STUDIUL UNDELOR STAŢIONARE TRANSVERSALE ÎN CORZILE VIBRANTE

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "STUDIUL UNDELOR STAŢIONARE TRANSVERSALE ÎN CORZILE VIBRANTE"

Transcriere

1 STUDIUL UNDELOR STAŢIONARE TRANSVERSALE ÎN CORZILE VIBRANTE 1. Scopul lucăii Scopul acestei lucăi este de-a eideţia moduile (fudametal şi amoicele supeioae) de ibaţie ale udelo staţioae tasesale î cozi ibate; de a ula lugimile de udă şi feceţele coespuzătoae acesto modui de ibaţie şi de a obsea elaţiile cae eistă îte ele.. Cosideaţii teoetice Pi temeul de uda elastică se îtelege, feomeul de popagae a petubaţiilo poduse de u puct mateial ît-u mediu elastic. Î fucţie de taiectoia pe cae o desciu paticulele î mişcae, sau î fucţie de diecţia de oscilaţie a paticulelo mediului î apot cu diecţia de popagae a udei se distig udele logitudiale, tasesale şi supeficiale. Udele tasesale sut udele petu cae diecţia de oscilaţie a paticulelo mediului este pepediculaă pe diecţia de popagae, fiid posibile umai î mediile solide elastice ui- şi bi-dimesioale şi la supafaţa lichidelo. Î cazul uo medii uidimesioale sub fomă de cozi (fie elastice cu secţiue costată) ecuaţia difeeţială ce descie popagaea udelo tasesale este: ude t T = µ (1) T =, () µ epezită iteza fotului de udă, ecitat î coada supusă uei tesiui T şi m aâd o desitate liiaă µ =. Soluţia geeală a acestei ecuaţii este de l foma: p (3) (,t) = t + t + cae e aată că î coadă pot apăea atât ude pogesie cât şi ude egesie, fiid caacteistică mediilo fiite cum este şi coada ibată fiă la capete. Cosideăm că oscilaţiile sut amoice ia fucţiile de udă cae desciu popagaea udei pogesie şi a udei egesie sut: 35

2 Studiul udelo staţioae tasesale î cozile ibate p = a si ω t = a si ω t + = a si = a si ( ωt k) ( ωt + k + π) Itefeeţa acesto ude a da aştee, î coadă, uo ude umite ude staţioae descise de ecuaţia: ( ) cos( ωt) = + = a si k (5) p cae este ecuaţia udelo staţioae sau a moduilo de ibaţie ît-o coadă. Cofom ecuatiei (5) fiecae puct al mediului eecută o oscilaţie de amplitudie costată î timp, da fiid distibuită î spaţiu, după elaţia A( ) = a si( k). Valoile miime ale amplitudiii se obţi î aumite pucte umite odui, cae satisfac coditia A = 0, adică k = π de ude se obţi: mi π = = k 4 = ude = 0, 1,, 3, (6) ude ectoul de udă k = π. Valoile de amplitudie maimă, umite ete, satisfac codiţia A = ±a, adică k = ( + 1) π : π ( + 1) = ( + 1) k 4 = ude =0, 1,, 3, (7) Eegia udelo staţioae eputâdu-se tasmite, teoetic, pi odui ămâe localizată. Deoaece coada este fiă, la capete o eista odui, ia lugimea cozii L şi lugimea de udă,, sut legate pi elaţia, (4) L =, ude = 0,1,,3 L. (8) Ţiâd cot şi de iteza udelo tasmise pi coadă, ezultă că udele staţioae sau moduile de ibaţie ale cozii, pot aea umai aumite feceţe, cuatificate pi elaţia, T = = = 1 ude = 0,1,,3 L (9) L µ Petu =1 se obţie feceţa fudametală, 1, căeia îi coespude modul fudametal de ibaţie (amoica fudametală) ia petu celelalte aloi ale lui se obţi amoicele supeioae (ezi Fig. 1). Valoile feceţelo 36

3 Fizică: Îdumăto de laboato petu cae coada ibează î egim staţioa alcătuiesc spectul discet ca aloi popii de ibaţie, sau ezoaţe, ale cozii. 3. Aplicaţii Figua.1 Udele staţioae se egăsesc cel mai fecet î istumete muzicale cu cozi (aici ibaţia este podusă cu u acus, pi ciupie sau pi loie). Astfel, suetul slab şi făă muzicalitate al ibatoului este amplificat şi îmbogăţit cu feceţele de ezoaţă, al căo spectu ceează timbul specific fiecăui istumet. Î fial, ia aştee şi se popagă o udă sooă cae ceează u sistem de ude staţioae. Î fuctie de mediul de popagae, udele statioae pot fi ui-, bi- sau tidimesioale, ca de eemplu: i) petu o dimesiue aem: coada ibată, tubul soo; ii) petu două dimesiui aem: cutia de ezoaţă a istumetelo muzicale, supafaţa uui lichid, membaa uei tobe; iii) petu tei dimesiui aem iteioul uei îcăpei, etc. 4. Metodica epeimetală 4.1 Motajul epeimetal Dispozitiul epeimetal pezetat î Figua este fomat dit-u supot de lem (1) pe cae este îtis u fi de sâmă dit-u mateial emagetic () aâd u capat fiat î patea deaptă, ia celalalt tecut peste u scipete fi (3). De acest capăt (3) se atâă două geutăţi cu mase difeite, G (4), petu a se T = G, şi petu a obsea moduile de tesioa (îtide) î mod difeit coada ( ) Fig. Dispozitiul de lucu petu obseaea udelo tasesale. 37

4 Studiul udelo staţioae tasesale î cozile ibate ibaţie al udelo tasesale. Pi fi a tece u cuet de audio-feceţă poeit de la u geeato cae pemite eglaea feceţei şi ielul cuetului. Î uma iteacţiuii ( F = B I L) dite cuetul ce tece pi fi şi câmpul magetic costat podus de magetul pemaet (5) se ealizează ecitaea cozii. Îaite de a fi itodus î coadă semalul audio este amplificat. 4. Modul de lucu 1. Se atâă u cop de geutate cuoscută G = mg, la capătul cozii, petu a poduce tesioaea ei ( T = mg) ;. Se pue î stae de fucţioae geeatoul de semal şi amplificatoul de putee; 3. Se modifică feceţa de ecitae a cozii otid butoul petu selectaea feceţei pâă se costată că î coadă se iduce u egim eidet de ude statioae; 4. Se citesc feceţele coespuzătoae modului fudametal pecum şi cele coespuzătoae pimelo 4 amoice supeioae; 5. Se epetă aceleaşi măsuătoi şi petu cele două geutăţi atâate la capătul cozii (petu alte tesiui di coadă). 6. Se cosideă masa edusa µ = 1.5 ± 0.01g/m ; φ = 0.45 mm ; L = 1m. Tabel 1 m [kg] T = mg = T [N] µ [m/s] [Hz] [m] ep ep ep ep Pelucaea datelo epeimetale 1. Se ulează iteza de popagae a udelo tasesale pi coadă folosid elaţia ();. Se ulează feceţa udelo tasesale iduse î coadă cu ajutoul elaţiei (4) petu modul fudametal de ibaţie şi petu pimele patu amoice supeioae (=1,, 3, 4, 5). Se compaă datele obţiute, cu cele citite pe geeatoul de feceţe; 38

