Decembrie Raportul naţional privind asistenţa oficială pentru dezvoltare acordată de România în 2017

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Decembrie Raportul naţional privind asistenţa oficială pentru dezvoltare acordată de România în 2017"

Transcriere

1 Decembrie 2018 Raportul naţional privind asistenţa oficială pentru dezvoltare acordată de România în 2017

2 Teodor Meleșcanu MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE Cuvânt înainte România și-a consolidat în 2017 profilul internațional în cooperarea pentru dezvoltare ca donator emergent dinamic. Asistența oficială pentru dezvoltare și ajutorul umanitar internațional au completat, de o manieră novatoare și eficientă, evantaiul instrumentelor de politică externă. Dincolo de extinderea zonelor geografice și a ariilor tematice ale ofertei țării noaste în cooperarea internațională pentru dezvoltare, anul 2017 a fost benefic pentru reformarea și modernizarea cadrului legislativ național, punerea în aplicare a mecanismelor necesare pentru asigurarea coerenței politicii României în materie de asistență oficială pentru dezvoltare și construirea instrumentelor operaționale pentru realizarea de proiecte performante în statele beneficiare. Crearea Comitetului Consultativ național pentru asistență oficială pentru dezvoltare și ajutor umanitar internațional precum și a Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAid) sunt două exemple remarcabile în acest sens. Pe plan extern, România a căutat să se integreze în activitățile instituțiilor internaționale cu reputație de necontestat în domeniul cooperării pentru dezvoltare, în special a celor care definesc criteriile de pregătire și realizare a proiectelor în teren conform celor mai înalte standarde de calitate și eficiență. Au fost făcute demersuri ca România să obțină statutul de participant la Comitetul OECD pentru asistență pentru dezvoltare, gardianul activităților mondiale de cooperare internațională pentru dezvoltare. În mod similar, țara noastră a dezvoltat cadrul juridic necesar pentru a-i ajuta pe cei care au devenit vulnerabili urmare a conflictelor armate și a catastrofelor naturale și a furniza asistența umanitară internațională rapid și eficient. 1

3 Toate aceste eforturi au dat rezultatele scontate. Raportul Național privind Asistența Oficială pentru Dezvoltare acordată de România în anul 2017, pe care am plăcerea să vi-l prezint, oferă o analiză detaliată a fondurilor alocate de instituțiile publice românești în beneficiul țărilor partenere României, creionând, totodată, o imagine de ansamblu asupra situațiilor în care contribuția României a adus un plus de valoare la eforturile internaționale de a combate sărăcia și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă prevăzute de Agenda Doresc să îmi exprim aprecierea şi să adresez mulțumiri întregii echipe MAE, inclusiv RoAid, celorlalte ministere și agenții guvernamentale, precum şi societății civile din România pentru eforturile depuse în domeniul cooperării pentru dezvoltare. Am încrederea că România, odată cu finalizarea instrumentelor sale de asistență pentru dezvoltare, va continua acest proces de promovare a solidarității și cooperării internaționale și în anii următori. 2

4 Sumar Executiv Raportul naţional anual analizează politica de cooperare pentru dezvoltare a României, având ca scop întărirea gradului de transparenţă şi a nivelului de informare cu privire la contribuţiile raportate şi stadiul în care se află această politică la momentul actual. Raportul a fost elaborat pe baza informaţiilor primite de la instituţiile publice active în implementarea politicii naţionale în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare și asistenței umanitare. La nivel naţional, 19 instituţii au raportat astfel de activităţi în sprijinul dezvoltării statelor partenere pe parcursul anului Bugetul naţional total destinat asistenţei pentru dezvoltare, raportat de România în 2017, a fost de milioane RON, reprezentând 0,11% din VNB. Din totalul fondurilor AOD acordate de instituțiile publice din România în 2017, se remarcă în mod deosebit: Ministerul Finanţelor Publice (79.5%), urmat de Ministerul Educaţiei Naţionale (14.1%) şi de Ministerul Afacerilor Externe (4,8%). Contribuţiile multilaterale continuă să concentreze cea mai mare parte a fondurilor AOD acordate de România, reprezentând 82.3% din fondurile acordate de România la nivel naţional. Asistenţa de tip bilateral a vizat în principal sectoarele: Educație (81.2%), Asistență umanitară (15.7%) și Guvernare democratică (0.8%). Principala ţară beneficiară de asistenţă pentru dezvoltare din partea României a fost şi în 2017 Republica Moldova (62.2%), urmată de Turcia 1 (15.5%) și de Serbia (4.2%). Numeroase state din categoria ţărilor cel mai puţin dezvoltate au beneficiat de asistenţă pentru dezvoltare din partea României, în principal sub forma burselor de studiu. 1 Include contribuția României la Facilitatea UE pentru refugiați 3

