IFU_NC _Krups_Beertender BV32_6L_LR_Ro - coperti copy

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "IFU_NC _Krups_Beertender BV32_6L_LR_Ro - coperti copy"

Transcriere

1 VB32

2

3 12 C 30 C fig. 1 fig. 2 fig. 3 fig. 4 fig. 5 fig. 6 fig. 7 fig. 8 N O fig. 9 fig. 10 fig. 11 fig. 12 fig. 13 fig. 14 fig. 15 fig. 16 fig. 17 fig. 18 fig. 19 fig. 20

4 fig. 21 fig. 22 fig. 23 fig. 24 fig. 25 fig. 26 fig. 27 fig. 28 NU PROCEDAȚI AȘA NICIODATĂ fig. 29 fig. 30 fig. 31

5 English REGULI DE SIGURANȚĂ Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța acestora. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. Acest aparat este destinat a fi utilizat numai în gospodărie. Aparatul nu este destinat utilizării în următoarele spații, cazuri în care nici garanția nu se aplică: - în spațiile de bucătărie ale angajaților din magazine, birouri și alte medii de lucru; - în ferme și de către clienții hotelurilor, motelurilor și a altor spații rezidențiale; - în spații de tip pensiune (bed and breakfast) - în restaurante și alte locuri de întâlnire similare, cu excepția cazurilor în care este implicată vânzarea cu amănuntul Nu depozitați în acest aparat substanțe explozive, cum ar fi tuburi de tip spray care conțin gaze inflamabile. Dacă cablul de alimentare al acestui aparat este deteriorat, nu folosiți aparatul. Cablul de alimentare trebuie înlocuit de producător, de un service post-vânzare, sau de persoane calificate, pentru a se evita orice risc. Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta minimă de 8 ani și de către persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, fără experiență sau cunoștințe, numai în cazul în care sunt supravegheate în mod corespunzător, sau dacă au primit instrucțiuni cu privire la modul de utilizare a aparatului în condiții de siguranță și înțeleg riscurile implicite. 4

6 Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat. Copiii nu trebuie să curețe aparatul sau să facă operațiuni de întreținere decât dacă sunt supravegheați de un adult responsabil. Conectați aparatul numai la o sursă de tensiune care coincide cu tensiunea indicată pe eticheta de identificare a aparatului. Conectarea la o tensiune de alimentare necorespunzătoare va anula garanția și poate fi periculoasă. În cazul utilizării necorespunzătoare sau a nerespectării instrucțiunilor, garanția producătorului este declarată nulă. Utilizați numai butoaie compatibile Beertender. Așezați întotdeauna aparatul pe o suprafață plană, stabilă, termo rezistentă, prevăzută cu o protecție față de alte surse de căldură sau stropi de apă. Pentru a proteja persoanele împotriva incendiului, șocurilor electrice și a rănirilor, evitați să scufundați cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau orice alt lichid. Niciodată nu scoateți din priză aparatul cu mâinile umede. În caz de urgență, scoateți imediat aparatul din priză. Nu folosiți aparatul fără tava de scurgere a picăturilor și grătar. După utilizare, goliți și curățați în fiecare zi tava de scurgere a picăturilor. Scoateți aparatul din priză ori de câte ori nu-l folosiți. Scoateți aparatul din priză înainte de a-l curăța. Nu curățați niciodată aparatul sub apă și nu-l cufundați în niciun fel de lichide. Nu folosiți niciodată detergenți pentru a curăța aparatul. Curățați aparatul numai cu bureți și perii moi. În cazul în care nu va fi folosit o perioadă îndelungată (vacanță, depozitare etc), scoateți-l din priză, goliți-l și curățați-l. Orice funcționare, operație de curățare sau întreținere în afara limitelor de utilizare normală trebuie rezervată personalului din centrele de service autorizate locale. Nu dezasamblați aparatul și nu introduceți niciun obiect în orificiile acestuia. Folosirea accesoriilor nerecomandate de către producător poate cauza incendii, șocuri electrice sau răni. Nu lăsați cablul de alimentare să atârne de marginea mesei sau a blatului de lucru, nici să vină în contact cu suprafețe fierbinți sau muchii ascuțite. Nu lăsați cablul de alimentare să atârne, pentru a evita riscul de împiedicare. Niciodată nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile ude. 5

7 Nu așezați aparatul pe plite cu gaz sau electrice, nici lângă surse similare de căldură, nici în interiorul unui cuptor fierbinte. Înainte de a scoate aparatul din priză, asigurați-vă că butonul ON/OFF (pornit/oprit) este în poziția OFF (oprit), apoi scoateți ștecherul din priză. Nu scoateți aparatul din priză trăgând de cablu. În cazul în care trebuie să utilizați aparatul cu un prelungitor, respectați recomandările de sarcină corespunzătoare pentru prelungitor. Dacă priza de perete nu corespunde cu ștecherul aparatului, acesta trebuie înlocuit la un service post-vânzare sau de o persoană calificată pentru a evita orice risc. Ambalajul este din materiale reciclabile. Contactați autoritățile locale pentru informații suplimentare despre programele de reciclare. Aparatul dvs. conține materiale care pot fi reciclate sau recuperate. IMPORTANT: Întotdeauna lăsați dozatorul de bere în funcțiune, dacă în aparat se află butoiul. NU PUNEȚI NICIODATĂ COMPONENTELE ELECTRICE ÎN CONTACT CU APA. EXISTĂ PERICOLUL CA ACEASTA SĂ PROVOACE UN SCURTCIRCUIT DOMENIUL DE UTILIZARE Acest aparat a fost fabricat exclusiv pentru dozarea berii în mediul casnic. Numai butoaiele originale pe care este menționat "Compatibil BeerTender" (compatibil cu BeerTender) pot fi utilizate împreună cu aparatul; nu trebuie să folosiți alte recipiente de bere disponibile în comerț. Înainte de a folosi un butoi, verificați data expirării de pe fundul butoiului. Nu introduceți în aparat și nu folosiți butoaiele BeerTender, dacă acesta a exipirat. Aparatul nu trebuie folosit în alte scopuri sau cu alte recipiente decât cele specificate mai sus. În aparat nu trebuie introduse alte materiale în afară de butoaiele BeerTender. Nu trebuie să faceți modificări tehnice sau să folosiți aparatul în alt mod decât cel indicat, din cauza riscurilor implicate!. Aparatul trebuie utilizat numai de către adulți în posesia deplină a capacităților lor mentale și fizice. 6

8 Reguli de siguranță... 4 Informații generale... 8 Indicații privind citirea acestor instrucțiuni Folosirea prezentelor instrucțiuni de utilizare Caracteristici tehnice... 9 Note de avertizare Folosirea sistemului BeerTender Folosirea butoiului Pregătirea dozatorului BeerTender Răcirea butoiului BeerTender Instalarea dozatorului BeerTender Conectarea la sursa de alimentare electrică Folosirea dozatorului BeerTender Introducerea butoiului BeerTender Panoul de control Sunetul emis de dozatorul BeerTender Distribuirea berii Pasul 1: Pregătirea paharului Pasul 2: Distribuirea berii Pasul 3: Berea în pahar Pasul 4: Calitatea unui pahar cu bere Curățarea Curățarea după utilizarea zilnică Curățarea după instalarea unui butoi BeerTender nou Curățarea de rutină Siguranța copiilor Informații juridice Eliminarea Depanarea

9 INFORMAȚII GENERALE Dozatorul BeerTender este destinat pentru distribuirea de bere rece dintr-un recipient special (butoi BeerTender) care se introduce în interiorul aparatului. Acest aparat cu linii elegante a fost conceput pentru uz intern casnic și nu este adecvat pentru utilizare profesională continuă. Pentru orice utilizare comercială, utilizare necorespunzătoare sau în caz de nerespectare a instrucțiunilor, producătorul nu își asumă nicio responsabilitate și garanția nu se aplică. ATENȚIE: Producătorul nu va accepta nici o responsabilitate pentru daunele de: - utilizarea necorespunzătoare și utilizarea în alte scopuri decât cele preconizate; - reparații care nu au fost efectuate la centrele de service autorizate; - intervenții neautorizate la cablul de alimentare; - intervenții la oricare din componentele dozatorului BeerTender; - folosirea altor piese de schimb și accesorii decât cele furnizate de producător; - încercări de a ajunge la componentele interioare ale aparatului. În astfel de cazuri garanția își pierde valabilitatea. Vă rugăm să consultați integral termenii și condițiile de garanție din broșura anexată, sau pe site-ul nostru: INDICAȚII PRIVIND CITIREA ACESTOR INSTRUCȚIUNI AVERTIZAREA INDICĂ INSTRUCȚIUNI CARE SUNT IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚA UTILIZATORULUI Vă rugăm să respectați cu strictețe aceste instrucțiuni pentru a asigura utilizarea corectă și pentru a evita rănirea gravă! Acest simbol evidențiază informații deosebit de importante pentru a obține cele mai bune rezultate cu acest aparat. FOLOSIREA PREZENTELOR INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare într-un loc sigur și prezentați-le oricărei alte persoane care utilizează aparatul. Dacă aveți probleme sau întrebări, vă rugăm să contactați mai întâi echipa noastră pentru relații cu clienții pentru ajutor și sfaturi. (Detalii la finalul acestui manual) 8