5 Fizică: Îdumăto de laboato 3. Se ulează lugimile de udă, = L, ale udelo de feceţe, ale moduilo de ibaţie ezoate î coadă folosid elaţia (4), şi se compaă cu aloile cae pot fi aflate diect pi măsuaea distaţei dite două odui succesie, ţiâd cot că acestea epezită. 4. Se completează tabelul 1. 39

Pagina 1 din 5 Ministerul Educaţiei Naționale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare Etapa județeană/a sectoarelor municipiului București a olimpia

Pagina 1 din 5 Ministerul Educaţiei Naționale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare Etapa județeană/a sectoarelor municipiului București a olimpia Pagia 1 di 5 Problema I: Patru pitici Parţial Puctaj. Răsturarea uui co 5 pucte 1. oform primului dese semificația lucrului miim W este dată de relația W mg y ude y L h L Lsi L(1 si. u ajutorul relației

Mai mult

1. Se masoara forta de presiune X (Kg/cm 3 ), la care un anumit material cedeaza. Se presupune ca X urmeaza o lege normala. Pentru 10 masuratori se ob

1. Se masoara forta de presiune X (Kg/cm 3 ), la care un anumit material cedeaza. Se presupune ca X urmeaza o lege normala. Pentru 10 masuratori se ob 1. Se masoara forta de presiue X (Kg/cm 3 ), la care u aumit material cedeaza. Se presupue ca X urmeaza o lege ormala. Petru 10 masuratori se obti urmatoarele valori: Cerite: 19.6 19.9 20.4 19.8 20.5 21.0

Mai mult

Realizarea fizică a dispozitivelor optoeletronice

Realizarea fizică a dispozitivelor optoeletronice Curs 03/04 Curs marti, 7-0, P4 C 3C 4*/3 9.33 9 0 C Capitolul B E t H D B J D t 0 t J Ecuatii costitutive D B J E H E I vid 0 4 0 7 H m 0 8,8540 F m c0,99790 0 0 0 8 m s X Simplificarea ecuatiilor lui

Mai mult

Limite de funcţii reale

Limite de funcţii reale ( =, a b ) + a + b o 3 L + M L + M = + = + a + b b a + a + b + A A L + M = = + + ( + + )( + ) + + o 4 + 3 3 = + + 8 8 + 4 +. Limita uei fucţii îtr-u puct Vom prezeta coceptul de "limită a uei fucţii îtr-u

Mai mult

Ce este decibelul si Caracteristica BODE

Ce este decibelul si Caracteristica BODE . Ce ete decibelul? Itoria utilizării acetei uităţi de măură ete legată de proprietăţile fiziologice ale itemului auditiv uma. Spre exemplu (figura ), dacă e aplică uui difuzor u emal cu o putere de W

Mai mult

Microsoft Word - 3 Transformata z.doc

Microsoft Word - 3 Transformata z.doc Capitolul 3 - Trasformata 05 06 CAPITOLUL 3 TRANSFORMATA BIDIMENSIONALĂ Defiim trasformata bidimesioală astfel: obţiem trasformata Fourier. (, e ω (3. şi (3. e ω Suprafaţa î plaul, defiită de şi va fi

Mai mult

Calcul Numeric

Calcul Numeric Calcul Numeric Cursul 7 2019 Aca Igat Memorarea matricelor rare - se memorează doar valorile eule şi suficiete iformaţii despre idici astfel ca să se poată recostitui complet matricea Pp. că matricea A

Mai mult

ETTI-AN1, , C. Ghiu Notițe de Adrian Manea Seminar 4 Serii Fourier și recapitulare 1 Serii Fourier Pentru dezvoltarea în serie Fourier (care

ETTI-AN1, , C. Ghiu Notițe de Adrian Manea Seminar 4 Serii Fourier și recapitulare 1 Serii Fourier Pentru dezvoltarea în serie Fourier (care Semiar 4 Serii Fourier și recapitulare Serii Fourier Petru dezvoltarea î serie Fourier (care se poate aplica atuci cîd seriile Taylor sît imposibile, trebuie satisfăcute codițiile Dirichlet: (D Fucția

Mai mult

Slide 1

Slide 1 ELECTROTEHNICĂ ET A I - IA CUR 6 Cof.dr.ig.ec. Claudia PĂCURAR e-mail: Claudia.Pacurar@ethm.utcluj.ro . Legea iducției electromagetice 2. Eergii și forțe î câmp magetic . Legea iducției electromagetice

Mai mult

Microsoft Word - CURS06.doc

Microsoft Word - CURS06.doc 3. DINAMICA PUNCTULUI MATERIAL. 3.1. PRINCIPIILE MECANICII. Am văzut pe pacusul capitolului pecedent, cinematica, că ştiind o lege de mişcae: x(t) sau v(t) sau a(t), şi condiţiile iniţiale: poziţia iniţială,

Mai mult

Ministerul Educaţiei Naționale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare Etapa Națională a Olimpiadei de FIZICĂ 3-7 Mai 2019, Târgoviște Barem de eval

Ministerul Educaţiei Naționale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare Etapa Națională a Olimpiadei de FIZICĂ 3-7 Mai 2019, Târgoviște Barem de eval BAEM DE COECTAE Clasa a -a Pagia di 9 Subiect - MECANICĂ CLASICĂ Parţial Puctaj Bare subiect ucte Problea. Mişcări ucte a.) Mișcarea puctului aterial este uifor ariată a / cost. Eidet rectiliie u poate

Mai mult

Probleme rezolvate 1) Să se calculeze limitele următoarelor şiruri: 1 a) x n n = ( n+ 1)( n+ 2 )...( n+ n), n 2 n ( 1) 1 n n b) 2 3 n 5 n... ( 2

Probleme rezolvate 1) Să se calculeze limitele următoarelor şiruri: 1 a) x n n = ( n+ 1)( n+ 2 )...( n+ n), n 2 n ( 1) 1 n n b) 2 3 n 5 n... ( 2 Probleme rezolvate ) Să se calculeze itele următoarelor şiruri: a) x = ( + )( + )...( + ), 3 ( ) b) 3 5... ( x = e + e + + ) e Soluţie ( + )( + )...( + ) a) x = =... + + +. k l x = l +. Folosid coseciţa

