DECIZIA nr. 59/ de închidere a investigaţiei declanşate prin Ordinul nr. 552/ al Preşedintelui Consiliului Concurenţei, având ca o

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "DECIZIA nr. 59/ de închidere a investigaţiei declanşate prin Ordinul nr. 552/ al Preşedintelui Consiliului Concurenţei, având ca o"

Transcriere

1 DECIZIA nr. 59/ de închidere a investigaţiei declanşate prin Ordinul nr. 552/ al Preşedintelui Consiliului Concurenţei, având ca obiect posibila încălcare a prevederilor art. [8] 1 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, prin modificările introduse prin pct. 14 din Ordinul nr. 37 din 4 octombrie 2012 referitor la art. 16 din Regulamentul din 20 octombrie 2011 de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, privind punerea în aplicare a Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI În baza: 1. Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240/ , cu modificările şi completările ulterioare (denumită, în continuare, Legea concurenţei); 2. Decretului nr. 700/ , pentru numirea preşedintelui Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284/ ; 3. Decretului nr. 701/ , pentru numirea unui vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284/ ; 4. Decretului nr. 974/ pentru numirea unui membru al Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901/ ; 5. Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113/ , cu modificările ulterioare; 6. Regulamentului privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încălcarea prevederilor art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi a prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687/ , cu modificările şi completările ulterioare; 7. Instrucţiunilor privind definirea pieţei relevante, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553/ ; 1 Art. 9 a devenit art. 8 odată cu republicarea Legii Concurenţei din data de 3 aprilie 2014.

2 8. Regulamentului din 7 octombrie 2011 privind desfăşurarea audierilor în cadrul Consiliului Concurenţei şi adoptarea deciziilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792/ ; 9. Şedinţelor de ascultare organizate în datele de şi , la care au participat reprezentanţii SC Elsid SA şi SC Neptun SA, în urma cărora Preşedintele Consiliului Concurenţei a dispus declanşarea investigaţiei. 10. Raportului de investigaţie prezentat de către raportor în cadrul şedinţei de audieri din data de , la care au participat reprezentanţii SC Elsid SA, precum şi a celorlalte acte şi documente din dosarul cauzei; 11. Deliberărilor din cadrul Plenului Consiliului Concurenţei, din data de , la care a fost întrunită condiţia de cvorum pentru ca Plenul să poată decide în mod valabil. Având în vedere următoarele aspecte: I. Procedura declanşării investigaţiei 1. Prin plângerile înregistrate la Consiliul Concurenţei cu nr. RS 8/ şi nr. RS 9/ , întreprinderile SC Elsid SA şi SC Neptun SA au semnalat o posibilă încălcare a prevederilor art. [8] din Legea concurenţei de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (denumită, în continuare, ANRE) prin modificările introduse prin pct. 14 din Ordinul nr. 37 din pentru modificarea şi completarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi 4 (denumit, în continuare, Ordinul nr. 37/2012) referitor la art. 16 din Regulamentul din de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi 5 (denumit, în continuare, Regulament de Acreditare), privind punerea în aplicare a Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 6 (denumită, în continuare, Legea nr. 220/2008). 2. Plângerile ce au stat la baza declanşării investigaţiei au vizat modificările introduse prin pct. 14 din Ordinul nr. 37/2012, petenţii semnalând faptul că ANRE consacră un regim discriminatoriu cu privire la acordarea CV în aplicarea sistemului de promovare instituit de Legea nr. 220/2008, realizând o distincţie nejustificată între centralele de producere a E-SRE care au fost puse în funcţiune înainte de intrarea în vigoare a Legii 220/2008, respectiv înainte de [6 noiembrie 2008] ( centrale iniţiale ), şi centralele de producere a E-SRE puse în funcţiune în perioada cuprinsă între intrarea în vigoare a Legii 220/2008 şi data de 1 noiembrie 2011( centrale ulterioare ) Petenţii au semnalat că Această discriminare rezidă în faptul că art. 16 alin. (4) din Regulamentul de acreditare, astfel cum a fost modificat de ANRE prin Ordinul 2 Proces verbal ON 47/ Proces verbal ON 53/ Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710/ Aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2011 şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770/ Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577/ CV = certificate verzi, astfel cum sunt definite în Legea nr. 220/2008. E-SRE =energie din surse regenerabile de energie. 2

3 37/2012, reglementează numai pentru centralele ulterioare dreptul acestora de a beneficia de o regularizare a numărului de CV aferente perioadei 6 noiembrie noiembrie 2011, perioadă în care, deşi intrată în vigoare, Legea 220/2008 nu a fost aplicată, fiind necesară obţinerea aprobării prealabile a Comisiei Europene cu privire la schema de sprijin instituită prin această lege. 4. Având în vedere similaritatea aspectelor semnalate de cele două întreprinderi şi faptul că SC Elsid SA şi SC Neptun SA fac parte din acelaşi grup, Consiliul Concurenţei a tratat cele două plângeri, din punct de vedere procedural, împreună În urma analizei aspectelor semnalate, precum şi a şedinţelor de ascultare organizate în datele de şi , la data de , Preşedintele Consiliului Concurenţei a dispus, prin Ordinul nr. 552, declanşarea unei investigaţii având ca obiect posibila încălcare a prevederilor art. [8] din Legea concurenţei de către ANRE, prin modificările introduse prin pct. 14 din Ordinul nr. 37/2012 referitor la art. 16 din Regulamentul de Acreditare. II. Părţile implicate Petenţii 6. SC Elsid SA 9 este o persoană juridică română care desfăşoară, în principal, activităţi de producere de grafit, carbură de siliciu şi produse pe bază de carbon. De asemenea, SC Elsid SA desfăşoară şi activităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile, atât pentru a acoperi necesarul de consum propriu de energie electrică, cât şi pentru a comercializa energia electrică pe piaţă. 7. SC Neptun SA 10 este o persoană juridică română care desfăşoară activităţi de proiectare şi producere de transmisii mecanice. Totodată, SC Neptun SA produce o gamă variată de echipamente industriale. De asemenea, SC Neptun SA desfăşoară şi activităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile, atât pentru a acoperi necesarul de consum propriu de energie electrică, cât şi pentru a comercializa energia electrică pe piaţă. 8. SC Elsid SA şi SC Neptun SA fac parte din acelaşi grup, fiind controlate de SC Metaleuroest SRL 11. Partea împotriva căreia au fost formulate plângerile 9. Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei 12 este o autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar, finanţată integral din venituri proprii, independentă decizional, organizatoric şi funcţional, având ca obiect de activitate elaborarea, aprobarea şi monitorizarea aplicării ansamblului de reglementări obligatorii la nivel naţional necesar funcţionării sectorului şi pieţei energiei electrice, termice şi a gazelor naturale în condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor În acest sens, ambele întreprinderi şi-au dat acordul prin adresele înregistrate la Consiliul Concurenţei cu nr. RG 7951/ şi RG 8076/ Cu sediul social în str. Unirii nr. 5, Titu, jud. Dâmboviţa; J15/373/1991; CUI: Cu sediul social în str. Bobâlna nr , municipiul Câmpina, judeţul Prahova, J29/2/1991; CUI: Cu sediul social în str. Fabricii, nr , municipiul Câmpina, Judeţul Prahova, J29/101/1997; CUI: Cu sediul în str. Constantin Nacu nr. 3, Bucureşti, Sector 2, Cod postal , România. 13 Conform prevederilor art. 1 din OUG nr. 33/2007, privind organizarea şi funcţionarea ANRE, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 160/