5 I. ASISTENȚA OFICIALĂ PENTRU DEZVOLTARE ÎN CIFRE ROMÂNIA A CONTRIBUIT CU APROX. 900 MIL. RON LA DEZVOLTAREA ȚĂRILOR AFLATE ÎN CURS DE DEZVOLTARE 70 DE ȚĂRI AU BENEFICIAT DE ASISTENȚĂ PENTRU DEZVOLTARE DIN PARTEA ROMÂNIEI ROMÂNIA A ACORDAT ASISTENȚĂ UMANITARĂ ÎN ÎN VALOARE DE 24.7 MIL. RON 19 INSTITUȚII PUBLICE AU CONTRIBUIT LA PROGRAMUL ROMÂNIEI DE COOPERARE PENTRU DEZVOLTARE ÎN 2017 Tipul de asistenţă mil. RON (82.3%) mil. RON (17.7% ) Asistenţa bilaterală Asistenţa multilaterală 4

6 I.1. DISTRIBUŢIA AOD PE ŢĂRI ŞI REGIUNI GEOGRAFICE În 2017 România a contribuit la dezvoltarea a 70 de țări din întreaga lume, acordând peste 150 de milioane RON ca asistență bilaterală. Republica Moldova a rămas în continuare principalul stat beneficiar. 62.2% din totalul asistenței de tip bilateral acordată de România statelor partenere în anul 2017 a fost destinată Republicii Moldova, aceasta fiind urmată de: Turcia 2 (15.5%), Serbia (6.6%), Ucraina (3.3%) și Albania (3.1%). Principalele țări beneficiare Țara AOD (mil. RON) % din AOD bilaterală Republica Moldova Turcia Serbia Ucraina Albania Include contribuția la Facilitatea UE pentru Refugiați 3 Include contribuția la Facilitatea UE pentru Refugiați 5

7 Din totalul asistenței acordate Republicii Moldova, 99.9% au vizat domeniul Educație, reprezentând burse de studiu și sesiuni de formare profesională în domenii precum: anticorupție și integritate, cooperare judiciară, administrarea sistemului penitenciar, securitate și apărare națională. Restul de 0.1% au fost destinate unor activități specifice domeniului Guvernare democratică, constând în principal în organizarea şi găzduirea unor vizite de lucru adresate experților moldoveni, precum şi în participarea experţilor români provenind din instituții precum Mnisterul Justiției și Agenția Națională pentru Integritate la conferințe şi seminarii internaționale având drept obiectiv împărtăşirea de bune practici în domeniul integrității și justiției. Republica Moldova - Distribuția AOD pe sectoare Sectorul AOD (mil. RON) % din AOD totală acordată RMD Educație Guvernare democratică Din punct de vedere regional, cea mai mare mai mare pondere din totalul asistenței pentru dezvoltare de tip bilateral acordată de România în 2017 a vizat Europa (71.7%), urmată de MENA (20.9%), Asia (2%), Africa Subsahariană (1.6%) și America Centrală și de Sud (0.3%). Distribuția AOD pe regiuni geografice Regiunea AOD (mil. RON) % din AOD bilaterală totală Europa MENA Asia Africa Subsahariană America Centrală și de Sud Altele

