MANIFESTUL MIȘCĂRII DEOUMANISTE

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "MANIFESTUL MIȘCĂRII DEOUMANISTE"

Transcriere

1 MANIFESTUL MIȘCĂRII DEOUMANISTE Pentru adevărul că POPORUL RUMUNILOR sau RAMANVLAHILOR,ori RUMUNDACILOR ESTE NĂSCUT ZAMOLXIAN (atenţie: NU CREŞTIN!), cu mai bine de 500 ani înainte de apariţia lui Christos, (evreul pe care am fost înşelaţi apostoleşte să-l credităm ca mântuitor al umanităţii ) - iar DA.KIA PREISTORICĂ însemnând dintru începuturi PĂMÂNTUL SFÂNT sau ŢARA SFÂNTĂ - URMAŞII de astăzi ai LUI ZAMOLXE îl socotesc PE DÂNSUL FRACTAL DUMNEZEIESC şi PARADIGMA PRIMULUI CRIST AL PĂMÂNTULUI EUROPEAN AL TRACODACILOR - PELASGI, cetăţenii ancestrali ai actualului continent. Aceasta datorită faptului că, înainte de a fi cunoscut Iisus Christos - cel din Noul Testament - drept Fiul Domnului, ZAMOLXE AL NOSTRU ERA NUMIT DE TRACODACII SĂI AIZUS, adică FIUL! Astfel, lucrul semnalat nu e ceea ce pare, o simplă coincidenţă, numai, ci o confiscare istorică subtilă, programată în beneficiul altei etnii! Şi mai e necesar de aflat că, AIZUS se pronunţă EZUS şi vă rugăm să comparaţi, fonetic, cu ebraicul nume Jesus, frecvent întâlnit chiar înainte de naşterea lui Iisus Christos (care Jesus se citeşte GISUS, în engleză) şi veţi ajunge la aceeaşi concluzie (pentru mulţi dintre Dv. senzaţională): ISUS = JESUS era un vechi nume ebraic, frecvent întâlnit în acea zonă, ÎNCĂ DE ATUNCI PRELUAT DE LA TRACODACI, TOCMAI PENTRU SEMNIFICAŢIA LUI DIVINĂ Şi mai avem convingerea că, în special creştinii practicanţi ar trebui să afle următorul detaliu fundamental al mistificării străvechi conspirate, numită Iisus Christos, sintetizat în urma formulării concluziilor unui grup de astronomi, de la PORT MACQUARIE OBSERVATORY - AUSTRALIA, condus de reputatul Dave Reneke, care, după mai mult de 10 ani de cercetări şi studii făcute prin intermediul unor programe complexe, pe calculator, AU AJUNS LA CONVINGEREA CĂ, de-ar fi să se dea curs adevărului, E IMPERIOS NECESAR SĂ fie anulat CRĂCIUNUL ACTUAL, DEOARECE DATA LUI ESTE ERONAT ŞI TENDENŢIOS FIXATĂ: ÎN FOND, IISUS CHRISTOS NĂSCÂNDU-SE ÎNTR-O ZI DE 17 IUNIE, NU ÎN 25 DECEMBRIE!!! PE BUNE! Dar, dovezile integrale pentru confirmarea TUTUROR acestor afirmaţii (şi nu numai) sunt de căutat - majoritatea lor - în fondul de documente poprite şi dosite de Oculţi în hrubele Vaticanului, ori în templele masonice de pe Mapamond!

2 Şi trebuie făcut cunoscut, cât mai larg, inclusiv faptul că ÎNVĂŢĂTORII, sau Maeştrii - formatori ai CULTULUI Gnostic al ESSENIENILOR au fost CĂLUGĂRII DACI numiţi CRISTAI si PLEISTAI, de la gurile ISTRULUI,cei de la care vine originea reală a numelor de CRISTOS, CREŞIN,CREŞTINĂTATE şi NU DE LA ALTE IZVOARE, minţite. De asemeni, nu trebuie uitat amănuntul esenţial că ESSENIENII au fost constituiţi religios ca Rod al Spiritualităţii Dacice, Zamolxiene, cu 200 de ani înainte de venirea lui CHRISTOS cel BIBLIC, pe care rabinii străvechilor RAPTORI OCULŢI l-au meşterit a fi împărat dumnezeiesc şi fiu unic al lui Yahveh, confecţionat apoi ca păstor al noii religii, pe care au botezat-o CREŞTINISM, zicându-i şi lui Iisus- DUMNEZEU (apelaţie strict dacică a Divinităţii - şi aceasta confiscată)! În fond, ei ŞI-AU ÎNSUŞIT ÎN FORŢĂ ŞI AU ADAPTAT IUDAIC ESSENIANISMUL DE SUBSTANŢĂ GETO-DACĂ, cu intenţii conspirate, iar cultul nou închegat a fost, până în anul 53, e.n. EXCLUSIV, ERMETIC, EVREIESC! După a cărui meseriaşă ajustare l-au slobozit în lume APOSTOLICEŞTE, pentru a o îngenunchea mistic şi dogmatic pe aceasta, (abia după 2000 de ani împlinită!), prin insidioasa formă de imperialism perfid al RELIGIEI CREŞTINE. (Iar acum a venit momentul New-Age, când Maurul şi-a făcut datoria şi MAURUL CREŞTIN trebuie să moară, definitiv) Aşa A DEVENIT CREŞTINISMUL, DIN START, CÂRJA MISTICĂ A MONDIALISMULUI LAIC AGRESIV, ACAPARATOR, iar asta va servi bicefalismului imperial (atât celui cu faţă mireană cât şi celui cu înfăţişare mistică) până în ziua de astăzi, când l-au impus, transformat şi transferat în Globalizare, prin Novus Ordo Seculorum - care e apogeul CABALEI SATANICE - gândită din antichitate şi aplicată deplin în contemporaneitate! Din toate aceste considerente, noi, NeoZAMOLXIENII DEOUMANIŞTI ne simţim a fi CONŞTIINŢE LIBERE şi ORTODOCŞI PROTOCREŞTINI GINTA MONOTEISTĂ SUPRAVIEŢUITOARE A PRIMILOR EURTRACI - ALĂTURI DE CARE CREDEM, ÎNCĂ DE LA RĂSĂRITUL FIINŢEI NEAMULUI, ÎN NEMURIREA SUFLETULUI, adică a CONŞTIINŢEI UNIVERSALE, CARE NE ESTE ŞI UNICUL DUMNEZEU - sau DUC!! Şi mai suntem, noi, o comunitate care a ajuns în actualitate TRĂIND, ZĂMISLIND ŞI MURIND DOAR ÎN ZISA ROMÂNIE VATRA CIUNTITĂ ŞI SPOLIATĂ MAI TOT TIMPUL DE METEHNELE PIZMUITORILOR DE GRANIŢE, MAI VECHI ORI MAI NOI, VENIŢI ÎN VALURI NEADORMITE PESTE NEAMUL NOSTRU, CEL CE VEŞNICEŞTE NUMAI ÎN CUIBUL SĂU DINTOTDEAUNA, CARE-I ESTE SINGUR ŞI NESCHIMBT SĂLAŞ DINTRU ACASA-I SINGULARĂ-UNICUL LOC DE PE TERRA

