Arhivele Naţionale ale României

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Arhivele Naţionale ale României"

Transcriere

1 ARHIVELE NAŢIONALE DIRECŢIA JUDEŢEANĂ HARGHITA I N V E N T A R FOND: 49 CAMERA AGRICOLĂ A JUDEŢULUI CIUC ANII EXTREMI: CANTITATEA: 43 u.a. INVENTAR 130 EXEMPLAR MIERCUREA CIUC 1

2 FOND: NR. 49 CAMERA AGRICOLĂ A JUDEŢULUI CIUC INVENTAR NR.2 Cu acte relative la Camera Agricolă a judeţului Ciuc, pe anii Recensămîntul agricol pe anul Chestionar comunal al comunei Sâncrăieni judeţul Ciuc. Bugetul pe anul Bugetul Secţiei Agricole Judeţene pe anul Dosar 4/c privind publicaţii, instrucţiuni, ordine, corespondenţă, preţuri produse agricole necesare muncitorilor etc. State de plată pentru paznicii de câmp şi îngrijitorii de tauri din Tulgheş pe anul 1946 şi acte justificative de cheltuieli. Dosar 3. Situaţii săptămânale de activitat agricolă, arături, însămânţări, etc. Dosar cu acte justificative privind contul Avans pentru preîntâmpinarea chletuielilor cu reforma agrară şi procese verbale încheiate cu această ocazie Planul de cultură pe anul 1946 Dosar nr. 8/a privind maşinile agricole şi carburanţi

3 Dosar 2 a 1, privind producţia vegetală şi aprovizionarea cu seminţe. Documente privind maşinile şi uneletele agricole, carburanţi, starea lor. Dosar 8/a Geniu rural. Maşini. Dosar 1 d. Mişcarea personalului agricol (administratori, paznici). Dosar 2/b. Instrucţiuni, situaţii, realizări, dări de seamă asupra problemelor agricole. Dosar privind producţia vegetală, planuri, dări de seamă statistice, rapoarte, situaţii, conferinţe. Planuri şi situaţii de cultură agricolă. DIRECŢIA AGRICOLĂ SERVICIUL AGRICOL Dosar curpinzând tabelul nominal al locuitorilor din judeţul Ciuc (pe comune) a căror proprietăţi sunt peste 50 ha. şi între ha. Dosar cuprinzând tablourile de debite definitive pentru plata terenurilor împroprietărite prin reforma agrară din 1945 în plasa Frumoasa şi Miercurea Ciuc. Dosar privind realizarea planului de cultură agricol

4 Dosar cu corespondenţă privind Gostatul din Lăzarea. Dosar cu fişe personale, agenţi agricoli şi veterinari. Dosar cu tabelele nominale despre locuitorii împroprietăriţi prin reforma agrară din 1945, debitele stabilite în sarcina lor, locuitorii din plasa Gheorgheni. Dosar cu corespondenţă şi planuri de întreţinere şi îmbunătăţire a păşunilor din raza judeţului Ciuc. Tabele de planificare agricolă pe anul pentru agricultură în total din judeţul Ciuc (sunt anexate şi planurile pentru plăşile Frumoasa, Miercurea Ciuc, Sânmartin, Gheorgheni şi Tulgheş). Dosar cuprinzând corespondenţă referitoare la preluări de arhivă cadastrală de la Târgu Mureş şi lucările aferente la cadastral al judeţului Ciuc privind măsurătorile efectuate. Dosar cu situaţii şi corespondenţă privind aplicarea Decretului 83/ privind unele terenuri agricole. Dosar cu corespondenţă privind circulaţia bunurilor imobile şi a bunurilor provenite din reforma agrară din Dosar cu instrucţiuni privind comasarea terenurilor agricole aduse de membrii la înfiinţarea (G.A.C.) C.A.P. 7

5 Dosar cu procese verbale privind predarea bunurilor CASBI în administrarea Direcţiei Agricole Judeţene. SERVICIUL VETERINAR Dosar cu adrese circulare privind vaccinarea animalelor, funcţionarea dispensarelor veterinare şi poliţia sanitară. Dosar cu corespondenţă şi ziarul de activitate a medicului veterinar judeţean privind zootehnia judeţului. Corespondenţă referitoare la combaterea diferitelor epizott, funcţionarea târgurilor şi înzestrarea cu materiale sanitare. Dosar privind planul de creştere a animalelor. Diferite publicaţii cu caracter zooveterinar. Dosar cuprinzând corespondenţă relativă la creşterea animalelor. BIROUL REFORMA AGRARĂ Dosar nr. 9/a 2 cuprinzând lucrările de Reformă Agrară. Identificarea rezervelor de stat şi luarea lor în primire. Dosar nr. 6 lucrări de reformă agrară

6 Dosar cu corespondenţă confidenţială în legătură cu Reforma Agrară. Dosar cuprinzând lucrări de exprorpeire. Dosar nr. 9/f 1 cu tablouri de debite întocmite pentru exploatarea terenurilor expropriate până la emiterea titlurilor de proprietate. Dosar nr. 9/b, lucrări de prezentare a dreptului de proprietate a terenurilor exprorpiate. Tabel nominal cu situaţia agricolă a locuitorilor din Lunca de Jos. Tabel nominal cuprinzând situaţia agricolă a locuitorilor din comuna Delniţa. Corespondenţă referitoare la Reforma Agrară. Dosar nr. 9/e privind actele cu repartizarea loturilor între ocoalele agricole din judeţ, precum şi a clădirilor rurale şi urbane distribuite reşedinţelor agriculturii. Prezentul inventar este format din 5 (cinci) file şi cuprinde un număr de 43 (patruzecişitrei) unităţi. Întocmit, Alexandru Nistor

7 ARHIVELE NAŢIONALE DIRECŢIA JUDEŢEANĂ HARGHITA I N V E N T A R FOND: 49 CAMERA AGRICOLĂ A JUDEŢULUI CIUC ANII EXTREMI: CANTITATEA: 3 u.a. INVENTAR EXEMPLAR MIERCUREA CIUC 7

8 FOND: NR. 49 CAMERA AGRICOLĂ A JUDEŢULUI CIUC INVENTAR NR. Relativ la actele Camerei Agricole a judeţului Ciuc, pe anii Acte (adrese, procese verbale, corespondenţă cu autorităţile cadastrale, cereri, referate, ordine, calcule, situaţii) privind exproprierea moşiei lui Simon Martin şi Composesoratul Mădăraş (punctul Şalog) situată în hotarul comunei Bicazul Ardelean, respectiv lucrările de măsurătoare, defalcare şi parcelare ale acelor suprafeţe. Programul agricol cincinal. Acte (ordine, adrese, rapoarte, procese verbale cu hotărâri ale comisiilor comunale, de plasă şi judeţeană de rformă agrară, delcaraţii, contestaţie, certificate, foi de avere) privind exproprierea imobilelor lui Krausz Eugen din Izvorul Mureşului. Prezentul inventar este format din 1 (una) filă şi cuprinde 3 (trei) unităţi. Miercurea Ciuc, la 23 noiembrie