ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI"

Transcriere

1 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI SENATUL UNIVERSITAR Telefon/Fax , /int. 283, Hotărârea nr. 10/ cu privire la aprobarea cadrelor didactice universitare asociate care vor desfășura activități în cadrul Academiei de Studii Economice din București, în semestrul II al anului universitar În temeiul Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 16/ cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cadrelor didactice asociate pentru semestrul II al anului universitar 2018/2019; În conformitate cu art. 285 alin. 4 și 5 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, modificată şi completată, a art. 39 alin. 27 din Carta ASE, a art. 22 alin. 36 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului ASE, precum şi a Hotărârii Senatului nr. 10/ ; Senatul Academiei de Studii Economice din Bucureşti Hotărăşte Art. 1. Aprobarea cadrelor didactice universitare asociate care vor desfășura activități în cadrul Academiei de Studii Economice din București, în semestrul II al anului universitar , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Consiliul de Administraţie va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Preşedinte Senat, Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE Cancelar Senat, Prof. univ. dr. Paul POCATILU Avizat pentru legalitate, Director Direcția Juridică și Contencios Administrativ Consilier Juridic Elena GĂMAN

2 LISTA CADRELOR DIDACTICE ASOCIATE PENTRU SISTEMUL DE PLATA CU ORA An universitar Semestrul al II-lea (completare) Anexă la HS nr. 10/ Facultate Departament Nume și prenume, funcția, locul de muncă Maria-Beatrice BERNEA, cercetător științe juridice Drept Universitatea Titu Maiorescu Patrick SENSBURG, Universitatea de Științe aplicate pentru Administrație publică, Münster, Germania RELAȚII ECONOMICE INTERNAȚIONALE BUSINESS ȘI TURISM MARKETING AGROALIMENTARĂ ȘI A MEDIULUI Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri Relații Economice Internaționale Turism și Geografie Marketing Economia agroalimentară și a mediului Michael JAUMANN, lector DAAD Dr. Irina BONCEA, Administrația Prezidențială Dr. Septimiu STOICA, CIA Septimiu Stoica, București Dr. Alina-Mioara COBUZ-BAGNARU, SCPA Cobuz&Asociații Dr. Andreea-Monica NAE PREDOIU, UCDC Dr. Bogdan MUNTEANU, BNR Abraham PIZAM, University of Central Florida Rosen College of Hospitality Management Lect. univ. dr. GOLDBACH Dumitru, Universitatea Valahia din Târgoviște Drd. Victor CONSTANTINESCU, specialist marketing, Agenția de Turism DAL Travel Dr. Carmen BOTEANU, Ministerul Agriculturii ADMINISTRAREA AFACERILOR, CU PREDARE ÎN LIMBI STRĂINE Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine (Catedra UNESCO) Dominique MAZÉ, profesor dr. International University of Monaco, Monaco/Tecnológico de Monterrey, Mexico

3 Andronicus TORP, specialist dr., HR Consultant at Torp &Co. Performance & Wellbeing SRL Danmark ADMINISTRAȚIE ȘI MANAGEMENT PUBLIC MANAGEMENT Administrație și Management Public Management Asist. univ. dr. Nicoleta Adelina DUMITRIU, Universitatea Româno-Americană Lect. univ. dr. Doru CURTEANU, S.C. CONSULT S.R.L. Dr. Tania Issa Eid MAJRI, Ambasada Iordaniei TEORETICĂ ȘI APLICATĂ FINANȚE, ASIGURĂRI, BĂNCI ȘI BURSE DE VALORI Economie și politici economice Monedă și Bănci Contabilitate și Audit Dr. ec. Lucian Ioan V.F. ALEXA, Consiliul Concurenţei Dr. Ionuț POP, KPMG Dr. Lucian PĂTRAȘCU, Universitatea George Barițiu din Brașov Cadrele didactice asociate fără funcție didactică vor fi asimilate lectorilor, în cazul în care aceștia desfășoară activități didactice de predare (cursuri) și asistenților, în cazul în cazul în care aceștia desfășoară activități didactice de seminar.

4 LISTA DOCTORANZILOR CARE VOR FI IMPLICAȚI ÎN ACTIVITĂȚILE DIDACTICE An universitar Semestrul al II-lea (completare) Facultate Departament NUME ȘI PRENUME, ANUL DE STUDIU Economia agroalimentară și a Drd. IZVORANU Ancuța, an III mediului Drd. CĂLIN Henriette, an III AGROALIMENTARĂ ȘI A MEDIULUI ADMINISTRAREA AFACERILOR, CU PREDARE ÎN LIMBI STRĂINE Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine (Catedra UNESCO) Drd. POPESCU (MURĂRIȚA) Mihaela Cornelia, an II Drd. TĂNASE (POP) Oana, an III Drd. CHICU Nicoleta, an II MANAGEMENT Management Drd. GORA Alexandra, an I Drd. NAE I Tamara-Maria, anul I Drd. PANIE G Narcisa Alexandra, anul I TEORETICĂ ȘI Economie și politici economice Drd. PUIU I Ionela-Andreea, anul I APLICATĂ RELAȚII ECONOMICE INTERNAȚIONALE CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ Relații Economice Internaționale Informatică și Cibernetică economică Drd. NIȚU Maria, an II Drd. FLOAREA Oana, an II Drd. TECLEAN Cezar, an III Drd. RADU Irina Miruna, an I LISTA CADRELOR DIDACTICE CARE S-AU PENSIONAT DIN A.S.E.

5 ȘI CARE URMEAZĂ SĂ ȚINĂ ORE ÎN SISTEM DE PLATA CU ORA An universitar , semestrul II (completare) Facultate Departament Nume și prenume CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ DEPARTAMENTUL DE INFORMATICĂ ȘI CIBERNETICĂ ECONOMICĂ Contabilitate și Audit Prof. univ. dr. Gheorghe RUXANDA Prof. univ. dr. Horia NEAMȚU Președinte Senat, Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE Rector, Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR