MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.10/2018

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.10/2018"

Transcriere

1 ROMÂNIA JUDE JUDEŢUL BRĂILA MONITORUL OFICIAL ANUL XXVII NR.10/2018

2 MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BRĂILA ANUL XXVII (serie nouă) nr.10/2018 VINERI - 23 NOIEMBRIE 2018 SUMAR I. HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL JUDEŢEAN BRĂILA HOTĂRÂREA NR.191 din 30 octombrie 2018 privind: modificarea statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Braila 9 HOTĂRÂREA NR.192 din 30 octombrie 2018 privind: aprobarea Regulamentului de organizare si functionare - Muzeul Brailei «Carol I» 10 HOTĂRÂREA NR.193 din 30 octombrie 2018 privind: aprobarea transmiterii imobilului situat in municipiul Braila, str. Iezerului nr. 1A, din domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila, in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila...11 HOTĂRÂREA NR.194 din 30 octombrie 2018 privind: aprobarea implementarii proiectului,,niciodata singuri! de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila, finantat prin Programul de Interes Naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate 12 HOTĂRÂREA NR.195 din 30 octombrie 2018 privind : aprobarea cotizatiei ce revine Consiliului Judetean Braila in calitate de membru al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania pentru anul HOTĂRÂREA NR.196 din 30 octombrie 2018 privind:aprobarea achitarii cotizatiei de membru al Asociatiei Centrul de Informare si 1 Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila Braila pentru anul HOTĂRÂREA NR.197 din 30 octombrie 2018 privind: aprobarea valorificarii prin licitatie publica, cu strigare, cu preselectie, a unui numar de 110 arbori aflati pe terenurile apartinand imobilelor situate in Sos. Buzaului nr.5a si Sos. Buzaului nr. 15A, cu un volum brut de masa lemnoasa de 71 mc...15 HOTĂRÂREA NR.198 din 30 octombrie 2018 privind: aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, privind suprafetele de teren real masurate ale drumului judetean: DJ 212 A - traseu: Braila Marasu si completarea datelor de identificare in Inventarul domeniului public al judetului Braila.16 HOTĂRÂREA NR.199 din 30 octombrie 2018 privind: aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, privind suprafetele de teren real masurate, ale drumului judetean: DJ 221B - traseu: Braila Vadeni si completarea datelor de identificare, in inventarul domeniului public al judetului Braila.17 HOTĂRÂREA NR.200 din 30 octombrie 2018 privind: aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, privind suprafetele de teren real masurate ale drumului judetean: DJ 211 B - traseu: Tataru Mihai Bravu si completarea datelor de identificare in Inventarul domeniului public al judetului Braila..18 HOTĂRÂREA NR.201 din 30 octombrie 2018 privind: aprobarea inscrierii in cartea

3 funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, privind suprafetele de teren real masurate ale drumului judetean: DJ 211A - traseu: Viziru Cuza Voda si completarea datelor de identificare in Inventarul domeniului public al judetului Braila.19 HOTĂRÂREA NR.202 din 30 octombrie 2018 privind: aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, privind suprafetele de teren real masurate, ale drumului judetean: DJ 203 R - traseu: Ulmu Valea Calmatui DN 21 si completarea datelor de identificare, in inventarul domeniului public al judetului Braila.20 HOTĂRÂREA NR.203 din 30 octombrie 2018 privind: aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, privind suprafetele de teren real masurate ale drumului judetean: DJ 255 A - traseu: Limita judet Galati Traian DN 2B si completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila.21 HOTĂRÂREA NR.204 din 30 octombrie 2018 privind: modificarea Anexei nr.1a, la Hotararea Consiliului Judetean nr.266/27 octombrie 2017, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanti al aparatului propriu si al institutiilor si serviciilor publice subordonate.22 HOTĂRÂREA NR.205 din 30 octombrie 2018 privind: aprobarea repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din limitele sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrare si a cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala, pentru proiectul de buget pe anul 2019 si estimarile pentru anii HOTĂRÂREA NR.206 din 30 octombrie 2018 privind : aprobarea incetarii dreptului de inchiriere al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila, pentru bunurile imobile aflate in proprietatea publica a judetului Braila si administrarea acesteia...24 HOTĂRÂREA NR.207 din 30 octombrie 2018 privind: preluarea ca venit la bugetul local a sumei de ,56 lei reprezentand excedentul anilor precedenti rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii de la institutia publica Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila.25 HOTĂRÂREA NR.208 din 30 octombrie 2018 privind: rectificarea bugetului propriu al judetului Braila si a Programului de investitii publice, pe anul HOTĂRÂREA NR.209 din 30 octombrie 2018 privind: aprobarea contractului de asociere intre Judetul Braila si Municipiul Braila în vederea exploatarii Patinoarului artificial acoperit din Municipiul Braila.28 II. ORDINE ALE PREFECTULUI JUDEȚUL BRĂILA ORDIN NR. 441 DIN privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a de pestă porcină africană din G.P. Hahui Dumitru din localitatea Vărsătura, comuna Chiscani, județul Brăila...29 ORDIN NR. 442 DIN privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a de pestă porcină africană din G.P. Vlăsceanu Adrian din localitatea Dudești, comuna Dudești, județul Brăila ORDIN NR.445 DIN privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea de pestă porcină africană în G.P. Custura Radita din municipiul Brăila, județul Brăila...41 ORDIN NR.446 DIN privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul municipiului Brăila, judeţul Brăila..44

