FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE. pentru personalul didactic de predare din învăţământul sportiv integrat şi suplimentar

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE. pentru personalul didactic de predare din învăţământul sportiv integrat şi suplimentar"

Transcriere

1 FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE pentru personalul didactic predare din învăţământul sportiv integrat şi suplimentar în verea acordării gradației merit în sesiunea 209 NUMELE ŞI PRENUMELE: FUNCŢIA: UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: VECHIMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT: GRAD DIDACTIC: Criteriul care trebuie înplinit către candidat criteriu subcriter iu Detalierea punctajului. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă 86 p a. rezultate osebite - ponrea 9 obținute în pregătirea promovării elevilor în atingerea elevilor la obiectivelor/ competențelor un an la altul specifice impuse pregătire curriculumul școlar, sportivă/an materializate în progresul studiu elevilor la clasă/grupă - elevi obtinute cu clasa si transferaţi individual la disciplinele - elevi specialitate din participanţi la învățământul vocațional pe pregătire, baza datelor statistice la întreceri, nivelul unității 7 concursuri şi învățământ competiţii cu loturile b. rezultate osebite obţinute în selecţie, pregătirea şi promovarea sportivilor cu calităţi osebite pentru sportul performanţă naţionale - selecţia sportivilor cu calităţi osebite - pregătirea sportivilor cu calităţi osebite - promovarea sportivilor cu calităţi osebite la loturile naționale/ echipe seniori c. performanţe în pregătirea elevilor distinşi la competiţiile naţionale şi internaţionale, materializate prin obţinerea locurilor I, II, III, IV, V şi VI: c.. La disciplinele sportive individuale: COMPETIŢII INTERNAŢIONALE OFICIALE - campionate internaţionale, locul I, copii 86 p max. 60 4p*(nr premii) Autoevaluare cons. consultativ evaluare contestații

2 - campionate internaţionale, locul II, copii p* - campionate internaţionale, locul III, copii 2p* - campionate internaţionale, locurile IV-VI, copii p* - campionate internaţionale, locul I, juniori (III,II,I) p* - campionate internaţionale, locul II, juniori (III,II,I) 4p* - campionate internaţionale, locul III, juniori (III,II,I) p* - campionate internaţionale, locurile IV-VI, juniori(iii,ii,i) 2p* - campionate internaţionale, locul I, 7p* - campionate internaţionale, locul II, 6p* - campionate internaţionale, locul III, p* - campionate internaţionale, locurile IV-VI, 4p* - campionate balcanice, locul I, juniori (III,II,I) 8p* - campionate balcanice, locul II, juniori (III,II,I) 7p* - campionate balcanice, locul III, juniori (III,II,I) 6p* - campionate balcanice, locurile IV-VI, juniori (III,II,I) p* - campionate balcanice, locul I, 9p* - campionate balcanice, locul II, 8p* - campionate balcanice, locul III, 7p* - campionate balcanice, locurile IV-VI, 6p* - campionate europene, locul I, copii 6p* - campionate europene, locul II, copii p* - campionate europene, locul III, copii 4p* - campionate europene, locurile IV-VI, copii 0p* - campionate/cupe europene, locul I, juniori (III,II,I) 8p* - campionate/cupe europene, locul II, juniori (III,II,I) 7p* - campionate/cupe europene, locul III, juniori (III,II,I) 6p* - campionate/cupe europene, locurile IV-VI, juniori(iii,ii,i) p* - campionate/cupe europene, locul I, 8p* - campionate/cupe europene, locul II, 7p* - campionate/cupe europene, locul III, 6p* - campionate/cupe europene, locurile IV-VI, p* - campionate mondiale, locul I, copii 24p* - campionate mondiale, locul II, copii 22p* - campionate mondiale, locul III, copii 2p* - campionate mondiale, locurile IV-VI, copii 20p* - campionate/cupe mondiale, locul I, juniori (III,II,I) 26p* - campionate/cupe mondiale, locul II, juniori (III,II,I) 24p* - campionate/cupe mondiale, locul III, juniori (III,II,I) 22p* - campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, 20p* juniori(iii,ii,i) - campionate/cupe mondiale, locul I, 27p* - campionate/cupe mondiale, locul II, 26p* - campionate/cupe mondiale, locul III, 2p* - campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, 22p* - Jocuri Olimpice, locul I 8p* - Jocuri Olimpice, locul II 4p* - Jocuri Olimpice, locul III 2p* - Jocuri Olimpice, locul IV 0p* - Jocuri Olimpice, locul V 26p* - Jocuri Olimpice, locul VI 2p* - Jocuri Olimpice, locurile VII-VIII 20p* - Jocuri Olimpice, realizarea condiţiilor participare 8p* COMPETIŢII NAŢIONALE OFICIALE - campionate naţionale şcolare CSS/LPS, locul I p*( nr premii) - campionate naţionale şcolare CSS/LPS, locul II 4p* - campionate naţionale şcolare CSS/LPS, locul III p* - campionate naţionale şcolare CSS/LPS, locurile p* 2

