ40EPB 4PRO9-.book Page Wednesday, January, 09 0: AM c b a e b g a 4 4 4+ d f h g g 4 ~8 mm 4 7 4 4 9 8 8 4 4 0 BYCQ40EP Panou decorativ cu model

Mai mult

_DE0735_RO.indd

_DE0735_RO.indd 402114-78 RO Traducere a instrucţiunilor originale DE0735 1 2 3 4 5 A 2 6 B 7 C 1 12 10 11 9 D 5 8 E 3 13 F 4 TREPIED DE0735 Felicitări! Aţi ales un produs DEWALT. Anii de experienţă, cercetarea şi inovarea

Mai mult

untitled

untitled Ghid de referinţă rapidă Xi4 Utilizaţi acest ghid când folosiţi imprimanta zilnic. Pentru informaţii mai detaliate, consultaţi Ghidul utilizatorului. Componentele imprimantei Figura prezintă componentele

Mai mult

PROFILE GALVANIZATE GRINDĂ Z SISTEmE DE INSTALARE În funcţie de factorii de instalare, sunt utilizate trei sisteme diferite. Acestea sunt: 1. INSTALAR

PROFILE GALVANIZATE GRINDĂ Z SISTEmE DE INSTALARE În funcţie de factorii de instalare, sunt utilizate trei sisteme diferite. Acestea sunt: 1. INSTALAR SISTEmE DE INSTRE În funcţie de factorii de instalare, sunt utilizate trei sisteme diferite. cestea sunt:. INSTRE PE un SINGuR RÂND coperiş: - For small clear spans and the limited intervals between purlins.

Mai mult

Wall-Mounting pentru dispozitivul dvs. HP TouchSmart

Wall-Mounting pentru dispozitivul dvs. HP TouchSmart Wall-Mounting pentru dispozitivul dvs. HP TouchSmart Ghidul utilizatorului Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile Hewlett-Packard sunt prevăzute în declaraţiile de garanţii exprese ce însoţesc

Mai mult

Robert Bosch GmbH 2019, all rights reserved Servantă ca modul de compartimentare al camerei Numai feţele de ciocolată Servantă ca modul de compartimen

Robert Bosch GmbH 2019, all rights reserved Servantă ca modul de compartimentare al camerei Numai feţele de ciocolată Servantă ca modul de compartimen Servantă ca modul de compartimentare al camerei Numai feţele de ciocolată Servantă ca modul de compartimentare al camerei Dar orice obiect are două feţe. Totuşi la acest modul de compartimentare a camerei

Mai mult

EZT_DE_RO_2.xls

EZT_DE_RO_2.xls LOGASOL SKN3.0 SKS 4.0 VARIANTE CONSTRUCTIVE 1 Poz. Art. Nr. Denumirea 10 82999320 Colector Logasol SKE 2.0 - S 20 82999340 Colector Logasol SKN 3.0 - S 30 82999344 Colector Logasol SKN 3.0 - W 40 82999360

Mai mult

MANUAL DE INSTALARE USI SECTIONALE INDUSTRIALE RABATERE SUPRAINALTATA CU ARCURILE JOS

MANUAL DE INSTALARE USI SECTIONALE INDUSTRIALE RABATERE SUPRAINALTATA CU ARCURILE JOS MANUAL DE INSTALARE USI SECTIONALE INDUSTRIALE RABATERE SUPRAINALTATA CU ARCURILE JOS 1. INFORMAȚII GENERALE Instalarea corectă a ușilor secționale este o condiție esențială pentru funcționarea sigură

Mai mult

Multilux 4 Set Design-Edition Cu două racorduri de conectare, tip colţ şi drept, pentru racorduri de radiator R1/2 şi G3/4, pentru sisteme monotubular

Multilux 4 Set Design-Edition Cu două racorduri de conectare, tip colţ şi drept, pentru racorduri de radiator R1/2 şi G3/4, pentru sisteme monotubular Multilux 4 Set Design-Edition Cu două racorduri de conectare, tip colţ şi drept, pentru racorduri de radiator R1/2 şi G3/4, pentru sisteme monotubulare şi bitubulare IMI HEIMEIER / Design-Edition / Multilux

Mai mult

MENGHINA MECANICĂ tip MM - 125

MENGHINA MECANICĂ tip MM - 125 MENGHINA MECANICĂ tip MM - 125 2 1 Descriere Menghina mecanică pentru mașinile de frezat cu comandă numerică şi nu numai, NGV.MM-125, produsă de NOVA GRUP, este recomandată atât pentru producţia de serie

Mai mult

Z Series /Seria RZ Ghid de referinţă rapidă Utilizaţi acest ghid când utilizaţi imprimanta zilnic. Pentru informaţii mai detaliate, consultaţi Ghidul

Z Series /Seria RZ Ghid de referinţă rapidă Utilizaţi acest ghid când utilizaţi imprimanta zilnic. Pentru informaţii mai detaliate, consultaţi Ghidul Z Series /Seria RZ Ghid de referinţă rapidă Utilizaţi acest ghid când utilizaţi imprimanta zilnic. Pentru informaţii mai detaliate, consultaţi Ghidul utilizatorului. Cuprins Vedere din exterior.......................................................

Mai mult

Ghid de referinţă rapidă pentru Seria ZT400™

Ghid de referinţă rapidă pentru Seria ZT400™ Ghid de referinţă rapidă pentru Seria ZT400 Utilizaţi acest ghid când folosiţi imprimanta zilnic. Pentru informaţii mai detaliate, consultaţi Ghidul utilizatorului. Componentele imprimantei Figura 1 prezintă

Mai mult

EZT_DE_RO_1.xls

EZT_DE_RO_1.xls VARIANTE CONSTRUCTIVE 1 Poz. Articol - nr. Denumirea 10 Dimensiunea: 21 / 3,28 / 4, 34 / 5 20 U Dimensiunea: 17 / 3,21 / 3,28 / 4, 34 / 5 10 LT Dimensiunea: 21 / 3,28 / 4, 34 / 5 20 ULT Dimensiunea: 17

Mai mult

Instrucţiuni de utilizare

Instrucţiuni de utilizare Instrucţiuni de utilizare CUPRINS Traducerea manualului de operare original weiß nichtro Cuprins 1 Explicarea simbolurilor............... 4 2 Instrucţiuni generale de siguranţă..... 4 3 Personal adecvat....................

