EVENIMENTE DEMOGRAFICE ÎN ANUL 2018 Datele prezentate în această publicaţie cu privire la evenimentele demografice au fost obţinute prin prelucrarea i

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "EVENIMENTE DEMOGRAFICE ÎN ANUL 2018 Datele prezentate în această publicaţie cu privire la evenimentele demografice au fost obţinute prin prelucrarea i"

Transcriere

1

2

3 EVENIMENTE DEMOGRAFICE ÎN ANUL 2018 Datele prezentate în această publicaţie cu privire la evenimentele demografice au fost obţinute prin prelucrarea informaţiilor cuprinse în buletinele statistice pentru născuţi-vii, decedaţi, născuţi-morţi, căsătorii şi divorţuri. Unităţile furnizoare de date sunt: oficiile de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, primăriile municipale, orăşeneşti şi comunale, judecătoriile şi notarii publici.

4 C U P R I N S I Precizări metodologice... 5 II Aspecte privind evenimentele demografice în anul Natalitatea Mortalitatea Mortalitatea infantilă Mortinatalitatea Nupţialitatea Divorţialitatea III Tabele anexă NATALITATEA 1 Născuţii-vii pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe, medii de rezidenţă şi sexe, în anul Născuţii-vii după grupa de vârstă a părinţilor, pe medii de rezidenţă, în anul Născuţii-vii după statutul ocupaţional al părinţilor, pe medii de rezidenţă, în anul Născuţii-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului-viu, pe medii de rezidenţă, în anul Vârsta medie a mamei la naştere, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe şi medii de rezidenţă, în anul Fertilitatea feminină după vârstă (în ani împliniţi) şi Indicatorul conjunctural al fertilităţii, pe medii de rezidenţă, în anul Născuţii-vii cu reşedinţa obişnuită în România pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe, medii de rezidenţă şi sexe, în anul pag. MORTALITATEA 8 Decesele după mediul de rezidenţă şi sexe, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe, în anul Decesele sub 1 an şi rata mortalităţii infantile, după mediul de rezidenţă şi sexe, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe, în anul Decesele după grupa de vârstă, pe cauze de deces (18 grupe), în anul Născuţii-morţi şi rata mortinatalităţii, după mediul de rezidenţă şi sexe, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe, în anul Născuţii-morţi după grupa de vârstă a mamei, pe cauze de deces, în anul Decesele persoanelor cu reşedinţa obişnuită în România, după mediul de rezidenţă şi sexe, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe, în anul

5 NUPŢIALITATEA 14 Căsătorii şi rate de nupţialitate pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe şi medii de rezidenţă, în anul Căsătorii după grupa de vârstă corelată a soţilor, pe medii de rezidenţă, în anul Căsătorii după rangul căsătoriei încheiate, pe medii de rezidenţă, în anul Căsătorii după rangul căsătoriei soţului, pe medii de rezidenţă, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe, în anul Căsătorii după rangul căsătoriei soţiei, pe medii de rezidenţă, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe, în anul Vârsta medie la căsătorie a bărbaţilor şi a femeilor după mediul de rezidenţă, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe, în anul Vârsta medie la prima căsătorie a bărbaţilor şi a femeilor după mediul de rezidenţă, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe, în anul DIVORŢIALITATEA 21 Divorţuri şi rate de divorţialitate pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe şi medii de rezidenţă, în anul Divorţuri după grupa de vârstă corelată a soţilor, pe medii de rezidenţă, în anul Divorţuri după grupa de vârstă a soţului, pe medii de rezidenţă şi rangul divorţului, în anul Divorţuri după grupa de vârstă a soţiei, pe medii de rezidenţă şi rangul divorţului, în anul Divorţuri după grupa de vârstă a soţului, pe medii de rezidenţă şi durata căsătoriei, în anul Divorţuri după grupa de vârstă a soţiei, pe medii de rezidenţă şi durata căsătoriei, în anul Divorţuri după durata căsătoriei, pe cauza desfacerii căsătoriei şi din vina cui se desface căsătoria, în anul Vârsta medie a soţilor la divorţ, pe medii de rezidenţă, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe, în anul

6 I PRECIZĂRI METODOLOGICE 1. Obiectivele cercetărilor statistice privind evenimentele demografice Informaţiile din domeniul evenimentelor demografice sunt de o importanţă vitală deoarece acestea influenţează în mod direct evoluţia sporului natural şi, deci, evoluţiile şi schimbările demografice din România, cu implicaţii deosebite asupra îmbătrânirii demografice. Aceste fenomene influenţează decisiv politicile sociale, în special din domeniul pieţei muncii, sistemului de sănătate, sistemului de educaţie şi a celui de protecţie socială. 2. Metoda de colectare a datelor Statisticile privind evenimentele demografice referitoare la natalitate, mortalitate, nupţialitate şi divorţialitate sunt obţinute prin cercetări statistice exhaustive bazate exclusiv pe date administrative. Oficiile de stare civilă din cadrul primăriilor municipale, orăşeneşti şi comunale transcriu datele din documentele administrative în buletine statistice demografice care sunt apoi transmise Direcţiilor teritoriale de statistică. În funcţie de fenomenul demografic înregistrat, această transcriere se efectuează: - odată cu înregistrarea născutului-viu în actul de stare civilă, pe baza certificatului constatator de naştere eliberat de unitatea sanitară din localitatea unde a avut loc naşterea; - odată cu înregistrarea decesului în actul de stare civilă, pe baza certificatului constatator de deces eliberat de unitatea sanitară din localitatea unde a avut loc decesul; - odată cu înregistrarea căsătoriei în actul de stare civilă, pe baza certificatului de căsătorie eliberat de starea civilă din localitatea unde a avut loc căsătoria. Datele statistice privind divorţurile sunt colectate prin buletinele statistice de divorţ de la judecătorii, notarii publici şi de la primăriile municipale, orăşeneşti şi comunale. La data de a fost publicată Legea nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, cunoscută şi sub denumirea de Legea micii reforme în Justiţie. Prin această lege au fost modificate unele dispoziţii legale din Codul Familiei referitoare la divorţ, fiind reglementat pentru prima dată divorţul pe cale administrativă care face posibilă constatarea desfacerii căsătoriei de către ofiţerul de stare civilă sau de un notar public. Oficiile de stare civilă din cadrul primăriilor transcriu datele statistice privind divorţurile din documentele administrative în buletinele statistice demografice care sunt apoi transmise Direcţiilor teritoriale de statistică. Direcţiile teritoriale de statistică primesc de la judecătorii buletinele statistice de divorţ completate cu date referitoare la căsătoriile desfăcute pe cale juridică. Fluxul prelucrării informaţiilor privind evenimentele demografice şi informaţiile despre persoanele care au trecut prin aceste evenimente demografice înregistrează următoarele faze: recepţie, verificarea integrităţii, identificarea datelor lipsă, inconsistente, neclare sau nepotrivite şi corectarea acestora, transpunerea în structuri informatice standard, transmiterea la Institutul Naţional de Statistică (INS), procesarea în vederea obţinerii datelor agregate, prezentarea rezultatelor 5

7 cercetării în tabele statistice sintetice sau de detaliu, validarea tabelelor şi întocmirea notelor analitice şi metodologice pentru realizarea publicaţiei. Indiferent de fenomenul demografic observat, datele sunt prelucrate după momentul producerii fenomenelor demografice şi arondate geografic (pe judeţe şi medii de rezidenţă). Datele statistice privind născuţii-vii, născuţii morţi şi decedaţii sunt arondate geografic după domiciliul sau după reşedinţa obişnuită a persoanelor care au trecut prin aceste fenomene demografice, iar datele legate de căsătorii, respectiv divorţuri, după localitatea de domiciliu a soţilor, respectiv localitatea unde s-a încheiat căsătoria sau divorţul. 3. Periodicitate şi perioadă de referinţă Datele referitoare la evenimentele demografice (natalitate, mortalitate, nupţialitate şi divorţialitate) sunt înregistrate cu periodicitate lunară, cu informaţii pentru luna curentă şi transmise către Institutul Naţional de Statistică la 25 de zile de la sfârşitul lunii de referinţă. Prelucrarea acestora se realizează în 40 de zile de la sfârşitul lunii de referinţă. Datele prezentate în această publicaţie se referă la evenimentele demografice înregistrate în România în anul 2018, petrecute în ţară sau în străinătate şi sunt repartizate pe luni după data producerii fenomenelor demografice. Datele absolute privind natalitatea şi mortalitatea au caracter semi-definitiv 1. Datele privind căsătoriile şi divorţurile sunt definitive. Ratele de natalitate, mortalitate, nupţialitate şi divorţialitate pentru anul 2018 au fost calculate în funcţie de populaţia după domiciliu la 1 iulie 2018 şi au caracter provizoriu 1. Datele aferente anului 2017 sunt definitive. 4. Concepte de bază - note metodologice 4.1. Concepte de bază Domiciliul persoanei este adresa la care aceasta declară că are locuinţa principală, trecută în cartea de identitate, aşa cum este luată în evidenţa organelor administrative ale statului. Domiciliul nou-născutului este considerat a fi acelaşi cu domiciliul mamei la momentul producerii naşterii. Reşedinţa obişnuită reprezintă locul în care o persoană îşi petrece în mod obişnuit perioada zilnică de odihnă, fără a ţine seama de absenţele temporare pentru recreere, vacanţe, vizite la prieteni şi rude, afaceri, tratamente medicale sau pelerinaj religios. Reşedinţa obişnuită poate să fie aceeaşi cu domiciliul sau poate să difere în cazul persoanelor care aleg să-şi stabilească reşedinţa obişnuită în altă localitate decât cea de domiciliu din ţară sau străinătate Natalitate Se consideră născut-viu produsul concepţiei, expulzat sau extras complet din corpul mamei, independent de durata sarcinii şi care, după această separare, prezintă un semn de viaţă (respiraţie, activitate cardiacă, pulsaţii ale cordonului ombilical sau contracţii musculare dependente de voinţă). În numărul născuţilor-vii cu domiciliul sau cu reşedinţa obişnuită în România sunt incluşi născuţii-vii ai căror mame aveau, la data naşterii, domiciliul sau reşedinţa obişnuită pentru o perioadă de cel puţin 12 luni în România. 1 Datele definitive urmează a fi diseminate cu caracter definitiv în luna ianuarie