10 CARACTERISTICI TEHNICE Tensiunea nominală Puterea nominală Sursa de alimentare Clasa de izolație Clasa de răcire Materialul carcasei Dimensiuni (L x H x A) mm Greutatea Lungimea cablului Recipientul de bere Panoul de control vezi eticheta de sub aparat vezi eticheta de sub aparat vezi eticheta de sub aparat II SN termoplastic 274 x 452 x 505 (490 fără tava de scurgere) 5,5 kg (5,3 kg fără tava de scurgere) 1.1 m butoi BeerTender în partea superioară Condiții de funcționare la 80% umiditate relativă, min. 12 C max. 30 C Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări constructive și tehnice în funcție de progresele tehnologice. Aparatul respectă Directiva europeană 89/336 / CEE (Decret de lege 476 din 04/12/92) privind compatibilitatea electromagnetică. COMPONENTELE APARATULUI Dozatorul BeerTender 1. Sistemul de dozare BeerTender 2. Camera de răcire 3. Capac 4. Clapetă deschidere capac 5. Panou de control cu LED-uri 6. Capac pentru robinet 7. Duză distribuție 8. Manetă robinet 9. Grătar picurare 10. Tavă picurare 11. Întrerupător principal 12. Cablu alimentare cu mufă Butoiul Beertender 13. Butoiul BeerTender 14. Furtun de bere 9

11 NOTE DE AVERTIZARE FOLOSIREA SISTEMULUI BEERTENDER Pentru a obține o bere draft de calitate optimă, trebuie să aveți în vedere doi factori de bază: temperatura berii și condițiile igienice. 1. Răciți în prealabil butoiul de bere pentru a preveni spuma în exces. Folosiți întotdeauna un butoi răcit. Dacă nu răciți suficient butoiul cu bere, se va forma prea multă spumă când veți începe să turnați berea. 2. Întotdeauna curățați aparatul după utilizare. Berea este un produs natural care se poate altera. Din acest motiv, trebuie să mențineți aparatul în permanență curat pentru a păstra calitatea berii distribuite și pentru a preveni mirosurile neplăcute (vezi capitolul Curățare ). Duza de distribuție trebuie curățată înainte de a instala un nou butoi de bere, iar tava de picurare și grătarul trebuie golite după fiecare utilizare Fig. 3 De asemenea trebuie să respectați și următoarele reguli când folosiți sistemul BeerTender: 1. Nu încercați să răciți butoiul BeerTender în congelator. Similar recipientelor din sticlă, butoiul poate plesni, dacă îl puneți în congelator. În plus, congelarea diminuează calitatea berii Fig Folosiți dozatorul dvs. BeerTender într-un loc în care temperatura este între 12 C și 30 C. La temperaturi mai joase se poate deteriora sistemul de răcire al aparatului, iar la temperaturi mai ridicate sistemul nu va atinge temperatura ideală pentru dozare. Depozitați butoiul de bere la temperatura camerei Fig. 4. ATENȚIE! Pentru evitarea supraîncălzirii butoiului BeerTender, evitați lumina directă a soarelui Fig Când ridicați aparatul de dozare, țineți-l întotdeauna de marginea inferioară Fig. 5. ATENȚIE! Nu folosiți mânerul sau cablul de alimentare ca să ridicați dozatorul BeerTender Fig. 31. FOLOSIREA BUTOIULUI CU BERE Nu uitați să răciți butoiul cu bere înainte de a-l folosi. Dacă nu răciți suficient butoiul, se produce prea multă spumă la turnarea berii. Rețineți, de asemenea, că primul pahar pe care îl vărsați din fiecare butoi nou conține în cea mai mare parte spumă. Berea draft de la bar se comportă exact la fel! Butoiul de bere marcat Compatible BeerTender (compatibil pentru BeerTender) dispune de un sistem brevetat pentru păstrarea și dozarea berii. Acesta garantează o bere de calitate superioară de lungă durată și un sistem BeerTender ușor și plăcut de utilizat. Fig. 6. IMPORTANT: înainte de a introduce un butoi în aparat, verificați data de valabilitate (best before) de pe fundul butoiului. Această dată este o indicație sigură, în cazul în care butoiul a fost păstrat la temperatura camerei. 10

12 Folosirea în sistemul BeerTender a butoaielor cu indicația Compatible BeerTender (compatibil pentru BeerTender) necesită utilizarea unor tuburi pentru bere Fig. 7. Aparatul BeerTender se furnizează cu o pungă de tuburi. Pentru a obține tuburi în plus, trebuie să contactați serviciul clienți, sau să vizitați pagina de internet a BeerTender-ului. (Detalii la finalul acestui manual). ATENȚIE: conținut sub presiune. Nu scuturați și nu scăpați din mână. Nu expuneți la lumina soarelui sau la temperaturi de peste 30 C. Chiar dacă este gol, butoiul nu trebuie forțat pentru a-l deschide și nu trebuie expus la flacără sau foc. PREGĂTIREA DOZATORULUI BEERTENDER PENTRU SIGURANȚA DVS. ȘI A ALTORA, RESPECTAȚI ÎNTOCMAI REGULILE DE SIGURANȚĂ RĂCIREA BUTOIULUI BEERTENDER Butoaiele Beertender trebuie răcite înainte de utilizare. Dacă butoiul BeerTender este prea cald, va rezulta prea multă spumă. Sunt 2 metode pentru răcirea butoiului BeerTender: 1. în interiorul dozatorului BeerTender (vezi Utilizarea dozatorului BeerTender ). Răcirea butoiului la 4 C durează circa 15 ore, dacă butoiul cu bere și dozatorul sunt stabilizate la o temperatură a camerei de 20 C. 2. în frigider, ceea ce va dura circa 12 ore, în funcție de capacitatea de răcire a frigiderului dvs. Sfat: Vă recomandăm să aveți la frigider întotdeauna un butoi BeerTender în plus. Astfel veți avea întotdeauna la dispoziție un butoi rece. Vă mai recomandăm să porniți aparatul cu cel puțin o oră înainte de a-l utiliza, pentru a beneficia din plin de un butoi pre-răcit. ATENȚIE! Nu încercați să răciți butoiul cu bere în congelator. Similar cu sticlele din sticlă, butoiul poate plesni, dacă e pus în congelator. În plus, congelarea diminuează calitatea berii Fig. 29. INSTALAREA DOZATORULUI BEERTENDER Ambalajul original este proiectat și realizat pentru a proteja aparatul. Se recomandă păstrarea ambalajului pentru un eventual viitor transport. Scoateți dozatorul din ambalaj și așezați-l pe o suprafață uscată, curată, nivelată, stabilă, suficient de mare pentru a avea loc. Temperatura camerei trebuie să fie între 12 C și 30 C. - fig. 4. Plasați tava de picurare și grătarul în fața aparatului. Asigurați-vă că tava de picurare este bine fixată și poziționată. Nu instalați aparatul lângă surse de căldură, sau în locuri expuse la lumina directă a soarelui. Notă: Nu uitați că în timpul utilizării, tava de picurare va trebui golită și clătită în mod regulat. Atunci când dozatorul BeerTender nu este folosit, puteți îndepărta tava de picurare și o puteți pune în alt loc pentru a economisi spațiul. 11

