BUGETUL DE STAT PE ANUL aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr.339/2015. CURTEA DE APEL BACAU - Aparat propriu.

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "BUGETUL DE STAT PE ANUL aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr.339/2015. CURTEA DE APEL BACAU - Aparat propriu."

Transcriere

1 CURTEA DE APEL BACAU 24/355/I/A/2/ Anexa nr.2 BUGETUL DE STAT PE ANUL 216 aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 216, nr.339/215 lei Total buget de stat (cap ) Cap.61.1 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Uniforme si echipament obligatoriu Alte drepturi salariale in natura Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurări de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli Contributii pentru concedii si indemnizatii CURTEA DE APEL BACAU - Aparat propriu TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou

2 2.1.2 Materiale pentru curatenie Încalzit, Iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, 2.1. internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 2.2 Reparatii curente Medicamente si materiale sanitare Medicamente Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detaşări, transferări Deplasari în străinătate Carti, publicatii si materiale documentare 2.12 Consultanta si expertiza 2.13 Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51.1 Transferuri curente Transferuri catre instituţii publice Actiuni de sanatate 2

3 Transferuri de capital Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă Transferuri pentru reparatii capitale la spitale Transferuri pentru investitii la spitale TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55.1 A. Transferuri interne Programe PHARE Asistenţă pentru dezvoltare alocată în beneficiul statelor partenere B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale TITLUL V PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE Alte programe comunitare finanţate în perioada Finantarea nationala Cheltuieli neeligibile Alte facilităţi şi instrumente postaderare Finantarea nationala Cheltuieli neeligibile Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila Finantarea nationala Cheltuieli neeligibile 56.2 Alte cheltuieli ocazionate de 3 implementarea programelor Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în Finantarea nationala Cheltuieli neeligibile Transferuri reprezentand cofinantarea publica in cadrul Mecanismului Financiar Norvegian pentru promotorii Transferuri reprezentand cofinantarea publica in cadrul Mecanismului Financiar Norvegian pentru promotorii 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

4 Despagubiri civile TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă 7 7. CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe subcapitole 61.1 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA Administratie centrala Autoritati judecatoresti Penitenciare Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale Cap.54.1 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea Ajutor public judiciar Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii subcapitole 54.1 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE Alte servicii publice generale

5 Trim. I Trim. II Trim. Cap.6.1 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 51 TOTAL CHELTUIELI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE 51.1 Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Transferuri privind contribuţia de asigurări de sănătate TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57.1 Asigurari sociale 57.2 Ajutoare Sociale Ajutoare sociale in numerar subcapitole 6.1 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA Pensii si ajutoare pentru batranete Asistenta sociala pentru familie si copii Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau pensionare Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale PREŞEDINTE MANAGER ECONOMIC INTOCMIT MARIA VIOLETA CHIRIAC DOINA SAVU V.GAVRILESCU 5