Raport privind datoria publica 31 decembrie xls

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Raport privind datoria publica 31 decembrie xls"

Transcriere

1 RAPORT PRIVIND DATORIA PUBLICĂ Decembrie 21 A. Datoria Publică* Compozitia Datoriei Publice (milioane lei) 31 decembrie 29** 31 Decembrie 21*** Total Datorie Publică 147, ,894.4 Total Datorie Publica % PIB 29.99% 37.9% din care: A. Datorie publică guvernamentală 92.65% 94.3% Datorie publica locală 7.35% 5.97% B. Datoria publica directa 92.76% Datoria publica garantata 7.24% 91.92% 8.8% C. D. Negociabilă 4.5% 41.33% Ne-Negociabilă RON 59.5% 47.5% 58.67% 46.21% EURO 41.11% 42.58% Alte valute 11.39% 11.21% Produsul Intern Brut: pentru ,7 mil lei; iar pentru anul mil lei * include datoria garantată de stat şi de autorităţile administraţiei publice locale conform OUG 64/27 ** date actualizate conform Contului general al datoriei publice. *** date operative Structura datoriei publice guvernamentale pe tipuri de instrumente la data de 31 decembrie 21 Structura datoriei publice guvernamentale pe tipuri de valute la data de 31 decembrie 21 alte surse*) 17.24% leasing financiar 3% certificate de trezorerie 17.91% USD 4.6% JPY 1.39% altele 5.91% RON 45.32% împrumuturi de stat 4.39% eurobonduri 5.76% certificate de trezorerie obligaţiuni de stat eurobonduri împrumuturi de stat alte surse*) leasing financiar obligaţiuni de stat 18.66% EURO 42.77% RON EURO USD JPY altele *) reprezintă împrumuturi din disponibilităţile Contului Curent General al Trezoreriei Statului, utilizate pentru finantarea deficitului bugetului de stat Structura datoriei publice guvernamentale pe tipuri de deţinători la data de 31 decembrie 21 (mil. Lei) Dec , , , , , ,842.7 multilaterali bilaterali bănci private şi alţii 1

2 B. Împrumuturi guvernamentale noi în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 21 Structura împrumuturilor contractate în perioada 1 ianuarie decembrie 21 emisiuni de titluri de stat pe piaţa internă 51,912.4 instrumente de cash management *) 3,5 împrumuturi de stat, din care: 11,347. TOTAL - contractate direct - garantate de stat *) instrumente de cash management contractate pe termen foarte scurt, in luna decembrie 21. 5, , ,39.5 mil.lei Structura titlurilor de stat emise in perioada 1 Ianuarie -31 Decembrie 21 pe tipuri de scadente obligaţiuni de stat 5 ani 6.15% obligaţiuni de stat 1 ani 3.28% certificate de trezorerie 6 luni 33.67% obligaţiuni de stat 3 ani 15.97% certificate de trezorerie 1 an 39.47% certificate de trezorerie 9 luni 1.45% 6,73.7 4,73.8 3, , , 2, , ,11.8 5, , ,25 5, , Activitatea de emisiune pe piaţa primară în anul 21 (mil lei) 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ianuarie martie mai iulie septembrie noiembrie Certificate de trezorerie Obligaţiuni de stat la 3 ani Obligaţiuni de stat la 5 ani Obligaţiuni de stat la 1 ani Lichiditatea pe piaţa primară a titlurilor de stat, volumul lunar al emisiunilor noi 6, Volum anunţat (prospect emisiune) Volum adjudecat 5, mil. lei 4, 3, 2, 1, 11-Jan-1 2-Jan-1 27-Jan-1 8-Feb-1 17-Feb-1 24-Feb-1 8-Mar-1 18-Mar-1 1-Apr-1 15-Apr-1 26-Apr-1 6-May-1 13-May-1 data licitatiei titlurilor de stat 14-Jun-1 21-Jun-1 12-Jul-1 19-Jul-1 26-Jul-1 2-Aug-1 12-Aug-1 23-Aug-1 13-Sep-1 2-Sep-1 4-Oct-1 18-Oct-1 25-Oct-1 4-Nov-1 12-Nov-1 25-Nov-1 13-Dec-1 2-Dec-1 27-Dec-1 2

3 (%) Dec-9 3-Dec-9 Evoluţia randamentelor 1 anualizate ale titlurilor de stat active în lei, perioada decembrie 29- decembrie Jan-1 22-Feb-1 22-Mar-1 22-Apr-1 16-Jun-1 19-Jul-1 16-Aug-1 15-Sep-1 13-Oct-1 17-Nov-1 15-Dec-1 1. randamentul (rata nominala a dobanzii) este anualizat în funcţie de scadenţa cu care sunt emise titlurile de stat.astfel daca titlurile de stat au fost emise pe 3 luni, se foloseste formula:y=[(1+y/4)^4-1]*1, unde y este randamentul ( % ) Dec-9 Jan-1 Curba de randament 2 a titlurilor de stat in lei active la 31 decembrie 21 2.curba de randament a fost calculată pe baza randamentelor medii calculate pentru maturitaţile titlurilor de stat Nota : Rata reala lunara a randamentului este calculata ca diferenţa între randamentul certificatelor de trezorerie la 12 luni si rata inflaţiei. Scadenţa ramasă a titlurilor de stat * 31-Dec-9 % în total 31-Dec-1 % în total Suma totală 46,134. 1% 66,29 1% din care: pe termen scurt (<1an) 25, % 35, % pe termen mediu (1-5 ani) 19, % 28, % pe termen lung (>5ani) 1, % 2, % * nu include eurobondurile şi certificatele de depozit adresate populaţiei si include emisiunile de titluri de stat denominate in Eur (in echiv. Ron) Valoarea medie rămasă a titlurilor de stat active la 31 decembrie este de: 1,6 ani maturitatea titlurilor de stat Inflaţia şi randamentul certificatelor de trezorerie cu scadenţa la 12 luni decembrie 29 - decembrie 21 Feb-1 Mar-1 Apr-1 May-1 Jun-1 Jul-1 (%) Aug-1 Sep-1 Oct-1 Nov-1 randamentul certificatelor de trezorerie cu scadenţa la 12 luni inflaţia rata reala a randamentului 6 luni 9 luni 12 luni 3 ani 5 ani 7 ani 1 ani 12 ani 15 ani Dec-1 ( % ) Graficul de rambursare a titlurilor de stat active la data de 31 decembrie 21 6, 5, 4, 3, 2, 1, mil.lei Nota: Nu include euro obligatiunile. certificate de trezorerie obligaţiuni de stat obligaţiuni indexate 2, , Jan Jan-11 1, 5, Feb , , Feb Mar-11 1, , Mar-11 1, Apr-11 1, 2-Apr-11 3, May Jun Jul , , Aug Sep , 1, 1, , , Oct-11 1, 26-Oct-11 3, Nov-11 2, Dec , , Apr , Oct Nov-13 2, Jul Mar Apr Jul Jun Jun-17 2-Jun-2 3