Mai mult

Receptor Combi Kombi-Gully Cuprins 1 Desene 2 Exemple de montaj 3 Capacitate de drenare 4 Informații produs 5 Instrucțiuni de montaj 6 Certificat de c

Receptor Combi Kombi-Gully Cuprins 1 Desene 2 Exemple de montaj 3 Capacitate de drenare 4 Informații produs 5 Instrucțiuni de montaj 6 Certificat de c Receptor Combi Kombi-Gully Cuprins 1 Desene 2 Exemple de montaj 3 Capacitate de drenare 4 Informații produs 5 Instrucțiuni de montaj 6 Certificat de conformitate 2 Receptori pentru acoperișuri terasă 245

Mai mult

Microsoft Word - Instructiuni montaj si utilizare CRH6.doc

Microsoft Word - Instructiuni montaj si utilizare CRH6.doc MANUAL INSTALARE SI UTILIZARE CRH 6 - DISPOZITIV DE SIGURANŢĂ ŞI CONTROL Dispozitivul de siguranţă şi control CRH 6 este un dispozitiv multifuncţional compus din: o supapă de pornire/oprire, flacără de

Mai mult

11 ACO Spin Rigole și Guri de scurgere pentru terase Guri de scurgere telescopice ACO Spin fără sifonare - DN 70/ DN100 Rigole Guri de scurgere telesc

11 ACO Spin Rigole și Guri de scurgere pentru terase Guri de scurgere telescopice ACO Spin fără sifonare - DN 70/ DN100 Rigole Guri de scurgere telesc telescopice fără sifonare - DN 70/ DN100 telescopice fără sifonare - DN 70/ DN100 Informații produs Avantaje produs Testat conform SR EN 1253 vopsită Rezistență la presiune ridicată >700 N/ mm² Fără sifonare

Mai mult

Fişă tehnică Vane cu presetare manuală LENO MSV-B Descriere LENO MSV-B este o nouă generaţie de vane manuale pentru echilibrarea debitului în sistemel

Fişă tehnică Vane cu presetare manuală LENO MSV-B Descriere LENO MSV-B este o nouă generaţie de vane manuale pentru echilibrarea debitului în sistemel Vane cu presetare manuală LENO MSV-B Descriere LENO MSV-B este o nouă generaţie de vane manuale pentru echilibrarea debitului în sistemele de încălzire, răcire şi de apă caldă menajeră. LENO MSV-B este

Mai mult

Robert Bosch GmbH 2019, all rights reserved Birou comod şi elegant Mobilă inteligentă Birou comod şi elegant Cine mai are nevoie în zilele noastre de

Robert Bosch GmbH 2019, all rights reserved Birou comod şi elegant Mobilă inteligentă Birou comod şi elegant Cine mai are nevoie în zilele noastre de Birou comod şi elegant Mobilă inteligentă Birou comod şi elegant Cine mai are nevoie în zilele noastre de un birou cu sertare şi compartimente de depozitare mari? Mai comod este un secretaire. 1 Introducere

Mai mult

Rigolă cu grătar pentru platforme, terase și parcări Multiline V 150 (DN 150 mm) Rigole, cămine colectoare și accesorii 2 Muchie de protecție: oțel zi

Rigolă cu grătar pentru platforme, terase și parcări Multiline V 150 (DN 150 mm) Rigole, cămine colectoare și accesorii 2 Muchie de protecție: oțel zi Rigolă cu grătar pentru platforme, și parcări Multiline V 10 (DN 10 mm), cămine colectoare și accesorii 2 Muchie de protecție:,, fontă Avantaje produs Corp de rigolă din beton cu polimeri Cu muchie de

Mai mult

(Romanian) DM-SG Manual pentru dealeri ŞOSEA MTB Trekking Bicicletă urbană Touring/Comfort URBAN SPORT E-BIKE Inter-11 Inter-8

(Romanian) DM-SG Manual pentru dealeri ŞOSEA MTB Trekking Bicicletă urbană Touring/Comfort URBAN SPORT E-BIKE Inter-11 Inter-8 (Romanian) DM-SG0004-04 Manual pentru dealeri ŞOSEA MTB Trekking Bicicletă urbană Touring/Comfort URBAN SPORT E-BIKE Inter-11 Inter-8 CUPRINS NOTĂ IMPORTANTĂ... 3 ÎN INTERESUL SIGURANŢEI... 4 LISTA UNELTELOR

Mai mult

Colector Solar Nepresurizat MANUAL DE INSTALARE, UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

Colector Solar Nepresurizat MANUAL DE INSTALARE, UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE Colector Solar Nepresurizat MANUAL DE INSTALARE, UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE 1.Principiul de funcționare Cuprins 1.Principiul de funcționare... 2 2. Structura produsului... 2 3. Modele și specificații...

Mai mult

ICF-F11S_F12S_ro

ICF-F11S_F12S_ro Radio cu 3 benzi FM / SW / MW Manual de instrucţiuni RO ICF-F11S ICF-F12S Fabricat în : China Sony Corporation 2007 Notă pentru clienţi : următoarele informaţii sunt valabile numai pentru echipamentele

Mai mult

Rigolă cu grătar pentru platforme, terase și parcări Multilne V 200 (DN 200 mm) Rigole, cămine colectoare și accesorii 2 Muchie de protecție: oțel zin

Rigolă cu grătar pentru platforme, terase și parcări Multilne V 200 (DN 200 mm) Rigole, cămine colectoare și accesorii 2 Muchie de protecție: oțel zin Rigolă cu grătar pentru platforme, și parcări Multilne V 200 (DN 200 mm), cămine colectoare și accesorii 2 Muchie de protecție:,, fontă Avantaje produs Corp de rigolă din beton cu polimeri Cu muchie de

Mai mult

Slide 1

Slide 1 8.4 LAGĂRE Lagărele sunt organe de maşini utilizate la rezemarea şi ghidarea osiilor şi arborilor aflate în mişcare de rotaţie. Clasificarea lagărelor a) în funcţie de direcţia forţei principale care acţionează

Mai mult

Alimentatoare AX-3003D, AX-3005D AX-1803D Instrucţiuni de utilizare

Alimentatoare AX-3003D, AX-3005D AX-1803D Instrucţiuni de utilizare Alimentatoare AX-3003D, AX-3005D AX-1803D Instrucţiuni de utilizare Cuprins 1. Introducere... 3 Despachetarea şi verificarea componenţei setului... 3 Indicaţii privind siurana... 4 Informaţii privind siurana...

