MANIFESTUL MIȘCĂRII DEOUMANISTE

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "MANIFESTUL MIȘCĂRII DEOUMANISTE"

Transcriere

1 MANIFESTUL MIȘCĂRII DEOUMANISTE Pentru adevărul că POPORUL RUMUNILOR sau RAMANVLAHILOR,ori RUMUNDACILOR ESTE NĂSCUT ZAMOLXIAN (atenţie: NU CREŞTIN!), cu mai bine de 500 ani înainte de apariţia lui Christos, (evreul pe care am fost înşelaţi apostoleşte să-l credităm ca mântuitor al umanităţii ) - iar DA.KIA PREISTORICĂ însemnând dintru începuturi PĂMÂNTUL SFÂNT sau ŢARA SFÂNTĂ - URMAŞII de astăzi ai LUI ZAMOLXE îl socotesc PE DÂNSUL FRACTAL DUMNEZEIESC şi PARADIGMA PRIMULUI CRIST AL PĂMÂNTULUI EUROPEAN AL TRACODACILOR - PELASGI, cetăţenii ancestrali ai actualului continent. Aceasta datorită faptului că, înainte de a fi cunoscut Iisus Christos - cel din Noul Testament - drept Fiul Domnului, ZAMOLXE AL NOSTRU ERA NUMIT DE TRACODACII SĂI AIZUS, adică FIUL! Astfel, lucrul semnalat nu e ceea ce pare, o simplă coincidenţă, numai, ci o confiscare istorică subtilă, programată în beneficiul altei etnii! Şi mai e necesar de aflat că, AIZUS se pronunţă EZUS şi vă rugăm să comparaţi, fonetic, cu ebraicul nume Jesus, frecvent întâlnit chiar înainte de naşterea lui Iisus Christos (care Jesus se citeşte GISUS, în engleză) şi veţi ajunge la aceeaşi concluzie (pentru mulţi dintre Dv. senzaţională): ISUS = JESUS era un vechi nume ebraic, frecvent întâlnit în acea zonă, ÎNCĂ DE ATUNCI PRELUAT DE LA TRACODACI, TOCMAI PENTRU SEMNIFICAŢIA LUI DIVINĂ Şi mai avem convingerea că, în special creştinii practicanţi ar trebui să afle următorul detaliu fundamental al mistificării străvechi conspirate, numită Iisus Christos, sintetizat în urma formulării concluziilor unui grup de astronomi, de la PORT MACQUARIE OBSERVATORY - AUSTRALIA, condus de reputatul Dave Reneke, care, după mai mult de 10 ani de cercetări şi studii făcute prin intermediul unor programe complexe, pe calculator, AU AJUNS LA CONVINGEREA CĂ, de-ar fi să se dea curs adevărului, E IMPERIOS NECESAR SĂ fie anulat CRĂCIUNUL ACTUAL, DEOARECE DATA LUI ESTE ERONAT ŞI TENDENŢIOS FIXATĂ: ÎN FOND, IISUS CHRISTOS NĂSCÂNDU-SE ÎNTR-O ZI DE 17 IUNIE, NU ÎN 25 DECEMBRIE!!! PE BUNE! Dar, dovezile integrale pentru confirmarea TUTUROR acestor afirmaţii (şi nu numai) sunt de căutat - majoritatea lor - în fondul de documente poprite şi dosite de Oculţi în hrubele Vaticanului, ori în templele masonice de pe Mapamond!

2 Şi trebuie făcut cunoscut, cât mai larg, inclusiv faptul că ÎNVĂŢĂTORII, sau Maeştrii - formatori ai CULTULUI Gnostic al ESSENIENILOR au fost CĂLUGĂRII DACI numiţi CRISTAI si PLEISTAI, de la gurile ISTRULUI,cei de la care vine originea reală a numelor de CRISTOS, CREŞIN,CREŞTINĂTATE şi NU DE LA ALTE IZVOARE, minţite. De asemeni, nu trebuie uitat amănuntul esenţial că ESSENIENII au fost constituiţi religios ca Rod al Spiritualităţii Dacice, Zamolxiene, cu 200 de ani înainte de venirea lui CHRISTOS cel BIBLIC, pe care rabinii străvechilor RAPTORI OCULŢI l-au meşterit a fi împărat dumnezeiesc şi fiu unic al lui Yahveh, confecţionat apoi ca păstor al noii religii, pe care au botezat-o CREŞTINISM, zicându-i şi lui Iisus- DUMNEZEU (apelaţie strict dacică a Divinităţii - şi aceasta confiscată)! În fond, ei ŞI-AU ÎNSUŞIT ÎN FORŢĂ ŞI AU ADAPTAT IUDAIC ESSENIANISMUL DE SUBSTANŢĂ GETO-DACĂ, cu intenţii conspirate, iar cultul nou închegat a fost, până în anul 53, e.n. EXCLUSIV, ERMETIC, EVREIESC! După a cărui meseriaşă ajustare l-au slobozit în lume APOSTOLICEŞTE, pentru a o îngenunchea mistic şi dogmatic pe aceasta, (abia după 2000 de ani împlinită!), prin insidioasa formă de imperialism perfid al RELIGIEI CREŞTINE. (Iar acum a venit momentul New-Age, când Maurul şi-a făcut datoria şi MAURUL CREŞTIN trebuie să moară, definitiv) Aşa A DEVENIT CREŞTINISMUL, DIN START, CÂRJA MISTICĂ A MONDIALISMULUI LAIC AGRESIV, ACAPARATOR, iar asta va servi bicefalismului imperial (atât celui cu faţă mireană cât şi celui cu înfăţişare mistică) până în ziua de astăzi, când l-au impus, transformat şi transferat în Globalizare, prin Novus Ordo Seculorum - care e apogeul CABALEI SATANICE - gândită din antichitate şi aplicată deplin în contemporaneitate! Din toate aceste considerente, noi, NeoZAMOLXIENII DEOUMANIŞTI ne simţim a fi CONŞTIINŢE LIBERE şi ORTODOCŞI PROTOCREŞTINI GINTA MONOTEISTĂ SUPRAVIEŢUITOARE A PRIMILOR EURTRACI - ALĂTURI DE CARE CREDEM, ÎNCĂ DE LA RĂSĂRITUL FIINŢEI NEAMULUI, ÎN NEMURIREA SUFLETULUI, adică a CONŞTIINŢEI UNIVERSALE, CARE NE ESTE ŞI UNICUL DUMNEZEU - sau DUC!! Şi mai suntem, noi, o comunitate care a ajuns în actualitate TRĂIND, ZĂMISLIND ŞI MURIND DOAR ÎN ZISA ROMÂNIE VATRA CIUNTITĂ ŞI SPOLIATĂ MAI TOT TIMPUL DE METEHNELE PIZMUITORILOR DE GRANIŢE, MAI VECHI ORI MAI NOI, VENIŢI ÎN VALURI NEADORMITE PESTE NEAMUL NOSTRU, CEL CE VEŞNICEŞTE NUMAI ÎN CUIBUL SĂU DINTOTDEAUNA, CARE-I ESTE SINGUR ŞI NESCHIMBT SĂLAŞ DINTRU ACASA-I SINGULARĂ-UNICUL LOC DE PE TERRA

3 CU 7 CHACRE ÎN DESTIN ADICĂ TOT ACOLO PE UNDE RĂSUFLĂ ÎNSUŞI BURICUL PĂMÂNTULUI şi trece AXA LUMII - în BUCEGI! *** Acest popor (rumun) RIDICAT PRIN INSTRUCȚIE, ar fi apt să se găsească în fruntea Culturii Spirituale a Umanităţii şi, ca o completare, LIMBA SA este atât de bogată şi armonioasă că s-ar potrivi celui mai cult popor de pe Pământ. RUMUNIA NU ESTE NUMAI BURICUL PĂMÂNTULUI CI şi AXA UNIVERSULUI. (Alfred HOFMANN, 1820, în lucrarea sa ISTORIA PĂMÂNTULUI ) Ca Deoumanişti NeoZamolxieni, întrunim toate condiţiile de fond şi pe cele formale - pentru a putea privi cu legitimitate către Cerul Luminii (de unde ne-a însămânţat vieţii DUC - Dumnezeul Conştiinţă, CREATOR inclusiv al Curcubeului speciei noastre humanoide universale) fiindcă noi, RAMANVLAHII, AVEM REVELATĂ O SCRIPTURĂ (Scriptul lui RA) PROPRIE, zisă CARTEA LUI ZAMOLXE sau NOUL TESTAMENT AL DACILOR!! ***IAR Profesorul-cercetător de Istoria Religiilor, de la Sydney, Octavian Sărbătoare, ne-a arătat, publicat şi descris, REVELATĂ ŞI EA, încă de la începuturile sale, VIAŢA LUI ZAMOLXE, adică BIOGRAFIA MITICĂ ŞI LEGENDARĂ A LUI ZAMOLXE ARIANUL, FIUL LUI DUMNEZEU! CU ACESTE ATUURI deţinute în zestrea nativă, NE PUTEM CONSTITUI LEGITIM ŞI SUBSTANŢIAL, ORICÂND, ÎNTR-O SPIRITUALITATE DE PRIMĂ MÂNĂ, DEMNĂ ÎNTRUTOTUL DE DĂINUIRE ŞI RODIRE PENTRU ACTUALELE & VIITOARELE FRUCTE DE LUMINĂ ŞI IUBIRE ALE IDENTITĂŢII specifice FAMILIEI DACOLUMNIENILOR! Iar DACOLUMNIA ARE ÎNŢELESUL DE COLUMNA DE LUMINĂ A DACILOR, FIIND NUMELE PE CARE-L DORESC MOŞTENITORII STRĂMOŞILOR, PENTRU PATRIA LOR SPIRITUALĂ ÎNTREGITĂ, DIN VIITORUL PURIFICAT! ŞI, DE PE ACESTE TEMELII PORNIND, PROPUNEM CONFRAŢILOR NOSTRI ROMÂNI DIN TOATE ZĂRILE LUMII SĂ SE UITE CU IUBIRE MAGNETICĂ ÎNSPRE MAMA dintotdeauna, pe care o numim acum ROMÂNIA, AFLATĂ ASTĂZI ÎN MARE ŞI GRAV PERICOL DE DISOLUŢIE ŞI PRĂBUŞIRE, CA SĂ PUTEM DECLANŞA, ÎMPREUNĂ, MIŞCAREA SPIRITUALĂ NAŢIONALĂ A DEOUMANIŞTILOR NeoZAMOLXIENI MERITOCRAŢI, PATRIOTICĂ ŞI PAŞNICĂ, (pentru că NAŢIONALISMUL ROMÂNESC NU A FOST NICIODATĂ RASISM ORI APARTHEID),