13 ATENȚIE! Tava de picurare trebuie așezată pe o suprafață plană și să nu iasă în afara suprafeței pe care este pozitionat aparatul. După instalarea dozatorului BeerTender trebuie să curățați duza de dozare; aceasta este singura parte din dozator care intră în contact cu berea Fig. 8. Este esențial să spălați duza de dozare înainte de folosirea aparatului pentru prima dată și cel puțin de fiecare dată când introduceți un nou butoi în dozator. Această componentă poate fi spălată și în mașina de spălat vase Fig. 9. Pentru a spăla duza, aceasta trebuie scoasă din carcasa ei răsucind-o în sensul acelor de ceasornic. După spălare, duza se înșurubează la loc. CONECTAREA LA SURSA DE ALIMENTARE Electricitatea poate fi periculoasă! Prin urmare, trebuie să respectați cu strictețe regulile de siguranță. Aparatul trebuie conectat la o priză electrică adecvată, corect instalată. Tensiunea aparatului a fost setată în fabrică. Verificați dacă tensiunea de rețea corespunde cu tensiunea indicată pe plăcuța cu caracteristici tehnice din spatele aparatului. Asigurați-vă că întrerupătorul principal din spatele aparatului este în poziția "0", înainte de a conecta dozatorul la rețeaua de alimentare. Introduceți ștecherul într-o priză cu tensiunea corectă și porniți aparatul mutând întrerupătorul principal în poziția "I" Fig. 10. Aparatul va începe să răcească camera interioară imediat ce comutatorul principal este pus în poziția "I". FOLOSIREA SISTEMULUI DE DOZARE BEERTENDER INTRODUCEREA UNUI BUTOI CU BERE Notă: Dozatorul BeerTender poate fi utilizat numai cu butoaie compatibile pentru BeerTender cu bere vândută de Grupul Heineken. Aparatul poate fi utilizat numai dacă conține un butoi BeerTender și numai dacă întrerupătorul principal este poziționat la "I". Dacă LED-ul din partea stângă a panoului de control este aprins, veți ști că aparatul este pornit. Puteți deschide aparatul apăsând pe clapeta de pe capac. Când mânerul este eliberat, puteți ridica capacul Fig Notă: Nu forțați capacul peste poziția lui de deschidere, pentru că se poate deteriora. Când capacul este deschis complet, introduceți un butoi BeerTender, ca în Fig

14 Scoateți capacul robinetului trăgându-l în sus, ca în figura Fig. 14. NOTĂ: Acest capac poate fi scos pentru a fi curățat. Luați robinetul butoiului compatibil BeerTender și fixați-l în poziție. NOTĂ: Nu încercați să acționați robinetul butoiului cu mâna. Poziționați tubul de bere ca în figura Fig. 15. Puneți la loc capacul robinetului NOTĂ: Capacul de pe robinet nu poate fi închis dacă robinetul butoiului BeerTender nu este corect poziționat. Înainte de a închide capacul, asigurați-vă că clapeta robinetului este poziționată în mecanismul robinetului. Asigurați-vă că clapeta este poziționată ca în figură, pentru a evita deteriorarea tubului de bere Fig. 16. Închideți capacul dozatorului cu atenție Fig. 17. PANOUL DE CONTROL Cele două LED-uri de pe capac indică: LED-ul verde ON din partea stângă a panoului: când e luminat arată că dozatorul funcționează Fig. 18. LED-ul verde pentru temperatura berii din partea dreaptă a panoului: când butoiul BeerTender atinge temperatura ideală, acest LED se aprinde, iar dozatorul intră în modul standby de răcire Fig. 19. SUNETUL EMIS DE DOZATORUL BEERTENDER Funcția de răcire a dozatorului produce un zgomot. Dozatorul BeerTender are un sistem de răcire care controlează temperatura butoiului BeerTender. Există două moduri de răcire: 1. Răcirea în regim stand-by corespunde cu principalele condiții de funcționare. În acest mod ventilatorul de răcire produce un zgomot abia perceptibil; 2. Răcirea activă este declanșată atunci când temperatura din camera de răcire este prea mare. Imediat ce butoiul de bere atinge temperatura corectă, dozatorul revine la modul de răcire în regim stand-by. DISTRIBUIREA BERII Notă: Verificați întotdeauna data de valabilitate indicată pe fundul butoiului BeerTender. Nu folosiți butoaiele BeerTender după această dată. Notă: Berea trebuie turnată în recipiente adecvate; funcția de distribuire este pornită și oprită manual de către utilizator. 13

15 Pasul 1 Pregătirea unui pahar Pentru a obține un draft perfect, este esențial să începeți cu un pahar curat și rece. Clătiți paharul în apă rece înainte de a turna berea (cu cât paharul e mai rece, cu atât mai bine) Fig. 20. Sfat: Vă recomandăm să folosiți paharele de bere numai pentru bere. Unele băuturi, cum ar fi laptele, lasă în pahar ușoare reziduuri, care reduc gulerul de bere. Pasul 2 Distribuirea berii Sfat: Verificați pe panoul de control dacă berea a atins temperatura ideală de băut. Poziționați paharul sub robinet, ținându-l înclinat la 45 grade (vezi imaginea) Fig. 21. Trageți maneta în jos, ferm și repede, până la capăt. Lăsați berea să curgă în pahar. Evitați contactul dintre duza de turnare, pahar și berea care a ajuns deja în pahar. Acest lucru poate cauza prea multă spumă. Notă: de câte ori introduceți un butoi nou în dozator, primul pahar o să se umple de prea multă spumă. Când se întâmplă acest lucru, lăsați paharul pe tava de picurare. Continuați să umpleți paharul după ce spuma s-a așezat. Notă: Prea multă spumă se formează și atunci când clapeta robinetului se deschide doar puțin sau prea încet; când clapeta robinetului este deschisă se pot turna câteva beri în serie. Berea va curge mai încet după primul pahar care a fost umplut. Pasul 3 Berea în pahar Puneți paharul pe tava de picurare și așteptați ca spuma să se așeze Fig. 22. Pasul 4 Calitatea unui pahar de bere Un draft excelent are următoarele caracteristici: 1. un guler de circa 3 cm; 2. un guler uniform distribuit în jurul peretelui paharului, care aderă la suprafața de bere; 3. culoare limpede cristalină, cu bule de dioxid de carbon care se ridică din părțile laterale și de la baza paharului; 4. o temperatură de la 4 C la 6 C (în pahar). Notă: Pentru a evita formarea de spumă în exces, folosiți întotdeauna un butoi BeerTender pre-răcit și un pahar curat clătit în apă rece. 14

16 CURĂȚAREA În plus față de curățarea de rutină, dozatorul BeerTender trebuie curățat după utilizarea zilnică și atunci când se introduce un butoi BeerTender nou. ATENȚIE! Nu uscați aparatul și/sau componentele acestuia în cuptorul cu microunde și/sau în cuptorul convențional. Păstrați curat grilajul ventilatorului din spatele aparatului. CURĂȚAREA DUPĂ UTILIZAREA ZILNICĂ Tava de picurare și grătarul trebuie curățate după fiecare utilizare. Înainte de golirea tăvii de picurare, scoateți grătarul. Grătarul trebuie pus la loc în timpul utilizării normale Fig. 23. Notă: Tava de picurare poate fi spălată cu apă caldă și un detergent moale. Tava de picurare se poate spăla și la mașina de spălat vase. ATENȚIE! Nu folosiți niciodată detergenți agresivi precum oțet, acizi, solvenți sau benzină. CURĂȚAREA DUPĂ INSTALAREA UNUI BUTOI NOU Când introduceți un butoi cu bere nou, trebuie să curățați duza de distribuire. Duza este singura componentă a dozatorului, care intră în contact cu berea. Fig. 24. Este esențial să spălați duza normal cu mâna sau în mașina de spălat vase. Notă: Duza de distribuire are elemente din material plastic și din metal care sunt îmbinate permanent și nu prezintă probleme de igienă. Nu încercați să separați aceste elemente. Mecanismul care distribuie berea trebuie curățat cu o cârpă umedă și detergent ușor. Fig. 25. Notă: Folosiți o lavetă din bumbac ca să curățați bine toate componentele Fig. 26. ATENȚIE! Nu încercați să curățați mecanismul cu obiecte dure și/sau ascuțite: acesta este o componentă de precizie și riscați să o deteriorați. CURĂȚAREA DE RUTINĂ Curățați regulat camera de răcire din interiorul dozatorului folosind o cârpă umedă și detergent Fig. 27. ATENȚIE! Nu umpleți camera de răcire cu apă deoarece acest lucru poate duce la o deteriorare permanentă. Nu folosiți niciodată substanțe agresive precum oțet, acizi, solvenți sau benzină. Capacul robinetului poate fi scos. Curățați-l cu apă caldă și cu un detergent. 15

