Decembrie Raportul naţional privind asistenţa oficială pentru dezvoltare acordată de România în 2017

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Decembrie Raportul naţional privind asistenţa oficială pentru dezvoltare acordată de România în 2017"

Transcriere

1 Decembrie 2018 Raportul naţional privind asistenţa oficială pentru dezvoltare acordată de România în 2017

2 Teodor Meleșcanu MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE Cuvânt înainte România și-a consolidat în 2017 profilul internațional în cooperarea pentru dezvoltare ca donator emergent dinamic. Asistența oficială pentru dezvoltare și ajutorul umanitar internațional au completat, de o manieră novatoare și eficientă, evantaiul instrumentelor de politică externă. Dincolo de extinderea zonelor geografice și a ariilor tematice ale ofertei țării noaste în cooperarea internațională pentru dezvoltare, anul 2017 a fost benefic pentru reformarea și modernizarea cadrului legislativ național, punerea în aplicare a mecanismelor necesare pentru asigurarea coerenței politicii României în materie de asistență oficială pentru dezvoltare și construirea instrumentelor operaționale pentru realizarea de proiecte performante în statele beneficiare. Crearea Comitetului Consultativ național pentru asistență oficială pentru dezvoltare și ajutor umanitar internațional precum și a Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAid) sunt două exemple remarcabile în acest sens. Pe plan extern, România a căutat să se integreze în activitățile instituțiilor internaționale cu reputație de necontestat în domeniul cooperării pentru dezvoltare, în special a celor care definesc criteriile de pregătire și realizare a proiectelor în teren conform celor mai înalte standarde de calitate și eficiență. Au fost făcute demersuri ca România să obțină statutul de participant la Comitetul OECD pentru asistență pentru dezvoltare, gardianul activităților mondiale de cooperare internațională pentru dezvoltare. În mod similar, țara noastră a dezvoltat cadrul juridic necesar pentru a-i ajuta pe cei care au devenit vulnerabili urmare a conflictelor armate și a catastrofelor naturale și a furniza asistența umanitară internațională rapid și eficient. 1

3 Toate aceste eforturi au dat rezultatele scontate. Raportul Național privind Asistența Oficială pentru Dezvoltare acordată de România în anul 2017, pe care am plăcerea să vi-l prezint, oferă o analiză detaliată a fondurilor alocate de instituțiile publice românești în beneficiul țărilor partenere României, creionând, totodată, o imagine de ansamblu asupra situațiilor în care contribuția României a adus un plus de valoare la eforturile internaționale de a combate sărăcia și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă prevăzute de Agenda Doresc să îmi exprim aprecierea şi să adresez mulțumiri întregii echipe MAE, inclusiv RoAid, celorlalte ministere și agenții guvernamentale, precum şi societății civile din România pentru eforturile depuse în domeniul cooperării pentru dezvoltare. Am încrederea că România, odată cu finalizarea instrumentelor sale de asistență pentru dezvoltare, va continua acest proces de promovare a solidarității și cooperării internaționale și în anii următori. 2

4 Sumar Executiv Raportul naţional anual analizează politica de cooperare pentru dezvoltare a României, având ca scop întărirea gradului de transparenţă şi a nivelului de informare cu privire la contribuţiile raportate şi stadiul în care se află această politică la momentul actual. Raportul a fost elaborat pe baza informaţiilor primite de la instituţiile publice active în implementarea politicii naţionale în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare și asistenței umanitare. La nivel naţional, 19 instituţii au raportat astfel de activităţi în sprijinul dezvoltării statelor partenere pe parcursul anului Bugetul naţional total destinat asistenţei pentru dezvoltare, raportat de România în 2017, a fost de milioane RON, reprezentând 0,11% din VNB. Din totalul fondurilor AOD acordate de instituțiile publice din România în 2017, se remarcă în mod deosebit: Ministerul Finanţelor Publice (79.5%), urmat de Ministerul Educaţiei Naţionale (14.1%) şi de Ministerul Afacerilor Externe (4,8%). Contribuţiile multilaterale continuă să concentreze cea mai mare parte a fondurilor AOD acordate de România, reprezentând 82.3% din fondurile acordate de România la nivel naţional. Asistenţa de tip bilateral a vizat în principal sectoarele: Educație (81.2%), Asistență umanitară (15.7%) și Guvernare democratică (0.8%). Principala ţară beneficiară de asistenţă pentru dezvoltare din partea României a fost şi în 2017 Republica Moldova (62.2%), urmată de Turcia 1 (15.5%) și de Serbia (4.2%). Numeroase state din categoria ţărilor cel mai puţin dezvoltate au beneficiat de asistenţă pentru dezvoltare din partea României, în principal sub forma burselor de studiu. 1 Include contribuția României la Facilitatea UE pentru refugiați 3

5 I. ASISTENȚA OFICIALĂ PENTRU DEZVOLTARE ÎN CIFRE ROMÂNIA A CONTRIBUIT CU APROX. 900 MIL. RON LA DEZVOLTAREA ȚĂRILOR AFLATE ÎN CURS DE DEZVOLTARE 70 DE ȚĂRI AU BENEFICIAT DE ASISTENȚĂ PENTRU DEZVOLTARE DIN PARTEA ROMÂNIEI ROMÂNIA A ACORDAT ASISTENȚĂ UMANITARĂ ÎN ÎN VALOARE DE 24.7 MIL. RON 19 INSTITUȚII PUBLICE AU CONTRIBUIT LA PROGRAMUL ROMÂNIEI DE COOPERARE PENTRU DEZVOLTARE ÎN 2017 Tipul de asistenţă mil. RON (82.3%) mil. RON (17.7% ) Asistenţa bilaterală Asistenţa multilaterală 4

6 I.1. DISTRIBUŢIA AOD PE ŢĂRI ŞI REGIUNI GEOGRAFICE În 2017 România a contribuit la dezvoltarea a 70 de țări din întreaga lume, acordând peste 150 de milioane RON ca asistență bilaterală. Republica Moldova a rămas în continuare principalul stat beneficiar. 62.2% din totalul asistenței de tip bilateral acordată de România statelor partenere în anul 2017 a fost destinată Republicii Moldova, aceasta fiind urmată de: Turcia 2 (15.5%), Serbia (6.6%), Ucraina (3.3%) și Albania (3.1%). Principalele țări beneficiare Țara AOD (mil. RON) % din AOD bilaterală Republica Moldova Turcia Serbia Ucraina Albania Include contribuția la Facilitatea UE pentru Refugiați 3 Include contribuția la Facilitatea UE pentru Refugiați 5