4 cu denumirea de NIASCHARIAN, ceea ce semnifică ÎNDEMNUL VITAL AL STRĂBUNILOR: SĂ RENAŞTEM!!!, făcut în cea mai veche limbă şi scriere din lume, ÎN LIMBA LOR MATRICEALĂ SACRĂ, TRACO-DACICĂ, PELASGA! SĂ SCHIMBĂM AXA, DECI, ŞI SĂ REDEFINIM PARADIGMA CE-O AVEM DE URMAT, BUNII MEI RUMUNI, fiindcă,numai DACĂ VOM FI CĂLĂUZIŢI DE MODELUL DECISIV - DUMNEZEU, NOI VOM PUTEA RĂZBATE SPRE ÎNLUMINARE, PURIFICARE, ÎNOIRE,SPIRITUALIZARE, care înseamnă, finalmente, evoluţie în subtil, sau ASCENSIONARE, SPRE NODUL DE LUMINĂ AL LUI DUC!!! VIRAŢI, DE ACEEA, CĂTRE CONŞTIINŢĂ,DRAGILOR, deoarece, DACĂ N-AVEM CONŞTIINŢĂ, NIMIC N-AVEM, NICIODATĂ!! IAR CONŞTIINŢA ESTE GENIALA ENERGIE CREATIVĂ ŞI ORDONATOARE, CEA CARE FORMEAZĂ ŞI DĂ SUBSTANŢĂ TUTUROR MODELELOR VIEŢII, ÎN VEŞNICĂ PRIMENIRE AFLATE! ŞI CÂND TOTUL SE SCHIMBĂ, TREBUIE SCHIMBAT TOTUL, DIN TEMELIE, FIINDCĂ ALTFEL NU SE POATE, BUNII MEI! Se cuvine, astfel, să NU UITAŢI CĂ, ÎN MOMENTELE DE CUMPĂNĂ ŞI DEZECHILIBRU, TREBUIE SĂ NE ÎNTOARCEM CU FAŢA CĂTRE ISTORIA NEAMULUI, ca să luăm DE ACOLO APA CEA VIE A EXPERIENŢELOR TRĂITE ŞI DEPĂŞITE VICTORIOS DE STRĂBUNI, pentru a ne putea reînnoi cu vigoare SPERANŢA DE ATINGERE A ÎNTREZĂRITULUI, VISATULUI LIMAN! DAR, PENTRU A ÎMPLINI TOATE CELE SPUSE TREBUIE SĂ CONŞTIENTIZĂM următoarele: - NICI UN POM NU POATE CREŞTE FALNIC ŞI NU POATE TRĂI MULT ŞI FRUCTUOS, DACĂ N-ARE RĂDACINI ADÂNCI, CARE SĂ-L HRĂNEASCĂ CU ÎNDESTULARE ; - după care, -TREBUIE SĂ ŞTIM ŞI SĂ ÎNVĂŢĂM DIN GREŞELILE ÎNAINAŞILOR CUM SĂ NE REDRESĂM ŞI SĂ OCOLIM PERICOLELE, ÎN INTERVALELE DE DERUTĂ, iar mai apoi, după redresare, SĂ TRĂIM ÎN CONSONANŢĂ CU PILDELE ŞI SOLUŢIILE LOR DE GLORIE ŞI PROGRES, PĂSTRÂNDU-LE LA LOC DE CINSTE ÎN MEMORIA COLECTIVĂ. Iar în final, - SĂ CONŞTIENTIZĂM CĂ, ÎN MIJLOCUL UNUI OCEAN ÎN FURTUNĂ CUMPLITĂ, CU VÂRTEJURI ŞI SORBURI NIMICITOARE, NICIO PASĂRE NU-ŞI POATE

5 CONTINUA ZBORUL ÎNTREGITOR DE PARCURS NĂZUIT, dacă n-are o stâncă, (o TERRA FERMA) sub picioare, pe granitul căreia să-şi tragă sufletul şi să-şi refacă puterile, ca să poată zbura din nou, mai departe, CĂTRE IZBÂNDĂ; (acea stâncă fiind PATRIA sa PRIMORDIALĂ - MAMĂ NĂSCĂTOARE A FAMILIEI DIN NEAM)! AŞADAR, FRAŢII NOŞTRI DRAGI, DE DUREROASĂ CONŞTIINŢĂ, dacă vă simţiţi atraşi şi convinşi de ADEVĂRURILE pe care vi le-am făcut cunoscute aici, prin acest sumar preambul de intenţii, VENIŢI CU TOT SUFLETUL către NIASCHARIAN! VENIŢI SĂ NE REINVENTĂM ÎMPREUNĂ,ÎMBUNĂTĂŢIŢI ŞI PURIFICAŢI! HAIDEŢI SĂ FIM NOI PRIMA NAŢIE DIN SUD-ESTUL EUROPEI CARE-ŞI SALVEAZĂ SUFLETUL DE LA ÎNECUL GLOBALIZATOR, PRIN SOLUŢIA DEOUMANISM versus TRANSumanismul neocon, care va conduce la ÎNOIREA ŞI SPIRITUALIZAREA OMULUI ACTUAL, PRIN APORT DE CONŞTIINŢĂ ÎNDUMNEZEITĂ!!! VOM reda, de aceea, mai jos, câteva REPERE DIN PROIECT, fiindcă încă scriem şi vom publica în curând, corolarul întregii Lucrări a DEOUMANISMULUI, concretizată în titlul: CETATEA IUBIRII - STATUL DEOUMANIST. AŞADAR, STATUL CETĂŢENILOR CONŞTIINŢEI ESTE PROIECTUL NOSTRU DE ŢARĂ şi pentru a începe să-l cunoaşteţi, vi-l vom descrie prin câteva schiţări ale pilonilor săi de bază. Acesta se fundamentează pe CREDINŢE, CRITERII, CONCEPTE, MODELE ŞI VALORI care-l fac INCONFUNDABIL şi, în conformitate cu acestea, îşi formulează şi motivează PROPRIILE CONVINGERI şi DETERMINĂRI, CA DE EXEMPLU: -DACĂ NU E CONŞTIINŢĂ, NIMICNU E, fiţi siguri! -CLĂDIŢI-VĂ VIAŢA CUM VĂ PLACE, CU DUMNEZEU (DUC) ÎNAINTE! -LA DEOUMANIŞTI NU EXISTĂ LĂCOMIE; IAR MODERAŢIA E FASCINAŢIA! - OMUL DEPLIN AL VIITORULUI NOSTRU ESTE MERTOCRATUL DE VOCAŢIE SOCIALĂ, ÎMBUNĂTĂŢIT PRIN CONŞTIINŢĂ ÎNDUMNEZEITĂ!