3 CU 7 CHACRE ÎN DESTIN ADICĂ TOT ACOLO PE UNDE RĂSUFLĂ ÎNSUŞI BURICUL PĂMÂNTULUI şi trece AXA LUMII - în BUCEGI! *** Acest popor (rumun) RIDICAT PRIN INSTRUCȚIE, ar fi apt să se găsească în fruntea Culturii Spirituale a Umanităţii şi, ca o completare, LIMBA SA este atât de bogată şi armonioasă că s-ar potrivi celui mai cult popor de pe Pământ. RUMUNIA NU ESTE NUMAI BURICUL PĂMÂNTULUI CI şi AXA UNIVERSULUI. (Alfred HOFMANN, 1820, în lucrarea sa ISTORIA PĂMÂNTULUI ) Ca Deoumanişti NeoZamolxieni, întrunim toate condiţiile de fond şi pe cele formale - pentru a putea privi cu legitimitate către Cerul Luminii (de unde ne-a însămânţat vieţii DUC - Dumnezeul Conştiinţă, CREATOR inclusiv al Curcubeului speciei noastre humanoide universale) fiindcă noi, RAMANVLAHII, AVEM REVELATĂ O SCRIPTURĂ (Scriptul lui RA) PROPRIE, zisă CARTEA LUI ZAMOLXE sau NOUL TESTAMENT AL DACILOR!! ***IAR Profesorul-cercetător de Istoria Religiilor, de la Sydney, Octavian Sărbătoare, ne-a arătat, publicat şi descris, REVELATĂ ŞI EA, încă de la începuturile sale, VIAŢA LUI ZAMOLXE, adică BIOGRAFIA MITICĂ ŞI LEGENDARĂ A LUI ZAMOLXE ARIANUL, FIUL LUI DUMNEZEU! CU ACESTE ATUURI deţinute în zestrea nativă, NE PUTEM CONSTITUI LEGITIM ŞI SUBSTANŢIAL, ORICÂND, ÎNTR-O SPIRITUALITATE DE PRIMĂ MÂNĂ, DEMNĂ ÎNTRUTOTUL DE DĂINUIRE ŞI RODIRE PENTRU ACTUALELE & VIITOARELE FRUCTE DE LUMINĂ ŞI IUBIRE ALE IDENTITĂŢII specifice FAMILIEI DACOLUMNIENILOR! Iar DACOLUMNIA ARE ÎNŢELESUL DE COLUMNA DE LUMINĂ A DACILOR, FIIND NUMELE PE CARE-L DORESC MOŞTENITORII STRĂMOŞILOR, PENTRU PATRIA LOR SPIRITUALĂ ÎNTREGITĂ, DIN VIITORUL PURIFICAT! ŞI, DE PE ACESTE TEMELII PORNIND, PROPUNEM CONFRAŢILOR NOSTRI ROMÂNI DIN TOATE ZĂRILE LUMII SĂ SE UITE CU IUBIRE MAGNETICĂ ÎNSPRE MAMA dintotdeauna, pe care o numim acum ROMÂNIA, AFLATĂ ASTĂZI ÎN MARE ŞI GRAV PERICOL DE DISOLUŢIE ŞI PRĂBUŞIRE, CA SĂ PUTEM DECLANŞA, ÎMPREUNĂ, MIŞCAREA SPIRITUALĂ NAŢIONALĂ A DEOUMANIŞTILOR NeoZAMOLXIENI MERITOCRAŢI, PATRIOTICĂ ŞI PAŞNICĂ, (pentru că NAŢIONALISMUL ROMÂNESC NU A FOST NICIODATĂ RASISM ORI APARTHEID),

4 cu denumirea de NIASCHARIAN, ceea ce semnifică ÎNDEMNUL VITAL AL STRĂBUNILOR: SĂ RENAŞTEM!!!, făcut în cea mai veche limbă şi scriere din lume, ÎN LIMBA LOR MATRICEALĂ SACRĂ, TRACO-DACICĂ, PELASGA! SĂ SCHIMBĂM AXA, DECI, ŞI SĂ REDEFINIM PARADIGMA CE-O AVEM DE URMAT, BUNII MEI RUMUNI, fiindcă,numai DACĂ VOM FI CĂLĂUZIŢI DE MODELUL DECISIV - DUMNEZEU, NOI VOM PUTEA RĂZBATE SPRE ÎNLUMINARE, PURIFICARE, ÎNOIRE,SPIRITUALIZARE, care înseamnă, finalmente, evoluţie în subtil, sau ASCENSIONARE, SPRE NODUL DE LUMINĂ AL LUI DUC!!! VIRAŢI, DE ACEEA, CĂTRE CONŞTIINŢĂ,DRAGILOR, deoarece, DACĂ N-AVEM CONŞTIINŢĂ, NIMIC N-AVEM, NICIODATĂ!! IAR CONŞTIINŢA ESTE GENIALA ENERGIE CREATIVĂ ŞI ORDONATOARE, CEA CARE FORMEAZĂ ŞI DĂ SUBSTANŢĂ TUTUROR MODELELOR VIEŢII, ÎN VEŞNICĂ PRIMENIRE AFLATE! ŞI CÂND TOTUL SE SCHIMBĂ, TREBUIE SCHIMBAT TOTUL, DIN TEMELIE, FIINDCĂ ALTFEL NU