Histogram total cadre didactice:freq. dist. (histogram)

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Histogram total cadre didactice:freq. dist. (histogram)"

Transcriere

1 frecventa EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DE LA MEDICINĂ DE CĂTRE STUDENȚI RAPORT SINTETIC pentru anul Obiective Evaluarea performanţelor educaţionale a cadrelor didactice din cadrul Facultăţii de Medicină, corespunzător anului 2011, în vederea îmbunătăţirii activităţii didactice a corpului profesoral al Universităţii de Medicină și Medicină din Tîrgu Mureș şi asigurării calităţii în învăţământul universitar. Reglementări Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 Legea 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei Regulamentul Universităţii de Medicină și Medicină din Tîrgu Mureș privind evaluarea cadrelor didactice de către studenţi Total cadre didactice Facultatea de Medicină % Total cadre didactice evaluate ,61% Punctaj minim obţinut 1,17 23,40% din Pmaxim Punctaj maxim obţinut 5,00 P maxim 100% Punctaj mediu 4,33 86,6% Histogram total cadre didactice:freq. dist. (histogram) Bin Center Figura 1. Repartiţia punctajelor obţinute de cadrele didactice de la Facultatea de Medicină, în urma evaluării de către studenţi a performanţelor didactice 1

2 Tabel 1. Media evaluărilor cadrelor didactice Number of values 262 Minimum 1,170 Median 4,520 Maximum 5,000 Mean 4,338 Std. Deviation 0,6772 Lower 95% CI of mean 4,256 Upper 95% CI of mean 4,420 P value < Coefficient of variation 15.61% În urma aplicării în rândul studenţilor a chestionarelor de evaluare (14 întrebări), cadrele didactice supuse evaluării, care predau în cadrul programelor de studiu Medicină, Asistenţă Medicală Generală, Moaşe, Nutriţie, Balneofiziokinetoterapie şi Educaţie fizică şi sport, au fost apreciate după cum urmează: Punctaj mediu/ Medicină = 4.33 (86.6%) media+ IC 95% profes ori conferentiarse f lucrari as ist univ prep univ Punctaj mediu Figura 2. Distribuţia mediilor de evaluare a cadrelor didactice de la Medicină, 2

3 Tabel 2. Punctajele de evaluare a performanţelor cadrelor didactice de la Medicină, din total, Punctaj mediu/ Medicină = 4.33 Profesor Conferentiar Şef lucrări Asist.univ Preparator Number of values Minimum 2,440 2,460 1,470 1,170 1,850 25% Percentile 4,153 4,190 4,200 4,000 4,140 Median 4,390 4,470 4,620 4,510 4,390 75% Percentile 4,833 4,840 4,850 4,830 4,750 Maximum 5,000 5,000 5,000 5,000 4,870 Mean 4,331 4,436 4,415 4,288 4,205 Std. Deviation 0,6401 0,5128 0,6596 0,7283 0,7677 Lower 95% CI of mean 4,115 4,254 4,249 4,153 3,780 Upper 95% CI of mean 4,548 4,618 4,581 4,422 4,630 K2 17,15 25,23 41,36 50,69 21,22 P value 0,0002 < < < < Coefficient of variation 14.78% 11.56% 14.94% 16.99% 18.26% Punctajele obţinute de cadrele didactice având diferite grade demonstrează o situare destul de apropiată de valoarea medie obţinută pe facultate, cu punctaj mai mare pentru grupul de şef de lucrări şi urmat de asistenţii universitari. Total departamente (M1-M5) prelucrare date Punctaj mediu/ Medicină = M1 M2 M3 M4 M5 Figura 3. Punctajele de evaluare a cadrelor didactice de la Medicină, comparativ pe departamente 3

4 Tabel 3. Prelucrarea punctajelor de evaluare a performanţelor cadrelor didactice de la Medicină, comparativ pe departamente DM1 DM2 DM3 DM4 DM5 Number of values Minimum 3,010 3,040 3,210 1,470 1,170 25% Percentile 4,200 4,078 4,155 4,250 3,268 Median 4,620 4,490 4,540 4,580 4,190 75% Percentile 4,940 4,695 4,990 4,750 4,895 Maximum 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Mean 4,499 4,335 4,529 4,429 3,956 Std. Deviation 0,5280 0,4951 0,4369 0,5699 1,021 Lower 95% CI of mean 4,356 4,213 4,391 4,260 3,677 Upper 95% CI of mean 4,642 4,457 4,667 4,598 4,234 P value 0,0011 0,0056 0,2039 < ,0174 Passed normality test (alpha=0.05)? No No Yes No No P value summary ** ** ns *** * Coefficient of variation 11.74% 11.42% 9.65% 12.87% 25.81% Departamentul DM3, prezintă cea mai mare medie a punctajelor de evaluare profesională a cadrelor didactice de către studenţi (4,529), pentru 2011, iar DM5 cea mai scăzută (3,956). 4

5 DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE MORFOLOGICE DM profes ori conferentiarse f lucrari as ist univ prep univ Punctaj mediu Figura 4. Distribuţia punctajelor de evaluare a cadrelor didactice de la DM1, pe funcţii didactice Tabel 4. Punctajele de evaluare a performanţelor cadrelor didactice de la DM1, Punctaj mediu = 4,44 Profesor Conferentiar Şef lucrări Asist.univ Preparator Number of values Minimum 3,200 4,000 3,010 3,150 4,160 25% Percentile 4,320 4,100 4,310 4,190 4,160 Median 4,620 4,530 4,730 4,740 4,160 75% Percentile 4,980 5,000 4,915 5,000 4,160 Maximum 5,000 5,000 5,000 5,000 4,160 Mean 4,548 4,563 4,476 4,485 4,160 Std. Deviation 0,5319 0,4082 0,6017 0,5401 0,0 În cadrul DM1, se remarcă punctaje mai ridicate la profesori şi conferenţiari. 5