4 III. Analiza aspectelor semnalate Cadrul legal, până la momentul declanşării investigaţiei 10. Sistemul de sprijin prevăzut de Legea nr. 220/2008 presupunea, la momentul adoptării acesteia de Parlamentul României, stimularea investiţiilor în energia regenerabilă, prin acordarea unui număr de certificate verzi pentru fiecare MWh produs, pe o perioadă determinată de timp. În cazul energiei electrice produse în grupuri/centrale electrice noi, perioada de aplicare a schemei de sprijin era stabilită la 15 ani. 11. Având în vedere că între momentul adoptării Legii nr. 220/2008 (6 noiembrie 2008) şi momentul autorizării de către Comisia Europeană a schemei de sprijin instituite de această lege 14 (1 noiembrie 2011), au trecut 3 ani, în acest interval de timp a fost prelungită 15 aplicarea sistemului stabilit prin Hotărârea nr din 4 noiembrie 2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie În anul 2011 a fost adoptată Ordonanţa de Urgenţă nr. 88 din 12 octombrie 2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 17 (denumită, în continuare, OUG nr. 88/2011) care prevedea, în cazul producătorilor de energie din surse regenerabile care au beneficiat de certificate verzi anterior aplicării sistemului de promovare prevăzut de Legea 220/2008, reducerea duratelor de aplicare a schemei corespunzător cu perioadele pentru care aceştia au beneficiat deja de certificate verzi. 13. Prin urmare, în anul 2011, ANRE a emis decizii de acreditare producătorilor de energie din surse regenerabile care au beneficiat de certificate verzi anterior aplicării sistemului de promovare prevăzut de Legea 220/2008, reducând, conform prevederilor OUG nr. 88/2011, duratele de aplicare a schemei corespunzător cu perioadele pentru care aceştia au beneficiat deja de certificate verzi. 14. În anul 2012, Legea nr. 134 din 18 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 18 (denumită, în continuare, Legea nr. 134/2012), a adus modificări Legii nr. 220/2008, împărţind centralele noi care au beneficiat de certificate verzi anterior aplicării sistemului de promovare prevăzut de Legea nr. 220/2008, în două categorii, în funcţie de data punerii în funcţiune: - centrale puse în funcţiune în perioada 1 ianuarie noiembrie (denumite, în continuare, centrale iniţiale). - centrale puse în funcţiune în perioada 6 noiembrie noiembrie (denumite, în continuare, centrale ulterioare). 14 Decizia C (2011) 4938 privind ajutorul de stat SA (2011/N) pentru România - certificate verzi pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie. 15 Prin art. 6 din HG nr din 25 noiembrie 2009 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843/ Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1056/ Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736/ Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505/ Conform art. 3 alin. 8 lit. a) din Legea 220/2008, astfel cum fusese modificată de Legea nr. 134/ Conform art. 3 alin. 8 lit. b) din Legea 220/2008, astfel cum fusese modificată de Legea nr. 134/

5 15. Pentru cele două categorii de centrale, Legea nr. 134/2012 a stabilit regimuri diferenţiate prin algoritmi diferiţi de reducere a perioadelor de aplicare. Astfel, în cazul centralelor iniţiale, a fost menţinută prevederea privind reducerea duratelor de aplicare a schemei de sprijin, corespunzător perioadelor pentru care aceştia au beneficiat deja de certificate verzi (aşa cum fusese deja realizată prin deciziile de acreditare emise de ANRE în anul 2011), în timp ce, în cazul centralelor ulterioare a fost prevăzută reducerea duratelor de aplicare a schemei de sprijin corespunzător numărului de certificate verzi deja primite şi modificarea deciziilor de acreditare emise în anul 2011, în vederea recalculării perioadelor de aplicare a sistemului de promovare instituit de Legea nr. 220/2008, potrivit art. 3 alin. 8 lit. b). 16. În vederea aplicării prevederilor Legii nr. 134/2012, ANRE a modificat art. 16 din Regulamentul de Acreditare, prin pct. 14 din Ordinul nr. 37/2012, prevăzând modificarea deciziilor de acreditare pentru centralele ulterioare şi stabilind un mecanism de ajustare a perioadelor de aplicare pentru acestea. Evoluţia cadrului legal, ulterior declanşării investigaţiei 17. În anul 2014, Legea nr. 23 din 14 martie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 21 (denumită, în continuare, Legea nr. 23/2014) a adus modificări Legii nr. 220/2008. Astfel, articolul 3 alin. (8) litera b) din Legea nr. 220/2008, prin care se stabilea un regim diferenţiat de ajustare a perioadelor de aplicare pentru centralele ulterioare, a fost abrogată. 18. În consecinţă, Ordinul ANRE nr. 37 din 4 octombrie 2012 a fost abrogat de art. 5 din Ordinul nr. 48 din 26 iunie 2014 privind aprobarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi 22 (denumit, în continuare, Ordinul nr. 48/2014). 19. Având în vedere că prevederile pct. 14 din Ordinul nr. 37/2012, ce au făcut obiectul plângerilor depuse de petenţi, au fost abrogate prin legislaţia emisă în anul 2014, se constată că investigaţia deschisă prin ordinul nr. 552/ al Preşedintelui Consiliului Concurenţei a rămas fără obiect. Efectele produse de art. 16 din Regulamentul de Acreditare, astfel cum acesta a fost modificat prin pct. 14 din Ordinul nr. 37/ Ca urmare a modificărilor aduse de Legea nr. 23/2014 şi a abrogării Ordinului nr. 37/2012 prin care fusese modificat art. 16 din Regulamentul de acreditare: - ANRE a modificat Regulamentul de Acreditare prin Ordinul nr. 48/2014, eliminând art. 16 alin. (3) şi (4), precizând că se revine la formularea iniţială din Regulamentul de acreditare [...], în forma aprobată prin Ordinul ANRE nr. 41/2011, în baza căruia s-a stabilit data de expirare a perioadei de aplicare a sistemului de promovare prin certificate verzi pentru toate centralele electrice care au beneficiat de certificate verzi anterior datei de 1 noiembrie Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184/ Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477/ Precizare făcută de ANRE, în cadrul adresei înregistrate la Consiliul Concurenţei cu nr. RG 6627/

6 - potrivit precizărilor ANRE 24, în cadrul şedinţei Comitetului de Reglementare al ANRE din data de au fost aprobate deciziile prin care sunt eliminate modificările aduse deciziilor de acreditare pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi în aplicarea prevederilor art. 3 alin. 8 lit. b) din Legea nr. 220/2008, aşa cum a fost acesta introdus prin Legea nr. 134/2012. Prin această măsură s-a consacrat un regim unitar de ajustare a perioadelor de aplicare a sistemului de promovare prin certificate verzi atât pentru centralele iniţiale cât şi pentru cele ulterioare, revenindu-se la duratele de aplicare stabilite prin deciziile emise în anul Art. 16 din Regulamentul de Acreditare, astfel cum fusese modificat prin pct. 14 din Ordinul nr. 37/2012, ar fi urmat să producă efecte pentru centralele ulterioare la finalul duratei de aplicare. În condiţiile în care primele centrale ulterioare au fost puse în funcţiune începând cu data de 6 noiembrie 2008, efectul acestor prevederi s-ar fi produs începând cu anul Având în vedere cele precizate mai sus, se constată că modificările aduse de pct. 14 din Ordinul nr. 37/2012 articolului 16 din Regulamentul de Acreditare, modificări ce au făcut obiectul celor două plângeri, nu au produs efecte, cu privire la aplicarea unui tratament diferenţiat celor două categorii de centrale. IV. Concluzii 23. Prin plângerile depuse de către SC Elsid SA şi SC Neptun SA au fost semnalate aspecte cu privire la posibila încălcare a art. [8] din Legea concurenţei de către ANRE prin modificările introduse prin pct. 14 din Ordinul nr. 37/2012 referitor la art. 16 din Regulamentul de Acreditare. 24. Prin Ordinul nr. 552/ al Preşedintelui Consiliului Concurenţei, s-a dispus declanşarea unei investigaţii având ca obiect posibila încălcare a prevederilor art. [8] din Legea concurenţei de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, prin modificările introduse prin pct. 14 din Ordinul nr. 37/2012 referitor la art. 16 din Regulamentul de Acreditare. 25. La momentul declanşării investigaţiei, pentru centralele iniţiale, cadrul legal nu prevedea nicio modificare a duratelor de aplicare stabilite prin deciziile de acreditare emise în anul 2011, în timp ce pentru centralele ulterioare, cadrul legal prevedea o modificare a deciziilor de acreditare emise în anul 2011, printr-o ajustare a duratelor de aplicare deja reduse, ANRE stabilind, în acest sens, un mecanism de ajustare. Diferenţierea între centralele iniţiale şi cele ulterioare era, prin urmare, stabilită prin cadrul legal, iar ANRE a transpus aceste prevederi prin modificările introduse prin pct. 14 din Ordinul nr. 37/2012 referitor la art. 16 din Regulamentul de Acreditare. 26. În anul 2014, Legea nr. 23/2014 a adus modificări Legii nr. 220/2008. Astfel, articolul 3 alin. (8) litera b) din Legea nr. 220/2008, prin care se stabilea un regim diferenţiat de ajustare a perioadelor de aplicare pentru centralele ulterioare, a fost abrogată. 27. Ca urmare a modificărilor aduse de Legea nr. 23/2014: - ANRE a modificat Regulamentul de Acreditare prin Ordinul nr. 48/2014, eliminând art. 16 alin. (3) şi (4), - ANRE a abrogat, la data de 1 iulie 2014, Ordinul nr. 37/2012, 24 Adresa ANRE, înregistrată la Consiliul Concurenţei cu nr. RG 6991/

7 - ANRE a precizat că în cadrul şedinţei Comitetului de Reglementare al ANRE din data de au fost aprobate deciziile prin care sunt eliminate modificările aduse deciziilor de acreditare pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi în aplicarea prevederilor art. 3 alin. 8 lit. b) din Legea nr. 220/2008, aşa cum a fost acesta introdus prin Legea nr. 134/2012. În urma acestor modificări, ANRE a precizat că se revine la formularea iniţială din Regulamentul de acreditare [...], în forma aprobată prin Ordinul ANRE nr. 41/2011, în baza căruia s-a stabilit data de expirare a perioadei de aplicare a sistemului de promovare prin certificate verzi pentru toate centralele electrice care au beneficiat de certificate verzi anterior datei de 1 noiembrie Având în vedere că art. 16 din Regulamentul de Acreditare, astfel cum fusese modificat prin pct. 14 din Ordinul nr. 37/2012, ar fi urmat să producă efecte pentru centralele ulterioare la finalul duratei de aplicare a schemei de sprijin, iar primele centrale ulterioare au fost puse în funcţiune începând cu data de 6 noiembrie 2008, efectul acestor prevederi s-ar fi produs începând cu anul Astfel, având în vedere concluziile enunţate mai sus, care relevă faptul că prevederile pct. 14 din Ordinul nr. 37/2012, ce face obiectul plângerilor depuse de petenţi, au fost abrogate prin legislaţia emisă în anul 2014, se constată că investigaţia deschisă prin ordinul nr. 552/ al Preşedintelui Consiliului Concurenţei a rămas fără obiect şi, pe perioada în care aceste prevederi au fost în vigoare, nu au produs efecte. În temeiul prevederilor art. 19 alin. (1) si (4) şi ale art. 41 alin. (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, DECIDE Art. 1. Închiderea investigaţiei declanşate prin Ordinul nr. 552/ al Preşedintelui Consiliului Concurenţei, în temeiul art. 41 alin. (2) din Legea concurenţei, întrucât aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind încălcarea prevederilor art. [8] din Legea concurenţei de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care să justifice impunerea de măsuri sau sancţiuni de către Consiliul Concurenţei. Art. 2 Având în vedere aspectele semnalate prin plângerile ce au stat la baza investigaţiei declanşate prin Ordinul nr. 552/ al Preşedintelui Consiliului Concurenţei, se recomandă Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei ca, transpunerea prevederilor Legii nr. 220/2008 în legislaţia secundară, să fie realizată astfel încât să nu conducă la restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei prin stabilirea de condiţii discriminatorii pentru activitatea întreprinderilor. În acelaşi timp, se recomandă transparenţă în aplicarea şi comunicarea deciziilor pe care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei le adoptă pentru operatorii din piaţa de energie electrică şi cea de certificate verzi precum şi în explicarea mecanismelor ce stau la baza acestor decizii. Art. 3 Prezenta decizie poate fi atacată, conform art. 49 alin. (1) din Legea concurenţei, la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare. Art. 4 În conformitate cu art. 60 alin. (1) din Legea concurenţei, prezenta Decizie va fi publicată pe pagina de internet a Consiliului Concurenţei. 7

