E_c_matematica_M_mate-info_2017_var_02_LRO

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "E_c_matematica_M_mate-info_2017_var_02_LRO"

Transcriere

1 Matmatică M_mat-info Toat subictl sunt obligatorii. S acordă punct din oficiu. Timpul d lucru fctiv st d or. 5p. S considră numărul compl z + i. Arătați că z z zz 9 5p. Dtrminați numărul ral m, știind că punctul (, ) f +. 5p. Rzolvaţi în mulţima numrlor ral cuaţia ( )( ) Varianta + +, und z st conjugatul lui z. A m aparțin graficului funcții f : R R, log log. 5p 4. Calculaţi probabilitata ca, algând un număr din mulțima numrlor natural d două cifr, acsta să aibă cifra zcilor strict mai mică dcât cifra unităților. 5p 5. În rprul cartzian Oy s considră punctl (,) A, B (,) și C (,). Dtrminaţi lungima mdiani din C a triunghiului ABC. π 5p 6. Arătați că ( + tg ) cos ( + ctg ) sin, pntru oric,. + y + z. S considră matrica A( a) a și sistmul d cuații + y + az, und a st y + z număr ral. dt A 9. 5p a) Arătați că ( ) 5p Dtrminați valoril ral al lui a pntru car sistmul ar soluți unică. 5p Dmonstrați că, dacă sistmul ar soluția (, y, z ), cu, y și z numr ral nnul, atunci + y + z + y + z.. P mulțima numrlor ral s dfinșt lga d compoziți y y y p a) Arătați că y ( )( y ) , pntru oric numr ral și y. 5p Dtrminați numrl ral, știind că. a 5p Dtrminați numărul ral a, știind că 5p S considră funcţia f :(, + ) R, f ( ) ln a) Arătaţi că f '( ) + ln ( ), (, + ). 5p Dtrminați cuația asimptoti orizontal spr + la graficul funcții f. 5p Dmonstrați că ln. S considră funcţia f : 5p a) Arătați că 5p Arătaţi că >, pntru oric (, ) f d. 7 f d R R, f ( ) +. 5p Dtrminați numărul natural nnul n, pntru car suprafaţa plană dlimitată d graficul funcţii g : R R, g ( ) f ( ), aa O şi drptl d cuaţii și n ar aria gală cu n n +. Probă scrisă la matmatică M_mat-info Varianta Pagina din

2 Matmatică M_mat-info BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE Varianta Pntru oric soluţi corctă, chiar dacă st difrită d ca din barm, s acordă punctajul corspunzător. Nu s acordă fracţiuni d punct, dar s pot acorda punctaj intrmdiar pntru rzolvări parţial, în limitl punctajului indicat în barm. S acordă punct din oficiu. Nota finală s calculază prin împărţira la a punctajului total acordat pntru lucrar.. z z zz i i ( i)( i) i 9 p. f m + m m p. log sau log sau 4, car convin p 4. Mulțima numrlor natural d două cifr ar 9 d lmnt, dci sunt 9 d cazuri posibil p Mulțima numrlor natural d două cifr, car au cifra zcilor strict mai mică dcât cifra unităților ar 6 d lmnt, dci sunt 6 d cazuri favorabil p nr. cazuri favorabil 6 p nr. cazuri posibil 9 5 p 5. M (,), und punctul M st mijlocul sgmntului AB 6. CM p sin cos + tg cos + ctg sin + cos + sin cos sin ( π cos + sin sin + cos ), pntru oric,.a) A( 9) 9 dt ( A( 9) ) 9 Probă scrisă la matmatică M_mat-info Varianta Pagina din p 6 + ( ) + ( 8) ( 8) ( 9) ( ) dt A a a 9 a Sistmul ar soluți unică dt ( A( a) ), dci a R \ { 9} Sistmul ar soluția (, y, z ), cu, y și sistmului st d forma ( 5 α, 7 α, α ), α R y z 5α ( 7α ) α α ( 5α ( 7α ) α ) ( y z ) z numr ral nnul, dci a 9 și soluția p.a) y y y p y y y + 7 7, pntru oric numr ral și y p p

3 ( + 7) 7, dci ( ) ( 7)( 6) 7 a + + sau p a a 7 a p.a) f ' ( ) ( ) ln ( ) ( ) + ln + ln ( ) ( ), (, + ) p ln lim f ( ) lim lim Drapta d cuați y st asimptotă orizontală spr + la graficul funcţii f p g :(, + ) R, g ( ) ln g '( ) ln Funcția g st strict crscătoar p (, + ) și, cum g ( ).a) ln >, pntru oric (, + ) +, dci g '( ) > pntru oric (, ) lim, obținm g ( ) > +, dci ( f ( ) ) d ( + ) d d p f ( ) d ( + ) d ( ) p 4 4 n n n g A g d d n n n n + n n + n p p Probă scrisă la matmatică M_mat-info Varianta Pagina din

4 Matmatică M_şt-nat Varianta Filira tortică, profilul ral, spcializara ştiinţ al naturii Toat subictl sunt obligatorii. S acordă punct din oficiu. Timpul d lucru fctiv st d or. a n n, ştiind că a 4 și a 7. 5p. Dtrminați al trila trmn al progrsii aritmtic 4 +. Arătați că ( ) 5p. S considră și soluțiil cuații p. Rzolvaţi în mulţima numrlor ral cuaţia p 4. Calculaţi probabilitata ca, algând un număr din mulțima numrlor natural d două cifr, acsta să fi multiplu d 5. 5p 5. În rprul cartzian Oy s considră punctl A (,), B (,) și C (, ) ral. Dtrminați numărul ral a, știind că punctl A, B și C sunt coliniar. 5p 6. S considră triunghiul ABC cu AB 4, AC 4 și. S considră matrica A( ) 5p a) Arătați că ( ) dt A. A A y 5p Dmonstrați că a, und a st număr sin C. Calculați sin B., und st număr ral. yi, pntru oric numr ral și y, und I. a a+ a+ 5p Dtrminați numărul ral a, știind că A( ) A( ) A( ) A( 7). S considră polinomul. f X + mx + X 4, und m st număr ral. 5p a) Pntru f. 5p Arătați că, dacă polinomul f s divid cu X +, atunci rstul împărțirii lui f la X + st gal cu. 5p Dtrminați numărul ral m, știind că , und, și sunt rădăcinil polinomului f S considră funcţia f : R R, f ( ). ( + 6) 5p a) Arătaţi că f '( ), R. 5p Dtrminați cuaţia tangnti la graficul funcţii f în punctul d abscisă, situat p graficul funcții f. m, arătați că 5p Dmonstrați că funcția f st convă p [ 5, + ).. S considră funcţia f : 5p a) Arătați că 4 d. f ( ) f R R, +. 5p Dtrminați primitiva F a funcţii f, știind că F 5p Dtrminați numărul natural n, știind că n π +. 4 f d ln5. Probă scrisă la matmatică M_şt-nat Varianta Filira tortică, profilul ral, spcializara ştiinţ al naturii Pagina din

5 Matmatică M_şt-nat BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE Varianta Filira tortică, profilul ral, spcializara ştiinţ al naturii Pntru oric soluţi corctă, chiar dacă st difrită d ca din barm, s acordă punctajul corspunzător. Nu s acordă fracţiuni d punct, dar s pot acorda punctaj intrmdiar pntru rzolvări parţial, în limitl punctajului indicat în barm. S acordă punct din oficiu. Nota finală s calculază prin împărţira la a punctajului total acordat pntru lucrar.. r a a a p. + 4, p p 4. Mulțima numrlor natural d două cifr ar 9 d lmnt, dci sunt 9 d cazuri posibil p În mulțima numrlor natural d două cifr, multiplii d 5 sunt numrl 5,, 45, 6, 75 și 9, dci sunt 6 cazuri favorabil p nr. cazuri favorabil 6 p nr. cazuri posibil 9 5 p 5. a m AB, mac p a mab mac a 6. 4 AB AC sin B sin C sin B 4 p.a) A dt ( A( ) ) p y y A( ) A( y) y y y yi, pntru oric numr ral și y p a a+ a+ a+ A( ) A( ) A( ) A( ) a+ a+ A( ) A( 7), d und obținm a p.a) f X X X f p Probă scrisă la matmatică M_şt-nat Varianta Filira tortică, profilul ral, spcializara ştiinţ al naturii Pagina din

6 f ( ) m 4, dci f X + 4X + X 4 f ( ) p + + m, + +, ( + + ) m, dci m p.a) f ' ( ) ' + 7 ( + 7)( ) ( ) ' ( ) 7 + 6, R f ( ) 7, '( ) 6 Ecuația tangnti st y f ( ) f '( )( ) f p, adică y f ''( ), R p f ''( ) pntru oric [ 5, + ), dci f st convă p [ 5, + ).a) ( + ) d p F : R R, F ( ) arctg + c, und c R p π F c c 4 ( ) +, dci F ( ) arctg + n n n f ( ) d d ln ( + ) ln ( n + ) + ln n + ln 5, dci n + 5, d und obținm n p p Probă scrisă la matmatică M_şt-nat Varianta Filira tortică, profilul ral, spcializara ştiinţ al naturii Pagina din

7 Matmatică M_thnologic Varianta Filira thnologică: profilul srvicii, toat calificăril profsional; profilul rsurs, toat calificăril profsional; profilul thnic, toat calificăril profsional Toat subictl sunt obligatorii. S acordă punct din oficiu. Timpul d lucru fctiv st d or. 4 5p. Arătați că p. Arătați că, und și sunt soluțiil cuații 5p. Rzolvaţi în mulţima numrlor ral cuaţia + 8. Probă scrisă la matmatică M_thnologic Varianta Filira thnologică: profilul srvicii, toat calificăril profsional; profilul rsurs, toat calificăril profsional; profilul thnic, toat calificăril profsional Pagina din p 4. Calculaţi probabilitata ca, algând un număr din mulțima A {,,, 4,5, 6, 7,8,9}, acsta să fi multiplu d 4. 5p 5. În rprul cartzian Oy s considră punctl A (,) şi B ( 4,) triunghiului OAB. 5p 6. Arătați că sin 5 + sin 6.. S considră matricl A și B, und a st număr ral. a 5p a) Arătați că dt A 5. 5p Dtrminaţi numărul ral a pntru car B B B. 5p Arătați că ( A B B A) dt, pntru oric număr ral a.. Calculați primtrul. P mulțima numrlor ral s dfinșt lga d compoziți y y y +. 5p a) Arătaţi că. 5p Dmonstrați că y ( )( y ) +, pntru oric numr ral și y. 5p Dtrminați numărul ral, pntru car ( ).. S considră funcţia f : 5p a) Arătaţi că f '( ) ( ) 5p Arătați că R R, f ( ) , R. ( ) f ' lim. + 5 f 9 5p Dmonstrați că, pntru oric [,]. S considră funcţia f : 5p a) Arătaţi că ( ) f + d. 4 f d. 5p Arătaţi că. R R, f ( ) 4. 5p Dtrminaţi aria suprafți plan dlimitat d graficul funcții f, aa Oși drptl d cuații și.

