Directorul Coordonator al Directiei Generale a Finantelor Publice Buzau;

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Directorul Coordonator al Directiei Generale a Finantelor Publice Buzau;"

Transcriere

1 DECIZIA NR. 92/ cu privire la solutionarea contestatiei formulata de SC X SRL BUZAU, CUI RO.. impotriva Deciziei pentru regularizarea situatiei NR., respectiv a Procesului verbal de control nr /.2009, intocmite de Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Buzau, inregistrata la D.J.A.O.V. Buzau sub nr../.2009 respectiv la D.G.F.P. Buzau sub nr /.2009 Directorul Coordonator al Directiei Generale a Finantelor Publice Buzau; Avand in vedere: -Contestatia formulata de SC X SRL BUZAU; -Decizia pentru Regularizarea situatiei nr..../.2009 privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal emisa de DJAOV Buzau. - Procesul verbal de control nr.../.2009 incheiate de organele de control ale DJAOV Buzau ; -Termenul legal de depunere a contestatiei ; -Art.209 pct.1 lit a din OG nr.92/2003, privind Codul de procedura fiscala,actualizata, prin care D.G.F.P. Buzau este investita sa solutioneze contestatia formulata de SC X SRL BUZAU. Procedura fiind indeplinita se da curs contestatiei. Organele de control vamal ale Directiei Judetene pentru Accize si Operatiuni Vamale Buzau, in baza art.100 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al Romaniei, au procedat la controlul ulterior la operatiunea de import realizata de, SC X SRL BUZAU prin DVI nr /.2009, ocazie cu care au stabilit obligatii vamale suplimentare contestate de petenta in suma de.. lei. Agentul economic a formulat contestatie in termen legal. Obiectul contestatiei : obligatii vamale in suma de.. lei reprezentand taxe vamale (. lei ) majorari de intarziere aferente taxelor vamale (. lei ), TVA (. lei ) respectiv majorari de intarziere aferente TVA (.. lei ). I.Contestatoarea invoca in sustinere urmatoarele : -Declaratia pe proprie raspundere a administratorului societatii comerciale contestatoare mentioneaza ca marfurile care fac obiectul importului din China nu vor fi folosite in scopuri de reclama, publicitate sau pentru proiectarea de imagini de orice natura ;

2 -Nota explicativa la Nomeclatura combinata respectiv la pozitia tarifara... pana la pozitia tarifara... la marfa Panouri indicatoare care incorporeaza dispozitive cu cristale (LCD ) sau cu diode emitatoare de lumini (LED ) se clasifica la aceste coduri dispozitivele de afisaj cu diode electroiluminiscente utilizate in principal ca semnale digitale si/sau alfanumerice la tablourile semnalizatoare de exemplu compuse dintr-una sau mai multe celule asamblate. Fiecare celula contine un numar de diode emitatoare de lumina prezentate sub forma de componente discrete sau montate pe o microplacheta (cip).aceste dispozitive sunt montate pe un circuit imprimat prevazut cu un decodor / conductor. Fiecare celula sau ansamblu de celule este acoperit cu un material translucid care amplifica intensitatea punctelor luminoase produse de diode cu scopul de a afisa cifre sau litere, functie de impulsul dat circuitului de un semnal de intrare. -Conform Notei explicative la sistemul armonizat Masinile si aparatele a caror functionare se bazeaza pe proprietatile sau efectele electricitatii sunt si cele de la pozitiile... de la pozitiile... pana la pozitiile...de la... pana la.... II.Organele de control vamal au constatat urmatoarele : -SC X SRL BUZAU a depus la DJAOV Buzau, prin comisionar in vama, in data de , declaratia vamala de punere in libera circulatie nr.. -Marfa importata din China a sosit la DJAOV Buzau, in data de../.2009, fiind instituit depozit temporar prin depunerea Declaratiei sumare./ Marfa pusa in LIBERA circulatie consta din tablouri de avertizare cu led-uri (panouri luminoase de perete cu led-uri si sistem de control tip., dezasamblate = seturi ) pozitie tarifara. cu taxa vamala 0% si monitoare si proiectoare in culori ( panou tip. cu ecran cu led-uri si sistem de control, dezasamblat =. set), pozitie tarifara.., taxa vamala.%, exportator S CHINA. -La data punerii in libera circulatie, pentru marfa declarata la articolul 1 din declaratia vamala I 2908, organele vamale au solicitat documente care sa vina in sprijinul incadrarii tarifare declarate, respectiv, incadrare pentru care in tariful vamal al Comunitatii Europene este prevazuta taxa vamala 0%. Agentul economic nu a putut furniza astfel de documente iar DJAOV Buzau accepta constituirea unei garantii care sa acopere diferentele de drepturi de import si TVA exigibile in cazul in care, ulterior tinand seama de eventualele noi informatii prezentate, marfurile care au facut obiectul art.1 din declaratia vamala sus amintita se vor incadra la pozitia tarifara.. pentru care in Tariful vamal al Comunitatii Europene este prevazuta taxa vamala de..%. -Agentul economic prin Declaratia pe propria raspundere inregistrata la DJAOV Buzau sub nr. /.2008 se angajeaza sa prezinte documente care sa vina in sustinerea incadrarii tarifare declarate si, deasemenea, sa suporte orice datorie vamala care s-ar putea naste in caz contrar garantand cu OP nr.../.2008 suma de.. lei, care reprezinta diferenta de drepturi vamale si TVA aferente aplicarii taxei vamale de. % ;