8 Art. 5 Secretariatul General din cadrul Consiliului Concurenţei va transmite această Decizie către: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei Adresă sediu: Str. Constantin Nacu nr. 3, Bucureşti, Sector 2, Cod poştal SC Elsid SA Adresă sediu social: Str. Unirii nr. 5, Titu, jud. Dâmboviţa, CUI: SC Neptun SA Adresă sediu social: Str. Bobâlna nr , municipiul Câmpina, judeţul Prahova, CUI: Bogdan M. CHIRIŢOIU Preşedinte 8

DECIZIA nr. 68 din COMISIA CONSILIULUI CONCURENŢEI, În baza: 1. Decretului nr. 701/ pentru numirea vicepreşedintelui Consiliului

DECIZIA nr. 68 din COMISIA CONSILIULUI CONCURENŢEI, În baza: 1. Decretului nr. 701/ pentru numirea vicepreşedintelui Consiliului DECIZIA nr. 68 din 05.11.2012 COMISIA CONSILIULUI CONCURENŢEI, În baza: 1. Decretului nr. 701/27.04.2009 pentru numirea vicepreşedintelui Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României,

Mai mult

DECIZIA nr. 40 din COMISIA CONSILIULUI CONCURENŢEI, În baza: 1. Decretului nr. 1089/ pentru numirea unui vicepreşedinte al Consil

DECIZIA nr. 40 din COMISIA CONSILIULUI CONCURENŢEI, În baza: 1. Decretului nr. 1089/ pentru numirea unui vicepreşedinte al Consil DECIZIA nr. 40 din 16.09.2011 COMISIA CONSILIULUI CONCURENŢEI, În baza: 1. Decretului nr. 1089/08.09.2006 pentru numirea unui vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al

Mai mult

ORDIN Nr din data de privind punerea în aplicarea a Instrucţiunilor pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind individ

ORDIN Nr din data de privind punerea în aplicarea a Instrucţiunilor pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind individ ORDIN Nr. 1208 din data de 03-10-2018 privind punerea în aplicarea a Instrucţiunilor pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute

Mai mult

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI Direcția generală Eficiență Energetică, Surse Regenerabile, Cogenerare și Energie Termică S

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI Direcția generală Eficiență Energetică, Surse Regenerabile, Cogenerare și Energie Termică S AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI Direcția generală Eficiență Energetică, Surse Regenerabile, Cogenerare și Energie Termică Str. Constantin Nacu, nr. 3, Sector 2, Bucureşti, Cod

Mai mult

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. Monitorul Oficial 1.215/2009 privind stabilirea c

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. Monitorul Oficial 1.215/2009 privind stabilirea c 2018-846 Hotărâre 10-31 Guvernul României pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. Monitorul Oficial 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor al României nr necesare

Mai mult

CAMERA DEPUTAŢILOR L E G E pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentr

CAMERA DEPUTAŢILOR L E G E pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentr CAMERA DEPUTAŢILOR L E G E pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei

Mai mult

L 544/2001

L 544/2001 PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR LEGE privind liberul acces la informaţiile de interes public SENATUL Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - Accesul

Mai mult

INSTRUCŢIUNI privind condiţiile şi criteriile de aplicare a politicii de clemenţă În temeiul art. 27 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, repu

INSTRUCŢIUNI privind condiţiile şi criteriile de aplicare a politicii de clemenţă În temeiul art. 27 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, repu INSTRUCŢIUNI privind condiţiile şi criteriile de aplicare a politicii de clemenţă În temeiul art. 27 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Mai mult

Microsoft Word - Decizia Plenului Consiliului Concuren?ei Nr. ASR-41 din docx

Microsoft Word - Decizia Plenului Consiliului Concuren?ei Nr. ASR-41 din docx CONSILIUL CONCURENŢEI СОВЕТ ПО КОНКУРЕНЦИИ PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI Nr. ASR - 41 din 06.06.2019 DECIZIE mun. Chişinău Plenul Consiliului Concurenţei, acționând în temeiul art. 41 din Legea Concurenţei

Mai mult

DECIZIA nr. 7 din privind concentrarea economică realizată prin dobândirea controlului unic asupra SC PC Garage SRL de către SC Fit Distrib

DECIZIA nr. 7 din privind concentrarea economică realizată prin dobândirea controlului unic asupra SC PC Garage SRL de către SC Fit Distrib DECIZIA nr. 7 din 24.02.2010 privind concentrarea economică realizată prin dobândirea controlului unic asupra SC PC Garage SRL de către SC Fit Distribution SRL CONSILIUL CONCURENŢEI În baza: 1. Legii concurenţei

Mai mult

DECIZIA nr. 21 din privind concentrarea economică ce se realizează ca urmare a modificării calităţii controlului, prin trecerea de la contr

DECIZIA nr. 21 din privind concentrarea economică ce se realizează ca urmare a modificării calităţii controlului, prin trecerea de la contr DECIZIA nr. 21 din 10.04.2019 privind concentrarea economică ce se realizează ca urmare a modificării calităţii controlului, prin trecerea de la control unic la control în comun, care urmează să fie deţinut

Mai mult

LEGE nr

LEGE nr LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) privind liberul acces la informaţiile de interes public EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 23 octombrie 2001 Data intrarii

Mai mult

NOTA DE FUNDAMENTARE

NOTA DE FUNDAMENTARE Hotărâre 27 2017-01- 12 Guvernul României privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei Monitorul Oficial al României nr 54 din 2017-01-18 NOTĂ DE FUNDAMENTARE la Hotărârea Guvernului nr.