4 II. Piaţa secundară a titlurilor de stat randamentul mediu al titlurilor de stat (%) Evoluţia randamentelor curente ale titlurilor de stat in lei, tranzacţionate în luna decembrie 21, dupa maturitatea initiala <1an 3ani 5ani 7ani 1ani maturitatea titlurilor de stat curba de randament a titlurilor de stat a fost construita pe baza randamentelor medii calculate pentru maturitaţile titlurilor de stat Evoluţia randamentelor titlurilor de stat tranzacţionate în luna decembrie 21, după maturitatea ramasă 9. 1% 9% randament ani.1 ani.18 ani.22 ani.26 ani.29 ani.33 ani.37 ani.43 ani.53 ani.62 ani.78 ani.81 ani.89 ani.99 ani 1.27 ani 2.17 ani Evoluţia gradului de lichiditate 3 a titlurilor de stat in lei, active în perioada decembrie 29 - decembrie ani 4.33 ani 6.44 ani maturitatea rămăsă titlurilor de stat 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Dec-9 Jan-1 Feb-1 Mar-1 Apr-1 May-1 Jun-1 Jul-1 Aug-1 Sep-1 Oct-1 Nov-1 Dec-1 3. gradul de lichiditate al titlurilor de stat active este exprimat ca raport între valoarea totala a tranzacţiilor lunare şi valoarea totala a titlurilor de stat Deţinerile de titluri de stat pe piaţa internă 12% 1% 8% 24.82% 31.69% 6% 4% 2% % 75.18% 68.31% 29 Dec-1 în nume propriu în sistem bancar în numele clienţilor 4

5 Detinerile de titluri de stat denominate in lei, in luna decembrie 21 Categorie Disponibil 1. Sistem bancar 34, Depozitarul central Detineri clienti: 16, persoane fizice non-rezidente persoane fizice rezidente persoane juridice rezidente persoane juridice non-rezidente , , Total 51, (mil Ron) (%) total 68.32% 31.68% mil lei 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 RO113DBE Cele mai tranzacţionate titluri de stat in lei luna decembrie RO111CTNR5 RO111CTNO ,758.2 RO111CTNY1 RO811DBN RO115DBN ,381.9 RO912DBN76 RO111CTE RO113DBN23 Certificate de trezorerie Obligaţiuni de stat RO912DBE34 D.1 Serviciul datoriei publice guvernamentale D.1.a Serviciul datoriei publice guvernamentale contractata la 31 decembrie rate de capital dobânzi şi comisioane serviciul datoriei guvernamentale externe serviciul datoriei guvernamentale interne serviciul datoriei guvernamentale garantate serviciul datoriei guvernamentale directe D.1.b Serviciul datoriei publice guvernamentale *) rate de capital dobânzi şi comisioane serviciul datoriei guvernamentale externe serviciul datoriei guvernamentale interne 5

6 * ) Prognoza include şi serviciul aferent datoriei ce urmează a fi contractată pentru finanţarea deficitului din perioada următoare şi refinanţarea datorie publice. g D.2 Grafic de rambursare al tragerilor din pachetul financiar FMI / CE / BM * *) Scadentele sunt aferente transelor angajate de MFP pana la 31 decembrie 21. Perioada FMI CE BM rambursarii (mil DST) (mil Eur) (mil Eur) (mil Eur) , , , , TOTAL 1, , ,65 3 E. Finanţarea deficitului bugetar 12% 1% 1.1%.9% 1.67% venituri din privatizare şi recuperări AVAS 8% 6% 4% 2% 34.1% 38.6% 64.8% 6.6% 56.5% 41.83% finanţarea deficitului din surse externe % 29 21* Prog. 211* finanţarea deficitului din surse interne *) date operative. F. Datoria guvernamentală conform metodologiei Uniunii Europene ESA 95 % în PIB 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 13.4% 23.9% 26.% 27.9% 28.7% 7.9% 11.7% 13.9% 14.9% 14.8% 12.2% 5.4% 12.2% 13.% 13.9% 31-Dec-8 31-Dec-9 Trim I 21 Trim II 21 Trim III 21 datoria guvernamentală externă datoria guvernamentală internă G. Evoluţia datoriei guvernamentale conform metodologiei ESA 95 Datoria administraţiei publice* mil lei Trim I 21 Trim II 21 Trim III 21 68, , , , ,792.7 Datoria administraţiei publice centrale 69, , , , ,123.7 Datoria administraţiei publice locale 9, , , , ,73.5 Datoria administratia sistemelor de asigurari sociale. 2, , , ,648. 6,

7 *) datoria administraţiei publice este consolidată între sub-sectoare iar datoria pe sub-sectoare este consolidată intra-sectorial dar nu între sectoare. *)conform metodologiei Uniunii Europene (ESA 95) G. Comparaţii internaţionale* 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 6% Valoare de referinta conform Maastricht Datoria guvernamentală (% PIB) la sfârşitul anului % 23.9% 14.7% 35.3% România Bulgaria Republica Ceha 5.9% 35.4% Ungaria Polonia Slovacia 7

Raport privind datoria publica 31 decembrie cu ESA .xls

Raport  privind datoria publica 31 decembrie cu ESA   .xls RAPORT PRIVIND DATORIA PUBLICĂ Decembrie 2011 A1. Datoria guvernamentală conform metodologiei Uniunii Europene % în PIB 100% 90% datoria guvernamentală externă datoria guvernamentală internă 80% 70% 13.4%

Mai mult

ANEXA NR. 10 SAI: OTP Asset Management Romania SAI SA Decizie autorizare: PJR05SAIR/ Cod inscriere: J40/15502/ CUI: Inregistr