4 ORDIN NR.447 DIN privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Gemenele, judeţul Brăila 45 ORDIN NR.448 DIN privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Surdila Greci, judeţul Brăila...46 ORDIN NR.449 DIN privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea de pestă porcină africană în S.C. ORDIN NR.454 DIN privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Mircea Vodă, judeţul Brăila 63 ORDIN NR.455 DIN privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a de pestă porcină africană din G.P. Custura Radita din municipiul Brăila, județul Brăila...64 ORDIN NR.456 DIN privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a de pestă porcină africană din G.P. Cruciani Impex S.R.L. din localitatea Ghilic Marinel din localitatea Gemenele, Dedulești, comuna Mircea Vodă, județul Brăila...47 ORDIN NR.450 DIN privind: convocarea membrilor Colegiului Prefectural al judeţului Brăila şi a invitaţilor la şedinţa de lucru care va avea loc la Sala Mare a Palatului Administrativ în data de , ora ORDIN NR.451 DIN privind: comuna Gemenele, județul Brăila...70 ORDIN NR.457 DIN privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a de pestă porcină africană din G.P. Turcu Gheorghe din localitatea Surdila Greci, comuna Surdila Greci, județul Brăila...77 ORDIN NR.458 DIN privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în constituirea COMISIEI TEHNICE A zona de protecție și cea de supraveghere a JUDEȚULUI BRĂILA cu atribuţii în de pestă porcină africană din G.P. coordonarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităților administrației publice locale și serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de Profir George din localitatea Surdila Greci, comuna Surdila Greci, județul Brăila...83 ORDIN NR.459 DIN privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea specialitate ale administrației publice de pestă porcină africană în G.P. centrale, prevăzute în legislația în vigoare, Stanga Tudorel din localitatea Comăneasca, pentru organizarea referendumului naţional comuna Tudor Vladimirescu, județul pentru revizuirea Constituţiei din 6 și 7 octombrie ORDIN NR.452 DIN privind: nominalizarea personalului tehnic auxiliar necesar pentru funcționarea Biroului Electoral al Circumscripției nr. 9 - Județul Brăila, constituit pentru referendumul naţional pentru Brăila...89 ORDIN NR.460 DIN privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul revizuirea Constituţiei din 6 și 7 octombrie comunei Tudor Vladimirescu, judeţul ORDIN NR.453 DIN privind: Brăila 92 ORDIN NR.461 DIN privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în completarea personalului tehnic auxiliar zona de protecție și cea de supraveghere a de pestă porcină africană din exploatația S.C. Cruciani Impex S.R.L. din localitatea Dedulești, comuna Mircea Vodă, județul Brăila...57 necesar pentru funcționarea Biroului Electoral al Circumscripției nr. 9 - Județul Brăila, constituit pentru referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 și 7 octombrie