17 ATENȚIE! Nu spălați capacul robinetului în mașina de spălat vase, pentru că poate fi deteriorat și își va pierde luciul. Niciodată nu folosiți substanțe agresive precum oțet, acizi, solvenți sau benzină. SIGURANȚA COPIILOR Pentru a evita folosirea dozatorului de către copii, puteți îndepărta maneta robinetului. Pentru îndepărtarea manetei, asigurați-vă că aceasta este în poziție verticală și trageți-o în sus - Fig. 28. INFORMAȚII JURIDICE Prezentele informații de funcționare conțin informațiile necesare pentru folosirea corectă și întreținerea aparatului. Este esențial să citiți aceste informații și să le respectați, pentru a folosi și întreține aparatul în deplină siguranță. Rețineți, de asemenea, conținutul acestor instrucțiuni de utilizare nu face parte dintr-un acord sau un contract legal anterior sau deja existent, prin urmare nu afectează termenii acestuia. Obligațiile producătorului se bazează exclusiv pe contractul de vânzare, care conține și toți termenii exclusivi referitori la serviciul de garanție furnizat. Condițiile de garanție prevăzute în contract nu se limitează și nici nu se extind pe baza explicațiilor din acest document. Aceste instrucțiuni de utilizare conțin informații protejate de drepturile de autor. Acestea nu pot fi fotocopiate sau traduse în altă limbă fără acordul prealabil în scris al producătorului. ELIMINAREA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI Acest marcaj indică faptul că pe teritoriul întregii UE acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibilele daune asupra mediului sau sănătății umane cauzate de eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați dozatorul în mod responsabil, pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, mergeți la sistemele de returnare și de colectare sau contactați distribuitorul de unde a fost achiziționat produsul. Aceste puncte pot prelua acest produs pentru reciclarea ecologică. Aparatele care nu mai sunt folosite devin inutilizabile. Scoateți din priză și tăiați cablul de alimentare. Aparatele care nu mai sunt folosite trebuie duse la un punct adecvat de colectare a deșeurilor, astfel încât componentele speciale din aparat să poată fi eliminate în mod corespunzător. Modulul TEM (sau modulul Peltier) trebuie eliminat în conformitate cu regulamentele actuale în vigoare din țara utilizatorului. 16

18 DEPANAREA Problema Cauza posibilă Remediul Aparatul nu se aprinde Aparatul nu este conectat Conectați aparatul la la rețeaua de alimentare rețeaua de alimentare Capacul robinetului nu poate fi poziționat corect Berea nu curge Robinetul butoiului Beertender a fost activat manual. Robinetul butoiului BeerTender sau tubul nu sunt corect introduse. Butoiul BeerTender este gol. În dozator nu se află niciun butoi. Repuneți robinetul butoiului BeerTender în poziția lui originală. Scoateți robinetul butoiului din dozator și mai fixați-l o dată conform capitolului: Utilizarea dozatorului BeerTender. Înlocuiți butoiul BeerTender cu unul nou. Introduceți un butoi în dozatorul BeerTender. Capacul nu poate fi închis Maneta robinetului dozatorului BeerTender nu este corect instalată/ poziționată. Capacul robinetului nu este corect poziționat. Instalați/poziționați corect capacul robinetului Poziționați corect capacul robinetului 17

19 Dozatorul BeerTender produce prea multă spumă în timpul distribuirii berii (vezi și secțiunea: Distribuire bere). Butoiul de bere nu Lăsați butoiul de bere a ajuns la temperatura să se răcească la corectă pentru distribuire. temperatura corectă. Vă puteți baza pe indicatorul de pe panoul de control al dozatorului Butoiul cu bere a fost agitat. Maneta robinetului este mișcată prea lent. Așteptați 4 ore înainte de a distribui berea. Trageți maneta în jos, ferm și rapid, și cât permite Berea curge prea încet. Dozatorul BeerTender oferă bere caldă Maneta robinetului nu este deschisă complet Deschideți bine robinetul Butoiul de bere nu a fost Lăsați butoiul de bere răcit suficient timp și timp suficient să se nu are temperatura răcească în dozator corectă pentru servire Indicatorul de temperatură de pe panoul de control s-a aprins Dozatorul de bere este expus la o temperatură prea înaltă sau la lumina directă a soarelui Folosiți dozatorul în interior și mutați-l într-o cameră în care temperatura ambiantă să nu depășească 30 C. Dozatorul încălzește berea în loc să o răcească. Sistemul BeerTender are o problemă de răcire. Scoateți din priză și duceți dozatorul la un centru service autorizat. Dacă aveți probleme sau întrebări, contactați mai întâi Echipa de Relații cu Clienții pentru ajutor de specialitate și recomandări. (Consultați lista de contacte service din broșura de garanție inclusă la produs.) 18

20 NC

ASPIRATOR CU FILTRU DE APĂ Model: AS-506 Manual de instrucțiuni

ASPIRATOR CU FILTRU DE APĂ Model: AS-506 Manual de instrucțiuni ASPIRATOR CU FILTRU DE APĂ Model: AS-506 Manual de instrucțiuni IMPORTANT - Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual pentru a înțelege întregul aparat înainte de utilizare. Pentru a reduce riscul de

Mai mult

_ _BDA_Dörrautomat_Klarstein.indd

_ _BDA_Dörrautomat_Klarstein.indd Uscator pentru alimente 10028629 10028630 Stimate cumparator, Felicitari pentru achizitionarea acestui produs. Va rugam sa cititi cu atentie informatiile din acest manual, si sa il pastrati pentru cazul

Mai mult

ghid de utilizare! purificator de aer 1

ghid de utilizare! purificator de aer 1 ghid de utilizare! purificator de aer 1 [ felicitări! ] Felicitări pentru achiziționarea produsului Duux! Pentru a utiliza serviciul nostru on-line, vă rugăm să înregistrați produsul și garanția pe www.duux.com/register

Mai mult

RĂCITOR ȘI PURIFICATOR DE AER MOBIL CU IONI NEGATIVI INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de punerea în fun

RĂCITOR ȘI PURIFICATOR DE AER MOBIL CU IONI NEGATIVI INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de punerea în fun RĂCITOR ȘI PURIFICATOR DE AER MOBIL CU IONI NEGATIVI INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de punerea în funcțiune a unității sau înainte de a efectua operațiuni

Mai mult

Manual de utilizare pentru aspirator SJ72WWB6

Manual de utilizare pentru aspirator SJ72WWB6 Manual de utilizare pentru aspirator SJ72WWB6 CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI Acest produs trebuie să fie asamblat și utilizat doar în scopul pentru care a fost creat și doar în modul în care este

Mai mult

Microsoft Word - Manual Argo Pury Ro

Microsoft Word - Manual Argo Pury Ro PURIFICATOR DE AER INSTRUCȚIUNI PRIVIND FUNCȚIONAREA Citiți instrucțiunile cu atenție înainte de instalarea și punerea în funcțiune a acestui aparat sau înainte de a desfășura orice operațiuni de întreținere.

Mai mult

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS ASPIRATOR DE PRAF MANUAL DE UTILIZARE SMART 90 ECO - 1 - - 2 - MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE Ori de câte ori folosiți un aparat electric, este important să respectați o serie de măsuri de siguranță elementare.

Mai mult

Vă rugăm ca mai întâi să citiţi instrucţiunile! Stimaţii noştri clienţi, Vă mulţumim că aţi ales produsul Arctic. Dorim să vă prezentăm cel mai perfor

Vă rugăm ca mai întâi să citiţi instrucţiunile! Stimaţii noştri clienţi, Vă mulţumim că aţi ales produsul Arctic. Dorim să vă prezentăm cel mai perfor Vă rugăm ca mai întâi să citiţi instrucţiunile! Stimaţii noştri clienţi, Vă mulţumim că aţi ales produsul Arctic. Dorim să vă prezentăm cel mai performant produs de cea mai înaltă calitate şi fabricat

Mai mult

MANUAL DE UTILIZARE SPRINT EVO SE71_SE41011

MANUAL DE UTILIZARE SPRINT EVO SE71_SE41011 MANUAL DE UTILIZARE SPRINT EVO SE71_SE41011 * Doar anumite modele. ** În cazul anumitor modele, duzele pot fi diferite. 1 2 24 ore * Doar anumite modele. ** În cazul anumitor modele, duzele pot fi diferite.