Mai mult

Microsoft Word - subiecte

Microsoft Word - subiecte Uiversitate Spiru Haret Facultatea de Matematica-Iformatica Algebră 1 Discipliă obligatorie; Aul I, Sem 1, ore săptămâal, îvăţămât de zi: curs, semiar, total ore semestru 56; 6 credite; exame I CONŢINUTUL

Mai mult

ACCIDENTUL MAJOR-DE LA ÎNCEPUTURI ŞI PÂNĂ AZI

ACCIDENTUL MAJOR-DE LA ÎNCEPUTURI ŞI PÂNĂ AZI COMPONENTELE PROCESELOR DE STRUCTURARE LA NIVEL TERITORIAL pof.univ.d. Daniela-Luminiţa Constantin, Pof.univ.d. Conelia Pâlog, Pof.univ.d. Tudoel Andei, Lect.univ.d. Eika Tuşa, Lect.univ.d. Cistina Tandaş,

Mai mult

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritară 1 Educaţia şi

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritară 1 Educaţia şi Poiect cofiaţat di Fodl Social Eoea i Pogaml Oeaţioal Sectoial Dezvoltaea eelo Umae 007-03 Aa ioitaă Edcaţia şi fomaea ofeioală î ijil ceşteii ecoomice şi dezvoltăii ocietăţii bazate e coaş tee Domeil

Mai mult

CURS 8

CURS 8 Trasformatorul perfect MATRCE POTV REAE M = = = s Φ Φ ( ( ) = ) = = l, = l (pe acelaşi miez), factor de cuplaj Petru cuplajul perfect ( = ) = l = = Traformatorul cu u cuplaj perfect: = sl Trasformatorul

Mai mult

Microsoft Word - _Curs II_2_Mar17_2016out.doc

Microsoft Word - _Curs II_2_Mar17_2016out.doc CURS II Mar. 016 Prof. I. Lupea, Programare II, UTCluj 1. Operatorul SELECT -> aduare selectivă, umai elemete pozitive ditr-u şir. Tipuri de date şi culori asociate î diagramă.. For loop î For loop (imbricat).1.

Mai mult

STRUCTURA UNUI ARTICOL STIINTIFIC Un articol stiintific incepe cu titlul articolului, dupa care se scriu numele autorilor, in ordinea contributiei. Pe

STRUCTURA UNUI ARTICOL STIINTIFIC Un articol stiintific incepe cu titlul articolului, dupa care se scriu numele autorilor, in ordinea contributiei. Pe STRUCTURA UNUI ARTICOL STIINTIFIC U articol stiitific icepe cu titlul articolului, dupa care se scriu umele autorilor, i ordiea cotributiei. Petru fiecare autor trebuie metioata afilierea, adica istitutia

Mai mult

SIMULARE EXAMEN DE BACALAUREAT LA MATEMATICA Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv

SIMULARE EXAMEN DE BACALAUREAT LA MATEMATICA Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv SIMULARE EXAMEN DE BACALAUREAT LA MATEMATICA 8.07.0 Toate subiectele (I, II, III) sut obligatorii. Se acordă 0 pucte di oficiu. Tipul efectiv de lucru este de ore. La toate subiectele se cer rezolvări

Mai mult

Dependenţă funcţională n Cursul 9 Fie funcţiile f : A R R, i 1, m. A mulțime nevidă. i Definiţia 1. Spunem că funcţia g: A R depinde de funcţiile f1,

Dependenţă funcţională n Cursul 9 Fie funcţiile f : A R R, i 1, m. A mulțime nevidă. i Definiţia 1. Spunem că funcţia g: A R depinde de funcţiile f1, Depedeţă ucţioală Cursul 9 Fie ucţiile : A R R, i, A ulție evidă i Deiiţia Spue că ucţia g: A R depide de ucţiile, eistă o ucţie h de variabile astel îcât pe ulţiea A dacă g h,,,, A Dacă u eistă o ucție

Mai mult

Microsoft Word - 9-Modelarea sistemului mecanic.doc

Microsoft Word - 9-Modelarea sistemului mecanic.doc 9. MODELAREA SISTEMULUI MECANIC Modelaea fidelă a păţii mecanice a unui sistem electomecanic este la fel de impotantă ca şi modelaea maşinilo electice cae acţioneaă aceste sisteme. Sistemele mecanice sunt

Mai mult

Matematici aplicate științelor biologie Lab10 MV

Matematici aplicate științelor biologie  Lab10 MV LP10 - TATITICA INFERENŢIALĂ. Itervale de îcredere. Cosiderații teoretice Majoritatea studiilor statistice u se realizează pe îtreaga populaţie statistică di uul sau mai multe icoveiete: - talia populaţie

Mai mult

Programare Delphi Laborator 2 a. Serii. Elaboraţi câte un program pentru sumarea primilor 100 de termeni ai seriilor următoare şi verificaţi numeric e

Programare Delphi Laborator 2 a. Serii. Elaboraţi câte un program pentru sumarea primilor 100 de termeni ai seriilor următoare şi verificaţi numeric e Programare Delphi Laborator 2 a. Serii. Elaboraţi câte u program petru sumarea primilor 00 de termei ai seriilor următoare şi verificaţi umeric egalităţile date: () (2) (3) 2 + 3 4 + 5 + = l 2; 6 2 + 2

Mai mult

GENERAREA UNUI PULS DE ATTOSECUNDE CU PULSURI DE FEMTOSECUNDE Cod proiect: PN-II-ID-PCE Nr contract: 31/ Etapa IV Explicarea si

GENERAREA UNUI PULS DE ATTOSECUNDE CU PULSURI DE FEMTOSECUNDE Cod proiect: PN-II-ID-PCE Nr contract: 31/ Etapa IV Explicarea si GNRARA UNUI PULS D ATTOSCUND CU PULSURI D FMTOSCUND Cod poiec: PN-II-ID-PC-01-4-034 N coac: 31/30.08.013 apa IV xplicaea si opimiaea pocesului GPA i fucie de paameii expeimeali Geeaea pulsului iola de

Mai mult

Cilindri.indd

Cilindri.indd Variate Model erie tadard Cilidri compac i eriile ø, ø, ø, ø, ø, ø, ø, ø, ø, ø, ø5, ø, ø0 ø, ø0 atorită gabaritului redus, cilidrii compac i ajută la realizarea de echipamete mai ușoare și mai compacte

Mai mult

Microsoft Word - LogaritmiBac2009.doc

Microsoft Word - LogaritmiBac2009.doc Logaritmi. EcuaŃii logaritmice Logaritmi DefiiŃie. Fie a R * +, a şi b R * + douã umere reale. Se umeşte logaritm al umãrului real strict pozitiv b epoetul la care trebuie ridicat umãrul a, umit bazã,

Mai mult

CAPITOLUL 1

CAPITOLUL 1 3. CARACTERISTICI STATISTICE ALE UNEI SERII DE DATE 3.. INTRODUCERE Statistica matematică, mai precis metodele furizate de aceasta s-au implemetat puteric î metodologia de lucru a diferite domeii. Apelul

Mai mult

Microsoft Word - LogaritmiBac2009.doc

Microsoft Word - LogaritmiBac2009.doc Logaritmi. EcuaŃii logaritmice Logaritmi DefiiŃie. Fie a R * +, a şi b R * + douã umere reale. Se umeşte logaritm al umãrului real strict pozitiv b epoetul la care trebuie ridicat umãrul a, umit bazã,

Mai mult

Microsoft Word - MD.05.