7 Din totalul asistenței acordate Republicii Moldova, 99.9% au vizat domeniul Educație, reprezentând burse de studiu și sesiuni de formare profesională în domenii precum: anticorupție și integritate, cooperare judiciară, administrarea sistemului penitenciar, securitate și apărare națională. Restul de 0.1% au fost destinate unor activități specifice domeniului Guvernare democratică, constând în principal în organizarea şi găzduirea unor vizite de lucru adresate experților moldoveni, precum şi în participarea experţilor români provenind din instituții precum Mnisterul Justiției și Agenția Națională pentru Integritate la conferințe şi seminarii internaționale având drept obiectiv împărtăşirea de bune practici în domeniul integrității și justiției. Republica Moldova - Distribuția AOD pe sectoare Sectorul AOD (mil. RON) % din AOD totală acordată RMD Educație Guvernare democratică Din punct de vedere regional, cea mai mare mai mare pondere din totalul asistenței pentru dezvoltare de tip bilateral acordată de România în 2017 a vizat Europa (71.7%), urmată de MENA (20.9%), Asia (2%), Africa Subsahariană (1.6%) și America Centrală și de Sud (0.3%). Distribuția AOD pe regiuni geografice Regiunea AOD (mil. RON) % din AOD bilaterală totală Europa MENA Asia Africa Subsahariană America Centrală și de Sud Altele

8 113.1 mil. RON, reprezentând 71.7% din asistența bilaterală totală oferită de România în 2017 au vizat în principal state din Europa de Est și Sud-Est. Din totalul fondurilor AOD acordate regiunii, 81.9% au fost destinate Educației, aceasta fiind urmată de Asistență umanitară (17.9%) și Guvernare democratică (0.2%). Beneficiarul Distribuția AOD - EUROPA AOD (mil. RON) % din AOD bilaterală totală Republica Moldova Serbia Ucraina Albania Macedonia Altele TOTAL mil. RON, reprezentând 20.9% din asistența bilaterală acordată de România în 2017 au vizat Nordul Africii și Orientul Mijlociu (regiunea MENA), aproximativ jumătate din fondurile mobilizate la nivel regional fiind concentrate în cea mai mare măsură în domeniul asistenței umanitare (datorită contribuției la Facilitatea UE pentru refugiați), urmată de Educație și Guvernare democratică. Distribuția AOD - MENA Beneficiarul AOD (mil. RON) % din AOD bilaterală Turcia Teritoriile Palestiniene Siria Iordania Liban Altele TOTAL Include contribuția în valoare de 5.3 mil. EUR la Faciltatea UE pentru Refugiați 7

9 15 țări asiatice au beneficiat în 2017 de asistență pentru dezvoltare în valoare totală de 3.2 mil. RON, reprezentând 2% din asistența totală de tip bilateral acordată de România în 2017, fondurile fiind mobilizate in domeniile Educație și Guvernare democratică. Distribuția AOD - ASIA Beneficiarul AOD (mil. RON) % din AOD bilaterală Turkmenistan Vietnam Afganistan China Kazahstan Altele TOTAL de țări din Africa Subsahariană au beneficiat de asistență pentru dezvoltare din partea României în 2017, în valoare de 2.5 mil. RON, reprezentând 1.6% din totalul asistenței acordate. Acestea au vizat în propoție de 90% domeniul Educație, luând forma unor burse de studiu pentru învățământul universitar, restul de 10% fiind destinate finanțării unor activități din sfera Guvernării democratice (anticorupție, observare de alegeri, etc.). Distribuția AOD - Africa Subsahariană Beneficiarul AOD (mil. RON) % din AOD bilaterală Angola Nigeria Somalia Camerun Coasta de Fildeș Altele TOTAL

10 Cea mai mica pondere din totalul asistenței bilaterale oferite de România în 2017 a revenit regiunii America Centrală și de Sud. Din totalul de 0.4 mil. RON, 99.9% au vizat domeniul Educație, restul fondurilor fiind destinate Asistenței umanitare și Guvernării democratice. Distribuția AOD - America Centrală și de Sud Beneficiarul AOD (mil. RON) % din AOD bilaterală Mexic Columbia Cuba Altele TOTAL I.2. ASISTENȚA OFICIALĂ PENTRU DEZVOLTARE PE ARII TEMATICE Distribuția asistenței bilaterale pe arii tematice Sectorul AOD (mil. RON) % din AOD bilaterală totală Educație Asistență umanitară Guvernare democratică Altele

11 II. CINE CONTRIBUIE LA PROGRAMUL ROMÂNIEI DE COOPERARE PENTRU DEZVOLTARE? În 2017, 19 instituții publice din România au raportat implementarea sau finanțarea de activități de cooperare pentru dezvoltare AOD acordată de instituțiile naționale Instituția AOD (mil. RON) % din AOD total Ministerul Finanțelor Publice Ministerul Educației Naționale Ministerul Afacerilor Externe Ministerul Mediului Ministerul Sănătății Altele II.1 Ministerul Finanţelor Publice La fel ca în anii precedenți, Ministerul Finanţelor Publice a înregistrat cea mai mare pondere din contribuţia AOD naţională (79.5%), asistența acordată totalizând mil. RON. Din totalul fondurilor raportate de MFP, majoritatea au fost direcționate către bugetul pentru dezvoltare al Comisiei Europene și bugetul Fondului European pentru Dezvoltare (98.3%), restul fiind direcționate către Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre. II.2 Ministerul Educaţiei Naţionale Asistența pentru dezvoltare acordată de Ministerului Educației Naţionale în 2017 a totalizat mil. RON, reprezentând 14.1% din totalul fondurilor de asistenţă pentru dezvoltare raportate la nivel naţional şi a constat în acordarea unor burse de studiu şi a unor facilităţi financiare cetăţenilor statelor eligibile AOD. Conform celor raportate, 62 de țări au beneficiat în 10

12 2017 de asistență sub forma burselor de studiu din partea MEN, principalul beeficiar fiind, ca și în anii precedenți, Republica Moldova (78.5%). În afara burselor de studiu destinate studenţilor provenind din ţări aflate în curs de dezvoltare din întreaga lume, cheltuielile raportate de MEN în 2017 mai includ și burse de specializare acordate cadrelor didactice universitare provenind din Republica Moldova, precum şi burse acordate copiilor refugiaţi provenind din Siria care beneficiază de o formă de protecţie în România şi care au intrat în sistemul educaţional din România în anul şcolar II.3 Ministerul Mediului Asistența pentru dezvoltare acordată de Ministerul Mediului în anul 2017 a totalizat 3.9 mil. RON. Majoritatea fondurilor acordate au reprezentat contribuții la programele și comisiile ONU de mediu, în vederea implementării convențiilor internaționale multilaterale în domenii precum: schimbările climatice și protecția stratului de ozon, protecția biodiversității, gospodărirea apelor și combaterea deșertificării. Dintre acestea se remarcă contribuția la Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) în vederea implementării Protcolului de la Montreal asupra substanețelor care distrug stratul de ozon în valoare de 1.9 mil. RON, precum și contribuţia către Convenţiacadru a ONU privind schimbările climatice (UNFCCC), în valoare de 0.15 mil. RON. Pe lângă acestea, Ministerul Mediului a contribuit cu 1.2 mil. RON la finanțarea sesiunilor Adunării ONU de Mediu (UNEA) desfășurate în II.4 Ministerul Sănătăţii Pentru anul 2017, Ministerul Sănătăţii a raportat un volum total al asistenței acordate de 3.1 mil. RON. Din totalul fondurilor raportate, 2.7 mil. RON au vizat contribuția României la Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), restul fiind reprezentat de contribuții la bugetul Fondului ONU pentru Populație (UNFPA) și la Rețeaua de Sănătate în Europa de Sud-Est (SEEHN). II.5 Ministerul Afacerilor Interne Asistența acordată de Ministerul Afacerilor Interne în anul 2017 a totalizat 1.8 mil. RON. 55% din fondurile alocate au vizat exerciţiul anual internaţional organizat de Jandarmeria română (RoGendIntEx) în vederea pregătirii forţelor de ordine pentru a participa la misiunile internaţionale de menţinere a păcii, precum şi activităţi educaţionale destinate unor studenţi ai unor facultăţi de profil din Republica Moldova şi Palestina. Alte cheltuieli AOD raportate de MAI în 2017 au vizat ajutorul umanitar de urgență acordat Ucrainei, în valoare de RON, și asistență temporară în vederea protecţiei şi incluziunii sociale a refugiaţilor şi a solicitanţilor de azil aflaţi pe teritoriul României, în valoare de aprox RON. Totodată, MAI a finanțat participarea unui expert român la misiunea UNOCHA în 11

