6

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "6"

Transcriere

1 OMPONENTE PASIVE SPEIALE Linii de întârziere Domeniul radioelectronic a impus realizarea unor dispozitive care să asigure întârzierea unor semnale pe timpul prelucrării acestora. Televiziunea, sistemele de telecomunicaţii, sistemele de observaţie prin unde electromagnetice (staţii de radiolocaţie de control aerian, staţii pentru cercetări meteorologice, etc.) utilizează unele componente pasive speciale denumite liniile de întârziere. Liniile de întârziere trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: - să nu deformeze semnalele; - să asigure propagare semnalelor cu pierderi minime; - să realizeze întârzieri bine determinate şi stabile în timp Materiale. aracteristici. Tehnologii În raport cu cerinţele impuse, liniile de întârziere se realizează din [18]: - linii de transport energie (cabluri), care au parametrii liniari de circuit (L,, R) şi care realizează întârzieri mici de până la 10 µs; aceste linii se numesc linii cu constante distribuite; - bobine şi condensatoare, care formează celule reactive conectate în cascadă şi care realizează întârzieri de maxim 100 µs; aceste linii se numesc linii cu constante concentrate; - materiale cu proprietăţi piezoelectrice, care pot asigura întârzieri de până la câteva mii de µs. Aceste linii se numesc linii de întârziere piezoelectrice. Liniile cu constante distribuite asigură cele mai mici distorsiuni, dimensiunile cresc direct proporţional cu timpul de întârziere. Pentru 1 µs întârziere sunt necesari 100 m de cablu. Din cauza dimensiunilor mari la care pot ajunge, liniile cu constante distribuite se utilizează pentru întârzieri sub 10 µs şi îndeosebi pentru semnale cu frecvenţe foarte înalte. Pentru întârzieri mai mari se confecţionează cabluri speciale care au un miez conductor sub formă de spirală, care asigură liniei o lungime mult mai mare şi deci întârzieri mai mari. Liniile cu constante concentrate, numite şi linii artificiale, sunt formate din bobine şi condensatoare grupate sub formă de celule conectate în cascadă. Asigură întârzieri de până la 100 µs. Numărul de celule al liniei determină mărimea timpul de reţinere (întârziere) a semnalelor şi mărimea atenuării semnalelor. În figura sunt reprezentate două tipuri de celule, celule de tipul T şi de tipul π, cu notaţiile corespunzătoare ale elementelor componente [18]. Aceste celule se mai numesc celule de tipul k constant, deoarece produsul Z 1 Z reprezintă o rezistenţă activă şi deci nu depinde de frecvenţă. Pentru: Z 1 jωl 1 (6.3.) Z jω se determină: 1 L Z Z jωl (6.33.) 1 jω

2 16 OMPONENTE PASIVE DE IRUIT Z 1 / Z 1 / Z 1 Z Z / Z / L/ L/ L / / a) celule de tipul T b) celule de tipul π Fig elule reactive L din compunerea liniilor de întârziere cu constante concentrate Liniile de întârziere piezoelectrice (ultrasonore), funcţionează pe principiul efectului piezoelectric al unor materiale monocristaline sau policristaline. Liniile ultrasonore prezintă două părţi distincte: una care asigură transformarea semnalelor electrice în oscilaţii mecanice şi alta care asigură întârzierea semnalului prin propagare mecanică sub forma undelor elastice printr-un mediu de întârziere. Schema constructivă generală a unei linii de întârziere piezoelectrice este reprezentată în figura Elementul care asigură transformarea semnalului în vibraţie mecanică (undă acustică), dispus la capătul de intrare, şi elementul care transformă vibraţia mecanică în semnal electric, dispus la ieşirea liniei, poartă denumirea de transductor. Aceste transductoare sunt realizate din cuarţ sau ceramică de tip PZT (tratate la punctul 6.1.) aflate în contact direct cu mediul de întârziere. Mediul de întârziere poate fi lichid sau solid. În cazul în care mediul de întârziere este lichid, ca de exemplu mercur, acesta se află întrun tub metalic (fig a.). Viteza de propagare a undei mecanice prin mercur este de 0,15 cm/µs. Dacă mediul este format din corpuri solide, ca de exemplu aliaje de magneziu, oţel, sticlă de corning sau cuarţ topit (fig b.), acestea asigură o viteză de propagare a undei mecanice de ordinul 0,50 cm/µs. Pentru reducerea dimensiunilor liniei de întârziere, adesea se foloseşte principiul reflectării undelor sonore de marginile mediului de întârziere (conductorului de sunet).

3 OMPONENTE PASIVE SPEIALE 163 Int Mediu de întârziere Ieş Int Transductor Ieş Transductoar a) b) Mediu solid de întârziere Fig Scheme constructive de linii de întârziere piezoelectrice Liniile de întârziere piezoelectrice sunt realizate într-o gamă largă de tipuri constructive şi prin tehnologii diverse. Linii piezoelectrice cu întârziere fixă. Este reprezentată în figura 6.41.a. şi se caracterizează prin: frecvenţe centrale de lucru de MHz, benzi de trecere de 40% 60% din frecvenţa centrală, raport semnal/zgomot de ordinul db. Pierderile de inserţie şi banda de trecere ale acestei linii sunt afectate de caracteristicile peliculei de lipire utilizate pentru fixarea tradutoarelor piezoelectrice pe mediul de propagare. În practică se utilizează ca peliculă de contactare indiul, plumbul, staniul şi răşinile epoxidice care asigură adaptarea elastică dintre transductorare şi mediul de întârziere. Linii de întârziere piezoelectrice poligonale. O astfel de linie este reprezentată în figura 6.41.b., se utilizează în domeniul de frecvenţă de la 5 MHz la 100 MHz şi asigură timpi de întârziere mari, până la 10 milisecunde. Liniile de întârziere poligonale prezintă pe două din feţele laterale două transductoare (traductoare piezoelectrice). Oscilaţia punctelor materiale produsă de traductorul de comandă (de intrare) prin efect piezoelectric invers are loc pe o direcţie perpendiculară atât pe suprafeţele superioară şi inferioară ale plăcii, cât şi pe direcţia de propagare a undei elastice rezultate. Unda elastică de contur generată astfel, se propagă în interiorul plăcii prin reflexii pe feţele laterale până este recepţionată de traductorul piezoelectric de ieşire. Placa utilizată ca mediu de întârziere este realizată din cuarţ topit prin care viteza de propagare este de m/s. Transductuarele de intrare-ieşire sunt realizate din cuarţ cristalin sau ceramică PZT. Linii de întârziere ecou. Aceste linii furnizează la ieşire un tren de impulsuri egal distanţate temporal ca răspuns la un singur impuls aplicat la intrarea liniei (fig.6.4.a.). onstructiv linia ecou este realizată sub formă de bară din cuarţ topit şi cuarţ monocristalin. Unda generată de către traductor este de tip longitudinal şi care se propagă cu viteza de 5.75 m/s. Lăţimea benzii de trecere în linia ecou este de 30% 40% raportat la frecvenţa centrală şi atenuări relative pentru două impulsuri succesive de 1 db. Linii de întârziere cu undă elastică de suprafaţă. Aceste linii utilizează propagarea undelor mecanice la suprafaţa cristalului piezoelectric între două traductoare interdigitale (fig.6.4.b.). Întârzierea este cu atât mai mare cu cât viteza undei mecanice la suprafaţa monocristalului este mai mică. Astfel, pe o lungime de 5 cm de propagare, rezultă o întârziere de 15,83 μs, dacă materialul piezoelectric este cuarţ în tăietură ST, sau rezultă o întârziere de 30,86 μs, dacă materialul piezoelectric este germaniat de bismut.