SE POATE, BUNII MEI! Se cuvine, astfel, să NU UITAŢI CĂ, ÎN MOMENTELE DE CUMPĂNĂ ŞI DEZECHILIBRU, TREBUIE SĂ NE ÎNTOARCEM CU FAŢA CĂTRE ISTORIA NEAMULUI, ca să luăm DE ACOLO APA CEA VIE A EXPERIENŢELOR TRĂITE ŞI DEPĂŞITE VICTORIOS DE STRĂBUNI, pentru a ne putea reînnoi cu vigoare SPERANŢA DE ATINGERE A ÎNTREZĂRITULUI, VISATULUI LIMAN! DAR, PENTRU A ÎMPLINI TOATE CELE SPUSE TREBUIE SĂ CONŞTIENTIZĂM următoarele: - NICI UN POM NU POATE CREŞTE FALNIC ŞI NU POATE TRĂI MULT ŞI FRUCTUOS, DACĂ N-ARE RĂDACINI ADÂNCI, CARE SĂ-L HRĂNEASCĂ CU ÎNDESTULARE ; - după care, -TREBUIE SĂ ŞTIM ŞI SĂ ÎNVĂŢĂM DIN GREŞELILE ÎNAINAŞILOR CUM SĂ NE REDRESĂM ŞI SĂ OCOLIM PERICOLELE, ÎN INTERVALELE DE DERUTĂ, iar mai apoi, după redresare, SĂ TRĂIM ÎN CONSONANŢĂ CU PILDELE ŞI SOLUŢIILE LOR DE GLORIE ŞI PROGRES, PĂSTRÂNDU-LE LA LOC DE CINSTE ÎN MEMORIA COLECTIVĂ. Iar în final, - SĂ CONŞTIENTIZĂM CĂ, ÎN MIJLOCUL UNUI OCEAN ÎN FURTUNĂ CUMPLITĂ, CU VÂRTEJURI ŞI SORBURI NIMICITOARE, NICIO PASĂRE NU-ŞI POATE

5 CONTINUA ZBORUL ÎNTREGITOR DE PARCURS NĂZUIT, dacă n-are o stâncă, (o TERRA FERMA) sub picioare, pe granitul căreia să-şi tragă sufletul şi să-şi refacă puterile, ca să poată zbura din nou, mai departe, CĂTRE IZBÂNDĂ; (acea stâncă fiind PATRIA sa PRIMORDIALĂ - MAMĂ NĂSCĂTOARE A FAMILIEI DIN NEAM)! AŞADAR, FRAŢII NOŞTRI DRAGI, DE DUREROASĂ CONŞTIINŢĂ, dacă vă simţiţi atraşi şi convinşi de ADEVĂRURILE pe care vi le-am făcut cunoscute aici, prin acest sumar preambul de intenţii, VENIŢI CU TOT SUFLETUL către NIASCHARIAN! VENIŢI SĂ NE REINVENTĂM ÎMPREUNĂ,ÎMBUNĂTĂŢIŢI ŞI PURIFICAŢI! HAIDEŢI SĂ FIM NOI PRIMA NAŢIE DIN SUD-ESTUL EUROPEI CARE-ŞI SALVEAZĂ SUFLETUL DE LA ÎNECUL GLOBALIZATOR, PRIN SOLUŢIA DEOUMANISM versus TRANSumanismul neocon, care va conduce la ÎNOIREA ŞI SPIRITUALIZAREA OMULUI ACTUAL, PRIN APORT DE CONŞTIINŢĂ ÎNDUMNEZEITĂ!!! VOM reda, de aceea, mai jos, câteva REPERE DIN PROIECT, fiindcă încă scriem şi vom publica în curând, corolarul întregii Lucrări a DEOUMANISMULUI, concretizată în titlul: CETATEA IUBIRII - STATUL DEOUMANIST. AŞADAR, STATUL CETĂŢENILOR CONŞTIINŢEI ESTE PROIECTUL NOSTRU DE ŢARĂ şi pentru a începe să-l cunoaşteţi, vi-l vom descrie prin câteva schiţări ale pilonilor săi de bază. Acesta se fundamentează pe CREDINŢE, CRITERII, CONCEPTE, MODELE ŞI VALORI care-l fac INCONFUNDABIL şi, în conformitate cu acestea, îşi formulează şi motivează PROPRIILE CONVINGERI şi DETERMINĂRI, CA DE EXEMPLU: -DACĂ NU E CONŞTIINŢĂ, NIMICNU E, fiţi siguri! -CLĂDIŢI-VĂ VIAŢA CUM VĂ PLACE, CU DUMNEZEU (DUC) ÎNAINTE! -LA DEOUMANIŞTI NU EXISTĂ LĂCOMIE; IAR MODERAŢIA E FASCINAŢIA! - OMUL DEPLIN AL VIITORULUI NOSTRU ESTE MERTOCRATUL DE VOCAŢIE SOCIALĂ, ÎMBUNĂTĂŢIT PRIN CONŞTIINŢĂ ÎNDUMNEZEITĂ!

