ŞCOALA DE VARĂ A PROFESORILOR DE ISTORIE DIN ROMÂNIA ORGANIZATĂ DE

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "ŞCOALA DE VARĂ A PROFESORILOR DE ISTORIE DIN ROMÂNIA ORGANIZATĂ DE"

Transcriere

1 C.J. Neamţ SŞIR APINeamt ISJ Neamţ ŞCOALA DE VARĂ A PROFESORILOR DE ISTORIE DIN ROMÂNIA ORGANIZATĂ DE SOCIETATEA DE ŞTIINŢE ISTORICE DIN ROMÂNIA (SŞIR) ŞI ASOCIAŢIA PROFESORILOR DE ISTORIE DIN NEAMŢ (APIN) MODERNITATEA ROMÂNEASCĂ ÎN SECOLELE XIX-XXI. PROIECTE DE ŢARĂ - PATRIMONIU - ISTORIE EDUCAŢIE Agapia, iulie 2016 Instituţie gazdă: Liceul Teologic Ortodox Cuvioasa Parascheva, Agapia, judeţul Neamţ Organizatori: Societatea de Ştiinţe Istorice din România (SŞIR) Asociaţia Profesorilor de Istorie Neamţ (APIN) Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Cluj-Napoca Parteneri: Consiliul Judeţean Neamţ Complexul Muzeal Neamţ Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ Liceul Teologic Ortodox Cuvioasa Parascheva, Agapia

2 În ultimii ani, în România, termenul de proiect de ţară a cunoscut o utilizare crescândă, fiind folosit, în special, de către clasa politică, dar şi de către specialiştii în economie, ştiinţe politice, educaţie, cultură, patrimoniu, chiar şi sport, cu toţii implicaţi în trasarea obiectivelor şi strategiilor de dezvoltare pe termen mediu şi lung, unele dintre acestea ambiţioase şi fără fundament. Accederea României la statutul de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene a dus, pe de o parte, la o mai mare necesitate de a avea un plan şi o strategie de dezvoltare în strânsă legătură cu obiectivele Uniunii Europene, iar pe de altă parte, la apariţia unei adevărate inflaţii de proiecte de ţară. Ca o încununare firească a acestei obsesii contemporane, astăzi, în anul 2016 se urmăreşte elaborarea unui (nou) proiect de ţară, fără a se explica scopul unui asemenea demers, fără o analiză aprofundată a implementării acestuia, şi, nu în ultimul rând, fără o înţelegere din punct de vedere istoric a importanţei şi semnificaţiei unor asemenea proiecţii. Şcoala de vară cu titlul Modernitatea românească în secolele XIX-XXI. Proiecte de ţară - patrimoniu - istorie educaţie, organizată la Agapia, în judeţul Neamţ, între 18 şi 23 iulie 2016, de către Societatea de Ştiinţe Istorice din România (SŞIR), Asociaţia Profesorilor de Istorie din Neamţ (APIN) şi Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii Babeş-Bolyai, îşi propune să analizeze proiecţiile şi strategiile de dezvoltare ale românilor şi României în secolele XIX-XX, cum a fost construită o identitate naţională, care au fost obiectivele, modalităţile, mecanismele şi strategiile de integrare în Europa - iar, după 1989, şi în NATO şi în Uniunea Europeană - şi care ar trebui să fie direcţia de dezvoltare a României. Participanţii vor audia şi vor dezbate inclusiv aspecte privitoare la istoria recentă a Republicii Moldova, dificultăţile sale de integrare în Europa. Tematica generală, subiectele propuse de către lectorii invitaţi, atelierele şi dezbaterile Şcolii de vară, ce se va desfăşura la Agapia, între 18 şi 23 iulie 2016, oferă nu doar o perspectivă istorică a proiectelor de dezvoltare imaginate, dorite, puse în aplicare de către români şi (parţial) realizate de la 1848 în prezent, ci urmăresc şi sublinierea importanţei educaţiei şi a patrimoniului cultural în dezvoltarea României. De la această manifestare nu vor lipsi nici atelierele şi dezbaterile care se vor apleca asupra locului istoriei recente şi istoriei locale în manualele şcolare de istorie sau asupra problemelor cu care se confruntă astăzi disciplina Istorie în învăţământul preuniversitar, subiecte în strânsă legătură cu tematica acestei şcoli de vară. 2