Mai mult

_BDA_Staubsauger_Klarstein.indd

_BDA_Staubsauger_Klarstein.indd Aspirator 10031893 Stimate client, Felicitări pentru achiziția dvs. Citiți cu atenție manualul și urmați instrucțiunile de mai jos pentru a evita deteriorarea dispozitivului. Pentru daunele cauzate de

Mai mult

Microsoft Word - Romanian IM ZCM 05.doc

Microsoft Word - Romanian IM ZCM 05.doc Confortul la îndemâna oricui INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE Cafetieră model: ZCM 05 basic Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni înainte de utilizarea aparatului. Unic importator în România : s.c. ZASS

Mai mult

Microsoft Word - Manual.doc

Microsoft Word - Manual.doc USCATOR DE MAINI GIRO, VERTICAL, 1650W, ABS ALB Brand: KRONER Model: DH9922H Cod Romstal: 80US0015 1 Precautii - Nu deschideti capacul frontal in timp ce este conectat la energia electrica. Pericol de

Mai mult

Microsoft Word - Manual Argo Mood Ro

Microsoft Word - Manual Argo Mood Ro AEROTERMĂ CU REZISTENȚĂ CERAMICĂ PENTRU BAIE IP21 INSTRUCȚIUNI PRIVIND FUNCȚIONAREA Citiți instrucțiunile cu atenție înainte de instalarea și punerea în funcțiune a acestui aparat sau înainte de a desfășura

Mai mult

MANUAL DE UTILIZARE CONVECTOR ELECTRIC MODEL: CT-23Turbo Spec.: V A.C. 50Hz 2000 Watts. Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utiliz

MANUAL DE UTILIZARE CONVECTOR ELECTRIC MODEL: CT-23Turbo Spec.: V A.C. 50Hz 2000 Watts. Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utiliz MANUAL DE UTILIZARE CONVECTOR ELECTRIC MODEL: CT-23Turbo Spec.: 220-240V A.C. 50Hz 2000 Watts. Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea convectorului electric! Păstrați-le și pentru

Mai mult

ASPIRATOR PENTRU SALTELE MBC 500UV011 MANUAL DE UTILIZARE

ASPIRATOR PENTRU SALTELE MBC 500UV011 MANUAL DE UTILIZARE ASPIRATOR PENTRU SALTELE MBC 500UV011 MANUAL DE UTILIZARE 2 3 MĂSURI DE SIGURANȚĂ Acest aspirator trebuie să fie utilizat doar pentru saltele, pături, perne, canapele și alte textile, așa cum este deschis

Mai mult

Microsoft Word - SKS 502x_M7_RO.docx

Microsoft Word - SKS 502x_M7_RO.docx Manualul utilizatorului Înainte de prima utilizare, vă rugăm citiţi cu atenţie toate instrucţiunile cuprinse în acest manual, chiar dacă aveţi deja experienţă în folosirea produselor similare. Utilizaţi

Mai mult

Vă rugăm ca mai întâi să citiţi instrucţiunile! Stimaţii noştri clienţi, Vă mulţumim că aţi ales produsul Arctic. Dorim să vă prezentăm cel mai perfor

Vă rugăm ca mai întâi să citiţi instrucţiunile! Stimaţii noştri clienţi, Vă mulţumim că aţi ales produsul Arctic. Dorim să vă prezentăm cel mai perfor Vă rugăm ca mai întâi să citiţi instrucţiunile! Stimaţii noştri clienţi, Vă mulţumim că aţi ales produsul Arctic. Dorim să vă prezentăm cel mai performant produs de cea mai înaltă calitate şi fabricat

Mai mult

Microsoft Word - 05_Meaco_Airvax_RO.doc

Microsoft Word - 05_Meaco_Airvax_RO.doc Purificatorul de aer Meaco Airvax 33X2 Manual de Instrucțiuni Dezumidificatoare Meaco de 12L şi 20L Vă rugăm, citiți acest manual de instrucțiuni înainte de a folosi purificatorul de aer şi păstrați-l

Mai mult

SWK 1720BK RO Cană fierbător electric de apă Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017

SWK 1720BK RO Cană fierbător electric de apă Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017 SWK 1720BK RO Cană fierbător electric de apă - 1 - RO Cană fierbător electric de apă Instrucțiuni importante privind securitatea CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU UTILIZARE VIITOARE Acest consumator

Mai mult

SCE 5000BK_WH.pdf

SCE 5000BK_WH.pdf Manual de utilizare SCE 5000BK SCE 5000WH Înainte de prima utilizare vă rugăm citiți integral manualul de utilizare chiar dacă sunteți familiarizat cu tipul de aparat sau ați mai folosit aparate similare.

Mai mult

Microsoft Word - Manual.doc

Microsoft Word - Manual.doc USCATOR DE MAINI JET, VERTICAL, 1900W, ABS GRI Brand: KRONER Model: K2201B Cod Romstal: 80US0016 1 Precautii - Nu deschideti capacul frontal in timp ce este conectat la energia electrica. Pericol de electrocutare.

Mai mult

Ghid privind sănătatea, siguranţa şi instalarea

Ghid privind sănătatea, siguranţa şi instalarea Ghid privind sănătatea, siguranţa şi instalarea MÂNĂ Ghid privind sănătatea şi siguranţa 3 Ghid de instalare 6 2 INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ IMPORTANT: TREBUIE CITITE ŞI RESPECTATE Înainte de a utiliza aparatul,

Mai mult

SFE 3011BK SFE 4021BK RO Ventilator de birou Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017

SFE 3011BK SFE 4021BK RO Ventilator de birou Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017 SFE 3011BK SFE 4021BK RO Ventilator de birou - 1 - RO Ventilator de birou Instrucțiuni importante privind securitatea CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU UTILIZARE VIITOARE Acest aparat poate fi utilizat

Mai mult

Colector Solar Nepresurizat MANUAL DE INSTALARE, UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

Colector Solar Nepresurizat MANUAL DE INSTALARE, UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE Colector Solar Nepresurizat MANUAL DE INSTALARE, UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE 1.Principiul de funcționare Cuprins 1.Principiul de funcționare... 2 2. Structura produsului... 2 3. Modele și specificații...

Mai mult

Instrucţiuni privind siguranţa, ghid privind utilizarea şi întreţinerea şi instalarea

Instrucţiuni privind siguranţa, ghid privind utilizarea şi întreţinerea şi instalarea Instrucţiuni privind siguranţa, ghid privind utilizarea şi întreţinerea şi instalarea www.whirlpool.eu/register x 2 90 C 80 500 550 min 595 500 134,5 160 min 526 554 22 595 550 116 441 455 470/540 551

Mai mult

Baristomat Cafetiera

Baristomat Cafetiera Baristomat Cafetiera 10033138 Stimate cumparator, Felicitări pentru achiziționarea acestui produs., Citiți și urmați cu atenție aceste instrucțiuni pentru a evita posibilele deteriorări. Nu suntem responsabili

Mai mult

Switch wireless Siebo W3004 Manual utilizare (imagine exemplificativă)

Switch wireless Siebo W3004 Manual utilizare (imagine exemplificativă) Switch wireless Siebo W3004 Manual utilizare (imagine exemplificativă) Caracteristici Suportă protocol de comunicare IEEE 802.15.4 ZigBee Puteți crea asocieri cu dispozitive de securitate pentru control

Mai mult

INSTRUCTION MENU

INSTRUCTION  MENU MANUAL DE UTILIZARE Cuptor electric Model: A45B2 Spec.: 220-240V A.C. 50Hz 1800 Watts. Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea cuptorului electric și păstrați-le pentru o studiere ulterioară!!!

Mai mult

My Document

My Document INFINISSIMA MANUALUL UTILIZATORULUI www.dolce-gusto.com CUPRINS. MĂSURI DE SIGURANȚĂ 3. PREZENTARE GENERALĂ APARAT 5 3. EXEMPLE DE BĂUTURI 7 4. RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZAREA ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ 8

Mai mult

ro 03: ro 02.qxd.qxd

ro 03: ro 02.qxd.qxd testo 316-2 Detector pentru scăpări de gaze Manual de operare ro 2 Siguranță și mediu Siguranță și mediu Despre acest document Citiți cu atenție acest document și familiarizați-vă cu produsul înainte de

Mai mult

HIDROFOR ATDP 370A ATDP 505A MANUAL DE UTILIZARE Ver. 1/ Rev. 0; ; Traducere a instrucţiunilor originale 1

HIDROFOR ATDP 370A ATDP 505A MANUAL DE UTILIZARE Ver. 1/ Rev. 0; ; Traducere a instrucţiunilor originale 1 HIDROFOR ATDP 370A ATDP 505A MANUAL DE UTILIZARE Ver. 1/ Rev. 0; 22.08.2011; Traducere a instrucţiunilor originale 1 Produsul trebuie ridicat şi manipulat cu grijă. 1. MANIPULARE 2. DOMENIU DE APLICARE

Mai mult

Microsoft Word - Romanian IM SCK 03F.doc

Microsoft Word - Romanian IM SCK 03F.doc O VIAŢĂ MAI BUNĂ! INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE Ceainic model: SCK 03F Fashion line Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni înainte de utilizarea aparatului. Unic importator în România : s.c. ZASS Romania

Mai mult

Variator lumină wireless Siebo W3006 Manual utiliz are

Variator lumină wireless Siebo W3006 Manual utiliz are Variator lumină wireless Siebo W3006 Manual utiliz are Caracteristici Suportă protocol de comunicare IEEE 802.15.4 ZigBee Are rol de ajustare a intensității luminoase pentru crearea unui mediu confortabil

Mai mult

AeroVital Deluxe Friteuza cu aer cald

AeroVital Deluxe Friteuza cu aer cald AeroVital Deluxe Friteuza cu aer cald 10032849 Stimate cumparator, Felicitări pentru achizitionarea produsului. Citiți cu atenție manualul și respectați următoarele instrucțiuni pentru a evita deteriorarea