ANEXA NR. 10 SAI: OTP Asset Management Romania SAI SA Decizie autorizare: PJR05SAIR/ Cod inscriere: J40/15502/ CUI: Inregistr ANEXA NR. 10 SAI: OTP Asset Management Romania SAI SA Decizie autorizare: PJR05SAIR/400023 Cod inscriere: J40/15502/15.08.2007 CUI: 22264941 Inregistrare ONRC: J40/15502/15.08.2007 Capital social: 5.795.323

Mai mult

Microsoft Word - Eurofond rap adm docx

Microsoft Word - Eurofond rap adm docx RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD EURO FOND la data de 30.06.2013 Fondul BRD EURO FOND, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM prin

Mai mult

Microsoft Word - Eurofond raport administrare

Microsoft Word - Eurofond raport administrare RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD EURO FOND la data de 30 iunie 2011 Fondul BRD EURO FOND, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM

Mai mult

Buletin lunar - Mai 2019

Buletin lunar - Mai 2019 BULETIN LUNAR Mai 2019 (secțiune statistică) Anul XXVII, nr. 307 N O T E Datele statistice utilizate sunt cele disponibile la data de 8 iulie 2019. Unele dintre aceste date au caracter provizoriu, urmând

Mai mult

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD SIMFONIA la data de Fondul BRD SIMFONIA, fond

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD SIMFONIA la data de Fondul BRD SIMFONIA, fond RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD SIMFONIA la data de 30.06.2016 Fondul BRD SIMFONIA, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM prin

Mai mult

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD OBLIGATIUNI la data de Fondul BRD OBLIGATIUNI

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD OBLIGATIUNI la data de Fondul BRD OBLIGATIUNI RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD OBLIGATIUNI la data de 30.06.2016 Fondul BRD OBLIGATIUNI, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM

Mai mult

DIRECTIA SUPRAVEGHERE

DIRECTIA SUPRAVEGHERE COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE Analiza pieţei fondurilor de pensii private în trimestrul I 2010 I. Cadrul general economic I.1. Contextul internaţional Prima parte a acestui an

Mai mult

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD EURO FOND la data de Fondul BRD EURO FOND, fo

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD EURO FOND la data de Fondul BRD EURO FOND, fo RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD EURO FOND la data de 30.06.2016 Fondul BRD EURO FOND, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM prin

Mai mult

ANEXA NR. 10 SAI: OTP Asset Management Romania SAI SA Decizie autorizare: PJR05SAIR/ CUI: Capital social: RON Decizie autoriz

ANEXA NR. 10 SAI: OTP Asset Management Romania SAI SA Decizie autorizare: PJR05SAIR/ CUI: Capital social: RON Decizie autoriz ANEXA NR. 10 SAI: OTP Asset Management Romania SAI SA Decizie autorizare: PJR05SAIR/400023 CUI: 22264941 Capital social: 5.795.323 RON Decizie autorizare: 375/27.02.2008 OTP Obligatiuni Cod inscriere:

Mai mult

ANEXA NR. 10 SAI: OTP Asset Management Romania SAI SA Decizie autorizare: PJR05SAIR/4000Cod inscriere: J40/15502/ CUI: Inregistrare

ANEXA NR. 10 SAI: OTP Asset Management Romania SAI SA Decizie autorizare: PJR05SAIR/4000Cod inscriere: J40/15502/ CUI: Inregistrare ANEXA NR. 10 SAI: OTP Asset Management Romania SAI SA Decizie autorizare: PJR05SAIR/4000Cod inscriere: J40/15502/15.08.2007 CUI: 22264941 Inregistrare ONRC: J40/15502/15.08.2007 Capital social: 5.795.323

Mai mult

Microsoft Word - Raport sem Stabilo 2011.doc

Microsoft Word - Raport sem Stabilo 2011.doc STABILO Fond Deschis de Investitii Raport semestrial 30 Iunie 2011 STABILO - Fond Deschis de Investitii este un organism de plasament colectiv in valori mobiliare organizat sub forma unei societati civile

Mai mult

Raport anual PIONEER INTEGRO 2017

Raport anual PIONEER INTEGRO 2017 Raport anual PIONEER INTEGRO 2017 Introducere Pioneer Integro este un fond deschis de investitii cu un portofoliu echilibrat format din instrumente financiare cu venit fix si actiuni reprezentative pentru

Mai mult

Fondul Deschis de Investitii ifond Monetar Raport privind activitatea 2010 SAI Intercapital Investment Management SA Blvd. Aviatorilor nr.33, Et. 1, S

Fondul Deschis de Investitii ifond Monetar Raport privind activitatea 2010 SAI Intercapital Investment Management SA Blvd. Aviatorilor nr.33, Et. 1, S Fondul Deschis de Investitii ifond Monetar Raport privind activitatea 2010 SAI Intercapital Investment Management SA Blvd. Aviatorilor nr.33, Et. 1, Sect. 1, Bucuresti, 011853, Tel. 021.222.87.49, Fax

Mai mult

Font scris: Georgia

Font scris: Georgia ROMÂNIA, ÎNCOTRO? ECONOMIA ROMÂNIEI ECONOMIA ROMÂNIEI - perspective pe termen mediu - dr. Andrei RĂDULESCU Senior Economist, Banca Transilvania Cercetător, Institutul de Economie Mondială, Academia Română

Mai mult

Bank crisis in Moldova

Bank crisis in Moldova Prezentarea raportului anual 2017 COMISIA ECONOMIE, BUGET ȘI FINANȚE Parlamentul Republicii Moldova 3 octombrie 2018 Sergiu Cioclea Guvernator Prezentarea raportului anual 2017 2 1. Mediul extern și economia

Mai mult

Microsoft Word - Simfonia raport administrare doc

Microsoft Word - Simfonia raport administrare doc RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII SIMFONIA 1 la data de 30.06.2010 Fondul SIMFONIA 1, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM prin decizia

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Conferință de presă Raport asupra stabilității financiare Nr. 17 (1/219) Liviu Voinea Viceguvernator București, 5 iunie 219 1. Harta riscurilor la adresa stabilității financiare din România 2 27 28 29

Mai mult

FII MATADORPiscator Equity Plus

FII MATADORPiscator Equity Plus S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Fond Deschis de Investiții AUDAS PISCATOR Raport privind activitatea FDI AUDAS PISCATOR în 2015 Performanta anualizata an calendaristic (%) 2015 2014 2013 FDI Audas Piscator

Mai mult

BRD_AM_Fonduri_Investitii_04

BRD_AM_Fonduri_Investitii_04 Fonduri deschise de investiții Fonduri de Investiții Despre BRD Asset Management S.A.I. SA Înființată în anul 2000, se număra printre cele mai importante companii de administrare fonduri din România. Administrează