3 -In baza prevederilor art. 100 din Legea nr.86/2006 coroborat cu art.78 din Regulamentul (CEE)nr.2913/1992 ( Codul vamal Comunitar ),DJAOV Buzau prin adresa nr../.2009 a luat masura reverificarii declaratiei vamale susmentionate si a documentelor anexate solicitand pentru aceasta, prezentarea in termen de 15 zile de la primirea adresei, de informatii sustinute cu documente care sa vina in sprijinul incadrarii tarifare declarate pentru art.1 din DVI nr.../.2008 ). -Agentul economic nu a dat curs solicitarii neprezentand Directiei Judetene pentru Accize si Operatiuni Vamale Buzau nici un document in sensul mentionat. In consecinta organele vamale au trecut la reverificarea declaratiei vamale nr,../.2008 si a documentelor atasate acesteia. In acest scop au consultat Notele explicative de la capitolul., Sectiunea XVI din Tariful Vamal al Comunitatilor Europene si sau extras informatii tehnice suplimentare gasite la pagina de WEB a producatorului exportator respectiv date tehnice aferente produsului declarat la art.1 din Declaratia vamala nr.i / Conform art.20(6) din Regulamentul (CEE) nr.2913/1992 privind Codul Vamal Comunitar, clasificarea tarifara a marfurilor reprezinta stabilirea conform normelor in vigoare a subpozitiei din Nomenclatura combinata sau a subpozitiei din orice alta nomenclatura care se bazeaza partial sau integral pe Nomenclatura Combinata sau care adauga aceasta orice subdiviziune si care este stabilita de normele comunitare care reglementeaza domenii specifice cu privire la aplicarea altor masuri decat cele tarifare referitoare la schimburile de marfuri. -Clasificarea marfurilor in Tariful Comunitar se stabileste prin aplicarea Regulilor Generale de interpretare a Nomenclaturii combinate identice cu Regulile Generale de interpretare a Nomenclaturii Sistemului Armonizat si in conformitate cu prevederile Notelor Explicative la Sistemul Armonizat de denumire si codificare a marfurilor precum si cele ale Notelor explicative la Nomenclatura Combinata a Uniunii Europene. In baza noilor informatii obtinute de organele vamale a rezultat ca produsul prevazut la art.1 din declaratia vamala de punere in libera circulatie cu nr. I respectiv panouri luminoase de perete cu led-uri si sistem de control nu se clasifica la pozitia tarifara.., deoarece functia sa principala nu este de a furniza o semnalizare vizuala ( Notele explicative ale sistemului armonizat referitoare la pozitia tarifara.. partea D ) ; panourile publicitare sunt excluse. Produsul in cauza este un monitor format din mai multe module cu led-uri ce poate primi o gama larga de semnale video prin sistemul de control si prin conectare la un calculator (conform datelor tehnice extrase ). -Conform Regulilor generale de incadrare nr.1 Enuntul titlurilor sectiunilor, capitolelor si subcapitolelor este considerat ca avand o valoare indicativa, clasificarea marfurilor considerandu-se legal determinata atunci cand este in concordanta cu textul pozitiilor si notelor de sectiuni si de capitole si in cazul in care nu sunt contrare termenilor utilizati in respectivele pozitii si note, in conformitate cu urmatoarele reguli.

4 Deasemenea Regulile generale de incadrare nr.6 prevad Clasificarea marfurilor in subpozitiile unei pozitii se efectueaza in mod legal cu respectarea termenilor acelor subpozitii si a notelor de subpozitii, precum si mutatis mutandis, cu respectarea regulilor anterioare, intelegand prin aceasta ca nu pot fi comparate dacat subpozitiile aflate pe acelasi nivel. Produsul denumit panou luminos cu led-uri si sistem de control compus din module, ce poate fi folosit pentru afisare de mesaje sau chiar imagini si semnale luminoase se clasifica la codul tarifar in conformitate cu Regulile Generale de incadrare 1 si 6 si in concordanta cu textul de la pozitia. subpozitie pentru care este prevazuta in Tariful Vamal al Comunitatii Europene, o taxa vamala de..%. Prin urmare organele vamale au procedat la recalcularea drepturilor de import si a taxei pe valoarea adaugata pentru produsul susmentionat in conformitate cu prevederile art.20 din Regulamentul (CEE) nr.2913/1992 privind Codul vamal Comunitar si art. 136 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare. III.Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, a motivelor de fapt si de drept invocate de contestatoare,respectiv de organele de control vamale se retin urmatoarele : In fapt, SC X SRL BUZAU a depus la data de..2008, prin comisionar in vama, declaratia vamala de punere in libera circulatie nr.... Prin aceasta declaratie SC X SRL BUZAU a declarat pentru punere in libera circulatie urmatoarele articole : Art.1 Tablouri de avertizare cu led-uri (panouri luminoase de perete cu leduri si sistem de control tip.. dezasamblate- seturi ) pozitie tarifara, pentru care taxa vamala prevazuta de tariful de import al Comunitatii Europene este de 0%. Art.2 Monitoare si proiectoare in culori (panou tip P16 cu ecran cu led-uri si sistem de control dezasamblat set, pozitie tarifara.., taxa vamala prevazuta de fiind de.%. La data punerii in circulatie, autoritatea vamala a solicitat, pentru art. 1 din DVI /.2008, documente suplimentare care sa sustina incadrarea tarifara aleasa, respectiv... Intrucat agentul economic nu a putut furniza documentele cerute, s-a angajat prin declaratie pe proprie raspundere nr /.2008 sa suporte orice datorie vamala care s-ar putea naste ca urmare a stabilirii unei alte incadrari tarifare. In acest sens s- a constituit o garantie care sa acopere eventualele diferente de taxa, ca urmare a reincadrarii bunurilor de la art.1 la o alta pozitie tarifara. Intrucat pana la data de..2009, agentul economic nu a furnizat documentele necesare, DJAOV Buzau, in baza prevederilor art. 78 din Codul vamal comunitar cu toate modificarile ulterioare respectiv a art.100 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, a procedat la controlul ulterior. In acest sens, autoritatea vamala, prin adresa nr./.2009, a comunicat