Mai mult

DEUMIDIFICATOR DEM 8

DEUMIDIFICATOR DEM 8 DEUMIDIFICATOR DEM 8.5 EX Câteva informaţii privind umiditatea Aerul conţine întotdeauna o anumită cantitate de apă sub formă de vapori, cunoscută în general ca umiditate. Acesta determină nivelul de umiditate

Mai mult

Register your product and get support at Straightener HP4668/22 RO Manual de utilizare

Register your product and get support at   Straightener HP4668/22 RO Manual de utilizare Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4668/22 RO Manual de utilizare abc h g f e d i j Română Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia

Mai mult

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160C BX1-200C BX1-250C IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. Ver. 1/Re

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160C BX1-200C BX1-250C IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. Ver. 1/Re MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160C BX1-200C BX1-250C IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. 1 Cuprins Instrucţiuni de siguranţă Prezentarea aparatului de

Mai mult

SSM 1100.pdf

SSM 1100.pdf Manual de utilizare Înainte de utilizare, va rugam a citi toate instrucțiunile cuprinse in acest manual de utilizare, chiar daca sunteți deja familiarizați cu folosirea unor asemenea aparate. Folosiți

Mai mult

CERTIFICAT DE GARANŢIE

CERTIFICAT  DE  GARANŢIE MANUAL DE INSTRUCŢIUNI CUPTOR ELECTRIC (cu lumină şi convecţie) MODEL: CS-30BCL2 Spec.: 220-240V A.C. 50Hz Putere 1600W Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea cuptorului electric și

Mai mult

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160CP1 BX1-200CP1 BX1-250CP1 IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. Ver

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160CP1 BX1-200CP1 BX1-250CP1 IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. Ver MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160CP1 BX1-200CP1 BX1-250CP1 IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. Ver. 1/Rev. 0; Data: 27.05.2016; Traducere a instructiunilor

Mai mult

CABINA DUS SISTEM VITAL DOTARI : LUMINA INTERIOARA - 20 W BUTON DIGITAL ON / OFF STICLA TEMPERATA BATERIE TERMOSTATATA SELECTOR FUNCTII DUS MOBIL CU H

CABINA DUS SISTEM VITAL DOTARI : LUMINA INTERIOARA - 20 W BUTON DIGITAL ON / OFF STICLA TEMPERATA BATERIE TERMOSTATATA SELECTOR FUNCTII DUS MOBIL CU H CABINA DUS SISTEM VITAL DOTARI : LUMINA INTERIOARA - 20 W BUTON DIGITAL ON / OFF STICLA TEMPERATA BATERIE TERMOSTATATA SELECTOR FUNCTII DUS MOBIL CU HIDROMASAJ DUS FIX CU HIDROMASAJ HIDROMASAJ VERTICAL

Mai mult

MANUAL DE UTILIZARE SYNTHESIS ST50ALG 011

MANUAL DE UTILIZARE SYNTHESIS ST50ALG 011 MANUAL DE UTILIZARE SYNTHESIS ST50ALG 011 * Doar anumite modele. ** În cazul anumitor modele, duzele pot fi diferite. 1 2 24 ore * Doar anumite modele. ** În cazul anumitor modele, duzele pot fi diferite.

Mai mult

MANUAL DE UTILIZARE ASPIORATOR TELIOS EXTRA TX50PET 011 1

MANUAL DE UTILIZARE ASPIORATOR TELIOS EXTRA TX50PET 011 1 MANUAL DE UTILIZARE ASPIORATOR TELIOS EXTRA TX50PET 011 1 2 * Anumite modele ** Duzele pot varia in functie de model 24 ore * Anumite modele ** Duzele pot varia in functie de model 3 MĂSURI PRIVIND SIGURANȚA

Mai mult

Microsoft Word - 06_MeacoMist_deluxe_RO.doc

Microsoft Word - 06_MeacoMist_deluxe_RO.doc MeacoMist Deluxe Umidificatorul ultrasonic Manual de Instrucțiuni Dezumidificatoare Meaco de 12L şi 20L Vă rugăm, citiți acest manual de instrucțiuni înainte de a folosi umidificatorul şi păstrați-l pentru

Mai mult

SRS-BTS50_QSG_ro

SRS-BTS50_QSG_ro Sistem audio personal Manual de instrucţiuni Ghid de pornire rapidă RO SRS-BTS50 2013 Sony Corporation Fabricat în China Manuale furnizate Ghid de pornire rapidă (acest manual) Prezentul manual vă furnizează

Mai mult

Microsoft Word - TranslatedSSM 4300SS_4304RD_rev doc

Microsoft Word - TranslatedSSM 4300SS_4304RD_rev doc PRĂJITOR DE SANDWICH- URI Înainte de prima utilizare vă rugăm citiți integral manualul de utilizare chiar dacă sunteți familiarizați deja cu genul de aparat sau ați mai folosit produse similare. Utilizați

Mai mult

MANUAL DE UTILIZARE HOBBY STAR 5 Important : citiţi instrucţiunile cu atenţie pentru a vă familiariza cu aparatul înainte de folosire. Păstrați instru

MANUAL DE UTILIZARE HOBBY STAR 5 Important : citiţi instrucţiunile cu atenţie pentru a vă familiariza cu aparatul înainte de folosire. Păstrați instru MANUAL DE UTILIZARE HOBBY STAR 5 Important : citiţi instrucţiunile cu atenţie pentru a vă familiariza cu aparatul înainte de folosire. Păstrați instrucțiunile într-un loc sigur pentru pentru referințe

Mai mult

4PWRO book

4PWRO book MANUAL DE EXPLOATARE Instalaţii invertoare de aer condiţionat SISTEM FXDQ15P7VEB FXDQ20P7VEB FXDQ25P7VEB FXDQ32P7VEB FXDQ40P7VEB FXDQ50P7VEB FXDQ63P7VEB Vă mulţumim că aţi cumpărat această instalaţie Daikin

Mai mult

Ghid utilizator Nokia Luna Ediţia 1.0

Ghid utilizator Nokia Luna Ediţia 1.0 Ghid utilizator Nokia Luna Ediţia 1.0 2 Introducere Despre setul cu cască Cu setul cu cască Nokia Bluetooth Luna puteți efectua și primi apeluri, fără comenzi manuale, chiar dacă utilizați două telefoane

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Drinkwell 360 Pet Fountain 3.8 litri MANUAL DE UTILIZARE 1 Componente Bol Componentă conică Pompă Carcasa filtrului Filtru de cărbune Capacul carcasei filtrului Filtru de spumă Duze interșanjabile (5 versiuni)

Mai mult

Manual complet și cele mai bune 10 rețete

Manual complet și cele mai bune 10 rețete Manual complet și cele mai bune 10 rețete CUM PREGĂTIȚI MAȘINA DE PASTE PENTRU UTILIZARE REȚETĂ DE BAZĂ PENTRU ALUAT * 500 g de făină fină de grâu * 5 ouă întregi Pentru a obține paste mai bune, folosiți

Mai mult

_ORB72_RO.indd

_ORB72_RO.indd 402011-23 RO Traducere a instrucţiunilor originale www.blackanddecker.eu ORB72 2 3 ROMĂNĂ Destinaţia de utilizare Aspiratorul dvs. Black & Decker Orb-it TM a fost conceput pentru aplicaţii uşoare de aspirare

Mai mult

RO Manual de utilizare şi de întreţinere

RO Manual de utilizare şi de întreţinere RO Manual de utilizare şi de întreţinere INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA Aceste instrucţiuni sunt disponibile şi pe site-ul web: docs.whirlpool.eu SIGURANŢA DUMNEAVOASTRĂ ŞI A CELORLALTE PERSOANE

Mai mult

MANUAL DE INSTRUCTIUNI RO CNL // CNL

MANUAL DE INSTRUCTIUNI RO CNL // CNL MANUAL DE INSTRUCTIUNI RO CNL2-1001 // CNL2-2002 1230626 Instructiuni de siguranta Nu lasati copii sa se joace cu aparatul. Stimate client: Va multumim pentru alegerea acestui produs TEKA. Va rugam sa

Mai mult

TRADUCERE HALOGEN

TRADUCERE HALOGEN INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE RADIATOR QUARTZ DE PERETE Model: ZQH 05 Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni de utilizare înainte de utilizarea aparatului. Unic importator în România: ZASS Romania srl

Mai mult

Alimentatoare AX-3003D, AX-3005D AX-1803D Instrucţiuni de utilizare

Alimentatoare AX-3003D, AX-3005D AX-1803D Instrucţiuni de utilizare Alimentatoare AX-3003D, AX-3005D AX-1803D Instrucţiuni de utilizare Cuprins 1. Introducere... 3 Despachetarea şi verificarea componenţei setului... 3 Indicaţii privind siurana... 4 Informaţii privind siurana...

