TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod"

Transcriere

1 TOTAL COMUNE Data : 05/11/ Tit: TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.798, ,94 983,16 819,07 691, I. VENITURI CURENTE 3.74, ,69 981,91 817,8 690, A. VENITURI FISCALE 3.75, 1.104, ,53 89,06 717, A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 41,10 87,50 87,50 11,34 14, A1. Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice 41,10 87,50 87,50 11,34 14, COTE SI SUME DEFALCATE DIN VENIT 41,10 87,50 87,50 11,34 14, Cote defalcate din impozitul pe venit 64,00 66,00 66,00 66,00 66, Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 148,10 1,50 1,50 46,34 58, A3 Impozite si taxe pe proprietate 643,00 158,19 64,03 163,63 57, IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 643,00 158,19 64,03 163,63 57, Impozit si taxa pe cladiri 107,00,00 8,00 7,00 30, Impozit si taxa pe teren 536,00 136,19 36,03 136,63 7, A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii.65,74 854,00 681,00 598,90 518, SUME DEFALCATE DIN TVA.618,34 847,00 674,00 586,90 510, Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor

2 Data : 05/11/ Tit: Municipiului Bucuresti.130,00 708,00 551,00 469,00 40, Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 488,34 139,00 13,00 117,90 108, TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI 34,40 7,00 7,00 1,00 8, Impozit pe mijloacele de transport 34,40 7,00 7,00 1,00 8, A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 44,38 5,00 5,00 17,19 17, ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 44,38 5,00 5,00 17,19 17, Alte impozite si taxe 44,38 5,00 5,00 17,19 17, C. Venituri nefiscale -8,14 19,00-55,6-74,4-7, C1. Venituri din proprietate 17,4 114,00 36,6 19,00,6 300 VENITURI DIN PROPRIETATE 17,4 114,00 36,6 19,00, Venituri din concesiuni si inchirieri 66,6 30,00 17,00 17,00, Alte venituri din proprietate 105,6 84,00 19,6, C. Vanzari de bunuri si servicii -00,38 15,00-9,4-93,4-9, VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ACTIVITATI 464,6 10,00 85,00 110,00 149, Venituri din prestari de servicii 399,86 10,00 85,00 110,00 84, Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 64,76 64, VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Data : 05/11/ Tit: Taxe extrajudiciare de timbru 4,00 1,00 1,00 1,00 1, Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 350 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 13,40 4,00 4,00 4,00 1, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 13,40 4,00 4,00 4,00 1, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 13,40 4,00 4,00 4,00 1, Alte amenzi, penalitati si confiscari 360 DIVERSE VENITURI 35,00 9,00 9,00 9,00 8, Alte venituri 35,00 9,00 9,00 9,00 8, TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE SUBVENTIILE -717,40-119,00-191,4-17,4-189, Donatii si sponsorizari 15,00 15, Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local -73,40-119,00-06,4-17,4-189, Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 74,00 70,5 1,5 1,5 1,5 40 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 69,00 69, Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolieri 69,00 69,00

4 Data : 05/11/ Tit: SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 5,00 1,5 1,5 1,5 1, Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pt. finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca 5,00 1,5 1,5 1,5 1,5 480 VENITURI PROPRII 1.83,14 505,69 499,15 448,16 370, TOTAL CHELTUIELI 3.798, ,94 983,16 819,07 691,91 01 CHELTUIELI CURENTE 3.798, ,94 983,16 819,07 691,91 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL.349,00 783,19 594,89 537,6 433, Cheltuieli salariale in bani 1.910,90 637,75 479,45 45,55 368, Salarii de baza 1.648,70 546,35 404,5 376,05 3, Alte sporuri 44,50 1,00 1,00 11,50 9, Fond pentru posturi ocupate prin cumul 5,00 5, Fond aferent platii cu ora 66,00 1,00 0,00 6,00 19, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 5,70 0,40 10,0 15,00 7, Alte drepturi salariale in bani 94,00 33,00 33,00 17,00 11, Contributii 438,10 145,44 115,44 11,07 65, Contributii de asigurari sociale de stat 90,49 99,65 78,50 71,44 40, Contributii de asigurari de somaj 9,71 3,5,78,43 0, Contributii de asigurari sociale de sanatate 99,63 33,70 6,80 3,43 15,70

5 Data : 05/11/ Tit: Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 5,01,9 1,53 1,08 0, Contributii pentru concedii si indemnizatii 33,6 6,8 5,83 13,69 7,46 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.066,83 359,75 306,7 199,45 01, Bunuri si servicii 68,3 9,00 185,5 15,0 115, Materiale pentru curatenie 3,00,00 1, Incalzit, iluminat si forta motrica 138,90 53,5 58,65 17,75 9, Carburanti si lubrifianti 64,40 8,70 10,50 9,10 16, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 36,80 1,90 1,40 6,50 5, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1,60 47,00,00 4,10 11, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 316,6 85,15 80,97 76,75 73,75 00 Reparatii curente 11,0 11,0 006 Deplasari, detasari, transferari,00 1,5 7,5 1,5 1, Deplasari interne, detasari, transferari,00 1,5 7,5 1,5 1,5 011 Carti, publicatii si materiale documentare 10,10 5,00,60 1,50 1, Alte cheltuieli 341,1 113,50 99,70 44,50 83, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 341,1 113,50 99,70 44,50 83,51 50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 0,5 0, Fond de rezerva bugetara la dispozitia

6 Data : 05/11/ Tit: 6 autoritatilor locale 0,5 0,5 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 35,00 151,00 8,00 8,00 37, Ajutoare sociale 35,00 151,00 8,00 8,00 37, Ajutoare sociale in numerar 35,00 151,00 8,00 8,00 37,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 10,00 10, Burse 10,00 10, AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI 83,16 49,90 33,50 180,10 159,66 01 CHELTUIELI CURENTE 83,16 49,90 33,50 180,10 159,66 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 501,15 147,65 137,45 17,5 88, Cheltuieli salariale in bani 416,0 1,40 11,0 10,00 79, Salarii de baza 69,50 69,00 69,00 70,00 61, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 5,70 0,40 10,0 15,00 7, Alte drepturi salariale in bani 94,00 33,00 33,00 17,00 11, Contributii 84,95 5,5 5,5 5,5 9, Contributii de asigurari sociale de stat 56,70 17,80 17,80 17,80 3, Contributii de asigurari de somaj,00 0,35 0,35 0,35 0, Contributii de asigurari sociale de sanatate,00 5,90 5,90 5,90 4, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0,65 0,0 0,0 0,0 0, Contributii pentru concedii si indemnizatii 3,60 1,00 1,00 1,00 0,60