13 vederea acordării de asistență statului Dominica în gestionarea crizei provocate de uraganul Maria. Din perspectiva contribuţiilor multilaterale, MAI a raportat suma de RON, reprezentând contribuţia la bugetul general al Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (IOM). II.6 Ministerul Muncii și Justiției Sociale Contribuţia AOD raportată de Ministerul Muncii și Justiției Sociale în 2017 s-a ridicat la 1.8 mil. RON, reprezentând aportul financiar la bugetul Organizaţiei Internaţionale a Muncii (ILO). II.7 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Valoarea totală a asistenței raportate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în 2017 se ridică la 1.6 mil. RON. Aceasta a vizat contribuţiile la Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), la Organizaţia Europeană şi Mediteraneană pentru Protecţia Plantelor (EPPO), precum și la Asociaţia Internaţională pentru Controlul Seminţelor (ISTA). II.8 Ministerul Culturii și Identității Naționale Ministerul Culturii și Identității Naționale a raportat pentru 2017 o contribuţie multilaterală în valoare de 1.5 mil. RON la UNESCO, valoarea raportată ca AOD reprezentând 60% din contribuția totală acordată de România. II.9 Ministerul Justiţiei Fondurile raportate de Ministerul Justiţiei în 2017 totalizează 0.4 mil. RON, reprezentând costurile privind detaşarea unui expert român în cadrul misiunii EUCAP Nestor Somalia, școlarizarea unor agenți de penitenciare din Republica Moldova în România, precum şi participarea unor experţi din Ministerul de Justiție al Republicii Moldova la o vizită de studiu organizată la sediul instituției omloage din România. II. 10 Ministerul Turismului Ministerul Turismului a raportat pentru 2017 o contribuţie multilaterală în valoare de 0.3 mil. RON la Organizația Mondială a Turismului (UNWTO). 12

14 II.11 Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Totalul contribuţiei AOD raportate de Ministerului pentru Societatea Informaţională în 2017 s-a ridicat la 0.08 mil. RON, reprezentând procentul raportabil al contribuţiei financiare anuale către Uniunea Poştală Universală (UPU). II.12 Camera Deputaţilor Camera Deputaţilor a raportat în 2017 fonduri AOD în valoare de 0.06 mil. RON, reprezentând în principal costuri de monitorizare a alegerilor parlamentare din Albania și Armenia, precum şi a alegerilor prezidenţiale din Kirghistan și a referendumului constituțional din Turcia. II.13 Ministerul Public Ministerul Public a raportat pentru 2017 fonduri destinate dezvoltării internaționale în valoare de 0.06 mil. RON, reprezentând participarea unor procurori din Republica Moldova la o sesiune de formare profesională în domeniul cooperării judiciare organizată la București. II.14 Ministerul Apărării Naţionale Fondurile AOD raportate de Ministerul Apărării Naţionale pentru anul 2017 totalizează 0.03 mil. RON şi au vizat organizarea unor cursuri în domeniul securității și aparării naționale, desfășurate în beneficiul unor participanți din Republica Moldova și Ucraina. II.15 Agenţia Naţională pentru Integritate Agenţia Naţională pentru Integritate a raportat pentru 2017 o contribuţie AOD în valoare de 0.02 mil. RON, reprezentând în principal organizarea şi găzduirea unor vizite de lucru adresate reprezentanţilor instituţiilor partenere din Libia, Egipt, Mexic și Ucraina, precum şi participarea experţilor români la conferințe şi seminarii internaționale având drept scop împărtăşirea de bune practici în domeniul integrităţii. II.16 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a raportat în 2017 o contribuţie AOD în valoare de 0.01 mil. RON, reprezentând participarea experţilor români la programe internaţionale în domeniul administraţiei publice, desfăşurate în Republica Moldova și Ucraina, având drept scop schimbul de experiență și împărtășirea bunelor practici în domeniu. 13

15 II.17 Autoritatea Electorală Permanentă Autoritatea Electorală Permanentă a raportat pentru 2017 fonduri AOD în valoare de 0.01 mil. RON. Acestea au fost destinate organizării în Cape Verde a unui seminar în beneficiul a 30 de țări, având drept obiectiv schimbul de bune practici în materie de tehnologii folosite în alegeri. II.18 Departamentul Național Anticorupție DNA a raportat pentru 2017 asistență în valoare de 0.01 mil. RON, reprezentând organizarea unor întălniri bilaterale cu experți din Kirghistan și Serbia, având drept obiective realizarea schimbului de experiență și împărtășirea bunelor practici în domeniul anticorupției, precum și stabilirea unor parteneriate în domeniu. 14

16 III. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE La nivelul anului 2017, Ministerul Afacerilor Externe a acordat asistență pentru dezvoltare în valoare de 42.3 mil. RON, reprezentând 4.8% din AOD totală acordată de România. În timp ce asistenţa de tip multilateral a reprezentat 29.3% din asistenţa acordată de MAE şi a vizat în mod special plata contribuţiilor la organizaţiile şi fondurile internaţionale, restul de 70.7% a îmbrăcat forma asistenţei de tip bilateral, vizând domenii prioritare cum ar fi: Bună guvernare; Educație; Asistență umanitară. III.1. REFORMA LEGISLATIVĂ PRIVIND AOD În anul 2017 a fost continuată reforma cadrului legislativ începută în anul 2016 prin Legea 213/2016 privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară care a pus bazele înființării Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare a României (RoAid), instituție publică aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Externe, responsabilă cu implementarea proiectelor în domeniul cooperării pentru dezvoltare și asistenței umanitară. Astfel, în 2017 au fost aprobate două Hotărâri de Guvern pentru conturarea cadrului legal și instituțional al României în ceea ce priveste cooperarea internationala pentru dezvoltare: Hotărârea de Guvern 678/2017 privind înființarea Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare și asistență umanitară și Hotărârea de Guvern 690/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la realizarea activităților de cooperare internațională pentru dezvoltare şi asistență umanitară. Eforturile depuse în ultimii ani în vederea reformării politicii de cooperare și dezvoltare internațională au culminat cu operaționalizarea Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAid) în luna noiembrie

