Directorul Coordonator al Directiei Generale a Finantelor Publice Buzau;

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Directorul Coordonator al Directiei Generale a Finantelor Publice Buzau;"

Transcriere

1 DECIZIA NR. 92/ cu privire la solutionarea contestatiei formulata de SC X SRL BUZAU, CUI RO.. impotriva Deciziei pentru regularizarea situatiei NR., respectiv a Procesului verbal de control nr /.2009, intocmite de Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Buzau, inregistrata la D.J.A.O.V. Buzau sub nr../.2009 respectiv la D.G.F.P. Buzau sub nr /.2009 Directorul Coordonator al Directiei Generale a Finantelor Publice Buzau; Avand in vedere: -Contestatia formulata de SC X SRL BUZAU; -Decizia pentru Regularizarea situatiei nr..../.2009 privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal emisa de DJAOV Buzau. - Procesul verbal de control nr.../.2009 incheiate de organele de control ale DJAOV Buzau ; -Termenul legal de depunere a contestatiei ; -Art.209 pct.1 lit a din OG nr.92/2003, privind Codul de procedura fiscala,actualizata, prin care D.G.F.P. Buzau este investita sa solutioneze contestatia formulata de SC X SRL BUZAU. Procedura fiind indeplinita se da curs contestatiei. Organele de control vamal ale Directiei Judetene pentru Accize si Operatiuni Vamale Buzau, in baza art.100 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al Romaniei, au procedat la controlul ulterior la operatiunea de import realizata de, SC X SRL BUZAU prin DVI nr /.2009, ocazie cu care au stabilit obligatii vamale suplimentare contestate de petenta in suma de.. lei. Agentul economic a formulat contestatie in termen legal. Obiectul contestatiei : obligatii vamale in suma de.. lei reprezentand taxe vamale (. lei ) majorari de intarziere aferente taxelor vamale (. lei ), TVA (. lei ) respectiv majorari de intarziere aferente TVA (.. lei ). I.Contestatoarea invoca in sustinere urmatoarele : -Declaratia pe proprie raspundere a administratorului societatii comerciale contestatoare mentioneaza ca marfurile care fac obiectul importului din China nu vor fi folosite in scopuri de reclama, publicitate sau pentru proiectarea de imagini de orice natura ;

2 -Nota explicativa la Nomeclatura combinata respectiv la pozitia tarifara... pana la pozitia tarifara... la marfa Panouri indicatoare care incorporeaza dispozitive cu cristale (LCD ) sau cu diode emitatoare de lumini (LED ) se clasifica la aceste coduri dispozitivele de afisaj cu diode electroiluminiscente utilizate in principal ca semnale digitale si/sau alfanumerice la tablourile semnalizatoare de exemplu compuse dintr-una sau mai multe celule asamblate. Fiecare celula contine un numar de diode emitatoare de lumina prezentate sub forma de componente discrete sau montate pe o microplacheta (cip).aceste dispozitive sunt montate pe un circuit imprimat prevazut cu un decodor / conductor. Fiecare celula sau ansamblu de celule este acoperit cu un material translucid care amplifica intensitatea punctelor luminoase produse de diode cu scopul de a afisa cifre sau litere, functie de impulsul dat circuitului de un semnal de intrare. -Conform Notei explicative la sistemul armonizat Masinile si aparatele a caror functionare se bazeaza pe proprietatile sau efectele electricitatii sunt si cele de la pozitiile... de la pozitiile... pana la pozitiile...de la... pana la.... II.Organele de control vamal au constatat urmatoarele : -SC X SRL BUZAU a depus la DJAOV Buzau, prin comisionar in vama, in data de , declaratia vamala de punere in libera circulatie nr.. -Marfa importata din China a sosit la DJAOV Buzau, in data de../.2009, fiind instituit depozit temporar prin depunerea Declaratiei sumare./ Marfa pusa in LIBERA circulatie consta din tablouri de avertizare cu led-uri (panouri luminoase de perete cu led-uri si sistem de control tip., dezasamblate = seturi ) pozitie tarifara. cu taxa vamala 0% si monitoare si proiectoare in culori ( panou tip. cu ecran cu led-uri si sistem de control, dezasamblat =. set), pozitie tarifara.., taxa vamala.%, exportator S CHINA. -La data punerii in libera circulatie, pentru marfa declarata la articolul 1 din declaratia vamala I 2908, organele vamale au solicitat documente care sa vina in sprijinul incadrarii tarifare declarate, respectiv, incadrare pentru care in tariful vamal al Comunitatii Europene este prevazuta taxa vamala 0%. Agentul economic nu a putut furniza astfel de documente iar DJAOV Buzau accepta constituirea unei garantii care sa acopere diferentele de drepturi de import si TVA exigibile in cazul in care, ulterior tinand seama de eventualele noi informatii prezentate, marfurile care au facut obiectul art.1 din declaratia vamala sus amintita se vor incadra la pozitia tarifara.. pentru care in Tariful vamal al Comunitatii Europene este prevazuta taxa vamala de..%. -Agentul economic prin Declaratia pe propria raspundere inregistrata la DJAOV Buzau sub nr. /.2008 se angajeaza sa prezinte documente care sa vina in sustinerea incadrarii tarifare declarate si, deasemenea, sa suporte orice datorie vamala care s-ar putea naste in caz contrar garantand cu OP nr.../.2008 suma de.. lei, care reprezinta diferenta de drepturi vamale si TVA aferente aplicarii taxei vamale de. % ;