4 164 OMPONENTE PASIVE DE IRUIT Traductor piezoelectric Traductoare piezoelectrice Mediu de propagare Mediu de propagare a) b) Fig.6.4. a) Linie de întârziere ecou; b) Linie de întârziere cu undă elastică de suprafaţă aracteristici electrice. Parametrii Pentru liniile de întârziere cu constante concentrate, pe baza relaţiilor (6.3.) şi a configuraţiei celulelor din fig se calculează impedanţa caracteristică şi defazajul pentru cele două tipuri de celule. Z T Z c 1 ω (6.34.) ω c 1 Z π Z c (6.35.) ω 1 ω c ω L cos ϕ 1 1 ω ω c (6.36.) unde: ω c - reprezintă pulsaţia de tăiere a filtrului şi are expresia ω c (6.37.) L

5 OMPONENTE PASIVE SPEIALE 165 are expresia: Z c reprezintă impedanţa caracteristică a circuitelor rezonante serie şi paralel, şi L Zc (6.38.) În figura sunt reprezentate diagramele de variaţie a defazajului, a impedanţei caracteristice ale filtrului Z T şi Z π. Pentru 0 < ω/ω c <1 impedanţele caracteristice Z T şi Z π sunt mărimi reale, deci semnalul supus întârzierii de către celulele din fig nu este distorsionat. Z Z T ϕ t i π t t 1 Z π ω/ω c 1 ω/ω c a) b) c) 0,5 1 ω/ω c Fig Diagramele de variaţie ale impedanţei caracteristice a), defazajului b) şi timpului de întârziere c) pentru liniile de reţinere Se poate demonstra că timpul de întârziere t i -, reprezintă derivata constantei de fază în raport cu frecvenţa, potrivit relaţiei [19]: t i dϕ dω ω c ω 1 ω c (6.39.) În fig c. variaţia constantei de fază este de la 0 π în banda de trecere, iar timpul de întârziere t i nu este constant cu frecvenţa. Pentru ω ω c 0,5 creşterea frecvenţei este de 15%. Pentru ca linia să nu influenţeze negativ asupra diferitelor frecvenţe ale spectrului, este necesar să se păstreze adaptarea între celule, între linie şi sarcină şi să se realizeze o întârziere constantă pentru toate frecvenţele din spectrul semnalului. Linia se calculează astfel încât cea mai mare frecvenţă a spectrului să nu depăşească jumătate din valoarea frecvenţei de tăiere [18]. ω c ω (6.40.) unde: ω - reprezintă pulsaţia cea mai mare din spectru.

6 166 OMPONENTE PASIVE DE IRUIT Pentru determinarea timpului de reţinere introdus de o singură celulă pentru o creştere a constantei de fază cu 15%, pentru ω ω c 0,5, din relaţia (6.39.) rezultă: t i (6.41.) ω c Pentru un număr de n celule, timpul de reţinere (întârziere) total -T i - se va determina cu relaţia: Ti n ti n ωc (6.4.) Prin înlocuirea relaţiei (6.37.) în relaţia (6.4.) rezultă timpul de întârziere total -T i -: Ti n L (6.43.) unoscând timpul total de întârziere pe care trebuie să-l asigure linia de reţinere, se pot calcula valorile elementelor liniei, în condiţiile adaptării acesteia cu sarcina: Z R c s L L ωc Rs ; şi (6.44.) ω crs Pentru reducerea cuplajelor inductive dintre bobinele liniei, bobinele celulelor se dispun la o distanţă mai mare ca lungimea bobinei sau se utilizează linii mai complexe formate din celule de tip m (figura 6.44.). L/ L/ L/ L/ L Fig Schemele de principiu pentru celule de tip m Linia de întârziere cu constante concentrate este reprezentată în figura Parametrii primari ai liniei sunt : numărul de celule n, inductanţa L şi capacitatea a fiecărui element. Pentru întreaga linie se definesc parametrii totali: - inductanţa totală: L 0 nl; - capacitatea totală: 0 n.

7 OMPONENTE PASIVE SPEIALE 167 Linia de întârziere cu constante concentrate prezintă următoarele proprietăţi mai importante: - acumulează energie în câmpul electric al condensatoarelor sau în câmpul magnetic al bobinelor; - cedează întreaga energie unei sarcini adaptate cu impedanţa caracteristică a liniei (R s Z c ); - întârzie semnalul la ieşire cu un anumit interval de timp de la aplicarea la intrarea liniei, interval de timp determinat de parametrii liniei. Pentru a înţelege procesul fizic de funcţionare a unei linii de întârziere, considerăm linia din figura 6.45.a., formată din patru celule elementare, căreia i se aplică un semnal de videofrecvenţă de formă dreptunghiulară (fig b.) şi care are conectat după ultima celulă o sarcină adaptată R s. Linia este asemănătoare unui sistem de circuite oscilante rezonante cuplate între ele [19]. Semnalul aplicat la intrare determină încărcare succesivă a celulelor cu energie, încărcare care se desfăşoară după o lege exponenţială pe un interval de timp determinat de timpul necesar trecerii celulei de la starea descărcat la cea de încărcat. Acesta este un proces tranzitoriu a cărui durată determină durata de întârziere a liniei. După încărcarea primei celule cu energie de la sursă, energie acumulată în condensatorul 1, urmează procesul de încărcare a celei de a doua celule prin acumularea energiei în condensatorul, şi procesul continuă până la ultima celulă. Încărcarea ultimului condensator 4 reprezintă momentul de transfer a semnalului la sarcina R s, proces care are loc cu o întârziere t i conform relaţiei (6.36.). Banda de trecere a liniei de întârziere are ca limită de frecvenţă superioară, frecvenţa determinată cu relaţia: 1 f max (6.45.) π L unde L şi sunt parametrii celulei elementare din care este alcătuită linia. L 1 L L 3 L 4 U g U g R s U s t 1 t U s a) b) t t t i t - t 1 Fig Linie de întârziere cu constante concentrate a) schema de principiu; b) diagrama de întârziere a semnalului. Pentru liniile de întârziere piezoelectrice principalii parametrii care le caracterizează funcţionarea, sunt următorii:

8 168 OMPONENTE PASIVE DE IRUIT - frecvenţa centrală de lucru f c -, este frecvenţa determinată de frecvenţa de rezonanţă elastică a celor două transductoare piezoelectrice. Această frecvenţă trebuie să coincidă cu frecvenţa purtătoarei de informaţie a semnalului electric de comandă; - banda de trecere B t3db -, este determinată în primul rând de banda de trecere a fiecărui transductor piezoelectric. Aceasta limitează spectrul semnalului electric întârziat fără distorsiuni; - pierderile de inserţie A i -, desemnează fracţiunea din puterea semnalului electric de comandă disipată în dispozitiv sub formă electrică şi elastică; - timpul de întârziere; - tensiunea maximă de comandă a dispozitivului; - atenuarea semnalelor parazite A Utilizări ale liniilor de întârziere Parametrii unei linii de întârziere pot fi determinaţi cu ajutorul relaţiilor prezentate la punctul Exemplu. Să se calculeze parametrii unei linii de întârziere de tip K, adaptată cu o sarcină de 600 Ω, să realizeze o întârziere de 8 µs, pentru semnale de videofrecvenţă a căror frecvenţă maximă din spectru este de 1 MHz. Rezolvare. Facem apel la relaţiile determinăm frecvenţa de tăiere: f t f max MHz (6.46.) - calculăm capacitatea unei celule: RSπf c 600 3, pF (6.47.) - calculăm inductanţa unei celule: L R ωc s R πf s c 600 3, µ H (6.48.) - determinăm timpul de întârziere dat de o celulă: t 0,159 ω i µ s c (6.49.) - determinăm numărul de celule care să realizeze timpul total de întârziere cerut: Ti n ti 8 0,159 50celule (6.50.)