Mai mult

LEGE Nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter P

LEGE Nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter P LEGE Nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Text în vigoare începând cu data de 7 octombrie

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Hotărâre 971 2016-12-15 Guvernul României pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de

Mai mult

DECIZIA nr. 50 din privind operaţiunea de concentrare economică ce se va realiza prin dobândirea de către LUKOIL Europe Holdings B.V. a con

DECIZIA nr. 50 din privind operaţiunea de concentrare economică ce se va realiza prin dobândirea de către LUKOIL Europe Holdings B.V. a con DECIZIA nr. 50 din 20.10.2015 privind operaţiunea de concentrare economică ce se va realiza prin dobândirea de către LUKOIL Europe Holdings B.V. a controlului unic direct asupra societății Land Power SA

Mai mult

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale Parlamentul Rom

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale Parlamentul Rom Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale Parlamentul României adoptă prezenta lege. I. Legea nr. 16 din 17

Mai mult

DECIZIA nr. 65 din 16 decembrie 2009 referitoare la operaţiunea de concentrare economică realizată de către SGAM Eastern Europe Holding V Limited şi F

DECIZIA nr. 65 din 16 decembrie 2009 referitoare la operaţiunea de concentrare economică realizată de către SGAM Eastern Europe Holding V Limited şi F DECIZIA nr. 65 din 16 decembrie 2009 referitoare la operaţiunea de concentrare economică realizată de către SGAM Eastern Europe Holding V Limited şi Familia Marcu prin dobândirea controlului în comun asupra

Mai mult

CONSILIUL CONCURENŢEI СОВЕТ ПО КОНКУРЕНЦИИ PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI DECIZIE Nr. ASO-42 din mun. Chişinău Plenul Consiliului Concurenţ

CONSILIUL CONCURENŢEI СОВЕТ ПО КОНКУРЕНЦИИ PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI DECIZIE Nr. ASO-42 din mun. Chişinău Plenul Consiliului Concurenţ CONSILIUL CONCURENŢEI СОВЕТ ПО КОНКУРЕНЦИИ PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI DECIZIE Nr. ASO-42 din 06.06.2019 mun. Chişinău Plenul Consiliului Concurenţei, acționând în temeiul art. 41 al Legii concurenţei

Mai mult

Decizia nr. 803/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Stat

Decizia nr. 803/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Stat Decizia nr. 803/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind aprobarea schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate promovării

Hotărâre Guvernul României privind aprobarea schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate promovării Hotărâre 216 2017 0412 Guvernul României privind aprobarea schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile mai puţin

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnic de Securitate Aeronautică Monitorul Oficia

Hotărâre Guvernul României privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnic de Securitate Aeronautică Monitorul Oficia Hotărâre 6 2014-01-07 Guvernul României privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnic de Securitate Aeronautică Monitorul Oficial al României nr 23 din 2014-01-13 NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Mai mult

Ordin ANRE nr.164 din

Ordin ANRE nr.164 din ORDIN nr. 164 din 7 decembrie 2015 privind aprobarea certificării Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. ca operator de transport şi de sistem al sistemului electroenergetic

Mai mult

DECIZIA nr. 22 din privind operaţiunea de concentrare economică realizată de către Iulius Holding SRL şi Atterbury Romania BV prin preluare

DECIZIA nr. 22 din privind operaţiunea de concentrare economică realizată de către Iulius Holding SRL şi Atterbury Romania BV prin preluare DECIZIA nr. 22 din 08.05.2017 privind operaţiunea de concentrare economică realizată de către Iulius Holding SRL şi Atterbury Romania BV prin preluarea controlului în comun atât asupra unor filiale existente

Mai mult

Microsoft Word - Legea nr. 544_2001.doc

Microsoft Word - Legea nr. 544_2001.doc LEGE Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Act de bază : Legea nr. 544/2001 Acte modificatoare #M1: Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României,

Mai mult

CABINET MINISTRU

CABINET MINISTRU Ministerul Finanţelor Publice Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Str. Mitropolit Firmilian nr. 2, Craiova, judeţului Dolj jud. Dolj Tel : 0251 410718,0251

Mai mult

ORDIN Nr. 1453/M.34/18769/10161 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de con

ORDIN Nr. 1453/M.34/18769/10161 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de con ORDIN Nr. 1453/M.34/18769/10161 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice,

Mai mult

CONSILIUL CONCURENŢEI СОВЕТ ПО КОНКУРЕНЦИИ MD- 2001, Сhişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 73/1 tel: ( ) ; fax: ( )

CONSILIUL CONCURENŢEI СОВЕТ ПО КОНКУРЕНЦИИ MD- 2001, Сhişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 73/1 tel: ( ) ; fax: ( ) CONSILIUL CONCURENŢEI СОВЕТ ПО КОНКУРЕНЦИИ MD- 2001, Сhişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 73/1 tel: (00 373 22) 27 34 43; fax: (00 373 22) 27 06 06 E-mail: office@competition.md www.competition.md MД-

Mai mult

Ghid Privind aplicarea regimului de avizare în temeiul articolului 4 alineatul (3) din Regulamentul privind agențiile de rating de credit 20/05/2019 E

Ghid Privind aplicarea regimului de avizare în temeiul articolului 4 alineatul (3) din Regulamentul privind agențiile de rating de credit 20/05/2019 E Ghid Privind aplicarea regimului de avizare în temeiul articolului 4 alineatul (3) din Regulamentul privind agențiile de rating de credit 20/05/2019 ESMA33-9-282 RO Cuprins I. Domeniu de aplicare... 3

Mai mult

csspp_hot_15_ _norma_8_2010

csspp_hot_15_ _norma_8_2010 Norma nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative şi organizarea activelor şi pasivelor la nivelul administratorilor