6 - Şi pentru noi NATURALIA NON SUNT TURPIA, dar SUNT RUŞINOASE EXCESELE şi trebuie COMBĂTUTE FERM ALTERĂRILE BOLNAVE ŞI ALUNECĂRILE DESCALIFICANTE, care conduc SPRE BESTIALIZARE (vezi fenomenul homosexualităţii şi al abuzării copiilor, bătrânilor, celor cu dizabilități, impus şi susţinut corect - politic, chiar dacă indirect, uneori, de către elite). - PRĂPASTIA TIMPULUI ne este, natural, apropiată, prin destinul caducităţii speciei terrane, însă, PROXIMITATEA STÂNCII (EI) TARPEIENE AU INVENTAT-O şi ÎMPINS-O FORŢAT către noi ELITELE POLITICE ŞI ARISTOCRATICE (CARE NU SUNT POPOR), NUMAI PENTRU lichidarea CELOR CE SUNT NEVOLNICI DINTOTDEAUNA, PRETUTINDENI ÎN LUME (Priveşte, spre exemplu, în acest sens, conflictele de toate felurile, care nu se mai termină niciodată, pentru că stârnirea lor permanentă, prin sângele vărsat, aduce profit permanent elitiştilor, STĂPÂNI AI TUTUROR FABRICILOR MORŢII). - Iar a-propos de aceasta, e nevoie să precizăm că, NOI DEOUMANIŞTII, NU AVEM prejudecăţi şi adversităţi ireconciliabile faţă de nici un popor ori etnie ale lumii, că nu suntem adversarii orbi ai nici unei culturi sau religii; NOI SUNTEM DOAR PRO-UMANI! - DE ACEEA, ESTE NEVOIE SĂ CONŞTIENTIZAŢI URGENT PERICOLELE CARE VĂ PÂNDESC ŞI DIRECŢIA REALĂ DE UNDE SUNT PORNITE ELE, APOI SĂ ACŢIONAŢI IMPLACABIL ŞI COMPACT, SPRE ÎNGHEŢAREA MAŞINAŢIUNILOR MASONICE ŞI A TUTUROR CELORLALŢI OCULŢI SATANIŞTI -DUŞMANII NOŞTRI DE MOARTE - iar acţiunea ACEASTA TREBUIE ÎMPLINITĂ RAPID, ÎNAINTE CA GLACIAŢIUNEA care vine de la Dumnezeu (şi-i deja începută! - vezi, în acest sens, uriaşul pericol reprezentat de desprinderea din matca ANTARCTICII a mega-banchizei ROSS) să încremenească Soiul lor de Stăpâni. LĂSAŢI SĂ SE STINGĂ ÎN SINE FEŞTILA VÂNĂTĂ A ACESTOR FIINŢE INUMANE, pentru că tot ce le substanţializează identitatea ca bestii draconiene travestite, este doar secreţia fierei proprii! - Recent, în direct, la Televiziunea Naţională, un reputat analist politic şi funcţionar de prestanţă şi anvergură internaţională (C.G.,de la Club ROMA) afirma RĂSPICAT: ROMÂNIA NU MAI ESTE UN STAT, CI O CORPORAŢIE CONDUSĂ DE STRĂINI. ÎN ULTIMII 26 DE ANI, ROMÂNIA A PIERDUT PESTE UN TRILION DE EURO, MAI MULT DECÂT A PIERDUT DE LA ŞTEFAN cel MARE PÂNĂ-N *89. Şi omul spunea, mai departe, continuând analiza: ROMÂNIA NU MAI DEŢINE NIMIC, NU MAI ARE

7 ECONOMIE; NU MAI E UN STAT ORGANIZAT, CI DOAR O CORPORAŢIE sub mâna altora.capitalul STRĂIN ESTE CEL CARE DEŢINE PUTEREA, ACAPARÂND PESTE 60% DIN ACTIVELE ŢĂRII ŞI PESTE 60% DIN PROFIT! Dar, CEL MAI GRAV E CĂ STĂPÂNEŞTE PÂRGHIILE STRATEGICE CU CARE SE CONDUCE ŢARA: INDUSTRIA DE PETROL-GAZE, DISTRIBUŢIA DE ENERGIE, EXPLOATAREA BOGĂŢIILOR STRATEGICE, ş.a., care NU NE MAI APARŢIN! - (n.n.) CA SĂ NU MAI VORBIM DE VÂNZAREA DESCREIERATĂ, CRIMINALĂ, A PĂMÂNTULUI RODITOR, AL POPORULUI, DE DREPT!!! ŞI TOATE ACESTEA S-AU ÎNTÂMPLAT DUPĂ POST-LOVILUŢIA DIN 1989, CÂND ROMÂNIA, CONDUSĂ ÎN TOATE ETAPELE DE TRĂDĂTORI COMUNISTO- FASCISTOIZI A FOST ÎNHĂMATĂ LA SUE şi NATO, pe AXA Bucureşti - Bruxelles- Washington, FĂRĂ CA BICIUITORII ŞI STORCĂTORII EI EURO-ATLȘANTICI SĂ EXPLICE CORECT (ci numai, corect politic) NATIUNII, CONSECINTELE ŞI IMPLICAŢIILE ONEROASE, DISTRUCTIVE ŞI DEZONORANTE ALE ACESTUI FAPT, cât o CÂRDĂŞIE NEMERNICĂ de GĂUNOASĂ. IAR TOATE GROZĂVIILE DE CARE VORBIRĂM NU SE POT REPARA, FUNDAMENTAL ŞI INTEGRAL, DECÂT PRIN PROIECTE DEOUMANISTE,DUPĂ PATENTUL SOCIALLIBERALIST AL ACESTEI DOCTRINE, care militează prioritar pentru: - CONVOCAREA NAŢIUNII LA UN REFERENDUM ÎN CARE SĂ SE ARATE POPORULUI, CLAR, UNDE AM AJUNS, CINE ŞI DE CE NE-A CONDUS ÎN PRĂPASTIE; -CARE SUNT DIMENSIUNILE STATISTICE, COMPARATE, ALE ACESTUI SINISTRU; -CĂILE ŞI MIJLOACELE PRIN CARE NE PUTEM SALVA ŞI CARE AR FI PRIMII PAŞI PENTRU DECLANŞAREA ACESTUI PROCES AL RENAŞTERII NAŢIONALE; -TRECEREA URGENTĂ LA NAŢIONALIZAREA EXTINSĂ A MARILOR PROPRIETĂŢI ORI A CELOR ILICITE,PENTRU A SE ÎNTOARCE LA POPOR TOT CE I S-A FURAT; -PASTRAREA INTACTA A FORTEI EI PENTRU MONEDA NATIONALA, - IEŞIREA DIN NATO, UE ŞI DE SUB SUGRUMAREA BĂNCILOR MONDIALE ŞI INTERNAŢIONALE (după model Islanda), ADOPTAREA NEUTRALITĂŢII STATALE, după model Elveţia, REFINANŢAREA BĂNCILOR ROMĂNEŞTI ÎN CONDIŢIILE CELE MAI AVANTAJOASE, ÎNCHEIEREA DE NOI ALIANŢE, ÎN PRIMUL RÂND CU BRICS (China, Rusia,Brazilia, etc.). BRICS este o Organizaţie pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică a ţărilor emergente, aderente, ALTERNATIVĂ LA BANCA MONDIALĂ ŞI

8 FONDUL MONETAR INTERNAŢIONAL, care nu condiţionează în nici un caz pe noii veniţi să-şi piardă independenţa, suveranitatea, autodeterminarea, drepturile democratice cetăţeneşti ŞI NU IMPUN SUB NICI O FORMĂ ABERANTA CORECTITUDINE POLITICĂ A VESTICILOR!! -DESFACEREA DE OBLIGAŢIILE CONTRACTUALE FAŢĂ DE CORPORAŢII (vedeţi catastrofala colaborare a guvernelor trădătoare cu ASASINUL ECONOMIC,INTERNAŢIONALIST,numit BECHTEL etc.etc.!); -RENEGOCIEREA tuturor colaborărilor şi alianţelor, pe toate planurile, cu statele independente ale Europei, Americilor, Australiei şi Oceaniei, Asiei, Africii! -ACCEAPTAREA TRECERII LA NOUA FORMĂ DE STAT NUMITĂ REPUBLICA CETĂŢENILOR CONŞTIINŢEI, a programului şi agendei sale de perspectivă imediată,înfăţişată iniţial într-un proiect de schiţe unitare, ce vor fi definitivate (formal şi substanţial), în cel mai scurt timp, de către ECHIPELE DE EXPERŢI MERITOCRAŢI VOCAŢIONALI, specializaţi pe respectivele probleme; -DEFINIREA TIPULUI DE ŢARĂ SOCIALLIBERALISTĂ, ADOPTAT DE NOI, precizează implicit faptul că avem de a face cu un STAT ce va fi PARTENER EGAL, (PROCENTUAL şi FAPTIC), CU PARTICIPAREA PRIVAŢILOR SĂI ÎN AFACERILE COMUNE (în procent 50-50%), lucru ce va conduce la cooperări inedite, unde va opera motivaţia egalităţii de şanse, de acţiune şi recompense, ori, după caz, de responsabilităţi şi acoperiri de pagube - (parteneri egali la câştig şi pagubă)... -IMPLEMENTAREA EVOLUTIEI SOCIALE SPECIFICE,PURIFICATĂ (din INVĂŢĂMÂNT,cultură,arte,stiinţă,tehnologie,etc) se va asigura printr-o democraţie participativă,integrală şi integră,judicios echilibrată şi aplicată legal, NEEXCEPTAT! - TOATĂ ŢARA SE VA BAZA, în primul rând (în industrie, agricultură, servicii etc.,) pe întreprinderile mici şi mijlocii, pe asocierea persoanelor şi familiilor, întru constituirea şi consolidarea PROPRIETĂŢILOR ONORABILE ALE DEMNITĂŢII, după cum le-am conceput noi. MICILE ŞI MIJLOCIILE AFACERI, GENERALIZATE, VOR FI MOTORUL PROSPERITĂŢII, GARANTUL LOCURILOR DE MUNCĂ ŞI AL SPORIRII CLASEI MIJLOCII - BAZIN ŞI IZVOR NESECAT DE NOI MERITOCRAŢI AUTENTICI SI DE DETERMINATA INTELIGENTA CREATIVA! - PĂMÂNTUL APELE,AERUL DIN AREALUL STATAL ŞI TOATE BOGĂŢIILE NATURALE ALE LUI,VOR FI EXCLUSIV ŞI PENTRU VECIE TRECUTE ÎN PROPRIETATEA CETĂŢENILOR CARE FAC POPORUL SĂU, ŞI NU VOR MAI FI CIOPÂRŢITE ÎN DERIZORIU, CA MICI PROPRIETĂŢI PARTICULARE.