Mai mult

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Instrucţiuni de instalare și întreţinere Panou solar plan 670647804-00.T Logasol SKN 4.0 Integrat în acoperiș Pentru firma de specialitate Citiţi cu atenţie înainte de montaj și service! 6 70 648 998 (0/05)

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IV. EPEZENTE ŞI COTE FLNŞELO Flanşele sunt elemente de leătură utilizate la asamblarea conductelor, a armăturilor în cadrul unei instalaţii, sau a unor piese de formă cilindrică, între ele. Clasificare

Mai mult

Microsoft Word - i.doc

Microsoft Word - i.doc ANEXA B - 2015 Norme si recomandari pentru constructia de roll-cage Pentru asigurarea securitatii echipajelor in concursurile de offroad, etape ale CN, in conformitate cu prezentul Regulament, la inscrierea

Mai mult

Receptor Eco Eco-Gully Cuprins 1 Desene 2 Exemple de montaj 3 Capacitate de drenare 4 Informații produs 5 Instrucțiuni de montaj 6 Certificat de confo

Receptor Eco Eco-Gully Cuprins 1 Desene 2 Exemple de montaj 3 Capacitate de drenare 4 Informații produs 5 Instrucțiuni de montaj 6 Certificat de confo Receptor Eco Eco-Gully Cuprins 1 Desene 2 Exemple de montaj 3 Capacitate de drenare 4 Informații produs 5 Instrucțiuni de montaj 6 Certificat de conformitate Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161bis, corp D,

Mai mult

KLUDI NEW WAVES de produse descrierea produsului de suprafaţă element RON KLUDI NEW WAVES cromat baterie monocomandă lavoar DN 10 mâne

KLUDI NEW WAVES de produse descrierea produsului de suprafaţă element RON KLUDI NEW WAVES cromat baterie monocomandă lavoar DN 10 mâne cromat 570230575 1.092 baterie monocomandă lavoar DN 10 cartuş ceramic P-IX 9092/IZ baterie monocomandă lavoar DN 10 cartuş ceramic P-IX 9092/IZ cromat 570290575 1.038 10 baterie monocomandă lavoar DN

Mai mult

DF_250708_RO_ALRA_couv export pdf

DF_250708_RO_ALRA_couv export pdf profil pour exemple pentru pardoseală : xxxxxxx xxxxxxxx 300 92 300 93 328 00 893 07 Pentru realizarea legăturilor între jgheaburi, coloane, minicoloane, doze de pardoseală sau pentru protejarea cablurilor

Mai mult

Fişă tehnică Vane cu presetare manuală LENO MSV-BD Descriere/Aplicaţii LENO MSV-BD este o nouă generaţie de vane manuale pentru echilibrarea debitului

Fişă tehnică Vane cu presetare manuală LENO MSV-BD Descriere/Aplicaţii LENO MSV-BD este o nouă generaţie de vane manuale pentru echilibrarea debitului Vane cu presetare manuală LENO MSV-BD Descriere/Aplicaţii LENO MSV-BD este o nouă generaţie de vane manuale pentru echilibrarea debitului în sisteme de încălzire, răcire şi de apă caldă menajeră. LENO

Mai mult

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm 670647803-00.T Panou solar plan pentru sisteme termice solare Solar 7000 TF Montarea pe acoperiş plan şi pe faţadă Instrucţiuni de instalare şi de întreţinere RO Cuprins Cuprins Explicarea simbolurilor

Mai mult

INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ RUUKKI CLASSIC CLASSIC C TM CLASSIC D TM TABLĂ PLANĂ PREFĂLŢUITĂ MODEL CLASSIC

INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ RUUKKI CLASSIC CLASSIC C TM CLASSIC D TM TABLĂ PLANĂ PREFĂLŢUITĂ MODEL CLASSIC www.ruukkiacoperis.ro INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ RUUKKI CLASSIC CLASSIC C TM CLASSIC D TM TABLĂ PLANĂ PREFĂLŢUITĂ MODEL CLASSIC ACOPERIŞUL RUUKKI TE PROTEJEAZĂ O VIAŢĂ Un acoperiş complet include mai mult

Mai mult

Mereu alături de clienții noștri!

Mereu alături de clienții noștri! Mereu alături de clienții noștri! CUPRINS CATALOG 1. SOLARII PROFESIONALE CU VENTILATIE LA CAPETE... 4 2. SOLARII PROFESIONALE CU VENTILATIE LATERALA... 8 3. SOLARII PROFESIONALE CU VENTILATIE LA COAMA...

Mai mult

Vă rugăm ca mai întâi să citiţi instrucţiunile! Stimaţii noştri clienţi, Vă mulţumim că aţi ales produsul Arctic. Dorim să vă prezentăm cel mai perfor

Vă rugăm ca mai întâi să citiţi instrucţiunile! Stimaţii noştri clienţi, Vă mulţumim că aţi ales produsul Arctic. Dorim să vă prezentăm cel mai perfor Vă rugăm ca mai întâi să citiţi instrucţiunile! Stimaţii noştri clienţi, Vă mulţumim că aţi ales produsul Arctic. Dorim să vă prezentăm cel mai performant produs de cea mai înaltă calitate şi fabricat

Mai mult

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS ASPIRATOR DE PRAF MANUAL DE UTILIZARE SMART 90 ECO - 1 - - 2 - MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE Ori de câte ori folosiți un aparat electric, este important să respectați o serie de măsuri de siguranță elementare.