5 ORDIN NR.462 DIN privind: reorganizarea Comisiei Locale Unirea pentru octombrie ORDIN NR.478 DIN privind: Inventarierea Terenurilor...96 aprobarea Graficului de distribuire a ORDIN NR.463 DIN privind: buletinelor de vot și a celorlalte materiale aprobarea Planului de măsuri la confirmare în necesare desfășurării referendumului zona de protecție și cea de supraveghere a de pestă porcină africană din G.P. Stanga Tudorel din localitatea Comăneasca, național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie ORDIN NR.479 DIN privind: comuna Tudor Vladimirescu, județul aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea Brăila...97 ORDIN NR.465 DIN privind: constituirea Grupului tehnic de lucru de pe lângă Comisia Tehnică a județului Brăila, cu de pestă porcină africană în G.P. Enache Alina din localitatea Morotești, comuna Unirea, județul Brăila ORDIN NR.480 DIN privind: atribuții în urmărirea şi soluţionarea operativă convocarea membrilor comisiei de evaluare a a problemelor curente din judeţul Brăila, în organizarea și desfășurarea referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie ORDIN NR.466 DIN privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea de pestă porcină africană în G.P. Bounegru Ștefan din localitatea Tătaru, comuna Dudești, județul Brăila ORDIN NR.468 DIN privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea de pestă porcină africană în G.P. Aliman Daniel Lucian din localitatea Muchea, comuna Siliștea, județul Brăila despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Roșiori, judeţul Brăila 139 ORDIN NR.482 DIN privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a de pestă porcină africană din G.P. Enache Alina din localitatea Morotești, comuna Unirea, județul Brăila ORDIN NR.483 DIN privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea de pestă porcină africană în G.P. ORDIN NR.469 DIN privind: Bajenaru Ionel din localitatea Pietroiu, aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a de pestă porcină africană din G.P. Bounegru Ștefan din localitatea Tătaru, comuna Dudești, județul Brăila ORDIN NR.470 DIN privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a de pestă porcină africană din G.P. Aliman Daniel Lucian din localitatea Muchea, comuna Siliștea, județul Brăila ORDIN NR.474 DIN privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a de pestă porcină africană din G.P. Moroianu Raducu din municipiul Brăila, județul Brăila ORDIN NR.477 DIN privind: aprobarea Graficelor de verificare a secțiilor de votare constituite la nivelul unităților administrativ teritoriale din județul Brăila în vederea desfășurării referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 comuna Vădeni, județul Brăila ORDIN NR.484 DIN privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Mircea Vodă, judeţul Brăila.149 ORDIN NR.485 DIN privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Vădeni, judeţul Brăila 151 ORDIN NR.486 DIN privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a de pestă porcină africană din G.P. Perianu Ionel din localitatea Dedulești, comuna Mircea Vodă, județul Brăila ORDIN NR.487 DIN privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în 4

6 zona de protecție și cea de supraveghere a de pestă porcină africană din G.P. ORDIN NR.498 DIN privind constituirea comisiei judeţene de verificare a Bajenaru Ionel din localitatea Pietroiu, stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor comuna Vădeni, județul Brăila ORDIN NR.488 DIN privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a de pestă porcină africană din G.P. Vasii Marian din localitatea Căldărușa, comuna Traian, județul Brăila ORDIN NR.489 DIN privind: hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe râurile interioare şi de la Dunăre, indiferent de deţinător 204 ORDIN NR.499 DIN privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli reorganizarea Comisiei Locale pentru transmisibile ale animalelor de la nivelul Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată comunei Gradiștea, judeţul Brăila asupra Terenurilor Tudor Vladimirescu ORDIN NR.490 DIN privind ORDIN NR.500 DIN privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a reorganizarea Comisiei Locale pentru despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată animale tăiate, ucise sau altfel afectate în asupra Terenurilor Șuțești ORDIN NR.491 DIN privind vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul reorganizarea Comisiei Locale pentru comunei Șuțești, judeţul Brăila 207 Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată ORDIN NR.501 DIN asupra Terenurilor Zăvoaia ORDIN NR.492 DIN privind aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a privind:aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a de pestă porcină africană din G.P. Dinu Violeta din localitatea de pestă porcină africană din G.P. Gradiștea, comuna Gradiștea, județul Niscov Ilie din localitatea Zăvoaia, comuna Zăvoaia, județul Brăila ORDIN NR.493 DIN privind aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a de pestă porcină africană din G.P. Maracine Zaharia din localitatea Zăvoaia, comuna Zăvoaia, județul Brăila Brăila ORDIN NR.502 DIN privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a de pestă porcină africană din G.P. Pasculescu Aurel din localitatea Șuțești, comuna Șuțești, județul Brăila ORDIN NR.503 DIN privind: ORDIN NR.495 DIN privind actualizarea componenţei Colegiului aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a de pestă porcină africană din G.P. Coman Nicolae din localitatea Mărtăcești, comuna Siliștea, județul Brăila ORDIN NR.496 DIN privind aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a de pestă porcină africană din G.P. Prefectural al judeţului Brăila..211 ORDIN NR.505 DIN privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Mărașu, judeţul Brăila..213 ORDIN NR.506 DIN privind: Enache Daniel din localitatea Siliștea, aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea comuna Siliștea, județul Brăila de pestă porcină africană în G.P. ORDIN NR.497 DIN privind Broasca Marius Marian din localitatea aprobarea Planului de măsuri la confirmare în Chiscani, comuna Chiscani, județul zona de protecție și cea de supraveghere a de pestă porcină africană din G.P. Fratila Ion din localitatea Brateșu Vechi, comuna Surdila Greci, județul Brăila Brăila ORDIN NR.509 DIN privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de 5