3 Co-directori ai şcolii de vară: Prof. univ. dr. Ovidiu GHITTA, decan al Facultăţii de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca Prof. univ. dr. Bogdan MURGESCU, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie; preşedinte al SŞIR Prof. univ. dr. Toader NICOARĂ, director al Şcolii Doctorale Istorie. Civilizaţie. Cultură, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca Prof. Elena PREDA, inspector şcolar pentru disciplina Istorie, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ Comitetul de organizare: Prof. Elena PREDA, APIN-NEAMŢ Dr. Valentin MAIER, Universitatea din Prof. dr. Bogdan TEODORESCU, secretargeneral al SŞIR Prof. dr. Daniela MĂTĂSARU-IONESCU, Bucureşti, SŞIR Prof. dr. Paul-Daniel NEDELOIU, preşedinte APIN al APIN Prof. Daniela MITREA, vicepreşedinte al Prof. Carmen PÎRLECIU, director al Liceului APIN Teologic Ortodox Cuvioasa Parascheva, Dr. Gheorghe NEGUSTOR, Universitatea Agapia Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, SŞIR Prof. dr. Ovidiu ALBERT, APIN Prof. Cătalin PĂIUŞ, APIN Prof. Cristina ARUXANDEI, APIN Prof. Dionisie SAVIN, APIN Prof. Emanuel BĂLAN, APIN Lect. univ. dr. Andrei SORA, Universitatea Prof. dr. Daniel DIEACONU, APIN din Bucureşti; Institutul Revoluţiei Române Prof. dr. Dorina-Luminiţa DREXLER, APIN din Decembrie 89, SŞIR Prof. Mihaela GHERGHELESCU, APIN Prof. Cristiana ŞOIMARU, APIN Prof. Ioana-Mara LEONTE, APIN Prof. Mihaela TANOVICI, APIN Prof. dr. Mihai LOSTUN, APIN Prof. Anton TRAIAN, APIN 3

4 Participanţi: peste 50 de profesori din învăţământul preuniversitar, doctoranzi, cercetători din ţară. Şcoala de vară este recunoscută ca activitate de perfecţionare pentru profesorii din învăţământul preuniversitar, iar participanţii vor beneficia de 10 credite. În cadrul proiectului ISTORIE ŞI SPIRITUALITATE NEMŢEANĂ, prin finanţarea asigurată de Consiliul Judeţean Neamţ, prin acoperirea cheltuielilor de cazare, masă şi activităţile propriu-zise, se asigură formarea profesională a zece profesori din învăţământul preuniversitar din judeţul Neamţ. De asemenea, în urma unui concurs, SŞIR a acordat două burse care constau în participarea gratuită la Şcoala de Vară (subven ţie de 500 de lei - acoperind cazarea, masa şi activităţile propriu-zise). Cele două burse sunt acordate în fiecare an unui profesor din învăţământul gimnazial şi respectiv unui profesor din învăţământul liceal. Activităţile Şcolii de vară Modernitatea românească în secolele XIX-XXI. Proiecte de ţară - patrimoniu - istorie - educaţie se vor desfăşura la Liceul Teologic Ortodox Cuvioasa Parascheva Agapia, cât şi în alte locuri din judeţul Neamţ: Seminarul Ortodox Veniamin Costache, Mănăstirea Neamţ. De asemenea, asigurarea cazarea participanţilor se va realiza în cadrul căminului Liceului Teologic Ortodox Cuvioasa Parascheva Agapia. 4

5 Duminică 17 iulie 2016 Sosirea participanţilor : Cină Luni, 18 iulie 2016 (Agapia) : Mic dejun : Festivitatea de deschidere a Şcolii de vară Salutul organizatorilor Prezentarea programului şcolii de vară Prezentarea participanţilor Evaluarea preliminară a percepţiilor participanţilor asupra problemelor actuale ale predării istoriei în şcoală : De la deziderat la proiect concretizat: România stat suveran şi independent Dr. Nicolae Mihai (Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane C.S. Nicolăescu-Plopşor, Craiova) Noi n-am stat în nelucrare!. Despre generaţia paşoptistă şi proiectele ei de ţară Prof. univ. dr. Toader Nicoară (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca), De la Divanurile Ad-hoc la Regatul României: proiecte de ţară : Pauză de cafea : Realităţi, dificultăţi şi discontinuităţi Dr. Gheorghe Negustor (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca), România Mare între modelul regățean și exigențele oamenilor ieșiți din război Drd. Bogdan Vârşan (Universitatea din Bucureşti), Modernitate şi comunism : Prânz 5

6 : Turismul cultural-religios ca proiect de dezvoltare locală şi naţională (Mănăstirea Agapia, Muzeul Vivant, Pădurea de argint, Agapia Veche) : Românii şi Europa: strategii de integrare şi mecanisme identitare I Lector univ. dr. Alexandru Murad Mironov (Universitatea din Bucureşti), Românii şi ideea europeană în secolul XX Prof. univ. dr. Sergiu Musteaţă (Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Chişinău), Republica Moldova în căutarea identităţii şi statalităţii : Cină Marţi, 19 iulie 2016 (Mănăstirea Neamţ, Agapia) : Mic dejun : Patrimoniul cultural-religios (Mănăstirea Neamţ şi Catedrala Sf. Ioan Hozevitul) : Românii şi Europa: strategii de integrare şi mecanisme identitare II (Seminarul Ortodox Veniamin Costache, Mănăstirea Neamţ) Prof. univ. dr. Laurenţiu Vlad (Universitatea din Bucureşti), România, Belgia Orientului Lector univ. dr. Ionuţ Nistor (Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi), Politica statului român privind pe românii din-afara graniţelor în perioada interbelică şi în Al Doilea Război Mondial : Prânz : Sebastian Cătănoiu (director al Administraţiei Parcului Natural Vânători Neamţ) Istorie şi biodiversitate Vizită la Administraţia Parcului Natural Vânători Neamţ 6