17 III.2. O SCURTĂ EVALUARE A ASISTENŢEI PENTRU DEZVOLTARE OFERITĂ DE MAE ÎN 2017 Domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare rămâne şi în 2017 unul prioritar pentru Ministerul Afacerilor Externe, prin intrarea în funcțiune a Agenției Române de Dezvoltare RoAid. Totodată, în decursul anului 2017, trei inițiative consacrate promovate de MAE au ajuns la cea de-a zecea aniversare: Cursul Stabilizare și Reconstrucție Post-conflict organizat de MAE în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale, Școala Română de Dezvoltare și Forumul ONG de la Marea Neagră organizate de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare (FOND). Cele trei inițiative au devenit evenimente de referință în domeniile pe care le promovează și totodată au crescut vizibilitatea României, consolidând profilul său de donator de asistență pentru dezvoltare. Totodată, în 2017, la fel ca în anii precedenți, Ministerul Afacerilor Externe a pus la dispoziția statelor partenere un instrument dezvoltat și utilizat cu succes în ultimii șase ani: Fondul de mobilitate pentru experți guvernamentali. Deși inițial Fondul de Mobilitate a fost dedicat doar statelor partenere României, ulterior aria de acțiune a acestuia a fost extinsă către toate statele beneficiare de asistență pentru dezvoltare, conform listei OECD. Începând din anul 2013, acest instrument inovativ a fost folosit pentru finanțarea a 43 de misiuni scurte de partajare a experienței și expertizei românești în conformitate cu stategia de cooperare pentru dezvoltare a României. Misiunile au vizat atât pregătirea profesională a experților provenind din țările beneficiare în domenii precum: management de proiect, domeniul sanitar-veterinar, comunicare publică, protecția consumatorului, cât și împărtășirea experienței/expertizei românești în domenii precum: procesul de pre-aderare la UE, lupta împotriva corupției, concurență, protecția copilului, reforma justiției, siguranță internă. Totodată, instumentul a fost folosit pentru a evalua nevoile instituțiilor beneficiare. Pe parcursul anului 2017, prin intermediul Fondului de Mobilitate, MAE a finanțat 8 misiuni de transfer de expertiză în domeniile: anticorupție, cooperare judiciară, managementul dezastrelor, cooperare polițienească internațională și sprijin pentru negocierea capitolului 27 pe mediu, misiuni desfășurate în beneficiul a șase state partenere: Republica Moldova, Georgia, Serbia, Bosnia și Herțegovina Egipt și Tunisia. Nu în ultimul rând, potrivit angajamentelor internaționale în domeniu, în 2017 Ministerul Afacerilor Externe a acordat asistența umanitară în valoare de 24.4 mil. RON (5.3 mil. EUR), reprezentând contribuția României la Facilitatea UE pentru Refugiați. 16

ROMÂNIA BIROUL ELECTORAL CENTRAL Afganistan Africa de Sud Albania Algeria Arabia Saudita Argentina Ţara A TOTAL STRĂINĂTATE Alegerea Preşedintelui Rom

ROMÂNIA BIROUL ELECTORAL CENTRAL Afganistan Africa de Sud Albania Algeria Arabia Saudita Argentina Ţara A TOTAL STRĂINĂTATE Alegerea Preşedintelui Rom ROMÂNIA BIROUL ELECTORAL CENTRAL Afganistan Africa de Sud Albania Algeria Arabia Saudita Argentina Ţara A TOTAL STRĂINĂTATE Alegerea Preşedintelui României Voturi valabil exprimate 156 66 64 169 16 noiembrie

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Hotărâre 377 2017-05-25 Guvernul României privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la fondul fiduciar al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru acoperirea cheltuielilor de participare

Mai mult

Anexa nr

Anexa nr Expunere de motive Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Lege privind aprobarea contribuției financiare anuale a României la bugetul Centrului European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE SECŢIUNEA 1 Titlul proiectului de act normativ SECŢIUNEA A 2-A Motivul emiterii actului normativ 1. Descrierea situaţiei actuale 1 1. Acte comunitare în cauză 2. Schimbări preconizate NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Hotărâre 36 2017-01-27 Guvernul României privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Monitorul Oficial al României nr 88 din 2017-01-31 NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 13 iunie 2019 (OR. en) 10258/19 NOTĂ Sursă: Destinatar: Secretariatul General al Consiliului Consiliul Nr. doc.

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 13 iunie 2019 (OR. en) 10258/19 NOTĂ Sursă: Destinatar: Secretariatul General al Consiliului Consiliul Nr. doc. Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 13 iunie 2019 (OR. en) 10258/19 NOTĂ Sursă: Destinatar: Secretariatul General al Consiliului Consiliul Nr. doc. ant.: 9921/19 Subiect: LIMITE CONUN 68 ONU 63 DEVGEN

Mai mult

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 25.1.2017 A8-0389/21 21 Punctul 54 54. recomandă reducerea valorilor subvențiilor în sectorul cooperării școlare, în favoarea numărului de proiecte subvenționate, pentru a subvenționa în mod direct schimburile

Mai mult

Microsoft Word - declaratie 15 ani NATO

Microsoft Word - declaratie 15 ani NATO PROIECT CAMERA DEPUTAȚILOR SENATUL DECLARAȚIA PARLAMENTULUI ROMÂNIEI cu ocazia aniversării a 15 ani de la aderarea României la Alianța Nord Atlantică și a 70 de ani de existență a NATO Parlamentul României,

Mai mult

NOTA DE FUNDAMENTARE

NOTA DE FUNDAMENTARE Hotărâre 700 2015-08-26 Guvernul României privind categoriile de cheltuieli şi condiţiile de finanţare a activităţilor de organizare şi desfăşurare a Cursului superior internaţional în cadrul Şcolii de

Mai mult

Слайд 1

Слайд 1 CAPITOLUL I CONCEPŢII PRIVIND PRACTICAREA EXERCIŢIILOR FIZICE Lecţia 2 Tema: Evoluţia concepţiei despre cultura fizică în Republica Moldova. Evoluţia concepţiei despre educaţie fizică în Republica Moldova.

Mai mult

Raport public 2011

Raport public 2011 Raport public 2011 1. Introducere Aurelia Bondari, Director Executiv al Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din Moldova AGROinform Pentru Moldova, anul 2011 poate fi caracterizat ca unul expresiv prin

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comerci

Hotărâre Guvernul României privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comerci Hotărâre 740 2017-10-05 Guvernul României privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor şi legumelor Monitorul

Mai mult

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3.2018 A8-0048/50 50 Punctul 101 101. afirmă că o politică agricolă comună modernizată este esențială pentru securitatea și autonomia alimentară, prezervarea populațiilor rurale și ocuparea forței de

Mai mult

Microsoft Word - Leader.docx

Microsoft Word - Leader.docx Informații generale privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală prin intermediul LEADER LEADER este un instrument important pentru România în sporirea dezvoltării economice și sociale a zonelor

Mai mult

Secret de serviciu

Secret de serviciu Hotărâre 397 2016-06-02 Guvernul României privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit, aferente celor Monitorul două activităţi conform Documentului de

Mai mult

Proiectul: Consolidarea examinării medico-legale a cazurilor de tortură şi a altor forme de maltratare in Moldova Programul de Granturi Mici - Susţine