6 DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE FUNCȚIONALE ŞI COMPLEMENTARE DM profesori conferentiarsef lucrari asist univ prep univ Punctaj mediu Figura 5. Distribuţia punctajelor de evaluare a cadrelor didactice de la DM2, pe funcţii didactice Tabel 5. Punctajele de evaluare a performanţelor cadrelor didactice de la DM2, Punctaj mediu = 4,36 Profesor Conferentiar Şef lucrări Asist.univ Preparator Number of values Minimum 3,320 4,080 3,920 3,040 3,260 25% Percentile 3,825 4,163 4,465 4,010 4,028 Median 4,315 4,685 4,660 4,510 4,315 75% Percentile 4,608 4,880 4,885 4,690 4,398 Maximum 4,690 5,000 5,000 4,810 4,870 Mean 4,204 4,580 4,615 4,236 4,210 Std. Deviation 0,4752 0,3727 0,3504 0,5401 0,4611 În cadrul DM2, se remarcă punctaje mai ridicate la şefi de lucrări şi conferenţiari. 6

7 DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE CLINICE MEDICINĂ INTERNĂ DM profes ori conferentiarse f lucrari as ist univ prep univ Punctaj mediu Figura 6. Distribuţia punctajelor de evaluare a cadrelor didactice de la DM3, pe funcţii didactice Tabel 6. Punctajele de evaluare a performanţelor cadrelor didactice de la DM3, Punctaj mediu = 4,54 Profesor Conferentiar Şef lucrări Asist.univ Preparator Number of values Minimum 3,960 4,000 4,000 3,210 4,670 25% Percentile 4,103 4,045 4,250 4,190 4,670 Median 4,350 4,300 4,780 4,605 4,670 75% Percentile 4,940 4,760 5,000 5,000 4,670 Maximum 5,000 5,000 5,000 5,000 4,670 Mean 4,455 4,382 4,647 4,538 4,670 Std. Deviation 0,4349 0,3996 0,3984 0,4800 0,0 În cadrul DM3, se remarcă punctaje mai ridicate la şefi de lucrări şi asistenţi. 7

8 DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE CLINICE MEDICALE DM profesori conferentiarsef lucrari asist univ prep univ Punctaj mediu Figura 7. Distribuţia punctajelor de evaluare a cadrelor didactice de la DM4, pe funcţii didactice Tabel 7. Punctajele de evaluare a performanţelor cadrelor didactice de la DM4, Punctaj mediu = 4,47 Profesor Conferentiar Şef lucrări Asist.univ Preparator Number of values Minimum 3,960 4,190 1,470 3,280 4,400 25% Percentile 4,115 4,310 4,450 4,045 4,400 Median 4,330 4,470 4,645 4,575 4,750 75% Percentile 4,495 4,800 4,780 4,750 4,810 Maximum 4,580 4,950 4,960 5,000 4,810 Mean 4,310 4,530 4,404 4,411 4,653 Std. Deviation 0,2277 0,2757 0,8296 0,4697 0,2214 În cadrul DM4, se remarcă punctaje mai ridicate la preparatori şi conferenţiari. 8

9 DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE CLINICE CHIRURGICALE DM profes ori conferentiarse f lucrari as ist univ prep univ Punctaj mediu Figura 8. Distribuţia punctajelor de evaluare a cadrelor didactice de la DM5, pe funcţii didactice Tabel 8. Punctajele de evaluare a performanţelor cadrelor didactice de la DM5, Punctaj mediu = 3,86 Profesor Conferentiar Şef lucrări Asist.univ Preparator Number of values Minimum 2,440 2,460 2,830 1,170 1,850 25% Percentile 2,463 3,885 3,170 3,300 1,850 Median 4,575 4,320 3,895 4,080 3,300 75% Percentile 4,940 4,750 4,483 5,000 4,750 Maximum 5,000 5,000 5,000 5,000 4,750 Mean 3,997 4,208 3,904 3,930 3,300 Std. Deviation 1,214 0,7849 0,7345 1,117 2,051 În cadrul DM5, se remarcă punctaje mai ridicate la profesori şi conferenţiari, dar comparativ cu celelalte departamente aici s-au înregistrat cele mai mici punctaje. 9

10 Prin compararea rezultatelor obţinute de către cadrele didactice aparţinând celor cinci departamente ale facultăţii, se constată un punctaj mai mare în cadrul DM3 (punctaj mediu 4,54, reprezentând 91,4% din maxim) respectiv cel mai scăzut la DM5 (punctaj mediu 3,86, reprezentând 80,2% din maxim), iar media punctajelor repartizate pe funcţii didactice evidenţiază pe primul loc pe şefii de lucrări şi pe asistenţii universitari. Se poate observa în urma analizei rezultatelor evaluării că o mare majoritate a cadrelor didactice evaluate de către studenţi (83,1%) a obţinut calificativul de foarte bine, iar un procent de 16,9% a obţinut calificativul de bine. Faptul că nu au fost apreciate cadre didactice cu calificativele suficient și insuficient denotă un feed-back foarte bun în ceea ce privește nivelul de pregătire şi profesionalismul cadrelor didactice ale Facultăţii de Medicină. Rezultatele obţinute confirmă eforturile universităţii şi a cadrelor didactice în special, privind asigurarea calităţii proceselor de învăţământ pe care le derulează. Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Facultatea de Medicină 10