6 - Şi pentru noi NATURALIA NON SUNT TURPIA, dar SUNT RUŞINOASE EXCESELE şi trebuie COMBĂTUTE FERM ALTERĂRILE BOLNAVE ŞI ALUNECĂRILE DESCALIFICANTE, care conduc SPRE BESTIALIZARE (vezi fenomenul homosexualităţii şi al abuzării copiilor, bătrânilor, celor cu dizabilități, impus şi susţinut corect - politic, chiar dacă indirect, uneori, de către elite). - PRĂPASTIA TIMPULUI ne este, natural, apropiată, prin destinul caducităţii speciei terrane, însă, PROXIMITATEA STÂNCII (EI) TARPEIENE AU INVENTAT-O şi ÎMPINS-O FORŢAT către noi ELITELE POLITICE ŞI ARISTOCRATICE (CARE NU SUNT POPOR), NUMAI PENTRU lichidarea CELOR CE SUNT NEVOLNICI DINTOTDEAUNA, PRETUTINDENI ÎN LUME (Priveşte, spre exemplu, în acest sens, conflictele de toate felurile, care nu se mai termină niciodată, pentru că stârnirea lor permanentă, prin sângele vărsat, aduce profit permanent elitiştilor, STĂPÂNI AI TUTUROR FABRICILOR MORŢII). - Iar a-propos de aceasta, e nevoie să precizăm că, NOI DEOUMANIŞTII, NU AVEM prejudecăţi şi adversităţi ireconciliabile faţă de nici un popor ori etnie ale lumii, că nu suntem adversarii orbi ai nici unei culturi sau religii; NOI SUNTEM DOAR PRO-UMANI! - DE ACEEA, ESTE NEVOIE SĂ CONŞTIENTIZAŢI URGENT PERICOLELE CARE VĂ PÂNDESC ŞI DIRECŢIA REALĂ DE UNDE SUNT PORNITE ELE, APOI SĂ ACŢIONAŢI IMPLACABIL ŞI COMPACT, SPRE ÎNGHEŢAREA MAŞINAŢIUNILOR MASONICE ŞI A TUTUROR CELORLALŢI OCULŢI SATANIŞTI -DUŞMANII NOŞTRI DE MOARTE - iar acţiunea ACEASTA TREBUIE ÎMPLINITĂ RAPID, ÎNAINTE CA GLACIAŢIUNEA care vine de la Dumnezeu (şi-i deja începută! - vezi, în acest sens, uriaşul pericol reprezentat de desprinderea din matca ANTARCTICII a mega-banchizei ROSS) să încremenească Soiul lor de Stăpâni. LĂSAŢI SĂ SE STINGĂ ÎN SINE FEŞTILA VÂNĂTĂ A ACESTOR FIINŢE INUMANE, pentru că tot ce le substanţializează identitatea ca bestii draconiene travestite, este doar secreţia fierei proprii! - Recent, în direct, la Televiziunea Naţională, un reputat analist politic şi funcţionar de prestanţă şi anvergură internaţională (C.G.,de la Club ROMA) afirma RĂSPICAT: ROMÂNIA NU MAI ESTE UN STAT, CI O CORPORAŢIE CONDUSĂ DE STRĂINI. ÎN ULTIMII 26 DE ANI, ROMÂNIA A PIERDUT PESTE UN TRILION DE EURO, MAI MULT DECÂT A PIERDUT DE LA ŞTEFAN cel MARE PÂNĂ-N *89. Şi omul spunea, mai departe, continuând analiza: ROMÂNIA NU MAI DEŢINE NIMIC, NU MAI ARE