Mai mult

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com www.festool.com Instrucţiuni de utilizare originale 1 Instrucţiuni de

Mai mult

Anl_GH_KS_2440_SPK7.indb

Anl_GH_KS_2440_SPK7.indb - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - Important! Atunci când folosiți echipamentul, este necesar să respectați câteva măsuri de precauție pentru a evita accidentele și pagubele materiale. Vă rugăm să citiți

Mai mult

MFL _LG_ro.indd

MFL _LG_ro.indd ROMÂNĂ ManualUL UTILIZATORULUI Echipament de aer condiţionat Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual înainte de a acţiona echipamentul dumneavoastră şi să păstraţi documentul pentru a putea fi consultat

Mai mult

Fișă tehnică Servomotoare axiale RV 01 Servomotoarele axiale RV 01 sunt potrivite pentru a controla acțiunea robineților cu 2 sau 3 porturi pentru apl

Fișă tehnică Servomotoare axiale RV 01 Servomotoarele axiale RV 01 sunt potrivite pentru a controla acțiunea robineților cu 2 sau 3 porturi pentru apl Fișă tehnică Servomotoare axiale RV 01 Servomotoarele axiale RV 01 sunt potrivite pentru a controla acțiunea robineților cu 2 sau 3 porturi pentru aplicații de încălzire și răcire. Servomotoarele RV 01

Mai mult

ICF-F11S_F12S_ro

ICF-F11S_F12S_ro Radio cu 3 benzi FM / SW / MW Manual de instrucţiuni RO ICF-F11S ICF-F12S Fabricat în : China Sony Corporation 2007 Notă pentru clienţi : următoarele informaţii sunt valabile numai pentru echipamentele

Mai mult

_ADV1210_ADV1220_RO.indd

_ADV1210_ADV1220_RO.indd 402111-73 RO Traducere a instrucţiunilor originale www.blackanddecker.eu ADV1210 ADV1220 2 ROMÂNĂ Destinaţia de utilizare Aspiratorul de mână Black & Decker Dustbuster a fost conceput pentru aplicaţii

Mai mult

_D27901_RO.indd

_D27901_RO.indd 402011-30 RO D27901 Traducere a instrucţiunilor originale 2 2x (Opţional) (Opţional) 3 4 Apăsaţi Felicitări! Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă, cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce

Mai mult

TC-WD 150/200 Instrucţiuni originale de utilizare Polizor de banc umed / uscat Nr. articol: Nr. de identificare: 11014

TC-WD 150/200 Instrucţiuni originale de utilizare Polizor de banc umed / uscat Nr. articol: Nr. de identificare: 11014 TC-WD 150/200 Instrucţiuni originale de utilizare Polizor de banc umed / uscat Nr. articol: 44.172.40 Nr. de identificare: 11014 Atenţie Citiţi instrucţiunile de utilizare pentru a reduce riscul de accidentare.

Mai mult

APARAT DE AEROSOLI COMPACT CU COMPRESOR Manual de utilizare Model: RedLine NB-315 1

APARAT DE AEROSOLI COMPACT CU COMPRESOR Manual de utilizare Model: RedLine NB-315 1 APARAT DE AEROSOLI COMPACT CU COMPRESOR Manual de utilizare Model: RedLine NB-315 1 CUPRINS 1. Instructiuni 2. Simboluri 3. Masuri de precautie 4. Componente 5. Pregatirea aparatului de aerosoli pentru

Mai mult

CAZI DE COLT Instructiuni de montaj

CAZI DE COLT Instructiuni de montaj CAZI DE COLT Instructiuni de montaj Va multumim ca ati achizitionat cazile de baie Radaway. Cazile de baie Radaway sunt produse de cea mai inalta calitate si sunt realizate in totalitate din acril sanitar.

Mai mult

280_manual_md.ai

280_manual_md.ai MANUAL DE UTILIZARE SVEN 80 www.sven.fi Manualul de utilizare sven 80 Vă mulțumim că ați achiziționat sistemul de boxe multimedia ТМ SVEN! DREPT DE AUTOR 014. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V1.0). Acest

Mai mult

RO_11AC0034-B - Manuale istruzioni Tempero_Cover liscia

RO_11AC0034-B - Manuale istruzioni Tempero_Cover liscia UNITATE DE VENTILAȚIE CU RECUPERARE DE CĂLDURĂ NOVINGAIR BASE/ACTIVE/WIRELESS instrucțiuni de instalare și utilizare INSTRUCȚIUNI Acest manual conține descrieri tehnice, instrucțiuni de instalare, montare,

Mai mult

vt9500bt

vt9500bt VT9500BT Casca BlueTooth CallCenter Cască profesională pentru call-center și pentru utilizare în general la birou. Este ușoară, reglabilă și poate fi purtată confortabil multe ore în mod continuu. Nexus

Mai mult

MANUAL DE INSTALARE USI SECTIONALE INDUSTRIALE RABATERE SUPRAINALTATA CU ARCURILE JOS

MANUAL DE INSTALARE USI SECTIONALE INDUSTRIALE RABATERE SUPRAINALTATA CU ARCURILE JOS MANUAL DE INSTALARE USI SECTIONALE INDUSTRIALE RABATERE SUPRAINALTATA CU ARCURILE JOS 1. INFORMAȚII GENERALE Instalarea corectă a ușilor secționale este o condiție esențială pentru funcționarea sigură

Mai mult

MULTIMETRU DIGITAL CU SCHIMBARE AUTOMATĂ A DOMENIULUI AX201 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

MULTIMETRU DIGITAL CU SCHIMBARE AUTOMATĂ A DOMENIULUI AX201 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE MULTIMETRU DIGITAL CU SCHIMBARE AUTOMATĂ A DOMENIULUI AX201 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE CITIŢI CU ATENŢIE INSTRUCŢIUNILE ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA LUCRULUI GARANŢIA Producătorul garantează că aparatul nu va prezenta

Mai mult

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE Aparat de vidat alimente model: ZVS 01 şi ZVS 02 Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni înainte de utilizarea aparatu

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE Aparat de vidat alimente model: ZVS 01 şi ZVS 02 Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni înainte de utilizarea aparatu INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE Aparat de vidat alimente model: ZVS 01 şi ZVS 02 Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni înainte de utilizarea aparatului. Unic importator în România: ZASS Romania srl (CUI

Mai mult

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI MMA-160EI MMA-180EI MMA-200EI MMA-250EI MMA-180MI MMA-250MI MMA-180FI MMA-250FI IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI MMA-160EI MMA-180EI MMA-200EI MMA-250EI MMA-180MI MMA-250MI MMA-180FI MMA-250FI IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de MANUAL DE INSTRUCŢIUNI MMA-160EI MMA-180EI MMA-200EI MMA-2EI MMA-180MI MMA-2MI MMA-180FI MMA-2FI IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. 1 Cuprins Instrucţiuni

Mai mult

2 3

2 3 INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA Nu permiteți niciodată ca apa să vina în contact cu niciuna dintre piesele electrice ale aparatului: pericol de electrocutare! Apa fierbinte și aburul pot provoca ardere!

Mai mult

MANUAL DE UTILIZARE HIDROFOR GP800-3C 24 L 1

MANUAL DE UTILIZARE HIDROFOR GP800-3C 24 L 1 MANUAL DE UTILIZARE HIDROFOR GP800-3C 24 L 1 RO Va multumim pentru achizitionarea acestui produs Gospodarul Profesionist fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si functionare. Avertizare!