3 -In baza prevederilor art. 100 din Legea nr.86/2006 coroborat cu art.78 din Regulamentul (CEE)nr.2913/1992 ( Codul vamal Comunitar ),DJAOV Buzau prin adresa nr../.2009 a luat masura reverificarii declaratiei vamale susmentionate si a documentelor anexate solicitand pentru aceasta, prezentarea in termen de 15 zile de la primirea adresei, de informatii sustinute cu documente care sa vina in sprijinul incadrarii tarifare declarate pentru art.1 din DVI nr.../.2008 ). -Agentul economic nu a dat curs solicitarii neprezentand Directiei Judetene pentru Accize si Operatiuni Vamale Buzau nici un document in sensul mentionat. In consecinta organele vamale au trecut la reverificarea declaratiei vamale nr,../.2008 si a documentelor atasate acesteia. In acest scop au consultat Notele explicative de la capitolul., Sectiunea XVI din Tariful Vamal al Comunitatilor Europene si sau extras informatii tehnice suplimentare gasite la pagina de WEB a producatorului exportator respectiv date tehnice aferente produsului declarat la art.1 din Declaratia vamala nr.i / Conform art.20(6) din Regulamentul (CEE) nr.2913/1992 privind Codul Vamal Comunitar, clasificarea tarifara a marfurilor reprezinta stabilirea conform normelor in vigoare a subpozitiei din Nomenclatura combinata sau a subpozitiei din orice alta nomenclatura care se bazeaza partial sau integral pe Nomenclatura Combinata sau care adauga aceasta orice subdiviziune si care este stabilita de normele comunitare care reglementeaza domenii specifice cu privire la aplicarea altor masuri decat cele tarifare referitoare la schimburile de marfuri. -Clasificarea marfurilor in Tariful Comunitar se stabileste prin aplicarea Regulilor Generale de interpretare a Nomenclaturii combinate identice cu Regulile Generale de interpretare a Nomenclaturii Sistemului Armonizat si in conformitate cu prevederile Notelor Explicative la Sistemul Armonizat de denumire si codificare a marfurilor precum si cele ale Notelor explicative la Nomenclatura Combinata a Uniunii Europene. In baza noilor informatii obtinute de organele vamale a rezultat ca produsul prevazut la art.1 din declaratia vamala de punere in libera circulatie cu nr. I respectiv panouri luminoase de perete cu led-uri si sistem de control nu se clasifica la pozitia tarifara.., deoarece functia sa principala nu este de a furniza o semnalizare vizuala ( Notele explicative ale sistemului armonizat referitoare la pozitia tarifara.. partea D ) ; panourile publicitare sunt excluse. Produsul in cauza este un monitor format din mai multe module cu led-uri ce poate primi o gama larga de semnale video prin sistemul de control si prin conectare la un calculator (conform datelor tehnice extrase ). -Conform Regulilor generale de incadrare nr.1 Enuntul titlurilor sectiunilor, capitolelor si subcapitolelor este considerat ca avand o valoare indicativa, clasificarea marfurilor considerandu-se legal determinata atunci cand este in concordanta cu textul pozitiilor si notelor de sectiuni si de capitole si in cazul in care nu sunt contrare termenilor utilizati in respectivele pozitii si note, in conformitate cu urmatoarele reguli.