Mai mult

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE PENSIILE PRIVATE DIN ROMÂNIA LA 31 MARTIE 2015 1 1.1. Pensiile private din România la 31 martie 2015 PENSIILE PRIVATE DIN ROMÂNIA LA 31 MARTIE 2015 a activelor aflate în administrare la nivelul întregului

Mai mult

Principalii indicatori macroeconomici pe trimestrul CUPRINS 1. Indicele pretului de consum. Rata inflatiei Rata somajului Ratel

Principalii indicatori macroeconomici pe trimestrul CUPRINS 1. Indicele pretului de consum. Rata inflatiei Rata somajului Ratel Principalii indicatori macroeconomici pe trimestrul 1 2014 CUPRINS 1. Indicele pretului de consum. Rata inflatiei... 2 2. Rata somajului... 5 3. Ratele dobânzilor BNR... 7 3.1 Ratele dobanzilor BNR lunare

Mai mult

Microsoft Word - Raport Pensii Q1_2019_Final

Microsoft Word - Raport Pensii Q1_2019_Final ASF SECTORUL SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE DIRECȚIA SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL PENSIILE PRIVATE DIN ROMÂNIA LA 31 MARTIE 2019 Cuprins PENSIILE PRIVATE DIN ROMÂNIA LA 31 MARTIE 2019... 2 1.1. Participanți la

Mai mult

Bilantul celor 371 de zile de insolventa la HIDROELECTRICA 1. Rezultate financiare 1.1 Cifra de afaceri La data de , cifra de afaceri realiz

Bilantul celor 371 de zile de insolventa la HIDROELECTRICA 1. Rezultate financiare 1.1 Cifra de afaceri La data de , cifra de afaceri realiz Bilantul celor 371 de zile de insolventa la HIDROELECTRICA 1. Rezultate financiare 1.1 Cifra de afaceri La data de 31.05.2013, cifra de afaceri realizata a fost de 1.276 milioane lei fata de 1.048 milioane

Mai mult

Microsoft Word - r0702t.doc

Microsoft Word - r0702t.doc BULETIN LUNAR FEBRUARIE 2007 ISSN 1224 2098 N O T Ă Redactarea a fost finalizată la data de 26 aprilie 2007. Datele statistice au fost furnizate de Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Finanţelor

Mai mult

FII MATADORPiscator Equity Plus

FII MATADORPiscator Equity Plus S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Fond Inchis Public de Investitii MATADOR Raport privind activitatea fondului in semestrul I anul 2017 Performanta anualizata an calendaristic () S1'2017 2016 2015 FII

Mai mult

FII MATADORPiscator Equity Plus

FII MATADORPiscator Equity Plus S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Fond Inchis Public de Investitii HERALD Raportul administratorilor la 31.12.2018 Intocmit conform Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 39/2015 FII HERALD

Mai mult

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA FDI BRD SIMFONIA SEMESTRUL

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA FDI BRD SIMFONIA SEMESTRUL RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA FDI BRD SIMFONIA SEMESTRUL 1 2018 Raport semestrial FDI BRD SIMFONIA CUPRINS 1. Informaţii generale 2. Evoluţia macroeconomică Semestru I 2018 3. Obiectivele de investiţii 4.

Mai mult

Microsoft Word - Diverso raport administrare

Microsoft Word - Diverso raport administrare RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII DIVERSO EUROPA REGIONAL la data de 30.06.2011 Fondul DIVERSO EUROPA REGIONAL, fond deschis de investitii, este

Mai mult

Prezentul Raport prezintă situația fondului deschis de investiții Certinvest XT Index la data de 30 iunie 2018 și evoluția acestuia în semestrul I 201

Prezentul Raport prezintă situația fondului deschis de investiții Certinvest XT Index la data de 30 iunie 2018 și evoluția acestuia în semestrul I 201 Prezentul Raport prezintă situația fondului deschis de investiții Certinvest XT Index la data de 30 iunie 2018 și evoluția acestuia în semestrul I 2018. Informații despre Fond, Administratorul Fondului

Mai mult

coperta_RO.cpt

coperta_RO.cpt Piaţa pentru Ziua Următoare Date relevante pentru luna mai 28: Participanţi înregistraţi la : 12 Număr de participanţi activi [participanţi/lună]: 56 Număr maxim de participanţi activi [participanţi/zi]:

Mai mult

RFL RO r

RFL RO r BCR Cercetare Focus lunar Macro și titluri cu venit fix România 19 iunie 15 Focus lunar Sentimentul indică o perspectivă economică mai bună pentru 15 În mod clar, Indicatorul de Sentiment Economic (ESI)

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Finantarea afacerii tale Florina Iordan Director Grup Retail Laura Semenescu Responsabil clientela IMM Familia Raiffeisen Bank Romania Raiffeisen Leasing Sprijina in mod activ IMM-urile ca motor principal

Mai mult

coperta_RO.cpt

coperta_RO.cpt Piaţa pentru Ziua Următoare Date relevante pentru luna aprilie 28: Participanţi înregistraţi la : 99 Număr de participanţi activi [participanţi/lună]: 59 Număr maxim de participanţi activi [participanţi/zi]:

Mai mult

CatalinaM - Mediul macroeconomic final [Read-Only]

CatalinaM - Mediul macroeconomic final [Read-Only] ROMÂNIA Câteva date macroeconomice COFINDUSTRIA FORUMUL ECONOMIC 212 Cătălina Molnar, Economist Şef Bucureşti, 4 Octombrie 212 CUPRINS 1. Ajustările suferite de economia României în urma crizei 2. Sectoare

Mai mult

Sectorul bancar şi creşterea economică

Sectorul bancar şi creşterea economică 1 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 1 CUPRINS Aspecte principiale privind formarea PIB... 3 Modificări structurale în economie... 9 Evoluţii în sistemul bancar... 22 Soluţii pentru capitalizarea economiei...35

Mai mult

Raport saptamanal BT ASSET MANAGEMENT 5-Jul-19 Raport e saptamanal STIRI ECONOMICE Extern: EU: vanzarile cu amanuntul au incetinit mai mult decat aste

Raport saptamanal BT ASSET MANAGEMENT 5-Jul-19 Raport e saptamanal STIRI ECONOMICE Extern: EU: vanzarile cu amanuntul au incetinit mai mult decat aste Raport e saptamanal STIRI ECONOMICE Extern: EU: vanzarile cu amanuntul au incetinit mai mult decat asteptarile; pe date lunare vanzarile au scazut a doua luna la rand; fara modificari majore pe creditarea