9 - ASTA înseamnă că toată lumea care este fizic şi psihic aptă de muncă VA MUNCI ANGAJAT iar PROTECŢIE SOCIALĂ PRIMESC, INSTITUŢIONALIZAT, DOAR HANDICAPAŢII ŞI BOLNAVII IRECUPERABILI, ÎN CONDIŢIILE LEGII. - TOŢI CETĂŢENII REPUBLICII SALE CIVICE SUNT EGALI ÎN FAŢA LEGII,A DREPTURILOR ŞI OBLIGAŢIILOR LOR SOCIALE, DEFINITE ŞI, ÎN ACEST STAT, NU EXISTĂ DISCRIMINĂRI (nici măcar pozitive) ORI MINORITĂŢI, DE NICI UN FEL! - DEMOCRAŢIA PARTICIPATIVĂ VA FI SISTEMUL EFICIENŢEI MAXIME A CONŞTIINŢEI IMPLICATE ŞI NU se vor accepta CONSTITUIREA DE SOCIETĂŢI (caritabile) ALE POMANAGIILOR sau PROFITORILOR (fie ei şi deghizaţi în ONG-uri, cu miluiri din afară)! -EXPLOATAŢIILE CE SE VOR ÎNFIINŢA, ÎNTR-UN DOMENIU SAU ALTUL, VOR FI ASIGURATE DE PROFESIONIŞTI ŞI MANAGERI EXPERŢI, PE ASUMĂRI DE RESPONSABILITATE CONCRETĂ ÎN TERMENI, cu precizări de DREPTURI ŞI PROCENTE COMPENSATORII cuvenite pentru IMPLICARE REALĂ şi EVALUĂRI DE PRODUCŢIE DUPĂ PLANURI RIGUROASE; NIMIC DUPĂ URECHE,NIMIC LĂUTĂREŞTE, TOTUL DUPĂ STUDII şi PROIECTE! - Scoateţi, LEGAL ŞI DEMOCRATIC, guvernarea poporului vostru de sub ventuzele şi copita partizană a GĂŞTILOR POLITICE, indiferent de culoarea pe care le-o dictează lăcomia propriilor haite, care i-au abandonat doctrina şi i-au privatizat profitul, şi impuneţi prin cei mai buni coordonatori meritocraţi dintre voi MERITOCRAŢIA CIVICĂ NAŢIONALĂ, ce-şi va articula activităţile pe ideologia inedită a SOCIAL- LIBERALISMULUI DEOUMANIST, CARE E A TREIA CALE (adică un sistem de inspiraţie populară, cetăţenească, prin substanţa majorităţii democratice a persoanelor sau soluţiilor votate ce va să suprime prin ideologia sa CONFLICTUL DINTRE JUSTIŢIA SOCIALĂ ŞI EFICIENŢA ECONOMICĂ!!) - În felul acesta, voi veţi fi inventat, de fapt, CIVISMOCRAŢIA, pentru care veţi conduce prin pârghiile OMENIEI LEGILOR DREPTĂŢII ADEVĂRATE!! - Iar pentru că nu avem nimic de furat, nu vom avea nimic de ascuns. VIAŢA în societatea cetăţenilor conştiinţei va fi transparentă, CA ÎNTR-UN OCEAN STRĂVEZIU! - Capacitaţi la guvernarea renăscutei societăţi pe FEMEIA MAMĂ - jumătatea plină cu iubire a paharului vieţii, pentru că NUMAI CINE DĂ ŞI CREŞTE VIAŢĂ POATE EVALUA PREŢUL CORECT AL CLIPEI TRĂITE ŞI-L POATE RE-PROIECTA ÎN VIITOR!! -SUS INIMA, COSÂNGENI! Păstraţi-vă identitatea neamului vie şi liberă în PATRIA VOASTRĂ SFÂNTĂ şi duceţi mai departe, prin EA, VLĂSTARELE STRĂMOŞILOR,

10 ARĂTÂNDU-LE LA URMAŞI ARIPI! CĂ FĂRĂ PĂRINŢI, COPIII N-AU DE UNDE PRIMI Îţi mulţumim Doamne că ne-ai deschis şi astăzi fereastra veşnicei Tale dimineţi. Facă-se astfel voia TA, iarăşi şi iar şi cât o fi să fie! AHO ŞI ZĂU DOMNULUI ZĂU! Iar pe VOI, CURAJOŞI LUPI ALBI AI LUMINII VĂINVITĂM LA APEL ÎN RĂSĂRITUL SUFLETULUI, SĂ NE INUNDĂM ÎMPREUNĂ CU SPIRITUL LUI ZAMOLXE!!! DRUM BUN SPRE LUMINĂ, FRAŢILOR DE CONŞTIINŢĂ, PENTRU CĂ AVEM ACASĂ DE ÎNFĂPTUIT O RENAŞTERE, NU DE ÎNSÂNGERAT O REVOLUŢIE!!! TREZEŞTE-TE NEAMULE AL MEU, CA S-AUZIM ŞI DE BINE! N I A S C H A R I A N!!!

Studiul 1 - Duhul Sfant si Cuvantul

Studiul 1 - Duhul Sfant si Cuvantul Studiul 1 pentru 7 ianuarie 2017 Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit

Mai mult

Studiul 6 - Lucrarea lui Petru

Studiul 6 - Lucrarea lui Petru Studiul 6 pentru 11 august 2018 T.M. Atunci Petru a început să vorbească şi a zis: «În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că, în orice neam, cine se teme de El şi lucrează neprihănire este

Mai mult

Viaäç Bucu,ie Dumne9eu Întâlnirea 1 Iubi,e Dumnezeule, spune-mi cine ești DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU, CREATOR ȘI TATĂ

Viaäç Bucu,ie Dumne9eu Întâlnirea 1 Iubi,e Dumnezeule, spune-mi cine ești DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU, CREATOR ȘI TATĂ Viaäç Bucu,ie Dumne9eu Întâlnirea 1 Iubi,e spune-mi cine ești DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU, CREATOR ȘI TATĂ 6 5 4 3 2 1 PREGĂTIREA ÎNTÂLNIRII Tema întâlnirii Dumnezeu vrea sǎ intre în relaţie cu oamenii.

Mai mult

CONSTIENT Marius Chirila

CONSTIENT Marius Chirila CONSTIENT Marius Chirila Stau cu mine si ma intreb ce as putea sa iti mai ofer in plus. Ai deja totul, esti deja totul. Nu exista limita la ce ai putea sa faci pentru ca nu exista limita la ceea ce esti.

Mai mult

EN_IV_2019_Limba_romana_Test_2

EN_IV_2019_Limba_romana_Test_2 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2019 LIMBA ROMÂNĂ Test 2 Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a... Băiat Fată EN IV 2019 Pagina 1 din 9

Mai mult

FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR

FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR Carte de colorat Dalia Teodora Ana 27/02/2016 este locul unde venim pe lume şi în care ne dezvoltăm (creştem). Este locul unde găsim dragoste, respect, linişte, înţelegere,

Mai mult

C2 25 aprilie Conversatii cu Dumnezeu vol 4.indd

C2 25 aprilie Conversatii cu Dumnezeu vol 4.indd Neale Donald Walsch Conversatii, cu Dumnezeu Un dialog nou si, neasteptat, Volumul IV Trezirea speciei Traducere din limba engleză de Mihaela Ivănuș Editura For You București 1 Nu credeam că voi face asta

Mai mult

SĂ CONSTRUIM O EUROPĂ PENTRU S I CU COPIII RON

SĂ CONSTRUIM O EUROPĂ PENTRU S I CU COPIII RON SĂ CONSTRUIM O EUROPĂ PENTRU S I CU COPIII RON Concepţie grafică: Atelierul de creaţie grafică al Consiliului Europei Realizare: Serviciul de producere a documentelor și publicaţiilor Consiliul Europei,

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sărbătoarea Mărţişorului 1 Martie MĂRŢIŞORUL Mărțișorul este un mic obiect-talisman legat cu un șnur format din două fire împletite, unul roșu și altul alb. Purtătorul lui este protejat împotriva răului.