7 animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Cireșu, judeţul Brăila 216 ORDIN NR.514 DIN privind convocarea membrilor Colegiului Prefectural al judeţului Brăila şi a invitaţilor la şedinţa de lucru care va avea loc la Sala Mare a Palatului Administrativ în data de , ora ORDIN NR.515 DIN privind: constituirea comisiei de specialitate, în domeniul agricol, pentru constatarea şi evaluarea pagubelor produse pe raza Unităților Administrativ-Teritoriale Unirea și Tichilești, în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi validarea evaluării finale efectuate la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Unirea, respectiv la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Tichilești..220 ORDIN NR.516 DIN privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a de pestă porcină africană din G.P. Broasca Marius Marian din localitatea Chiscani, comuna Chiscani, județul Brăila ORDIN NR.517 DIN privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a de pestă porcină africană din G.P. Ivan Petrache din localitatea Drogu, comuna Galbenu, județul Brăila ORDIN NR.518 DIN privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a de pestă porcină africană din G.P. Popa Radu din localitatea Cireșu, comuna Cireșu, județul Brăila ORDIN NR.519 DIN privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a de pestă porcină africană din G.P. Grădinaru Floarea din localitatea Cireșu, comuna Cireșu, județul Brăila ORDIN NR.520 DIN privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a de pestă porcină africană din G.P. Popa Radita din localitatea Cireșu, comuna Cireșu, județul Brăila III. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI IANCA HOTĂRÂREA NR.75 din 25 octombrie 2018 privind:aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici, actualizați la data de 1 octombrie 2018, ca urmare a finalizării procedurilor de achiziţie publică și solicitării emiterii autorizației de construire, pentru obiectivul nou de investiții Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Tîrlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila 254 HOTĂRÂREA NR.77 din 25 octombrie 2018 privind: actualizarea numărului burselor care se acordă din bugetul local elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, în anul HOTĂRÂREA NR.78 din 25 octombrie 2018 privind: aprobarea proiectului de steag al orașului Ianca, județul Brăila IV. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ROMANU HOTĂRÂREA NR.56 din 31 octombrie judeţul Brăila privind: Modificarea bugetului local pe HOTĂRÂREA NR.58 din 31 octombrie anul privind: aprobarea scoaterii la inchiriere HOTĂRÂREA NR.57 din 31 octombrie prin licitatie publica a suprafetei de 0, privind: aprobarea regulamentului şi ha teren agricol intravilan pe raza satului vânzarea la licitaţie publică a unor bunuri Oancea 262 imobile executate silit din comuna Romanu, HOTĂRÂREA NR.59 din 31 octombrie 6