7 Data : 05/11/ Tit: 7 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 319,01 101,5 95,05 51,85 70, Bunuri si servicii 13,40 36,00 30,0 35,60 30, Materiale pentru curatenie 1,00 1, Incalzit, iluminat si forta motrica 10,00 3,00 3,00,00, Carburanti si lubrifianti 15,40 5,0,00 6,60 1, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 19,0 4,70 5,50 4,50 4, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 86,80,10 19,70,50,50 00 Reparatii curente 7,00 7, Deplasari, detasari, transferari 5,00 1,5 1,5 1,5 1, Deplasari interne, detasari, transferari 5,00 1,5 1,5 1,5 1,5 011 Carti, publicatii si materiale documentare 9,10 4,00,60 1,50 1, Alte cheltuieli 165,51 60,00 54,00 13,50 38, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 165,51 60,00 54,00 13,50 38,01 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 3,00 1,00 1,00 1, Ajutoare sociale 3,00 1,00 1,00 1, Ajutoare sociale in numerar 3,00 1,00 1,00 1, ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 0,5 0,5 01 CHELTUIELI CURENTE 0,5 0,5 50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 0,5 0, Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 0,5 0,5

8 Data : 05/11/ Tit: ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 7,95 8,39 8,39 7,88 3,9 01 CHELTUIELI CURENTE 7,95 8,39 8,39 7,88 3,9 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 14,95 4,64 4,64 4,63 1, Cheltuieli salariale in bani 1,00 3,75 3,75 3,75 0, Salarii de baza 1,00 3,75 3,75 3,75 0, Contributii,95 0,89 0,89 0,88 0, Contributii de asigurari sociale de stat 1,90 0,60 0,60 0,60 0, Contributii de asigurari de somaj 0,10 0,0 0,03 0,0 0, Contributii de asigurari sociale de sanatate 0,70 0,0 0,0 0,0 0, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0,05 0,0 0,01 0,01 0, Contributii pentru concedii si indemnizatii 0,0 0,05 0,05 0,05 0,05 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 13,00 3,75 3,75 3,5,5 001 Bunuri si servicii 7,30,5 1,55 1,75 1, Incalzit, iluminat si forta motrica 4,90 1,5 0,65 1,75 1, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet,40 1,00 0,90 0, Alte cheltuieli 5,70 1,50,0 1,50 0, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 5,70 1,50,0 1,50 0, INVATAMANT 1.918,00 676,00 487,00 399,00 356,00 01 CHELTUIELI CURENTE 1.918,00 676,00 487,00 399,00 356,00

9 Data : 05/11/ Tit: 9 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.706,00 59,00 415,00 368,00 331, Cheltuieli salariale in bani 1.379,30 480,00 333,00 89,30 77, Salarii de baza 1.63,80 44,00 301,00 71,80 49, Alte sporuri 44,50 1,00 1,00 11,50 9, Fond pentru posturi ocupate prin cumul 5,00 5, Fond aferent platii cu ora 66,00 1,00 0,00 6,00 19, Contributii 36,70 11,00 8,00 78,70 54, Contributii de asigurari sociale de stat 15,44 76,15 55,00 47,94 36, Contributii de asigurari de somaj 7,1 3,00,5 1, Contributii de asigurari sociale de sanatate 71,43 5,90 19,00 15,63 10, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 4,06,00 1,5 0, Contributii pentru concedii si indemnizatii 8,56 4,95 4,50 1,36 6,75 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 0,00 74,00 7,00 31,00 5, Bunuri si servicii 177,00 55,00 66,00 31,00 5, Materiale pentru curatenie,00 1,00 1, Incalzit, iluminat si forta motrica 57,00 4,00 30,00 3, Carburanti si lubrifianti 1,00 1, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 15,0 7,0 6,00, Materiale si prestari de servicii cu

10 Data : 05/11/ Tit: 10 caracter functional,00 1,00 10, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 79,80 10,80 18,00 6,00 5, Deplasari, detasari, transferari 17,00 11,00 6, Deplasari interne, detasari, transferari 17,00 11,00 6, Carti, publicatii si materiale documentare 1,00 1, Alte cheltuieli 7,00 7, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 7,00 7,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 10,00 10, Burse 10,00 10, CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 10,0,5 5,45 1,5 1,5 01 CHELTUIELI CURENTE 10,0,5 5,45 1,5 1,5 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 10,0,5 5,45 1,5 1,5 001 Bunuri si servicii 6,00,5 1,5 1,5 1, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 6,00,5 1,5 1,5 1,5 00 Reparatii curente 4,0 4,0 680 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 349,00 150,00 81,00 81,00 37,00 01 CHELTUIELI CURENTE 349,00 150,00 81,00 81,00 37,00 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 349,00 150,00 81,00 81,00 37, Ajutoare sociale 349,00 150,00 81,00 81,00 37, Ajutoare sociale in numerar 349,00 150,00 81,00 81,00 37, LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 33,60 85,00 47,00 54,10 47,50

11 Data : 05/11/ Tit: CHELTUIELI CURENTE 33,60 85,00 47,00 54,10 47,50 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 33,60 85,00 47,00 54,10 47, Bunuri si servicii 153,60 60,00,00 47,10 4, Incalzit, iluminat si forta motrica 6,00,00,00, Carburanti si lubrifianti 37,00 0,00 5,00 1, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 100,60 35,00 1,00 4,10 11, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 10,00 3,00 3,00 3,00 1, Alte cheltuieli 80,00 5,00 5,00 7,00 3, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 80,00 5,00 5,00 7,00 3, PROTECTIA MEDIULUI 194,00 6,65 56,45 45,05 9,85 01 CHELTUIELI CURENTE 194,00 6,65 56,45 45,05 9,85 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 88,60 7,15 6,05 6,05 9, Cheltuieli salariale in bani 7,0,10 1,00 1,00 8, Salarii de baza 7,0,10 1,00 1,00 8, Contributii 16,40 5,05 5,05 5,05 1, Contributii de asigurari sociale de stat 11,50 3,50 3,50 3,50 1, Contributii de asigurari de somaj 0,30 0,10 0,10 0, Contributii de asigurari sociale de sanatate 3,80 1,0 1,0 1,0 0, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0,0 0,05 0,05 0,05 0,05

12 Data : 05/11/ Tit: Contributii pentru concedii si indemnizatii 0,60 0,0 0,0 0,0 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 105,40 35,50 30,40 19,00 0, Bunuri si servicii 36,40 15,50 11,90 5,50 3, Incalzit, iluminat si forta motrica 10,00 3,00 3,00 3,00 1, Carburanti si lubrifianti 10,00,50,50,50, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 16,40 10,00 6, Alte cheltuieli 69,00 0,00 18,50 13,50 17, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 69,00 0,00 18,50 13,50 17, AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE 13,6 10,00 3,6 01 CHELTUIELI CURENTE 13,6 10,00 3,6 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 13,6 10,00 3,6 001 Bunuri si servicii 13,6 10,00 3, Carburanti si lubrifianti 1,00 1, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 1,6 9,00 3,6 840 TRANSPORTURI 9,00 9,00 01 CHELTUIELI CURENTE 9,00 9,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 9,00 9, Alte cheltuieli 9,00 9, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 9,00 9, ALTE ACTIUNI ECONOMICE 199,30 59,75 60,75 41,69 37,11