9 OMPONENTE PASIVE SPEIALE 169 Exemplu propus: alculaţi numărul de celule pentru o linie de reţinere de tip K constant, care să asigure o întârziere totală de 64 µs a semnalelor cu frecvenţa maximă de 6 MHz şi care să se adapteze cu o rezistenţa de sarcină de 600 Ω. În televiziune se utilizează două tipuri de linii de întârziere: linia de întârziere cu constante concentrate şi o linia ultrasonoră, realizate după tehnologia prezentată la pct Linia cu constante concentrate este utilizată în circuitele etajului amplificator de luminanţă (fig ) şi asigură întârzierea semnalului de luminanţă cu 390 ns, pentru a asigura compunerea corespunzătoare a semnalului de luminanţă cu semnalele diferenţă de culoare în matricea R G B a receptorului de televiziune [6]. Această linie poartă denumirea de linie de întârziere de luminanţă, este conectată la intrarea etajului amplificator de luminanţă ca în figura E y R 01 L i R 03 I-01 Amplificator de luminanţă R 06 Fig Schema de utilizare a liniei de întârziere de luminanţă Linia de întârziere de luminanţă primeşte semnalul de luminanţă (E y ) prin intermediul rezistenţei R 01. De la ieşirea liniei de întârziere de luminanţă semnalul este aplicat unei sarcini de adaptare formată din R 03 şi R 06, de unde semnalul este transmis capacitiv la intrarea circuitului integrat amplificator de luminanţă. R G Z c E G L i R s Z c Fig Schema de conectare a liniei de întârziere cu etajele adiacente

10 170 OMPONENTE PASIVE DE IRUIT Linia de întârziere de întârziere de luminanţă utilizată în construcţia amplificatorului de luminanţă din receptorul de televiziune color, prezintă următorii parametrii electrici: - timp de întârziere t i 390 ns ± 40 ns, - rezistenţa caracteristică R c 1000 Ω ± 80 Ω, - banda la 3 db B 3dB 5 MHz, şi necesită a fi adaptată cu etajele adiacente potrivit schemei echivalente din fig onstrucţia liniei de întârziere de luminanţă şi schema echivalentă a acesteia sunt prezentate în fig Suport izolator. Placă de cupru legată la masă p p p arcasă metalică de ecranare L 0 L 0 L 0 o o o a) Bobinajul liniei b) Fig Linia de întârziere de luminanţă a) schema de construcţie; b) schema electrică echivalentă. Linia este realizată compact sub forma unui filtru trece jos (FTJ). apacităţile ( p ) dispuse în paralel pe elementele inductive sunt determinate de capacităţile parazite dintre spirele înfăşurării liniei, iar capacităţile ( 0 ) conectate la masă sunt determinate de capacităţile ce se formează între înfăşurare şi plăcuţa de cupru conectată la masă (reper din fig. 6.48). Impedanţa caracteristică este dată de relaţia: Z c L 0 / 0 (6.51.) Linia de întârziere ultrasonoră utilizată în decodorul de culoare al receptorului de televiziune asigură o reţinere a semnalelor de videofrecvenţă de 64 µs, durata unei linii, este realizată din două transductoare din cuarţ şi un mediu de întârziere din sticlă de corning prin care

11 OMPONENTE PASIVE SPEIALE 171 se propagă cu viteză mică undele mecanice ( pct , fig b.). Linia este denumită în mod curent linie de întârziere de crominanţă. În fig b. este trasat drumul parcurs de unda mecanică (unda acustică de suprafaţă) prin mediul de propagare. Acest drum este determinat de reflexele succesive ale undei de marginile mediului de întârziere. Datorită construcţiei transductorilor, impedanţele de intrare şi de ieşire ale liniei sunt echivalente cu un condensator în paralel cu o rezistenţă. Funcţionarea optimă a liniei este asigurată prin adaptarea impedanţei transductoarelor cu ajutorul unor inductanţe reglabile, pentru compensarea efectului capacitiv. Din punct de vedere rezistiv, trebuie ca rezistenţa de ieşire a etajului de atac al liniei de întârziere şi rezistenţa de intrare a etajului de la ieşirea liniei să fie egale cu impedanţa caracteristică a liniei. Datorită valorii mici a primei şi valorii mari a celei de a doua, rezistenţele de adaptare se montează în serie la intrare şi în paralel la ieşire (fig ). Modul de conectare a liniei de crominanţă (fig ) între două circuite integrate specializate I-01 şi I-0, asigură şi adaptarea cu etajele învecinate prin elementele de circuit: - R 1 L 1 1 la intrarea liniei: - L R la ieşirea liniei. Bobinele L 1 şi L sunt ecranate şi prevăzute cu miez de ferită reglabil pentru ajustarea fină a timpului de întârziere. R 3 4 I-01 Etaj amplificator I-0 Etaje demodulatoare R 1 L 1 L i 01 1 L 3 R Fig Schema de utilizare a liniei de întârziere de crominanţă. În receptoarele de televiziune color toleranţa pentru timpului de întârziere este mai mică în cazul sistemului de televiziune PAL. Ea trebuie să fie mai bună de ± 7 ns, faţă de sistemul SEAM la care este suficientă o precizie de ± 70 ns. O problemă deosebită pentru liniile de reţinere o constituie variaţia timpului de întârziere a semnalelor în raport cu temperatura. De exemplu pentru linia de reţinere (de întârziere) de crominanţă de tipul V 0b, utilizată în construcţia decodorului de culoare din receptoarele de televiziune color, variaţia maxim admisă a timpului de întârziere într-un domeniu de temperatură de la la este de ± 6 ns.

Microsoft Word - C05_Traductoare de deplasare de tip transformator

Microsoft Word - C05_Traductoare de deplasare de tip transformator Traductoare de deplasare de tip transformator Traductoare parametrice. Principiul de funcţionare: Modificarea inductivităţii mutuale a unor bobine cu întrefier variabil sau constant. Ecuaţia care exprimă

Mai mult

Microsoft PowerPoint - ST_5

Microsoft PowerPoint - ST_5 Senzori si traductoare Prof. dr. ing. Valer DOLGA, Cuprins 5 Traductoare / senzori de proximitate a) Traductoare de proximitate inductive b) Traductoare de proximitate capacitive c) Traductoare de proximitate

Mai mult

ep0126

ep0126 EPSICOM Ready Prototyping CCoolleeccţţiiaa HHII--FFII SSoonnoo && LLiigghhtt EP 0126... Cuprins Prezentare Proiect Fişa de Asamblare 1. Funcţionare 2. Schema 3. PCB 4. Lista de componente 2-3 3 4 4 PHASER

Mai mult

1

1 4.3. Amplificatoare de semnal mic Amplificatoarele de semnal mic (ASM) au semnalul amplificat mic în raport cu tensiunile de c.c. de polarizare a tranzistoarelor. Tranzistoarele funcţionează într-o zonă

Mai mult

Teste şi Măsurători de CIEM. Introducere în Măsurări Electromagnetice pentru Determinarea Compatibilităţii şi Interferenţei Electro-Magnetice. Metode

Teste şi Măsurători de CIEM. Introducere în Măsurări Electromagnetice pentru Determinarea Compatibilităţii şi Interferenţei Electro-Magnetice. Metode Teste şi Măsurători de CIEM. Introducere în Măsurări pentru Determinarea Compatibilităţii şi Interferenţei Electro- Magnetice. Cuprinsul 1. Introducere 1.1. Fundamentarea Metodelor de Testare 1.2. Proiectarea

Mai mult

Slide 1

Slide 1 BAZELE ELECTROTEHNICII I BE An I - ETTI CURS 1 Conf. dr.ing.ec. Claudia PĂCURAR e-mail: Claudia.Pacurar@ethm.utcluj.ro BAZELE ELECTROTEHNICII I (BE) ETTI Curs Seria A - Prof. dr. ing. Vasile ȚOPA Vasile.Topa@ethm.utcluj.ro

Mai mult

Microsoft Word - Coperta-Cuprins-Prefata.doc

Microsoft Word - Coperta-Cuprins-Prefata.doc Universitatea TRANSILVANIA din Braşov GEORGE NICOLAE IOAN D. OLTEAN RADIOCOMUNICAŢII BAZELE COMUNICAŢIILOR PRIN RADIO ŞI TELEVIZIUNE Volumul 1 TV - 2000 - UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAŞOV FACULTATEA DE