8 În numărul născuţilor-vii cu reşedinţa obişnuită în România sunt incluşi născuţii-vii ai căror mame aveau, la data naşterii, reşedinţa obişnuită pentru o perioadă de cel puţin 12 luni în România. Repartizarea născuţilor-vii după luna naşterii s-a făcut după momentul producerii evenimentului demografic şi nu după data înregistrării acestuia la Oficiul de Stare Civilă. Rangul născutului-viu reprezintă numărul de ordine al născutului-viu, în raport cu numărul total de născuţi-vii ai mamei. Vârsta părinţilor este exprimată în ani împliniţi. Situaţia juridică se referă la starea civilă a mamei la momentul conceperii născutului-viu. Rata de natalitate reprezintă numărul de născuţi-vii dintr-un an raportat la populaţia la 1 iulie din statistica curentă şi se exprimă în număr de născuţi-vii la 1000 locuitori. Rata generală de fertilitate reprezintă numărul născuţilor-vii dintr-un an raportat la populaţia feminină de ani de la 1 iulie din statistica curentă a anului respectiv şi se exprimă în număr de născuţi-vii la 1000 femei de vârstă fertilă (15 49 ani). Indicele conjunctural al fertilităţii (rata totală de fertilitate) reprezintă numărul mediu de copii pe care i-ar naşte o femeie în cursul vieţii sale fertile, în condiţiile fertilităţii anului respectiv Mortalitate Mortalitatea reprezintă componenta negativă a mişcării naturale, fiind fenomenul demografic al deceselor într-o populaţie dată şi într-o perioadă de timp determinată (de obicei un an). Evenimentul demografic al acestui fenomen este decesul. Decesul reprezintă încetarea definitivă a funcţiilor vitale după trecerea unui timp oarecare de la naştere. În numărul decedaţilor cu domiciliul sau cu reşedinţa obişnuită în România sunt incluse persoanele care aveau, la data decesului, domiciliul sau reşedinţa obişnuită pentru o perioadă de cel puţin 12 luni în România. În numărul decedaţilor cu reşedinţa obişnuită în România sunt incluse persoanele care aveau, la data decesului reşedinţa obişnuită pentru o perioadă de cel puţin 12 luni în România. Se consideră născut-mort produsul concepţiei, expulzat sau extras complet din corpul mamei după o durată a sarcinii de peste 28 săptămâni şi care, după această separare, nu manifestă niciun semn de viaţă. Cauza morţii născutului mort poate să fie o boală sau afecţiune a fătului sau a mamei care putea influenţa moartea fătului (cod P01 - Q99 2 ). Rata de mortalitate reprezintă numărul persoanelor decedate dintr-un an calendaristic raportat la populaţia la 1 iulie din statistica curentă şi se exprimă în număr de decese la 1000 locuitori. Rata mortalităţii infantile reprezintă numărul de decese în vârstă sub 1 an dintr-un an raportat la numărul de născuţi-vii din acelaşi an şi se exprimă în număr de decese în vârstă sub 1 an la 1000 născuţi-vii din acelaşi an. Rata mortalităţii infantile pe cauze de deces reprezintă numărul de decedaţi în vârstă de sub 1 an la care decesul a intervenit dintr-o anumită cauză ce revin la 1000 născuţi-vii (sau la născuţi-vii). Rata de mortinatalitate reprezintă numărul anual de născuţi-morţi dintr-un an calendaristic, raportat la numărul de născuţi (vii şi morţi) din acelaşi an calendaristic şi se exprimă în număr de născuţi-morţi la 1000 de născuţi (vii şi morţi) din anul respectiv. 2 P01 Q99 reprezintă codurile cauzelor de boală în conformitate cu Clasificarea Internaţională a Maladiilor (CIM), Revizia a-10-a, Organizaţia Mondială a Sănătăţii. 7

9 4.4. Nupţialitate Fenomenul de nupţialitate defineşte masa căsătoriilor în limitele unei perioade de timp. În numărul căsătoriilor sunt incluse căsătoriile persoanelor care aveau, la data încheierii căsătoriei, domiciliul în România, precum şi căsătoriile persoanelor de cetăţenie română care se căsătoresc în străinătate şi care sunt înregistrate la oficiile de stare civilă din România. Căsătoria este uniunea liber consimţită între un bărbat şi o femeie, încheiată în condiţiile legii. Starea civilă anterioară a soţilor se referă la starea civilă a soţilor înainte de căsătoria actuală, aceasta putând fi: necăsătorit(ă), divorţat(ă) sau văduv(ă). Vârsta la căsătorie este exprimată în ani împliniţi. Vârsta legală a soţilor la momentul încheierii căsătoriei este de 18 ani (conform Legii nr. 288/2007); pentru motive temeinice, minorul se poate căsători în temeiul unui aviz medical cu încuviinţarea părinţilor săi ori, după caz, a tutorelui şi cu autorizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul. Prima căsătorie este căsătoria încheiată de o persoană care nu a mai fost căsătorită şi care are vârsta legală de căsătorie. Rata de nupţialitate reprezintă numărul căsătoriilor dintr-un an raportat la populaţia la 1 iulie din statistica curentă şi se exprimă în număr de căsătorii la 1000 locuitori. În numărul căsătoriilor sunt incluse căsătoriile persoanelor care aveau, la data încheierii căsătoriei, domiciliul în România, precum şi căsătoriile persoanelor de cetăţenie română care se căsătoresc în străinătate şi care sunt înregistrate la oficiile de stare civilă din România Divorţialitate Fenomenul de divorţialitate defineşte masa divorţurilor în limitele unei perioade de timp. În numărul divorţurilor sunt incluse divorţurile persoanelor ale căror divorţuri s-au încheiat la judecătorii, stări civile sau notari publici, în conformitate cu Legea nr. 202/2010, precum şi divorţurile cetăţenilor români care au divorţat în străinătate, transcrise în România. Divorţul reprezintă desfacerea unei căsătorii încheiate legal, printr-o hotărâre definitivă a instanţei judecătoreşti, a ofiţerului de stare civilă sau a unui notar public. Datele se referă la cererile de divorţ pentru care desfacerea căsătoriei a fost admisă. Executarea hotărârii de divorţ- după rămânerea definitivă a hotărârii de divorţ, instanţa o comunică din oficiu Serviciului de Stare Civilă. Efectuarea menţiunii despre hotărârea de divorţ pe actul de căsătorie constituie o măsură publicitară, ce are ca scop de a face opozabilă faţă de terţi desfacerea căsătoriei. Căsătoria este desfăcută din ziua când hotărârea judecătorească prin care s-a pronunţat divorţul a rămas irevocabilă. În cazul în care căsătoria este desfăcută de ofiţerul de stare civilă sau de notarul public, aceasta este desfăcută la data eliberării certificatului de divorţ. Rata de divorţialitate reprezintă numărul divorţurilor dintr-un an raportat la populaţia la 1 iulie din statistica curentă şi se exprimă în număr de divorţuri la 1000 locuitori. În numărul total al divorţurilor sunt incluse şi divorţurile încheiate de cetăţenii români în afara României (în care cel puţin unul dintre soţi are cetăţenia română) care au fost transcrise şi înregistrate la ofiiciile de stare civilă la care au fost încheiate căsătoriile în România. 8

10 II ASPECTE PRIVIND EVENIMENTELE DEMOGRAFICE ÎN ANUL 2018 NATALITATEA 1. Născuţii-vii cu domiciliul sau cu reşedinţa obişnuită în România 1 În anul 2018, numărul născuţilor-vii înregistraţi la oficiile de stare civilă din România a fost de născuţi-vii, mai mic cu născuţi-vii faţă de anul Tabel 1. Numărul născuţilor-vii cu domiciliul sau cu reşedinţa obişnuită în România şi rata natalităţii, pe medii de rezidenţă, în anul 2018 comparativ cu anul 2017 Rata natalităţii 2 Născuţi-vii Diferenţe± (născuţi-vii la 1000 Mediul de rezidenţă 2018 faţă locuitori) de Total ,3 8,6 Urban ,0 8,3 Rural ,6 8,9 În anul 2018, mai mult de jumătate (51,4%, respectiv copii) din totalul născuţilor-vii au fost băieţi, iar raportul de masculinitate a fost de 106 băieţi la 100 fete. Scăderea numărului de născuţi-vii înregistraţi în România s-a produs la nivelul ambelor medii de rezidenţă, cu precădere în mediul rural, unde s-au născut cu mai puţini copii decât în urban şi cu 6906 mai puţini decât în În anul 2018 rata natalităţii a fost de 8,6 născuţi-vii la 1000 locuitori, în scădere faţă de cea din 2017 (când s-au înregistrat 9,3 născuţi-vii la 1000 locuitori). Pe medii de rezidenţă, din totalul născuţilor-vii, 54,8% ( născuţi-vii) aveau domiciliul sau reşedinţa obişnuită în mediul urban. Fig.1 Distribuţia născuţilor-vii după grupa de vârstă a părinţilor, în anul TATA 5 0,7% 50 ani şi peste 0,01% MAMA 2,2% ani 0,1% 8,3% ani 2,9% 19,6% ani 12,4% 30,8% ani 27,2% 22,8% ani 29,8% 8,4% ani 18,2% 1,4% ani 9,1% 0,003% sub 15 ani 0,3% % Datele pentru anul 2018 sunt semi-definitive. 2 Ratele sunt calculate în funcţie de populaţia după domiciliu la 1 iulie a fiecărui an de referinţă. 3 Datele pentru anul 2017 sunt definitive. 4 Ratele pentru anul 2018 sunt provizorii. 5 Diferenţa până la 100% reprezintă procentul născuţilor-vii pentru care vârsta tatălui este nedeclarată. 9

11 În anul 2018, vârsta medie a mamei la naştere a fost de 28,7 ani, iar vârsta medie la prima naştere a fost de 27,3 ani, în uşoară creştere faţă de anul 2017 când vârsta medie a mamei la naştere a fost de 28,5 ani, iar vârsta medie la prima naştere a fost 27,2 ani. În mediul rural, vârsta medie a mamei la naştere a fost mai mică, 27,2 ani (24,9 ani la prima naştere), comparativ cu cea din mediul urban unde vârsta medie la naştere a fost de 30,0 ani (28,8 ani la prima naştere). Distribuţia născuţilor-vii după grupa de vârstă a părinţilor arată că aproape două treimi dintre nou-născuţi ( copii) au avut mamele cu vârste între 20 şi 34 ani şi taţii cu vârste între 25 şi 39 ani. În anul 2018, ponderea născuţilor-vii cu mame în vârstă de 30 de ani şi peste a fost de 42,6%, comparativ cu 40,9% în anul 2017, continuând tendinţa crescătoare din anii anteriori. Această pondere este mai ridicată în mediul urban: 51,3%, în comparaţie cu mediul rural, unde a fost de 32,0%. Din totalul născuţilor-vii (70,3%) au fost născuţi în cadrul căsătoriei, iar dintre aceştia, (47,0%) au fost născuţi în primii doi ani de căsătorie, de mame aflate la prima căsătorie. Fig.2 Ponderea născuţilor-vii după situaţia juridică, pe medii de rezidenţă, în anul 2018 Total Urban Rural 29,7% 24,4% 36,3% 70,3% 75,6% 63,7% Născuţi-vii în cadrul căsătoriei Alte situaţii Peste jumătate (55,9%) din numărul total al născuţilor-vii înregistraţi în România au mame salariate, iar 34,6% au mame casnice. Situaţia diferă mult pe medii de rezidenţă. Astfel, în mediul urban, 69,3% din mamele copiilor născuţi în anul 2018 sunt salariate, faţă de numai 39,7% în mediul rural, unde ponderea copiilor născuţi de mame casnice este de 50,5% (faţă de numai 21,5% în mediul urban). În familiile în care ambii părinţi sunt salariaţi s-au născut jumătate dintre copii (95474 copii), iar în familiile în care tatăl este salariat şi mama casnică s-au născut copii (16,7%). Puţin peste jumătate dintre născuţii-vii din anul 2018 (98477 copii) au fost născuţi de rangul I, iar copii (40,9%) au fost născuţi-vii de rangul II şi III. 10