13 Data : 05/11/ Tit: CHELTUIELI CURENTE 199,30 59,75 60,75 41,69 37,11 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 38,30 11,75 11,75 11,69 3, Cheltuieli salariale in bani 31,0 9,50 9,50 9,50, Salarii de baza 31,0 9,50 9,50 9,50, Contributii 7,10,5,5,19 0, Contributii de asigurari sociale de stat 4,95 1,60 1,60 1,60 0, Contributii de asigurari de somaj 0,10 0,05 0, Contributii de asigurari sociale de sanatate 1,70 0,50 0,50 0,50 0, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0,05 0,0 0,0 0, Contributii pentru concedii si indemnizatii 0,30 0,08 0,08 0,08 0,06 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 161,00 48,00 49,00 30,00 34, Bunuri si servicii 156,00 48,00 49,00 30,00 9, Incalzit, iluminat si forta motrica 51,00 0,00 0,00 6,00 5, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 105,00 8,00 9,00 4,00 4, Alte cheltuieli 5,00 5, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 5,00 5, EXCEDENT/DEFICIT EXCEDENT/DEFICIT Excedentul/Deficitul sectiunii de

14 Data : 05/11/ Tit: 14 functionare

15 PRIMARIA PIATRA Data : 05/11/ TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.798, ,94 983,16 819,07 691, I. VENITURI CURENTE 3.74, ,69 981,91 817,8 690, A. VENITURI FISCALE 3.75, 1.104, ,53 89,06 717, A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 41,10 87,50 87,50 11,34 14, A1. Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice 41,10 87,50 87,50 11,34 14, COTE SI SUME DEFALCATE DIN VENIT 41,10 87,50 87,50 11,34 14, Cote defalcate din impozitul pe venit 64,00 66,00 66,00 66,00 66, Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 148,10 1,50 1,50 46,34 58, A3 Impozite si taxe pe proprietate 643,00 158,19 64,03 163,63 57, IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 643,00 158,19 64,03 163,63 57, Impozit si taxa pe cladiri 107,00,00 8,00 7,00 30, Impozit si taxa pe teren 536,00 136,19 36,03 136,63 7, A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii.65,74 854,00 681,00 598,90 518, SUME DEFALCATE DIN TVA.618,34 847,00 674,00 586,90 510, Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor

16 Data : 05/11/ Municipiului Bucuresti.130,00 708,00 551,00 469,00 40, Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 488,34 139,00 13,00 117,90 108, TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI 34,40 7,00 7,00 1,00 8, Impozit pe mijloacele de transport 34,40 7,00 7,00 1,00 8, A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 44,38 5,00 5,00 17,19 17, ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 44,38 5,00 5,00 17,19 17, Alte impozite si taxe 44,38 5,00 5,00 17,19 17, C. Venituri nefiscale -8,14 19,00-55,6-74,4-7, C1. Venituri din proprietate 17,4 114,00 36,6 19,00,6 300 VENITURI DIN PROPRIETATE 17,4 114,00 36,6 19,00, Venituri din concesiuni si inchirieri 66,6 30,00 17,00 17,00, Alte venituri din proprietate 105,6 84,00 19,6, C. Vanzari de bunuri si servicii -00,38 15,00-9,4-93,4-9, VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ACTIVITATI 464,6 10,00 85,00 110,00 149, Venituri din prestari de servicii 399,86 10,00 85,00 110,00 84, Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 64,76 64, VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00

17 Data : 05/11/ Taxe extrajudiciare de timbru 4,00 1,00 1,00 1,00 1, Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 350 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 13,40 4,00 4,00 4,00 1, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 13,40 4,00 4,00 4,00 1, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 13,40 4,00 4,00 4,00 1, Alte amenzi, penalitati si confiscari 360 DIVERSE VENITURI 35,00 9,00 9,00 9,00 8, Alte venituri 35,00 9,00 9,00 9,00 8, TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE SUBVENTIILE -717,40-119,00-191,4-17,4-189, Donatii si sponsorizari 15,00 15, Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local -73,40-119,00-06,4-17,4-189, Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 74,00 70,5 1,5 1,5 1,5 40 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 69,00 69, Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolieri 69,00 69,00

18 Data : 05/11/ SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 5,00 1,5 1,5 1,5 1, Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pt. finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca 5,00 1,5 1,5 1,5 1,5 480 VENITURI PROPRII 1.83,14 505,69 499,15 448,16 370, TOTAL CHELTUIELI 3.798, ,94 983,16 819,07 691,91 01 CHELTUIELI CURENTE 3.798, ,94 983,16 819,07 691,91 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL.349,00 783,19 594,89 537,6 433, Cheltuieli salariale in bani 1.910,90 637,75 479,45 45,55 368, Salarii de baza 1.648,70 546,35 404,5 376,05 3, Alte sporuri 44,50 1,00 1,00 11,50 9, Fond pentru posturi ocupate prin cumul 5,00 5, Fond aferent platii cu ora 66,00 1,00 0,00 6,00 19, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 5,70 0,40 10,0 15,00 7, Alte drepturi salariale in bani 94,00 33,00 33,00 17,00 11, Contributii 438,10 145,44 115,44 11,07 65, Contributii de asigurari sociale de stat 90,49 99,65 78,50 71,44 40, Contributii de asigurari de somaj 9,71 3,5,78,43 0, Contributii de asigurari sociale de sanatate 99,63 33,70 6,80 3,43 15,70

19 Data : 05/11/ Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 5,01,9 1,53 1,08 0, Contributii pentru concedii si indemnizatii 33,6 6,8 5,83 13,69 7,46 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.066,83 359,75 306,7 199,45 01, Bunuri si servicii 68,3 9,00 185,5 15,0 115, Materiale pentru curatenie 3,00,00 1, Incalzit, iluminat si forta motrica 138,90 53,5 58,65 17,75 9, Carburanti si lubrifianti 64,40 8,70 10,50 9,10 16, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 36,80 1,90 1,40 6,50 5, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1,60 47,00,00 4,10 11, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 316,6 85,15 80,97 76,75 73,75 00 Reparatii curente 11,0 11,0 006 Deplasari, detasari, transferari,00 1,5 7,5 1,5 1, Deplasari interne, detasari, transferari,00 1,5 7,5 1,5 1,5 011 Carti, publicatii si materiale documentare 10,10 5,00,60 1,50 1, Alte cheltuieli 341,1 113,50 99,70 44,50 83, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 341,1 113,50 99,70 44,50 83,51 50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 0,5 0, Fond de rezerva bugetara la dispozitia