Mai mult

Microsoft Word - decizie_1580_a.doc

Microsoft Word - decizie_1580_a.doc ONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleus nr.6 Sector 3,..., România,CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642; +4 021 8900745 www.cnsc.ro În

Mai mult

HOTĂRÂRE Nr. 633 din 28 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului

HOTĂRÂRE Nr. 633 din 28 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului HOTĂRÂRE Nr. 633 din 28 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea Hotărârii

Mai mult

Microsoft Word - OUG cu just CL dga aviz.doc

Microsoft Word - OUG cu just CL dga aviz.doc GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice

Mai mult

Microsoft Word - Decizie IMM-final PROGRAM INCUBATOARE DE AFACERI.doc

Microsoft Word - Decizie IMM-final PROGRAM INCUBATOARE DE AFACERI.doc D E C I Z I A nr. 319 din 13.12.2004 referitoare la schema de ajutor de stat pentru intreprinderi mici si mijlocii Programul national de infiintare si dezvoltare a incubatoarelor de afaceri in Romania

Mai mult

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PREJMER ANEXA LA HCL Nr.42/ /2009 Schema de ajutor de minimis in vederea scutirii de la plata obligatiilor fiscale la

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PREJMER ANEXA LA HCL Nr.42/ /2009 Schema de ajutor de minimis in vederea scutirii de la plata obligatiilor fiscale la CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PREJMER ANEXA LA HCL Nr.42/ 31.07./2009 Schema de ajutor de minimis in vederea scutirii de la plata obligatiilor fiscale la bugetul local al comunei Prejmer, pentru societatile

Mai mult

Microsoft Word - decizie_2511_a.doc

Microsoft Word - decizie_2511_a.doc C. N. S. C. CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3,... România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 ; +4 021 8900745 www.cnsc.ro

Mai mult

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr Hotărâre 701 2018-09-05 Guvernul României pentru modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr.

Mai mult

Hotărâre Guvernul României pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în ag

Hotărâre Guvernul României pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în ag Hotărâre 763 2013-10-09 Guvernul României pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură Monitorul Oficial al României nr 630 din

Mai mult

Microsoft Word - decizie_457_a.doc

Microsoft Word - decizie_457_a.doc C. N. S. C. CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 ; +4 021 8900745 www.cnsc.ro

Mai mult

1 din 9 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ - Decizie nr. 15/2011 din 17 octombrie 2011 Decizia nr. 15/2011 privind completul competent să judece recursul în interesul legii ce formează obiectul

Mai mult

CAMERA DEPUTAŢILOR

CAMERA DEPUTAŢILOR CAMERA DEPUTAŢILOR L E G E privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de

Mai mult

Microsoft Word - decizie_92_a.doc

Microsoft Word - decizie_92_a.doc xxxxxxxxxxxxxx CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3,... România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642; +4 021 8900745,

Mai mult

DECIZIE Nr. 257/2019 din 23 aprilie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea n

DECIZIE Nr. 257/2019 din 23 aprilie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea n DECIZIE Nr. 257/2019 din 23 aprilie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Mai mult

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/ AL COMISIEI - din 16 octombrie de stabilire a unor standarde tehnice de

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/ AL COMISIEI - din 16 octombrie de stabilire a unor standarde tehnice de 28.1.2016 L 21/45 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/100 AL COMISIEI din 16 octombrie 2015 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare care specifică procedura de adoptare a deciziei

Mai mult

Microsoft Word - OUG 85_2008.rtf

Microsoft Word - OUG 85_2008.rtf ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 85 din 24 iunie 2008 privind stimularea investiţiilor EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 474 din 27 iunie 2008 Având în vedere: - interesul public major

Mai mult

untitled

untitled C. N. S. C. CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +4021 8900745 www.cnsc.ro

Mai mult

Secţiunea 1

Secţiunea 1 NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare al unui imobil aflat în proprietatea publică a statului Secţiunea a

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE SECŢIUNEA 1 TITLUL ACTULUI Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efect

NOTĂ DE FUNDAMENTARE SECŢIUNEA 1 TITLUL ACTULUI Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efect NOTĂ DE FUNDAMENTARE SECŢIUNEA 1 TITLUL ACTULUI Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii

Mai mult

DECIZIA Nr. 9 din referitoare la interpretarea sintagmei „proces penal în curs” cuprinsa în art. 119 din Legea nr. 302/2004 privind coopera

DECIZIA Nr. 9 din referitoare la interpretarea sintagmei „proces penal în curs” cuprinsa în art. 119 din Legea nr. 302/2004 privind coopera ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE - Decizie nr. 9/2010 din 15/11/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 382 din 01/06/2011 Dosar nr. 10/2010 Sub preşedinţia doamnei judecător

Mai mult

Microsoft Word - ANUNT LEGEA 52 SEDINTA ORDINARA NOIEMBRIE 2017

Microsoft Word - ANUNT LEGEA 52 SEDINTA ORDINARA NOIEMBRIE 2017 A N U N T În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Oraşului

Mai mult

DECIZIE Nr.... BO2007_0074 Data: Prin contestaţia nr.... din , înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu

DECIZIE Nr.... BO2007_0074 Data: Prin contestaţia nr.... din , înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu DECIZIE Nr.... BO2007_0074 Data:... 2007 Prin contestaţia nr.... din 31.05.2007, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr.... din 01.06.2007, depusă de S.C.... S.A., cu

Mai mult

CONSILIUL CONCURENŢEI СОВЕТ ПО КОНКУРЕНЦИИ MD- 2001, Сhişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 73/1 tel: ( ) ; fax: ( )

CONSILIUL CONCURENŢEI СОВЕТ ПО КОНКУРЕНЦИИ MD- 2001, Сhişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 73/1 tel: ( ) ; fax: ( ) CONSILIUL CONCURENŢEI СОВЕТ ПО КОНКУРЕНЦИИ MD- 2001, Сhişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 73/1 tel: (00 373 22) 27 34 43; fax: (00 373 22) 27 06 06 E-mail: office@competition.md www.competition.md MД-

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comerci

Hotărâre Guvernul României privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comerci Hotărâre 740 2017-10-05 Guvernul României privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor şi legumelor Monitorul

