BULETIN INFORMATIV. al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Munca Tulcea. Iunie 2018

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "BULETIN INFORMATIV. al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Munca Tulcea. Iunie 2018"

Transcriere

1 BULETIN INFORMATIV al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Munca Tulcea Iunie 018

2 SITUATIA STATISTICA A SOMAJULUI La nivelul Județului Tulcea rata șomajului la 31 mai 018 este de,86%, mai mică cu 1,4 pp față de luna mai 017 (4,8%) și în scădere cu 0,1 pp față de cea din luna anterioara când se înregistra valoarea de,98%. Numărul de șomeri aflati în evidență la sfârșitul mai 018 (406 persoane) este mai mic cu 1190 persoane față de luna mai 017 (396 șomeri) și în scădere cu 96 persoane faţă de luna aprilie 018 (0 persoane), urmare a fluxului de intrări și ieşiri înregistrate. Din totalul șomerilor inregistraţi la nivelul Judetului Tulcea, 47 au fost șomeri indemnizaţi și 189 neindemnizaţi. In ceea ce privește repartizarea șomerilor în mediul rural/urban: - Număr şomeri înregistraţi în mediul urban - 74 (344 femei) - Număr şomeri înregistraţi în mediul rural -183 (730 femei) În luna aprilie 018 au fost întocmite un număr de 434 dosare, din care 71 dosare pentru şomeri indemnizaţi, 363 dosare pentru şomeri neindemnizaţi și s-au prezentat la vize un număr de 08 şomeri. Derularea Programului de Ocupare a Fortei de Muncă în luna mai 018 a condus la crearea și ocuparea a 76 de locuri de muncă. Indicator Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. media Rata somajului 010 8,79% 9,3% 9,10% 8,6% 7,71% 7,6% 7,41% 7,7% 7,43% 7,46% 7,6% 8,10% 8,00% Rata somajului 011 7,9% 7,84% 6,8% 6,09%,47%,1%,16%,31%,7%,8%,6%,6%,97% Rata somajului 01,78%,70%,38% 4,7% 4,47% 4,0% 4,7% 4,97%,11%,1%,94% 6,%,6% Rata somajului 013 6,4% 6,% 6,7%,84%,46%,31%,39% 4,93%,%,8%,33%,80%,66% Rata somajului 014,79%,81%,7%,09% 4,88% 4,6% 4,93%,01%,0%,04%,1%,4%,19% Rata somajului 01,%,49%,06% 4,8% 4,44% 4,7% 4,39% 4,3% 4,3% 4,73%,1%,4% 4,87% Rata somajului 016,6%,41%,48%,13%,0% 4,81% 4,97% 4,94% 4,8% 4,74%,09%,8%,08% Rata somajului 017,34%,18%,1% 4,4% 4,8% 4,1% 4,17% 4,17% 4,11% 4,46% 4,6% 4,70% 4,8% Rata somajului 018 4,% 4,4% 3,78%,98%,86% 3,88% Indicator Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. media Numar someri Numar someri Numar someri Numar someri Numar someri Numar someri Numar someri Numar someri Numar someri

3 PLANUL DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU ANUL 018 Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea și-a propus prin Planul de formare profesională aprobat pentru anul 018, organizarea unui număr total de cursuri (4 ocupații), pentru 490 persoane, din care 3 cursuri pentru 46 şomeri si cursuri pentru alte categorii de beneficiari de servicii de formare profesională gratuite (8 deţinuţi in penitenciar). De la începutul anului 018 si până în prezent au început și se mai află în derulare cursuri pentru 3 persoane în ocupațiile de: - Lucrător în cultura plantelor pentru 14 deținuți în penitenciarul de la Chilia Veche. - Agent de securitate 1 persoane AJOFM Tulcea și-a propus să înceapă în viitorul apropiat programe de formare profesională, cuprinse în planul de formare, în urmatoarele ocupații: o Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist 1 persoane o Maseur 1 persoane o Contabil 1 persoane o Comunicare în limba engleză 1 persoane o Barman 1 persoane INFORMAŢII UTILE ABSOLVENŢILOR PROMOŢIEI 018 Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea reaminteşte absolvenţilor că, dacă se înscriu în evidenţele agenţiei, pot beneficia gratuit de informare şi consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de muncă, formare profesională gratuită, precum şi de facilităţi financiare (prima de inserţie, prima de relocare, prime de mobilitate) sau indemnizaţie de şomaj. Pentru a beneficia de prima de inserţie sau, după caz, de indemnizaţia de şomaj absolvenţii trebuie, în termen de 60 de zile de la data absolvirii, să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă. În cazul absolvenţilor de liceu din acest an, cele 60 de zile încep a fi numărate din data de 6 Mai, potrivit Ordinului nr. 338/017 al Ministerului Educaţiei Naţionale privind structura anului şcolar , conform căruia cursurile claselor terminale din învăţământul liceal se încheie în data de Mai 018. În situaţia în care unii tineri mai au corijenţe, şi nu au situaţia şcolară încheiată la toate materiile, aceştia se vor prezenta în termen de 60 de zile de la susţinerea şi promovarea examenului de corijenţă. Absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire se înregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 1 luni, beneficiază de o primă de inserție egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării (indicatorul social de referinţă este de 00 de lei). Pot solicita indemnizaţie de şomaj, absolvenţii înregistraţi în evidenţele ANOFM care, într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, nu au reuşit să se încadreze în muncă şi: - nu au fost admişi sau nu urmează cursurile unei forme de învăţământ, organizate şi/sau acreditate, după caz, în condiţiile legii; - nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, respectiv 00 lei. Indemnizaţia de şomaj este în cuantum de 0 de lei şi se acordă pe o perioadă de 6 luni. 3