20 Data : 05/11/ 6 autoritatilor locale 0,5 0,5 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 35,00 151,00 8,00 8,00 37, Ajutoare sociale 35,00 151,00 8,00 8,00 37, Ajutoare sociale in numerar 35,00 151,00 8,00 8,00 37,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 10,00 10, Burse 10,00 10, AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI 83,16 49,90 33,50 180,10 159,66 01 CHELTUIELI CURENTE 83,16 49,90 33,50 180,10 159,66 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 501,15 147,65 137,45 17,5 88, Cheltuieli salariale in bani 416,0 1,40 11,0 10,00 79, Salarii de baza 69,50 69,00 69,00 70,00 61, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 5,70 0,40 10,0 15,00 7, Alte drepturi salariale in bani 94,00 33,00 33,00 17,00 11, Contributii 84,95 5,5 5,5 5,5 9, Contributii de asigurari sociale de stat 56,70 17,80 17,80 17,80 3, Contributii de asigurari de somaj,00 0,35 0,35 0,35 0, Contributii de asigurari sociale de sanatate,00 5,90 5,90 5,90 4, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0,65 0,0 0,0 0,0 0, Contributii pentru concedii si indemnizatii 3,60 1,00 1,00 1,00 0,60

21 Data : 05/11/ 7 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 319,01 101,5 95,05 51,85 70, Bunuri si servicii 13,40 36,00 30,0 35,60 30, Materiale pentru curatenie 1,00 1, Incalzit, iluminat si forta motrica 10,00 3,00 3,00,00, Carburanti si lubrifianti 15,40 5,0,00 6,60 1, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 19,0 4,70 5,50 4,50 4, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 86,80,10 19,70,50,50 00 Reparatii curente 7,00 7, Deplasari, detasari, transferari 5,00 1,5 1,5 1,5 1, Deplasari interne, detasari, transferari 5,00 1,5 1,5 1,5 1,5 011 Carti, publicatii si materiale documentare 9,10 4,00,60 1,50 1, Alte cheltuieli 165,51 60,00 54,00 13,50 38, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 165,51 60,00 54,00 13,50 38,01 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 3,00 1,00 1,00 1, Ajutoare sociale 3,00 1,00 1,00 1, Ajutoare sociale in numerar 3,00 1,00 1,00 1, ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 0,5 0,5 01 CHELTUIELI CURENTE 0,5 0,5 50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 0,5 0, Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 0,5 0,5

22 Data : 05/11/ ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 7,95 8,39 8,39 7,88 3,9 01 CHELTUIELI CURENTE 7,95 8,39 8,39 7,88 3,9 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 14,95 4,64 4,64 4,63 1, Cheltuieli salariale in bani 1,00 3,75 3,75 3,75 0, Salarii de baza 1,00 3,75 3,75 3,75 0, Contributii,95 0,89 0,89 0,88 0, Contributii de asigurari sociale de stat 1,90 0,60 0,60 0,60 0, Contributii de asigurari de somaj 0,10 0,0 0,03 0,0 0, Contributii de asigurari sociale de sanatate 0,70 0,0 0,0 0,0 0, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0,05 0,0 0,01 0,01 0, Contributii pentru concedii si indemnizatii 0,0 0,05 0,05 0,05 0,05 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 13,00 3,75 3,75 3,5,5 001 Bunuri si servicii 7,30,5 1,55 1,75 1, Incalzit, iluminat si forta motrica 4,90 1,5 0,65 1,75 1, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet,40 1,00 0,90 0, Alte cheltuieli 5,70 1,50,0 1,50 0, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 5,70 1,50,0 1,50 0, INVATAMANT 1.918,00 676,00 487,00 399,00 356,00 01 CHELTUIELI CURENTE 1.918,00 676,00 487,00 399,00 356,00

23 Data : 05/11/ 9 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.706,00 59,00 415,00 368,00 331, Cheltuieli salariale in bani 1.379,30 480,00 333,00 89,30 77, Salarii de baza 1.63,80 44,00 301,00 71,80 49, Alte sporuri 44,50 1,00 1,00 11,50 9, Fond pentru posturi ocupate prin cumul 5,00 5, Fond aferent platii cu ora 66,00 1,00 0,00 6,00 19, Contributii 36,70 11,00 8,00 78,70 54, Contributii de asigurari sociale de stat 15,44 76,15 55,00 47,94 36, Contributii de asigurari de somaj 7,1 3,00,5 1, Contributii de asigurari sociale de sanatate 71,43 5,90 19,00 15,63 10, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 4,06,00 1,5 0, Contributii pentru concedii si indemnizatii 8,56 4,95 4,50 1,36 6,75 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 0,00 74,00 7,00 31,00 5, Bunuri si servicii 177,00 55,00 66,00 31,00 5, Materiale pentru curatenie,00 1,00 1, Incalzit, iluminat si forta motrica 57,00 4,00 30,00 3, Carburanti si lubrifianti 1,00 1, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 15,0 7,0 6,00, Materiale si prestari de servicii cu

24 Data : 05/11/ 10 caracter functional,00 1,00 10, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 79,80 10,80 18,00 6,00 5, Deplasari, detasari, transferari 17,00 11,00 6, Deplasari interne, detasari, transferari 17,00 11,00 6, Carti, publicatii si materiale documentare 1,00 1, Alte cheltuieli 7,00 7, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 7,00 7,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 10,00 10, Burse 10,00 10, CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 10,0,5 5,45 1,5 1,5 01 CHELTUIELI CURENTE 10,0,5 5,45 1,5 1,5 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 10,0,5 5,45 1,5 1,5 001 Bunuri si servicii 6,00,5 1,5 1,5 1, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 6,00,5 1,5 1,5 1,5 00 Reparatii curente 4,0 4,0 680 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 349,00 150,00 81,00 81,00 37,00 01 CHELTUIELI CURENTE 349,00 150,00 81,00 81,00 37,00 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 349,00 150,00 81,00 81,00 37, Ajutoare sociale 349,00 150,00 81,00 81,00 37, Ajutoare sociale in numerar 349,00 150,00 81,00 81,00 37, LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 33,60 85,00 47,00 54,10 47,50

25 Data : 05/11/ CHELTUIELI CURENTE 33,60 85,00 47,00 54,10 47,50 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 33,60 85,00 47,00 54,10 47, Bunuri si servicii 153,60 60,00,00 47,10 4, Incalzit, iluminat si forta motrica 6,00,00,00, Carburanti si lubrifianti 37,00 0,00 5,00 1, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 100,60 35,00 1,00 4,10 11, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 10,00 3,00 3,00 3,00 1, Alte cheltuieli 80,00 5,00 5,00 7,00 3, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 80,00 5,00 5,00 7,00 3, PROTECTIA MEDIULUI 194,00 6,65 56,45 45,05 9,85 01 CHELTUIELI CURENTE 194,00 6,65 56,45 45,05 9,85 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 88,60 7,15 6,05 6,05 9, Cheltuieli salariale in bani 7,0,10 1,00 1,00 8, Salarii de baza 7,0,10 1,00 1,00 8, Contributii 16,40 5,05 5,05 5,05 1, Contributii de asigurari sociale de stat 11,50 3,50 3,50 3,50 1, Contributii de asigurari de somaj 0,30 0,10 0,10 0, Contributii de asigurari sociale de sanatate 3,80 1,0 1,0 1,0 0, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0,0 0,05 0,05 0,05 0,05

