AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR"

Transcriere

1 AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7376/2006/ Anexa 2 Rezumatul Caracteristicilor Produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI MENJUGATE, liofilizat şi solvent pentru suspensie injectabilă. Vaccin meningococic oligozaharidic C conjugat (adsorbit). 2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ O doză (0,5 ml vaccin reconstituit) conţine: Oligozaharid de Neisseria meningitidis de grup C (tulpina C 11) 10 micrograme conjugat cu Proteina CRM-197 de Corynebacterium diphtheriae 12,5 µg 25,0 µg adsorbit pe hidroxid de aluminiu 1 mg corespunzător la Al 3+ 0,3 până la 0,4 mg Pentru excipienţi, vezi pct FORMA FARMACEUTICĂ Liofilizat şi solvent pentru suspensie injectabilă. Liofilizat: pulbere albă până la aproape albă. Solvent: suspensie opalescentă, albă. 4. DATE CLINICE 4.1 Indicaţii terapeutice Imunizarea activă a copiilor începând cu vârsta de 2 luni, a adolescenţilor şi a adulţilor, pentru prevenirea bolii invazive determinate de Neisseria meningitidis serogrup C. Menjugate trebuie utilizat conform recomandărilor oficiale. 4.2 Doze şi mod de administrare Doze Nu sunt disponibile date privind utilizarea diferitelor vaccinuri meningococice C conjugate în secvenţele primare de vaccinare sau pentru rapel. Oricând este posibil, trebuie utilizat acelaşi tip de vaccin pentru întregul ciclu de vaccinare. Imunizare primară Copii cu vârsta cuprinsă între 2 luni şi 12 luni: trebuie administrate două doze a câte 0,5 ml, la un interval de cel puţin 2 luni (vezi pct. 4.5 privind administrarea Menjugate în asociere cu alte vaccinuri). Copii cu vârsta peste 12 luni, adolescenţi şi adulţi: o singură doză de 0,5 ml. Doză de rapel La copii se recomandă să se administreze o doză de rapel după completarea secvenţei de imunizare primare. Programarea acestor doze trebuie să fie conform recomandărilor oficiale existente. Pentru 1

2 informaţii privind răspunsul la dozele de rapel şi la administrarea în asociere cu alte vaccinuri pediatrice, vezi pct. 5.1 şi 4.5. Până în prezent nu s-a stabilit necesitatea dozelor de rapel la subiecţii la care s-a administrat o singură doză de vaccin (de exemplu, cu vârsta 12 luni la prima imunizare). Mod de administrare Injecţie intramusculară. Vaccinul (0,5 ml) este destinat pentru injectare intramusculară profundă, preferabil în regiunea antero-laterală a coapsei la sugari şi în muşchiul deltoid la copii mai mari, adolescenţi şi adulţi. Vaccinul nu trebuie injectat intravenos, subcutanat sau intradermic. Menjugate nu trebuie amestecat cu alte vaccinuri în aceeaşi seringă. Dacă se administrează concomitent mai multe vaccinuri, acestea trebuie injectate în locuri diferite. 4.3 Contraindicaţii Hipersensibilitate la oricare dintre componentele vaccinului, incluzând toxoidul difteric. Persoanele care au prezentat în antecedente semne de hipersensibilitate după administrarea de Menjugate. Ca şi în cazul altor vaccinuri, administrarea de Menjugate trebuie amânată la persoanele cu boală febrilă acută severă. 4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare Înainte de injectarea oricărui vaccin, persoana responsabilă pentru administrare trebuie să ia toate măsurile cunoscute de precauţie pentru prevenirea reacţiilor alergice sau de oricare altă natură. Ca pentru toate vaccinurile injectabile, este necesară supraveghere medicală şi trebuie să fie întotdeauna disponibil tratament medical adecvat, pentru cazurile rare de reacţii anafilactice apărute în urma vaccinării. Înainte de administrarea oricărei doze de Menjugate, părintele sau însoţitorul trebuie întrebat despre antecedentele personale, familiale şi despre starea de sănătate recentă al celui care urmează să fie vaccinat, incluzând imunizările din antecedente, starea de sănătate din timpul imunizărilor şi despre orice eveniment advers apărut după imunizările precedente. Înainte de instituirea pe scară largă a campaniei de imunizare, trebuie revizuit beneficiul vaccinării cu vaccin meningococic C luând în considerare incidenţa infecţiilor cu N. Meningitidis serogrup C la o populaţie dată. Menjugate nu protejează împotriva bolilor meningococice determinate de oricare alt tip de bacterii meningococice (A, B, 29-E, H, I, K, L, W-135, X, Y sau Z, incluzând non-tipizate). Nu se poate garanta o protecţie completă împotriva infecţiilor meningococice de serogrup C. Până în prezent, nu sunt disponibile date privind utilizarea vaccinului pentru controlul apariţiei bolii post expunere. Nu sunt disponibile date la adulţi cu vârsta 65 ani (vezi pct. 5.1). La persoanele cu deficit de producere a anticorpilor, vaccinarea poate să nu determine un răspuns cu anticorpi protectori adecvat. Deşi infecţia cu HIV nu reprezintă o contraindicaţie, Menjugate nu s-a evaluat specific la persoanele imunocompromise. Persoanele cu deficit de complement şi cei cu asplenie funcţională sau anatomică pot prezenta răspuns imun la vaccinul meningococic C conjugat, cu toate acestea, gradul de protecţie asigurat nu este cunoscut. Deşi s-au raportat simptome de meningism cum sunt dureri/rigiditate la nivelul gâtului sau fotofobie, nu s-a evidenţiat ca vaccinul să determine meningită meningococică de tip C. De aceea, trebuie menţinută starea de alertă clinică privind posibilitatea unei infecţii meningitice concomitente accidentale. 2