Mai mult

Scott Air Ventilation Systems (România) Clădirea ISPE, Bd. Lacul Tei 1-3, et. 2, cam , sector 2, BUCUREȘTI, Tel:

Scott Air Ventilation Systems (România) Clădirea ISPE, Bd. Lacul Tei 1-3, et. 2, cam , sector 2, BUCUREȘTI, Tel: Scott Air Ventilation Systems (România) Clădirea ISPE, Bd. Lacul Tei 1-3, et. 2, cam. 226-227, sector 2, BUCUREȘTI, 020371 Tel: +40 722 29 11 88 +40 724 37 66 51 +40 724 54 85 23 e-mail: comenzi@scottair.ro

Mai mult

(Romanian) DM-CASG Manual pentru dealeri ŞOSEA MTB Trekking Bicicletă urbană Touring/ Comfort URBAN SPORT E-BIKE NEXUS Inter-8 SG-C6001 SG-C6011

(Romanian) DM-CASG Manual pentru dealeri ŞOSEA MTB Trekking Bicicletă urbană Touring/ Comfort URBAN SPORT E-BIKE NEXUS Inter-8 SG-C6001 SG-C6011 (Romanian) DM-CASG001-01 Manual pentru dealeri ŞOSEA MTB Trekking Bicicletă urbană Touring/ Comfort URBAN SPORT E-BIKE NEXUS Inter-8 SG-C6001 SG-C6011 SB-C6000-8 SL-C6000 Inter-7 SG-C3001 SB-C3000-7 SL-C3000

Mai mult

Descoperiţi fantastica lume a universului! Telescop HD 1

Descoperiţi fantastica lume a universului! Telescop HD 1 Descoperiţi fantastica lume a universului! Telescop HD 1 Dragi părinţi şi supraveghetori, Prin intermediul jocului, copiii îşi dezvoltă diferite deprinderi cognitive. Studiile ştiinţifice arată că atunci

Mai mult

Instrucţiuni de montaj pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitotrans 222 Set schimbător de căldură pentru sistemul de acumulare a.c.m VITOTRANS

Instrucţiuni de montaj pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitotrans 222 Set schimbător de căldură pentru sistemul de acumulare a.c.m VITOTRANS Instrucţiuni de montaj pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitotrans Set schimbător de căldură pentru sistemul de acumulare a.c.m VITOTRANS 4/014 După montaj nu trebuie păstrate aceste instrucţiuni!

Mai mult

corturi bus - van

corturi bus - van Cort Bus Milestone Pro și Pro Air Milestone Pro este prevăzută cu o intrare frontală mare și o altă intrare laterală protejată de ploaie, ambele cu uși separate din plasă. De asemenea, peretele din spate

Mai mult

INSTRUCŢIUNI DE SERVICE_Unitatea manuală de ridicare şi_ _v1_0_RO

INSTRUCŢIUNI DE SERVICE_Unitatea manuală de ridicare şi_ _v1_0_RO INSTRUCŢIUNI DE SERVICE Unitatea manuală de ridicare şi de siguranţă Project / Order: Bill of materials: Serial number: Year of manufacture: GÜDEL Traducerea instrucţiunilor originale Aceste instrucţiuni

Mai mult

Untitled-1

Untitled-1 garanție generală a produsului Eficiență ridicată Easy Care: ușor de curățat și întreținut datorită grilei superioare și capacelor laterale detașabile Protecție: tratament special cu vopsea epoxidică cu

Mai mult

Vă rugăm ca mai întâi să citiţi instrucţiunile! Stimaţii noştri clienţi, Vă mulţumim că aţi ales produsul Arctic. Dorim să vă prezentăm cel mai perfor

Vă rugăm ca mai întâi să citiţi instrucţiunile! Stimaţii noştri clienţi, Vă mulţumim că aţi ales produsul Arctic. Dorim să vă prezentăm cel mai perfor Vă rugăm ca mai întâi să citiţi instrucţiunile! Stimaţii noştri clienţi, Vă mulţumim că aţi ales produsul Arctic. Dorim să vă prezentăm cel mai performant produs de cea mai înaltă calitate şi fabricat

Mai mult

Instrucţiuni de service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitosol 200-T Tip SP2A Vitosol 300-T Tip SP3B Colectori cu tuburi vidate pe princip

Instrucţiuni de service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitosol 200-T Tip SP2A Vitosol 300-T Tip SP3B Colectori cu tuburi vidate pe princip Instrucţiuni de service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitosol 200-T Tip SP2A Vitosol 300-T Tip SP3B Colectori cu tuburi vidate pe principiul Heatpipe (tub termic) Indicaţii de valabilitate,

Mai mult

MANUAL DE UTILIZARE IN 1979 APARAT DE VASLIT OCEAN

MANUAL DE UTILIZARE IN 1979 APARAT DE VASLIT OCEAN MANUAL DE UTILIZARE IN 1979 APARAT DE VASLIT OCEAN (39)screw M10*52 2PCS (9)pedal gap bushing 2PCS (3)flat washer OD32*ID13.5*2.0T 1PCS (45)flat washer (48)flat washer (43)flat washer (4)M8 spring washer

Mai mult

Accesorii Profile de finisaj Pentru Profile de Perete şi acoperiş Profile de finisaj standard Coamă cu pantă Su

Accesorii Profile de finisaj Pentru Profile de Perete şi acoperiş Profile de finisaj standard Coamă cu pantă Su Profile de finisaj Pentru Profile de Perete şi acoperiş Profile de finisaj standard 220 220 180 180 160 100 35 35 Coamă cu pantă Subcoamă rarazăpadă 40 50 200 50 100 0 30 135 100 30 180 25 R 80mm/100mm

Mai mult

Thermostatic sensor RAS-C2 with RA-FN radiator valve (fixed capacity)

Thermostatic sensor RAS-C2 with RA-FN radiator valve (fixed capacity) Senzor termostatic RAS-C 2 cu robinet de radiator RA-FN (capacitate fixă) Aplicaţie Senzor termostatic RAS-C 2 Robinet de colț RA-FN Robinet drept RA-FN Senzorul termostatic RAS-C 2 este un regulator automat