Mai mult

MANUAL DE UTILIZARE ȘI INSTALARE

MANUAL DE UTILIZARE ȘI INSTALARE MANUAL DE UTILIZARE ȘI INSTALARE HOTĂ DE BUCĂTĂRIE INCORPORABILĂ(TELESCOPICĂ) DECORATIVĂ MODELE: HS6030TX MODELE: HS630DLX HS6060TX HS650DLX HS660DLX CUPRINS INTRODUCERE... 3 MĂSURI DE SIGURANȚĂ... 3 MONTAREA

Mai mult

AVS5010.indd

AVS5010.indd Emiţător / receptor AV fără cablu 2.4 GHz Instrucţiuni de utilizare (Citiţi cu atenţie înainte de utilizare!) AVS5010 011 0336 Instrucţiuni importante de securitate Dacă aparatul este utilizat corespunzător,

Mai mult

CĂZI DREPTUNGHIULARE ROTUNDE ŞI OVALE Instrucţiuni de montaj

CĂZI DREPTUNGHIULARE ROTUNDE ŞI OVALE Instrucţiuni de montaj CĂZI DREPTUNGHIULARE TUNDE ŞI OVALE Instrucţiuni de montaj Va multumim ca ati achizitionat cazile de baie Radaway. Cazile de baie Radaway sunt produse de cea mai inalta calitate si sunt realizate in totalitate

Mai mult

Ghid de referinţă rapidă pentru Seria ZT400™

Ghid de referinţă rapidă pentru Seria ZT400™ Ghid de referinţă rapidă pentru Seria ZT400 Utilizaţi acest ghid când folosiţi imprimanta zilnic. Pentru informaţii mai detaliate, consultaţi Ghidul utilizatorului. Componentele imprimantei Figura 1 prezintă

Mai mult

SCF782.pdf

SCF782.pdf Înregistraţi-vă produsul pe www.philips.com/avent SCF780 SCF782 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 RO Instrucţiuni importante privind siguranţa Pentru siguranţa şi sănătatea copilului dvs., asiguraţi-vă că un adult

Mai mult

Hota DA 621 BK

Hota DA 621 BK Instructiuni de instalare, utilizare si intretinere hota DA 621 D BK GENERALITATI Aceste instructiuni va sunt oferite in interesul sigurantei Dvs. Ele trebuie citite cu atentie inainte de instalarea si

Mai mult

Microsoft Word - SL portable solar system user manual_ro.doc

Microsoft Word - SL portable solar system user manual_ro.doc Producator: ZHEJIANG HOLLEY INTERNATIONAL CO.,LTD Sistem solar fotovoltaic portabil Model: Seria SL MANUAL DE UTILIZARE Revizia nr. 0 / martie 2016 1 Nota: Va rugam sa cititi cu atentie prezentul manual

Mai mult

CUPRINS SCURT GHID DE UTILIZARE TABELUL CU PROGRAME PREGĂTIREA RUFELOR SELECTAREA UNUI PROGRAM ȘI OPŢIUNI PORNIREA ȘI TERMINAREA UNUI PROGRAM SCHIMBAR

CUPRINS SCURT GHID DE UTILIZARE TABELUL CU PROGRAME PREGĂTIREA RUFELOR SELECTAREA UNUI PROGRAM ȘI OPŢIUNI PORNIREA ȘI TERMINAREA UNUI PROGRAM SCHIMBAR UPRINS SURT GHID DE UTILIZARE TABELUL U PROGRAME PREGĂTIREA RUFELOR SELETAREA UNUI PROGRAM ȘI OPŢIUNI PORNIREA ȘI TERMINAREA UNUI PROGRAM SHIMBAREA UNUI PROGRAM ÎNTRERUPEREA UNUI PROGRAM ÎNTREŢINEREA ȘI

Mai mult

PRIMA PERIUȚĂ SONICĂ DIN SILICON DIN LUME

PRIMA PERIUȚĂ SONICĂ DIN SILICON DIN LUME PRIMA PERIUȚĂ SONICĂ DIN SILICON DIN LUME MANUAL DE UTILIZARE COMPLET INTRODUCERE Felicitări pentru efectuarea primului pas către un zâmbet mai alb și mai strălucitor prin obținerea dispozitivului ISSA

Mai mult

200121

200121 ÎNCĂRCĂTOR BATERII VOLTCRAFT BC-300 Cod produs: 200121 ÎNCĂRCĂTOR BATERII VOLTCRAFT BC-500 Cod produs: 200122 RO Instrucţiuni de utilizare VOLTCRAFT în România prin GERMAN ELECTRONICS 1. DOMENIU DE UTILIZARE

Mai mult

Installation manuals;Option handbooks

Installation manuals;Option handbooks MANUAL DE INSTALARE Panou decorativ cu model BYCQ40EP BYCQ40EPB 4PRO9-.book Page Wednesday, January, 09 0: AM c b a e b g a 4 4 4+ d f h g g 4 ~8 mm 4 7 4 4 9 8 8 4 4 0 BYCQ40EP Panou decorativ cu model

Mai mult

Microsoft Word - manual civic ro.doc

Microsoft Word - manual civic ro.doc A Division of Watts Water Technologies Inc. DETECTOARE PENTRU SCĂPĂRI DE GAZE CIVIC2 / ECT2 CIVR-MET CIVR-GPL Grup II, categoria 3G Directiva 94/9/CE (Atex) Watts Industries Italia S.r.l. - Via Brenno

Mai mult

_PAD1200_RO.indd

_PAD1200_RO.indd 402111-49 RO Traducere a instrucţiunilor originale www.blackanddecker.eu PAD1200 2 Destinaţia de utilizare Aspiratorul pentru maşină Black & Decker Dustbuster a fost conceput pentru aplicaţii uşoare de

Mai mult

HERZ Culegere de fișe tehnice pentru robinete cu sferă pentru instalații de încălzire și apă răcită HERZ - Robinete cu sferă Pentru instalații de încă

HERZ Culegere de fișe tehnice pentru robinete cu sferă pentru instalații de încălzire și apă răcită HERZ - Robinete cu sferă Pentru instalații de încă HERZ - Robinete cu sferă Pentru instalații de încălzire și apă răcită Culegere de fișe tehnice Fișa tehnică 1 XXXX XX, Ediția 0616 Cuprins Informații generale despre HERZ - Robinete cu sferă... 2 Robinete

Mai mult

General safety precautions

General safety precautions romană 1.1 Despre documentaţie Documentaţia originală este scrisă în limba engleză. Toate celelalte limbi reprezintă traduceri. Precauţiile descrise în acest document acoperă subiecte foarte importante,

Mai mult

RO EFHR rezistență electrică cu flanșă de montaj 4-35 kw Manual de Operare

RO EFHR rezistență electrică cu flanșă de montaj 4-35 kw Manual de Operare RO EFHR rezistență electrică cu flanșă de montaj 4-35 kw Manual de Operare English EF HR elec tric flang e h e at er 18.10.2017 Contents Contents 1 Informații privind manualul de operare... 4 2 Instrucțiuni

Mai mult

APARAT DE AER CONDIȚIONAT MOBIL INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de punerea în funcțiune a aparatului s

APARAT DE AER CONDIȚIONAT MOBIL INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de punerea în funcțiune a aparatului s APARAT DE AER CONDIȚIONAT MOBIL INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de punerea în funcțiune a aparatului sau înainte de a efectua operațiuni de întreținere.

Mai mult

Mop robot Ghidul utilizatorului

Mop robot Ghidul utilizatorului Mop robot Ghidul utilizatorului Despre Braava jet mop robot m6 Vedere de sus Senzor de andocare din spate Clichetul capacului Butonul HOME Buton CLEAN Accesarea rezervorului Clichetul capacului Cameră

Mai mult

_LZR4_RO.indd

_LZR4_RO.indd 402011-81 RO Traducere a instrucţiunilor originale www.blackanddecker.eu LZR4 2 Destinaţia de utilizare Această unealtă Black & Decker a fost concepută pentru a proiecta linii laser ce sunt de ajutor în

Mai mult

Pliant Knitting Mill Maxi.xlsx

Pliant Knitting Mill Maxi.xlsx Continut pachet produs: Montarea masinii de tricotat MAXI Montaj elemente masina 1. Montati picioarele H A: Masina de tricotat semi-automata MAXI 2. Montati manerul F B: Maneta 3 a+b. Montati elementul

Mai mult

Cuprins

Cuprins Seria de controlere inteligente pentru sistemele solare de producere a ACM REGULATOR DE TEMPERATURĂ PENTRU SISTEME SOLARE PRESURIZATE INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE ŞI UTILIZARE 1/10 Cuprins Cuprins 1. Informaţii

Mai mult

T95045T1 User Manual

T95045T1 User Manual Ghid de instalare rapidă Telefon mobil SL 01 Cuprins 1. Securitate... 2 2. Familiarizarea cu dispozitivul... 4 2.1 Specificații tehnice... 4 2.2 Date tehnice... 5 3. Introduceți cartela de memorie și cartela

Mai mult

Microsoft Word - Instructiuni montaj si utilizare CRH6.doc

Microsoft Word - Instructiuni montaj si utilizare CRH6.doc MANUAL INSTALARE SI UTILIZARE CRH 6 - DISPOZITIV DE SIGURANŢĂ ŞI CONTROL Dispozitivul de siguranţă şi control CRH 6 este un dispozitiv multifuncţional compus din: o supapă de pornire/oprire, flacără de

Mai mult

INSTRUCTION MENU

INSTRUCTION  MENU MANUAL DE UTILIZARE Cuptor electric (cu rotisor şi convecţie) Model: A45CRX2 Spec.: 220-240V A.C. 50Hz 1800W Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea cuptorului electric și păstrați-le

Mai mult