7 ECONOMIE; NU MAI E UN STAT ORGANIZAT, CI DOAR O CORPORAŢIE sub mâna altora.capitalul STRĂIN ESTE CEL CARE DEŢINE PUTEREA, ACAPARÂND PESTE 60% DIN ACTIVELE ŢĂRII ŞI PESTE 60% DIN PROFIT! Dar, CEL MAI GRAV E CĂ STĂPÂNEŞTE PÂRGHIILE STRATEGICE CU CARE SE CONDUCE ŢARA: INDUSTRIA DE PETROL-GAZE, DISTRIBUŢIA DE ENERGIE, EXPLOATAREA BOGĂŢIILOR STRATEGICE, ş.a., care NU NE MAI APARŢIN! - (n.n.) CA SĂ NU MAI VORBIM DE VÂNZAREA DESCREIERATĂ, CRIMINALĂ, A PĂMÂNTULUI RODITOR, AL POPORULUI, DE DREPT!!! ŞI TOATE ACESTEA S-AU ÎNTÂMPLAT DUPĂ POST-LOVILUŢIA DIN 1989, CÂND ROMÂNIA, CONDUSĂ ÎN TOATE ETAPELE DE TRĂDĂTORI COMUNISTO- FASCISTOIZI A FOST ÎNHĂMATĂ LA SUE şi NATO, pe AXA Bucureşti - Bruxelles- Washington, FĂRĂ CA BICIUITORII ŞI STORCĂTORII EI EURO-ATLȘANTICI SĂ EXPLICE CORECT (ci numai, corect politic) NATIUNII, CONSECINTELE ŞI IMPLICAŢIILE ONEROASE, DISTRUCTIVE ŞI DEZONORANTE ALE ACESTUI FAPT, cât o CÂRDĂŞIE NEMERNICĂ de GĂUNOASĂ. IAR TOATE GROZĂVIILE DE CARE VORBIRĂM NU SE POT REPARA, FUNDAMENTAL ŞI INTEGRAL, DECÂT PRIN PROIECTE DEOUMANISTE,DUPĂ PATENTUL SOCIALLIBERALIST AL ACESTEI DOCTRINE, care militează prioritar pentru: - CONVOCAREA NAŢIUNII LA UN REFERENDUM ÎN CARE SĂ SE ARATE POPORULUI, CLAR, UNDE AM AJUNS, CINE ŞI DE CE NE-A CONDUS ÎN PRĂPASTIE; -CARE SUNT DIMENSIUNILE STATISTICE, COMPARATE, ALE ACESTUI SINISTRU; -CĂILE ŞI MIJLOACELE PRIN CARE NE PUTEM SALVA ŞI CARE AR FI PRIMII PAŞI PENTRU DECLANŞAREA ACESTUI PROCES AL RENAŞTERII NAŢIONALE; -TRECEREA URGENTĂ LA NAŢIONALIZAREA EXTINSĂ A MARILOR PROPRIETĂŢI ORI A CELOR ILICITE,PENTRU A SE ÎNTOARCE LA POPOR TOT CE I S-A FURAT; -PASTRAREA INTACTA A FORTEI EI PENTRU MONEDA NATIONALA, - IEŞIREA DIN NATO, UE ŞI DE SUB SUGRUMAREA BĂNCILOR MONDIALE ŞI INTERNAŢIONALE (după model Islanda), ADOPTAREA NEUTRALITĂŢII STATALE, după model Elveţia, REFINANŢAREA BĂNCILOR ROMĂNEŞTI ÎN CONDIŢIILE CELE MAI AVANTAJOASE, ÎNCHEIEREA DE NOI ALIANŢE, ÎN PRIMUL RÂND CU BRICS (China, Rusia,Brazilia, etc.). BRICS este o Organizaţie pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică a ţărilor emergente, aderente, ALTERNATIVĂ LA BANCA MONDIALĂ ŞI