7 : (Agapia) Reflectarea şi promovarea istoriei locale în manualele şcolare Moderatori: prof. dr. Dorina Nichifor, prof. Elena Preda, prof. dr. Dumitru Tomoni : Cină Miercuri, 20 iulie 2016 (Piatra Neamţ) : Mic dejun : Istorie locală şi istorie naţională (Piatra Neamţ) Dr. Ciprian Dorin Nicola (director al Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, Piatra Neamţ), Identitate şi spiritualitate în Ţinutul Neamţului Vizite ghidate la Muzeul de Istorie şi Arheologie, Piatra-Neamţ şi la Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni : Prânz Sesiune de comunicări ştiinţifice Perspective în cercetarea istorică şi didactica actuală : Cină 7

8 Joi, 21 iulie 2016 (Târgu Neamţ) : Mic dejun : Istorie locală şi naţională Vizite ghidate la: Casa memorială Ion Creangă, Muzeul de Etnografie Târgu Neamţ, Casa memorială Veronica Micle, Casa Culturii, Târgu Neamţ, Muzeul de Etnografie, Cetatea Neamţ Dr. Vasile Diaconu (Muzeul de Etnografie Târgu Neamţ), Cercetarea arheologică în judeţul Neamţ. De la pionierat la tendinţele mileniului III Dr. Tudor Sălăgean (director al Muzeului Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca), Patrimoniul cultural din Romania. Realităţi şi perspective : Prânz : Manualele şcolare de Istorie Prof. dr. Bogdan Teodorescu (secretar-general al SŞIR), Istoria manualului de istorie post-comunist : Dezbatere Patrimoniul cultural și istoria recentă în manualele şcolare Moderatori: prof. Mihaela Gherghelescu, prof. Emanuel Bălan, prof. Sebastian Bunghez : Cină 8

9 Vineri, 22 iulie 2016 (Agapia) : Mic dejun Identităţi şi memorii colective Dr. Lucian Nastasă Kovács (cercetător ştiinţific I, Institutul de Istorie George Bariţiu al Academiei Române, Cluj-Napoca), Evreii şi modernitatea românească Prof. dr. Mihai Giosan (inspector şcolar disciplina Religie, ISJ Neamţ), Prof. Elena Preda (inspector şcolar pentru disciplina Istorie, ISJ Neamţ), Viaţa monahală în ţinutul Neamţului, Istoria orală a comunităţilor locale Conf. dr. Ludmila Cojocaru (Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău ), Practici festive şi locuri ale memoriei în proiectele identitare din Republica Moldova ( ) : Pauză de cafea : Patrimoniul cultural ca resursă educaţională pentru studiul istoriei şi al educaţiei civice II Dr. Cătălina Mihalache (Institutul de Istorie A.D. Xenopol al Academiei Române, Iaşi) Iaşi), Educaţia patrimonială: proiecţii, resurse şi limitări Mădălina Geambaşu (Centrul de Studii Istorice, Economice şi Sociale, Bucureşti), Rolul şi importanţa istoricilor în promovarea turismului : Prânz Gala Herodot premierea olimpicilor din Judeţul Neamţ : România comunistă: proiecte de ţară Dr. Valentin Maier (cercetător ştiinţific, Universitatea din Bucureşti), lector univ. dr. Andrei Florin Sora (Universitatea din Bucureşti, Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989), Formarea intelectualităţii comuniste: învăţământul superior în perioada comunistă Prof. univ. dr. Bogdan Murgescu (Universitatea din Bucureşti), Reuşite şi eşecul unui proiect de ţară: dezvoltarea economică în România comunistă : Pauză de cafea 9

10 : Un nou început noi probleme şi dificultăţi: Europa de Est după 1989 Dr. Marian Enache, dr. Andrei Florin Sora (Universitatea din Bucureşti, Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989), Revoluţia a învins! ce urmează? Organizarea constituţională în România ca proiect de ţară ( ) Conf. univ. dr. Virgil Bîrlădeanu (cercetător ştiinţific coordonator, Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei), Republica moldovenească nistreană: eşecul unui proiect identitar separatist : Cină şi foc de tabără Sâmbătă, 23 iulie (Agapia) Masă rotundă România şi Europa Proiecte de ţară pentru România anului 2020 Moderatori: prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca) prof. univ. dr. Bogdan Murgescu (Universitatea din Bucureşti) : Pauză de cafea : Ceremonia de închidere a Şcolii de Vară Concluzii finale Decernarea premiilor Societăţii de Ştiinţe Istorice din România pe anul 2015 şi a certificatelor de participare la Şcoala de Vară : Prânz După ora : Plecarea participanţilor 10