8 2018 privind: reactualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Romanu..263 HOTĂRÂREA NR.60 din 31 octombrie 2018 privind: Actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Romanu Judetul Braila.273 HOTĂRÂREA NR.61 din 31 octombrie 2018 privind: aprobarea Programului pentru întreținerea drumurilor de interes local pentru anul HOTĂRÂREA NR.62 din 31 octombrie 2018 privind: aprobarea Planului de masuri pentru perioada sezonului rece V. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MOVILA MIRESII HOTĂRÂREA NR.62 din 25 octombrie 2018 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile acordate de la bugetul local al comunei Movila Miresii pentru proiectele si programele sportive, în baza prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare..279 HOTĂRÂREA NR.63 din 25 octombrie 2018 privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitatie publica asupra terenului intravilan in suprafata de mp aflat in domeniul privat al comunei Movila Miresii, amplasat in T 14, P 165/4, numar cadastral HOTĂRÂREA NR.64 din 25 octombrie 2018 privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitatie publica asupra terenului intravilan in suprafata de mp aflat in domeniul privat al comunei Movila Miresii, amplasat in T 14, P 165/5, numar cadastral HOTĂRÂREA NR.65 din 25 octombrie 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici actualizati precum si aprobarea actualizarii cofinantarii investitiei: CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TEPES VODA, COMUNA MOVILA MIRESII, JUDETUL BRAILA, ca urmare a emiterii Dispozitiei de santier nr. 2/ HOTĂRÂREA NR.66 din 25 octombrie 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul HOTĂRÂREA NR.67 din 25 octombrie 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati precum si aprobarea cofinantarii investitiei EXTINDERE SI REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA MOVILA MIRESII, CLADIRE C2, COMUNA MOVILA MIRESII, JUDETUL BRAILA ca urmare a intrarii in vigoare a OUG 79/2017 si HG nr. 846/2017 si implicit a majorarii pretului la manopera 325 HOTĂRÂREA NR.68 din 25 octombrie 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici actualizati precum si aprobarea actualizarii cofinantarii investitiei: REABILITARE SI CONSOLIDARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MOVILA MIRESII, CLADIRE C4, COMUNA MOVILA MIRESII, JUDETUL BRAILA, ca urmare a emiterii Dispozitiei de santier nr. 2/ VI. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BARAGANUL HOTĂRÂREA NR.49 din 3 octombrie 2018 privind : Aprobarea devizului general actualizat,aferent obiectivului de investitii Modernizare drumuri de interes local in comuna Baraganul, judetul Braila inclus in Programul National de Dezvoltare Locala..330 HOTĂRÂREA NR.50 din 31 octombrie 2018 privind: aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 septembrie HOTĂRÂREA NR.51 din 31 octombrie 2018 privind : Aprobarea devizului general actualizat,aferent obiectivului de investitii Modernizare drumuri in comuna Baraganul, judetul Braila inclus in Programul National de Dezvoltare Locala

9 8

10 ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA CONSILIUL JUDEȚEAN HOTĂRÂREA NR.191 din 30 octombrie 2018 privind: modificarea statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Braila Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 octombrie 2018; Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, raportul Biroului Resurse umane, salarizare, precum si adresa nr.40095/ a Spitalului Judetean de Urgenta Braila; Pe baza avizului Comisiei pentru sanatate si protectie sociala si al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice, integrare si relatii internationale; Vazand Hotararea Consiliului de Administratie nr.28/ privind avizarea modificarii statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Braila; Avand in vedere prevederile H.G nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, Ordinul nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar; In temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit. a, alin.2 lit. c si alin.5 lit a pct.3 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; HOTĂRĂȘTE : Art.1 Se aproba modificarea statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Braila, conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. Art.2 Incepand cu data prezentei, orice dispozitie contrara isi inceteaza aplicabilitatea. Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Spitalul Judetean de Urgenta Braila. Art.4. Prezenta hotarareva fi comunicata celor interesati prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios. Hotararea a fost adoptata cu 31 voturi Pentru. Nu a participat la vot doamna consilier judetean Draghincescu Simona. PREȘEDINTE, FRANCISK-IULIAN CHIRIAC CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR AL JUDEȚULUI, DUMITREL PRICEPUTU 9

11 ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA CONSILIUL JUDEȚEAN HOTĂRÂREA NR.192 din 30 octombrie 2018 privind: aprobarea Regulamentului de organizare si functionare - Muzeul Brailei «Carol I» Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data 30 octombrie 2018; Avand in vedere : Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila ; Raportul Directiei Administratie Publica, Contencios nr.20509/ ; Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara 20533/2018; Raportul Biroului Resurse Umane, Salarizare nr.20526/ ; Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice, integrare si relatii internationale si Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura, culte, tineret si activitati sportive; Conform prevederilor art.91 alin.1 lit. d, alin.2 lit. c si alin.5 lit. a, pct.4 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Potrivit prevederilor art.25 din Legea muzeelor si a colectiilor publice nr.311/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul prevederilor art.97 alin.1 si art.115 alin.1 lit. c din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.1 Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Muzeului Brailei «Carol I», conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare. Art.2 Incepand cu data prezentei, Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.166/2016 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare - Muzeul Brailei «Carol I» isi inceteaza aplicabilitatea. Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Muzeul Brailei «Carol I». Art.4 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. Hotararea a fost adoptata cu 31 voturi Pentru. Nu a participat la vot domnul consilier judetean Mortu Viorel. PREȘEDINTE, FRANCISK-IULIAN CHIRIAC CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR AL JUDEȚULUI, DUMITREL PRICEPUTU 10