8 FONDUL MONETAR INTERNAŢIONAL, care nu condiţionează în nici un caz pe noii veniţi să-şi piardă independenţa, suveranitatea, autodeterminarea, drepturile democratice cetăţeneşti ŞI NU IMPUN SUB NICI O FORMĂ ABERANTA CORECTITUDINE POLITICĂ A VESTICILOR!! -DESFACEREA DE OBLIGAŢIILE CONTRACTUALE FAŢĂ DE CORPORAŢII (vedeţi catastrofala colaborare a guvernelor trădătoare cu ASASINUL ECONOMIC,INTERNAŢIONALIST,numit BECHTEL etc.etc.!); -RENEGOCIEREA tuturor colaborărilor şi alianţelor, pe toate planurile, cu statele independente ale Europei, Americilor, Australiei şi Oceaniei, Asiei, Africii! -ACCEAPTAREA TRECERII LA NOUA FORMĂ DE STAT NUMITĂ REPUBLICA CETĂŢENILOR CONŞTIINŢEI, a programului şi agendei sale de perspectivă imediată,înfăţişată iniţial într-un proiect de schiţe unitare, ce vor fi definitivate (formal şi substanţial), în cel mai scurt timp, de către ECHIPELE DE EXPERŢI MERITOCRAŢI VOCAŢIONALI, specializaţi pe respectivele probleme; -DEFINIREA TIPULUI DE ŢARĂ SOCIALLIBERALISTĂ, ADOPTAT DE NOI, precizează implicit faptul că avem de a face cu un STAT ce va fi PARTENER EGAL, (PROCENTUAL şi FAPTIC), CU PARTICIPAREA PRIVAŢILOR SĂI ÎN AFACERILE COMUNE (în procent 50-50%), lucru ce va conduce la cooperări inedite, unde va opera motivaţia egalităţii de şanse, de acţiune şi recompense, ori, după caz, de responsabilităţi şi acoperiri de pagube - (parteneri egali la câştig şi pagubă)... -IMPLEMENTAREA EVOLUTIEI SOCIALE SPECIFICE,PURIFICATĂ (din INVĂŢĂMÂNT,cultură,arte,stiinţă,tehnologie,etc) se va asigura printr-o democraţie participativă,integrală şi integră,judicios echilibrată şi aplicată legal, NEEXCEPTAT! - TOATĂ ŢARA SE VA BAZA, în primul rând (în industrie, agricultură, servicii etc.,) pe întreprinderile mici şi mijlocii, pe asocierea persoanelor şi familiilor, întru constituirea şi consolidarea PROPRIETĂŢILOR ONORABILE ALE DEMNITĂŢII, după cum le-am conceput noi. MICILE ŞI MIJLOCIILE AFACERI, GENERALIZATE, VOR FI MOTORUL PROSPERITĂŢII, GARANTUL LOCURILOR DE MUNCĂ ŞI AL SPORIRII CLASEI MIJLOCII - BAZIN ŞI IZVOR NESECAT DE NOI MERITOCRAŢI AUTENTICI SI DE DETERMINATA INTELIGENTA CREATIVA! - PĂMÂNTUL APELE,AERUL DIN AREALUL STATAL ŞI TOATE BOGĂŢIILE NATURALE ALE LUI,VOR FI EXCLUSIV ŞI PENTRU VECIE TRECUTE ÎN PROPRIETATEA CETĂŢENILOR CARE FAC POPORUL SĂU, ŞI NU VOR MAI FI CIOPÂRŢITE ÎN DERIZORIU, CA MICI PROPRIETĂŢI PARTICULARE.