Mai mult

UTI - ECLUZA FIR 1 INSTALATII PENTRU STINGEREA INCENDIILOR CENTRALIZATOR STATIA POMPARE APA + SPUMA-PSI 2 Retea inelara de distributie apa pent

UTI - ECLUZA FIR 1 INSTALATII PENTRU STINGEREA INCENDIILOR CENTRALIZATOR STATIA POMPARE APA + SPUMA-PSI 2 Retea inelara de distributie apa pent UTI - ECLUZA FIR 1 INSTALATII PENTRU STINGEREA INCENDIILOR CENTRALIZATOR 1 1+2. STATIA POMPARE APA + SPUMA-PSI 2 Retea inelara de distributie apa pentru instalatia de pulverizare apa, instalatia de stropire

Mai mult

ACO LIGHT TIPAR.qxd

ACO LIGHT TIPAR.qxd Prezentare generalã a luminatoarelor ACO LIGHT Sistemul ACO LIGHT Norlux / Twinlite Sistemele de luminatoare din policarbonat cu celule ACO Light sunt utilizabile pentru amenajarea diferitelor suprafe]e

Mai mult

Model nr. PFIVEX Nr. de serie: MANUAL DE UTILIZARE ÎNTREBĂRI? Vă rugăm să ne contactaţi dacă aveţi întrebări sau dacă lipsesc unele componente:

Model nr. PFIVEX Nr. de serie: MANUAL DE UTILIZARE ÎNTREBĂRI? Vă rugăm să ne contactaţi dacă aveţi întrebări sau dacă lipsesc unele componente: Model nr. PFIVEX874.0 Nr. de serie: MANUAL DE UTILIZARE ÎNTREBĂRI? Vă rugăm să ne contactaţi dacă aveţi întrebări sau dacă lipsesc unele componente: România Număr de telefon: 0 04 69 87 Site web: www.iconsupport.eu

Mai mult

ROMANIA N.29 prezzi.p65

ROMANIA N.29 prezzi.p65 Extractori de fum cu gură de ieşire rectangulară şi pătrată Tip cu gură de ieşire rectangulară şi pătrată E Art. R.255 Dimensiunile de ocupare: h B A POZIŢIA MOTORULUI: STÂNGA Art. R.255 - Extractor de

Mai mult

CUPRINS Condiţii generale 26 Necesarul de materiale 27 Termeni 28 Estimarea necesarului de şindrilă bituminoasă 28 Pregătirea acoperişului 30 Montajul

CUPRINS Condiţii generale 26 Necesarul de materiale 27 Termeni 28 Estimarea necesarului de şindrilă bituminoasă 28 Pregătirea acoperişului 30 Montajul CUPRINS Condiţii generale 6 Necesarul de materiale 7 Termeni 8 Estimarea necesarului de şindrilă bituminoasă 8 Pregătirea acoperişului 0 Montajul plăcilor de şindrilă bituminoasă Ghid de montaj - - CONDIŢII

Mai mult

Dispozitiv de deschidere a porţilor batante PKM-C02 Manual de utilizare Atenţie: acest dispozitiv trebuie instalat de către profesionişti calificaţi b

Dispozitiv de deschidere a porţilor batante PKM-C02 Manual de utilizare Atenţie: acest dispozitiv trebuie instalat de către profesionişti calificaţi b Dispozitiv de deschidere a porţilor batante PKM-C02 Manual de utilizare Atenţie: acest dispozitiv trebuie instalat de către profesionişti calificaţi bine pregătiţi conform cu instrucţiunile de siguranţă

Mai mult

2019 CATALOG DE PRODUSE GARDURI ELECTRICE

2019 CATALOG DE PRODUSE GARDURI ELECTRICE 2019 CATALOG DE PRODUSE GARDURI ELECTRICE www.agroelectro.ro +4 0724 776 515 office@agroelectro.ro 0724 776 515 Sistem gard electric Principiu de funcționare Dacă animalul atinge firul, el închide un circuit

Mai mult

Cum se înlocuiesc plăcuțele din față ale frânei cu disc AUDI A4 В5

Cum se înlocuiesc plăcuțele din față ale frânei cu disc AUDI A4 В5 Cum se înlocuiesc plăcuțele din față ale frânei cu disc AUDI A4 В5 Înlocuiți în următoarea ordine: 1 Înlocuiți plăcuțele de frână ale automobilului dvs. Audi A4 B5 în pereche, pe aceeași axă. Acest lucru

Mai mult

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Ghid de instalare Macintosh / v2.0 0

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Ghid de instalare Macintosh / v2.0 0 EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Ghid de instalare Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Ghid introductiv Înainte de a începe folosirea acestui punct de acces, vă rugăm să verificaţi dacă lipseşte ceva din pachet şi să-l

Mai mult

_LZR4_RO.indd

_LZR4_RO.indd 402011-81 RO Traducere a instrucţiunilor originale www.blackanddecker.eu LZR4 2 Destinaţia de utilizare Această unealtă Black & Decker a fost concepută pentru a proiecta linii laser ce sunt de ajutor în

Mai mult

MS-Romania 2008.indd

MS-Romania 2008.indd RIGOLE 2.4 Ø110 25.5 125 DE JOS DETALIU 158 Ø110 125 100 Ø63 100 155 160 215 Ø110 275 91 /160 MATERIAL MATERIAL DIMENSIUNIEXTERNE DIMENSIUNIINTERNE COD PRET CADRU RIGOLA GREUTATE CAPACITATE EVACUARI PREINSTALATE

Mai mult

1 RO MANUAL DE UTILIZARE ST 1300 FREZĂ DE ZĂPADĂ ELECTRICĂ Texas A/S Knullen 22 DK-5260 Odense S Denmark Versiunea 11.1 / Tel

1 RO MANUAL DE UTILIZARE ST 1300 FREZĂ DE ZĂPADĂ ELECTRICĂ Texas A/S Knullen 22 DK-5260 Odense S Denmark Versiunea 11.1 / Tel 1 RO MANUAL DE UTILIZARE ST 1300 FREZĂ DE ZĂPADĂ ELECTRICĂ 2 CUPRINS Pictograme şi explicaţii... Instrucţiuni de siguranţă... Securitate electrică... Descriere (Fig. 1)... Asamblare... Ghidon (Fig. 1)...

