LOCAL. JUDETUL: BACAU Unitatea administrativ - teritoriala: PODURI Formular: 131/01 Buget pe anul 2016 si estimari pentru anii

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "LOCAL. JUDETUL: BACAU Unitatea administrativ - teritoriala: PODURI Formular: 131/01 Buget pe anul 2016 si estimari pentru anii"

Transcriere

1 JUDETUL: BACAU Unitatea administrativ - teritoriala: PODURI Formular: 131/01 Buget pe anul 2016 si estimari pentru anii - LOCAL Pagina 1 1 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL , , , , , , , , IMPOZIT PE VENIT Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 4 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT , , , , Cote defalcate din impozitul pe venit Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit , , , , pentru echilibrarea bugetelor locale 7 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE Impozit si taxa pe cladiri Impozit pe cladiri de la persoane fizice*) Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice*) Impozit si taxa pe teren Impozit pe terenuri de la persoane fizice*) Impozit pe terenul din extravilan*) Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru SUME DEFALCATE DIN TVA , , , , , , , , Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru , , , , finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 17 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 18 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru , , , , echilibrarea bugetelor locale 19 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI 20 Impozit pe mijloacele de transport Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*) 22 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*) 23 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

2 Pagina 2 24 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE Alte impozite si taxe VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din concesiuni si inchirieri Alte venituri din concesiuni si inchi- rieri de catre institutiile publice 29 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 30 Venituri din prestari de servicii Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 32 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 33 Taxe extrajudiciare de timbru AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 36 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 37 DIVERSE VENITURI Taxe speciale TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 40 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea , sectiunii de dezvoltare a bugetului local 41 Varsaminte din sectiunea de functionare , Alte transferuri voluntare SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii primite din Fondul de Interventie Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolieri 46 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invamantul de masa 48 Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara 49 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARII 50 Fondul European Agicol de Dezvoltare Rurala

3 Pagina 3 51 Sume primite in contul efectuate in anul curent VENITURI PROPRII , , , , Autoritati executive , CHELTUIELI CURENTE , TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL , Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 82 CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale CHELTUIELI CURENTE

4 Pagina 4 88 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 89 Transferuri curente Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 91 CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Invatamant prescolar Invatamant primar , Invatamant secundar inferior , CHELTUIELI CURENTE , , , , , TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL , Cheltuieli salariale in bani , Salarii de baza , Alte sporuri Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5 Pagina Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar Tichete de cresa CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale Camine culturale CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente

6 Pagina Carti, publicatii si materiale documentare TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 165 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 166 Finantarea nationala CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Asistenta sociala in caz de invaliditate Ajutor social Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale CHELTUIELI CURENTE , TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar Alimentare cu apa CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Incalzit, iluminat si forta motrica Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

7 Pagina Constructii Salubritate CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Drumuri si poduri , CHELTUIELI CURENTE , TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente CHELTUIELI DE CAPITAL , TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE , Active fixe , Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Ordonator principal de credite, Conducatorul compartimentului financiar - contabil,