4 Deasemenea Regulile generale de incadrare nr.6 prevad Clasificarea marfurilor in subpozitiile unei pozitii se efectueaza in mod legal cu respectarea termenilor acelor subpozitii si a notelor de subpozitii, precum si mutatis mutandis, cu respectarea regulilor anterioare, intelegand prin aceasta ca nu pot fi comparate dacat subpozitiile aflate pe acelasi nivel. Produsul denumit panou luminos cu led-uri si sistem de control compus din module, ce poate fi folosit pentru afisare de mesaje sau chiar imagini si semnale luminoase se clasifica la codul tarifar in conformitate cu Regulile Generale de incadrare 1 si 6 si in concordanta cu textul de la pozitia. subpozitie pentru care este prevazuta in Tariful Vamal al Comunitatii Europene, o taxa vamala de..%. Prin urmare organele vamale au procedat la recalcularea drepturilor de import si a taxei pe valoarea adaugata pentru produsul susmentionat in conformitate cu prevederile art.20 din Regulamentul (CEE) nr.2913/1992 privind Codul vamal Comunitar si art. 136 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare. III.Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, a motivelor de fapt si de drept invocate de contestatoare,respectiv de organele de control vamale se retin urmatoarele : In fapt, SC X SRL BUZAU a depus la data de..2008, prin comisionar in vama, declaratia vamala de punere in libera circulatie nr.... Prin aceasta declaratie SC X SRL BUZAU a declarat pentru punere in libera circulatie urmatoarele articole : Art.1 Tablouri de avertizare cu led-uri (panouri luminoase de perete cu leduri si sistem de control tip.. dezasamblate- seturi ) pozitie tarifara, pentru care taxa vamala prevazuta de tariful de import al Comunitatii Europene este de 0%. Art.2 Monitoare si proiectoare in culori (panou tip P16 cu ecran cu led-uri si sistem de control dezasamblat set, pozitie tarifara.., taxa vamala prevazuta de fiind de.%. La data punerii in circulatie, autoritatea vamala a solicitat, pentru art. 1 din DVI /.2008, documente suplimentare care sa sustina incadrarea tarifara aleasa, respectiv... Intrucat agentul economic nu a putut furniza documentele cerute, s-a angajat prin declaratie pe proprie raspundere nr /.2008 sa suporte orice datorie vamala care s-ar putea naste ca urmare a stabilirii unei alte incadrari tarifare. In acest sens s- a constituit o garantie care sa acopere eventualele diferente de taxa, ca urmare a reincadrarii bunurilor de la art.1 la o alta pozitie tarifara. Intrucat pana la data de..2009, agentul economic nu a furnizat documentele necesare, DJAOV Buzau, in baza prevederilor art. 78 din Codul vamal comunitar cu toate modificarile ulterioare respectiv a art.100 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, a procedat la controlul ulterior. In acest sens, autoritatea vamala, prin adresa nr./.2009, a comunicat