12 ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA CONSILIUL JUDEȚEAN HOTĂRÂREA NR.193 din 30 octombrie 2018 privind: aprobarea transmiterii imobilului situat in municipiul Braila, str. Iezerului nr. 1A, din domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila, in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 octombrie 2018; Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr.19676/ si adresa Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila nr / ; Vazand avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale; In temeiul prevederilor art.91, alin 1, lit c, art.123, alin (1) din Legea nr. 215/2001, republicata si art. 867 din Codul civil; In temeiul prevederilor art.97 alin.(1) si art.115 alin.1, lit. c din Legea administratiei publice locale, Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.1 Se aproba transmiterea imobilului situat in municipiul Braila, str. Iezerului nr. 1A din domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila, in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila. Art.2 Bunul imobil, se identifica cu datele prezentate in Anexa nr.1 si Anexa nr.2, parti integrante la prezenta hotarare. Art.3 Predarea-primirea imobilului identificat conform art.2, se va realiza pe baza de proces verbal de predare-primire, semnat de catre reprezentantii Consiliului Judetean Braila si reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila. Art.4 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila are dreptul de a efectua lucrari de reparatii/amenajare a imobilului mentionat, cu acordul proprietarului, in conditiile legii. Art.5 Cheltuielile de functionare vor fi suportate de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila. Art.6 Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila ii revine in mod expres raspunderea in ceea ce priveste apararea impotriva incendiilor, conform art.9 din Legea nr.307/2006, actualizata. Art.7 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila. Art.8 Prin grija Directiei Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata: Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila si Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila. 11

13 Hotararea a fost adoptata cu 31 voturi Pentru. Nu a participat la vot domnul consilier judetean Chiru Laurentiu Marian. PREȘEDINTE, FRANCISK-IULIAN CHIRIAC CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR AL JUDEȚULUI, DUMITREL PRICEPUTU ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA CONSILIUL JUDEȚEAN HOTĂRÂREA NR.194 din 30 octombrie 2018 privind: aprobarea implementarii proiectului,,niciodata singuri! de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila, finantat prin Programul de Interes Naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 octombrie 2018; Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, raportul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila inregistrat sub nr / , Raportul Directiei Strategii de Dezvoltare inregistrat sub nr / si Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr.19798/ ; Hotararea nr.9/ adoptata de Colegiul Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila; Vazand avizele Comisiei pentru sanatate si protectie sociala, Comisiei pentru administratie publica locale, juridica, relatii publice, integrare si relatii internationale; Comisiei de strategii, studii, prognoze economico-sociale si Comisia de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului; Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.193/2018, privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate"; Conform prevederilor art.91 alin.1 lit. a, alin. 2, lit. c din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul art.97, alin.1 si art. 115 alin.1 lit. c din Legea administratiei publice locale, nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; HOTĂRĂȘTE : Art.1 Se aproba implementarea de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila, a proiectului Niciodata Singuri! in cadrul Programului de Interes Naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în 12