Mai mult

VI. Achiziția datelor în LabVIEW

VI. Achiziția datelor în LabVIEW VI. Achiziția datelor în LabVIEW SUBIECTE A. Achiziția Datelor B. Measurement & Automatation Explorer (MAX) C. Driverul software, NI-DAQmx D. Placa de achiziție, NI USB 6008 A. Achiziția Datelor Subiecte:

Mai mult

Subiecte

Subiecte Cap. Semnale şi instrumente pentru generarea lor. Ce tipuri de aparate pot genera semnal sinusoidal? 2. Care sunt principalele caracteristici ale unui generator de audio frecvenţă? 3. Care sunt principalele

Mai mult

Anunt concurs extern tehnicieni la DSNA SIBIU - martie

Anunt concurs extern tehnicieni la DSNA SIBIU - martie ANUNȚ Privind organizarea concursului / examenului extern pentru ocuparea posturilor vacante de tehnician PNA/CNS în cadrul DSNA Sibiu (1) R.A. ROMATSA DSNA SIBIU anunță organizarea unui concurs / examen

Mai mult

Microsoft Word - FiltrareaNyquist-rezumat.doc

Microsoft Word - FiltrareaNyquist-rezumat.doc Filtrarea semnalelor de date Necesitate - unul din efectele limitării benzii unui impuls rectangular de perioadă T s, datorită filtrării, este extinderea sa în timp, care conduce la apariţia interferenţei

Mai mult

Microsoft Word - Subiecte scs1lab 2010_V03.doc

Microsoft Word - Subiecte scs1lab 2010_V03.doc Pentru circuitul din figura: Subiectul 1 Y(s) a. Calculati functia de transfer, reprezentati diagramele Bode si determinati valoarea frecventei de taiere. b. ealizati circuitul si masurati amplificarea

Mai mult

Slide 1

Slide 1 ELECTROTEHNCĂ ET An - SA CRS 8 Conf.dr.ing.ec. Claudia PĂCRAR e-mail: Claudia.Pacurar@ethm.utcluj.ro . ntroducere în teoria circuitelor electrice. Puteri în regim armonic 3. Caracterizarea în complex a

Mai mult

Microsoft Word - S_c63.doc

Microsoft Word - S_c63.doc 216 6.3.2 Senzori de proximitate optici Senzorii de proximitate optici în construcţia roboţilor industriali pot fi utilizaţi ca senzori de securitate sau pentru sesizarea unor obiecte (sau a apropierii

Mai mult

Laboratorul numărul 12 Transformatorul pentru sudură Pentru a realiza aprinderea și întreținerea în cele mai bune condiții este necesar ca transformat

Laboratorul numărul 12 Transformatorul pentru sudură Pentru a realiza aprinderea și întreținerea în cele mai bune condiții este necesar ca transformat Laboratorul numărul 12 Transformatorul pentru sudură Pentru a realiza aprinderea și întreținerea în cele mai bune condiții este necesar ca transformatoarele de sudură să aibă tensiunea de funcţionare în

Mai mult

Microsoft Word - Curs01 Principii ale radiodifuziunii

Microsoft Word - Curs01 Principii ale radiodifuziunii Cursul 1 PRINCIPII ALE COMUNICAŢIILOR IN RADIODIFUZIUNE Cuprins 1.1 Legaturi si servicii de radiocomunicatii 1.2 Domenii de frecvenţă utilizate în radiodifuziune 1.3 Funcţii ale elementelor sistemelor

Mai mult

FILTRE DE REALIZARE CU CIRCUITE DE INTEGRARE

FILTRE DE REALIZARE CU CIRCUITE DE INTEGRARE FILTRE ACTIVE BIQUAD REALIZATE CU CIRCUITE DE INTEGRARE. SCOPUL LUCRĂRII Măsurători asupra unor filtre active biquad de tip RC realizate cu circuite de integrare.. ASPECTE TEORETICE Considerăm funcţia

Mai mult

Microsoft Word - IngineriF_A.DOC

Microsoft Word - IngineriF_A.DOC Se considera v BE 0.6V in conductie si β00. Pentru v I.6+0.05sinωt [V], tensiunea este : +0V R C 5K v I v BE 0.5mA 0V C a 7.50.3sinωt [V] c.5.5sinωt [V] b 7.5.5sinωt [V] d.60.05sinωt [V] Se cunoaste β00

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Electronică Analogică Redresoare Redresoare polifazate, comandate redresoarele comandate permit reglarea tensiunii şi a curentului prin sarcină. Reglajul poate fi făcut în mod continuu de la zero până

Mai mult

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Subiecte pentru Faza naţională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară Tehnologii 30 APRIL

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Subiecte pentru Faza naţională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară Tehnologii 30 APRIL Subiecte pentru Faza naţională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară Tehnologii 30 APRILIE 2008 Profil: tehnic Calificarea: tehnician electrotehnist Clasa: XII Ruta progresivă OLIMPIADA DISCIPLINE

Mai mult

Microsoft Word - Lucrarea 14.doc

Microsoft Word - Lucrarea 14.doc L u c r a r e a n r. 4 STUDIUL GOLURILOR DE TENSIUNE ÎN INSTALAŢIILE ELECTEICE. Probleme generale Golul de tensiune este definit ca fiind scăderea amplitudinii sau a valorii eficace a reţelei până la valoarea,2

Mai mult

Senzor inductiv de deplasare liniară

Senzor inductiv de deplasare liniară Formă cubică, aluminiu / plastic Posibilităţi de montare diverse Indicarea domeniului de măsură cu LED Imun la interferenţe electromagnetice. Zone inactive extrem de scurte Rezoluţie 0,001 mm 15 30 Vcc

Mai mult

Microsoft Word - Tsakiris Cristian - MECANICA FLUIDELOR

Microsoft Word - Tsakiris Cristian - MECANICA FLUIDELOR Cuvânt înainte Acest curs este destinat studenţilor care se specializează în profilul de Inginerie economică industrială al Facultăţii de Inginerie Managerială și a Mediului, care funcţionează în cadrul

Mai mult

Microsoft Word - 2 Filtre neliniare.doc

Microsoft Word - 2 Filtre neliniare.doc 20 Capitolul 2 - Filtre neliniare 21 CAPITOLUL 2 FILTRE NELINIARE 2-1. PRELIMINARII Răspunsul la impuls determină capacitatea filtrului de a elimina zgomotul de impulsuri. Un filtru cu răspunsul la impuls

Mai mult

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași Facutatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației Referat MEMS Microsenzori de accele

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași Facutatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației Referat MEMS Microsenzori de accele Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași Facutatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației Referat MEMS Microsenzori de acceleraţie Profesor coordonator: Șef lucrări Dr. Ing. Daniela

Mai mult

Microsoft Word - L25Ro_Studiul efectului Hall_f_RF

Microsoft Word - L25Ro_Studiul efectului Hall_f_RF STUDIUL EFECTULUI ALL 1. Scopul lucrării Obiectivul acestei lucrări este: punerea în evidenţă a efectului all pentru un semiconductor intrinsec, măsurarea tensiunii all, determinarea constantei all, a

Mai mult

Microsoft Word - 12 Emilia PAUSAN.doc

Microsoft Word - 12 Emilia PAUSAN.doc CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE INSTRUMENTAȚIE VIRTUALĂ, EDIȚIA A V-A, BUCURE TI, MAI 2008 53 Experimente simple cu achiziție de semnal Profesor Emilia Păuşan, Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu, Bucureşti Abstract

Mai mult

Direct Current (DC) Electric Circuits

Direct Current (DC) Electric Circuits ELECTROTEHNICA BIBLIOGRAFIE 1. VINȚAN MARIA - Note de curs 2. POPA MIRCEA, VINŢAN MARIA, Electrotehnică. Îndrumar de laborator, Editura Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, ISBN 9736512053, 2001, cota

Mai mult

Brosura laborator limba romana.cdr

Brosura laborator limba romana.cdr Laborator acreditat conform SR EN ISO/CEI 17025 Proiectează și realizează corpuri şi sisteme de iluminat cu LED LFCEM-Electromagnetica SA L a b o r a t o r u l d e F o t o m e t r i e ş i Compatibilitate