5 agentului economic masura reverificarii documentului administrativ unic cu numarul./2008 a documentelor anexate si a solicitat prezentarea in termen de 15 zile de la primirea adresei a tututror informatiilor sustinute de documente care vin in sprijinul incadrarii tarifare a marfurilor declarate la art.1 din declaratia vamala de punere in libera circulatie mentionata respectiv Panouri luminoase cu led-uri si sistem de control. Conform art. 199 din Regulamentul (CEE) nr 2454/1993, prin depunerea la biroul vamal a unei declaratii vamale, agentul economic declarant raspunde de : -corectitudinea informatiilor inscrise in declaratie ; -autenticitatea documentelor anexate ; -respectarea tuturor obligatiilor ce decurg din plasarea respectivelor marfuri sub regimul avut in vedere ; Societatea comerciala nu a raspuns solicitarii autoritatii vamale si in consecinta s-a trecut la reverificarea din oficiu a DVI nr si a documentelor atasate acesteia. Prin urmare organele de control vamale au consultat Notele explicative de la cap..sectiunea XVI din Tariful vamal al Comunitatii Europene si au extras informatii tehnice suplimentare gasite pe pagina de Web a producatorului exportator S respectiv date tehnice aferente produsului declarat la art. 1 din declaratia vamala nr si care indica faptul ca acesta este similar, prin caracteristici, produsului de la art.2 din aceeasi declaratie de import. In baza noilor informatii culese de autoritatea vamala a rezultat urmatoarele : -produsul prevazut la art. 1 din declaratia vamala de punere in libera circulatie cu nr./.2008 respectiv panou luminos de perete cu led-uri si sistem de control nu se clasifica la pozitia tarifara..deoarece functia sa principala nu este de a furniza o semnalizare vizuala (Notele explicative ale sistemului armonizat referitoare la pozitia tarifara partea. ). Produsul in cauza este un monitor format din mai multe module cu led-uri ce poate primii o gama larga de semnale video prin sistemul de control si prin conectare la un calculator (date tehnice ). Prin urmare, avand in vedere, prevederile Regulii generale de incadrare nr.1 si anume enuntul titlurilor, sectiunilor, capitolelor si subcapitolelor este considerat ca avand o valoare indicativa, clasificarea marfurilor considerandu-se legal determinata atunci cand este in concordanta cu textul pozitiilor si notelor de sectiuni si de capitole si in cazul in care nu sunt contrare termenilor utilizati in respectivele pozitii si note, in conformitate cu urmatoarele reguli precum si a Regulilor generale de incadrare Nr.6 care precizeaza clasificarea marfurilor in subpozitiile unei pozitii se efectueaza in mod legal cu respectarea termenilor acelor subpozitii si a notelor de subpozitii precum si mutatis mutandis, cu respectarea regulilor anterioare, intelegand prin aceasta ca nu pot fi comparate decat subpozitiile aflate pe acelasi nivel produsul denumit panou luminos cu led-uri si sistem de control compus din module, care poate fi folosit pentru afisare de mesaje sau chiar imagini si semnale luminoase se

6 clasifica la codul tarifar in conformitate cu Regulile Generale de incadrare 1 si 6 si in concordanta cu textul de la pozitia.., subpozitie pentru care este prevazuta in tariful vamal al Comunitatii Europene o taxa vamala de.%. Prin urmare, tinand seama de informatiile detinute, autoritatea vamala a procedat la reincadrarea marfurilor de la art.1 din DVI./.2008 regularizarea situatiei prin emiterea actelor administrative respective. Avand in vedere prevederile legale retinute precum si concluziile tehnice rezultate cu privire la incadrarea tarifara a produsului importat respectiv Tablouri de avertizare cu led-uri (panouri luminoase de perete cu led-uri si sistem de control Tip.., dezasamblate), se impune respingerea contestatiei. In consecinta, in baza art.209 pct.1 lit.a, art.210 pct.1, respectiv a art.216 pct.1 din O.G. nr.92/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, privind Codul de Procedura fiscala, DECIDE : Art.1.Respingerea contestatiei formulata de SC X SRL BUZAU, pentru suma de.. lei reprezentand taxe vamale (. lei ) majorari de intarziere aferente taxelor vamale ( lei ), TVA (.. lei ) respectiv majorari de intarziere aferente TVA (. lei ), ca neintemeiata. Art.2.Biroul Solutionare contestatii, va comunica prezenta decizie contestatoarei respectiv D.J.A.O.V. Buzau. Art.3.Prezenta decizie poate fi atacata in termen de 6 luni de la comunicare la Tribunalul Judetean Buzau, conform legislatiei in vigoare. Vizat, Director Coordonator, Sef birou juridic,

Word Pro - DECIZIA SC. COBO INTERNATIONAL EAST EUROPE SRL- Dif.Curs valutar VAMA..lwp

Word Pro - DECIZIA SC. COBO INTERNATIONAL EAST EUROPE SRL- Dif.Curs valutar VAMA..lwp MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR Directia Generala a Finantelor Publice Brasov DECIZIA NR. 366 Directia Generala a Finantelor Publice Brasov, Biroul de solutionare a contestatiilor a fost sesizata de

Mai mult

Word Pro - Untitled1

Word Pro - Untitled1 MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI TIMIS BIROUL SOLUTIONARE CONTESTATII Timisoara, B-dul Revolutiei, nr. 15

Mai mult

Microsoft Word - selgros dep .doc

Microsoft Word - selgros dep .doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor * DECIZIA nr. / 2010 privind soluţionarea contestaţiei depusă de S.C. * S.R.L,

Mai mult

Decizia 205 din 2010

Decizia 205 din 2010 DECIZIA nr. 205/10.06.2010 privind solutionarea contestatiei formulata de X inregistrata la D.G.F.P.-M.B. sub nr. x/0 8. 02.200 6 Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, prin Serviciul

Mai mult

Decizia

Decizia MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE JUDETUL COVASNA DECIZIA nr. -/2008 privind solutionarea contestatiei formulata de Dna.