3 Vaccinurile conjugate conţinând Material de Reacţie Încrucişată (MRÎ197) nu trebuie considerate ca imunizante împotriva difteriei. Nu se recomandă schimbarea schemei de imunizare pentru vaccinurile conţinând toxoid difteric. Orice infecţie acută sau boală febrilă reprezintă motivul amânării utilizării Menjugate, cu excepţia cazului în care în opinia medicului, întârzierea vaccinării prezintă un risc mai mare. O boală afebrilă minoră, cum este o infecţie uşoară a căilor respiratorii superioare nu reprezintă de obicei un motiv pentru amânarea imunizării. Vaccinul nu trebuie injectat intravenos, subcutanat sau intradermic. Menjugate nu a fost evaluat la persoanele cu trombocitopenie sau tulburări de coagulare. La persoanele cu risc de hemoragie după injectare intramusculară trebuie evaluat raportul risc beneficiu. Părinţii trebuie informaţi despre schema de imunizare pentru acest vaccin. Părintelui sau însoţitorului trebuie să li se recomande să ia măsuri de precauţie cum ar fi utilizarea de metode antipiretice iar necesitatea raportării evenimentelor adverse trebuie accentuată. 4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune Menjugate nu trebuie amestecat cu alte vaccinuri în aceeaşi seringă. În cazul vaccinărilor concomitente multiple trebuie folosite locuri de injectare diferite. Administrarea de Menjugate în acelaşi timp (dar pentru vaccinurile injectabile, în locuri diferite de injectare) cu următoarele vaccinuri nu reduce răspunsul immunologic al nici unuia dintre aceşti antigeni: - polio (vaccin polio inactivat şi vaccin polio oral); - numai toxoid difteric şi tetanic sau în asociere cu pertussis celular sau acelular; - vaccin Haemophilus Influenzae tip B (Hib) conjugat; - administrare numai de vaccin hepatitic B sau în asociere cu vaccin combinat difteric, tetanic, Hib, polio inactivat şi pertussis acelular; - vaccin rubeolic, rujeolic şi parotiditic combinat. Între diferite studii s-au observat variaţii minore ale titrului de anticorpi GMT; dar nu s-a stabilit importanţa clinică a acestor observaţii. În studii variate cu diferite vaccinuri, după administrarea concomitentă a conjugatului meningococic serogrup C cu combinaţii conţinând componente de pertussis acelular (cu sau fără virusuri polio inactivate, antigen de suprafaţă al virusului hepatitic B sau conjugate de Hib) s-a evidenţiat o valoare mai scăzută a SBA GMT comparativ cu administrarea separată sau cu administrarea concomitentă cu vaccin pertussis celular. Proporţiile atingând titrul SBA de cel putin 1:8 sau 1:128 nu sunt afectate. Nu există informaţii privind administrarea concomitentă de Menjugate cu vaccin pneumococic conjugat. Utilizarea concomitentă de Menjugate cu vaccin pneumococic conjugat trebuie luată în considerare numai dacă este important din punct de vedere medical şi nu trebuie să constituie o practică de rutină. 4.6 Sarcina şi alăptarea Sarcina Nu sunt disponibile date privind utilizarea acestui vaccin la femeile gravide. Studiile la animale efectuate la iepure în diferite stadii de gestaţie nu au demonstrat un risc la făt după administrarea de Menjugate. Totuşi, luând în considerare severitatea bolii cauzate de meningococul serogrup C, sarcina nu trebuie sa excludă vaccinarea în cazul în care riscul de expunere este definit clar. 3

4 Alăptarea Nu sunt disponibile informaţii privind siguranţa vaccinului în timpul alăptării. Înainte de a lua decizia imunizării în timpul alăptării trebuie evaluat raportul risc-beneficiu. 4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje După vaccinare s-a raportat foarte rar ameţeală. Aceasta poate afecta temporar capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 4.8 Reacţii adverse Reacţii adverse din studii clinice Reacţiile adverse raportate la toate grupele de vârsta sunt prezentate mai jos. Descrierea frecvenţelor este definită astfel: foarte frecvente ( 10%); frecvente ( 1% şi <10%); mai puţin frecvente ( 0,1% şi <1%); rare ( 0,01% şi <0,1%); foarte rare (<0,01%). Reacţiile adverse au fost colectate în ziua vaccinării şi în fiecare zi după vaccinare, timp de cel puţin 3 până la 6 zile. Majoritatea reacţiilor au fost autolimitante şi s-au remis în perioada de urmărire. La toate grupele de vârstă, foarte frecvente au fost reacţiile la locul injectării (incluzând roşeaţă, tumefacţie şi sensibilitate/durere) (de la 1 din 3 la copii mai mari până la 1 din 10 la preşcolari). Totuşi, de obicei acestea nu au fost semnificative clinic. Unde s-a studiat, roşeaţa sau tumefacţia de cel puţin 3 cm şi sensibilitatea asociată cu mişcarea pentru mai mult de 48 ore nu a fost frecventă. Febra de cel puţin 38,0 C este frecventă (de la 1 din 20 la sugari şi copii mici până la 1 din 10 la preşcolari), dar de obicei nu depăşeşte 39,1 C, în special în grupurile de vârste mai mari. După vaccinare, la sugari şi copii mici simptomele incluzând plans şi vărsături (copii mici) sunt frecvente. După vaccinare sunt foarte frecvente iritabilitatea, somnolenţa, deficitul de somn, anorexia, diareea şi vărsăturile (sugari). Nu s-a evidenţiat legătura acestor reacţii cu Menjugate mai mult decât cu vaccinurile concomitente, în special cu DTP. La adult, evenimentele adverse raportate foarte frecvent includ mialgii şi artralgii. La copii mai tineri s-a raportat frecvent somnolenţă. Cefaleea s-a raportat foarte frecvent la copiii de gimnaziu şi frecvent la copiii de şcoală primară. Reacţiile adverse raportate la toate grupurile de vârstă sunt prezentate mai jos. Tulburări generale Frecvente ( 1% şi <10%) Reacţii la locul injectării Febră 38,0 C Roşeaţă, tumefacţie şi sensibilitate/durere. Reacţii suplimentare s-au raportat la sugari (primul an de viaţă) şi la copii mici (al doilea an de viaţă) Tulburări generale Iritabilitate, somnolenţă, tulburări de somn. Frecvente ( 1% and <10%) Plâns Tulburări gastro-intestinale Frecvente ( 1% şi <10%) Diaree şi anorexie. Vărsături (sugari). Vărsături (copii mici). Reacţii suplimentare raportate la copii mai mari şi la adulţi Tulburări generale Maleză Cefalee (copii de gimnaziu) 4