8 Matmatică M_thnologic BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE Varianta Filira thnologică: profilul srvicii, toat calificăril profsional; profilul rsurs, toat calificăril profsional; profilul thnic, toat calificăril profsional Pntru oric soluţi corctă, chiar dacă st difrită d ca din barm, s acordă punctajul corspunzător. Nu s acordă fracţiuni d punct, dar s pot acorda punctaj intrmdiar pntru rzolvări parţial, în limitl punctajului indicat în barm. S acordă punct din oficiu. Nota finală s calculază prin împărţira la a punctajului total acordat pntru lucrar p. + 4, p p 4. Mulțima A ar 9 lmnt, dci sunt 9 cazuri posibil p Multiplii d 4 din mulțima A sunt 4 și 8, dci sunt cazuri favorabil p nr. cazuri favorabil p nr. cazuri posibil 9 p 5. AB 4 + 5, AO, BO 4 P AOB AB + AO + BO p 6. sin5, sin 6 sin 5 + sin Probă scrisă la matmatică M_thnologic Varianta Filira thnologică: profilul srvicii, toat calificăril profsional; profilul rsurs, toat calificăril profsional; profilul thnic, toat calificăril profsional Pagina din p.a) dt A p a + B B a + a + p B, dci B B B a a 5 + a 5 5 a A B B A 5 + a + a + a a a dt ( A B B A) ( a ), pntru oric număr ral a a p

9 .a) p y y y p ( ) +, ( ) ( ) y y + y +, pntru oric numr ral și y ( ) + + p.a) ( ) ( ) f '( ) ( + ) f ' p + 6 +, R lim lim + + ( + ) +, f ' [ ] >, dci f st crscătoar p [,] Cum f ( ) 5 și f ( ) 9, obținm 5 f ( ) 9, pntru oric [,].a) ( ) p p f + d 4 + d 4 d p 4 ( 4 ) ( 4 4 ) f d + d d p ( ) A 4 f ( ) d ( 4 ) d p Probă scrisă la matmatică M_thnologic Varianta Filira thnologică: profilul srvicii, toat calificăril profsional; profilul rsurs, toat calificăril profsional; profilul thnic, toat calificăril profsional Pagina din

10 Matmatică M_pdagogic Filira vocaţională, profilul pdagogic, spcializara învăţător-ducatoar Toat subictl sunt obligatorii. S acordă punct din oficiu. Timpul d lucru fctiv st d or. Varianta 7 5p. Arătați că + : p. Dtrminaţi numărul ral a pntru car f f +, und f : R R, f ( ) + a. 5p. Rzolvaţi în mulţima numrlor ral cuaţia log ( ) log ( ) p 4. Prțul unui obict st d li. Dtrminați prțul obictului după c s iftinșt d două ori, succsiv, cu cât %. 5p 5. În rprul cartzian Oy s considră punctl O (,), A(,) și B (,) d la punctul O la punctul M, und M st mijlocul sgmntului AB. 5p 6. Calculaţi aria triunghiului ABC, ştiind că m( C ) 45 şi AB AC. P mulţima numrlor ral s dfinşt lga d compoziţi asociativă y + y 6. 5p. Arătaţi că 6. 5p. Arătaţi că lga d compoziți st comutativă. 5p. Vrificați dacă 6 st lmntul nutru al lgii d compoziți. 5p 4. Dtrminaţi numrl ral pntru car. 5p 5. Arătaţi că p 6. Dtrminați numrl natural par nnul n pntru car n n n < 6. S considră matrica A( a) 5p. Arătaţi că ( ) dt A 5. 5p. Dmonstrați că A( a) A( a) A( ) a, und a st număr ral. 4 d 6 ori n +, pntru oric număr ral a. 5p. Arătaţi că invrsa matrici A ( ) st matrica. 4 5p 4. Dtrminați valoril ral al lui a pntru car matrica A( a ) st invrsabilă. 5p 5. Dtrminaţi numrl ral a pntru car 4 ( ) A a A a A O +, und 5p 6. Dtrminaţi numrl ral a pntru car ( A( a) A) a dt Dtrminaţi distanţa O. Probă scrisă la matmatică M_pdagogic Varianta Filira vocaţională, profilul pdagogic, spcializara învăţător-ducatoar Pagina din

11 Matmatică M_pdagogic BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE Varianta Filira vocaţională, profilul pdagogic, spcializara învăţător-ducatoar Pntru oric soluţi corctă, chiar dacă st difrită d ca din barm, s acordă punctajul corspunzător. Nu s acordă fracţiuni d punct, dar s pot acorda punctaj intrmdiar pntru rzolvări parţial, în limitl punctajului indicat în barm. S acordă punct din oficiu. Nota finală s calculază prin împărţira la a punctajului total acordat pntru lucrar : 8 8 p f a f + a p. +, f + f a, dci a. + + sau, car convin p 4. După prima iftinir cu %, prțul obictului st % 7 d li După a doua iftinir cu %, prțul obictului st 7 % 7 4 d li p 5. M (,) 6. OM p AB AC ABC st drptunghic în A, dci A ABC 6 p Probă scrisă la matmatică M_pdagogic Varianta Filira vocaţională, profilul pdagogic, spcializara învăţător-ducatoar Pagina din p. y + y 6 y + 6 y, pntru oric numr ral și y, dci lga d compoziţi st comutativă p p , pntru oric număr ral, dci 6 st lmntul nutru al lgii d compoziți 4. 6, p 6 5. ( ) ( 4) ( 5 6) ( 7 8) ( 9 ) ( ) ( 8) p n n n 6n d 6 ori n 6n < 6 n < 6 și, cum n st număr natural par nnul, obținm n sau n 4. p A dt ( A( ) ) p

12 a 4 A( a) A( a) + A( a) A( ), pntru oric număr ral a p A( ) I p A I, dci matrica st invrsa A matrici a dt ( A( a) ) a 8 p 4 Matrica A( a ) st invrsabilă ( ) 4 ( ) 8 dt A a a 8 a R \ a a 4a + A a A a A a + A 4 a 4a + a 4a +, d und obținm a sau a a + 4 a + 4 A( a) + A( ) dt ( A( a) + A( ) ) 6( a + ) 6a p 6a a 5 a 6a + 5, d und obținm a sau a 5 p Probă scrisă la matmatică M_pdagogic Varianta Filira vocaţională, profilul pdagogic, spcializara învăţător-ducatoar Pagina din

13 Varianta d rzrva Matmatică M_mat-info Toat subictl sunt obligatorii. S acordă punct din oficiu. Timpul d lucru fctiv st d or. Varianta 9 5p. S considră numrl compl z 5 + i și z i. Arătați că z + z. 5p. S considră funcțiil f : R R, f ( ) + și g : R R, g ( ) +. Dtrminați abscisa punctului d intrscți a graficlor clor două funcții. 5p. Rzolvaţi în mulţima numrlor ral cuaţia +. 5p 4. Calculaţi probabilitata ca, algând un număr din mulțima numrlor natural d două cifr, acsta să fi divizibil cu și cu 5. 5p 5. În rprul cartzian Oy s considră punctl A (,), B (,4) și C ( m,) ral. Dtrminați numărul ral m, știind că punctl A, B și C sunt coliniar. 5p 6. Calculați lungima laturii BC a triunghiului ABC, ştiind că AB 4, AC 8 și. S considră matrica A( ), und st număr ral. ( ) 5p a) Arătați că dt ( A ( ) ). 5p Dmonstrați că dt ( A( ) A( ) ), pntru oric număr ral. 5p Arătați că, dacă numrl natural m și n vrifică rlația A( m) A( n) A( ). S considră polinomul 5p a) Dtrminați numărul ral a, știind că f ( ). f X + X + ax +, und a st număr ral., und m st număr A π., atunci m + n. 5p Pntru a, calculați câtul și rstul împărțirii polinomului f la polinomul X + X +. 5p Dtrminați numrl ral a pntru car rădăcinil polinomului f au modull gal.. S considră funcţia f :(, + ) R, f ( ) ln ( ) 5p a) Arătați că f '( ), (, ) p Dmonstrați că funcția f st convă p (, ) f ( ) 5p Calculați lim Pntru ficar număr natural nnul n, s considră numărul 5p a) Arătaţi că d. 5p Dmonstraţi că In+ In, pntru oric număr natural nnul n. 5p Dmonstraţi că n+ n n. I ln d I + n + I, pntru oric număr natural nnul n. n Probă scrisă la matmatică M_mat-info Varianta 9 Pagina din

14 Matmatică M_mat-info BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE Varianta 9 Pntru oric soluţi corctă, chiar dacă st difrită d ca din barm, s acordă punctajul corspunzător. Nu s acordă fracţiuni d punct, dar s pot acorda punctaj intrmdiar pntru rzolvări parţial, în limitl punctajului indicat în barm. S acordă punct din oficiu. Nota finală s calculază prin împărţira la a punctajului total acordat pntru lucrar.. z + z 5 + i + i 5 + 6i + 6 6i p p sau p 4. Mulțima numrlor natural d două cifr ar 9 d lmnt, dci sunt 9 d cazuri posibil p Mulțima numrlor natural d două cifr, car sunt divizibil cu și cu 5, ar 6 lmnt, dci sunt 6 cazuri favorabil p nr. cazuri favorabil 6 p nr. cazuri posibil 9 5 p 5. Ecuația drpti AB st y + p Punctul C aparțin drpti AB m 6. BC AB + AC AB AC cos A BC 4 p.a) A( ) dt ( A( ) ) + + ( ) p + + A( ) A( ) dt ( A( ) A( ) ) , pntru oric număr ral p A m A n A( mn) A( ).a) f mn mn A mn ( mn) mn, dci mn și, cum m și n sunt numr natural, obținm m + n p + + a + p a 4 Probă scrisă la matmatică M_mat-info Varianta 9 Pagina din