Mai mult

MergedFile

MergedFile S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Fond Deschis de Investitii AUDAS PISCATOR Raport privind activitatea fondului in semestrul I 2017 FDI AUDAS PISCATOR Performanta anualizata an calendaristic () S1'2017

Mai mult

Raport saptamanal BT ASSET MANAGEMENT 18-Oct-13 Raport saptamanal STIRI ECONOMICE EUROPA: 27-Sep Sedinta de pol. Monetara RO 5.25% 5.25% MAre In aceas

Raport saptamanal BT ASSET MANAGEMENT 18-Oct-13 Raport saptamanal STIRI ECONOMICE EUROPA: 27-Sep Sedinta de pol. Monetara RO 5.25% 5.25% MAre In aceas Raport saptamanal STIRI ECONOMICE EUROPA: 27-Sep Sedinta de pol. Monetara RO 5.25% 5.25% MAre In aceasta saptamana datele macro pozitive au fost acompaniate de cresteri pe principalele burse internationale,

Mai mult

Microsoft Word - Diverso rap adm

Microsoft Word - Diverso rap adm RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII DIVERSO EUROPA REGIONAL la data de 31.12.2011 Fondul DIVERSO EUROPA REGIONAL, fond deschis de investitii, este

Mai mult

Raport saptamanal BT ASSET MANAGEMENT 5-Apr-19 Raport e saptamanal STIRI ECONOMICE Extern: EU: inflatia din zona euro a incetinit neasteptat in martie

Raport saptamanal BT ASSET MANAGEMENT 5-Apr-19 Raport e saptamanal STIRI ECONOMICE Extern: EU: inflatia din zona euro a incetinit neasteptat in martie Raport e saptamanal STIRI ECONOMICE Extern: EU: inflatia din zona euro a incetinit neasteptat in martie la 1.4% (headline) respectiv 0.8% (core; cel mai scazut nivel din aprilie 2018) si se indeparteaza

Mai mult

CONTINUT Cuvant inainte 1 Generalitati 2 Evolutia macroeconomica pe parcursul anului Obiectivele 4 Politica de investitii 5 Situatia activelor

CONTINUT Cuvant inainte 1 Generalitati 2 Evolutia macroeconomica pe parcursul anului Obiectivele 4 Politica de investitii 5 Situatia activelor CONTINUT Cuvant inainte 1 Generalitati 2 Evolutia macroeconomica pe parcursul anului 2016 2 Obiectivele 4 Politica de investitii 5 Situatia activelor si obligatiilor 8 Situatia detaliata 9 BRD Simfonia

Mai mult

SG

SG Conferinta Internationala EU-Constructii Bucuresti, 19 mai 214 Viciu si Virtute Realitati si perspective economice Florian LIBOCOR Economist sef BRD-GSG P.1 Cercul Vicios al Saraciei cadru macroeconomic

Mai mult

Raport saptamanal BT ASSET MANAGEMENT 5-Feb-16 Raport saptamanal e EUROPA: STIRI ECONOMICE Vanzarile cu amanuntul din zona euro avanseaza per ansamblu

Raport saptamanal BT ASSET MANAGEMENT 5-Feb-16 Raport saptamanal e EUROPA: STIRI ECONOMICE Vanzarile cu amanuntul din zona euro avanseaza per ansamblu Raport saptamanal e EUROPA: STIRI ECONOMICE Vanzarile cu amanuntul din zona euro avanseaza per ansamblul lui 2015 cu 1.4%, relativ peste media ultimilor >10 ani. Moneda euro se 27-Sep apreciaza recent

Mai mult

FII MATADORPiscator Equity Plus

FII MATADORPiscator Equity Plus S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Fond Inchis Public de Investitii DCP INVESTITII Raportul administratorilor la 31.12.2018 Intocmit conform Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 39/2015 DCP

Mai mult

Anexa 2 Situatia detaliata a activelor Global.xls

Anexa 2 Situatia detaliata a activelor Global.xls FDI Carpatica GLOBAL Situatia detaliata a activelor la data de 31/12/2011 I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania 1. Actiuni tranzactionate Emitent Simbol actiune

Mai mult

TMK Europe

TMK Europe 102/75 from 05/04/2019 Raport Curent in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente

Mai mult

Raport

Raport Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen RON Flexi 1. Generalități Obiectiv Raport privind activitatea Fondului Deschis de Investiții Raiffeisen RON Flexi în semestrul 1 2016 Fondul Deschis de Investiții

Mai mult

Buletin lunar - Iunie 2019

Buletin lunar - Iunie 2019 Buletin lunar iunie 2019 Anul XXVII, nr. 308 BULETIN LUNAR Iunie 2019 Anul XXVII, nr. 308 N O T E Datele statistice utilizate sunt cele disponibile la data de 23 august 2019. Unele dintre aceste date au

Mai mult

Microsoft Word - Diverso raport doc

Microsoft Word - Diverso raport doc RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII DIVERSO EUROPA REGIONAL la data de 30.06.2010 Fondul DIVERSO EUROPA REGIONAL, fond deschis de investitii, este

Mai mult

SAI CARPATICA ASSET MANAGEMENT RAPORT SEMESTRIAL 2015 FDI CARPATICA OBLIGATIUNI

SAI CARPATICA ASSET MANAGEMENT RAPORT SEMESTRIAL 2015 FDI CARPATICA OBLIGATIUNI SAI CARPATICA ASSET MANAGEMENT RAPORT SEMESTRIAL 2015 FDI CARPATICA OBLIGATIUNI DIN CUPRINS, Prezentarea FDI Carpatica Obligatiuni Politica de investitii a Fondului Perioada minima recomandata a investitiei

Mai mult

FDI Certinvest Obligatiuni Raport anual 2018 Prezentul Raport prezinta situatia fondului deschis de investitii Certinvest Obligatiuni la data de 31 de

FDI Certinvest Obligatiuni Raport anual 2018 Prezentul Raport prezinta situatia fondului deschis de investitii Certinvest Obligatiuni la data de 31 de FDI Certinvest Obligatiuni Raport anual 2018 Prezentul Raport prezinta situatia fondului deschis de investitii Certinvest Obligatiuni la data de 31 decembrie 2018 si evolutia acestuia in anul 2018. Informatii