12 Ponderea născuţilor-vii de rangul I a fost superioară în mediul urban (57,0%) celei din mediul rural (45,4%). Din totalul celor născuţi-vii de rangul IV şi peste, 67,3% s-au născut în mediul rural. În anul 2018, cei mai mulţi copii s-au născut în luna iulie (18182 născuţi-vii), iar cei mai puţini în luna decembrie (12597 născuţi-vii). Fig.3 Fertilitatea feminină 6 după vârstă (în anii împliniţi) pe medii de rezidenţă, în anul născuţi-vii la 1000 femei Total Urban Rural vârsta (ani) Fertilitatea feminină a fost cuprinsă în anul 2018 între 43,3 născuţi-vii la 1000 femei de vârstă fertilă în judeţul Suceava şi 28,2 născuţi-vii la 1000 femei de vârstă fertilă în judeţul Caraş-Severin. Rate scăzute ale fertilităţii (sub 30 născuţi-vii la 1000 femei de vârstă fertilă) s-au înregistrat şi în judeţele Brăila, Galaţi, Gorj şi Tulcea. În mediul rural, rata fertilităţii este superioară celei din mediul urban, excepţie făcând judeţele Bistriţa-Năsăud, Ilfov, Olt, Tulcea şi Vâlcea. Rata natalităţii a fost, în anul , de 8,6 născuţi-vii la 1000 locuitori, mai ridicată în mediul rural (8,9 născuţi-vii la 1000 locuitori) faţă de mediul urban (8,3 născuţi-vii la 1000 locuitori). În profil teritorial, rata natalităţii s-a situat în anul 2018 între 11,4 născuţi-vii la 1000 locuitori în judeţul Ilfov şi 6,5 născuţi-vii la 1000 locuitori în judeţul Teleorman. Dintre judeţele cu o natalitate ridicată (peste 9 născuţi-vii la 1000 locuitori) se numără şi judeţele: Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Cluj, Covasna, Harghita, Iaşi, Mureş, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiş şi Municipiul Bucureşti. Rate scăzute de natalitate (sub 7 născuţi-vii la 1000 locuitori) s-au înregistrat şi în judeţele Brăila, Tulcea şi Caraş-Severin. 2. Născuţii-vii cu reşedinţa obişnuită în România 7 Din totalul de născuţilor-vii înregistraţi în România în anul 2018, un număr de născuţi-vii (98,8%) aveau reşedinţa obişnuită în România, iar 2346 copii aveau reşedinţa obişnuită în străinătate. Din totalul născuţilor-vii cu reşedinţa obişnuită în România 51,4% au fost băieţi, raportul de masculinitate fiind de 106 băieţi la 100 fete. Din totalul născuţilor-vii cu reşedinţa 6 Născuţi-vii la 1000 femei ani; date provizorii. 7 Date semi-definitive. 11

13 obişnuită în România, mai mult de jumătate aveau reşedinţa în mediul urban (55,1%). Tabel 2. Numărul născuţilor-vii cu reşedinţa obişnuită în România pe medii de rezidenţă şi sexe, în anul 2018 Mediul de rezidenţă Născuţii-vii cu reşedinţa obişnuită în România din care: Total Masculin Feminin Total Urban Rural În anul 2018, peste 60% dintre născuţii-vii cu reşedinţa obişnuită în România au avut ambii părinţi cu vârsta sub 35 ani. Ponderea copiilor care au reşedinţa obişnuită în România născuţi de mame în vârstă de peste 30 de ani şi peste a fost de 42,7%, iar ponderea născuţilor-vii cu taţi din aceeaşi categorie de vârstă a fost de 61,8%. În anul 2018, peste două treimi dintre copiii născuţi cu reşedinţa obişnuită în România ( născuţi-vii) au tatăl salariat şi peste jumătate dintre născuţii-vii cu reşedinţa obişnuită în România (94993 născuţi-vii) au ambii părinţi salariaţi. Ponderea copiilor născuţi-vii cu reşedinţa obişnuită în România ale căror mame sunt casnice este în anul 2018 de 34,5%. Pe medii de rezidenţă, dintre născuţii-vii care au reşedinţa obişnuită în mediul urban din România, 69,7% au mame salariate, iar 50,5% dintre cei ce au reşedinţa obişnuită în mediul rural au mame cu statut ocupaţional de casnică. În timp ce în mediul urban născuţi-vii cu reşedinţa obişnuită în România (64,0%) au ambii părinţi salariaţi, în mediul rural numai născuţi-vii cu reşedinţa în România (34,1%) au ambii părinţi salariaţi. Ponderea născuţilor-vii de rangul I cu reşedinţa obişnuită în România a fost de 51,6%, născuţii-vii de rangul II au reprezentat 31,9%, iar a celor de rangul III a fost de 9,2%. Ponderea născuţilor-vii de rangul I cu reşedinţa obişnuită în România a fost superioară în mediul urban (56,9%) celei din mediul rural (45,2%). La nivel european 8, în anul , ţările cu cea mai mare rată a natalităţii sunt Irlanda cu 12,9 născuţi-vii la 1000 locuitori, Suedia şi Franţa cu 11,5 născuţi-vii la 1000 locuitori. Rata natalităţii din România (10,3 născuţi-vii la 1000 locuitori), a fost peste media europeană (9,9 născuţi-vii la 1000 locuitori). Ţările europene cu cea mai mică rată a natalităţii au fost Spania şi Portugalia (8,4 născuţi-vii la 1000 locuitori), Grecia (8,2 născuţi-vii la 1000 locuitori) şi Italia (7,6 născuţi-vii la 1000 locuitori). 8 Ultimul an pentru care sunt disponibile datele pe site-ul Eurostat. 9 Sursa detelor: Eurostat- La nivel european rata este calculată prin raportarea numărului născuţilor-vii cu reşedinţa obişnuită în fiecare ţară la populaţia rezidentă medie a fiecărei ţări în anul de referinţă. 12

14 MORTALITATEA 1. Decedaţii cu domiciliul sau cu reşedinţa obişnuită în România 10 În anul 2018 au decedat persoane, cu 1718 persoane mai mult decât în anul 2017, respectiv cu 1,2% în mediul urban, şi cu 0,2% în mediul rural. Rata mortalităţii generale a fost de 11,9 în anul 2018 faţă de 11,8 în anul precedent. Tabel 3. Numărul deceselor înregistrate în România şi rata mortalităţii, pe sexe şi medii de rezidenţă în anul 2018 comparativ cu anul 2017 Mediul de rezidenţă Decese (persoane) Diferenţe 2018 faţă de 2017 (± decese) Rata mortalităţii (decese la 1000 locuitori) Total ,8 11,9 Masculin ,6 12,7 Feminin ,0 11,1 Urban ,9 10,1 Rural ,2 14,2 În mediul rural s-au înregistrat cu 9,5% mai multe decese decât în mediul urban. Numărul persoanelor decedate în rândul copiilor şi tinerilor cu vârsta până la 35 ani scade în anul 2018, comparativ cu anul 2017, la toate grupele de vârstă. Cea mai mare scădere s-a înregistrat la grupa de vârstă ani (-15,0%). Valorile absolute ale numărului decedaţilor din primii ani de viaţă se menţin ridicate pentru grupa de vârstă 0-4 ani, mai ales în primul an de viaţă. În anul 2018, la fel ca în anul 2017, numărul deceselor în rândul populaţiei feminine a fost mai mic decât cel al populaţiei masculine, doar femeile în vârstă de 75 ani şi peste au decedat în număr mai mare decât bărbaţii din aceeaşi grupă de vârstă. 10 Date semi-definitive. 11 Rate provizorii. 13

15 Tabel 4. Numărul decedaţilor înregistraţi în România, pe medii de rezidenţă şi grupe de vârstă, în anul 2018 comparativ cu anul 2017 Grupa de vârstă Creştere/scădere (%) Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total ,7 1,2 0,2 0-4 ani ,1-4,9-10,5 5-9 ani ,7-10,3-2, ani ,2-24,2 14, ani ,0-12,2-16, ani ,4-11,6-14, ani ,9-16,8-9, ani ,5-4,2-0, ani * -4,1 4, ani ,6 7,2 6, ani ,0-13,3-5, ani ,8 18,5 17, ani ,0-8,0-3, ani ,5-0,2 3, ani ,1 8,5 3, ani ,6 5,0 2,2 75 ani şi peste ,5 0,2-1,1 În anul 2018, repartizarea persoanelor decedate după luna decesului relevă faptul că punctul de maxim al curbei de sezonalitate s-a înregistrat în luna martie (25514 decese), iar minimul în luna iunie (19296 decese). 12 Date semi-definitive. * Date mai mici decât 0,05%. 14

16 Figura 4. Decese după luna decesului, în anul persoane Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie În anul 2018, comparativ cu anul 2017, s-a menţinut ordinea principalelor cauze de deces înregistrate în anii anteriori: primul loc a fost ocupat de bolile aparatului circulator (56,7%, din care 18,9% - boala ischemică a inimii şi 16,2% - bolile cerebro-vasculare), urmate de tumori (19,6%) şi în ordine descrescătoare, de bolile aparatului respirator (6,5%), bolile aparatului digestiv (5,9%), leziuni traumatice, otrăviri şi alte consecinţe ale cauzelor externe (3,8%), iar alte boli au reprezentat cauzele de deces pentru 7,5% dintre persoanele decedate. Figura 5. Decesele după principalele cauze de deces şi sexe, în anul 2018 Altele 7,6% Bolile aparatului respirator 7,7% Bolile aparatului digestiv 6,9% Leziuni traumatice şi otrăviri 5,5% Masculin Bolile aparatului circulator 50,3% Tumori 22,0% Bolile aparatului circulator 63,7% Tumori 17,0% Feminin Altele 7,6% Bolile aparatului respirator 5,2% Bolile aparatului digestiv 4,7% Leziuni traumatice şi otrăviri 1,8% Principalele cauze de deces diferă sensibil între bărbaţi şi femei: numărul deceselor în rândul populaţiei masculine a fost mai mare în cazul tumorilor, bolilor aparatului digestiv, bolilor aparatului respirator, leziunilor traumatice, otrăvirilor şi altor consecinţe ale cauzelor externe, bolilor aparatului genito-urinar, bolilor infecţioase şi parazitare, inclusiv în cazul tuberculozei, şi nu în ultimul rând, tulburărilor mentale şi de comportament. Bolile aparatului circulator (în special bolile cerebro-vasculare), bolile sistemului nervos, precum şi bolile endocrine, de nutriţie şi metabolism au fost responsabile de un număr mai mare de decese în rândul populaţiei feminine. 15

17 În anul 2018 mortalitatea maternă a fost de 9,5 decese la născuţi-vii, înregistrând o scădere faţă de anul precedent (11,7 decese la născuţi-vii). Tabel 5. Decesele după principalele cauze de deces şi sexe, în anul comparativ cu anul 2017 Cauze de deces Total decedaţi (persoane) Creştere/ scădere (%) Decedaţi de sex masculin (persoane) Creştere/ scădere (%) Decedaţi de sex feminin (persoane) Creştere/ scădere (%) TOTAL , , ,1 Bolile aparatului circulator din care: Boala ischemică a inimii Bolile cerebrovasculare , , , * , , , , ,8 Tumori , , ,3 Bolile aparatului respirator , , ,0 Bolile aparatului digestiv , , ,4 Leziuni traumatice, otrăviri şi alte consecinţe ale cauzelor externe , , ,5 Bolile sistemului nervos , , ,7 Bolile aparatului genitourinar Bolile infecţioase şi parazitare din care: , , , , , ,7 Tuberculoza , , ,2 Boli endocrine, de nutriţie şi metabolism din care: , , ,3 Diabetul zaharat , , ,3 Tulburări mentale şi de comportament , , ,7 Sarcina, naşterea şi lăuzia , ,0 Alte cauze de deces , , ,9 13 Datele pentru anul 2018 sunt semi-definitive. * Date mai mici decât 0,05%. 16