Mai mult

Colegiul Tehnic „George Bariţiu” Baia Mare

Colegiul Tehnic „George Bariţiu” Baia Mare RESURSĂ EDUCAŢIONALĂ DESCHISĂ Denumire: Planificare religie cultul ortodox Autor: ISPAS Liliana Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Mihai Eminescu, Corabia Disciplina: Religie ortodoxă Clasa: V-VIII

Mai mult

_Parteneriat START UP 4 U_RO_final [Mod compatibilitate]

_Parteneriat START UP 4 U_RO_final [Mod compatibilitate] Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 3 Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor Domeniul

Mai mult

ANUL I, SEMESTRUL I

ANUL I, SEMESTRUL I CONFIRMAT MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT BOGDAN PETRICEICU HASDEU DIN CAHUL PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PE ANI DE STUDII APROBAT Ministerul Educaţiei Anul I, II, III, IV de Senatul

Mai mult

Studiul 6 - Poporul lui Dumnezeu, sigilat

Studiul 6 - Poporul lui Dumnezeu, sigilat Studiul 6 pentru 9 februarie 2019 Cei 144.000 sigilaţi sunt prezentaţi în două ocazii paralele: Apocalipsa 7 şi 14:1-5. În prima ocazie, rămân în picioare înaintea iminentei veniri a Mielului. În a doua,

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA CONFIRMAT MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT BOGDAN PETRICEICU HASDEU DIN CAHUL PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PE ANI DE STUDII APROBAT Ministerul Educaţiei Anul I, II, III, IV, V de

Mai mult

Wise King Solomon Romanian CB

Wise King Solomon Romanian CB Biblia pentru copii prezintă Înțeleptul Împărat Solomon Scrisă de: Edward Hughes Ilustraţii: Lazarus Adaptată după: Ruth Klassen Tradusă de: Ana Ionesi Produsă de: Bible for Children www.m1914.org BFC

Mai mult

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PARTIDA ROMILOR SOCIAL-DEMOCRATĂ DIN ROMÂNIA ACORD POLITIC privind PARTENERIATUL DINTRE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞI PARTIDA ROMILOR SOCIAL-DEMOCRATĂ DIN ROMÂNIA - Bucureşti, 24

Mai mult

ANEXĂ LA REGULAMENTUL SPECIFIC PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI DE ISTORIE ÎN ANUL ȘCOLAR A.ISTORIA ROMĂNILOR 1.CLASA a VIII-a

ANEXĂ LA REGULAMENTUL SPECIFIC PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI DE ISTORIE ÎN ANUL ȘCOLAR A.ISTORIA ROMĂNILOR 1.CLASA a VIII-a ANEXĂ LA REGULAMENTUL SPECIFIC PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI DE ISTORIE ÎN ANUL ȘCOLAR 2015-2016 A.ISTORIA ROMĂNILOR 1.CLASA a VIII-a PROGRAMA OLIMPIADEI DE ISTORIE Competențe specifice:

Mai mult

Chestionar privind despăgubiri collective

Chestionar privind despăgubiri collective Chestionar privind despăgubiri colective Răspunsuri chestionar despăgubiri colective (collective redress) 1. Ce valoare adaugată ar aduce introducerea unui nou mecanism de despăgubire colectivă (încetarea

Mai mult

Raport Anual 2017 Lucrarea are culori

Raport Anual 2017 Lucrarea are culori Raport Anual 2017 Lucrarea are culori Adaptat timpului, dar ancorat pe stâncă CINE SUNTEM NOI?...cei care credem că fiecare copil și tânar este important și valoros în ochii Lui Dumnezeu... "Încredințează-ți

Mai mult

Stăruința

Stăruința Stăruința Stăruința În legătură cu apostolii, cu primii creştini şi cu primele adunări, în cartea Faptele Apostolilor apare în câteva versete cuvântul a stărui. Acest cuvânt înseamnă a face ceva în mod

Mai mult

A_EESC INFO-TRA-ro

A_EESC INFO-TRA-ro Ce este CESE? Un organ consultativ care reprezintă societatea civilă Parlamentul European, Consiliul și Comisia sunt asistate de un Comitet Economic și Social și de un Comitet al Regiunilor, care exercită

Mai mult

NICI DE ZIUA UNIRII NU LASA GUVERNUL IN PACE – Klaus Iohannis ataca Parlamentul, Guvernul si Curtea Constitutionala si vrea referendum pe gratiere col

NICI DE ZIUA UNIRII NU LASA GUVERNUL IN PACE – Klaus Iohannis ataca Parlamentul, Guvernul si Curtea Constitutionala si vrea referendum pe gratiere col NICI DE ZIUA UNIRII NU LASA GUVERNUL IN PACE Klaus Iohannis ataca Parlamentul, Guvernul si Curtea Constitutionala si vrea referendum pe gratiere colectiva si modificari la Codurile penale. Iohannis nu

Mai mult

Cuprins Volumul 2 Călătoria către adevărata forţă a prezentului tău - 11 Capitolul 1 - Motivaţie sau motorul care te împinge către acţiune - 13 Cum să

Cuprins Volumul 2 Călătoria către adevărata forţă a prezentului tău - 11 Capitolul 1 - Motivaţie sau motorul care te împinge către acţiune - 13 Cum să Cuprins Volumul 2 Călătoria către adevărata forţă a prezentului tău - 11 Capitolul 1 - Motivaţie sau motorul care te împinge către acţiune - 13 Cum să faci cu uşurinţă lucrurile pe care alţii le fac greu

Mai mult

Studiul 11 - Crestinul si datoriile financiare

Studiul 11 - Crestinul si datoriile financiare CREŞTINUL ŞI DATORIILE FINANCIARE Studiul 11 pentru 17 martie 2018 Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica;

Mai mult

Microsoft Word - L. Orban_előadas - ROMANUL nov. 3.DOC aq.doc

Microsoft Word - L. Orban_előadas - ROMANUL nov. 3.DOC aq.doc DISCURS/ Embargo : 3.11.2007 - Leonard Orban Comisar european pentru multilingvism Asigurarea încrederii în învăţarea limbilor străine Conferinţă, Universitatea din Bucureşti Bucureşti, 3 noiembrie 2007

Mai mult

CUPRINS: Mulţumiri... IX Prefaţă... XIII Introducere... XVII Capitolul 1 Tu eşti deja perfect... 3 Capitolul 2 Amintirile... 9 Capitolul 3 Ştergerea a

CUPRINS: Mulţumiri... IX Prefaţă... XIII Introducere... XVII Capitolul 1 Tu eşti deja perfect... 3 Capitolul 2 Amintirile... 9 Capitolul 3 Ştergerea a CUPRINS: Mulţumiri... IX Prefaţă... XIII Introducere... XVII Capitolul 1 Tu eşti deja perfect... 3 Capitolul 2 Amintirile... 9 Capitolul 3 Ştergerea amintirilor... 15 Capitolul 4 Puterea cuvântului Mulţumesc...

Mai mult

3. Ferice de cel ce rabda ispita

3. Ferice de cel ce rabda ispita Studiul 3 pentru 18 octombrie 2014 «Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc.» (Iacov 1:12) 1. Iacov 1:13-14.

Mai mult

Asociaţia Producătorilor de Materiale pentru Construcţii din România Membră a Construction Products Europe Telefon: Fax:

Asociaţia Producătorilor de Materiale pentru Construcţii din România Membră a Construction Products Europe Telefon: Fax: Asociaţia Producătorilor de Materiale pentru Construcţii din România Membră a Construction Products Europe Telefon:+40.724.356.404 Fax:+40-21-3211236 E-mail: office@apmcr.ro Web: www.apmcr.ro Masa Rotundă

Mai mult

Ce este educaţia Dacă este să analizăm din punct de vedere etimologic, educația vine din latinescul educo-educare, care înseamnă a alimenta, a crește

Ce este educaţia Dacă este să analizăm din punct de vedere etimologic, educația vine din latinescul educo-educare, care înseamnă a alimenta, a crește Ce este educaţia Dacă este să analizăm din punct de vedere etimologic, educația vine din latinescul educo-educare, care înseamnă a alimenta, a crește - plante sau animale. Având înțelesuri asemănătoare

Mai mult

Studiul 7 - Drumul credintei

Studiul 7 - Drumul credintei Studiul 7 pentru 12 august 2017 Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-l caută. (Evrei 11:6)

Mai mult

Drumul crucii

Drumul crucii Drumul crucii Drumul crucii La sfarsitul versetului 4 al aceluiasi capitol din Evanghelia dupa Ioan, Domnul Hristos spusese: "Nu v-am spus aceste lucruri de la inceput, pentru ca eram cu voi." Dar acum,