15 f X + X + X + și câtul st X + Rstul st p și p Cum f ar cl puțin o rădăcină rală, una dintr rădăcini st gală cu sau cu Dacă Dacă, obținm, obținm ( ).a) f '( ) ( ) ln ( ) f, dci a, ca c convin, doarc p f, dci a 4, ca c nu convin, doarc p p ' ' + ' p ( + )' f "( ) , (, ) +, (, + ) p f "( ), dci funcția f st convă p (, ) + lim lim p ln ( + ) lim lim p ln ( + ) f lim lim p.a) d p, ln ln p [ ] n In+ In ln ln d, dci In+ In, pntru oric număr natural nnul n n+ n+ n + n In+ ln d ln ln d n + I, dci I ( n ) I n n+ + +, pntru oric număr natural nnul n p n Probă scrisă la matmatică M_mat-info Varianta 9 Pagina din

16 Varianta d rzrva Matmatică M_thnologic Varianta 9 Filira thnologică: profilul srvicii, toat calificăril profsional; profilul rsurs, toat calificăril profsional; profilul thnic, toat calificăril profsional Toat subictl sunt obligatorii. S acordă punct din oficiu. Timpul d lucru fctiv st d or. 5p. Arătați că :. 5p. S considră funcția f : R R, f ( ) +. Calculați f ( ) f ( ). 5p. Rzolvaţi în mulţima numrlor ral cuaţia p 4. Calculaţi probabilitata ca, algând un număr din mulțima A {,,, 44,55, 66, 77,88,99}, acsta să fi multiplu d. 5p 5. În rprul cartzian Oy s considră punctl A (,) şi B(, ). Arătați că AO OB. 5p 6. Arătați că sin 45 cos S considră matricl A și B, und st număr ral. 5p a) Arătați că dt A 8. 5p Arătați că A A A 8I, und I. dt A B B A, pntru oric număr ral. 5p Dmonstrați că. S considră polinomul f X + X X. 5p a) Arătați că f ( ). 5p Dtrminaţi câtul și rstul împărțirii polinomului f la polinomul X +. 5p Dtrminați rădăcinil polinomului f.. S considră funcţia f : 5p a) Arătați că f '( ) 4( )( ) 5p Arătați că lim + 4 R R, f ( ) +. +, R f 5p Dtrminaţi cuația tangnti la graficul funcţii f în punctul d abscisă, situat p graficul funcții f.. S considră funcţia f : 5p a) Arătați că ( ) f + 4. R R, f + 4 d 7. 5p Dtrminați primitiva F a funcții f pntru car 5p Dtrminaţi numărul ral a pntru car f ( ) d a a F 7.. Probă scrisă la matmatică M_thnologic Varianta 9 Filira thnologică: profilul srvicii, toat calificăril profsional; profilul rsurs, toat calificăril profsional; profilul thnic, toat calificăril profsional Pagina din

17 Matmatică M_thnologic BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE Varianta 9 Filira thnologică: profilul srvicii, toat calificăril profsional; profilul rsurs, toat calificăril profsional; profilul thnic, toat calificăril profsional Pntru oric soluţi corctă, chiar dacă st difrită d ca din barm, s acordă punctajul corspunzător. Nu s acordă fracţiuni d punct, dar s pot acorda punctaj intrmdiar pntru rzolvări parţial, în limitl punctajului indicat în barm. S acordă punct din oficiu. Nota finală s calculază prin împărţira la a punctajului total acordat pntru lucrar.. p : f p. f f f 4. + p 4. Mulțima A ar 9 lmnt, dci sunt 9 cazuri posibil p Multiplii d din mulțima A sunt, 44, 66 și 88, dci sunt 4 cazuri favorabil p nr. cazuri favorabil 4 p nr. cazuri posibil 9 p 5. AO 5 p BO 5 AO BO 6. sin 45, cos6 p sin 45 cos a) dt A 9 8 p 6 A A 6, A A A A 8 8I p A B, B A p A B B A dt ( A B B A) 9, pntru oric număr ral Probă scrisă la matmatică M_thnologic Varianta 9 Filira thnologică: profilul srvicii, toat calificăril profsional; profilul rsurs, toat calificăril profsional; profilul thnic, toat calificăril profsional Pagina din

18 .a) f ( ) + + p Câtul st X + X Rstul st p f ( X )( X X ) + + p 7 + 7, și sunt rădăcinil polinomului f 4 4.a).a) f ' , R p lim + 4 lim + + f lim + + f ' p ( ) F : f, Ecuația tangnti st y f ( ) f '( )( ) ( ), adică y f + 4 d d d p 8 7 F F c, und c R R R, ( ) 7 c 9, dci a F p a f ( ) d ( + 4) a + a 4a + a + a 4a + a a, dci a p p Probă scrisă la matmatică M_thnologic Varianta 9 Filira thnologică: profilul srvicii, toat calificăril profsional; profilul rsurs, toat calificăril profsional; profilul thnic, toat calificăril profsional Pagina din

19 Ssiuna spciala Matmatică M_mat-info Toat subictl sunt obligatorii. S acordă punct din oficiu. Timpul d lucru fctiv st d or. 5p. Calculați suma numrlor întrgi din intrvalul ( 5, 5). R R, 5p. S considră funcția f : f. Calculați ( f f )( ). 5p. Rzolvaţi în mulţima numrlor ral cuaţia +. 5p 4. Calculaţi probabilitata ca, algând un număr din mulțima A {,,,, } multiplu d. 5p 5. În rprul cartzian Oy s considră punctl M (,) și N ( 4,) Varianta 4, acsta să fi. Dtrminați coordonatl punctului P, situat p aa O, astfl încât PM PN. 5p 6. Calculați lungima razi crcului circumscris unui triunghi ABC, în car AB 6 şi. S considră matrica A( ) 5p a) Arătaţi că ( ) dt A. 5p Dmonstrați că 4, und st număr ral. ( A ) ( ) dt +, pntru oric număr ral p Arătați că A( ) + A( ) + A( ) + + A( 7) 7 ( ) ( 4 ) C π P mulțima numrlor ral s dfinșt lga d compoziți asociativă y 7y y p a) Arătați că y ( )( y ) 7 + +, pntru oric numr ral și y. 5p Dtrminați numrl ral pntru car. 5p Dmonstrați că, dacă a, b și c sunt numr natural astfl încât a b c 48, atunci numrl a, b și c sunt gal.. S considră funcţia f : R R, f ( ) p a) Arătați că f '( ), R. 5p Dtrminați cuaţia tangnti la graficul funcţii f în punctul d abscisă, situat p graficul funcții f. 6 5p Dmonstrați că f ( ), pntru oric [, + ).. S considră funcţia f :(, + ) R, f ( ) ( + ). + 5p a) Arătați că f ( ) d ln.,+. 5p Dmonstrați că oric primitivă a funcţii f st strict crscătoar p intrvalul 5p Dtrminați numărul ral m, m >, știind că suprafața plană dlimitată d graficul funcții g :(, + ) R, g ( ) ( ) f ( ) cu ln m +. m +, aa O și drptl d cuații și ar aria gală

20 Matmatică M_mat-info BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE Varianta 4 Pntru oric soluţi corctă, chiar dacă st difrită d ca din barm, s acordă punctajul corspunzător. Nu s acordă fracţiuni d punct, dar s pot acorda punctaj intrmdiar pntru rzolvări parţial, în limitl punctajului indicat în barm. S acordă punct din oficiu. Nota finală s calculază prin împărţira la a punctajului total acordat pntru lucrar.. ( 4) + ( ) + ( ) + ( ) p. f ( ) p ( f f )( ) f ( f ( ) ) f ( ) car nu convin, 6 car convin p 4. În mulțima A sunt d numr, dci sunt d cazuri posibil p În mulțima A sunt 9 numr car sunt multipli d, dci sunt 9 cazuri favorabil p nr. cazuri favorabil 9 p nr. cazuri posibil p 5. P O y P p P P P PM PN AB 6 R R sin C 6 p.a) A( ) 4 dt ( A( ) ) 4 p dt ( A( ) ) 4 4 ( ) ( )( ) ( )( ) + + +, pntru oric număr ral p A( ) + A( ) + A( ) + + A( 7) ( ) 4( 4 ) ( ) ( 4 ) Probă scrisă la matmatică M_mat-info Varianta 4 Pagina din p

21 .a) y 7y y + 7 p ( y ) ( y ) ( )( y ) ( + ), dci ( ) , pntru oric numr ral și y p 6 ( + ) 7 ( + ) sau sau ( a + )( b + )( c + ) 48 ( a + )( b + )( c + ) p Cum a, b și c sunt numr natural, obținm a + b + c +, dci a b c.a) ' ' ( ) f ( ) ( ) ( ) + + +, R p f ( ), '( ) Ecuația tangnti st y f ( ) f '( )( ) f p +, adică y f ( ) sau p [, ] f '( ), dci f st crscătoar p [,] și [, + ) f '( ), dci f st dscrscătoar p [,+ ) p.a) 6 Cum f ( ), f ( ), lim f ( ), obținm f ( ) [, + ) ( + ) f ( ) d d d + 6, pntru oric p ln + ln ln ln F st o primitivă a funcţii f F ( ) f ( ), (, ) F > ( ) + p + p, pntru oric (, + ), dci F st strict crscătoar p (,+ ) g ( ) g ( ) d d ln ( ) ln + A + + m + ln ln m p m Probă scrisă la matmatică M_mat-info Varianta 4 Pagina din

22 Ssiuna spciala Matmatică M_şt-nat Filira tortică, profilul ral, spcializara ştiinţ al naturii Toat subictl sunt obligatorii. S acordă punct din oficiu. Timpul d lucru fctiv st d or. 5p. S considră numrl compl z + i și z i 5p. Dtrminaţi numărul ral m, știind că punctul (, ) f. 5p. Rzolvaţi în mulţima numrlor ral cuaţia. Varianta 4. Arătați că numărul z + z st ral. M m aparțin graficului funcții f : R R, 5 5p 4. Calculaţi probabilitata ca, algând un număr din mulţima A {,,,, } multiplu d 5. 5p 5. În rprul cartzian Oy s considră punctl A(,5 ), B (,) și C ( m,) ral. Dtrminați numărul ral m, știind că punctul C aparțin drpti AB. 5p 6. S considră E ( ) cos sin. S considră matrica, acsta să fi, und m st număr +, und st număr ral. Arătați că E π. + A, und st număr ral. 5p a) Arătați că dt ( A ( ) ). 5p Dtrminați numărul ral, pntru car A( ) + A( + ) A( ). 5p În rprul cartzian Oy s considră punctl M ( n, n + ), N (, n ) și P (,) numărul natural n, știind că punctl M, N și P sunt coliniar.. S considră polinomul 5p a) Arătați că f f f X + ax + X, und a st număr ral. 4, pntru oric număr ral a. 5p Pntru a, calculați câtul și rstul împărțirii polinomului f la polinomul. Dtrminați Probă scrisă la matmatică M_şt-nat Varianta 4 Filira tortică, profilul ral, spcializara ştiinţ al naturii Pagina din X + X +. 5p Dtrminați numărul ral a pntru car , und, și sunt rădăcinil polinomului f.. S considră funcția f :(, + ) R, f ( ) 5p a) Arătați că f '( ) ( ) ( ), (, + ). +. 5p Dtrminați cuația tangnti la graficul funcții f în punctul d abscisă, situat p graficul funcții f. 5p Dmonstrați că. S considră funcţia f : 5p a) Arătați că ( ) ( ) f lim. + + f d. R R, f ( ) +. 5p Dtrminaţi volumul corpului obţinut prin rotația în jurul ai O a graficului funcţii g :[,] R, g ( ) f ( ). 5p Dtrminaţi numărul ral a, știind că a a f d +.