18 Cele mai mici rate ale mortalităţii generale s-au înregistrat în judeţele Vâlcea (8,8 ) şi Ilfov (9,6 ), iar cele mai ridicate rate ale mortalităţii s-au înregistrat în judeţele Giurgiu (16,0 ) şi Teleorman (16,7 ). În Municipiul Bucureşti rata generală a mortalităţii a fost de 10,6. 2. Decedaţii cu reşedinţa obişnuită în România 14 Din totalul persoanelor decedate în anul 2018, ale căror decese au fost înregistrate sau transcrise la oficiile de stare civilă din România, persoane au avut reşedinţa obişnuită în România, iar 338 decedaţi au avut reşedinţa obişnuită în străinătate. Din totalul persoanelor decedate în anul 2018 care aveau reşedinţa obişnuită în România, 52,3% au fost de sex masculin. Pe medii de rezidenţă, 47,3% din totalul decedaţilor rezidenţi în România au avut reşedinţa obişnuită în mediul urban. Tabel 6. Decesele persoanelor cu reşedinţa obişnuită în România, pe medii de rezidenţă şi sexe, în anul 2018 din care: Mediul de rezidenţă Total Masculin Feminin Total Urban Rural Printre principalele cauze de deces pentru persoanele care au avut reşedinţa obişnuită în România, pe primul loc se află bolile aparatului circulator (56,7%), urmate de tumori (19,6%). Ponderile cauzelor de deces în numărul total al decedaţilor cu reşedinţa obişnuită în România sunt foarte apropiate de cele raportate pentru numărul decedaţilor cu domiciliul sau cu reşedinţa obişnuită în România. De asemenea, distribuţia pe sexe a acestor ponderi urmează distribuţia pe sexe a ponderilor cauzelor de deces pentru decedaţii cu domiciliul sau cu reşedinţa în România. Astfel ponderea deceselor pe cauze a fost mai mare în rândul femeilor cu reşedinţa obişnuită în România decât în rândul bărbaţilor pentru bolile apartului circulator (cu 13,3% mai multe decese), în special la bolile cerebro-vasculare (cu 5,0% mai multe decese), bolile sistemului nervos (cu 0,6% mai multe decese), iar în cazul diabetului zaharat s-au înregistrat cu 0,3% mai multe decese feminine decât masculine. La nivel european, România avea în anul o rată a mortalităţii 16 ridicată (13,3 decese la 1000 locuitori) care se situează peste media europeană (10,3 decese la 1000 locuitori), alături de ţări precum Bulgaria (15,5 decese la 1000 locuitori), Letonia (14,8 decese la 1000 locuitori), Lituania (14,2 decese la 1000 locuitori), Ungaria (13,5 decese la 1000 locuitori) şi Croaţia (12,9 decese la 1000 locuitori). Ţările europene cu cele mai reduse rate ale mortalităţii sunt: Irlanda (6,3 decese la 1000 locuitori), Cipru (7,0 decese la 1000 locuitori), Luxemburg (7,1 decese la 1000 locuitori) şi Malta (7,6 decese la 1000 locuitori). 14 Date semi-definitive. 15 Ultimul an pentru care sunt disponibile datele pe site-ul Eurostat. 16 Sursa datelor: Eurostat - la nivel european rata este calculată prin raportarea numărului decedaţilor cu reşedinţa obişnuită în fiecare ţară la populaţia rezidentă medie a fiecărei ţări în anul de referinţă. Ratele sunt provizorii. 17

19 MORTALITATEA INFANTILĂ 1. Decedaţii sub 1 an cu domiciliul sau cu reşedinţa obişnuită în România 17 În anul 2018 au decedat 1215 copii în vârstă de până la 1 an, cu 151 copii mai puţini comparativ cu anul 2017, iar rata mortalităţii infantile a fost de 6,4 decedaţi în vârstă de sub 1 an la 1000 născuţi-vii, faţă de 6,6 decedaţi în vârstă de sub 1 an la 1000 născuţi-vii în anul precedent. Scăderea mortalităţii infantile s-a înregistrat la nivelul întregii ţări şi în special în mediul rural (mai puţin cu 111 decese sub 1 an faţă de anul 2017), în mediul urban decedând cu 40 copii sub 1 an mai puţini decât în anul În mediul rural, rata mortalităţii infantile (7,8 decedaţi sub 1 an la 1000 de născuţi-vii) s-a menţinut mai mare decât în mediul urban (5,2 decedaţi sub 1 an la 1000 de născuţi-vii) ca şi în anii precedenţi. Supramortalitatea masculină s-a înregistrat şi în cazul deceselor de până la un an, 7,0 decese la 1000 născuţi-vii în cazul băieţilor, faţă de 5,7 decese la 1000 născuţi-vii în cazul fetelor. În anul 2018, mortalitatea postneonatală (1 11 luni) a fost mai scăzută ca cea din anul 2017 (2,7 decedaţi sub 1 an la 1000 de născuţi-vii, faţă de 2,9 decedaţi sub 1 an la 1000 de născuţi-vii), iar mortalitatea neonatală (sub 1 lună) a fost egală cu cea din anul 2017, de 3,7 decedaţi sub 1 an la 1000 de născuţi-vii. Tabel 7. Mortalitatea infantilă pe sexe şi medii de rezidenţă, în anul comparativ cu anul 2017 Decedaţi sub 1 an (persoane) Total Decedaţi cu vârsta sub 1 lună Total din care: de 0-6 zile Decedaţi în vârstă de 1-11 luni TOTAL Masculin Feminin Urban Rural Rata mortalităţii infantile (decese sub 1 an la 1000 născuţi-vii) TOTAL 6,6 6,4 3,7 3,7 2,4 2,4 2,9 2,7 Masculin 7,4 7,0 4,1 4,1 2,6 2,6 3,3 3,0 Feminin 5,8 5,7 3,4 3,3 2,2 2,2 2,5 2,4 Urban 5,2 5,2 2,9 3,1 1,8 2,0 2,3 2,1 Rural 8,4 7,8 4,7 4,6 3,0 2,9 3,7 3,3 Mai mult de o treime dintre copiii care au decedat în primul an de viaţă au avut ca principală cauză de deces afecţiuni a căror origine se află în perioada perinatală (471 copii), urmată de bolile aparatului respirator (277 copii; 22,8%) şi de malformaţiile congenitale, deformaţiile şi anomaliile cromozomiale (274 copii; 22,6%). 17 Date semi-definitive. 18

20 Cea mai scăzută rată a mortalităţii infantile s-a înregistrat în judeţul Dâmboviţa (2,8 decedaţi sub 1 an la 1000 de născuţi-vii), iar cea mai ridicată în judeţul Tulcea (15,3 decedaţi sub 1 an la 1000 de născuţi-vii). Ratele ridicate ale mortalităţii infantile s-au înregistrat şi în judeţele Botoşani (12,4 decedaţi sub 1 an la 1000 de născuţi-vii), Călăraşi (11,2 decedaţi sub 1 an la 1000 de născuţi-vii) şi Sălaj (11,1 decedaţi sub 1 an la 1000 de născuţi-vii). 2. Decedaţii sub 1 an cu reşedinţa obişnuită în România 18 În anul 2018 au decedat 1214 copii în vârstă de până la 1 an care au avut reşedinţa obişnuită în România, un singur copil decedat cu vârsta sub 1 an având reşedinţa obişnuită în străinătate. Rata mortalităţii infantile pentru copii cu reşedinţa obişnită în România a fost de 6,5 decedaţi în vârstă de sub 1 an la 1000 născuţi-vii cu reşedinţa obişnuită în România, faţă de 6,7 decedaţi în vârstă de sub 1 an la 1000 născuţi-vii cu reşedinţa obişnuită în România în anul precedent. La nivel european, în anul , România şi Malta (6,7 decedaţi sub 1 an la 1000 de născuţi-vii), au cele mai mari rate de mortalitate infantilă 20 din Uniunea Europeană. Printre ţările cu rate ale mortalităţii infantile ridicate faţă de media Uniunii Europene (3,6 decedaţi sub 1 an la 1000 de născuţi-vii) se mai află Bulgaria (6,4 decedaţi sub 1 an la 1000 de născuţi-vii) precum şi Lituania, Croaţia, Polonia şi Slovacia (cu rate cuprinse între 4,0 decedaţi sub 1 an la 1000 de născuţi-vii şi 4,5 decedaţi sub 1 an la 1000 de născuţi-vii). La polul opus, ţări precum Cipru (1,3 decedaţi sub 1 an la 1000 de născuţi-vii), Finlanda (2,0 decedaţi sub 1 an la 1000 de născuţi-vii), Slovenia (2,1 decedaţi sub 1 an la 1000 de născuţi-vii), Estonia (2,3 decedaţi sub 1 an la 1000 de născuţivii), Suedia (2,4 decedaţi sub 1 an la 1000 de născuţi-vii), Portugalia, Cehia, Italia, Spania (2,7 decedaţi sub 1 an la 1000 de născuţi-vii) şi Austria (2,9 decedaţi sub 1 an la 1000 de născuţi-vii) au avut rate ale mortalităţii infantile sub media europeană. MORTINATALITATEA În anul 2018, numărul născuţilor-morţi a fost de 686 copii, cu 11 cazuri mai puţine decât în 2017; rata mortinatalităţii a fost de 3,6 născuţi-morţi la 1000 născuţi (vii şi morţi). Faţă de anul 2017, în anul 2018, numărul copiilor născuţi-morţi a înregistrat o scădere doar în mediul urban, în mediul rural înregistrându-se mai mulţi cu 3 născuţi-morţi. 18 Date semi-definitive. 19 Ultimul an pentru care sunt disponibile datele pe site-ul Eurostat. 20 Sursa datelor: Eurostat - La nivel european rata este calculată prin raportarea numărului decedaţilor sub 1 an la numărul născuţilor- vii cu reşedinţa obişnuită în fiecare ţară în anul de referinţă. 19

21 Tabel 8. Mortinatalitatea pe medii de rezidenţă şi sexe, în anul comparativ cu anul 2017 Rata mortinatalităţii Născuţi-morţi Creştere/scădere (născuţi-morţi la 1000 (persoane) (%) născuţi-vii şi morţi) TOTAL ,6 3,4 3,6 Masculin ,9 3,5 3,6 Feminin ,4 3,2 3,6 Urban ,0 3,1 3,2 Rural ,9 3,8 4,1 În anul 2018 rata de mortinatalitate a fost mai mare ca cea din anul 2017, atât în mediul urban (de 3,2 născuţi-morţi la 1000 născuţi-vii şi morţi), cât şi în mediul rural (de 4,1 născuţi-morţi la 1000 născuţi-vii şi morţi). Aproape jumătate dintre născuţii-morţi au avut mame cu vârste între ani. În anul 2018, peste 70% dintre născuţii-morţi au avut ca principală cauză de deces tulburări respiratorii şi cardio-vasculare specifice perioadei perinatale (307 cazuri) sau au fost afectaţi de tulburări materne şi de complicaţii ale sarcinii, naşterii şi lăuziei (201 cazuri). Din numărul total al născuţilor-morţi 57,6% au avut o greutate la naştere sub 2500 grame. Născuţii-morţi de rangul întâi au reprezentat 97,7% din total (97,0% în mediul urban şi 98,3% în mediul rural). Pe judeţe, rata mortinatalităţii a fost cuprinsă între 0,7 în judeţul Dolj şi 8,6 în judeţul Mureş. La nivel european, în anul , România a avut o rată a mortinatalităţii 22 egală cu cea a Suediei (3,4 născuţi-morţi la 1000 născuţi-vii şi morţi), apropiată de cea a Lituaniei (3,5 născuţi-morţi la 1000 născuţi-vii şi morţi) şi Greciei (3,6 născuţi-morţi la 1000 născuţi-vii şi morţi). Dintre celelalte ţări europene care au publicat date statistice de mortinatalitate, valorile cele mai mari s-au înregistrat în Bulgaria (6,3 născuţi-morţi la 1000 născuţi-vii şi morţi) şi Luxemburg (6,0 născuţi-morţi la 1000 născuţivii şi morţi). Finlanda (1,9 născuţi-morţi la 1000 născuţi-vii şi morţi), Portugalia (2,1 născuţi-morţi la 1000 născuţi-vii şi morţi), Cehia (2,6 născuţi-morţi la 1000 născuţi-vii şi morţi), Slovenia şi Slovacia (2,7 născuţi-morţi la 1000 născuţi-vii şi morţi), şi Olanda (2,8 născuţi-morţi la 1000 născuţi-vii şi morţi) au avut cele mai reduse rate ale mortinatalităţii în Uniunea Europeană. 21 Ultimul an pentru care sunt disponibile datele pe site-ul Eurostat. 22 Sursa datelor: Eurostat - La nivel european rata este calculată prin raportarea numărului născuţilor-morţi la numărul născuţilor (vii şi morţi) cu reşedinţa obişnuită în fiecare ţară în anul de referinţă. 20