Mai mult

Buletin lunar Simfonia 1 Politica de investiţii Structura portofoliului cuprinde în principal plasamente pe piaţa monetară şi instrumente cu venit fix

Buletin lunar Simfonia 1 Politica de investiţii Structura portofoliului cuprinde în principal plasamente pe piaţa monetară şi instrumente cu venit fix Simfonia 1 principal al activităţii de administrare este obţinerea unei performţe 31-J-15 1,407.84 37.23 19753 1 (Foarte Scăzut) % ualizată% 0.76% 8.92% 1.69% 6.72% 2.59% 5.14% 4.55% 4.55% inființare 272.3

Mai mult

Raport saptamanal BT ASSET MANAGEMENT 7-Jun-19 Raport e saptamanal STIRI ECONOMICE Extern: EU: inflatia a incetinit in mai la 1.2% vs 1.7% in aprilie

Raport saptamanal BT ASSET MANAGEMENT 7-Jun-19 Raport e saptamanal STIRI ECONOMICE Extern: EU: inflatia a incetinit in mai la 1.2% vs 1.7% in aprilie Raport e saptamanal STIRI ECONOMICE Extern: EU: inflatia a incetinit in mai la 1.2% vs 1.7% in aprilie si pune presiune pe BCE; vanzarile cu amanuntul au scazut in aprilie cu 0.4% iar anual au incetinit

Mai mult

Prospect de emisiune al

Prospect de emisiune al RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA FONDULUI INCHIS DE INVESTIȚII HERALD pentru anul 202 I. INFORMAŢII Fondul Inchis de Investitii HERALD, iniţiat si administrat de, constituit prin contractul de societate civilă,

Mai mult

1. Prima pagina RON Plus

1. Prima pagina RON Plus Raport privind activitatea in semestrul I 2016 Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen RON Plus S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. Raport privind activitatea Fondului Deschis de Investitii Raiffeisen

Mai mult

Buletin Lunar - Martie 2019

Buletin Lunar - Martie 2019 Buletin lunar martie 2019 Anul XXVII, nr. 305 BULETIN LUNAR Martie 2019 Anul XXVII, nr. 305 N O T E Datele statistice utilizate sunt cele disponibile la data de 23 mai 2019. Unele dintre aceste date au

Mai mult

SC Globinvest SA - RAPORT DE ADMINISTRARE AL

SC Globinvest SA - RAPORT DE ADMINISTRARE AL SAI GLOBINVEST S.A. FONDUL DESCHIS DE INVESTIȚII TRANSILVANIA RAPORT ANUAL 2015 FONDUL DESCHIS DE INVESTIȚII TRANSILVANIA 1. OBIECTIVELE FONDULUI Evoluția pieței financiare românești în anul 2015 Anul

Mai mult

Microsoft Word - NA-unit-2016-prel-3

Microsoft Word - NA-unit-2016-prel-3 II. POZIŢIA INVESTIŢIONALĂ INTERNAŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA LA 31.12.2016 29 martie 2017 Pagina 40 Poziţia investiţională internaţională a Republicii Moldova și-a continuat trendul descendent din perioadele

Mai mult

SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: RON C.U.I. RO R.B. - P.J.R Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 415

SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: RON C.U.I. RO R.B. - P.J.R Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 415 SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: 611.079.770.2 RON C.U.I. RO 50 22 670 R.B. - P.J.R. - 12-019 - 18.02.1999 Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 Situatii Financiare Consolidate 31 Decembrie

Mai mult

SAI Carpattica Asset Management

SAI Carpattica Asset Management SAI PATRIA ASSET MANAGEMENT RAPORTUL ADMINISTRATORULUI ASUPRA ACTIVITĂŢII FONDULUI FDI PATRIA OBLIGAŢIUNI IUNIE 2018 DIN CUPRINS, Prezentarea FDI Patria Obligaţiuni Politica de investiţii a Fondului Perioada

Mai mult

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD DIVERSO la data de Fondul BRD DIVERSO, fond d

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD DIVERSO la data de Fondul BRD DIVERSO, fond d RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD DIVERSO la data de 30.06.2016 Fondul BRD DIVERSO, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM prin Decizia

Mai mult

Directia Carduri

Directia Carduri Raport privind activitatea in anul 2015 Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen RON Plus S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. Raport privind activitatea Fondului Deschis de Investitii Raiffeisen RON

Mai mult

Instructiunea_2_2019.xlsx

Instructiunea_2_2019.xlsx SAI Vanguard Asset Management Calea Vitan, nr. 6A, bl. B, Tronson B, et. 3 Bucuresti, sectorul 3, CP 31296 Tel: +21/336 92 83, Fax +21/336 92 81 www.sai-vanguard.ro Raport privind administrarea Fondului

Mai mult

Microsoft PowerPoint - Web_BNM_orientare_2016 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Web_BNM_orientare_2016 [Compatibility Mode] Diseminarea statisticii sectorului extern pe site-ul web al BNM (orientare) Daniela Dermengi Chișinău, 19 februarie 2016 CONȚINUT Publicații - Comentarii analitice - Anuarul statistic - Normele metodologice,

Mai mult

Indicatori macroeconomici trimestrul I 2017 TUDOREL ANDREI PREȘEDINTE INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Indicatori macroeconomici trimestrul I 2017 TUDOREL ANDREI PREȘEDINTE INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ Indicatori macroeconomici trimestrul I 2017 TUDOREL ANDREI PREȘEDINTE INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ Produsul Intern Brut Evoluția Produsului Intern Brut Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV An - în

Mai mult

AGEA 27/28 aprilie 2018 Program de răscumpărare a acţiunilor proprii AGEA 27/28 apr 2018 pct. 2 AFIA autorizat ASF nr. 20/ Aprobarea derulăr

AGEA 27/28 aprilie 2018 Program de răscumpărare a acţiunilor proprii AGEA 27/28 apr 2018 pct. 2 AFIA autorizat ASF nr. 20/ Aprobarea derulăr AGEA 27/28 apr 2018 pct. 2 AFIA autorizat ASF nr. 20/23.01.2018 Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acţiunilor proprii in scopul reducerii capitalului social, cu următoarele caracteristici

Mai mult

Microsoft PowerPoint - Prezentare_Conferinta_Presa_12iul07_1.ppt

Microsoft PowerPoint - Prezentare_Conferinta_Presa_12iul07_1.ppt Conferinţă de presă Alexandru Matei Directorul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar Bucureşti, 12 iulie 2007 1 Prezentarea celui de-al doilea număr al Buletinului semestrial al Fondului