26 Data : 05/11/ Contributii pentru concedii si indemnizatii 0,60 0,0 0,0 0,0 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 105,40 35,50 30,40 19,00 0, Bunuri si servicii 36,40 15,50 11,90 5,50 3, Incalzit, iluminat si forta motrica 10,00 3,00 3,00 3,00 1, Carburanti si lubrifianti 10,00,50,50,50, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 16,40 10,00 6, Alte cheltuieli 69,00 0,00 18,50 13,50 17, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 69,00 0,00 18,50 13,50 17, AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE 13,6 10,00 3,6 01 CHELTUIELI CURENTE 13,6 10,00 3,6 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 13,6 10,00 3,6 001 Bunuri si servicii 13,6 10,00 3, Carburanti si lubrifianti 1,00 1, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 1,6 9,00 3,6 840 TRANSPORTURI 9,00 9,00 01 CHELTUIELI CURENTE 9,00 9,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 9,00 9, Alte cheltuieli 9,00 9, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 9,00 9, ALTE ACTIUNI ECONOMICE 199,30 59,75 60,75 41,69 37,11

27 Data : 05/11/ CHELTUIELI CURENTE 199,30 59,75 60,75 41,69 37,11 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 38,30 11,75 11,75 11,69 3, Cheltuieli salariale in bani 31,0 9,50 9,50 9,50, Salarii de baza 31,0 9,50 9,50 9,50, Contributii 7,10,5,5,19 0, Contributii de asigurari sociale de stat 4,95 1,60 1,60 1,60 0, Contributii de asigurari de somaj 0,10 0,05 0, Contributii de asigurari sociale de sanatate 1,70 0,50 0,50 0,50 0, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0,05 0,0 0,0 0, Contributii pentru concedii si indemnizatii 0,30 0,08 0,08 0,08 0,06 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 161,00 48,00 49,00 30,00 34, Bunuri si servicii 156,00 48,00 49,00 30,00 9, Incalzit, iluminat si forta motrica 51,00 0,00 0,00 6,00 5, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 105,00 8,00 9,00 4,00 4, Alte cheltuieli 5,00 5, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 5,00 5, EXCEDENT/DEFICIT EXCEDENT/DEFICIT Excedentul/Deficitul sectiunii de

28 Data : 05/11/ 14 functionare

29 PRIMARIA PIATRA Data : 05/11/ Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 74,00 70,5 1,5 1,5 1,5

30 TOTAL COMUNE SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Data : 05/11/ Tit: TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.655,97 351, ,1 737,86 189, I. VENITURI CURENTE 73,40 119,00 06,4 17,4 189, C. Venituri nefiscale 73,40 119,00 06,4 17,4 189, C. Vanzari de bunuri si servicii 73,40 119,00 06,4 17,4 189,9 370 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE SUBVENTIILE 73,40 119,00 06,4 17,4 189, Varsaminte din sectiunea de functionare 73,40 119,00 06,4 17,4 189, II. Venituri din capital 85,0 85,0 390 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR 85,0 85, Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 85,0 85, Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 1.769,60 163, ,88 435,4 40 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 1.769,60 163, ,88 435,4 400 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(fen) postaderare 38,41 0,09 18, Finantarea programului National de Dezvoltare Locala 1.731,19 143, ,88 417, SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARII 68,77 68,77

31 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Data : 05/11/ Tit: Fondul European Agicol de Dezvoltare Rurala 68,77 68, VENITURI PROPRII 85,0 85,0 500 TOTAL CHELTUIELI.886,06 581, ,1 737,86 189,9 01 CHELTUIELI CURENTE 18,10 109,78 18,3 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 18,10 109,78 18, e din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 18,10 109,78 18, Finantarea externa nerambursabila 107,18 88,86 18, Cheltuieli neeligibile 0,9 0,9 70 CHELTUIELI DE CAPITAL.757,96 471, ,1 719,54 189,9 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE.757,96 471, ,1 719,54 189, Active fixe.757,96 471, ,1 719,54 189, Alte active fixe.757,96 471, ,1 719,54 189,9 510 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI 1.979,96 54,4 1.38,4 5,14 145,16 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.979,96 54,4 1.38,4 5,14 145,16 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1.979,96 54,4 1.38,4 5,14 145, Active fixe 1.979,96 54,4 1.38,4 5,14 145, Alte active fixe 1.979,96 54,4 1.38,4 5,14 145, LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 158,00 114,78 14,90 3,3 5,00 01 CHELTUIELI CURENTE 18,10 109,78 18,3 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE

32 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Data : 05/11/ Tit: 3 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 18,10 109,78 18, e din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 18,10 109,78 18, Finantarea externa nerambursabila 107,18 88,86 18, Cheltuieli neeligibile 0,9 0,9 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9,90 5,00 14,90 5,00 5,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 9,90 5,00 14,90 5,00 5, Active fixe 9,90 5,00 14,90 5,00 5, Alte active fixe 9,90 5,00 14,90 5,00 5, PROTECTIA MEDIULUI 105,40 80,30 7,80 17,30 01 CHELTUIELI CURENTE 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 105,40 80,30 7,80 17,30 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 105,40 80,30 7,80 17, Active fixe 105,40 80,30 7,80 17, Alte active fixe 105,40 80,30 7,80 17, AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE 9,00 74,00 16,00,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9,00 74,00 16,00,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 9,00 74,00 16,00, Active fixe 9,00 74,00 16,00,00

33 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Data : 05/11/ Tit: Alte active fixe 9,00 74,00 16,00, TRANSPORTURI 01 CHELTUIELI CURENTE 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 870 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 550,70 57,84 10,00 443,10 39,76 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 550,70 57,84 10,00 443,10 39,76 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 550,70 57,84 10,00 443,10 39, Active fixe 550,70 57,84 10,00 443,10 39, Alte active fixe 550,70 57,84 10,00 443,10 39, EXCEDENT/DEFICIT EXCEDENT/DEFICIT -30,09-30, Excedentul/Deficitul sectiunii de dezvoltare -30,09-30,09

34 PRIMARIA PIATRA SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Data : 05/11/ TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.655,97 351, ,1 737,86 189, I. VENITURI CURENTE 73,40 119,00 06,4 17,4 189, C. Venituri nefiscale 73,40 119,00 06,4 17,4 189, C. Vanzari de bunuri si servicii 73,40 119,00 06,4 17,4 189,9 370 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE SUBVENTIILE 73,40 119,00 06,4 17,4 189, Varsaminte din sectiunea de functionare 73,40 119,00 06,4 17,4 189, II. Venituri din capital 85,0 85,0 390 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR 85,0 85, Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 85,0 85, Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 1.769,60 163, ,88 435,4 40 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 1.769,60 163, ,88 435,4 400 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(fen) postaderare 38,41 0,09 18, Finantarea programului National de Dezvoltare Locala 1.731,19 143, ,88 417, SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARII 68,77 68,77