22 NUPŢIALITATEA În anul 2018 s-au înregistrat căsătorii, cu 679 căsătorii mai multe decât în anul anterior. În acest context, rata nupţialităţii a fost mai mare ca cea din anul 2017, înregistrându-se 6,5 căsătorii la 1000 locuitori. Tabel 10. Numărul căsătoriilor şi ratele de nupţialitate pe medii de rezidenţă, în anul 2018 comparativ cu anul 2017 Căsătorii Diferenţe ± faţă de 2017 Rata nupţialităţii 23 (căsătorii la 1000 locuitori) TOTAL ,4 6,5 Urban ,3 7,4 Rural ,3 5,3 Creşterea numărului de căsătorii încheiate în anul 2018, comparativ cu anul 2017, s-a înregistrat în mediul urban. Cele mai multe căsătorii (14,4% din numărul total de căsătorii) s-au încheiat de bărbaţii şi femeile din grupa de vârstă ani, urmate de cele încheiate de bărbaţii din aceeaşi grupă de vârstă cu femeile din grupa de vârstă ani (12,2%). Structura căsătoriilor pe grupe de vârstă ale soţilor în anul 2018 evidenţiază următoarele aspecte: în mediul urban, femeile se căsătoresc, în medie, la vârste mai înaintate decât în mediul rural. Astfel, în 2018, în mediul urban 32,5% dintre căsătorii au fost încheiate de femei din grupa de vârstă ani (faţă de 27,1% în mediul rural), iar în mediul rural 32,7% dintre căsătorii s-au încheiat de femei în vârstă de ani (faţă de 18,6% în mediul urban); în mediul rural, numărul de căsătorii al femeilor din grupa de vârstă sub 20 ani a depăşit semnificativ pe cel înregistrat în mediul urban, fiind de 2,0 ori mai mare. 23 Ratele sunt calculate în funcţie de populaţia după domiciliu la 1 iulie a fiecărui an de referinţă 24 Ratele pentru anul 2018 sunt provizorii. 21

23 Figura 6. Structura persoanelor care s-au căsătorit în anul 2018 pe grupe de vârstă şi sexe (%) Grupe de vârstă (ani) FEMEI 1,0% 60+ 2,2% BĂRBAŢI 1,2% ,9% 2,3% ,9% 4,0% ,7% 6,0% ,8% 8,7% ,6% 17,5% ,5% 30,5% ,6% 23,7% ,3% 5,1% sub 20 0,5% În anul 2018, vârsta medie la data căsătoriei a crescut faţă de anul 2017 atât la bărbaţi, cât şi la femei. Astfel, vârsta medie la căsătorie, în anul 2018, a fost de 33,8 ani la bărbaţi şi de 30,6 ani la femei. Decalajul între vârsta medie a soţilor a fost de 3,2 ani, aspect considerat favorabil din punct de vedere al condiţiilor necesare asigurării reproducerii populaţiei. Tabel 11. Vârsta medie la căsătorie pe medii de rezidenţă şi sexe, în anii ani Vârsta medie a bărbatului Vârsta medie a femeii Ani Total Urban Rural Total Urban Rural ,3 34,0 32,0 30,1 31,1 28, ,8 34,6 32,2 30,6 31,7 28,7 În anul 2018, vârsta medie în cazul soţilor la data încheierii căsătoriei a fost mai mică în mediul rural comparativ cu mediul urban cu 2,4 ani pentru soţ şi respectiv cu 3,0 ani pentru soţie. Faţă de anul 2017, în anul 2018, în mediul urban, vârsta medie la căsătorie a crescut cu 0,6 ani atât la bărbaţi cât şi la femei, iar în mediul rural, vârsta medie la căsătorie a crescut cu 0,2 ani la bărbaţi şi cu 0,5 ani la femei. 22

24 Tabel 12. Vârsta medie la prima căsătorie pe medii de rezidenţă şi sexe, în anii ani Ani Vârsta medie a bărbatului Vârsta medie a femeii Total Urban Rural Total Urban Rural ,5 32,3 29,9 28,2 29,5 26, ,9 32,9 30,2 28,7 30,0 26,2 În anul 2018, vârsta medie la prima căsătorie a fost de 31,9 ani pentru bărbaţi şi de 28,7 ani pentru femei, în creştere faţă de anul 2017 cu 0,4 ani la bărbaţi şi cu 0,5 ani la femei. Atât vârsta medie la prima căsătorie, cât şi vârsta medie la căsătorie au continuat să înregistreze, în anul 2018, o uşoară creştere, astfel încât se menţine tendinţa de deplasare a acestor indicatori spre limite de vârstă mai înaintată. Pe termen lung, acest fenomen este de natură să influenţeze negativ natalitatea, ca efect al reducerii perioadei fertile conjugale. În profil teritorial, numărul cel mai mare de căsătorii a fost înregistrat în Municipiul Bucureşti (24476 căsătorii), iar cel mai mic număr de căsătorii s-a înregistrat în judeţul Tulcea (1087 căsătorii). Peste 6000 de căsătorii s-au înregistrat în judeţul Iaşi (6641), iar peste 5000 de căsătorii în judeţele Suceava (5179) şi Timiş (5135). Vârsta medie a bărbaţilor la data căsătoriei a fost cuprinsă între 31,3 ani în judeţul Suceava şi 36,5 ani în Municipiul Bucureşti, iar vârsta medie a femeilor la data căsătoriei a fost cuprinsă între 28,0 ani în judeţul Suceava şi 33,8 ani în Municipiul Bucureşti. Fenomenul de creştere a numărului de căsătorii la 1000 locuitori înregistrat la nivel naţional a evoluat pe judeţe cu amplitudini diferite, cele mai mari rate de nupţialitate înregistrându-se în Municipiul Bucureşti (11,5 ), judeţul Ilfov (7,7 ) şi judeţul Iaşi (7,0 ), iar cele mai mici rate de nupţialitate s-au înregistrat în judeţul Tulcea (4,6 ) şi în judeţul Vâlcea (3,4 ). Datele pentru anul 2017 (ultimul an pentru care sunt disponibile date la nivel european) evidenţiază că România se situează printre ţările cu o rată a nupţialităţii 25 ridicată, de 7,3, alături de Lituania (7,5 ), Cipru şi Letonia (6,8 ) şi Malta (6,3 ). Ţările învecinate României, Bulgaria (4,0 ) şi Ungaria (5,2 ), au rate de nupţialitate mai mici decât ale României. 25 Sursa datelor: Eurostat- la nivel european rata este calculată prin raportarea numărului căsătoriilor la populaţia rezidentă medie a fiecărei ţări în anul de referinţă. 23

25 DIVORŢIALITATEA În anul 2018 numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive sau pe cale administrativă a fost de 30857, în scădere cu 290 divorţuri comparativ cu anul Rata divorţialităţii a scăzut de la 1,40 divorţuri la 1000 locuitori în anul 2017, la 1,39 divorţuri la 1000 locuitori în anul Tabelul 13. Numărul divorţurilor şi ratele de divorţialitate pe medii de rezidenţă, în anul 2018 comparativ cu anul Divorţuri Diferenţe (±) 2018 faţă de 2017 Rata divorţialităţii 26 (divorţuri la 1000 locuitori) Total ,40 1,39 Urban ,65 1,59 Rural ,09 1,14 În mediul urban, în anul 2018, s-a înregistrat un număr aproape dublu de divorţuri faţă de cel înregistrat în mediul rural, rata divorţialităţii fiind de 1,4 ori mai mare în mediul urban faţă de mediul rural. Raportul dintre numărul căsătoriilor încheiate şi cel al divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive sau pe cale administrativă, a fost în anul 2018, de 4,6 căsătorii la un divorţ. Ponderea primului divorţ în numărul total al divorţurilor a fost de 93,7% pentru bărbaţi şi 93,9% pentru femei. Valoarea maximă a numărului de divorţuri de rangul I s-a înregistrat la grupa de vârstă ani pentru bărbaţi (5813 divorţuri) şi pentru femei la grupa de vârstă ani (5626 divorţuri). Repartizarea pe grupe de vârstă şi sexe a persoanelor care au divorţat în anul 2018 prezintă următoarele aspecte: în medie, divorţul apare cu cea mai mare frecvenţă în rândul bărbaţilor din grupa de vârstă ani (20,0% dintre divorţuri) şi în cazul femeilor din grupa de vârstă ani (18,8% dintre divorţuri), urmată atât în cazul bărbaţilor, cât şi al femeilor de grupa de vârstă ani (18,0% dintre divorţuri în cazul bărbaţilor şi 17,9% în cazul femeilor) 26 Ratele sunt calculate în funcţie de populaţia după domiciliu la 1 iulie a fiecărui an de referinţă. 27 Ratele pentru anul 2018 sunt provizorii. 24

26 numărul femeilor în vârstă de până la 30 ani care au divorţat a fost de 2,4 ori mai mare decât numărul bărbaţilor aparţinând aceleiaşi grupe de vârstă; după vârsta de 50 de ani numărul bărbaţilor care au divorţat a fost semnificativ mai mare decât cel al femeilor, de 1,4 ori la grupa de vârstă ani, de 1,8 ori la grupa de vârstă ani şi de peste 1,9 ori la persoanele de 55 de ani şi peste. Figura 7. Structura persoanelor care au divorţat în anul 2018 pe grupe de vârstă şi sexe Grupe de vârstă (ani) FEMEI 3,2% 60+ 6,2% BĂRBAŢI 3,2% ,6% 7,2% ,3% 13,3% ,7% 17,7% ,0% 18,0% ,0% 18,8% ,3% 13,7% ,9% 4,7% ,0% 0,2% sub 20 0,0% Vârsta medie a soţilor la divorţ a fost de 43,0 ani pentru bărbaţi şi de 39,3 ani pentru femei. Comparând vârsta medie la divorţ cu vârsta medie la căsătorie (33,8 ani pentru bărbaţi şi 30,6 ani pentru femei) se poate observa în cazul cuplurilor care au divorţat că secvenţa de viaţă maritală durează, în medie, 9,2 ani pentru bărbaţi, respectiv 8,7 ani pentru femei. Tabelul 14. Vârsta medie la divorţ a soţilor pe medii de rezidenţă şi sexe, în anii ani - Vârsta medie a soţului Vârsta medie a soţiei Total Urban Rural Total Urban Rural ,5 42,6 42,3 38,9 39,4 37, ,0 43,0 43,0 39,3 39,7 38,5 Pe judeţe, vârsta medie la divorţ a înregistrat cea mai ridicată valoare în judeţul Tulcea, pentru bărbaţi (44,6 ani) şi pentru femei în judeţele Hunedoara şi Ialomiţa (40,7 ani). Cea mai mică 25

27 valoare a vârstei medii la divorţ s-a înregistrat în judeţul Bistriţa-Năsăud atât pentru bărbaţi (41,5 ani), cât şi pentru femei (37,1 ani). Divorţurile s-au pronunţat în 47,3% dintre cazuri din vina ambilor soţi, 11,0% din vina soţului, 3,9% dintre cazuri din vina soţiei şi 37,8% din alte cauze. Din totalul divorţurilor pronunţate în anul 2018, două treimi s-au realizat cu acordul părţilor datorită posibilităţii pe care o oferă Legea nr. 202/2010 de a divorţa pe cale administrativă, fiind posibilă constatarea desfacerii căsătoriei şi de către ofiţerul de stare civilă sau de notarul public. Figura 8. Repartizarea divorţurilor pe cauze, în anul 2018 Violenţe fizice 1,8% Acordul părţilor 66,6% Alcoolism 1,5% Infidelitate conjugală 2,4% Cauze combinate 3,0% Alte situaţii 24,7% În aproape toate judeţele (cu excepţia judeţelor Bistriţa-Năsăud, Buzău, Călăraşi, Dâmboviţa, Ilfov, Olt, Teleorman, Vaslui şi Vrancea) numărul de divorţuri este mai mare în mediul urban decât în cel rural. În profil teritorial, în anul 2018, în 6 judeţe s-au înregistrat peste 1000 cazuri de divorţ, respectiv în judeţele Argeş, Bacău, Braşov, Constanţa, Iaşi şi Prahova, iar în Municipiul Bucureşti s-au înregistrat 2888 cazuri de divorţ, reprezentând 9,4% din numărul total de divorţuri înregistrat. Cel mai mic număr de divorţuri s-a înregistrat în judeţul Vâlcea (215 divorţuri). Cea mai mare rată a divorţialităţii s-a înregistrat în judeţul Ilfov (2,00 divorţuri la 1000 locuitori) şi cea mai mică rată de divorţialitate s-a înregistrat în judeţul Vâlcea (0,54 divorţuri la 1000 locuitori). Comparativ cu celelalte ţări din Uniunea Europeană, în anul 2016 (ultimul an pentru care sunt date disponibile la nivel european), România, cu o rată a divorţurilor 28 de 1,5, a înregistrat un nivel mediu. Cele mai mici rate de divorţialitate la nivel european s-au înregistrat în Malta (0,8 ) şi Grecia (1,0 ). Cele mai mari rate de divorţialitate s-au înregistrat în Letonia şi Lituania (3,1 ) şi în Danemarca (3,0 ). 28 Sursa datelor: Eurostat - La nivel european rata este calculată prin raportarea numărului divorţurilor la populaţia rezidentă medie a fiecărei ţări în anul de referinţă. 26