4 STIMULAREA ANGAJATORILOR PRIVIND INCADRAREA IN MUNCA A ELEVILOR SI STUDENTILOR Conform Legii nr. 7/007 actualizata, privind stimularea încadrării in munca a elevilor si studenţilor, angajatorii care incadreaza in munca elevi si studenti pe perioada vacantelor beneficiaza, pentru fiecare elev si student, de un stimulent financiar lunar egal cu 0% din valoarea indicatorului social de referinţã al asigurãrilor pentru şomaj şi stimulãrii ocupãrii forţei de muncã în vigoare, prevãzut de Legea nr. 76/00 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Perioada maxima de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrătoare in anul calendaristic respectiv. Pentru a beneficia de stimulentul menţionat, angajatorii încheie cu AJOFM Tulcea o convenţie, in termen de 30 de zile de la data angajării elevilor si studenţilor aflaţi in perioada vacantelor. TINERII CU RISC DE MARGINALIZARE SOCIALA În conformitate cu atribuţiile ce-i revin din Legea nr. 76/00 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) a întocmit Programul naţional de ocupare pentru tinerii cu risc de marginalizare socială pentru anul 018, care urmăreşte aplicarea politicilor şi strategiilor din domeniul ocupării forţei de muncă. Acest program este parte integrantă a Programului naţional de ocupare a forţei de muncă pentru anul 018 al ANOFM, care, la rândul său, are ca baze de proiecţie obiectivele strategice ale Uniunii Europene în materie de ocupare şi incluziune socială, precum şi rezultatele obţinute în urma implementării Programului de ocupare pentru tinerii cu risc de marginalizare socială din anul 017, conform Legii nr.76/00 privind privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Obiectivul general al Programului este promovarea participării pe piaţa muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială. Obiectivele specifice ale Programului de ocupare pentru tinerii cu risc de marginalizare socială pentru anul 018 sunt: - asigurarea acompaniamentului social personalizat de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin intermediul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale, în baza unui contract de solidaritate; - stimularea angajatorilor de inserţie pentru încadrarea tinerilor cu risc de marginalizare socială. Prin tânăr cu risc de marginalizare socială se înțelege persoana cu vârsta cuprinsă între 16-6 de ani, care este șomer în accepțiunea Legii nr. 76/00 cu modificările și completările ulterioare, se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa şi se încadrează în una dintre următoarele categorii: a) se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem; b) are dizabilităţi 4

5 c) nu are familie sau familia nu îi poate asigura întreţinerea; d) are copii în întreţinere; e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate; f) este victimă a traficului de persoane. Obiectivele prevăzute în Programul naţional de ocupare pentru tinerii cu risc de marginalizare socială pentru anul 018 se pot atinge prin acţiuni de tipul: identificarea angajatorilor de inserţie, informarea angajatorilor cu privire la facilităţile acordate prin lege în cazul angajării tinerilor confruntaţi cu riscul excluderii profesionale, informarea tinerilor aflaţi în unităţi de ocrotire socială despre serviciile oferite conform legii, precum şi oportunităţile de angajare a acestora după părăsirea sistemului de protecţie a copilului. Pentru realizarea indicatorilor prevăzuţi în Programul naţional de ocupare pentru tinerii cu risc de marginalizare socială se va acţiona, pentru facilitarea accesului la un loc de muncă a tinerilor confruntaţi cu riscul excluderii profesionale, în principal, prin următoarele măsuri: - asigurarea de servicii de mediere, precum şi organizarea de burse ale locurilor de muncă speciale, după caz; - oferirea de servicii de consiliere profesională constând în furnizarea de informaţii cu privire la piaţa muncii (locuri de muncă vacante, domenii, meserii), informaţii privind drepturile şi obligaţiile salariaţilor, instruirea în tehnici de căutare a unui loc de muncă, prezentarea posibilităţilor de participare la cursuri de formare profesională, inclusiv prin profilare care asigură încadrarea într-un nivel de ocupabilitate, conform legii. În funcție de nivelul de ocupabilitate, fiecărui țânăr, i se stabilesc serviciile/ măsurile cele mai potrivite pentru creșterea șanselor de ocupare; - cuprinderea în cursuri de formare profesională în meserii solicitate pe piaţa muncii în concordanţă cu cerinţele şi perspectiva pe plan local a tinerilor în vederea ocupării; - subvenţionarea angajatorilor de inserţie pentru încadrarea tinerilor aflaţi în dificultate şi confruntaţi cu riscul excluderii profesionale prin acordarea lunară a unei sume egale cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de două ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, până la data expirării contractului de solidaritate sau 0% din indemnizaţia de şomaj cuvenită conform legii, în cazul în care, la expirarea contractului de solidaritate, angajatorii de inserţie menţin raporturile de muncă cu tinerii, pe o perioadă nu mai mare de ani. În vederea integrării pe piaţa muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială, sunt prevăzute activităţi de informare şi promovare a acestor categorii de tineri în rândul angajatorilor prin acţiuni de tipul: - interacţiune directă cu angajatorii care dispun de locuri de muncă vacante; - diseminarea informaţiilor privind avantajelor încadrării în muncă a acestor categorii de persoane, precum şi promovarea prevederilor legale ce vizează încadrarea. La nivelul judetului Tulcea, in anul 018, sunt prognozate a fi încheiate contracte de solidaritate pentru un număr de 1 persoane ce urmeaza a fi ocupate. Pana la aceasta data s-au incheiat contracte de solidaritate cu persoane, din care 4 tineri aflati in dificultate, s-au inacadrat la angajatori de insertie, angajatori care beneficiaza de subventie. La stabilirea indicatorilor din program s-au avut în vedere următoarele criterii principale: numărul de persoane marginalizate social aflate în evidenţa agenţiilor, dezvoltarea economică a judeţului şi posibilităţile reale de absorbţie pe piaţa forţei de muncă a persoanelor considerate ca eligibile conform Legii nr. 76/00 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