Mai mult

Daniel and the Lions Den Romanian CB

Daniel and the Lions Den Romanian CB Biblia pentru copii prezintă Daniel În Groapa Leilor Scrisă de: Edward Hughes Ilustraţii: Jonathan Hay Adaptată după: Mary-Anne S. Tradusă de: Ana Ionesi Produsă de: Bible for Children www.m1914.org BFC

Mai mult

KGN BSG-T.qxd

KGN BSG-T.qxd A ctivităţile legate de textul de memorat, descrise aici, sunt recomandate pentru învăţare şi recapitulare. Ele au fost propuse pentru a fi folosite la Şcoala de Sabat. Folosiţi următoarele gesturi pentru

Mai mult

Dragne_Dreptul transporturilor. Parte generala

Dragne_Dreptul transporturilor. Parte generala Dreptul transporturilor. Partea generală 9 CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1. Rolul şi importanţa transporturilor Una dintre cele mai importante ramuri a economiei unui stat o constituie transporturile

Mai mult

CDC

CDC Această carte a fost scrisă special pentru: IOANA GOREA EȘTI O FETIȚĂ DEOSEBITĂ!... De la MOȘ CRĂCIUN DECEMBRIE 2014 ~~~- Zânele Iernii! strigă IOANA. Un nor alb uriaş coborî din tăria cerului. Dintr-o

Mai mult

Mihaela Achim Dragoş Ioniță Florentina Nicula RELIGIE CULTUL ORTODOX Caietul elevului CLASA A IV-A SEMESTRUL AL II-LEA

Mihaela Achim Dragoş Ioniță Florentina Nicula RELIGIE CULTUL ORTODOX Caietul elevului CLASA A IV-A SEMESTRUL AL II-LEA Mihaela Achim Dragoş Ioniță Florentina Nicula RELIGIE CULTUL ORTODOX Caietul elevului CLASA A IV-A SEMESTRUL AL II-LEA Cu Hristos, în Săptămâna Patimilor Să înțelegem textul 1. Completează spațiile libere

Mai mult

LEGE Nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter P

LEGE Nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter P LEGE Nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Text în vigoare începând cu data de 7 octombrie

Mai mult

Detectivii Apei Pierdute

Detectivii Apei Pierdute by ALIN ANCHIDIN O poveste adaptată De ce ai pierderile aşa de mari, bunicuţo?, o poveste adaptată A fost odată ca niciodată, sau, mai corect spus, a fost, există şi va exista o bunicuţă care avea o nepoţică

Mai mult

Str

Str HCA 53/05.09.2017 Director, Prof. Velicu Laurentiu STRATEGIA EVALUĂRII ŞI ASIGURĂRII CALITĂŢII EDUCAŢIEI IN LICEUL TEORETIC CAROL I FETESTI pentru perioada 2017-2020 1 SUMAR I. INTRODUCERE Misiunea CEAC

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Hotărâre 377 2017-05-25 Guvernul României privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la fondul fiduciar al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru acoperirea cheltuielilor de participare

Mai mult

INITIERE IN PSIHOPEDAGOGIA EXCEPTIONALITATII MODULUL II CARACTERISTICI PSIHOLOGICE ALE COPIILOR CU TENDINŢE DE ABANDON Studiile psihologice au relevat

INITIERE IN PSIHOPEDAGOGIA EXCEPTIONALITATII MODULUL II CARACTERISTICI PSIHOLOGICE ALE COPIILOR CU TENDINŢE DE ABANDON Studiile psihologice au relevat MODULUL II CARACTERISTICI PSIHOLOGICE ALE COPIILOR CU TENDINŢE DE ABANDON Studiile psihologice au relevat un set de caracteristici psihologice specifice copiilor cu tendinţe de abandon şcolar şi social.

Mai mult

Legea nr 21/1991 legea cetateniei romane

Legea nr 21/1991 legea cetateniei romane republicata in M. Of. nr. 98 din 06/03/2000 Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1 Cetatenia romana este legatura si apartenenta unei persoane fizice la statul roman. Cetatenii romani sunt egali in fata

Mai mult

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ ING. NICOLAE CĂPĂŢÂNĂ TEZĂ DE DOCTORAT STUDII ŞI CERCETĂRI

Mai mult

Interior manual religie III_2.indd

Interior manual religie III_2.indd MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE Cristina Benga Aurora Ciachir Niculina Filat Mihaela Ghiţiu Ioana Niculae MANUAL PENTRU CLASA A III-A RELIGIE Cultul ortodox SEMESTRUL AL II-LEA Dumnezeu

Mai mult

Personal profile – Michael

Personal profile – Michael Schiţă personală Michael Suntem într-o vacanţă-aventură în Asia pe cont propriu, fără ghid. Conducem o maşină închiriată.este un Landrover vechi care merge în medie cu 80 de km/h şi consumă un litru de

Mai mult

O EUROPĂ MAI JUSTĂ PENTRU LUCRĂTORI PROGRAMUL CES PENTRU ALEGERILE EUROPENE DIN 2019 EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION

O EUROPĂ MAI JUSTĂ PENTRU LUCRĂTORI PROGRAMUL CES PENTRU ALEGERILE EUROPENE DIN 2019 EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION O EUROPĂ MAI JUSTĂ PENTRU LUCRĂTORI PROGRAMUL CES PENTRU ALEGERILE EUROPENE DIN 2019 EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Alegerile europene 23-26 mai 2019 - vor fi hotărâtoare pentru

Mai mult

brosura PF_iunie 2016_web

brosura PF_iunie 2016_web Fericirea înseamnă să te poţi bucura de lucrurile simple. La orice vârstă. Fără griji. BROȘURĂ PERSOANĂ FIZICĂ Economisiţi pentru viitorul dumneavoastră! economii Economisirea pentru perioada retragerii

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation GEOGRAFIE FIZICĂ GENERALĂ Tutore curs: Conf. dr. MARIAN ENE Metodologia geografică este esenţială în înţelegerea specificului cunoaşterii ştiinţifice, a principiilor şi regulilor care stau la baza demersului

Mai mult

CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi desti

CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi desti CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi destinate îngrijirii copiilor 4 Cum să înţelegeţi somnul

Mai mult

Primara_0_BW_23912_PBSG_C2_00.qxd

Primara_0_BW_23912_PBSG_C2_00.qxd Primara_8_BW_23912_PBSG_C2_08.qxd 15.12.2015 09:11 Page 36 cţ Le ia 8 O poruncă nouă Daniel 6:25-28; Profeţi şi regi, pp. 544, 545 i-ai făcut un loc special unde te rogi de obicei? Ţ Oamenii aleg diferite

Mai mult

ACADEMIA DE POLIŢIE

ACADEMIA DE POLIŢIE DECLARAŢIA DE POLITICĂ ÎN DOMENIUL CALITĂŢII A RECTORULUI ACADEMIEI DE POLITIE Alexandru Ioan Cuza - 2011- Academia de Poliţie, instituţie de învăţământ superior de tradiţie şi notorietate naţională, cu

Mai mult

Microsoft Word - New Document Microsoft Word

Microsoft Word - New Document Microsoft Word Casa Sindicatelor din Timişoara Sâmbătă - 15 decembrie 2007 1 Ewald Frank Vă salut pe toţi în scumpul Nume al lui Isus Hristos, Domnul nostru! Pentru mine această adunare este o surpriză, dar noi ne-am

Mai mult

Microsoft Word - declaratie 15 ani NATO

Microsoft Word - declaratie 15 ani NATO PROIECT CAMERA DEPUTAȚILOR SENATUL DECLARAȚIA PARLAMENTULUI ROMÂNIEI cu ocazia aniversării a 15 ani de la aderarea României la Alianța Nord Atlantică și a 70 de ani de existență a NATO Parlamentul României,

Mai mult

octombrie, ora 14:00

octombrie, ora 14:00 2018-2019 17 octombrie, ora 14:00 Denumire webinar: Diferențe și asemănări între culturile lumii Descriere: Dacă nu ar exista diferențe și asemănări între culturi, viața nu ar mai fi atât de interesantă

Mai mult

Microsoft Word - BAC sociologie

Microsoft Word - BAC sociologie Colecţia SUBIECTE POSIBILE Editura Paralela 45 Lucrarea este elaborată conform programei şcolare în vigoare pentru bacalaureat. Redactare: Daniel Mitran Tehnoredactare: Iuliana Ene Pregătire de tipar &

Mai mult

rezumat teza de abilitare

rezumat teza de abilitare Rezumatul tezei de abilitare Impactul Codului civil Quebec, a codificărilor europene și a celorlalte elemente de drept comparat asupra dreptului comercial român. După apariţia noului Cod civil, au fost

Mai mult

VALORIFICAREA EXPERIENŢEI POZITIVE PRIVIND PROIECTAREA CURRICULARĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL PORNIND DE LA COMPETENŢE CA FINALITĂŢI ALE ÎNVĂŢĂRII Prof. P

VALORIFICAREA EXPERIENŢEI POZITIVE PRIVIND PROIECTAREA CURRICULARĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL PORNIND DE LA COMPETENŢE CA FINALITĂŢI ALE ÎNVĂŢĂRII Prof. P VALORIFICAREA EXPERIENŢEI POZITIVE PRIVIND PROIECTAREA CURRICULARĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL PORNIND DE LA COMPETENŢE CA FINALITĂŢI ALE ÎNVĂŢĂRII Prof. Popa Daniela Livia Liceul Tehnologic Sfântul Pantelimon,

Mai mult

Slide 1

Slide 1 METODOLOGIE Volumul eșantionului 1160 subiecți 18+ Reprezentativitate Eroare maximă tolerată ±2,9% Perioada de desfășurare 13-15.07.2016 Tipul eșantionului Multi-stratificat, probabilist Metoda CATI (Computer

Mai mult

Adevarata Religie For Priniting

Adevarata Religie For Priniting Adevărata Religie Abu Amina Bilal Philips 2 Islamul!!!!!!!!!!! 3 Mesajul Islamului!!!!!!!!! 6 Mesajul Falsei Religii!!!!!!!! 11 Universalitatea Islamului!!!!!!! 14 Recunoaşterea Lui Allah!!!!! 16 3 Islamul!