Mai mult

Microsoft Word - lucrarea 6

Microsoft Word - lucrarea 6 Materiale avansate / Materiale performante 27 LUCRAREA 6. EXAMINAREA MICROSTRUCTURII MATERIALELOR PRIN MICROSCOPIE OPTICĂ 1. Scopul lucrării. Înțelegerea procedeului de examinare a microstructurii materialelor

Mai mult

Microsoft Word - 1_ILUMINATUL ELECTRIC_Marimi & unitati fotometrice_corectat_ulterior.doc

Microsoft Word - 1_ILUMINATUL ELECTRIC_Marimi & unitati fotometrice_corectat_ulterior.doc Silvia-Maria DIGĂ UTILIZĂRILE ENERGIEI ELECTRICE Instalaţii de iluminat electric Silvia-Maria DIGĂ UTILIZĂRILE ENERGIEI ELECTRICE Instalaţii de iluminat electric Editura Universitaria Craiova, 2016 UTILIZĂRILE

Mai mult

Răcitoare de lichid pentru montaj la exterior Ventilatoare axiale, compresor scroll (cu spirală) kw* CGA/VGA/CXA/VXA CGA/VGA/ CXA/VXA Interfaţă

Răcitoare de lichid pentru montaj la exterior Ventilatoare axiale, compresor scroll (cu spirală) kw* CGA/VGA/CXA/VXA CGA/VGA/ CXA/VXA Interfaţă Răcitoare de lichid pentru montaj la exterior Ventilatoare axiale, compresor scroll (cu spirală) 19-61 kw* CGA/VGA/CXA/VXA CGA/VGA/ CXA/VXA Interfaţă de control microrăcitor de lichid CGA: Sistem numai

Mai mult

Soclu cu temporizator încorporat pentru seria 34 Elevatoare și macarale Mașini de împachetare Semaforizare SЕRIA 93 Mașini de îmbuteliere Depozite gli

Soclu cu temporizator încorporat pentru seria 34 Elevatoare și macarale Mașini de împachetare Semaforizare SЕRIA 93 Mașini de îmbuteliere Depozite gli Soclu cu temporizator încorporat pentru seria 34 Elevatoare și macarale Mașini de împachetare Semaforizare SЕRIA Mașini de îmbuteliere Depozite glisante Panouri de control Tablouri de distribuție, comandă

Mai mult

Laboratorul numarul 6 Reglarea turaţiei motorului asincron prin variația frecvenței de alimentare cu păstrarea raporului U/f constant Expresia turaţie

Laboratorul numarul 6 Reglarea turaţiei motorului asincron prin variația frecvenței de alimentare cu păstrarea raporului U/f constant Expresia turaţie Laboratorul numarul 6 Reglarea turaţiei motorului asincron prin variația frecvenței de alimentare cu păstrarea raporului U/f constant Expresia turaţiei câmpului magnetic învârtitor (turația de sincronism)

Mai mult

Laborator de Fotometrie si Compatibilitate Electromagnetica Competente si tarife Laborator acreditat conform SR EN ISO/CEI ELECTROMAGNETICA

Laborator de Fotometrie si Compatibilitate Electromagnetica Competente si tarife Laborator acreditat conform SR EN ISO/CEI ELECTROMAGNETICA Laborator de Fotometrie si Compatibilitate Electromagnetica Competente si tarife Laborator acreditat conform SR EN ISO/CEI 17025-2005 ELECTROMAGNETICA SA Proiectează și realizează corpuri si sisteme de

Mai mult

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE 8.4. Calculul stabilizatorului 1 Schema stabilizatorului 1 este prezentată în figura 8.7. Fig. 8.7. Schema stabilizatorului 1, cu diodă zener şi tranzistor Date de pornire pentru stabilizatorul 1: U 1

Mai mult

Probleme rezolvate de fizică traducere de Nicolae Coman după lucrarea

Probleme rezolvate de fizică traducere de Nicolae Coman după lucrarea Probleme rezolvate de fizică traducere de Nicolae Coman după lucrarea Contents Vectori... 4 Modul de rezolvare a problemelor... 5 despre vectori... 6 Vector deplasare... 12 Vector viteza... 12 Statica...

Mai mult

Microsoft Word - Laboratorul 03 Antene de radiodifuziune (Radio și TV)

Microsoft Word - Laboratorul 03 Antene de radiodifuziune (Radio și TV) Laboratorul 3 (Radio și TV) Cuprins. Antene pentru radio 2. Antene pentru televiziune Obiective Parcurgerea teoretică și practică a acestei unități de învatăre urmărește: Aprofundarea cunoștințelor privind

Mai mult

Universitatea Tehnică Gh. Asachi din Iaşi Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Master Radio Comunicaţii PROIECT MICROS

Universitatea Tehnică Gh. Asachi din Iaşi Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Master Radio Comunicaţii PROIECT MICROS Universitatea Tehnică Gh. Asachi din Iaşi Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Master Radio Comunicaţii PROIECT MICROSISTEME ELECTROMECANICE Profesor îndrumător: s.l. dr.

Mai mult

Nr Analizor de spectru pana la 1 GHz (prima parte) - DTMF cu 4 sau 8 canale - Microemitator UHF - Receptor pentru banda de 7MHz - Analizor de d

Nr Analizor de spectru pana la 1 GHz (prima parte) - DTMF cu 4 sau 8 canale - Microemitator UHF - Receptor pentru banda de 7MHz - Analizor de d Nr. 001 - Analizor de spectru pana la 1 GHz (prima parte) - DTMF cu 4 sau 8 canale - Microemitator UHF - Receptor pentru banda de 7MHz - Analizor de distorsiuni armonice Nr. 002 - Analizor de spectru pana

Mai mult

Microsoft Word - DCE - lucrarea 5.doc

Microsoft Word - DCE - lucrarea 5.doc LUCRAREA 5 TRANZISTORUL CU EFECT DE CÂMP CU POARTĂ JONCŢIUNE 5.1. Prezentare teoretică Tranzistorul cu efect de câmp cu poartă joncţiune este un dispozitiv electronic cu patru electrozi (D-dreană, S-sursă,

Mai mult

CATEDRA FIZIOLOGIA OMULUI ŞI BIOFIZICĂ Cerinţele unice pentru lucrările de laborator din ciclul 1, facultatea Medicina Preventiva. (anul universitar 2

CATEDRA FIZIOLOGIA OMULUI ŞI BIOFIZICĂ Cerinţele unice pentru lucrările de laborator din ciclul 1, facultatea Medicina Preventiva. (anul universitar 2 CATEDRA FIZIOLOGIA OMULUI ŞI BIOFIZICĂ Cerinţele unice pentru lucrările de laborator din ciclul 1, facultatea Medicina Preventiva. (anul universitar 2018-2019) Fiecare student trebuie să scrie anticipat

Mai mult

Raport BMEnergy 2013 In cadrul proiectului de cercetare INNOWECS, pe parcursul anului 2013, partenerul si-a desfasurat activitatea urmarind si partici

Raport BMEnergy 2013 In cadrul proiectului de cercetare INNOWECS, pe parcursul anului 2013, partenerul si-a desfasurat activitatea urmarind si partici Raport BMEnergy 2013 In cadrul proiectului de cercetare IOWEC, pe parcursul anului 2013, partenerul si-a desfasurat activitatea urmarind si participand la dezvoltarea rotorului turbinei eoliene împreună

Mai mult

Microsoft Word - Cap7 Verif cu calculatorul.doc

Microsoft Word - Cap7 Verif cu calculatorul.doc Capitolul 7 CONTROLUL ŞI VERIFICAREA RECEPTOARELOR TV CU SEMNALE DE TEST GENERATE SOFTWARE În laboratoarele de televiziune, pentru efectuarea unor determinări de caracteristici şi parametrii de funcţionare

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Compatibilitate Electromagnetică Standardizare şi Testare Conf. dr. ing. ec. Adina GIURGIUMAN Departamentul de Electrotehnică şi Măsurări Facultatea de Inginerie Electrică Email: Adina.Giurgiuman@ethm.utcluj.ro