Mai mult

Word Pro - Untitled1

Word Pro - Untitled1 D E C I Z I E nr. 332/10.11.2009 I. Prin contestatia formulata societatea petenta contesta legalitatea aplicarii sanctiunilor stabilite in Decizia nr. privind regularizarea situatiei privind obligatiile

Mai mult

Word Pro BH.lwp

Word Pro BH.lwp MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE DECIZIA Nr. 77 din 2006 privind solutionarea contestatiei formulata de Persoana fizica X Directia

Mai mult

V___D.Sirbu_Impex

V___D.Sirbu_Impex NR. / DECIZIA NR. 123/24.06.2005 privind solutionarea contestatiei formulata de SC... impotriva actului constatator nr.... si a procesului verbal nr....privind calculul accesoriilor emise de Biroul Vamal

Mai mult

DECIZIA 341_2015

DECIZIA 341_2015 DECIZIA nr. 341/2015 privind solutionarea contestatiei formulata de SC X S.R.L., cu sediul in... inregistrata la D.G.R.F.P.B. sub nr.... Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin

Mai mult

DECIZIA N2

DECIZIA N2 DECIZIA NR. 2 /.01.2010 privind solutionarea contestatiei formulata de SC XXXX SIBIU SRL Reprezentant Fiscal XXXXXXX Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Sibiu a fost investita in baza art.

Mai mult

Agrispedition dec 280

Agrispedition dec 280 ROMANIA CURTEA DE APEL TIMISOARA SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL DOSAR nr../ /2007-2008 DECIZIA CIVILA NR. 280 Sedinta publica din.2008 PRESEDINTE.. JUDECATOR JUDECATOR GREFIER.. Pe rol fiind

Mai mult

Word Pro - D 83 din 2012.lwp

Word Pro - D 83 din 2012.lwp MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI BOTOSANI DECIZIA NR. 83 din 01.11.2012 privind solutionarea contestatiei formulata

Mai mult

Decizia 329 din 2014

Decizia 329 din 2014 DECIZIA nr. 329/09.05.2014 privind solutionarea contestatiei formulata de SC XSRL, inregistrata la D.G.R.F.P.Bucuresti sub nr. x Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti - Serviciul solutionare

Mai mult

Model

Model Ministerul Economiei şi Finanţelor Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Finanţelor Publice DECIZIA nr. 119 / 2011 privind solutionarea contestatiei formulate de SC K SRL din Comuna...-

Mai mult

DECIZIA NR cu privire la solutionarea contestatiei formulata de SC X SRL din Buzau inregistrata la D.G.F.P. Buzau sub nr.../.2009 Directia Gener

DECIZIA NR cu privire la solutionarea contestatiei formulata de SC X SRL din Buzau inregistrata la D.G.F.P. Buzau sub nr.../.2009 Directia Gener DECIZIA NR.88... cu privire la solutionarea contestatiei formulata de SC X SRL din Buzau inregistrata la D.G.F.P. Buzau sub nr.../.2009 Directia Generala a Finantelor Publice Buzau a fost sesizata prin

Mai mult

Word Pro BH.lwp

Word Pro BH.lwp MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE DECIZIA Nr. 78 din 2006 privind solutionarea contestatiei formulata de SC X SRL Directia Generala

Mai mult

Decizia 122 din 2014

Decizia 122 din 2014 DECIZIA nr.122/27.02.2014 privind solutionarea contestatiei formulata de SC X SRL,inregistrata la D.G.R.F.P. Bucuresti sub nr. x Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti - Serviciul solutionare

Mai mult

150.IL.2009 Biroul solutionare contestatii din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice... a fost sesizat de Administratia Finantelor Publice...

150.IL.2009 Biroul solutionare contestatii din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice... a fost sesizat de Administratia Finantelor Publice... 150.IL.2009 Biroul solutionare contestatii din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice... a fost sesizat de Administratia Finantelor Publice... - Serviciul Colectare si Executare Silita Persoane

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vrancea REFERAT, Biroul Sol

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vrancea REFERAT, Biroul Sol MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vrancea REFERAT, Biroul Soluţionare Contestaţii B-dul Independentei, nr.24. Focsani,

Mai mult

CABINET MINISTRU

CABINET MINISTRU Ministerul Finanţelor Publice Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Str. Mitropolit Firmilian nr. 2, Craiova, judeţului Dolj jud. Dolj Tel : 0251 410718,0251

Mai mult

Decizie 274

Decizie 274 Ministerul FinanŃelor Publice AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală DirecŃia Generală Regionala a FinanŃelor Publice Craiova Str. Mitropolit Firmilian nr. 2, Craiova, jud. Dolj Tel : 0251 410718,0251

Mai mult

D

D 1 95.IL.06 Biroul solutionare contestatii din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a fost sesizat de Activitatea de Control Fiscal prin adresa nr./2007 cu privire la contestatia formulata de

Mai mult

Word Pro - DECIZIA 71.lwp

Word Pro - DECIZIA 71.lwp MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE PRAHOVA Serviciul Solutionare Contestatii DECIZIA nr.71 din 14 august 2008 privind solutionarea

Mai mult

29

29 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TELEORMAN D E C I Z I A Nr. 29 din 04.10.2006 Privind: solutionarea contestatiei formulata

Mai mult

028908NT

028908NT 028908NT Directia Generala a Finantelor Publice a fost sesizata de Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii, prin adresa nr... din data de 20.06.2008 inregistrata la directie sub

Mai mult

019710BR

019710BR Ministerul Finanțelor Publice Agenția Națională de Administrare Fiscală Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Brăila Str. Delfinului Nr.1, Brăila Tel: +0239619900, Fax: +0239619992 e-mail:

Mai mult

Word Pro - Decizia 240 Ladislau Csaba Tuzon taxa pe poluare respingere.lwp

Word Pro - Decizia 240 Ladislau Csaba Tuzon taxa pe poluare respingere.lwp Str. Mihail Koglniceanu, nr. 7 Braov Tel: 0268.547726 Fax: 0268.547730 E-mail: finantepublice@rdsbv.ro DECIZIA NR.240 din...2009 Directia generala a finantelor publice Brasov, Biroul de solutionare a contestatiilor

Mai mult

decizia

decizia DECIZIA nr 407/2012 privind solutionarea contestatiei formulata de SC XSRL, inregistrata la D.G.F.P.-M.B. sub nr. x Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, prin Serviciul solutionare

Mai mult

Microsoft Word - OPANAF_2323_2004.doc

Microsoft Word - OPANAF_2323_2004.doc Ordinul preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2323/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura de întocmire a formalităților vamale pentru trimiterile transportate prin

Mai mult

mf SC AROMA RISE SA D 1127 _35_

mf SC AROMA RISE SA D 1127 _35_ MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Bacau Biroul de solutionare contestatii Str.Dumbava Rosie nr.1-3 Cod postal 600045, Bacau

Mai mult

Word Pro - D 87 din 2012.lwp

Word Pro - D 87 din 2012.lwp MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI BOTOSANI DECIZIA NR. 87 din 27.11.2012 privind solutionarea contestatiei formulata

Mai mult

Word Pro - Untitled1

Word Pro - Untitled1 D E C I Z I E nr. 1914/307 din 21.10.2009 I. Prin contestatia formulata petenta solicita anularea Deciziei de impunere nr..../26.01.2009 prin care s-a stabilit in sarcina societatii obligatii de plata

Mai mult

decizia

decizia DECIZIA nr. 69/2012 privind solutionarea contestatiei formulata de SC X, inregistrata la D.G.F.P.-M.B. sub nr. x Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti prin Serviciul solutionare

Mai mult

DECIZIA 120

DECIZIA 120 DECIZIA NR. 120/ / 08.2010 privind solutionarea contestatiei formulate de xxxxxxxxx cu domiciliul procesual ales in Sibiu, str xxxxxx Directia Generala a Finantelor Publice Sibiu a fost investita in baza

Mai mult

sc neigab com srl 356 _22_

sc neigab com srl 356 _22_ MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BACAU Biroul de solutionare a contestatiilor DECIZIA NR. 356/2007 privind solutionarea contestatiei formulata de SOCIETATEA X, impotriva

Mai mult

PRODALCO MAT SRL 579_2008

PRODALCO MAT SRL 579_2008 Direcia Generala a Finantelor Publice a judeului Arad a fost sesizata de ctre Direcia Judeeana pentru Accize si Operaiuni Vamale Arad cu adresa nr., înregistrata la Direcia Generala a Finantelor Publice

Mai mult

Word Pro - Decizia SC PERRIE SRL - refacuta 2.lwp

Word Pro - Decizia SC PERRIE SRL - refacuta 2.lwp Ministerul Finantelor Publice Agentia Nationalã de Administrare Fiscalã Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Vâlcea Str. General Magheru nr. 17 Râmnicu Vâlcea Tel : +0250 737777 Fax : +0250

Mai mult

Word Pro ~1

Word Pro ~1 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Directia generala de solutionare a contestatiilor DECIZIA NR. / 2005 privind solutionarea contestatiei depusa de SC X SA inregistrata

Mai mult

CABINET MINISTRU

CABINET MINISTRU IL/33/2011 Biroul solutionare contestatii din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice x a fost sesizat, de A.I.F Serviciul inspectie fiscala persoane fizice nr. 2, prin adresa nr.x inregistrata

Mai mult

DECIZIE Nr.... BO2007_0074 Data: Prin contestaţia nr.... din , înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu

DECIZIE Nr.... BO2007_0074 Data: Prin contestaţia nr.... din , înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu DECIZIE Nr.... BO2007_0074 Data:... 2007 Prin contestaţia nr.... din 31.05.2007, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr.... din 01.06.2007, depusă de S.C.... S.A., cu

Mai mult

Word Pro - De5c47~1.lwp

Word Pro - De5c47~1.lwp DECIZIA NR. 9 DIN 06.03.2006 Privind : solutionarea contestatiei formulate de!" #$$$ $# Directia Generala a Finantelor Publice Vrancea a fost sesizata de!!" #$$$ $# % " & " ' ( % () raportul de inspectie

Mai mult

Microsoft Word - sc trans oceania srl.doc

Microsoft Word - sc trans oceania srl.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor Str. Apolodor nr. 17 Sector 5, Bucureşti Tel : + 021 3199759 interior 2073 Fax

Mai mult

decizia 34 din 21 martie 2006

decizia 34 din 21 martie 2006 ROMANIA - Ministerul Finantelor Publice DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE CONSTANTA Serviciul Soluionare Contestaii DECIZIA nr.34/21.03.2006 privind soluionarea contestaiei formulate de CONSTANTA

Mai mult

Word Pro - NAZARENO =2

Word Pro - NAZARENO =2 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Agentia Nationala de Administrare Fiscala Directia generala de solutionare a contestatiilor DECIZIA NR.08/21.01.2005 Directia generala de solutionare a contestatiilor din

Mai mult

Word Pro - D 130.lwp

Word Pro - D 130.lwp DECIZIA Nr.130 Directia Generala a Finantelor Publice a fost sesizata de Administratia Finantelor Publice, asupra contestatiei depuse de PFA, formulata impotriva Raportului de inspectie fiscala nr., si

Mai mult

Word Pro - Untitled1

Word Pro - Untitled1 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Agentia Nationala de Administrare Fiscala Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Timis Biroul Solutionare Contestatii Str. Gheorghe Lazar, Nr. 9B 300081Timisoara