Proiectul: Consolidarea examinării medico-legale a cazurilor de tortură şi a altor forme de maltratare in Moldova Programul de Granturi Mici - Susţine Proiectul: Consolidarea examinării medico-legale a cazurilor de tortură şi a altor forme de maltratare in Moldova Programul de Granturi Mici - Susţinere victimelor torturii (PGM - 2011) GHIDUL SOLICITANTULUI

Mai mult

Secret de serviciu

Secret de serviciu NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Hotărâre a Guvernului privind aprobarea organizării de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Administraţia Naţională a Rezervelor

Mai mult

FP-05-01

FP-05-01 Hotărâre 1155 2014-12-23 Guvernul României pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020 Monitorul Oficial al României nr 19 din 2015-01-12 NOTĂ DE FUNDAMENTARE la Hotărârea

Mai mult

Școala Națională de Studii Politice și Administrative Plan operațional al SNSPA (2014) Aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 65 din Bucureșt

Școala Națională de Studii Politice și Administrative Plan operațional al SNSPA (2014) Aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 65 din Bucureșt Plan operațional al SNSPA () Aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 65 din 29.05. București 1 1. Introducere Prezentul Plan reprezintă operaţionalizarea scopurilor, valorilor, principiilor şi direcţiilor

Mai mult

A_EESC INFO-TRA-ro

A_EESC INFO-TRA-ro Ce este CESE? Un organ consultativ care reprezintă societatea civilă Parlamentul European, Consiliul și Comisia sunt asistate de un Comitet Economic și Social și de un Comitet al Regiunilor, care exercită

Mai mult

Bruxelles, 3 decembrie 2018 (OR. en) 15129/18 OJ CRP2 42 COMIX 682 ORDINE DE ZI PROVIZORIE COMITETUL REPREZENTANȚILOR PERMANENȚI (partea II) Clădirea

Bruxelles, 3 decembrie 2018 (OR. en) 15129/18 OJ CRP2 42 COMIX 682 ORDINE DE ZI PROVIZORIE COMITETUL REPREZENTANȚILOR PERMANENȚI (partea II) Clădirea Bruxelles, 3 decembrie 2018 (OR. en) 15129/18 OJ CRP2 42 COMIX 682 ORDINE DE ZI PVIZORIE COMITETUL REPREZENTANȚILOR PERMANENȚI (partea II) Clădirea Europa, Bruxelles 5 decembrie 2018 (10.00) 1. a ordinii

Mai mult

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E nr. din Chișinău Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților în sezonul estival

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E nr. din Chișinău Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților în sezonul estival GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E nr. din Chișinău Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților în sezonul estival 2019 ------------------------------------------------------------

Mai mult

Microsoft Word - RC AM docx

Microsoft Word - RC AM docx B8-0842/2015 } RC1/Am. 4/rev 4/rev Barbara Spinelli Considerentul Ba (nou) Ba. întrucât statele membre au contribuit la creșterea dramatică a numărului de refugiați prin intervențiile lor militare în Irak,

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind înfiinţarea Societăţii Naţionale Casa Monitorul Oficial al Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA - R

Hotărâre Guvernul României privind înfiinţarea Societăţii Naţionale Casa Monitorul Oficial al Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA - R Hotărâre 933 2018-11-29 Guvernul României privind înfiinţarea Societăţii Naţionale Casa Monitorul Oficial al Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA - României nr 1032 din S.A. 2018-12-05 NOTA DE FUNDAMENTARE

Mai mult

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 4.7.2016 A8-0224/11 11 Punctul 15 15. subliniază că, drept răspuns la această problemă presantă, în 2014 noua Comisie a propus un plan de investiții pentru Europa și înființarea FEIS, cu scopul de a mobiliza

Mai mult

Hotărâre Guvernul României pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în ag

Hotărâre Guvernul României pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în ag Hotărâre 763 2013-10-09 Guvernul României pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură Monitorul Oficial al României nr 630 din

Mai mult

Microsoft Word - Application_Guidelines_2019_RO.docx

Microsoft Word - Application_Guidelines_2019_RO.docx GHIDUL DE APLICARE Program de granturi mici al SDC (2019-2022) 12.04.2019 1. Introducere Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) este o agenție de cooperare internațională din cadrul Departamentului

Mai mult

Microsoft Word - RO_Guidelines GC_2017.docx

Microsoft Word - RO_Guidelines GC_2017.docx GHIDUL DE APLICARE Granturi pentru Acțiuni mici și Proiecte culturale (2017-2019) 03.04.2017 1. Introducere Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) este o agenție de cooperare internațională

Mai mult

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E nr. din Chișinău Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvern

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E nr. din Chișinău Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvern GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E nr. din Chișinău Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 ------------------------------------------

Mai mult

Présentation PowerPoint

Présentation PowerPoint Educaţia pentru dezvoltare durabilă - considerente generale - 7-11 noiembrie 2018, Iaşi 1 Rețeaua de ONG-uri pentru EDD. O propunere de politică publică EDD. Intervenție EDD în 23 de școli. Rețeaua de

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation sfdjgk PLANIFICARE REGIONALA OPORTUNITATI SI PROVOCARI 2021-2027 IMPORTANTA PLANIFICARII REGIONALE Planificarea dezvoltarii la nivel regional ofera baza esentiala si strategica pentru includerea masurilor

Mai mult

1

1 1 Hotărâre 904 2013-11-20 Guvernul României privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut in bugetul de

Mai mult

Microsoft Word - EXPUNERE DE MOTIVE.doc

Microsoft Word - EXPUNERE DE MOTIVE.doc DOCUMENT ÎN LUCRU EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ: Legea învăţământului superior Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 1. Descrierea situaţiei actuale a)

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Hotărâre 518 2018-07-12 Guvernul României privind acordarea de stimulente financiare Monitorul Oficial al absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea României nr 607 naţională pentru absolvenţii

Mai mult

Microsoft Word - NF HG Titluri_calificari_ANC_martie_2013 (3).doc

Microsoft Word - NF HG Titluri_calificari_ANC_martie_2013 (3).doc NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Hotărârea Guvernului privind denumirile calificărilor şi titlurile conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi

Mai mult

FISA MASURII Denumirea masurii "Sprijin pentru infiintarea si modernizarea unitatilor de infrastructura sociala" CODUL Măsurii M5/6B Tipul măsurii: IN

FISA MASURII Denumirea masurii Sprijin pentru infiintarea si modernizarea unitatilor de infrastructura sociala CODUL Măsurii M5/6B Tipul măsurii: IN FISA MASURII Denumirea masurii "Sprijin pentru infiintarea si modernizarea unitatilor de infrastructura sociala" CODUL Măsurii M5/6B Tipul măsurii: INVESTITII SERVICII FORFETAR 1. Descrierea generală a

Mai mult

Ordonanţă Guvernul României privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală Monitorul Oficial al României nr 592 din

Ordonanţă Guvernul României privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală Monitorul Oficial al României nr 592 din Ordonanţă 3 2017-07-20 Guvernul României privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală Monitorul Oficial al României nr 592 din 2017-07-24 NOTĂ DE FUNDAMENTARE la Ordonanța Guvernului nr.