8 113.1 mil. RON, reprezentând 71.7% din asistența bilaterală totală oferită de România în 2017 au vizat în principal state din Europa de Est și Sud-Est. Din totalul fondurilor AOD acordate regiunii, 81.9% au fost destinate Educației, aceasta fiind urmată de Asistență umanitară (17.9%) și Guvernare democratică (0.2%). Beneficiarul Distribuția AOD - EUROPA AOD (mil. RON) % din AOD bilaterală totală Republica Moldova Serbia Ucraina Albania Macedonia Altele TOTAL mil. RON, reprezentând 20.9% din asistența bilaterală acordată de România în 2017 au vizat Nordul Africii și Orientul Mijlociu (regiunea MENA), aproximativ jumătate din fondurile mobilizate la nivel regional fiind concentrate în cea mai mare măsură în domeniul asistenței umanitare (datorită contribuției la Facilitatea UE pentru refugiați), urmată de Educație și Guvernare democratică. Distribuția AOD - MENA Beneficiarul AOD (mil. RON) % din AOD bilaterală Turcia Teritoriile Palestiniene Siria Iordania Liban Altele TOTAL Include contribuția în valoare de 5.3 mil. EUR la Faciltatea UE pentru Refugiați 7

9 15 țări asiatice au beneficiat în 2017 de asistență pentru dezvoltare în valoare totală de 3.2 mil. RON, reprezentând 2% din asistența totală de tip bilateral acordată de România în 2017, fondurile fiind mobilizate in domeniile Educație și Guvernare democratică. Distribuția AOD - ASIA Beneficiarul AOD (mil. RON) % din AOD bilaterală Turkmenistan Vietnam Afganistan China Kazahstan Altele TOTAL de țări din Africa Subsahariană au beneficiat de asistență pentru dezvoltare din partea României în 2017, în valoare de 2.5 mil. RON, reprezentând 1.6% din totalul asistenței acordate. Acestea au vizat în propoție de 90% domeniul Educație, luând forma unor burse de studiu pentru învățământul universitar, restul de 10% fiind destinate finanțării unor activități din sfera Guvernării democratice (anticorupție, observare de alegeri, etc.). Distribuția AOD - Africa Subsahariană Beneficiarul AOD (mil. RON) % din AOD bilaterală Angola Nigeria Somalia Camerun Coasta de Fildeș Altele TOTAL

10 Cea mai mica pondere din totalul asistenței bilaterale oferite de România în 2017 a revenit regiunii America Centrală și de Sud. Din totalul de 0.4 mil. RON, 99.9% au vizat domeniul Educație, restul fondurilor fiind destinate Asistenței umanitare și Guvernării democratice. Distribuția AOD - America Centrală și de Sud Beneficiarul AOD (mil. RON) % din AOD bilaterală Mexic Columbia Cuba Altele TOTAL I.2. ASISTENȚA OFICIALĂ PENTRU DEZVOLTARE PE ARII TEMATICE Distribuția asistenței bilaterale pe arii tematice Sectorul AOD (mil. RON) % din AOD bilaterală totală Educație Asistență umanitară Guvernare democratică Altele

11 II. CINE CONTRIBUIE LA PROGRAMUL ROMÂNIEI DE COOPERARE PENTRU DEZVOLTARE? În 2017, 19 instituții publice din România au raportat implementarea sau finanțarea de activități de cooperare pentru dezvoltare AOD acordată de instituțiile naționale Instituția AOD (mil. RON) % din AOD total Ministerul Finanțelor Publice Ministerul Educației Naționale Ministerul Afacerilor Externe Ministerul Mediului Ministerul Sănătății Altele II.1 Ministerul Finanţelor Publice La fel ca în anii precedenți, Ministerul Finanţelor Publice a înregistrat cea mai mare pondere din contribuţia AOD naţională (79.5%), asistența acordată totalizând mil. RON. Din totalul fondurilor raportate de MFP, majoritatea au fost direcționate către bugetul pentru dezvoltare al Comisiei Europene și bugetul Fondului European pentru Dezvoltare (98.3%), restul fiind direcționate către Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre. II.2 Ministerul Educaţiei Naţionale Asistența pentru dezvoltare acordată de Ministerului Educației Naţionale în 2017 a totalizat mil. RON, reprezentând 14.1% din totalul fondurilor de asistenţă pentru dezvoltare raportate la nivel naţional şi a constat în acordarea unor burse de studiu şi a unor facilităţi financiare cetăţenilor statelor eligibile AOD. Conform celor raportate, 62 de țări au beneficiat în 10