5 Frecvente ( 1% şi <10%) Tulburări musculoscheletice, ale ţesutului conjunctiv şi osoase Tulburări gastro-intestinale Cefalee (copii de şcoală primară) Mialgii şi artralgii Greaţă (adulţi) Reacţii adverse din supravegherea după punerea pe piaţă (pentru toate grupurile de vârstă) Cele mai frecvente reacţii suspectate raportate din supravegherea după punerea pe piaţă includ, ameţeli, febră, cefalee, greaţă, vărsături şi leşin. Frecvenţele prezentate mai jos se bazează pe frecvenţa raportărilor spontane pentru acest vaccin sau pentru alte vaccinuri meningococice C conjugate şi s-au calculat folosind numărul rapoartelor primite - la numărător şi numărul total de doze distribuite - la numitor. Tulburări ale sistemului imunitar: Foarte rare (<0,01%): limfadenopatie, anafilaxie, reacţii de hipersensibilitate incluzând bronhospasm, edem facial şi edem angioneurotic. Tulburări ale sistemului nervos: Foarte rare (<0,01%): ameţeli, convulsii incluzând convulsii febrile, leşin, hipoestezii şi parestezii, hipotonie. După vaccinarea cu Menjugate s-au raportat foarte rar convulsii; de obicei, persoanele s-au recuperat rapid. Unele dintre convulsiile raportate puteau fi, de fapt, leşin. Frecvenţa raportărilor convulsiilor a fost sub frecvenţa de fond epileptic la copii. La sugari convulsiile s-au asociat de obicei cu febră şi probabil erau convulsii febrile. După vaccinarea cu vaccin meningococic C conjugat s-au raportat foarte rar tulburări vizuale şi fotofobie, de obicei legate de simptome neurologice cum sunt cefaleea şi ameţeala. Tulburări gastro-intestinale: Foarte rare (<0,01%): greaţă, vărsături şi diaree. Tulburări cutanate şi ale ţesutului subcutanat Foarte rare (<0,01%): erupţii cutanate, urticarie, prurit, purpură, eritem multiform şi sindrom Stevens- Johnson. Tulburări musculo-scheletice, ale ţesutului conjunctiv şi osoase: Foarte rare (<0,01%): mialgii şi artralgii În asociere cu vaccinul meningocic C conjugat s-a raportat recidiva sindromului nefrotic. 4.9 Supradozaj Nu s-a raportat nici un caz de supradozaj cu Menjugate. 5

6 5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE 5.1 Proprietăţi farmacodinamice Grupa farmacoterapeutică: vaccinuri bacteriene, vaccinuri meningococice, codul ATC: J07AH07. Imunogenicitate Nu s-au efectuat studii prospective privind eficacitatea. Nu s-au stabilit definitiv corelaţii serologice standardizate pentru vaccinul meningococic C; sunt în fază de studiu. Titrul bactericid seric (TBC) s-a determinat folosinde-se ser uman ca sursă de complement. Titrul bactericid seric (TBC) rezultat folosind serul uman ca sursă de complement nu se poate compara direct cu cel rezultat folosind serul de iepure ca sursă de complement. Dintr-un studiu clinic efectuat la 241 sugari, în care s-a comparat schema de vaccinare la 2, 3, 4 luni cu cea la 2, 4 luni, sunt disponibile date privind folosirea seriei de 2-doze de imunizare primară. După o lună de la terminarea seriei primare, aproximativ toţi subiecţii au atins titrul htbc 1:8 (98% şi 100% în grupurile respective). De asemenea, 83% şi 92% subiecţi din grupurile respective au atins titrul htbc de cel puţin 1:128. La 28 zile după administrarea unei doze iniţiale de vaccin meningococic C neconjugat la vârsta de 12 luni, toţi cei 50 subiecţi la care s-au administrat 3 doze şi 54/56 (96%) dintre subiecţii la care s-au administrat 2 doze au atins titrul htbc 1:8. În studiile clinice, comparativ cu vaccinul polizaharidic neconjugat meningococic autorizat, răspunsul imun indus de Menjugate a fost superior la copii mici, copii şi adolescenţi şi a fost comparabil la adulţi (vezi tabelul). În plus, spre deosebire de vaccinurile polizaharidice neconjugate, după vaccinare, Menjugate induce memorie imună, dar durata protecţiei nu este stabilită până în prezent. Nu sunt disponibile date la adulţii cu vârsta 65 ani. Compararea procentajului Titrului Seric Bactericid Antimeningococic C (complement uman) obţinut de subiecţi la o lună după o imunizare cu Menjugate sau cu vaccin meningococic polizaharidic neconjugat autorizat, la grupurile de vârstă înrolate. Vârsta 1-2 ani Vârsta 3-5 ani Vârsta ani Vârsta ani TBC % 1:8 (95% IÎ) Comple ment Uman Menjug ate n=237 78% (72-83) MenPS (1) n=153 19% (13-26) Menjug ate n=80 79% (68-87) MenPS (1) n=80 28% (18-39) Menjug ate n=90 84% (75-91) MenPS = Vaccin meningococic polizaharidic neconjugat autorizat (1) = serogrup A, C, W-135 şi Y, conţinând 50 μg serogrup C pe doză. (2) = serogrup A şi C, conţinând 50 μg serogrup C pe doză. MenPS (2) n=90 68% (57-77) Menjug ate n=136 90% (84-95) Nu s-au efectuat studii privind proprietăţile farmacodinamice ale vaccinului Menjugate. Supravegherea după punerea pe piaţă după o campanie de imunizare în Marea Britanie MenPS (2) n=130 88% (82-93) Eficacitatea estimată a vaccinului dintr-un program obişnuit de imunizare din Marea Britanie (folosind cantităţi diferite din 3 vaccinuri meningicoce C conjugate), acoperind perioda de la introducerea vaccinului - sfârşitul anului 1999 până în Martie a demonstrat necesitatea unei doze de rapel după completarea seriei primare (trei doze administrate la 2, 3 şi 4 luni). În primul an de la completarea seriei primare, eficacitatea vaccinului la grupul de sugari a fost estimat ca fiind de 93% (95% intervale de încredere 67, 99). Totuşi, după mai mult de un an de la completarea seriei primare, a fost prezentă o scădere evidentă a protecţiei. Estimarea eficacităţii bazate pe un numar mic de cazuri 6