Mai mult

Fișă tehnică Servomotoare axiale RV 01 Servomotoarele axiale RV 01 sunt potrivite pentru a controla acțiunea robineților cu 2 sau 3 porturi pentru apl

Fișă tehnică Servomotoare axiale RV 01 Servomotoarele axiale RV 01 sunt potrivite pentru a controla acțiunea robineților cu 2 sau 3 porturi pentru apl Fișă tehnică Servomotoare axiale RV 01 Servomotoarele axiale RV 01 sunt potrivite pentru a controla acțiunea robineților cu 2 sau 3 porturi pentru aplicații de încălzire și răcire. Servomotoarele RV 01

Mai mult

Microsoft Word - Camera video adaugata intr-o retea CATV2.doc

Microsoft Word - Camera video adaugata intr-o retea CATV2.doc CUM SE POATE ADAUGA UN SEMNAL DE LA O CAMERA VIDEO DE SUPRAVEGHERE INTR-O RETEA DE CABLU SI A FI VIZIONATA PE TELEVIZOARELE DIN CASA Sunt foarte multi utilizatori care-si doresc posibilitatea monitorizarii

Mai mult

Microsoft Word - LUCRARE DE LABORATOR 5

Microsoft Word - LUCRARE DE LABORATOR 5 Managementul calităţii energiei LUCRARE DE LABORATOR 5 ÎMBUNĂTĂŢIREA FACTORULUI DE PUTERE ÎN REŢELELE DE DISTRIBUŢIE CU SARCINI NELINIARE. Obiectivele lucrării Lucrarea are ca scop stabilirea cauzelor

Mai mult

Laborator 2

Laborator 2 Laborator nr. 2 Baterii de acumulatoare utilizate pe autovehicule 1. Scopul lucrării Lucrarea de laborator are drept scop aprofundarea cunoștințelor teoretice prezentate la curs cu privire la diferitele

Mai mult

MULTIMETRU DIGITAL AX-585 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

MULTIMETRU DIGITAL AX-585 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE MULTIMETRU DIGITAL AX-585 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 1. Informaţii generale. 3 2. Informaţii privind siguranţa. 3 3. Funcţii 3 4. Operarea aparatului de măsură. 6 5. Întreţinerea aparatului. 9 6. Rezolvarea

Mai mult

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE FIZICA CONCURSUL NAȚIONAL DE FIZICĂ CONSTANTIN SĂLCEANU 30 MARTIE 2019 Sunt obligatorii toate subiec

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE FIZICA CONCURSUL NAȚIONAL DE FIZICĂ CONSTANTIN SĂLCEANU 30 MARTIE 2019 Sunt obligatorii toate subiec UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE FIZICA CONCURSUL NAȚIONAL DE FIZICĂ CONSTANTIN SĂLCEANU 30 MARTIE 2019 Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice (la alegere) dintre cele

Mai mult

Microsoft Word - L5.1 - Regulatoare bi si tripozitionale.doc

Microsoft Word - L5.1 - Regulatoare bi si tripozitionale.doc Lucrarea 5 STUDIUL REGULATOARELOR BIPOZIŢIONALE ŞI TRIPOZIŢIONALE 1. Obiectul lucrării constă în studiul construcţiei, funcţionării şi influenţei parametrilor de acord asupra formei caracteristicilor statice

Mai mult

013757_ABB (A Szocs)_ACS50_EN_revE_high_100812ENRODECRCG_f_1

013757_ABB (A Szocs)_ACS50_EN_revE_high_100812ENRODECRCG_f_1 COVERTIZOARE DE FRECVEŢĂ ABB - GAMA COMPOET ACS50, de la 0,18 la 2,2 kw / de la 0,25 la 3 CP Catalog tehnic PROFIL DOMEII IDUSTRIALE PRODUSE APLICAŢII COMPETEŢĂ TEHICĂ PARTEERI SERVICII COVERTIZOARE DE

Mai mult

Fișă tehnică testo 521 Instrument pentru măsurarea presiunii diferențiale testo 521 ideal pentru măsurări cu tub Pitot Senzor integrat pentru presiune

Fișă tehnică testo 521 Instrument pentru măsurarea presiunii diferențiale testo 521 ideal pentru măsurări cu tub Pitot Senzor integrat pentru presiune Fișă tehnică Instrument pentru măsurarea presiunii diferențiale ideal pentru măsurări cu tub Pitot Senzor integrat pentru presiune diferenţială, cu compensare de temperatură Două mufe externe pentru conectarea

Mai mult

Laborator 2-3 Utilizarea programului de simulare electromagnetică EmPro Continuare În lucrarea de laborator se va investiga o linie de transmisie micr

Laborator 2-3 Utilizarea programului de simulare electromagnetică EmPro Continuare În lucrarea de laborator se va investiga o linie de transmisie micr Laborator 2-3 Utilizarea programului de simulare electromagnetică EmPro Continuare În lucrarea de laborator se va investiga o linie de transmisie microstrip pe substratul utilizat la curs: GaAs, ε r =

Mai mult

Alimentatoare AX-3003D, AX-3005D AX-1803D Instrucţiuni de utilizare

Alimentatoare AX-3003D, AX-3005D AX-1803D Instrucţiuni de utilizare Alimentatoare AX-3003D, AX-3005D AX-1803D Instrucţiuni de utilizare Cuprins 1. Introducere... 3 Despachetarea şi verificarea componenţei setului... 3 Indicaţii privind siurana... 4 Informaţii privind siurana...

Mai mult

Kein Folientitel

Kein Folientitel S.C East Electric S.R.L distribuitor Balluff în Romania. Balluff producător de senzori, şi traductoare, cu peste 40 ani de experienţă Firma a fost creată în 1921, experienţa în domeniul senzorilor începând

Mai mult

E_d_fizica_teoretic_vocational_2019_bar_model_LRO_2

E_d_fizica_teoretic_vocational_2019_bar_model_LRO_2 Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MCANICĂ, B. LMNT D TRMODINAMICĂ, C. PRODUCRA ŞI UTILIZARA CURNTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ Se acordă

Mai mult

1

1 PROGRAM PNII - PARTENERIATE COD PROIECT: PN-II-PT-PCCA-2013-4-1743 NR. CONTRACT FINANȚARE: 41/2014 TITLU PROIECT: Turbină eoliană hibridă cu ax vertical RAPORT ŞTIINŢIFIC ŞI TEHNIC (RST) ETAPA DE EXECUŢIE

Mai mult

Lista lucrări publicate

Lista lucrări publicate RAPORT ŞTIINŢIFIC ŞI TEHNIC PENTRU ETAPA 4 2015 A PROIECTULUI PCCA NR. 29 / 2012 Innovative wind energy conversion micro-system with direct-driven electric generator for residential uses ( Microsistem

Mai mult

Microsoft Word - TIC5

Microsoft Word - TIC5 CAPACITATEA CANALELOR DE COMUNICAŢIE CAPITOLUL 5 CAPACITATEA CANALELOR DE COMUNICAŢIE În Capitolul 3, am văzut că putem utiliza codarea sursă pentru a reduce redundanţa inerentă a unei surse de informaţie

Mai mult

Microsoft Word - PN204 - Raport faza 1 _site.doc

Microsoft Word - PN204 - Raport faza 1 _site.doc Faza 1: Cercetări experimentale în domeniul membranelor polimerice pentru evaluarea influenţei parametrilor şi condiţiilor de încercare asupra caracteristicilor mecanice Rezumatul fazei: Prezenta lucrare

Mai mult

Slide 1

Slide 1 BAZELE ELECTOTEHNICII I BE An I - ETTI CS 2 Conf. dr.ing.ec. Claudia PĂCA e-mail: Claudia.Pacurar@ethm.utcluj.ro CAPITOLL I CICITE ELECTICE DE CENT CONTIN GENEALITĂȚI Circuitul electric de curent continuu