12 2017 de asistență sub forma burselor de studiu din partea MEN, principalul beeficiar fiind, ca și în anii precedenți, Republica Moldova (78.5%). În afara burselor de studiu destinate studenţilor provenind din ţări aflate în curs de dezvoltare din întreaga lume, cheltuielile raportate de MEN în 2017 mai includ și burse de specializare acordate cadrelor didactice universitare provenind din Republica Moldova, precum şi burse acordate copiilor refugiaţi provenind din Siria care beneficiază de o formă de protecţie în România şi care au intrat în sistemul educaţional din România în anul şcolar II.3 Ministerul Mediului Asistența pentru dezvoltare acordată de Ministerul Mediului în anul 2017 a totalizat 3.9 mil. RON. Majoritatea fondurilor acordate au reprezentat contribuții la programele și comisiile ONU de mediu, în vederea implementării convențiilor internaționale multilaterale în domenii precum: schimbările climatice și protecția stratului de ozon, protecția biodiversității, gospodărirea apelor și combaterea deșertificării. Dintre acestea se remarcă contribuția la Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) în vederea implementării Protcolului de la Montreal asupra substanețelor care distrug stratul de ozon în valoare de 1.9 mil. RON, precum și contribuţia către Convenţiacadru a ONU privind schimbările climatice (UNFCCC), în valoare de 0.15 mil. RON. Pe lângă acestea, Ministerul Mediului a contribuit cu 1.2 mil. RON la finanțarea sesiunilor Adunării ONU de Mediu (UNEA) desfășurate în II.4 Ministerul Sănătăţii Pentru anul 2017, Ministerul Sănătăţii a raportat un volum total al asistenței acordate de 3.1 mil. RON. Din totalul fondurilor raportate, 2.7 mil. RON au vizat contribuția României la Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), restul fiind reprezentat de contribuții la bugetul Fondului ONU pentru Populație (UNFPA) și la Rețeaua de Sănătate în Europa de Sud-Est (SEEHN). II.5 Ministerul Afacerilor Interne Asistența acordată de Ministerul Afacerilor Interne în anul 2017 a totalizat 1.8 mil. RON. 55% din fondurile alocate au vizat exerciţiul anual internaţional organizat de Jandarmeria română (RoGendIntEx) în vederea pregătirii forţelor de ordine pentru a participa la misiunile internaţionale de menţinere a păcii, precum şi activităţi educaţionale destinate unor studenţi ai unor facultăţi de profil din Republica Moldova şi Palestina. Alte cheltuieli AOD raportate de MAI în 2017 au vizat ajutorul umanitar de urgență acordat Ucrainei, în valoare de RON, și asistență temporară în vederea protecţiei şi incluziunii sociale a refugiaţilor şi a solicitanţilor de azil aflaţi pe teritoriul României, în valoare de aprox RON. Totodată, MAI a finanțat participarea unui expert român la misiunea UNOCHA în 11