9 - ASTA înseamnă că toată lumea care este fizic şi psihic aptă de muncă VA MUNCI ANGAJAT iar PROTECŢIE SOCIALĂ PRIMESC, INSTITUŢIONALIZAT, DOAR HANDICAPAŢII ŞI BOLNAVII IRECUPERABILI, ÎN CONDIŢIILE LEGII. - TOŢI CETĂŢENII REPUBLICII SALE CIVICE SUNT EGALI ÎN FAŢA LEGII,A DREPTURILOR ŞI OBLIGAŢIILOR LOR SOCIALE, DEFINITE ŞI, ÎN ACEST STAT, NU EXISTĂ DISCRIMINĂRI (nici măcar pozitive) ORI MINORITĂŢI, DE NICI UN FEL! - DEMOCRAŢIA PARTICIPATIVĂ VA FI SISTEMUL EFICIENŢEI MAXIME A CONŞTIINŢEI IMPLICATE ŞI NU se vor accepta CONSTITUIREA DE SOCIETĂŢI (caritabile) ALE POMANAGIILOR sau PROFITORILOR (fie ei şi deghizaţi în ONG-uri, cu miluiri din afară)! -EXPLOATAŢIILE CE SE VOR ÎNFIINŢA, ÎNTR-UN DOMENIU SAU ALTUL, VOR FI ASIGURATE DE PROFESIONIŞTI ŞI MANAGERI EXPERŢI, PE ASUMĂRI DE RESPONSABILITATE CONCRETĂ ÎN TERMENI, cu precizări de DREPTURI ŞI PROCENTE COMPENSATORII cuvenite pentru IMPLICARE REALĂ şi EVALUĂRI DE PRODUCŢIE DUPĂ PLANURI RIGUROASE; NIMIC DUPĂ URECHE,NIMIC LĂUTĂREŞTE, TOTUL DUPĂ STUDII şi PROIECTE! - Scoateţi, LEGAL ŞI DEMOCRATIC, guvernarea poporului vostru de sub ventuzele şi copita partizană a GĂŞTILOR POLITICE, indiferent de culoarea pe care le-o dictează lăcomia propriilor haite, care i-au abandonat doctrina şi i-au privatizat profitul, şi impuneţi prin cei mai buni coordonatori meritocraţi dintre voi MERITOCRAŢIA CIVICĂ NAŢIONALĂ, ce-şi va articula activităţile pe ideologia inedită a SOCIAL- LIBERALISMULUI DEOUMANIST, CARE E A TREIA CALE (adică un sistem de inspiraţie populară, cetăţenească, prin substanţa majorităţii democratice a persoanelor sau soluţiilor votate ce va să suprime prin ideologia sa CONFLICTUL DINTRE JUSTIŢIA SOCIALĂ ŞI EFICIENŢA ECONOMICĂ!!) - În felul acesta, voi veţi fi inventat, de fapt, CIVISMOCRAŢIA, pentru care veţi conduce prin pârghiile OMENIEI LEGILOR DREPTĂŢII ADEVĂRATE!! - Iar pentru că nu avem nimic de furat, nu vom avea nimic de ascuns. VIAŢA în societatea cetăţenilor conştiinţei va fi transparentă, CA ÎNTR-UN OCEAN STRĂVEZIU! - Capacitaţi la guvernarea renăscutei societăţi pe FEMEIA MAMĂ - jumătatea plină cu iubire a paharului vieţii, pentru că NUMAI CINE DĂ ŞI CREŞTE VIAŢĂ POATE EVALUA PREŢUL CORECT AL CLIPEI TRĂITE ŞI-L POATE RE-PROIECTA ÎN VIITOR!! -SUS INIMA, COSÂNGENI! Păstraţi-vă identitatea neamului vie şi liberă în PATRIA VOASTRĂ SFÂNTĂ şi duceţi mai departe, prin EA, VLĂSTARELE STRĂMOŞILOR,

10 ARĂTÂNDU-LE LA URMAŞI ARIPI! CĂ FĂRĂ PĂRINŢI, COPIII N-AU DE UNDE PRIMI Îţi mulţumim Doamne că ne-ai deschis şi astăzi fereastra veşnicei Tale dimineţi. Facă-se astfel voia TA, iarăşi şi iar şi cât o fi să fie! AHO ŞI ZĂU DOMNULUI ZĂU! Iar pe VOI, CURAJOŞI LUPI ALBI AI LUMINII VĂINVITĂM LA APEL ÎN RĂSĂRITUL SUFLETULUI, SĂ NE INUNDĂM ÎMPREUNĂ CU SPIRITUL LUI ZAMOLXE!!! DRUM BUN SPRE LUMINĂ, FRAŢILOR DE CONŞTIINŢĂ, PENTRU CĂ AVEM ACASĂ DE ÎNFĂPTUIT O RENAŞTERE, NU DE ÎNSÂNGERAT O REVOLUŢIE!!! TREZEŞTE-TE NEAMULE AL MEU, CA S-AUZIM ŞI DE BINE! N I A S C H A R I A N!!!