35 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Data : 05/11/ Fondul European Agicol de Dezvoltare Rurala 68,77 68, VENITURI PROPRII 85,0 85,0 500 TOTAL CHELTUIELI.886,06 581, ,1 737,86 189,9 01 CHELTUIELI CURENTE 18,10 109,78 18,3 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 18,10 109,78 18, e din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 18,10 109,78 18, Finantarea externa nerambursabila 107,18 88,86 18, Cheltuieli neeligibile 0,9 0,9 70 CHELTUIELI DE CAPITAL.757,96 471, ,1 719,54 189,9 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE.757,96 471, ,1 719,54 189, Active fixe.757,96 471, ,1 719,54 189, Alte active fixe.757,96 471, ,1 719,54 189,9 510 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI 1.979,96 54,4 1.38,4 5,14 145,16 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.979,96 54,4 1.38,4 5,14 145,16 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1.979,96 54,4 1.38,4 5,14 145, Active fixe 1.979,96 54,4 1.38,4 5,14 145, Alte active fixe 1.979,96 54,4 1.38,4 5,14 145, LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 158,00 114,78 14,90 3,3 5,00 01 CHELTUIELI CURENTE 18,10 109,78 18,3 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE

36 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Data : 05/11/ 3 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 18,10 109,78 18, e din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 18,10 109,78 18, Finantarea externa nerambursabila 107,18 88,86 18, Cheltuieli neeligibile 0,9 0,9 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9,90 5,00 14,90 5,00 5,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 9,90 5,00 14,90 5,00 5, Active fixe 9,90 5,00 14,90 5,00 5, Alte active fixe 9,90 5,00 14,90 5,00 5, PROTECTIA MEDIULUI 105,40 80,30 7,80 17,30 01 CHELTUIELI CURENTE 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 105,40 80,30 7,80 17,30 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 105,40 80,30 7,80 17, Active fixe 105,40 80,30 7,80 17, Alte active fixe 105,40 80,30 7,80 17, AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE 9,00 74,00 16,00,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9,00 74,00 16,00,00 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 9,00 74,00 16,00, Active fixe 9,00 74,00 16,00,00

37 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Data : 05/11/ Alte active fixe 9,00 74,00 16,00, TRANSPORTURI 01 CHELTUIELI CURENTE 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 870 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 550,70 57,84 10,00 443,10 39,76 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 550,70 57,84 10,00 443,10 39,76 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 550,70 57,84 10,00 443,10 39, Active fixe 550,70 57,84 10,00 443,10 39, Alte active fixe 550,70 57,84 10,00 443,10 39, EXCEDENT/DEFICIT EXCEDENT/DEFICIT -30,09-30, Excedentul/Deficitul sectiunii de dezvoltare -30,09-30,09

38 PRIMARIA PIATRA SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Data : 05/11/ Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 1.769,60 163, ,88 435,4

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.993,00 643,00 501,00 45,00 44,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.953,00 641,00 501,00 45,00 386,00 00030 A. VENITURI FISCALE.03,00 64,00 515,00 453,00 413,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA ORASULUI MONEASA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.688,00 713,15 460,15 31,45 0,5 0000 I. VENITURI CURENTE 1.680,00 709,15 456,15 31,45 0,5 00030 A. VENITURI FISCALE 1.598,00 690,15 47,15 94,45

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro Tit: * 7 1 Estimari 016 Estimari 017 Estimari 018 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.185,4 3.513,4.198,00 1.9,00 1.55,00 9.30,5 9.458,95 9.590,59 0000 I. VENITURI CURENTE 7.093,4.317,4 1.795,00 1.714,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL IASI 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 6.175,46.078,16 1.7,90 1.743,15 631,5 0000 I. VENITURI CURENTE 6.174,03.076,73 1.7,90 1.743,15 631,5 00030 A. VENITURI FISCALE 7.073,1.9,45.139,05 1.98,40

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.085,00 35,00 330,00 33,00 170,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.015,00 350,00 330,00 33,00 10,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.07,00 354,00 344,00 38,00 136,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.531,40 1.00,61 1.10,00 811,50 399,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.58,40 1.197,61 1.10,00 811,50 399,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.394,00 1.151,11 1.073,50 786,10 383,9

Mai mult

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 1 - mii lei- 000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 12.632,00 12.735,00 19.066,00 17.743,00 16.390,00 17.234,00 000202 I. VENITURI CURENTE

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.463,00 1.00,61 1.10,00 747,10 395,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.460,00 1.197,61 1.10,00 747,10 395,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.95,00 1.151,11 1.073,50 701,10 369,9

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Data : 1/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.310,76 517,16 667,40 679,70 446,50 0000 I. VENITURI CURENTE.38,50 507,70 648,80 665,60 416,40 00030 A. VENITURI FISCALE.395,50 676,50 61,80

Mai mult

02 - centr

02 - centr BIHOR Data : 7/03/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.656,30 1.003,67 1.379,68 1.073,46 1.199,49 0000 I. VENITURI CURENTE 4.600,83 997,0 1.336,58 1.070,46 1.196,59 00030 A. VENITURI FISCALE 4.56,33

Mai mult

buget okkk .pdf

buget okkk .pdf BRABOVA CONSILIUL LOCAL BRABOVA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.539,00 434,00 400,00 380,00 35,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.488,00 383,00 400,00 380,00 35,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.475,00 379,00

Mai mult

MergedFile

MergedFile JUDET BRASOV 1 Estimari 018 Estimari 019 Estimari 00 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.917,16 1.9,34 1.616,69 1.091,45 916,68 5.44,50 5.49,30 5.779,0 0000 I. VENITURI CURENTE 4.915,16 1.90,34 1.616,69

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL AN 2014 RECTIFICAREA X Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 1,678,368 303,250 1,981,618 380,674 485,923 386,476 728,545 4802 VENITURI PROPRII 560,100 10,000

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Tit: 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.770,88 651,89 685,38 600,37 833,4 3.061,35 3.15,45 3.194,55 0000 I. VENITURI CURENTE.69,0 634,7 678,1 593,0 786,07.98,35

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL BOTOSANI 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.08,76 831,96.587,40 3.407,60.01,80 3.518,30 3.34,10.501,80 0000 I. VENITURI CURENTE.573,50 719,50 648,80 693,50

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Arad CENTRALIZATOR BUGET LOCAL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 9,526.71 5,888.77 2,378.55 838.40

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro MUNICIPII TOTAL MUNICIPII Data : 4/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 19.099,0 6.059,76 5.608,95 4.847,96.58,35 0000 I. VENITURI CURENTE 19.014,0 6.036,76 5.590,95 4.89,96.556,35 00030 A. VENITURI