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE EXPUNERE DE MOTIVE SECŢIUNEA 1 TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV : Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile SECŢIUNEA A 2-A MOTIVUL EMITERII ACTULUI

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA LICEUL TEORETIC AUREL VLAICU,ORAȘUL BREAZA, STR. REPUBLICII, NR. 69 TEL

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA LICEUL TEORETIC AUREL VLAICU,ORAȘUL BREAZA, STR. REPUBLICII, NR. 69 TEL MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA LICEUL TEORETIC AUREL VLAICU,ORAȘUL BREAZA, STR. REPUBLICII, NR. 69 TEL. 0244340627, FAX 0244340907 e-mail: lic_vlaicu@yahoo.com web

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Ordonanţă de urgenţă 22 2019-04-03 Guvernul României pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale Loteria Română - S.A., precum şi pentru modificarea

Mai mult

Microsoft PowerPoint - prezentare MERIDIAN

Microsoft PowerPoint - prezentare MERIDIAN PARTENERIAT Ministerul Administraţiei şi Internelor Ministerul Integrării Europene Ministerul Economiei şi Comerţului Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei Agentia Nationala pentru Resurse

Mai mult

Gheorghe Pop de Băsești ap. 5, Bucureşti - 2 tel: fax Rezumatul discuțiilor Fereastra

Gheorghe Pop de Băsești ap. 5, Bucureşti - 2 tel: fax Rezumatul discuțiilor Fereastra Gheorghe Pop de Băsești 43-45 ap. 5, Bucureşti - 2 tel: +4 0371.083.577 fax +4 0372.875.089 office@crpe.ro www.crpe.ro Rezumatul discuțiilor Fereastra de oportunitate rămâne deschisă: Ce urmează în parteneriatul

Mai mult

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 - Hotărârea de Guvern nr. 43/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001

Mai mult

NOTA DE FUNDAMENTARE

NOTA DE FUNDAMENTARE Hotărâre 27 2017-01- 12 Guvernul României privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei Monitorul Oficial al României nr 54 din 2017-01-18 NOTĂ DE FUNDAMENTARE la Hotărârea Guvernului nr.

Mai mult

FISA MASURII M 2.3 Denumirea masurii: Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative in teritoriul GAL Stejarii Argintii CODUL Masu

FISA MASURII M 2.3 Denumirea masurii: Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative in teritoriul GAL Stejarii Argintii CODUL Masu FISA MASURII M 2.3 Denumirea masurii: Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative in teritoriul GAL Stejarii Argintii CODUL Masurii: M 2.3 Masura / DI: M 2.3 / 2A Tipul masurii: INVESTITII

Mai mult

Microsoft Word - Acord Primaria Chisinau - CN ONG.doc

Microsoft Word - Acord Primaria Chisinau - CN ONG.doc Republica Moldova Chişinău, 22 februarie 2011 ACORD de COLABORARE dintre Primăria Municipiului Chişinău şi Consiliul Naţional al ONG din Republica Moldova. Primăria Municipiului Chişinău ( în continuare

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind aprobarea denumirilor calificărilor şi titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar

Hotărâre Guvernul României privind aprobarea denumirilor calificărilor şi titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar Hotărâre 577 2017-08-09 Guvernul României privind aprobarea denumirilor calificărilor şi titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii

Mai mult

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Hotărâre 364 2017-05-25 Guvernul României privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru cea de-a 3-a Adunare Generală şi Conferinţă Internaţională a Asociaţiei Mondiale a Organismelor Electorale

Mai mult

Secţiunea 1

Secţiunea 1 Expunere de motive Secțiunea 1 Titlul proiectului de act normativ LEGEA pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017 Secțiunea a 2-a Motivul emiterii actului

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAȚILOR SENATUL LEGE pentru abrogarea Legii nr. 150/2004, privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale Par

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAȚILOR SENATUL LEGE pentru abrogarea Legii nr. 150/2004, privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale Par PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAȚILOR SENATUL LEGE pentru abrogarea Legii nr. 150/2004, privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art.1. - Legea

Mai mult

Rap_activ_2010_OIRNE

Rap_activ_2010_OIRNE Investeşte in oameni! MIINIISTERUL MUNCIIII,, FAMIILIIEII ŞII PROTECŢIIEII SOCIIALE Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Nord-Est Piatra Neamt, B-dul. Republicii, Nr. 12, jud. Neamt, cod 610005,

Mai mult

Slide 1

Slide 1 RAPORT DE ANALIZĂ COMPARATIVĂ Sondaj de opinie în vederea măsurării gradului de informare a publicului general privind Regio - Programul Operaţional Regional Iulie Iunie A s p e c t e m e t o d o l o g

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ ORDONANŢĂ privind stabilirea tarifului de utilizare SEAP conform legislației privi

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ ORDONANŢĂ privind stabilirea tarifului de utilizare SEAP conform legislației privi NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ ORDONANŢĂ privind stabilirea tarifului de utilizare SEAP conform legislației privind achizițiile publice 1. Descrierea situaţiei actuale

Mai mult

PROIECT

PROIECT GUVERNUL ROMÂNIEI H O TĂ R Â R E privind aprobarea contribuţiei financiare a României la bugetul Fondului de Încredere pentru Cooperare tehnică locală în Europa al Comisiei Economice a Naţiunilor Unite

Mai mult

Draft council conclusions Austrian Presidency

Draft council conclusions Austrian Presidency Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 14 iunie 2019 (OR. en) 10354/19 SOC 485 EMPL 374 SAN 304 REZULTATUL LUCRĂRILOR Sursă: Data: 13 iunie 2019 Destinatar: Secretariatul General al Consiliului Delegațiile

Mai mult

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA,FUNCŢIONAREA ŞI FINANŢAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE DIN UNIVERSITATEA,,CONSTANTIN BRÂNCOVEANU -PITEŞTI 2016

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA,FUNCŢIONAREA ŞI FINANŢAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE DIN UNIVERSITATEA,,CONSTANTIN BRÂNCOVEANU -PITEŞTI 2016 REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA,FUNCŢIONAREA ŞI FINANŢAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE DIN UNIVERSITATEA,,CONSTANTIN BRÂNCOVEANU -PITEŞTI 2016 PREAMBUL Cercetarea ştiinţifică este o componentă fundamentală

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnic de Securitate Aeronautică Monitorul Oficia

Hotărâre Guvernul României privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnic de Securitate Aeronautică Monitorul Oficia Hotărâre 6 2014-01-07 Guvernul României privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnic de Securitate Aeronautică Monitorul Oficial al României nr 23 din 2014-01-13 NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE Ordonanţă de urgenţă 52 2018-06-28 Guvernul României pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului Monitorul Oficial al României

Mai mult

Universitățile românești participă la NAFSA 2019, evenimentul educațional internațional al anului Numărul 4 Aprilie 2019 La inițiativa Consiliului Naț

Universitățile românești participă la NAFSA 2019, evenimentul educațional internațional al anului Numărul 4 Aprilie 2019 La inițiativa Consiliului Naț Universitățile românești participă la NAFSA 2019, evenimentul educațional internațional al anului Numărul 4 Aprilie 2019 La inițiativa Consiliului Național al Rectorilor din România, universitățile din