7 până la această dată, indică posibilitatea scăderii protecţiei la copiii la care s-a administrat o singură doză asemănătoare ce cea administrată la copiii mici. Eficacitatea la celelalte grupuri de vârstă (până la 18 ani) bazată pe o doză unică, a rămas în jurul valorii de 90% în primul şi după un an de la vaccinare. 5.2 Proprietăţi farmacocinetice Nu s-au efectuat studii privind proprietăţile farmacocinetice ale vaccinului Menjugate. 5.3 Date preclinice de siguranţă Studiile de toxicitate după doză unică şi subacuta la şoarece, cobai şi iepure au demonstrat numai modificări histologice locale secundare injectării vaccinului. 6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE 6.1 Lista excipienţilor Flacon cu liofilizat: dihidrogenofosfat de sodiu monohidrat, fosfat disodic heptahidrat, manitol. Seringă: clorură de sodiu, apă pentru preparate injectabile. 6.2 Incompatibilităţi Acest vaccin nu trebuie amestecat cu alte vaccinuri sau medicamente în aceeaşi seringă. 6.3 Perioada de valabilitate 3 ani După reconstituire, se recomandă utilizarea imediată. Cele două componente ale vaccinului pot avea date de expirare diferite. Pe cutie este menţionată data de expirare, care trebuie respectată. Cutia şi TOT conţinutul trebuie eliminate (distruse) când ajung la data expirării înscrisă pe cutie. 6.4 Precauţii speciale pentru păstrare A se păstra la frigider (2 C 8 C). A nu se congela. A se păstra flaconul şi seringa în ambalajul original pentru a fi protejate de lumină. 6.5 Natura şi conţinutul ambalajului Menjugate se prezintă sub formă de pulbere în flacon (din sticlă tip I) cu un dop (cauciuc brombobutilic) şi 0,6 ml solvent în seringă (sticlă tip I) cu un dop (cauciuc brombobutilic) şi capac fără filet (cauciuc clorobutil). Cutie cu un flacon cu liofilizat şi o seringă cu solvent. Cutie cu 5 flacoane cu liofilizat şi 5 seringi cu solvent. Cutie cu 10 flacoane cu liofilizat şi 10 seringi cu solvent. 6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare Vaccinul liofilizat necesită preparare prin reconstituire cu diluantul hidroxid de aluminiu lichid. Agitaţi uşor seringa conţinând diluantul hidroxid de aluminiu. Îndepărtaţi capacul fără filet de la seringă şi ataşaţi un ac corespunzător. Se foloseşte întregul conţinut al seringii (0,6 ml suspensie) pentru a reconstitui suspensia din flaconul cu meningococ C-CRM197conjugat. 7

8 Agitaţi uşor flaconul cu suspensia reconstituită până când vaccinul se dizolvă (astfel se asigură legarea antigenului de adjuvant). Având grijă să nu retrageţi în totalitate pistonul din cilindrul seringii, extrageţi tot conţinutul flaconului în seringă. Vă rugăm să reţineţi că este normal ca o cantitate mică, reziduală de lichid să rămână în flacon după extragerea dozei. Înainte de injectarea vaccinului, vă rugăm să vă asiguraţi că nu sunt prezente bule de aer în seringă. După reconstituire, vaccinul este o suspensie uşor opacă, incoloră până la galben deschis, fără particule vizibile. În cazul în care se observă orice particule şi/sau varaţii ale aspectului fizic, eliminaţi vaccinul. Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale. 7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ Chiron S.R.L. Via Fiorentina 1, 53100, Siena, Italia 8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ 7376/2006/ DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI Autorizare, Decembrie DATA REVIZUIRII TEXTULUI Decembrie

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 5948/2005/01-08 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI HIBERIX vaccin Haemophilus

Mai mult

Nimenrix, Meningococcal group A, C, W135 and Y conjugate vaccine

Nimenrix, Meningococcal group A, C, W135 and Y conjugate vaccine ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă în seringă preumplută Vaccin meningococic conjugat pentru serogrupurile

Mai mult

Prevenar, INN-Pneumococcal saccharide conjugated vaccine, adsorbed

Prevenar, INN-Pneumococcal saccharide conjugated vaccine, adsorbed ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Prevenar, suspensie injectabilă Vaccin conjugat adsorbit, conţinând zaharide pneumococice 2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ

Mai mult

Quality Review of Documents human product information template version 8 clean

Quality Review of Documents human product information template version 8 clean AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6545/2014/01-17 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ENGERIX B 10 µg/0,5 ml

Mai mult

Microsoft Word - Proposed combined clean - en .doc

Microsoft Word - Proposed combined clean  - en .doc AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 5074/2012/01-06 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Boostrix-IPV suspensie