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral COMUNA GAICEANA JUDETUL BACAU BUGET RECTIFICARE LA DATA DE 10.10.2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 6,559.50 161.79 6,721.29 1,274.05 1,071.60 815.55 3,560.09 499002 VENITURI PROPRII 1,178.00 26.19

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL ALBA COMUNA SUGAG NR. /30.10.2018 Formular 11/01 BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ANUL 2018 RECTIFICARE 30.10.2018 Anexa nr.1 HCL nr. /30.10.2018 000202

Mai mult

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 1.225.610 256.400 1.223.796-1.814-1.814 0 0 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 017-019 Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 557.357,4 141.168,0

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 143.003,73 35.9,00 38.690,66 36.796,57 31.594,50 0000 I. VENITURI CURENTE 111.9,89 8.039,5 31.97,5 9.536,59.419,80 00030 A. VENITURI FISCALE 101.546,89 5.381,5

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau CENTRALIZATOR BL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 5,411.70 1,373.10 1,367.20 1,365.20 1,306.20

Mai mult

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 214 Formular 1 -lei- Buget 214 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care Trim I Trim II Trim III Trim IV 215 216 217 credite

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau COMUNA CLEJA BUGET GENERAL PE ANUL 2015 Formular 10 -lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 4,956,000 1,441,250 1,222,750 1,101,250 1,190,750

Mai mult

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 214 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 1 -lei- Buget 214 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care credite Trim

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral Romania Judetul Vâlcea ORAS BABENI A. INTEGRAL DE LA BUGET PE 2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 18,080.85 18,080.85 4,711.35 5,846.20 4,304.59 3,218.71 499002 VENITURI PROPRII 7,653.99 7,653.99

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 06/09/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 555.76,3 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 549.99,4 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 04/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 547.117,94 104.766,80

Mai mult

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 3.967.000 367.000 3.967.000 131.330 131.330 0 131.330 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 5002 0 50.000 0 50.000

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri Romania Judetul Cluj ORAS HUEDIN CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-12-2018 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 12968700 14645662 16681262 2055805 14625457 14547183 2134079 VENITURI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDEŢUL IASI Pag. 1 -lei- Prevederi Capi Sub Pa- Gru Ar- Ali Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol capi ra- pa/ ti- ne- Total, din anii din anul realizate alte cai constatate

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET Data : 04/0/ Tit: pag: 1 000110 TOTAL VENITURI-VENITURI 138.98,41 39.104,36 36.74,8 35.011,7 8.070,05 00010 I. VENITURI CURENTE 15.41,41 35.74,86 3.485,45 31.794,40 5.416,70 90010 C. Venituri

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP : 4426212 Denumire IP : COMUNA JUCU Sector bugetar

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.011 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP : 2574093 Denumire IP : COMUNA PIETRARI Sector bugetar

Mai mult

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN COD INDICATORI BILANT DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL ANULUI SOLD LA SFARSITUL ANULUI 01003 1.Active fixe necorporale 0 6000 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 0 0 01004 2.Instalatii tehnice,

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 1.1.01 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei- Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- to

JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei- Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- to JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.016 1 -lei- 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 183.905.700 118.641.700 133.578.33 0.071.101 113.507. 103.950.914.048.537

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI CURENTE 3 A. VENITURI FISCALE 4 A1. IMPOZIT PE VENIT,

Mai mult

Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare in

Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare in Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de 31.12.2016 Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare initaile definitive Drepturi constatate Total,din care:

Mai mult

BUG.LOCAL DECEMBRIE

BUG.LOCAL DECEMBRIE Primaria Platonesti Platonesti BUGETUL PE ANUL 2012 rectificat la data de 18 decembrie 2012 Anexa 2.38-1 Hotarârea nr.... I II V TOTAL VENITURI 1 00.01 1.666,00 160,80 1.826,80 554,00 680,20 186,00 406,60

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL 1 TOTAL VENITURI 1 00.01 179.695,00 VENITURI PROPRII 2 48.02 123.834,00 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 133.338,00

Mai mult

085 ANX aprobare buget local 2019.xls

085 ANX aprobare buget local 2019.xls MUNICIPIUL ROMAN Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 85 din 18.04.2019 D E N U M I R E A BUGETUL INSTITUTIILOR SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII I N D I C A T O R

Mai mult

Fast Report Document

Fast Report Document PROIECT BUGET 2019 SURSA A - BUGET LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 00.01 794.783.908 VENITURI PROPRII 2 49.90 671.214.448 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 701.530.498

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31.03.016 1 -lei- Denumire indicor conste realize dec incasari conste de incas 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 38.933.00 15.701.050 3.071.959

Mai mult

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/10.04.2013 JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 I II V SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 2.182,17 597,39 579,29 616,65 388,84 2.291,25 2.397,06

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP : 4221136 Denumire IP : Comuna Domnesti Sector bugetar

Mai mult

JUDETUL NEAMT CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31/03/2013 pa / - lei- Capitol Subcapi- tol Pagraf Titlu ra- Gru- Ar- ti- col Ali- ne-

JUDETUL NEAMT CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31/03/2013 pa / - lei- Capitol Subcapi- tol Pagraf Titlu ra- Gru- Ar- ti- col Ali- ne- JUDETUL NEAMT CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31/03/013 Denumire indicor aprobe cumule conste realize dec incasari 1 conste de incas 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 191.331.000 66.10.000

Mai mult

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 BILANT la data de 31.12.2018 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X X 3. Active

Mai mult

bugprim_DARSAM_A_260684

bugprim_DARSAM_A_260684 Editat 22-JN-18 Page 53 of 246 Veniturile bugetelor locale 7,133,368.00 Impozit pe venit 030000 5,145.50 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobil 031800 5,145.50 Cote si sume defalcate

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETUL Olt COMUNA BARASTI CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-03-2017 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 2172000 650000 1055087 307707 747380 574265 17739 463083 VENITURI

Mai mult

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/ PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTI

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/ PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTI JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/20.01.2014 PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017 TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETULBacau COMUNA TAMASI CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 30-06-2014 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 2766000 1357150 2951726 1342568 1609158 1433109 6443 1512174 VENITURI

Mai mult

Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator PREVE- DERI ANUALE TOTAL - mii lei -

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 1.0..015 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului Sold la

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETUL Satu Mare Oras Ardud CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-12-2016 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 10925000 11625450 13031801 2422752 10609049 10339943 2691858 VENITURI

Mai mult

JUDEŢUL: ARAD Unitatea administrativ-teritorială: NADLAC Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL - VENITURI PE ANUL 2015 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L

JUDEŢUL: ARAD Unitatea administrativ-teritorială: NADLAC Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL - VENITURI PE ANUL 2015 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L JUDEŢUL: ARAD Unitatea administrativ-teritorială: NADLAC Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL - VENITURI PE ANUL TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 11269.00 VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

Mai mult

PRIMARIA FRASIN NR.../ Biroul contabilitate Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2012 Denumirea indicatori