5 agentului economic masura reverificarii documentului administrativ unic cu numarul./2008 a documentelor anexate si a solicitat prezentarea in termen de 15 zile de la primirea adresei a tututror informatiilor sustinute de documente care vin in sprijinul incadrarii tarifare a marfurilor declarate la art.1 din declaratia vamala de punere in libera circulatie mentionata respectiv Panouri luminoase cu led-uri si sistem de control. Conform art. 199 din Regulamentul (CEE) nr 2454/1993, prin depunerea la biroul vamal a unei declaratii vamale, agentul economic declarant raspunde de : -corectitudinea informatiilor inscrise in declaratie ; -autenticitatea documentelor anexate ; -respectarea tuturor obligatiilor ce decurg din plasarea respectivelor marfuri sub regimul avut in vedere ; Societatea comerciala nu a raspuns solicitarii autoritatii vamale si in consecinta s-a trecut la reverificarea din oficiu a DVI nr si a documentelor atasate acesteia. Prin urmare organele de control vamale au consultat Notele explicative de la cap..sectiunea XVI din Tariful vamal al Comunitatii Europene si au extras informatii tehnice suplimentare gasite pe pagina de Web a producatorului exportator S respectiv date tehnice aferente produsului declarat la art. 1 din declaratia vamala nr si care indica faptul ca acesta este similar, prin caracteristici, produsului de la art.2 din aceeasi declaratie de import. In baza noilor informatii culese de autoritatea vamala a rezultat urmatoarele : -produsul prevazut la art. 1 din declaratia vamala de punere in libera circulatie cu nr./.2008 respectiv panou luminos de perete cu led-uri si sistem de control nu se clasifica la pozitia tarifara..deoarece functia sa principala nu este de a furniza o semnalizare vizuala (Notele explicative ale sistemului armonizat referitoare la pozitia tarifara partea. ). Produsul in cauza este un monitor format din mai multe module cu led-uri ce poate primii o gama larga de semnale video prin sistemul de control si prin conectare la un calculator (date tehnice ). Prin urmare, avand in vedere, prevederile Regulii generale de incadrare nr.1 si anume enuntul titlurilor, sectiunilor, capitolelor si subcapitolelor este considerat ca avand o valoare indicativa, clasificarea marfurilor considerandu-se legal determinata atunci cand este in concordanta cu textul pozitiilor si notelor de sectiuni si de capitole si in cazul in care nu sunt contrare termenilor utilizati in respectivele pozitii si note, in conformitate cu urmatoarele reguli precum si a Regulilor generale de incadrare Nr.6 care precizeaza clasificarea marfurilor in subpozitiile unei pozitii se efectueaza in mod legal cu respectarea termenilor acelor subpozitii si a notelor de subpozitii precum si mutatis mutandis, cu respectarea regulilor anterioare, intelegand prin aceasta ca nu pot fi comparate decat subpozitiile aflate pe acelasi nivel produsul denumit panou luminos cu led-uri si sistem de control compus din module, care poate fi folosit pentru afisare de mesaje sau chiar imagini si semnale luminoase se

6 clasifica la codul tarifar in conformitate cu Regulile Generale de incadrare 1 si 6 si in concordanta cu textul de la pozitia.., subpozitie pentru care este prevazuta in tariful vamal al Comunitatii Europene o taxa vamala de.%. Prin urmare, tinand seama de informatiile detinute, autoritatea vamala a procedat la reincadrarea marfurilor de la art.1 din DVI./.2008 regularizarea situatiei prin emiterea actelor administrative respective. Avand in vedere prevederile legale retinute precum si concluziile tehnice rezultate cu privire la incadrarea tarifara a produsului importat respectiv Tablouri de avertizare cu led-uri (panouri luminoase de perete cu led-uri si sistem de control Tip.., dezasamblate), se impune respingerea contestatiei. In consecinta, in baza art.209 pct.1 lit.a, art.210 pct.1, respectiv a art.216 pct.1 din O.G. nr.92/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, privind Codul de Procedura fiscala, DECIDE : Art.1.Respingerea contestatiei formulata de SC X SRL BUZAU, pentru suma de.. lei reprezentand taxe vamale (. lei ) majorari de intarziere aferente taxelor vamale ( lei ), TVA (.. lei ) respectiv majorari de intarziere aferente TVA (. lei ), ca neintemeiata. Art.2.Biroul Solutionare contestatii, va comunica prezenta decizie contestatoarei respectiv D.J.A.O.V. Buzau. Art.3.Prezenta decizie poate fi atacata in termen de 6 luni de la comunicare la Tribunalul Judetean Buzau, conform legislatiei in vigoare. Vizat, Director Coordonator, Sef birou juridic,