Mai mult

Microsoft Word - Proposed combined clean - en .doc

Microsoft Word - Proposed combined clean  - en .doc AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 8900/2016/01-02-03-04-05-06 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Boostrix-IPV

Mai mult

Bexsero, common name - meningococcal group B Vaccine (rDNA, component, adsorbed)

Bexsero, common name - meningococcal group B Vaccine (rDNA, component, adsorbed) ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Bexsero suspensie injectabilă în seringă preumplută Vaccin meningococic grup B (radn, component, adsorbit) 2. COMPOZIŢIA

Mai mult

Versican Plus L4, INN-Inactivated leptospira interrogans serovar bratislava,strain mslb1088/inactivated leptospira interrogans serovar canicola,strain

Versican Plus L4, INN-Inactivated leptospira interrogans serovar bratislava,strain mslb1088/inactivated leptospira interrogans serovar canicola,strain ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR Versican Plus L4, suspensie injectabilă, pentru câini 2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ Fiecare doză de

Mai mult

RCP_3764_ doc

RCP_3764_ doc AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 3764/2011/01-02-03 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Mastodynon comprimate

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢǍ NR.6227/2006/01 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COME

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢǍ NR.6227/2006/01 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COME AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢǍ NR.6227/2006/01 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A A MEDICAMENTULUI Rowatinex picături orale,

Mai mult

Cytopoint, INN-lokivetmab

Cytopoint, INN-lokivetmab ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR CYTOPOINT 10 mg soluție injectabilă pentru câini CYTOPOINT 20 mg soluție injectabilă pentru câini CYTOPOINT

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 5000/2012/ Anexa 1 Prospect Prospect: informaţii pentru pacient Aprokam 50 mg, pulbere pentru soluţie injec

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 5000/2012/ Anexa 1 Prospect Prospect: informaţii pentru pacient Aprokam 50 mg, pulbere pentru soluţie injec AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 5000/2012/01-02-03 Anexa 1 Prospect Prospect: informaţii pentru pacient Aprokam 50 mg, pulbere pentru soluţie injectabilă Cefuroximă Citiţi cu atenţie şi în întregime

Mai mult

Quality Review of Documents human product information template version 8 clean

Quality Review of Documents human product information template version 8 clean AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 10459/2017/01-02 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ACEVIREX 50 mg/g cremă

Mai mult

SPC in English

SPC in English AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 3864/2011/01-20 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Molaxole pulbere pentru

Mai mult

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 4820/2012/01-20 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI PRIORIX- pulbere şi solvent

Mai mult

Fevaxyn Pentofel

Fevaxyn Pentofel ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR Fevaxyn Pentofel, suspensie injectabilă pentru pisici 2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ O doză de 1 ml

Mai mult

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 1604/2009/01 Anexa 2 Rezumatul Caracteristicilor Produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Haemocomplettan P 1 g pulbere

Mai mult

Rotarix, INN-Rotavirus vaccine, live

Rotarix, INN-Rotavirus vaccine, live ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Rotarix, pulbere şi solvent pentru suspensie orală Vaccin rotavirus, viu 2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6940/2006/01 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COM

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6940/2006/01 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COM AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6940/2006/01 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Prospan picături orale soluţie,

Mai mult

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 2065/2009/01 Anexa 1` Prospect Aciclovir Laropharm 200 mg, comprimate Aciclovir Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7409/2006/01-02 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7409/2006/01-02 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7409/2006/01-02 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI DOXIUM 500 mg capsule 2.

Mai mult

Rotarix, INN-Rotavirus vaccine, live

Rotarix, INN-Rotavirus vaccine, live REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Rotarix, pulbere şi solvent pentru suspensie orală Vaccin rotavirus, viu 2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ După reconstituire,

Mai mult

Microsoft Word - 1st year leaflet_ROM

Microsoft Word - 1st year leaflet_ROM Vaccinuri pentru a vă proteja copilul împotriva HPV, MenACWY şi Tdap Informaţii pentru părinţi şi elevii care încep liceul în 2019 Despre această broşură Această broşură este destinată părinţilor şi elevilor

Mai mult

Purevax RCPCh FeLV, INN-FHV F2 strain+FCV 431 and G1 strains+905 strain+PLI IV+vCP97

Purevax RCPCh FeLV, INN-FHV F2 strain+FCV 431 and G1 strains+905 strain+PLI IV+vCP97 ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR Purevax RCPCh FeLV liofilizat şi solvent pentru suspensie injectabilă. 2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Mai mult

RESPIPORC FLUpan H1N1, INN: porcine influenza vaccine (inactivated)

RESPIPORC FLUpan H1N1, INN: porcine influenza vaccine (inactivated) ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR RESPIPORC FLUpan H1N1, suspensie injectabilă, pentru porci 2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ Fiecare doză

Mai mult

RCP_4839_ doc

RCP_4839_ doc AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 4839/2004/01-02-03 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI KETONAL 25 mg/g gel

Mai mult

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 5251/2005/01-02-03-04-05-06-07 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Telfast

Mai mult

PRO_4755_ doc

PRO_4755_ doc AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 4755/2012/01 Anexa 1 Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR Technescan PYP 20 mg kit pentru preparat radiofarmaceutic Pirofosfat de sodiu decahidrat Citiţi cu

Mai mult

PRO_4804_ doc

PRO_4804_ doc AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 4804/2012/01-02-03-04 Anexa 1 Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR CEREBROLYSIN 215,2 mg/ml soluţie injectabilă/concentrat pentru soluţie perfuzabilă Citiţi

Mai mult

Prospect: Informaţii pentru utilizator Imodium 2mg, capsule Clorhidrat de loperamidă Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a înc

Prospect: Informaţii pentru utilizator Imodium 2mg, capsule Clorhidrat de loperamidă Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a înc Prospect: Informaţii pentru utilizator Imodium 2mg, capsule Clorhidrat de loperamidă Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament, deoarece conţine