Mai mult

PROIECT -TABǍRA COPILǍRIEI! FIŞA ACTIVITǍȚII ScoalaGimnaziala nr.1 Lehliu, judcalarasi, com lehliu Nivelul de invatamant: inv. primar - clasa a III-a

PROIECT -TABǍRA COPILǍRIEI! FIŞA ACTIVITǍȚII ScoalaGimnaziala nr.1 Lehliu, judcalarasi, com lehliu Nivelul de invatamant: inv. primar - clasa a III-a PROIECT -TABǍRA COPILǍRIEI! FIŞA ACTIVITǍȚII ScoalaGimnaziala nr.1 Lehliu, judcalarasi, com lehliu Nivelul de invatamant: inv. primar - clasa a III-a si a IV-a Numarul elevilor : 20 Numarul cadrelor didactice

Mai mult

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_2

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_2 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2018 LIMBA ROMÂNĂ Test 2 Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a... Băiat Fată EN IV 2018 Pagina 1 din 10

Mai mult

regulament2013

regulament2013 REGULAMENT Privind organizarea şi desfăşurarea Concursului Judeţean de interpretare a colindelor, Colindătorii pentru formaţiile corale şi grupurilor vocale tradiţionale din învăţământul preuniversitar.

Mai mult

Microsoft Word - dice town.docx

Microsoft Word - dice town.docx Undeva în estul sălbatic american... O mină de aur, teritorii propice pentru creşterea animalelor, nici nu este nevoie de mai mult pentru a atrage aventurieri de toate tipurile. Un mic orăşel a fost repede

Mai mult

Cod Deontologic Unic

Cod Deontologic Unic Cod Deontologic Unic Adoptat la reuniunea Conventiei Organizatiilor de Media 23 24 octombrie 2009 1. JURNALISTUL ŞI MASS-MEDIA 1.1 Jurnalistul este persoana care se ocupă în mod regulat de colectarea,

Mai mult

Presentación de PowerPoint

Presentación de PowerPoint Lecția 1, 6 Aprilie 2019 Toate își au vremea lor (Eclesiastul 3:1). Dumnezeu a creat timpul și ritmurile care dirijează viața pe Pământ (pentru plante, animale și pentru oameni). Aceste ritmuri sunt identice

Mai mult

NLP Mania CĂLĂTORIA EROULUI DESCOPERĂ CINE EȘTI CU ADEVĂRAT ȘI CUM SĂ ÎȚI ÎMPLINEȘTI DESTINUL

NLP Mania CĂLĂTORIA EROULUI DESCOPERĂ CINE EȘTI CU ADEVĂRAT ȘI CUM SĂ ÎȚI ÎMPLINEȘTI DESTINUL NLP Mania CĂLĂTORIA EROULUI DESCOPERĂ CINE EȘTI CU ADEVĂRAT ȘI CUM SĂ ÎȚI ÎMPLINEȘTI DESTINUL Cuprins: 1. Cine esti tu / cunoasterea eroului (acum faci cunostiinta cu tine insuti) a) cele 12 arhetipuri

Mai mult

Microsoft Word - roumanie-x.doc

Microsoft Word - roumanie-x.doc LEGE Nr. 21 din 1 martie 1991 *** Republicată Legea cetăţeniei române EMIS DE: PARLAMENTUL APARUTĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 98 din 6 martie 2000 *) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 192/1999

Mai mult

MĂREȚIA NU ESTE SCOPUL Pastor Paul Hamilton 1

MĂREȚIA NU ESTE SCOPUL Pastor Paul Hamilton 1 MĂREȚIA NU ESTE SCOPUL Pastor Paul Hamilton 1 Măreția lui Dumnezeu.. Pastor Paul Hamilton Fapte 12: Vom studia ceva despre care cunoașteți câte un pic. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne ilumineze. Vreau să

Mai mult

Microsoft Word - Buletin Parohial 12 Mai Duminica a III-a dupa Pasti.docx

Microsoft Word - Buletin Parohial 12 Mai Duminica a III-a dupa Pasti.docx Mai 12, 2019: Duminica a III-a după Paști (a Femeilor Mironosițe) Apostolul: Fapte, 6:1-7: În zilele acelea, înmulţindu-se ucenicii, eleniştii (iudei) murmurau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor

Mai mult

Real pleaca, iar Auchan ajunge la 30 de hypermarketuri in Romania

Real pleaca, iar Auchan ajunge la 30 de hypermarketuri in Romania Real pleaca, iar Auchan ajunge la 30 de hypermarketuri in Romania 03 Dec 2012 de Mihail Tanase [1] Tranzactia anului in retailul european s-a oficializat: grupul german Metro a vandut hypermarketurile

Mai mult

Microsoft Word - ROMENO.doc

Microsoft Word - ROMENO.doc Acord de colaborare între Ministerul Sănătăţii şi Agenas Campanie de informare Utilizarea corectă a serviciilor de urgenţă şi de intervenţie rapidă Conţinut informativ Campanie de informare Utilizarea

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Studiu politic SINTEZA Raport de cercetare METODOLOGIE Volumul eșantionului: 1.199 subiecți 18+, reprezentativ la nivel național pentru populația adultă a României Tipul eșantionului: Multi-stratificat,

Mai mult

Academician Nicolae Dabija: Un nou pact Ribbentrop-Molotov?

Academician Nicolae Dabija: Un nou pact Ribbentrop-Molotov? În toamna anului 1989 un grup de deputaţi ai Sovietului Suprem al URSS am fost invitaţi de un grup de senatori americani în SUA, scrie în literaturasiarta.md, Nicolae Dabija preluat de Romanian Global

Mai mult

VIAŢA, PERSOANA ŞI DEMNITATEA UMANĂ ÎN NOUL COD CIVIL AL ROMÂNIEI Noul Cod Civil intră în vigoare la 1 octombrie 2011 Codul civil este un act normativ

VIAŢA, PERSOANA ŞI DEMNITATEA UMANĂ ÎN NOUL COD CIVIL AL ROMÂNIEI Noul Cod Civil intră în vigoare la 1 octombrie 2011 Codul civil este un act normativ VIAŢA, PERSOANA ŞI DEMNITATEA UMANĂ ÎN NOUL COD CIVIL AL ROMÂNIEI Noul Cod Civil intră în vigoare la 1 octombrie 2011 Codul civil este un act normativ care cuprinde cele mai importante reglementări referitoare

Mai mult

Inima mea, sufletul meu: 11 negri mititei

Inima mea, sufletul meu: 11 negri mititei Inima mea, sufletul meu: 11 negri mititei Până să dea gerul, au locuit, tot într-o odaie, la marginea mahalalei Obor, din Călărași. Ea are 36 de ani, el are 38. Și 11 copii. Asta ne amuză: Mă, voi sunteți

Mai mult

Manifestul Alianței 2020 USR PLUS pentru Europa viitorului - ONLINE

Manifestul Alianței 2020 USR PLUS pentru Europa viitorului - ONLINE Dan Mihai Bălănescu Manifestul Alianței 2020 USR PLUS pentru Europa viitorului. Duminică, 26 mai, suntem chemați să ne alegem reprezentanții în Parlamentul European. Miza însă este mult mai importantă.