13 vederea acordării de asistență statului Dominica în gestionarea crizei provocate de uraganul Maria. Din perspectiva contribuţiilor multilaterale, MAI a raportat suma de RON, reprezentând contribuţia la bugetul general al Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (IOM). II.6 Ministerul Muncii și Justiției Sociale Contribuţia AOD raportată de Ministerul Muncii și Justiției Sociale în 2017 s-a ridicat la 1.8 mil. RON, reprezentând aportul financiar la bugetul Organizaţiei Internaţionale a Muncii (ILO). II.7 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Valoarea totală a asistenței raportate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în 2017 se ridică la 1.6 mil. RON. Aceasta a vizat contribuţiile la Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), la Organizaţia Europeană şi Mediteraneană pentru Protecţia Plantelor (EPPO), precum și la Asociaţia Internaţională pentru Controlul Seminţelor (ISTA). II.8 Ministerul Culturii și Identității Naționale Ministerul Culturii și Identității Naționale a raportat pentru 2017 o contribuţie multilaterală în valoare de 1.5 mil. RON la UNESCO, valoarea raportată ca AOD reprezentând 60% din contribuția totală acordată de România. II.9 Ministerul Justiţiei Fondurile raportate de Ministerul Justiţiei în 2017 totalizează 0.4 mil. RON, reprezentând costurile privind detaşarea unui expert român în cadrul misiunii EUCAP Nestor Somalia, școlarizarea unor agenți de penitenciare din Republica Moldova în România, precum şi participarea unor experţi din Ministerul de Justiție al Republicii Moldova la o vizită de studiu organizată la sediul instituției omloage din România. II. 10 Ministerul Turismului Ministerul Turismului a raportat pentru 2017 o contribuţie multilaterală în valoare de 0.3 mil. RON la Organizația Mondială a Turismului (UNWTO). 12

14 II.11 Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Totalul contribuţiei AOD raportate de Ministerului pentru Societatea Informaţională în 2017 s-a ridicat la 0.08 mil. RON, reprezentând procentul raportabil al contribuţiei financiare anuale către Uniunea Poştală Universală (UPU). II.12 Camera Deputaţilor Camera Deputaţilor a raportat în 2017 fonduri AOD în valoare de 0.06 mil. RON, reprezentând în principal costuri de monitorizare a alegerilor parlamentare din Albania și Armenia, precum şi a alegerilor prezidenţiale din Kirghistan și a referendumului constituțional din Turcia. II.13 Ministerul Public Ministerul Public a raportat pentru 2017 fonduri destinate dezvoltării internaționale în valoare de 0.06 mil. RON, reprezentând participarea unor procurori din Republica Moldova la o sesiune de formare profesională în domeniul cooperării judiciare organizată la București. II.14 Ministerul Apărării Naţionale Fondurile AOD raportate de Ministerul Apărării Naţionale pentru anul 2017 totalizează 0.03 mil. RON şi au vizat organizarea unor cursuri în domeniul securității și aparării naționale, desfășurate în beneficiul unor participanți din Republica Moldova și Ucraina. II.15 Agenţia Naţională pentru Integritate Agenţia Naţională pentru Integritate a raportat pentru 2017 o contribuţie AOD în valoare de 0.02 mil. RON, reprezentând în principal organizarea şi găzduirea unor vizite de lucru adresate reprezentanţilor instituţiilor partenere din Libia, Egipt, Mexic și Ucraina, precum şi participarea experţilor români la conferințe şi seminarii internaționale având drept scop împărtăşirea de bune practici în domeniul integrităţii. II.16 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a raportat în 2017 o contribuţie AOD în valoare de 0.01 mil. RON, reprezentând participarea experţilor români la programe internaţionale în domeniul administraţiei publice, desfăşurate în Republica Moldova și Ucraina, având drept scop schimbul de experiență și împărtășirea bunelor practici în domeniu. 13

15 II.17 Autoritatea Electorală Permanentă Autoritatea Electorală Permanentă a raportat pentru 2017 fonduri AOD în valoare de 0.01 mil. RON. Acestea au fost destinate organizării în Cape Verde a unui seminar în beneficiul a 30 de țări, având drept obiectiv schimbul de bune practici în materie de tehnologii folosite în alegeri. II.18 Departamentul Național Anticorupție DNA a raportat pentru 2017 asistență în valoare de 0.01 mil. RON, reprezentând organizarea unor întălniri bilaterale cu experți din Kirghistan și Serbia, având drept obiective realizarea schimbului de experiență și împărtășirea bunelor practici în domeniul anticorupției, precum și stabilirea unor parteneriate în domeniu. 14