Mai mult

S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Fond Inchis Public de Investitii HERMES Raport privind activitatea fondului in semestrul I anul 2016

S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Fond Inchis Public de Investitii HERMES Raport privind activitatea fondului in semestrul I anul 2016 S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Fond Inchis Public de Investitii HERMES Raport privind activitatea fondului in semestrul I anul 2016 FII HERMES Performanta anualizata an calendaristic (%) H1'2016 2015

Mai mult

Prezentare Conferinţă de presă, Raport asupra inflaţiei - august 2014

Prezentare Conferinţă de presă, Raport asupra inflaţiei - august 2014 1 7 procente Rata anuală a inflaţiei s-a menţinut sub limita inferioară a intervalului ţintei şi în T 1 rata anuală a inflaţiei 5 rata medie anuală a inflaţiei 1 Ţintă 11 Ţintă 1 Ţintă staţionară multianuală:,%,%,5%

Mai mult

Bilant VNC 6 luni 2012 cu CPP.pdf

Bilant VNC 6 luni 2012 cu CPP.pdf Formular 30 I. Date privind rezultatul inregistrat DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2012 unitati A B 1 2 F30 - pag. 1 Sume - lei - Unitati care au inregistrat profit 01 1 2.556.898 Unitati care au inregistrat

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Forumul Pieței Financiare București, 15 mai 2019 Lumini și umbre în sectorul financiar-bancar din România Eugen Rădulescu Direcția Stabilitate Financiară Notă: Opiniile exprimate în această prezentare

Mai mult

BRD 1 Asset Management RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRlVlND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTlTll SlMFONlA 1 la data de 31 decembrie 20

BRD 1 Asset Management RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRlVlND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTlTll SlMFONlA 1 la data de 31 decembrie 20 BRD 1 Asset Management RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SA SA PRlVlND ADMNSTRAREA FONDULU DESCHS DE NVESTlTll SlMFONlA 1 la data de 31 decembrie 2009 Fondul SlMFONlA 1, fond deschis de investitii, este autorizat

Mai mult

Raport semestrial al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la

Raport semestrial al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la Raport semestrial al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la 30.06.2015 1 ANEXA Nr.30 la regulamentul CNVM nr. 1/2006 A. Raportul semestrial Conform: Regulamentului nr.1/2006 al CNVM, Legii

Mai mult

Raport saptamanal BT ASSET MANAGEMENT 29-Mar-19 Raport e saptamanal STIRI ECONOMICE Extern: EU: increderea mediului de afaceri din Germania (sondaj IF

Raport saptamanal BT ASSET MANAGEMENT 29-Mar-19 Raport e saptamanal STIRI ECONOMICE Extern: EU: increderea mediului de afaceri din Germania (sondaj IF Raport e saptamanal STIRI ECONOMICE Extern: EU: increderea mediului de afaceri din Germania (sondaj IFO) s-a imbunatatit usor in martie, prima crestere in sapte luni; cu toate acestea componenta de asteptari

Mai mult

Microsoft PowerPoint - 3 Mihai Gheorghe.ppt

Microsoft PowerPoint - 3 Mihai Gheorghe.ppt Stadiu si perspective privind armonizarea metodologiei de calcul a IPC la standardele europene Mihai Gheorghe Bucuresti, 05 decembrie 2011 Conferinta BNR Inflatia un fenomen, mai multi indicatori Cadrul

Mai mult

슬라이드 1

슬라이드 1 Tipuri de instrumente financiare Cuprins 01. Rolul instrumentelor financiare în sistemul financiar 02. Tipuri de instrumente financiare 03. Active reale vs active financiare 04. Instrumentele pieței de

Mai mult

# norma de risc

# norma de risc Norma nr. 13/2015 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672

Mai mult

Judet:CLUJ Unitatea administrativ-teritorială:comuna MIHAI VITEAZU Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând TOTAL CA

Judet:CLUJ Unitatea administrativ-teritorială:comuna MIHAI VITEAZU Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând TOTAL CA Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/ 7700000 Buget asigurări

Mai mult

R A P O R T

R A P O R T RAPORT DE ACTIVITATE LA 31.12.2015 FDI OMNINVEST este autorizat de catre CNVM prin Decizia 1852/07.04.2004 şi a primit numărul de înregistrare 0015 în Registrul ASF. Documentele fondului (Prospect de emisiune,

Mai mult

Microsoft Word - COMUNICAT_Mures_st_ec_soc_sept_2018.doc

Microsoft Word - COMUNICAT_Mures_st_ec_soc_sept_2018.doc DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ MUREŞ COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI în judeţul Mureş în perioada 01.01. 30.09.2018 I. STAREA ECONOMICĂ INDUSTRIA Industria

Mai mult

Lista de tarife ale Bursei de Valori Bucuresti B. Tarife aplicabile emitentilor de instrumente financiare I. Piata Reglementata II. ATS I. Piata Regle

Lista de tarife ale Bursei de Valori Bucuresti B. Tarife aplicabile emitentilor de instrumente financiare I. Piata Reglementata II. ATS I. Piata Regle B. e aplicabile emitentilor de instrumente financiare I. Piata Reglementata II. ATS I. Piata Reglementata 1. Actiuni, drepturi, obligatiuni, unitati de fond tarif de procesare (RON exclusiv TVA) TARIFE

Mai mult

RAPORT TRIMESTRIAL SIF MUNTENIA

RAPORT TRIMESTRIAL SIF MUNTENIA investiții cu perspectivă Data raportului: 31.03.2015 RAPORT TRIMESTRIAL 1 IANUARIE - 31 MARTIE 2015 Raport întocmit în conformitate cu Legea nr. 297/2004, Regulamentul CNVM nr. 1/2006 de Societatea de

Mai mult

PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI

PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI PROGNOZA PRELIMINARĂ DE TOAMNĂ - 2009 PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI PENTRU PERIOADA 2009-2014 - 24 septembrie 2009 - PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI în perioada 2009-2014

Mai mult

BT Maxim Raport anual

BT Maxim Raport anual BT Euro Fix Raport anual 2018 Prezentare BT Euro Fix Fondurile deschise de investiţii reprezintă o modalitate eficientă de plasare a sumelor disponibile, fiind accesibile oricărei persoane fizice sau juridice.