23 Matmatică M_şt-nat BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE Varianta 4 Filira tortică, profilul ral, spcializara ştiinţ al naturii Pntru oric soluţi corctă, chiar dacă st difrită d ca din barm, s acordă punctajul corspunzător. Nu s acordă fracţiuni d punct, dar s pot acorda punctaj intrmdiar pntru rzolvări parţial, în limitl punctajului indicat în barm. S acordă punct din oficiu. Nota finală s calculază prin împărţira la a punctajului total acordat pntru lucrar.. z z ( i) ( i) p 6, car st număr ral. f ( ) m 4 m m p. 5 5 p 4. Mulțima A ar d lmnt, dci sunt d cazuri posibil p În mulțima A, multiplii d 5 sunt numrl 5,, 5 și, dci sunt 4 cazuri favorabil p nr. cazuri favorabil 4 p nr. cazuri posibil 5 p 5. Ecuația drpti AB st y + C AB m + m p 6. π cos + sin 6 p +.a) A( ) dt ( A( ) ) A( ) + A( + ) p 4 6 A( ) 4 4, dci 6 Punctl M ( n, n + ), N (, n ) și (,) n n +, dci n.a) n + P sunt coliniar n p f + a + a + p f + a + a f f a + a + 4, pntru oric număr ral a Probă scrisă la matmatică M_şt-nat Varianta 4 Filira tortică, profilul ral, spcializara ştiinţ al naturii Pagina din n p

24 f X + X + X, câtul st X + Rstul st X p + + a, + +, a +, dci a p.a) ( )( ) ( ) + f ( ) ( ) ( ), (, + ) ( ) ( ) p f ( ), f '( ) p Ecuația tangnti st y f ( ) f '( )( ), adică y.a) f + + lim lim lim ( )( + ) ( ) +, doarc + lim şi + ( ) f d + d d ( ) ( ) lim lim p π g V g d π 4 d 4π 4π p a a a a f ( ) d ( + ) d ( ) + ( a ) + + a a a a a a a a p a p Probă scrisă la matmatică M_şt-nat Varianta 4 Filira tortică, profilul ral, spcializara ştiinţ al naturii Pagina din

25 Ssiuna spciala Matmatică M_thnologic Varianta 4 Filira thnologică: profilul srvicii, toat calificăril profsional; profilul rsurs, toat calificăril profsional; profilul thnic, toat calificăril profsional Toat subictl sunt obligatorii. S acordă punct din oficiu. Timpul d lucru fctiv st d or. 7 5p. Arătați că + :. 6 5p. Arătați că + 6, und și sunt soluțiil cuații Probă scrisă la matmatică M_thnologic Varianta 4 Filira thnologică: profilul srvicii, toat calificăril profsional; profilul rsurs, toat calificăril profsional; profilul thnic, toat calificăril profsional Pagina din p. Rzolvaţi în mulţima numrlor ral cuaţia 5. 5p 4. După o iftinir cu 5%, prţul unui tlvizor st 6 d li. Dtrminați prţul tlvizorului înaint d iftinir. 5p 5. În rprul cartzian Oy s considră punctl (,) punctl O și M. 5p 6. Arătați că sin 5 + sin 45.. S considră matricl A și B. 5p a) Arătați că dt A. 5p Arătați că ( A + B)( B A). X M R, știind că A X B. 5p Dtrminați matrica O şi M ( 8,6). Calculaţi distanța dintr. P mulțima numrlor ral s dfinșt lga d compoziți asociativă y + y. 5p a) Arătaţi că. 5p Dtrminați numrl ral pntru car ( ). 5p Dtrminați numrl natural nnul n pntru car n n n n <.. S considră funcţia f : 5p a) Arătați că f '( ) ( )( ) f ( ) 5p Arătați că lim. + f '( ) R R, f ( ) , R p Dmonstrați că f ( ), pntru oric [, ). S considră funcţia f : 5p a) Arătați că ( ) f d. +. R R, f ( ) p Dmonstrați că funcţia F : R R, F ( ) st o primitivă a funcţii f. 5p Dtrminaţi numărul natural n, ştiind că suprafaţa plană dlimitată d graficul funcţii f, aa O şi drptl d cuaţii și ar aria gală cu 7 n.

26 Matmatică M_thnologic BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE Varianta 4 Filira thnologică: profilul srvicii, toat calificăril profsional; profilul rsurs, toat calificăril profsional; profilul thnic, toat calificăril profsional Pntru oric soluţi corctă, chiar dacă st difrită d ca din barm, s acordă punctajul corspunzător. Nu s acordă fracţiuni d punct, dar s pot acorda punctaj intrmdiar pntru rzolvări parţial, în limitl punctajului indicat în barm. S acordă punct din oficiu. Nota finală s calculază prin împărţira la a punctajului total acordat pntru lucrar : 6 7 p. + 5, 4 p , car convin p 4. p 5% p 6, und p st prțul tlvizorului înaint d iftinir p 8 d li p 5. OM p 6. sin5, sin 45 p sin 5 + sin a) dt A p A + B p 4 B A ( A + B)( B A) 8 4 dt A, A X A B X p.a) + p Probă scrisă la matmatică M_thnologic Varianta 4 Filira thnologică: profilul srvicii, toat calificăril profsional; profilul rsurs, toat calificăril profsional; profilul thnic, toat calificăril profsional Pagina din

27 + + sau p n n n n 4n 9 p 4n 9 < n < și, cum n st număr natural nnul, obținm n sau n.a) f '( ) ( ) ( ) ( ) ' + ' + ' p f ( ) + + lim lim + f '( ) + ( + )( + ).a) , R + + lim f '( ) sau p, f '( ), dci funcția f st dscrscătoar p, și p, + f ' ( ), dci funcția f st crscătoar p, + f ( ) f pntru oric [ ), + și, cum 4 f 4, obținm f ( ), 7 7 p, + pntru oric [ ) ( ) ( ) f d + + d d p ' F '( ) f, R p f ( ) d ( + + ) d Cum n st număr natural, din n, obținm n p p Probă scrisă la matmatică M_thnologic Varianta 4 Filira thnologică: profilul srvicii, toat calificăril profsional; profilul rsurs, toat calificăril profsional; profilul thnic, toat calificăril profsional Pagina din

E_c_matematica_M_mate-info_2019_var_06_LRO

E_c_matematica_M_mate-info_2019_var_06_LRO Matmatică M_mat-ifo Filira tortică, profilul ral, spcializara matmatică-iformatică Filira vocaţioală, profilul militar, spcializara matmatică-iformatică Toat subictl sut obligatorii. S acordă 0 puct di

Mai mult

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB 6 aprilie 2019 Proba scrisă la MATEMATICĂ NOTĂ IM

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB 6 aprilie 2019 Proba scrisă la MATEMATICĂ NOTĂ IM UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB 6 aprilie 219 Proba scrisă la MATEMATICĂ NOTĂ IMPORTANTĂ: 1) Problemele de tip grilă din Partea A pot

Mai mult

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ "ADOLF HAIMOVICI" ETAPA JUDEȚEANĂ 18 martie 2017 Filiera Tehnologică : profilul Tehnic Clasa a IX -a Problema 1. 2 Se

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI ETAPA JUDEȚEANĂ 18 martie 2017 Filiera Tehnologică : profilul Tehnic Clasa a IX -a Problema 1. 2 Se Clasa a IX -a Se consideră funcţia f : R R, f ( x) x mx 07, unde mr a) Determinaţi valoarea lui m ştiind că f( ), f() şi f () sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice b) Dacă f() f(4), să

Mai mult

Microsoft Word - D_ MT1_II_001.doc

Microsoft Word - D_ MT1_II_001.doc ,1 SUBIECTUL II (30p) Varianta 1001 a b 1 Se consideră matricea A = b a, cu a, b şi 0 http://wwwpro-matematicaro a) Să se arate că dacă matricea X M ( ) verifică relaţia AX = XA, atunci există uv,, astfel

Mai mult

Copyright c 2001 ONG TCV Scoala Virtuala a Tanarului Matematician 1 Ministerul Educatiei si Stiintei Examenul de bacalaureat la

Copyright c 2001 ONG TCV Scoala Virtuala a Tanarului Matematician   1 Ministerul Educatiei si Stiintei Examenul de bacalaureat la Copyright c 1 ONG TCV Scoala Virtuala a Tanarului Matematician http://math.ournet.md 1 Ministerul Educatiei si Stiintei Examenul de bacalaureat la matematica, Profilurile: fizica-matematica, economie,

Mai mult

Universitatea Politehnica din Bucureşti 2019 Disciplina: Geometrie şi Trigonometrie G1 * Varianta A 1. Ştiind cos x = 3 2, atunci sin2 x

Universitatea Politehnica din Bucureşti 2019 Disciplina: Geometrie şi Trigonometrie G1 * Varianta A 1. Ştiind cos x = 3 2, atunci sin2 x 1 5 6 7 Universitatea Politehnica din Bucureşti 019 Disciplina: Geometrie şi Trigonometrie G1 * Varianta A 1 Ştiind cos x atunci sin x este: (6 pct a 1 ; b 1 ; c 1 ; d ; e 1 8 ; f Soluţie Folosind prima

Mai mult

CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI Etapa locală, 24 februarie 2017 PROFIL TEHNIC ŞI SERVICII, RESURSE NATURALE, PROTECŢIA MEDIU

CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI Etapa locală, 24 februarie 2017 PROFIL TEHNIC ŞI SERVICII, RESURSE NATURALE, PROTECŢIA MEDIU SUBIECTE - clasa a IX-a 1. Determinați mulțimile: a) ; b) ; c). 2. Arătați că: a), ; b) dacă, atunci. 3. Considerăm dreptunghiul ABCD și punctele E, F și M, astfel încât, și. Dacă N este mijlocul lui (EF),