Mai mult

Microsoft Word - II PANAET ANCA ELENA 841 tardiv.doc

Microsoft Word - II PANAET ANCA ELENA 841 tardiv.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi 1 Str. Anastasie Panu nr.26, Iasi Tel : +0232 213332 Fax :+0232 219899 e-mail

Mai mult

Word Pro - Decizia Savtrans -vama 2.lwp

Word Pro - Decizia Savtrans -vama 2.lwp MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Direc\ia General` a Finan\elor Publice a Jude\ului Vâlcea Str. General Magheru nr. 17, 240195 Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea

Mai mult

Microsoft Word - CMV ICHIM GHEORGHE IV BC 2016.doc

Microsoft Word - CMV ICHIM GHEORGHE IV BC 2016.doc Ministerul Finanţelor Publice Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi 1 Iaşi, str. Anastasie Panu nr.26 Cod poştal 70025 Tel: +0232/213332 Fax: +0232/219899

Mai mult

Decizia nr

Decizia nr Ministerul Finanțelor Publice Agenția Națională de Administrare Fiscală DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a JudeŃului Maramureş Biroul Solutionarea Contestatiilor Decizia nr. 1587 din 18.08.2011 privind

Mai mult

Microsoft Word - Informatii pasare-subperioada

Microsoft Word - Informatii pasare-subperioada INFORMAŢII GENERALE PRIVIND CONTINGENTELE TARIFARE DE IMPORT ÎN SECTORUL CĂRNII DE PASĂRE, OUĂ ŞI OVALBUMINĂ DESCHISE PENTRU SUBPERIOADA CONTINGENTARĂ 01 ianuarie 31 martie 2012 în conformitate cu Regulamentul

Mai mult

Microsoft Word - decizie_1054_a.doc

Microsoft Word - decizie_1054_a.doc În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice

Mai mult

Word Pro - DECIZIA 84 DIN 2009.LWP

Word Pro - DECIZIA 84 DIN 2009.LWP DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SERVICIUL SOLUTIONARE CONTESTATII DECIZIA nr. 84 din 13.03.2009 privind solutionarea contestatiei formulata de SC ABC SRL, cu sediul in str....,

Mai mult

Dosar nr. xxxxxx ROMANIA TRIBUNALUL xxxxxxxxx SENTINTA CIVILA NR. 439 Sedinta publica din data de xx.xx.xxxx Tribunalul compus din: PRESEDINTE -xxxxxx

Dosar nr. xxxxxx ROMANIA TRIBUNALUL xxxxxxxxx SENTINTA CIVILA NR. 439 Sedinta publica din data de xx.xx.xxxx Tribunalul compus din: PRESEDINTE -xxxxxx Dosar nr. xxxxxx ROMANIA TRIBUNALUL xxxxxxxxx SENTINTA CIVILA NR. 439 Sedinta publica din data de xx.xx.xxxx Tribunalul compus din: PRESEDINTE -xxxxxxxx GREFIER - xxxxxxx Pe rol judecarea cauzei de contencios

Mai mult

Microsoft Word - decizie_2964_a.doc

Microsoft Word - decizie_2964_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3,... România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 +4 021 890 07 45 www.cnsc.ro

Mai mult

Word Pro - Decizia 1353 SC Rubina impozit pe profit si TVA , accesorii aferente.lwp

Word Pro - Decizia 1353 SC Rubina  impozit pe profit si TVA , accesorii aferente.lwp DECIZIA NR.1353 Din..2010 Directia generala a finantelor publice..., Biroul de solutionare a contestatiilor a fost sesizata de catre DGFP Activitatea de inspectie fiscala..., privind solutionarea contestatiei

Mai mult

Microsoft Word - S.C.EU CRIS COM.doc

Microsoft Word - S.C.EU CRIS COM.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor Str. Apolodor nr. 17 Sector 5, Bucureşti Tel : + 021 3199759 interior 2073 Fax

Mai mult

Microsoft Word - decizie_2198_a.doc

Microsoft Word - decizie_2198_a.doc În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice

Mai mult

Decizia nr

Decizia nr Ministerul Finanțelor Publice Agenția Națională de Administrare Fiscală DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a JudeŃului M. Biroul Solutionarea Contestatiilor Decizia nr.505 din 22.01.2013 privind solutionarea

Mai mult

3 Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. din 2016 Modificările și completările ce se operează în Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat pr

3 Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. din 2016 Modificările și completările ce se operează în Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat pr 3 Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. din 2016 Modificările și completările ce se operează în Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006

Mai mult

001010BH

001010BH MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Agenția Națională de Administrare Fiscală DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeńului Bihor Str. Dimitrie Cantemir nr. 2b Oradea Tel : 0259 433 050 Fax : 0259 433 055

Mai mult

SC AUTO TRANS MAN SRL depersonalizata

SC AUTO TRANS MAN SRL depersonalizata }!!"#$! %"$&#'$!" "$&#'$!" Str.Gheorghe Lazr, nr. 9B Tel : +0256499334 Fax : +0256499332 e-mail : info.adm @dgfptm.ro D E C I Z I A NR. 1804/685/31.07.2014 privind soluionarea contestaiei formulat de SC

Mai mult

DECIZIA NR. 644/2011 privind soluţionarea contestaţiei nr.... formulată de C.M.I... din... Direcţia Generală a Finanţelor Publice... a fost sesizată d

DECIZIA NR. 644/2011 privind soluţionarea contestaţiei nr.... formulată de C.M.I... din... Direcţia Generală a Finanţelor Publice... a fost sesizată d DECIZIA NR. 644/2011 privind soluţionarea contestaţiei nr.... formulată de C.M.I... din... Direcţia Generală a Finanţelor Publice... a fost sesizată de Activitatea de Inspecţie Fiscală asupra contestaţiei

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 015408NT Directia Generala a Finantelor Publice a fost sesizata de Activitatea de Inspectie Fiscala din cadrul Administratiei Finantelor Publice, prin adresa nr.../04.01.2008 inregistrata la directie sub