28 27

29 28

ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare în trimestrul l mai 2019-

ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare în trimestrul l mai 2019- ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare în trimestrul l 2019 - mai 2019- C U P R I N S Pagina Frecventarea structurilor de primire

Mai mult

ACTIVITATEA DE TURISM ÎN ANUL 2000

ACTIVITATEA DE TURISM ÎN ANUL 2000 Nr. 4 2018 ACTIVITATEA DE TURISM ÎN ANUL 2018 ¾ ¾ În anul 2018 faġă de anul 2017, frecventarea structurilor de primire turistică cu funcġiuni de cazare se caracterizează prin creúterea capacităġii de cazare

Mai mult

Evolutia mortalitatii generale in Romania

Evolutia mortalitatii generale in Romania EVOLUŢIA MORTALITĂŢII GENERALE ÎN ROMÂNIA 2013 CUPRINS 1. Tranziţia şi impactul demografic...7 2. Mortalitatea generală...12 3. Mortalitatea infantilă...26 4. Speranţa de viaţă...35 5. Tendinţele evoluţiei

Mai mult

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială Compartiment indicatori sociali şi programe incluziu

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială Compartiment indicatori sociali şi programe incluziu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială Compartiment indicatori sociali şi programe incluziune socială Analiza datelor statistice privind plata

Mai mult

Decalaje şi regionale la orizontul anului 2010

Decalaje şi regionale la orizontul anului 2010 Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în 2022 - decembrie 2018 - Cuprins Evoluţia principalilor indicatori economico

Mai mult

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în iunie

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în iunie Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în 2022 - iunie 2019 - Cuprins Evoluţia principalilor indicatori economico sociali

Mai mult

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ INVESTI IILE NETE I CONSTRUC IILE DIN ECONOMIA NA IONAL ÎN TRIMESTRUL I 2017 - date provizorii- Introducere Publica ia cuprinde informa ii statistice referitoare la investi iile nete realizate în economia

Mai mult

Nr. Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Judet Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 MARTIE 20

Nr. Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Judet Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 MARTIE 20 Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 MARTIE 2018, la nivelul ANOFM, pe grupuri tinta Grupuri tinta Total persoane

Mai mult

Nr. Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Judet Total Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 OCT

Nr. Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Judet Total Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 OCT Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Total Situatia privind numarul lor intrate in masuri active, la data de 31 OCTOMBRIE 2017, la nivelul ANOFM, pe grupuri tinta Grupuri tinta Total Statutul

Mai mult

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE DIRECŢIA PROGRAME INCLUZIUNE SOCIALĂ Informare privind plata ajutorului social conform Legii 416/200

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE DIRECŢIA PROGRAME INCLUZIUNE SOCIALĂ Informare privind plata ajutorului social conform Legii 416/200 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE DIRECŢIA PROGRAME INCLUZIUNE SOCIALĂ Informare privind plata ajutorului social conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat în noiembrie 2009

Mai mult

PROCEDURA DE ÎNTOCMIRE A ACTELOR DE STARE CIVILĂ ALE CETĂȚENILOR ROMÂNI AFLAȚI ÎN STRĂINĂTATE TRANSCRIEREA este reglementată de ART. 43 și 44 DIN LEGE

PROCEDURA DE ÎNTOCMIRE A ACTELOR DE STARE CIVILĂ ALE CETĂȚENILOR ROMÂNI AFLAȚI ÎN STRĂINĂTATE TRANSCRIEREA este reglementată de ART. 43 și 44 DIN LEGE PROCEDURA DE ÎNTOCMIRE A ACTELOR DE STARE CIVILĂ ALE CETĂȚENILOR ROMÂNI AFLAȚI ÎN STRĂINĂTATE TRANSCRIEREA este reglementată de ART. 43 și 44 DIN LEGEA 119/1996, REPUBLICATĂ, cu modificările și completările

Mai mult

C.N.P.P. Directia Informatica si Evidenta Stagii de Cotizare Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondu

C.N.P.P. Directia Informatica si Evidenta Stagii de Cotizare Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondu privind numarul participantilor si contributiile virate la fondurile de pensii adminitrate privat aferente lunii de referinta DECEMBRIE Nr. crt. Denumire fond de pensii administrat privat Numar asigurati

Mai mult

C.N.P.P. Directia Informatica si Evidenta Stagii de Cotizare Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondu

C.N.P.P. Directia Informatica si Evidenta Stagii de Cotizare Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondu privind numarul participantilor si contributiile virate la fondurile de pensii adminitrate privat aferente lunii de referinta NOIEMBRIE Nr. crt. Denumire fond de pensii administrat privat Numar asigurati

Mai mult

Microsoft Word - FONDUL DE LOCUINTE doc

Microsoft Word - FONDUL DE LOCUINTE doc C U P R I N S Pag. I. FONDUL DE LOCUINŢE LA 31 DECEMBRIE 2018. 5 II. LOCUINŢE TERMINATE ÎN ANUL 2018.... 9 TABELE-în text- 1. Balanţa fondului de locuinţe, la 31 decembrie 2018... 5 2. Structura fondului

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155;

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155; Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr. 19-550003 Sibiu tel., fax 0269/213155; e-mail:tele@sibiu.insse.ro http: //www.sibiu.insse.ro FEBRUARIE 2019 CUPRINS

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155;

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155; Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr. 19-550003 Sibiu tel., fax 0269/213155; e-mail:tele@sibiu.insse.ro http: //www.sibiu.insse.ro AUGUST 2018 CUPRINS

Mai mult

AR_macheta_nivel judet_Excel_ian xls

AR_macheta_nivel judet_Excel_ian xls 1. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE (serie brută) Total judet I. INDUSTRIE luna corespunzătoare din anul precedent = 100 2) 110,7 102,9 107,3 97,8 113,7 101,7 99,9 112,0 105,6 115,5 108,1 98,7 102,4 Date

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155;

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155; Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr. 19-550003 Sibiu tel., fax 0269/213155; e-mail:tele@sibiu.insse.ro http: //www.sibiu.insse.ro IANUARIE 2019 CUPRINS

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155;

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155; Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr. 19-550003 Sibiu tel., fax 0269/213155; e-mail:tele@sibiu.insse.ro http: //www.sibiu.insse.ro MARTIE 2019 CUPRINS

Mai mult

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155;

Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr Sibiu tel., fax 0269/213155; Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu Str. Someşului nr. 19-550003 Sibiu tel., fax 0269/213155; e-mail:tele@sibiu.insse.ro http: //www.sibiu.insse.ro MAI 2018 CUPRINS

Mai mult

Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondurile de pensii administrate privat aferente lunii de referint

Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondurile de pensii administrate privat aferente lunii de referint privind numarul participantilor si contributiile virate la fondurile de pensii administrate privat aferente lunii de referinta APRILIE 2018 Nr. crt. Denumire fond de pensii administrat privat Numar asigurati

Mai mult

untitled

untitled ALBA ARAD ARGEŞ BACĂU BIHOR BISTRIŢA- NĂSĂUD 1 Credite în lei (rd.2+rd.3=rd.4+rd.5=rd.6+rd.7+rd.11) 1 020,8 1 199,5 2 086,1 1 836,5 1 732,2 831,3 2 curente 863,7 1 035,0 1 829,5 1 631,2 1 492,4 652,6 3

Mai mult

Legea_119_1996_cu_privire_la_actele_de_stare_civila_Republicare_mai_2012

Legea_119_1996_cu_privire_la_actele_de_stare_civila_Republicare_mai_2012 LEGEA Nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă *) M.Of. nr. 339 din 18.5.2012 CAPITOLUL I Dispoziţii generale SECŢIUNEA 1 Actele de stare civilă şi persoanele care le întocmesc Art. 1 Actele de

Mai mult

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă Valorifică pentru viitor ORICE perioadă lucrată ORIUNDE în SEE! INVESTEŞTE ÎN OAMENI!

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă Valorifică pentru viitor ORICE perioadă lucrată ORIUNDE în SEE! INVESTEŞTE ÎN OAMENI! Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă Valorifică pentru viitor ORICE perioadă lucrată ORIUNDE în SEE! INVESTEŞTE ÎN OAMENI! Reglementări Regulamentul CE 883/2004 privind coordonarea sistemelor

Mai mult

Romania. miciliul in In cazul in care unul dintre exemplarele registrului de stare civila este pierdut sau distrus, in totalitate ori in parte, acesta se inlocuieste printr-o copie intocmita de pe registrul

Mai mult

Microsoft Word - societatea informationala.doc

Microsoft Word - societatea informationala.doc I Principalii indicatori ai societăţii informaţionale la nivel naţional Indicator 2013 2014 Număr de linii telefonice fixe la 1000 de locuitori 218,4 212,6 Număr de abonaţi la telefonie mobilă la 1000

Mai mult

Microsoft Word - 5 CUPRINS ED 2018.doc

Microsoft Word - 5 CUPRINS ED 2018.doc CUPRINS Notă metodologică generală XVII Capitolul 1. Locul judeţului Suceava în economia natională 1 1.1. Locul judeţului Suceava în economia naţională 2 Capitolul 2. Geografie, meteorologie şi organizare

Mai mult

CEL DE AL 4-LEA RAPORT AL COMISIEI EUROPENE PRIVIND STAREA UNIUNII ENERGETICE Conform Comunicatului Comisiei Europene din data de 9 aprilie 2019, Comi

CEL DE AL 4-LEA RAPORT AL COMISIEI EUROPENE PRIVIND STAREA UNIUNII ENERGETICE Conform Comunicatului Comisiei Europene din data de 9 aprilie 2019, Comi CEL DE AL 4-LEA RAPORT AL COMISIEI EUROPENE PRIVIND STAREA UNIUNII ENERGETICE Conform Comunicatului Comisiei Europene din data de 9 aprilie 2019, Comisia Europeană și-a îndeplinit pe deplin angajamentele

Mai mult

Cuprins Abrevieri XIII Cuvânt-înainte XV Capitolul I. Sistemul achiziţiilor publice: concepte definitorii, evoluţie, instituţii implicate, căi de atac

Cuprins Abrevieri XIII Cuvânt-înainte XV Capitolul I. Sistemul achiziţiilor publice: concepte definitorii, evoluţie, instituţii implicate, căi de atac Abrevieri XIII Cuvânt-înainte XV Capitolul I. Sistemul achiziţiilor publice: concepte definitorii, evoluţie, instituţii implicate, căi de atac 1 1. Aspecte preliminare 1 2. Sediul normativ al materiei

Mai mult

Page 1 of 5 HOTĂRÂRE privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2010 Emitent GUVERNUL

Mai mult

Activitatea filialelor străine în România Realitatea economică arată că pe măsura dezvoltării întreprinderile tind să-şi extindă activitatea în afara