Mai mult

FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL

FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL Casa Fotbalului, Str. Vasile Șerbănică nr.12, sector 2, 022186 București, România, Tel: 021 325 06 70 Fax: 021 302 91 58 PROCES-VERBAL DE OMOLOGARE SPORTIVĂ A STADIONULUI... PENTRU SEZONUL 2019-2020 încheiat

Mai mult

MULTIMETRU DIGITAL CU SCHIMBARE AUTOMATĂ A DOMENIULUI AX201 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

MULTIMETRU DIGITAL CU SCHIMBARE AUTOMATĂ A DOMENIULUI AX201 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE MULTIMETRU DIGITAL CU SCHIMBARE AUTOMATĂ A DOMENIULUI AX201 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE CITIŢI CU ATENŢIE INSTRUCŢIUNILE ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA LUCRULUI GARANŢIA Producătorul garantează că aparatul nu va prezenta

Mai mult

Pliant Knitting Mill Maxi.xlsx

Pliant Knitting Mill Maxi.xlsx Continut pachet produs: Montarea masinii de tricotat MAXI Montaj elemente masina 1. Montati picioarele H A: Masina de tricotat semi-automata MAXI 2. Montati manerul F B: Maneta 3 a+b. Montati elementul

Mai mult

CĂZI DREPTUNGHIULARE ROTUNDE ŞI OVALE Instrucţiuni de montaj

CĂZI DREPTUNGHIULARE ROTUNDE ŞI OVALE Instrucţiuni de montaj CĂZI DREPTUNGHIULARE TUNDE ŞI OVALE Instrucţiuni de montaj Va multumim ca ati achizitionat cazile de baie Radaway. Cazile de baie Radaway sunt produse de cea mai inalta calitate si sunt realizate in totalitate

Mai mult

HIDROFOR ATDP 370A ATDP 505A MANUAL DE UTILIZARE Ver. 1/ Rev. 0; ; Traducere a instrucţiunilor originale 1

HIDROFOR ATDP 370A ATDP 505A MANUAL DE UTILIZARE Ver. 1/ Rev. 0; ; Traducere a instrucţiunilor originale 1 HIDROFOR ATDP 370A ATDP 505A MANUAL DE UTILIZARE Ver. 1/ Rev. 0; 22.08.2011; Traducere a instrucţiunilor originale 1 Produsul trebuie ridicat şi manipulat cu grijă. 1. MANIPULARE 2. DOMENIU DE APLICARE

Mai mult

Microsoft Word - HMM - Instructiuni de instalare.doc

Microsoft Word - HMM - Instructiuni de instalare.doc HMM Instructiuni de instalare 6 720 604 682 (00.07) Cuprins Cuprins Instrucţiuni de siguranţă 3 Explicaţii simboluri 3 1 Date referitoare la accesorii 4 1.1 Aplicaţie 4 1.2 Volum de livrare 4 1.3 Date

Mai mult

ROMANIA N.29 prezzi.p65

ROMANIA N.29 prezzi.p65 Art. F.7.00 Art. F.8.0 Art. F.8 Art. F.7.00 - Set de perii 90 x 70 x mm grosime, pentru curăţirea schimbătorilor şi boilerelor murale. 9, Art. F.7.70 Art. F.8.0 - Set de suluri de hârtie ţesut pentru curăţire.

Mai mult

Instrucţiuni pentru montarea şi utilizarea hotei AG 2

Instrucţiuni pentru montarea şi utilizarea hotei AG 2 Instrucţiuni pentru montarea şi utilizarea hotei SL 16.1/SL 16 P IX/HA (Hotă de bucătărie) 1 Filtru anti-grăsimi Filtru cu suport metalic Filtru pe cărbuni 2 Bec halogen Bec de 40 W Instrucţiuni de montare

Mai mult

Register your product and get support at Straightener HP4668/22 RO Manual de utilizare

Register your product and get support at   Straightener HP4668/22 RO Manual de utilizare Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4668/22 RO Manual de utilizare abc h g f e d i j Română Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia

Mai mult

4PWRO A

4PWRO A FLXSBVMB FLXSBVMB FLXS0BVMB FLXS0BVMB FLXBVMB FLXBVMB FLKSBVMB FLKSBVMB FLKS0BVMB FLKS0BVMB FLKBVMB FLKBVMB FLXSBVMB FLKSBVMB FLXBVMB FLXSBVMB FLKSBVMB FLXBVMB FLXS0BVMB FLKS0BVMB FLKBVMB FLXS0BVMB FLKS0BVMB

Mai mult

CAZI DE COLT Instructiuni de montaj

CAZI DE COLT Instructiuni de montaj CAZI DE COLT Instructiuni de montaj Va multumim ca ati achizitionat cazile de baie Radaway. Cazile de baie Radaway sunt produse de cea mai inalta calitate si sunt realizate in totalitate din acril sanitar.

Mai mult

RAPORT DE TESTARE

RAPORT DE TESTARE RAPORT DE TESTARE Nr. 32-13/17 1. Client și fabricant YABA YAPI DONANIMLARI SAN. TIC. LTD. ŞTI. Ömerli Mahallesi, Ugurtma Sokak Nr:2 Kat: 1-2 Arnavutköy / Istanbul 2. Denumirea obiectului testat MECANISM

Mai mult

CSU Zoli

CSU Zoli Sistem de uşi culisante suspendate CSU.17-80 Kg Sistemul CSU.17 este un sistem pentru uşi culisante suspendate, a căror şină superioară poate fi montată pe tavan sau lateral pe un perete. Sistemul are

Mai mult

JOOP! de produse descrierea produsului de suprafaţă element RON JOOP! baterie monocomandă lavoar DN 10 mâner plin montaj cu o trecere clasă de debit A