Mai mult

Microsoft Word - Teritorialitate.doc

Microsoft Word - Teritorialitate.doc XI. Teritorialitate 114. TVA aferentă importurilor de produse software. În perioada martie 1997 - septembrie 2001, o societate comercială a realizat importuri de produse software, respectiv sisteme de

Mai mult

Microsoft Word - decizie_1463_a.doc

Microsoft Word - decizie_1463_a.doc 9 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642; +4 021 8900745,

Mai mult

Microsoft Word - MIND SOFTWARE SRL IASI.doc

Microsoft Word - MIND  SOFTWARE  SRL  IASI.doc 1 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE `5 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi Str. Anastasie Panu nr.26, Iasi Tel : +0232 213332 Fax :+0232 219899

Mai mult

DECIZIA nr. 59/ de închidere a investigaţiei declanşate prin Ordinul nr. 552/ al Preşedintelui Consiliului Concurenţei, având ca o

DECIZIA nr. 59/ de închidere a investigaţiei declanşate prin Ordinul nr. 552/ al Preşedintelui Consiliului Concurenţei, având ca o DECIZIA nr. 59/22.12.2014 de închidere a investigaţiei declanşate prin Ordinul nr. 552/04.10.2013 al Preşedintelui Consiliului Concurenţei, având ca obiect posibila încălcare a prevederilor art. [8] 1

Mai mult

Microsoft Word - DECIZIA doc

Microsoft Word - DECIZIA doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor Str. Apolodor nr. 17 Sector 5, Bucureşti Tel : + 021 3199759 interior 2073 Fax

Mai mult

Microsoft Word - decizie_1277_a.doc

Microsoft Word - decizie_1277_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 +4 021 890 07 45 www.cnsc.ro

Mai mult

ROMANIA CURTEA DE APEL BUCURE$TI Splaiul lndependentei nr.5, Sector 4 Bucuresti.cod postal SECTIA A VII I-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV $1 FISCAL

ROMANIA CURTEA DE APEL BUCURE$TI Splaiul lndependentei nr.5, Sector 4 Bucuresti.cod postal SECTIA A VII I-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV $1 FISCAL ROMANIA CURTEA DE APEL BUCURE$TI Splaiul lndependentei nr.5, Sector 4 Bucuresti.cod postal 050091 SECTIA A VII I-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV $1 FISCAL Destinatar: FIRICEL ALEXANDRU sector 4, Bucuresti,

Mai mult

CABINET MINISTRU

CABINET MINISTRU Ministerul Finanţelor Publice Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Cluj Piaţa Avram Iancu nr. 19 Cluj-Napoca, jud. Cluj Tel : 0264 591670 Fax : 0264

Mai mult

mf P F HANGANU LILIANA D 858 _20_

mf P F HANGANU LILIANA  D 858 _20_ MINISTERUL FINANTELOR AgenŃia PUBLICE NaŃională de Administrare Fiscală DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a Judetului Bacău Biroul SoluŃionare ContestaŃii Str. Dumbrava Roşie Nr. 1-3, Bacau Tel :

Mai mult

Microsoft Word - decizie_2078_a.doc

Microsoft Word - decizie_2078_a.doc C. N. S. C. CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 ; +4 021 8900745 www.cnsc.ro

Mai mult

untitled

untitled C. N. S. C. CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +4021 8900745 www.cnsc.ro

Mai mult

Sumar legislativ – Modificări aduse Codului Fiscal

Sumar legislativ – Modificări aduse Codului Fiscal Sumar legislativ Modificări aduse Codului Fiscal Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 79/8 noiembrie 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul

Mai mult

D

D DECIZIA nr.43/ 2013 privind solutionarea contestatiei formulata de SC X SRL din Z inregistrata la D.G.F.P. Dolj sub nr. A/19.12.2012 Directia Generala a Finantelor Publice Dolj a fost sesizata de Activitatea

Mai mult

3 Proiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Art.

3 Proiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Art. 3 Proiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Art. I. Codul de procedură penală al Republicii Moldova

Mai mult

ROMÂNIA Anexa nr

ROMÂNIA Anexa nr ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN Anexa nr. 5 TARIFE pentru autorizarea transporturilor rutiere pe drumurile judeţene aflate în administrarea Consiliului Judeţean Mureş, efectuate cu vehicule rutiere

Mai mult

Anexa nr

Anexa nr CENTRUL NAŢIONAL PENTRU PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL AL REPUBLICII MOLDOVA MD-2004, mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 48, tel: (+373-22) 820801, 811807, fax: 820810, www.datepersonale.md DECIZIA

Mai mult

Regulamentul Concursului_RO

Regulamentul Concursului_RO Regulamentul Concursului Raspunde la întrebări, adună puncte şi cîştigă bilete la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice din Londra ( Concurs ) organizator Organizatorul Concursului este I.M. Orange

Mai mult

Microsoft Word - decizie_1349_a.doc

Microsoft Word - decizie_1349_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +40218900745 www.cnsc.ro

Mai mult

Microsoft Word - decizie_2511_a.doc

Microsoft Word - decizie_2511_a.doc C. N. S. C. CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3,... România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 ; +4 021 8900745 www.cnsc.ro

Mai mult

Word Pro - DECIZIA 262 DIN 2009.LWP

Word Pro - DECIZIA 262 DIN 2009.LWP DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SERVICIUL SOLUTIONARE CONTESTATII DECIZIA nr. 262 din 18.09.2009 privind solutionarea contestatiei formulata de doamna MA, cu domiciliul

Mai mult

REGULAMENTUL PROMOTIEI Plătește-ți taxele și impozitele pe ghiseul.ro și ai numai de câștigat! desfasurata in perioada 1 ianuarie 31 martie OR