14 vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate prin care vor fi infiintate 2 locuinte protejate si un centru de zi. Serviciile ce vor fi infiintate prin proiect vor fi incluse in organigrama DGASPC Braila; Art.2 Se asigura contribuţia proprie de lei (minimum 10%, în bani, din valoarea finanţării nerambursabile solicitate de la Autoritatea Finantatoare), de catre Consiliul Judetean Braila prin Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila; Art.3 Se vor suporta toate cheltuielile neeligibile - identificate în faza de elaborare sau în faza de implementare a proiectului, precum şi toate costurile suplimentare, în cazul în care, pe parcursul implementării proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia, se impune depăşirea bugetului proiectului - de catre Consiliul Judetean Braila prin Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila; Art.4 Se aproba asigurarea sustenabilităţii serviciului social înființat, pe o durată de minim 10 ani, de la încetarea convenției de finanţare în cazul achiziției/constructiei de imobile, respectiv locuintele protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati si de minim 5 ani, în cazul spațiului in care va functiona centrul de zi pentru persoanele adulte cu dizabilitati; Art.5 Se desemneaza doamna Simona Daniela Cimpoae, in calitate de director general al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila, să semneze cererea şi convenţia de finanţare; Art.6 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila isi va asuma faptul că, în centrele rezidențiale cu o capacitate mai mare de 50, de unde vor fi transferati beneficiarii pentru serviciile nou create prin proiect, nu vor fi admise alte persoane adulte cu dizabilități; Art.7 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila, care va fi direct raspunzatoare de aplicarea acesteia. Hotararea a fost adoptata cu unanimitate. PREȘEDINTE, FRANCISK-IULIAN CHIRIAC CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR AL JUDEȚULUI, DUMITREL PRICEPUTU ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA CONSILIUL JUDEȚEAN HOTĂRÂREA NR.195 din 30 octombrie 2018 privind : aprobarea cotizatiei ce revine Consiliului Judetean Braila in calitate de membru al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania pentru anul 2018 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 octombrie 2018; Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat la nr.20144/ ; Vazand raportul de avizare al Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului; 13

15 Vazand adresele nr.664/ , respectiv 645/ a Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania, inregistrate la Consiliul Judetean Braila sub nr.402/ , respectiv 22146/ ; Avand in vedere adresa Directiei Regionale de Statistica Braila nr.4014/ , inregistrata la Consiliului Judetean Braila sub nr / ; In temeiul prevederilor art.97 si art.115 alin. 1 lit. c din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.1 Se aproba cotizatia ce revine Consiliului Judetean Braila in calitate de membru al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania pentru anul 2018 in valoare de 57894,21 lei. Art.2 Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara. Art.3 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. Hotararea a fost adoptata cu unanimitate. PREȘEDINTE, FRANCISK-IULIAN CHIRIAC CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR AL JUDEȚULUI, DUMITREL PRICEPUTU ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA CONSILIUL JUDEȚEAN HOTĂRÂREA NR.196 din 30 octombrie 2018 privind:aprobarea achitarii cotizatiei de membru al Asociatiei Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila Braila pentru anul 2018 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 octombrie 2018; Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si raportul comun al Directiei Strategii de Dezvoltare si Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat sub nr / , precum si adresele Asociatiei Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila Braila nr. 266/CID/ si 263/CID/ inregistrate la Consiliul Judetean Braila cu nr / ; Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de strategii, studii, prognoze economicosociale, Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale; In conformitate cu prevederile art.14, ale art.91 alin.(1) lit. e din Legea administratiei publice locale nr. 215/ 2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordonantei de Guvern nr. 26/ 2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiulprevederilor art.97 si art.115 alin.(1) lit. c din Legea administratiei publice locale nr. 215/ 2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 14

16 HOTĂRĂȘTE : Art.1 Se aproba achitarea cotizatiei, in cuantum de lei,de catre Consiliul Judetean Braila, in calitate de membru al Asociatiei Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila Braila, pentru anul Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara. Art.3 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi Pentru. Nu a participat la vot domnul presedinte Chiriac Francisk-Iulian. S-au abtinut de la vot urmatorii domni consilieri judeteni: Da Ros Mario Spiridon, Chiru Laurentiu Marian, Cirligea Florin-Eugen, Cortez Vasile, Lungu Danut, Nechita Ovidiu, Pascale Alfredo Vasile, Sirbu Marian, Vacu Adrian Catalin, Varga Vasile Constantin, Enuta Ionel si Iordache Stefan Catalin. PREȘEDINTE, FRANCISK-IULIAN CHIRIAC CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR AL JUDEȚULUI, DUMITREL PRICEPUTU ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA CONSILIUL JUDEȚEAN HOTĂRÂREA NR.197 din 30 octombrie 2018 privind: aprobarea valorificarii prin licitatie publica, cu strigare, cu preselectie, a unui numar de 110 arbori aflati pe terenurile apartinand imobilelor situate in Sos. Buzaului nr.5a si Sos. Buzaului nr. 15A, cu un volum brut de masa lemnoasa de 71 mc Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 octombrie 2018; Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr.19656/ , adresa Directiei Tehnice si Lucrari Publice nr.18092/ ; Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale; In conformitate cu prevederile art.2, 3 si 4 din O.G.R. nr. 112/ pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ teritoriale, ale art.7, art. 17, alin(2), art. 22 si art. 44, alin(3) din O.G.R. nr.43/ republicata si actualizata, privind regimul drumurilor, ale art. 10 alin (2) din Legea nr.213/1998, actualizata, privind bunurile proprietate publica; Luand in considerare prevederile H.G.R. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare; 15