Activitatea filialelor străine în România Realitatea economică arată că pe măsura dezvoltării întreprinderile tind să-şi extindă activitatea în afara Activitatea filialelor străine în România Realitatea economică arată că pe măsura dezvoltării întreprinderile tind să-şi extindă activitatea în afara graniţelor ţării în care ele au fost înfiinţate, acest

Mai mult

Activitatea Unitatilor Sanitare in anul 2018.pdf

Activitatea Unitatilor Sanitare in anul 2018.pdf CUPRINS Pagina I. Precizări metodologice..... 5 1. Obiectivele cercetării statistice.. 5 2. Sursa de date 5 3. Metoda de colectare a datelor 5 4. Periodicitate și perioada de referință. 6 5. Concepte de

Mai mult

Slide 1

Slide 1 CENTRUL REGIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ IAŞI INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DORINȚĂ: LIDERI PENTRU O LUME FĂRĂ TUBERCULOZĂ! PUTEȚI FACE ISTORIE. OPRIȚI TUBERCULOZA! ZIUA MONDIALĂ ÎMPOTRIVA TUBERCULOZEI

Mai mult

Respect Mama, respect viața !”    Sănătatea mamei-  garanția sănătății generației viitoare

Respect Mama, respect viața !”    Sănătatea mamei-  garanția sănătății generației viitoare Echitatea serviciilor de sanatate pentru gravida vulnerabila Asistenta si monitorizarea gravidei defavorizate Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului Alessandrescu Rusescu 662.000 nasteri

Mai mult

VIAŢA, PERSOANA ŞI DEMNITATEA UMANĂ ÎN NOUL COD CIVIL AL ROMÂNIEI Noul Cod Civil intră în vigoare la 1 octombrie 2011 Codul civil este un act normativ

VIAŢA, PERSOANA ŞI DEMNITATEA UMANĂ ÎN NOUL COD CIVIL AL ROMÂNIEI Noul Cod Civil intră în vigoare la 1 octombrie 2011 Codul civil este un act normativ VIAŢA, PERSOANA ŞI DEMNITATEA UMANĂ ÎN NOUL COD CIVIL AL ROMÂNIEI Noul Cod Civil intră în vigoare la 1 octombrie 2011 Codul civil este un act normativ care cuprinde cele mai importante reglementări referitoare

Mai mult

MUREŞ OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal , Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/ , Fax: 0

MUREŞ OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal , Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/ , Fax: 0 OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal 540314, Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/21.13.38, Fax: 0265/21.05.07, e-mail: ms@ancpi.ro Comunicat de presă Târgu

Mai mult

Microsoft Word - Mures_Anuar_statistic_2018.docx

Microsoft Word - Mures_Anuar_statistic_2018.docx 1 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ MUREŞ 540064 Tîrgu Mureş, str. Bolyai, nr.18, Mureş tel. 0265 261819, fax 0265 260760, E mail:tele@mures.insse.ro ; http://www.mures.insse.ro INS 2019 Reproducerea conţinutului

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sistemul de indicatori în domeniul Demografie, calitatea vieții, piața de muncă dr. Valeriu Frunzaru, SNSPA dr. Bogdan Voicu, Academia Română dr. Veronica Dumitrașcu, Academia Română Ștefan Trică, Institutul

Mai mult

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Camerei Agricole Judeţene Olt, pentru anul 2015 Având în vedere:

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Camerei Agricole Judeţene Olt, pentru anul 2015 Având în vedere: HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Camerei Agricole Judeţene Olt, pentru anul 2015 Având în vedere: - expunerea de motive nr. 8125 din 26.08.2014 cu privire

Mai mult

1. Screening neonatal pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital, confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie şi aplicarea dietei specifice, p

1. Screening neonatal pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital, confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie şi aplicarea dietei specifice, p 1. Screening neonatal pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital, confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie şi aplicarea dietei specifice, precum şi profilaxia distrofiei la copiii diagnosticaţi

Mai mult

SUPRAVEGHEREA IRC/SRC, ROMANIA, 2012 Sistemul national de supraveghere a Sindromului Rubeolic Congenital (SRC) a fost instituit in anul Metodolo

SUPRAVEGHEREA IRC/SRC, ROMANIA, 2012 Sistemul national de supraveghere a Sindromului Rubeolic Congenital (SRC) a fost instituit in anul Metodolo SUPRAVEGHEREA IRC/SRC, ROMANIA, 2012 Sistemul national de supraveghere a Sindromului Rubeolic Congenital (SRC) a fost instituit in anul 2000. Metodologia de supraveghere a fost revizuita si adaptata conform

Mai mult

Daniela Bucur

Daniela Bucur Daniela Bucur ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Cererea turistică a rezidenţilor din România în anul 2017 - Martie 2018 CUPRINS Pag CEREREA TURISTICĂ A REZIDENŢILOR DIN ROMÂNIA ÎN ANUL 2017...

Mai mult

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1-3, Bucureşti, ROMÂNI

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1-3, Bucureşti, ROMÂNI MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1-3, 050463 Bucureşti, ROMÂNIA Tel: (+40 21) 318 36 20, Director: (+40 21) 318 36

Mai mult

AH19.doc

AH19.doc CONSILIUL LOCAL SEGARCEA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR R E G U L A M E N T U L PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR AL ORAŞULUI

Mai mult

Harta mortalității infantile: sunt județe unde rata mortalității la copiii sub un an e de aproape trei ori mai mare decât în altele În Botoșani și Căl

Harta mortalității infantile: sunt județe unde rata mortalității la copiii sub un an e de aproape trei ori mai mare decât în altele În Botoșani și Căl Harta mortalității infantile: sunt județe unde rata mortalității la copiii sub un an e de aproape trei ori mai mare decât în altele În Botoșani și Călărași, rata mortalității infantile depășește de aproape

Mai mult

MUREŞ OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal , Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/ , Fax: 0

MUREŞ OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal , Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/ , Fax: 0 OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal 540314, Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/21.13.38, Fax: 0265/21.05.07, e-mail: ms@ancpi.ro Comunicat de presă Târgu

Mai mult

Nr. crt. Județ Număr Contracte de servicii semnate în anul 2018 Finantarea IV ( ) Valoare contracte de servicii Număr de imobile estimat Supr

Nr. crt. Județ Număr Contracte de servicii semnate în anul 2018 Finantarea IV ( ) Valoare contracte de servicii Număr de imobile estimat Supr Județ Număr Contracte de semnate în anul 2018 Finantarea IV (29.10.2018) contracte de Număr de Suprafața ă (ha) 1 Olt 4 597.984,45 9.649 4.875,00 2 Ialomiţa 2 270.750,00 4.900 4.224,00 3 Covasna 4 224.970,00

Mai mult

Microsoft Word - PO.SCIV.Starea civila.doc

Microsoft Word - PO.SCIV.Starea civila.doc Pagina 1 din 11 PRIMARIA STARE CIVILA COD: P.O. SCIV.02 Pagina 2 din 11 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, dupa caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale:

Mai mult

CUPRINS CHELTUIELILE TURISTICE ALE NEREZIDENŢILOR, ÎN ANUL A. Tabele referitoare la cheltuielile turistice ale nerezidenţilor cazaţi în structu

CUPRINS CHELTUIELILE TURISTICE ALE NEREZIDENŢILOR, ÎN ANUL A. Tabele referitoare la cheltuielile turistice ale nerezidenţilor cazaţi în structu CUPRINS CHELTUIELILE TURISTICE ALE NEREZIDENŢILOR, ÎN ANUL 2018 5 A. Tabele referitoare la cheltuielile turistice ale nerezidenţilor cazaţi în structurile de cazare turistică colective 1. Numărul nerezidenţilor,

Mai mult

caravana_smart_city.key

caravana_smart_city.key Caravana Smart City este un program dedicat BENEFICIARILOR de soluții și produse Smart City Miniștri și Secretari de Stat Primari și Viceprimari City Manageri Caravana Smart City este organizată sub Înaltul

Mai mult

Microsoft Word - Legea nr 119 din 1996 cu privire la actele de stare civilă.doc

Microsoft Word - Legea nr 119 din 1996 cu privire la actele de stare civilă.doc LEGEA Nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila*) ---------------- *) Republicata in temeiul art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.

Mai mult

Microsoft Word - pag3.doc

Microsoft Word - pag3.doc ISSN-L: 2066-625x ISSN: 2065-8443 ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Cheltuielile turistice ale nerezidenţilor în perioada 1.I 30.IX.2012 - Decembrie 2012 - CUPRINS Pag. CHELTUIELILE TURISTICE ALE

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 9 din 7 ianuarie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea cos

HOTĂRÂRE nr. 9 din 7 ianuarie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea cos HOTĂRÂRE nr. 9 din 7 ianuarie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării

Mai mult

Dreptul familiei.indd

Dreptul familiei.indd Cuprins Capitolul I. Aspecte generale despre familie 1 1. Noţiunea juridică de familie 1 2. Reglementarea relaţiilor de familie 2 3. Dreptul la căsătorie, dreptul de a întemeia o familie şi noţiunea de

Mai mult

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation Creditarea companiilor evoluţii şi provocări Cristian Sporis, Vicepreşedinte Raiffeisen Bank Iulie 19 1 Reducere amplă a intermedierii financiare bancare în ţările membre UE 3 4 18 Soldul creditelor acordate

Mai mult

Săptămâna Europeană a Vaccinării # Vaccinurile sunt benefice Prevenire Să ne protejăm împreună Protecție Vaccinare aprilie 2019 Între 1 ianuarie

Săptămâna Europeană a Vaccinării # Vaccinurile sunt benefice Prevenire Să ne protejăm împreună Protecție Vaccinare aprilie 2019 Între 1 ianuarie Săptămâna Europeană a Vaccinării 20-25 aprilie 2019 Între 1 ianuarie 2018 și 31 decembrie 2018, 30 de State Membre UE/SEE au raportat 12352 cazuri de rujeolă, din care 8596 (70%) au fost confirmate cu

Mai mult

Sinteza-2_2018.pdf

Sinteza-2_2018.pdf ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ SINTEZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI 2/2018 PAGINA ALBA C U P R I N S Pagina Evoluţia produsului intern brut 4 Structura produsului intern brut 4

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetăţenilor români

Mai mult

ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria loculu

ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria loculu ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria locului de domiciliu ori de reşedinţă al unuia dintre ei.

Mai mult

Microsoft Word - metodologia 1.doc

Microsoft Word - metodologia 1.doc METODOLOGIE nr. 1 din 13 octombrie 1997 pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALĂ MINISTERUL

Mai mult

RAPORT PRIVIND STAREA PĂDURILOR ROMÂNIEI ÎN ANUL

RAPORT PRIVIND STAREA PĂDURILOR ROMÂNIEI ÎN ANUL RAPORT PRIVIND STAREA PĂDURILOR ROMÂNIEI ÎN ANUL 2009 1 Control în Silvicultură s-a desfăşurat preponderent în pădure şi în mod special pentru depistarea tăierilor ilegale şi sancţionarea vinovaţilor.