3 IV-VI - campionate naţionale, locul I, copii 4p* - campionate naţionale, locul II, copii p* - campionate naţionale, locul III, copii 2p* - campionate naţionale, locurile IV-VI, copii p* - campionate naţionale, locul I, juniori (III,II,I) 6p* - campionate naţionale, locul II, juniori (III,II,I) p* - campionate naţionale, locul III, juniori (III,II,I) 4p* - campionate naţionale, locurile IV-VI, juniori (III,II,I) 2p* - campionate/cupe naţionale, locul I, 6p* - campionate/cupe naţionale, locul II, p* - campionate/cupe naţionale, locul III, 4p* 2p* - campionate/cupe naţionale, locurile IV-VI, c.2. La disciplinele sportive echipă: COMPETIŢII INTERNAŢIONALE OFICIALE - campionate internaţionale, locul I, copii 6p*(nr.pre mii) - campionate internaţionale, locul II, copii p* - campionate internaţionale, locul III, copii p* - campionate internaţionale, locurile IV-VI, copii 2p* - campionate internaţionale, locul I, juniori (III,II,I) 0p* - campionate internaţionale, locul II, juniori (III,II,I) 8p* - campionate internaţionale, locul III, juniori (III,II,I) p* - campionate internaţionale, locurile IV-VI, juniori p* (III,II,I) - campionate internaţionale, locul I, 8p* - campionate internaţionale, locul II, 7p* - campionate internaţionale, locul III, 6p* - campionate internaţionale, locurile IV-VI, p* - campionate balcanice, locul I, juniori (III,II,I) 7p **(nr sportivi - campionate balcanice, locul II, juniori (III,II,I) 6p ** - campionate balcanice, locul III, juniori (III,II,I) p ** - campionate balcanice, locurile IV-VI, juniori (III,II,I) p ** - campionate balcanice, locul I, 0p ** - campionate balcanice, locul II, 9p** - campionate balcanice, locul III, 7p** - campionate balcanice, locurile IV-VI, 6p** - campionate europene, locul I, copii 6p** - campionate europene, locul II, copii p** - campionate europene, locul III, copii 4p** - campionate europene, locurile IV-VI, copii p** - campionate/cupe europene, locul I, juniori (III,II,I) 8p** - campionate/cupe europene, locul II, juniori (III,II,I) 7p** - campionate/cupe europene, locul III, juniori (III,II,I) p** - campionate/cupe europene, locurile IV-VI, juniori p** (III,II,I) - campionate/cupe europene, locul I, 9p** - campionate/cupe europene, locul II, 8p** - campionate/cupe europene, locul III, 7p** - campionate/cupe europene, locurile IV-VI, p** - campionate mondiale, locul I, copii 2p** - campionate mondiale, locul II, copii 24p** - campionate mondiale, locul III, copii 22p** - campionate mondiale, locurile IV-VI, copii 20p** - campionate/cupe mondiale, locul I, juniori (III,II,I) 0p** - campionate/cupe mondiale, locul II, juniori (III,II,I) 28p** - campionate/cupe mondiale, locul III, juniori (III,II,I) 26p** - campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, juniori 22p** (III,II,I) - campionate/cupe mondiale, locul I, 0p**