Mai mult

dec 147.PDF

dec 147.PDF DECIZIA NR 147 Din 04.04.2004 privind concentrarea economica realizata de Tibbett & Britten Overseas Limited si SC Delamode Romania SRL prin preluarea controlului in comun asupra SC Tibbett & Britten Delamode

Mai mult

Ordonanţă de urgență a Guvernului pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Având în vedere garantarea d

Ordonanţă de urgență a Guvernului pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Având în vedere garantarea d Ordonanţă de urgență a Guvernului pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Având în vedere garantarea dreptului prevăzut de art. 34 din Constituția României,

Mai mult

Microsoft Word H din nr.302 ajutor minimis.doc

Microsoft Word H din nr.302 ajutor minimis.doc ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr.312 din 31 octombrie 2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prin aport la capitalul social al S.C. Gospodărirea Comunală

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice In temeiul art. 108 din Con

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice In temeiul art. 108 din Con GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 3 alin

Mai mult

Decizia nr. 08 din privind operaţiunea de concentrare economică realizată de către Westdeutsche Allgemeine Zeitungsverlag GmbH & Co. Zeitsc

Decizia nr. 08 din privind operaţiunea de concentrare economică realizată de către Westdeutsche Allgemeine Zeitungsverlag GmbH & Co. Zeitsc Decizia nr. 08 din 24.02.2010 privind operaţiunea de concentrare economică realizată de către Westdeutsche Allgemeine Zeitungsverlag GmbH & Co. Zeitschriften und Beteiligungs- KG şi Burda GmbH, prin dobândirea

Mai mult

Microsoft Word - selgros dep .doc

Microsoft Word - selgros dep .doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor * DECIZIA nr. / 2010 privind soluţionarea contestaţiei depusă de S.C. * S.R.L,

Mai mult

Guvernul României Hotărâre nr. 68 din 01/02/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 97 din 07/02/2012 Intrare in vigoare: 07/02/2012 pentru m

Guvernul României Hotărâre nr. 68 din 01/02/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 97 din 07/02/2012 Intrare in vigoare: 07/02/2012 pentru m Guvernul României Hotărâre nr. 68 din 01/02/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 97 din 07/02/2012 Intrare in vigoare: 07/02/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.

Mai mult

Microsoft Word - S.C.EU CRIS COM.doc

Microsoft Word - S.C.EU CRIS COM.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor Str. Apolodor nr. 17 Sector 5, Bucureşti Tel : + 021 3199759 interior 2073 Fax

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Mai mult

DECIZIA nr. 65 din privind concentrarea economică ce urmează a se realiza prin dobândirea controlului unic asupra unor active ale Spumotim

DECIZIA nr. 65 din privind concentrarea economică ce urmează a se realiza prin dobândirea controlului unic asupra unor active ale Spumotim DECIZIA nr. 65 din 24.11.2011 privind concentrarea economică ce urmează a se realiza prin dobândirea controlului unic asupra unor active ale Spumotim S.A. de către Johnson Controls România S.R.L. CONSILIUL

Mai mult

Microsoft Word - RPMC de publicat.docx

Microsoft Word - RPMC de publicat.docx REGULAMENTUL PRIVIND PROCEDURILE DE MONITORIZARE FINANCIARĂ ȘI DE LUARE A DECIZIILOR DE SANCŢIONARE A CLUBURILOR LICENŢIATE DE LIGA I București 2018 P 1 P 2 CAPITOLUL 1 DISPOZIŢII GENERALE Articolul 1

Mai mult

LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 (*actualizată*) privind acordarea tichetelor de masă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 13

LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 (*actualizată*) privind acordarea tichetelor de masă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 13 LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 (*actualizată*) privind acordarea tichetelor de masă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 13 iulie 1998 Data intrarii in vigoare : 13 iulie 1998

Mai mult

Microsoft Word - II PANAET ANCA ELENA 841 tardiv.doc

Microsoft Word - II PANAET ANCA ELENA 841 tardiv.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi 1 Str. Anastasie Panu nr.26, Iasi Tel : +0232 213332 Fax :+0232 219899 e-mail

Mai mult

HOTĂRÂREA NR.16/ A ADUNĂRII GENERALE EXTRAODINARE A ACȚIONARILOR Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. Capital social subscris şi vărsat

HOTĂRÂREA NR.16/ A ADUNĂRII GENERALE EXTRAODINARE A ACȚIONARILOR Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. Capital social subscris şi vărsat HOTĂRÂREA NR.16/12.11.2018 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAODINARE A ACȚIONARILOR Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. Capital social subscris şi vărsat de 4,166,000 Lei În temeiul Art.113, Art.115 și al

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării Hotărârii nr. 47 din 30 martie 2016 a Consiliului Local

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării Hotărârii nr. 47 din 30 martie 2016 a Consiliului Local ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării Hotărârii nr. 47 din 30 martie 2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea rețelei unităţilor

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA R O M Â N I A J U D E Ț U L A L B A CONSILIUL JUDEȚEAN Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118 Cod de înregistrare fiscală 4562583 Tel: 0258-813380; 813382; fax: 0258-813325;

Mai mult

PROPUNERI DE MODIFICARE a actualului cadru de reglementare al domeniului jocurilor de noroc În scopul îndeplinirii principalului sau obiectiv, acela d

PROPUNERI DE MODIFICARE a actualului cadru de reglementare al domeniului jocurilor de noroc În scopul îndeplinirii principalului sau obiectiv, acela d PROPUNERI DE MODIFICARE a actualului cadru de reglementare al domeniului jocurilor de noroc În scopul îndeplinirii principalului sau obiectiv, acela de protecţie, menţinere şi stimulare a concurenţei şi

Mai mult

CAMERA DEPUTAŢILOR

CAMERA DEPUTAŢILOR PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative Parlamentul României

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

Mai mult

LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (**republicată**) privind alocaţia de stat pentru copii*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7

LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (**republicată**) privind alocaţia de stat pentru copii*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (**republicată**) privind alocaţia de stat pentru copii*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 noiembrie 2012 Data intrarii in vigoare :

Mai mult

Microsoft Word - atributii comitet privatizare.doc

Microsoft Word - atributii comitet privatizare.doc GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru stabilirea atribuţiilor, componenţei şi numărului membrilor Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului În temeiul art.