Microsoft Word - MD.05. pitolul uvite-cheie serii de puteri, puct regult, puct sigulr, ecuţie idicilă osideră o ecuţie difereţilă de ordi k ( k ) L(,,,,..., ) () Se pote căut soluţi sub for uei serii de puteri î jurul puctului

Mai mult

PROBLEME PALNE {N COORDONATE POLARE

PROBLEME PALNE {N COORDONATE POLARE TLE Lec\ia7 LEC I 7 : PROBLEME PLNE {N COORDONTE POLRE PP(CONTINURE;PROBLEME POLR SIMETRICE ( 7. Paticulaiz`i ale poblemei Mitchell ( fig. 7.a ; 7.b ; 7.c a b c Fig. 7. Cazui paticulae ale poblemei Mitchell

Mai mult

Microsoft Word - SUBIECTE FAZA LOCALA FEBRUARIE 2007

Microsoft Word - SUBIECTE  FAZA LOCALA FEBRUARIE 2007 CLASA a - V a 1 007 1. a) ArătaŃi că umărul A= 1+ + + +... + este divizibil cu 15. b) La u cocurs de matematică au participat elevi di clasele a V-a A, a V-a B şi a V-a C. 7 de elevi u sut di clasa a V-a

Mai mult

Calcul Numeric

Calcul Numeric Calcul Numeric Cursul 8 2019 Aca Igat Valori şi vectori proprii (eigevalues, eigevectors) Defiiţie Fie A. Numărul complex se umeşte valoare proprie a matricei A dacă există u vector u, u0 astfel ca: Au=u

Mai mult

Preţul de piaţă al carcaselor de bovine cu vârsta de 8 luni sau mai mult Săptămâna 28 (7 13 iulie 2014) Prescurtări folosite: Sn = săptămâna numărul d

Preţul de piaţă al carcaselor de bovine cu vârsta de 8 luni sau mai mult Săptămâna 28 (7 13 iulie 2014) Prescurtări folosite: Sn = săptămâna numărul d Preţul de piaţă al carcaselor de bovine cu vârsta de 8 luni sau mai mult Săptămâna 28 (7 3 iulie 24) Prescurtări folosite: Sn = săptămâna numărul din anul calendaristic. Sn Sn- = variaţie săptămânală.

Mai mult

Slide 1

Slide 1 8.3 ARBORI ŞI AXE Aboii sunt ogane e maşini cu mişcae e otaţie estinate să susţină alte ogane e maşini în mişcae e otaţie şi să tansmită momente e tosiune în lungul axei lo. tansmit momente e tosiune sunt

Mai mult

Preţul de piaţă al carcaselor de bovine cu vârsta de 8 luni sau mai mult Săptămâna 8 (17 23 februarie 2014) Prescurtări folosite: Sn = săptămâna număr

Preţul de piaţă al carcaselor de bovine cu vârsta de 8 luni sau mai mult Săptămâna 8 (17 23 februarie 2014) Prescurtări folosite: Sn = săptămâna număr Preţul de piaţă al carcaselor de bovine cu vârsta de 8 luni sau mai mult Săptămâna 8 (7 23 februarie 24) Prescurtări folosite: Sn = săptămâna numărul din anul calendaristic. Sn Sn- = variaţie săptămânală.

Mai mult

Universitatea Politehnica din Bucureşti Facultatea de Electronică, TelecomunicaŃii şi Tehnologia InformaŃiei Tehnici Avansate de Prelucrarea şi Analiz

Universitatea Politehnica din Bucureşti Facultatea de Electronică, TelecomunicaŃii şi Tehnologia InformaŃiei Tehnici Avansate de Prelucrarea şi Analiz Uiversitatea Politehica di ucureşti Facultatea de Electroică, TelecomuicaŃii şi Tehologia IformaŃiei Tehici Avasate de Prelucrarea şi Aaliza Imagiilor urs 7 Morfologie matematică Pla urs 7 Morfologie matematică

Mai mult

HNT_vol_Vorbire_v_7_hhh.PDF

HNT_vol_Vorbire_v_7_hhh.PDF Utilizarea tehicilor uatate (fuzzy) si de diamica eliiara petru siteza adaptiva a vorbirii Horia-Nicolai L. Teodorescu cademia Româa, Sectia Stiita si Tehologia Iformatiei, Calea Victoriei 25, Bucuresti

Mai mult

Olimpiada Națională de Astronomie şi Astrofizică Aprilie 2019 Proba Teoretică Juniori Barem SUBIECTUL I (2p) 1. De câte ori credeți că ați înconjurat

Olimpiada Națională de Astronomie şi Astrofizică Aprilie 2019 Proba Teoretică Juniori Barem SUBIECTUL I (2p) 1. De câte ori credeți că ați înconjurat SUBIECTUL I (p) 1. De câte oi cedeți că ați înconjuat Soaele odată cu ământul, de când v-ați născut: a) de un numă de oi egal cu număul de zile pe cae le aveți de la naștee b) de un numă de oi egal cu

Mai mult

Preţ bază

Preţ bază OPERATORUL PIEŢEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI DE GAZE NATURALE DIN ROMÂNIA INDICATORI SPECIFICI PUBLICAŢI DE OPCOM SA PREŢURI ŞI INDICI DE PREŢ/VOLUM Piaţa petru Ziua Următoare (PZU) Preţuri orare [lei/mwh]

Mai mult

E_c_matematica_M_mate-info_2019_var_06_LRO

E_c_matematica_M_mate-info_2019_var_06_LRO Matmatică M_mat-ifo Filira tortică, profilul ral, spcializara matmatică-iformatică Filira vocaţioală, profilul militar, spcializara matmatică-iformatică Toat subictl sut obligatorii. S acordă 0 puct di