JOOP! de produse descrierea produsului de suprafaţă element RON JOOP! baterie monocomandă lavoar DN 10 mâner plin montaj cu o trecere clasă de debit A baterie monocomandă lavoar DN 10 mâner plin montaj cu o trecere garnitură scurgere G 1 1/4 racorduri flexibile G 3/8 sistem de montare rapidă 550240575 55024H775 1.849 2.100 baterie monocomandă lavoar

Mai mult

Wilo-Multivert-MVI 2

Wilo-Multivert-MVI 2 Wilo-Multivert-MVI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. Instrucţiuni de montaj şi exploatare Cuprins 1. Generalităţi 2. Siguranţa în exploatare 3. Transportul şi depozitarea intermediară 4. Descrierea produsului şi

Mai mult

3 Introducere Design igienic Introducere Guri de scurgere Design igienic Pentru a menține un mediu igienic și ușor de întreținut în zonele de procesar

3 Introducere Design igienic Introducere Guri de scurgere Design igienic Pentru a menține un mediu igienic și ușor de întreținut în zonele de procesar Design igienic Design igienic Pentru a menține un mediu igienic și ușor de întreținut în zonele de procesare a produselor alimentare și pentru a reduce la minimum locurile în care se pot acumula bacterii

Mai mult

SPECIFICATIE FILTRU TITEI

SPECIFICATIE FILTRU TITEI Fax : SPECIFICATIE BRAT INCARCARE TITEI CU ROBINET DE INCHIDERE SI INTRERUPATOR ELECTRIC DE NIVEL Beneficiar : S.C. CONPET S.A. Cod proiect : A 587 Cod document : A587-SP- B Faza : DDE Revizie: Rev 1 Denumire

Mai mult

Jaluzele exterioare aluminiu Z90 preturi

Jaluzele exterioare aluminiu Z90 preturi Lasati inauntru lumina si caldura...doar atat cat doriti Jaluzelele exterioare din aluminiu regleaza in mod mult mai precis vizibilitatea si accesul luminii in incaperi, comparativ cu rulourile exterioare,

Mai mult

Instrucţiuni de montaj şi service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitocell 340-M/360-M Tip SVKC Tip SVSB Acumulator tampon de agent termic

Instrucţiuni de montaj şi service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitocell 340-M/360-M Tip SVKC Tip SVSB Acumulator tampon de agent termic Instrucţiuni de montaj şi service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitocell 340-M/360-M Tip SVKC Tip SVSB Acumulator tampon de agent termic cu preparare de apă caldă menajeră Indicaţii de valabilitate,

Mai mult

Fișă tehnică Servomotoare axiale RV 01 Servomotoarele axiale RV 01 sunt potrivite pentru a controla acțiunea robineților cu 2 sau 3 porturi pentru apl

Fișă tehnică Servomotoare axiale RV 01 Servomotoarele axiale RV 01 sunt potrivite pentru a controla acțiunea robineților cu 2 sau 3 porturi pentru apl Fișă tehnică Servomotoare axiale RV 01 Servomotoarele axiale RV 01 sunt potrivite pentru a controla acțiunea robineților cu 2 sau 3 porturi pentru aplicații de încălzire și răcire. Servomotoarele RV 01

Mai mult

CUPRINS SCURT GHID DE UTILIZARE TABELUL CU PROGRAME PREGĂTIREA RUFELOR SELECTAREA UNUI PROGRAM ȘI OPŢIUNI PORNIREA ȘI TERMINAREA UNUI PROGRAM SCHIMBAR

CUPRINS SCURT GHID DE UTILIZARE TABELUL CU PROGRAME PREGĂTIREA RUFELOR SELECTAREA UNUI PROGRAM ȘI OPŢIUNI PORNIREA ȘI TERMINAREA UNUI PROGRAM SCHIMBAR UPRINS SURT GHID DE UTILIZARE TABELUL U PROGRAME PREGĂTIREA RUFELOR SELETAREA UNUI PROGRAM ȘI OPŢIUNI PORNIREA ȘI TERMINAREA UNUI PROGRAM SHIMBAREA UNUI PROGRAM ÎNTRERUPEREA UNUI PROGRAM ÎNTREŢINEREA ȘI

Mai mult

SISTEM PLUVIAL RUUKKI CATALOG DE PRODUSE ŞI INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE RUUKKI

SISTEM PLUVIAL RUUKKI CATALOG DE PRODUSE ŞI INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE RUUKKI www.ruukkiacoperis.ro SISTEM PLUVIAL RUUKKI CATALOG E PROUSE ŞI INSTRUCŢIUNI E INSTALARE RUUKKI Sistem pluvial Ruukki Cuprins: Sistem pluvial Ruukki...3 Elemente componente...6 Informaţii tehnice...10

Mai mult

/2003 RO Pentru compania de specialitate Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Boiler bivalent de încălzire a apei SM300/1 A se citi cu at

/2003 RO Pentru compania de specialitate Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Boiler bivalent de încălzire a apei SM300/1 A se citi cu at 630 9640 05/003 RO Pentru compania de specialitate Instrucţiuni de montaj şi întreţinere Boiler bivalent de încălzire a apei SM300/ A se citi cu atenţie înainte de montaj şi întreţinere Buderus Heiztechnik

Mai mult

INOVAȚIE, TEHNOLOGIE, PERFORMANȚĂ MIG/TIG/PLASMA/ROBO TEHNOLOGIA PISTOLETELOR PENTRU SUDARE ȘI TĂIERE O NOUĂ ABORDARE

INOVAȚIE, TEHNOLOGIE, PERFORMANȚĂ MIG/TIG/PLASMA/ROBO TEHNOLOGIA PISTOLETELOR PENTRU SUDARE ȘI TĂIERE O NOUĂ ABORDARE INOVAȚIE, TEHNOLOGIE, PERFORMANȚĂ MIG/TIG/PLASMA/ROBO TEHNOLOGIA PISTOLETELOR PENTRU SUDARE ȘI TĂIERE O NOUĂ ABORDARE O NOUĂ ABORDARE La Parker Torchology, obiectivul nostru principal este să fim renumiți

Mai mult

TC-WD 150/200 Instrucţiuni originale de utilizare Polizor de banc umed / uscat Nr. articol: Nr. de identificare: 11014

TC-WD 150/200 Instrucţiuni originale de utilizare Polizor de banc umed / uscat Nr. articol: Nr. de identificare: 11014 TC-WD 150/200 Instrucţiuni originale de utilizare Polizor de banc umed / uscat Nr. articol: 44.172.40 Nr. de identificare: 11014 Atenţie Citiţi instrucţiunile de utilizare pentru a reduce riscul de accidentare.