Mai mult

Page 1 of 5 ORDIN pentru aprobarea Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio

Mai mult

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ AVIZ privind constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Mold

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ AVIZ privind constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Mold Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ AVIZ privind constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova pentru exercitarea obligației constituționale de

Mai mult

LEGE nr. 250 din 11 decembrie 2017 Privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normati

LEGE nr. 250 din 11 decembrie 2017 Privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normati LEGE nr. 250 din 11 decembrie 2017 Privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind

Mai mult

Ghidul 4/2018 privind acreditarea organismelor de certificare în temeiul articolului 43 din Regulamentul general privind protecția datelor (2016/679)

Ghidul 4/2018 privind acreditarea organismelor de certificare în temeiul articolului 43 din Regulamentul general privind protecția datelor (2016/679) Ghidul 4/2018 privind acreditarea organismelor de certificare în temeiul articolului 43 din Regulamentul general privind protecția datelor (2016/679) Adoptat la 4 decembrie 2018 Cuprins 1 Introducere...

Mai mult

Microsoft Word - NF OUG

Microsoft Word - NF OUG Ordonanţă de urgenţă 37 2013-04-30 Guvernul României pentru completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din

Mai mult

Decizia 205 din 2010

Decizia 205 din 2010 DECIZIA nr. 205/10.06.2010 privind solutionarea contestatiei formulata de X inregistrata la D.G.F.P.-M.B. sub nr. x/0 8. 02.200 6 Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, prin Serviciul

Mai mult

Microsoft Word - decizie_1321_a.doc

Microsoft Word - decizie_1321_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleus nr.6 Sector 3, Bucureşti, România,CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745 www.cnsc.ro

Mai mult

3 Proiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Art.

3 Proiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Art. 3 Proiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Art. I. Codul de procedură penală al Republicii Moldova

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Hotărâre 663 2016-09-14 Guvernul României privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene

Mai mult

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA COMITETUL DIRECTOR NORMELE DE AVIZARE A METODELOR ŞI TEHNICILOR DE EVALUARE ŞI ASISTENŢĂ PSIHOLOGICĂ Capitolul I Dispoziţii generale Art. 1 (1) Potrivit art. 33 lit. h)

Mai mult

ORDIN nr. 101 din 1 iulie 2015 (*actualizat*) pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din

ORDIN nr. 101 din 1 iulie 2015 (*actualizat*) pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din ORDIN nr. 101 din 1 iulie 2015 (*actualizat*) pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de

Mai mult

ORDIN nr. 96 din 25 iunie 2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze natur

ORDIN nr. 96 din 25 iunie 2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze natur ORDIN nr. 96 din 25 iunie 2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale EMITENT AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN

Mai mult

untitled

untitled CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3,..., România, CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 www.cnsc.ro În conformitate

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 38 din 16 ianuarie 2008 (*actualizată*) privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transpo

HOTĂRÂRE nr. 38 din 16 ianuarie 2008 (*actualizată*) privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transpo HOTĂRÂRE nr. 38 din 16 ianuarie 2008 (*actualizată*) privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL

Mai mult

NOTĂ FUNDAMENTARE

NOTĂ FUNDAMENTARE Hotărâre 1064 2013-12-11 Guvernul României privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Monitorul Oficial prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 al României nr privind

Mai mult

EPG Analysis, 1 aprilie 2014 Politicile energetice ale României, între competitivitate industrială, liberalizare și protecția mediului * Radu Dudău &

EPG Analysis, 1 aprilie 2014 Politicile energetice ale României, între competitivitate industrială, liberalizare și protecția mediului * Radu Dudău & EPG Analysis, 1 aprilie 2014 Politicile energetice ale României, între competitivitate industrială, liberalizare și protecția mediului * Radu Dudău & Dragoș Tâlvescu Tema competitivității industriale a

Mai mult

DECIZIA nr. 78 din privind sancţionarea Companiei Naţionale Poşta Română S.A. pentru încălcarea obligaţiilor de nediscriminare şi transpare

DECIZIA nr. 78 din privind sancţionarea Companiei Naţionale Poşta Română S.A. pentru încălcarea obligaţiilor de nediscriminare şi transpare DECIZIA nr. 78 din 22.12.2015 privind sancţionarea Companiei Naţionale Poşta Română S.A. pentru încălcarea obligaţiilor de nediscriminare şi transparenţă impuse în sarcina sa prin Decizia Consiliului Concurenţei

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI EXPUNERE DE MOTIVE LEGEA privind organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor private Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 1. Descrierea situaţiei actuale În perioada 2005-2009

Mai mult

Microsoft Word - Norme Lege544.doc

Microsoft Word - Norme Lege544.doc HG 123/7.02.2003 -NORME METODOLOGICE din 7 februarie 2002 de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 1 (1) Prezentele

Mai mult

DECIZIE BO2012_0413 Data:.2012 Prin contestaţia nr. / , înregistrată la CNSC sub nr. / , depusă de SC SRL, cu sediul în, având număr

DECIZIE BO2012_0413 Data:.2012 Prin contestaţia nr. / , înregistrată la CNSC sub nr. / , depusă de SC SRL, cu sediul în, având număr DECIZIE BO2012_0413 Data:.2012 Prin contestaţia nr. /30.04.2012, înregistrată la CNSC sub nr. /02.05.2012, depusă de SC SRL, cu sediul în, având număr de înregistrare la ORC şi CIF, împotriva rezultatului

Mai mult

HOTĂRÂRE Nr din 18 septembrie 2008 *** Republicată privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale

HOTĂRÂRE Nr din 18 septembrie 2008 *** Republicată privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale HOTĂRÂRE Nr. 1148 din 18 septembrie 2008 *** Republicată privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

Mai mult

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 LEGE Nr. 182/2016 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile

Mai mult

DECIZIE Nr. 367/2019 din 28 mai 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "şi neachitate până la data intrării în vigoare a pr

DECIZIE Nr. 367/2019 din 28 mai 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei şi neachitate până la data intrării în vigoare a pr DECIZIE Nr. 367/2019 din 28 mai 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi" din cuprinsul prevederilor art. 3 alin.

Mai mult

Microsoft Word - CMV ICHIM GHEORGHE IV BC 2016.doc

Microsoft Word - CMV ICHIM GHEORGHE IV BC 2016.doc Ministerul Finanţelor Publice Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi 1 Iaşi, str. Anastasie Panu nr.26 Cod poştal 70025 Tel: +0232/213332 Fax: +0232/219899

Mai mult