Mai mult

Microsoft Word - anmatcap1_3.doc

Microsoft Word - anmatcap1_3.doc . IRURI DE NUMERE Fie E omulimedeelemete,i o submulimedeidici,i. Defii ie:numim ir de umere reale o familie de umere reale cu idici umere aturale, pe care îl vom ota cu ( a ) ; a se ume te termeul geeral

Mai mult

Microsoft Word - pag_006.doc

Microsoft Word - pag_006.doc ARTICOLE METODICO-ŞTIINŢIFICE O APLICAŢIE A CERCULUI LUI EULER Prof Ileaa Stoica, Liceul Adrei Mureşau Braşov La cocursul iterjudeţea Laureţiu Duica de la Braşov, ediţia 3 a fost propusă la clasa a VII-a

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ocilatoae inuoidale Geneatoae de emnale: inuoidal, detunghiula, tiunghiula, ama, etc. Obtineea unui emnal inuiodal: tiunghi tanf. functional inu geneae emnal inuoidal, etea electiva in fecventa in bucla

Mai mult

Concursul Interjudeţean de Matematică Cristian S. Calude Galaţi, 26 noiembrie 2005 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Galaţi, Societatea de Ştiinţe Mat

Concursul Interjudeţean de Matematică Cristian S. Calude Galaţi, 26 noiembrie 2005 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Galaţi, Societatea de Ştiinţe Mat Cocursul Iterjudeţea de Matematică Cristia S. Calude Galaţi, 6 oiembrie 005 Ispectoratul Şcolar al Judeţului Galaţi, Societatea de Ştiiţe Matematice di Româia, Filiala Galaţi şi catedra de matematică a

Mai mult

Microsoft Word - SUBIECT 2017 anul I.doc

Microsoft Word - SUBIECT 2017 anul I.doc Subiecte anul I Problema I (10 puncte) Viteza unui vehicul e masă m, care se eplasează rectiliniu, variază upă legea t v c, t une v este viteza, t timpul, iar c şi τ sunt constante pozitive. a) Reprezintă

Mai mult

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB 6 aprilie 2019 Proba scrisă la MATEMATICĂ NOTĂ IM

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB 6 aprilie 2019 Proba scrisă la MATEMATICĂ NOTĂ IM UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB 6 aprilie 219 Proba scrisă la MATEMATICĂ NOTĂ IMPORTANTĂ: 1) Problemele de tip grilă din Partea A pot

Mai mult

E_d_fizica_tehnologic_2019_bar_01_LRO

E_d_fizica_tehnologic_2019_bar_01_LRO Exenul de bacalaueat național 09 Poba E.d) Fizică BAREM DE EALUARE ŞI DE NOTARE aianta Se punctează oicae alte modalităţi de ezolvae coectă a ceinţelo. Nu se acodă facţiuni de punct. Se acodă 0 puncte

Mai mult

FIŞA NR

FIŞA NR Prof CORNELI MESTECN Prof RRODIC TRIŞCĂ CLUJ-NPOC 009 CUPRINS FIŞ NR NUMERE RELE Pg 6 FIŞ NR ECUŢII Pg 8 FIŞ NR FUNCŢII TEORIE Pg 0 4 FIŞ NR 4 FUNCŢII EXERCIŢII Pg FIŞ NR ECUŢII IRŢIONLE, ECUŢII EXPONENŢILE

Mai mult

{ 3x + 3, x < 1 Exemple. 1) Fie f : R R, f(x) = 2x + 4, x 1. Funcţia f este derivabilă pe R\{1} (compunere de funcţii elementare), deci rămâne să stud

{ 3x + 3, x < 1 Exemple. 1) Fie f : R R, f(x) = 2x + 4, x 1. Funcţia f este derivabilă pe R\{1} (compunere de funcţii elementare), deci rămâne să stud { 3 + 3, < Eemple. ) Fie f : R R, f() + 4,. Funcţia f este derivabilă pe R\{} (compunere de funcţii elementare), deci rămâne să studiem derivabilitatea în a. Atunci f s() 3+3 6,< 3, f d f() f() (),> funcţia

Mai mult

1

1 APROXIMAREA PROFILULUI TRANSVERSAL AL DRUMURILOR PRIN FUNCŢII MATEMATICE ÎN VEDEREA EVALUARII PARAMETRILOR DE CALITATE AI SUPRAFEŢEI CAROSABILE Prof dr ig Bruj Adri Şef lucr dr ig Dim Mri Asist ig Cătăli

Mai mult

Programa olimpiadei de matematică

Programa olimpiadei de matematică Programa olimpiadei de matematică petru clasele V VIII Petru fiecare clasă, î programa de olimpiadă sut icluse î mod implicit coţiuturile programelor de olimpiadă di clasele aterioare. Petru fiecare clasă,î

Mai mult

Soluţiile problemelor propuse în nr. 1 / 2006 Clasele primare P.104. Suma dintre predecesorul unui număr şi succesorul numărului următor lui este 29.

Soluţiile problemelor propuse în nr. 1 / 2006 Clasele primare P.104. Suma dintre predecesorul unui număr şi succesorul numărului următor lui este 29. Soluţiile problemelor propuse î r. / 006 Clasele primare P.04. Suma ditre predecesorul uui umăr şi succesorul umărului următor lui este 9. Careesteacestumăr? (Clasa I ) Iria Luca, elevă, Iaşi Soluţie.

Mai mult

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ la care participi are două părți, desemnate prin literele A și B. Pentru fiecare dintre acestea vei folosi numai materialele care se află în plicurile siilate A, respectiv B, de pe masa ta de lucru. Îți

Mai mult

Direct Current (DC) Electric Circuits

Direct Current (DC) Electric Circuits ELECTROTEHNICA BIBLIOGRAFIE 1. VINȚAN MARIA - Note de curs 2. POPA MIRCEA, VINŢAN MARIA, Electrotehnică. Îndrumar de laborator, Editura Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, ISBN 9736512053, 2001, cota

Mai mult

Microsoft Word - Fragilitati seismice multimodale.docx

Microsoft Word - Fragilitati seismice multimodale.docx FRAGILITĂŢI SEISMICE MULTIMODALE MULTIMODE SEISMIC FRAGILITIES FLORIN KÖPE Rezuat: Colapsul uu sste stuctual este u feoe coplex ş u îtotdeaua poate f caactezat coplet pt-u sgu od de cedae. Î pactcă apa

Mai mult

OLIMPIADA DE MATEMATICĂ ETAPA LOCALĂ CLASA A V-A SOLUŢII ŞI BAREME ORIENTATIVE DE CORECTARE Subiectul I a) Calculaţi: 13 :