Mai mult

NR. 7/IULIE 2014 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCA CUPRINS Situaţia statistică a şomajului înregistrat la 31 IULIE 2014 Raport privind

NR. 7/IULIE 2014 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCA CUPRINS Situaţia statistică a şomajului înregistrat la 31 IULIE 2014 Raport privind NR. 7/IULIE 2014 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCA CUPRINS Situaţia statistică a şomajului înregistrat la 31 IULIE 2014 Raport privind stadiul realizării planului naţional de formare profesională

Mai mult

Microsoft Word - comunicat_ nr 126 turism_aprilie_2014.doc

Microsoft Word - comunicat_ nr 126 turism_aprilie_2014.doc ROMÂNIA Biroul de presă B-dul Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: 318 18 69; Fax 312 48 75 e-mail: romstat@insse.ro; biroupresa@insse.ro COMUNICAT DE PRESĂ Nr. 126 din 2 iunie Embargo ora 10.00

Mai mult

ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Cheltuielile turistice ale nerezidenţilor în trimestrul I Iunie

ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Cheltuielile turistice ale nerezidenţilor în trimestrul I Iunie ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Celtuielile turistice ale nerezidenţilor în trimestrul I 2019 - Iunie 2019 - i CUPRINS CHELTUIELILE TURISTICE ALE NEREZIDENŢILOR ÎN TRIMESTRUL I 2019 5 A. Tabele

Mai mult

Analiza principalilor indicatori economico-sociali

Analiza principalilor indicatori economico-sociali INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ BUZĂU Strada Ion Băieşu, bloc. D1-D2, parter Telefon: 0238.719.718 Fax: 0238.719.719 e-mail : tele@buzau.insse.ro http://www.buzau.insse.ro

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Analiză privind condițiile de viață, locuire și stare de sănătate a copiilor și mamelor cu copii sub 5 ani, din mediul rural București Aprilie 2018 Metodologie Tipul studiului: Anchetă sociologică / Sondaj

Mai mult

LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**) privind reforma în domeniul sănătăţii EXTRAS Asiguraţii SECŢIUNEA 1 Persoanele asigurate ART. 222 (1

LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**) privind reforma în domeniul sănătăţii EXTRAS Asiguraţii SECŢIUNEA 1 Persoanele asigurate ART. 222 (1 LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**) privind reforma în domeniul sănătăţii EXTRAS Asiguraţii SECŢIUNEA 1 Persoanele asigurate ART. 222 (1) Sunt asiguraţi, potrivit prezentei legi: a) toţi

Mai mult

LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (**republicată**) privind alocaţia de stat pentru copii*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7

LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (**republicată**) privind alocaţia de stat pentru copii*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (**republicată**) privind alocaţia de stat pentru copii*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 noiembrie 2012 Data intrarii in vigoare :

Mai mult

Analiza principalilor indicatori economico-sociali

Analiza principalilor indicatori economico-sociali INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ BUZĂU Strada Ion Băieşu, bloc. D1-D2, parter Telefon: 238.719.718 Fax: 238.719.719 e-mail : tele@buzau.insse.ro http://www.buzau.insse.ro

Mai mult

ETICHETAREA ENERGIEI ELECTRICE FURNIZATE CONSUMATORILOR

ETICHETAREA  ENERGIEI   ELECTRICE  FURNIZATE CONSUMATORILOR DATE STATISTICE AFERENTE ENERGIEI ELECTRICE PRODUSE ÎN ANUL 2005 Pe baza declaraţiilor transmise de producătorii de energie electrică în luna ianuarie 2006, ANRE a elaborat o situaţie centralizată la nivelul

Mai mult

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ LOCUINğE TERMINATE PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEğE ùi SURSE DE FINANğARE, ÎN ANUL 2018 din care: LocuinĠe subvenġii din care: terminate publice bugetare private fonduri pentru ale populaġiei locuinġe

Mai mult

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECŢIA DE PREVENIRE Ex. nr. Nr. din APROB INSPECTOR GENERA

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECŢIA DE PREVENIRE Ex. nr. Nr. din APROB INSPECTOR GENERA MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECŢIA DE PREVENIRE Ex. nr. Nr. din APROB INSPECTOR GENERAL ROG A APROBA ADJUNCT AL INSPECTORULUI GENERAL Colonel

Mai mult

Microsoft Word - roumanie-x.doc

Microsoft Word - roumanie-x.doc LEGE Nr. 21 din 1 martie 1991 *** Republicată Legea cetăţeniei române EMIS DE: PARLAMENTUL APARUTĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 98 din 6 martie 2000 *) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 192/1999

Mai mult

Bizlawyer PDF

Bizlawyer PDF Care sunt primele tari din topul investitorilor straini în România Primele trei tari din topul investitorilor straini în România cumulau 51,3% din soldul investitiilor straine directe (ISD), de la finele

Mai mult

eb76_3_parlemeter_report_ro

eb76_3_parlemeter_report_ro Eurobarometru 76.3 Parlametru Realizat de TNS Opinion & Social la cererea Parlamentului European Sondaj coordonat de Direcţia Generală Comunicare CUPRINS INTRODUCERE...3 REZUMAT...5 I. INFORMAŢII PRIVIND

Mai mult

Diapozitivul 1

Diapozitivul 1 MUNICIPIUL DEJ NECLASIFICAT Exemplar nr. UNIC Nr. 45203 din 15/03/2017 SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR Aprob, PRIMAR ing. MORAR COSTAN.. RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂŢILOR - ANUL 2016-1

Mai mult

Evoluția principalilor indicatori ai asigurătorilor și brokerilor de asigurare pentru anul date provizorii - 1.Prezentarea activității desfășur

Evoluția principalilor indicatori ai asigurătorilor și brokerilor de asigurare pentru anul date provizorii - 1.Prezentarea activității desfășur Evoluția principalilor indicatori ai asigurătorilor și brokerilor de asigurare pentru anul 2013 - date provizorii - 1.Prezentarea activității desfășurate de societățile de asigurare în 2013 Analiza indicatorilor

Mai mult

LEGE Nr. 61/1993 din 22 septembrie 1993 *** Republicată privind alocaţia de stat pentru copii Text în vigoare începând cu data de 29 noiembrie 2016 RE

LEGE Nr. 61/1993 din 22 septembrie 1993 *** Republicată privind alocaţia de stat pentru copii Text în vigoare începând cu data de 29 noiembrie 2016 RE LEGE Nr. 61/1993 din 22 septembrie 1993 *** Republicată privind alocaţia de stat pentru copii Text în vigoare începând cu data de 29 noiembrie 2016 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ Text actualizat

Mai mult

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ LOCUINğE TERMINATE PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEğE ùi SURSE DE FINANğARE ÎN PERIOADA 1.I30.IX.2018 JudeĠul Cluj se află pe primul loc, cu 13,2% din totalul locuinġelor terminate în perioada 1.I30.IX.2018,

Mai mult

MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon:

MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03; Cod poştal:

Mai mult

COM(2019)113/F1 - RO

COM(2019)113/F1 - RO COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 28.2.2019 COM(2019) 113 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 450/2003 al Parlamentului European

Mai mult

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ ARGEȘ Extras În

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ ARGEȘ Extras În PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ ARGEȘ privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat Organizația Județeană Argeș în anul 2015 și anul 2016, perioada

Mai mult

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI Raport asupra Stării sistemului național de învățământ Bucureşti

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI Raport asupra Stării sistemului național de învățământ Bucureşti ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI Raport asupra Stării sistemului național de învățământ Bucureşti - 2010 RAPORT ASUPRA STĂRII SISTEMULUI NAȚIONAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2010 Cuprins

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Acţiunile turistice organizate de agenţiile de turism în anul 2018 - Aprilie 2019-1 Cuprins Pag. Turismul organizat de agenţiile de turism în anul 2018... 5 1

Mai mult

Anexa 1

Anexa 1 Structura fişier XML pentru S1039 - bilant lichidare societati comerciale (KL) (KL UniversalCode=S1039) Fisier.ZIP obligatoriu in atasament. Elemente/ atribute Denumire câmp Tip si lung. camp Camp oblig.

Mai mult

Microsoft Word - Comunicat_Mures_st_ec_soc_aug_2017.doc

Microsoft Word - Comunicat_Mures_st_ec_soc_aug_2017.doc DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ MUREŞ COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI în judeţul Mureş în perioada 01.01 31.08.2017 I. STAREA ECONOMICĂ INDUSTRIA Industria

Mai mult

INFORMATII GENERALE EVIDENŢA PERSOANELOR Eliberarea primei cărţi de identitate Eliberarea unei noi cărţi de identitate Eliberarea cărţii de identitate

INFORMATII GENERALE EVIDENŢA PERSOANELOR Eliberarea primei cărţi de identitate Eliberarea unei noi cărţi de identitate Eliberarea cărţii de identitate INFORMATII GENERALE EVIDENŢA PERSOANELOR Eliberarea primei cărţi de identitate Eliberarea unei noi cărţi de identitate Eliberarea cărţii de identitate provizorii Eliberarea Cărţii de alegător Stabilirea

Mai mult

CAIET DE SARCINI privind achiziţia de servicii de medicina muncii aferente anului Informaţii privind autoritatea contractantă: Direcţia Naţion

CAIET DE SARCINI privind achiziţia de servicii de medicina muncii aferente anului Informaţii privind autoritatea contractantă: Direcţia Naţion CAIET DE SARCINI privind achiziţia de servicii de medicina muncii aferente anului 2019 1. Informaţii privind autoritatea contractantă: Direcţia Naţională de Probaţiune (DNP) este o structură cu personalitate

Mai mult

Microsoft Word - procedura mobilitati.doc

Microsoft Word - procedura mobilitati.doc Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară nr.1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice

Mai mult

Legea nr 21/1991 legea cetateniei romane

Legea nr 21/1991 legea cetateniei romane republicata in M. Of. nr. 98 din 06/03/2000 Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1 Cetatenia romana este legatura si apartenenta unei persoane fizice la statul roman. Cetatenii romani sunt egali in fata

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ministerul Sănătății Institutul Național de Sănătate Publică Centrul Național de Evaluare și Promovare a Stării de Sănătate Centrul Regional de Sănătate Publică Sibiu ZIUA EUROPEANĂ ÎMPOTRIVA OBEZITĂŢII

Mai mult

EUIPO NOTES-RO Mod /2016 Note privind formularul de cerere pentru o declaraţie de anulare a unei mărci a Uniunii Europene 1. Observaţii generale

EUIPO NOTES-RO Mod /2016 Note privind formularul de cerere pentru o declaraţie de anulare a unei mărci a Uniunii Europene 1. Observaţii generale Note privind formularul de cerere pentru o declaraţie de anulare a unei mărci a Uniunii Europene 1. Observaţii generale 1.1 Utilizarea formularului Formularul se poate obţine gratuit de la EUIPO şi poate

Mai mult

Structura fişier XML pentru C310 Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din codul de TVA universalcode = C310_A1.0.0 Structura fisier XML pentru

Structura fişier XML pentru C310 Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din codul de TVA universalcode = C310_A1.0.0 Structura fisier XML pentru Structura fisier XML pentru C310 - Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA pentru an>=2017 fisier.zip atasat obligatoriu Data Modificare Nr. crt. Denumirea campului Element/ atribut

Mai mult

TRIBUNALUL BOTOŞANI

TRIBUNALUL BOTOŞANI TRIBUNALUL BOTOŞANI RAPORTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE PE ANUL 2008 Biroul de informare şi relaţii publice asigură, legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI EXPUNERE DE MOTIVE LEGE privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 1. Descrierea situaţiei actuale Avându-se în vedere evoluţia crizei economice

Mai mult

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03; Cod poştal:

Mai mult

site_ _Expmotive_modificare_N22_aderare

site_ _Expmotive_modificare_N22_aderare Expunere de motive a Proiectului Normei pentru modificarea şi completarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, cu modificările şi

Mai mult

Asociaţia Producătorilor de Materiale pentru Construcţii din România Membră a Construction Products Europe Telefon: Fax:

Asociaţia Producătorilor de Materiale pentru Construcţii din România Membră a Construction Products Europe Telefon: Fax: Asociaţia Producătorilor de Materiale pentru Construcţii din România Membră a Construction Products Europe Telefon:+40.724.356.404 Fax:+40-21-3211236 E-mail: office@apmcr.ro Web: www.apmcr.ro Masa Rotundă

Mai mult

- NORME METODOLOGICE din 25 februarie 2008 pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România Forma sintetică la data

- NORME METODOLOGICE din 25 februarie 2008 pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România Forma sintetică la data NORME METODOLOGICE din 25 februarie 2008 pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România Forma sintetică la data 13Mar2009. Acest act a fost creat utilizand tehnologia

Mai mult