PRIMARIA FRASIN NR.../ Biroul contabilitate Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2012 Denumirea indicatori PRIMARIA FRASIN NR.../...2010 Biroul contabilitate Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2012 aprobate la cumulate anii precedenti anul curent inacasari incasat TOTAL

Mai mult

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETAL

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETAL JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din 20.12.2018 Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI

Mai mult

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din 24.04.2019 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE TITLURI,

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro MUNICIPIUL SUCEAVA CUI: 44479 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.018 1 -lei- 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 8.031.413 14.386.186 11.735.814 77.89.13 133.906.601

Mai mult

JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI EST

JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI EST JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2016-2018 Buget 2015 - mii lei -

Mai mult

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 mii lei D E N U M I R E A I

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 mii lei D E N U M I R E A I JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 mii lei TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 202.307,20 38,50

Mai mult

JUDETUL SUCEAVA ORASUL FRASIN CF: Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2013 Denumirea indicatorilor Cod i

JUDETUL SUCEAVA ORASUL FRASIN CF: Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2013 Denumirea indicatorilor Cod i JUDETUL SUCEAVA ORASUL FRASIN CF: 4535651 Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2013 aprobate la cumulate anii precedenti anul curent inacasari incasat TOTAL VENITURI

Mai mult

Cont de Executie Venituri - Anul : Trim : Bugetul Local_02

Cont de Executie Venituri - Anul : Trim : Bugetul Local_02 cod 20 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de 31 DECEMBRIE 2010 Anexa 12 - lei - VENITURI -TOTAL 5,900,000 5,641,000 5,366,422 107,637 5,258,785 5,220,153 52,389 93,880 1. VENITURI CURENTE

Mai mult

buget local 2011 de f.xls

buget local 2011 de f.xls JUDEŢUL: OLT PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE UL 2011 VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 39375 VENITURI PROPRII

Mai mult

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 28

Mai mult

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 2 ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA NR. 65 DIN BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE C

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 2 ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA NR. 65 DIN BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE C CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA 2 ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA 65 DIN 30.05.2018 BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE, PE ANUL 2018 - mii lei - Buget 2018

Mai mult

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2010; Având în vedere raportul nr.130351/2010

Mai mult

TOTAL JUDET BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE S

TOTAL JUDET BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE S TOTL JUDET Pag. 1 Denumire indicor Executie prelimina 00 0 000 000 0004 0005 0 TOTL VENITURI-BUGET LOCL 0.10,00 16.087,00 1.86,00.507,00 4.81,00 5.48,00 I. VENITURI CURENTE 18.958,00 15.108,00 0.8,00.494,00.800,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR Denumire indicor conste realize dec incasari 1 conste de incas 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 13.379.390 16.055.580 15.331.91 94.399 14.407.513 13.75.706 1.579.06 000 I. VENITURI CURENTE 10.84.390

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400 Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail: office@moinesti.ro www.moinesti.ro ISO

Mai mult

Anexa I, II,III,IV,V,VI initial.xls

Anexa I, II,III,IV,V,VI initial.xls JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 ANEXA I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2019 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022 Cod indicator PREVEDERI

Mai mult

Anexa I rectif decembrie 2018.xls

Anexa I rectif decembrie 2018.xls JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 ANEXA I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021 TRIMESTRIALE TOTAL VENITURI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1/1/015 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.500.0.57.40.57.1.51.47.17.4 4.005.477.140

Mai mult

Consiliul Local Giubega 01 - Bilant BILANT la data de Cod ind DENUMIRE Sold la ince Sold la sfar putul anului situl perioa 01004

Consiliul Local Giubega 01 - Bilant BILANT la data de Cod ind DENUMIRE Sold la ince Sold la sfar putul anului situl perioa 01004 01 - Bilant BILANT Cod ind DENUMIRE Sold la ince Sold la sfar putul anului situl perioa 01004 2.Instalatii tehnice, mijloace de tr 840898 843688 aparatura birotica si alte active co 2130300+2130400+2140000+2310000-2810

Mai mult

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 29 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANITARE RON Nr. crt Cap. Subcap. Pgf. Denumirea indicatorilor

Mai mult

Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL mii lei

Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL mii lei Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 211 - mii lei - Cod rând Bugetul local Bugetul instituţiilor publice

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.1.011 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.11.40.07.7.0.0.19.49.17.01.197.990.5

Mai mult

MSDataReport

MSDataReport COMUNA SCORTENI SCORTENI CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [FUNCTIONARE] Anexa 12 Incheiat la data de 30.09.2011 -lei- VENITURI TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 000102 3 784 500 3

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETUL Bacau CENTRALIZATOR B.L CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-03-2015 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 4964500.00 1612250.00 1874933.42 579389.00 1295544.42 1502889.92

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT, AVIZAT: SECRETAR AL JUDEŢULUI, CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetu

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT, AVIZAT: SECRETAR AL JUDEŢULUI, CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetu ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT, AVIZAT: SECRETAR AL JUDEŢULUI, CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2018

Mai mult

JUDEŢUL:_CONSTANTA Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL CONSTANTA Formular: ANEXA1 11/01 10/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOL

JUDEŢUL:_CONSTANTA Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL CONSTANTA Formular: ANEXA1 11/01 10/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOL JUDEŢUL:_CONSTANTA Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL CONSTANTA Formular: ANEXA1 11/01 10/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 MII LEI BUGET D E N U

Mai mult

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2016 Credite de angajament an 2015 mii

Mai mult

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 29 din 28.01.2016 PROIECT DE BUGET AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2016 Mii lei PREVEDERI ANUALE D E N U

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETUL Bacau CENTRALIZATOR BL CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-12-2015 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 2981000.00 9774330.00 7149041.74 500291.00 6648750.74 6595341.74

Mai mult

Hotarare buget propriu al judetului 2015

Hotarare buget propriu al judetului 2015 CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN H O T Ă R Â R E privind : aprobarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul şi estimările pentru anii - Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară,

Mai mult

anexa 1-2 buget local.xls

anexa 1-2 buget local.xls ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 1 LA DISPOZITIA NR. 46 /28.04.2009 REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI PENTRU ANUL 2009 mii lei Program Trim I Trim II Trim III Trim

Mai mult

Microsoft Word - HCL nr. 53 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe trimestrul

Microsoft Word - HCL nr. 53 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe trimestrul ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL LOCAL U.A.T. COMUNA MUNTENII DE JOS HOTĂRÂREA nr. 53 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe trimestrul III 2017 Consiliul

Mai mult

JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOL

JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOL JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE TRIMESTRE

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1,1,01 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI 74.7.000.01.000 77.70.90 74.959.5 15.74.51 1.7.54.454.979

Mai mult

R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului şi a bu

R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului şi a bu R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului

Mai mult

H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr

H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr. 10790 / 21.11.2012 cu privire la proiectul de hotărâre nr.

Mai mult

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 30.06.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 01003 1.Active fixe necorporale (030000+050000+060000+

Mai mult