Programul activitatilor extracurriculare,, Să ştii mai multe să fii mai bun 1 5 aprilie 2013 LICEU

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Programul activitatilor extracurriculare,, Să ştii mai multe să fii mai bun 1 5 aprilie 2013 LICEU"

Transcriere

1 MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR BISTRIŢA-NĂSĂUD LICEUL TEHNOLOGIC LIVIU REBREANU MAIERU str.principlă,nr.201, loc. Mieru, jud. Bistriţ-Năsăud E-mil: Telefon/fx Consilier eductiv: Prof. Borş Vioric Progrmul ctivittilor extrcurriculre,, Să ştii mi multe să fii mi bun 1 5 prilie LICEU Nr. Ctr. Tem Obiective Denumire ctivităţii Tipul ctivităţii 1. Sănătte Ce mi preţios -cultivre interesului pentru proble mtic sănătăţii; -cunoştere orgnismului umn şi funcţiilor vitle le cestui; - cunoştere noţiunilor legte sănătte şi bolă în vere zvoltării rmoniose orgnismului; -formre prinrilor -Alimentţi rţionlă: Pirmid limentelor -Rolul legumelor şi l fructelor - Regimul muncă şi odihnă -Urmările unei limentţii neechilibrte:priţi unor boli Act.prctice concurs gstronomic prăjituri Întâlnire cu medicul fmilie; Prim jutor Responsbili IX XII IX Dt or Locu l clsă Evlure Afişe, Postere, Portofol iu,,

2 vere igienă muncii, odihnă şi recreere; -formre prinrilor limentţie rţionlă; -Alcătuire unui meniu zilnic echilibrt Cruce Roşie Cluj Msuri prim jutor Ambulnt Convorbiri temtice; X, XI, XII - Sidor Monic Negruşer Corin scolii scoli Ivn Mrcel Rţiu Augustin Lorinţiu Viorel Crăciun Adrin Alimentti si stilul vit sntos Filipoi Mri X, XI Morlitt credinţă şi volunt rit Educre în spiritul morlei creştine şi bunului simţ socil; -Promovre voluntritului şi exemplelor bună prctică prin sensibilizre fţă nevoile celor din jurul nostru; -Vizită l biserică -Spovedni şi Sfânt Împărtăşnie -Prticipre l slujb religiosă -,,O fptă bună : vizită l un bătrân, personă cu hndicp,fmilii Vizite l Biserică, Centre Plsment...,,O flore pentru un zâmbet -Acţiune clselor IX -XIII Sidor Monic Avrm Dorel Ruc Viorel Vărzri Vioric Biseri c Greco Ctoli c Biseri c Ortod ox

3 Bucuri dărui zvntjte socil critte, donţii O fpt bun. clselor IX -XIII Crăciun Adrin Biseri c Pentic ostl 3. Cultură, rtă, ntrepren orit 3.04 Trdiţie şi culore -Dezvoltre cpcităţii preciere ; şi respectre vlorilor culturle -Dezvoltre simţului estetic prin scoperire frumosului şi rtei ; -Înţelegere importnţei unei biblioteci, unui muzeu,c lăcş cultură su pozitr vlori culturle şi istorice Excursie în juţ (viz. Muzee, Mănăstire Cormi) Excursie temticăvizitre muzeului Liviu Rebrenu, Mieru, schimb experienţă,rulre ctivităţi în prtenerit Vizit l Muzeu Activitte recretiv distrctivă cultur generl Bin Ovidiu Popârţc Precup clselor XII -XIII Sidor Monic Avrm Dorel Sângeorzn Sbin Vărzri Vioric Bin Ovidiu clselor XI si XII Crăciun Adrin Pe rz comu nei În loclit te cls Imgini Test cultur generl Ivn Mrcel Popârţc Precup Vizionre unor filme cu crcter eductiv clselor X si XII festiv si biblio tec Ion, Rscol, Pdure spnzur

4 Târgul produse confecţiont e elevi expoziţie cu vânzre. Confection re bijuterii clselor X -XI clselor IX- clselor XII scolii cls tilor Sport 4.04 Mens sn in corpore sno -Dezvoltre rmoniosă corpului umn prin ctivităţi sportive ; -Să mnifeste spirit echipă şi întrecere în funcţie un sistem reguli ; Jocuri msă: şh,tble,remi,puzzle. Întreceri sportive : fotbl,hndbl între clse tletism Jocuri şi întreceri sportive tble, sh, remi.. clselor IX -XI clselor XII - clselor IX-XI clselor XII - Rţiu Augustin Avrm Dorel 8 10 Teren sport Slă sport Slă clsă Diplome Ruc Viorel Rţiu Augustin Vărzri Vioric Bin Ovidiu Popârţc Precup 5. Ecologie -formre unei titudini -colectre selectivă Acţiuni clselor IX -XIII

5 5.04. Un mediu sănătos pentru o viţă sănătosă. ecologice responsbile prin exersre unor prinri îngrijire şi ocrotire mediului,plicând cunoştinţele însuşite; -înţelegere cuzlităţii unor fenomene,schimbările şi trnsformările din mediul înconjurător; -stimulre curiozităţii elevilor prin investigre relităţii; şeuri -ctivităţi ecologizre în comună -,,Un pom, o viţă om,,- ctivitte plntre -confecţionre fişe ntipolure cu mesje ecologice Confecţionre căsuţe pentru păsărele -drumeţie,,l pădure,,... - O şcolă mi curtă! prctice ecologizre îngrijire spţiilor verzi, plntre O şcolă mi curtă. Drumeţie Ghid comportme nt în cz cutremur Rebren Lucreţi Ivn Mrcel Sângeorzn Sbin Ruc Viorel Rţiu Augustin Negruşer Corin Filipoi Mri 8 12 Pe rz comu nei şi în împre jurimi le ei Lucrări le elevilor