Mai mult

MS-Romania 2008.indd

MS-Romania 2008.indd RIGOLE Ø160 Ø110 25.5 2.4 125 DE JOS DETALIU SECTIUNE 150 160 215 Ø110 275 92 1000 8 SECTIUNE /160 MATERIAL MATERIAL DIMENSIUNIEXTERNE DIMENSIUNIINTERNE SECTIUNE COD PRET CADRU RIGOLA GREUTATE CAPACITATE

Mai mult

Montage und Bedienungs Anleitung

Montage und Bedienungs Anleitung Instructiuni de instalare, folosire si mentenanta RO Arzator de combustibil tip M Functionare in doua trepte COD MODEL TIP 3739750 RG4D 397 T1 2902311 (3) INDEX 1. DESCRIERE ARZATOR............ 1 1.1 Echipament

Mai mult

Microsoft Word - ST96m Rezistor.doc

Microsoft Word - ST96m Rezistor.doc Societatea Comercială ELECTRICA SA Bucureşti SPECIFICAŢIE TEHNICĂ Rezistor de limitare a curentului de defect pentru tratarea neutrului reţelelor de MT S.T. nr. 96 Rev. 0 1 2 Data 2010 Nr. pagini: 5 CUPRINS

Mai mult

HedoniaZiar

HedoniaZiar Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice PLOIEŞTI Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăraşi Serviciul Colectare venituri si executare silita

Mai mult

_D28710_RO.indd

_D28710_RO.indd 402111-13 RO Traducere a instrucţiunilor originale D28710 Figura 1 b c a u d q e f p o n m e f l g h i j k q r t s 2 Figura 2 o v n y aa z x w k Figura 3A Figura 3B cc bb m ee dd h l 3 Figura 3C Figura

Mai mult

Jaluzele exterioare aluminiu C80 preturi

Jaluzele exterioare aluminiu C80 preturi Lasati inauntru lumina si caldura...doar atat cat doriti Jaluzelele exterioare din aluminiu regleaza in mod mult mai precis vizibilitatea si accesul luminii in incaperi, comparativ cu rulourile exterioare,

Mai mult

Norme de montaj şi funcţionare

Norme de montaj şi funcţionare Instrucţiuni de instalare şi utilizare BOILER DE SOL PENTRU PREPARARE APĂ CALDĂ MENAJERĂ OKCV 125 203 408 OKCEV 100 208 308 OKCV 125 NTR 203 608 OKCV 160 206 408 OKCEV 125 203 308 OKCV 160 NTR 206 608

Mai mult

Echipamente incalz rad si pard calda

Echipamente incalz rad si pard  calda ECHIPAMENTE PENTRU INCĂLZIRE CU RADIATOARE ȘI PARDOSEALĂ CALDĂ Set distribuitor pentru instalații cu radiatoare - 8534 - Set distribuitor compus din: -bară DN25 - FI 1 / 3 12 ieșiri G 3/4 pentru Euro-con

Mai mult

MAȘINĂ DE CUSUT CU ACCESORII 4 proiecte vestimentare - 8 ani + CONȚINUT foarfecă zig-zag, foarfecă 2 bobine metalice 2 ace de rezervă pentru maşina de

MAȘINĂ DE CUSUT CU ACCESORII 4 proiecte vestimentare - 8 ani + CONȚINUT foarfecă zig-zag, foarfecă 2 bobine metalice 2 ace de rezervă pentru maşina de MAȘINĂ DE CUSUT CU ACCESORII 4 proiecte vestimentare - 8 ani + CONȚINUT foarfecă zig-zag, foarfecă 2 bobine metalice 2 ace de rezervă pentru maşina de cusut guler din pâslă paiete 2 mosoare de aţă 20 de

Mai mult

Soluţii inovatoare destinate alimentării cu apă şi încălzirii SISTEMUL KAN therm Catalog KAN KAT/RO Steel și Inox Încălzire în pardoaselă Aut

Soluţii inovatoare destinate alimentării cu apă şi încălzirii SISTEMUL KAN therm Catalog KAN KAT/RO Steel și Inox Încălzire în pardoaselă Aut Soluţii inovatoare destinate alimentării cu apă şi încălzirii SISTEMUL KAN therm Catalog KAN KAT/RO 2018-1.2 Steel și Inox Încălzire în pardoaselă Automatizări TEHNOLOGIE DE SUCCES ISO 9001 Cuprins SISTEMUL

Mai mult

(Romanian) DM-RAWH Manual pentru dealeri ŞOSEA MTB Trekking Bicicletă urbană Touring/ Comfort URBAN SPORT E-BIKE Set de roţi DURA-ACE WH-R9100-C

(Romanian) DM-RAWH Manual pentru dealeri ŞOSEA MTB Trekking Bicicletă urbană Touring/ Comfort URBAN SPORT E-BIKE Set de roţi DURA-ACE WH-R9100-C (Romanian) DM-RAWH001-01 Manual pentru dealeri ŞOSEA MTB Trekking Bicicletă urbană Touring/ Comfort URBAN SPORT E-BIKE Set de roţi DURA-ACE WH-R9100-C40-CL WH-R9100-C40-TU WH-R9100-C60-CL WH-R9100-C60-TU

Mai mult

Cleme terminale Cleme terminale În circuitele de joasă tensiune sunt folosite diferite elemente de legătură pentru a forma legături funcţionale. Sigur

Cleme terminale Cleme terminale În circuitele de joasă tensiune sunt folosite diferite elemente de legătură pentru a forma legături funcţionale. Sigur În circuitele de joasă tensiune sunt folosite diferite elemente de legătură pentru a forma legături funcţionale. Siguranţa conexiunii depinde de tehnica de conectare care este folosită (conector pe cablu,

Mai mult