Mai mult

PR_INI

PR_INI PARLAMENTUL EUPEAN 2009-2014 Comisia pentru afaceri externe 27.10.2010 2010/2087(INI) PIECT DE RAPORT referitor la strategia UE în regiunea Mării Negre (2010/2087(INI)) Comisia pentru afaceri externe Raportor

Mai mult

EN

EN RO RO RO COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE Bruxelles, 23.4.2009 COM(2009) 188 final COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Punerea în aplicare a politicii europene de vecinătate în 2008

Mai mult

Microsoft Word - comunicat_ nr 126 turism_aprilie_2014.doc

Microsoft Word - comunicat_ nr 126 turism_aprilie_2014.doc ROMÂNIA Biroul de presă B-dul Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: 318 18 69; Fax 312 48 75 e-mail: romstat@insse.ro; biroupresa@insse.ro COMUNICAT DE PRESĂ Nr. 126 din 2 iunie Embargo ora 10.00

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ADTM Association of Tourism Development in Moldova Asociaţia de Dezvoltare a Turismului în Moldova Motive pentru a face investiţii în turismul din Republica Moldova Viorel Miron Asociația de Dezvoltare

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2019) 157 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE CONSILIU privind progresele înregistrate de statele membre în ceea

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2019) 157 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE CONSILIU privind progresele înregistrate de statele membre în ceea COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 28.3.2019 COM(2019) 157 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE CONSILIU privind progresele înregistrate de statele membre în ceea ce privește aderarea la Convenția internațională a

Mai mult

Proiect

Proiect Proiect GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E nr. din 2017 privind aprobarea mecanismului de elaborare şi coordonare a planurilor sectoriale şi locale de acţiuni anticorupţie anii 2017-2020 În scopul

Mai mult

Microsoft Word - Cheltuielile de aparare_Comunicat de presa PwC.doc

Microsoft Word - Cheltuielile de aparare_Comunicat de presa PwC.doc Comunicat de presă Data 12 octombrie 2015 Contact Mihnea Anastasiu Pagini 5 Media Relations Manager Tel: +40 21 225 3546 Email: mihnea.anastasiu@ro.pwc.com Nevoia reducerii cheltuielilor bugetare va afecta

Mai mult

Universitatea de Vest Vasile Goldis Arad OROIAN OVIDIU AA ZI IV 1

Universitatea de Vest Vasile Goldis Arad OROIAN OVIDIU AA ZI IV 1 Universitatea de Vest Vasile Goldis Arad OROIAN OVIDIU AA ZI IV 1 Management comparat Managementul comparat este stiinta care studiaza procesele si relatiile manageriale din organizatii ce functioneaza

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ ORDONANŢĂ privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ ORDONANŢĂ privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ ORDONANŢĂ privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie

Mai mult

UNIVERSITATEA POLITEHNICA din BUCUREŞTI FACULTATEA DE ANTREPRENORIAT, INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL AFACERILOR PROGRAM MANAGERIAL CANDIDATURĂ PE

UNIVERSITATEA POLITEHNICA din BUCUREŞTI FACULTATEA DE ANTREPRENORIAT, INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL AFACERILOR PROGRAM MANAGERIAL CANDIDATURĂ PE UNIVERSITATEA POLITEHNICA din BUCUREŞTI FACULTATEA DE ANTREPRENORIAT, INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL AFACERILOR PROGRAM MANAGERIAL 2016 2020 CANDIDATURĂ PENTRU FUNCŢIA DE DECAN al Facultăţii de Antreprenoriat,

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE NOTĂ DE FUNDAMENTARE 1. Titlul proiectului de act normativ Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor

Mai mult

ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA TINUTUL ZIMBRILOR PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 2017 Ediţia I Revizia 1 Pagina 1/14 PLANUL DE EVALUARE ȘI MONITORIZARE SDL G

ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA TINUTUL ZIMBRILOR PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 2017 Ediţia I Revizia 1 Pagina 1/14 PLANUL DE EVALUARE ȘI MONITORIZARE SDL G Pagina 1/14 PLANUL DE EVALUARE ȘI MONITORIZARE SDL GAL TINUTUL ZIMBRILOR 2014-2020 A. CADRUL LEGISLATIV În conformitate cu Regulamentul nr. 1303/2013, fiecare prioritate va fi evaluată cel puțin o dată

Mai mult

O EUROPĂ MAI JUSTĂ PENTRU LUCRĂTORI PROGRAMUL CES PENTRU ALEGERILE EUROPENE DIN 2019 EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION

O EUROPĂ MAI JUSTĂ PENTRU LUCRĂTORI PROGRAMUL CES PENTRU ALEGERILE EUROPENE DIN 2019 EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION O EUROPĂ MAI JUSTĂ PENTRU LUCRĂTORI PROGRAMUL CES PENTRU ALEGERILE EUROPENE DIN 2019 EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Alegerile europene 23-26 mai 2019 - vor fi hotărâtoare pentru

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Acţiunile turistice organizate de agenţiile de turism în anul 2018 - Aprilie 2019-1 Cuprins Pag. Turismul organizat de agenţiile de turism în anul 2018... 5 1

Mai mult

Hotărâre Guvernul României pentru deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene pentru comunicaţ

Hotărâre Guvernul României pentru deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene pentru comunicaţ Hotărâre 184 2018-04-04 Guvernul României pentru deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene pentru comunicaţie de pasageri şi marfă în regim de bac şi pietonal

Mai mult

STADIUL LANSĂRII APELURILOR DE PROIECTE IN CADRUL POR LA NIVELUL REGIUNII NORD-EST - 7 mai P.I Perioada depunere Prioritatea Alocare

STADIUL LANSĂRII APELURILOR DE PROIECTE IN CADRUL POR LA NIVELUL REGIUNII NORD-EST - 7 mai P.I Perioada depunere Prioritatea Alocare STADIUL LANSĂRII APELURILOR DE PROIECTE IN CADRUL POR 2014-2020 LA NIVELUL REGIUNII NORD-EST - 7 mai 2018-6.1 16.05.2016 16.11.2016 Apel 2 06.01.2017-13.07.2017 3.1 A 16.05.2016 16.11.2016 Apel 2 28.08.2017

Mai mult

OFFICIAL USE Document de expunere sumara a proiectului Denumirea Proiectului Proiectul de Transport Urban Public Brasov Imprumut catre Companie Tara R

OFFICIAL USE Document de expunere sumara a proiectului Denumirea Proiectului Proiectul de Transport Urban Public Brasov Imprumut catre Companie Tara R Document de expunere sumara a proiectului Denumirea Proiectului Proiectul de Transport Urban Public Brasov Imprumut catre Companie Tara Romania Numarul proiectului 36207 / Extinderea 47460 Sector de activitate

Mai mult

Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic î

Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic î Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic în vederea integrării profesionale a absolvenților.