4 - campionate/cupe mondiale, locul II, 28p** - campionate/cupe mondiale, locul III, 26p** - campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, 22p** - Jocuri Olimpice, locul I 40p** - Jocuri Olimpice, locul II 6p** - Jocuri Olimpice, locul III 4p** - Jocuri Olimpice, locul IV 28p** - Jocuri Olimpice, locul V 0p** - Jocuri Olimpice, locul VI 28p** - Jocuri Olimpice, locurile VII-VIII 26p** - Jocuri Olimpice, realizarea condiţiilor participare 22p** COMPETIŢII NAŢIONALE OFICIALE - campionate naţionale şcolare CSS/LPS, locul I 0p* nr premii - campionate naţionale şcolare CSS/LPS, locul II 8p* - campionate naţionale şcolare CSS/LPS, locul III 6p* - campionate naţionale şcolare CSS/LPS, locurile 4p* IV-VI - campionate naţionale, locul I, copii 0p* - campionate naţionale, locul II, copii 8p* - campionate naţionale, locul III, copii 6p* - campionate naţionale, locurile IV-VI, copii 4p* - campionate naţionale, locul I, juniori (III,II,I) 2p* - campionate naţionale, locul II, juniori (III,II,I) 0p* - campionate naţionale, locul III, juniori (III,II,I) 8p* - campionate naţionale, locurile IV-VI, juniori 4p* (III,II,I) - campionate/cupe naţionale, locul I, 2p* - campionate/cupe naţionale, locul II, 0p* - campionate/cupe naţionale, locul III, 8p* - campionate/cupe naţionale, locurile IV-VI, 4p* c.. La olimpia naționale: PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ - locul I *(nr premii) - locul II 4* - locul III * - mențiune * d. Participarea, în calitate membru al comisiei organizare, la olimpiale și concursurile profil, etapele juţene, interjuţene, naţionale şi internaţionale incluse în programul activităţi şi în calendarul inspectoratului şcolar/ministerului Educaţiei Naţionale și Ferațiilor Naționale Specialitate - membru al comisiilor/grupuril or naţionale coordonare - membru în organizare a etapei juţene - membru în organizare a etapei naţionale - membru în organizare a competițiilor internaționale oficiale 0,***(nr.comisii) 0,2*** *** 2*** e. Rezultatele obținute în centrele excelență, certificate inspectorul specialitate sau cu elevi cu cerințe educaționale specialecertificate directorul unităţii învăţământ/inspectorul specialitate sau directorul centrului juţean resurse şi asistenţă educaţională/centrului Municipal al Municipiului București Resurse și Asistență Educațională. 0, 4

5 f. Participarea, în calitate membru al comisiilor evaluare/jurizare şi profesor-antrenor, la întrecerile/ concursurile/ competiţiile juţene, interjuţene, naţionale şi internaţionale și pregătirea loturilor naţionale/olimpice. - membru în comisiile evaluare/jurizare a competiţiilor nivel juţean - membru în comisiile evaluare/jurizare competiţiilor nivel zonal - membru în comisiile evaluare/jurizare competiţiilor nivel naţional - membru în comisiile evaluare/jurizare competiţiilor nivel internaţional - profesor-antrenor, la întrecerile/ concursurile/ competiţiile juţene şi interjuţene - profesor-antrenor, la întrecerile/ concursurile/ competiţiile naţionale şi internaţionale - pregătirea loturilor naţionale/ olimpice 0,2*** 0,2*** 0,0*** *** 0,2*** 0,2*** g. Implicare în a tratare diferenţiată și individualizare a sportivilor și rezultate osebite obținute în pregătirea acestora. h. Implementarea unor proiecte educaţionale inovatoare, recunoscute şi aprobate la nivel local/juţean/interjuţean/naţional/internaţional (în domenii precum: educaţie sportivă, educaţie olimpică educaţie pentru sănătate,educaţie emoţională, educaţie incluzivă) cu.cosr,aor,mts,ferațiile specialitate,djst/dstmb i. Participarea, în calitate autor/coautor, la elaborarea manuale școlare aprobate MEN, sau la traducerea manuale școlare din limba română într-o limbă a minorității naționale, care are învățământ cu predare în limba maternă, sau la conceperea unor resurse educaţionale schise/auxiliare curriculare pentru disciplinele sportive / mijloace învățământ, oferite gratuit pentru a asigura accesul elevilor, profesorilor şi părinţilor la materiale educaţionale calitate. 0,2 0,2

6 Criteriul care trebuie înplinit către candidat Maxim criteriu subcriteri u Detalierea punctajului Autoevaluare 2. Performanţe osebite în inovarea didactică/management educațional 6 puncte a. Elaborarea /participarea la - programe şcolare, programe şcolare(inclusiv p x regulamente, cele pentru discipline nr.progr metodologii, opționale noi), regulamente, îndrumătoare/ /regul/met. metodologii,,studii/cercetări ghiduri în domeniu la nivel național și juțean. - elaborarea programe şcolare pentru discipline opţionale noi, însoţite suportul curs 0,2x nr.progr. cons. consultativ evaluare contestații b. elaborare/participare la îndrumătoare/ghiduri metodice/suporturi curs avizate inspectorul școlar sau M.E.N. articole în reviste/publicații specialitate înregistrate cu ISBN/ISSN; c. a mentorat, formator în formarea continuă a personalului din învăţământ, susținută în cadrul cercurilor pedagogice în verea promovării accesului la o educaţie calitate pentru toţi (se punctează programele formare şi mentorat care răspund cerinţei) d. Activitate în cadrul comisiilor etică, comisii paritare/ dialog social, comisii evaluare şi asigurare a calităţii în educaţie, comisii sănătate şi securitate în muncă, comisii PSI și situații urgență, în calitate membru în comisiile ocupare a posturilor didactice vacante la nivel juțean/al municipiului București, în organismele conducere aleorganizaţiilor sindicale afiliate feraţiilor sindicale reprezentative la nivel sector învăţământ preuniversitar /semnatare ale contractului colectiv muncă la nivel sector învăţământ preuniversitar, e. Metodist, membru în consiliul consultativ specialitate la nivelul inspectoratului şcolar, - mentorat - formator - în cadrul cercului pedagogic la nivel juțean - în cadrul comisiilor - ca lir sindical la nivel unitate/juț/nați onal - ca metodist - ca membru în consiliul 6 p max. p x nr materiale p p x curs 0,2p x 0,p x 0,//,p 6 px an px an 6