Mai mult

Microsoft Word - Tema 06 - Convertoare analog-numerice.doc

Microsoft Word - Tema 06 - Convertoare analog-numerice.doc Convertoare analog-numerice (ADC) Convertoarele analog-numerice sunt circuite electronice (în variantă integrată sau hibridă) care, printr-un algoritm intrinsec de funcţionare, asociază valorilor tensiunii

Mai mult

Microsoft Word - onf laborator subiect.doc

Microsoft Word - onf laborator subiect.doc Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Olimpiada de Fizică Etapa Naţională 3 ianuarie 5 februarie 00 Constanţa XII PROBA DE LABORATOR LUCRAREA A STUDIUL MIŞCĂRII OSCILATORII AMORTIZATE

Mai mult

IM - Imagistica Medicala

IM - Imagistica Medicala Rezonanta magnetica nucleara (RMN) Rezonanta magnetica nucleara Fenomen fizic studiul spectroscopic al proprietatilor magnetice ale nucleului Protonii si neutronii au camp magnetic propriu datorita spinului

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sistem de Automatizare si Telemetrie Eficient energetic pentru managementul ResurseloR in Agricultura de precizie SA-TERRA BEIA Consult International, www.beia.ro, Bucharest, Romania george@beia.ro Arhitectura

Mai mult

MULTIMETRU DIGITAL CU SCHIMBARE AUTOMATĂ A DOMENIULUI AX201 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

MULTIMETRU DIGITAL CU SCHIMBARE AUTOMATĂ A DOMENIULUI AX201 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE MULTIMETRU DIGITAL CU SCHIMBARE AUTOMATĂ A DOMENIULUI AX201 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE CITIŢI CU ATENŢIE INSTRUCŢIUNILE ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA LUCRULUI GARANŢIA Producătorul garantează că aparatul nu va prezenta

Mai mult

Microsoft Word - 01_Introducere.doc

Microsoft Word - 01_Introducere.doc 1. INTRODUCERE Modelul simplificat al unui sistem de transmisiune: Sursa digitala {1,2,.,q} TX (ω 0 ) Canal radio m i s(t) y(t) RX (ω 0 ) mˆ i Terminal digital Sursa digitală semnalul de date m i Tx: emiţătorul

Mai mult

Microsoft Word - curs-transformator.doc.doc

Microsoft Word - curs-transformator.doc.doc . TRANSFORMATORL ELECTRC. NTRODCERE mportanţa producerii şi utilizării transformatoarelor electrice rezultă din schema de principiu a unui sistem electroenergetic (figura.), în care o reprezintă genratoarele

Mai mult

Cuprins

Cuprins Cuprins 1. Introducere 2. Modele și limbaje pentru specificația sistemelor 3. Interfețe de comunicație 4. Periferice pentru sisteme dedicate 5. Microcontrolere 6. Procesoare dedicate 7. Dezvoltarea programelor

Mai mult

Microsoft Word - Prezcap1.doc

Microsoft Word - Prezcap1.doc CAPITOLUL 1: NOŢIUNI DE METROLOGIE 1.1 TERMINOLOGIE Măsurarea; Măsură şi măsurare; Metrologia; Metoda de măsură; Principiul de măsură; Procesul de măsură; Rezultatul măsurării; Exactitatea măsurării; Incertitudinea

Mai mult

Microsoft Word - RECEPTOR CD 202E

Microsoft Word - RECEPTOR CD 202E RECEPTOR CD/USB/MP3/WMA Made for ipod şi Made for iphone Intrare AUX frontală Copie de rezervă pentru memorie Sunet Ieşire de preamplificator audio 2 V/pe 4 canale CARACTERISTICI Redare CD/USB/MP3/WMA

Mai mult

Test 5: Referat examen an II ELECTRONICA APLICATA Sisteme de achizitii de date 1. Sa se exprime in scarile de temperature Celsius si Farentheit temper

Test 5: Referat examen an II ELECTRONICA APLICATA Sisteme de achizitii de date 1. Sa se exprime in scarile de temperature Celsius si Farentheit temper Test 5: Referat examen an II ELECTRONICA APLICATA Sisteme de achizitii de date 1. Sa se exprime in scarile de temperature Celsius si Farentheit temperature punctului de topire al aurului T=1337,9 k. Transformam

Mai mult

EXTERIOR EXTERNA_RUM.FH11

EXTERIOR EXTERNA_RUM.FH11 101 ECLATOR PENTRU CATARGE DE ANTENE Referinta Dimensiuni (mm) Include Greutate (gr) AT-060F 50 x 50 x 230 Cleme din alama pentru conductor rotund de 8-10 mm si/sau platbanda de 30 x 2 mm 900 AT-060F Antenele

Mai mult

Date tehnice Analizor de reţea pentru reţele de joasă, medie şi înaltă tensiune Model PQ-Box 150 Detectare defecţiuni Evaluarea calităţii tensiunii co

Date tehnice Analizor de reţea pentru reţele de joasă, medie şi înaltă tensiune Model PQ-Box 150 Detectare defecţiuni Evaluarea calităţii tensiunii co Date tehnice nalizor de reţea pentru reţele de joasă, medie şi înaltă tensiune Model PQ-Box 150 Detectare defecţiuni Evaluarea calităţii tensiunii conform EN50160 şi IEC 61000-2-2 (2-4) naliza FFT până

Mai mult

Realizarea fizică a dispozitivelor optoeletronice

Realizarea fizică a dispozitivelor optoeletronice Curs 3 2012/2013 Capitolul 2 n 1 0 0 377 T 0 2 1 f 1 c0 2,9979010 0 0 2 0 c 0 f 8 m s n r 0 n T 2 1 f c0 c n c 0 0 n f ITU G.692 "the allowed channel frequencies are based on a 50 GHz grid with the reference

Mai mult

A.E.F. - suport laborator nr.1 sem.ii Noțiuni generale pentru analiza cu elemente finite utilizând Siemens NX Nastran (1) În acest laborator sunt atin

A.E.F. - suport laborator nr.1 sem.ii Noțiuni generale pentru analiza cu elemente finite utilizând Siemens NX Nastran (1) În acest laborator sunt atin Noțiuni generale pentru analiza cu elemente finite utilizând Siemens NX Nastran (1) În acest laborator sunt atinse următoarele aspecte: termeni și concepte uzuale din analiza cu elemente finite, noțiuni

Mai mult

Microsoft Word - Probleme-PS.doc

Microsoft Word - Probleme-PS.doc PROBLEME PROPUSE PENTRU EXAMENUL LA PRELUCRAREA SEMNALELOR a) Să se demonstreze că pentru o secvenńă pară x[ n] x[ n] este adevărată egalitatea X( z) X( z) b) să se arate că polii (zerourile) acestei transformate

Mai mult

2019 CATALOG DE PRODUSE GARDURI ELECTRICE

2019 CATALOG DE PRODUSE GARDURI ELECTRICE 2019 CATALOG DE PRODUSE GARDURI ELECTRICE www.agroelectro.ro +4 0724 776 515 office@agroelectro.ro 0724 776 515 Sistem gard electric Principiu de funcționare Dacă animalul atinge firul, el închide un circuit

Mai mult

ICF-F11S_F12S_ro

ICF-F11S_F12S_ro Radio cu 3 benzi FM / SW / MW Manual de instrucţiuni RO ICF-F11S ICF-F12S Fabricat în : China Sony Corporation 2007 Notă pentru clienţi : următoarele informaţii sunt valabile numai pentru echipamentele

Mai mult

REGULAMENT

REGULAMENT UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI din BACĂU Facultatea de Inginerie Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău, 600115, Tel./Fax +40 234 580170 http://inginerie.ub.ro; e-mail: decaning@ub.ro FIŞA DISCIPLINEI (licenţă)

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Toate erorile unui circuit de eşantionare-memorare se pot deduce cantitativ din specificaţiile tehnice ale circuitului, cu excepţia erorii generate de timpul de apertură, fiindcă această eroare este

Mai mult

Complemente de Fizica I Cursul 1

Complemente de Fizica I  Cursul 1 Complemente de Fizică I Cursul 1 Victor E. Ambruș Universitatea de Vest din Timișoara Capitolul I. Transformări de coordonate I.1. Transformări Galilei. I.2. Spațiul E 3 al vectorilor tridimensionali.