Mai mult

RE_QO

RE_QO Parlamentul European 2014-2019 Document de ședință B8-1126/2016 19.10.2016 PPUNERE DE REZOLUȚIE depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8-1803/2016 în conformitate cu articolul 128 alineatul

Mai mult

NR. 12 / DECEMBRIE 2015 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CUPRINS Mesajul preşedintelui ANOFM cu ocazia zilei de 10 Decembrie; Noutăţi

NR. 12 / DECEMBRIE 2015 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CUPRINS Mesajul preşedintelui ANOFM cu ocazia zilei de 10 Decembrie; Noutăţi NR. 12 / DECEMBRIE 2015 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CUPRINS Mesajul preşedintelui ANOFM cu ocazia zilei de 10 Decembrie; Noutăţi în proiectele ANOFM; Acțiuni la nivelul U.E. la care

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Hotărâre 913 2014-10-21 Guvernul României pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a Monitorul programului Prima casă, precum

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul prezentului proiect de act normativ Hotărâre privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la Evaluarea Naţională pentru absolvenții

Mai mult

Microsoft Word - pag3.doc

Microsoft Word - pag3.doc ISSN-L: 2066-625x ISSN: 2065-8443 ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Cheltuielile turistice ale nerezidenţilor în perioada 1.I 30.IX.2012 - Decembrie 2012 - CUPRINS Pag. CHELTUIELILE TURISTICE ALE

Mai mult

O NOUĂ AGENDĂ STRATEGICĂ Consiliul European

O NOUĂ AGENDĂ STRATEGICĂ Consiliul European O NOUĂ AGENDĂ STRATEGICĂ 2019 2024 ryzhkovoleksand@123rf Consiliul European INTRODUCERE În ultimii ani, lumea a devenit din ce în ce mai marcată de tulburări, complexă și supusă unor schimbări rapide.

Mai mult

CALL FOR TENDERS – EACEA No

CALL FOR TENDERS – EACEA No EUROPA CREATIVĂ (2014-2020) SUBPROGRAMUL MEDIA CERERE DE PROPUNERI EACEA/17/2016: SPRIJIN PENTRU ACCES LA PIEȚE AVERTISMENT: Prezenta cerere de propuneri este condiționată: de disponibilitatea fondurilor

Mai mult

22 februarie 2019 Nr. 184/VIII/3 Sinteză Raport de activitate 2018 Anul 2018 a fost pentru D.N.A. un an de răscruce, atipic, cu provocări deosebite: -

22 februarie 2019 Nr. 184/VIII/3 Sinteză Raport de activitate 2018 Anul 2018 a fost pentru D.N.A. un an de răscruce, atipic, cu provocări deosebite: - 22 februarie 2019 Nr. 184/VIII/3 Sinteză Raport de activitate 2018 Anul 2018 a fost pentru D.N.A. un an de răscruce, atipic, cu provocări deosebite: - schimbări în conducerea instituției, - schimbări ale

Mai mult

IMAGINEA COMISIEI ELECTORALE CENTRALE ŞI PERCEPŢIILE PRIVIND ACTUL VOTĂRII Rezultatele studiului sociologic

IMAGINEA COMISIEI ELECTORALE CENTRALE ŞI PERCEPŢIILE PRIVIND ACTUL VOTĂRII  Rezultatele studiului sociologic Studiu PERCEPȚII ASUPRA DREPTURILOR OMULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA (2016) Constatări principale Scop: Date generale studiu (1) Măsurarea impactului politicilor statului în domeniul drepturilor omului, din

Mai mult

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului dopi

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului dopi Hotărâre 126 2018-03-21 Guvernul României pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2015

Mai mult

CUPRINS CHELTUIELILE TURISTICE ALE NEREZIDENŢILOR, ÎN ANUL A. Tabele referitoare la cheltuielile turistice ale nerezidenţilor cazaţi în structu

CUPRINS CHELTUIELILE TURISTICE ALE NEREZIDENŢILOR, ÎN ANUL A. Tabele referitoare la cheltuielile turistice ale nerezidenţilor cazaţi în structu CUPRINS CHELTUIELILE TURISTICE ALE NEREZIDENŢILOR, ÎN ANUL 2018 5 A. Tabele referitoare la cheltuielile turistice ale nerezidenţilor cazaţi în structurile de cazare turistică colective 1. Numărul nerezidenţilor,

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 9 octombrie 2018 (OR. en) 12902/1/18 REV 1 OJ CRP2 34 COMIX 543 ORDINE DE ZI PROVIZORIE COMITETUL REPREZENTANȚIL

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 9 octombrie 2018 (OR. en) 12902/1/18 REV 1 OJ CRP2 34 COMIX 543 ORDINE DE ZI PROVIZORIE COMITETUL REPREZENTANȚIL Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 9 octombrie 2018 (OR. en) 12902/1/18 REV 1 OJ CRP2 34 COMIX 543 ORDINE DE ZI PVIZORIE COMITETUL REPREZENTANȚILOR PERMANENȚI (partea II) Clădirea Europa, Bruxelles

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENATUL Către Biroul Permanent al Senatului, În temeiul prevederilor art. 74 alin. (4) din Constituția României, republicată, și

PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENATUL Către Biroul Permanent al Senatului, În temeiul prevederilor art. 74 alin. (4) din Constituția României, republicată, și PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENATUL Către Biroul Permanent al Senatului, În temeiul prevederilor art. 74 alin. (4) din Constituția României, republicată, și ale art.92 din Regulamentul Senatului, republicat,

Mai mult

Pentru o Europă care promovează solidaritate si egalitate Parlamentul European poate juca un rol important în promovarea unei Uniunii Europene care să

Pentru o Europă care promovează solidaritate si egalitate Parlamentul European poate juca un rol important în promovarea unei Uniunii Europene care să care promovează solidaritate si egalitate Parlamentul European poate juca un rol important în promovarea unei Uniunii Europene care să fie inclusivă faţă de toţi cei în nevoie. Tu ai #ThePowerofVote www.thepowerofvote.eu

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2012) 489 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Raportul anual privind politicile

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2012) 489 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Raportul anual privind politicile COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 6.9.2012 COM(2012) 489 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Raportul anual privind politicile Uniunii Europene în materie de ajutor umanitar și de

Mai mult

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E nr. din Chișinău Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a programelor de post

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E nr. din Chișinău Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a programelor de post GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E nr. din Chișinău Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat --------------------------------------------------

Mai mult

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr /2013 privind declararea de interes public ş

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr /2013 privind declararea de interes public ş Hotărâre 232 2017-04-12 Guvernul României pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2013 privind declararea de interes public şi de importanţă naţională a Campionatului European

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru abrogarea unor reglementări din Hotărârea Guvernului nr. 838/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordar

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru abrogarea unor reglementări din Hotărârea Guvernului nr. 838/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordar GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru abrogarea unor reglementări din Hotărârea Guvernului nr. 838/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor

Mai mult

Bizlawyer PDF

Bizlawyer PDF Ministerul Finantelor a publicat proiectul de buget pe 2019: PIB estimat de 1.022 miliarde lei, crestere economica de 5,5% Banii alocati pe ministere si institutii ale statului Bugetul de stat se stabileste

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul prezentului proiect de act normativ HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi

Mai mult