Mai mult

20 SUBIECTE DE EXAMEN - De fapt, în pofida acestor probleme, până la urmă tot vom logaritma, căci aceasta este tehnica naturală în context. Trebuie do

20 SUBIECTE DE EXAMEN - De fapt, în pofida acestor probleme, până la urmă tot vom logaritma, căci aceasta este tehnica naturală în context. Trebuie do SUBIECTE DE EXAMEN - De fapt, în pofida acestor probleme, până la urmă tot vom logaritma, căci aceasta este tehnica naturală în context. Trebuie doar să gestionăm cu precauţie detaliile, aici fiind punctul

Mai mult

CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICA PANAITOPOL EDIŢIA a X-a, TULCEA, 21 aprilie 2018 Clasa a VII - a 1. Se consideră numerele reale x, y şi z, cel puţin

CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICA PANAITOPOL EDIŢIA a X-a, TULCEA, 21 aprilie 2018 Clasa a VII - a 1. Se consideră numerele reale x, y şi z, cel puţin CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICA PANAITOPOL EDIŢIA a X-a, TULCEA, 21 aprilie 2018 Clasa a VII - a 1. Se consideră numerele reale x, y şi z, cel puţin două dintre ele fiind diferite. Arătaţi că x y z 0

Mai mult

CONCURSUL DE MATEMATICǍ ISTEŢII D ARBORE EDIŢIA a X-a - 20 aprilie 2019 Clasa a IV-a BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE SUBIECTUL I Se punctează doar rezult

CONCURSUL DE MATEMATICǍ ISTEŢII D ARBORE EDIŢIA a X-a - 20 aprilie 2019 Clasa a IV-a BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE SUBIECTUL I Se punctează doar rezult CONCURSUL DE MATEMATICǍ ISTEŢII D ARBORE EDIŢIA a X-a - 0 aprilie 09 Clasa a IV-a BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE Se punctează doar rezultatul: pentru fiecare răspuns se acordă fie uncte, fie 0 puncte Nu

Mai mult

BAC 2007 Pro Didactica Programa M1 2 Rezolvarea variantei 61 versiune finală Redactia Pro Didactica Suportul pe net:

BAC 2007 Pro Didactica Programa M1 2 Rezolvarea variantei 61 versiune finală Redactia Pro Didactica Suportul pe net: BAC 7 Pro Didactica Programa M Rezolvarea variantei 6 versiune finală Redactia Pro Didactica Suportul pe net: http://www./ CAPITOLUL Varianta 6. Subiectul I. (a) Coordonatele punctelor C şi D satisfac

Mai mult

Noțiuni matematice de bază

Noțiuni matematice de bază Sistem cartezian definitie. Coordonate carteziene Sistem cartezian definiţie Un sistem cartezian de coordonate (coordonatele carteziene) reprezintă un sistem de coordonate plane ce permit determinarea

Mai mult

DAN LASCU ADRIANA-LIGIA SPORIŞ ANDA OLTEANU PAUL VASILIU MATEMATICĂ. CULEGERE DE PROBLEME TIP GRILĂ PENTRU ADMITEREA ÎN ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂT

DAN LASCU ADRIANA-LIGIA SPORIŞ ANDA OLTEANU PAUL VASILIU MATEMATICĂ. CULEGERE DE PROBLEME TIP GRILĂ PENTRU ADMITEREA ÎN ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂT DAN LASCU ADRIANA-LIGIA SPORIŞ ANDA OLTEANU PAUL VASILIU MATEMATICĂ. CULEGERE DE PROBLEME TIP GRILĂ PENTRU ADMITEREA ÎN ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂTRÂN Colecţia Matematică DAN LASCU ADRIANA-LIGIA SPORIŞ

Mai mult

Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava Şcoala Gimnazială Luca Arbure CONCURSUL DE MATEMATICǍ ISTEŢII D ARBORE EDIŢIA a VIII a 29 APRILIE 2017 Clasa a I

Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava Şcoala Gimnazială Luca Arbure CONCURSUL DE MATEMATICǍ ISTEŢII D ARBORE EDIŢIA a VIII a 29 APRILIE 2017 Clasa a I Clasa a IV a 1. Rezultatul calculului : 8 + [40 + 8 (00 : 5 7 : )] 0 este A) 0 B) C) 4 D) 8. Valoarea lui x din egalitatea [( x + 60 : ) + 4] 5 = 1985este : A) 1 B) 5 C) 1 D) 10. Suma dintre jumatatea

Mai mult

Microsoft Word - Concursul SFERA.doc

Microsoft Word - Concursul SFERA.doc CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ SFERA EDIŢIA a II-a BĂILEŞTI, 1 martie 005 CLASA a IV-a Pentru întrebările 1-5 scrieţi pe lucrare litera corespunzătoare răspunsului corect 1. Care este numărul care

Mai mult

OLM_2009_barem.pdf

OLM_2009_barem.pdf Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Societatea de Ştiinţe Matematice din Romania Olimpiada Naţională de Matematică Etapa finală, Neptun Mangalia, 13 aprilie 2009 CLASA A VII-a, SOLUŢII ŞI BAREMURI

Mai mult

joined_document_27.pdf

joined_document_27.pdf INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GORJ OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ ETAPA LOCALĂ, CLASA a V - a FEBRUARIE 014 a). Pe un stadion intră la un meci un număr de persoane după următoarea regulă: în primul

Mai mult

Olimpiada de Fizică Etapa pe judeţ 14 februarie 2015 Barem XI Pagina 1 din 10 Problema 1 Parţial Punctaj a) 10p M m g ky 0,5p Desprinderea corpului de

Olimpiada de Fizică Etapa pe judeţ 14 februarie 2015 Barem XI Pagina 1 din 10 Problema 1 Parţial Punctaj a) 10p M m g ky 0,5p Desprinderea corpului de Olipiada d Fizică Etapa p judţ 4 fbruari 5 Bar XI Pagina din Probla Parţial Punctaj a) p M g ky Dsprindra corpului d asă ar loc în ontul în car forţa d intracţiun dintr platan şi corp st nulă a N g a g

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Controlr fuzzy Thnici d intlignţă computaţională în lctronică, 1 / 39 Procs Procs in bucla dschisa Intrara d comandă u c dtrmină valoara işirii y după o anumită lg (cuaţi), car st modlul matmatic al sistmului.

Mai mult

Examenul de bacalaureat 2012

Examenul de bacalaureat 2012 PROGRAMA PENTRU SIMULAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2019 LA DISCIPLINA MATEMATICĂ În cadrul examenului de Bacalaureat 2019, Programele de examen la disciplina Matematica se diferenţiază în funcţie de filiera,

Mai mult

Examenul de bacalaureat 2012

Examenul de bacalaureat 2012 INSPECTORATUL Ș C O L A R J U D E Ț E A N C O V A S N A PROGRAMA PENTRU SIMULAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2015 LA DISCIPLINA MATEMATICĂ În cadrul examenului de Bacalaureat 2015, Programele de examen

Mai mult

Analiz¼a Matematic¼a - Curs 6 M¼ad¼alina Roxana Buneci

Analiz¼a Matematic¼a - Curs 6 M¼ad¼alina Roxana Buneci Analiz¼a Matematic¼a - Curs 6 M¼ad¼alina Roxana Buneci Cuprins 4 Spaţii topologice (continuare din cursul 5) 3 4.6 Spaţiul R n............................ 3 5 Calcul diferenţial 7 5. Derivatele funcţiilor

Mai mult

Coordonate baricentrice Considerăm în plan un triunghi ABC şi un punct Q în interiorul său, fixat arbitrar. Notăm σ c = aria ( QAB) σ a = aria ( QBC),

Coordonate baricentrice Considerăm în plan un triunghi ABC şi un punct Q în interiorul său, fixat arbitrar. Notăm σ c = aria ( QAB) σ a = aria ( QBC), Coordonate baricentrice Considerăm în plan un triunghi ABC şi un punct Q în interiorul său, fixat arbitrar Notăm σ c = aria ( QAB) = aria ( QBC), = aria ( QCA) şi σ = aria ( ABC), astfel încât σ = + +

Mai mult

TEST DE PROMOVARE ÎN CLASELE DE EXCELENȚĂ Clasa a V-a BAREM SUBIECTUL I a) Determinați numărul natural a din egalitatea: 315 :

TEST DE PROMOVARE ÎN CLASELE DE EXCELENȚĂ Clasa a V-a BAREM SUBIECTUL I a) Determinați numărul natural a din egalitatea: 315 : TEST DE PROMOVARE ÎN CLASELE DE EXCELENȚĂ Clasa a V-a 29.09.2018 BAREM SUBIECTUL I a) Determinați numărul natural a din egalitatea: 315 : 7 9 4 22 5 204 : 2 2 a 16 : 4 43 b) Se consideră șirul următor

Mai mult

CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICA PANAITOPOL EDIŢIA a X-a, TULCEA, 21 aprilie 2018 Clasa a VII - a Soluţii orientative şi bareme Problema 1. Se conside

CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICA PANAITOPOL EDIŢIA a X-a, TULCEA, 21 aprilie 2018 Clasa a VII - a Soluţii orientative şi bareme Problema 1. Se conside CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICA PANAITOPOL EDIŢIA a X-a, TULCEA, 1 aprilie 18 Clasa a VII - a Soluţii orientative şi bareme Problema 1. Se consideră numerele reale x, y şi z, cel puţin două dintre ele

Mai mult

Microsoft Word - Programa finala olimpiadei matematica 2007 gimnaziu.doc

Microsoft Word - Programa finala olimpiadei matematica 2007 gimnaziu.doc ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR SERVICIUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE PROGRAMA OLIMPIADEI DE MATEMATICĂ CLASELE V XII AN ŞCOLAR 006 / 007 Pentru

Mai mult

Examenul de bacalaureat 2012

Examenul de bacalaureat 2012 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA MATEMATICĂ BACALAUREAT 2015 PROGRAMA M_tehnologic Filiera tehnologică, profilul servicii, toate calificările profesionale,

Mai mult

Microsoft Word - Matematika_kozep_irasbeli_javitasi_0911_roman.doc

Microsoft Word - Matematika_kozep_irasbeli_javitasi_0911_roman.doc Matematika román nyelven középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 011. május. MATEMATIKA ROMÁN NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Indicaţii