16 III. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE La nivelul anului 2017, Ministerul Afacerilor Externe a acordat asistență pentru dezvoltare în valoare de 42.3 mil. RON, reprezentând 4.8% din AOD totală acordată de România. În timp ce asistenţa de tip multilateral a reprezentat 29.3% din asistenţa acordată de MAE şi a vizat în mod special plata contribuţiilor la organizaţiile şi fondurile internaţionale, restul de 70.7% a îmbrăcat forma asistenţei de tip bilateral, vizând domenii prioritare cum ar fi: Bună guvernare; Educație; Asistență umanitară. III.1. REFORMA LEGISLATIVĂ PRIVIND AOD În anul 2017 a fost continuată reforma cadrului legislativ începută în anul 2016 prin Legea 213/2016 privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară care a pus bazele înființării Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare a României (RoAid), instituție publică aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Externe, responsabilă cu implementarea proiectelor în domeniul cooperării pentru dezvoltare și asistenței umanitară. Astfel, în 2017 au fost aprobate două Hotărâri de Guvern pentru conturarea cadrului legal și instituțional al României în ceea ce priveste cooperarea internationala pentru dezvoltare: Hotărârea de Guvern 678/2017 privind înființarea Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare și asistență umanitară și Hotărârea de Guvern 690/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la realizarea activităților de cooperare internațională pentru dezvoltare şi asistență umanitară. Eforturile depuse în ultimii ani în vederea reformării politicii de cooperare și dezvoltare internațională au culminat cu operaționalizarea Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAid) în luna noiembrie

17 III.2. O SCURTĂ EVALUARE A ASISTENŢEI PENTRU DEZVOLTARE OFERITĂ DE MAE ÎN 2017 Domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare rămâne şi în 2017 unul prioritar pentru Ministerul Afacerilor Externe, prin intrarea în funcțiune a Agenției Române de Dezvoltare RoAid. Totodată, în decursul anului 2017, trei inițiative consacrate promovate de MAE au ajuns la cea de-a zecea aniversare: Cursul Stabilizare și Reconstrucție Post-conflict organizat de MAE în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale, Școala Română de Dezvoltare și Forumul ONG de la Marea Neagră organizate de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare (FOND). Cele trei inițiative au devenit evenimente de referință în domeniile pe care le promovează și totodată au crescut vizibilitatea României, consolidând profilul său de donator de asistență pentru dezvoltare. Totodată, în 2017, la fel ca în anii precedenți, Ministerul Afacerilor Externe a pus la dispoziția statelor partenere un instrument dezvoltat și utilizat cu succes în ultimii șase ani: Fondul de mobilitate pentru experți guvernamentali. Deși inițial Fondul de Mobilitate a fost dedicat doar statelor partenere României, ulterior aria de acțiune a acestuia a fost extinsă către toate statele beneficiare de asistență pentru dezvoltare, conform listei OECD. Începând din anul 2013, acest instrument inovativ a fost folosit pentru finanțarea a 43 de misiuni scurte de partajare a experienței și expertizei românești în conformitate cu stategia de cooperare pentru dezvoltare a României. Misiunile au vizat atât pregătirea profesională a experților provenind din țările beneficiare în domenii precum: management de proiect, domeniul sanitar-veterinar, comunicare publică, protecția consumatorului, cât și împărtășirea experienței/expertizei românești în domenii precum: procesul de pre-aderare la UE, lupta împotriva corupției, concurență, protecția copilului, reforma justiției, siguranță internă. Totodată, instumentul a fost folosit pentru a evalua nevoile instituțiilor beneficiare. Pe parcursul anului 2017, prin intermediul Fondului de Mobilitate, MAE a finanțat 8 misiuni de transfer de expertiză în domeniile: anticorupție, cooperare judiciară, managementul dezastrelor, cooperare polițienească internațională și sprijin pentru negocierea capitolului 27 pe mediu, misiuni desfășurate în beneficiul a șase state partenere: Republica Moldova, Georgia, Serbia, Bosnia și Herțegovina Egipt și Tunisia. Nu în ultimul rând, potrivit angajamentelor internaționale în domeniu, în 2017 Ministerul Afacerilor Externe a acordat asistența umanitară în valoare de 24.4 mil. RON (5.3 mil. EUR), reprezentând contribuția României la Facilitatea UE pentru Refugiați. 16