Mai mult

3 Introducere Design igienic Introducere Guri de scurgere Design igienic Pentru a menține un mediu igienic și ușor de întreținut în zonele de procesar

3 Introducere Design igienic Introducere Guri de scurgere Design igienic Pentru a menține un mediu igienic și ușor de întreținut în zonele de procesar Design igienic Design igienic Pentru a menține un mediu igienic și ușor de întreținut în zonele de procesare a produselor alimentare și pentru a reduce la minimum locurile în care se pot acumula bacterii

Mai mult

Laboratorul numărul 8 Motorul de curent continuu cu excitație mixtă Motorul de curent continuu cu excitație mixtă prezintă două înfășurări distincte p

Laboratorul numărul 8 Motorul de curent continuu cu excitație mixtă Motorul de curent continuu cu excitație mixtă prezintă două înfășurări distincte p Laboratorul numărul 8 Motorul de curent continuu cu excitație mixtă Motorul de curent continuu cu excitație mixtă prezintă două înfășurări distincte plasate pe polii principali: cea derivație care se conectează

Mai mult

AMPLASAREA STAŢIILOR ELECTRICE Acest capitol reprezintă o descriere succintă a procesului de proiectare a unei staţii electrice de transformare sau de

AMPLASAREA STAŢIILOR ELECTRICE Acest capitol reprezintă o descriere succintă a procesului de proiectare a unei staţii electrice de transformare sau de AMPLASAREA STAŢIILOR ELECTRICE Acest capitol reprezintă o descriere succintă a procesului de proiectare a unei staţii electrice de transformare sau de interconexiune. Acest proces ţine cont de o serie

Mai mult

Modalitati de calcul, estimare si masurare a parametrilor electrici ai cablajelor imprimate si in particular ai conductoarelor imprimate. Exemple de p

Modalitati de calcul, estimare si masurare a parametrilor electrici ai cablajelor imprimate si in particular ai conductoarelor imprimate. Exemple de p Modalitati de calcul, estimare si masurare a parametrilor electrici ai cablajelor imprimate si in particular ai conductoarelor imprimate. Exemple de procedee de masurare si rezultatele obtinute. Machedon

Mai mult

Precizări la problema 2 Problema 2 presupune estimarea eficienţei luminoase pe timp de zi şi pe timp de noapte pentru o lungime de undă care nu coresp

Precizări la problema 2 Problema 2 presupune estimarea eficienţei luminoase pe timp de zi şi pe timp de noapte pentru o lungime de undă care nu coresp Precizări la problema 2 Problema 2 presupune estimarea eficienţei luminoase pe timp de zi şi pe timp de noapte pentru o lungime de undă care nu corespunde neaparat unei culori standard. Pentru aceasta

Mai mult

centrale noi 2015 copia copy copy

centrale noi 2015 copia copy copy CENTRALE PE LEMN SI PELET PUFFERE SI BOILERE SOLAR Siguranta - Randament - Tehnologie CAZANE PE LEMN Cazan pe lemn DIANBOILER model DBs Clasic Cod Descriere CF Pret 10367 025 kw 25 1 10367 035 kw 35 1

Mai mult

Microsoft Word - Sticlostratitex

Microsoft Word - Sticlostratitex Laminate rigide pe bază de tesătură de sticlă si răşini (Sticlotextolit) clasă F 155ºC...22 BARĂ (Sticlotextolit) clasă F 155ºC...25-21 - - 21 - (Stiicllotextolliit) cllasă F 155ºC Compoziţie Sticlostratitex-ul

Mai mult

Microsoft Word - ST78m Cabluri IT.doc

Microsoft Word - ST78m Cabluri IT.doc S.C. ELECTRICA S.A. SPECIFICAŢIE TEHNICĂ S.T. nr : 78 / 2010 CABLURI DE ÎNALTĂ TENSIUNE ŞI ACCESORII pagini :13 CUPRINS Pagina 1. SCOPUL 2 2. REFERINŢE NORMATIVE STANDARDE 2 3. TERMENI ŞI DEFINIŢII 2 4.

Mai mult

Senzori și traductoare Tehnica Vibro-Acustica

Senzori și traductoare Tehnica Vibro-Acustica Senzori și traductoare Tehnica Vibro-Acustica Nr. Denumire echipament Componente Software Vibrometru Digital Portabil - PDV-100l - PDV-100 Vibrometru Digital Portabil, VIB-E-220 Cutie jonctiune USB pentru

Mai mult

RAPORT FINAL Perioada de implementare: CU TITLUL: Analiza și testarea distribuției câmpului electric la izolatoare din materiale compozite p

RAPORT FINAL Perioada de implementare: CU TITLUL: Analiza și testarea distribuției câmpului electric la izolatoare din materiale compozite p RAPORT FINAL Perioada de implementare: 2016-2018 CU TITLUL: Analiza și testarea distribuției câmpului electric la izolatoare din materiale compozite pentru creșterea siguranței în funcționare Contract

Mai mult

FIŞA UNITĂŢII DE CUR S/MODULULUI MD-2045, CHIŞINĂU, STR. SERGIU RĂDĂUȚANU, 4, TEL: FAX: , 1. Date despre unitatea

FIŞA UNITĂŢII DE CUR S/MODULULUI MD-2045, CHIŞINĂU, STR. SERGIU RĂDĂUȚANU, 4, TEL: FAX: ,   1. Date despre unitatea MD-045, CHIŞINĂU, STR. SERGIU RĂDĂUȚANU, 4, TEL: 0 3-39-73 FAX: 0 3-39-71, www.utm.md 1. Date despre unitatea de curs/modul Facultatea Catedra/departamentul Ciclul de studii Programul de studiu CIRCUITE

Mai mult

Instalații de climatizare Lucrarea nr. 8 Lucrarea nr. 8. STUDIUL UNEI CENTRALE DE CLIMATIZARE CONSTRUCȚIE. FUNCȚIONARE. REGLAREA PARAMETRILOR CLIMATIC

Instalații de climatizare Lucrarea nr. 8 Lucrarea nr. 8. STUDIUL UNEI CENTRALE DE CLIMATIZARE CONSTRUCȚIE. FUNCȚIONARE. REGLAREA PARAMETRILOR CLIMATIC Lucrarea nr. 8. STUDIUL UNEI CENTRALE DE CLIMATIZARE CONSTRUCȚIE. FUNCȚIONARE. REGLAREA PARAMETRILOR CLIMATICI 1. Scopul lucrării Lucrarea are ca scop: - identificarea elementelor componente ale unei centrale

Mai mult

Microsoft Word - C11_Traductoare de debit

Microsoft Word - C11_Traductoare de debit Traductoare de debit Debitul de fluid este cantitatea de fluid care trece în unitatea de timp printr-o secţiune transversală a unui tub de curent delimitat de linia sa de transport (conductă sau canal

Mai mult

GTA4SpecMkII_RO.indd

GTA4SpecMkII_RO.indd Amplificator 7 607 792 134 www.blaupunkt.com ROMÂNĂ Garanţie Oferim o garanţie de producător pentru produsele achiziţionate în Uniunea Europeană. Condiţiile garanţiei pot fi consultate la www.blaupunkt.de

Mai mult

Dispozitive BENDER pentru monitorizarea rezistenţei de izolaţie Pornind de la necesitatea unui sistem de alimentare cu energie electrică cât mai sigur

Dispozitive BENDER pentru monitorizarea rezistenţei de izolaţie Pornind de la necesitatea unui sistem de alimentare cu energie electrică cât mai sigur Dispozitive BENDER pentru monitorizarea rezistenţei de izolaţie Pornind de la necesitatea unui sistem de alimentare cu energie electrică cât mai sigur, tot mai multe ţări aleg să utilizeze sistemele IT

Mai mult