Mai mult

Hexacima, INN-Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component), hepatitis B (rDNA), poliomyelitis (inactivated) and Haemophilus influenzae type b

Hexacima, INN-Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component), hepatitis B (rDNA), poliomyelitis (inactivated) and Haemophilus influenzae type b ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Hexacima suspensie injectabilă în seringă preumplută Hexacima suspensie injectabilă Vaccin (adsorbit) împotriva

Mai mult

PRO_278_ doc

PRO_278_ doc AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 278/2007/01-09 Anexa 1' Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR STAMARIL Pulbere și solvent pentru suspensie injectabilă în seringă preumplută Vaccin pentru febra

Mai mult

Microsoft Word _Perfalgan 100ml_UK PIL_II-44+ UT.doc

Microsoft Word _Perfalgan 100ml_UK PIL_II-44+ UT.doc AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6274/2014/01-02 Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator Paracetamol Sandoz 10 mg/ml soluţie perfuzabilă Paracetamol Citiţi cu atenţie şi în întregime

Mai mult

M-M-RVAXPRO, INN-Measles, mumps, and rubella vaccine (live)

M-M-RVAXPRO, INN-Measles, mumps, and rubella vaccine (live) ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI M-M-RVAXPRO pulbere şi solvent pentru suspensie injectabilă Vaccin rujeolic, urlian şi rubeolic (cu virusuri vii)

Mai mult

VACCINARE & IMUNIZARE

VACCINARE & IMUNIZARE VACCINARE & IMUNIZARE Cum să maximizați beneficiile imunizării IMUNIZAREA SALVEAZĂ VIEȚI ȘI MENȚINE OAMENII SĂNĂTOȘI Imunizarea salvează până la 3 milioane de vieți anual Vaccinurile sunt prezente pentru

Mai mult

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 3213/2011/01-02-03-04-05-06-07 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI MEDICAMENTOS

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 9429/2016/01 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COM

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 9429/2016/01 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COM AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 9429/2016/01 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI LOMEXIN 20 mg/g cremă 2. COMPOZIŢIA

Mai mult

PRO_3712_ doc

PRO_3712_ doc AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 3712/2003/01 Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator KETOTIFEN HELCOR 1 mg, comprimate Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe

Mai mult

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATA NR. 5996/2005/01; 5997/2005/01; 5998/2005/01 Anexa 1 5999/2005/01; 6000/2005/01 Prospect EPOKINE 1000 UI/0,5 ml Solutie injectabila, 1000 UI/0,5 ml EPOKINE 2000 UI/0,5 ml

Mai mult

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATA NR

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATA NR AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATA NR. 7550/2006/01 Anexa 1 Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR VIROLEX 250 mg pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă Aciclovir Citiţi cu atenţie şi în întregime

Mai mult

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 5294/2005/01-02, 5295/2005/01-02 Anexa 1 Prospect Prospect: Informații pentru utilizator Keflex 125 mg/5 ml granule

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 5294/2005/01-02, 5295/2005/01-02 Anexa 1 Prospect Prospect: Informații pentru utilizator Keflex 125 mg/5 ml granule AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 5294/2005/01-02, 5295/2005/01-02 Anexa 1 Prospect Prospect: Informații pentru utilizator Keflex 125 mg/5 ml granule pentru suspensie orală Keflex 250 mg/5 ml granule

Mai mult

Equilis StrepE

Equilis StrepE ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR Equilis StrepE, liofilizat și solvent pentru suspensie injectabilă, la cai 2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Mai mult

PRO_4657_ doc

PRO_4657_ doc AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 4657/2004/01-02-03-04-05 Anexa 1 Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR LACTECON 667 g/l lichid oral Lactuloză Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect

Mai mult

August 2017 COMUNICARE DIRECTĂ CĂTRE PROFESIONIȘTII DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII Modificarea recomandărilor privind diluarea soluției reconstituite de Dacog

August 2017 COMUNICARE DIRECTĂ CĂTRE PROFESIONIȘTII DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII Modificarea recomandărilor privind diluarea soluției reconstituite de Dacog August 2017 COMUNICARE DIRECTĂ CĂTRE PROFESIONIȘTII DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII Modificarea recomandărilor privind diluarea soluției reconstituite de Dacogen (decitabină) 50 mg pulbere pentru concentrat pentru

Mai mult

Hreferralspccleanen

Hreferralspccleanen AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6263/2014/01-04 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest

Mai mult

RCP_870_ doc

RCP_870_ doc AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 870/2008/01 Anexa 2` Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Mucosolvan Junior 15 mg/5

Mai mult

Iron IV-A _DHPC

Iron IV-A _DHPC Octombrie 2013 Recomandări ferme cu privire la riscul de apariţie a unor reacţii grave de hipersensibilitate la medicamentele care conţin fier şi cu administrare intravenoasă Stimate profesionist din domeniul

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 9184/2016/01 Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator Ketof 1 mg/5 ml sirop Ketotifen Citiţi cu aten

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 9184/2016/01 Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator Ketof 1 mg/5 ml sirop Ketotifen Citiţi cu aten AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 9184/2016/01 Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator Ketof 1 mg/5 ml sirop Ketotifen Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7695/2014/01-02 Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator PREGNYL 5000 UI/ml pulbere şi solvent pentr

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7695/2014/01-02 Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator PREGNYL 5000 UI/ml pulbere şi solvent pentr AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7695/2014/01-02 Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator PREGNYL 5000 UI/ml pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă Gonadotrofină corionică umană

Mai mult

EMA ENRO

EMA ENRO Anexa II Concluzii ştiinţifice şi motive pentru modificarea rezumatului caracteristicilor produsului, etichetării şi prospectului prezentate de Agenţia Europeană pentru Medicamente 23 Concluzii ştiinţifice

Mai mult

Metacam, meloxicam

Metacam, meloxicam ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR Metacam 5 mg/ml, soluţie injectabilă pentru bovine şi porcine 2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ Un ml