OLIMPIADA DE MATEMATICĂ ETAPA LOCALĂ CLASA A V-A SOLUŢII ŞI BAREME ORIENTATIVE DE CORECTARE Subiectul I a) Calculaţi: 13 : OLIMPIADA DE MATEMATICĂ ETAPA LOCALĂ 1.0.01 CLASA A V-A SOLUŢII ŞI BAREME ORIENTATIVE DE CORECTARE Subiectul I 5 5 a) Calculaţi: 1 :1 17 4 14 4 8 :17 5 :100 5:. b) Arătaţi că umărul x 74a 4a7 a74 este

Mai mult

COMENTARII ÎN LEGĂTURĂ CU ANUMITE PROBLEME PROPUSE SPRE REZOLVARE ÎN GAZETA MATEMATICĂ PARTEA I AUTOR: PROFESOR COTEA MARIANA EUGENIA MARTIE 2019

COMENTARII ÎN LEGĂTURĂ CU ANUMITE PROBLEME PROPUSE SPRE REZOLVARE ÎN GAZETA MATEMATICĂ PARTEA I AUTOR: PROFESOR COTEA MARIANA EUGENIA MARTIE 2019 COMENTARII ÎN LEGĂTURĂ CU ANUMITE PROBLEME PROPUSE SPRE REZOLVARE ÎN GAZETA MATEMATICĂ PARTEA I AUTOR: PROFESOR COTEA MARIANA EUGENIA MARTIE 09 INTRODUCERE Gazea Maemaică repreziă peru pasioații de maemaică,fie

Mai mult

Modelarea deciziei financiare şi monetare

Modelarea deciziei financiare şi monetare ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI FACUTATEA DE FINANȚE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VAORI Modelarea deciziei financiare şi monetare Teoria producătorului Aleandru eonte Departamentul de Monedă

Mai mult

Microsoft Word - Analiza12BacRezolvate.doc

Microsoft Word - Analiza12BacRezolvate.doc ANALIZA MATEMATICA D : Fi I u itrvl şi f,f:i R FucŃi F s umşt primitivă lui f dcă: ) F st drivilă; ) F (f(, I Fi I u itrvl şi fucńi f:i R cr dmit primitiv Dcă F, F :I R sut primitiv l fucńii f, tuci F

Mai mult

Microsoft Word - 11_2016_OJF_barem.doc

Microsoft Word - 11_2016_OJF_barem.doc Pagina din 9 Subiect. ortizare cu frecare la alunecare Parţial Punctaj ubiect 0 a.,5 d x i) Ecuația ișcării ete: +x = 0. () ceată ecuație are oluții de fora x ( t) = co( ω t +ϕ0 ). Legea vitezei ete v

Mai mult

MECANICA FLUIDELOR

MECANICA FLUIDELOR MECANICA FLUIDELOR Generalităţi Orice substanţă care curge se numeşte fluid. În această categorie se încadrează atât lichidele cât şi gazele. Deoarece cu gazele se produc de obicei transformări termice,

Mai mult

C10 – Funcţii test 2D

C10 – Funcţii test 2D Anxa : Funcţii tst D Considam lctonul aflat înt-o goapă cuantică d potnţial în pnţa unui dono poitiv. Considăm că mişcaa lctonului st ciculaă în planul (x, y). Acasta ipotă pmit alga factoului hidognoid

Mai mult

Microsoft Word - transformari.doc

Microsoft Word - transformari.doc Elemente de geometie computţionlă. Sisteme de coodonte. Tnsfomăi 3D. Sistem de e de coodonte ientt dept: su ientt stâng: su Punct Un punct P din R 3 se pote peci pin: Coodonte cteiene: P) Coodonte omogene:

Mai mult

Universitatea Politehnica Bucureşti Departamentul de Fizică Concursul Ion I. Agârbiceanu 2013 Proba teoretică. Rezolvări 1. a). Ecuaţiile de mişcare s

Universitatea Politehnica Bucureşti Departamentul de Fizică Concursul Ion I. Agârbiceanu 2013 Proba teoretică. Rezolvări 1. a). Ecuaţiile de mişcare s Univesitte Politehnic Bucueşti Deptentul e Fizică Concusul Ion I. Agâbicenu Pob teoetică. Rezolvăi. ). Ecuţiile e işce sunt: x && = bx& y && = by& g,5 p Coniţiile iniţile: x ) = y() =, x& () = v cosθ,

Mai mult

Seminar 6 1. Reprezentaţi printr-o integrală Fourier funcţia f : R R, f (x) = e x cos 2x. Soluţie: Funcţia dată satisface condiţiile teoremei de repre

Seminar 6 1. Reprezentaţi printr-o integrală Fourier funcţia f : R R, f (x) = e x cos 2x. Soluţie: Funcţia dată satisface condiţiile teoremei de repre Seminar 6. Reprezentaţi printr-o integrală Fourier funcţia f : R R, f x) e x cos x. Funcţia ată satisface coniţiile teoremei e reprezentare a unei funcţii printr-o integrală Fourier şi mai observăm că

Mai mult

Rigolă cu grătar pentru platforme, terase și parcări Multiline V 150 (DN 150 mm) Rigole, cămine colectoare și accesorii 2 Muchie de protecție: oțel zi

Rigolă cu grătar pentru platforme, terase și parcări Multiline V 150 (DN 150 mm) Rigole, cămine colectoare și accesorii 2 Muchie de protecție: oțel zi Rigolă cu grătar pentru platforme, și parcări Multiline V 10 (DN 10 mm), cămine colectoare și accesorii 2 Muchie de protecție:,, fontă Avantaje produs Corp de rigolă din beton cu polimeri Cu muchie de

Mai mult

Probleme rezolvate de fizică traducere de Nicolae Coman după lucrarea

Probleme rezolvate de fizică traducere de Nicolae Coman după lucrarea Probleme rezolvate de fizică traducere de Nicolae Coman după lucrarea Contents Vectori... 4 Modul de rezolvare a problemelor... 5 despre vectori... 6 Vector deplasare... 12 Vector viteza... 12 Statica...

Mai mult

013757_ABB (A Szocs)_ACS50_EN_revE_high_100812ENRODECRCG_f_1

013757_ABB (A Szocs)_ACS50_EN_revE_high_100812ENRODECRCG_f_1 COVERTIZOARE DE FRECVEŢĂ ABB - GAMA COMPOET ACS50, de la 0,18 la 2,2 kw / de la 0,25 la 3 CP Catalog tehnic PROFIL DOMEII IDUSTRIALE PRODUSE APLICAŢII COMPETEŢĂ TEHICĂ PARTEERI SERVICII COVERTIZOARE DE

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Directia Generală a Finantelor UL;. -+D Fax ;j: Publice a

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Directia Generală a Finantelor UL;. -+D Fax ;j: Publice a MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Ageţia Naţioală Admiistrare Fiscală Directia Geerală a Fiatelor UL;. -D232 23332 Fa ;:0232 29899 Publice a Jutului Iaşi Activitatea TrezorerÎe si Cotabilitate Publică Str.