Mai mult

CLP_UTCN-grila-2012.dvi

CLP_UTCN-grila-2012.dvi Liceul: Numele: Punctaj: Prenumele: Concursul liceelor partenere cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Test grilă Ediţia a treia mai 0 Clasa a X-a În casuţa din stânga întrebării se va scrie litera

Mai mult

Subiecte_funar_2006.doc

Subiecte_funar_2006.doc Clasa a VIII-a A. 1. Exista numere n Z astfel încât n si n+ sa fie patrate perfecte? (Gheorghe Stoica) A. 2. Se considera A N o multime cu 7 elemente si k N*. Aratati ca ecuatia 4x 2 4ax+b 2 +10k = 0,

Mai mult

SI - laborator1

SI - laborator1 LABORATOR NR.1 Algoritmi d criptar clasici În cadrul lucrărilor d laborator s przintă câtva mtod d criptar folosit înainta ri calculatoarlor, numit thnici d criptar clasic. Studiul acstor thnici vor ajuta

Mai mult

Matematika román nyelven középszint Javítási-értékelési útmutató 1813 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 7. MATEMATIKA ROMÁN NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VI

Matematika román nyelven középszint Javítási-értékelési útmutató 1813 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 7. MATEMATIKA ROMÁN NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VI Matematika román nyelven középszint 83 ÉRETTSÉGI VIZSGA 09. május 7. MATEMATIKA ROMÁN NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Informaţii utile

Mai mult

Clasa IX 1. O lăcustă face salturi, fiecare salt în linie dreaptă şi de două ori mai lung ca precedentul. Poate vreodată lăcusta să revină în punctul

Clasa IX 1. O lăcustă face salturi, fiecare salt în linie dreaptă şi de două ori mai lung ca precedentul. Poate vreodată lăcusta să revină în punctul Clasa IX. O lăcustă face salturi, fiecare salt în linie dreaptă şi de două ori mai lung ca precedentul. Poate vreodată lăcusta să revină în punctul de plecare iniţial? Soluţie. Răspunsul este negativ.

Mai mult

PROGRAMA CONCURSULUI NAŢIONAL

PROGRAMA CONCURSULUI NAŢIONAL ANUL ŞCOLAR 2011-2012 CLASA a IX-a În programa de concurs pentru clasa a IX-a sunt incluse conţinuturile programelor din clasele anterioare şi din etapele anterioare. 1. Mulţimi şi elemente de logică matematică.

Mai mult

BAC 2007 Pro Didactica Programa M1 2 Rezolvarea variantei 36 versiune finală Redactia Pro Didactica Suportul pe net:

BAC 2007 Pro Didactica Programa M1 2 Rezolvarea variantei 36 versiune finală Redactia Pro Didactica Suportul pe net: BAC 27 Pro Didactica Programa M1 2 Rezolvarea variantei 36 versiune finală Redactia Pro Didactica Suportul pe net: http://www./ CAPITOLUL 1 Varianta 36 1. Subiectul I. (a) Avem 2 ( ) 2+ ( ) 2= 7i = 2 7

Mai mult

C10 – Funcţii test 2D

C10 – Funcţii test 2D Anxa : Funcţii tst D Considam lctonul aflat înt-o goapă cuantică d potnţial în pnţa unui dono poitiv. Considăm că mişcaa lctonului st ciculaă în planul (x, y). Acasta ipotă pmit alga factoului hidognoid

Mai mult

Microsoft Word - Evaluare_initiala_Matematica_Cls07_Model_Test.doc

Microsoft Word - Evaluare_initiala_Matematica_Cls07_Model_Test.doc Precizări metodologice cu privire la testul de evaluare inińială la disciplina MATEMATICĂ, din anul şcolar 011-01 În anul şcolar 011-01, modelul propus pentru testare inińială la disciplina Matematică

Mai mult

Gheorghe IUREA Adrian ZANOSCHI algebră geometrie clasa a VII-a ediţia a V-a, revizuită mate 2000 standard EDITURA PARALELA 45 Matematică. Clasa a VII-

Gheorghe IUREA Adrian ZANOSCHI algebră geometrie clasa a VII-a ediţia a V-a, revizuită mate 2000 standard EDITURA PARALELA 45 Matematică. Clasa a VII- Gheorghe IUREA Adrian ZANOSCHI algebră geometrie clasa a VII-a ediţia a V-a, revizuită mate 2000 standard 3 Algebră Capitolul I. MULŢIMEA NUMERELOR RAŢIONALE Identificarea caracteristicilor numerelor raţionale

Mai mult

Performanta in matematica de gimnaziu si liceu-program de pregatire al elevilor olimpici MULTIMI. OPERATII CU MULTIMI Partea I+II Cls. a V-a

Performanta in matematica de gimnaziu si liceu-program de pregatire al elevilor olimpici MULTIMI. OPERATII CU MULTIMI Partea I+II Cls. a V-a Performanta in matematica de gimnaziu si liceu-program de pregatire al elevilor olimpici MULTIMI. OPERATII CU MULTIMI Partea I+II Cls. a V-a 6.02.2016 si 13.02.2016 Material intocmit de prof. BAJAN MARIANA

Mai mult

www. didactic.ro Aplicaţii ale trigonometriei în geometrie Trecem în revistă următoarele rezultate importante: 1) Teorema sinusurilor: Teorema cosinus

www. didactic.ro Aplicaţii ale trigonometriei în geometrie Trecem în revistă următoarele rezultate importante: 1) Teorema sinusurilor: Teorema cosinus Aplicaţii ale trigonometriei în geometrie Trecem în revistă următoarele rezultate importante: 1) Teorema sinusurilor: Teorema cosinusurilor: Fiind dat triunghiul ABC, vom folosi următoarele notaţii:,,

Mai mult

CERCURI REMARCABILE ASOCIATE UNUI TRIUNGHI CERCURI EXÎNSCRISE Natura vorbeşte în limbajul matematicii: literele acestei limbi sunt cercuri, tri

CERCURI REMARCABILE ASOCIATE UNUI TRIUNGHI CERCURI EXÎNSCRISE Natura vorbeşte în limbajul matematicii: literele acestei limbi sunt cercuri, tri CERCURI REMARCABILE ASOCIATE UNUI TRIUNGHI 19 3. CERCURI EXÎNSCRISE Natura vorbeşte în limbajul matematicii: literele acestei limbi sunt cercuri, triunghiuri şi alte guri geometrice. Galileo Galilei 3

Mai mult

Elemente de aritmetica

Elemente de aritmetica Elemente de aritmetică Anul II Februarie 2017 Divizibilitate în Z Definiţie Fie a, b Z. Spunem că a divide b (scriem a b) dacă există c Z astfel încât b = ac. In acest caz spunem că a este un divizor al

Mai mult

curs 9 v3 [Compatibility Mode]

curs 9 v3 [Compatibility Mode] Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 007 03 Aa prioritară nr. Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice

Mai mult

RecMat dvi

RecMat dvi Conice şi cubice în probleme elementare de loc geometric Ştefan DOMINTE 1 Abstract. In this Note, a number of simple problems are presented to support the idea that conic and cubic curves can frequently

Mai mult

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation Univrsitt Trnsilvni in Brşov Lbortorul Vr Artificilă Robustă şi Control Mto Numric Curs 0 Clcul mtricil și rori clcul numric Gigl Măcșnu Cuprins Clcul mtricl Surs rori Eror bsolută și ror rltivă Propgr

Mai mult

E_d_fizica_tehnologic_2019_bar_01_LRO

E_d_fizica_tehnologic_2019_bar_01_LRO Exenul de bacalaueat național 09 Poba E.d) Fizică BAREM DE EALUARE ŞI DE NOTARE aianta Se punctează oicae alte modalităţi de ezolvae coectă a ceinţelo. Nu se acodă facţiuni de punct. Se acodă 0 puncte

Mai mult

Concursul de Matematică Upper.School ediția 2019 Etapa III - Clasa a 7-a Lista de probleme PROBLEMA 1 / 4 punctaj: 7 Aflați numerele prime p, q, r car

Concursul de Matematică Upper.School ediția 2019 Etapa III - Clasa a 7-a Lista de probleme PROBLEMA 1 / 4 punctaj: 7 Aflați numerele prime p, q, r car Concursul de Matematică Upper.School ediția 2019 Etapa III - Clasa a 7-a Lista de probleme PROBLEMA 1 / 4 punctaj: 7 Aflați numerele prime p, q, r care satisfac simultan următoarele condiții: qr p 4 1

Mai mult

NR.FISA NUME I PRENUM E DETALII GRAD DISCIPL. EXAMEN niv profil spec dppd prof_mas ter spec_ma ster dppd master UNITATE A DE INVATAM ANT UNDE SUSTINE

NR.FISA NUME I PRENUM E DETALII GRAD DISCIPL. EXAMEN niv profil spec dppd prof_mas ter spec_ma ster dppd master UNITATE A DE INVATAM ANT UNDE SUSTINE NR.FIS NUME I PRENUM E TLII GRD DISCIPL. EXMEN niv profil spc dppd prof_mas tr spc_ma str dppd mastr UNITTE INVTM NT UN SUSTINE INSPECTI L CLS DT SI OR SUSTINE RII CLS TITLUL CTIEI 153 VRM C MRIN VNI Dfinitivat

Mai mult

SIMULARE EXAMEN DE BACALAUREAT LA MATEMATICA Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv

SIMULARE EXAMEN DE BACALAUREAT LA MATEMATICA Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv SIMULARE EXAMEN DE BACALAUREAT LA MATEMATICA 8.07.0 Toate subiectele (I, II, III) sut obligatorii. Se acordă 0 pucte di oficiu. Tipul efectiv de lucru este de ore. La toate subiectele se cer rezolvări

Mai mult

0 Probleme pentru pregătirea examenului final la Analiză Matematică 1. Să se calculeze următoarele integrale improprii: dx a) x 4 ; b) x 3 dx dx

0 Probleme pentru pregătirea examenului final la Analiză Matematică 1. Să se calculeze următoarele integrale improprii: dx a) x 4 ; b) x 3 dx dx Probleme pentru pregătirea examenului final la Analiză Matematică. ă se calculeze următoarele integrale improprii: dx a) + x ; b) x dx dx; c) + x x + x ) ; dx x d) x + x ) ; e) dx; f) x p e xq dx, p >,

Mai mult

Microsoft Word - L8

Microsoft Word - L8 Facultata d Ingnr Chmcă ş Protcţa Mdulu Dpartamntul d Polmr Natural ş Snttc Ştnţa ş Ingnra Polmrlor Ingnra utlajlor pntru sntza ş prlucrara polmrlor Laborator nr. 8 MODLARA MATMATICĂ ŞI SIMULARA PROCSULUI