Mai mult

Twinrix Paediatric, INN-Hepatitis A (inactivated) and hepatitis B (rDNA) (HAB) vaccine (adsorbed)

Twinrix Paediatric, INN-Hepatitis A (inactivated) and hepatitis B (rDNA) (HAB) vaccine (adsorbed) ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Twinrix Pediatric, suspensie injectabilă. Vaccin hepatitic A (inactivat) şi vaccin hepatitic B recombinant (ADNr)

Mai mult

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR. 5830/2005/01-02 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI MEDICAMENTOS IMODIUM 2. COMPOZITIA

Mai mult

PRO_8548_ doc

PRO_8548_ doc AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 8548/2016/01-18 Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator Folinat de calciu Kabi 10 mg/ml soluţie injectabilă/perfuzabilă Acid folinic Citiţi cu atenție

Mai mult

Twinrix Adult, INN-Hepatitis A (inactivated) and hepatitis B (rDNA) (HAB) vaccine (adsorbed)

Twinrix Adult, INN-Hepatitis A (inactivated) and hepatitis B (rDNA) (HAB) vaccine (adsorbed) ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Twinrix Adult suspensie injectabilă Vaccin hepatitic A (inactivat) şi vaccin hepatitic B recombinant (ADNr) (adsorbite).

Mai mult

ORDIN nr din 16 decembrie 2016 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 ş

ORDIN nr din 16 decembrie 2016 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 ş ORDIN nr. 1.467 din 16 decembrie 2016 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii

Mai mult

Innovax-ND-IBD

Innovax-ND-IBD ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR Innovax-ND-IBD suspensie şi solvent pentru suspensie injectabila pentru pui 2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR /2006/01-02 Anexa 1' Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR MINIRIN MELT 60 micrograme liofi

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR /2006/01-02 Anexa 1' Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR MINIRIN MELT 60 micrograme liofi AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 8031-8032-8033/2006/01-02 Anexa 1' Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR MINIRIN MELT 60 micrograme liofilizat oral MINIRIN MELT 120 micrograme liofilizat oral

Mai mult

RGD: 57144/E/2

RGD: 57144/E/2 Prospect: Informaţii pentru consumator/pacient KLION-D 100 comprimate vaginale Metronidazolum/Miconazolum Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament

Mai mult

Benlysta, INN-belimumab

Benlysta, INN-belimumab Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informaţii referitoare la siguranţă. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi

Mai mult

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATA NR

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATA NR Certificat de înregistrare al medicamentului - nr. 21883 din 30.07.2015 nr. 21884 din 30.07.2015 nr. 21882 din 30.07.2015 Anexa 1 PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR FASTUM GEL 2,5% gel Citiţi cu atenţie

Mai mult

ANEXA II

ANEXA II AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7319/2006/01 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI SALOFALK, 4 g/60 ml, suspensie

Mai mult

RCP_6088_ doc

RCP_6088_ doc AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6088/2014/01-02-03-04-05-06 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Granisetron

Mai mult

RCP_PARACETAMOL PANPHARMA_versDec2007_Ro

RCP_PARACETAMOL PANPHARMA_versDec2007_Ro AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 3337/2011/01-02-03-04-05-06 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI PARACETAMOL PANPHARMA 10 mg/ml, soluţie perfuzabilă

Mai mult

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU CONSUMATOR / PACIENT Diclofenac 10 mg/g gel Diclofenacum Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect, deoarece el con

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU CONSUMATOR / PACIENT Diclofenac 10 mg/g gel Diclofenacum Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect, deoarece el con PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU CONSUMATOR / PACIENT Diclofenac 10 mg/g gel Diclofenacum Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect, deoarece el conţine informaţii importante pentru dumneavoastră Luaţi

Mai mult

Microsoft Word - allegato 4 FAQ_DF_RUMENO.doc

Microsoft Word - allegato 4 FAQ_DF_RUMENO.doc ALLEGATO 4 revisione al 09/08/2012 FAQ _ HPV 1. Ce este virusul papilloma uman (HPV)? Virusul papilloma uman (Papilloma virus o HPV) este responsabil de cancerul de col uterin (sau carcinomul cervixului

Mai mult

Benlysta, INN-belimumab

Benlysta, INN-belimumab Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informaţii referitoare la siguranţă. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi

Mai mult

Benlysta, INN-belimumab

Benlysta, INN-belimumab ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informaţii referitoare la siguranţă. Profesioniştii

Mai mult

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR. 8271/2015/ Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator REMOTIV 250 mg comprimate filmate Extrac

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR. 8271/2015/ Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator REMOTIV 250 mg comprimate filmate Extrac AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR. 8271/2015/01-02-03 Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator REMOTIV 250 mg comprimate filmate Extract uscat de Hyperici herba (iarbă de sunătoare) Ze 117

Mai mult

PRO_837_ doc

PRO_837_ doc AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 837/2008/01-02 Anexa 1' Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator Diclac 50 mg/g gel Diclofenac sodic Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7218/2014/01-02 Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator Lutinus 100 mg comprimate vaginale Progeste

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7218/2014/01-02 Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator Lutinus 100 mg comprimate vaginale Progeste AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7218/2014/01-02 Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator Lutinus 100 mg comprimate vaginale Progesteron Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect

Mai mult

Respreeza, INN-human alpha1-proteinase inhibitor

Respreeza, INN-human alpha1-proteinase inhibitor ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informaţii referitoare la siguranţă. Profesioniştii

Mai mult

PACKAGE LEAFLET: INFORMATION FOR THE USER

PACKAGE LEAFLET: INFORMATION FOR THE USER AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 4997/2012/01-02-03-04-05-06 Anexa 1` Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR Levelanz 500 mg comprimate filmate Levetiracetam Citiţi cu atenţie şi în întregime

Mai mult

VISINE®

VISINE® AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6026/2013/01 Anexa 1 Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR Osetron 4 mg comprimate filmate Ondansetron Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte

Mai mult

Aldurazyme, INN-laronidase

Aldurazyme, INN-laronidase ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Aldurazyme 100 U/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă 2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ 1 ml conţine

Mai mult

Furosemide Vitabalans Annex I_II_ro

Furosemide Vitabalans Annex I_II_ro Anexa II Concluzii ştiinţifice şi motive pentru refuz prezentate de Agenţia Europeană pentru Medicamente 4 Concluzii ştiinţifice Rezumat general al evaluării ştiinţifice pentru Furosemide Vitabalans şi

Mai mult

O R D I N NR

O R D I N  NR ORDIN Nr. 1207/16.10.2014 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2013 și 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 9006/2016/01-03 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 9006/2016/01-03 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 9006/2016/01-03 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Nurofen pentru copii cu

Mai mult

PRO_5945_ doc

PRO_5945_ doc AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 5945/2005/01 Anexa 1 Prospect Prospect: Informații pentru utilizator DOXICICLINA SANDOZ 100 mg capsule Clorhidrat de doxiciclină Citiţi cu atenţie şi în întregime acest

Mai mult

RCP_5701_ doc

RCP_5701_ doc AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 5701/2013/01-02-03 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Nitroxolin-MIP 250 mg

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 3155/2011/01 Anexa 1 Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR Montelukast Alvogen 4 mg comprimate masticabil

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 3155/2011/01 Anexa 1 Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR Montelukast Alvogen 4 mg comprimate masticabil AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 3155/2011/01 Anexa 1 Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR Montelukast Alvogen 4 mg comprimate masticabile Montelukast Pentru copii cu vârsta cuprinsă între

Mai mult

PRO_671_ doc

PRO_671_ doc AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 671/2008/01 Anexa 1' Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR VIBROCIL ACTILONG MENTOL 1 mg/ml spray nazal cu doze măsurate soluţie Clorhidrat de xilometazolină

Mai mult

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 675/2008/01 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Ventolin 100 Inhaler CFC-Free,

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR /2019/ Anexa 1 Prospect PROSPECT: INSTRUCŢIUNI PENTRU UTILIZATOR OCTAGAM 50 mg/ml soluţie

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR /2019/ Anexa 1 Prospect PROSPECT: INSTRUCŢIUNI PENTRU UTILIZATOR OCTAGAM 50 mg/ml soluţie AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 11338/2019/01-02-03-04-05-06-07 Anexa 1 Prospect PROSPECT: INSTRUCŢIUNI PENTRU UTILIZATOR OCTAGAM 50 mg/ml soluţie perfuzabilă Imunoglobulină umană normală (Ig IV) Citiţi

Mai mult

Avamys, INN-fluticasone furoate

Avamys, INN-fluticasone furoate REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI AVAMYS 27,5 micrograme/puf, spray nazal suspensie 2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ Fiecare puf eliberează furoat de

Mai mult

Cetrotide, INN-cetrorelix (as acetate)

Cetrotide, INN-cetrorelix (as acetate) ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Cetrotide 0,25 mg pulbere și solvent pentru soluție injectabilă 2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ Fiecare

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 1117/2008/01-02 Anexa 2 NR. 1118/2008/01-02 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PROD

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 1117/2008/01-02 Anexa 2 NR. 1118/2008/01-02 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PROD AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 1117/2008/01-02 Anexa 2 NR. 1118/2008/01-02 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Flixotide

Mai mult

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU CONSUMATOR / PACIENT AQUADETRIM VITAMINA D 3, 15 000 UI/ml, picături orale, soluţie Cholecalciferolum Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să

Mai mult

Benlysta, INN-belimumab

Benlysta, INN-belimumab Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informaţii referitoare la siguranţă. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi

Mai mult

Quality Review of Documents human product information template version 8 clean

Quality Review of Documents human product information template version 8 clean AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 10302/2017/01-02 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI VENTOLIN 5 mg/ml soluţie

Mai mult

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

REZUMATUL CARACTERISTICILOR  PRODUSULUI AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATA NR.3163/2003/01-02; 3164/2003/01-02 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALA A PRODUSULUI MEDICAMENTOS

Mai mult

Furosemide Vitabalans Annex I_II_ro

Furosemide Vitabalans Annex I_II_ro Anexa I Lista numelor, formelor farmaceutice, concentraţiilor medicamentului, calea de administrare, aplicantul în Statele Membre 1 Statele Membre UE/AEE Solicitantul Denumire comercială Concentraţia Forma

Mai mult

Hqrdtemplatecleanro

Hqrdtemplatecleanro ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informaţii referitoare la siguranţă. Profesioniştii

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 8633/2016/01 Anexa /2016/01 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator CEFALEXIN SANDOZ 125 mg/5 ml gran

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 8633/2016/01 Anexa /2016/01 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator CEFALEXIN SANDOZ 125 mg/5 ml gran AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 8633/2016/01 Anexa 1 8634/2016/01 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator CEFALEXIN SANDOZ 125 mg/5 ml granule pentru suspensie orală CEFALEXIN SANDOZ 250 mg/5

Mai mult

Fabrazyme, INN-agalsidase beta

Fabrazyme, INN-agalsidase beta ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Fabrazyme 35 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă Fabrazyme 5 mg pulbere pentru concentrat pentru

Mai mult

1

1 AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 2339/2010/04 Anexa 1 Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR Prismasol 2 mmol/l potasiu soluţie pentru hemofiltrare/hemodializă Clorură de calciu dihidrat/ Clorură

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR /2017/01-02 Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator VENTOLIN 5 mg/ml soluţie de inhalat prin n

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR /2017/01-02 Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator VENTOLIN 5 mg/ml soluţie de inhalat prin n AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 10302/2017/01-02 Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator VENTOLIN 5 mg/ml soluţie de inhalat prin nebulizator Salbutamol Citiţi cu atenţie şi în întregime

Mai mult