Mai mult

Microsoft Word - filtre biquad final_23_11.doc

Microsoft Word - filtre biquad final_23_11.doc FILTE ATIVE BIAD EALIZATE IITE DE INTEAE. OBIETL LĂII Măuratori aupra unor filtre active biquad de tip realizate cu circuite de integrare.. APETE TEOETIE oniderăm funcţia de tranfer de forma: P H elaţia

Mai mult

Rigolă cu grătar pentru platforme, terase și parcări Multilne V 200 (DN 200 mm) Rigole, cămine colectoare și accesorii 2 Muchie de protecție: oțel zin

Rigolă cu grătar pentru platforme, terase și parcări Multilne V 200 (DN 200 mm) Rigole, cămine colectoare și accesorii 2 Muchie de protecție: oțel zin Rigolă cu grătar pentru platforme, și parcări Multilne V 200 (DN 200 mm), cămine colectoare și accesorii 2 Muchie de protecție:,, fontă Avantaje produs Corp de rigolă din beton cu polimeri Cu muchie de

Mai mult

Microsoft Word - Subiecte scs1lab 2010_V03.doc

Microsoft Word - Subiecte scs1lab 2010_V03.doc Pentru circuitul din figura: Subiectul 1 Y(s) a. Calculati functia de transfer, reprezentati diagramele Bode si determinati valoarea frecventei de taiere. b. ealizati circuitul si masurati amplificarea

Mai mult

Microsoft Word - cap1p4.doc

Microsoft Word - cap1p4.doc Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială.6 Subspaţii vectoriale Fie V un spaţiu vectorial peste corpul K. În cele ce urmează vom introduce două definiţii echivalente pentru noţiunea de subspaţiu

Mai mult

Rezistenţa materialelor volumul II Prefaţă Realizarea progresului tehnic în toate ramurile industriale în care intervin structuri de rezistenţă necesi

Rezistenţa materialelor volumul II Prefaţă Realizarea progresului tehnic în toate ramurile industriale în care intervin structuri de rezistenţă necesi Prefaţă Reaizarea progresuui tehic î toate ramurie idustriae î care itervi structuri de rezisteţă ecesită atât cuoştiţe mutipe şi aprofudate di domeiu Rezisteţei materiaeor cât şi deprideri avasate de

Mai mult

C10: Teoria clasică a împrăștierii Considerăm un potențial infinit în interiorul unui domeniu sferic de rază a și o particulă incidentă (Figura 1) la

C10: Teoria clasică a împrăștierii Considerăm un potențial infinit în interiorul unui domeniu sferic de rază a și o particulă incidentă (Figura 1) la C10: Teoria clasică a împrăștierii Considerăm un potențial infinit în interiorul unui domeniu sferic de rază a și o particulă incidentă (Figura 1) la distanta b de centrul sferei. Alegem un sistem de coordonate

Mai mult

Microsoft PowerPoint - ST_5

Microsoft PowerPoint - ST_5 Senzori si traductoare Prof. dr. ing. Valer DOLGA, Cuprins 5 Traductoare / senzori de proximitate a) Traductoare de proximitate inductive b) Traductoare de proximitate capacitive c) Traductoare de proximitate

Mai mult

Microsoft Word - LUCRARE DE LABORATOR 5

Microsoft Word - LUCRARE DE LABORATOR 5 Managementul calităţii energiei LUCRARE DE LABORATOR 5 ÎMBUNĂTĂŢIREA FACTORULUI DE PUTERE ÎN REŢELELE DE DISTRIBUŢIE CU SARCINI NELINIARE. Obiectivele lucrării Lucrarea are ca scop stabilirea cauzelor

Mai mult

Subiecte_funar_2006.doc

Subiecte_funar_2006.doc Clasa a VIII-a A. 1. Exista numere n Z astfel încât n si n+ sa fie patrate perfecte? (Gheorghe Stoica) A. 2. Se considera A N o multime cu 7 elemente si k N*. Aratati ca ecuatia 4x 2 4ax+b 2 +10k = 0,

Mai mult

Buletin AFT

Buletin AFT FLTU ACT TECE-SUS EALAT CU CONEO DE CUENT DE GENEATA A DOUA Conf. univ. dr. ing. OCTAAN-OAN BOGDAN Abtract Thi paper preent the realiation of an active filter uing the current conveyor. The filter i preented

Mai mult

Catre:

Catre: Generator de curent industrial GRUP ELECTROGENERATOR TRIFAZAT MODEL BZ-165-WM-T5, MARCA BENZA Caracteristici tehnice Alternator Tip alternator Putere maxima LTP (LIMITED TIME RUNNING POWER - ISO 8528 1

Mai mult

DETERMINAREA CONSTANTEI RYDBERG

DETERMINAREA CONSTANTEI RYDBERG UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" BUCUREŞTI DEPARTAMENTUL DE FIZICĂ LABORATORUL DE FIZICA ATOMICA SI FIZICA NUCLEARA BN-03 B DETERMINAREA CONSTANTEI RYDBERG DETERMINAREA CONSTANTEI RYDBERG. Scopul lucrării Determinarea

Mai mult

MergedFile

MergedFile Olimpiada de Fizică X Etapa pe judeţ 5 februarie Barem de ealuare şi de notare Se punctează oricare altă modalitate de rezolare corectă a problemei Problema I Geamandura Sarcina de lucru nr. Nr. item Punctaj.a.

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT al promoţiei 2016-2019 Programul de studii universitare de licenţă: INFORMATICĂ Domeniul fundamental: Domeniul de licenţă: Facultatea: Durata studiilor: Forma de învăţământ: MATEMATICĂ

Mai mult

Microsoft Word - onf laborator subiect.doc

Microsoft Word - onf laborator subiect.doc Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Olimpiada de Fizică Etapa Naţională 3 ianuarie 5 februarie 00 Constanţa XII PROBA DE LABORATOR LUCRAREA A STUDIUL MIŞCĂRII OSCILATORII AMORTIZATE

Mai mult

Curs 8 Variabile aleatoare continue 8.1 Funcţia caracteristică Definiţia Fie X o v. a. cu densitatea de probabilitate f. Funcţia ϕ X (t) = M [ e

Curs 8 Variabile aleatoare continue 8.1 Funcţia caracteristică Definiţia Fie X o v. a. cu densitatea de probabilitate f. Funcţia ϕ X (t) = M [ e Curs 8 Variabile aleaoare coiue 8 Fucţia caracerisică Defiiţia 8 Fie X o v a cu desiaea de probabiliae f Fucţia ϕ X ) = M [ e ix] = e ix fx)dx, se umeşe fucţia caracerisică corespuzăoare v a X Teorema