Mai mult

I

I METODA VECTORIALĂ ÎN GEOMETRIE prof. Andrei - Octavian Dobre Această metodă poate fi descrisă după cum urmează: Fiind dată o problemă de geometrie, după explicitarea şi reprezentarea grafică a configuraţiei

Mai mult

GHEORGHE PROCOPIUC PROBLEME DE ANALIZĂ MATEMATICĂ ŞI ECUAŢII DIFERENŢIALE IAŞI, 2007

GHEORGHE PROCOPIUC PROBLEME DE ANALIZĂ MATEMATICĂ ŞI ECUAŢII DIFERENŢIALE IAŞI, 2007 GHEORGHE PROCOPIUC PROBLEME DE ANALIZĂ MATEMATICĂ ŞI ECUAŢII DIFERENŢIALE IAŞI, 7 Cuprins Elemente de teoria spaţiilor metrice 4 Spaţii metrice 4 Mulţimea numerelor reale 8 Şiruri şi serii 5 Şiruri de

Mai mult

Microsoft Word - Matematika_kozep_irasbeli_jav_utmut0513V28_roman.doc

Microsoft Word - Matematika_kozep_irasbeli_jav_utmut0513V28_roman.doc Matematika román nyelven középszint 0513 ÉRETTSÉGI VIZSGA 005. május 8. MATEMATIKA ROMÁN NYELVEN MATEMATICĂ KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA EXAMEN DE BACALAUREAT NIVEL MEDIU Az írásbeli vizsga időtartama:

Mai mult

E_d_fizica_teoretic_vocational_2019_bar_model_LRO_2

E_d_fizica_teoretic_vocational_2019_bar_model_LRO_2 Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MCANICĂ, B. LMNT D TRMODINAMICĂ, C. PRODUCRA ŞI UTILIZARA CURNTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ Se acordă

Mai mult

Microsoft Word - SUBIECTE FAZA LOCALA FEBRUARIE 2007

Microsoft Word - SUBIECTE  FAZA LOCALA FEBRUARIE 2007 CLASA a - V a 1 007 1. a) ArătaŃi că umărul A= 1+ + + +... + este divizibil cu 15. b) La u cocurs de matematică au participat elevi di clasele a V-a A, a V-a B şi a V-a C. 7 de elevi u sut di clasa a V-a

Mai mult

E_d_chimie_anorganica_2019_bar_model_LRO

E_d_chimie_anorganica_2019_bar_model_LRO Examenul de bacalaureat naţional 219 Proba E. d) Chimie anorganică Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. SUBIECTUL I Subiectul A. Citiţi următoarele

Mai mult

C:/Users/Lenovo/Dropbox/activitate matematica/cursuri/MS ETTI /msetti.dvi

C:/Users/Lenovo/Dropbox/activitate matematica/cursuri/MS ETTI /msetti.dvi Curs 1 Noţiuni de teoria câmpului 1.1 Vectori şi operaţii cu vectori 1.1.1 Scalari şi vectori Definiţie 1.1. Un număr real λ R se va numi scalar. O pereche de numere reale (a 1,a ) R se va numi vector

Mai mult

Clasele primare Probleme propuse 1 P.164. Scrie vecinii vecinului comun al numerelor 16 şi 18. (Clasa I ) Diana Tănăsoaie, elevă, Iaşi P.165. După ce

Clasele primare Probleme propuse 1 P.164. Scrie vecinii vecinului comun al numerelor 16 şi 18. (Clasa I ) Diana Tănăsoaie, elevă, Iaşi P.165. După ce Clasele primare Probleme propuse 1 P.164. Scrie vecinii vecinului comun al numerelor 16 şi 18. (Clasa I ) Diana Tănăsoaie, elevă, Iaşi P.165. După ce dau celor doi fraţi mai mari câte două banane, mănânc

Mai mult

Microsoft Word - D_ MT1_II_001.doc

Microsoft Word - D_ MT1_II_001.doc ,1 SUBIECTUL II (0p) Variana 1001 a b 1 Se consider maricea A = b a, cu a, b i b 0 a) S se arae c dac maricea X ( ) verific relaia AX = XA, aunci exis uv,, asfel încâ u v X = v u n n n n * n x ( ) ( )

Mai mult

MergedFile

MergedFile Olimpiada Naţională de Fizică Timișoara 6 Proba teoretică Barem Pagina din X Subiectul Parţial Punctaj. Barem subiectul A. a) phidrostatica gh N/ m p 4 N/ m r pa phidrostatica p 3 A. b) Ec Lgaz LG unde

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Controlr fuzzy 1 / 37 2 / 37 Procs Procs in bucla dschisa Intrara d comandă u c dtrmină valoara işirii y după o anumită lg (cuaţi), car st modlul matmatic al sistmului. Procsul trbui să furnizz o valoar

Mai mult

Pachete de lecţii disponibile pentru platforma AeL

Pachete de lecţii disponibile pentru platforma AeL Pachete de lecţii disponibile pentru platforma AeL -disciplina Matematică- Nr. crt Nume pachet clasa Nr. momente Nr.Recomandat de ore 1 Corpuri geometrice V 6 1 2 Fracţii V 14 5 3 Măsurarea lungimilor.

Mai mult

recmat dvi

recmat dvi Concursul de matematică Florica T.Câmpan Etapa judeţeană, 5-6 mai 2005 Notă. Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru: cl. a IV-a 90 de minute, cl. V-VIII 2 ore. ClasaaIV-a 1. Să seafledouă numere

Mai mult

RecMat dvi

RecMat dvi Probleme propuse 1 P355. Găsiţi trei numere consecutive în şirul numerelor de la 1 la 30 care să aibă suma 30. (Clasa pregătitoare) Mariana Manoli, elevă, Iaşi P356. Colorează figura geometrică care nu

Mai mult

Matematica - Clasa teste pentru grupele de excelenta

Matematica - Clasa teste pentru grupele de excelenta 2. Dacă abc cd = 262, calculaţi ab (c + d). 3. Calculaţi suma numerelor abc, dacă a < b şi c = a + b + 2. 4. Calculaţi suma dintre cea mai mică sumă S = a + b + c + d şi cea mai mare sumă S, dacă a 1 =

Mai mult

{ 3x + 3, x < 1 Exemple. 1) Fie f : R R, f(x) = 2x + 4, x 1. Funcţia f este derivabilă pe R\{1} (compunere de funcţii elementare), deci rămâne să stud

{ 3x + 3, x < 1 Exemple. 1) Fie f : R R, f(x) = 2x + 4, x 1. Funcţia f este derivabilă pe R\{1} (compunere de funcţii elementare), deci rămâne să stud { 3 + 3, < Eemple. ) Fie f : R R, f() + 4,. Funcţia f este derivabilă pe R\{} (compunere de funcţii elementare), deci rămâne să studiem derivabilitatea în a. Atunci f s() 3+3 6,< 3, f d f() f() (),> funcţia

Mai mult

E_d_Informatica_sp_SN_2014_bar_10_LRO

E_d_Informatica_sp_SN_2014_bar_10_LRO Examenul de bacalaureat naţional 2014 Proba E. d) Informatică Varianta 10 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. În rezolvările cerute,

Mai mult

Microsoft Word - Analiza12BacRezolvate.doc

Microsoft Word - Analiza12BacRezolvate.doc ANALIZA MATEMATICA D : Fi I u itrvl şi f,f:i R FucŃi F s umşt primitivă lui f dcă: ) F st drivilă; ) F (f(, I Fi I u itrvl şi fucńi f:i R cr dmit primitiv Dcă F, F :I R sut primitiv l fucńii f, tuci F

Mai mult

COMENTARII FAZA JUDEŢEANĂ, 9 MARTIE 2013 Abstract. Personal comments on some of the problems presented at the District Round of the National Mathemati

COMENTARII FAZA JUDEŢEANĂ, 9 MARTIE 2013 Abstract. Personal comments on some of the problems presented at the District Round of the National Mathemati COMENTARII FAZA JUDEŢEANĂ, 9 MARTIE 2013 Abstract. Personal comments on some of the problems presented at the District Round of the National Mathematics Olympiad 2013. Data: 12 martie 2013. Autor: Dan

Mai mult

Soluţiile problemelor propuse în nr. 1/2014 Clasele primare P.283. Scrieţi + sau în fiecare pătrăţel din = astfel încât să obţineţi o

Soluţiile problemelor propuse în nr. 1/2014 Clasele primare P.283. Scrieţi + sau în fiecare pătrăţel din = astfel încât să obţineţi o Soluţiile problemelor propuse în nr. /204 Clasele primare P.283. Scrieţi + sau în fiecare pătrăţel din 2 3 4 = 7 2 4 astfel încât să obţineţi o egalitate. Câte soluţii există? Explicaţi! (Clasa I ) Codruţa

Mai mult

Dorel LUCHIAN Gabriel POPA Adrian ZANOSCHI Gheorghe IUREA algebră geometrie clasa a VIII-a ediţia a V-a, revizuită mate 2000 standard EDITURA PARALELA

Dorel LUCHIAN Gabriel POPA Adrian ZANOSCHI Gheorghe IUREA algebră geometrie clasa a VIII-a ediţia a V-a, revizuită mate 2000 standard EDITURA PARALELA Dorel LUCHIAN Gabriel POPA Adrian ZANOSCHI Gheorghe IUREA algebră geometrie clasa a VIII-a ediţia a V-a, revizuită mate 000 standard 3 10 PP Algebră Capitolul I. NUMERE REALE Competenţe specifice: Determinarea

Mai mult

1 Concursul de matematic¼a NICOLAE COCULESCU EDIŢIA a VIII-a SLATINA 29 noiembrie 2012 Clasa a III-a 1. Numere, numere. a) Cinci prieteni se î

1 Concursul de matematic¼a NICOLAE COCULESCU EDIŢIA a VIII-a SLATINA 29 noiembrie 2012 Clasa a III-a 1. Numere, numere. a) Cinci prieteni se î 1 Concursul de matematic¼a NICOLAE COCULESCU 2011-12 EDIŢIA a VIII-a SLATINA 29 noiembrie 2012 Clasa a III-a 1. Numere, numere. a) Cinci prieteni se întâlnesc. Ei se salut¼a, ecare dând mâna cu ecare,

Mai mult

ARTUR BĂLĂUCĂ ARITMETICĂ Teme pentru centre de excelență MODELE DE PROBLEME REZOLVATE DE PROBLEME SEMNIFICATIVE PENTRU OLIMPIADE, CONCURS

ARTUR BĂLĂUCĂ ARITMETICĂ Teme pentru centre de excelență MODELE DE PROBLEME REZOLVATE DE PROBLEME SEMNIFICATIVE PENTRU OLIMPIADE, CONCURS ARTUR BĂLĂUCĂ ARITMETICĂ Teme pentru centre de excelență + 0 MODELE DE PROBLEME REZOLVATE + 1130 DE PROBLEME SEMNIFICATIVE PENTRU OLIMPIADE, CONCURSURI ŞI CENTRE DE EXCELENŢĂ Clasa a V-a Ediţia a X-a EDITURA

Mai mult

MergedFile

MergedFile PROIECT DIDACTIC Clasa a VII-a Matematică Proiect didactic realizat de profesor Tatiana Predoană, Fundația Noi Orizonturi, în cadrul programului - pilot Digitaliada, revizuit de Monica Popovici, profesor

Mai mult

MergedFile

MergedFile Olimpiada de Fizică X Etapa pe judeţ 5 februarie Barem de ealuare şi de notare Se punctează oricare altă modalitate de rezolare corectă a problemei Problema I Geamandura Sarcina de lucru nr. Nr. item Punctaj.a.