6 Nr. PROGRAMUL DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ Denumire masura Programat 018 Realizat la I TOTAL persoane cuprinse la masuri active, din care: ,33% II TOTAL persoane ocupate, din care: ,81% 1.1 Nr persoane cuprinse in servicii de mediere a locurilor de munca vacante % ,79% 1 Servicii de mediere a muncii ,36% 1.a pe locuri de munca pe perioada nedeterminata ,6% 1.b pe locuri de munca pe perioada determinata ,0%.1 Nr persoane cuprinse in servicii de informare si consiliere profesionala ,33% Cursuri de formare profesionala ,0% 3 3a 3b Completarea veniturilor somerilor care se incadreaza inainte de expirarea indemnizatiei pentru somaj % pentru absolventii care se incadreaza inainte de expirarea perioadei de somaj - 30% pentru somerii care se incadreaza inainte de expirarea perioadei de somaj 7,88% 0,00% ,7% 4 Prima de activare pentru somerii neindemnizati ,67% Acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in munca someri peste 4 de ani sau someri unici sustinatori ai familiilor monoparentale, din care: (rd.=rd.a+rd b) ,0% a someri peste 4 ani ,7% b someri unici sustinatori ai familiilor monoparentale 10 0,00% Acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in munca tineri 46,00% 6 NEET 0 3 Acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in munca someri - 0,00% 7 neindemnizati (SLD) 8 9 Acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in munca persoane care mai au ani pana la pensie 0 10 Stimularea mobilitatii fortei de munca, total, din care: rd9 = rd (9.a+9.b+9.c) 30 0,00% - 0,00% 9a pentru incadrarea la o distanta mai mare de 1 km (prima de incadrare) 1-0,00% 9b pentru incadrarea intr-o alta localitate la peste 0 km cu schimbarea domiciliului (prima de instalare) - 0,00% 9c prima de relocare 10-0,00% Acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in munca 10 4,00% absolventi de invatamant Acordarea de prima de incadrare absolventilor de invatamant 0 1,00% 1 13,1, Acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in munca persoane cu handicap Nr persoane cuprinse in servicii de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri 0 6 Servicii de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri 1 Incadrarea prin ocuparea temporara a fortei de munca in lucrari publice de interes comunitar 10-40,00% 1,00% 0,00%,1, Număr persoane cu care s-au incheiat contracte de solidaritate 1 33,33% Acordarea de subventii la angajatorii de insertie, pe baza contractelor 1 6,67% de solidaritate 1 4 0,00% 6

7 PROGRAM SPECIAL DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCA PENTRU ANUL Localităţi din mediul rural si localităţi defavorizate cu pondere mare a şomerilor in total populaţie activa Pondere Nr. Localitate / Tip de munca programate crt. masura munca ocupate Total General % 1 Ciucurova % Daieni % 3 Hamcearca % 4 Horia %. Ostrov % 6. Topolog % 7. Valea Teilor % 8. Isaccea %. Pentru comunităţi cu număr mare de etnici romi Nr. Localitate / Tip de Pondere crt. masura munca programate munca ocupate Total General % 1 Babadag % Macin % 3. Situatia privind numarul elevilor si studentilor incadrati pe perioada vacantei in baza Legii 7/007 Nr. crt. Localitate / Tip de masura munca programate Total General 0 LG 7/007 0 munca ocupate Pondere % % 7