Mai mult

Tantra - Traditia hindusa

Tantra - Traditia hindusa Tantra - Traditia hinduista Tantrismul este - de mai bine de un mileniu - un element esential al vietii religioase a Indiei si al gandirii sale religioase. Unele dintre aspectele cele mai curioase - dar

Mai mult

(Scenetă în versuri bazată pe povestirea,, În grădina lui Dumnezeu ) Personaje: Autor versuri: Adriana Ardeu Povestitor A Povestitor B Povestitor C Po

(Scenetă în versuri bazată pe povestirea,, În grădina lui Dumnezeu ) Personaje: Autor versuri: Adriana Ardeu Povestitor A Povestitor B Povestitor C Po (Scenetă în versuri bazată pe povestirea,, În grădina lui Dumnezeu ) Personaje: Autor versuri: Adriana Ardeu Povestitor A Povestitor B Povestitor C Povestitor D Povestitor E Povestitor F Povestitor G Brad

Mai mult

Lineamientos para la Evaluación

Lineamientos para la Evaluación Ghid privind Raportarea, Monitorizarea și Evaluarea proiectelor finanțate în cadrul programului Maratonul Justiției 1. Introducere Sumarul cerințelor de raportare: a. Rapoartele narative finale b. Rapoartele

Mai mult

Vreau şansa mea DOMENIU: Educație LOCALITATE: Botoșani DURATA IMPLEMENTĂRII: 7 luni INIȚIATOR: Geanina Olga Ipate "Proiectul Vreau Şansa Mea! este un

Vreau şansa mea DOMENIU: Educație LOCALITATE: Botoșani DURATA IMPLEMENTĂRII: 7 luni INIȚIATOR: Geanina Olga Ipate Proiectul Vreau Şansa Mea! este un Vreau şansa mea DOMENIU: Educație LOCALITATE: Botoșani DURATA IMPLEMENTĂRII: 7 luni INIȚIATOR: Geanina Olga Ipate "Proiectul Vreau Şansa Mea! este un proiect şansa pe care o dăm semenilor noştri şi despre

Mai mult

Acordurile de achiziții, implicații concurențiale și juridice

Acordurile de achiziții, implicații concurențiale și juridice Acordurile de achiziții, implicații concurențiale și juridice 12 Apr 2016 de Diana Crângașu [1] Acordurile de cooperare încheiate de companii pentru achiziții în comun sunt o mișcare strategică tot mai

Mai mult

Grafice romana martie 2004.xls

Grafice romana martie 2004.xls Partea I. Atitudini civice Au fost utilizate patru tipuri de întrebari pentru a evalua influenta media asupra atitudinilor civice. Aprilie 2004 pag. 1 CURS-SA pentru CNA 1. Perceptia populatiei cu privire

Mai mult

Cercetarea cantitativă Analiza de macromediu în Regiunea Nord-Est

Cercetarea cantitativă Analiza de macromediu în Regiunea Nord-Est Cercetarea cantitativă Analiza de macromediu în Regiunea Nord-Est CUPRINS REZUMAT EXECUTIV... 3 REZULTATE... 9 Graficul 1. Gradul de acord - suport financiar... 9 Graficul 2. Factorii pe care tocmai i-am

Mai mult

al şedinţei ordinare din Dl Secretar face prezenţa: Din cei 27 consilieri în funcţie, 27 consilieri, prezenţi. La primul punct al ordinei d

al şedinţei ordinare din Dl Secretar face prezenţa: Din cei 27 consilieri în funcţie, 27 consilieri, prezenţi. La primul punct al ordinei d al şedinţei ordinare din 29.08.2012 Dl Secretar face prezenţa: Din cei 27 consilieri în funcţie, 27 consilieri, prezenţi. La primul punct al ordinei de zi al şedinţei de astăzi avem aprobarea, validarea

Mai mult

Harta mortalității infantile: sunt județe unde rata mortalității la copiii sub un an e de aproape trei ori mai mare decât în altele În Botoșani și Căl

Harta mortalității infantile: sunt județe unde rata mortalității la copiii sub un an e de aproape trei ori mai mare decât în altele În Botoșani și Căl Harta mortalității infantile: sunt județe unde rata mortalității la copiii sub un an e de aproape trei ori mai mare decât în altele În Botoșani și Călărași, rata mortalității infantile depășește de aproape

Mai mult

Microsoft Word - Scrisoare deschisa_violenta impotriva femeilor .docx

Microsoft Word - Scrisoare deschisa_violenta impotriva femeilor .docx - Scrisoare deschisă pentru urgentarea implementării inițiativelor strategice asumate de Guvernul României pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice - În atenția

Mai mult

Présentation PowerPoint

Présentation PowerPoint Educaţia pentru dezvoltare durabilă - considerente generale - 7-11 noiembrie 2018, Iaşi 1 Rețeaua de ONG-uri pentru EDD. O propunere de politică publică EDD. Intervenție EDD în 23 de școli. Rețeaua de

Mai mult

Romania postcomunista. Trecut, prezent si viitor

Romania postcomunista. Trecut, prezent si viitor REPREZENTARE, MANDATE ŞI CALITATEA DEMOCRAŢIEI 181 Fenomenul de realegere în alegerile parlamentare din 2012 Alegerile parlamentare din 2012 au reprezentat o victorie covârşitoare a alianţei politice dintre

Mai mult

"Optimizari sinergetice dupa criterii yalorice globale" instrument

Optimizari sinergetice dupa criterii yalorice globale instrument OPTIMIZARI SINERGETICE DUPA CRITERII VALORICE GLOBALE, INSTRUMENT METODOLOGIC PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ÎN CONTEXTUI DEZVOLTARII DURABILE A ECONOMIEI Conf.dr.ing DIMITRIE CLEPAN Universitatea 1 Decembrie

Mai mult

curs DIP editura final.mdi

curs DIP editura final.mdi Cuprins Capitolul 1. Introducere...1 1. Definiţia dreptului internaţional public... 1 2. Particularităţile şi natura dreptului internaţional public... 2 3. Dreptul internaţional public şi dreptul intern...

Mai mult

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 92 Ediția în limba română Legislație Anul 62 1 aprilie 2019 Cuprins II Acte fără caracter legislativ DECIZII De

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 92 Ediția în limba română Legislație Anul 62 1 aprilie 2019 Cuprins II Acte fără caracter legislativ DECIZII De Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 92 Ediția în limba română Legislație Anul 62 1 aprilie 2019 Cuprins II Acte fără caracter legislativ DECIZII Decizia (PESC) 2019/535 a Consiliului din 29 martie 2019

Mai mult

Adunare - SIBIU 19

Adunare - SIBIU 19 Adunare - SIBIU 19.08.2007, 11 00 Ewald Frank [Fr. Daniel: Lăudat şi binecuvântat să fie Numele Domnului. Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru această zi, este o zi de sărbătoare pentru noi. Este o zi pe care

Mai mult

O NOUĂ AGENDĂ STRATEGICĂ Consiliul European

O NOUĂ AGENDĂ STRATEGICĂ Consiliul European O NOUĂ AGENDĂ STRATEGICĂ 2019 2024 ryzhkovoleksand@123rf Consiliul European INTRODUCERE În ultimii ani, lumea a devenit din ce în ce mai marcată de tulburări, complexă și supusă unor schimbări rapide.

Mai mult

OBSERVAȚIA LA RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR 2011 Potrivit rezultatelor ultimului Recensământ (2002), populația de etnie romă din România era

OBSERVAȚIA LA RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR 2011 Potrivit rezultatelor ultimului Recensământ (2002), populația de etnie romă din România era OBSERVAȚIA LA RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR 2011 Potrivit rezultatelor ultimului Recensământ (2002), populația de etnie romă din România era de 535.140 de persoane. Cercetătorii și activiștii

Mai mult

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 18.11.2015 A8-0316/36 36 Esteban González Pons, Axel Voss, Teresa Jiménez-Becerril Barrio Punctul 14 14. reamintește că companiile de internet și furnizorii de servicii au responsabilitatea legală de a

Mai mult

Microsoft PowerPoint - Moisza_Cristi_Buda_Manuel.pptx

Microsoft PowerPoint - Moisza_Cristi_Buda_Manuel.pptx Oameni,Locuri,Fapte Centenarul Marii Uniri Majestatea sa Ferdinand I, născut Ferdinand Viktor Albert Meinrad von Hohenzollern- Sigmaringen a fost rege al României din 10 octombrie 1914 până la moartea

Mai mult

Communicate at your best - Manual - Cap 3 - RO

Communicate at your best - Manual - Cap 3 - RO 1. Principii de bază Ce trebuie să luăm în considerare atunci când comunicăm la birou? Comunicarea la birou nu este nici complicată, nici foarte simplă. Fiecare dintre noi are competențe de bază în interacțiunea

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Viziunea Federatiei Nationale OMENIA a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din Romania privind economia sociala CUPRINS 1. F.N. OMENIA - DATE GENERALE; 2. ACTIVITATI DE ECONOMIE SOCIALA IN CADRUL

Mai mult

Indicații răspunde fiecărei afirmaţii potrinit următoarei scale: 3 = De fiecare dată, puternic adevărat. 2 = Majoritatea timpului. De cele mai mlte or

Indicații răspunde fiecărei afirmaţii potrinit următoarei scale: 3 = De fiecare dată, puternic adevărat. 2 = Majoritatea timpului. De cele mai mlte or Indicații răspunde fiecărei afirmaţii potrinit următoarei scale: 3 = De fiecare dată, puternic adevărat. 2 = Majoritatea timpului. De cele mai mlte ori adevărat 1 = Câteodată, din când în când 0 = Niciodată

Mai mult