17 In temeiul prevederilor art. 91, alin(4) lit. b, art. 97 alin.(1), art.115 alin.(1), lit.(c), art. 123, alin (1) si (2) precum si art. 45, alin.(3) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 republicata, HOTĂRĂȘTE : Art.1 Se aproba valorificarea prin licitatie publica, cu strigare, cu preselectie, a unui numar de 110 arbori aflati pe terenurile apartinand imobilelor situate in Sos. Buzaului nr.5a si Sos. Buzaului nr. 15A, cu un volum brut de masa lemnoasa de 71 mc. Art.2 Se aproba Caietul de sarcini si Contractul de vanzare-cumparare a masei lemnoase pe picior, cuprinse in Anexele nr.1 si nr.2, parti integrante din prezenta hotarare. Art.3 Se aproba Propunerea financiara si pretul de pornire a licitatiei, pentru masa lemnoasa bruta pe picior, rezultata din defrisarea arborilor prevazuti la art.1, in conformitate cu Anexa nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare. Art.4 Se aproba pasul de licitatie reprezentand 5% din pretul de pornire. Art.5 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara si de catre Comisia de licitatie numita prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Braila. Art.6 Prin grija Compartimentului cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara si Directiei Tehnice si Lucrari Publice. Hotararea a fost adoptata cu 30 voturi Pentru. Nu a participat la vot doamna consilier judetean Draghincescu Simona. A votat impotriva domnul consilier judetean Iordache Stefan Catalin. PREȘEDINTE, FRANCISK-IULIAN CHIRIAC CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR AL JUDEȚULUI, DUMITREL PRICEPUTU ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA CONSILIUL JUDEȚEAN HOTĂRÂREA NR.198 din 30 octombrie 2018 privind: aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, privind suprafetele de teren real masurate ale drumului judetean: DJ 212 A - traseu: Braila Marasu si completarea datelor de identificare in Inventarul domeniului public al judetului Braila Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara, la data de 30 octombrie 2018; Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr / ; Urmare documentatiei cadastrale intocmite de SC Cornel & Cornel SRL Bucuresti si inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr.20053/ ; Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale; 16

18 In conformitate cu art.1 alin.(2) si (3) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si art.2 alin.(1) lit.,,a si alin.(2) din Ordinul nr. 634/ 2006 privind regulamentul de intocmire a documentatiilor pentru inscrierea in cartea funciara, cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) si art. 115 alin.(1) lit. c, din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare; HOTĂRĂȘTE : Art.1 Se aproba inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, privind suprafetele de teren real masurate ale drumului judetean DJ 212 A - traseul: Braila - Marasu, in conformitate cu documentatia topo cadastrala intocmita de SC Cornel & Cornel SRL Bucuresti, inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr / si cuprinsa in Anexa 1, parte integranta din prezenta hotarare. Art.2 Se aproba completarea datelor de identificare ale drumului judetean DJ 212 A cu lungimile si suprafetele real masurate asa cum sunt specificate in Anexa nr 2, parte integranta din prezenta hotarare, urmand sa se modifice in mod corespunzator Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 172/2017, prin care a fost insusit inventarul actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al judetului Braila. Art.3 Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. Art.4 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati Hotararea a fost adoptata cu unanimitate. PREȘEDINTE, FRANCISK-IULIAN CHIRIAC CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR AL JUDEȚULUI, DUMITREL PRICEPUTU ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA CONSILIUL JUDEȚEAN HOTĂRÂREA NR.199 din 30 octombrie 2018 privind: aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, privind suprafetele de teren real masurate, ale drumului judetean: DJ 221B - traseu: Braila Vadeni si completarea datelor de identificare, in inventarul domeniului public al judetului Braila Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara, la data de 30 octombrie 2018; Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr / ; Urmare documentatiei cadastrale intocmite de SC Cornel & Cornel SRL Bucuresti si inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr / ; Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale; 17