7 coordonator cerc pedagogic, certificată, după caz, inspectorul specialitate şi inspectorul şcolar general consultativ specialitate la nivelul inspectoratului şcolar - coordonator cerc pedagogic px an f. Activitate sfăşurată, la solicitarea M.E.N. în cadrul Comisiei Naționale Specialitate, a unor comisii tehnice/grupuri lucru pentru elaborarea unor acte normative/administrative, în calitate reprezentant semnat către comisiile naționale organizare și sfășurare a examenelor naționale, a evaluator manuale şcolare/auxiliare didactice/mijloace învățământ/resurse educaţionale schise/portofolii pentru Corpul Naţional Experţi în Management Educaţional g Participarea cu comunicări la simpozioane, conferinţe zonale, juțene, naţionale şi/sau internaţionale, cursuri perfecționare în domeniu sau în management educațional, dovedite prin documente oficiale ale manifestării și care monstrează performanțele osebite ale cadrului didactic în inovarea didactică - sfăşurată în cadrul unor comisii tehnice elaborare a unor acte normative/admi nistrative cu caracter normativ - în cadrul comisiei nationale specialitate - evaluator manuale școlare - comunicări la simpozioane zonale/juțene/na ționale/internațion ale - cursuri fără credite/cu credite 0,2px 0, px avtivitate p manual 0,2/0,/0,7 / x nr comunicări 0,2/0, x nr cursuri. Activităţi extracurriculare şi implicarea în proiecte (inclusiv proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă: Erasmus+,POSDRU, POCU, transfrontaliere, Banca Mondială şi altele similare)/programe formare profesională puncte a) Implementare/coordonare/participare la proiecte/programe formare profesională b Implementare/coordonare/participare la proiecte zonale, juțene, naționale sau internaționale care vizează domeniul activităților extrașcolare, inclusiv cu COSR. MTS.Feratiile dspecialitate,djst.dstmb p max. 4 px inițiere px participare /,/2/2, x nr proiecte Criteriul care trebuie înplinit către candidat Ponre criteriu *) Detalierea punctajului Autoevaluare cons. 7

8 c. participarea la activități voluntariat, inclusiv participarea la activitățile din cadrul Strategiei naţionale acţiune comunitară, perfomanțe dovedite în pregătirea elevilor la concursuri sportive în cadrul unor programe ale M.EN.,M.T.S.,C.O.S.R. d.inițierea/organizarea/participarea la schimburi experienţă cu alte unități învățământ, reţele sau proiecte interşcolare **) p p 4. Criteriul privind contribuția la zvoltarea instituțională puncte a. Atragerea fonduri europene în cadrul unor 2 proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă (Erasmus+, POSDRU, POCU, transfrontaliere, Banca Mondială şi altele similare), alte finanţări extrabugetare pentru unitatea învăţământ, centre documentare şi informare, laboratoare etc., având ca efect creşterea calităţii activităţii instituţionale şi a procesului predare-învăţare-evaluare, încadrarea în bugetul alocat calculat conform formulei finanţare b.contribuție la realizarea parteneriate instituţionale în concordanţă cu nevoile unității şi cu ţintele stabilite, cu efecte pozitive la zvoltarea instituțională, inclusiv în calitate observator p max. 2 2 p/ programe/ proiecte ed. p /contract /doc. justificativ/ donatie/ sponsorizare/ an 0,p x participare consultativ evaluare contestații c.. Participare și implicare în a comisiilor și consiliilor la nivel unitate/local/juțean/național. 0,2/0,/ 0,7/p x participare 0,p x parteneriat TOTAL 42 Data, Semnatura, NOTĂ: * = se înmulțește cu numărul premii obținute ; **= se înmulțește cu numărul sportivi care au obținut premii ***=se înmulțește cu numărul comisii În situația în care suma punctajelor taliate este mai mare cât punctajul alocat subcriteriului, se acordă punctajul aferent. 8