REGULAMENTUL PROMOTIEI Plătește-ți taxele și impozitele pe ghiseul.ro și ai numai de câștigat! desfasurata in perioada 1 ianuarie 31 martie OR REGULAMENTUL PROMOTIEI Plătește-ți taxele și impozitele pe ghiseul.ro și ai numai de câștigat! desfasurata in perioada 1 ianuarie 31 martie 2018 1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI Promotia Plătește-ți taxele și

Mai mult

Buletin statistic fiscal nr

Buletin statistic fiscal nr Nr. 1 / 2019 BULETIN STATISTIC FISCAL Trimestrul I 2019 - iunie 2019 - Cuprins Pag. Notă de conjunctură...2 1. Principalii indicatori macroeconomici...3 2. Contribuabilii înregistraţi...4 2.1. Numărul

Mai mult

CONSILIUL LOCAL TELIU r JUDEŢUL BRAŞOV România - Braşov - Teliu - Str. T. Vladimirescu nr. 449 PROIECT DE HOTARARE NR.1 Din Obiect: privind

CONSILIUL LOCAL TELIU r JUDEŢUL BRAŞOV România - Braşov - Teliu - Str. T. Vladimirescu nr. 449 PROIECT DE HOTARARE NR.1 Din Obiect: privind CONSILIUL LOCAL TELIU r JUDEŢUL BRAŞOV România - Braşov - Teliu - Str. T. Vladimirescu nr. 449 PROIECT DE HOTARARE NR.1 Din 08.01.2019 Obiect: privind instituirea taxei speciale de salubrizare, în anul

Mai mult

Microsoft Word - decizie_1321_a.doc

Microsoft Word - decizie_1321_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleus nr.6 Sector 3, Bucureşti, România,CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745 www.cnsc.ro

Mai mult

G H I D al AUTORITĂȚII DE SIGURANȚĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ ASFR, întocmit în conformitate cu Capitolul V din DIRECTIVA (UE) 2016/797 a Parlamentului Europea

G H I D al AUTORITĂȚII DE SIGURANȚĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ ASFR, întocmit în conformitate cu Capitolul V din DIRECTIVA (UE) 2016/797 a Parlamentului Europea G H I D al AUTORITĂȚII DE SIGURANȚĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ ASFR, întocmit în conformitate cu Capitolul V din DIRECTIVA (UE) 2016/797 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind interoperabilitatea

Mai mult

Microsoft Word - decizie_92_a.doc

Microsoft Word - decizie_92_a.doc xxxxxxxxxxxxxx CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3,... România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642; +4 021 8900745,

Mai mult

C(2016)2002/F1 - RO (annex)

C(2016)2002/F1 - RO (annex) COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 8.4.2016 C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 ANEXE la Regulamentul delegat al Comisiei de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/341 de completare a Regulamentului (UE)

Mai mult

CABINET MINISTRU

CABINET MINISTRU Ministerul Finanţelor Publice Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Cluj Piaţa Avram Iancu nr. 19 Cluj-Napoca, jud. Cluj Tel : 0264 591670 Fax : 0264

Mai mult

Normal

Normal TEMATICA DE EXAMEN martie 2010 ANEXA 1 1. Noţiuni de drept comercial: - faptele de comerţ; - comercianţii; - constituirea şi funcţionarea societăţilor comerciale; - reorganizări, fuziuni, divizări şi lichidări.

Mai mult

Word Pro - DECIZIA NR.455_2012.LWP

Word Pro - DECIZIA NR.455_2012.LWP DECIZIA nr. 455 din 2012 privind solutionarea contestatiei formulata de S.C.A. "X", cu sediul in Bucuresti, str...., inregistrata la D.G.F.P.-M.B. sub nr... Directia Generala a Finantelor Publice a municipiului

Mai mult

Microsoft PowerPoint - Brasov.DM [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Brasov.DM [Read-Only] Protecţia desenelor și modelelor la nivel și comunitar Cons. jur. Mirela DINU Serviciul Contestaţii-Revocări O.S.I.M. Brașov noiembrie 2015 Conceptul de proprietate intelectuală (PI) este simplu și recunoscut

Mai mult

RAPORT DE EVALUARE a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2018 Subsemnata, MARIANA CAPBUN, responsabilă de aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modifi

RAPORT DE EVALUARE a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2018 Subsemnata, MARIANA CAPBUN, responsabilă de aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modifi RAPORT DE EVALUARE a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2018 Subsemnata, MARIANA CAPBUN, responsabilă de aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2018, prezint

Mai mult

Microsoft Word - Decizia Plenului Consiliului Concuren?ei Nr. ASR-41 din docx

Microsoft Word - Decizia Plenului Consiliului Concuren?ei Nr. ASR-41 din docx CONSILIUL CONCURENŢEI СОВЕТ ПО КОНКУРЕНЦИИ PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI Nr. ASR - 41 din 06.06.2019 DECIZIE mun. Chişinău Plenul Consiliului Concurenţei, acționând în temeiul art. 41 din Legea Concurenţei

Mai mult

decizia 277 din 2013

decizia 277 din 2013 DECIZIA nr. 277 din 2013 privind solutionarea contestatiei formulata de SC x SRL, cu sediul in x, Bucuresti, inregistrata la D.G.F.P.-M.B. sub nr. x/.2013 Directia Generala a Finantelor Publice a municipiului

Mai mult

Ghidul 4/2018 privind acreditarea organismelor de certificare în temeiul articolului 43 din Regulamentul general privind protecția datelor (2016/679)

Ghidul 4/2018 privind acreditarea organismelor de certificare în temeiul articolului 43 din Regulamentul general privind protecția datelor (2016/679) Ghidul 4/2018 privind acreditarea organismelor de certificare în temeiul articolului 43 din Regulamentul general privind protecția datelor (2016/679) Adoptat la 4 decembrie 2018 Cuprins 1 Introducere...

Mai mult