Mai mult

1. a. Să se scrie un algoritm care să afişeze toate numerele de patru cifre care au cifra sutelor egală cu o valoare dată k, şi cifra zecilor cu 2 mai

1. a. Să se scrie un algoritm care să afişeze toate numerele de patru cifre care au cifra sutelor egală cu o valoare dată k, şi cifra zecilor cu 2 mai 1. a. Să se scrie un algoritm care să afişeze toate numerele de patru cifre care au cifra sutelor egală cu o valoare dată k, şi cifra zecilor cu 2 mai mare decât cifra sutelor. b. Se consideră algoritmul

Mai mult

Aero-BCD, , Prof. L. Costache & M. Olteanu Notițe de Adrian Manea Seminar 5 Șiruri și serii de funcții. Serii de puteri 1 Șiruri de funcții D

Aero-BCD, , Prof. L. Costache & M. Olteanu Notițe de Adrian Manea Seminar 5 Șiruri și serii de funcții. Serii de puteri 1 Șiruri de funcții D Seminar 5 Șiruri și serii de funcții. Serii de puteri Șiruri de funcții Definiţie.: Fie (f n ) n un șir de funcții, cu fiecare f n : [a, b] R și fie o funcție f : [a, b] R. PC Spunem că șirul (f n ) converge

Mai mult

MD.09. Teoria stabilităţii 1

MD.09. Teoria stabilităţii 1 MD.09. Teoria stabilităţii 1 Capitolul MD.09. Teoria stabilităţii Cuvinte cheie Soluţie stabilă spre +, instabilă si asimptotic stabilă, punct de echilibru, soluţie staţionară, stabilitatea soluţiei banale,

Mai mult

Algebra si Geometri pentru Computer Science

Algebra si Geometri pentru Computer Science Natura este scrisă în limbaj matematic. Galileo Galilei 5 Aplicatii liniare Grafica vectoriala In grafica pe calculator, grafica vectoriala este un procedeu prin care imaginile sunt construite cu ajutorul

Mai mult

Examenul de bacalaureat 2012

Examenul de bacalaureat 2012 2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 696/7.IX.2016 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE ORDIN privind

Mai mult

Cursul 7 Formula integrală a lui Cauchy Am demonstrat în cursul precedent că, dacă D C un domeniu simplu conex şi f : D C o funcţie olomorfă cu f cont

Cursul 7 Formula integrală a lui Cauchy Am demonstrat în cursul precedent că, dacă D C un domeniu simplu conex şi f : D C o funcţie olomorfă cu f cont Cursul 7 Formula integrală a lui Cauchy Am demonstrat în cursul precedent că, dacă D C un domeniu simplu conex şi f : D C o funcţie olomorfă cu f continuă pe D, atunci, pe orice curbă rectificabilă şi

Mai mult

Pagina 1 din 6 Ministerul Educaţiei Naționale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare Etapa județeană, a sectoarelor municipiului București, a Olimp

Pagina 1 din 6 Ministerul Educaţiei Naționale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare Etapa județeană, a sectoarelor municipiului București, a Olimp agina in 6 ubiectul I 5 puncte BARE DE CORECTARE eniori 4 5 6 7 8 9 A B A B a c c c b c a c b,5p,5p,5p p,5p,5p,5p,5p p,5p,5p,5p. I,4 I,4 I,4( ) I I I Δ I 99I. T a ( + ) T a ( + ) + a T + 75 764,9 4. a

Mai mult

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VÂLCEA COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ MATEI BASARAB RÂMNICU VÂLCEASTR. HENRI COANDĂ NR.2 TELEFON/FAX:

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VÂLCEA COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ MATEI BASARAB RÂMNICU VÂLCEASTR. HENRI COANDĂ NR.2 TELEFON/FAX: INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VÂLCEA COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ MATEI BASARAB RÂMNICU VÂLCEASTR. HENRI COANDĂ NR.2 TELEFON/FAX: 0350401742 0350401742 WEB: www.cnimateibasarab.ro E-MAIL: liceulmateibasarab@yahoo.com

Mai mult

Microsoft Word - LogaritmiBac2009.doc

Microsoft Word - LogaritmiBac2009.doc Logaritmi. EcuaŃii logaritmice Logaritmi DefiniŃie. Fie a R * +, a şi b R * + douã numere reale. Se numeşte logaritm al numãrului real strict pozitiv b exponentul la care trebuie ridicat numãrul a, numit

Mai mult

Proiectul Calitate și performanță în administrația publică locală a municiului Urziceni PLAN DE ACȚIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE CAF UAT Municipiul U

Proiectul Calitate și performanță în administrația publică locală a municiului Urziceni PLAN DE ACȚIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE CAF UAT Municipiul U Proictul Calitat și prformanță în administrația publică ă a municiului Urzicni PLAN DE ACȚIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE CAF 2019-2021 UAT Municipiul URZICENI Obictiv gnral - crștra nivlului îmbunătățir a srviciilor

Mai mult

matematica

matematica MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII PROGRAMĂ ŞCOLARĂ M A T E M A T I C Ă CLASA A IX-A CICLUL INFERIOR AL LICEULUI Aprobată prin ordin al ministrului nr. / Bucureşti, 2009 NOTĂ DE PREZENTARE În

Mai mult

clasa I Se recomandă citirea enunţurilor de către învăţător. 1. Continuă numărarea şi află câţi morcovi a mâncat iepuraşul. 6, 7, 8, 9,. A) 3 B) 10 C)

clasa I Se recomandă citirea enunţurilor de către învăţător. 1. Continuă numărarea şi află câţi morcovi a mâncat iepuraşul. 6, 7, 8, 9,. A) 3 B) 10 C) clasa I Se recomandă citirea enunţurilor de către învăţător.. Continuă numărarea şi află câţi morcovi a mâncat iepuraşul. 6, 7, 8, 9,. A) B) 0 C) D) 9 E). Vecinul mai mic al numărului 70 este: A) 60 B)

Mai mult

Examenul de bacalaureat 2012

Examenul de bacalaureat 2012 2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 696/7.IX.2016 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE ORDIN privind

Mai mult

Teoria Grafurilor recapitulare 11 ianuarie 2019 Curs 7 1. Fie graful neorientat G : f c a d b g e (a) Indicaţi reprezentările grafului G cu (1) listă

Teoria Grafurilor recapitulare 11 ianuarie 2019 Curs 7 1. Fie graful neorientat G : f c a d b g e (a) Indicaţi reprezentările grafului G cu (1) listă Tori Grfurilor rpitulr inuri 0 Curs. Fi grful norintt G : f g () Iniţi rprzntăril grfului G u () listă nouri şi listă muhii, şi () list inţă. () Să s ini punţil şi nouril tăir l lui G. () C orin şi mărin

Mai mult

ou_14_10_03_n_96

ou_14_10_03_n_96 Guvrnul Românii Imprimar Ordonanţă d urgnţă nr. 96 din 14/10/2003 Publicat in Monitorul Oficial, Parta I nr. 750 din 27/10/2003 Intrar in vigoar: 01/02/2004 privind protcţia matrnităţii la locuril d muncă

Mai mult

Autoevaluare curs MN.doc

Autoevaluare curs MN.doc Anul II, IEI IFR Semestrul I Metode numerice Chestionar de autoevaluare C1 1 Să se scrie o procedură care să calculeze produsul scalar a doi vectori 2 Să se scrie o procedură de înmulţire a matricelor

Mai mult

Microsoft Word - probleme_analiza_numerica_ses_ian09.rtf

Microsoft Word - probleme_analiza_numerica_ses_ian09.rtf Universitatea Spiru Haret Facultatea de Matematica-Informatica Disciplina obligatorie; Anul 3, Sem. 1,Matematica si Informatica CONTINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI Metode numerice de rezolvare a sistemelor

Mai mult

Microsoft Word - Programa_Evaluare_Nationala_2011_Matematica.doc

Microsoft Word - Programa_Evaluare_Nationala_2011_Matematica.doc C E N T R U L NAłIONAL DE EVALUARE ŞI E X A M I N A R E PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA MATEMATICĂ EVALUAREA NAłIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII A Pagina 1 din 5 PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA MATEMATICĂ I. STATUTUL

Mai mult

c o l e c i a EDITURA PARALELA 45

c o l e c i a EDITURA PARALELA 45 c o l e c i a Autorii aduc mulumiri speciale Societii de tiine Matematice din România pentru sprijinul acordat. Redactare: Ramona Rossall Tehnoredactare: Iuliana Ene Pregtire de tipar: Marius Badea Design

Mai mult

T1_BAC

T1_BAC Etapa județeană/sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare - 2019 Probă scrisă Chimie Clasa a XI-a BAREM DE EVALUARE ŞI DE NTARE Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare

Mai mult

Probleme proiect TP BITPERM Implementați un algoritm care citește de la intrarea standard două numere naturale și scrie la ieșirea standard da

Probleme proiect TP BITPERM Implementați un algoritm care citește de la intrarea standard două numere naturale și scrie la ieșirea standard da Probleme proiect TP 2016 1. BITPERM Implementați un algoritm care citește de la intrarea standard două numere naturale și scrie la ieșirea standard dacă reprezentarea binară a unuia dintre numere poate

Mai mult

MergedFile

MergedFile PROIECT DIDACTIC Clasa a VII-a Matematică Proiect didactic realizat în cadrul programului - pilot Digitaliada, revizuit de Simona Roșu, profesor Digitaliada Textul și ilustrațiile din acest document începând

Mai mult