Mai mult

Microsoft Word - i.doc

Microsoft Word - i.doc ANEXA B - 2015 Norme si recomandari pentru constructia de roll-cage Pentru asigurarea securitatii echipajelor in concursurile de offroad, etape ale CN, in conformitate cu prezentul Regulament, la inscrierea

Mai mult

centrale noi 2015 copia copy copy

centrale noi 2015 copia copy copy CENTRALE PE LEMN SI PELET PUFFERE SI BOILERE SOLAR Siguranta - Randament - Tehnologie CAZANE PE LEMN Cazan pe lemn DIANBOILER model DBs Clasic Cod Descriere CF Pret 10367 025 kw 25 1 10367 035 kw 35 1

Mai mult

Domenii de utilizare? Industria ambalajelor Prototipuri și machete Imprimare digitală și offset Afișaj Mobilier Arhitectură Plăci..și multe altele Amb

Domenii de utilizare? Industria ambalajelor Prototipuri și machete Imprimare digitală și offset Afișaj Mobilier Arhitectură Plăci..și multe altele Amb Domenii de utilizare? Industria ambalajelor Prototipuri și machete Imprimare digitală și offset Afișaj Mobilier Arhitectură Plăci..și multe altele Ambalaje Ștanțe Elemente de Machete uzuale și machete

Mai mult

METHODS OF AIR FLOW ANALYSIS IN THE COMBUSTION CHAMBER

METHODS OF AIR FLOW ANALYSIS IN THE COMBUSTION CHAMBER CERTIFICAREA CALITATII COMBUSTIBILILOR DE TIP BIO IN LABORATOARE PERFORMANTE Asist. Dr. Ing. Dan MOLDOVANU Dan Moldovanu, dan.moldovanu@auto.utcluj.ro ; testecocel.utcluj.ro 2/25 Schema Laboratorului TESTECOCEL

Mai mult

SEMNALE ŞI SISTEME CURSUL 2 C.2. SEMNALE ANALOGICE 1.2. Reprezentări ale semnalelor prin diferite forme ale seriei Fourier Seria Fourier trigonometric

SEMNALE ŞI SISTEME CURSUL 2 C.2. SEMNALE ANALOGICE 1.2. Reprezentări ale semnalelor prin diferite forme ale seriei Fourier Seria Fourier trigonometric .. SEMNLE NLOGIE 1.. Reprezentări ale emnalelor prin diferite forme ale eriei Fourier Seria Fourier trigonometrică Seria Fourier trigonometrică utilizează pentru SFG (eria Fourier generalizată) itemul

Mai mult

AL-KO

AL-KO Sistem de manevră inteligent cu AL-KO AMS Mammut vă parcați rulota la milimetru- peste munți și văi sau pe pante abrupte.numai cu degetul mare și fără ajutor.ușor de manevrat datorită unui joystick, pornire

Mai mult

ROBOT DRSTINAT STINGERII INCENDIILOR

ROBOT DRSTINAT STINGERII INCENDIILOR ROBOT DESTINAT STINGERII INCENDIILOR ÎN MEDII OSTILE OMULUI Lect.univ.drd.ing. Ştefan TRACHE Prof.dr.ing. Ioan FLUCUŞ Conf.dr.ing. Dan CAVAROPOL Academia de Poliţie Aleandru Ioan Cuza Facultatea de Pompieri

Mai mult

S6-Inst-electrice.qxd

S6-Inst-electrice.qxd S6 INSTALATII ELECTRICE EXPO FLOWERS & GARDEN 2020 S6/1 Firma Company Telefon Adresa Address Telefon mobil (al persoanei de contact) Cod postal; Localitatea Zip code Fax Judet/Sector E-mail Persoana de

Mai mult

Cursul 12 (plan de curs) Integrale prime 1 Sisteme diferenţiale autonome. Spaţiul fazelor. Fie Ω R n o mulţime deschisă şi f : Ω R n R n o funcţie de

Cursul 12 (plan de curs) Integrale prime 1 Sisteme diferenţiale autonome. Spaţiul fazelor. Fie Ω R n o mulţime deschisă şi f : Ω R n R n o funcţie de Cursul 12 (plan de curs) Integrale prime 1 Sisteme diferenţiale autonome. Spaţiul fazelor. Fie Ω R n o mulţime deschisă şi f : Ω R n R n o funcţie de clasă C 1. Vom considera sistemul diferenţial x = f(x),

Mai mult

8

8 9.5 Fluxul unui vector printr-o suprafaţă deschisă-continuare Observaţie: Dacă vrem să calculăm fluxul vectorului a = P x y z i + Q x y z j + R x y z k (,, ) (,, ) (,, ) prin suprafaţa definită de ecuaţia

Mai mult

Calcul Numeric

Calcul Numeric Calcul Numeric Cursul 4 2019 Anca Ignat Metode numerice de rezolvarea sistemelor liniare Fie matricea nesingulară A nn şi b n. Rezolvarea sistemului de ecuații liniare Ax=b se poate face folosind regula

Mai mult

Calcul Numeric

Calcul Numeric Calcul Numeric Cursul 6 2019 Anca Ignat Algoritmul lui Givens Fie A o matrice reală pătratică de dimensiune n. Pp. că avem: A QR unde Q este o matrice ortogonală iar R este o matrice superior triunghiulară.

Mai mult

MD.09. Teoria stabilităţii 1

MD.09. Teoria stabilităţii 1 MD.09. Teoria stabilităţii 1 Capitolul MD.09. Teoria stabilităţii Cuvinte cheie Soluţie stabilă spre +, instabilă si asimptotic stabilă, punct de echilibru, soluţie staţionară, stabilitatea soluţiei banale,

Mai mult

Microsoft Word - RECEPTOR CD 202E

Microsoft Word - RECEPTOR CD 202E RECEPTOR CD/USB/MP3/WMA Made for ipod şi Made for iphone Intrare AUX frontală Copie de rezervă pentru memorie Sunet Ieşire de preamplificator audio 2 V/pe 4 canale CARACTERISTICI Redare CD/USB/MP3/WMA

Mai mult

ETTI-AM2, , M. Joița & A. Niță Notițe de Adrian Manea Seminar 10 Transformata Fourier Integrala Fourier Seriile Fourier sînt utile pentru dez

ETTI-AM2, , M. Joița & A. Niță Notițe de Adrian Manea Seminar 10 Transformata Fourier Integrala Fourier Seriile Fourier sînt utile pentru dez Seminar 1 Transformata Fourier Integrala Fourier Seriile Fourier sînt utile pentru dezvoltarea unor funcții periodice (sau convertibile în unele periodice). Însă dacă funcțiile sînt arbitrare, se folosește

Mai mult