Mai mult

Prezentare Raport asupra inflaţiei, noiembrie 2013

Prezentare Raport asupra inflaţiei, noiembrie 2013 1 Rata anuală a inflaţiei a coborât la finele 213 în jumătatea inferioară a intervalului de variaţie din jurul ţintei, 7 procente 6 5 rata anuală a inflaţiei 4 3 2 1 Ţintă 211 3,% Ţintă 212 3,% Ţintă staţionară

Mai mult

Raport saptamanal BT ASSET MANAGEMENT 21-Jun-19 Raport e saptamanal STIRI ECONOMICE Extern: EU: Relative ameliorari pe activitatea economica din zona

Raport saptamanal BT ASSET MANAGEMENT 21-Jun-19 Raport e saptamanal STIRI ECONOMICE Extern: EU: Relative ameliorari pe activitatea economica din zona Raport e saptamanal STIRI ECONOMICE Extern: EU: Relative ameliorari pe activitatea economica din zona euro pe final de semestru, indicatorul PMI Compozit urcand la maximul acestui an. Activitatea pe zona

Mai mult

Slide 1

Slide 1 1 Evoluţia inflaţiei iei în n trimestrul III 2007 Variaţie anuală (procente) iun. 07 sep. 07 sep. 07/ iun. 07 (pp) IPC 3,80 6,03 2,23 Preţuri volatile -0,29 10,57 10,86 Preţuri administrate 8,65 7,28 1,37

Mai mult

Microsoft Word - Comunicat_Mures_st_ec_soc_mar_2017.doc

Microsoft Word - Comunicat_Mures_st_ec_soc_mar_2017.doc DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ MUREŞ COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI în judeţul Mureş în perioada 01.01 31.03.2017 I. STAREA ECONOMICĂ INDUSTRIA Industria

Mai mult

Microsoft Word - Actiuni raport doc

Microsoft Word - Actiuni raport doc RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII ACTIUNI EUROPA REGIONAL la data de 30.06.2010 Fondul ACTIUNI EUROPA REGIONAL, fond deschis de investitii, este

Mai mult

Raportarea lunara a activelor si obligatiilor Fondului Inchis de Investitii FOA la data de Nr.crt. Element Suma plasata Valoare actualizata

Raportarea lunara a activelor si obligatiilor Fondului Inchis de Investitii FOA la data de Nr.crt. Element Suma plasata Valoare actualizata Raportarea lunara a activelor si obligatiilor Fondului Inchis de Investitii FOA la data de 31.05.2019 Nr.crt. Element Suma plasata actualizata Pondere valoare actualizata in total active RON RON % 1 Valori

Mai mult

AR_macheta_nivel judet_Excel_ian xls

AR_macheta_nivel judet_Excel_ian xls 1. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE (serie brută) Total judet I. INDUSTRIE luna corespunzătoare din anul precedent = 100 2) 110,7 102,9 107,3 97,8 113,7 101,7 99,9 112,0 105,6 115,5 108,1 98,7 102,4 Date

Mai mult

Anexa 2 la Conditiile Generale de Afaceri Lista de dobanzi, taxe si comisioane pentru persoane fizice In vigoare incepand cu I. Contul cure

Anexa 2 la Conditiile Generale de Afaceri Lista de dobanzi, taxe si comisioane pentru persoane fizice In vigoare incepand cu I. Contul cure Anexa 2 la Conditiile Generale de Afaceri Lista de dobanzi, taxe si comisioane pentru persoane fizice In vigoare incepand cu 15.07.2019 I. Contul curent standard A. SERVICII DE CONT CURENT CONTURI CURENTE

Mai mult

Raport saptamanal BT ASSET MANAGEMENT 28-Jun-19 Raport e saptamanal STIRI ECONOMICE Extern: EU: Asteptarile privind starea generala a economiei german

Raport saptamanal BT ASSET MANAGEMENT 28-Jun-19 Raport e saptamanal STIRI ECONOMICE Extern: EU: Asteptarile privind starea generala a economiei german Raport e saptamanal STIRI ECONOMICE Extern: EU: Asteptarile privind starea generala a economiei germane pe date de sondaj realizate pe companii din productie, comert si constructii se ajusteaza din nou

Mai mult

Microsoft Word - Comunicat_Mures_st_ec_soc_aug_2017.doc

Microsoft Word - Comunicat_Mures_st_ec_soc_aug_2017.doc DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ MUREŞ COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI în judeţul Mureş în perioada 01.01 31.08.2017 I. STAREA ECONOMICĂ INDUSTRIA Industria

Mai mult

Microsoft Word - Exemplu de raportare IvF.doc

Microsoft Word - Exemplu de raportare IvF.doc Exemplu de raportare statistică a activelor şi pasivelor bilanţiere ale unui fond de investiţii Fondul de investiţii AAA Clasic are la data de 30.09.2008 următoarele elemente bilanţiere: Active: - numerar

Mai mult

STK EMERGENT ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL S.A.I. S.A. curs EURO = Cluj-Napoca, Heltai Gaspar 29 curs EURO = Dec. C.N.V.M

STK EMERGENT ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL S.A.I. S.A. curs EURO = Cluj-Napoca, Heltai Gaspar 29 curs EURO = Dec. C.N.V.M STK EMERGENT ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL S.A.I. S.A. curs EURO 30.06.15= 4.4735 Cluj-Napoca, Heltai Gaspar 29 curs EURO 31.12.14= 4.4821 Situatia activelor si obligatiilor la 30.06.2015 Inceputul perioadei

Mai mult

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI BANCA BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI BANCA BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI BANCA SUMAR I. Conexiuni între politicile BNR şi dezvoltarea economiei româneşti II. Măsuri de reglementare bancară şi supraveghere III. Măsuri privind modernizarea sistemului de plăţi IV. Contribuţia

Mai mult

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, vă comunicăm următoarele:

Mai mult

SAI Vanguard Asset Management Bd. Carol I, nr , Tel: +021/ Etaj 10, sector 2, Fax +021/ Bucuresti, Romania

SAI Vanguard Asset Management Bd. Carol I, nr , Tel: +021/ Etaj 10, sector 2, Fax +021/ Bucuresti, Romania SAI Vanguard Asset Management Bd. Carol I, nr. 34-36, Tel: +021/336 92 83 Etaj 10, sector 2, 020922 Fax +021/336 92 81 Bucuresti, Romania www.sai-vanguard.ro Raport privind administrarea Fondului Inchis

Mai mult